Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie"

Transkript

1 Vznik a vývoj rurální sociologie Rurální sociologie specializovaná sociologická disciplína z lat. rural = venkov (v tomto případě fyzický i sociální prostor včetně zemědělství) aplikuje sociologické otázky na venkovský prostor - čím se lidé na venkově zabývají? - jaké při tom navazují vztahy? - jak jsou tyto vztahy institucionalizované a organizované? - proč to vlastně dělají? definice Rurální sociologie se zabývá studiem vesnických komunit, jejich odlišností od městských společenství a vztahů mezi městem a venkovem. V průbehu vývoje disciplíny se předmět jejího studia rozšířil na širší venkovské území, regiony a také krajinu při zdůrazňování spojení s ekologií. 1/9

2 Vznik rurální sociologie 1. Spojené státy RS vznikla na počátku 20. století ve Spojených státech pro řešení praktických problémů: největší imigrace problémy jazyka problémy náboženství otázka: Jak dosáhnout sociálního konsensu ve vznikajících komunitách na americkém venkově? řeší praktické úkoly - okamžitá aplikace poznatků do praxe, pragmatický, empirický styl (NE teorie jako v Evropě) Americká farmářská demokracie sociálně politický směr (T. Jefferson - protagonista americké revoluce, prezident) důraz na potraviny a jejich výrobu (důležitost potravinové soběstačnosti pro nezávislost a svobodu země) 2/9

3 Country Life Commission (1908) zřídil T. Roosevelt účel ochrany přírody - období vzniku velkých společností a rabování přírodních zdrojů (zabírání půdy, těžba) úkol: Jak zlepšit život farmářů? cca půl milionu dotazníků + veřejná slyšení (rozhovory) výsledky: nedostatečná infrastruktura nedost. vzdělaných lidí v zemědělství úbytek kvalitní orné půdy postavení žen v zemědělství nedostatek zdravotnických zařízení (podobné problémy jako na současném venkově) John M. Gillette kursy sociologie venkova od 1894 (univerzity v Chicagu, Michiganu aj,). V r bylo těchto institucí již 925. hlavní dílo Rural Sociology - do češtiny Inocenc A. Bláha procedury užívané v této době: historická social survey (nejblíže dnešní monografické) laboratorní 3/9

4 2. Evropa Rurální sociologie - Vznik rurální sociologie - Evropa, USA, ČR V Evropě ve 2. pol. 19. století na venkově jiné problémy než v USA: Evropa - tradiční vesnice Amerika - rozptýlené farmy otázka: Jak zabránit zaostávání venkova při současném zachování jeho sociální identity? evropská RS vychází z evropských filosofických tradic a zároveň je pod tlakem amerického empirického přístupu Směry ovlivňující představy o venkovském prostoru v evropské RS 1. Rurální romantismus a antiurbanismus bouřlivý rozvoj měst množství negativních sociálních jevů (nemoci, vys. úmrtnost, hlad, dětská práce, zločin, bída) idealizace venkova - čistý, idylický, s ideálními vztahy oproti tomu představa města - špinavé, zkažené ANTIURBANISMUS (snaha vrátit se zpět na venkov) 2. Fyziokraté vs. merkantelisté 18. stol., Francie (fysiokratia = vláda přírody) F zdrojem ekonomického bohatství je půda, bohatství spočívá v produktech přírody 4/9

5 M zdrojem ekonomického bohatství je obchod a zpracování, nutná ekonomická regulace 3. Malthusiánství (T. Malthus ) zdroje (na nichž závisí zásoby potravin) jsou dané, rostou jen pomocí vynálezů, technologií, nebo kultivací půdy lid roste exponeciálně, rychleji než zdroje hlad, války o zdroje východisko: vnitřní dobrovolné omezení (ve spotřebě, plánovaná reprodukce. diskuse trvá dodneška - např. Afrika 4. Modernita zavádění vynálezů vědy a techniky do zemědělství problém: nelze zkrátit čas produkce - závislý na přírodě 5/9

6 Odraz RS v dílech klasiků (v kapitalismu 19. století) Karl Marx ( ) nazírá na zemědělství v rámci politické ekonomie teorie pozemkové renty - nadhodnota (část hodnoty zboží, kterou kapitalisté nezaplatí námezdně pracujícím). Východisko: revoluce a následné zestátnění výrobních prostředků F. Tönnies rozdíly mezi venkovskou pospolitostí (Gemeinschaft) a městskou společností (Gesselschaft) Gesselschaft (racionální kalkul) Gemeinschaft (přirozená), spontánní vůle, pospolitost pokrevní, ducha, blízkosi Max Weber ( ) obsáhlá analýza zemědělských problémů vých. části tehdejšího Německa 6/9

