> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení"

Transkript

1 2. světov tová válka příčiny, vznik, průběh > Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick istická diktatura > Vrcholní nacističtí představitelé > Reakce okolních zemí > Válečné konflikty 30.let > Umělci a jejich odpor proti válcev > Vypuknutí 2. světov tové války. Polské tažen ení > Skandinávsk vské tažen ení > Západní tažen ení > Bitva o Británii > Severní Afrika > Balkánsk nské tažen ení > Přepadení SSSR > Vstup USA do válkyv > Přelom ve válcev > Další válečné operace a události roku 1943 > Invaze otevřen ení druhé fronty > Porážka fašismu v Evropě > Porážka Japonska, konec válkyv > Bilance 2. světov tové války > Válečné zločiny

2 Nástup Hitlera k moci Hospodářsk ská krize pomohla nacistům m v Německu N porazit mladou demokracii Ztělesn lesněním m nacismu (nacismus = německn mecká varianta fašismu) se stal Adolf Hitler. Ve své knize Mein Kampf (Můj j boj) popsal metody i cíle c své bezohledné politiky (ovládnut dnutí Německa, změna na říši i panující nad jinými státy, ty, rasová nadřazenost azenost německn meckého národa n nad ostatními atd.) NSDAP vyhrála volby v roce 1932 se ziskem 37 % hlasů je Hitler jmenován říšským kancléřem. Nechtěl l ale koalici, směř ěřoval k diktatuře. To vedlo k rozpuštění parlamentu a vypsání nových voleb. Než k nim došlo, vypukl požár Říšského sněmu (obviněni ni komunisté) Volby se pak konaly v atmosféře e zastrašov ování a obviňov ování.. NSDAP získala z 42 % hlasů a ve spolupráci s pravicovými stranami prosadila v parlamemtu Zmocňovac ovací zákon, díky d němu n mohl Hitler schvalovat zákony z sám. s V Německu zavládla diktatura. Po smrti prezidenta Hindenburga se spojila v Hitlerových rukou vešker kerá moc (kancléř,, prezident) Vznikl nový úřad führer (vůdce)

3 Německo jako fašistick istická diktatura Řešení hospodářsk ské krize centráln lně řízení hospodářstv ství.. Průmysl byl posílen státn tními zakázkami zkami (zbrojní výroba, stavby silnic a železnic) Odstraněna na tedy nezaměstnanost, ale za cenu přípravy p pravy Německa N na válkuv Převýchova národa n měla vyrůst nová nacistická generace. K tomu sloužil školský systém m a členství v organizaci Hitlerjugend Židé byli označeni jako úhlavní nepřítel. V roce 1935 na nacistickém m sjezdu v Norimberku přijaty p zákony z na ochranu německn mecké krve a cti tzv. Norimberské protižidovsk idovské zákony.. Postavily Židy na okraj společnosti a umožň žňovaly mimo jiné zmocnit se jejich majetku. Vrcholem předválečného pronásledov sledování Židů se stala Křišťálová noc (protižidovský idovský progrom v noci z 9. na 10. listopadu přímých p obětí na životech a po této t to noci internace Židů do koncentračních ch tábort borů)

4 Reakce okolních zemí Politika appeasementu (usmiřov ování a ústupky Německu) N západnz padních velmocí (V.Británie, Francie) pomohla Hitlerovi. Celý versailleský systém m se rozpadl, protože e ho nikdo nebyl schopen bránit. Německo N vystoupilo v roce 1933 ze Společnosti národn rodů,, od 1935 zavedlo brannou povinnost a systematicky budovalo armádu, v r obsadila německn mecká armáda padesátikilometrov tikilometrové demilitarizované pásmo v Porýní,, v tomto roce rovněž německá vláda vypověděla Rýnský garanční pakt uzavřený v Locarnu. Západní velmoci nereagovaly, Hitlerova prestiž rostla a Německo N se mohlo připravovat na válkuv Smlouva Německo N a SSSR podepsán n sovětsko tskoněmecký pakt o neúto točení (pakt Molotov-Ribbentrop Ribbentrop) Německo si tím m zajistilo neutralitu SSSR a Sovětský svaz se vyhnul možnému mu válečnému konfliktu s NěmeckemN meckem.. Součást stí smlouvy byl i tajný dodatek, v němžn si obě země rozdělily území Polska a také další sféry svého vlivu

