Hexahydrát chloridu ho e natého E 511. MgCl 2.6H 2 O. Velmi dob e rozpustný ve vod Dob e rozpustný v ethanolu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hexahydrát chloridu ho e natého 7786-30-3 E 511. MgCl 2.6H 2 O. Velmi dob e rozpustný ve vod Dob e rozpustný v ethanolu."

Transkript

1 Strana 132 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 511 CHLORID HO E NATÝ Hexahydrát chloridu ho e natého E 511 MgCl 2.6H 2 O 203,30 Ne mén než 99,0 % a ne více než 05,0 % (ekvivalentu) MgCl 2.6H 2 O Bezbarvé vlo ky, granule, hrudky nebo krystaly, bez zápachu Látka je na vzduchu velmi rozplývavá ho íku chlorid Velmi dob e rozpustný ve vod Dob e rozpustný v ethanolu Amoniak Ne více než 50 mg/kg Ne více než 30 mg/kg

2 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 133 E 513 KYSELINA SÍROVÁ Kyselina sírová E 513 H 2 SO 4 98,07 Kyselina neobsahuje mén H 2 SO 4, než je výrobcem udávaný minimální obsah Velmi žíravá, irá bezbarvá nebo slab nahn dlá olejovitá kapalina kyseliny síran Mísitelná s vodou za sou asného uvol ování zna ného množství tepla Mísitelná s ethanolem Lakmusový papírek reaguje na roztok vzorku (z ed ný v pom ru : 00) kysele Popel celkem Dusi nany Redukující látky Chloridy Železo Selén Ne více než 0,02 % (váha/váha) (vzhledem k obsahu H 2 SO 4 ) Ne více než 40 mg/kg (jako SO 2 ) Ne více než 50 mg/kg Ne více než 200 mg/kg Ne více než 20 mg/kg (metodou II) Ne více než 5 mg/kg Ne více než 20 mg/kg

3 Strana 134 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 514(i) SÍRAN SODNÝ (sumární) (racionální) Síran sodný E 514(i) Na 2 O 4 S Na 2 SO 4 142,04 Ne mén než 99,0 % a ne více než 00,5 % (ekvivalentu) Na 2 SO 4 (ve vysušeném stavu) Bezbarvé krystalky nebo bílý krystalický prášek B. Acidita sodíku D. Pozitivní test na p ítomnost síran Dob e rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu Na roztok soli ve z ed ní :20 reaguje lakmusový papírek neutráln nebo mírn alkalicky Úbytek hmotnosti sušením Selén Bezvodá s l: ne více než % Dekahydrát: ne mén než 5,0 % a ne více než 57,0 % Ne více než 30 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

4 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 135 E 514(ii) HYDROGENSÍRAN SODNÝ Hydrogensíran sodný E 514(ii) NaHSO 4 119,06 Ne mén než 99,0 % NaHSO 4 Bezbarvé nebo bílé krystalky, p ípadn krystalický prášek sodíku síran Dob e rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu Selén Ne více než 30 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

5 Strana 136 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 515(i) SÍRAN DRASELNÝ Síran draselný E 515(i) K 2 SO 4 174,25 Ne mén než 99,0 % K 2 SO 4 Bezbarvé nebo bílé krystalky, p ípadn krystalický prášek naho kle slané chuti B. ph (roztok 1:20) draslíku D. Pozitivní test na p ítomnost síran Dob e rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu 5,5 až 8,5 Selén Ne více než 30 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

6 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 137 E 515(ii) HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ Hydrogensíran draselný E 515(ii) KHSO 4 136,16 Ne mén než 99,0 % KHSO 4 Bílé krystalky nebo krystalický prášek draslíku síran Dob e rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu Selén Ne více než 30 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

7 Strana 138 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 516 SÍRAN VÁPENATÝ Síran vápenatý E 516 Bezvodá s l: CaSO 4 Dihydrát: CaSO 4.2H 2 O Bezvodá s l: 36, 4 Dihydrát: 172,18 Ne mén než 99,0 % CaSO 4 (ve vysušeném stavu) Bílý až slab nažloutlý jemný prášek, bez zápachu vápníku síran Slab rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu Úbytek hmotnosti sušením Fluoridy Selén Bezvodá s l: ne více než,5 % (250 0 C, sušení do konstantní hmotnosti) Dihydrát: ne mén než 9 % a ne více než 23 % (250 0 C, sušení do konstantní hmotnosti) Ne více než 30 mg/kg Ne více než 30 mg/kg Ne více než 20 mg/kg

8 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 139 E 517 SÍRAN AMONNÝ (sumární) (racionální) Síran amonný E 517 (NH 4 ) 2 O 4 S (NH 4 ) 2 SO 4 132,14 Ne mén než 99,0 % a ne více než 00,5 % (ekvivalentu) (NH 4 ) 2 SO 4 Bezbarvé nebo bílé krystalky, p ípadn zrnitý materiál, bez zápachu. P i teplotách nad C se rozkládá B. ph amonných solí D. Pozitivní test na p ítomnost síran 1 gram se rozpustí v 1,5 ml vody Nerozpustný v ethanolu 4,5 až 6,0 (0, M roztok) Zbytek po vyžíhání Selén Ne více než 0,25 % Ne více než 30 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

