> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení"

Transkript

1 2. světov tová válka příčiny, vznik, průběh > Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick istická diktatura > Vrcholní nacističtí představitelé > Reakce okolních zemí > Válečné konflikty 30.let > Umělci a jejich odpor proti válcev > Vypuknutí 2. světov tové války. Polské tažen ení > Skandinávsk vské tažen ení > Západní tažen ení > Bitva o Británii > Severní Afrika > Balkánsk nské tažen ení > Přepadení SSSR > Vstup USA do válkyv > Přelom ve válcev > Další válečné operace a události roku 1943 > Invaze otevřen ení druhé fronty > Porážka fašismu v Evropě > Porážka Japonska, konec válkyv > Bilance 2. světov tové války > Válečné zločiny

2 Nástup Hitlera k moci Hospodářsk ská krize pomohla nacistům m v Německu N porazit mladou demokracii Ztělesn lesněním m nacismu (nacismus = německn mecká varianta fašismu) se stal Adolf Hitler. Ve své knize Mein Kampf (Můj j boj) popsal metody i cíle c své bezohledné politiky (ovládnut dnutí Německa, změna na říši i panující nad jinými státy, ty, rasová nadřazenost azenost německn meckého národa n nad ostatními atd.) NSDAP vyhrála volby v roce 1932 se ziskem 37 % hlasů je Hitler jmenován říšským kancléřem. Nechtěl l ale koalici, směř ěřoval k diktatuře. To vedlo k rozpuštění parlamentu a vypsání nových voleb. Než k nim došlo, vypukl požár Říšského sněmu (obviněni ni komunisté) Volby se pak konaly v atmosféře e zastrašov ování a obviňov ování.. NSDAP získala z 42 % hlasů a ve spolupráci s pravicovými stranami prosadila v parlamemtu Zmocňovac ovací zákon, díky d němu n mohl Hitler schvalovat zákony z sám. s V Německu zavládla diktatura. Po smrti prezidenta Hindenburga se spojila v Hitlerových rukou vešker kerá moc (kancléř,, prezident) Vznikl nový úřad führer (vůdce)

3 Německo jako fašistick istická diktatura Řešení hospodářsk ské krize centráln lně řízení hospodářstv ství.. Průmysl byl posílen státn tními zakázkami zkami (zbrojní výroba, stavby silnic a železnic) Odstraněna na tedy nezaměstnanost, ale za cenu přípravy p pravy Německa N na válkuv Převýchova národa n měla vyrůst nová nacistická generace. K tomu sloužil školský systém m a členství v organizaci Hitlerjugend Židé byli označeni jako úhlavní nepřítel. V roce 1935 na nacistickém m sjezdu v Norimberku přijaty p zákony z na ochranu německn mecké krve a cti tzv. Norimberské protižidovsk idovské zákony.. Postavily Židy na okraj společnosti a umožň žňovaly mimo jiné zmocnit se jejich majetku. Vrcholem předválečného pronásledov sledování Židů se stala Křišťálová noc (protižidovský idovský progrom v noci z 9. na 10. listopadu přímých p obětí na životech a po této t to noci internace Židů do koncentračních ch tábort borů)

4 Reakce okolních zemí Politika appeasementu (usmiřov ování a ústupky Německu) N západnz padních velmocí (V.Británie, Francie) pomohla Hitlerovi. Celý versailleský systém m se rozpadl, protože e ho nikdo nebyl schopen bránit. Německo N vystoupilo v roce 1933 ze Společnosti národn rodů,, od 1935 zavedlo brannou povinnost a systematicky budovalo armádu, v r obsadila německn mecká armáda padesátikilometrov tikilometrové demilitarizované pásmo v Porýní,, v tomto roce rovněž německá vláda vypověděla Rýnský garanční pakt uzavřený v Locarnu. Západní velmoci nereagovaly, Hitlerova prestiž rostla a Německo N se mohlo připravovat na válkuv Smlouva Německo N a SSSR podepsán n sovětsko tskoněmecký pakt o neúto točení (pakt Molotov-Ribbentrop Ribbentrop) Německo si tím m zajistilo neutralitu SSSR a Sovětský svaz se vyhnul možnému mu válečnému konfliktu s NěmeckemN meckem.. Součást stí smlouvy byl i tajný dodatek, v němžn si obě země rozdělily území Polska a také další sféry svého vlivu

