Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie"

Transkript

1 Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci 2.1 Děti deprivovné emocionálně nrušené 2.2 Týrné zneužívné děti (syndrom CAN) 2.3 Děti s poruchmi učení chování 2.4 Děti s kynofobií 2. Děti dlouhodobě hospitlizovné 2. Mldiství dospělí v náprvných ústvech 2. Duševně nemocní závislí 2. Lidé v životní krizi 2.9 Senioři 2.10 Shrnutí 3. Techniky práce při cnisterpii 3.1 Psychologické techniky cnisterpeutické práce 3.2 Motorické techniky cnisterpeutické práce 3.3 Sociální techniky cnisterpeutické práce 3.4 Logopedické techniky cnisterpeutické práce 3. Shrnutí 4. Součsná situce v cnisterpii 4.1 Cnisterpeutické orgnizce ve světě 4.2 Cnisterpeutické orgnizce u nás 4.3 Shrnutí. Aplikovný průzkum využití CT u seniorů.1 Cíl, metodologie využití plikovného průzkumu.2 Průběh výsledky interpretce plikovného průzkumu.3 Vyhodnocení shrnutí plikovného průzkumu. Léčb kynofobie pomocí CT popis převztého pozorování.1 Cíl, metodologie využití práce s převztým pozorováním.2 Průběh výsledky převztého pozorování.3 Vyhodnocení práce s převztým pozorováním Závěr Resumé Anotce klíčová slov Seznm litertury Přílohy: I. Zkušební řád pro cnisterpeuty cnisterpeutické psy II. Fotogrfické ukázky motorických technik III. Popis her IV. Úkoly socice IAHAIO V. Psí destero psí modlitb

2 VI. Plemeno FCR, soubor hlvních signálů, které psi užívjí k dorozumívání, chrkteristik rsy 11 Úvod Cílem této práce je seznámit čtenáře s existencí, historií i vývojem poměrně nového nepříliš známého vědeckého oboru- cnisterpie. Autork diplomové práce se pokusí nstínit některé možnosti výkonu cnisterpie v sociální práci s klienty různě sociálně znevýhodněnými poukázt n kldné účinky cnisterpie pro rozvoj, obnovu či zchování některých tělesných psychických funkcí klientů. Prokztelné jsou účinky n jemnou i hrubou motoriku, n chování klientů, n jejich myšlení, emoce řeč. K témtu cnisterpie se utork diplomové práce dostl náhodou při volbě náplně své práce. Původně věděl o cnisterpii velice málo, jen to, že její sestr chová ps právě oné rsy, která se velmi úspěšně využívá pro cnisterpii. Tto rs se v litertuře oznčuje zkrtkou FCR flt coted retriever. Je to sice poněkud tempermentnější plemeno, le všechny nesnáze s vedením těchto psů vyváží jejich obrovská lásk k lidem dětem obzvlášť. Jko chovtelk je sestr utorky v úzkém kontktu s osttními chovteli tohoto plemene, kterému se říká hovorově fleti. Rozhodnutí se zrodilo jednoho dne, kdy se utork diplomové práce vydl nvštívil nově nrozená štěňátk fletů k pní chovtelce Mrice Zouhrové z Obůrky u Blnsk. Právě tto úžsně energická pozitivně nbitá pní přivedl utorku diplomové práce n myšlenku hlouběji poznt následně seznámit i Vás, čtenáře diplomové práce, s cnisterpií. Pní Mrik Zouhrová přiblížil utorce progrm Speciální zákldní školy v Blnsku, kde působí jko pedgožk zároveň tm vodí n terpie i své pejsky. Autork diplomové práce zčl docházet n různá školení pořádná cnisterpeutickou společností, optřovt si informce i literturu o cnisterpii, nvštěvovt semináře. Postupně se zkontktovl s dlší orgnizcí, která se zbývá poskytováním cnisterpeutických služeb, tou je sdružení Pif ve Vyškově. Zde umožnili utorce diplomové práce nvštívit s jejich cnisterpetickým týmem různá sociální i zdrvotní zřízení, poznt význm cnisterpie pro různé typy pcientů hlvně zkusit si práci s klientem pomocí cnisterpeutického ps. Klíčovým zdrojem informcí se utorce stl internet, ve znčné míře využívl tké znlostí zkušeností pní Mriky Zouhrové, dále cnisterpeutů ze sdružení Pif Vyškov, byl n konzultci u PhDr. Jiřiny Lcinové velkou oporou jí byl i vedoucí diplomové práce PhDr. 2 Štěpánková. Co se týče knižních publikcí, jko

3 nepostrdtelnou se pro cnisterpii jeví knížk MUDr. Lenky Gljdové Pes lékřem lidské duše. Diplomová práce je rozdělen do čtyř teoretických dvou prktických kpitol. Všechny kpitoly jsou dále členěny do podkpitol. V první kpitole se utork diplomové práce věnuje pojetí cnisterpie. Co cnisterpie lidem přináší, jk kdy vznikl, jké druhy cnisterpie rozlišujeme, které z nich v prxi využíváme proč. Kromě několik málo knih existují v nší zemi k dné problemtice Sborníky ze seminářů konferencí. V červnu roku 200 se konl v Brně Mezinárodní seminář o zooterpiích, kterého se zúčstnil i utork diplomové práce. Právě tm se odborníci od nás i z okolních zemí snžili nvrhnout vytvořit stndrdy kvlity pro výkon cnisterpie jko zákldního poždvku pro možnost ukotvení cnisterpie jko léčebné terpie do nšich právních předpisů tk, by mohl být v budoucnu cnisterpie nbízen jko státem uznná sociální služb. Jko hudb budoucnosti se pk pro nás jeví snh rkouských odborníků o uznní cnisterpie jko medicínského výkonu. Ve druhé kpitole se snžíme postihnout hlvní cílové skupiny pro cnisterpeutický výkon v oblsti sociální práce. Cnisterpie je u nás ztím znám především jko relxčně- rehbilitční terpie pro děti s různým stupněm tělesného či kombinovného postižení. Avšk pes dokáže pomoci i pcientům nemocným duševně, lidem opuštěným, citově strádjícím, dětem bojujícím s pnickým strchem, lidem závislým n drogách. Upltnění cnisterpie je velice široké poslední dobou se nštěstí již objevuje mezi nbízenými službmi některých sociálních či zdrvotních zřízení. Jk již nstínil utork dříve, čstějšímu využití služeb cnisterpie brání ztím neexistující jednotná metodik v této oblsti nepružná legisltiv s příliš přísnými hygienickými kritérii pro vstup zvířt do zdrvotnických výchovných zřízení. Třetí kpitol rozkrývá jednotlivé techniky metody práce cnisterpie. Hlvním zdrojem informcí byl pro utorku diplomové práce Cnisterpeutická kuchřk neb metody cnisterpie od Mriky Zouhrové, která proztím knižně nevyšl, le je k dispozici n internetu jko příručk pro cnisterpeuty je tké rozšiřován v tištěné podobě v rámci cnisterpeutických školení seminářů. Kromě toho čerpá utork diplomové práce z příspěvků přednášených n seminářích, sdružených následně do Sborníků. Jejich výčet je uveden v seznmu litertury n konci diplomové práce. 3