9 Strana 140 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 518 SÍRAN HO E NATÝ (sumární) (racionální) Síran ho e natý E 518 MgO 4 S.xH 2 O MgSO 4.xH 2 O 20,36 (bezvodá s l) Ne mén než 99,5 % MgSO 4 (ve vyžíhaném stavu) Bezbarvé krystalky nebo zrnitý krystalický prášek, bez zápachu ho íku síran Snadno rozpustný ve vod Pomalu rozpustný v glycerinu Omezen rozpustný v ethanolu Úbytek hmotnosti žíháním Selén Monohydrát: ne mén než 3,0 % a ne více než 6,0 % Sušená forma: ne mén než 22,0 % a ne více než 28,0 % Heptahydrát: ne mén než 40,0 % a ne více než 52 % Ne více než 30 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

10 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 141 E 524 HYDROXID SODNÝ Louh sodný Louh Hydroxid sodný E 524 NaOH 40,00 Hydroxid sodný obsahuje ne mén než 95,0 % alkálií (po p epo tu na NaOH) Bílé nebo skoro bílé peci ky, vlo ky, roubíky, odlitky taveniny a pod. alkálií sodíku Velmi rozpustný ve vod Dob e rozpustný v ethanolu Roztok ve z ed ní : 00 reaguje siln alkalicky Látky nerozpustné ve vod Uhli itany g vzorku se úpln rozpustí ve 20 ml vody za vzniku irého bezbarvého roztoku Ne více než 3,0 % (jako Na 2 CO 3 ) Ne více než 30 mg/kg

11 Strana 142 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 525 HYDROXID DRASELNÝ Louh draselný Hydroxid draselný E 525 KOH 56,11 Hydroxid draselný obsahuje ne mén než 85,0 % alkálií (po p epo tu na KOH) Bílé nebo skoro bílé peci ky, vlo ky, roubíky, odlitky taveniny a pod. alkálií draslíku Velmi rozpustný ve vod Dob e rozpustný v ethanolu Roztok ve z ed ní : 00 reaguje siln alkalicky K roztoku vzorku (ve z ed ní : 00) se p idá stejné objemy nasyceného roztoku kyselého vinanu sodného a ethanolu. Po prot epání dojde za p ítomnosti draslíku k vytvo ení bílé krystalické sraženiny Látky nerozpustné ve vod Uhli itany g vzorku se úpln rozpustí ve 20 ml vody za vzniku irého bezbarvého roztoku Ne více než 3,5 % (jako K 2 CO 3 ) Ne více než 30 mg/kg

12 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 143 E 526 HYDROXID VÁPENATÝ Hašené vápno Hydroxid vápenatý E 526 Ca(OH) 2 74,09 Ne mén než 92,0 % Ca(OH) 2 Bílý prášek alkálií vápníku Slab rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu Rozpustný v glycerolu Navlh ený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky Popel nerozpustný v kyselin Baryum Ho e naté a alkalické soli Fluoridy Ne více než,0 % Ne více než 0,03 % Ne více než 6 % Ne více než 50 mg/kg Ne více než 40 mg/kg

13 Strana 144 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 527 VODNÝ ROZTOK AMONIAKU Hydroxid amonný Vodný roztok amoniaku (amoniak) (vodný roztok amoniaku) E 527 NH 3 (kapalný amoniak) 17,03 Ne mén než 27 % a ne více než 30 % irá bezbarvá kapalina s neoby ejn ostrým charakteristickým zápachem. Na vzduchu amoniak z roztoku rychle uniká A. Pozitivní test na p ítomnost plynného amoniaku B. Relativní hustota V blízkosti vzorku podržte ty inku ovlh enou v kyselin chlorovodíkové. Za p ítomnosti amoniaku dojde k vývinu hustých bílých dým d : P ibližn 0,90 Net kavý zbytek Snadno oxidovatelné složky Ne více než 0,02% Stanovení se provedí následujícím postupem: v p edem zvážené platinové nebo porcelánové nádobce se odpa í do sucha 11 ml (10 g) vzorku, nádobka se dále hodinu suší p i 05 0 C a po ochlazení se zvaží Ne více než 5 mg/kg

14 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 145 E 528 HYDROXID HO E NATÝ Hydroxid ho e natý E 528 Mg(OH) 2 58,32 Ne mén než 95,0 % Mg(OH) 2 (po dvouhodinovém sušení p i 05 0 C) Bílý objemný prášek slab alkalické chuti, bez zápachu alkálií ho íku Prakticky nerozpustný ve vod a ethanolu Navlh ený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky Úbytek hmotnosti sušením Úbytek hmotnosti žíháním Volné alkálie a rozpustné soli Oxid vápenatý Ne více než 2,0 % ( 05 0 C, 2 hodiny) Ne více než 30 % až 33 % (cca C, sušení do konstantní váhy) Ne více než,5 % Ne více než 40 mg/kg

