Autor prezentace: Mgr. Michal Křupka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor prezentace: Mgr. Michal Křupka"

Transkript

1 Práce s inkluzními tělísky Refoldování Fúzní proteiny Autokatalitická technika odštěpení fúzní kotvy a její separace od rekombinantního proteinu Mgr. Michal Křupka Ústav imunologie LF UP Inkluzní tělíska Agregáty proteinů ů s nesprávnou konformací v cytoplazmě ě nebo jádru buněk Původ: Virové infekce akumulace virových kapsidových proteinů Např. Negriho těliska (Vzteklina), Guarnieriho tělíska (Neštovice), Cucumber mosaic virus Jiné patologické stavy Např. Lewyho tělíska uvnitř neuronů (Parkinsonova choroba), inkluze hemoglobinu (thalasémie) Agregace g rekombinantního proteinu v expresních buňkách E. coli Inkluzní tělíska Až 70 % rekombinantních proteinů (hlavně eukaryotického původu) je exprimováno v E.coli ve formě inkluzních tělísek Částice tvořené agregovaným rekombinantním proteinem Protein je obsažen zpravidla v chybné konformaci a není funkční Pro získání funkčního produktu je třeba solubilizace inkluzních tělísek a následná renaturace produktu V některých případech lze tvorbě inkluzí zabránit např. kultivací za nižší teploty, fúzí s tagy, koexprese chaperonů. Photo from Webpages of The Working Group Downstream Processing at the Department of Biotechnology, University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna, Vienna, Austria Cílový protein v supernatantu t Rozpustný protein Purifikace za Denaturačních podmínek Nativní čistý produkt Nativní lyzát Centrifugace Renaturace Cílový protein v peletě Nerozpustný Protein v inkluzních tělíscích Purifikace za Denaturačních podmínek Denaturovaný čistý produkt

2 Kultivace expresního kmene E. coli do O.D. 600 = 0,6 Indukce exprese (1mM IPTG), kultivace indukovaných E. coli 3 4 hod. 37 C Izolace bakteriální biomasy (centrifugace) Lýza buněk Lysozym, sonikace, opakované zamražení Centrifugace, promytí pelety pufrem Inkluzní tělíska Renaturace (refolding) Inkluzní tělíska Denaturace a solubilizace (8M Urea, 6M Guanidin hydrochlorid, mercaptoethanol) Purifikace za denaturačních podmínek (afinitní chromatografie) Čistý denaturovaný solubilní protein Renaturace Metody renaturace proteinů Rekonstituce nativní (funkční) konformace proteinu po předchozí denaturaci Převedení do nativních podmínek, odstranění chaotropního (denaturačního) činidla a jeho nahrazení pufrem (PBS, Tris, fyziologické ph a osmolalita) Cílem je získat rozpustný protein v aktivní formě, tj. plnící svoji biologickou funkci (antigen, enzym ) Úspěšnost procesu obtížně predikovatelná Průměrná výtěžnost bioaktivního proteinu kolem 25 % Dialýza odstranění nízkomolekulárních látek přes membránu o definované pórovitosti, jednoduchá nebo gradientová Ředění postupné přidávání roztoku proteinu do nadbytku pufru Renaturace na koloně - afinitní nebo gelová chromatografie Aditiva přidávaná do renaturačních pufrů (snižují agregaci proteinů, umožňují tvorbu disulfidických vazeb) Arginin (0,5 1M) Glycerol Oxidovaný a redukovaný glutathion Dithiotreitol Polyethylen glykol Detergenty EDTA

