Licence: DG61 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Činěves Činěves Činěves

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licence: DG61 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Činěves Činěves Činěves"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Činěves Činěves Činěves FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,59 117,32 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,21 23,82 100, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,31 80,44 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,81 136,63 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 136,52 100, Daň z přidané hodnoty , , ,38 101,90 100, Poplatek za komunální odpad , , ,00 102,54 100, Poplatek ze psů , , ,00 108,92 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 5,77 100, Poplatek ze vstupného , Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , ,56 127,08 100, Správní poplatky , , ,00 89,54 100, Daň z nemovitých věcí , , ,31 99,66 100, Pojistné na veřejné zdrav.pojištění od zaměstnavat Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , ,95 162,09 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 101,78 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,58 ****** 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, Převody z rozpočtových účtů , , ,89 628,98 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,75 ****** 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,45 ****** 100, Bez ODPA , , ,79 185,28 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 19

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 114,08 100, Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , ,00 114,08 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Pěstební činnost , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ****** 100, Předškolní zařízení , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 675,00 675,00 67,50 100, Činnosti knihovnické 1 000,00 675,00 675,00 67,50 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 100, Zájmová činnost v kultuře , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 636, ,00 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 70,20 100, Bytové hospodářství , , ,00 74,03 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 509,00 509,00 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 179,47 100, Nebytové hospodářství , , ,00 180,07 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 226, ,70 ****** 100, Pohřebnictví 1 226, ,70 ****** 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 9,67 100, Územní rozvoj , , ,00 9,67 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 880,00 880,00 ****** 100, Sběr a svoz komunálních odpadů 880,00 880,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 140,33 100, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 140,33 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00 ****** 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000, ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 12,87 100, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 3 336, ,00 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , ,00 ****** 100, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 200,00 200,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy 6171 Činnost místní správy , , ,00 58,22 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 19

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z úroků (část) , , ,85 10,59 100, Příjmy z podílů na zisku a dividend , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 28,67 28,67 ****** 100, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,52 248,99 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,50 0,50 ****** 100, Ostatní finanční operace 0,50 0,50 ****** 100,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,51 178,91 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 19

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 528, ,00 ****** 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 966,00 966,00 ****** 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 348,00 348,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 665,64 100, Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , ,00 676,16 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 56,22 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 98,10 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 000, , ,00 77,03 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 500, , ,00 44,40 100, Nákup materiálu j.n , Služby peněžních ústavů , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 146,65 100, Pěstební činnost , , ,00 102,32 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 10,42 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 86,26 100, Pohonné hmoty a maziva 1 729, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 100, Rybářství , , ,00 113,62 100, Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Silnice , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ****** 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 3 727, ,00 ****** 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 341, ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 49,07 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 63,29 100, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 120,41 100, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 120,41 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Úroky vlastní , Nákup ostatních služeb , Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos , , ,00 210,03 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 19

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Budovy, haly a stavby 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 78,76 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 100, Úpravy drobných vodních toků , ,00 ****** 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,41 299,40 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 000, , ,00 454,60 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 250, , ,00 261,76 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , , ,80 13,80 100, Studená voda 8 000, , ,36 27,10 100, Elektrická energie , , ,00 146,86 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 5,09 100, Opravy a udržování , ,00 ****** 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 492,00 492,00 ****** 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 87,54 100, Budovy, haly a stavby , , ,58 95,71 100, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 100, Předškolní zařízení , , ,15 92,45 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 60,52 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 100, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 118, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb 1 500, ,00 ****** 100, Programové vybavení 2 500, , ,00 67,76 100, Činnosti knihovnické 7 500, , ,00 126,75 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , ,90 ****** 100, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , ,90 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 61,70 100, Rozhlas a televize , , ,00 61,70 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 280, ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , , ,53 22,45 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 59,85 100, Pohoštění , , ,00 50,61 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 19

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Dary obyvatelstvu , , ,00 25,84 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,53 30,83 100, Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , , ,00 2,48 100, Věcné dary 7 648, ,12 ****** 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,12 5,54 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 100,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n ,00 345,00 345,00 3,45 100, Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000, ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby 8 749, ,00 ****** 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 85,47 100, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,00 324,90 100, Opravy a udržování , , ,00 175,28 100, Stomatologická péče , , ,00 188,88 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 192,91 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 000, , ,00 171,95 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 250, , ,00 99,04 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 679, ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , , ,07 50,18 100, Studená voda , ,53 ****** 100, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Bytové hospodářství , , ,60 14,94 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,36 784,70 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 000, , ,80 ****** 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 250, , ,30 628,42 100, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 142,02 100, Nákup materiálu j.n , , ,25 543,80 100, Studená voda , , ,87 65,36 100, Elektrická energie , , ,07 126,90 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 050, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 19

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Opravy a udržování , , ,50 ****** 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 100, Nebytové hospodářství , , ,65 454,90 100, Elektrická energie , , ,35 96,96 100, Opravy a udržování , , ,00 42,86 100, Veřejné osvětlení , , ,35 64,73 100, Zaplacené sankce , ,00 ****** 100, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 000, ,00 ****** 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , ,00 68,93 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ****** 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb 5 000,00 167,00 167,00 3,34 100, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000,00 167,00 167,00 3,34 100, Ostatní osobní výdaje 3 240, ,00 ****** 100, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 025, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 93,49 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 95,28 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 95,26 100, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 109,56 100, Nákup ostatních služeb 5 000,00 726,00 726,00 14,52 100, Budovy, haly a stavby 983,00 983,00 ****** 100, Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5 000, , ,00 34,18 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,83 262,98 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,59 247,63 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,89 120,51 100, Ochranné pomůcky 3 000, Prádlo, oděv a obuv 3 000, , ,00 238,10 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,10 81,46 100, Nákup materiálu j.n , , ,40 130,35 100, Studená voda 5 000, , ,08 27,60 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,38 159,58 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 12,41 100, Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,66 274,28 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 19

