ENERSOL SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERSOL SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 ENERSOL SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2011

2 ENERSOL 2011 Regionální vzdělávací centrum Jihomoravského kraje pro OZE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Masarykova škola práce Tyršova 500, Letovice Ředitelka školy: JUDr. Sylvie Ducháčková Tel.: Fax: Gestor: Ing. Jaroslav Doskočil Tel.: /kl Fax: Všechny studentské práce jsou k dispozici v elektronické podobě ve Vzdělávací agetntuře Kroměříţ. 2

3 PRŮBĚH ENERSOLU 2011 Projekt ENERSOL vznikl v roce 2001 a aţ do roku 2005 byl společným programem 6 evropských zemí, včetně České republiky. Od roku 2004 paralelně s tímto evropským projektem začíná realizace českého projektu se stejným názvem, ale s konkrétními školami, pedagogy a jejich studenty. Vzdělávací agentura Kroměříţ se obrátila na zřizovatele škol, samosprávné kraje s nabídkou vytvořit systém nepovinných vzdělávacích programů pro střední školy, vyšší odborné školy a gymnázia. 7. ročník tohoto vzdělávacího programu podpořilo jiţ 9 samosprávných krajů, hlavní město Praha a zástupci Slovenské republiky, Slovinska, Německa, Polska a Rakouska. Ze strany zástupců státní správy a veřejné správy postupně vzniká odborný tým poradců, zejména pak z řad ministerstva ţivotního prostředí, zemědělství, průmyslu, školství, NÚOV a pracovníků JmK. Studenti také velmi úzce spolupracují s odborníky z praxe a s lidmi, kteří se o obnovitelné zdroje energie zajímají a jsou jejich příznivci. Hlavní kategorie: ÚSPORY ENERGIÍ, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIÍ, SNIŢOVÁNÍ Tvůrčí kategorie: EMISÍ V DOPRAVĚ FUNKČNÍ MODELY, UČEBNÍ POMŮCKY, VÝUKOVÉ PROGRAMY ATD. Doprovodná kategorie: OBNOVITELNÉ ZDROJE V RŮZNÉM POJETÍ (literární díla, výtvarná díla, keramika, scénky, plakáty atd.) CÍL PROJEKTU Zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a sniţování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů. Naučit ţáky a studenty vytvořit si a vyjádřit svůj názor na daná témata před veřejností. Vytvořit partnerské prostředí, ve kterém jsou cílovými skupinami ţáci a studenti středních a vyšších odborných škol, jejich učitelé, ředitelé škol a odborníci z firem. Vize, filozofie, cíle, partneři, pravidla projektu a fotogalerie najdete na: 3

4 VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ ENERSOL 2011 pro studenty a zástupce z přihlášených škol se uskutečnil 15. prosince 2010 v RVC při SOŠ a SOU MŠP Letovice. Tohoto setkání se zúčastnilo 55 studentů a pedagogických pracovníků z 8 škol JmK. Hlavním tématem semináře bylo seznámit přítomné s organizací přehlídky, jejími cíly, pravidly a způsobem hodnocení jednotlivých prací. Zároveň si účastníci vyměnili své názory na danou problematiku. Studentům odprezentoval svou práci na téma Vodní elektrárny Tři soutězky verzus Křetínka účastník národního kola Enersol 2010 Pavel Mahút ze SOŠ a SOU MŠP Letovice. Součástí semináře byla také velmi poutavá přednáška spojená s prezentací o větrných elektrárnách v ČR. Přednášejícím byl pan Ing. Jiří Špičák z České společnosti pro větrnou energii. Závěr semináře byl věnováný prezentaci Ing. Jaroslava Doskočila o energetickém systému školy, spojený s názornou ukázkou obnovitelných zdrojů energie, které jsou na SOŠ a SOU MŠP Letovice plně funkční. Jedná se o spalování biomasy, kogeneraci energie zemního plynu, fotovoltaické články a sluneční kolektory. Zahájení semináře Výměna informací a poznatků studentů 4

5 Přednáška Ing. Jiřího Špičáka Přednáška Ing. Jiřího Špičáka Diskuse s Ing. Jiřím Špičákem Diskuse s Ing. Jiřím Špičákem Prezentace Pavla Mahúta Účastníci semináře 5

