Sopečná činnost a zemětřesení v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sopečná činnost a zemětřesení v České republice"

Transkript

1 GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Sopečná činnost a zemětřesení v České republice Václav MACHAČ IV.a, 2004/05 Osek n/b

2 Obsah 1 Úvod Teoretická a metodická část Zemětřesení Rozdělení zemětřesení Výskyt zemětřesení a jejich důsledky Seismologie Zemětřesení v České republice Severozápadní Čechy Ostravsko Zemětřesení s epicentry jižně od hranic s Českou republikou Sopky Rozdělení sopek Magma Doprovodné jevy Využití sopečné činnosti Sopky v České republice Závěr Příloha Seznam použité literatury

3 1.Úvod Zaměřil jsem se na sopečnou a zemětřesnou činnost v České republice, protože mě toto téma zajímá a také bych chtěl poukázat na to, že zemětřesení nemusí mít vždy jen obrovskou ničivou sílu a sopky ne vždy pouze ničí okolní krajinu, ale při každém zemětřesení a sopečné činnosti vzniká něco nového. Například se zvedá pohoří nebo vzniká lavový příkrov. Některé sekundární jevy těchto procesů umí člověk i využít ve svůj prospěch. Sopky a zemětřesení se na naší planetě vyskytují už od jejího vzniku a nic nenasvědčuje tomu, že by se v budoucnu měly omezit nebo úplně vymizet. Díky těmto dvěma jevům si můžeme obrazně představit jaké podmínky panují pod našimi nohami v hloubce několika desítek až stovek kilometrů a jaké to bylo na Zemi při jejím vzniku, když většinu povrchu pokrývala rozžhavená lavá a země se třásla pod stálými otřesy půdy. Tyto úkazy fascinovali celá pokolení lidské populace. Ve starověku si lidé zemětřesení a sopečnou činnost vysvětlovali tím nejjednodušším způsobem a to tak, že se na ně hněvají jejich bohové. V důsledku toho podnikali různé obřady, při kterých dokonce obětovali své blízké. Dnes už víme že zemětřesení a sopečnou činnost nijak neovlivníme, protože jsou vyvolané obrovskými silami, které vznikají v útrobách Země. Můžeme ale snížit tragické následky těchto úkazů. Například vhodnou stavbou budov, které odolají i silnějšímu zemětřesení. Zamezit velkým ztrátám na životech lze i včasným varováním obyvatelstva ohroženého území před sopečnou erupcí. Každý jistě zná historii antického města Pompeje. Málokdo však ví, že už několik týdnů před osudnou erupcí lidé pozorovali unikající páry na svazích sopky Vesuv. Nikdo jim ale neřekl, že sopka může každým okamžikem explodovat a oni musí rychle uprchnout do bezpečí. Některé výbuchy přicházejí téměř bez viditelných známek neklidu sopky, ale i toto nebezpečí se často dá předvídat díky nejmodernějším přístrojům na měření vulkanické činnosti. 3

4 2. Teoretická a metodická část Informace potřebné k mojí práci zabývající se zemětřesnou a sopečnou činností jsem hledal na internetu a v literatuře. Několik základních věcí jsem našel v učebnici Přírodopis 8. Údaje o zemětřesení jsem nalezl v knize Geologie I od B. Boučka a O. Kodyma na stranách 163 až 172. V knize s názvem Hlubiny Země od L. Čepka jsou na stranách106 a 107 přehledně vypsána ničivá zemětřesení v historii Země. Informace o rozdělení zemětřesení jsem našel v knize Geologie pro zeměpisce od F.Pauka a V. Habětína na stranách 45 a 46. Údaje o sopečné činnosti jsem získal v již zmíněné knize Geologie I na stranách 177 až 194. V knize na stranách 51 až 61 a v knize Geologie pro zeměpisce na stranách 42, 43, 44, kde byl text velmi přehledně zpracován. Informace o jednotlivých místech bývalé vulkanické činnosti jsem našel v knize Geomorfologie českých zemí od J. Demeka. Bližší údaje ohledně výskytu zemětřesení v České republice jsem čerpal z příručky Zemětřesení v západních Čechách, kterou vydala Akademie věd České republiky v roce Na internetu jsem sehnal většinu obrázků, které se nachází v mé práci a také nějaké novější informace, které se ve starších knihách, s nimiž jsem pracoval, nebyly. Na jsem našel informace o zemětřesení jenž zasáhlo Českou republiku v roce Na stránkách Geofyzikálního ústavu AV ČR jsem sehnal tabulku, která zaznamenává všechny větší otřesy půdy v ČR od roku Na stránce se nachází množství článku nejen o sopkách a zemětřeseních. Na stránkách je nepřeberné množství obrázků a textů o sopkách u nás i ve světe. Některé obrázky jsem si také musel sám nakreslit a přenést do počítače, kde jsem je následně upravil. 4

