Hexahydrát chloridu ho e natého E 511. MgCl 2.6H 2 O. Velmi dob e rozpustný ve vod Dob e rozpustný v ethanolu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hexahydrát chloridu ho e natého 7786-30-3 E 511. MgCl 2.6H 2 O. Velmi dob e rozpustný ve vod Dob e rozpustný v ethanolu."

Transkript

1 Strana 132 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 511 CHLORID HO E NATÝ Hexahydrát chloridu ho e natého E 511 MgCl 2.6H 2 O 203,30 Ne mén než 99,0 % a ne více než 05,0 % (ekvivalentu) MgCl 2.6H 2 O Bezbarvé vlo ky, granule, hrudky nebo krystaly, bez zápachu Látka je na vzduchu velmi rozplývavá ho íku chlorid Velmi dob e rozpustný ve vod Dob e rozpustný v ethanolu Amoniak Ne více než 50 mg/kg Ne více než 30 mg/kg

2 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 133 E 513 KYSELINA SÍROVÁ Kyselina sírová E 513 H 2 SO 4 98,07 Kyselina neobsahuje mén H 2 SO 4, než je výrobcem udávaný minimální obsah Velmi žíravá, irá bezbarvá nebo slab nahn dlá olejovitá kapalina kyseliny síran Mísitelná s vodou za sou asného uvol ování zna ného množství tepla Mísitelná s ethanolem Lakmusový papírek reaguje na roztok vzorku (z ed ný v pom ru : 00) kysele Popel celkem Dusi nany Redukující látky Chloridy Železo Selén Ne více než 0,02 % (váha/váha) (vzhledem k obsahu H 2 SO 4 ) Ne více než 40 mg/kg (jako SO 2 ) Ne více než 50 mg/kg Ne více než 200 mg/kg Ne více než 20 mg/kg (metodou II) Ne více než 5 mg/kg Ne více než 20 mg/kg

3 Strana 134 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 514(i) SÍRAN SODNÝ (sumární) (racionální) Síran sodný E 514(i) Na 2 O 4 S Na 2 SO 4 142,04 Ne mén než 99,0 % a ne více než 00,5 % (ekvivalentu) Na 2 SO 4 (ve vysušeném stavu) Bezbarvé krystalky nebo bílý krystalický prášek B. Acidita sodíku D. Pozitivní test na p ítomnost síran Dob e rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu Na roztok soli ve z ed ní :20 reaguje lakmusový papírek neutráln nebo mírn alkalicky Úbytek hmotnosti sušením Selén Bezvodá s l: ne více než % Dekahydrát: ne mén než 5,0 % a ne více než 57,0 % Ne více než 30 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

4 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 135 E 514(ii) HYDROGENSÍRAN SODNÝ Hydrogensíran sodný E 514(ii) NaHSO 4 119,06 Ne mén než 99,0 % NaHSO 4 Bezbarvé nebo bílé krystalky, p ípadn krystalický prášek sodíku síran Dob e rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu Selén Ne více než 30 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

5 Strana 136 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 515(i) SÍRAN DRASELNÝ Síran draselný E 515(i) K 2 SO 4 174,25 Ne mén než 99,0 % K 2 SO 4 Bezbarvé nebo bílé krystalky, p ípadn krystalický prášek naho kle slané chuti B. ph (roztok 1:20) draslíku D. Pozitivní test na p ítomnost síran Dob e rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu 5,5 až 8,5 Selén Ne více než 30 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

6 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 137 E 515(ii) HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ Hydrogensíran draselný E 515(ii) KHSO 4 136,16 Ne mén než 99,0 % KHSO 4 Bílé krystalky nebo krystalický prášek draslíku síran Dob e rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu Selén Ne více než 30 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

7 Strana 138 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 516 SÍRAN VÁPENATÝ Síran vápenatý E 516 Bezvodá s l: CaSO 4 Dihydrát: CaSO 4.2H 2 O Bezvodá s l: 36, 4 Dihydrát: 172,18 Ne mén než 99,0 % CaSO 4 (ve vysušeném stavu) Bílý až slab nažloutlý jemný prášek, bez zápachu vápníku síran Slab rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu Úbytek hmotnosti sušením Fluoridy Selén Bezvodá s l: ne více než,5 % (250 0 C, sušení do konstantní hmotnosti) Dihydrát: ne mén než 9 % a ne více než 23 % (250 0 C, sušení do konstantní hmotnosti) Ne více než 30 mg/kg Ne více než 30 mg/kg Ne více než 20 mg/kg

8 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 139 E 517 SÍRAN AMONNÝ (sumární) (racionální) Síran amonný E 517 (NH 4 ) 2 O 4 S (NH 4 ) 2 SO 4 132,14 Ne mén než 99,0 % a ne více než 00,5 % (ekvivalentu) (NH 4 ) 2 SO 4 Bezbarvé nebo bílé krystalky, p ípadn zrnitý materiál, bez zápachu. P i teplotách nad C se rozkládá B. ph amonných solí D. Pozitivní test na p ítomnost síran 1 gram se rozpustí v 1,5 ml vody Nerozpustný v ethanolu 4,5 až 6,0 (0, M roztok) Zbytek po vyžíhání Selén Ne více než 0,25 % Ne více než 30 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

9 Strana 140 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 518 SÍRAN HO E NATÝ (sumární) (racionální) Síran ho e natý E 518 MgO 4 S.xH 2 O MgSO 4.xH 2 O 20,36 (bezvodá s l) Ne mén než 99,5 % MgSO 4 (ve vyžíhaném stavu) Bezbarvé krystalky nebo zrnitý krystalický prášek, bez zápachu ho íku síran Snadno rozpustný ve vod Pomalu rozpustný v glycerinu Omezen rozpustný v ethanolu Úbytek hmotnosti žíháním Selén Monohydrát: ne mén než 3,0 % a ne více než 6,0 % Sušená forma: ne mén než 22,0 % a ne více než 28,0 % Heptahydrát: ne mén než 40,0 % a ne více než 52 % Ne více než 30 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

10 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 141 E 524 HYDROXID SODNÝ Louh sodný Louh Hydroxid sodný E 524 NaOH 40,00 Hydroxid sodný obsahuje ne mén než 95,0 % alkálií (po p epo tu na NaOH) Bílé nebo skoro bílé peci ky, vlo ky, roubíky, odlitky taveniny a pod. alkálií sodíku Velmi rozpustný ve vod Dob e rozpustný v ethanolu Roztok ve z ed ní : 00 reaguje siln alkalicky Látky nerozpustné ve vod Uhli itany g vzorku se úpln rozpustí ve 20 ml vody za vzniku irého bezbarvého roztoku Ne více než 3,0 % (jako Na 2 CO 3 ) Ne více než 30 mg/kg