6 KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA 7. ročníku ENERSOL 2011 se konala na zámku v Letovicích 15. února Organizátorem bylo RVC při SOŠ a SOU MŠP Letovice pod osobní záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška, ve spolupráci s Asociací ENERSOL a vzdělávací agenturou Kroměříţ. 7. ročník přehlídky ţákovských projektů na téma Vyuţívání obnovitelných zdrojů, úspory energií a sniţování emisí ENERSOL 2011 se uskutečnil v historických prostorách letovického zámku. Přehlídku zahájila ředitelka hostitelské školy JUDr. Sylvie Ducháčková. Podporu myšlence celého projektu vyjádřili ve svých projevech Mgr. Arnošt Drbušek, zástupce odboru školství JmK; starosta města Letovic Vladimír Stejskal; Ing. Jitka Pohanková, náměstkyně ředitele NÚOV; Ing. Jiří Herodes, vedoucí národní kanceláře projektu; Ing. Zdeněk Zavadil, zástupce ČKD Blansko Engineering, a. s. Celé akci byli přítomni další významní hosté a zástupci firem zabývající se vyuţíváním obnovitelných zdrojů energie. Mezi školy, které se tohoto ročníku zúčastnily, patřila jiţ tradičně SOŠ a SOU MŠP Letovice, dále Střední odborná škola informatiky a spojů z Brna, SOŠ a SOU Znojmo, SOŠ technická a SOU Znojmo, Střední pedagogická škola Boskovice, SOŠ a SOU SaE Brno, SOŠ obchodní a SOU řemesel Moravský Krumlov a Střední škola informačních technologií a sociální péče Brno. V těchto školách 60 ţáků spolu se svými koordinátory zpracovali 52 odborných projektů, coţ řadí JmK na třetí místo v České republice. Cílem tohoto zajímavého projektu je zvýšit povědomí nejen ţáků, ale i veřejnosti o spotřebě energií a moţnosti vyuţívání obnovitelných zdrojů v domácnostech i ve firmách. Ţáci ve svých projektech zařazených do hlavní kategorie upozornili jak na nové trendy, tak na zdroje, které jsou jiţ účelně vyuţívány v praxi. A tak se v letošní přehlídce objevila témata biodomy, sruby, pasivní a nízkoenergetické domy, větrná energie, fotovoltaika, vyuţívání biomasy, kam s odpadem z organické výroby, tepelná čerpadla, sniţování emisí v dopravě, úspory energií v bytech a domech atd. Odborná porota, kde zasedli zástupci z řad pedagogů, kvalifikovaných odborníků, zástupců firem i bývalých studentů, měla nelehký úkol, vybrat šestičlenné druţstvo JmK do národního kola a postupující z doprovodné kategorie. Jednolivé prezentace zaujaly nejen hodnotící porotu a cílovou 6

7 skupinu ţáků a pedagogů, ale i zástupce firem a veřejnosti. A jak to tedy všechno dopadlo? VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY ENERSOL 2011 HLAVNÍ KATEGORIE 1. místo Vladimír HOLÍK, Ondřej GRYC Kam s opadem z organické výroby koordinátor: Ing. Ivo Hamerník SŠIT a sociální péče, Purkyňova 97, Brno 2. místo Veronika VAŠKOVÁ Biodomy koordinátorka: Ing. Hana Němcová SOŠ a SOU MŠP Letovice 3. místo Stanislav KOZEL Úspory energií v bytech a domech koordinátorka: Mgr. Zdenka Ottová SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Trnkova 113, Brno 4. místo Michal KRAVEC Sniţování emisí v dopravě Znojmo koordinátor: Ing. Pavel Vávra SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova místo Eva KOVAŘÍKOVÁ Bydlení ve srubu koordinátorka: Ing. Hana Němcová SOŠ a SOU MŠP Letovice 6. místo Václav HASOŇ Fotovoltaická elektrárna Kunštát koordinátorka: Ing. Hana Němcová SOŠ a SOU MŠP Letovice Zástupci SOŠ a SOU MŠP Letovice se určitě neztratili. V hlavní kategorii se z dvanácti hodnocených projektů ještě umístil na 7. místě Lukáš Zouhar s prací Tepelné čerpadlo Kotvrdovice, koordinátorka Alena Doskočilová a na 7