5 Válečné konflikty 30.let Italská intervence do Habeše (dnešní Etiopie) V roce 1935 přepadla p italská armáda bez vyhláš ášení války Habeš.. Boje byly velmi krvavé,, trvaly necelý rok a dobře e vyzbrojená italská armáda v nich porazila statečně bojující Habešany. any. Okupace Habeše e ukázala slabost Společnosti národn rodů,, která nedokázala na situaci odpovídaj dajícím m způsobem reagovat. Občansk anská válka ve Španělsku V roce 1936 zvítězila zila ve španělských volbách koalice lidové fronty složen ená z republikánů,, socialistů a komunistů.. Proti této t to vládě stály pravicové kruhy v armádě, které vyvolaly povstání.. V jejich čele byly generálov lové Franco a Mola. Z povstání se rozhořela občansk anská válka. Na stranu vzbouřenc enců se postavily Německo N a Itálie. Na stranu demokraticky zvolené vlády se nepostavil žádný stát. t. Evropské velmoci hlásaly zásadu z neintervence odmítnut tnutí zasahovat do konfliktu. Přesto P do Španělska přicházeli na pomoc dobrovolníci z celého světa (interbrigadisté) ) Po velmi krvavých bojích zvítězila zila v roce 1939 armáda generála Franca,, který v zemi začal al budovat fašistickou diktaturu. Čínsko japonská válka Japonsko využilo občansk anské války v Číně ( ) a dobylo významnou oblast Mandžusko (severovýchodní Čína) a zřídilo z zde loutkový stát t Mandžusko. Po odmítav tavé reakci Společnosti národn rodů Japonsko z organizace vystoupilo a navázalo spojení s Německem. N V roce 1937 zaúto točili Japonci přímo p na Čínu.

6 Umělci a jejich odpor proti válcev Část uměleck leckého světa si začíná uvědomovat, že e zlu je třeba t vzdorovat i silou Karel Čapek napsal drama Matka,, kde žena, která ztratila celou rodinu, posílá posledního syna bojovat. Další Čapkovo mimořádn dní protivále lečné dílo Bílá nemoc Charlie Chaplin natáčí v této t to době film s názvem n Diktátor tor.. Jedná se o satiru na Hitlera Osvobozené divadlo (Werich, Voskovec, Ježek) ek) uvádí protifašistick istické a protivále lečné hry: Kat a blázen, Caesar,, Pěst P na oko

7 Vypuknutí 2. světov tové války Polské tažen ení zahájila německn mecká armáda bez vypovězen zení války útok na Polsko Na situaci reagovaly Británie a Francie vstupem do války, v ale obě země byly vojensky nepřipraven ipravené Začíná válka, které se účastní 110 milionů vojáků Budou užity u nejmodernější zbraně,, včetnv etně zbraní atomových Tato válka v změnila moderní dějiny zásadnz sadním m způsobem a působp sobí na politiku dodnes Hlavním m viníkem války v bylo nacistické Německo. Hitler sliboval odplatu za ponížen ení (versailleský systém) požadoval pro Němce N životní prostor (Lebensraum( Lebensraum) ) a chtěl l vytvořit nový řád pro vyvolené

8 Skandinávsk vské tažen ení Cílem skandinávsk vské operace bylo zabezpečen ení dodávek švédské rudy pro německn mecké válečné hospodářstv ství a ovládnut dnutí norských přístavp stavů zahájila fašistick istická armáda útok přes p Dánsko, D které nekladlo žádný odpor a hned po útoku kapitulovalo. Norsko však v za pomoci britských a francouzských jednotek kladlo houževnatý odpor a kapitulovalo aža v červnu Poté zde byla zřízena z zena loutková fašistick istická vláda Vidkuna Quislinga.. Norové se však v s okupací nesmířili a po celou dobu zde fungovalo silné hnutí odporu.