11 Strana 142 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 525 HYDROXID DRASELNÝ Louh draselný Hydroxid draselný E 525 KOH 56,11 Hydroxid draselný obsahuje ne mén než 85,0 % alkálií (po p epo tu na KOH) Bílé nebo skoro bílé peci ky, vlo ky, roubíky, odlitky taveniny a pod. alkálií draslíku Velmi rozpustný ve vod Dob e rozpustný v ethanolu Roztok ve z ed ní : 00 reaguje siln alkalicky K roztoku vzorku (ve z ed ní : 00) se p idá stejné objemy nasyceného roztoku kyselého vinanu sodného a ethanolu. Po prot epání dojde za p ítomnosti draslíku k vytvo ení bílé krystalické sraženiny Látky nerozpustné ve vod Uhli itany g vzorku se úpln rozpustí ve 20 ml vody za vzniku irého bezbarvého roztoku Ne více než 3,5 % (jako K 2 CO 3 ) Ne více než 30 mg/kg

12 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 143 E 526 HYDROXID VÁPENATÝ Hašené vápno Hydroxid vápenatý E 526 Ca(OH) 2 74,09 Ne mén než 92,0 % Ca(OH) 2 Bílý prášek alkálií vápníku Slab rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu Rozpustný v glycerolu Navlh ený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky Popel nerozpustný v kyselin Baryum Ho e naté a alkalické soli Fluoridy Ne více než,0 % Ne více než 0,03 % Ne více než 6 % Ne více než 50 mg/kg Ne více než 40 mg/kg

13 Strana 144 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 527 VODNÝ ROZTOK AMONIAKU Hydroxid amonný Vodný roztok amoniaku (amoniak) (vodný roztok amoniaku) E 527 NH 3 (kapalný amoniak) 17,03 Ne mén než 27 % a ne více než 30 % irá bezbarvá kapalina s neoby ejn ostrým charakteristickým zápachem. Na vzduchu amoniak z roztoku rychle uniká A. Pozitivní test na p ítomnost plynného amoniaku B. Relativní hustota V blízkosti vzorku podržte ty inku ovlh enou v kyselin chlorovodíkové. Za p ítomnosti amoniaku dojde k vývinu hustých bílých dým d : P ibližn 0,90 Net kavý zbytek Snadno oxidovatelné složky Ne více než 0,02% Stanovení se provedí následujícím postupem: v p edem zvážené platinové nebo porcelánové nádobce se odpa í do sucha 11 ml (10 g) vzorku, nádobka se dále hodinu suší p i 05 0 C a po ochlazení se zvaží Ne více než 5 mg/kg

14 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 145 E 528 HYDROXID HO E NATÝ Hydroxid ho e natý E 528 Mg(OH) 2 58,32 Ne mén než 95,0 % Mg(OH) 2 (po dvouhodinovém sušení p i 05 0 C) Bílý objemný prášek slab alkalické chuti, bez zápachu alkálií ho íku Prakticky nerozpustný ve vod a ethanolu Navlh ený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky Úbytek hmotnosti sušením Úbytek hmotnosti žíháním Volné alkálie a rozpustné soli Oxid vápenatý Ne více než 2,0 % ( 05 0 C, 2 hodiny) Ne více než 30 % až 33 % (cca C, sušení do konstantní váhy) Ne více než,5 % Ne více než 40 mg/kg

15 Strana 146 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 529 OXID VÁPENATÝ Vápno Oxid vápenatý E 529 CaO 56,08 Ne mén než 95,0 % CaO (po vyžíhání do konstantní hmotnosti p i cca C) Tvrdá bílá až našedlá hmota nebo granule, p ípadn bílý až špinav bílý prášek B. Reakce s vodou alkálií D. Pozitivní test na p ítomnost vápníku Slab rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu Rozpustný v glycerolu V kontaktu s vodou dochází k uvol ování tepla Navlh ený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky Úbytek hmotnosti žíháním Látky nerozpustné v kyselin Baryum Ho e naté a alkalické soli Fluoridy Ne více než 0 % Stanovení se prove e následujícím postupem: v p edem zváženém platinovém kelímku se žíhá 1 gram vzorku p i cca C do konstantní hmotnosti Ne více než,0 % Ne více než 0,03 % Ne více než 3,6 % Ne více než 50 mg/kg Ne více než 40 mg/kg

16 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 147 E 530 OXID HO E NATÝ Oxid ho e natý E 530 MgO 40,31 Ne mén než 96,0 % MgO (po vyžíhání p i cca C) Oxid ho e natý se vyskytuje v podob velmi objemného bílého prášku (ozna ovaného názvem lehký oxid ho e natý) a vedle toho též jako relativn hutný bílý prášek, známý jako t žký oxid. Zatímco 5 gram lehkého oxidu ho e natého zaujímá objem 40 ml až 50 ml, zaujímá stejné hmotnostní množství t žkého oxidu pouze 0 ml až 20 ml alkálií ho íku Prakticky nerozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu Navlh ený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky Úbytek hmotnosti sušením Volné alkálie a rozpustné soli Oxid vápenatý Ne více než 5 % (vyžíháním p i C až C do konstantní hmotnosti)) Ne více než,5 % Ne více než 40 mg/kg

17 Strana 148 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 535 HEXAKYANOŽELEZNATAN TETRASODNÝ Hexakyanoželeznatan sodný Ferrokyanid sodný ferrokyanidu sodíku Kyanidy Ferrikyanidy Hexakyanoželeznatan tetrasodný Hexakyanoželeznatan sodný E 535 Na 4 Fe(CN) 6.10H 2 O 484,1 Ne mén než 99,0 % Na 4 Fe(CN) 6.10H 2 O Žluté krystalky nebo krystalický prášek Rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu K 0 ml % roztoku vzorku se p idá ml 9% (váha/objem) vodného roztoku chloridu železitého (FeCl 3.6H 2 O). Za p ítomnosti ferrokyanidu se vytvo í tmav modrá sraženina Nedetekovatelné 0 mg síranu m natého se rozpustí ve sm si 8 ml vody a 2 ml vodného roztoku amoniaku (9,5% až 0,5%). Vzniklým roztokem se navlh í proužek filtra ního papíru a ješt vlhký se vystaví proudu sirovodíku, kde navlh ená ást zhn dne. P i kápnutí % roztoku vzorku na takto p ipravený reagen ní papírek nesmí dojít k vytvo ení bílého kroužku Nedetekovatelné Asi 10 mg vzorku se rozpustí v 10 ml vody a jedna kapka takto p ipraveného roztoku se p enese do jamky te kovací desti ky. P idá se kapku % roztoku dusi nanu olovnatého a následn n kolik kapek za studena nasyceného roztoku benzidinu v 2N kyselin octové. Nesmí se objevit modrá sraženina ani modré zabarvení Ne více než 5 mg/kg