8 9. místě Jana Tomanová s projektem Větrné elektrány Ţipotín, koordinátorka Ing. Hana Němcová. Součástí přehlídky byla také kategorie vedlejší, kde své kvality představili ţáci v oblasti tvorby výukových pomůcek, videoprojekce a poezie. VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY ENERSOL 2011 VEDLEJŠÍ KATEGORIE 1. místo Kateřina ŠKRBALOVÁ, Denisa DAŇKOVÁ Sborník poezie koordinátorka: Mgr. Hana Šperková Střední pedagogická škola Boskovice 2. místo Filip Müller Kotel na biomasu VESKO videoprojekce koordinátor: Ing. Marek Chládek SOŠ a SOU MŠP Letovice Všichni účastníci přehlídky byli odměněni věcnými dary, za coţ náleţí poděkování sponzorům celé akce Jihoravskému kraji, městu Letovice, firmám Mat-el, s. r. o. Letovice, ČKD Engineering, a. s., Blansko, Eltrans Letovice, s. r. o. a Barvy a laky Teluria, s. r. o. Skrchov. Odborná porota i zástupci firem se shodli, ţe kvalita prací, znalosti a vystupování studentů má rok od roku vzrůstající úroveň, coţ bylo velmi kladně hodnoceno. Na závěr se přítomní zúčastnili zámeckého rautu a prohlídky areálu letovického zámku. Práce studentů VIP hosté 8

9 Hahájení hymna Enersol Zahájení JUDr. Sylvie Ducháčková Úvodní slovo Ing. Doskočila Vystoupení starosty Letovic Ing. Herodes Vzdělávací agentura Losování pořadí prezentací 9

10 Odborná porota Václav Hasoň při prezentaci Téma hybridní motory Vítězná prezentace V. Holíka a O. Gryce Eva Kovaříková v akci Veronika Vašková a její Biodomy 10

11 Lukáš Zouhar a tepelná čerpadla Stanislav Kozel z Brna Vítězky vedlejší kategorie Hodnocení studentské poroty Mgr. Šejvl a projekt Energis Přednáška zaujala 11

12 Ocenění účastníků vedlejší kategorie Ocenění účastníků vedlejší kategorie Ocenění studenti Tým reprezentující JmK Bývalí enersoláci Zdenka a Radek Odměny nejlepším 12

13 Diskuse ředitelů škol JmK Závěrečný raut Účastníci krajského semináře Enersol 2011 na zámku v Letovicíh 13

14 NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA 7. ROČNÍKU ENERSOL 2011 se konala března 2011 v Dělnickém domě v Jihlavě Národní kolo 7. ročníku ENERSOL 2011 probíhalo dva dny a zúčastnili se jej zástupci z 10 krajů ČR: Hlavní město Praha, kraje Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Plzeňský, Středočeský, Karlovarský, Vysočina a Zlínský. První den, po zahájení finále, si zástupci jednotlivých regionálních center vylosovali pořadí prezentujících. Ing. Doskočil vylosoval číslo deset. Následně byla sestavena porota ze zástupců samosprávných krajů a odborníků na OZE. JmK zastoupila Eva Kovaříková ze SOŠ a SOU MŠP Letovice se svým projektem Bydlení ve srubu. Práce byla zaměřena jak na výstavbu srubu a pouţité materiály, tak na ekonomickou analýzu nákladů. Součástí práce byl zajímavý rozhovor s majitelem srubu, který si celý objekt postavil svépomocí. Eva zvládla prezentaci i otázky, které kladla odborná porota na výbornou. Z deseti krajů skončila na 4. místě. Odpoledne zástupci z jednotlivých krajů skládali odborný test. Ten byl sestaven ze 40 otázek na témata související s obnovitelnými zdroji energie a ţivotním prostředím. Jihomoravský kraj zastupoval Stanislav Kozel ze SOŠ strojírenské a elektrotechnické Brno a zástupci ze SOŠ a SOU MŠP Letovice Veronika Vašková, Václav Hasoň a Lukáš Zouhar. Studenti prokázali vynikající teoretické znalosti a skončili na 3. místě s celkovým počtem 1763 body. Ve stejné době proběhly prezentace z vedlejší kategorie, kde barvy kraje hájily Kateřina Škrabalová a Denisa Daňková ze Střední pedagogické školy Boskovice. Svým sborníkem básní všechny přítomné zaujaly a sklidily zaslouţený potlesk. Večer byl pro studenty a pedagogický doprovod pronajatý jihlavský Aqua park. Zástupci škol a regionálních center z jednotlivých krajů se účastnili zasedání Asociace Enersol. Druhý den proběhly prezentace projektů z hlavní kategorie. Tentokrát porota mohla posuzovat výkony studentů, kteří se umístili v krajských kolech na prvním místě. Jihomoraváky zastupovali studenti ze SŠITSP Brno, Purkyňova Vladimír Holík a Ondřej Gryc s projektem Kam s odpadem z organické výroby? Jejich prezentace byla velmi přesvědčivá a výstiţná. Bohuţel zklamala technika a prezentujícím se nenačítaly obrázky. Přesto, ţe v krajských kolech se hodnotila kategorie hlavní a tvůrčí odděleně, na národní úrovni byly obě spojeny, coţ mělo vliv na celkové hodnocení. 14