9 Západní tažen ení Hitler nabídl v říjnu 1939 Velké Británii a Francii mír, m ale za ponižuj ujících ch podmínek. Po odmítnut tnutí obou velmocí začali ali nacisté s přípravami p pravami na přepadenp epadení Francie (plán n počítal s útokem přes p neutráln lní Belgii a Nizozemí) zahájila nacistická vojska postup do Nizozemí a Belgie. Nizozemská armáda kapitulovala a belgická Zákeřné německé útoky ovlivnily politickou situaci ve Francii a Velké Británii. Vrcholní představitelé spojení s politikou appeasementu se museli poroučet. Britského Nevilla Chamberlaina nahradil Winston Churchill a Edouarda Daladiera Paul Reynaud Do války v ve Francii se k Německu N přidala p i Itálie francouzská vláda kapitulovala. Aby bylo ponížen ení co největší ší,, byla kapitulace podepsána na stejném m místm stě (Compiegne)) a ve stejném m vagónu jako německn mecká kapitulace v roce Francie byla rozdělena na 2 části, severní a středn ední část země a celé atlantické pobřeží okupovalo Německo, N na jihu vládla kolaborantská (přisluhova isluhovačská) ) vláda se sídlem s ve Vichy. Část francouzů uprchla do Británie, kde v čele s generálem Charlesem de Gaullem záložila Hnutí svobodných Francouzů.

10 Bitva o Británii Po porážce Francie zůstala z Británie proti Německu N sama. Hitler nařídil přípravu p pravu invaze do Británie. Prvním úkolem bylo vybudovat pomocí Luftwaffe jasnou nadvládu du ve vzduchu. Bitva o Británii měla m 3 hlavní fáze 1. fáze f ( ) bombardování přístavů a lodí v kanálu La Manche. 2. fáze f ( ) útoky na letiště a letecké továrny byly pro Brity nejkrizovější ší.. Anglické letectvo (RAF) bylo na pokraji vyčerp erpání,, letci prováděli i několik vzletů denně,, ale nepodařilo se je pokořit. Významné postavení v RAF měli m i českoslovenští piloti, kteří utekli z protektorátu tu a bojovali proti fašismu v této t to linii. 3.fáze ( ) bombardování civilních ch cílůc včetně Londýna mělo m ochromit britský odpor,ale stal se opak. Velký podíl l na tom měl m Winston Churchill,, který byl důrazný odpůrce dřívějšíd politiky appeasementu, a vedl Británii ve smrtelné době k tvrdému odporu. Ve svém m slavném m projevu slíbil bránícím m se Britům m jen krev,dřinu,slzy a pot Hitler byl tak donucen přerup erušit zamýšlenou invazi a odložit ji na neurčito. Dosud neporažen ená německá armáda tak byla poprvé poražena. Hlavní zásluhu na tom mělo m anglické letectvo (RAF) Churchillův slavný výrok: Nikdy tolik lidí nedlužilo tak mnoho tak malé skupině

11 Severní Afrika Vstupem Itálie do války v se konflikt přenesl p na další kontinent Afriku Při útoku na Egypt však v byla italská vojska poražena od Britů.. Ti vojáky zajali a obsadili nejlepší africkou pevnost Tobrúk Na pomoc Itálii muselo Německo, N vyslalo jednotky Afrika Korbs,, které měly porazit Brity. Po počáte tečních úspěších byl však v postup Afrika Korbs zastaven a rozdrcen. Touto porážkou ztratilo Německo N spolu s Itáli lií naději na vítězství v severní Africe

12 Balkánsk nské tažen ení Italská armáda napadla Řecko, ale útok byl nejenom odražen, ale italská vojska byla zatlačena hluboko do Albánie Německo tak muselo svému spojenci opět t na pomoc. K Německu se připojilo p i Rumunsko, Maďarsko arsko a Bulharsko, které se pak staly německými n spojenci. Útok na Řecko a Jugoslávii začal al a krátce na to obě země kapitulovaly. V obsazených zemích byl silný partyzánský odpor, zejména v Jugoslávii byla celá partyzánsk nská armáda vedená Josipem Broz-Titem