7 Vývoj českého venkova hlavní události (od konce feudalismu do 2. světové války, tj. přibližně v období moderní společnosti) katastr tereziánský (Marie Terezie) - soupis půdy pro účely daňové reformy zrušení nevolnictví 1781 (Josef II.) patent berní a urbariální 1789 (Josef II.) - přerozdělení výbosů z půdy ve prospěch poddaného proti církvi a feudální vrchnosti první zemědělská krize 1818 (překonána uplatňováním nových výrobních postupů a rozšiřováním odborných znalostí mezi zemědělci) zrušení roboty 1848 druhá zemědělská krize levnější americké výrobky na evropském trhu (rozšiřování zeměď. oblastí, analýza sociálních poměrů a starost o jejich zlepšování v USA) pozemková reforma ( ) po vzniku 1. republiky - zabrání půdy státem. Rozparcelování velkostatků šlechtických rodů a církve nad 150 ha zeměď. půdy (250 veškeré půdy) a přidělení drobným rolníkům a ostatním 7/9

8 Rurální sociologie v ČR založení Československé akademie zemědělské vychází odborný časopis Brázda - studie a články o ekonomických a sociálních problémech zemědělství a vesnice Inocenc A. Bláha ( ) hlavní meziválečný rurální sociolog stud. Praha, Vídeň, Paříž (mj. u Durkheima) spoluvydavatel Sociologická revue ( , ) dílo: Sociologie dělníka a sedláka (1925) zdůrazňuje sedlákovu zemitost, blízkost přírodě, cit k půdě, rodině, člověku a Bohu. Upozorňuje na instinkt neovlivněný rozumem. Pokus o srovnání rolníka s dělníkem, města s vesnicí, průmyslu se zemědělstvím. Po únoru 1948 přestala být sociologie považována za vědu. Totalitní režimy obecně ruší nebo redukují sociologická pracoviště zrušení ČAZ, navazuje na ni Československá akademie zemědělských věd (J. Tauber) 8/9

9 60. léta krátká renesance a rozvoj RS. Empiricky orientovaná sociologie. vznik. Institut sociologie venkova a historie zemědělství (1965, Tauber) vznikají katedry sociologie na vys. školách zemědělských v Praze, Brně a Nitře po 1968 rušení kateder sociologie (kromě Nitry) a omezení Institutu emigrace odborníků nepěstuje se diskuze, metodologie stagnuje po 1989 znovuotevírání kateder sociologie venkova a zemědělství studijní obor na ČZU v Praze ČR obnovuje členství v mezinárodních organizacích (FAO, aj.) vstup ČR do EU, výzkum v evropském měřítku Rurální sociologie dnes - hlavní témata 1. změny ve struktuře zemědělství (v souvislosti s transformací) - rodinná hospodářství? 2. změny v zemědělské práci 3. venkovský rozvoj 4. ekologie a zemědělství 5. globalizace 9/9

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj ekonomického myšlení Diplomová práce Bc. Marek Hytha Duben 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Vývoj ekonomického

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě 1 Obrázky na obálku (přebal) 2 3 4 5 Mobilita, transport a dostupnost ve městě Mobilita ve městě pro každého Vztah mezi dopravou a růstem měst

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY Eva Šimková 1. Úvod Kvalita života je důležitá pro každého z nás, bez ohledu na kulturu a zemi původu. Zvyšování kvality života souvisí se zvyšováním

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Sociální ekonomika v území PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Problematika tzv. sociální ekonomiky se dostává do popředí výzkumu i politické praxe západních zemí

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Občan a občanská společnost

Občan a občanská společnost MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY Občan a občanská společnost Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. Vypracovala: Tereza Tkáčová

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií. Delana Mikolášová. (esej z Úvodu do politologie)

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií. Delana Mikolášová. (esej z Úvodu do politologie) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií Delana Mikolášová Projevy krize současného státu v éře globalizace (esej z Úvodu do politologie) Olomouc 2005

Více

Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda

Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra institucionální ekonomie Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda Disertační

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Sociální kontrola a právo

Sociální kontrola a právo Sociální kontrola a právo Martina Urbanová 1 Právnická fakulta MU, Brno Social Control and the Law. The article deals with social control and law understood as a means of social control. Having defined

Více

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE 1 VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE Radim Lokoč Michaela Lokočová Miroslava Kolářová Šulcová 2 3 texty Radim Lokoč, Michaela Lokočová, 2010 grafický design a ilustrace Miroslava

Více