Základy programování (IZP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy programování (IZP)"

Transkript

1 Základy programování (IZP) Čtvrté počítačové cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, Brno - Královo Pole Petr Veigend, 2016/2017

2 Důležité informace Můj profil: Kancelář: A221 Konzultační hodiny: po domluvě em Karta Výuka odkaz na osobní stránky Komunikace: prosím používejte předmět: IZP - <předmět u> IZP cvičení 4 2

3 Důležité informace Nezapomeňte se ve WISu přihlásit na všechny 4 termíny: 3 projekty IZP 1 dokumentace ke třetímu projektu Pozor: přihlašujte se ke správnému asistentovi! Asistent Veigend Přihlašování začalo v 8:00 (DNES!!!) PŘIHLAŠTE SE RADĚJI HNED TEĎ Přihlašování končí ve 22:00 IZP cvičení 4 3

4 Důležité informace 1. projekt Práce s textem Obhajoba projektu Odevzdání projektu do WISu Jméno souboru: proj1.c 2. projekt Odevzdání již projekt Odevzdání již IZP cvičení 4 4

5 Náplň cvičení Proměnné, datové typy, příkazová řádka Řešení všech máte na wiki stránkách ale když už jsme tady, vyzkoušíme je aspoň trochu samostatně (jako minule) Pokud nebudete vědět, jak se zapisuje nějaká programová konstrukce (proměnná, podmínka, atd.), zapište si do zdrojového souboru komentář // tady se budou vypisovat dva retezce /* komentar na vice radku */ IZP cvičení 4 5

6 Číselné proměnné a konstanty Základní pojmy Proměnná IZP cvičení 4 6

7 Číselné proměnné a konstanty Základní pojmy Proměnná Pojmenované místo v paměti, ve kterém uchováváme data. Má určitý datový typ a její hodnota se může za běhu programu měnit. Příklad: int a=10; IZP cvičení 4 7

8 Číselné proměnné a konstanty Základní pojmy Proměnná Pojmenované místo v paměti, ve kterém uchováváme data. Má určitý datový typ a její hodnota se může za běhu programu měnit. Příklad: int a=10; Konstanta IZP cvičení 4 8

9 Číselné proměnné a konstanty Základní pojmy Proměnná Pojmenované místo v paměti, ve kterém uchováváme data. Má určitý datový typ a její hodnota se může za běhu programu měnit. Příklad: int a=10; Konstanta Pojmenované místo v paměti, ve kterém uchováváme data. Má určitý datový typ, její hodnota se nemůže za běhu programu měnit. Příklad: const int b=10; IZP cvičení 4 9

10 Proměnné Datový typ IZP cvičení 4 10

11 Proměnné Datový typ Jaká data mohou být na pojmenovaném místě uložena Jaké operace mohou být s daty prováděny Např. int, double, float, char, bool, Pro určení velikosti datového typu můžeme s výhodou použít operátor sizeof() Příklad za okamžik IZP cvičení 4 11

12 Proměnné Pojmenování (identifikátor) To, jak je proměnná pojmenovaná, závisí pouze na programátorovi ALE proměnné pojmenované test12345, mojenejuzasnejsipromenna apod. asi nebudou úplně nejvhodnější Indexy: i, j, k, l, Řetězce: str, s, Znaky: c, ch, Konstanty: KONSTANTA (velká písmena) Datové typy: TArray, ColorSpace, (později) IZP cvičení 4 12

13 Proměnné Nedoporučuje se, aby název proměnné začínal podtržítkem - mnoho takových názvů je definováno překladačem a mají proto zvláštní význam. int _promenna Názvy proměnných a funkcí, které jsou delší, než jedno slovo můžeme zapisovat velmi_dlouhy_nazev_id velmidlouhynazevid (angl. Camel-Caps, Camel-Case) Vyberte si jeden styl zapisování a držte se ho Je vhodné (nikoliv nutné) pojmenovávat v angličtině IZP cvičení 4 13

14 Proměnné Deklarace Deklarace proměnné vytváří novou proměnnou, kterou je možno použít dál v programu int i; // nepřiřazena žádná hodnota IZP cvičení 4 14

15 Proměnné Deklarace Deklarace proměnné vytváří novou proměnnou, kterou je možno použít dál v programu int i; // nepřiřazena žádná hodnota Inicializace Přiřazení počáteční hodnoty deklarované proměnné int j = 10; // inicializováno na 10 a = 60; // NELZE, proměnná není // deklarována IZP cvičení 4 15

16 Proměnné Přiřazení (operátor =) Nastavení hodnoty proměnné int j = 10; // inicializováno na 10 j = 60; // nová hodnota j je 60 Porovnání (operátor ==) Využíváme v podmínkách if(i == 0) { } Pozor: neplést s přiřazovacím operátorem! IZP cvičení 4 16

17 Proměnné Několik ukázek z wiki int i; char* s = "Hello"; char c1 = '\0', c2; char *s2, c; i = 2; c2 = s[i]; // jaký znak získáme? IZP cvičení 4 17

18 Ukazatel (podrobněji později ) Ukazatele proměnné uchovávají adresu, která ukazuje do paměti počítače Vážou se k určitému datovému typu Definice proměnné typu ukazatel: bazovy_typ *nazev_promenne; int *int_ptr; // ukazatel na int IZP cvičení 3 18