13 Přepadení SSSR Plán n přepadenp epadení SSSR (plán n Barbarossa) byl realizován n Jednalo se o největší válečnou akci 2. světov tové války. Proti Sovětsk tskému svazu útočila vojska z Německa, Itálie, Maďarska, arska, Finska, Chorvatska, Slovenska a Španělska. Počáte teční rychlý postup fašistick istické armády byl ovlivněn n hrubými Stalinovými chybami. Jednak Stalin podcenil zpravodajské informace o německn meckém útoku a dále d provedl předtím m ve velení armády rozsáhl hlé politické čistky a jednotky Rudé armády byly bez zkušených velitelů. Přes tato počáte teční vítězství nedokázala fašistick istická vojska uskutečnit plán n bleskové války a Rudá armáda se dokázala vzchopit. Stalin vyhlásil Velkou vlasteneckou válku. Tato výzva měla m velký ohlas u drtivé většiny sovětských lidí.. Němci N používali nejkrutější metody vyvražď žďovali civilní obyvatelstvo a vypalovali vesnice. Jejich bezohledný postup však v více v stmeloval sovětsk tské obyvatelstvo k odporu. S postupující zimou docházelo k vyčerp erpání fašistických jednotek. Němci N sice dosáhli prvního cíle c Leningradu, ale na jeho dobytí už neměli sílu. s Začala ala blokáda, která trvala 900 dní (blokádě provázen zené krutým hladem bylo vystaveno 2,5 milionů obyvatel, z toho dětí) d ) Němci N proto soustředili síly s na rozhodující úder na Moskvu. Probojovali se 20 km od Moskvy, ale přešla p Rudá armáda do protiútoku toku a Němci N po velkých ztrátách ustoupily aža o 200 km. Byla to první porážka německých pozemních jednotek.

14 Vstup USA do válkyv Americký prezident Roosevelt počítal se vstupem do války, v ale první úder Japonska zastihl USA nepřipraven ipravené napadla japonská letadla základnu z na Havaji Pearl Harbor s cílem c vyřadit americké válečné loďstvo. Nálet N byl neobyčejn ejně překvapivý a úspěšný, ale nesplnil zcela svůj účel. Japoncům šlo předevp edevším m o zničen ení letadlových lodí,, ale ty v době útoku v přístavip stavišti ti nebyly. Ještě téhož dne vystoupil Roosevelt v Kongresu, označil jako den hanby a Kongres odsouhlasil vyhláš ášení války Japonsku a následně i Německu N a Itálii. Japonsko se chystalo zničit it zbytek amerického námon mořnictva. K rozhodujícímu boji došlo u ostrova Midway.. Přes P japonskou přesilu p skončila bitva jejich drtivou porážkou. Od této t to doby ztratilo Japonsko ve válce v s USA iniciativu.

15 Přelom ve válcev Vytvořen ení protihitlerovské koalice: Atlantická charta Roosevelt + Churchill,, v záříz 1941 se k tomuto dokumentu přidp idává SSSR ( velk( velká trojka Stalin, Churchill,, Roosevelt) Bitva u Stalingradu (největší bitva 2.světov tové války) Německý N útok zahájen (armáda von Pauluse) ) bojovalo se o každý dům, d začala ala ruská protiofenzíva, která uzavřela ve stalingradském m kotli německých n vojáků.. Ti se sice za sevřen ení ještě mohli dostat, ale Hitler to z prestižních důvodd vodů zakázal. zal. A tak musel Paulus kapitulovat. Touto bitvou padl mýtus o neporazitelnosti wermachtu Bitva u Kurska ( ) NěmeckN mecká armáda se ještě snažila o odvetu za porážku u Stalingradu, ale útok postrádal překvapenp ekvapení a byl odražen. Od této t to doby přešla p Rudá armáda na celé frontě do ofenzivy a udržela ji do konce války. v V rámci r kurské operace se odehrála největší tanková bitva 2.světov tové války u Prochorovky