18 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 149 E 536 HEXAKYANOŽELEZNATAN TETRADRASELNÝ ferrokyanidu draslíku Kyanidy Ferrikyanidy Hexakyanoželeznatan draselný Ferrokyanid draselný Žlutá krevní s l Hexakyanoželeznatan tetradraselný Hexakyanoželeznatan draselný E 536 K 4 Fe(CN) 6.3H 2 O 422,4 Ne mén než 99,0 % K 4 Fe(CN) 6.3H 2 O Žluté krystalky nebo krystalický prášek Rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu K 0 ml % roztoku vzorku se p idá ml 9% (váha/objem) vodného roztoku chloridu železitého (FeCl 3.6H 2 O). Za p ítomnosti ferrokyanidu dojde k vytvo ení tmav modré sraženiny Nedetekovatelné 0 mg síranu m natého se rozpustí ve sm si 8 ml vody a 2 ml vodného roztoku amoniaku (9,5% až 0,5%). Vzniklým roztokem se navlh í proužek filtra ního papíru a ješt vlhký se vystaví proudu sirovodíku, kde navlh ená ást zhn dne. P i kápnutí % roztoku vzorku na takto p ipravený reagen ní papírek nesmí dojít k vytvo ení bílého kroužku Nedetekovatelné Asi 10 mg vzorku se rozpustí v 10 ml vody a jedna kapka takto p ipraveného roztoku se p enese do jamky te kovací desti ky. P idá se kapku % roztoku dusi nanu olovnatého a následn n kolik kapek za studena nasyceného roztoku benzidinu v 2N kyselin octové. Nesmí se objevit modrá sraženina ani modré zabarvení Ne více než 5 mg/kg

19 Strana 150 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 538 HEXAKYANOŽELEZNATAN DIVÁPENATÝ ferrokyanidu vápníku Kyanidy Ferrikyanidy Hexakyanoželeznatan vápenatý Ferrokyanid vápenatý Hexakyanoželeznatan divápenatý Hexakyanoželeznatan vápenatý E 538 Ca 2 Fe(CN) 6.12H 2 O 508,3 Ne mén než 99,0 % Ca 2 Fe(CN) 6.12H 2 O Žluté krystalky nebo krystalický prášek Rozpustný ve vod K 0 ml % roztoku vzorku se p idá ml 9% (váha/objem) vodného roztoku chloridu železitého (FeCl 3.6H 2 O). Za p ítomnosti ferrokyanidu dojde k vytvo ení tmav modré sraženiny Nedetekovatelné 0 mg síranu m natého se rozpustí ve sm si 8 ml vody a 2 ml vodného roztoku amoniaku (9,5% až 0,5%). Vzniklým roztokem se navlh í proužek filtra ního papíru a ješt vlhký se vystaví proudu sirovodíku, kde navlh ená ást zhn dne. P i kápnutí % roztoku vzorku na takto p ipravený reagen ní papírek nesmí dojít k vytvo ení bílého kroužku Nedetekovatelné Asi 10 mg vzorku se rozpustí v 10 ml vody a jedna kapka takto p ipraveného roztoku sep enese do jamky te kovací desti ky. P idá se kapka % roztoku dusi nanu olovnatého a následn n kolik kapek za studena nasyceného roztoku benzidinu v 2N kyselin octové. Nesmí se objevit modrá sraženina ani modré zabarvení Ne více než 5 mg/kg

20 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 151 E 551 AMORFNÍ OXID K EMI ITÝ K emen Pod uvedeným názvem lze nalézt adu forem oxidu k emi itého, mezi které pat í silikagel (vysrážený oxid k emi itý), hydratovaný k emen, kyselinu k emi itou a bezvodý silikagel. Komer ní výrobky mohou nést další specifikace ohledn úbytku hmotnosti sušením a obsahu disociovatelných rozpustných solí Oxid k emi itý E 551 (SiO 2 ) x 60,09 (SiO 2 ) Silikagel obsahuje ne mén než 90 % SiO 2 (ve vyžíhaném stavu) Hydratovaný k emen obsahuje ne mén než 89 % SiO 2 (ve vyžíhaném stavu) Silikagel je mikroporézní k emen, který se dodává jako nadýchaný prášek nebo granule. Hydratovaný k emen je vysrážený hydratovaný oxid k emi itý, dodávaný v podob jemného bílého amorfního prášku, p ípadn ve form kuli ek nebo granulí k emene Nerozpustný ve vod a ethanolu Rozpustný v kyselin fluorovodíkové Za horka (80 0 C až 00 0 C) rozpustný v roztocích alkálií t kavosti reakcí vzniklého SiF 4 Úbytek hmotnosti žíháním Stanovení žíháním do konstantní hmotnosti p i C (silikagel) a p i C (hydratovaný k emen): ne více než 6 % (látky p edem vysušeny do konstantní hmotnosti p i 05 0 C) Ne více než 30 mg/kg

21 Strana 152 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 552 K EMI ITAN VÁPENATÝ Uvedený produkt je syntetický hydratovaný k emi itan nebo polyk emi itan vápenatý, p ipravovaný reakcemi mezi k emi itými materiály (nap. k emelinou) a p írodními slou eninami vápníku (nap. vápnem), které do výsledného produktu vnášejí n které další prvky, jako nap íklad ho ík a pod. Komer ní výrobky mohou nést další specifikace obsahu vápníku a oxidu k emi itého, úbytku hmotnosti sušením a žíháním, hodnoty ph 10% suspenze, sypné hmotnosti, obsahu vody, síran a chlorid K emi itan vápenatý E 552 Velmi jemný bílý nebo našedlý prášek o nízké sypné hmotnosti, s vysokou schopností fyzikáln absorbovat vodu k emi itanu vápníku Nerozpustný ve vod a ethanolu Test se provádí stejným zp sobem jako identifika ní test p ítomnosti k emi itanu u k emi itanu hlinitého Fluoridy Asbest Ne více než 50 mg/kg Nedetekovatelný metodou, která je uvád na ve specifikaci pro talek Ne více než 40 mg/kg

