VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. IČO: , tel Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. IČO: , tel Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: , tel VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 19)

2 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května Základní údaje o středisku volného času Název organizace: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO : IZO: Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Kontakty: Telefon: Fax: -- www stránky: ddm-nymburk.cz ředitel/ka SVČ: tel.: statutární zástupce: Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: žádné 2. Charakteristika střediska volného času Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května Středisko volného času se ve své činnosti řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění, vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými pokyny. Zájmové vzdělávání je poskytováno dětem, žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům a ostatním zájemcům. Protože se jedná o zájmové vzdělávání je hlavní důraz kladen na soustavnou a systematickou činnost, která probíhá formou zájmových kroužků tj. pravidelná zájmová činnost. Nabízíme zájmové vzdělávání všem věkovým kategoriím. Od mateřských škol až po dospělé. Kromě sídla v Nymburce probíhá tato činnost ještě v dalších třech místech poskytování vzdělávání nebo školských služeb, která jsou zapsána v rejstříku škol. Jsou to základní školy v Lysé nad Labem a Milovicích. Další zájmové vzdělávání probíhá formou nepravidelné činnosti, což jsou většinou víkendové akce. Dále je to práce s talenty zejména šachisté, členové folklorního souboru, členové ZÚ Taekwon-do, basketbal. Naopak je to i práce s dětmi se zvláštními potřebami, např. s odloženou školní docházkou, s potřebou logopedických nácviků a grafomotorického cvičení. Další činnost se uskutečňuje především ve spolupráci s místními a mimo Nymburskými školami. Pořádáme akce pro firmy a ostatní zájemce. Samozřejmostí jsou tábory, především příměstské, o hlavních i vedlejších prázdninách a specializovaná prázdninová soustředění. Úzce spolupracujeme s některými organizacemi a sdruženími. Počet účastníků zapsaných v pravidelné zájmové činnosti byl v hodnoceném školním roce 1 161, což je vzhledem ke klesajícímu počtu dětí celkem, velice dobrý údaj. Strana 2 (celkem 19)

3 Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb zapsaná v rejstříku škol: 1. náměstí B. Hrozného 12, Lysá nad Labem 2. Školská 112, Milovice 3. J. A. Komenského 1534, Lysá nad Labem Organizační struktura školy a personální obsazení Ve středisku volného času pracuje celkem osm zaměstnanců, přepočtený úvazek 7,05. Z toho pět pedagogů volného času, úvazek 4,5 a tři nepedagogičtí zaměstnanci, přepočtený úvazek 2,58. Externích zaměstnanců je 48. Organizační struktura ředitelka zástupkyně ředitelky pedagogové volného času nepedagogičtí pracovníci externí pracovníci Řídící a kontrolní činnost Provádí ředitelka a zástupkyně ředitelky během celého školního roku podle potřeby. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti SVČ Hlavní činnost je vymezena zřizovací listinou a vyhláškou č. 74/2005 Sbírky. Doplňková činnost není prováděna. Materiálně technické podmínky Středisko volného času sídlí v budově, která je majetkem Středočeského kraje. Budova má poněkud stísněné prostory, takže nelze provozovat činnosti, které vyžadují velký prostor a tím i větší počet účastníků. Nájmy sálů jsou vysoké, takže se činnost musí zaměřovat na kvalitu a ne na kvantitu. Budova byla rekonstruována před čtyřiceti lety a z toho důvodu je její stav dost špatný. Bylo by třeba novou střechu a vyměnit okna. Vlastní venkovní prostory nejsou žádné. Kromě vlastní budovy máme tři místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb, která jsou zapsána v rejstříku škol a sice dvě v Lysé nad Labem a jedno v Milovicích. V obou těchto místech jsou lepší prostorové podmínky, takže tam mohou být sportovní zájmové útvary. Nákup materiálního vybavení se odvíjí od financí. Doplňková činnost SVČ není provozována Doplňková činnost SVČ (k ) Název doplňkové činnosti Počet uživatelů doplňkové činnosti Počet zaměstnanců zajišťujících doplňkovou činnost Stručné vyhodnocení doplňkové činnosti Poznámka Strana 3 (celkem 19)

