Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo"

Transkript

1 Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Priebeh zamestnaní Pavol Tišliar, doc. PhDr., PhD. 10. jún 1975, Rožňava 1999 Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo história, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2001 PhDr. - z vedného odboru archívnictvo a pomocné vedy historické, Filozofická fakulta Univerzity 2005 PhD. - z vedného odboru pomocné vedy historické, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009 doc. - habilitácia na docenta v odbore pomocné vedy historické, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2014 IIa priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa, Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov Školská správa v Rožňave, Centrum voľného času detí a mládeže v Dobšinej Pozícia: pedagogický pracovník Filozofická fakulta Univerzity Pozícia: interný doktorand na Katedre slovenských dejín a archívnictva Filozofická fakulta Univerzity Pozícia: interný doktorand na Katedre archívnictva a pomocných vied historických Filozofická fakulta Univerzity Pozícia: odborný asistent na Katedre archívnictva a pomocných vied historických Filozofická fakulta Univerzity Pozícia: docent na Katedre archívnictva a pomocných vied historických Filozofická fakulta Univerzity Pozícia: docent na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie, garant bakalárskeho (Bc.) stupňa študijného programu muze-

2 Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) ológia a kultúrne dedičstvo. od r Filozofická fakulta Univerzity Pozícia: docent na Katedre etnológie a muzeológie, garant bakalárskeho (Bc.) stupňa študijného programu muzeológia a kultúrne dedičstvo, spolugarant 3. stupňa PhD. študijného programu etnológia Filozofická fakulta Univerzity, Katedra archívnictva a pomocných vied historických, prednášajúci, resp. vedúci seminára: historická geografia (P/S); historická geografia pre historikov (P/S); historická geografia pre učiteľov dejepisu (P/S); historická demografia (P/S); historická štatistika (P/S); historická demografia pre historikov (P/S); informatika pre archivárov (P/S); úvod do historickej topografie (P/S); populačné teórie (P); mapa ako historický prameň (S); semináre k záverečným práca (S) - vybrané prednášky boli, resp. stále sú povinnými a povinne voliteľnými kurzami aj študijných programov história, muzeológia a etnológia (Bc. a Mgr. stupeň) Filozofická fakulta Univerzity, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie/katedra etnológie a muzeológie, prednášajúci, resp. vedúci seminára: úvod do muzeológie (P/S); muzeológia pre nemuzeológov (P); dejiny ochrany pamiatok 1,2 (P/S); pomocné vedy historické pre muzeológov (P/S); úvod do historickej topografie (P); historická geografia (P/S), historická demografia (P); Populačný vývoj Európy (P); Dejiny Slovenska I. (P), Metodologický seminár pre muzeológov (S); Populačné teórie a populačná politika (P); Metodika výskumu návštevnosti (P/S); Historický atlas obyvateľstva Slovenska (S); Informatika pre muzeológov (S); semináre k záverečným prácam oboch stupňov štúdia (S) - vybrané prednášky boli, resp. stále sú povinnými a povinne voliteľnými kurzami aj študijných programov história, muzeológia a etnológia (Bc. a Mgr. stupeň)

3 Odborné alebo umelecké zameranie Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.) 1. monografia 2. učebnica 3. skriptá regionálna historická demografia a geografia Slovenska na prelome 19. a 20, ťažiskovo v 1. polovici 20. storočia (Slovensko v Československu) Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 126) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (3) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (9) ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) BCI Skriptá a učebné texty (3) 1. Monografie (skutočný autorský podiel 89,3 AH) (15): - AAA TIŠLIAR, Pavol (2013) Okresné zriadenie na Slovensku v rokoch Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 160s. ISBN Autorský podiel: 10,6 AH - AAA ŠPROCHA, Branislav TIŠLIAR, Pavol. (2012) Demografický obraz Slovenska v sčítaniach ľudu Brno : Tribun EU, 282s. ISBN Autorský podiel: 7,4 AH - AAA TIŠLIAR, Pavol. (2009) Etnická a konfesionálna štruktúra Gemera a Malohontu (prehľad stavu podľa vybraných statických prameňov v pol. 20. storočia). Brno : Tribun EU, 220s. ISBN Autorský podiel: 8,6 AH - AAB TIŠLIAR, Pavol. (2007) Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919 : Príspevok k populačným dejinám Slovenska. Bratislava : STATIS, 1. vydanie, 126s. ISBN Autorský podiel: 7,3 AH - AAB TIŠLIAR, Pavol. (2007) Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919 : Príspevok k populačným dejinám Slovenska. Bratislava : STATIS, 2. doplnené vydanie, 132s. ISBN Autorský podiel: 7,5 AH