5 Válečné konflikty 30.let Italská intervence do Habeše (dnešní Etiopie) V roce 1935 přepadla p italská armáda bez vyhláš ášení války Habeš.. Boje byly velmi krvavé,, trvaly necelý rok a dobře e vyzbrojená italská armáda v nich porazila statečně bojující Habešany. any. Okupace Habeše e ukázala slabost Společnosti národn rodů,, která nedokázala na situaci odpovídaj dajícím m způsobem reagovat. Občansk anská válka ve Španělsku V roce 1936 zvítězila zila ve španělských volbách koalice lidové fronty složen ená z republikánů,, socialistů a komunistů.. Proti této t to vládě stály pravicové kruhy v armádě, které vyvolaly povstání.. V jejich čele byly generálov lové Franco a Mola. Z povstání se rozhořela občansk anská válka. Na stranu vzbouřenc enců se postavily Německo N a Itálie. Na stranu demokraticky zvolené vlády se nepostavil žádný stát. t. Evropské velmoci hlásaly zásadu z neintervence odmítnut tnutí zasahovat do konfliktu. Přesto P do Španělska přicházeli na pomoc dobrovolníci z celého světa (interbrigadisté) ) Po velmi krvavých bojích zvítězila zila v roce 1939 armáda generála Franca,, který v zemi začal al budovat fašistickou diktaturu. Čínsko japonská válka Japonsko využilo občansk anské války v Číně ( ) a dobylo významnou oblast Mandžusko (severovýchodní Čína) a zřídilo z zde loutkový stát t Mandžusko. Po odmítav tavé reakci Společnosti národn rodů Japonsko z organizace vystoupilo a navázalo spojení s Německem. N V roce 1937 zaúto točili Japonci přímo p na Čínu.

6 Umělci a jejich odpor proti válcev Část uměleck leckého světa si začíná uvědomovat, že e zlu je třeba t vzdorovat i silou Karel Čapek napsal drama Matka,, kde žena, která ztratila celou rodinu, posílá posledního syna bojovat. Další Čapkovo mimořádn dní protivále lečné dílo Bílá nemoc Charlie Chaplin natáčí v této t to době film s názvem n Diktátor tor.. Jedná se o satiru na Hitlera Osvobozené divadlo (Werich, Voskovec, Ježek) ek) uvádí protifašistick istické a protivále lečné hry: Kat a blázen, Caesar,, Pěst P na oko

7 Vypuknutí 2. světov tové války Polské tažen ení zahájila německn mecká armáda bez vypovězen zení války útok na Polsko Na situaci reagovaly Británie a Francie vstupem do války, v ale obě země byly vojensky nepřipraven ipravené Začíná válka, které se účastní 110 milionů vojáků Budou užity u nejmodernější zbraně,, včetnv etně zbraní atomových Tato válka v změnila moderní dějiny zásadnz sadním m způsobem a působp sobí na politiku dodnes Hlavním m viníkem války v bylo nacistické Německo. Hitler sliboval odplatu za ponížen ení (versailleský systém) požadoval pro Němce N životní prostor (Lebensraum( Lebensraum) ) a chtěl l vytvořit nový řád pro vyvolené

8 Skandinávsk vské tažen ení Cílem skandinávsk vské operace bylo zabezpečen ení dodávek švédské rudy pro německn mecké válečné hospodářstv ství a ovládnut dnutí norských přístavp stavů zahájila fašistick istická armáda útok přes p Dánsko, D které nekladlo žádný odpor a hned po útoku kapitulovalo. Norsko však v za pomoci britských a francouzských jednotek kladlo houževnatý odpor a kapitulovalo aža v červnu Poté zde byla zřízena z zena loutková fašistick istická vláda Vidkuna Quislinga.. Norové se však v s okupací nesmířili a po celou dobu zde fungovalo silné hnutí odporu.