15 Po zpracování výsledků výpočtovým střediskem proběhl slavnostní ceremoniál, vyhodnocení jednotlivých kategorií a byla sestavena druţstva České republiky pro mezinárodní finále. Mezinárodního přehlídky, která se koná v Liberci, se za JmK účastní Vladimír Holík, Ondřej Gryc, Veronika Vašková a Eva Kovaříková. CELKOVÉ VÝSLEDKY KRAJŮ VE VEDLEJŠÍ KATEGORII 1. Vysočina bodů 2. Středočeský kraj bodů 3. Jihomoravský kraj bodů CELKOVÉ VÝSLEDKY KRAJŮ V HLAVNÍ KATEGORIE 1. Vysočina bodů 2. Jihočeský kraj bodů 3. Hlavní město Praha bodů 4. Jihomoravský kraj bodů 5. Zlínský kraj bodů 6. Liberecký kraj bodů 7. Plzeňský kraj bodů 8. Středočeský kraj bodů 9. Karlovarský kraj bodů 10. Královéhradecký kraj bodů 15

16 Folklórní vystoupení Slavnostní zahájení hymna Enersol Zástupci z ministerstev a veřejné správy Losování pořadí druţstev Reprezentační tým JmK Tým JmK 16

17 Odborná porota Odborná porota Eva Kovaříková při prezentaci Zástupci z JmK V. Holík, O. Gryc Oceněný tým JmK celkově 4. místo Veronika Vašková 17

18 Zástupci JmK vedlejší kategorie Ocenění celkově 3. místo Účastníci národní konference Atmosféra konference Prohlídka starobylé Jihlavy Volné chvíle 18

19 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČR ENERSOL 2011 se uskutečnila dubna 2011 v Liberci Dvoudenního setkání studentů, ředitelů středních škol, odborníků z praxe a významných osobností se kromě zástupců z deseti krajů České republiky zúčastnily delegace studentů a pedagogů z Rakouska, Německa, Polska a Slovinska. Konference, která se konala v konferenčním sále Krajského úřadu v Liberci, byla zahájena vystoupením pěveckého sboru a slavnostními fanfárami. Úvodního slova se ujal ředitel pořadatelské SOŠ a Gymnázia Liberec Ing. Zdeněk Krabs, který seznámil přítomné s programem konference. Zdar celé akci vyjádřil ve svém vystoupení Ing. Petr Špirhanzl z MŠMT a další významní hosté. Následoval slavnostní nástup a představení reprezentačních druţstev jednotlivých států a členů odborné poroty. Pět zástupců z krajů ČR a zástupci ostatních států EU si vylosovali pořadí svých vystoupení. První den bylo odprezentováno pět projektů. Členkami reprezentačního týmu ČR byly studentky SOŠ a SOU MŠP Letovice Eva Kovaříková a Veronika Vašková a studenti ze SŠITSP Brno, Purkyňova Vladimír Holík a Ondřej Gryc s projektem Kam s odpadem z organické výroby, kteří také svoji práci prezentovali. Ostatní členové skládali odborný test. Pro všechny studenty a pedagogogický doprovod byl připraven doprovodný program v Aqua parku Babylon, kde byli také všichni účastníci ubytováni. Zde mohli studenti i pedagogický doprovod vyuţít krásného areálu a při společném večeru vzájemně prohloubit své jazykové znalosti. Dá se říci, ţe všichni našli společnou řeč. Druhý den byly představeny zbývající projekty, přičemţ projekty zahraničních účastníků byly překládány do českého jazyka. Mezi nejzajímavější patřily práce studentů z ČR, zejména projekt studenta ze Ţďáru nad Sázavou Stirlingův motor. Velkou pozornost sklidili i studenti ze Slovinska se svojí elektrotříkolkou, kterou mnoho přítomných vyzkoušelo přímo na místě. A výsledek? Dá se říci, ţe nebylo vítězů ani poraţených. Dva dny strávené v Liberci pro přítomné znamenaly nejen soutěţní přehlídku nejlepších studentských prací z jednotlivých států, ale také setkání se zástupci stání správy a samosprávy, osobní rozhovory se zástupci firem a navázání nového přátelství. 19