4 Ve čtvrté kpitole se utork věnuje součsné situci cnisterpie ve světě i u nás. V zhrničí již prcuje celá řd pomocných orgnizcí sdružení, která mjí své cnisterpeutické týmy. Nejznámější sdružující institucí je světová socice IAHAIO. U nás má podobnou zstřešující funkci Cnisterpeutická socice (CTA). CTA byl zložen jko zájmové sdružení právnických osob zregistrován u Krjského úřdu Jihomorvského krje. V podkpitole 4.2. jsou rozvedeny záměry CTA její význm pro celou cnisterpeutickou obec. Pátá kpitol rozkrývá plikovný průzkum provedený utorkou v blnenském Senior centru n skupině seniorů trpících demencí. Cílem průzkumu bylo ověřit stnovené hypotézy, zd cnisterpie zvyšuje kvlitu život seniorů zlepšuje jejich zdrvotní stv. Pozorování převzté od pní Mriky Zouhrové její spoluprcovnice Michely Benešové prezentuje utork diplomové práce v šesté kpitole. Uvedené pozorování se týká léčby kynofobie u desetileté dívky. Práce je doplněn přílohmi, by si čtenář mohl o cnisterpii vytvořit zcel konkrétní předstvu. 4

5 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem Až donedávn se myslelo, že výhody vzthu člověk ke zvířeti se omezují pouze n nplnění citových společenských potřeb, ukázlo se všk, že zhrnují zlepšení celkového psychického i fyzického zdrví. (Gljdová, Lenk, 1999) 1 Přátelství lidí domácích zvířt je stré jko lidstvo smo. Pes provází člověk již let. Nejčstějším motivem pořídit si domácí zvíře je získt přítele společník. Vlstnit jkékoli domácí zvíře se zdá velkou výhrou pro zdrví člověk. Vědci zjistili, že vlstnictví domácího zvířete dokáže dokonce prodloužit život člověk ž o 1 %. 2 Mjitelé psů získávjí kromě pevné citové vzby i možnost prvidelného pohybu, pocit potřebnosti celkově dochází k upevnění jejich zdrví. Tké pro rodiny s dětmi má pes nesporný význm. Doc. Vojtěchovský n svých přednáškách v rámci seminářů n toto tém uvádí: Mnohleté studie, především se psy, prokázly efekty n zdrví již po 1. roce soužití. V rodinách, kde je zkoumáno soužití let více, je mximální efekt pozorován mezi prvním třetím rokem. 3 Přátelství dítěte se psem podporuje dnes celá řd dětských psychologů, mezi nejznámější zstánce vzthů pes-dítě ptří prof. Zdeněk Mtějček. Ten ve svých publikcích vyzdvihuje důležitost přátelství dítěte se zvířetem pro podporu jeho citového rozumového vývoje. Mtějček poukzuje n fkt, že pokud je pes pořízen ve správném věku dítěte, má n jeho vývoj nesporně kldný vliv. Rozvíjí dětskou fntzii předstvivost, je společníkem pro hry důvěrníkem v době smutku. Učí děti zodpovědnému postoji ke zvířtům seznmuje je s přirozeným koloběhem život v přírodě. Vyplňuje volný čs dítěte pomáhá překonávt stres při obtížných životních situcích Gljdová, Lenk. Pes lékřem lidské duše. 1.vyd. Prh: Grd, 1999, 4 s. Gljdová, Lenk. Pes lékřem lidské duše. 1.vyd. Prh: Grd, 1999, s. Vojtěchovský, Miloš. Léčivá zvířt.in Sborník příspěvků Zvíře jko prtner průvodce člověk. Prh: Ekumen.kd.,1999, s.)

6 Kždá rodin s jedním dítětem by měl mít jednoho velkého, dobromyslného dobře vychovného ps. prof. Boris M. Levinson, PhD. dětský psycholog psychoterpeut, USA I pouhé chovtelství ps předstvuje důležitou socioterpii. A tento příznivý vliv přátelství člověk se psem přivedl lidi n myšlenku rozvoje cnisterpie. Cnisterpie ptří do velké skupiny zooterpií. Zooterpie obecně používjí zvířt k různým formám terpeutického kontktu s člověkem. Kromě cnisterpie se můžeme v nšich podmínkách setkt s hipoterpií (terpie pomocí jízdy n koni), felinoterpií (terpie pomocí kočky) nebo nimoterpií (sem spdá terpeutický kontkt s osttními drobnými zvířty). Termín cnisterpie se vyskytuje v českém jzyce od roku 1993, kdy ho poprvé užil PhDr. Jiřin Lcinová jko název svého nového projektu. Jde o složeninu ltinského slov cnis- pes řeckého slov therpi- léčení, léčb. V zhrniční litertuře se můžeme setkt spíše s termínem Dog therpy (v nglické litertuře) či die Hundetherpie (v německé litertuře). Název cnisterpie se vžil jko oznčení způsobu terpie, který využívá pozitivního působení ps n zdrví člověk, přičemž pojem zdrví je myšlen přesně podle definice WHO (Světové zdrvotnické orgnizce) jko stv psychické, fyzické sociální pohody. (Gljdová, 1999 ) 4 Jedná se o podpůrnou terpii, při níž přítomnost pozitivní působení ps dokáže nvodit zlepšení zdrví klient. Vědecký zákld tomuto tvrzení položil v 0. letech merický psychitr Boris M. Levinson, který prokázl ve svých výzkumech, že zvíře dokáže vyvolt pozitivní sociální emociální, b přímo terpeutické efekty, jež následně mohou přispět ke zlepšení zdrvotního stvu. Levinson zformulovl hypotézu, podle níž zvířt sice nemohou vyléčit, le předstvují sociální ktlyzátor, který zhjuje podněcuje sociální kontkt. 4 Gljdová, Lenk. Pes lékřem lidské duše. 1.vyd. Prh: Grd, 1999, 24 s. Strková, Štěpánk. Cnisterpie. In Sborník příspěvků Zvíře jko prtner...prh: Ekumen.kd., 1999, 13 s.

7 Psi dokážou prolomit sociální briéry, podněcují verbální neverbální komunikci, obnovují či udržují jemnou i hrubou motoriku, probouzí zájem o okolní svět, vyvolávjí vzpomínky emoce. Jejich tělesná blízkost dokáže prohřát ztuhlé svlové prtie klient, uvolnit ho, příjemně nldit připrvit n následnou rehbilitci. Objektivní vědecké výzkumy, které zmiňuje Gljdová, hovoří o blhodárném účinku kontktu se psem n snížení krevního tlku pulsu n nstolení celkového pozitivnějšího přístupu k životu. 1.2 Vznik cnisterpie ve světě Počátky utváření vzthu mezi člověkem psem můžeme dtovt do prvěku, kdy poprvé npdlo prvěkého člověk ochočit si vlčí mládě. Jk uvádí Gljdová ve své knize, brzy se pes stl důležitým spojencem přítelem člověk. Jsným důkzem o přátelství mezi člověkem psem je nález 12 tisíc let strého pleolitického hrobu n území severního Izrele, ve kterém byly nlezeny kosterní pozůsttky člověk objímjícího svého ps. Pes pk provází jko přítel i pomocník člověk jeho mláďt celým strověkem, středověkem i novověkem. Pro terpeutické účely bylo poprvé použito zvířt již v 9. století u zdrvotně postižených pcientů v Gheelu v Belgii. V 1. století existovly kliniky, kde se používli králíci drůbež jko nástroje terpie. Tto zvířt pomáhl zvýšit pcientům sebekontrolu přijmout zodpovědnost z tyto živé tvory. Jejich přítomnost n pokojích zlepšovl komunikční dovednosti pcientů. V 90. letech 1. století byl zložen v Anglii klinik York Retret s cílem pečovt o duševně nemocné s láskou porozuměním, což nebylo v té době příliš obvyklé. Součástí progrmu byl péče o drobná zvířt, jejíž prostřednictvím získávli pcienti pocit zodpovědnosti k těmto tvorům. 9 O století později bylo v Německu zloženo středisko Bethel v Bielefeldu, kde byl přítomnost drobných zvířt smozřejmostí již od smého počátku existence tohoto zřízení. Psi, kočky, ptáci i koně zde npomáhli při léčení pcientů s epilepsií. 9 Gljdová, Lenk. Pes lékřem lidské duše. 1.vyd. Prh: Grd, 1999, 1s. více o historii njdete v knize: Gljdová, Lenk. Pes lékřem lidské duše. Prh: Grd, 1999, s. Strková, Štěpánk. Cnisterpie. In Sborník příspěvků Zvíře jko prtner...prh: Ekumen.kd., 1999, 1 s. Gljdová, Lenk. Pes lékřem lidské duše. 1.vyd. Prh: Grd, 1999, 2-2s.