9 Západní tažen ení Hitler nabídl v říjnu 1939 Velké Británii a Francii mír, m ale za ponižuj ujících ch podmínek. Po odmítnut tnutí obou velmocí začali ali nacisté s přípravami p pravami na přepadenp epadení Francie (plán n počítal s útokem přes p neutráln lní Belgii a Nizozemí) zahájila nacistická vojska postup do Nizozemí a Belgie. Nizozemská armáda kapitulovala a belgická Zákeřné německé útoky ovlivnily politickou situaci ve Francii a Velké Británii. Vrcholní představitelé spojení s politikou appeasementu se museli poroučet. Britského Nevilla Chamberlaina nahradil Winston Churchill a Edouarda Daladiera Paul Reynaud Do války v ve Francii se k Německu N přidala p i Itálie francouzská vláda kapitulovala. Aby bylo ponížen ení co největší ší,, byla kapitulace podepsána na stejném m místm stě (Compiegne)) a ve stejném m vagónu jako německn mecká kapitulace v roce Francie byla rozdělena na 2 části, severní a středn ední část země a celé atlantické pobřeží okupovalo Německo, N na jihu vládla kolaborantská (přisluhova isluhovačská) ) vláda se sídlem s ve Vichy. Část francouzů uprchla do Británie, kde v čele s generálem Charlesem de Gaullem záložila Hnutí svobodných Francouzů.

10 Bitva o Británii Po porážce Francie zůstala z Británie proti Německu N sama. Hitler nařídil přípravu p pravu invaze do Británie. Prvním úkolem bylo vybudovat pomocí Luftwaffe jasnou nadvládu du ve vzduchu. Bitva o Británii měla m 3 hlavní fáze 1. fáze f ( ) bombardování přístavů a lodí v kanálu La Manche. 2. fáze f ( ) útoky na letiště a letecké továrny byly pro Brity nejkrizovější ší.. Anglické letectvo (RAF) bylo na pokraji vyčerp erpání,, letci prováděli i několik vzletů denně,, ale nepodařilo se je pokořit. Významné postavení v RAF měli m i českoslovenští piloti, kteří utekli z protektorátu tu a bojovali proti fašismu v této t to linii. 3.fáze ( ) bombardování civilních ch cílůc včetně Londýna mělo m ochromit britský odpor,ale stal se opak. Velký podíl l na tom měl m Winston Churchill,, který byl důrazný odpůrce dřívějšíd politiky appeasementu, a vedl Británii ve smrtelné době k tvrdému odporu. Ve svém m slavném m projevu slíbil bránícím m se Britům m jen krev,dřinu,slzy a pot Hitler byl tak donucen přerup erušit zamýšlenou invazi a odložit ji na neurčito. Dosud neporažen ená německá armáda tak byla poprvé poražena. Hlavní zásluhu na tom mělo m anglické letectvo (RAF) Churchillův slavný výrok: Nikdy tolik lidí nedlužilo tak mnoho tak malé skupině

11 Severní Afrika Vstupem Itálie do války v se konflikt přenesl p na další kontinent Afriku Při útoku na Egypt však v byla italská vojska poražena od Britů.. Ti vojáky zajali a obsadili nejlepší africkou pevnost Tobrúk Na pomoc Itálii muselo Německo, N vyslalo jednotky Afrika Korbs,, které měly porazit Brity. Po počáte tečních úspěších byl však v postup Afrika Korbs zastaven a rozdrcen. Touto porážkou ztratilo Německo N spolu s Itáli lií naději na vítězství v severní Africe

12 Balkánsk nské tažen ení Italská armáda napadla Řecko, ale útok byl nejenom odražen, ale italská vojska byla zatlačena hluboko do Albánie Německo tak muselo svému spojenci opět t na pomoc. K Německu se připojilo p i Rumunsko, Maďarsko arsko a Bulharsko, které se pak staly německými n spojenci. Útok na Řecko a Jugoslávii začal al a krátce na to obě země kapitulovaly. V obsazených zemích byl silný partyzánský odpor, zejména v Jugoslávii byla celá partyzánsk nská armáda vedená Josipem Broz-Titem