20 Mezinárodní konference Mezinárodní konference Kulturní vystoupení Účastníci konference Zástupci z JmK Veronika, Eva, Ondřej a Vladimír 20

21 Ing. Doskočil gestor RVC JmK Vladimír Holík zástupce ČR z JmK Zahraniční delegace z Německa Zahraniční delegace ze Slovinska Zahraniční delegace z Polska Zahraniční delegace z Rakouska 21

22 Zástupce z ČR kraj Vysočina Hodnocení poroty Ocenění účastníků Zástupci z ČR Slavnostní zakončení konference Veronika, Eva a přátelé z Polska 22

23 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE SR ENERSOL 2011 se uskutečnila května 2011 v Trnavě Dvoudenního setkání studentů, ředitelů středních škol a významných osobností ze Slovenské republiky se zúčastnila i padesátičlenná delegace z České republiky. Jihomoravský kraj zastupovali vedoucí regionálního centra Ing. Jaroslav Doskočil, Alena Doskočilová, Ing. Hana Němcová a studentky SOŠ a SOU MŠP Letovice Eva Kovaříková a Veronika Vašková. Účastníci konference byli přijati zástupci města v zasedací síni trnavské radnice. Poté následovala prohlídka tohoto krásného města. Večer členové jednotlivých týmů skládali znalostní test, který sestavili odborníci z Ministerstva ţivotního prostředí Slovenska. Přestoţe některé odborné výrazy ve slovenštině činily našim studentům problémy, zvládli jej na výbornou a své kolegy porazili. Velké finále se konalo v krásném historickém prostředí Smolenického zámku, kde 12 nejlepších studentů z obou republik prezentovalo své práce. Barvy ČR mimo jiné hájila Veronika Vašková se svojí prací na téma Biodomy a sklidila obrovský potlesk. V silné konkurenci obsadila celkově 5. místo. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci. V 7. ročníku Enersol 2011 bylo v ČR zpracováno celkem 320 projektů, přičemţ JmK se s celkovým počtem 52 projektů řadí na 3. místo. Enersol 2011 měl nesporný přínos pro vzdělávání a šíření myšlenek o způsobech získávání alternativních energetických zdrojů. Lze si jen přát, aby následující ročník, který byl v rámci konference vyhlášen, přinesl ještě lepší výkony a minimálně stejně kvalitní studentské práce. K lepšímu naplnění cíle projektu a jeho dalšího zkvalitňování bude následující ročník Enersol 2012 rozdělen na tři samostaně hodnocené oblasti hlavní, tvůrčí a doprovodnou. Alena Doskočilová učitelka odborných předmětů 23

24 Přijetí na radnici v Trnavě Úvodní zasedání Prohlídka Trnavy Eva při odborném testu Tým ČR při testu Hodnocení testů 24

25 Smolenický zámok Delegace JmK na Smolenickém zámku Kulturní vloţka Veronika a její Biodomy Prezentace zástupce z SR Prezentace zástupce z ČR 25

26 Ocenění nejlepších Eva a Veronika s pamětními listy Nová přátelství Nová přátelství 26

27 ENERSOL OČIMA STUDENTŮ Babi, babi Co to vidím na tý louce, ţe by kvítí? Ale kdepak babi, to odpadky tam svítí. A co ten potok, kam Franta chodil? Ale babi, tam uţ dávno někdo bordel hodil. A co v lese, je tam ještě tolik zvířátek? ale babi, skládku tam má pár dvounohých prasátek. A co to naše pole, je ještě bohaté na rašelinu? ale babi, tam uţ najdeš jen gumy vod Mišelinu. Všude bylo tolik čisté vody, babi uţ v ní najdeš i těţké kovy. Matička Země byla tak zdravá a svěţí, babi, uţ nám z Islandu černej sníh sněţí. V přírodě jsme dýchali čerstvý vzduch, babi, dnes uţ cejtíš jen z výfukvejch plynů puch. Opalování se mi velmi líbilo, babi, dnes by tě UV záření zabilo. Chtěla bych se mokrou trávou proběhnout ještě, jo, aby tvé nohy uzdravily kyselé deště. Chtěla bych se taky podívat za Eskymáky, jo, těm uţ globální oteplování ohřálo čumáky. Chtěla bych vidět nějaký dobrý skutek Betky, Jo a ty myslíš, ţe bude recyklovat petky? A jela bych se na starý kolena podívat k moři, jo, prej říkali, ţe u Mexika dobře hoří. Jo, Betko, to za našich dob nebylo to víš babi, eko problémů nám přibylo. TANCINI 2. C SPgŠ Boskovice 27