8 Po první světové válce bylo v nemocnicích v USA poprvé použito psů k rozptýlení vojáků, kteří přišli ve válce o zrk. V nemocnici Sv. Elizbethy ve Wshingtonu zjistili lékři pod vedením dr. Whit, že pes dokáže poskytnout útěchu i hluboké přátelství obětem válečných konfliktů. Toto zjištění vedlo v USA k zpojení psů do rehbilitce zrněných i po 2. světové válce. Zvířt úspěšně pomáhl udržovt mysl rekonvlescentů v ktivitě odváděl jejich pozornost od vlstních zrnění. 10 USA se tk stly hlvní zákldnou pro výzkum i prktické užívání terpie pomocí psů. Ani Evrop nezůstl pozdu. V roce 19 zložili v Norsku mnželé Stordhlovi centrum pro zdrvotně postižené Beitostolen. K pomocníkům při rehbilitci pcientů zde přibyli tké psi koně. Zlomovým pro terpii pomocí zvířt byl výzkum merického dětského psycholog Borise M. Levinson. Jk bylo již dříve nznčeno, Levinson objevil v 0. letech minulého století v rámci své prxe výrzný terpeutický efekt kontktu dítěte se psem. Pes npomáhá podle Levinson nvázt potřebný kontkt mezi terpeutem jeho pcientem. N jeho hypotézu, která byl zmíněn v předchozí podkpitole, nvázli odborníci ze Státní univerzity v Ohiu v USA v čele s Corsonovými rozprcovli možnosti terpie pomocí zvířt. 11 Corsonovi vystihli specifické znky, které činí psy tk oblíbenými pro terpii: Je to jejich schopnost poskytovt kldné emoce dotykový kontkt v kždé době z kždé situce spolu s dětsky nivní důvěrou, kterou psi vůči lidem chovjí - to vyvolává obdobnou rekci u lidí, kteří zse dávjí důvěru psovi kteří se cítí z zvíře odpovědni. 12 Mnželé Corsonovi si všimli, jk význmná je pro výsledek terpie nonverbální komunikce mezi terpeutem pcientem. Jeden jediný (vůlí neovldtelný) negtivní neverbální signál ze strny terpeut vrcí jeho úsilí zpět n strt. Aby zmezili těmto těžkostem, doporučili Corsonovi jko pomocného terpeut ps. Jeho přítomnost eliminovl problémy v komunikci, dokázl zvýšit pcientovo sebeocenění, jeho jistotu uvést ho zpět do relity. Corsonovi dosáhli ohromných výsledků se psy, zejmén u pcientů extrémně introvertních hluchých. 13 Po těchto mnoh důkzech pozitivního účinku ps jko pomocného terpeut byl zložen v roce 19 první orgnizce zbývjící se terpiemi se psy - TDI, Inc. Celý Gljdová, Lenk. Pes lékřem lidské duše. 1.vyd. Prh: Grd, 1999, 2 s. srov. Gljdová, Lenk. Pes lékřem lidské duše. 1.vyd. Prh: Grd, 1999, 2 s. Strková, Štěpánk. Cnisterpie. In Sborník Zvíře jko prtner...prh: Ekumen.kd., 1999, 1 s. srov. Strková, Štěpánk. Cnisterpie. In Sborník Zvíře jko prtner...prh: Ekumen.kd., 1999, 1-1 s.

9 název této společnosti je Therpy Dogs Interntionl její zkldtelkou byl Eline Smithová. Dodnes působí tto orgnizce v Klifornii. 14 V roce 19 se k ní připojil společnost DELTA SOCIETY, dnes jedn z nejznámějších mezinárodních orgnizcí, kterou zložil v Oregonu Michel McCulloch. 1 Ve stejném roce vznikl ve Frncii společnost AFIRAC 1 o dv roky později Skotsku podobně změřený spolek SCAS. 1 ve Právě poslední jmenovná orgnizce se stl v roce 1990 jedním z iniciátorů pro zložení mezinárodní socice IAHAIO (Interntionl Assocition of Humn-Animl Interction Orgniztions), která sdružuje jednotlivé národní orgnizce. 1 O náplni činnosti mezinárodní socice se zmíníme podrobněji v podkpitole Rozvoj cnisterpie v ČR Historie cnisterpie u nás se dtuje od roku 1993, kdy, jk jsme již zmínili v kpitole 1.1, dr. Jiřin Lcinová vytvořil uměle termín cnisterpie pro pojmenování svého nového progrmu. Ve tomto projektu nzvném CANISTERAPIE využil Lcinová poprvé u nás skupinu psů (ljšské mlmuty) pro interkci s velkou skupinou dětí. 19 Dr. Lcinová zložil ve stejném roce brněnské SDRUŽENÍ FILIA, pod hlvičkou kterého probíhjí v Brně kždoročně mezinárodní semináře o zooterpiích. Jen o rok později, tedy 1994, vznikl n Morvě orgnizce PIAFA VYŠKOV, jejíž hlvní náplní je do součsnosti hipoterpie cnisterpie. V roce 199 se konl v Ženevě již. mezinárodní kongres IAHAIO, kterého se zúčstnil i nše delegce ve složení: dr. Lcinová, prof. Mtějček, dr. Chmrádová, dr. Wágnerová doc. Vojtěchovský. Čeští zástupci velmi úspěšně prezentovli projekt CANISTERAPIE Jiřiny Lcinové z roku Během této konference byl přijt převzto z převzto z více n více n Gljdová, Lenk. Pes lékřem lidské duše. 1.vyd. Prh: Grd, 1999, 2 s. Lcinová, Jiřin. Úvodní příspěvek- situce cnisterpie v ČR. In Sborník Mezinárodní seminář o zooterpii. Brno: Sdružení Fili, 2003, s. 9