22 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 153 E 553a K EMI ITAN HO E NATÝ (SYNTETICKÝ) Uvedený produkt mívá prom nlivé složení, molární pom r MgO k SiO 2 však bývá P ibližn 2:5 E 553a Ne mén než 5 % MgO a ne mén než 67 % SiO 2 (ve vyžíhaném stavu) Velmi jemný bílý prášek bez hrubých ástic, bez chuti a zápachu B. P sobení minerálních kyselin C. ph suspenze 1:10 D. Pozitivní test na p ítomnost ho íku E. Pozitivní test na p ítomnost k emi itanu Nerozpustný ve vod a ethanolu P sobením minerálních kyselin se snadno rozkládá 7,0 až 0,8 Úbytek hmotnosti sušením Úbytek hmotnosti žíháním Volné alkálie Rozpustné soli Oxid k emi itý Fluoridy Ne více než 5 % ( 05 0 C, 2 hodiny) Po vysušení vzorek uschovejte pro následné stanovení úbytku hmotnosti žíháním Ne více než 5 % (testovaná látka ve vysušeném stavu) Ne více než % (jako NaOH) Ne více než 3 % Ne více než 5 mg/kg

23 Strana 154 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 553b TALEK Mastek Práškový talek P írodní hydratovaný k emi itan ho e natý (metak emi itan ho e natý, n kdy s obsahem malého podílu k emi itanu hlinitého) Dihydrogenmetak emi itan ho e natý E 553b Mg 3 (Si 4 O 10 )(OH) 2 379,27 Velmi jemný bílý nebo našedlý krystalický prášek bez hrubých ástic. Bez zápachu, na omak mastný a snadno ulpívá na pokožce ho íku Nerozpustný ve vod a ethanolu Úbytek hmotnosti žíháním Látky rozpustné ve vod Železo rozpustné v kyselin Látky rozpustné v kyselin Asbest Ne více než 9 % Ne více než 0, % Zbývající polovina filtrátu z testu obsahu ve vod rozpustných složek (viz výše) se slab okyselí kyselinou chlorovodíkovou a se p idá k ní 1 ml 10% (váha/objem) vodného roztoku ferrokyanidu draselného (K 4 Fe(CN) 6.3H 2 O). Roztok se nesmí mod e zabarvit Ne více než % Ne více než 30 mg/kg

24 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 155 E 554 HLINITOK EMI ITAN SODNÝ Aluminosilikát sodný Uvedený název je ozna ením pro adu hydratovaných hlinitok emi itan sodných. Komer ní výrobky mohou nést další specifikace ohledn obsahu oxidu k emi itého, hlinitého a sodného, úbytku hmotnosti sušením a žíháním a hodnoty ph vodné suspenze Hlinitok emi itan sodný E 554 Jemný bílý amorfní prášek nebo kuli ky, bez chuti a zápachu k emi itanu hliníku D. Pozitivní test na p ítomnost sodíku Nerozpustný ve vod a ethanolu áste n rozpustný v silných kyselinách a roztocích alkalických hydroxid Test se provádí stejným zp sobem jako identifika ní test p ítomnosti k emi itanu u k emi itanu hlinitého Ne více než 5 mg/kg

25 Strana 156 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 555 HLINITOK EMI ITAN DRASELNÝ Aluminosilikát draselný Uvedený název je ozna ením pro adu hydratovaných hlinitok emi itan draselných. Komer ní výrobky mohou nést další specifikace ohledn obsahu oxidu k emi itého a hlinitého, úbytku hmotnosti sušením a žíháním a hodnoty ph vodné suspenze Hlinitok emi itan draselný E 555 Jemný bílý amorfní prášek nebo kuli ky, bez chuti a zápachu k emi itanu hliníku D. Pozitivní test na p ítomnost draslíku Nerozpustný ve vod a ethanolu áste n rozpustný v silných kyselinách a roztocích alkalických hydroxid Test se provádí stejným zp sobem jako identifika ní test p ítomnosti k emi itanu u k emi itanu hlinitého Ne více než 5 mg/kg

26 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 157 E 556 HLINITOK EMI ITAN VÁPENATÝ Aluminosilikát vápenatý K emi itan hlinito-vápenatý Hlinitok emi itan sodno-vápenatý Hlinitok emi itan vápenatý E 556 Pro látku zbavenou všech t kavých složek: - ne mén než 44 % a ne více než 50 % oxidu k emi itého (jako SiO 2 ) - ne mén než 3 % a ne více než 5 % oxidu hlinitého (jako Al 2 O 3 ) - ne mén než 32 % a ne více než 38 % oxidu vápenatého (jako CaO) - ne mén než 0,5 % a ne více než 4% oxidu sodného (jako Na 2 O) Jemný bílý poletavý prášek Nerozpustný ve vod a ethanolu Úbytek hmotnosti žíháním Úbytek hmotnosti sušením Fluoridy Ne mén než 4 % a ne více než 8 % (žíháním p i C do konstantní hmotnosti) Ne více než 0 % ( 05 0 C, 2 hodiny) Ne více než 50 mg/kg Ne více než 30 mg/kg

27 Strana 158 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 558 BENTONIT Smektit K emi itan hlinito-ho e natý E 558 Al 2 O 3.4SiO 2.nH 2 O P írodní smektické jíly, složené p evážn z hydratovaného k emi itanu hlinito-ho e natého montmorillonitového nebo hektoritového strukturního typu, s r zným obsahem alkálií, kov alkalických zemin a železa. Komer n dostupné materiály jsou prášky r zné barvy, od šedobílé p es sv tle hn dou k šedé, v závislosti na druhu kationt, p ítomných ve výchozích p írodních materiálech. P i navlh ení je bentonit výrazn zemit /jílovit cítit B. Tvorba gelu Nerozpustný ve vod, ethanolu, z ed ných kyselinách a alkáliích Úbytek hmotnosti sušením Hrubozrnné ástice ph disperze 1:50 Ne více než 8,0% Ne více než 0,5 % materiálu se zachytí na sítu s oky o pr m ru 75 µm 8,5 až 0,5 Ne více než 5 mg/kg Ne více než 50 mg/kg