5 3. Zemětřesení Zemětřesení byla stejně jako povodně, neúroda, mor, považovány za boží tresty. Lidé se jich obávali a snažili se jim předcházet různými modlitbami a obřady. V minulosti si zemětřesení vyžádala velké množství obětí. Dnes už tyto jevy nejsou tak škodlivé. Jednak díky mezinárodní pomoci různých dobročinných organizací (např. Mezinárodní červený kříž). A jednak díky novým stavebním materiálům, které jsou schopny odolat i ničivým otřesům půdy. V žádném případě to ale neznamená, že zemětřesení jsou slabší a nebo se nevyskytují tak často, jako v minulosti. Zemětřesení je geologický proces, při kterém dochází k rychlému pohybu litosférických desek a zároveň se uvolňuje velké množství energie, díky čemuž dochází k otřesům půdy. Nejčastější příčina vzniku zemětřesení je následující. Zemská kůra je rozdělena na několik obrovských, pevných desek, které se velmi pomalu pohybují a kloužou těsně vedle sebe. Občas se okraje desek do sebe zaklíní nebo na sebe začnou vzájemně tlačit a tudíž se nemohou pohybovat. Začne se hromadit energie v podobě napětí. Když se odpor tření překoná, desky se najednou prudce pohnou a země se silně zachvěje. Otřesy trvají velmi krátce, od několik desítek sekund až po minutu. Největší škody jsou v epicentrum zemětřesení. To je místo na povrchu, kde jsou zemětřesné vlny nejsilnější.epicentrum leží přímo nad hypocentrem. Hypocentrum (ohnisko zemětřesení) je místo pod povrchem, nejčastěji v hloubce okolo 70 km, kde došlo k uvolnění energie. Odtud se zemětřesné vlny šíří všemi směry, ale různou rychlostí. Zemětřesení můžeme rozdělit do několika skupin podle polohy hypocentra a podle jevů, které zemětřesení předchází nebo jej doprovází. 3.1 Rozdělení zemětřesení Podle polohy hypocentra rozlišujeme různé druhy zemětřesení: Obyčejná zemětřesení s ohniskem v hloubkách do 60 km, při rozhraní mezi zemskou kůrou a pláštěm. Tato zemětřesení jsou nejpočetnější. Středně hluboká zemětřesení v hloubce km, s nejsilnějšími projevy v hloubkách km. Hluboká až velmi hluboká zemětřesení s ohnisky v hloubkách km. Tato zemětřesení byla zatím pozorována pouze v oblasti tichomoří. 5

6 Podle vzniku dělíme zemětřesení na: Tektonická, závalová a vulkanická: K tektonickým zemětřesením dochází při nahromadění velkého množství energie na místě střetu dvou litosférických desek. Jsou součástí horotvorné činnosti. Tyto zemětřesení mohou být velmi ničivá a naprostá většina zemětřesení patří do této skupiny, okolo 90%. Na vulkanická zemětřesení připadá 7% všech zemětřesení. Vyskytují se v okolí činných sopek a jsou způsobeny výbuchem plynů v sopce a tlakem magmatu, které se dere na zemský povrch. Většinou jsou doprovázeny hrozivým duněním, jenž vychází z útrob sopky. Nejmenší počet zemětřesení připadá na zemětřesení závalová (řítivá), okolo 3%. Vznikají například při propadu bývalých uhelných dolu nebo krasových oblastí a tudíž je nepřímo způsobuje i člověk svou činností. Takto vzniklá zemětřesení mají hypocentrum ve velmi malé hloubce a v České republice je můžeme pozorovat v Ostravské pánvi a Mostecké pánvi. 3.2 Výskyt zemětřesení a jejich důsledky Zemětřesení se v naprosté většině vyskytují na místech, kde se stýkají dvě litosférické desky a bývají shromážděna do zemětřesných rojů, obsahující až stovky větších či menších otřesů. Kdybychom si sestavili mapu výskytu sopek a porovnali ji s mapou, do které jsme zaznačili výskyt zemětřesení, došli bychom k výsledku, že zemětřesení se vyskytují v přibližně stejných oblastech jako sopky. Vysvětlení je prosté. Sopky také vznikají na neklidných místech, tedy na střetu litosférických desek (což dále rozvedu v oddíle Sopky). Nejvíce neklidné oblasti jsou: pobřeží Pacifiku a to především Japonsko, Indonésie a Tichomořské ostrovy. Méně častá, ale také velmi silná jsou zemětřesení v okolí Středozemního moře, hlavně tedy na Apeninském poloostrově a v Malé Asii. Uvolněním energie v hypocentrum nevznikají jen zemětřesné vlny, které se šíří prostředím. Při zemětřesení se v okolní krajině mohou vytvořit hluboké trhliny, dlouhé až několik stovek metrů. Podél těchto zlomů se okolní bloky hornin zvedají a postupně vytváří pohoří nebo naopak klesají a vznikají pánve a sníženiny. V horských oblastech může zemětřesení doprovázet sesuv půdy a laviny. Otřesy na moři vyvolávají vysoké a ničivé vlny (tsunami). Na širém moři není tsunami příliš znatelné, ale pokud se dostane k mělkému pobřeží, vystoupá do výše několika desítek metrů a smete vše co mu stojí v cestě. Tyto vlny se pohybují rychlostí až 800km/h! 6