10 z nového člen IAHAIO i nše Asocice zstánců odpovědného vzthu k mlým zvířtům (AOVZ), to jko první ze zemí střední východní Evropy. 20 V roce 199 pronikl cnisterpie poprvé n kdemickou půdu, konkrétně u Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zdrvotně sociální fkult této vysoké školy zhájil dv cnisterpeutické projekty, integrční letní tábor celoroční cnisterpii u vybrných skupin dětí. O průběhu cílech těchto projektů hovořil n celostátní konferenci v Hluboké n. Vltvou v roce 2000 dr. Mojžíšová. 21 Rok 199 byl pro cnisterpii úspěšný ještě ze dvou důvodů. Ve Slpech nd Vltvou se uskutečnil seminář Ekumenické kdemie s názvem Zvíře jko prtner průvodce člověk, n jehož příspěvky se ve své práci utork čsto odvolává. Druhým význmným počinem bylo zložení Cnisterpeutické společnosti v Prze sestrmi Gljdovými. Tto společnost zhájil v ČR jko první udělování terpeutických testů pro psy zvedením návštěvního progrmu nstrtovl mohutný vzestup cnisterpeutické prxe. 22 V nší zemi se v roce 199 konl Mezinárodní konference socice IAHAIO. Tento kongres byl vůbec nejúspěšnějším ve své historii, co do počtu přednášejících, zásdně přispěl k rozvoji cnisterpie v ČR. Následující rok se dostl do podvědomí odborné veřejnosti Speciální škol v Blnsku její metod polohování se psy, kterou vyprcovl zdokonlil Mrik Zouhrová. Tto metod je blíže vysvětlen popsán v kpitole 3.2. V roce 2000 vzniklo občnské sdružení PODANÉ RUCE CANISTERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ Jižní Morv. O rok později HAFÍK, POMOCNÉ TLAPKY SDRUŽENÍ CANISTERAPIE SEVER, které všk záhy zniklo. Jeho bývlá členk Andre Tvrdá zložil v roce 2002 orgnizci ELVA-HELP, která funguje dodnes. V témže roce vznikl cnisterpeutický svz CANTES pržská orgnizce HELPPES. Ve výčtu smosttných regionálních orgnizcí by se dlo jistě pokrčovt. Chyběly všk vzájemné kontkty, komunikce spolupráce byl minimální. Došlo k nejednotnému vývoji v prktikování cnisterpie, neexistovl žádná jsná prvidl Vojtěchovský, Miloš. Léčivá zvířt. In sborník Zvíře jko prtner průvodce člověk. Prh: Ekum.kd., 1999, s. Gljdová, Lenk. Pes lékřem lidské duše. 1.vyd. Prh: Grd, 1999, 2 s. 22 Klinová, Věr. Součsná situce v oblsti cnisterpie v ČR. In Sbornik příspěvků Prvd o zooterpii. České Budějovice: JČ v českých Budějovicích,2004, 2 s

11 Význmný krok pro sjednocení zákldních podmínek pro výkon cnisterpie učinili zástupci většiny existujících sdružení n Mezinárodním semináři o zooterpiích v roce 2003 v Brně. Účstníci se dohodli n vzniku zštiťující orgnizce- Cnisterpeutické socice. 23 Podrobněji se k význmům cílům jednotlivých orgnizcí dostneme v kpitole 4.2. Poslední ročníky mezinárodního semináře o zooterpiích v Brně se soustředí n tvorbu norem metodiky tk, by cnisterpie mohl být uznán jko léčebná metod registrován n příslušném ministerstvu. 1.4 Metody formy cnisterpie Mezi zákldní metody nejčstěji popisovné v odborné litertuře ptří metod AAA, AAT, AAE AACR. U nás se ve velké míře užívá metod AAA AAT. Metod AAE AACR jsou v nší prxi zstoupeny méně. Do budoucn lze předpokládt, vzhledem k měnící se společnosti, tké rozvoj těchto dvou metod. Metod AAA (Animl Assisted Activities) rozvíjí motivci klientů, jejich prktické dovednosti, fyzickou ktivitu upevňuje sociální vzby díky lepšímu nvzování kontktu. Používá se pro odpočinkové i terpeutické účely cílem je zlepšit kvlitu život klientů. 24 AAA se dá provádět buď psivně, kdy klient zvíře spíše pozoruje pouhá jeho přítomnost má pozitivní vliv, nebo ktivně, pk je klient ve vzájemné interkci se psem. Dále můžeme metodu AAA dělit n rezidentní typ, při kterém je pes trvle umístěn v dném zřízení, či návštěvní typ, kdy pes dochází do instituce prvidelně se svým pánem. Chovtelé obecně nedoporučují rezidentní typ AAA, při kterém pes nemá stálého pán je umístěn někde uvnitř zřízení. Zvíře nemá své klidné zázemí, neboť v zřízení dochází ke střídání směn i prcovníků, tyhle změny mohou mít negtivní vliv n jeho psychické vlstnosti. Návštěvní typ AAA zručuje, že pes dochází n terpii odpočinutý připrvený podt optimální výkon. Po odvedené práci má možnost odejít z tohoto pro něj zátěžového prostředí odpočinout si dom. Jen chovtel, který ho perfektně zná, může zjistit, by nedošlo k přetížení ps podněty nebo k nějkým 23 Klinová, Věr. Součsná situce v oblsti cnisterpie v ČR. In Sbornik příspěvků Prvd o zooterpii. České Budějovice: JČ v českých Budějovicích,2004, 2 s. 24 Gljdová, Lenk. Pes lékřem lidské duše. 1.vyd. Prh: Grd, 1999, 2 s. 11

12 nendálým rekcím. Metod AAA je veden vyškolenými odborníky se speciálně vybrnými zvířty. Její výsledky je možno vyjádřit pouze v pojmech rdosti, spokojenosti štěstí. 2 Využití této metody je široké. Má smysl zejmén při práci se seniory, s dětmi dlouhodobě hospitlizovnými, s lidmi s psychickými problémy přechodného nebo lehčího rázu, ve věznicích, v ústvech náprvné výchovy, v protidrogových protilkoholních léčebnách, v krizových centrech i n běžných či speciálních zákldních školách. Metod AAT (Animl Assisted Therpy) klde větší důrz n odbornost přítomného zdrvotnického personálu. Její výsledky jsou měřitelné objektivně pozorovtelné. Cílem je posílit žádoucí chování potlčit nevhodné návyky, léčit fóbie, rozvíjet komunikční či pohybové dovednosti. Je veden zdrvotnickým profesionálem se speciálními odbornými znlostmi. 2 AAT je s úspěchem využíván u dětí s problémovým chováním, s poruchmi pozornosti hyperktivitou, u utistů, nespolečenských či citově deprivovných dětí či dětí se syndromem CAN. Tké u lidí se závislostí n ommných psychotropních látkách, s psychickou poruchou, po vážném úrzu hlvy či páteře po mozkové mrtvici. Je doporučován pro seniory s Prkinsonovou nemocí, s cévní mozkovou příhodou, s roztroušenou sklerózou či jinými civilizčními nemocemi. Gljdová ve své knize Pes lékřem lidské duše uvádí několik příkldů užití metody AAT v prxi. Uvedeme zkráceně tento: Kevin, tříletý chlpec, před nrozením vystven vlivu drog, zejmén kokinu heroinu. Při první návštěvě terpeut byly zjištěny poruchy chování, záchvty vzteku, nedůtklivost vůči dotekům, která znemožňovl jeho mtce ho i vykoupt. Vůbec se nepokoušel chodit, jen stál. Nemluvil. Byl doporučen zooterpie s ppouškem poté, co Kevin pozitivně regovl n pláži n mořského rck. Bezprostředně po koupeli směl Kevin nvštívit ppoušk jko odměnu pozitivní posílení žádoucího chování při koupeli. Po několik týdnech už probíhlo koupání bez problémů Kevin pronesl své první slovo pták. Drmtická odpověď n ppoušk vedl terpeut k testu Kevinovy rekce n terpeutického ps. Kevin pes zujl hned se pokoušel po něm ntáhnout ps pohldit. Byl vyprcován 10-ti fázový progrm, jk Kevin nučit chodit- od plzení z psem po smosttnou 2 Gljdová, Lenk. Pes lékřem lidské duše. 1.vyd. Prh: Grd, 1999, 2 s. Freemn- Molová, Michel. Tvorb norem prxe cnisterpie její definice. In Sborník příspěvků Mezinárodní seminář o zooterpiích. Brno: Sdružení Fili, 200, 14 s