28 Vzpomínky na Enersol Je mou milou povinností se v tomto článku poohlédnout do svých studentských let, zvláště na svou účast v soutěţi Enersol. Kdybych měl začít od prvopočátku. Vţdy jsem byl na škole hodně aktivní a zapojoval jsem se do dění. Někdy jsem se zapojoval aţ moc, navzdory studiu. Jelikoţ vyrůstám v krásném prostředí Jihomoravského kraje, tak mi příroda a problematika s ní spojená není lhostejná. Zajímalo mě, jakým způsobem se dá šetřit ţivotní prostředí. Jak se dá šetřit běţnými zdroji energie a jak je nahrazovat zdroji jinými. Do tehdejší soutěţe Enersol jsem vstupoval jako vystrašený začátečník s projektem Malá vodní elektrárna Letovice. Zařízení vyrábí čistou elektrickou energii při zpracování vody při neustálém vyrovnávání stavu nádrţe a řeky Svitavy. Nedělalo mi tenkrát problém se obrátit na pracovníky společnosti Povodí Moravy, zda by mi mohli poskytnout informace pro zpracování práce. Jelikoţ se s nimi znám osobně, nebyl problém. Pan Hejl mi ochotně a rád ukázal prostory strojírny, stavidlové věţe i jejich pracovnu, která není ze silnice běţně vidět. Bez koho by ale nevznikla tahle práce, je paní učitelka Alena Doskočilová, za coţ jí doteď vděčím. Vděčím jí také za kaţdoroční pozvání na konference, které se konají buď v Letovicích anebo jinde. K mému údivu jsme se spolu s Martinem Pavelcem dostali na národní kolo do Plzně a na mezinárodní kolo do Tábora. V obou městech na nás čekaly mimo prezentace i volný čas v Plzni strávený bowlingem nebo v Táboře prohlídkou města, ukázkou husitské doby zakončenou ve středověké krčmě. Rád na to vzpomínám. Určitě uţ jen vypracovávání určitých témat, konzultace nebo samotná prezentace je důleţitou součástí vzdělání člověka. Sám za sebe mohu říct, ţe pro mě byl kolikrát velký problém předstoupit před lidi a podělit se s nimi o svůj názor. Nemusím chodit daleko. Třeba běţné zkoušení u tabule. Postupem času jak při Enersolu nebo při SOČ jsem se pomalu prodíral trémou a nebál se prezentovat. Návštěva národního kola Enersol v Plzni nebo mezinárodního kola v Táboře pro mě znamenalo seznámení se spoustou nových lidí, navázání nových kontaktů a také poznání nových krajů, nových kultur a jiných zvyklostí. V Plzni jsem měl moţnost se setkat s náměstkyní tehdejšího ministra ţivotního prostředí Martina Bursíka, Rút Bízkovou. Já a záliby a tak trochu vtíravost přinesly hojné ovoce. Tato milá paní při návštěvě prezidenta republiky Václava Klause jej poţádala o příspěvek do mé sbírky vizitek. Jelikoţ ale naše hlava státu svou vlastní vizitkou nedisponuje, mám tu čest alespoň od něj mít ve své knihovně vlastnoručně podepsanou knihu. V minulém roce jsem byl pozván na národní konferenci Enersol 2010 do Brna, kde jsem mohl zavzpomínat na ty svoje prezentace, potkat známé tváře nebo poznat nové lidi. Věděl jsem, ţe by se na konferenci měla objevit i paní Bízková. Ano, přijela a já jsem jí mohl osobně poděkovat a opět jsme si měli co říci. Chtěl bych říct, ţe studium na této škole mi hodně dalo. Ať se nikdo nebojí prodat svůj názor v různých aktivitách školy. Děkuji pedagogům i vedení školy za podporu. Rád se na ta místa doteď vracím. Radek Hanskut 28