15 Strana 146 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 529 OXID VÁPENATÝ Vápno Oxid vápenatý E 529 CaO 56,08 Ne mén než 95,0 % CaO (po vyžíhání do konstantní hmotnosti p i cca C) Tvrdá bílá až našedlá hmota nebo granule, p ípadn bílý až špinav bílý prášek B. Reakce s vodou alkálií D. Pozitivní test na p ítomnost vápníku Slab rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu Rozpustný v glycerolu V kontaktu s vodou dochází k uvol ování tepla Navlh ený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky Úbytek hmotnosti žíháním Látky nerozpustné v kyselin Baryum Ho e naté a alkalické soli Fluoridy Ne více než 0 % Stanovení se prove e následujícím postupem: v p edem zváženém platinovém kelímku se žíhá 1 gram vzorku p i cca C do konstantní hmotnosti Ne více než,0 % Ne více než 0,03 % Ne více než 3,6 % Ne více než 50 mg/kg Ne více než 40 mg/kg

16 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 147 E 530 OXID HO E NATÝ Oxid ho e natý E 530 MgO 40,31 Ne mén než 96,0 % MgO (po vyžíhání p i cca C) Oxid ho e natý se vyskytuje v podob velmi objemného bílého prášku (ozna ovaného názvem lehký oxid ho e natý) a vedle toho též jako relativn hutný bílý prášek, známý jako t žký oxid. Zatímco 5 gram lehkého oxidu ho e natého zaujímá objem 40 ml až 50 ml, zaujímá stejné hmotnostní množství t žkého oxidu pouze 0 ml až 20 ml alkálií ho íku Prakticky nerozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu Navlh ený lakmusový papírek reaguje na vzorek alkalicky Úbytek hmotnosti sušením Volné alkálie a rozpustné soli Oxid vápenatý Ne více než 5 % (vyžíháním p i C až C do konstantní hmotnosti)) Ne více než,5 % Ne více než 40 mg/kg

17 Strana 148 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 535 HEXAKYANOŽELEZNATAN TETRASODNÝ Hexakyanoželeznatan sodný Ferrokyanid sodný ferrokyanidu sodíku Kyanidy Ferrikyanidy Hexakyanoželeznatan tetrasodný Hexakyanoželeznatan sodný E 535 Na 4 Fe(CN) 6.10H 2 O 484,1 Ne mén než 99,0 % Na 4 Fe(CN) 6.10H 2 O Žluté krystalky nebo krystalický prášek Rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu K 0 ml % roztoku vzorku se p idá ml 9% (váha/objem) vodného roztoku chloridu železitého (FeCl 3.6H 2 O). Za p ítomnosti ferrokyanidu se vytvo í tmav modrá sraženina Nedetekovatelné 0 mg síranu m natého se rozpustí ve sm si 8 ml vody a 2 ml vodného roztoku amoniaku (9,5% až 0,5%). Vzniklým roztokem se navlh í proužek filtra ního papíru a ješt vlhký se vystaví proudu sirovodíku, kde navlh ená ást zhn dne. P i kápnutí % roztoku vzorku na takto p ipravený reagen ní papírek nesmí dojít k vytvo ení bílého kroužku Nedetekovatelné Asi 10 mg vzorku se rozpustí v 10 ml vody a jedna kapka takto p ipraveného roztoku se p enese do jamky te kovací desti ky. P idá se kapku % roztoku dusi nanu olovnatého a následn n kolik kapek za studena nasyceného roztoku benzidinu v 2N kyselin octové. Nesmí se objevit modrá sraženina ani modré zabarvení Ne více než 5 mg/kg

18 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 149 E 536 HEXAKYANOŽELEZNATAN TETRADRASELNÝ ferrokyanidu draslíku Kyanidy Ferrikyanidy Hexakyanoželeznatan draselný Ferrokyanid draselný Žlutá krevní s l Hexakyanoželeznatan tetradraselný Hexakyanoželeznatan draselný E 536 K 4 Fe(CN) 6.3H 2 O 422,4 Ne mén než 99,0 % K 4 Fe(CN) 6.3H 2 O Žluté krystalky nebo krystalický prášek Rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu K 0 ml % roztoku vzorku se p idá ml 9% (váha/objem) vodného roztoku chloridu železitého (FeCl 3.6H 2 O). Za p ítomnosti ferrokyanidu dojde k vytvo ení tmav modré sraženiny Nedetekovatelné 0 mg síranu m natého se rozpustí ve sm si 8 ml vody a 2 ml vodného roztoku amoniaku (9,5% až 0,5%). Vzniklým roztokem se navlh í proužek filtra ního papíru a ješt vlhký se vystaví proudu sirovodíku, kde navlh ená ást zhn dne. P i kápnutí % roztoku vzorku na takto p ipravený reagen ní papírek nesmí dojít k vytvo ení bílého kroužku Nedetekovatelné Asi 10 mg vzorku se rozpustí v 10 ml vody a jedna kapka takto p ipraveného roztoku se p enese do jamky te kovací desti ky. P idá se kapku % roztoku dusi nanu olovnatého a následn n kolik kapek za studena nasyceného roztoku benzidinu v 2N kyselin octové. Nesmí se objevit modrá sraženina ani modré zabarvení Ne více než 5 mg/kg