13 chůzi. Během jedenácti sezení uděll Kevin své první dv smosttné kroky směrem k psovi. N konci progrmu ušel téměř dv metry, by ps pozdrvil. (Gljdová, 1999, 2 s.) Metod AAE (Animl Assisted Eduction) předstvuje vzdělávání z účsti zvířt. Kromě cnisterpeutického týmu je vyždován přítomnost pedgogického personálu obeznámeného s cílem účinky tkového vzdělávání. U nás je v součsnosti v běhu projekt CANISCAN, který by měl působit preventivně proti rozvoji sociálně ptologických jevů. Jeho tvůrkyní je Andre Tvrdá z orgnizce ELVA-HELP. Projekt zhrnuje výchovně-pedgogickou metodiku, kdy je pes zčleněn do některých vybrných vyučovcích pomáhá žákům s LMD, hyperktivitou či sníženým sebevědomím. Dále projekt nbízí zložení chovtelských kroužků n škole, které mjí nučit děti bezkonfliktnímu soužití ps s lidmi. Dlším bodem projektu je průzkum, při kterém má cnisterpeut školy prostor možnost diskuzí nebo nket n žádná témt. Cnisterpeut spoluprcuje se školními metodiky prevence působí preventivně-motivčně. 2 Metod AACR (Animl Assisted Crisis Response) vznikl v USA má z úkol zmírňovt dopd krize či neštěstí n jeho oběti. Tto metod má před sebou jistě budoucnost vlivem nárůstu krizových situcí ve společnosti. Nejznámější plikcí této metody bylo 11.září 2001 po teroristickém útoku n výškovou budovu v New Yorku. Cílovou skupinou byli členové záchrnných týmů příbuzní obětí, pohybujících se n místě krize. 2 V ČR byl tto metod úspěšně využit v humnitárním středisku u dětí běženců z Bosny Hercegoviny. Forem cnisterpie je v litertuře popsán celá řd. Pro utorku práce je zásdní dělení n formu individuální skupinovou. Individuální form zhrnuje jednoho klient potřebný cnisterpeutický tým. Využívá se především u metody AAT. Nproti tomu skupinová form pro větší počet klientů je využíván u metod AAA AAE. Některé psychologické slovníky dále rozlišují formy cnisterpie živelné řízené. Form živelná znmená cnisterpii přirozenou, při níž mjí lidé ps dom jeho chov 2 Tvrdá, Andre. Cniscn-metod změřená n sociálně ptologické jevy. In Sborník příspěvků Mezinárodní seminář o zooterpiích v Brně. Brno: Sdružení Fili, 2003, 1-1 s. 2 Tvrdá, Andre. Cnisterpie- krizová intervence. In Sborník příspěvků Mezinárodní seminář o zooterpiích v Brně. Brno: Sdružení Fili, 200, 4-2 s. 13

14 je pro ně spontánní socioterpií. Form řízená nproti tomu předstvuje uměle vyvolnou terpii z účsti odborník cnisterutického ps Shrnutí Cnisterpie ptří do skupiny zooterpií. Předstvuje terpii, která využívá pozitivního působení ps n lidské zdrví. Jde o poměrně mldý vědní obor, rychle se rozvíjející. Pes všk provází člověk jko společník již velice dlouho zhrub stejně dlouho si člověk uvědomuje hodnotu tohoto vzthu. Cnisterpie se snží vytěžit ze vzthu pes-člověk pro lidské zdrví mximum vyjádřit jeho hodnotu pro člověk slovy nebo čísly. Ve světě se vznik cnisterpie dtuje do 9. století, kdy byl poprvé použit pes pro terpeutické účely v Gheelu v Belgii. Nyní již existuje řd význmných mezinárodních orgnizcí zbývjících se cnisterpií. Ty nejdůležitější jsou sdruženy pod hlvičkou mezinárodní socice IAHAIO (Interntionl Assocition of HumnAniml Interction Orgniztions). U nás se cnisterpie rozvíjí od roku 1993, kdy dostl od dr. Lcinové svůj neobvyklý název. Zstřešující orgnizcí pro jednotlivé regionální spolky v nší zemi je CTA (Cnisterpeutická socice). Mezi zákldní metody užívné v prxi řdíme AAA, AAT, AAE AACR. Formy užití jsou individuální či skupinové, živelné nebo řízené. 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci 29 Hrtl, Pvel. Stručný psychologický slovník. 1.vyd. Prh: Portál, 2004, 3 s. 14

15 Dříve než nstíníme jednotlivé oblsti působení cnisterpie vhodné cílové skupiny pro její relizci, je žádoucí definovt podsttné pojmy jko je: sociální, sociální péče, sociální práce, sociální klient, sociální situce sociální problém. Budeme-li vycházet z publikce doc. Mühlpchr, pk i on ve své knize Sociální práce ndnáší, že definice těchto zákldních pojmů činí lidem i odborné veřejnosti znčné obtíže. O to složitější je pk definovt cnisterpii v sociální práci, neboť i smotná cnisterpie jko vznikjící vědní obor má dosud nemlé problémy s jednotnou terminologií. Budeme se tedy držet dostupné odborné litertury. Pojem sociální se dle Mühlpchr nejčstěji vysvětluje jko všeobecné oznčení vztžnosti ke společnosti. 30 Sociální péče npomáhá uspokojit společností objektivně uznávné sociální potřeby občnů (hmotné, psychické, sociální). 30 Sociální práce je pk odborná disciplín, která speciálními prcovními metodmi zjišťuje péči o člověk n profesionálním zákldě. Je to činnost či soubor činností směřující k odstrnění nedosttků předcházení vzniku nedosttků v životě člověk. Usiluje o udržení celistvosti člověk, o zchování jeho vzthu ke společnosti, k nejbližšímu prostředí, ke vzdělání, k práci pod. Lze ji chrkterizovt jko práci sociálně dignostickou, konzultční výchovnou. 31 V užším slov smyslu jde o přímý, záměrný připrvený kontkt sociálního prcovník s klientem (či skupinou). V širším pojetí musíme zhrnout též orgnizci sociální práce, právní rámec, ve kterém je ukotven, postupy metody této činnosti, pltná rozhodnutí z jiných oblstí spolupráci s dlšími odborníky v oblsti poskytovné péče. 31 Sociální klient je osob, která je v péči sociálního prcovník nebo k němu dochází. Jedinec či skupin tvoří v širším sociokulturním prostředí sociální situci, která má svoji dynmiku ovlivňovnou příznivě či nepříznivě sociokulturními jinými fktory. Některé situce mjí pro klient osobní význm. Jiné svým význmem přeshují osobní rámec týkjí se i osob v okolí klient. Těm říkáme sociálně význmné Mühlpchr, Pvel. Sociální práce. Brno: MU, 2004, 2 s. Mühlpchr, Pvel. Sociální práce. Brno: MU, 2004, 2 s Mühlpchr, Pvel. Sociální práce. Brno: MU, 2004, s. 1