19 Řetězce Na minulém cvičení jsme už řetězce trochu zkoumali a nyní si je zopakujeme oficiálně Řetězcový literál (neboli konstanta) Inicializujeme char* s = "Hello"; Jednotlivé znaky nelze měnit za běhu programu IZP cvičení 4 19

20 Datový typ pole Skutečná adresa Index Hodnota IZP cvičení 3 20

21 Datový typ pole Skutečná adresa Index Hodnota Pole: prvky stejného typu, spojité místo v paměti IZP cvičení 3 21

22 Datový typ pole Skutečná adresa Index Hodnota Pole: prvky stejného typu, spojité místo v paměti Deklarace staticky: int moje_pole[6]; IZP cvičení 3 22

23 Datový typ pole Skutečná adresa Index Hodnota Pole: prvky stejného typu, spojité místo v paměti Deklarace staticky: int moje_pole[6]; Velikost pole: operátor sizeof() velikost v bajtech U polí vrací součet velikostí jeho položek IZP cvičení 3 23

24 Datový typ pole Skutečná adresa Index Hodnota Pole: prvky stejného typu, spojité místo v paměti Deklarace staticky: int moje_pole[6]; Velikost pole: operátor sizeof() velikost v bajtech U polí vrací součet velikostí jeho položek Velikost moje_pole: int velikost = 6*sizeof(int); IZP cvičení 3 24

25 Datový typ pole Skutečná adresa Index Hodnota Pole: prvky stejného typu, spojité místo v paměti Deklarace staticky: int moje_pole[6]; Velikost pole: operátor sizeof() velikost v bajtech U polí vrací součet velikostí jeho položek Velikost moje_pole: int velikost = 6*sizeof(int); Pozor: velikost datového typu záleží na procesoru sizeof(int) může být 2, 4 nebo 8 IZP cvičení 3 25

26 Datový typ pole řetězce Skutečná adresa Index Hodnota 'h' 'e' 'l' 'l' 'o' '\0' IZP cvičení 3 26

27 Datový typ pole řetězce Skutečná adresa Index Hodnota 'h' 'e' 'l' 'l' 'o' '\0' Řetězce: pole typu char zakončená nulovým znakem '\0' Pozor: char pole[5]; Není zde místo pro ukončovací nulu ('\0') Pozor: je nutné hlídat meze pole! IZP cvičení 3 27

28 PŘÍKLADY IZP cvičení 4 28

29 Výpis argumentů programu Na rozehřátí poslední příklad z minula, ale nejdřív argumenty trochu zopakujeme IZP cvičení 4 29

30 Argumenty programu Jednotlivé argumenty budeme oddělovat mezerou Argumenty se dají získat pomocí následující konstrukce: int main(int argc, char* argv[]) { // argc počet argumentů // argv jednotlivé argumenty, argv[0] // (název souboru s programem) } Pro./hello sum argc=4 argv[0] argv[1] argv[2] argv[3] "hello" "-sum" "10" "20" IZP cvičení 4 30

31 Spouštění programu s parametry Code::Blocks Project Set program s arguments OK Spustíme program Linux./program arg1 arg2 arg3 Jednotlivé argumenty jsou od sebe odděleny mezerou IZP cvičení 4 31

32 PŘÍKLAD 1 VÝPIS ARGUMENTŮ PŘÍKAZOVÉHO ŘÁDKU IZP cvičení 4 32

33 Výpis argumentů programu Napište program, který bezpečně vypíše všechny argumenty, se kterými byl program spuštěn Nápověda: Použijte cyklus (while, for) Cyklus while: nezpomeňte inkrementovat řídící proměnnou v těle cyklu Funkce printf() nutné #include <stdio.h> printf("text"); int i = 10; printf("cislo: %d", i); char* retezec = "Ahoj"; printf("retezec: %s", retezec); IZP cvičení 4 33

34 Cykly a převody mezi nimi for(inicializace; test; inkrementace) { } inicializace; while(test) { inkrementace; } IZP cvičení 3 34

35 PŘÍKLAD 2 POROVNÁNÍ DVOU ŘETĚZCŮ IZP cvičení 4 35

36 Funkce pro práci s řetězci string.h Nutné vložit knihovnu: #include <string.h> Lexikografické porovnání řetězců s1 a s2 int strcmp(char* s1, char* s2); Funkce vrací číslo (int) A další == 0 pokud jsou řetězce s1 a s2 stejné > 0 pokud je řetězec s1 lexikograficky větší než s2 < 0 pokud je řetězec s1 lexikograficky menší než s2 IZP cvičení 4 36

37 Funkce strcmp() a podmíněný příkaz Složený příkaz: if(podmínka){ } else{ } Pokud je podmínka pravdivá: provede se větev if Pokud není podmínka pravdivá: provede se větev else Jak tedy zjistíme, že jsou dva řetězce shodné? 1) Musíme zavolat funkci strcmp() 2) Musíme v podmínce ověřit, jak porovnání dopadlo 2 způsoby: Lepší: if(strcmp("ahoj","ahoj") == 0) { } int pom; pom = strcmp("ahoj","ahoj"); // lze také if(pom == 0) { } IZP cvičení 4 37