19 Strana 150 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 538 HEXAKYANOŽELEZNATAN DIVÁPENATÝ ferrokyanidu vápníku Kyanidy Ferrikyanidy Hexakyanoželeznatan vápenatý Ferrokyanid vápenatý Hexakyanoželeznatan divápenatý Hexakyanoželeznatan vápenatý E 538 Ca 2 Fe(CN) 6.12H 2 O 508,3 Ne mén než 99,0 % Ca 2 Fe(CN) 6.12H 2 O Žluté krystalky nebo krystalický prášek Rozpustný ve vod K 0 ml % roztoku vzorku se p idá ml 9% (váha/objem) vodného roztoku chloridu železitého (FeCl 3.6H 2 O). Za p ítomnosti ferrokyanidu dojde k vytvo ení tmav modré sraženiny Nedetekovatelné 0 mg síranu m natého se rozpustí ve sm si 8 ml vody a 2 ml vodného roztoku amoniaku (9,5% až 0,5%). Vzniklým roztokem se navlh í proužek filtra ního papíru a ješt vlhký se vystaví proudu sirovodíku, kde navlh ená ást zhn dne. P i kápnutí % roztoku vzorku na takto p ipravený reagen ní papírek nesmí dojít k vytvo ení bílého kroužku Nedetekovatelné Asi 10 mg vzorku se rozpustí v 10 ml vody a jedna kapka takto p ipraveného roztoku sep enese do jamky te kovací desti ky. P idá se kapka % roztoku dusi nanu olovnatého a následn n kolik kapek za studena nasyceného roztoku benzidinu v 2N kyselin octové. Nesmí se objevit modrá sraženina ani modré zabarvení Ne více než 5 mg/kg

20 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 151 E 551 AMORFNÍ OXID K EMI ITÝ K emen Pod uvedeným názvem lze nalézt adu forem oxidu k emi itého, mezi které pat í silikagel (vysrážený oxid k emi itý), hydratovaný k emen, kyselinu k emi itou a bezvodý silikagel. Komer ní výrobky mohou nést další specifikace ohledn úbytku hmotnosti sušením a obsahu disociovatelných rozpustných solí Oxid k emi itý E 551 (SiO 2 ) x 60,09 (SiO 2 ) Silikagel obsahuje ne mén než 90 % SiO 2 (ve vyžíhaném stavu) Hydratovaný k emen obsahuje ne mén než 89 % SiO 2 (ve vyžíhaném stavu) Silikagel je mikroporézní k emen, který se dodává jako nadýchaný prášek nebo granule. Hydratovaný k emen je vysrážený hydratovaný oxid k emi itý, dodávaný v podob jemného bílého amorfního prášku, p ípadn ve form kuli ek nebo granulí k emene Nerozpustný ve vod a ethanolu Rozpustný v kyselin fluorovodíkové Za horka (80 0 C až 00 0 C) rozpustný v roztocích alkálií t kavosti reakcí vzniklého SiF 4 Úbytek hmotnosti žíháním Stanovení žíháním do konstantní hmotnosti p i C (silikagel) a p i C (hydratovaný k emen): ne více než 6 % (látky p edem vysušeny do konstantní hmotnosti p i 05 0 C) Ne více než 30 mg/kg

21 Strana 152 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 552 K EMI ITAN VÁPENATÝ Uvedený produkt je syntetický hydratovaný k emi itan nebo polyk emi itan vápenatý, p ipravovaný reakcemi mezi k emi itými materiály (nap. k emelinou) a p írodními slou eninami vápníku (nap. vápnem), které do výsledného produktu vnášejí n které další prvky, jako nap íklad ho ík a pod. Komer ní výrobky mohou nést další specifikace obsahu vápníku a oxidu k emi itého, úbytku hmotnosti sušením a žíháním, hodnoty ph 10% suspenze, sypné hmotnosti, obsahu vody, síran a chlorid K emi itan vápenatý E 552 Velmi jemný bílý nebo našedlý prášek o nízké sypné hmotnosti, s vysokou schopností fyzikáln absorbovat vodu k emi itanu vápníku Nerozpustný ve vod a ethanolu Test se provádí stejným zp sobem jako identifika ní test p ítomnosti k emi itanu u k emi itanu hlinitého Fluoridy Asbest Ne více než 50 mg/kg Nedetekovatelný metodou, která je uvád na ve specifikaci pro talek Ne více než 40 mg/kg