16 Sociální problém je dle Mühlpchr obtížná vývojová tendence či obtížná situce v lidském životě, které je potřeb věnovt pozornost ve formě korektivních vyrovnávcích optření. Sociální problém je chrkteristický tím, že přeshuje osobní situci, zshuje větší počet lidí vyžduje řešení ze strny společnosti. 32 Součsnost hlvně budoucnost cnisterpie se zdá být ve využití její terpeutické síly při řešení různých sociálních situcí, kdy jiné metody selhávjí nebo je nelze použít. Jde o situce při nvzování kontktu s obtížně komunikujícími jedinci nebo při práci: 1. s citově deprivovnými či emocionálně nrušenými dětmi 2. s týrnými zneužívnými dětmi (syndrom CAN) 3. s dětmi s výchovnými či vzdělávcími obtížemi (poruchy chování, poruchy učení) 4. s dětmi trpícími kynofobií. s dětmi dlouhodobě hospitlizovnými. s mldistvými i dospělými v náprvných zřízeních. s duševně nemocnými závislými. s osobmi v těžké životní krizi 9. se seniory Cnisterpie může působit součsně ve třech oblstech: jko socioterpie, psychoterpie fyzioterpie. Jde o ucelenou rehbilitci, kterou můžeme využít pro klient v jkémkoli věku. Kromě odstrňování již vzniklých nedosttků má cnisterpie svůj význm i jko prevence nežádoucího chování prevence rozvoje sociálního problému. Proto ji můžeme s úspěchem využívt i ku prospěchu zdrvých dětí v zřízeních školského typu či v zřízeních pro volný čs. 33 Mezi důležité pojmy, které jsou běžně užívné v litertuře při výkonu cnisterpie, ptří: cnisterpeut, cnisterpeutický tým, cnisterpeutické zkoušky certifikce cnisterpeutického týmu. Cnisterpeut - osob provádějící cnisterpii. Obvykle se jedná o proškoleného dobrovolník, který se svým psem složil cnisterpeutické zkoušky činnost provádí zdrm. Mnozí cnisterpeuté le mjí i dlší odpovídjící odborné vzdělání pedgogické, zdrvotnické či sociální cnisterpii využívjí v rámci své odborné 33 Novotná, Drin. Zorková, Mrkét. Cnisterpie neb jk může pes léčit. In Sborník příspěvků Prvd o zooterpii. České Budějovice: JU, 2004, s. 3 1

17 prxe. Cnisterpeut může tké vstoupit s klientem či zřízením do prcovně právního vzthu. 34 Cnisterpeutický tým - cnisterpeut pes, který byl připrven otestován pro účely cnisterpie. Tým je kvlifikovným pouze v přípdě, že vlstní pltný certifikát o cnisterpeutických zkouškách. 34 Cnisterpeutické zkoušky - zkoušky cisterpeutického týmu, které jsou prvidelně pořádány cnisterpeutickými orgnizcemi řídí se pevně stnoveným zkušebním řádem. Po úspěšně složené zkoušce je vystven certifikát s čsovou pltností výsledkem zkoušky. 34 Certifikce cnisterpeutického týmu - certifikát o složení cnisterpeutických zkoušek je společně s očkovcím průkzem ps povinným dokldem pro kždý cnisterpeutický tým. 34 Pro ilustrci je v příloze č. I. uveden příkld cnisterpeutických zkoušek jejich hodnocení. 2.1 Děti deprivovné emocionálně nrušené K ilustrci problemtiky psychické deprivce subdeprivce jsem čsto použil obrzu plovoucího ledovce. To, co je vidět nd hldinou, je jen jedn desetin problému- to osttní je dole jksi do zásoby. Primární prevence znmená, že budeme zhřívt vodu v onom oceánu tk, by se ledovec rozpustil. Vytvoříme klim, kde by deprivce neměl podmínky k rozvoji. Sekundární prevence znmená, že budeme zhřívt povrch ledovce. Něco odtje, jenomže odspodu se nhoru dál tlčí ms ledu. Konečně terciální prevence už je jen kosmetickou úprvou povrchu. Něco se odsekne, le s ledovcem smotným to nic moc neudělá. Je tedy jsné, že nději n úspěch má pouze prevence primární. Zhřívejte vodu v moři! (doc. Mtějček, Zdeněk) 3 Co je myšleno zhříváním vody v moři? Deprivovné děti potřebují dosttek kvlitních podnětů citových i smyslových. Potřebují cítit závislost n milovné bytosti. 34 Freemn-Molová, Michel. Tvorb norem prxe cnisterpie její definice. In Sborník Mezinárodní seminář o zooterpiích. Brno: Sdružení Fili, 200, 13 s. 3 Mtějček, Zdeněk. Výbor z díl. Prh: Krolinum, 200, 20 s

18 To je to, o co jsou ochuzeny z čeho vzniká jejich deprivce či mírnější form subdeprivce. 3 Psychická deprivce vyjdřuje stv strádání vznikjící z neuspokojení potřeby lásky jistoty. 3 Psychická subdeprivce je mírnější formou strádání, le zároveň obtížněji zjistitelného než v přípdě deprivce. Vyskytuje se i v rodinách bez nápdné ptologie, s přehnnou kritičností nízkou emptií vůči dítěti. 3 Děti deprivovné njdeme nečstěji v ústvní péči. Psychická subdeprivce je všk závžným společenským jevem. Týká se i dětí v rodinách, které jsou nvenek zcel nenápdné. Projevem citové či emocionální deprivce je úzkostnost, nesmělost, psivit, ptie, pocity méněcennosti, gresivit, problémy nebo poruchy chování. Příčinou bývá skutečnost, že tyto děti mjí vlivem nepodnětného prostředí vytvořený většinou nesprávný obrz sebe sm. Obrnným mechnismem proti chosu strchu pk mohou být různé problémové projevy v chování. Tyto děti stojí čsto mimo kolektiv, nejsou schopny přesně vnímt chování druhých. Tím vznikjí problémy mj. v komunikci s okolím, které řeší deprivovné děti čsto stžením se do ústrní, gresivními tky, emočními výbuchy či útěky. Dostávjí se do zčrovného kruhu. K tomu, by se nučily změnit návyky v chování, mít rády, vyjdřovt své pocity chápt smy sebe, k tomu všemu potřebují získt lásku jistotu. Pes dokáže nvodit přirozenou tmosféru, pomáhá docílit uvolnění, otevřenost důvěru dětí. Přítomnost ps při skupinových formách terpií AAA způsobuje, že děti vše mnohem intenzivněji prožívjí, otevírjí se svému okolí. Terpeut má možnost se o nich více dozvědět, stimulovt či upevňovt žádoucí chování nopk potlčit nežádoucí. 39 Nd hldinou ledovce, v nšem přípdě deprivce subdeprivce, vyčnívá jen vážnější sociální ptologie, k níž deprivce přispěl (gresivit, lkoholismus, drogy, kriminlit). Pod hldinou je skryto mnohem mohutnější zázemí, ze kterého ptologie vyrůstá. Citové ochuzení je zvlášť úrodnou půdou pro pozdější socilitu. 40 Dlším spektem při cnisterpii s citově deprivovnými dětmi je rozvoj emptie, tedy schopnosti dítěte pochopit, jk se cítí někdo jiný. Dítě se při kontktu se psem, 3 Mtějček, Zdeněk. Výbor z díl. Prh: Krolinum, 200, 1 s. Hrtl, Pvel. Stručný psychologický slovník. Prh: Portál, 2004, 20 s. 3 Hrtl, Pvel. Stručný psychologický slovník. Prh: Portál, 2004, 24 s. 39 Novotná, Drin. Zourková, Mrkét. Cnisterpie neb jk může pes léčit. In Sborník příspěvků Prvd o zooterpii. České Budějovice: JU, 2004, 32 s. 40 Mtějček, Zdeněk. Výbor z díl. Prh: Krolinum, 200, 20 s. 3 1