38 Porovnání dvou řetězců Napište program, který porovná první argument programu s řetězcem -help Pokud se první argument s tímto řetězcem shoduje, vypište libovolný text na obrazovku Zkontrolujte, zda byl první argument opravdu zadán, složitější kontrolu argumentů NEPROVÁDĚJTE. Nápověda int strcmp(char* s1, char* s2); Funkce vrací 0, pokud jsou řetězce shodné IZP cvičení 4 38

39 PŘÍKLAD 3 HLEDÁNÍ ARGUMENTU -H IZP cvičení 4 39

40 Hledání argumentu -h Napište program, který zjistí, zda byl zadán argument -h Pokud ano, vypište libovolný text na obrazovku Zároveň vypište, na jakém indexu se argument -h nachází Nápověda int strcmp(char* s1, char* s2); Funkce vrací 0, pokud jsou řetězce shodné Pro kontrolu argumentů využijte cyklus IZP cvičení 4 40

41 PŘÍKLAD 4 ZPRACOVÁNÍ ARGUMENTŮ PŘÍKAZOVÉ ŘÁDKY IZP cvičení 4 41

42 Zpracování argumentů příkazové řádky Než začneme s dalším příkladem, několik funkcí (a hlavičkových souborů), které se mohou hodit Knihovna #include <stdlib.h> Funkce atoi() Převádí řetězce na čísla, vrací získané číslo POZOR: je nutné funkci předat opravdu číslo, ne nesmysl int cislo = atoi("123abc456"); printf("prevedene cislo: %d", cislo); // prevedene cislo: 123 Pokud předáte opravdu nesmysl, vrátí 0 V projektu budete převádět ručně (nebo si musíte být opravdu jistí) Bezpečnější varianta: strtol() (později) IZP cvičení 4 42

43 Zpracování argumentů příkazové řádky Knihovna #include <stdbool.h> Poté můžete používat datový typ bool Pravdivostní hodnoty true/false Číselně: false == 0, true!= 0 (cokoli jiného než 0) bool pravdivapodminka = true; bool nepravdivapodminka = false; V podmínce if (pravdivapodminka) { } if (!nepravdivapodminka) { } IZP cvičení 4 43

44 Zpracování argumentů příkazové řádky A na závěr ještě operátory Aritmetické: unární, binární Logické: && (AND), (OR) Relační: =, ==, >, <, >=, <= A B AND OR Výpis chybových hlášení standardní chybový výstup: fprintf(stderr, "Chyba!\n"); Toto je potřeba v projektech! A teď konečně příklad IZP cvičení 4 44

45 Zadání Napište program, který bude kontrolovat zadané argumenty příkazové řádky Pokud nebyl zadán žádný argument, vypíše chybu na stderr Pokud byl zadán argument h (většinou nápověda), vypíše na standardní výstup řetězec Napoveda Pokud byl zadán argument o, vypíše na standardní výstup libovolný jiný řetězec Argumenty h a o nelze použít zároveň (v tom případě chyba, výpis na stderr) Program může přijímat pouze argumenty -h a -o, v opačném případě chyba Pokuste se oddělit zpracování argumentů od výpisů bool hflag = false; if (hflag) IZP cvičení 3 45

46 PŘÍKLAD 5 PŘEVOD ŘETĚZCE NA ČISLO IZP cvičení 4 46

47 Převod řetězce na číslo Několik funkcí (a hlavičkových souborů), které se mohou hodit Knihovna #include <stdlib.h> Funkce int atoi(const char* str); Převádí řetězce na čísla, vrací získané číslo POZOR: je nutné funkci předat opravdu číslo, ne nesmysl int cislo = atoi("123abc"); printf("prevedene cislo: %d", cislo); // prevedene cislo: 123 Pokud předáte opravdu nesmysl, vrátí 0 Bezpečnější varianta: strtol() (později) IZP cvičení 4 47

48 Převod řetězce na číslo Funkce long int strtol (const char* str, char** endptr, int base); str řetězec k převodu endptr ukazatel na poslední znak, který zbyl po konverzi if(*endptr!= '\0') { // chyba } base základ, v tomto případě desítková soustava (tedy 10) IZP cvičení 3 48

49 PŘÍKLAD 6 NAČÍTÁNÍ SLOV ZE STANDARDNÍHO VSTUPU (STDIN) IZP cvičení 4 49

50 Projektová nápověda - načítání slov Při práci na projektu budete muset nejdříve načíst slova ze standardního vstupu Možnosti: Po znacích: funkce getchar() Celý řádek: funkce scanf scanf() vrací: cislo = 1 pokud se slovo načetlo cislo <= 0 při chybě int cislo = scanf("%format", kam); IZP cvičení 4 50

51 Projektová nápověda - načítání slov Při práci na projektu budete muset nejdříve načíst slova ze standardního vstupu Možnosti: Po znacích: funkce getchar() Celý řádek: funkce scanf Napíšeme program, který načte slovo o maximální délce 10 znaků Bude slova načítat, dokud nenarazí konec souboru (EOF = End Of File) Windows: CTRL-Z scanf() vrací: cislo = 1 pokud se slovo načetlo cislo <= 0 při chybě Linux: CTRL-D char slovo[?]; // co tu bude? int code = scanf("%10s", slovo); IZP cvičení 4 51