22 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 153 E 553a K EMI ITAN HO E NATÝ (SYNTETICKÝ) Uvedený produkt mívá prom nlivé složení, molární pom r MgO k SiO 2 však bývá P ibližn 2:5 E 553a Ne mén než 5 % MgO a ne mén než 67 % SiO 2 (ve vyžíhaném stavu) Velmi jemný bílý prášek bez hrubých ástic, bez chuti a zápachu B. P sobení minerálních kyselin C. ph suspenze 1:10 D. Pozitivní test na p ítomnost ho íku E. Pozitivní test na p ítomnost k emi itanu Nerozpustný ve vod a ethanolu P sobením minerálních kyselin se snadno rozkládá 7,0 až 0,8 Úbytek hmotnosti sušením Úbytek hmotnosti žíháním Volné alkálie Rozpustné soli Oxid k emi itý Fluoridy Ne více než 5 % ( 05 0 C, 2 hodiny) Po vysušení vzorek uschovejte pro následné stanovení úbytku hmotnosti žíháním Ne více než 5 % (testovaná látka ve vysušeném stavu) Ne více než % (jako NaOH) Ne více než 3 % Ne více než 5 mg/kg

23 Strana 154 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 553b TALEK Mastek Práškový talek P írodní hydratovaný k emi itan ho e natý (metak emi itan ho e natý, n kdy s obsahem malého podílu k emi itanu hlinitého) Dihydrogenmetak emi itan ho e natý E 553b Mg 3 (Si 4 O 10 )(OH) 2 379,27 Velmi jemný bílý nebo našedlý krystalický prášek bez hrubých ástic. Bez zápachu, na omak mastný a snadno ulpívá na pokožce ho íku Nerozpustný ve vod a ethanolu Úbytek hmotnosti žíháním Látky rozpustné ve vod Železo rozpustné v kyselin Látky rozpustné v kyselin Asbest Ne více než 9 % Ne více než 0, % Zbývající polovina filtrátu z testu obsahu ve vod rozpustných složek (viz výše) se slab okyselí kyselinou chlorovodíkovou a se p idá k ní 1 ml 10% (váha/objem) vodného roztoku ferrokyanidu draselného (K 4 Fe(CN) 6.3H 2 O). Roztok se nesmí mod e zabarvit Ne více než % Ne více než 30 mg/kg

24 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 155 E 554 HLINITOK EMI ITAN SODNÝ Aluminosilikát sodný Uvedený název je ozna ením pro adu hydratovaných hlinitok emi itan sodných. Komer ní výrobky mohou nést další specifikace ohledn obsahu oxidu k emi itého, hlinitého a sodného, úbytku hmotnosti sušením a žíháním a hodnoty ph vodné suspenze Hlinitok emi itan sodný E 554 Jemný bílý amorfní prášek nebo kuli ky, bez chuti a zápachu k emi itanu hliníku D. Pozitivní test na p ítomnost sodíku Nerozpustný ve vod a ethanolu áste n rozpustný v silných kyselinách a roztocích alkalických hydroxid Test se provádí stejným zp sobem jako identifika ní test p ítomnosti k emi itanu u k emi itanu hlinitého Ne více než 5 mg/kg

25 Strana 156 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 555 HLINITOK EMI ITAN DRASELNÝ Aluminosilikát draselný Uvedený název je ozna ením pro adu hydratovaných hlinitok emi itan draselných. Komer ní výrobky mohou nést další specifikace ohledn obsahu oxidu k emi itého a hlinitého, úbytku hmotnosti sušením a žíháním a hodnoty ph vodné suspenze Hlinitok emi itan draselný E 555 Jemný bílý amorfní prášek nebo kuli ky, bez chuti a zápachu k emi itanu hliníku D. Pozitivní test na p ítomnost draslíku Nerozpustný ve vod a ethanolu áste n rozpustný v silných kyselinách a roztocích alkalických hydroxid Test se provádí stejným zp sobem jako identifika ní test p ítomnosti k emi itanu u k emi itanu hlinitého Ne více než 5 mg/kg

26 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 157 E 556 HLINITOK EMI ITAN VÁPENATÝ Aluminosilikát vápenatý K emi itan hlinito-vápenatý Hlinitok emi itan sodno-vápenatý Hlinitok emi itan vápenatý E 556 Pro látku zbavenou všech t kavých složek: - ne mén než 44 % a ne více než 50 % oxidu k emi itého (jako SiO 2 ) - ne mén než 3 % a ne více než 5 % oxidu hlinitého (jako Al 2 O 3 ) - ne mén než 32 % a ne více než 38 % oxidu vápenatého (jako CaO) - ne mén než 0,5 % a ne více než 4% oxidu sodného (jako Na 2 O) Jemný bílý poletavý prášek Nerozpustný ve vod a ethanolu Úbytek hmotnosti žíháním Úbytek hmotnosti sušením Fluoridy Ne mén než 4 % a ne více než 8 % (žíháním p i C do konstantní hmotnosti) Ne více než 0 % ( 05 0 C, 2 hodiny) Ne více než 50 mg/kg Ne více než 30 mg/kg