19 který je zcel závislý n svém mjiteli, učí rozumět pocitům potřebám zvířete poté i lidí. Zvíře je pro ně zároveň zdroj sociální podpory, čehož můžeme využít při individuální formě terpie AAT. Děti se svým problémem půjdou rději z psem než z vychovtelem. Levinson, který se již od 0. let zbývá úlohou zvířt v psychoterpii psychicky nrušených dětí, věří, že tento druh emocionální podpory může být důležitý pro zdrvý vývoj. Ve svém díle Pet oriented Child Psychoterpy Levinson tvrdí: Psi mjí rozhodující úlohu v oblsti mentální hygieny, protože pomáhjí dětem, by projevily city, které se v nich nhromdily. Pes rozšiřuje dětem svět jejich prožitků. V dítěti se může rozvinout emptie k živým bytostem soucit se zuboženými zvířty, přičemž tento cit může přerůst v ušlechtilou schopnost procítit pochopit utrpení lidí, kteří žijí v jejich okolí Týrné zneužívné děti (syndrom CAN) Týrání pohlvní zneužívání dítěte je po výtce záležitost individuální- týká se postiženého dítěte těch, kteří mu ubližují. Ti jsou tké podle zákon z své jednání trestáni. Se znedbáváním dítěte je tomu všk trochu jink. To se nvíc stává problémem širších společenských okruhů, ne-li celé společnosti. Dítě smo není sice ohroženo n životě zprvidl ni tělesně nijk zvlášť netrpí, leč psychický jeho potenciál, ť už intelektový, sociální, emocionální či mrvní, zůstává utlumen, nerozvíjí se, nenplňuje možnosti, které jsou mu dány, což přirozeně se neblze dotýká nejen jeho smotného, le ochuzuje rodinu, obec koneckonců celou společnost. ( doc. Mtějček, Zdeněk) 42 Dosvdní zkušenost se syndromem CAN (Child Abuse nd Neglect) 43 npovídá, že je lepší předcházet jeho vzniku než léčit dopdy. Primární prevence rozvoje tohoto syndromu by měl být změřen n celou širokou veřejnost zejmén pk n rodiče, vychovtele odborníky z řd lékřů, sociálních prcovníků, právníků, soudců pod. O cnisterpii v souvislosti s primární prevencí sociálně ptologických jevů, mezi které ptří i syndrom CAN, jsme se již zmínili. Může probíht n školách formou Gljdová, Lenk. Pes lékřem lidské duše. 1.vyd. Prh: Grd, 1999, 4 s. Mtějček, Zdeněk. Výbor z díl. Prh: Krolinum, 200, 34 s. CAN je mezinárodní oznčení pro zneužívání dítěte (fyzické nebo sexuální) pro jeho znedbávání 19

20 skupinových ktivit (metod AAA) či v zřízeních pro trávení volného čsu dětí, třeb jko chovtelský kroužek. N děti přitom prostřednictvím ps může působit terpeut tké ve spolupráci s pedgogem (metod AAE) seznámit děti hrvou formou s touto problemtikou tk, by smy byly schopny tyto jevy pojmenovt pomohly zbránit jejich rozvoji ve svém okolí. Sekundární prevence slouží k vytipování rizikových skupin obyvtelstv určení rizikových životních situcí, při nichž nejčstěji dochází k týrání, znedbávání či zneužívání dítěte. Vzhledem k tomu, co bylo nznčeno v předchozí kpitole, je jsné, že zde můžeme zse s úspěchem plikovt terpii pomocí ps jko zdroje sociální podpory. Při skupinových ktivitách je odborně zdtný terpeut schopen rozpoznt děti s nějkým problémem. S využitím odborné pomoci psycholog může terpeut prostřednictvím vzthu dítě-pes dignostikovt konkrétní problém dítěte. Pokud je tímto trápením dítěte syndrom CAN, dlším krokem je již konkrétní péče psychologů či psychitrů. V rámci terciální prevence tm, kde osttní medicínské metody selžou nebo se nedjí použít, může pomoci při péči o týrné zneužité děti individuální form terpie se psem (metod AAT). Děti se syndromem CAN přicházejí n terpii s nedůvěrou, většinou vůbec nekomunikují, jsou uzvřené do sebe, bojácné, tiché nebo mohou být nopk gresivní, hyperktivní neurotické. Některé neskrývjí odpor k terpeutovi jko předstviteli systému, v rámci kterého museli bsolvovt již řdu nepříjemných netktních vyšetření. O ps všk projeví většinou zájem. Zpočátku terpeut nechá dítě si jen hrát se psem nevstupuje do hry. Díky vzthu se zvířetem dítě zkouší cennou emocionální podporu. Zvyšuje se jeho důvěr ve ps tím i důvěr v sebe. 44 Pes bere všechny lidi stejně, nezáleží mu n tom, jk kdo vypdá, jk ho hodnotí okolí. Projevuje dítěti náklonnost povzbuzuje ho ke komunikci. Terpeut před pcientem ps hldí svěří zvířeti jko svému důvěrníkovi nějký tjný příběh. Dítě může chtít jeho chování npodobovt, tké chce hldit ps pošeptt mu ten svůj životní příběh. Mezi terpeutem, psem dítětem vznikne důvěrný vzth, který dovolí dítěti hovořit o svém problému umožní efektivní léčbu. Výše popsný postup byl jen jedním z mnoh možných. Konkrétní přístup vždy záleží n stupni druhu emocionálního nrušení dítěte se syndromem CAN. 44 Strková, Štěpánk. Cnisterpie. In Sborník příspěvků Zvíře jko prtner průvodce člověk. Prh: Ekumen.kdemie, 1999, 21 s. 20

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. II. 1. Koncepce školy. Škola je určena dětem od osmnácti měsíců.

II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. II. 1. Koncepce školy. Škola je určena dětem od osmnácti měsíců. II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU II. 1. Koncepce školy Škol je určen dětem od osmnácti měsíců. Koncepčně je rozdělen do tří věkových ktegorií: předškolní výchov: ) děti od 18 měsíců do 3 let b)

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Hermonská rosa Michaela Veselá

INFORMAČNÍ BULLETIN. Hermonská rosa Michaela Veselá INFORMAČNÍ BULLETIN 8.10.2015 Svzek 1, Vydání 4 Dikonie Církve brtrské Webová dres http://www.cb.cz/dikonie/ Hermonská ros Michel Veselá Právě připrvuji toto číslo bulletinu z oknem se letní žár proměnil

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

Co po vás chceme! Aktivní účast na výuce - min. 80% Překlad cizojazyčného odborného textu Absolvování 5 denní stáţe v hiporehabilitaci Písemné zpracov

Co po vás chceme! Aktivní účast na výuce - min. 80% Překlad cizojazyčného odborného textu Absolvování 5 denní stáţe v hiporehabilitaci Písemné zpracov Zooterapie Poţadavky předmětu a obecný úvod Obrázek: http://terapie.az4u.info/cs/alternativni-terapie/zooterapie/ terapie/zooterapie/ Co po vás chceme! Aktivní účast na výuce - min. 80% Překlad cizojazyčného

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

výchovy na období 2014-2020

výchovy na období 2014-2020 n období 2014-2020 1 ÚVOD k n své procentuální zstoupení v v díky své specifické roli oje. Bez ohledu mldí lidé svou nezstupitelnou roli multikulturní, mldých lidí, který tk trendy jko plurlitní, globální,

Více

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity II. Fktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení prcovní ktivity Hrnice pro odchod do strobního důchodu v ČR má rozhodující vliv n ukončení veškerých prcovních ktivit výrzně se projevuje i v pozdějším ukončení

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

Z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která v angličtině vyjadřuje děj, pohyb, akci.