29 Moje účast na 7. ročníku Enersolu Jsem studentkou 3. ročníku SOŠ a SOU MŠP Letovice, oboru Pozemní stavitelství. S mojí spoluţačkou Veronikou Vaškovou jsme probojovaly aţ k reprezentování naší školy na mezinárodní přehlídce Enersol Tak předně co to Enersol je? Je to přehlídka, kde se hodnotí nápady a zpracování projektů na téma Úspory energií, obnovitelné zdroje energií, sniţování emisí v dopravě. Z kaţdé školy jsou vybráni zástupci, kteří změří své schopnosti v prezentování své práce nejprve v krajském kole, posléze v republikové a třešničkou na dortu je mezinárodní kolo. S Veronikou jsme se probojovaly jak na celorepublikovou soutěţ v Jihlavě, tak mezinárodní konferenci do Liberce a pak jako hosté na konferenci v Trnavě na Slovensku. Krajské kolo se konalo na zámku v Letovicích. Do dalšího kola postupovalo 5 nejlépe hodnocených účastníků a jeden náhradník z kaţdého kraje. V celorepublikovém kole přednášeli vţdy vítězové kraje a jeden vylosovaný. V Jihlavě padl Černý Petr na mě. A tak jsem nejen před zástupci ministerstev, hejtmany a dalšími významnými hosty s maličkou dušičkou odprezentovala svou práci, která se týkala bydlení ve srubu. Program zahrnoval i příjemně strávený večer v jihlavském aquaparku. Mezinárodní konference, která se konala v Liberci, byla pojata ve velkém stylu. Sešli jsme se v zastoupení Česka, Německa, Rakouska, Polska a Slovinska. Ubytovali jsme se v hotelu Babylon a při večerním programu v aquaparku jsme měli moţnost navázat kontakt se zahraničními studenty. Na této mezinárodní konferenci jsme neměli vítěze, šlo jen o přehlídku projektů. Akce to byla hodně povedená a jsem ráda, ţe jsem mohla být u toho. Poslední setkání s Enersolem byla účast na Enersolu v Trnavě. Soutěţících bylo deset nejlepších z České republiky a deset ze Slovenska. Veronika skončila na 5. místě ze všech prezentujících se svou prací na téma Biodomy. Ti, kteří neprezentovali, měli za úkol napsat test environmentálních znalostí. Celá akce se konala na zámku ve Smolinci. Nakonec ČR zvítězila nad SR, ale myslím si, ţe z tohoto Enersolu jsme odjíţděli nadšení nejen my Češi, ale i naši sousedé ze Slovenska. Naše díky patří koordinátorce Hance Němcové, Aleně Doskočilové a Jaroslavu Doskočilovi a samozřejmě naší škole, která nám umoţnila se této akce zúčastnit. Eva Kovaříková, studentka S3 29

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2008 ENERSOL 2008 Regionální vzdělávací centrum Jihomoravského kraje pro OZE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Masarykova škola

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2007 PROJEKT ENERSOL 2007 zhodnotil práce téměř 350 zapojených soutěžících z 67 škol České republiky. Vítězkou v této tvrdé konkurenci se v

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

PROGRAM ENERSOL 2012

PROGRAM ENERSOL 2012 ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2012 s projekty ENERSOL 2012, PERSPEKTIS 21, ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ A NAUČÍME VÁS BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ - ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Promyslet, jak zlepšit dosavadní témata ENERGIE, ODPADY a jaké další téma budeme realizovat Pí uč. Blézlová nafocení a rozdání pracovních listů.

Promyslet, jak zlepšit dosavadní témata ENERGIE, ODPADY a jaké další téma budeme realizovat Pí uč. Blézlová nafocení a rozdání pracovních listů. Zápis ze schůzky Ekotýmu ze dne 9. října 2012 1) Úvodní slovo (co je to Ekotým, ekoškola a její náplň). 2) Seznámení se s novými členy a jejich přivítání. 3) Shromáždění aktuálních kontaktů a seznam členů

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech duben až červen 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Setkání energetických poradců ECČB, 4.4.2012....... 2 1.2 Exkurze jihočeských

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2008 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR KURZY A ŠKOLENÍ - A M O S 18. 20. října 2012 školení u firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp z o.o., Wieliczka, ul. Artura

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Měření úrovně finanční gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a žáků středních škol. Soutěž Finanční gramotnost 2. ročník - školní rok 2010 / 2011

Měření úrovně finanční gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a žáků středních škol. Soutěž Finanční gramotnost 2. ročník - školní rok 2010 / 2011 Měření úrovně finanční gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a žáků středních škol Soutěž Finanční gramotnost 2. ročník - školní rok 2010 / 2011 Celorepubliková finále proběhnou 3. května 2011 (I.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE 6. ROČNÍKU SOUTĚŽE ZRUČNOSTI ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

číslo: 170 ze dne: 20. března 2015 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 9. ledna do 12. března 2015 I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: - dopis ministrovi

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY. Vzdělávací agentura Kroměříž. a podpora odborného vzdělávání. úterý 10. února, zahájení v 09:00 h.