7 3.3 Seismologie Věda, která se zabývá zemětřesení se nazývá seismologie. Na naší planetě se nachází seismické stanice, které neustále, 24 hodin denně, měří otřesy půdy. K tomu používají nejmodernější přístroje, tzv. seismografy. Jsou to zařízení, které dokáží určit sílu zemětřesení, jeho trvání a okamžik, kdy nastalo. Mohou zachytit i zemětřesení s hypocentrem vzdáleným tisíce kilometrů. Známe několik druhů seismografů, ale většina z nich zaznamenává otřesy pomocí jemného hrotu nebo světelného paprsku do začazeného papíru nebo na citlivý fotografický papír. Stopa na papíře je v době seismického klidu zhruba přímá. Při zaznamenání zemětřesných vln se záznam zklikatí. V praxi není seismograf nikdy úplně v klidu, protože na něj působí velmi slabé otřesy (tzv. seismický neklid), způsobené například průjezdem náklaďáku po silnici, příbojem, prudkými nárazy větru nebo pracujícími stroji v továrnách. Množství uvolněné energie v ohnisku udává veličina magnitudo, která se měří přístroji na seismických stanicích. Každé zemětřesení má svoji hodnotu pro magnitudo. A podle toho se určuje stupeň zemětřesení na Richterově stupnici (viz příloha tab. č.2). Ta má 10 stupňů a udává kolik energie se při zemětřesení uvolnilo v ohnisku. Intenzita otřesů se směrem od hypocentra snižuje. K porovnání intenzity zemětřesení nám slouží stupnice MSK-64, s 12 stupni (viz příloha tab. č.1). Pomocí zemětřesných vln mohou vědci zjistit z jakých hornin jsou složeny spodní vrstvy Země. Například v žulové vrstvě se otřesy šíří jinou rychlostí než v astenosféře (vrstva polotekutých hornin v hloubce 150 až 250km pod povrchem). Zemětřesné vlny se vyplatí studovat i kvůli realizaci zemětřesných opatření. Dnes už víme, kde se nejčastěji vyskytují zemětřesení, ale pořad nedokážeme určit kdy a kde dojde ke vzniku zemětřesení. V tektonicky činných oblastech se proto staví spíše nižší domy z poměrně pružných a lehkých materiálů, které se jen tak lehce nezřítí. V tomto oboru stavebnictví vynikají japonští inženýři, protože přes Japonské ostrovy prochází zemětřesná linie. Také se provádí technické zabezpečení plynovodu a vodovodu a zdejší obyvatelé jsou informováni co mají dělat v případě zemětřesení. I přes všechna tato opatření si zemětřesení vyžádají po celém světě mnoho obětí a způsobí množství škod. 7

8 4. Zemětřesení v České republice Česká republika se nenachází v oblasti styku dvou litosférických desek ani na území s vysokou vulkanickou činností a proto zde nemůžeme očekávat zemětřesení s takovou ničivou silou jako například v Japonsku. To ale neznamená, že se v České republice nevyskytují žádná zemětřesení. Zemětřesení u nás jsou ale méně častá a slabší než například v Japonsku. Podklad našeho státu tvoří poměrně tektonicky stabilní Český masív. Podmínky pro vznik zemětřesení jsou v oblastech, kde Český masív hraničí s dalšími geologickými celky. Českou republiku a její bezprostředním okolí, si můžeme rozdělit na dvě hlavní zemětřesné oblasti: Severozápadní Čechy a přilehlé německé oblasti (Bavorsko, Sasko). Ostravsko a okolí polských měst Katowice a Kraków. Mimo tyto dvě lokality se u nás zemětřesení vyskytují i v Jeseníkách. V roce 1998 a 2004 bylo u nás zaznamenáno více zemětřesení z Polska, konkrétně z okolí města Lubin, než v jiných letech. 28. června 1763 došlo k nejničivějšímu zemětřesení v Komárně, na území bývalého Československa. Zahynulo při něm 63 lidí a 102 bylo zraněno. Na dobové rytině (viz příloha obr. č.1) je zachycena vesnice po silných otřesech. Oblasti v ČR, kde je častý výskyt zemětřesení, jsou zaznamenány na obrázku č.2. 8

