Licence: DG61 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Činěves Činěves Činěves

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licence: DG61 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Činěves Činěves Činěves"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Činěves Činěves Činěves FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,59 117,32 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,21 23,82 100, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,31 80,44 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,81 136,63 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 136,52 100, Daň z přidané hodnoty , , ,38 101,90 100, Poplatek za komunální odpad , , ,00 102,54 100, Poplatek ze psů , , ,00 108,92 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 5,77 100, Poplatek ze vstupného , Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , ,56 127,08 100, Správní poplatky , , ,00 89,54 100, Daň z nemovitých věcí , , ,31 99,66 100, Pojistné na veřejné zdrav.pojištění od zaměstnavat Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , ,95 162,09 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 101,78 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,58 ****** 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, Převody z rozpočtových účtů , , ,89 628,98 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,75 ****** 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,45 ****** 100, Bez ODPA , , ,79 185,28 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 19

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 114,08 100, Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , ,00 114,08 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Pěstební činnost , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ****** 100, Předškolní zařízení , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 675,00 675,00 67,50 100, Činnosti knihovnické 1 000,00 675,00 675,00 67,50 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 100, Zájmová činnost v kultuře , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 636, ,00 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 70,20 100, Bytové hospodářství , , ,00 74,03 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 509,00 509,00 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 179,47 100, Nebytové hospodářství , , ,00 180,07 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 226, ,70 ****** 100, Pohřebnictví 1 226, ,70 ****** 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 9,67 100, Územní rozvoj , , ,00 9,67 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 880,00 880,00 ****** 100, Sběr a svoz komunálních odpadů 880,00 880,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 140,33 100, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 140,33 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00 ****** 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000, ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 12,87 100, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 3 336, ,00 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , ,00 ****** 100, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 200,00 200,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy 6171 Činnost místní správy , , ,00 58,22 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 19

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z úroků (část) , , ,85 10,59 100, Příjmy z podílů na zisku a dividend , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 28,67 28,67 ****** 100, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,52 248,99 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,50 0,50 ****** 100, Ostatní finanční operace 0,50 0,50 ****** 100,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,51 178,91 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 19

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 528, ,00 ****** 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 966,00 966,00 ****** 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 348,00 348,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 665,64 100, Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , ,00 676,16 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 56,22 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 98,10 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 000, , ,00 77,03 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 500, , ,00 44,40 100, Nákup materiálu j.n , Služby peněžních ústavů , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 146,65 100, Pěstební činnost , , ,00 102,32 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 10,42 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 86,26 100, Pohonné hmoty a maziva 1 729, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 100, Rybářství , , ,00 113,62 100, Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Silnice , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ****** 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 3 727, ,00 ****** 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 341, ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 49,07 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 63,29 100, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 120,41 100, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 120,41 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Úroky vlastní , Nákup ostatních služeb , Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos , , ,00 210,03 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 19

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Budovy, haly a stavby 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 78,76 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 100, Úpravy drobných vodních toků , ,00 ****** 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,41 299,40 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 000, , ,00 454,60 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 250, , ,00 261,76 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , , ,80 13,80 100, Studená voda 8 000, , ,36 27,10 100, Elektrická energie , , ,00 146,86 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 5,09 100, Opravy a udržování , ,00 ****** 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 492,00 492,00 ****** 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 87,54 100, Budovy, haly a stavby , , ,58 95,71 100, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 100, Předškolní zařízení , , ,15 92,45 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 60,52 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 100, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 118, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb 1 500, ,00 ****** 100, Programové vybavení 2 500, , ,00 67,76 100, Činnosti knihovnické 7 500, , ,00 126,75 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , ,90 ****** 100, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , ,90 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 61,70 100, Rozhlas a televize , , ,00 61,70 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 280, ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , , ,53 22,45 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 59,85 100, Pohoštění , , ,00 50,61 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 19