3 Metody ověření nativní konformace renaturovaných proteinů Enzymová aktivita Imunogenita Reakce s protilátkami proti konformačním epitopům Vazba na receptor nebo ligand Spektroskopické metody Výsledek renaturace výrazně variabilní mezi jednotlivými proteiny nutná optimalizace metodiky pro každý jednotlivý protein Protein refolding kits - komerční sady pufrů s gradientem koncentrací jednotlivých složek - usnadnění nalezení optimálních renturačních podmínek Databáze renaturačních postupů pro jednotlivé proteiny: Zabránění tvorby inkluzních tělísek v E.coli - Exprese při nižší teplotě laboratorní teplota přes noc x 37 C 4 hodiny - Koexprese chaperonů - Výběr vhodného fúzního peptidu - Použití speciálních kmenů bakterií pro expresi eukaryotických proteinů -Exprese p v eukaryotických vektorech Pichia, Saccharomyces, savčí a hmyzí systémy Chow MK, Amin AA, Fulton KF, Whisstock JC, Buckle AM, Bottomley SP. (2005) REFOLD: An analytical l database of protein refolding methods. Protein Expr Purif. Kmeny E. coli vhodné pro expresi eukaryontních proteinů Origami kmen odvozený z E. coli K-12 mutantní v genu pro thioredoxin reduktázu (trxb) a glutathion reduktázu (gor), zvyšuje tvorbu cysteinových můstků v cytoplasmě Rosetta obsahuje sekvence pro trna pro kodony AUA, AGG, AGA, CUA, CCC a GGA vzácné u E. coli Rosseta gami kombinuje vlastnosti obou předchozích kmeny, tj, tvorbu disulfidových můstků s rozeznáváním eukaryotických kodonů

4 Sekvence plasmidu (Novagen) Fúzní proteiny Proteiny vzniklé na základě spojení dvou nebo více genových Proteiny vzniklé na základě spojení dvou nebo více genových sekvencí původně kódujících odlišné produkty Tagy (značky, kotvy) fúzované s rekombinantními proteiny Význam: - Identifikace, vizualizace a kvantifikace exprimovaných proteinů pomocí protilátkových nebo ligandových konjugátů - Umožnění afinitní purifikace Požadavky: -Možnost jednokrokové afinitní purifikace -Minimální efekt na terciální strukturu proteinu a jeho aktivitu -Možnost snadného a specifického odstranění z molekuly proteinu -Možnost snadné a přesné detekce proteinu v průběhu purifikace -Použitelnost v prokaryotických i eukaryotických expresních systémech Krátké oligopeptidové značky Peptidový řetězec thrombin enterokinase N- term C- term GST His S His His-tag His-His-His-His-His-His (0,84 kda) T7-tag Met-Ala-Ser-Met-Thr-Gly-Gly-Gln-Gln-Met-Gly (1 kda) V5-tag Gly-Lys-Pro-Ile-Pro-Asn-Pro-Leu-Leu-Gly-Leu-Asp-Ser-Thr y y Xpress epitope Asp-Leu-Tyr-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys S-tag Lys-Glu-Thr-Ala-Ala-Ala-Lys-Phe-Glu-Arg-Gln-His-Met-Asp-Ser (1,75 kda) pancreatic ribonuclease C-myc Glu-Gln-Lys-Ile-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu (1,2 kda) SBP-tag Met-Asp-Glu-Lys-Thr-Thr-Gly-Trp-Arg-Gly-Gly-His-Val-Val-Glu-Gly-Leu- Ala-Gly-Glu-Leu-Glu-Gln-Leu-Arg-Ala-Arg-Leu-Glu- L A A L His-His-Pro-Gln-Gly-Gln-Arg- Glu-Pro (4,03 kda) Poly-arginine-tag Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg (0,8 kda) Strep-Tag Trp-Ser-His-Pro-Gln-Phe-Glu-Lys (1kDa) FLAG-Tag N-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-C (1 kda) Calmodulin binding peptide Lys-Arg-Arg-Trp-Lys-Lys-Asn-Phe-Ile-Ala-Val-Ser- Asn Ala Ala-Ala-Asn-Arg-Phe-Lys-Lys-Ile-Ser-Ser-Ser-Gly-Ala-Leu (2,96 kda)