13 Přepadení SSSR Plán n přepadenp epadení SSSR (plán n Barbarossa) byl realizován n Jednalo se o největší válečnou akci 2. světov tové války. Proti Sovětsk tskému svazu útočila vojska z Německa, Itálie, Maďarska, arska, Finska, Chorvatska, Slovenska a Španělska. Počáte teční rychlý postup fašistick istické armády byl ovlivněn n hrubými Stalinovými chybami. Jednak Stalin podcenil zpravodajské informace o německn meckém útoku a dále d provedl předtím m ve velení armády rozsáhl hlé politické čistky a jednotky Rudé armády byly bez zkušených velitelů. Přes tato počáte teční vítězství nedokázala fašistick istická vojska uskutečnit plán n bleskové války a Rudá armáda se dokázala vzchopit. Stalin vyhlásil Velkou vlasteneckou válku. Tato výzva měla m velký ohlas u drtivé většiny sovětských lidí.. Němci N používali nejkrutější metody vyvražď žďovali civilní obyvatelstvo a vypalovali vesnice. Jejich bezohledný postup však v více v stmeloval sovětsk tské obyvatelstvo k odporu. S postupující zimou docházelo k vyčerp erpání fašistických jednotek. Němci N sice dosáhli prvního cíle c Leningradu, ale na jeho dobytí už neměli sílu. s Začala ala blokáda, která trvala 900 dní (blokádě provázen zené krutým hladem bylo vystaveno 2,5 milionů obyvatel, z toho dětí) d ) Němci N proto soustředili síly s na rozhodující úder na Moskvu. Probojovali se 20 km od Moskvy, ale přešla p Rudá armáda do protiútoku toku a Němci N po velkých ztrátách ustoupily aža o 200 km. Byla to první porážka německých pozemních jednotek.

14 Vstup USA do válkyv Americký prezident Roosevelt počítal se vstupem do války, v ale první úder Japonska zastihl USA nepřipraven ipravené napadla japonská letadla základnu z na Havaji Pearl Harbor s cílem c vyřadit americké válečné loďstvo. Nálet N byl neobyčejn ejně překvapivý a úspěšný, ale nesplnil zcela svůj účel. Japoncům šlo předevp edevším m o zničen ení letadlových lodí,, ale ty v době útoku v přístavip stavišti ti nebyly. Ještě téhož dne vystoupil Roosevelt v Kongresu, označil jako den hanby a Kongres odsouhlasil vyhláš ášení války Japonsku a následně i Německu N a Itálii. Japonsko se chystalo zničit it zbytek amerického námon mořnictva. K rozhodujícímu boji došlo u ostrova Midway.. Přes P japonskou přesilu p skončila bitva jejich drtivou porážkou. Od této t to doby ztratilo Japonsko ve válce v s USA iniciativu.

15 Přelom ve válcev Vytvořen ení protihitlerovské koalice: Atlantická charta Roosevelt + Churchill,, v záříz 1941 se k tomuto dokumentu přidp idává SSSR ( velk( velká trojka Stalin, Churchill,, Roosevelt) Bitva u Stalingradu (největší bitva 2.světov tové války) Německý N útok zahájen (armáda von Pauluse) ) bojovalo se o každý dům, d začala ala ruská protiofenzíva, která uzavřela ve stalingradském m kotli německých n vojáků.. Ti se sice za sevřen ení ještě mohli dostat, ale Hitler to z prestižních důvodd vodů zakázal. zal. A tak musel Paulus kapitulovat. Touto bitvou padl mýtus o neporazitelnosti wermachtu Bitva u Kurska ( ) NěmeckN mecká armáda se ještě snažila o odvetu za porážku u Stalingradu, ale útok postrádal překvapenp ekvapení a byl odražen. Od této t to doby přešla p Rudá armáda na celé frontě do ofenzivy a udržela ji do konce války. v V rámci r kurské operace se odehrála největší tanková bitva 2.světov tové války u Prochorovky

16 Další válečné operace a události roku 1943 Kapitulace Itálie: v červenci 1943 se spojenecké jednotky vylodily na Sicílii a v jižní Itálii. Postup těchto t vojsk vedl ke svržen ení fašistick istického režimu B. Mussoliniho.. Itálie pak vyhlašuje Německu N válku. v NěmeckN mecká armáda pak reaguje tím, t že e se opevní v severní a středn ední části Itálie Bitva u Guadalcanalu (ostrov na Šalomounových ostrovech) Bitva probíhala od srpna 1942 do února 1943 a skončila porážkou Japonska. VítěznV zné Spojené státy ty tak zasadily Japonsku první porážku na pevnině,, získaly z definitivně iniciativu a rovněž tato bitva znamenala přelom p ve válce v v Tichomoří Teheránsk nská konference - prosinec 1943 Teherán n (Irán) 1.konference velké trojky (Roosevelt, Stalin, Churchill) ) Co bylo dojednáno? no? V.Británie a USA se zavazují uskutečnit Invazi do Francie nejpozději ji do května Sovětský svaz se zavazuje, že e po porážce Německa N vyhlásí válku Japonsku. ZároveZ roveň na této t to konferenci představitelp edstavitelů velmocí byla přijata p deklarace o společném m postupu proti NěmeckuN