52 Příště - první bodované cvičení Budu se ptát na jednoduché věci, které se budou týkat tématu cvičení nebo toho, co jsme tady už dělali Budete zase programovat samostatně, tak jako na tomto a předchozím cvičení Pokud vám dělaly problémy dnešní příklady, využijte tento týden k procvičení Hodnocení Rád bych všem dal ALESPOŇ 1b, ale budu chtít vidět aktivitu a to, že jste se na cvičení připravili Se samostatným příkladem případně pomůžu, ale většinu musíte zvládnout sami IZP cvičení 4 52

53 Děkuji za pozornost

54 Zpracování argumentů příkazové řádky Vytvořte program, který zpracuje příkazovou řádku a vypíše, zda byl zadán (v opačném případě chyba): argument -h, nebo argument -o, nebo číslo Ošetřete, aby číslo mohlo být zadáno pouze jednou Pokud by bylo zadáno vícekrát chyba (nějak si to zaznamenejte) Oddělte od sebe načtení příkazové řádky a výpis zjištěných údajů. V části pro výpis argumentů ošetřete případné chyby Nápověda: je vhodné použít datový typ bool IZP cvičení 4 54

55 Zpracování argumentů příkazové řádky - otázky Otázka: Může být -h či -o zadáno vícekrát? IZP cvičení 4 55

56 Zpracování argumentů příkazové řádky - otázky Otázka: Může být -h či -o zadáno vícekrát? Odpověď: Ano, může Pouze se opakovaně provede některá z větví podmíněného příkazu if IZP cvičení 4 56

57 Zpracování argumentů příkazové řádky - otázky Otázka: Jak zařídit, aby -h a -o bylo výlučné? IZP cvičení 4 57

58 Zpracování argumentů příkazové řádky - otázky Otázka: Jak zařídit, aby -h a -o bylo výlučné? Odpověď: Přidáme podmínku do části výpisu if(hflag && oflag) { printf("chyba: zadano h i -o!\n"); return -1; // proč return? } AND = 1: Podmínka se provede, jen pokud jsou zadány OBA argumenty! (-h) (-o) AND OR IZP cvičení 4 58

59 Zpracování argumentů příkazové řádky - otázky Otázka: Záleží na pořadí zadaných argumentů? IZP cvičení 4 59

60 Zpracování argumentů příkazové řádky - otázky Otázka: Záleží na pořadí zadaných argumentů? Odpověď: Ne, nezáleží IZP cvičení 4 60

61 Zpracování argumentů příkazové řádky - otázky Otázka: Je některý argument povinný? IZP cvičení 4 61

62 Zpracování argumentů příkazové řádky - otázky Otázka: Je některý argument povinný? Odpověď: Ne, není Můžeme klidně spustit program zcela bez parametrů IZP cvičení 4 62

63 Zpracování argumentů příkazové řádky - otázky Otázka: Co musíme udělat, aby byl argument h povinný? IZP cvičení 4 63

64 Zpracování argumentů příkazové řádky - otázky Otázka: Co musíme udělat, aby byl argument h povinný? Odpověď: Opět musíme přidat podmínku do části výpisu if (hflag) { } else { } printf("byl zadan argument -h\n"); printf("chyba: arg. -h nebyl zadan!\n"); return 1; IZP cvičení 4 64

65 Styl psaní zdrojových kódů Základní styly: llvm Mozilla Gnu https://developer.mozilla.org/en- US/docs/Mozilla/Developer_guide/Coding_Style https://www.gnu.org/prep/standards/standards.html IZP cvičení 3 65

Základy programování (IZP)

Základy programování (IZP) Základy programování (IZP) Deváté počítačové cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole Petr Veigend, iveigend@fit.vutbr.cz 27.11.2017,

Více

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu }

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu } 5. Operátor čárka, - slouží k jistému určení pořadí vykonání dvou příkazů - oddělím-li čárkou dva příkazy, je jisté, že ten první bude vykonán dříve než příkaz druhý. Např.: i = 5; j = 8; - po překladu

Více

Základy programování (IZP)

Základy programování (IZP) Základy programování (IZP) Deváté počítačové cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole Petr Veigend, iveigend@fit.vutbr.cz 2016/2017

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje Konstanty I možnosti: přednostně v paměti neexistuje žádný ; o preprocesor (deklarace) #define KONSTANTA 10 o konstantní proměnná (definice) const int KONSTANTA = 10; příklad #include v paměti

Více

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 3: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Editace zdrojového kódu Překlad zdrojového kódu Základní datové typy, struktura, ukazatel, pole Načtení vstupních dat Poznámka: uvedené

Více

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h>

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h> 9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include int main(void) { int dcislo, kolikbcislic = 0, mezivysledek = 0, i; int vysledek[1000]; printf("zadejte

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky!