16 Další válečné operace a události roku 1943 Kapitulace Itálie: v červenci 1943 se spojenecké jednotky vylodily na Sicílii a v jižní Itálii. Postup těchto t vojsk vedl ke svržen ení fašistick istického režimu B. Mussoliniho.. Itálie pak vyhlašuje Německu N válku. v NěmeckN mecká armáda pak reaguje tím, t že e se opevní v severní a středn ední části Itálie Bitva u Guadalcanalu (ostrov na Šalomounových ostrovech) Bitva probíhala od srpna 1942 do února 1943 a skončila porážkou Japonska. VítěznV zné Spojené státy ty tak zasadily Japonsku první porážku na pevnině,, získaly z definitivně iniciativu a rovněž tato bitva znamenala přelom p ve válce v v Tichomoří Teheránsk nská konference - prosinec 1943 Teherán n (Irán) 1.konference velké trojky (Roosevelt, Stalin, Churchill) ) Co bylo dojednáno? no? V.Británie a USA se zavazují uskutečnit Invazi do Francie nejpozději ji do května Sovětský svaz se zavazuje, že e po porážce Německa N vyhlásí válku Japonsku. ZároveZ roveň na této t to konferenci představitelp edstavitelů velmocí byla přijata p deklarace o společném m postupu proti NěmeckuN

17 Invaze otevřen ení druhé fronty Operace byla zahájena pod vedením m generála Eisenhowera dne vylodění v západnz padní Evropě bylo velmi složit ité,, proto bylo nutné vycvičit it velké množstv ství vojáků (celkem 3 miliony) Vylodění spojenců se uskutečnilo v Normandii, a ne v Calais, kde je Němci N očeko ekávali. Současn asně s vyloděním m v Normandii se vylodila spojenecká vojska i v jižní Francii a německn mecká obrana, tísněná ze dvou stran, se rozpadla byla osvobozena Paříž

18 Porážka fašismu v Evropě Jaltská konference (únor 1945) setkání Velké trojky (Stalin,Roosevelt,Churchill Churchill) ) na Jaltě (SSSR) Závěry: Z zničen ení fašismu, uspořádání povále lečných poměrů v Německu N a SSSR se zavázal, zal, že e po kapitulaci Německa N vstoupí do války v s Japonskem Počátek roku 1945 velká ofenziva Rudé armády na východní frontě a rovněž úspěšné tažen ení Spojenců na ZápadZ padě Hitler spáchal sebevraždu (druhý fašistický diktátor tor Mussolini ještě předtím popraven italskými partyzány) podepsali Němci N bezpodmíne nečnou nou kapitulaci vůčv ůči i všem v spojencům m v severofrancouzské Remeši. Na Stalinův v požadavek byla kapitulace podepsána ještě jednou Tento den se považuje za konec války v v Evropě,, přestop estože e boje pokračovaly ovaly ještě poté. Postupimská konference - léto politické ukončen ení 2. světov tové války 3. schůzka nejvyšší šších představitelp edstavitelů SSSR, VB, USA v Postupimi (předm edměstí Berlína) Nové složen ení představitelů: : za USA nový prezident Harry Truman,, za VB jednání začal al Churchill,, ale v průběhu byl vystřídán n nově zvoleným ministerským předsedou p - Clement Attlee,, SSSR beze změny Stalin. Závěry: Z o poražen eném m Německu N vymýtit kořeny fašismu, rozpustit armádu, potrestat válev lečné zločince a uskutečnit demokratizaci státu. tu. Dále D stanovena výše e reparací,, hranice a rozdělen lení Německa do 4 okupačních zón z n pod kontrolou USA, SSSR, VB, Francie. ZároveZ roveň tato konference rozhodla o odsunu německn meckého obyvatelstva z Polska, Maďarska, arska, Československa

