PDB File Format. PDB Format Guide

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDB File Format. PDB Format Guide"

Transkript

1 PDB File Format PDB Format Guide 1

2 PDB File Format PDB File Format 2

3 PyMOL.. open-source, user-sponsored, molecular visualization system created by Warren Lyford DeLano and commercialized by DeLano Scientific LLC.. (wikipedia) PyMOL Wiki Page (www.pymolwiki.org) 3

4 PyMOL (Interfaces) PyMOL (Interfaces) 4

5 PyMOL (Basic Mouse Control + Commands) Left Button: Rotate Camera (Virtual Trackball) Middle Button: Move Camera in XY (in plane of screen) Right Button: Move Camera in Z (scale) External GUI Window (jednoduché příkazy v příkazovém okně) SYNTAX EXAMPLES hide representation hide lines show representation show sticks zoom selection-expression zoom resi 1-10 ( ) select name, expression select test, resi 1-10 ( ) delete name delete test orient selection-expression orient resi 1-10 ( ) VIEWER (ESC mode, help command) Selectors: name n. atom-name-list (up to 4-letter code for atoms) resn r. residue-name list (3-letter code for amino acids) resi i. residue-name-list (up to 4-digit residue numbers) chain c. chain-identifier-list (single letters / numbers) id id external index number (single integer) PyMOL (Ray-Tracing) Ray-Tracing Příprava obrázků ve vysokém rozlišení Příklad: 1) Přes příkaz Plugin/PDB Loader Service si načteme strukturu Hairpin Ribozymu (PDB ID 2OUE) 2) Vybereme aktivní místo rezidua -1, 1 v řetězci A, reziduum 8 v řetězci B a reziduum 38 v řetězci D. select as, (chain A and resi \-1+1 ) + (chain B and resi 8) + (chain D and resi 38) (.. záporně označená rezidua!) 3) Změnte reprezentaci selekce aktivního místa na sticks (S(Show)/Sticks) Pozn. (.. S(Show)/As/Sticks jen jedna reprezentace) 4) Přibližte na selekci (A(Action)/Orient) a natočte podle obrázku 5

6 PyMOL (Ray-Tracing) 5) Deaktivujte selekci (kliknutím na její název ve vnitřním příkazovém okně, případně kliknutím levým tlačítkem mimo molekulu v prohlížeči) 6) Odstraňte (skryjte) nevazebné atomy (ionty, vody, komplexy): H(Hide)/nonbonded 5) Přibližte a zaostřete ( schováme přebytečná rezidua) 6) Barvu pozadí nastavte na bílou (Display/Backround/ ) 7) Pomocí Ray-Tracing vyhladíme strukturu 8) Uložíme obrázek (File/Save Image As/PNG ) PyMOL (Measurements) Wizard/Measurement zjištění délky vazeb, velikosti úhlů Příklad: Postup: Změřte vzdálenost mezi kyslíkem O2 adeninu -1 ( označeného jako A2M) v řetězci A (chain A) a fosforu P guaninu +1 (G) taktéž v řetězci A. 1) Zobrazíme si sekvenci pro strukturu (S, Display/Sequence) 2) Najdeme v sekvenci řetězec A a v něm označíme daná rezidua 3) Označenou selekci přiblížíme a zobrazíme u ní název atomů (L(Label)/atom name) 4) Najdeme v selekci dané atomy (kyslík O2 adeninu -1 a fosfát P guaninu +1) 5) Aktivujeme panel měření (Wizard/Measurement). Standartně je zvolen režim distance, a tak klinutím na oba atomy změříme jejich vzdálenost. 6

7 Wizard/Measurement zjištění délky vazeb, velikosti úhlů Dodatky: 1) Názvy atomů u selekce skryjeme přes H(Hide)/Label 2) Výsledné měření (čára, popisek) je standartně žlutou barvou (černé pozadí), zaokrouhlen na jedno desetinné místo. Jak změnit? Vlastnosti měření: Setting/Edit All a do řádku Filter napíšeme label, potvrdíme a máme zúžený výběr vlastností: label_color barvu změřené vzdálenosti label_digits počet míst za des. čárkou label_size velikost písma Pro změnu barvy přerušované čáry musíme resetovat Filter a najít příkaz dash_color. Do řádku Filter napíšeme dash a můžeme měnit tloušťku (dash_width), délku (dash_length) a mezery (dash_gap) mezi pruhy čárkované linky. PyMOL (pair_fit) Příkaz pair_fit přeložení dvou podobných struktur přes sebe (přes stejné úseky, atomy ) Příklad: Využijme příkaz pair_fit k porovnání dvou různých krystalových struktur hairpin ribozymu (PDB ID 2OUE, 1M5O). 1) Plugin / PDB Loader service 2a) show cartoon (zvolíme reprezentaci cartoon k zobrazení terciálních struktur) Struktura 1M5O dva rozšířené 2OUE fragmenty spojené proteinem.. (Figure 1) pair_fit (1M5O and chain A and name C* and resi 13-16), (2OUE and chain A and name C* and resi 1-4) 2b) Vyzkoušejte si vytvořit ze struktury 1M5O strukturu o stejném (podobném) počtu reziduí jako má fragment 2OUE (sequence/select/remove, Left Click + Shift/Remove) 3) Vybereme aktivní místo u struktury 2OUE rezidua -1, 1 v řetězci A, reziduum 8 v řetězci B a reziduum 38 v řetězci D a zaměříme (orientujeme na něj) 4) Označíme do stejné selekce (ta první je aktivní..) i stejná rezidua druhé struktury 1M5O (8 reziduí celkem). 5) V selekci zvolíme A(Action)/copy to object a vytvoříme nový objekt obj01, který má jen těchto 8 reziduí. 6) Nový objekt si můžeme přejmenovat ( ), uložit jako pdb file 7