9 Obr. č.2: Zemětřesné oblasti v ČR (kreslil V. Machač) 4.1 Severozápadní Čechy Příčina výskytu zemětřesení v severozápadních Čechách je patrně zeslabení zemské kůry v této oblasti. Během geologického vývoje se toto zeslabení projevilo rozsáhlou sopečnou činností, například vznikem sopek jako jsou Doupovské hory a České středohoří. Zemětřesení zde mají charakter zemětřesných rojů, to znamená, že se zemětřesení vyskytují ve skupinách, kdy během několika dnů až týdnů dojde k většímu množství otřesů. První zpráva o zemětřesení v západních Čechách pochází z roku Toto území je vědecky sledováno už od roku 1895 a v roce 1908 byla v Chebu postavena první seismická stanice u nás. V letech 1985/1986, tedy v období, kdy se v České republice vyskytovalo množství zemětřesných rojů (viz. Graf č.1.), byly v Čechách nainstalovány novější a přesnější seismické stanice. Rozmístění dnešní seismických stanic je zaznamenáno na obrázku č.3, stejně jako poloha epicenter zemětřesení v letech

10 Obr. č.3: Rozmístění seismických stanic a epicenter zemětřesení v Čechách v roce (převzato a upraveno z informační brožury Geofyzikálního ústavu AV) Důkazem přetrvávající tektonické aktivity v severozápadních Čechách jsou výrony plynů a minerálních vod. Lidé od pradávna tato místa využívají k léčení svých chorob (Známé jsou Františkovy lázně, Karlovy Vary, Mariánské lázně a další). 4.2 Ostravsko Celé okolí Ostravy a přilehlých polských měst Katowice a Kraków je poddolováno v důsledku hlubinné těžby černého uhlí. Zemětřesení v této oblasti jsou slabší než v západních Čechách a omezují se na důlní otřesy. Obyvatelé Slezska se často setkávají s následky otřesů na povrchu, praskají jim domy, některá místa se propadají. Důlní otřesy se nevyskytují jen na Ostravsku, můžeme je pozorovat i v jiných oblastech, kde probíhala nebo probíhá těžba uhlí, například u Kladna. 10

11 4.3 Zemětřesení s epicentry jižně od hranic s Českou republikou Na naše území zasahují slabé otřesy z alpské oblasti. V posledních letech byly zaznamenány v okolí Českých Budějovic, Poohří, jižní Moravy. Ohniska leží na známé otřesné linii vídeňské, která vychází z údolí řeky Mury přes Semmering, a Baden, k Vídni a podle niž vystupují i termální prameny vylekalo obyvatelstvo České republiky zemětřesení s epicentrem v rakouských Alpách. Podle seismologů šlo o jedno z nejsilnějších zemětřesení za posledních dvacet let. Tyto otřesy pocítili lidé v Plzni, Klatovech, na jižní Moravě a v západních a středních Čechách. O zemětřesení informovaly sdělovací prostředky, včetně tisku (viz příloha, obr. č.4). I přes neobvyklou sílu zemětřesení nedošlo k žádným ztrátám na životech. Následující graf zaznamenává počet silnějších otřesů s intenzitou větší než III. MSK-64 na území ČR za posledních 200let: Graf č.1: Zemětřesení v ČR za posledních 200let (převzato z informační brožury Geofyzikálního ústavu AV) 11

12 5. Sopky Sopečná činnost existuje na naší planetě od chvíle, kdy utuhla zemská kůra. Nejvíce sopek je v místech, kde se stýkají dvě litosférické desky. V těchto oblastech dochází k hromadění energie a v důsledku toho i k zvyšování teploty. Když teplota přesáhne C (závisí na typu horniny) začnou se horniny tavit a vzniká magma. Jestli-že se magma začne hromadit poměrně blízko u povrchu, může v nejbližší době dojít k erupci (výbuchu) sopky a vylití magmatu do okolního prostředí. Co to vlastně sopka je? Sopka je místo na povrchu, kde se skrz zemskou kůru vylévá rozžhavené magma na povrch anebo kde se v minulosti magma vylévalo. V tomto případě mluvíme o vyhaslé sopce. Většina lidí si sopku představuje jako vysoký kužel či horu, z které vytéká láva nebo se z jejího vrcholu kouří. Tato představa není špatná, ale ani úplně správná. Sopka nemusí být jen vysoký kužel. Známe mnoho sopek, které téměř nevystupují nad okolní terén. Některé mohou být i pod úrovní okolní krajiny a jejich kráter lemuje jen prstenec popela. Pokud je sopka vysoká, nemusí mít vždy tvar kužele a její vrchol může tvořit i mohutný kráter. Sopky nemusí před erupcí kouří. V praxi platí, že čím klidnější sopka, tím horší bývají následky výbuchu. 5.1 Rozdělení sopek Vulkány lze dělit do různých skupin podle tvaru sopky nebo podle typu výbuchu. Druhy sopek podle sopečné činnosti: Explosivní sopky - při erupci se kráter roztrhne. Tyto sopky většinou leží pod úrovní okolního terénu. Takové sopky můžeme najít například v Německu, pochází z třetihor a dnes jsou jejich krátery většinou vyplněny vodou (maarová jezera). Výlevné sopky - nejčastěji z nich vytéká řídká čedičová láva a mají široký a plochý sopečný kužel. Příklad takových sopek jsou třeba havajské sopky, které jsou spojeny v jedno obří těleso o průměru 100 km. Smíšené sopky (stratovulkány) - se vyskytují nejčastěji a mají kuželovitý tvar. Příkladem takovéto sopky může být Vesuv v Itálii. Typy sopek podle tvaru kráteru: 12