ORGANIZAČNÍ POKYNY. Vzdělávací agentura Kroměříž. a podpora odborného vzdělávání. úterý 10. února, zahájení v 09:00 h. ORGANIZAČNÍ POKYNY 1. Účastnický poplatek: 900,- Kč, vč. 21% DPH 2. Prosím, abyste přiloženou návratku po vyplnění, naskenovali a odeslali na mailovou adresu: j.herodes@tiscali.cz 3. Poplatek uhraďte na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

Úvod. Popis projektu. Výhody projektu

Úvod. Popis projektu. Výhody projektu Úvod Není tomu tak dávno, co se školství dočkalo projektu Slunce do škol, který přinesl žákům možnost seznámit se blíže a názorně s oblastí alternativních zdrojů, zejména slunečního záření. Přes nespornou

Více

ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ

ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů MSV/IMT Brno 2012 Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů Svaz strojírenské technologie organizoval letos již čtvrtý ročník soutěže mladých strojařů v programování

Více

Brno Výstaviště 23. 27. 4. 2013

Brno Výstaviště 23. 27. 4. 2013 Brno Výstaviště 23. 27. 4. 2013 Souběžně probíhá: www.stavebniveletrhybrno.cz www.mobitex.cz Stavební veletrhy Brno nejenom o úsporách energií a možnostech jejich financování Stavební veletrhy Brno přinesly

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

PROGRAM ENERSOL 2013

PROGRAM ENERSOL 2013 ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2013 PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ ÚSPORY ENERGIÍ, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIÍ, SNIŢOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ PROGRAM PODPORY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil. 1. úkol Prvním úkolem je posouzení možností a výběr druhu obnovitelné energie, která by byla vhodná pro to, abychom na našem tábořišti mohli vyrobit takové množství energie, které by rozsvítilo alespoň

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Valná hromada ČKAIT, 18.1.2012.... 2 1.2 Baumit Akademie, 24.1.2012....2

Více

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Do soutěže Vědomostní olympiáda 2014-2015 se přihlásilo 40 škol z 13 krajů ČR. Koná se pod záštitou Asociace krajů České republiky a Hospodářské komory

Více

2týdenní praxe žáků v oboru obráběč kovů v německých firmách v Rodingu firma DB matic, Stangl a thermo-tec.

2týdenní praxe žáků v oboru obráběč kovů v německých firmách v Rodingu firma DB matic, Stangl a thermo-tec. Podklady do výroční zprávy školní rok 2014-15 Mezinárodní spolupráce 21.10.2014 5 žáků- účastníci pilotního projektu Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice navštívilo chamskou školu a společně poskytli

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143 Telefon: 495 212 569

102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143 Telefon: 495 212 569 Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR Střední odborná škola Pražská 1279/18 a Střední odborné učiliště 102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

5 Přehled speciálněpedagogických center pro žáky s narušenou komunikační schopností a dalších organizací poskytujících péči o žáky s NKS

5 Přehled speciálněpedagogických center pro žáky s narušenou komunikační schopností a dalších organizací poskytujících péči o žáky s NKS 5 Přehled speciálněpedagogických center pro žáky s narušenou komunikační schopností a dalších organizací poskytujících péči o žáky s NKS Kontaktní údaje jsme čerpali dne 31. 5. 2014z webu Asociace pracovníků

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém. České Budějovice, 25. 3. 2014. Program:

Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém. České Budějovice, 25. 3. 2014. Program: Program: Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém České Budějovice, 25. 3. 2014 10:00-10:15 Úvod, seznámení s programem (Mgr. Bc. Miloslav Poes) 10:15-11:00 Základní informace

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství)

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) Dne 2. března 2012 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni Vyhlašovatelem

Více

odbor ŽPaZ, KÚ Moravskoslezského kraje asistent ředitelky, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

odbor ŽPaZ, KÚ Moravskoslezského kraje asistent ředitelky, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. Záštitu nad konferencí převzal: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Statutárního města Ostrava Mgr. Tomáš Úlehla místopředseda poslaneckého

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více