8 PyMOL (pair_fit) Příkaz pair_fit přeložení dvou podobných struktur přes sebe (přes stejné úseky, atomy ) Příklad: Využijme příkaz pair_fit k porovnání dvou různých krystalových struktur hairpin ribozymu (PDB ID 2OUE, 1M5O). 1) Plugin / PDB Loader service 2a) show cartoon (zvolíme reprezentaci cartoon k zobrazení terciálních struktur) Struktura 1M5O dva rozšířené 2OUE fragmenty spojené proteinem.. pair_fit (1M5O and chain A and name C* and resi 13-16), (2OUE and chain A and name C* and resi 1-4) (Figure 2) 2b) Vyzkoušejte si vytvořit ze struktury 1M5O strukturu o stejném (podobném) počtu reziduí jako má fragment 2OUE (sequence/select/remove, Left Click + Shift/Remove) 3) Vybereme aktivní místo u struktury 2OUE rezidua -1, 1 v řetězci A, reziduum 8 v řetězci B a reziduum 38 v řetězci D a zaměříme (orientujeme na něj) 4) Označíme do stejné selekce (ta první je aktivní..) i stejná rezidua druhé struktury 1M5O (8 reziduí celkem). 5) V selekci zvolíme A(Action)/copy to object a vytvoříme nový objekt obj01, který má jen těchto 8 reziduí. 6) Nový objekt si můžeme přejmenovat ( ), uložit jako pdb file 8

9 PyMOL (pair_fit) Příkaz pair_fit přeložení dvou podobných struktur přes sebe (přes stejné úseky, atomy ) Příklad: Využijme příkaz pair_fit k porovnání dvou různých krystalových struktur hairpin ribozymu (PDB ID 2OUE, 1M5O). 1) Plugin / PDB Loader service 2a) show cartoon (zvolíme reprezentaci cartoon k zobrazení terciálních struktur) Struktura 1M5O dva rozšířené 2OUE fragmenty spojené proteinem.. pair_fit (1M5O and chain A and name C* and resi 13-16), (2OUE and chain A and name C* and resi 1-4) 2b) Vyzkoušejte si vytvořit ze struktury 1M5O strukturu o stejném (podobném) počtu reziduí jako má fragment 2OUE (sequence/select/remove, Left Click + Shift/Remove) 3) Vybereme aktivní místo u struktury 2OUE rezidua -1, 1 v řetězci A, reziduum 8 v řetězci B a reziduum 38 v řetězci D a zaměříme (orientujeme na něj) 4) Označíme do stejné selekce (ta první je aktivní..) i stejná rezidua druhé struktury 1M5O (8 reziduí celkem). 5) V selekci zvolíme A(Action)/copy to object a vytvoříme nový objekt obj01, který má jen těchto 8 reziduí. 6) Nový objekt si můžeme přejmenovat ( ), uložit jako pdb file (Figure 3) 9

10 PyMOL (movie) Příprava jednoduchého videa rotací statického snímku Příklad: Využijeme funkci mdo, která umožnuje provést několik příkazů naráz / za sebou. PyMOL obsahuje dva skripty (Python), které vyvolají mdo příkazy: util.mrock (start, finish angle, phase, loop-flag) util.mroll (start, finish, loop-flag) Postup: mset 1 x10 # definujeme video, statická struktura do 10 snímků util.mroll 1,10,1 # úplná rotace v rovině xy (360 ) v 10ti snímcích set ray_trace_frames=1 # u každého snímku provede ray_tracing set cache_frames=1 # uloží (a ponechá!!) zaostřené (ray) snímky v paměti mplay # spustí protokol a přehraje vytvořené video Video (statické snímky za sebou) uložíme File / Save Movie, nebo přes příkaz mpng mov # vytvoří png soubory mov0001.png, mov0002.png set cache_frames=0 & mclear # uvolnění paměti V externím programu ( ) spojíme jednotlivé snímky do videa. 10

11 PyMOL (movie) Příprava jednoduchého videa rotací statického snímku VMD Program VMD is a molecular visualization program for displaying, animating, and analyzing large biomolecular systems using 3-D graphics and built-in scripting. Program is developed by the Theoretical and Computational Biophysics Group at the University of Illinois. 11