13 Štítové sopky - mají širokou základnu a mírný spád, byly vytvořeny čedičovou lávou Andezitové sopky - mají strmé svahy, úzkou základnu. Sypané sopky - jsou tvořeny nasypanými vrstvy popela a lávy. Na následujícím obrázku je sopka a její povrchové i podpovrchové části. Obr. č.6: Schéma sopky (kreslil V. Machač) 1. Magmatický krb místo pod povrchem sopky, kde se hromadí magma. 2. Sopouch hlavní přívodný magmatický kanál, který vede z magmatického krbu ke kráteru sopky. 3. Ložní žíla magma, které proniká po hranicích vrstev. 4. Pravá žíla magma, které proniká napříč vrstvami hornin, směrem k povrchu. 5. Lakolit podpovrchové těleso, které vzniklo utuhnutím magmatu, má typický bochníkovitý tvar. 6. Vedlejší přívodný kanál vede magma trhlinami ve svazích sopky k postraním kráterům. 7. Lávový příkrov vrstvy lávy a sopečného popela, které se ukládají na svazích sopky. 8. Kráter bývá na vrcholu sopky, vytéká z něj hlavní lávový proud. 13

14 5.2 Magma Slovem magma označujeme natavené horniny, spolu s vodou CO 2, SO 4, H 2 S, O 2 a dalšími příměsi. Vzniká v hlubinách Země (desítek až stovek kilometrů) za vysokých teplot a tlaků, jenž zde působí. Po trhlinách v litosféře se dostává k povrchu a částečně se ochlazuje a tuhne. Při čemž krystalizují různé minerály a tvoří se nová hornina. Takto vzniklé horniny označujeme jako vyvřelé horniny. Pokud se magma dostane na povrch, říkáme mu láva. Jestli-že láva utuhne na povrchu, vznikají výlevné vyvřeliny. Když magma utuhne pod povrchem, což může trvat i několik milionů let, vznikají hlubinné vyvřeliny. Rozlišujeme dva druhy magmatu: Magma čedičové - je řídké a tudíž rychle teče (i 100 km/h). Pokud utuhne v hlubinách Země, vzniká hornina s názvem gabro. V případě že utuhne na povrchu vznikne čedič. Žulové magma - je hustší než čedičové magma. Většinou tuhne už pod povrchem a vytváří tak žulová tělesa. Když utuhne na povrchu vznikne ryolit. 5.3 Doprovodné jevy Sopečné erupci může předcházet mnoho jevů, které upozorňují na blížící se výbuch vulkánu. Sopka může i několik let před erupcí kouřit, v okolí sopky lze pozorovat zvýšenou geotermální aktivitu, například gejzíry vody. Těsně před výbuchem či přímo při něm jsou ze sopky vystřelovány tzv. sopečné pumy. Jedná se o útržky lávy, které v letu utuhnou a dopadu na zem. Erupce je doprovázena pyroklastickým mrakem, což je mračno žhavých plynů a hornin, jenž může zahubit mnoho lidí. Pokud je v blízkosti kráteru led a sníh, může při výbuchu roztát a oblast v okolí sopky zaplavit. Většinou s sebou proud vody strhne ještě sopečný prach a vzniknou obávané bahnotoky. Při silnější erupci se mohou objevit i zemětřesení. 5.4 Využití sopečné činnosti Člověk se naučil využívat sekundární jevy sopečné činnosti. Geotermální prameny, jenž v těchto oblastech vyvěrají, k vytápění budov, skleníků (Island a Nový Zéland). Léčivá minerální vřídla se využívají v lékařství. Na sypkých vyvrženinách vznikají výborné podmínky pro pěstování mnoha zemědělských plodin. 14