4 3. Činnost střediska volného času Pravidelná zájmová činnost Pravidelná zájmová činnost probíhá formou zájmových útvarů po celý rok. Tato činnost je pro nás stěžejní, protože nejvíce vystihuje a naplňuje pojem zájmové vzdělávání. Tuto formu vzdělávání preferujeme i z prostorových důvodů. I. Pravidelná zájmová činnost (k ) Počet dětí, žáků, Vedení zájmového Vedení zájmového Název zájmového útvaru studentů účastníků útvaru (kroužku) - útvaru (kroužku) - zájmového útvaru Interní pracovník Externí pracovník Aerobic Angli tina Cvi ení p i hudb Dramatický 15 1 Elektronické šipky Flétna Folklorní soubor Šáte ek Fotografický Gormiti Grafomotorické nácviky Hra na klávesy Keramika Klub kamarád Košíková Kytara Logopedie Maž oretky Pali kování Po íta e Pokémoni P edškolá ek Psaní na PC Sportovní hry Stolní tenis Šachy Taekwon-DO I.T.F Tane ní Turistický Va ení Volejbal Vybíjená Výtvarný Zpívání CELKEM Pozn.: Uveďte kolik vedoucích zájmových útvarů je z řad pedagogů škol Externí pracovník používejte zkratku EP, interní pracovník používejte zkratku IP Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ Folklorní soubor Šáteček pozvání a vystoupení na festivalech v ČR účast v krajském kole Zpěváček Festival Tuchlovická pouť Strana 4 (celkem 19)

5 Folklorní festival ve Světlé nad Sázavou Folklorní festival v Přerově nad Labem Postup dvou členů do republikového kola v Brně ve zpěvu Slavíci ve školní lavici. Takewon-Do Nitra Cup 3x bronz Pohár tří škol 4x zlato, 2x stříbro, 3 bronz mezinárodní soutěž Best of the Best v Říčanech 11 zlatých medailí, 7 stříbrných, 6 bronzových Mistrovství Čech Nymburk 1 zlatá medaile, 1 stříbrná, 2 bronzové medaile Dragon Cup Benátky nad Jizerou 1 bronzová medaile Šachy Mistrovství Čech Seč, 4. místo Hradec Králové místo Finále krajského přeboru jednotlivců Mladá Boleslav místo Basketbal 3. místo v krajském poháru Volejbal Okresní kolo dívky 1. místo Okresní kolo chlapci 1. místo Krajské kolo chlapci 3. místo Keramika Keramická soutěž pro DDM Středočeského kraje Poděbrady dvě 1. místa, dvě 2. místa a jedno třetí Příležitostná zájmová činnost Zahrnuje široké spektrum činností pro všechny věkové kategorie. Je to jednak vlastní činnost členů jednotlivých ZÚ pro veřejnost nebo účast na akcích pořádaných jinými organizátory. Červeně So, Ne II. Příležitostná zájmová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků celkem 1.9. Zahájení školního roku pro všechny ZŠ v Nymburce Děti zvířátkům- sběr kaštanů a žaludů Vystoupení souboru Šáteček v DD Neratovice ZOO Jihlava celoden. výlet Výtvarné dílny 37 Strana 5 (celkem 19)

6 Výtvarné dílny Den řemesel vystoupení souboru Šáteček Beckiland Praha celoden. výlet Solná jeskyně Hallowen Návštěva aquaparku v Kolíně Koncert k 25. výročí vzniku folklor. souboru Šáteček, Hálkovo divadlo Výtvarná dílna Zámek Dobříš celoden. výlet Kreativní kurz pro dospělé Mikuláš v DDM Nový Stranov celoden. výlet Porada externích pracovníků Vystoupení dramat. kroužku v MŠ Vánoční koncert souboru Šáteček v DD Lysá n/l Vánoční kapr- turnaj rodin. dvojic v elektor. šipkách Vánoční dílny pro ZŠ Vánoční dílny pro ZŠ Koncert souboru Šáteček Senohraby Náprstkovo muzeum Praha celoden. výlet Multikino Praha Mažoretky vystoupení Lysá n/l Výtvarné dílny Valentýnský turnaj v elektor. šipkách Poděbrady Kreativní kurz pro dospělé ZOO Praha- celoden. výlet Kreativní kurz dosp Beckiland Praha celoden. výlet Výtvarná dílna rodiče+děti Spejbl a Hurvínek divadlo Praha Velikonoční dílny pro ZŠ Velikonoční dílny pro ZŠ Velikonoční dílny pro ZŠ Kreativní kurz pro dosp Vystoupení souboru Šáteček DD Lysá n/l Akademie DDM pro veřejnost Vystoupení souboru Šáteček v Hrubém Jeseníku Návštěva div. představení Nymburk Doba ledová-giganti výstava Praha Kreativní kurz pro dosp Vystoupení mažoretek v muzeu B.H. v Lysé n/l ZOO Děčín celoden. výlet 13 Strana 6 (celkem 19)