12 VMD (Introduction, Basic Mouse Control) Left Button: 3D Rotation Camera (Virtual Trackball) Wheel Button: Move Camera in Z (scale) Right Button: 2D Rotation Camera (XY plane) VMD Main Window: důležité příkazy File / New Molecule. načtení nového systému / MD trajektorie Graphics / Representations. změna vizuální reprezentace (části / celého) systému Graphics / Colors. změna barvy atomů, popisků, symbolů, pozadí.. Graphics / Labels. práce s popisky a výsledky měření (export do.txt) Mouse. funkce kurzoru v pracovním okně (OpenGL Display) 1) Rotate Mode r. libovolná rotace (xyz), default 2) Translate Mode t. přesun / posunutí systému v rovině xy 3) Label. identifikace atomů, měření Atoms 1. identifikace atomů Bonds 2. měření délky vazeb Angles 3. měření velikosti úhlů Dihedrals 4. měření velikosti torzí Help / User s Guide. odkaz na stránku s manuálem VMD (Loading File) 12

13 VMD (Loading PDB File) VMD (Settings & Adjustments) Saving Images: File / Render. vygeneruje obrázek Při deafultně zvolené funkci snapshot vygenerujeme *.bmp soubor. Další možnost (POV3) vstup pro externí program (POV-Ray For Windows), kterým provedeme Ray-Tracing. 13

14 PyMOL (samostatná práce ce) V programu PyMOL vygenerujte tento obrázek (přesně podle šablony). Použitá literatura ACD/Labs, Chemsketch Reference Manual, Version 12.0 for Microsoft Windows, 2010 ACD/Labs, Chemsketch Tutorial, Version 12.0 for Microsoft Windows, 2010 ACD/Labs, 3D Viewer User s Guide, Version 12.0 for Microsoft Windows, 2010 Pavel Drašar, ACD/Labs, Chemsketch - verze 10.0 pro Microsoft Windows, Učební Pomůcka, Kreslení chemických struktur a grafiky, 2007 Petr Jakubec, Základy Práce s PC Chemsketch, KFC UP Olomouc, 2009 DeLano Scientific LLC, PyMOL User s Guide, 2004 Odborné články: Bigi M. A.et al., Nature Chemistry, 3, 2011 Wender P. A. et al., Journal of the American Chemical Society, další stránky s databázemi zmíněné v textu 14

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Průvodce tvorbou tabulek

Průvodce tvorbou tabulek Průvodce tvorbou tabulek pro Boardmaker a Speaking Dynamically Pro Copyrights The Picture Communication Symbols Copyright 1981-2001 Mayer-Johnson, Inc. All Rights Reserved Worldwide Boardmaker Application

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

AutoCAD LT 2009. Přehled

AutoCAD LT 2009. Přehled AutoCAD LT 2009 Přehled Obsah Úvod... 3 Uživatelské rozhraní... 3 Okno aplikace... 3 Prohlížeč nabídek... 4 Panel rychlého přístupu... 7 InfoCenter... 7 Pás karet... 8 Stavová lišta...10 Rychlé vlastnosti...11

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

Elektronická podpora výuky chemie Ing. Tomáš Buriánek burianek@spschbr.cz

Elektronická podpora výuky chemie Ing. Tomáš Buriánek burianek@spschbr.cz Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ Elektronická podpora výuky chemie Ing. Tomáš Buriánek burianek@spschbr.cz Obsah Webové stránky věnující se chemii

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

1 SIBELIUS 7 FIRST Program Sibelius First slouží k práci s partiturou. Umožňuje vytvoření partitury, její editaci, transpozici, vytváření rozličných hudebních značek pro výraz, techniku přednesu, akordové

Více

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY 12 POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY Přehled lekce V této lekci se naučíte: Vytvářet a upravovat vlastnosti vzhledu. Přidat k objektu druhý tah. Přeskupovat vlastnosti vzhledu a aplikovat

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

Výukový modul pro předmět SISL

Výukový modul pro předmět SISL Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Josef Volný Výukový modul pro předmět SISL Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Tvorba a zpracování multimédií

Tvorba a zpracování multimédií Tvorba a zpracování multimédií Orientace v textu Z důvodu, abyste mohli snadno nalézt informace, které Vás zajímají, jsou v materiálech k tomuto kurzu použity grafické symboly (piktogramy nebo též ikony).

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Zoner Photo Studio 13 - správa a sdílení fotografií

Zoner Photo Studio 13 - správa a sdílení fotografií Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Zoner Photo Studio 13 - správa a sdílení fotografií Učební text pro předmět U056 doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. Praha

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation Straka Jiří Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2,

Více

11 Vyšší škola kompozice

11 Vyšší škola kompozice 11 Vyšší škola kompozice Přehled látky V této lekci se naučíte: zaznamenat a přehrát akci, kterou můžete zautomatizovat sled kroků přidat vodítka, která vám umožní přesně umístit a zarovnat obrázky uložit

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky. Využití robota LEGO MINDSTORMS při výuce předmětu A3B99RO Roboti

Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky. Využití robota LEGO MINDSTORMS při výuce předmětu A3B99RO Roboti České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití robota LEGO MINDSTORMS při výuce předmětu A3B99RO Roboti Praha, 2010 Autor: Dan Martinec Prohlášení

Více