5 Doménové a proteinové značky Celulose binding domains (3 20 kda) Glutathione S-transferase tag (GST) N-term protein (26 kda) Maltose-binding protein (MBP) protein (40 kda) Thioredoxin (TrxA) protein Transcription termination anti-termination factor (NusA) protein Protein disulfide isomerase I (DsbA) protein Krátká sekvence (6 aa) Většinou výrazněji neovlivňuje vlastnosti proteinu enzymová aktivita, struktura, imunogenita Afinita k atomům přechodných kovů - Ni 2+, Co 2+, Zn 2+, Cu 2+ - purifikace pomocí metaloafinitní chromatografie, metodiky pro nativní i denaturační postup, kovy kotveny nejčastějí pomocí NTA (nitrilotriacetic acid). Ni a Cu silnější vazba, Zn a Co slabší nižší výtěžek, ale vyšší čistota Anti-His protilátky, Ni-NTA NTA konjugáty umožňují detekci na Western blotu i kvantifikaci rekombinantního proteinu (ELISA, Dot blot) His tag Obrázky převzaty z webů Qiagen a KPL Purifikace s použitím metaloafinitní it chromatografieh t Různé formáty, nejčastěji vázáný kov Ni nebo Co, opakované použití

6 Proteinové tagy (GST, MBP,TrxA, NusA, DsbA) Zvyšují rozpustnost t exprimovaných proteinů ů v E. coli, mohou zabránit tvorbě inkluzních tělísek GST a MBP mohou sloužit k afinitní purifikaci, k TrxA, NusA a DsbA musí být ý připojena peptidová značka Velice často ovlivňují aktivitu a imunogenitu rekombinantního proteinu nutno odstranit po purifikaci Odstranění fúzních značek Štěpné místo thrombin Web of New England Biolabs enterokinase Schéma purifikace proteinu fúzovaného s Maltose binding protein na imobilizované amylóze Vložení nukleotidové sekvence pro peptid rozeznávaný specifickou proteázou Používané proteázy: Enterokináza Thrombin Faktor Xa Tobacco etch virus (TEV) proteáza thrombin GST GST His S His + + enterokináza GST His S S + + enzym enzym

7 Oddělení produktů štěpné reakce Tag off rek Cleavage/Capture Kit Nutné další purifikační č kroky k - odstranění značek afinitní nebo gelová chromatografie -odstranění ě enzymu vhodné h d é použít značený č enzym afinitní it metody - metody iontoměničové nebo gelové chromatografie Pro některé aplikace stačí inaktivace proteázy - inhibitory však jsou často toxické (PMSF T+) Někdy je možno provést štěpení již na afinitní koloně eluční krok Kit založený na purifikované katalytické jednotce lidské enterokinázy Obsahuje ředící a reakční pufry, kontrolní protein a EKapture agarózu Umožňuje rychlé a snadné odstranění enzymu Protein p24 HIV/pET200 před a po odstranění afinitního tagu, reakce 16 hod při pokojové teplotě Komplikace proteázového odštěpení značek - Oddělení proteázy, odštěpeného peptidu a nerozštěpených proteinů od správně štěpeného proteinu vyžaduje další purifikační kroky - Proteázy mohou štěpit protein nespecificky, případně může protein přirozeně obsahovat rozeznávanou sekvenci - Štěpné místo může být nepřístupné díky konformaci proteinu - Štěpení vyžaduje dlouhou dobu, často při pokojové teplotě problém u málo stabilních proteinů - Metoda je relativně nákladná Autokatalitická technika odštěpení fúzní kotvy Samoštěpící moduly, aktivace nízkomolekulární látkou po odmytí kontaminujících proteinů Inteiny proteinové introny, popsány roku 1987 Samoštěpící í aktivita it Fúze s rekombinantními proteiny spojka mezi cilovým proteinem a značkou, např. Chitin binding protein Štěpení po přídání thiolu DTT, mercaptoethanol Web of New England Biolabs

8 Systém založený na autokatalytickém jádře sortázy A y ý y j y Staphylococcus aureus (SrtAc) Ostatní možnosti tvorby y fúzních proteinů Self processing module (SPM) Základem doména proteinu FrpC Neisserie meningitidis Štěpení indukováno vápenatými ionty Trimer tag kolagenová doména - Ovlivnění struktury vzniklého proteinu - Sekrece proteinu v savčích buňkách sekvence odvozené z imunoglobulinů - Humanizace Humanizace produktu monoklonální protilátky - Ovlivnění imunogenity proteinu molekulární adjuvans - a mnoho dalších C- terminální repetitivní sekvence kolagenu