7 27.5. Bambiriáda Milovice Den dětí v ZOO Chleby Mezinárodní folklorní festival dětských souborů Vonička Nymburk Den dětí na jízdárně Vystoupení mažoretek v DD Lysá n/l Vystoupení mažoretek v ZŠ B.H. Lysá n/l Vystoupení dramatického kroužku v MŠ Litol Porada externích pracovníků Den dětí pro Model Obaly Turnaj jednotlivců v elektor. šipkách Poděbrady Vystoupení mažoretek na Výstavišti v Lysé n/l Vystoupení souboru Šáteček v Oskořínku Vystoupení mažoretek v Litoli Malování na soutoku prázdninová výtvarná soutěž Loučení s prázdninami 63 Celkem 6219 Pobytové akce III. Pobytové akce (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Soust ed ní Taekwon-do B lá Závody TW Frýdek Místek Soust ed ní TW Brandýs n/l Soust ed ní TW Zbraslavice Mistrovství ech TW Nymburk Soust ed ní TW Sklárna u Ž itle Soust ed ní Šáte ek Sv tlá n/s Prázdninová činnost Z finančních důvodů nemají již rodiče dětí zájem o pobytové tábory, takže příměstské tábory jsou schůdným řešením volna o prázdninách. Zájmové kroužky využívají prázdnin k soustředěním, kde mají více času na zdokonalování svého zaměření. IV. Prázdninová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Počet pracovníků PT podzimní prázdniny Soustředění TW PT jarní prázdniny PT hlavní prázdniny 68 4 Strana 7 (celkem 19)

8 Prázdnin. soustř. Taekwon-do Prázdninové soustředění basketbal Prázdnin. soustř. soubor Šáteček PT 42 3 Celkem Pozn.: Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska ani pracovníci táborů. Další činnosti zájmového vzdělávání Do dalších činností zájmového vzdělávání zahrnujeme seznámení s prací na počítači a výukové programy na PC pro MŠ předškoláky a keramiku. V. Další činnosti zájmového vzdělávání (k ) Název akce Počet akcí Počet účastníkůdětí, žáků, studentů PC Dětský koutek MŠ Sadská Keramika MŠ Sadská PC Dětský koutek MŠ Třebestovice Keramika MŠ Třebestovice PC Dětský koutek MŠ Čtyřlístek Nymburk Keramika MŠ Čtyřlístek Nymburk PC Dětský koutek MŠ Pejsek a kočička Nymburk Keramika MŠ Pejsek a kočička Nymburk Celkem Osvětová a informační Tato činnost se týká především zdravého životního stylu, bezpečnosti a vztahu k přírodě. VI. Osvětová a informační činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Eko přednáška pro 1.st. ZŠ Den s myslivci v Sadské Den zdraví pro ZŠ Zdravá výž iva I. pro rodi e Zdravá výž iva II. pro rodi e Dopravní výchova pro ZŠ Dopravní výchova pro ZŠ Den s myslivci v Pe kách 40 Celkem 709 Strana 8 (celkem 19)

9 Organizace soutěží a přehlídek Pořádané soutěže jsou jednak ty, které vyhlašuje MŠMT, SK nebo soutěže vlastní v různých oborech. Zaměřujeme se zejména na šachy, elektronické šipky a další. Další činností práce s talenty je účast dětí z některých ZÚ na soutěžích a turnajích pořádaných jinými subjekty. Jedná se opět o šachy, Taekwon-do, basketbal. VII. Práce s talenty (k ) Soutěže pořádané zařízením Datum Název akce Počet účastníků Šachy- krajský přebor RS Šachy přebor ZŠ RAF Nymburk Šachy přebor ZŠ KOM, Nymburk Šachy regionální přebor Šachy okr. kolo ZŠ, SŠ Šachy turnaj trojic Krajské kolo šachy Neratovice Vánoční turnaj elektr. šipky Vánoční kapr elektor. šipky rodič+dítě Šachy krajský přebor Dějepisná olympiáda okresní kolo Šachy regionální přebor Německá konverzace okr. soutěž Šachy kraj. přebor Šachy reg. přebor Recitace okr. soutěž Olympiáda v českém jazyce Zeměpisná olympiáda Šachy reg. přebor Šachy kraj. přebor Plavecko- běžecký pohár SK Polabská šipka - elektr. šipky okres ZŠ 36 Lyský Montmartr výstava Vystoupení souboru Šáteček v Přerově nad Labem 25 Turnaje a soutěže, kterých se účastní děti ZÚ mimo Šachy turnaje a soutěže Strana 9 (celkem 19)

