Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471"

Transkript

1 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena Machvá Světlana Benešvá Zpracval: Mgr. Radek Dstál

2 2 Šklská rada V tmt šklním rce pracvala šklská rada ve slžení: Ing. Rmana Erbenvá, Lenka Kudlvá, Marie Khýnvá, Mgr. Ludmila Dležalvá, Mgr. Ludmila Nvtná, Mgr. Martin Dlejší Vzdělávací prgram škly: Ve všech rčnících dle ŠVP ZŠ Benátky nad Jizeru č. j. ŠVP č. j C01. Vzdálený přístup a důležité infrmace: Všechny důležité infrmace naleznete na: mailvá kmunikace: datvá schránka: kq48u, IČ: , IZO: , čísl účtu: /0100 Persnální bsazení škly: I. stupeň: II. stupeň: Mgr. Jitka Svbdvá Mgr. Blanka Šlapákvá Mgr. Jarslava Pivničkvá Mgr. Jindra Ulahelvá Mgr. Vladimíra Šlambrvá Ing. Jana Urbanvá Mgr. Květslava Jará Lucie Červinkvá, Dis Mgr. Jana Cyrany Ing. Pavla Zadákvá Mgr. Ludmila Nvtná Bc. Markéta Vyhnánkvá Jitka Hrudvá Mgr. Eva Hasprvá Mgr. Jana Lukvá Mgr. Hana Kabrnvá Netřídní učitelé: Ondřej Vraník, Bc. Barbra Dušvá, Mgr. Vladimír Němeček, Mgr. Martin Dlejší, Mgr. Miluše Sazmvá (záskk za pracvní neschpnsti) Šklní psychlžka: Mgr. Blanka Zemanvá Šklní družina: Jana Černá - veducí šklní družiny Tereza Tůmvá - vychvatelka Hana Šnýdrvá - vychvatelka, asistent pedagga Prvzní zaměstnanci: Šklník: Jsef Šlc Uklizečky: Jana Plnivá, Radka Buškvá, Sylva Mackvá Šklní jídelna: Veducí: Hl. kuchařka: Kuchařka: Pm. persnál: Šárka Hlaváčvá Hana Skrčená Jarslava Pkrná Milena Červená (Marie Bubínvá) Tel/fax: IČO:

3 3 Věkvá struktura pedaggických pracvníků k d třiceti let: 4 pracvníci d čtyřiceti let: 7 pracvníků d padesáti let: 10 pracvníků nad padesát let: 7 pracvníků Kvalifikace pedaggických pracvníků k jedna třída prvníh stupně vyučvána vychvatelku se středním pedaggickým vzděláním na druhém stupni vyučvali tři vyučující se středšklským vzděláním, dva pkračují ve studiu (třetí vyučuje Infrmatiku na zkrácený úvazek a zárveň pracuje jak správce pčítačvé sítě) Další vzdělávání pedaggických pracvníků: Kariérní pradenství Ing. Pavla Zadákvá Setkání se zástupci středních škl Ing. Pavla Zadákvá Hry v německém jazyce Mgr. Eva Hasprvá Čtenářská gramtnst v ČJ Mgr. Eva Hasprvá Mluvím, mluvíš, mluvíme Mgr. Eva Hasprvá Nvinky v účetnictví Světlana Benešvá Nrmální je nekuřit Ing. Jana Urbanvá Veselá a efektivní angličtina Ing. Jana Urbanvá Přemýšlíme, tvříme a bjevujeme v matematice - Mgr. Radek Dstál, Mgr. Blanka Šlapákvá Matematika pr všechny Mgr. Blanka Šlapákvá Evrpské prjekty jak na ně Lucie Červinkvá, Dis Tvřivá AJ Markéta Vyhnánkvá Tvřivá VV Mgr. Hana Kabrnvá Činstní učení Mgr. Hana Kabrnvá Šklení ředitelů Mgr. Radek Dstál Mentrský kurs Mgr. Martin Dlejší, Mgr. Jindra Ulahelvá Malvání levu hemisféru Mgr. Martin Dlejší, Mgr. Hana Kabrnvá Kurs pr asistenta pedagga Bc. Barbra Dušvá, Bc. Hana Šnýdrvá Tel/fax: IČO:

4 4 Pčet tříd a žáků k k pčet tříd: pčet žáků: pčet tříd: pčet žáků: I. stupeň: II. stupeň: Celkem Průměrný pčet žáků k na třídu: 20, 6 žáka na učitele: 15, 4 žáka Pčet integrvaných dětí Na 30 žáků byly vypracvány individuální vzdělávací plány. Přeřazení žáků v tmt šklním rce: Nikd nebyl přeřazván Výsledky zápisu d 1. rčníku a dklady šklní dcházky Pr šklní rk 2013/2014 byl zapisván 49žáků. Jeden nastupili d jiné škly a čtyřem dětem byl vydán rzhdnutí dkladu šklní dcházky. Jeden žák první rčník pakuje. Byly tevřeny dvě třídy, d kterých nastupil 44 žáků. Výsledky přijímacíh řízení na čtyřletá gymnázia byl přijat 8 žáků na smiletá gymnázia byli přijati 2 žáci 15 žáků nastupil na střední škly zaknčené maturitní zkušku 11 žáků z 9.a 3 žáci z 8. rčníku nastupili d středních škl a učilišť zaknčených závěrečnu zkušku Pčet žáků, kteří uknčili pvinnu šklní dcházku a dešli ze škly v devátém rčníku: 35 v nižším rčníku: 3 v 8. rčníku Cizí státní příslušníci Naší šklu navštěvvali žáci z jiných zemí: 2 z Velké Británie, 2 z Bulharska 1 z Vietnamu a Mldávie Šklní družina Tři ddělení, 90 žáků Tel/fax: IČO:

5 5 Výchvné pradenství Hdncení Mgr. BlankyZemanvé, šklní psychlžky Šklní psychlžka půsbila na škle již třetím rkem. Její pzice byla i v tmt šklním rce zřízena z prjektu Rzvj a metdická pdpra pradenských služeb VIP III financvanéh Evrpským sciálním fndem a Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy ČR. V červnu 2014 se tent prjekt překlpil d Rzvjvéh prgramu MŠMT na pdpru šklních psychlgů a šklních speciálních pedaggů ve šklách a metdiků a dšl k navýšení půsbení psychlžky na škle na 0,6 úvazku. Rdiče či učitelé mhli Mgr. Blanku Zemanvu zkntaktvat v případě výukvých ptíží či neprspěchu dítěte, v případě, že ptřebvali zknzultvat přístup k nebvykle živému či nesustředěnému dítěti. Když dítě trápí něc ve vztazích se splužáky, kamarády, rdinu, kdy si není jisté, zda vlí správný způsb dmácí přípravy na šklu neb má jiné trápení, je i jemu šklní psychlžka k dispzici. V nabídce služeb šklní psychlžky jsu dále práce s třídními klektivy k upevňvání vztahů mezi dětmi a tedy prevence prjevů šikany, terapeutické vedení při sbních prblémech a rzvji žáků, kariérvé pradenství pr žáky devátých tříd, pdpra asistentů pedaggů při práci s integrvanými dětmi. Celkvě byl šklní psychlžku v průběhu šk. rku 2013/2014 pdpřen 1030 sb, z th 641 žáků při individuálních a skupinvých činnstech a 389 pedaggů a rdičů. Testy prfesní rientace abslvval 17 žáků 9. rčníku. K zajištění annymníh kntaktu mezi šklní psychlžku a dětmi služí také schránka důvěry. Veškeré infrmace z knzultací jsu důvěrné, k sustavné práci s dítětem musí rdiče pskytnut speciální suhlas. Hdncení Mgr. Jarslavy Pivničkvé, výchvné pradkyně pr 1. stupeň V psledních letech se stále více dětí ptýká ve škle s různými prblémy - d výukvých ptíží, přes nesustředěnst a nepzrnst až p nepřizpůsbivé chvání v klektivu dětí. Výchvná pradkyně s statními učiteli 1. stupně knzultvala prblémy dětí ve třídách a snažili se najít splečné řešení. Pkud nepmhl individuální přístup učitele a zvýšená péče ve škle i dma, byl dítě pslán d pedaggick-psychlgické pradny na dbrné vyšetření. Při diagnstice pruch učení či chvání je vypracván Individuální vzdělávací plán, který výchvná pradkyně knzultvala s učiteli a rdiči. Starala se i jeh plnění. Během rku kntrlvala termíny vyšetření žáků s integrací a bjednávala nvé žáky na vyšetření. Telefnicky i písemně knzultvala ptřebné infrmace s PPP a SPC. Každý týden prběhla hdinvá náprava pr integrvané žáky s pruchami učení, kde se jim výchvná pradkyně snažila pmci zvládnut prbírané učiv netradiční frmu výuky. V září se výchvná pradkyně zúčastnila pravidelnéh setkání výchvných pradců všech škl kresu Mladá Bleslav se zástupci PPP. Každý měsíc prbíhaly schůzky výchvných pradců, šklní psychlžky, preventisty a vedení škly. Byly zde řešeny prblémy jedntlivců i třídních klektivů. Hdncení Ing. Pavly Zadákvé, výchvné pradkyně pr 2. stupeň Prbíhaly pravidelné měsíční schůzky vedení škly, výchvných pradců, preventistky a šklní psychlžky. Dále prbíhaly časté knzultace mezi výchvnými pradkyněmi pr I. a II. stupeň a mezi výchvnými pradkyněmi a šklní psychlžku. Výchvná pradkyně vypracvávala splečně s třídními učiteli a se šklní psychlžku IVP a kntrlvala jejich plnění. Pdílela se také na řešení výchvných prblémů na II. stupni. V rámci pradenství pr vlbu pvlání byla uskutečněna se žáky 9. rčníku exkurze na Úřad práce v Mladé Bleslavi a d SOU Škda. V říjnu se uskutečnil pravidelné setkání zástupců středních škl se zástupci ZŠ, kteréh se zúčastnila výchvná pradkyně a v návaznsti na něj zrganizvala schůzku s rdiči vycházejících žáků. Šklní psychlžka na ní nabídla rdičům testy prfesní rientace. Při předmětu Pracvní činnsti v 9. rčníku byli žáci seznámeni s nabídku středníh šklství, zjišťvali své sbní pracvní schpnsti, vypracvávali vlastní pdnikatelské záměry, učili se vypracvat živtpis a zjistit pracvní nabídky ve svém bru. Výchvná pradkyně jednala s rdiči vhdnsti vlby škl a pté pmhla s vypracváním přihlášek. Dále krdinvala případné přihlášky d druhých kl přijímacíh řízení. Ve šklním rce 2013/14 byla uspřádána přednáška pr žáky 6. a 7. rčníků na téma Dspívání a pr žáky 8. a 9. rčníků na téma Sexuální výchva. V sciální blasti jsme pkračvali v Adpci na dálku indickéh chlapce. Žáci z 8. třídy zrganizvali sbírku víček pr nemcné děti a také se zapjili d dbrvlné splupráce s MěCKP v Benátkách n. J. 1x týdně dprvázeli seniry na vycházkách. V průběhu šklníh rku byly výchvně vzdělávací prblémy žáků prjednávány také na pedaggických radách. Týkaly se prblémvéh chvání žáků, špatné pracvní mrálky, agresivníh chvání ke splužákům. Byl nutné Tel/fax: IČO:

6 6 intenzivně řešit nemluvenu absenci a kázeňské přestupky žáků 9. rčníků. Důsledně byl řešen úmyslné pškzvání šklníh majetku. Důraz byl kladen na přípravu žáků k vlbě buducíh pvlání. V rámci kariérvéh pradenství nabízela šklní psychlžka vycházejícím žákům testy na prfesní rientaci, mhli se jich účastnit všichni zájemci, ne tedy pčet mezený PPP. Pradenští pracvníci škly splupracvali se zástupci dalších rganizací PPP, SPC, OSPOD, Semiramis,.s. Hdncení Ing. Jany Urbanvé, primární preventistky Ve šklním rce 2013/2014 byl mžné prevenci sciálně patlgických jevů rzčlenit d něklika blastí: v rámci škly byly vytvářeny takvé pdmínky, aby byl výskyt rizikvéh chvání minimalizván žáci byli v rámci vyučvání vedeni ke zdravému živtnímu stylu pedaggvé se snaží c nejefektivnější splupráci s rdiči žáků, rdičům jsu pskytvány infrmace suvisející s prevencí a řešením sciálně patlgických jevů Pravidelné schůzky a práce žáků 2. stupně ve šklním parlamentu byly a jsu přínsné, v tét aktivitě chceme pkračvat. Jak každý rk se pravidelně knaly třídní schůzky, na druhém stupni pět frmu knzultačních hdin, cž se nám svědčil a chceme takt pkračvat. Bhužel však musíme pdtknut, že na třídní schůzky se dstavuje stále méně rdičů, z čehž vyplývá malý zájem prspěch a chvání jejich dětí. V průběhu šklníh rku, zejména při hdinách bčanské a rdinné výchvy, dále při pravidelných hdinách třídnických, byl kladen důraz na zařazvání aktivit napmáhajících stmelení klektivů tříd, ke zlepšvání schpnstí žáků vzájemně splupracvat, kmunikvat, zvyšvat jejich sebevědmí. Snaha všech pracvníků škly směřvala a směřuje k vytváření c nejpříznivější atmsféry na škle. Sledvány jsu vztahy v třídních klektivech se zaměřením na prevenci šikany. K tmut služily zejména prjekty, kde splupracují žáci I. a II. stupně (např. Den Země, Šklní slavnst). Den Země si kladl za cíl naučit žáky chvat se hleduplně k živtnímu prstředí a třídit dpad, cž se svědčil, prt chceme v tét aktivitě pkračvat. Šklní slavnst byla příležitstí k cenění některých pilných žáků, kteří se ve svém vlném čase zúčastnili sutěží. Celu slavnst si žáci připravují sami pd vedením pedagga, tudíž je t i smysluplné využití jejich vlnéh času. Má již dluhletu tradici a rzhdně v ní chceme pkračvat. Odměnu pr vybrané žáky byl výlet d Králvství železnic a České televize. Osvědčila se splupráce s dětmi z místních MŠ, které navštívily své bývalé splužáky, nyní již žáky 1. třídy ZŠ. Nvě v tmt šklním rce prběhl patrnát žáků devátých tříd nad dětmi z prvních tříd. Starší splužáci své malé svěřence dprvázeli během celéh rku na nejrůznější akce, pmáhali jejich třídním učitelkám při zajišťvání sprtvních i výtvarných aktivit. Žáci sméh rčníku se velmi chtně zapjili d dbrvlnickéh prjektu ve splupráci s Městským centrem kmplexní péče. V rámci tét úspěšné celrční akce dělali splečnst senirům z místníh dmva pr seniry a dprvázeli je při prcházkách. Průběžně jsme se zaměřvali na prevenci kuření mezi žáky (besedy, prjekty, dkumenty). Pčet kuřáků mezi žáky ZŠ je alarmující. Metdička prevence abslvvala dbrný seminář Nrmální je nekuřit a mhla tak předat pedaggům z 1. stupně metdický materiál. Kvůli špatnému vztahu žáků ke šklnímu majetku v minulých letech, zůstávají žáci ve svých kmenvých třídách. Tt patření se jeví zatím jak úspěšné a je evidentní, že žáci si majetku ve své třídě váží více, prt v tmt duchu budeme i nadále pkračvat. Vzniklé výše uvedené prblémy jsme ihned řešili především spluprácí s rdiči, s pedaggick psychlgicku pradnu, sciálním dbrem, Plicií ČR a. s. Semiramis, s nímž má škla velmi dbré zkušensti týkající se pravidelné splupráce frmu interaktivních seminářů. Ve šklním rce 2013/2014. s. Semiramis pracvala se všemi třídami na 2. stupni. Splupráce s statními rganizacemi a rdiči Třídní schůzky 2-3x rčně Individuální phvry na základě žádsti škly neb rdiny, případně dle ptřeb Prgramy Semiramis pr 2. stupeň (všechny rčníky) Běh zámeckým parkem Šklní slavnst spjená s vyřazením žáků devátéh rčníku Prjektvé dny Vánční a Veliknční dílny na 1. stupni Kncerty pěveckéh sbru: Tel/fax: IČO:

7 7 Mikulášská pr Svaz invalidů Vánční besídka pr Klub důchdců a kncert v rámci setkání s důchdci pr měst Benátky Vánční kncert spjný s jarmarkem žákvských prací Předzápisvá akce - Šklníček Den Země Exkurse na skládku dpadů Sázení strmů Exkurse d čističky dpadních vd Kurzy etické výchvy pr 1. a 2. třídy Přednáška Čas prměn na téma dspívání pr 6. a 7. rčník Splupráce na financvání výjezdů žáků mim bjekt škly a na mimšklních aktivitách s bčanským sdružením Rdiče dětem při ZŠ Husv náměstí Splupráce s muzeem, Dmvem pd Lipu, MěÚ, Infrmačním střediskem, Městsku knihvnu. Šklní stravvání Pčet stravvaných žáků: 260 žáků, celkem 308 přihlášených strávníků. Výjezdy žáků mim bjekt škly 60 žáků I. stupně se zúčastnil letníh zdravnéh pbytu 32 žáků I. stupně se zúčastnil zimníh zdravnéh pbytu 75 žáků se zúčastnil plaveckéh výcviku Během šklníh rku se jedntlivé rčníky účastnily exkurzí planetárium všechny třídy 1. stupně a 6.rčníky dějepisná exkurze v kapitle Člvěk a splečnst 9. A a 9. B - exkurze v Terezíně a na hře Říp. 2.A, 2,B a 3.B vzdělávací přad k histrii Mělníka a dpravní výchva 4.A, 5.A Dětská nta 9.A, 9.B, 7.A, 7.B zájezd d IQ centra a Babylnu v Liberci 9. rčník exkurze na Úřad práce, SOU ŠKODA AUTO beseda se zaměstnanci a chvanci věznice Jiřice třídy 1. stupně se zúčastnily něklika divadelních představení v Mladé Bleslavi a v Praze (kuzelník Kžíšek) zájemci z 2.stupně Klub mladých diváků (3 představení) - divadl MB 7.A, 7.B exkurse d Kutné Hry žáci učící se německý jazyk zájezd d Drážďan většina tříd abslvvala prgram v Mirakulu Milvice 7.A, 7.B prhlídka histrické budvy ND ba stupně škly se zúčastnily různých kulturních a vzdělávacích prgramů ve splečenském sále Zálžna hudební představení Tel/fax: IČO:

8 8 výchvné přady Dpravní sutěž abslvvaly 4.A a 4.B vybrané třídy se zúčastnily v místní hájvně již tradiční besedy myslivsti s p. Bendlem šklní výlety většinu s prgramem v lanvém centru a výcvikem jízdy na raftech Humanitární činnst adpce na dálku výtěžek Šklní slavnsti předán Dmvu pd Lipu prdej prpagačních předmětů Živt dětem šetření živtníh prstředí prstřednictvím sběru papíru zachráněn 125 strmů splupráce s MěCKP pmc senirům celšklní sběr víček pr pstižená dvjčata z kresu Mělník - splupráce se ZŠ ve Všetatech. Kružky při ZŠ a splupráce s statními rganizacemi gymnastika pěvecký sbr atletická příprava keramické kružky vlejbal, kpaná, hkej anglický jazyk pr 1. a 2.rčník Hdncení Mgr. Ludmily Nvtné z hlediska metdickéh sdružení 1.stupně Členy metdickéh sdružení 1. stupně jsu všechny třídní učitelky. Až na jednu jsu všechny plně kvalifikvány. Ve všech třídách byl učiv prbrán dle plánů stanvených ŠVP ZŠ Benátky. Metdické sdružení se pravidelně scházel minimálně jedenkrát měsíčně. Na pracvních pradách se řešily vzdělávací, výchvné a prvzní záležitsti (plánvání sprtvních, kulturních akcí, zdravných pbytů, návštěv muzeí, exkursí.) s cílem zapjit c nejvíce žáků. Zrganizvané aktivity jsu ppsány v kapitle výjezdy žáků mim bjekt škly. Mezi nejpdstatnější patřil: Aktivity: Slavnst čtení (při předání prvníh vysvědčení) Vánční kncert na Plajchu s výstavu dětských prací Šklníček (tradiční předzápisvá akce) Vítání jara Zpívání na schdech (při příchdu adventu) Sběr staréh papíru a plastvých víček Sutěže: Recitační sutěž Mc Dnalds Cup Atletický trjbj 1. a 2.tříd Atletický trjbj 3. až 5.tříd Tel/fax: IČO:

9 9 Zimní vícebj Turnaj v přehazvané Úspěchy: Česk sprtuje s návštěvu ČT 4 Sprt 3.míst v kresním kle v atletickém trjbji 1. a 2.tříd Individuální úspěchy jedntlivců v atletickém trjbji 3. až 5.tříd Hdncení Mgr. Aleny Machvé vzdělávací blasti jazyk a jazykvá kmunikace ČJ V tmt šklním rce byl slžení kmise tříčlenné: Alena Machvá, Eva Hasprvá, Jindra Ulahelvá. Všichni vyučující jsu kvalifikvaní. Ve všech třídách byl učiv prbrán dle plánů stanvených ŠVP ZŠ Benátky. Na základě lňských výstupních prací v 7. a 9. rčníku se vyučující zaměřili na následující hůře zvládnuté blasti: 7.rčník: tvarslví určvání druhů zájmen, převádění tvaru zájmen d 1.p. a následné určvání jejich druhů, pravpis sustavné prcvičvání veškeréh pravpisu, skladba rzlišvání druhů přísudků a přívlastků, převd vedlejší věty na větný člen a pačně. 9.rčník pravpis sustavné prcvičvání veškeréh pravpisu, skladba interpunkce ve větě, převd věty jednčlenné na dvjčlennu a pačně. Slžení paralelních 9.tříd byl natlik dlišné, že ve třídě 9.A byl více času věnván základnímu pravpisu. Ve všech rčnících jsme se zaměřili na pravidelnu práci s jazykvými příručkami a slvníky. Pr příští rky chceme fnd těcht příruček rzšířit. Pr plnění dluhdbéh úklu rzvíjení čtenářské gramtnsti, se nám pdařil bnvit činnst žákvské knihvny, kde je nyní již 635 titulů, z th 150 nvě zakupených. P necelém rce prvzu můžeme říci, že zájem výpůjčky je větší u dětí mladšíh věku, chceme h pdchytit a budeme přizvat knihy převážně pr tut věkvu skupinu. Kmise sestavila seznam pvinně vlitelné četby, která je v knihvně také k dispzici. Pr přiblížení se ke spisvateli jsme zrganizvali s M. Bittnervu a L. Müllerem, autry knih pr mládež, dvě besedy s autrským čtením. Snažíme se z žáků vychvávat kulturníh divadelníh diváka, uspřádali jsme 3 zájezdy d divadla v Mladé Bleslavi. Sutěže: recitační sutěž lympiáda v českém jazyce v rámci slhu žáci píší zprávy šklních akcích d Zpravdaje Benátecka a na web škly Úspěchy: bnvení žákvské knihvny s navýšením titulů čestné uznání pr Michala Mtygina v recitační sutěži Hdncení Markéty Vyhnánkvé vzdělávací blasti jazyk a jazykvá kmunikace jazyky Slžení kmise AJ: Bc. Vyhnánkvá Markéta, Červinkvá Lucie Dis., Ing. Urbanvá Jana, Ondřej Vraník Vyučvání anglickéh jazyka v jedntlivých rčnících prběhl v suladu s ŠVP Základní škly Husv náměstí, Benátky nad Jizeru. Na prvním stupni se žáci seznámili s kulturu anglicky mluvících zemí, jejich specifiky a dlišnstmi. Dvěděli se, jak se v jedntlivých zemích slaví svátky jak jsu Vánce, Veliknce, hallween aj. Tyt znalsti a infrmace se učitelé snaží zprstředkvat především zážitkvu frmu. Žáci se již na prvním stupni učí jazyk aktivně pužívat při běžných činnstech spjených s výuku. Ve vyšších rčnících druhéh stupně škly jsu sučástí výuky témata blízká rzličným zájmům našich žáků. Tématickými kruhy jsu dmv, rdina, bydleni, škla, vlný čas, kultura, sprt, pcity a nálady, stravvací návyky, pčasí, přírda a měst, nákupy a móda, splečnst a její prblémy, vlba pvlání, která je aktuální především v devátých rčnících, dále mderní technlgie a média, cž je pr teenagery velmi vděčné téma, cestvání a reálie anglicky mluvících zemí. Abychm i jinak pdnítili zájem žáků cizí jazyk, mají k dispzici knihvnu cizjazyčné četby, různých žánrů a btížnstí, kde nechybí ani časpisy pr mládež jak jsu Bridge a Gate. Tel/fax: IČO:

10 10 Sutěže: šklní kl knverzační sutěže Úspěchy: 3.míst Ondřeje Michálka v kresním kle knverzační sutěže Hdncení Mgr. Blanky Šlapákvé vzdělávací blasti matematika a její aplikace Slžení kmise v uplynulém šklním rce: Mgr. Blanka Šlapákvá, Mgr. Radek Dstál, Mgr. Martin Dlejší, Ing. Pavla Zadákvá V plnění tematických plánů v rámci ŠVP byl kladen důraz priritně na čtenářsku gramtnst a finanční matematiku. Ve všech třídách byl prbrán učiv pdle plánu. Výjimku tvřila třída IX. A, ve které p přeřazení dvu žáků se studijními předpklady d IX. B, zůstali žáci se slabším prspěchem. Učiv se částečně redukval na základní úlhy, výuka byla zaměřena na pchpení a prcvičvání jedntlivých témat a přípravu na zvládnutí učiva SOU. Z finanční matematiky získali žáci údaje pr praktický živt. Oprti tmu ve třídě IX. B jsme mhli výuku rzšířit pdrbnu nabídku bankvních prduktů z místních pbček ČS a KB, žáci rzhdvali, které z nabízených služeb budu výhdnější. Také se seznámili s videem KFP cesta k finanční nezávislsti, v pčítačvé učebně zkušeli hspdařit bez půjček a dluhů s daným rzpčtem dmácnsti. Těmit činnstmi se rzšiřvaly znalsti finanční gramtnsti žáků. V VIII. A ve výuce prcent byl prcvičván učiv výpčtu úrků při vkladu i půjčce, které tvří úvd d finanční matematiky Sutěže: Úspěchy: Matematická lympiáda Lgická lympiáda Pythagriáda Klkan Exkurze d IQ parku v Liberci, Technickéh muzea v Praze a Leteckéh muzea v Praze Kbelích Žáci VIII. A se zapjili d prjektu Cestu přírdvědných předmětů Středčeským krajem ve splupráci s učilištěm Škda Aut v Mladé Bleslav. kresní kl matematické lympiády Karlína Martiakvá, Eliška Hájkvá a Štěpán Dstál (tit žáci se umístili v 1. plvině sutěžících z celéh Mladbleslavska, mezi žáky víceletých gymnázií, kteří tvřili 86 % všech zúčastněných ) kresní kl v matematické Pythágriádě Dstál Štěpán 4.míst V sutěži Klkan, kteréh se účastnili všichni žáci rčníku, dsáhl ve šklním kle nejvíce bdů Jakub Vydra ze IV. A - 95 bdů ze 120 mžných. Hdncení Mgr. Aleny Machvé vzdělávací blasti Člvěk a splečnst V tmt šklním rce kmise sdružvala 3 vyučující dějepisu - Alena Machvá, Lucie Červinkvá a Martin Dlejší a TU r., kteří vyučvali RvOv. Ve všech třídách byl učiv prbrán dle plánů stanvených ŠVP ZŠ Benátky. Učiv dějepisu byl během rku dplněn exkurzemi zaměřenými na dějiny nárda: 6. rčník - Pražský hrad, Petřín 7. rčník - Kutná Hra, prhlídka Nárdníh divadla 9. rčník Terezín, Říp během rku byl učiv dplňván pznatky reginálních dějin v městském muzeu bdbí fašismu byl žákům 8. a 9.tříd dkreslen filmem Náš vůdce výuka bdbí Přemyslvců byla zpestřena kulturním přadem agentury Pernštejni. Tel/fax: IČO:

11 11 Předmět Rdinná a bčanská výchva vyučvali ve svých třídách třídní učitelé, kteří učiv stanvené ŠVP rzšiřvali ve splupráci se šklní psychlžku stmelvání klektivů scimetrie, začleňvání nvě příchzích d klektivu témata týkající se rasismu a xenfbie. Zaměřili jsme se na prhlubvání sciálníh cítění dětí. Sutěže a aktivity: šklní kl Dějepisné lympiády, d kresníh kla pstupili dva žáci navázali jsme splupráci s Městským centrem kmplexní péče, kam žáci 8.r. pravidelně dpledne dcházeli a účastnili se se seniry splečných aktivit pdprvali jsme humanitární činnst při šklních veřejných akcích zástupci tříd rganizvali prdej předmětů pr Živt dětem, výtěžek šklní slavnsti byl věnván zařízení pr pstižené děti Dmv pd lipu 8. a 9. rčník se zúčastnil prgramu nevidmých Černá kavárna 9.rčník se zúčastnil besedy se zaměstnanci Nápravnéh zařízení Jiřice 6.rčník se v rámci tématu Naše měst seznámil s činnstí Infrmačníh centra a s prací jedntlivých brů městskéh úřadu Úspěchy: Petr Šesták bsadil 11. míst v dějepisné lympiádě v kresním kle Hdncení Ing. Pavly Zadákvé vzdělávací blasti Člvěk a přírda Slžení kmise v uplynulém šklním rce: Ing. Pavla Zadákvá, Ondřej Vraník, Mgr. Vladimír Němeček, Mgr. Martin Dlejší, Ing. Jana Urbanvá V předmětech přírdpis, zeměpis i chemie byl plněn ŠVP. Při výuce byla věnvána zvýšená pzrnst envirnmentální výchvě. Prbíhaly vycházky žáků d klí škly a výuka tak prbíhala v přírdě. Žáci při vycházkách také ftgrafvali a své ftgrafie pak zpracvávali při výuce infrmatiky. Vyučující vedli žáky ke splupráci ve skupinách. Žáci vypracvávali prezentace, prezentvali své rdinné výlety, například d nárdních parků. Zajímavé byl prmítání snímků z Kilimanžára. V zeměpisu byla při výuce Indie využívána aktivita škly Adpce na dálku. Učitelé hjně pracvali s interaktivní tabulí. Jak zpestření výuky využívali také vizualizér a hlasvací zařízení. Při výuce přírdpisu se svědčila nvá sada žákvských mikrskpů i mikrskp s kameru a také nvý mdel lidské kstry. Labratrní práce z chemie prbíhaly ve šklní chemické labratři. Tent způsb práce se velmi svědčil, žáky mtivuje. Při výuce chemie byla věnvána zvýšená pzrnst bezpečnsti práce a praktickému využití znalstí. Sutěže: Úspěchy: Bilgická lympiáda šklní kl Přírdvědný Klkan šklní kl - žáci 8. a 9. rčníku Chemická sutěž pr žáky ZŠ Mladý chemik ČR 3. míst v chemické sutěži pr žáky ZŠ Mladý chemik ČR Hdncení Bc. Barbry Dušvé vzdělávací blasti Člvěk a zdraví: Slžení kmise: Bc.. Barbra Dušvá, Mgr. Radek Dstál, Mgr. Vladimír Němeček, Mgr. Jana Cyrany V hdinách TV, Výchvy ke zdraví a Bilgie jsme splnili vše dle ŠVP ZŠ Benátky. Dále jsme v TV pkračvali plněním Sprtvce rku. Jsme nadále členy AŠSK. Ve šklním rce 2013/2014 jsme se navíc zapjili d prjektu Česk sprtuje. Disciplíny z tht prjektu jsme dplnili d našeh Sprtvce rku, prtže nám tyt disciplíny přijdu vhdné pr všebecný rzvj. Bhužel se znvu neknal LVK z důvdu Tel/fax: IČO:

12 12 nezájmu žáků. D příštíh šklníh rku přemýšlíme zrealizvání cyklturistickéh kursu v 7. rčníku. Sutěže: OK v malé kpané OK v Pháru rzhlasu OK v Atletickém čtyřbji OK ve Flrbalvém turnaji Cca Cla Cup OK turnaje v přehazvané OK turnaje ve vlejbale Nvrční turnaj putvní phár Setkání sprtvních měst Hustpeče Škla rganizvala: Běh zámeckým parkem Oblastní kl v zimním trjbji žáků 1. stupně Úspěchy: 3. míst v Pháru rzhlasu mladší kategrie dívek 5. míst v Pháru rzhlasu mladší kategrie chlapců 4. míst v Pháru rzhlasu starší kategrie chlapců 5. míst v Pháru rzhlasu starší kategrie dívek 4. míst v Atletickém čtyřbji družstev kategrie chlapců 1.míst v Atletickém čtyřbji jedntlivců Adéla Karasvá ve vrhu kulí 1.míst v Atletickém čtyřbji jedntlivců Jarslav Rks v hdu kriket. míčkem 4. míst v turnaji ve vlejbale kategrie dívek 2. míst v přehazvané a 1.míst ve vybíjené Vánční turnaj v Milvicích Hdncení Ing. Jany Urbanvé vzdělávací blasti Člvěk a svět práce Slžení kmise v uplynulém šklním rce: Ing. Jana Urbanvá, Mgr. Martin Dlejší, Jana Černá, Ing. Pavla Zadákvá, Ondřej Vraník Při plnění tematických plánů jsme pstupvali pdle ŠVP. V šestém rčníku se žáci seznámili s prstry dílen a jejím vybavením. Vyzkušeli si práci se dřevem, kvem, plastem a papírem. V sedmém rčníku jsu pracvní činnsti rzděleny na část, která se týká přípravy pkrmů. Žáci si vyzkušeli nejen pkrmy připravit, ale i předem nakupit surviny a slavnstně prstřít stůl. Sučástí předmětu je také seznámení se zdravým živtním stylem a slžením jedntlivých ptravin. V části věnvané pzemkům se žáci dzvěděli základní infrmace pěstvání zemědělských pldin, chvu drbnéh zvířectva, seznámili se s nářadím. V rámci pracvních činnstí jsme byli zapjeni d prjektu SOU Hrky nad Jizeru Cestu přírdvědných a technických brů, kde se žáci naučili aranžvat dekrační předměty, starat se kně, pracvat v zahradě. Osmý rčník se zúčastnil bdbnéh prjektu v SOU Škda aut a.s. v Mladé Bleslavi, kde si žáci vyzkušeli práci v kvárně, pracvat s 3D mdelváním, zapjvat elektrické bvdy. Během výuky ve škle si chlapci vyrbili krmítka a děvčata šila dárky pr předškláky, naučila se pracvat s šicím strjem. V prvním plletí devátéh rčníku se žáci věnvali výběru pvlání, druhé plletí byl věnván multimediální výchvě, kde žáci pracvali na pčítačích, upravvali ftgrafie, sestavvali videa. Tel/fax: IČO:

13 13 Statistiky hdncení Strana 1 Strana 2 Tel/fax: IČO:

14 Tel/fax: IČO:

15 15 Vnitřní hdncení ředitelské písemky V těcht grafech jsu prvnány výsledky ředitelských písemek v 5., 7. a 9. rčníku. Výsledky jsu prbírány v metdických rgánech škly a jsu na ně přijímána patření. Vzhledem k naší pedaggické zkušensti jsme si vědmi, že výsledky jsu vždy vlivněny slžením tříd (výsledky velmi vlivňuje dchd žáků na víceletá gymnázia). Tel/fax: IČO:

16 16 Vnější hdncení - Niqes Prvnání výsledků šklníh rku 2012/2013 a 2013/2014 v 5.rčníku. Tel/fax: IČO:

17 17 Prvnání výsledků šklníh rku 2012/2013 a 2013/2014 v 9.rčníku. Tel/fax: IČO:

18 18 Materiální zabezpečení: Škla již běžně využívá zreknstruvaný prstr za šklu tzv. Plajch na vystupení žáků a budvu jak keramicku dílnu (d šklníh rku 2014/2015 i jak jedn ddělení šklní družiny). V prstrách zahrady šklní družiny jsu nvě využívány herní prvky a malé hřiště. Ve škle byly vymalvány v tmt rce učebny č. 16, 22, 54 a 55. Opravu pršla také chdba ve 2.patře. Jedna učebna byla vybavena nvým nábytkem. Kmpletně byla vyměněna krytina nad šklními dílnami a praven plcení šklníh hřiště. Všechny výdaje jsu sučástí Zprávy hspdaření škly za rk 2013, která je sučástí zprávy v jejím závěru a výkazu zisků a ztrát, který je generván za bdbí 1-6/2014. V rámci VHČ si škla přilepšuje vařením bědů, prnájmy tělcvičny a učeben. Ve šklním rce 2013/2014 škla utržila za nájmy ,- (tyt peníze byly v hspdaření škly p dečtení prvzních nákladů pužity na pravu dmečku u šklníh hřiště). Vařením bědů si p dečtení nákladů za ptraviny škla vydělala cca ,- (tyt peníze byly využity na: mzdvé náklady kuchařek v ŠJ, statní prvzní náklady spjené s chdem šklní jídelny). Vnější kntrly: Měst Benátky nad Jizeru Předmětem kntrly byly následující bdy: Kntrla rzdělení hspdářskéh výsledku za rk 2013 Infrmace dplňkvé činnsti Kntrla Odpisvéh plánu Kntrla plnění rzpčtu Fndy příspěvkvé rganizace Při tét kntrle nebyly zjištěny nedstatky. kntrla ČŠI v tmt šklním rce neprběhla Zpráva činnsti v blasti pskytvání infrmací pdle zákna č. 109/1999 Sb. svbdném přístupu k infrmacím Pčet žádstí infrmace 0 Pčet pdaných dvlání prti rzhdnutí 0 Pčet stížnstí 0 Další infrmace vztahující se k uplatňváni tht zákna 0 V tmt šklním rce byl dknčen grantvý prgram: ,- Glbální grant OPVK CZ 1.07/1.4.00/ v rámci prjektu EU peníze šklám na bdbí červenec 2012 leden Prjekt byl určen na zlepšení pdmínek pr vzdělávání v základních šklách. Jeh název je Šablny v ZŠ Benátky nad Jizeru, Husv náměstí a jeh knečné vyučtvání bude sučástí závěrky za rk Dále jsme se zapjili d prjektu Cestu přírdvědných předmětů se Středčeským krajem jak partneři. V rámci tht prjektu splupracujeme s: SOU Hrka nad Jizeru - žáci 7. rčníků navštěvují v rámci výuky PČ různé aktivity (viz hdncení vzdělávací blasti Člvěk a svět práce ) SOU Aut Škda Mladá Bleslav- žáci 8. rčníků navštěvují v rámci výuky PČ různé aktivity aktivity (viz hdncení vzdělávací blasti Člvěk a svět práce ) V Benátkách nad Jizeru dne Mgr. Radek Dstál Tel/fax: IČO:

19 19 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY AKTUALIZOVANÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Persnální rzvj, DVPP Již nepředpkládáme snižvání pčtu žáků, napak pčet tříd pravděpdbně stupne. Pčet zaměstnanců se bude dvíjet d reálnéh pčtu žáků a tříd. Umžnit vzdělávání nekvalifikvaných učitelů (Vyhnánkvá, Červinkvá, Vranik) studium VŠ Dplnění ptřebné kvalifikace výchvnéh pradenství (Zadákvá) Zapjit se d prjektu Digitální věk ve šklách Hledat zájemce studium: metdik prevence ICT krdinátr krdinátr ŠVP Pkračvat v individuálních vzdělávacích akcích v rámci nabídky vzdělávání Služby škle (dle ptřeby) Vzdělávací rzvj Pkračvat v péči talenty vyučující jedntlivých předmětů, hlavně veducí předmětvých kmisí lympiády, sutěže Využít celstátní testvání vytvřené ve šklním rce 2012/2013 a pkračvat v tmt přes web ČŠI prvnávat výstupy Ředitelské písemné práce prvnat s rkem 2012/2013 a pkračvat v evidenci d tht šklníh rku (vždy vyhdncvat a navrhvat patření u 5 úlh s nejmenší úspěšnstí prjednat v předmětvých kmisích) Vytvřit systém práce se žáky se špatným prspěchem (knzultační hdiny, pmc úspěšnějších splužáků) Pkračvat v přípravě IVP výchvní pradci, šklní psychlžka, TU Zpracvat přehledně tabulku se žáky s IVP zástupkyně ředitele Vyhdncvat testvání a zapracvat standardy AJ, ČJ, M d ŠVP v kmisích Matematika a její aplikace (Šlapákvá, Dstál, Zadákvá, Vraník) Anglický jazyk (Vyhnánkvá, Červinkvá, Urbanvá, Vraník) Německý jazyk (Ulahelvá, Hasprvá, Urbanvá) Český jazyk a literatura (Machvá, Hasprvá, Ulahelvá) Člvěk a přírda (Zadákvá, Urbanvá, Vraník, Šlapákvá) Člvěk a splečnst (Machvá, Dlejší, Červinkvá, Hasprvá) Metdické sdružení (Nvtná) Výchvná patření Důsledně řešit všechna výchvná patření Pkračvat ve Sprtvci rku na bu stupních (Cyrany, Dušvá, učitelé TV) Pkračvat v mimšklních aktivitách (Urbanvá, Jará, Cyrany, Černá, Nvtná, Hrudvá,..) Dmluva s lékařem ptvrzení nepřítmnsti u prblémvých žáků (vedení škly) Dále invvat a vyhdncvat Minimální preventivní prgram (Urbanvá) Splupráce se zřizvatelem, spnzry, bčanským sdružením Rdiče dětem při ZŠ Husv náměstí a statními rdiči (Dstál, všichni) Tel/fax: IČO:

20 20 Prezentační První den prvňáků Běh zámeckým parkem Prjektvá vyučvání (Vánce, Veliknce) Šklníček čeká - předzápisvá akce Den Země Pravidelná články ve Zpravdaji Benátecka Funkční a pravidelně invvané webvé stránky redakční systém Šklní parlament Slavnstní zaknčení šklníh rku Prjekt I učitelé se mají stále čemu učit je uknčen, ale webvé stránky s videmanuály jak technická pmc pr žáky a učitele jsu k dispzici stále Prjekty OPVK v dalších výzvách se zapjvat jak partneři prjektů Pdnikáme pmáháme aneb Eknmika pkračvat ve VHČ vaření bědů prnájem tělcvičny prnájem učeben (šklní rk, prázdniny) prnájem škly prázdninách (Atleti v akci) vytvřit pdmínky pr prnájem sukrmé dálkvé VŠ ( pá, s, ne) Studujeme s.r.. Materiální rzvj: Kabinety, učebny a chdby dkupvat učební pmůcky malvat učebny, chdby, kabinety (hlavně TV) Budvy a plchy Řešit vnikající vlhkst d budvy škly a šaten prava šklníh dvra V návaznsti na pravu dvra řešit dům č. p. 68 ulice Ladislava Vágnera, který není v majetku města Hledat mžnsti výstavby tělcvičny Tel/fax: IČO:

21 21 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013 Frma hspdaření: Zřizvatel: Zdrje příjmů: Příspěvkvá rganizace Měst Benátky nad Jizeru Škla hspdaří s pskytnutými příspěvky d města Benátky nad Jizeru (prstředky na prvz škly), příspěvky na přímé náklady na vzdělávání d Středčeskéh krajskéh úřadu (mzdy a statní neinv. výdaje) a příjmy z Operačníh prgramu vzdělávání pr knkurenceschpnst. V tmt rce si škla přivydělala vedlejší hspdářsku činnstí. Ostatní příjmy jsu puze z pskytvání služeb stravnéh, pplatky za šklní družinu, pplatky za kružky, finanční dary a úrky. Tel/fax: IČO:

22 Tel/fax: IČO:

23 Tel/fax: IČO:

24 Tel/fax: IČO:

25 Tel/fax: IČO:

26 Tel/fax: IČO:

27 Tel/fax: IČO:

28 28 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2014 Tel/fax: IČO:

29 Tel/fax: IČO:

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709,

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709, Minimální preventivní prgram sciálně patlgických jevů Šklní rk 2018 2019 SŠ Trhvé Sviny, Šklní 709, 374 19 1. Práce pedaggickéh sbru a vedení škly Sučasné slžení pedaggickéh klektivu funguje bez větších

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy Editrial Vážení čtenáři, tevíráte výrční zprávu naší základní škly za uplynulý šklní rk 2014/2015. Krmě základních infrmací škle Vás seznámíme s pestru paletu našich aktivit zahrnující výsledky vzdělávání

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně VÍTEJTE!!! Gymnázium a bchdní akademie Mariánské Lázně, příspěvkvá rganizace Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně Vedení škly Ředitel škly Mgr. Milslav Pelc ZŘ Mgr. Klára Tesařvá - rzvrh (suplvání) - dálkvý

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

ve školním roce 2017/18

ve školním roce 2017/18 Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2017/18 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Přadvé čísl: 23/11 Zastupitelstv města Přerva Přerv 17.4.2014 Předlha pr 23. jednání Zastupitelstva města Přerva, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracvatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldrfský list Rčník 11. 14. 4. 2017, Brn 32. čísl KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas míst DUBEN čt 20. 4. Vystupení dětí z 15h tělcvična škly LeGrand pá 21. 4. Měsíční slavnst pá ne 21.-23. 4. Přednáška

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Charakteristika šklní družiny Šklní družina může mít až 5 ddělení s celkvu kapacitu 142 žáků. K prvzu

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

Pedagogická fakulta UK

Pedagogická fakulta UK Pedaggická fakulta UK Dbrý den dc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. PhDr. Pavla Nečasvá, Ph.D. PhDr. Eva Vachudvá, Ph.D. Bc. Daniela Čechvá 2 Snažíme se t, aby studenti pr nás nebyli jen čísla, ale

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání Malé sportovní hry

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání  Malé sportovní hry ČERVENEC Prázdninvé čtení na pkračvání Tradicí se stal prázdninvé čtení na pkračvání, které získal blibu u všech psluchačů Sluníčkvéh rádia. V letšním rce padla vlba na Zdeňka Jirtku a jeh humrný rmán

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

ZŠ U Stadionu 1028, Most

ZŠ U Stadionu 1028, Most Preventivní prgram ZŠ U Stadinu 1028, Mst Šklní rk 2016/2017 Zpracvala: Mgr. Dita Pruškvá, ŠMP 1. Ppis sučasnéh stavu Ve šklním rce 2016/2017 je zapsán 560 žáků, z th 365 žáků je na prvním stupni v 16

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více