15 6. Sopky v České republice Na území České republiky se nenachází žádná činná sopka. Můžeme zde pozorovat pozůstatky po sopečné činnosti, i když ne v takovém množství jako u našich sousedu ve Slovenské republice. Vznik sopek na našem území souvisí s třetihorním alpínským vrásněním. Ještě na konci mladších třetihor a začátku čtvrtohor existovaly v českých zemích činné sopky. Zvlášť v severních Čechách a na severní Moravě. Komorní a Železná Hůrka u Chebu jsou ploché a nízké a jejich kužele tvoří převážně sopečný popel a struska. Jsou to nejmladší sopky u nás. Vznikly před lety v chebském zlomu v západních Čechách a jejich lávové proudy jsou slabé. Další mladé sopky jsou u Bruntálu v Jeseníkách, Uhlířský vrch, Velký a Malý Roudný a Venušina sopka. Jsou také nenápadné a tvoří je vrstvy sopečných tufů. Uhlířský vrch je napůl rozebrán díky těžbě tufů, takže si lze podrobně prohlédnout vodorovně uložené vrstvy sypkých vyvrženin a sopečných pum. Velký Roudný, nejzachovalejší moravský stratovulkán je těžbou zatím nedotčen. Zachovaly se i lávové proudy, které se kdysi vylily z jeho kráteru. Jsou tři a měří skoro pět kilometrů. Také sousední Malý Roudný, plochá kupovitá sopka, zaplavil údolí štěrkové terasy Moravice dlouhým lávovým proudem. Nejznámější je Venušina sopka. Dosahuje sotva poloviny výše předešlých. Je to plochý stratovulkán, se čtyřmi lávovými proudy. Všechny výše jmenované jsou nevelké, nedosahují ani 800m, ale na jiných místech naší země existovali obrovité a zkázonosné vulkány. Například Doupovské hory jsou pozůstatky jediné ohromné sopky. Průměr jejich kužele měří asi 30km. Zachovalá vrstva sopečných vyvrženin je 600m vysoká. České středohoří vznikalo ve stejné době jako Doupovské hory (přibližně polovina třetihor). Je to složitý vulkanický celek, ze kterého dnes působením eroze zůstaly jen zbytky. Dominantou Českého ráje jsou dva obnažené sopečné sopouchy- Trosky. Pozůstatkem sopečné činnosti je i vrch Káčov u Mnichova Hradiště. Jedná se o vypreparovanou výplň sopouchu, která díky tvrdosti přetrvala věky, zatím co měkčí sopečný kužel dávno odnesla voda a vítr. Samostatně umístěnou sopkou, opředenou mnoha pověstmi, je hora Říp. Všechny oblasti, kde se nachází sopky si lze prohlédnout na obr. č.5. 15

16 Obr. č.5: Místa bývalé sopečné činnosti v ČR (převzato z internetu) Poslední projevy sopečné činnosti jsou i teplé minerální prameny vyvěrající v blízkosti vyhaslých sopečných pohoří. Například prameny v podkrušnohorském zlomu v Karlových Varech. Zvláštní přírodní rezervace je SOOS u Františkových Lázní. Ve vrstvách písku se hromadí oxid uhličitý, který si proráží cestu na povrch nepropustnými vrstvami. Tyto útvary se nazývají mofety. Za suššího počasí se v nich udržuje husté černé bahno, které propouští unikající plyn s hlasitým mlaskáním. Nesprávně se jim říká bahenní sopky, ale s opravdovými sopkami nemají nic společného. 16

17 7. Závěr Naše vlast se nachází v relativně klidné oblasti střední Evropy. V dnešní době se zde nevyskytují žádné větší zemětřesení, které by ohrožovali cela města nebo vulkány, jenž by hrozily výbuchem. Oblast České republiky není geologicky aktivní, protože se nenachází na styku litosférických desek. Ale v minulosti se na území naší země nacházela celá řada malých i obrovských vulkánů. Hlavně ve třetihorách byly oblasti Jeseníků a severních Čech pokryty spoustou sopek, ze kterých dnes už nezbylo vůbec nic nebo jen malé vyvýšeniny, které by sopkami nikdo nenazval. Ve čtvrtohorách už sopečná činnost ustávala a sopky vystřídal pevninský ledovec, který pokrýval hraniční pohoří na severu naší republiky. Dnes se v oblastech, kde se v minulosti vyskytovaly sopky, nacházejí jen teplé minerální prameny, jenž jsou důkazy bývalé sopečné činnosti. O výskytu zemětřesení v dávné minulosti naší země toho víme jen velmi málo, protože po zemětřesení nezbude žádný dlouhodobější úkaz, který by dokazoval výskyt zemětřesení. Důkazy o zemětřesení máme až z novější doby, kdy lidé už uměli psát a uchovat tak informace pro příští generace. V dnešní době zaznamenáváme mnoho zemětřesení, ale téměř žádné není nebezpečné pro lidi. Jen ojediněle vznikají drobné škody na obydlích. Zemětřesení v České republice mají charakter důlních otřesů. Také tu lze pocítit zemětřesení s epicentrem v aktivní alpské oblasti. Díky moderním přístrojům ale můžeme zaznamenat i zemětřesné vlny z druhé strany světa. Dnes žijeme v době, kdy si člověk podmanil i sílu atomu a naučil se ji využívat ve svůj prospěch. Ale zemětřesení a sopečná činnost jsou jevy, které vznikají v důsledku obrovských tlaků zevnitř Země. Tyto pochody člověk asi v nejbližší době nijak neovlivní a nezmění. A pokud něco nejde změnit, tak se s tím budeme muset naučit žít tak, aby nedocházelo k obrovským ztrátám na lidských životech v důsledku špatného systému varování před zemětřesením, tsunami nebo sopečným výbuchem. 17