10 19.9. Poříčany Český Brod Slaný Hradec Králové Kouřim Čelákovice Zeleneč BAkov nad Jizerou Zdice Český Brod Český Brod Krajské kolo 2 Basketbal zápasy v tělocvičně soupeře Benešov Sadská Český Brod Poděbrady Kolín Čelákovice Poděbrady Český Brod Mělník Český Brod Slaný Takewon-Do 9.3 Zkoušky na TS Cup Best of the Best mezinárodní soutěž STM Praha Nitra Cup Dragon Cup Benátky nad Jizerou 9 Folklorní soubor Šáteček Zpěváček 2010, Krajské kolo Praha Zpěváček 2010, Velké Losiny republikové kolo 1 Celkem 1130 Červeně So, Ne Odborná, metodická činnost Strana 10 (celkem 19)

11 VIII. Metodická a odborná činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Seminář logopedických pracovnic Seminář logopedických pracovnic 8 Celkem 17 Spontánní činnost Spontánní činnost probíhá formou otevřeného klubu od pondělí do čtvrtka. Trvale je přítomen pedagog, který předkládá určitou nabídku činností, které ale nejsou povinné. Návštěvníci mají k dispozici počítače, stolní a společenské hry, elektronické šipky. V rámci spontánních činností se zaměřujeme na působení a rozvoj romských dětí. IX. Spontánní činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků - dětí, žáků, studentů Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub 11 Strana 11 (celkem 19)

12 Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub 12 Strana 12 (celkem 19)

13 Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub 10 Strana 13 (celkem 19)

14 Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub 8 Celkem 1522 Pozn.: Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska. 4. Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích a studentech nadaných využívajících služeb střediska volného času Nabízíme služby pro děti s odloženou školní docházkou. Jedná se o program adaptability dětí ve škole. Jde o služby v oblasti logopedie, grafomotoriky a získávání sociálních návyků a základních dovedností potřebných pro vstup do první třídy. Rovněž poskytujeme potřebné služby pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí formou nabídky spontánních aktivit. Nadané děti se profilují v kroužcích. 5. Údaje o dalších aktivitách SVČ a prezentaci školy na veřejnosti Programy a projekty Zapojení SVČ do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem. Byla podána žádost o poskytnutí dotace z fondu hejtmana na týdenní kurz Výuka lidových písní a tanců, bohužel s negativním výsledkem. Strana 14 (celkem 19)

15 Zahraniční spolupráce Spolupráce se zahraničím spočívá v účasti našeho folklorního souboru na festivalech v zahraničí a naopak zahraniční soubory se zúčastňují našeho mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Polabská vonička. Pro děti je to přínosné po stránce jazykové a poznávací. Vnější partneři střediska Spolupráce se zřizovatelem je na standardní úrovni. Z ostatních organizací, s kterými spolupracujeme jsou místní základní školy a mateřské školy, také mimo nymburské, Okresní myslivecký spolek Nymburk, ZP Škoda, Autoškola Dvořák, Restaurace Cidlina, Restaurace U Chemika Poděbrady, ZOO Chleby, fy Model Obaly, Městské kulturní středisko Nymburk, Sdružení rodičů a přátel souboru Šáteček. Ediční a propagační činnost Propagační činnost zařízení se soustřeďuje hlavně na webových stránkách zařízení, na hlášení v městském rozhlase, v Nymburském deníku, ve vývěsních skříňkách. Dále formou letáků, plakátů a tištěného dvouměsíčníku Nabídka akcí DDM. 6. Údaje o pracovnících SVČ I. Základní údaje o pracovnících SVČ (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet účastníků prav. činnosti na přep. počet pedagog. prac. 8/6,85 5/4,5 3/2, ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor EX vedoucí ZÚ 4 hod/týd VŠ JAK Praha Bc. 2 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd SŠ pedagogická 25 EX vedoucí ZÚ 2 hod/týd VŠ spec.pedagog. Mgr. 31 EX vedoucí ZÚ 4 hod/týd SŠ 23 EX vedoucí ZÚ 3 hod/týd VŠ technická ing. 8 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd SŠ Gymnázium 5 INTERNÍ ped.vol.času 0,63 SŠ ekonomická 8 EX vedoucí ZÚ 2 hod/týd Gymnázium 2 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd SZŠ 15 EX vedoucí ZÚ 4 hod/týd VŠ spec.pedagog Mgr. 22 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd PF J.A.Purkyně Mgr. 1 EX vedoucí ZÚ 2 hod/týd VŠ TV a sportu Mgr. 10 EX vedoucí ZÚ 2 hod/týd VŠ TV a sportu Mgr. 18 INTERNÍ ped.vol.času 1 SŠ elektrotechn. 5 INTERNÍ ped.vol.času 1 Gymnázium,odb.kurzy 15 Titul Délka ped. praxe Strana 15 (celkem 19)