Více

Zápis programu v jazyce C#

Zápis programu v jazyce C# Zápis programu v jazyce C# Základní syntaktická pravidla C# = case sensitive jazyk rozlišuje velikost písmen Tzv. bílé znaky (Enter, mezera, tab ) ve ZK překladač ignoruje každý příkaz končí ; oddělovač

Více

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 KAPITOLA 1 Úvod do programo vání v jazyce C++ 17 Základní pojmy 17 Proměnné a konstanty 18 Typy příkazů 18 IDE integrované vývojové

Více

Základy programování (IZP)

Základy programování (IZP) Základy programování (IZP) Druhé laboratorní cvičení Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Cvičící: Petr Veigend (iveigend@fit.vutbr.cz) Důležité

Více

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 12. října 2009 Organizace výuky Přednášky Teoretické základy dle normy jazyka C Cvičení Praktické úlohy odpřednášené látky Prostřední

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 4. Textové řetězce, zápis dat do souboru

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 4. Textové řetězce, zápis dat do souboru Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 4. Textové řetězce, zápis dat do souboru Textové řetězce V jazyce C neexistuje typ proměnné, který by byl určen výhradně pro ukládání textu V jazyce C používáme

Více

Správné vytvoření a otevření textového souboru pro čtení a zápis představuje

Správné vytvoření a otevření textového souboru pro čtení a zápis představuje f1(&pole[4]); funkci f1 předáváme hodnotu 4. prvku adresu 4. prvku adresu 5. prvku hodnotu 5. prvku symbolická konstanta pro konec souboru je eof EOF FEOF feof Správné vytvoření a otevření textového souboru

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk Pascal Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce

Více

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 4: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Řídící struktury Funkce Dynamická alokace paměti Ladění programu Kde najít další informace Poznámka: uvedené příklady jsou dostupné

Více

PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ

PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ INFORMACE Michal Brabec http://www.ksi.mff.cuni.cz/ http://www.ksi.mff.cuni.cz/~brabec/ brabec@ksi.mff.cuni.cz gmichal.brabec@gmail.com PODMÍNKY ZÁPOČTU Základní podmínky společné

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Čtení dat ze souboru FILE *f = NULL; char str[10] = ""; float a = 0.0, b = 0.0; Soubor otevíráme v režimu pro čtení "r" f = fopen("/home/martinp/testdata/test1.txt",

Více

Základy programování (IZP)

Základy programování (IZP) Základy programování (IZP) Druhé počítačové cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole Petr Veigend, iveigend@fit.vutbr.cz 2016/2017

Více

ZPRO v "C" Ing. Vít Hanousek. verze 0.3

ZPRO v C Ing. Vít Hanousek. verze 0.3 verze 0.3 Hello World Nejjednoduší program ukazující vypsání textu. #include using namespace std; int main(void) { cout

Více

Programovací jazyk C(++) C++ area->vm_mm->locked_vm -= len >> PAGE_SHIFT;

Programovací jazyk C(++) C++ area->vm_mm->locked_vm -= len >> PAGE_SHIFT; Programovací jazyk C(++) static struct vm_area_struct * unmap_fixup(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *area, unsigned long addr, size_t len, struct vm_area_struct 1. *extra) Základy { struct

Více

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false Logické operace Datový typ bool může nabýt hodnot: o true o false Relační operátory pravda, 1, nepravda, 0, hodnoty všech primitivních datových typů (int, double ) jsou uspořádané lze je porovnávat binární

Více

for (int i = 0; i < sizeof(hodnoty) / sizeof(int); i++) { cout<<hodonoty[i]<< endl; } cin.get(); return 0; }

for (int i = 0; i < sizeof(hodnoty) / sizeof(int); i++) { cout<<hodonoty[i]<< endl; } cin.get(); return 0; } Pole Kdybychom v jazyce C++chtěli načíst větší počet čísel nebo znaků a všechny bylo by nutné všechny tyto hodnoty nadále uchovávat v paměti počítače, tak by bylo potřeba v paměti počítače alokovat stejný

Více

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce.

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce. Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv copyright To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

Formátové specifikace formátovací řetězce

Formátové specifikace formátovací řetězce 27.2.2007 Formátové specifikace formátovací řetězce - je to posloupnost podle které překladač pozná jaký formát má výstup mít - posloupnosti začínají znakem % a určující formát vstupu/výstupu - pokud chcete

Více

Preprocesor a koncepce (větších) programů. Úvod do programování 2 Tomáš Kühr

Preprocesor a koncepce (větších) programů. Úvod do programování 2 Tomáš Kühr Preprocesor a koncepce (větších) programů Úvod do programování 2 Tomáš Kühr Práce s preprocesorem Preprocesor Zpracovává zdrojový kód ještě před překladačem Provádí pouze záměny textů (např. identifikátor

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Základy jazyka C. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr)

Základy jazyka C. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Základy jazyka C Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Organizační záležitosti Konzultace Pracovna 5.076 Úterý 15:00 16:30 Emailem martin.kauer@upol.cz Web předmětu http://tux.inf.upol.cz/~kauer/index.php?content=var&class=zp1

Více

Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: konstanty nebo proměnné musí Jednoduché datové typy: Strukturované datové typy Výrazy operátory

Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: konstanty nebo proměnné musí Jednoduché datové typy: Strukturované datové typy Výrazy operátory Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: Direktivy procesoru Globální definice (platné a známé v celém programu) Funkce Hlavička funkce Tělo funkce je uzavřeno mezi složené závorky { Lokální

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5 Obsah Obsah 1 Programovací jazyk Pascal 1 1.1 Struktura programu v Pascalu.................... 1 2 Proměnné 2 2.1 Vstup a výstup............................ 3 3 Operátory a některé matematické funkce 5