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Dary obyvatelstvu , , ,00 25,84 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,53 30,83 100, Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , , ,00 2,48 100, Věcné dary 7 648, ,12 ****** 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,12 5,54 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 100,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n ,00 345,00 345,00 3,45 100, Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000, ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby 8 749, ,00 ****** 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 85,47 100, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,00 324,90 100, Opravy a udržování , , ,00 175,28 100, Stomatologická péče , , ,00 188,88 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 192,91 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 000, , ,00 171,95 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 250, , ,00 99,04 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 679, ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , , ,07 50,18 100, Studená voda , ,53 ****** 100, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Bytové hospodářství , , ,60 14,94 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,36 784,70 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 000, , ,80 ****** 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 250, , ,30 628,42 100, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 142,02 100, Nákup materiálu j.n , , ,25 543,80 100, Studená voda , , ,87 65,36 100, Elektrická energie , , ,07 126,90 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 050, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 19

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Opravy a udržování , , ,50 ****** 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 100, Nebytové hospodářství , , ,65 454,90 100, Elektrická energie , , ,35 96,96 100, Opravy a udržování , , ,00 42,86 100, Veřejné osvětlení , , ,35 64,73 100, Zaplacené sankce , ,00 ****** 100, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 000, ,00 ****** 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , ,00 68,93 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ****** 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb 5 000,00 167,00 167,00 3,34 100, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000,00 167,00 167,00 3,34 100, Ostatní osobní výdaje 3 240, ,00 ****** 100, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 025, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 93,49 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 95,28 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 95,26 100, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 109,56 100, Nákup ostatních služeb 5 000,00 726,00 726,00 14,52 100, Budovy, haly a stavby 983,00 983,00 ****** 100, Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5 000, , ,00 34,18 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,83 262,98 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,59 247,63 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,89 120,51 100, Ochranné pomůcky 3 000, Prádlo, oděv a obuv 3 000, , ,00 238,10 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,10 81,46 100, Nákup materiálu j.n , , ,40 130,35 100, Studená voda 5 000, , ,08 27,60 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,38 159,58 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 12,41 100, Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,66 274,28 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 19

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup ostatních služeb , , ,00 57,49 100, Opravy a udržování , , ,00 108,30 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 212, ,00 ****** 100, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,93 351,02 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 101,40 100, Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím , , ,00 101,40 100, Nákup materiálu j.n. 108,00 108,00 ****** 100, Elektrická energie 1 531, ,02 ****** 100, Nákup ostatních služeb 1 200, ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery obcím 5 000, , ,00 100,00 100, Požární ochrana - dobrovolná část 5 000, , ,02 156,78 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 172,21 100, Odstupné , ,00 ****** 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 ****** 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 139,67 100, Zastupitelstva obcí , , ,00 108,70 100, Ostatní osobní výdaje 6114 Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , ,95 ****** 100, Pohoštění 804,00 804,00 ****** 100, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , ,95 ****** 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n. 49,00 49,00 ****** 100, Pohoštění 804,00 804,00 ****** 100, Volby do Evropského parlamentu , ,00 ****** 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,42 87,47 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 585,55 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 75,46 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,40 85,95 100, Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000, , ,00 108,03 100, Ochranné pomůcky 500, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 19

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 133,08 100, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 2 000, , ,00 78,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,93 121,09 100, Studená voda , , ,16 44,95 100, Elektrická energie , , ,56 47,60 100, Poštovní služby , , ,80 142,63 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,46 67,18 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 121,15 100, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,40 95,45 100, Služby školení a vzdělávání 4 000, , ,34 532,53 100, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , ,28 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,53 64,68 100, Opravy a udržování , , ,50 1,98 100, Programové vybavení , , ,00 13,31 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , ,00 224,00 100, Pohoštění 229,07 229,07 ****** 100, Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery obcím 3 000, , ,00 133,33 100, Nákup kolků 1 000,00 900,00 900,00 90,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 100, Činnost místní správy , , ,85 83,73 100, Služby peněžních ústavů , , ,50 115,44 100, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,50 115,44 100, Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,89 628,98 100, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,89 628,98 100, Úroky vlastní , ,30 ****** 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 48,08 100, Ostatní finanční operace , , ,30 78,43 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,74 145,18 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 19