28 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 159 E 559 K EMI ITAN HLINITÝ Kaolin (lehký nebo t žký) P irozený hydratovaný k emi itan hlinitý, který byl plavením zbaven p evážné v tšiny ne istot a posléze usušen. Komer ní výrobky mohou nést další specifikace obsahu chlorid, cizích p ím sí, velikosti ástic, úbytku hmotnosti sušením a žíháním a hodnoty ph suspenze E 559 Hebký b lavý prášek bez hrubozrnných ástic, bez chuti a zápachu B. Plasticita k emi itanu D. Pozitivní test na p ítomnost hliníku Nerozpustný ve vod, ethanolu a minerálních kyselinách K 8 gram m vzorku se p idá 5 ml vody a sm s se dob e promíchá. Vzniklá hmota musí být plastická Látky rozpustné ve vod Látky rozpustné v kyselin Asbest Ne více než 0,3 % Ne více než 2 % Nedetekovatelný metodou, která je uvád na ve specifikaci pro talek Ne více než 5 mg/kg

29 Strana 160 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 570 MASTNÉ KYSELINY Stearin Sm s pevných organických kyselin, která se získává z tuk a obsahuje p evážn kyselinu stearovou (C 18 H 36 O 2 ) a palmitovou (C 16 H 32 O 2 ) E 570 Tvrdá bílá nebo slab nažloutlá a pon kud lesklá krystalická látka, p ípadn bílý nebo žlutav bílý prášek. Má slabou charakteristickou v ni a chutí p ipomíná l j Prakticky nerozpustné ve vod gram mastných kyselin se rozpustí p ibližn ve - 20 ml ethanolu - 2 ml chloroformu - 3 ml etheru Zbytek po žíhání íslo kyselosti Ne více než 0, % Mezi 196 mg a 211 mg KOH/gram Ne více než 5 mg/kg

30 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 161 E 574 KYSELINA GLUKONOVÁ Kyselina glukonová E 574 C 6 H 12 O 7 196,16 Ne mén než 98 % a ne více než 02 % (ekvivalentu) C 6 H 12 O 7 (látka 6 hodin sušena p i 05 0 C) Bílé krystalické granule nebo prášek jemné nakyslé chuti, bez zápachu. Látka je na vzduchu stálá B. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové Rozpustná ve vod Slab rozpustná v ethanolu Úbytek hmotnosti sušením Specifická optická otá ivost Ne mén než 3 % [α] D 20 : -6,7 0 (c = 1) Sacharosa a redukující cukry Ne více než 5 mg/kg

31 Strana 162 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 575 GLUKONO-δ-LAKTON Glukonolakton δ-glukonolakton D-glukono-δ-lakton D-glukono-1,5-lakton δ-lakton kyseliny D-glukonové E 575 C 6 H 10 O 6 178,14 Ne mén než 99,0 % C 6 H 10 O 6 (ve vysušeném stavu) Bílé krystalky nebo krystalický prášek sladké chuti s mírn kyselou pachutí, bez v n nebo s velmi slabou v ní B. Barevná reakce C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové Dob e rozpustný ve vod Omezen rozpustný v ethanolu K 1 ml vzorku, z ed ného vodou v pom ru :50, se p idá kapka 9% (váha/objem) roztoku chloridu železitého. V p ítomnosti glukonolaktonu se objeví syté žluté zabarvení Úbytek hmotnosti sušením Sulfátový popel Redukující látky Ne mén než % ( 05 0 C, 2 hodiny) Ne více než 0, % Ne více než 0,5 % (jako D-glukosa) Ne více než 20 mg/kg

32 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 163 E 576 GLUKONAN SODNÝ Sodná s l kyseliny D-glukonové Glukonát sodný D-glukonan sodný Sodná s l kyseliny D-glukonové E 576 C 6 H 11 NaO 7 218,14 Ne mén než 98,0 % C 6 H 11 NaO 7 Zrnitý až jemný krystalický prášek bílé až sv tle hn dé barvy sodíku C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové Velmi rozpustný ve vod Omezen rozpustný v ethanolu Redukující látky Ne více než 0,5 % (jako D-glukosa) Ne více než 20 mg/kg

33 Strana 164 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 577 GLUKONAN DRASELNÝ Draselná s l kyseliny D-glukonové Glukonát draselný D-glukonan draselný Draselná s l kyseliny D-glukonové E 577 C 6 H 11 KO 7 234,25 Ne mén než 97,0 % a ne více než 03,0 % (ekvivalentu) C 6 H 11 KO 7 (ve vysušeném stavu) Bílý až žlutav bílý poletavý krystalický prášek nebo granule, bez zápachu A. ph (roztok 1:10) draslíku C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové 7,3 až 8,5 Úbytek hmotnosti sušením Redukující látky Ne více než 3 % ( 05 0 C, 4 hodiny ve vakuu) Ne více než 0,5 % (jako D-glukosa) Ne více než 20 mg/kg

34 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 165 E 578 GLUKONAN VÁPENATÝ B. Barevná reakce C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové D. Pozitivní test na p ítomnost vápníku Úbytek hmotnosti sušením ph (roztok 1:20) Sacharosa a redukující cukry Fluoridy Vápenatá s l kyseliny D-glukonové Glukonát vápenatý Monohydrát di-d-glukonanu vápenatého Diglukonan vápenatý Vápenatá s l kyseliny D-glukonové E 578 C 12 H 22 CaO 14.H 2 O 448,39 Ne mén než 98 % a ne více než 02 % (ekvivalentu) C 12 H 22 CaO 14.H 2 O (látka 6 hodin sušena p i 05 0 C) Bílý krystalický prášek nebo granule, bez chuti a zápachu. Látka je na vzduchu stálá Rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu K 1 ml vzorku, z ed ného vodou v pom ru :40, se p idá kapka 9% (váha/objem) roztoku chloridu železitého. V p ítomnosti glukonanu vápenatého se objeví syté žluté zabarvení Ne mén než 3 % ( 05 0 C, 16 hodin) 6 až 8 Ne více než 30 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