Více

Koncepce (větších) programů. Základy programování 2 Tomáš Kühr

Koncepce (větších) programů. Základy programování 2 Tomáš Kühr Koncepce (větších) programů Základy programování 2 Tomáš Kühr Parametry a návratová hodnota main Již víme, že main je funkce A také tušíme, že je trochu jiná než ostatní funkce v programu Funkce main je

Více

Paměť počítače. alg2 1

Paměť počítače. alg2 1 Paměť počítače Výpočetní proces je posloupnost akcí nad daty uloženými v paměti počítače Data jsou v paměti reprezentována posloupnostmi bitů (bit = 0 nebo 1) Připomeňme: paměť je tvořena řadou 8-mi bitových

Více

Lekce 6 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

Lekce 6 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Úvod do programování. Lekce 1

Úvod do programování. Lekce 1 Úvod do programování Lekce 1 Základní pojmy vytvoření spustitelného kódu editor - psaní zdrojových souborů preprocesor - zpracování zdrojových souborů (vypuštění komentářů atd.) kompilátor (compiler) -

Více

Funkční objekty v C++.

Funkční objekty v C++. Funkční objekty v C++. Funkční objekt je instance třídy, která má jako svou veřejnou metodu operátor (), tedy operátor pro volání funkce. V dnešním článku si ukážeme jak zobecnit funkci, jak používat funkční

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování 5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně budou uvedeny detaily týkající se operátorů. Doba nutná k nastudování

Více

6. Příkazy a řídící struktury v Javě

6. Příkazy a řídící struktury v Javě 6. Příkazy a řídící struktury v Javě Příkazy v Javě Příkazy v Javě Řídicí příkazy (větvení, cykly) Přiřazovací příkaz = Řízení toku programu (větvení, cykly) Volání metody Návrat z metody - příkaz return

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 1

IUJCE 07/08 Přednáška č. 1 Úvod do předmětu Literatura Záznamy přednášek a vaše poznámky Harbison, S. P., Steele, G. L.: Referenční příručka jazyka C Herout, P.: Učebnice jazyka C Kernighan, B. W., Ritchie, D. M.: The C Programming

Více

2 Datové typy v jazyce C

2 Datové typy v jazyce C 1 Procedurální programování a strukturované programování Charakteristické pro procedurální programování je organizace programu, který řeší daný problém, do bloků (procedur, funkcí, subrutin). Původně jednolitý,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Základy programování (IZP)

Základy programování (IZP) Základy programování (IZP) Druhé laboratorní cvičení Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno inecasova@fit.vutbr.cz Důležité informace Můj profil:

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++ Proudy pro standardní vstup a výstup V jazyce C++ provádíme textový vstup a výstup prostřednictvím tzv. datových proudů Datové

Více

Strukturu lze funkci předat: (pole[i])+j. switch(výraz) velikost ukazatele

Strukturu lze funkci předat: (pole[i])+j. switch(výraz) velikost ukazatele Strukturu lze funkci předat: hodnotou i pomocí ukazatele pouze pomocí ukazatele (reference na strukturu) pouze hodnotou (kopie struktury) (pole[i])+j adresa prvku na souřadnicích i, j adresa i-tého řádku

Více

Základy programování (IZP)

Základy programování (IZP) Základy programování (IZP) Sedmé laboratorní cvičení Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Cvičící: Petr Veigend (iveigend@fit.vutbr.cz) Gabriela

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Standardní algoritmy vyhledávací.

Standardní algoritmy vyhledávací. Standardní algoritmy vyhledávací. Vyhledávací algoritmy v C++ nám umožňují vyhledávat prvky v datových kontejnerech podle různých kritérií. Také se podíváme na vyhledávání metodou půlením intervalu (binární

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

Programovanie v jazyku C - pole treba poorat...

Programovanie v jazyku C - pole treba poorat... CVIČENIE 3/13 (SW2) Programovanie v jazyku C - pole treba poorat... PrednaskaB: Operátory, pravidla vyhodnocování PrednaskaZ: Číselné typy, operátory, typové konstrukce, pole a struktury About zadefinovanie

Více

Základy PERLu snadno a rychle

Základy PERLu snadno a rychle Základy PERLu snadno a rychle Začínáme Začneme tak, že si vytvoříme třeba soubor hellopl, do souboru napíšeme: print "Hello world\n"; Pak soubor nastavíme jako spustitelný: $ chmod +x hellopl A teď si

Více

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ Metodický list č. 1 Algoritmus a jeho implementace počítačovým programem Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení pojmů algoritmus a programová implementace algoritmu. Dále je cílem seznámení

Více

Operátory. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr)

Operátory. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Operátory Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Organizační poznámky Formátujte kód přehledně! Pomůžete sobě i mně. Spusťte si vaše programy a zkuste různé vstupy! Pokud program nedává správné

Více

Základy jazyka C. Základy programování 1 Tomáš Kühr

Základy jazyka C. Základy programování 1 Tomáš Kühr Základy jazyka C Základy programování 1 Tomáš Kühr Organizační záležitosti Konzultace Osobně v pracovně 5.043 Pondělí 15.00 16.00 Úterý 14.00 16.00 Čtvrtek 13.00 15.00 Pátek 9.30 11.30 Něco jde vyřešit

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Jazyk C# a platforma.net

Jazyk C# a platforma.net Jazyk C# a platforma.net Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Pavel Štěpán, 2011 Syntaxe jazyka C# - 1. část BI-DNP Evropský sociální fond