17 Invaze otevřen ení druhé fronty Operace byla zahájena pod vedením m generála Eisenhowera dne vylodění v západnz padní Evropě bylo velmi složit ité,, proto bylo nutné vycvičit it velké množstv ství vojáků (celkem 3 miliony) Vylodění spojenců se uskutečnilo v Normandii, a ne v Calais, kde je Němci N očeko ekávali. Současn asně s vyloděním m v Normandii se vylodila spojenecká vojska i v jižní Francii a německn mecká obrana, tísněná ze dvou stran, se rozpadla byla osvobozena Paříž

18 Porážka fašismu v Evropě Jaltská konference (únor 1945) setkání Velké trojky (Stalin,Roosevelt,Churchill Churchill) ) na Jaltě (SSSR) Závěry: Z zničen ení fašismu, uspořádání povále lečných poměrů v Německu N a SSSR se zavázal, zal, že e po kapitulaci Německa N vstoupí do války v s Japonskem Počátek roku 1945 velká ofenziva Rudé armády na východní frontě a rovněž úspěšné tažen ení Spojenců na ZápadZ padě Hitler spáchal sebevraždu (druhý fašistický diktátor tor Mussolini ještě předtím popraven italskými partyzány) podepsali Němci N bezpodmíne nečnou nou kapitulaci vůčv ůči i všem v spojencům m v severofrancouzské Remeši. Na Stalinův v požadavek byla kapitulace podepsána ještě jednou Tento den se považuje za konec války v v Evropě,, přestop estože e boje pokračovaly ovaly ještě poté. Postupimská konference - léto politické ukončen ení 2. světov tové války 3. schůzka nejvyšší šších představitelp edstavitelů SSSR, VB, USA v Postupimi (předm edměstí Berlína) Nové složen ení představitelů: : za USA nový prezident Harry Truman,, za VB jednání začal al Churchill,, ale v průběhu byl vystřídán n nově zvoleným ministerským předsedou p - Clement Attlee,, SSSR beze změny Stalin. Závěry: Z o poražen eném m Německu N vymýtit kořeny fašismu, rozpustit armádu, potrestat válev lečné zločince a uskutečnit demokratizaci státu. tu. Dále D stanovena výše e reparací,, hranice a rozdělen lení Německa do 4 okupačních zón z n pod kontrolou USA, SSSR, VB, Francie. ZároveZ roveň tato konference rozhodla o odsunu německn meckého obyvatelstva z Polska, Maďarska, arska, Československa

19 Porážka Japonska, konec válkyv Říjen 1944 Japonská porážka u ostrova Leyte.. Nepomohlo ani nasazení japonských pilotů sebevrahů (kamikadze) Japonská vláda však v stále aža do července 1945 odmítala kapitulovat. Američan ané pak reagovali svržen ením m atomových bomb 6. a na Hirošimu imu a Nagasaki. Bezohledný útok na nevojenské cíle zabil civilistů.. Mnozí další postupně umírali na nemoci z ozářen ení Dvojí záměr r atomového útoku USA: jednak neprotahovat válev lečné boje s Japonskem, ale také demonstrovat před p celým světem a zvláš áště před SSSR svoji sílu. s 8. srpna 1945 vstupuje do války v SSSR (během krátk tké doby zničil il milionovou japonskou armádu v Mandžusku) 2. záříz 1945 podepisuje japonský císac sař Hirohito bezpodmíne nečnou nou kapitulaci Japonska. Tím T m byl poražen fašismus i v Asii a 2. světov tová válka skončila