35 Strana 166 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 579 GLUKONAN ŽELEZNATÝ Glukonát železnatý Einecs Dihydrát di-d-glukonanu železnatého Diglukonan železnatý Železnatá s l kyseliny D-glukonové E 579 C 12 H 22 FeO 14.2H 2 O 482,17 Ne mén než 95 % uvedené látky (ve vysušeném stavu) Sv tle zelenožlutý až žlutav - šedý prášek nebo granule, m že slab von t po páleném cukru železnatých iont C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové D. ph 10% roztoku Rozpustný ve vod za sou asného uvol ování menšího množství tepla Prakticky nerozpustný v ethanolu 4,0 až 5,5 Úbytek hmotnosti sušením Kyselina š avelová Železité ionty (jako Pb) Ne mén než 6,5 % a ne více než 0 % ( 05 0 C, 4 hodiny) Nedetekovatelná Ne více než 2 % Ne více než 40 mg/kg

36 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 167 E 585 MLÉ NAN ŽELEZNATÝ Laktát železnatý 2-hydroxypropanoát železnatý Železnatá s l kyseliny mlé né Železnatá s l kyseliny 2-hydroxypropanové Einecs 2-hydroxypropanoát železnatý Mlé nan železnatý E 585 C 6 H 10 FeO 6.xH 2 O (x = 2 nebo 3) Dihydrát: 270,02 Trihydrát: 288,03 Ne mén než 96 % uvedené látky (ve vysušeném stavu) Zelenobílé krystalky nebo lehký zelený prášek slabé charakteristické v n železnatých iont a laktátu C. ph 2% roztoku Rozpustný ve vod Prakticky nerozpustný v ethanolu 5 až 6 Úbytek hmotnosti sušením Sírany Chloridy Železité ionty (jako Pb) Ne více než 8 % ( 00 0 C ve vakuu p i cca 700 mm Hg) Ne více než 0, % Ne více než 0, % Ne více než 0,6 % Ne více než 40 mg/kg

37 Strana 168 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 620 KYSELINA L-GLUTAMOVÁ Kyselina glutamová Kyselina L-glutamová Kyselina L(+)-glutamová Kyselina L-2-aminopentadiová Kyselina L-α-aminoglutarová E 620 C 5 H 9 NO 4 147,13 Ne mén než 99,0 % C 5 H 9 NO 4 (ve vysušeném stavu) Bezbarvé nebo bílé krystalky, p ípadn krystalický prášek charakteristické kyselé chuti kyseliny glutamové Omezen rozpustná ve vod Prakticky nerozpustná v ethanolu a etheru Úbytek hmotnosti sušením Sulfátový popel ph Specifická optická otá ivost Pyrrolidon-karboxylová kyselina Chloridy Ne více než 0,2 % (80 0 C, 3 hodiny) Ne více než 0,2 % 3,0 až 3,5 (nasycený roztok) [α] D 20 : +31,5 0 až +32,2 0 M ení se provádí ve 200mm kyvet, napln né roztokem, který byl p ipraven rozpušt ním 10 gram vysušeného vzorku ve 00 ml 2N kyseliny chlorovodíkové Ne více než 0,2 % Ne více než 20 mg/kg

38 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 169 E 621 L-GLUTAMAN MONOSODNÝ Glutaman sodný Glutamát sodný MSG (MonoSodium Glutamate) Monohydrát L-glutamanu monosodného Monohydrát monosodné soli kyseliny L-glutamové E 621 C 5 H 8 NNaO 4.H 2 O 187,13 Ne mén než 99,0 % C 5 H 8 NNaO 4.H 2 O (ve vysušeném stavu) Bílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu kyseliny glutamové sodíku Dob e rozpustný ve vod Omezen rozpustný v ethanolu Prakticky nerozpustný v etheru Úbytek hmotnosti sušením ph(roztok 1:20) Specifická optická otá ivost Pyrrolidon-karboxylová kyselina Chloridy Ne více než 0,5 % (98 0 C, 5 hodin) 6,7 až 7,2 [α] D 20 : +24,8 0 až +25,3 0 M ení se provádí ve 200mm kyvet, napln né roztokem, který byl p ipraven rozpušt ním 0 gram vysušeného vzorku ve 00 ml 2N kyseliny chlorovodíkové Ne více než 0,2 % Ne více než 2 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

39 Strana 170 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 622 L-GLUTAMAN MONODRASELNÝ Glutaman draselný Glutamát draselný MPG (MonoPotassium Glutamate) Monohydrát L-glutamanu monodraselného Monohydrát monodraselné soli kyseliny L-glutamové E 622 C 5 H 8 NKO 4.H 2 O 203,24 Ne mén než 99,0 % C 5 H 8 NKO 4.H 2 O (ve vysušeném stavu) Bílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu kyseliny glutamové draslíku Dob e rozpustný ve vod Slab rozpustný v ethanolu Úbytek hmotnosti sušením ph (roztok 1:50) Specifická optická otá ivost Pyrrolidon-karboxylová kyselina Chloridy Ne více než 0,2 % (80 0 C, 5 hodin) 6,7 až 7,3 [α] D 20 : +22,5 0 až +24,0 0 M ení se provádí ve 200mm kyvet, napln né roztokem, který byl p ipraven rozpušt ním 0 gram vysušeného vzorku ve 00 ml 2N kyseliny chlorovodíkové Ne více než 0,2 % Ne více než 20 mg/kg

40 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 171 E 623 DI-L-GLUTAMAN VÁPENATÝ Glutaman vápenatý Glutamát vápenatý Di-L-glutaman vápenatý Bis(L-glutaman) vápenatý E 623 C 10 H 16 N 2 CaO 8.xH 2 O 332,32 (bezvodá s l) Ne mén než 98,0 % a ne více než 02,0 % (ekvivalentu) C 10 H 16 N 2 CaO 8 (ve vysušeném stavu) Bílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu kyseliny glutamové vápníku Dob e rozpustný ve vod Specifická optická otá ivost vody Pyrrolidon-karboxylová kyselina Chloridy Fluoridy [α] D 20 : +27,4 0 až +29,2 0 M ení se provádí ve 200mm kyvet, napln né roztokem, který byl p ipraven rozpušt ním 10 gram vysušeného vzorku ve 100 ml 2N kyseliny chlorovodíkové Ne více než 9 % (metodou Karl Fischera) Ne více než 0,2 % Ne více než 30 mg/kg Ne více než 20 mg/kg

41 Strana 172 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 624 L-GLUTAMAN MONOAMONNÝ Glutaman amonný Glutamát amonný Monohydrát L-glutamanu monoamonného Monohydrát monoamonné soli kyseliny L-glutamové E 624 C 5 H 12 N 2 O 4.H 2 O 182,18 Ne mén než 99,0 % C 5 H 12 N 2 O 4.H 2 O (ve vysušeném stavu) Bílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu kyseliny glutamové amonných solí Dob e rozpustný ve vod Úbytek hmotnosti sušením Sulfátový popel ph (roztok 1:20) Specifická optická otá ivost Pyrrolidon-karboxylová kyselina Ne více než 0,5 % (50 0 C, 4 hodiny) Ne více než 0, % 6,0 až 7,0 [α] D 20 : +25,4 0 až +26,4 0 M ení se provádí ve 200 mm kyvet, napln né roztokem, který byl p ipraven rozpušt ním 0 gram vysušeného vzorku ve 00 ml 2N kyseliny chlorovodíkové Ne více než 20 mg/kg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin.