4 - AAB ŠPROCHA, Branislav TIŠ- LIAR, Pavol. (2008) Náčrt vývoja sobášnosti na Slovensku v rokoch Bratislava : STIMUL, 1. vydanie, 162s. IS- BN Autorský podiel: 3,1 AH - AAB ŠPROCHA, Branislav TIŠ- LIAR, Pavol. (2008) Vývoj úmrtnosti na Slovensku v rokoch Bratislava : STIMUL, 204s. ISBN Autorský podiel: 4,4 AH - AAB ŠPROCHA, Branislav TIŠ- LIAR, Pavol. (2009) Populačný vývoj Podkarpatskej Rusi I. Demografická reprodukcia. Bratislava : Infostat, 236s. ISBN Autorský podiel: 4,1 AH - AAB ŠPROCHA, Branislav TIŠ- LIAR, Pavol. (2009) Populačný vývoj Podkarpatskej Rusi II. Štruktúry obyvateľstva. Bratislava : Infostat, 164s. ISBN Autorský podiel: 3,1 AH - AAB TIŠLIAR, Pavol (2011) Národnostný kataster Slovenska v roku Bratislava : Slovenský národný archív v Bratislave, 1025s. ISBN Autorský podiel: 20 AH + autorstvo 746 máp - AAB KAČÍREK, Ľuboš TIŠLIAR, Pavol. (2014) Petržalka v rokoch Bratislava : Stimul, 67s. ISBN Autorský podiel: 1,6 AH - AAB KAČÍREK, Ľuboš TIŠLI- AR, Pavol. (2014) Petržalka v rokoch Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, 80s. ISBN Autorský podiel: 2 AH - ABA TIŠLIAR, Pavol. (2013) Náčrt populačnej politiky na Slovensku v rokoch In: P. Tišliar (ed.): Populačné štúdie Slovenska I. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, s ISBN Autorský podiel: 4,7 AH - ABB TIŠLIAR, Pavol. (2005) O- kresná správa na Slovensku počas I. ČSR. In: HISTORICA XLVI. V. Múcska (ed.). Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s ISBN Autorský podiel: 3,1 AH

5 - ABB ŠPROCHA, Branislav TIŠLIAR, Pavol. (2014). Demogeografický profil náboženského vyznania obyvateľstva Slovenska za posledných 100 rokov. In: Populačné štúdie Slovenska 3. P. Tišliar (ed.). Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, s ISBN Autorský podiel: 1,8 AH 2. učebnice (skutočný autorský podiel 9,6 AH) (2) - ACA KAČÍREK, Ľuboš RAGAČ, Radoslav TIŠLIAR, Pavol. (2013) Múzeum a historické vedy. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 288s. ISBN Autorský podiel: 4,6 AH - ACB ŠPROCHA, Branislav TIŠ- LIAR, Pavol. (2009) Štruktúry obyvateľstva Slovenska v rokoch Bratislava : Infostat, 224s. ISBN Autorský podiel: 5 AH 3. skriptá (skutočný autorský podiel 9,9 AH) (3) - BCI ŠPROCHA, Branislav TIŠ- LIAR, Pavol. (2008) Plodnosť a celková reprodukcia obyvateľstva Slovenska v rokoch Bratislava : STIMUL, 164s. ISBN Autorský podiel: 3,5 AH - BCI ŠPROCHA, Branislav TIŠ- LIAR, Pavol. (2009) Lexikóny obcí pre územie Slovenska I. Vybrané úradné lexikóny z rokov Bratislava : Infostat, 159s. ISBN Autorský podiel: 3,4 AH - BCI ŠPROCHA, Branislav TIŠ- LIAR, Pavol. (2009) Údaje o prirodzenej mene obyvateľstva Slovenska publikované v Pohyboch obyvatelstva Československa v rokoch (analyticko-metodická príručka). Bratislava : Infostat, 2009, 127s. ISBN Autorský podiel: 3 AH Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika ohlasov (286): [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (1) [o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (15) [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (87) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistro-

6 Počet doktorandov Školených / ukončených Kontaktná adresa vané v citačných indexoch (152) [o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (12) [o6] Recenzie v domácich publikáciách (19) 4 3/1 Pavol Tišliar Púpavová Bratislava Bratislava 5. septembra 2014 doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia

Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Profesijný životopis Meno, priezvisko Rodné priezvisko Tituly Dátum a miesto narodenia Vyskoškolské vzdelanie a ďalší

Více

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice Študijný odbor: sociálna práca Dátum doručenia žiadosti:.. 06 Názov habilitačnej práce: Klientské