16 EX vedoucí ZÚ 6 hod/týd VŠ spec.pedagogika 31 EX vedoucí ZÚ 4 hod/týd SŠ ekonomická 21 EX vedoucí ZÚ 4 hod/týd SŠ 5 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd SŠ Gymnázium 5 INTERNÍ ped.vol.času 1 SŠ pedagogická 24 EX vedoucí ZÚ 3 hod/týd VŠZ ing. 26 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd VŠ Pedagog.fakulta Mgr. 14 EX vedoucí ZÚ 4 hod/týd UK Opraha Mgr. 8 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd UK Praha Mgr. 8 EX vedoucí ZÚ 2 hod/týd Pedagogická fakulta Mgr. 12 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd VŠ učitel I.stupeň Mgr. 28 EX vedoucí ZÚ 2 hod/týd SŠ umělec 7 EX vedoucí ZÚ 4 hod/týd VŠ Pedagog.fakulta Mgr. 29 INTERNÍ ped.vol.času 1 VŠ Bc. 30 EX vedoucí ZÚ 4 hod/týd SŠ s maturitou 4 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd SŠ OU-spoj. 3 EX vedoucí ZÚ 3 hod/týd VŠ dopr.,licence BČBS ing. 39 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd SŠ SPGŠ 34 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd VŠ spec.pedagog. Bc. 31 EX vedoucí ZÚ 3 hod/týd Voj. Pomatur.nástavba 4 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd VŠ Pedagog.fakulta Mgr. 24 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd VŠ učitel I.stupeň PaedDr. 25 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd VŠ pedagog. I.stupeň Mgr. 13 EX vedoucí ZÚ 2 hod/týd VŠ vych.se spec.ped. Mgr. 14 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd PF Ostrava Mgr. 6 EX vedoucí ZÚ 4 hod/týd Spec.pedagog.škola 42 EX vedoucí ZÚ 4 hod/týd VŠ spec.pedagogika PhDr. 28 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd UHK učitelství Mgr. 4 EX vedoucí ZÚ 2 hod/týd VŠ Spec.ped. Praha Mgr. 9 EX vedoucí ZÚ 1 hod/týd Gymnázium 4 EX vedoucí ZÚ 2 hod/týd SŠ prům. 21 Pozn.: Uveďte pedagogické pracovníky jmenovitě nebo pod čísly, u externích pedagogických pracovníků vyznačte vedle pořadového čísla (jména) značku EX. III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,52 z toho žen ,28 Personální změny ve školním roce: Ve sledovaném školním roce nedošlo k personálním změnám. Strana 16 (celkem 19)

17 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium Vzdělávací institut Středočeského kraje Výjezdní seminář pro ředitele škol 2x 1 účastník Asociace logopedů ve školství Měcholupy 2 účastníci a) počet jednodenních a dvoudenních akcí - 2 b) počet vícedenních akcí - 1 c) samostudium. Finanční náklady vynaložené na DVPP Na další vzdělávání pedagogických pracovníků byla vynaloženo 1 450,- Kč. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 9) V hodnoceném školním roce nebyla uskutečněna žádná kontrola. 9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ Ačkoliv zapojujeme vybrané zápisné za zájmové vzdělávání i na částečnou úhradu provozních nákladů, daří se nám udržet vyrovnané hospodaření. Kromě příspěvku zřizovatele a zápisného z pravidelné činnosti se snažíme získat další příjmy z nepravidelné činnosti pořádáním akcí pro veřejnost. Se stoupajícími cenami na trhu jsou výdaje čím dál vyšší a do budoucna bude problém udržet vyrovnaný hospodářský výsledek. Strana 17 (celkem 19)