19 Porážka Japonska, konec válkyv Říjen 1944 Japonská porážka u ostrova Leyte.. Nepomohlo ani nasazení japonských pilotů sebevrahů (kamikadze) Japonská vláda však v stále aža do července 1945 odmítala kapitulovat. Američan ané pak reagovali svržen ením m atomových bomb 6. a na Hirošimu imu a Nagasaki. Bezohledný útok na nevojenské cíle zabil civilistů.. Mnozí další postupně umírali na nemoci z ozářen ení Dvojí záměr r atomového útoku USA: jednak neprotahovat válev lečné boje s Japonskem, ale také demonstrovat před p celým světem a zvláš áště před SSSR svoji sílu. s 8. srpna 1945 vstupuje do války v SSSR (během krátk tké doby zničil il milionovou japonskou armádu v Mandžusku) 2. záříz 1945 podepisuje japonský císac sař Hirohito bezpodmíne nečnou nou kapitulaci Japonska. Tím T m byl poražen fašismus i v Asii a 2. světov tová válka skončila

20 Bilance 2. světov tové války Účast 70 zemí,, do vojenské služby povoláno 110 mil. osob, zahynulo více v než 50 mil.lidí,, 35 mil.bylo raněno. no. Nejednalo se jen o oběti, válka v poznamenala i životy těch, t kteří přežili. Odhad veškerých nákladn kladů na přípravu p pravu i vedení války: 4 bilióny dolarů. Celkově nejvíce zasaženou zemí byl Sovětský svaz Po válce v se vytvořilo nové rozdělen lení světa. SSSR si vytvořil imperiáln lní blok ze zemí osvobozených Rudou armádou (výchdn( výchdní a středn ední Evropa vč. v ČSR) ZápadnZ padní svět respektoval nového vůdce v USA. Ostrý konflikt těchto t supervelmocí vedl ke studené válce Oběti hlavních bojujících ch zemí v letech SSSR Němec. Polsko Japon. Jugosl. Francie Řecko Itálie USA V. Brit. 28 mil. 6,5 mil. 6 mil. 2,5 mil. 1,7 mil. 650 tis. 560 tis. 500 tis. 400 tis. 375 tis.

21 Vrcholní nacističtí představitelé Adolf Hitler narozen v Rakousku Uhersku, mládí prožil ve Vídni, V živil se jako malíř pokojů a čalouník. Účastník k 1.světov tové války. První pokus o převzetp evzetí moci mu nevyšel, el, odsouzen na 5 let, ale po 6 měsících m ch propuštěn. Ve vězenv zení napsal knihu Mein Kampf.. Ovládl NSDAP, po volbách se stal říšským kancléřem a vybudoval v Německu nacistickou diktaturu. Na konci války v spáchal sebevraždu. Herman Göring podíl l na vzniku Gestapa (nacistická politická policie) a sítěs koncentračních ch tábort borů.. Od roku 1935 velitel německn meckého letectva (Luftwaffe( Luftwaffe) ) Po válce v odsouzen Norimberským tribunálem k trestu smrti. TěsnT sně před popravou spáchal sebevraždu Heinrich Himmler velitel SS (ozbrojená složka NSDAP) Gestapa i koncentračních ch táborů.. Po zadržen ení Američany spáchal sebevraždu. Josef Goebbels ministr propagandy. Pod svou kontrolou měl m l kulturu, tisk, rozhlas i film. Na konci války v spáchal sebevraždu i se svou ženou a šesti dětmi. d Rudolf Hess osobní tajemník k Hitlera. Podílel se na Norimberských zákonech. z V roce 1941 odletěl l na vlastní pěst do V. Británie zprostředkovat mír. m Byl však v uvězn zněn a Norimberským procesem odsouzen na doživot ivotí jako válev lečný zločinec. Ve vězenv zení v r spáchal sebevraždu. Joachim von Ribbentrop ministr zahraničí,, podílel se na útoku na Polsko a na další ších válev lečných operacích. ch. Odsouzen Norimberským tribunálem k trestu smrti a popraven Reinhard Heydrich tvůrce nacistické vyhlazovací politiky, zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě.. Byl zabit Československými výsadkáři