Více

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Inauguračné konanie uchádzača: doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie: 21. 11. 2012, č. PdF/6720/2012 Inauguračné

Více

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a 3 3 2 2 9 4 5 0 1 K O M Á R N O VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

NOVINKY v EPCA. Dagmar Bugárová

NOVINKY v EPCA. Dagmar Bugárová NOVINKY v EPCA Dagmar Bugárová NOVINKY MŠVVaŠ Metodické SlPK Dopĺňanie Nové Typ Vyhláška č. 456/2012 pokyny CVTI Bratislava Web evidencia publikačnej činnosti IF a indexovanosť v databázach WoS a SCOPUS

Více

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS Čl. 3, ods. 2, pís. b PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul: PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Dátum a miesto narodenia: 23. 12. 1981, Bratislava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší

Více

M E T O D I C K É U S M E R N E N I E

M E T O D I C K É U S M E R N E N I E Garant: Referát pre vedu a výskum UPJŠ Košice, 25. 11. 2013 Č. j.: 993/2013 M E T O D I C K É U S M E R N E N I E k obsahu habilitačného spisu V zmysle ust. 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

Více

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 16.06.2015 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Monika MATUŠOVIČOVÁ, rodená Majzlanová a)

Více

ADM) - IF = menej ako 0,4 Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 30 Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF = aspoň 0,4

ADM) - IF = menej ako 0,4 Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 30 Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF = aspoň 0,4 Interná smernica č. 1/201 Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach: profesor, mimoriadny profesor, docent

Více

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.12.2012 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Zuzana HAJDUOVÁ, KUBÍNOVÁ a) Akademické tituly,

Více

Kategórie publikačnej činnosti

Kategórie publikačnej činnosti Kategórie publikačnej činnosti Príloha č. 1 Smernice č. 13/2008-R Beáta Bellérová, SlPK Zatriedenie MŠ SR - A 1 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAB Vedecké monografie vydané

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie

Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie Strana 3572 Zbierka zákonov č. 456/2012 Čiastka 109 Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných AAB Vedecké

Více

Schválené VR PF UMB 23. novembra Platnosť a účinnosť nadobudne dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Schválené VR PF UMB 23. novembra Platnosť a účinnosť nadobudne dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov v oblasti výskumu pedagogické vedy, humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy na Pedagogickej fakulte Univerzity

Více

Článok 1 Pedagogická prax

Článok 1 Pedagogická prax Kritériá Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na vyhodnotenie splnenia podmienok získania umelecko-pedagogického titulu profesor v študijnom odbore 2.2.7. Architektonická tvorba Umelecká rada Vysokej

Více

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA VŠEOBECNÉ KRITÉRIA NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA

Více

Evaluácie vedecko-výskumnej činnosti v UIS. doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka prorektor pre VVČ

Evaluácie vedecko-výskumnej činnosti v UIS. doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka prorektor pre VVČ Evaluácie vedecko-výskumnej činnosti v UIS doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka prorektor pre VVČ Obsah 2 Záznamník výskumníka - projekty ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ NASTAVUJE AKTUÁLNY STAV PROJEKTOV PROSTREDNÍCTVOM ÚPRAVA

Více

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 9. 10. 2013 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Ľubica Sipková, rod. Pomothyová a) Akademické

Více

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Habilitačné konanie uchádzača: PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 24. 9. 2013, č. VR-14282-13 Habilitačné konanie

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku Vás pozývajú na vedeckú konferenciu o literárnej muzeológii

Více

Návrh habilitačnej komisie

Návrh habilitačnej komisie Návrh habilitačnej komisie Uchádzač: Dr. Viktoriya Serzhanova Študijný odbor: 3. 4. 2 teória a dejiny štátu a práva Habilitačná komisia schválená Vedeckou radou UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach dňa

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16 Študijný odbor: Dejiny a teória umenia Študijný program: Dejiny a teória umenia a architektúry Forma štúdia: externá 1. semester DUd001e Metodologický seminár I Historiografia dejín umenia a arch., Ivan

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Vnútorné predpisy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského č. 1/2013 Pravidlá pre stanovenie výšky odmien spojených s pedagogickou a publikačnou

Více

Historická geografia. doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00

Historická geografia. doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00 Historická geografia doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00 HISTORICKÁ GEOGRAFIA (1. roč. ZRR) Vyučujúci: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. (miestnosť B1-548),

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Rozhodnutie rektora č. 3/2015 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

Rozhodnutie rektora č. 3/2015 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach Garant: Referát pre vedu a výskum UPJŠ Košice, 30.01.2015 Č. j. 142/2015 Rozhodnutie rektora č. 3/2015 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom História Medzinárodnú štandardnú klasifikáciu vo vzdelávaní známu pod názvom ISCED navrhlo UNESCO