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin. Soli Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

TABULKY KOROZNÍ ODOLNOSTI NEREZOVÝCH OCELÍ

TABULKY KOROZNÍ ODOLNOSTI NEREZOVÝCH OCELÍ TABULKY KOROZNÍ ODOLNOSTI NEREZOVÝCH OCELÍ V následujících tabulkách p evzatých z údaj výrobc ocelí, je uveden p ehled korozní odolnosti nerezav jících ocelí podle SN v r zných korozních prost edích. Korozní

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK LABORATORNÍ PRÁCE Č. 24 KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK PRINCIP Organická kvalitativní elementární analýza zkoumá chemické složení organických látek, zabývá se identifikací jednotlivých

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Vápenaté ribonukleotidy

Vápenaté ribonukleotidy Strana 182 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 634 5 -RIBONUKLEOTIDY VÁPENATÉ Chemické názvy Chemický vzorec Obsah B. Pozitivní test na p ítomnost ribosy C. Pozitivní test na p ítomnost organického fosfátu

Více

Součástí cvičení je krátký test.

Součástí cvičení je krátký test. 1 KVALITATIVNÍ ANORGANICKÁ ANALÝZA Laboratorní úloha č.1 KATIONTY TVOŘÍCÍ NEROZPUSTNÉ CHLORIDY A SÍRANY, KATION NH 4 + DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 1. Prostudujte si dále uvedený návod 2. Prostudujte si text v Příloze

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu vápníku v krmivech, krmných směsích a premixech.

Více

NEUTRALIZACE. (18,39 ml)

NEUTRALIZACE. (18,39 ml) NEUTRALIZACE 1. Vypočtěte hmotnostní koncentraci roztoku H 2 SO 4, bylo-li při titraci 25 ml spotřebováno 17,45 ml odměrného roztoku NaOH o koncentraci c(naoh) = 0,5014 mol/l. M (H 2 SO 4 ) = 98,08 g/mol

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí Soli Vznik solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů ( popř. amonného kationtu NH4 + ) a aniontů kyselin. Např. KNO 3 obsahuje draselný kationt K + a aniont kyseliny dusičné NO 3, NaCl

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

POŽADAVKY NA IDENTITU A ČISTOTU PŘÍDATNÝCH LÁTEK JINÝCH NEŽ BARVIVA A SLADIDLA

POŽADAVKY NA IDENTITU A ČISTOTU PŘÍDATNÝCH LÁTEK JINÝCH NEŽ BARVIVA A SLADIDLA Příloha č. 3 k vyhlášce č. 54/2002 Sb. POŽADAVKY NA IDENTITU A ČISTOTU PŘÍDATNÝCH LÁTEK JINÝCH NEŽ BARVIVA A SLADIDLA E 200 KYSELINA SORBOVÁ Chemický název Einecs 203-768-7 Kód E E 200 Kyselina sorbová

Více

Součástí cvičení je krátký test.

Součástí cvičení je krátký test. 1 KVALITATIVNÍ ANORGANICKÁ ANALÝZA Laboratorní úloha č.3 KATIONTY TVOŘÍCÍ HYDROXIDY A AMFOTERNÍ HYDROXIDY DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 1. Prostudujte si dále uvedený návod 2. Na základě informací ze skript (str. 15

Více

PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY

PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY I. TEST Úvodní text Doplňte v textu chybějící výrazy: Prvky 16. skupiny periodické tabulky lze souhrnně nazývat chalkogeny. Ve valenční vrstvě mají 6 elektronů. Jejich elektronová

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES 1 Účel a rozsah Tato metoda umožňuje stanovení draslíku, sodíku, hořčíku a vápníku v premixech

Více

Pyrofosfore nan divápenatý. Difosfore nan divápenatý E 450(vi) Ca 2 P 2 O 7. Vyhovuje testu. 5,5 až 7,0

Pyrofosfore nan divápenatý. Difosfore nan divápenatý E 450(vi) Ca 2 P 2 O 7. Vyhovuje testu. 5,5 až 7,0 Strana 82 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 450(vi) DIFOSFORE NAN DIVÁPENATÝ Pyrofosfore nan divápenatý Pyrofosfore nan vápenatý Einecs Molekulová hmotnost Difosfore nan divápenatý Pyrofosfore nan divápenatý

Více

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci Teoretická část. Řešení úloh

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci Teoretická část. Řešení úloh 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci 31. 5. 2013 Teoretická část Řešení úloh Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů Rovnice:...S + O 2 SO 2... Název oxidu:...siřičitý... rovnice 2 b. Rovnice:

Více

16.5.2010 Halogeny 1

16.5.2010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny Prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I,(At) Obecnávalenčníkonfigurace:ns np 5 Pro plné zaplnění valenční vrstvy potřebují 1 e - - nejčastější sloučeniny s oxidačním číslem

Více

HYDROXIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013. Ročník: osmý

HYDROXIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková HYDROXIDY Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-09 Téma: Oxidy Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Oxidy Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD OXIDY zásadotvorné oxidy můžeme rozdělit například

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol n... látkové množství látky (mol) M... molární hmotnost látky (g/mol) m... hmotnost látky (m) III. Výpočty z chemických rovnic chemické rovnice umožňují vypočítat množství jednotlivých látek, které se

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-12 Téma: Kovy Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Kovy KOVY UMÍSTĚNÍ V PERIODICKÉ SOUSTAVĚ PRVKŮ přibližně tři čtvrtiny

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT-PZC_2_6 Test obecná chemie Střední