20 Bilance 2. světov tové války Účast 70 zemí,, do vojenské služby povoláno 110 mil. osob, zahynulo více v než 50 mil.lidí,, 35 mil.bylo raněno. no. Nejednalo se jen o oběti, válka v poznamenala i životy těch, t kteří přežili. Odhad veškerých nákladn kladů na přípravu p pravu i vedení války: 4 bilióny dolarů. Celkově nejvíce zasaženou zemí byl Sovětský svaz Po válce v se vytvořilo nové rozdělen lení světa. SSSR si vytvořil imperiáln lní blok ze zemí osvobozených Rudou armádou (výchdn( výchdní a středn ední Evropa vč. v ČSR) ZápadnZ padní svět respektoval nového vůdce v USA. Ostrý konflikt těchto t supervelmocí vedl ke studené válce Oběti hlavních bojujících ch zemí v letech SSSR Němec. Polsko Japon. Jugosl. Francie Řecko Itálie USA V. Brit. 28 mil. 6,5 mil. 6 mil. 2,5 mil. 1,7 mil. 650 tis. 560 tis. 500 tis. 400 tis. 375 tis.

21 Vrcholní nacističtí představitelé Adolf Hitler narozen v Rakousku Uhersku, mládí prožil ve Vídni, V živil se jako malíř pokojů a čalouník. Účastník k 1.světov tové války. První pokus o převzetp evzetí moci mu nevyšel, el, odsouzen na 5 let, ale po 6 měsících m ch propuštěn. Ve vězenv zení napsal knihu Mein Kampf.. Ovládl NSDAP, po volbách se stal říšským kancléřem a vybudoval v Německu nacistickou diktaturu. Na konci války v spáchal sebevraždu. Herman Göring podíl l na vzniku Gestapa (nacistická politická policie) a sítěs koncentračních ch tábort borů.. Od roku 1935 velitel německn meckého letectva (Luftwaffe( Luftwaffe) ) Po válce v odsouzen Norimberským tribunálem k trestu smrti. TěsnT sně před popravou spáchal sebevraždu Heinrich Himmler velitel SS (ozbrojená složka NSDAP) Gestapa i koncentračních ch táborů.. Po zadržen ení Američany spáchal sebevraždu. Josef Goebbels ministr propagandy. Pod svou kontrolou měl m l kulturu, tisk, rozhlas i film. Na konci války v spáchal sebevraždu i se svou ženou a šesti dětmi. d Rudolf Hess osobní tajemník k Hitlera. Podílel se na Norimberských zákonech. z V roce 1941 odletěl l na vlastní pěst do V. Británie zprostředkovat mír. m Byl však v uvězn zněn a Norimberským procesem odsouzen na doživot ivotí jako válev lečný zločinec. Ve vězenv zení v r spáchal sebevraždu. Joachim von Ribbentrop ministr zahraničí,, podílel se na útoku na Polsko a na další ších válev lečných operacích. ch. Odsouzen Norimberským tribunálem k trestu smrti a popraven Reinhard Heydrich tvůrce nacistické vyhlazovací politiky, zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě.. Byl zabit Československými výsadkáři

22 Válečné zločiny Holokaust program likvidace vešker kerého židovského obyvatelstva Evropy (1942 se konala konference ve Wansee.. Zde Reinhard Heydrich rozpracoval tento program) Byla vybudována síťs vyhlazovacích ch tábort borů. Židé byli soustřed eděni buď ve vyčlen leněných ných čtvrtích měst m ghettech (největší ve Varšav avě) ) nebo v koncentračních ch táborech t (u nás n Terezín) Odtud pak transport do vyhlazovacích ch tábort borů (největší Osvětim zahynulo zde 1,5 mil.lidí) ) kde bylo prováděno hromadné vraždění v plynových komorách za pomocí Cyklonu B. Příslušníci protifašistick istického odboje končili buď hned na popravištích, nebo v koncentračních ch táborech t (Mauthausen, Sachsenhauzen,, Buchenwald, Dachau atd.) Pro válev lečné zločince byl zřízen z zen Mezinárodn rodní vojenský tribunál l v Norimberku. Proces se konal na přelomu p let 1945 a Obžalov alováno 24 nejvyšší šších nacistických představitelů ze 4 zločin inů: : spiknutí proti míru, m zločiny proti míru, m válev lečné zločiny a zločiny proti lidskosti. K trstu smrti odsouzeno 12 nacistů,, 3 na doživot ivotí,, 2 na 20 let, 1 na 15 let, 3 zproštěni obžaloby. Podobný proces se konal i v Tokiu, kde bylo odsouzeno k trestu smrti 12 osob a 14 dostalo doživotn ivotní tresty.