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++ Třídy v C++ Třídy jsou uživatelsky definované typy podobné strukturám v C, kromě datových položek (proměnných) však mohou obsahovat i funkce

Více

NPRG030 Programování I, 2016/17 1 / :58:13

NPRG030 Programování I, 2016/17 1 / :58:13 NPRG030 Programování I, 2016/17 1 / 31 10. 10. 2016 10:58:13 Podmínka = něco, co JE, nebo NENÍ splněno typ Boolean hodnoty: TRUE pravda FALSE lež domluva (optimistická): FALSE < TRUE NPRG030 Programování

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 7. Ukazatele, Funkce pro práci s řetězci

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 7. Ukazatele, Funkce pro práci s řetězci Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 7. Ukazatele, Funkce pro práci s řetězci Ukazatele Každá proměnná je umístěna na konkrétním místě v paměti Paměť je organizována lineárně jako posloupnost bytů

Více

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni!

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni! Java práce s řetězci Trochu povídání.. Řetězce jsou v Javě reprezentovány instancemi tříd StringBuffer a String. Tyto třídy jsou součástí balíčku java.lang, tudíž je možno s nimi pracovat ihned bez nutného

Více

Skripta ke školení. Základy VBA. vypracoval: Tomáš Herout. tel:

Skripta ke školení. Základy VBA. vypracoval: Tomáš Herout.   tel: Skripta ke školení Základy VBA vypracoval: Tomáš Herout e-mail: herout@helpmark.cz tel: 739 719 548 2016 Obsah TROCHA TEORIE VBA...2 ZPŮSOB ZÁPISU VE VBA...2 CO JE TO FUNKCE...2 CO JE TO PROCEDURA...2

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Lekce 9 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

Lekce 9 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Strukturované typy a ukazatele. Úvod do programování 1 Tomáš Kühr

Strukturované typy a ukazatele. Úvod do programování 1 Tomáš Kühr Strukturované typy a ukazatele Úvod do programování 1 Tomáš Kühr Motivace Se základními datovými typy si sice vystačíme Někdy to ale může být nepříjemně nepřehledné Příklady: long double soucet(const long

Více

Preprocesor. Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze. Karel Richta, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík, 2016

Preprocesor. Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze. Karel Richta, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík, 2016 Preprocesor Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze Karel Richta, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík, 2016 Programování v C++, A7B36PJC 4/2016, Lekce 9b https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b36pjc/start

Více

Práce s řetězci. IUJCE Přednáška č. 10. string.h. vrací: délku řetězce str (bez '\0')

Práce s řetězci. IUJCE Přednáška č. 10. string.h. vrací: délku řetězce str (bez '\0') Práce s řetězci string.h size_t strlen(const char *str); délku řetězce str (bez '\0') int strcmp(const char *str1, const char *str2); porovná řetězce o

Více

Začínáme vážně programovat. Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů

Začínáme vážně programovat. Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů Začínáme vážně programovat Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů Podmínky a cykly Dokončení stručného přehledu řídících struktur jazyka C. Složený příkaz, blok Pascalské

Více

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Řešení sady 1. Úvod do programování 1 Tomáš Kühr

Řešení sady 1. Úvod do programování 1 Tomáš Kühr Řešení sady 1 Úvod do programování 1 Tomáš Kühr Hello World #include #include int main(){ printf("hello world!\n"); return 0; } Práce s proměnnými 1/2 #include int main(){

Více

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Definice funkce Funkce je pojmenovaná část programu, kterou lze dále zavolat v jiné části programu. V Pythonu je definována klíčovým slovem def. Za tímto

Více

Sada 1 - PHP. 03. Proměnné, konstanty

Sada 1 - PHP. 03. Proměnné, konstanty S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - PHP 03. Proměnné, konstanty Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

Identifikátory označují objekty v programu používané (proměnné, typy, podprogramy).

Identifikátory označují objekty v programu používané (proměnné, typy, podprogramy). JAZYK PASCAL ÚVOD materiály pro studenty Jiráskova gymnázia v Náchodě (verze 2005-10-28) RNDr Jan Preclík, PhD preclik@gymnachodcz Jazyk Pascal byl navržen profesorem curyšské univerzity Niklausem Wirthem

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Jazyk C řízení běhu programu České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Ver.1.10 J. Zděnek 2015 Šest zákonů programování 1. V každém programu je alespoň jedna chyba

Více

Výrazy, operace, příkazy

Výrazy, operace, příkazy Výrazy, operace, příkazy Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze Přednášky byly připraveny s pomocí materiálů, které vyrobili Ladislav Vágner, Pavel Strnad Karel Richta, Martin Hořeňovský,

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY

ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY Pokusíme se rozvětvit sktipt v Bashi ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY V této lekci budeme probírat podmínkové, tj., které nám pomohou rozvětvit skript a provádět určité pouze při

Více

Úvod do programování

Úvod do programování Úvod do programování Základní literatura Töpfer, P.: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus, Praha učebnice algoritmů, nikoli jazyka pokrývá velkou část probíraných algoritmů Satrapa, P.: Pascal

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Vývoj aplikací Téma: Pole Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK3 Hodina: 14 Číslo: V/5 Programování v jazyce

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Dynamická alokace paměti Jazyky C a C++ poskytují programu možnost vyžádat si část volné operační paměti pro

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

V dalších letech se pak začaly objevovat první normy pro jazyk C++ (ISO/IEC 14882:1998; ISO/IEC 9899:1999; ISO/IEC 14882:2003; ISO/IEC 14882:2011).