Z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která v angličtině vyjadřuje děj, pohyb, akci. Otázk: Mrketingový informční systém Předmět: Ekonomie Přidl(): Jeniicek Z nglického slov mrket neboli trh koncovky -ing, která v ngličtině vyjdřuje děj, pohyb, kci. Je to systém vytvořený z účelem shromžďování,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

4 / 2010 OBSAH CO JE SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ? ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA. Téma: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ. Vážení kolegové, přátelé,

4 / 2010 OBSAH CO JE SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ? ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA. Téma: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ. Vážení kolegové, přátelé, 4 / 2010 ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA Tém: Vážení kolegové, přátelé, dostává se Vám do rukou první číslo Odborné přílohy Zpráv Chrity, věnovné fenoménu sociálního vyloučení, se kterým se jko prcovníci

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic ..9 Grfické řešení rovnic nerovnic Předpokldy: 0, 06 Př. : Řeš početně i grficky rovnici x + = x. Početně: Už umíme. x + = x x = x = K = { } Grficky: Kždá ze strn rovnice je výrzem pro lineární funkci

Více

1.3.8 Množiny - shrnutí

1.3.8 Množiny - shrnutí 1.3.8 Množiny - shrnutí Předpokldy: 010307 Pedgogická poznámk: Kpitol o množinách spolu s následujícími dvěm kpitolmi (výroky dělitelnost) slouží k nácviku učení. Součástí učení je tké příprv n písemky

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body, přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů), rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4 ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ WWW.PRAHA12.CZ BREZEN 2011 ZDARMA Š Zveme vás... Km s ním, neb Odpdy 2011 Sportovt lze v kždém věku strn 4 strn 5 AKTUALITY

Více

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 55/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. březn 2011 o činnostech zdrvotnických prcovníků jiných odborných prcovníků Ministerstvo zdrvotnictví stnoví podle 90 odst. 2 písm. e) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

3.) Apolenka ADRA Domov důchodců Školka Přáslavice Speciální škola

3.) Apolenka ADRA Domov důchodců Školka Přáslavice Speciální škola CANISTERAPIE 1.) Psi pomáhající člověku Vodící Vodící pro lidi se ztrátou paměti Asistenční Signální pro neslyšící Signální pro epileptiky Signální pro kardiaky, narkoleptiky Signální pro alergiky Balanční

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství vištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Definice limit I

Definice limit I 08 Definice limit I Předpokld: 006 Pedgogická poznámk: N úvod je třeb upozornit, že tto hodin je ze strn studentů snd nejvíce sbotovnou látkou z celé studium (podle rekcí 4B009) Jejich ochot brát n vědomí

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

N 111/09/02 N 114/09/02

N 111/09/02 N 114/09/02 N 111/09/02 N 114/09/02 9. funkční období N 111/09/02 N 114/09/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského prlmentu Rdy o snížení národních emisí některých látek znečišťujících

Více

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 Kapitoly z vývojové psychologie dítěte 1. část Uspokojování potřeb dítěte patří k nejdůležitějším požadavkům péče o dítě. Optimální

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Hlavní body - magnetismus

Hlavní body - magnetismus Mgnetismus Hlvní body - mgnetismus Projevy mgt. pole Zdroje mgnetického pole Zákldní veličiny popisující mgt. pole Mgnetické pole proudovodiče - Biotův Svrtův zákon Mgnetické vlstnosti látek Projevy mgnetického

Více

5. 2 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5. 2 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5. 2 Vzdělávcí oblst Mtemtik její plikce 5. 2. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Mtemtiku chápeme především jko metodu ke kvntittivnímu popisu svět. Mtemtik je nšem pojetí jednoduchá, názorná plikovtelná,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Příkld 22 : Kpcit rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Předpokládné znlosti: Elektrické pole mezi dvěm nbitými rovinmi Příkld 2 Kpcit kondenzátoru je

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část OBSAH A. Informční část A Identifikční údje zprcovtelů...5 A2 Chrkteristik krizové situce...5 A3 Rozsh krizové situce...5 A4 Předpokládné dopdy krizové situce n působnost zprcovtele...7 A5 Orgnizční schém

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Advokátní kncelář Zrůstek, Lůdl prtneři, v.o.s., IČ: 255 89 644, se sídlem Doudlebská 5/1699, Prh 4, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 39 INS 5582/2013-A-18

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

3.2.1 Shodnost trojúhelníků I

3.2.1 Shodnost trojúhelníků I 3.2.1 hodnost trojúhelníků I Předpokldy: 3108 v útvry jsou shodné, pokud je možné je přemístěním ztotožnit. v prxi těžko proveditelné hledáme jinou možnost ověření shodnosti v útvry jsou shodné, pokud

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČKS

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČKS VÍTÁ VÁS GENERÁLNÍ SPONZOR XX. VÝROČNÍHO SJEZDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 16. květn 2012 SJEZDOVÉ NOVINY XX. VÝROČNÍ SJEZD ČKS Guidelines ČKS Gl večer České krdiologické společnosti PS Echokrdiogrfie

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NAVRHBK 2 www.cbsbeton.eu NOVÉ ŠKOLENÍ CYKLU KONSTRUKCÍ ČBS AKADEMIE SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 % Slovenská komor stvebných inžinierov www.sksi.sk ve spolupráci s Fkultou stvební

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvlity výuky technických oorů Klíčová ktivit IV Inovce zkvlitnění výuky směřující k rozvoji mtemtické grmotnosti žáků středních škol Tém IV Algerické výrzy, výrzy s mocninmi odmocninmi Kpitol

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou MĚŘENÍ PARAMETRŮ OPTICKÝCH SOUSTAV Zákldním prmetrem kždé zobrzovcí soustvy je především její ohnisková vzdálenost. Existuje několik metod k jejímu určení le téměř všechny jsou ztíženy určitou nepřesností

Více

SP s rodinou 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

SP s rodinou 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D SP s rodinou 2 M E T O D Y H O D N O C E N Í, P R O T E K T I V N Í A R I Z I K O V É F A K T O R Y P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Systémy hodnocení rodiny Založené na hodnocení znaků dysfunkce

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů. Přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů) Rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

BEZPEČNOST NA KOUPALIŠTÍCH

BEZPEČNOST NA KOUPALIŠTÍCH BEZPEČNOST NA KOUPALIŠTÍCH Ing. Miln Šmíd, Bzény wellness s.r.o., projektový teliér Kždý provozovtel veřejného bzénu přijde brzy n to, že se jeho hlvní provozní strosti odehrávjí ve třech rovinách: 1.

Více