18 I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času Základní údaje o hospodaření SVČ v tis. Kč Za rok 2010 (k ) Za 1. pol. roku 2011 (k ) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho příspěvky a dotace na provoz ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2010 (k ) 1. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV) z toho Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) z toho mzdové výdaje ostatní celkem 1 (např. UZ , , - vypsat všechny) 31 z toho soutěže Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 592 běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 230 ostatní účelové výdaje celkem 1 (např. UZ 001, 002, 003, - vypsat všechny) z toho z toho 0001 sportovní akce opravy Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) 0 Strana 18 (celkem 19)

19 9. Závěr Zařízení se snaží nabízet co nejširší a nejpestřejší nabídku zájmových činností v pravidelné činnosti v závislosti na personálním zabezpečení, protože zápisné tvoří největší část příjmů a pokrývá náklady potřebné na provoz, protože příspěvek od zřizovatele je trvale nedostačující a nejnižší se srovnatelnými SVČ ve Středočeském kraji. Tři pedagogičtí pracovníci nemají pedagogické vzdělání, které si musí bezodkladně doplnit. Musíme neustále reagovat na poptávku, protože se zájem dětí o určité obory mění z roku na rok. Vzhledem k počtu pracovníků, počtu dětí v zájmových útvarech a v dalších formách zájmového vzdělávání celkem na čtyřech místech v okresu je činnost střediska volného času nadstandardní. Daří se zapojovat předškolní děti, děti ze základních škol. Rezerva je ještě v zapojování středoškoláků, ale tady nám chybí vhodné personální obsazení. Nabídku obměňujeme podle aktuální potřeby a poptávky. Snažíme se zachytit současné trendy a vycházet vstříc účastníkům zájmového vzdělávání podle jejich požadavků. Předpokladem dalšího rozvoje může být jedině expandování do dalších míst okresu, protože ve stávajících místech poskytování služeb je poptávka uspokojena. Datum zpracování zprávy: Datum projednání zprávy: Bc. Sylva Polnická, ředitelka Domu dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Strana 19 (celkem 19)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: 61632376, tel. 325514671 e-mail:ddm@ddm-nymburk.cz, www.ddm-nymburk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 19) Výroční zpráva za školní

Více

Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 2. května 968, 288 02 Nymburk IČO: 61632376, +420 325 514 671 ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Strana 1 (celkem

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 2. května 968, 288 02 Nymburk IČO: 61632376, tel. +420 325 514 671 e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Více

Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 2. května 968, 288 02 Nymburk 325 514 671, ddm@ddm-nymburk.cz

Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 2. května 968, 288 02 Nymburk 325 514 671, ddm@ddm-nymburk.cz Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 2. května 968, 288 02 Nymburk 325 514 671, ddm@ddm-nymburk.cz Výroční zpráva o činnosti Domu dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 za školní rok 2005/2006 1.

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Rozpis dotace na přímé vzdělávací výdaje pro školy a školská zařízení zřizovaná Středočeským krajem na rok 2014 dle jednotlivých účelových znaků

Rozpis dotace na přímé vzdělávací výdaje pro školy a školská zařízení zřizovaná Středočeským krajem na rok 2014 dle jednotlivých účelových znaků okres Benešov strana 1 Účel. Název Schválený znak Položka Org.cizí organizace rozpočet 33353 3231 5336 10101 ZUŠ Votice 4 360 449 33052 3231 5336 10101 21 832 33051 3231 5336 10101 8 920 celkem 4 391 201

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-518/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-518/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-518/09-02 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Adresa: 2. května 968, 288 02 Nymburk Identifikátor:

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Pečky, Barákova 700 Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: 70836299 IZO ředitelství školy: 002962781 Kontakty: číslo telefonu:321785390,

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok

Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014 2015 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8 b/ Sídlo: Hřbitovní

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 2. května 968, 288 02 Nymburk IČO: 61632376, tel. +420 325 514 671 e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz http://www.ddm-nymburk.cz Strana 1 (celkem 28) Obsah Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 1 I. Charakteristika školského zařízení Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, příspěvková organizace 686 06 Uh. Hradiště, odloučené pracoviště Přírodovědné centrum

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výroční zpráva 2011/2012 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Zřizovatel, adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více