22 Válečné zločiny Holokaust program likvidace vešker kerého židovského obyvatelstva Evropy (1942 se konala konference ve Wansee.. Zde Reinhard Heydrich rozpracoval tento program) Byla vybudována síťs vyhlazovacích ch tábort borů. Židé byli soustřed eděni buď ve vyčlen leněných ných čtvrtích měst m ghettech (největší ve Varšav avě) ) nebo v koncentračních ch táborech t (u nás n Terezín) Odtud pak transport do vyhlazovacích ch tábort borů (největší Osvětim zahynulo zde 1,5 mil.lidí) ) kde bylo prováděno hromadné vraždění v plynových komorách za pomocí Cyklonu B. Příslušníci protifašistick istického odboje končili buď hned na popravištích, nebo v koncentračních ch táborech t (Mauthausen, Sachsenhauzen,, Buchenwald, Dachau atd.) Pro válev lečné zločince byl zřízen z zen Mezinárodn rodní vojenský tribunál l v Norimberku. Proces se konal na přelomu p let 1945 a Obžalov alováno 24 nejvyšší šších nacistických představitelů ze 4 zločin inů: : spiknutí proti míru, m zločiny proti míru, m válev lečné zločiny a zločiny proti lidskosti. K trstu smrti odsouzeno 12 nacistů,, 3 na doživot ivotí,, 2 na 20 let, 1 na 15 let, 3 zproštěni obžaloby. Podobný proces se konal i v Tokiu, kde bylo odsouzeno k trestu smrti 12 osob a 14 dostalo doživotn ivotní tresty.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_09. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_09. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15 ŽIVOT V PROTEKTORÁTU Doplň informace k následujícím obrázkům ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15. 3. 1939 došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) státní orgány jsou podřízeny Německu a

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Dějepis, 9. ročník Sada:

Dějepis, 9. ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Fronty druhé světové války

Fronty druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Literatura: Child, John, Tim Hodge and David Taylor. Understanding History 3. Oxford: Heinemann Publishers, 1993. Kelly, Nigel and Martyn Whittock. The Era of the Second World War.

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dej 3 2. světová válka. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 3 2. světová válka. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 3 2. světová válka Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 1938 Otevřené vojenské spojenectví fašistických států Itálie a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Shromáždění žáků i učitelů v tělocvičně 30. června po vydání vysvědčení. Opět byli odměněni studenti s vyznamenáním (viz přiložený seznam) a vítězové

Shromáždění žáků i učitelů v tělocvičně 30. června po vydání vysvědčení. Opět byli odměněni studenti s vyznamenáním (viz přiložený seznam) a vítězové Shromáždění žáků i učitelů v tělocvičně 30. června po vydání vysvědčení. Opět byli odměněni studenti s vyznamenáním (viz přiložený seznam) a vítězové jednotlivých sportovních disciplin lehkoatletického

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Datum: 20. 1. 2013 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 VY_32_INOVACE_340. Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Ing. Renata Točíkov.

Datum: 20. 1. 2013 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 VY_32_INOVACE_340. Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Ing. Renata Točíkov. Datum: 20. 1. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Využit ití ICT techniky předevp edevším m v uměleck leckém m vzdělávání CZ.1.07/1.5.00/34.1013 VY_32_INOVACE_340

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ 48 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 16.12.2011

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě Časová osa Anne Franková 1918 11. 11. 1918 Končí první světová válka. Německo bylo poraženo a kapitulovalo. s. 11 1925 12. 5. 1925 Otto Frank a Edith Holländerová uzavírají v Cáchách (v Německu) sňatek.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě Časová osa Anne Franková 1918 11. 11. 1918 Končí první světová válka. Německo bylo poraženo a kapitulovalo. s. 11 1919 1925 12. 5. 1925 Otto Frank a Edith Holländerová uzavírají v Cáchách (v Německu) sňatek.