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2. Světová válka 5. ročník Mnichovská

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ V PŘEDVEČER VÁLKY Adolf Hitler má připravený plán na bleskové obsazení Evropy a k tomu potřebuje nasadit všechny své vojenské síly. Dalším cílem po ovládnutí Evropy

Více

Atlantická charta dokument, který obsahoval hlavní principy vedení války a nové organizace světa po jejím skončení.

Atlantická charta dokument, který obsahoval hlavní principy vedení války a nové organizace světa po jejím skončení. Vznik protihitlerovské koalice Koalice = seskupení, spojení Vývoj válečných událostí v roce 1941 donutil západní mocnosti k vytvoření tzv. protihitlerovské koalice. Atlantická charta dokument, který obsahoval

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

Od útoku Japonců na Pearl Harbor po prolomení německé blokády Leningradu (1941-1944)

Od útoku Japonců na Pearl Harbor po prolomení německé blokády Leningradu (1941-1944) SÍLY SE VYROVNÁVAJÍ Od útoku Japonců na Pearl Harbor po prolomení německé blokády Leningradu (1941-1944) Klíčová slova: útok na Pearl Harbor, vstup USA do války, vznik Velké Trojky, bitva u Midway, osvobození

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

Otázka: Nejvýznamnější události 1. pol. 20. století. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Zdeňka. 1. Světová válka. Vznik Československa

Otázka: Nejvýznamnější události 1. pol. 20. století. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Zdeňka. 1. Světová válka. Vznik Československa Otázka: Nejvýznamnější události 1. pol. 20. století Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Zdeňka 1. Světová válka Vznik Československa Pařížský Versailleský systém Poválečné Československo Světová

Více

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_108 Válka v Tichomoří Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva. Rozvíjí čtenářskou a informační

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_09. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_09. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_18. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_18. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_18 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 2.část VY_32_INOVACE_D5_20_18 Anotace: materiál obsahuje 4 úvodní listy, 18 listů prezentace Šablona:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945)

Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945) Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945) 1. fáze (od napadení Polska - 1. 9. 1939 -po napadení SSSR 22. 6. 1941) blesková válka 1. 9. 1945 napadení Polska německou armádou /wehrmacht/ (17. 9. napadení

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Časově-tematický plán Dějepis 9

Časově-tematický plán Dějepis 9 Časově-tematický plán Dějepis 9 Měsíc Tematický celek - učivo Září Opakování učiva 8. roč. Svět po I. SV Pařížská mírová konference versailleský systém Nové uspořádání Evropy, rozpad Rakousko-Uherska Vznik

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Dějepis, 9. ročník Sada:

Dějepis, 9. ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15 ŽIVOT V PROTEKTORÁTU Doplň informace k následujícím obrázkům ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15. 3. 1939 došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) státní orgány jsou podřízeny Německu a

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0120. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0120. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Historie století. Otázka číslo: 1. Atomová bomba byla svržena na Hirošimu v Japonsku:

Historie století. Otázka číslo: 1. Atomová bomba byla svržena na Hirošimu v Japonsku: Historie 04 20. století Otázka číslo: 1 Atomová bomba byla svržena na Hirošimu v Japonsku: 6. 8. 1945 8. 8. 1945 9. 8. 1945 9. 8. 1946 Otázka číslo: 2 O potrestání válečných zločinců rozhodoval: norimberský

Více

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946)

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946) Gaulle, Charles de (nar.1890) francouzský vojenský a politický činitel. Po vítězném německém tažení na Západ v roce 1940 uprchl do Velké Británie a vytvořil zde hnutí Svobodná Francie. V letech 1944 1946

Více

NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID

NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID září 1939 MAGINOTOVA LINIE SHROMÁŽDĚNÍ VOJENSKÉ SÍLY, ALE BEZ AKCE DO JARA 1940 KLID VB až 1940 VŠEOBECNÁ BRANNÁ POVINNOST PODIVNÁ VÁLKA VÁLKA V SEDĚ (SITZKRIEG) v živé paměti stále