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Katedra chemie FP TUL ANC-C4. stechiometrie

Katedra chemie FP TUL  ANC-C4. stechiometrie ANC-C4 stechiometrie ANC-C4 Studenti vyrobili Mohrovu sůl (síran železnato-amonný-hexahydrát). Protože nechali vyrobenou látku volně krystalovat, došlo časem k pokrytí krystalů hydrolytickými produkty

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Připomínka českého chemického názvosloví Oxidační vzorec přípona příklad stupeň oxidu I M 2 O -ný Na 2 O sodný

Více

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku Otázka: Voda a její roztoky Předmět: Chemie Přidal(a): Urbánek Matěj VODA - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku - výjimečnost vody je dána vlastnostmi jejích molekul - ve 3 skupenstvích:

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy Voda - seminární práce by Chemie -?tvrtek, Prosinec 19, 2013 http://biologie-chemie.cz/voda-seminarni-prace/ Otázka: Voda - seminární práce P?edm?t: Chemie P?idal(a): MrLuciprd VODA základní podmínka života

Více

PRACOVNÍ LIST HALOGENIDY VYPLŇ TABULKU POMOCÍ NÁSLEDUJÍCÍCH TEXTŮ, KŘÍŽKEM OZNAČ POLE BEZ ÚDAJŮ

PRACOVNÍ LIST HALOGENIDY VYPLŇ TABULKU POMOCÍ NÁSLEDUJÍCÍCH TEXTŮ, KŘÍŽKEM OZNAČ POLE BEZ ÚDAJŮ VÝZNAM HALOGENIDŮ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_184 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: CHEMIE ROČNÍK: 9 PRACOVNÍ LIST HALOGENIDY

Více

OKRUH 7 Karboxylové kyseliny

OKRUH 7 Karboxylové kyseliny OKRUH 7 Karboxylové kyseliny Pro karboxylové kyseliny je charakteristická přítomnost jedné nebo více karboxylových skupin Monokarboxylové kyseliny Příprava kyseliny mravenčí z chloroformu a její důkaz

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková NÁZVOSLOVÍ SOLÍ Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s názvoslovím

Více

2. Základní informace o používaných materiálech

2. Základní informace o používaných materiálech 2. Základní informace o používaných materiálech Materiál Polyvinylchlorid Polypropylen Název PVC - U PP Specifické materiálové vlastnosti leh ený, m k ený B - obtížn ho lavý a samozhášivý C - snadno ho

Více

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ PRVKY: Název prvku tvoří 1 aža 2 písmenovp smenová zkratka, 2. písmeno p je malé. Názvy jsou v PSP (periodické soustavě prvků). Př.: kobalt je Co, ne CO Pozn.: PSP je nejdůle ležitější

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

Příklady oxidy, soli, kyseliny

Příklady oxidy, soli, kyseliny DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-13 Téma: Příklady oxidy, soli, kyseliny Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník Příklady oxidy, soli, kyseliny

Více

17261/13 mb 1 DG B 4B

17261/13 mb 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. prosince 2013 (05.12) (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. prosince 2013 Příjemce: Generální sekretariát

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 8

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 8 Téma: Lipidy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 8 Úkol 1: Proveďte důkaz tuku v přírodním materiálu. Lipidy jsou látky rostlinného i živočišného původu. Jedná se o látky energeticky bohaté, které v

Více

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý SOLI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi solí,

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

9. P ídatné látky v potravinách

9. P ídatné látky v potravinách 9. P ídatné látky v potravinách Zde bych cht l upozornit zejména na p ídatné látky, kterým bychom se m li pokud možno ur it vyhnout. To znamená, že zde nevypíši všechny, ale jen ty které nás vyložen ohrožují

Více

1932 H. C. 1934 M.L.E.

1932 H. C. 1934 M.L.E. Vodík Historie 1671 Robert Boyle uvolnění vodíku rozpouštěním Fe v HCl nebo H 2 SO 4 1766 Henry Cavendish podrobný popis vlastností 1932 H. C. Urey objev deuteria 1934 M.L.E. Oliphant, P. Harteck a E.

Více

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek:

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek: ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY II. autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Ve třech válcích byly plyny, prvky. Válce měly obsah 3 litry. Za normálních podmínek obsahoval první válec bezbarvý plyn

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI)

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI) Názvosloví anorganických sloučenin České názvosloví je jednoznačné Názvosloví anorganických sloučenin Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda Systematické Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík

Více

O X I D Y. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov

O X I D Y. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov O X I D Y Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov CO TO JSOU OXIDY? Oxidy (starší název kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku, kromě vodíku. Mezi oxidy patří mnoho nerostů, průmyslových

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT Sloučeniny, jejichž stavební částice (molekuly, ionty) jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Obecný vzorec: M m X n M - prvek s kladným oxidačním číslem OM X - prvek se záporným oxidačním číslem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Je přítomen lignin? 19 bodů Při zpracování dřeva pro

Více

Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny.

Hydroxidy se vyznačují louhovitou chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. K nejvýznamnějším z nich patří hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 7

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 7 Téma: Sacharidy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 7 Úkol 1: Dokažte, že v sacharidech je přítomna karbonylová skupina -CO- Glukóza neboli hroznový cukr je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Více

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY:

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: KYSELINY Jsou to látky, které se ve vodě štěpí na kationty H + a anionty (radikály) kyseliny (např. Cl -, NO 3-, SO 4 2- ). 1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: (koncovka -vodíková) Kyselina fluorovod vodíková chlorovod

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_129_Sloučeniny Na+Ca_ prac_ list

Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_129_Sloučeniny Na+Ca_ prac_ list Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH15

DUM VY_52_INOVACE_12CH15 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH15 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

VYHLÁŠKA č. 235/2010 Sb. ze dne 19. července 2010. o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA č. 235/2010 Sb. ze dne 19. července 2010. o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 235/2010 Sb. ze dne 19. července 2010 o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů Změna: 319/2010 Sb., 121/2011 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin (oxokyselin) Obecný vzorec: K m A n K - vzorec kationtu A - vzorec aniontu m, n - indexy - počty iontů - přirozená čísla Pozn.1 - Indexy m, n rovné 1 se nepíší. Pozn.2 - Jsou -li oba indexy m, n dělitelné

Více

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují.

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují. ROZTOKY Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují. Roztoky podle skupenství dělíme na: a) plynné (čistý vzduch)

Více