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Vytvoření protektorátu Böhmen und Mähren. Poslední měsíce míru. První fáze války (1939-1941)

Vytvoření protektorátu Böhmen und Mähren. Poslední měsíce míru. První fáze války (1939-1941) Vytvoření protektorátu Böhmen und Mähren Oddělení Slovenska Hitler podporuje separatismus HSĽS, slibuje Slovensku hospodářskou pomoc při odtržení Slovensku, vyhrožuje, že Slovensko podlehne Maďarsku a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Domácí odboj Heydrichiáda Zahraniční odboj Slovenský štát Slovenské národní povstání Osvobozování ČSR Květnové povstání

Domácí odboj Heydrichiáda Zahraniční odboj Slovenský štát Slovenské národní povstání Osvobozování ČSR Květnové povstání Domácí odboj Heydrichiáda Zahraniční odboj Slovenský štát Slovenské národní povstání Osvobozování ČSR Květnové povstání Domácí odboj Německo ve svých plánech s Čechy nepočítalo. Prominenti říše plánovali,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NAPADENÍ POLSKA, January 13, BITVA 2015 O BRITÁNI

DĚJEPIS 9. ROČNÍK VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NAPADENÍ POLSKA, January 13, BITVA 2015 O BRITÁNI VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NAPADENÍ POLSKA Po rozbití ČSR Hitler pokračoval ve své výbojné politice (získal litevský přístav Klajpeda), Itálie obsadila Albánii. Srpen 1939 podepsána německo sovětská

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA, DOMÁCÍ ODBOJ (Protektorat Böhmen und Mähren) Klíčová slova: protektorát, protektorátní vláda, okupační správa, úplné začlenění do říše, demonstrace, odbojové organizace a partyzánské

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout AIRPORT ČESKÉ BUDĚJOVICE JOVICE - místo odkud mohou sny vzlétnout Historie Letiště České Budějovice Historie letiště v Plané u Českých Budějovic začala ala v první polovině dvacátého století.. UžU v roce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou 2. světová válka 1) Rok 1939 - Evropa před válkou Celý rok 1939 směřuje Evropa směrem k válce - viz následující kroky: 15. března 1939 - obsazení Čech a Moravy Německem. březen 1939 (23.3.) - Německo obsadilo

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jakým nedostatkem trpělo civilní obyvatelstvo za 2. světové války? Nedostatkem jídla. Nedostatkem práce. Nedostatkem zábavy. 2. Ve kterém roce skončila 1. světová válka? 1914. 1916. 1917. 1918. 1930.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

První světová válka. Vít Hradec 4. A

První světová válka. Vít Hradec 4. A První světová válka Vít Hradec 4. A Vznik Trojspolku 1879 Aliance tří císařů Rusko, Německo, Rakousko-Uhersko Rusko později vystupuje 1881 rozpory mezi Francií a Itálií v severní Africe přistoupení Itálie

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

(nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák. grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE. pracovní listy. www.vysehratky.

(nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák. grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE. pracovní listy. www.vysehratky. (nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE pracovní listy www.vysehratky.cz 2015 Pražské povstání Na jaře roku 1945 už byla válka u konce.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

JAPONSKÁ IMPERIÁLNÍ EXPANZE A VÁLKA V TICHOMOŘÍ 1940-1945. http://www.archives.gov/research/ww2/phot os/images/ww2-60.jpg

JAPONSKÁ IMPERIÁLNÍ EXPANZE A VÁLKA V TICHOMOŘÍ 1940-1945. http://www.archives.gov/research/ww2/phot os/images/ww2-60.jpg JAPONSKÁ IMPERIÁLNÍ EXPANZE A VÁLKA V TICHOMOŘÍ 1940-1945 http://www.archives.gov/research/ww2/phot os/images/ww2-60.jpg JAPONSKO cesta k velmocenskému postavení otevřeno Západu v roce 1854 commodorem

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918)

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) 1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Tento materiál slouží výhradně k

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě

První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě Jaromír Hanzal Obecná charakteristika www.moderni-dejiny.cz První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě Zánik 4 monarchií: Německa, Rakouska-Uherska, Ruska a Osmanské říše Vznik

Více

OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU 1936-1939. fotografie Robert Capa

OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU 1936-1939. fotografie Robert Capa OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU 1936-1939 fotografie Robert Capa roste nespokojenost většiny proti zvůli a moci menšiny - anarchismus, bolševismus vítězství republikánů abdikace krále, 14. dubna 1931 vyhlášena

Více