27 Strana 158 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 558 BENTONIT Smektit K emi itan hlinito-ho e natý E 558 Al 2 O 3.4SiO 2.nH 2 O P írodní smektické jíly, složené p evážn z hydratovaného k emi itanu hlinito-ho e natého montmorillonitového nebo hektoritového strukturního typu, s r zným obsahem alkálií, kov alkalických zemin a železa. Komer n dostupné materiály jsou prášky r zné barvy, od šedobílé p es sv tle hn dou k šedé, v závislosti na druhu kationt, p ítomných ve výchozích p írodních materiálech. P i navlh ení je bentonit výrazn zemit /jílovit cítit B. Tvorba gelu Nerozpustný ve vod, ethanolu, z ed ných kyselinách a alkáliích Úbytek hmotnosti sušením Hrubozrnné ástice ph disperze 1:50 Ne více než 8,0% Ne více než 0,5 % materiálu se zachytí na sítu s oky o pr m ru 75 µm 8,5 až 0,5 Ne více než 5 mg/kg Ne více než 50 mg/kg

28 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 159 E 559 K EMI ITAN HLINITÝ Kaolin (lehký nebo t žký) P irozený hydratovaný k emi itan hlinitý, který byl plavením zbaven p evážné v tšiny ne istot a posléze usušen. Komer ní výrobky mohou nést další specifikace obsahu chlorid, cizích p ím sí, velikosti ástic, úbytku hmotnosti sušením a žíháním a hodnoty ph suspenze E 559 Hebký b lavý prášek bez hrubozrnných ástic, bez chuti a zápachu B. Plasticita k emi itanu D. Pozitivní test na p ítomnost hliníku Nerozpustný ve vod, ethanolu a minerálních kyselinách K 8 gram m vzorku se p idá 5 ml vody a sm s se dob e promíchá. Vzniklá hmota musí být plastická Látky rozpustné ve vod Látky rozpustné v kyselin Asbest Ne více než 0,3 % Ne více než 2 % Nedetekovatelný metodou, která je uvád na ve specifikaci pro talek Ne více než 5 mg/kg

29 Strana 160 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 570 MASTNÉ KYSELINY Stearin Sm s pevných organických kyselin, která se získává z tuk a obsahuje p evážn kyselinu stearovou (C 18 H 36 O 2 ) a palmitovou (C 16 H 32 O 2 ) E 570 Tvrdá bílá nebo slab nažloutlá a pon kud lesklá krystalická látka, p ípadn bílý nebo žlutav bílý prášek. Má slabou charakteristickou v ni a chutí p ipomíná l j Prakticky nerozpustné ve vod gram mastných kyselin se rozpustí p ibližn ve - 20 ml ethanolu - 2 ml chloroformu - 3 ml etheru Zbytek po žíhání íslo kyselosti Ne více než 0, % Mezi 196 mg a 211 mg KOH/gram Ne více než 5 mg/kg

30 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 161 E 574 KYSELINA GLUKONOVÁ Kyselina glukonová E 574 C 6 H 12 O 7 196,16 Ne mén než 98 % a ne více než 02 % (ekvivalentu) C 6 H 12 O 7 (látka 6 hodin sušena p i 05 0 C) Bílé krystalické granule nebo prášek jemné nakyslé chuti, bez zápachu. Látka je na vzduchu stálá B. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové Rozpustná ve vod Slab rozpustná v ethanolu Úbytek hmotnosti sušením Specifická optická otá ivost Ne mén než 3 % [α] D 20 : -6,7 0 (c = 1) Sacharosa a redukující cukry Ne více než 5 mg/kg

31 Strana 162 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 575 GLUKONO-δ-LAKTON Glukonolakton δ-glukonolakton D-glukono-δ-lakton D-glukono-1,5-lakton δ-lakton kyseliny D-glukonové E 575 C 6 H 10 O 6 178,14 Ne mén než 99,0 % C 6 H 10 O 6 (ve vysušeném stavu) Bílé krystalky nebo krystalický prášek sladké chuti s mírn kyselou pachutí, bez v n nebo s velmi slabou v ní B. Barevná reakce C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové Dob e rozpustný ve vod Omezen rozpustný v ethanolu K 1 ml vzorku, z ed ného vodou v pom ru :50, se p idá kapka 9% (váha/objem) roztoku chloridu železitého. V p ítomnosti glukonolaktonu se objeví syté žluté zabarvení Úbytek hmotnosti sušením Sulfátový popel Redukující látky Ne mén než % ( 05 0 C, 2 hodiny) Ne více než 0, % Ne více než 0,5 % (jako D-glukosa) Ne více než 20 mg/kg

32 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 163 E 576 GLUKONAN SODNÝ Sodná s l kyseliny D-glukonové Glukonát sodný D-glukonan sodný Sodná s l kyseliny D-glukonové E 576 C 6 H 11 NaO 7 218,14 Ne mén než 98,0 % C 6 H 11 NaO 7 Zrnitý až jemný krystalický prášek bílé až sv tle hn dé barvy sodíku C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové Velmi rozpustný ve vod Omezen rozpustný v ethanolu Redukující látky Ne více než 0,5 % (jako D-glukosa) Ne více než 20 mg/kg

33 Strana 164 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 577 GLUKONAN DRASELNÝ Draselná s l kyseliny D-glukonové Glukonát draselný D-glukonan draselný Draselná s l kyseliny D-glukonové E 577 C 6 H 11 KO 7 234,25 Ne mén než 97,0 % a ne více než 03,0 % (ekvivalentu) C 6 H 11 KO 7 (ve vysušeném stavu) Bílý až žlutav bílý poletavý krystalický prášek nebo granule, bez zápachu A. ph (roztok 1:10) draslíku C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové 7,3 až 8,5 Úbytek hmotnosti sušením Redukující látky Ne více než 3 % ( 05 0 C, 4 hodiny ve vakuu) Ne více než 0,5 % (jako D-glukosa) Ne více než 20 mg/kg