V dalších letech se pak začaly objevovat první normy pro jazyk C++ (ISO/IEC 14882:1998; ISO/IEC 9899:1999; ISO/IEC 14882:2003; ISO/IEC 14882:2011). Jazyk C++ 1 Blok 1 Úvod do programovacího jazyka C++ Studijní cíl První blok kurzu je věnován úvodu do problematiky programovacího jazyka C++. V bloku budou rozebrány historické souvislosti programovacích

Více

Proměnná a její uložení v paměti

Proměnná a její uložení v paměti Proměnná a její uložení v paměti Počítačová paměť - řada buněk uložených za sebou, každá buňka má velikost 1 bajt (byte, B) - buňky jsou očíslovány, tato čísla se nazývají adresy Proměnná - data, se kterými

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Programovací jazyk. - norma PASCAL (1974) - implementace Turbo Pascal, Borland Pascal FreePascal Object Pascal (Delphi)

Programovací jazyk. - norma PASCAL (1974) - implementace Turbo Pascal, Borland Pascal FreePascal Object Pascal (Delphi) Programovací jazyk - norma PASCAL (1974) - implementace Turbo Pascal, Borland Pascal FreePascal Object Pascal (Delphi) Odlišnosti implementace od normy - odchylky např.: nepovinná hlavička programu odlišná

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

Sada 1 - Základy programování

Sada 1 - Základy programování S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Základy programování 04. Datové typy, operace, logické operátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

1. Téma 03 - Rozhodování

1. Téma 03 - Rozhodování 1. Téma 03 - Rozhodování Cíl látky Seznámit se a prakticky si vyzkoušet zápis rozhodování v jazyce Java 1.1. Úvod Jednou z nejčastěji používanou konstrukcí při programování je rozhodování. Právě této problematice

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury, standardní metody Problematika načítání pomocí Scanner Některé poznámky k příkazům Psaní kódu programu Metody třídy Math Obalové třídy primitivních datových

Více

Ukazatele a pole. Chceme-li vyplnit celé pole nulami, použijeme prázdný inicializátor: 207 Čárka na konci seznamu inicializátorů

Ukazatele a pole. Chceme-li vyplnit celé pole nulami, použijeme prázdný inicializátor: 207 Čárka na konci seznamu inicializátorů Ukazatele a pole 204 Deklarace jednorozměrného pole s inicializací Chceme-li pole v deklaraci inicializovat, zapíšeme seznam inicializátorů jednotlivých prvků do složených závorek: #define N 5 int A[N]

Více

Iterační výpočty. Dokumentace k projektu č. 2 do IZP. 24. listopadu 2004

Iterační výpočty. Dokumentace k projektu č. 2 do IZP. 24. listopadu 2004 Dokumentace k projektu č. 2 do IZP Iterační výpočty 24. listopadu 2004 Autor: Kamil Dudka, xdudka00@stud.fit.vutbr.cz Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Obsah 1. Úvod...3 2.

Více

Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce

Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Katedra teoretické informatiky Miroslav Balík

Více

Část I. Část 1 Základy programování v C. Přehled témat. Základy programování v C. Jazyk C

Část I. Část 1 Základy programování v C. Přehled témat. Základy programování v C. Jazyk C Přehled témat Základy programování v C Jan Faigl Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Přednáška 0 B0B36PRP Procedurální programování Část 1 Základy programování

Více

Práce se soubory. Úvod do programování 2 Tomáš Kühr

Práce se soubory. Úvod do programování 2 Tomáš Kühr Práce se soubory Úvod do programování 2 Tomáš Kühr Soubory z pohledu C Soubor zjednodušeně chápeme jako posloupnost bytů uložených někde na disku Datový proud (anglicky stream) Ještě obecnější přístup

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com -3 DATA TYPES. Doufám, že předchozí lekce SYNTAX se vám líbila. V té jsme se pokoušeli zodpovědět:

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com -3 DATA TYPES. Doufám, že předchozí lekce SYNTAX se vám líbila. V té jsme se pokoušeli zodpovědět: MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -3 DATA TYPES Vítám vás ve třetí lekci svého MQL4 kurzu. Doufám, že předchozí lekce SYNTAX se vám líbila. V té jsme se pokoušeli zodpovědět: Jaký formát můžete

Více

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy Úvod do programování Michal Krátký 1,Jiří Dvorský 1 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programování, 2004/2005 Procesor Procesorem je objekt, který vykonává algoritmem popisovanou

Více

Programování v jazyce C

Programování v jazyce C Programování v jazyce C Obecné charakteristiky jazyka C: jazyk C je programátorsky přívětivý, obecně použitelný většinou je implementován jako překladač překladač jazyka C je rozsahem malý a lze ho poměrně

Více

Odvozené a strukturované typy dat

Odvozené a strukturované typy dat Odvozené a strukturované typy dat Petr Šaloun katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava 14. listopadu 2011 Petr Šaloun (katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava) Odvozené a strukturované typy dat 14. listopadu

Více