Více

Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove Prešovská univerzit v Prešove Všeobecné kritériá n obsdzovnie funkcií profesorov docentov Konkrétne podmienky n obsdzovnie funkcií profesorov Prešov 2008 Všeobecné kritériá n obsdzovnie funkcií profesorov

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

20 let populačního vývoje největších měst Česka a Slovenska

20 let populačního vývoje největších měst Česka a Slovenska 20 let populačního vývoje největších měst Česka a Slovenska Luděk Šídlo KDGD PřF UK v Praze Branislav Šprocha INFOSTAT, Bratislava XLI. konference České demografické společnosti Česko a Slovensko ve společném

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Študijný plán. Názov študijného program : Aplikovaná matematika, 3. stupeň Garant študijného programu : prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.

Študijný plán. Názov študijného program : Aplikovaná matematika, 3. stupeň Garant študijného programu : prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. Študijný plán Názov študijného program : 9.1.9. plikovaná matematika, 3. stupeň Garant študijného programu : prof. RNr. Josef iblík, rc. Názov predmetu kupina* kredity garant Š T U I J N Funkcionálna analýza

Více

Príloha 1 Kódy a názvy kategórií publikačnej činnosti

Príloha 1 Kódy a názvy kategórií publikačnej činnosti Príloha 1 Kódy a názvy kategórií publikačnej činnosti Kód AAA AAB ABA ABB ABC ABD ACA ACB Názov kategórie Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Více

Ing., PhD Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Ing., PhD Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Habilitačné konanie : 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z. z. 1 ods. 14, 2a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Vladimír Vietoris Akademické

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

MINISTERSTVO SKOLSTVA SLOVENSKEI REPUBLIKY. Pedagogickf a odborni zamestnanci, ich vzdelavanie a odmehovanie

MINISTERSTVO SKOLSTVA SLOVENSKEI REPUBLIKY. Pedagogickf a odborni zamestnanci, ich vzdelavanie a odmehovanie MINISTERSTVO SKOLSTVA SLOVENSKEI REPUBLIKY Pedagogickf a odborni zamestnanci, ich vzdelavanie a odmehovanie Zakon c. 317/2009 Z. z. o pedagogickych zamestnancoch a odbornych zamestnancoch a o zmene a doplneni

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Slovensko v medzinárodných centrách výskumu a vývoja

Slovensko v medzinárodných centrách výskumu a vývoja Slovensko v medzinárodných centrách výskumu a vývoja Ing. Miroslav Siváček, MBA Vedúci služobného úradu MŠVVaŠ Národná konferencia Týždňa vedy a techniky 2011 10. november 2011 O čom dnes budeme hovoriť

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA Mgr. Sone Lovašovej, PhD. (Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT v študijnom odbore 3.1.14. sociálna práca habilitačnou

Více

Adresa Kríková Bratislava Telefón Fax

Adresa Kríková Bratislava Telefón Fax Europass - životopis Osobné údaje Priezvisko / Meno Ivor Jaroslav Adresa Kríková 7 821 07 Bratislava Telefón +421248208816 Fax +421248208839 E-mail jaroslav.ivor@paneurouni.com Štátna príslušnosť Slovenská

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Cieľ a odborné zameranie konferencie Cieľom konferencie je priblížiť filozoficko-paradigmatickú, psychologickú, inštitucionálnu a praxeologickú dimenz

Cieľ a odborné zameranie konferencie Cieľom konferencie je priblížiť filozoficko-paradigmatickú, psychologickú, inštitucionálnu a praxeologickú dimenz Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta Katedra pedagogických štúdií Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešť Fakulta špeciálnej a liečebnej pedagogiky G. Bárcziho Univerzita Ludwiga Maximiliána,

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

Aktuální návrh novelizace vysokoškolského zákona na Slovensku.

Aktuální návrh novelizace vysokoškolského zákona na Slovensku. Aktuální návrh novelizace vysokoškolského zákona na Slovensku. Několik postřehů. Když dva dělají totéž... Jaroslav Kupčík Slovenský Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon

Více

Osobný dotazník osoby

Osobný dotazník osoby Osobný dotazník osoby Osobný dotazník vyplňte paličkovým písmom. Voľbu v odpovedi vyznačte podčiarknutím, v prípade omylu chybnú odpoveď prečiarknite. V prípade úmrtia uveďte meno, priezvisko a dátum úmrtia.