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

Fronty druhé světové války

Fronty druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

- Němci přepadli neměcký vysílač, byli přitom převlečeni do Polských uniforem --> obvinily Polsko z napadení vysílače

- Němci přepadli neměcký vysílač, byli přitom převlečeni do Polských uniforem --> obvinily Polsko z napadení vysílače Otázka: 2. světová válka Předmět: Dějepis Přidal(a): Anonym - příčiny: - boj o nové hospodářské a politické rozdělení světa - snaha Německa ovládnout svět - záminka: - 31. 8. 1939 údajné přepadení německého

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie 20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA Otázka číslo: 1 Malá dohoda byla tvořena státy: Československo Maďarsko Jugoslávie Rumunsko Otázka číslo: 2 Briand-Kellogův pakt: byl podepsán r. 1928 obsahoval závazek neřešit

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Literatura: Child, John, Tim Hodge and David Taylor. Understanding History 3. Oxford: Heinemann Publishers, 1993. Kelly, Nigel and Martyn Whittock. The Era of the Second World War.

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA MIMO EVROPU

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA MIMO EVROPU DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA MIMO EVROPU BOJE V AFRICE ITÁLIE zahájila v roce 1940 vojenské akce v AFRICE. Nejdříve obsadila BRITSKÉ KOLONIE V SEVEROVÝCHODNÍ AFRICE, hned po té se pokusila obsadit EGYPT a

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT České svátky, vy_32_inovace_ma_36_02

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu Sovětský voják vítězně vztyčil vlajku. FOTO - Bundesarchiv Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu»A jak začala válka? Na všech strategických směrech na naše vojska neočekávaně dolehly mimořádně silné údery

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Plán Barbarossa a vypuknutí světové války

Plán Barbarossa a vypuknutí světové války Plán Barbarossa a vypuknutí světové války Plán Barbarossa a vypuknutí světové války Po napadení Polska Hitlerem (1. září 1939) vyhlásila Velká Británie a Francie Německu válku (3. 9. 1939). 14. 6. 1940

Více

Důsledky 2. světové války pro Evropu

Důsledky 2. světové války pro Evropu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Kdy Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci v druhé světové válce?(přesná data)

Kdy Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci v druhé světové válce?(přesná data) Opakování na test č. 3 termín testu 5. 4. 2016 Otázky v testu se neomezí jen na zde zveřejněné. Přečtěte si učebnici str. 200-212! Kdy začala 2. světová válka? Kdo byl prvním říšským protektorem? Co se

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Fašismus v Itálii a nacismus v Německu

Fašismus v Itálii a nacismus v Německu Fašismus v Itálii a nacismus v Německu 1. Jaké jsou základní principy fašismu? 2. Co vedlo ke vzniku fašismu? Proč mu byla leckdy dána přednost před komunismem? 3. V čem je fašismus s komunismem shodný

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014 OBRANA DEMOKRACIE V ČSR T.G. Masaryk byl třikrát zvolen prezidentem, v roce 1935 abdikoval, ve funkci jej nahradil Edvard Beneš. (Masaryk zemřel 1937). Hitler začal uskutečňovat svoje plány a zvyšovat

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí nichž se žáci seznámí s největší leteckou bitvou průběhu

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

2. světová válka VY_32_INOVACE_D_435

2. světová válka VY_32_INOVACE_D_435 VY_32_INOVACE_D_435 Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 9. ročník Datum vypracování: 17. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: žáci mohou vyplňovat pracovní list buď jako opakování pobraného učiva

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název:VY_INOVACE_14_15 Závěrečné opakování

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název:VY_INOVACE_14_15 Závěrečné opakování Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Marie Švrčková Název:VY_INOVACE_14_15 Závěrečné opakování Téma: Závěrečné opakování Vzdělávací oblast:

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Dej 3 2. světová válka. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 3 2. světová válka. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 3 2. světová válka Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 1938 Otevřené vojenské spojenectví fašistických států Itálie a

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.288 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Číslo DUMu/Název DUMu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

[cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png>

[cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> 2. SVĚTOVÁ VÁLKA VÝCHODNÍ FRONTA 1941 OPERACE BARBAROSSA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÁ

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Test Konec II. světové války

Test Konec II. světové války Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Test

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více