34 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 165 E 578 GLUKONAN VÁPENATÝ B. Barevná reakce C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové D. Pozitivní test na p ítomnost vápníku Úbytek hmotnosti sušením ph (roztok 1:20) Sacharosa a redukující cukry Fluoridy Vápenatá s l kyseliny D-glukonové Glukonát vápenatý Monohydrát di-d-glukonanu vápenatého Diglukonan vápenatý Vápenatá s l kyseliny D-glukonové E 578 C 12 H 22 CaO 14.H 2 O 448,39 Ne mén než 98 % a ne více než 02 % (ekvivalentu) C 12 H 22 CaO 14.H 2 O (látka 6 hodin sušena p i 05 0 C) Bílý krystalický prášek nebo granule, bez chuti a zápachu. Látka je na vzduchu stálá Rozpustný ve vod Nerozpustný v ethanolu K 1 ml vzorku, z ed ného vodou v pom ru :40, se p idá kapka 9% (váha/objem) roztoku chloridu železitého. V p ítomnosti glukonanu vápenatého se objeví syté žluté zabarvení Ne mén než 3 % ( 05 0 C, 16 hodin) 6 až 8 Ne více než 30 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

35 Strana 166 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 579 GLUKONAN ŽELEZNATÝ Glukonát železnatý Einecs Dihydrát di-d-glukonanu železnatého Diglukonan železnatý Železnatá s l kyseliny D-glukonové E 579 C 12 H 22 FeO 14.2H 2 O 482,17 Ne mén než 95 % uvedené látky (ve vysušeném stavu) Sv tle zelenožlutý až žlutav - šedý prášek nebo granule, m že slab von t po páleném cukru železnatých iont C. Derivatizace na fenylhydrazid kyseliny glukonové D. ph 10% roztoku Rozpustný ve vod za sou asného uvol ování menšího množství tepla Prakticky nerozpustný v ethanolu 4,0 až 5,5 Úbytek hmotnosti sušením Kyselina š avelová Železité ionty (jako Pb) Ne mén než 6,5 % a ne více než 0 % ( 05 0 C, 4 hodiny) Nedetekovatelná Ne více než 2 % Ne více než 40 mg/kg

36 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 167 E 585 MLÉ NAN ŽELEZNATÝ Laktát železnatý 2-hydroxypropanoát železnatý Železnatá s l kyseliny mlé né Železnatá s l kyseliny 2-hydroxypropanové Einecs 2-hydroxypropanoát železnatý Mlé nan železnatý E 585 C 6 H 10 FeO 6.xH 2 O (x = 2 nebo 3) Dihydrát: 270,02 Trihydrát: 288,03 Ne mén než 96 % uvedené látky (ve vysušeném stavu) Zelenobílé krystalky nebo lehký zelený prášek slabé charakteristické v n železnatých iont a laktátu C. ph 2% roztoku Rozpustný ve vod Prakticky nerozpustný v ethanolu 5 až 6 Úbytek hmotnosti sušením Sírany Chloridy Železité ionty (jako Pb) Ne více než 8 % ( 00 0 C ve vakuu p i cca 700 mm Hg) Ne více než 0, % Ne více než 0, % Ne více než 0,6 % Ne více než 40 mg/kg

37 Strana 168 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 620 KYSELINA L-GLUTAMOVÁ Kyselina glutamová Kyselina L-glutamová Kyselina L(+)-glutamová Kyselina L-2-aminopentadiová Kyselina L-α-aminoglutarová E 620 C 5 H 9 NO 4 147,13 Ne mén než 99,0 % C 5 H 9 NO 4 (ve vysušeném stavu) Bezbarvé nebo bílé krystalky, p ípadn krystalický prášek charakteristické kyselé chuti kyseliny glutamové Omezen rozpustná ve vod Prakticky nerozpustná v ethanolu a etheru Úbytek hmotnosti sušením Sulfátový popel ph Specifická optická otá ivost Pyrrolidon-karboxylová kyselina Chloridy Ne více než 0,2 % (80 0 C, 3 hodiny) Ne více než 0,2 % 3,0 až 3,5 (nasycený roztok) [α] D 20 : +31,5 0 až +32,2 0 M ení se provádí ve 200mm kyvet, napln né roztokem, který byl p ipraven rozpušt ním 10 gram vysušeného vzorku ve 00 ml 2N kyseliny chlorovodíkové Ne více než 0,2 % Ne více než 20 mg/kg