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup ostatních služeb , , ,00 57,49 100, Opravy a udržování , , ,00 108,30 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 212, ,00 ****** 100, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,93 351,02 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 101,40 100, Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím , , ,00 101,40 100, Nákup materiálu j.n. 108,00 108,00 ****** 100, Elektrická energie 1 531, ,02 ****** 100, Nákup ostatních služeb 1 200, ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery obcím 5 000, , ,00 100,00 100, Požární ochrana - dobrovolná část 5 000, , ,02 156,78 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 172,21 100, Odstupné , ,00 ****** 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 ****** 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 139,67 100, Zastupitelstva obcí , , ,00 108,70 100, Ostatní osobní výdaje 6114 Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , ,95 ****** 100, Pohoštění 804,00 804,00 ****** 100, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , ,95 ****** 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n. 49,00 49,00 ****** 100, Pohoštění 804,00 804,00 ****** 100, Volby do Evropského parlamentu , ,00 ****** 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,42 87,47 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 585,55 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 75,46 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,40 85,95 100, Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000, , ,00 108,03 100, Ochranné pomůcky 500, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 19

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 133,08 100, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 2 000, , ,00 78,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,93 121,09 100, Studená voda , , ,16 44,95 100, Elektrická energie , , ,56 47,60 100, Poštovní služby , , ,80 142,63 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,46 67,18 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 121,15 100, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,40 95,45 100, Služby školení a vzdělávání 4 000, , ,34 532,53 100, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , ,28 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,53 64,68 100, Opravy a udržování , , ,50 1,98 100, Programové vybavení , , ,00 13,31 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , ,00 224,00 100, Pohoštění 229,07 229,07 ****** 100, Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery obcím 3 000, , ,00 133,33 100, Nákup kolků 1 000,00 900,00 900,00 90,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 100, Činnost místní správy , , ,85 83,73 100, Služby peněžních ústavů , , ,50 115,44 100, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,50 115,44 100, Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,89 628,98 100, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,89 628,98 100, Úroky vlastní , ,30 ****** 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 48,08 100, Ostatní finanční operace , , ,30 78,43 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,74 145,18 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 19

10 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,82-2,76-5,36- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,80 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00-100,00 100,00 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) ,05 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) ,80- Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,00- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 19

11 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,23 42,90 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 19

12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,17 101,23 100,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,72 124,27 100,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 9,67 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,62 959,19 100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,51 178,91 100,00 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,89 628,98 100, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , , ,89 628,98 100,00 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,62 141,84 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 19

13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,16 146,23 100,00 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,58 142,76 100,00 VÝDAJE CELKEM , , ,74 145,18 100,00 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,89 628,98 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 112,50 100, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , ,00 100,00 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,89 628,98 100,00 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 19

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,85 115,81 100,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,23-42,90 100,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,23 42,90 100,00 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,23 42,90 100,00 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,82- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,82- Termínované vklady dlouhodobé , ,05 Termínované vklady krátkodobé h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 19

15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 19

16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 19

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ , Dotace strojní vybavení ČOV Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Dotace strojní vybavení ČOV Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Dotace strojní vybavení ČOV , Program péče o krajinu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Program péče o krajinu , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Likvidace škod po živelních pohromách - MŽP Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Likvidace škod po živelních pohromách - MŽP Podpora obnovy a rozvoje venkova - dotace kříže 2x 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Podpora obnovy a rozvoje venkova - dotace kříže 2x , Program obnovy venkova - běžné výdaje 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Program obnovy venkova - běžné výdaje Dotace SFŽP Investiční přijaté transfery ze státních fondů , h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 19

18 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Dotace SFŽP , Volby do zastupitelstev 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Volby do zastupitelstev , Volby do Evropského parlamentu Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Volby do Evropského parlamentu ,00 C e l k e m ,73 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,60 ******* , ,40 ******* Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , ,00 ******* , ,75 ******* Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,75 ******* , ,45 ******* Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp , ,45 ******* Bez ODPA , ,20 ******* C e l k e m , ,20 ******* XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,79 ******* h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 19

19 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,34 ******* Budovy, haly a stavby , ,13 ******* Předškolní zařízení , ,13 ******* , ,82 ******* , ,99 ******* Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,81 ******* , ,45 ******* , ,25 ******* Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , ,70 ******* , ,33 ******* , ,16 ******* Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,49 ******* , ,52 ******* , ,25 ******* Stroje, přístroje a zařízení , ,77 ******* Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,77 ******* C e l k e m , ,90 ******* Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Zuzana Bittmanová Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Ondřej Souček tel.: o skutečnosti: Marie Vorlíčková tel.: h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 19

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

Návrh závěrečného účtu obce Mezholezy za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Mezholezy za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Mezholezy za rok 2013 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2015 Čas zpracování: 22h39m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 02.06.2015 Čas zpracování: 11h53m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 1. Údaje o příjmech za r. 2010 Text po změnách Daňové příjmy 4 252 000,00 4 916 000,00 4 910 102,79 Nedaňové příjmy 630 400,00 732 400,00 589 205,33 Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 6 / 2012 (v Kc na dve desetinna mista) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.8.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název:

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: Statutární město Opava ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2013 12 70902640 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno čj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2007 v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Svazek obcí Prostějov venkov Bedihošť IČO 69651418 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prostějovská

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Licence: D2GN XCRGBZUC/ZUC (31122014 / 07062012) Obec Tehovec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43750648 název Obec Tehovec ulice, č.p.

Více