18 8. Příloha Tab. č.1: Projevy seismické intenzity podle stupnice MSK-64 I. Zaznamenávají pouze přístroje II. Pocítí vnímavé osoby III. Slabé kývání zavěšených předmětů IV. Okna, dveře, nádobí řinčí V. Pociťuje většina lidí, nestabilní předměty se kácí VI. Poškození omítek a komínů, trhliny ve zdech VII. Těžké poškození chatrných budov, zničení komínů, na svazích trhliny v zemi VIII. Poškození i dobrých budov, sesuvy půdy, trhliny v půdě IX. Panika, zřícení chatrných budov X. Poškození i speciálně konstruovaných budov, mostů a cest XI. Nepoužitelné silnice a železnice, zničení potrubí, sesuvy XII. Změní se tvářnost krajiny Stupeň Projevy Odhadnutá četnost za rok Do 2,5 Zaznamenáno pouze přístroji ,5-5,4 Pociťováno lidmi, velmi malé škody ,5-6,0 Drobné poruchy na stavbách 500 6,1-6,9 Destruktivní účinky v zalidněných oblastech 100 7,0-7,9 Velké škody, velmi závažná zemětřesení 20 8,0 a více Úplná destrukce měst a vesnic v okolí epicentra Jedno za 5 let Tab. č.2: Richterova stupnice Obr.č.4: Článek z Práva ( ) o zemětřesení s epicentrem v Rakousku (převzato z internetu) 18

19 Obr. č.1: Vesnice po zemětřesení v roce 1763 (převzato z internetu) Obr. č.5: Starý lávový proud na Vinařické hoře u Kladna (převzato z internetu) 19

20 9. Seznam použité literatury Literatura: J.Vališ V.Ďurovi Přírodopis 8 Státní pedagogické nakladatelství Praha 1989 F. Pauk V. Habětín Geologie pro zeměpisce Státní pedagogické nakladatelství Praha 1979 Demek J. Geomorfologie Českých zemí Československá akademie věd Praha 1965 V.Bouška D. Abrahámová Geologie pro gymnázia Státní pedagogické nakladatelství Praha 1983 B. Bouček O. Kodým Geologie I Československá akademie věd Praha 1958 L. Čepek Hlubiny Země Orbis Praha 1943 www adresy:

Magmatismus a vulkanismus

Magmatismus a vulkanismus Magmatismus a vulkanismus Magma silikátová tavenina z astenosféry na povrchu se označuje láva podle místa tuhnutí hlubinná a podpovrchová tělesa výlevné a žilné horniny Hlubinná a podpovrchová tělesa batolit

Více

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese 1/11 3.2.04.10 Když se Země otřese cíl vysvětlit vznik zemětřesení - popsat průběh a následky - znát Richterovu stupnici - porovnat zemětřesení podmořské s povrchovým - většina vnitřních geologických dějů

Více

Nastuduj následující text

Nastuduj následující text Nastuduj následující text Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země. Jedná se především

Více

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Kameny a voda Kameny kolem nás

Kameny a voda Kameny kolem nás Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Kameny a voda Kameny kolem nás Mgr. Irena Žáková říjen 2013 OROGENEZE = soubor složitých

Více

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II Označení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.09 Předmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: FYZICKÁ GEOGRAFIE - GEOLOGIE Autor: Jan Vavřín Datum vytvoření: 29. 7. 2013 Ročník:

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

16. Vznik pohoří Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

16. Vznik pohoří Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 16. Vznik pohoří Vznik pohoří Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební. Thákurova 7. Studijní obor Geodezie. Sopky. Semestrální práce. bohacro@gmail.com. Skupina: G-61

ČVUT v Praze Fakulta stavební. Thákurova 7. Studijní obor Geodezie. Sopky. Semestrální práce. bohacro@gmail.com. Skupina: G-61 ČVUT v Praze Fakulta stavební Thákurova 7 Studijní obor Geodezie Sopky Semestrální práce Autor: E-mail: Roman Boháč bohacro@gmail.com Skupina: G-61 Školní rok: 2011/2012 Klíčová slova: Sopky, erupce, magma

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

2. oznámení Mezinárodní seminář Planeta Země dnes a zítra

2. oznámení Mezinárodní seminář Planeta Země dnes a zítra MEZINÁRODNÍ ROK PLANETY ZEMĚ 2008 2. oznámení Mezinárodní seminář Planeta Země dnes a zítra V lednu 2006 byl na základě spojené iniciativy IUGS, Mezinárodní unie geologických věd a organizace UNESCO vyhlášen

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 2. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA miniprojekt