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15. Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289 Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Kučera Tento projekt je spolufinancován

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných AAB Vedecké monografie vydané v domácich - pôvodné monotematické práce vedecko-objaviteľského charakteru

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 11. 9. 2017, prerokované členmi

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Vymenúvacie konanie za profesora - doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.

Vymenúvacie konanie za profesora - doc. Ing. Viktor Tittel, CSc. Vymenúvacie konanie za profesora - doc. Ing. Viktor Tittel, CSc. 76 od10 zákona č.131/2002 Z.z. 4 od 10 a 5a vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z. Meno, priezvisko, rodné

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

SK CRIS ako nástroj integrácie dát o vede na národnej úrovni

SK CRIS ako nástroj integrácie dát o vede na národnej úrovni SK CRIS ako nástroj integrácie dát o vede na národnej úrovni Danica Zendulková, CVTI SR INFORMAČNÉ SYSTÉMY O VEDE: Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom CVTI SR, 2.apríl 2014 Centrum vedecko-technických

Více

Smernica č. 7 / 2008

Smernica č. 7 / 2008 Smernica č. 7 / 2008 Príprava a spracovanie dokumentácie súvisiacej s habilitačným a vymenúvacím konaním a knižnými publikáciami na SjF STU v Bratislave Časť A Habilitačné konanie V súlade s ustanoveniami

Více

Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka)

Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka) Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka) Rozvoj priemyslu na Povaţí ako aj v Novom Meste nad Váhom, vznik strojárskych závodov v meste si vyţiadal vznik školy s technickým zameraním.

Více

Požadavky OR studijního programu Demografie

Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky pro individuální studijní plán Absolvovat certifikovanou zkoušku ze světového neslovanského jazyka (např. FCE, CAE, TOEFEL) do konce 3. ročníku studia,

Více

Zákony, smernice, nariadenia a štandardy, ktorými sa riadi činnosť Akademickej knižnice MTF STU

Zákony, smernice, nariadenia a štandardy, ktorými sa riadi činnosť Akademickej knižnice MTF STU Zákony, smernice, nariadenia a štandardy, ktorými sa riadi činnosť Akademickej knižnice MTF STU Z Á K O N č.183, z 12. mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb.

Více

Projekce romské populace v České republice a na Slovensku

Projekce romské populace v České republice a na Slovensku Projekce romské populace v České republice a na Slovensku Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Boris Vaňo Infostat Bratislava Příspěvek vznikl v

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Zdravotnícka štatistika Ročník 2003, ZŠ-12/2003. Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 2002/2003

Zdravotnícka štatistika Ročník 2003, ZŠ-12/2003. Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 2002/2003 Zdravotnícka štatistika Ročník 03, ZŠ-/03 Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 02/03 Vývoj denného štúdia v SZŠ (podľa stavu k 1. 9.) Tabuľka 1 Školský rok Školy Tried y Poznámka: Od školského

Více

SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I

SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov Ľudmila Lipková a kolektív SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I Vydavateľstvo EKONÓM 2013 Autori Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková,

Více

Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie *) Názov kategórie A1 A1 AAA AAB ABA ABB A1 A1 ABC ABD A2 A2 ACA ACB

Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie *) Názov kategórie A1 A1 AAA AAB ABA ABB A1 A1 ABC ABD A2 A2 ACA ACB Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie ) dotácia EPČ AAA AA Vedecké monografie vydané v zahraničných Vedecké monografie vydané v domácich AA A A AD AA A - pôvodné monotematické práce

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie RRRR. Názov projektu Evidenčné číslo projektu APVV-YY-NNNN

Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie RRRR. Názov projektu Evidenčné číslo projektu APVV-YY-NNNN Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie RRRR Formulár VPP Názov projektu Evidenčné číslo projektu APVV-YY-NNNN Zodpovedný riešiteľ Príjemca I. kategória PUBLIKÁCIE A CITÁCIE Plán Skutočnosť 1.01 Počet

Více

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice PZ/OZ špecialisti SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, Starozagorská 8, 040 23 Košice Situačná analýza: Štruktúra interných PZ/OZ podľa kategórií, podkategórií a kariérových pozícií PZ/ Kariérový OZ stupeň Kategória

Více

Hodnotená oblasť: 16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

Hodnotená oblasť: 16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie Hodnotená oblasť: 16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie Váha jednotlivých atribútov v celkovom profile kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti - atribút výstupov: 60 % -

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AbpAN - anglický jazyk a kultúra v kombinácii - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.35. - prekladateľstvo

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU DOCENT A KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU PROFESOR

KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU DOCENT A KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU PROFESOR KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU DOCENT A KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU PROFESOR Príloha: Kritériá na habilitačné konanie a na konanie na vymenúvanie profesorov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více