38 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 169 E 621 L-GLUTAMAN MONOSODNÝ Glutaman sodný Glutamát sodný MSG (MonoSodium Glutamate) Monohydrát L-glutamanu monosodného Monohydrát monosodné soli kyseliny L-glutamové E 621 C 5 H 8 NNaO 4.H 2 O 187,13 Ne mén než 99,0 % C 5 H 8 NNaO 4.H 2 O (ve vysušeném stavu) Bílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu kyseliny glutamové sodíku Dob e rozpustný ve vod Omezen rozpustný v ethanolu Prakticky nerozpustný v etheru Úbytek hmotnosti sušením ph(roztok 1:20) Specifická optická otá ivost Pyrrolidon-karboxylová kyselina Chloridy Ne více než 0,5 % (98 0 C, 5 hodin) 6,7 až 7,2 [α] D 20 : +24,8 0 až +25,3 0 M ení se provádí ve 200mm kyvet, napln né roztokem, který byl p ipraven rozpušt ním 0 gram vysušeného vzorku ve 00 ml 2N kyseliny chlorovodíkové Ne více než 0,2 % Ne více než 2 mg/kg Ne více než 5 mg/kg

39 Strana 170 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 622 L-GLUTAMAN MONODRASELNÝ Glutaman draselný Glutamát draselný MPG (MonoPotassium Glutamate) Monohydrát L-glutamanu monodraselného Monohydrát monodraselné soli kyseliny L-glutamové E 622 C 5 H 8 NKO 4.H 2 O 203,24 Ne mén než 99,0 % C 5 H 8 NKO 4.H 2 O (ve vysušeném stavu) Bílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu kyseliny glutamové draslíku Dob e rozpustný ve vod Slab rozpustný v ethanolu Úbytek hmotnosti sušením ph (roztok 1:50) Specifická optická otá ivost Pyrrolidon-karboxylová kyselina Chloridy Ne více než 0,2 % (80 0 C, 5 hodin) 6,7 až 7,3 [α] D 20 : +22,5 0 až +24,0 0 M ení se provádí ve 200mm kyvet, napln né roztokem, který byl p ipraven rozpušt ním 0 gram vysušeného vzorku ve 00 ml 2N kyseliny chlorovodíkové Ne více než 0,2 % Ne více než 20 mg/kg

40 ástka 2 Sbírka zákon. 3 / 1999 Strana 171 E 623 DI-L-GLUTAMAN VÁPENATÝ Glutaman vápenatý Glutamát vápenatý Di-L-glutaman vápenatý Bis(L-glutaman) vápenatý E 623 C 10 H 16 N 2 CaO 8.xH 2 O 332,32 (bezvodá s l) Ne mén než 98,0 % a ne více než 02,0 % (ekvivalentu) C 10 H 16 N 2 CaO 8 (ve vysušeném stavu) Bílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu kyseliny glutamové vápníku Dob e rozpustný ve vod Specifická optická otá ivost vody Pyrrolidon-karboxylová kyselina Chloridy Fluoridy [α] D 20 : +27,4 0 až +29,2 0 M ení se provádí ve 200mm kyvet, napln né roztokem, který byl p ipraven rozpušt ním 10 gram vysušeného vzorku ve 100 ml 2N kyseliny chlorovodíkové Ne více než 9 % (metodou Karl Fischera) Ne více než 0,2 % Ne více než 30 mg/kg Ne více než 20 mg/kg

41 Strana 172 Sbírka zákon. 3 / 1999 ástka 2 E 624 L-GLUTAMAN MONOAMONNÝ Glutaman amonný Glutamát amonný Monohydrát L-glutamanu monoamonného Monohydrát monoamonné soli kyseliny L-glutamové E 624 C 5 H 12 N 2 O 4.H 2 O 182,18 Ne mén než 99,0 % C 5 H 12 N 2 O 4.H 2 O (ve vysušeném stavu) Bílé krystalky nebo krystalický prášek charakteristické chuti, prakticky bez zápachu kyseliny glutamové amonných solí Dob e rozpustný ve vod Úbytek hmotnosti sušením Sulfátový popel ph (roztok 1:20) Specifická optická otá ivost Pyrrolidon-karboxylová kyselina Ne více než 0,5 % (50 0 C, 4 hodiny) Ne více než 0, % 6,0 až 7,0 [α] D 20 : +25,4 0 až +26,4 0 M ení se provádí ve 200 mm kyvet, napln né roztokem, který byl p ipraven rozpušt ním 0 gram vysušeného vzorku ve 00 ml 2N kyseliny chlorovodíkové Ne více než 20 mg/kg

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál BOHUSLAV SLÁNSKÝ TECHNIKA V MALÍŘSKÉ TVORBĚ Malířský a restaurátorský materiál OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 8 Materiály a podklady závěsných obrazů... 11 Pigmenty... 14 Pigmenty podle indexu lomu světla...

Více

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života V RA KOUDELKOVÁ, MARTIN KONE NÝ, ZDEN K POLÁK KDF MFF UK P ísp vek popisuje nejzajímav jší projekty zpracované ú astníky Soust ed ní mladých fyzik

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken

3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken 3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken Markéta Škrdlantová, Ústav chemické technologie restaurování památek Princip koroze a degradace textilních vláken závisí na jejich původu (rostlinná,

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ACH/CHZP Chemie životního prostředí

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více