10 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,82-2,76-5,36- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,80 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00-100,00 100,00 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) ,05 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) ,80- Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,00- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 19

11 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,23 42,90 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 19

12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,17 101,23 100,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,72 124,27 100,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 9,67 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,62 959,19 100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,51 178,91 100,00 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,89 628,98 100, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , , ,89 628,98 100,00 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,62 141,84 100, h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 19

13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,16 146,23 100,00 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,58 142,76 100,00 VÝDAJE CELKEM , , ,74 145,18 100,00 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,89 628,98 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 112,50 100, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , ,00 100,00 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,89 628,98 100,00 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 19

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,85 115,81 100,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,23-42,90 100,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,23 42,90 100,00 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,23 42,90 100,00 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,82- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,82- Termínované vklady dlouhodobé , ,05 Termínované vklady krátkodobé h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 19

15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 19

16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 19

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ , Dotace strojní vybavení ČOV Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Dotace strojní vybavení ČOV Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Dotace strojní vybavení ČOV , Program péče o krajinu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Program péče o krajinu , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Likvidace škod po živelních pohromách - MŽP Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Likvidace škod po živelních pohromách - MŽP Podpora obnovy a rozvoje venkova - dotace kříže 2x 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Podpora obnovy a rozvoje venkova - dotace kříže 2x , Program obnovy venkova - běžné výdaje 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Program obnovy venkova - běžné výdaje Dotace SFŽP Investiční přijaté transfery ze státních fondů , h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 19

18 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Dotace SFŽP , Volby do zastupitelstev 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Volby do zastupitelstev , Volby do Evropského parlamentu Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Volby do Evropského parlamentu ,00 C e l k e m ,73 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,60 ******* , ,40 ******* Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , ,00 ******* , ,75 ******* Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,75 ******* , ,45 ******* Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp , ,45 ******* Bez ODPA , ,20 ******* C e l k e m , ,20 ******* XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,79 ******* h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 19

19 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,34 ******* Budovy, haly a stavby , ,13 ******* Předškolní zařízení , ,13 ******* , ,82 ******* , ,99 ******* Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,81 ******* , ,45 ******* , ,25 ******* Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , ,70 ******* , ,33 ******* , ,16 ******* Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,49 ******* , ,52 ******* , ,25 ******* Stroje, přístroje a zařízení , ,77 ******* Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,77 ******* C e l k e m , ,90 ******* Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Zuzana Bittmanová Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Ondřej Souček tel.: o skutečnosti: Marie Vorlíčková tel.: h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 19

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Zdislava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 04.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00481491 název Obec Zdislava ulice, č.p. Zdislava 3 obec Křižany PSČ, pošta 46353 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: DDG4 XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: DDG4 XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 02 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. Brloh 69 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (14122012 / 01012012) Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky č.p. 250 739 53 Třanovice

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (14122012 / 01012012) Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky č.p. 250 739 53 Třanovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2016 12 279307 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3

Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 Licence: DGLX ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Zpracoval: Plankova Datum zpracování: 28.01.2015 Čas zpracování: 12h15m20s Strana: 1 IČO: 75011476 Ministerstvo financí FIN

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Klára Lebovičová Datum zpracování: 18.03.2015 Čas zpracování: 9h26m49s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 11.02.2015 Čas zpracování: 11h23m 2s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Žirovnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249505 název Město Žirovnice ulice, č.p. Cholunská 665 obec Žirovnice PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Ministerstvo financí Schválený rozpočet 2015 FIN 2-12 M rok měsíc IČO 2015 279277 Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubice Název a sídlo účetní jednotky: Obec Němčice, 561 18 Němčice 107 I. Rozpočtové

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.02.2014 22:28:13 Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3

Ministerstvo financí FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 Zpracoval: Ing. Martina Síbrtová Datum zpracování: 19.05.2015 Čas zpracování: 13h34m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Město Osečná ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 01.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00263061 název Město Osečná ulice, č.p. Svatovítské náměstí 105 obec Osečná PSČ, pošta

Více