PŘÍRODNÍ RIZIKA miniprojekt miniprojekt Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Cíl: Zhodnotit samostatně rizika přírodních katastrof jak obecně, tak i v určitých oblastech, např. v místě bydliště. Rozvíjené dovednosti: Samostatně

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. TEKTONICKÉ POHYBY Mechanický pohyb částí zemské kůry a vnějšího pláště, který

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

územní jednotka -Severozápad

územní jednotka -Severozápad Mgr.J.Mareš Ústecký,Karlovarský EU-OP VK VY_32_INOVACE_719 územní jednotka -Severozápad Ústecký kraj naše hlavní a velká energetická základna.těţbou, tepelnými elektrárnami a těţkým průmyslem bylo v minulosti

Více

Rizikové endogenní procesy. Sopečnáčinnost

Rizikové endogenní procesy. Sopečnáčinnost Rizikové endogenní procesy Sopečnáčinnost typy sopečnéčinnosti: hlubinný magmatismus = plutonismus povrchový magmatismus = vulkanismus Magmatismus plutonismus a vulkanismus Zdroje vulkanismu - astenosféra

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA POVRCH USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová USA a Kanada - geografické vymezení USA kontinentální část v J polovině SA kontinentu

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M02 ZÁKLADY VŠEOBECNÉ A INŽENÝRSKÉ GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M02 ZÁKLADY VŠEOBECNÉ A INŽENÝRSKÉ GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M02 ZÁKLADY VŠEOBECNÉ A INŽENÝRSKÉ GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

HYDROSFÉRA. Opakování

HYDROSFÉRA. Opakování HYDROSFÉRA Opakování Co je HYDROSFÉRA? = VODNÍ obal Země Modrá planeta Proč bývá planeta Země takto označována? O čem to vypovídá? Funkce vody Vyjmenujte co nejvíce způsobů, jak člověk využíval vodu v

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

Název: Přírodní poměry Evropy

Název: Přírodní poměry Evropy Název: Přírodní poměry Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Vodní toky Voda je jedním z nejvýraznějších modelačních činitelů v krajině. Vznik vodního toku pramen zdrojnice soutok 2 a více řek (Labe-Vltava, Labe-

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země 1/8 3.2.02.1 Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země cíl - vysvětlit vznik Země - popsat stavbu zemského tělesa, gravitační sílu, pohyb Země - pochopit vznik a vývoj života - objasnit podstatu

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 011 Kategorie A okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu 1. Na obrázcích je zachycen stejný kostel kdesi v České republice vždy v

Více

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou Příběh vody Příběh vody Obsah výukového bloku stručný přehled forem výskytu vody (vizkvarta), podrobný výklad Kámen a voda podpovrchová voda, zdroje vzniku a doplňování podzemních vod, druhy vody v horninách,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

letní semestr akademického roku 2012/2013 Předmětem zápočtu budou dva podklady:

letní semestr akademického roku 2012/2013 Předmětem zápočtu budou dva podklady: REGIONÁLNÍ GEOLOGIE ČR (REGEO - LS 2012/2013 - LDF) Harmonogram výuky volitelného předmětu letní semestr akademického roku 2012/2013 20. února 8. května, 12 týdnů výuky (včetně dvou státních svátků, vycházejících

Více

Národní parky západu Spojených států

Národní parky západu Spojených států Celkem 30 bodů Národní parky západu Spojených států Členové amerického hnutí American Park and Outdoor Art Association začali na konci 19. století prosazovat myšlenku, že je třeba nabídnout obyvatelům

Více

SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu

SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení Předmět seminář z přírodopisu je jedním z volitelných předmětů pro žáky 9. ročníku. V učebním plánu je mu

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře. Eta Carinae Vzdálenost od Země: 9000 ly V centru je stejnojmenná hvězda 150-krát větší a 4-milionkrát jasnější než Slunce. Do poloviny 19. století byla druhou nejjasnější hvězdou na obloze. Roku 1841 uvolnila

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie Severní Evropa DÁNSKO rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň měna dánská koruna státní zřízení monarchie Charakteristika poloha: leží na Jutském poloostrově

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Tsunami PLANETA ZEMĚ PLANETA ZEMĚ

Tsunami PLANETA ZEMĚ PLANETA ZEMĚ Tsunami Zemětřesení nastávají nejen pod soušemi, ale i pod mořským dnem. Seizmické vlny uvádějí do pohybu obrovské množství vody a vznikají enormní oceánské vlny zvané tsunami. Na otevřeném oceánu je lze

Více

Mgr. Zdena Seidlová REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS -Tichý oceán Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS -Tichý oceán Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_64 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

Jan Zedník, Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky

Jan Zedník, Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky Tsunami Jan Zedník, Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky Tsunami exotické japonské slovo značící vlna v přístavu, zná po tragických událostech v Indickém oceánu 26. prosince 2004 každý Obsah:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách VLADISLAV RAPPRICH ZA SOPKAMI po Čechách Vladislav Rapprich Za sopkami po Čechách Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více