9 Tvorba chimerických a humanizovaných monoklonálních protilátek Imunomodulační fúzní proteiny Fúze antigenu s imunomodulačním proteinem cytokiny, chemokiny, heat shock proteins, kostimulační molekuly. hsp70mm p24 ATG His V5 STOP p24 hsp70mm ATG His V5 STOP hsp70mm ATG His V5 STOP p24 ATG His V5 STOP DNA constructs used in the experiment Děkuji za pozornost

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY: VZTAH MEZI JEJICH STRUKTUROU A ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITOU

ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY: VZTAH MEZI JEJICH STRUKTUROU A ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITOU ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY: VZTAH MEZI JEJICH STRUKTUROU A ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITOU IVANA DOLEŽÍLKOVÁ a,b, MARTINA MACKOVÁ a,b a TOMÁŠ MACEK a,b a Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemickotechnologická

Více

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Roční zpráva o činnosti za rok 2006

Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 - Krč IČ: 61388971 tel.: 296441111 fax: 244472271 e-mail: mbu@biomed.cas.cz http://www.biomed.cas.cz/mbu

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

UŽITÍ ELLMANOVY METODY PRO STANOVENÍ AKTIVIT CHOLIN- ESTERAS PŘI IN VIVO HODNOCENÍ ÚČINKŮ REAKTIVÁTORŮ

UŽITÍ ELLMANOVY METODY PRO STANOVENÍ AKTIVIT CHOLIN- ESTERAS PŘI IN VIVO HODNOCENÍ ÚČINKŮ REAKTIVÁTORŮ UŽITÍ ELLMAVY METDY PR TAVEÍ AKTIVIT CHLI- ETERA PŘI I VIV HDCEÍ ÚČIKŮ REAKTIVÁTRŮ JAA ŽĎÁRVÁ KARAVÁ a, KAMIL KUČA a,b, DAIEL JU a,b a JIŘÍ BAJGAR a a Katedra toxikologie, Fakulta vojenského zdravotnictví,

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

, látky nevykazující žádný biologický účinek. Selektivní 5- dejodaci katalyzuje rovněž dejodasa D3, která inaktivuje jak T 4

, látky nevykazující žádný biologický účinek. Selektivní 5- dejodaci katalyzuje rovněž dejodasa D3, která inaktivuje jak T 4 Vývoj radiometrických metod pro stanovení enzymových aktivit jodothyronin dejodas: Vliv antidepresiva fluoxetinu na aktivity dejodas typu 1,2 a 3 v mozku potkana Pavelka Stanislav 1 ' 2 1 2 Ústav biochemie,

Více

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Tvorba ontologie huminových látek Pavel Tyl, Martin Řimnáč, Roman Špánek, Július Štuller, Zdeňka Linková, Josef Kozler, Barbora Antošová,

Více

Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu

Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu Friedecký, B., Engliš, M., Franeková, J., Jabor, A., Kratochvíla, J., Schneiderka, P., Tichý, M., Zima,

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické dia gnostice

Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické dia gnostice Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické dia gnostice Current Trends in Using PET Radiopharmaceuticals for Dia gnostics in Oncology Adam J. 1,2, Kadeřávek J. 2, Kužel F. 2, Vašina J.

Více

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376 REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Číslo projektu: QJ1210376 Název projektu: Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyznačujících se zlepšenými dietetickými

Více

3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken

3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken 3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken Markéta Škrdlantová, Ústav chemické technologie restaurování památek Princip koroze a degradace textilních vláken závisí na jejich původu (rostlinná,

Více

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie Radek Černý 1,3, Ivo Světlík 1, Michal Fejgl 2,1 1 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Oddělení dozimetrie, Praha 2 Státní ústav radiační

Více