Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku"

Transkript

1 Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku 1. Základní ustanovení 1.1 Druh soutěže Liga Martiny Beyerové je celostátní dlouhodobá soutěž družstev v závěsném kuželníku. 1.2 Generální patron Generálním patronem soutěže je Nadace Martiny Beyerové 1.3 Řídící orgán soutěže: Nejvyšším řídícím orgánem soutěže je Soutěžní komise SPASTIC HANDICAP pro závěsný kuželník. Dále jen ŘOS. Pro jednotlivá kola soutěže určuje pořadatel ředitelství soutěže, které zajišťuje včasnou přípravu soutěže, její hladký průběh a operativní řízení. Dbá na dodržování všech ustanovení soutěžního řádu, rozpisu soutěže a pravidel pro závěsný kuželník. Ředitelství soutěže má zpravidla toto obsazení: ředitel soutěže hlavní pořadatel organizační pracovník zdravotník sbor rozhodčích ve složení: hlavní rozhodčí rozhodčí souprav zapisovatelé Podle potřeby může ředitelství soutěže jmenovat další funkce Ředitel soutěže: řídí a kontroluje práci organizačních pracovníků během přípravy soutěže a při soutěži odpovídá za přípravu hracích souprav a za pořádek během soutěže spolu s hlavním rozhodčím odpovídá za dodržení všech ustanovení soutěžního řádu, pravidel a za hladký průběh soutěže řídí rozhodování sboru rozhodčích o podaných protestech odpovídá za včasné odeslání výsledků a zprávy o průběhu daného kola soutěže Hlavní pořadatel: zajišťuje a řídí pořadatelskou službu zajišťuje stravování účastníků odpovídá za pořádek v hracích prostorách, v jídelně na WC apod. strana 1

2 1.3.3 Organizační pracovník vyřizuje veškeré administrativní práce spojené s uspořádáním kola soutěže zajišťuje propagaci soutěže přijímá přihlášky jednotlivých družstev a vede jejich evidenci zajišťuje vyúčtování všech příjmů a výdajů spojených s uspořádáním soutěže Zdravotník: zajišťuje po celou dobu soutěže pořadatelskou službu pro účastníky soutěže dbá o nezávadnost hygienického zařízení Hlavní rozhodčí: určuje rozhodčí souprav a zapisovatele provádí losování pořadí družstev určuje čísla kuželníkových souprav pro jednotlivé soutěžní třídy. kontroluje technický stav souprav a jejich seřízení (jedná se hlavně o polohu koule k levému rohu) přejímá rozpisky družstev od jejich vedoucích má právo vyměnit rozhodčí souprav, je-li to žádoucí pro řádný průběh soutěže přijímá protesty od vedoucích družstev spolu s ředitelem soutěže odpovídá za dodržení všech ustanovení soutěžního řádu, pravidel a za hladký průběh soutěže vypracovává zprávu o průběhu soutěže a odpovídá spolu s ředitelem za její včasné odeslání Rozhodčí soupravy: rozhoduje podle pravidel závěsného kuželníku a dbá na to aby soutěž byla vedena ve sportovním duchu dbá na to, aby se v hracím prostoru nepohybovaly osoby, které tam nepatří uděluje hráčům žluté, žlutočervené nebo červené karty kontroluje během soutěže zda nedošlo ke změně nastavení hrací soupravy odpovídá za správnou činnost zapisovatele svým podpisem potvrzuje správnost zapsaných výsledků a součet jednotlivých bodů Zapisovatel: dbá na řádné vyplnění výsledkové listiny, kontroluje úplnost údajů uvedených v soupisce. doplní ve výsledkové listině nevyplněné údaje (datum, místo, soutěžní kolo, číslo kuželníkové soupravy atd.) vyvolává závodníky podle určeného pořadí k nástupu k hrací soupravě po každém hodu hlásí pořadové číslo hodu a počet shozených kuželek, tak aby mohl být závodníkem kontrolován, přitom dbá aby hlášení co nejméně rušivě zasahovalo do hry nahlášené údaje zapisuje do výsledkové listiny družstva. řídí se pokyny rozhodčího soupravy 2. Termíny pro sestavení kalendářního plánu soutěží Kalendářní plán soutěže je daný podle schváleného "Kalendáře akcí Spastic Handicap". 2.1 Změny termínů a míst konání jednotlivých kol Pokud některá TJ či SK nemůže uskutečnit první, nebo druhé utkání ve stanovený termín nahlásí to ŘOS před ukončením stanoveného termínu spolu s novým datem konání. strana 2

3 2.2 Začátky jednotlivých kol Začátky finálového kola soutěže bude uveden v propozicích.pokud se družstvo dostaví ze závažných důvodů opožděně před dohráním první části hodů (t.j. 20 hodů do plných) bude zařazeno jako poslední v pořadí a soutěžní kolo odehraje. Pokud se družstvo dostaví opožděně v době kdy se již hraje druhá část soutěže (t.j. 20 hodů dorážkových) může jej hlavní pořadatel připustit ke startu pouze pokud to nenaruší plynulý průběh soutěže. Veškerá rozhodnutí o oprávněnosti startu jsou v tomto případě plně v pravomoci pořadatele soutěžního kola. 3. Ustanovení pro pořádání soutěže 3.1 Soutěžní třídy: I. liga Počet účastníků v I. lize je max. 6 družstev Vítěz I. ligy se stává Mistrem ČR. Poslední družstvo sestupuje do II. ligy s výjimkou uvedenou v II. liga Počet účastníků ve II. lize je max 6 družstev. Vítěz II. ligy postupuje do I. ligy. Poslední sestupuje do III. ligy III. liga Počet účastníků ve III. lize je maximálně 7 družstev a minimálně 5 družstev Vítěz III. ligy postupuje do II. ligy. Poslední sestupuje do I. divize I. divize Tato třída se uskuteční pokud je v soutěži alespoň 20 družstev. Minimální počet družstev soutěžících v této třídě je 3. Vítěz I. divize postupuje do III. ligy. 3.2 Vyjímky Pokud některá TJ či SK zruší účast svého družstva v libovolné třídě je ŘOS oprávněna ponechat sestupující družstvo v soutěžní třídě případně povolit postup dalších družstev z nižší soutěžní třídy do vyšší, tak aby byly zachovány výše uvedené početní limity. Rozhodnutí je plně v pravomoci ŘOS a nelze se proti němu odvolat. V 1. lize mohou soutěžit pouze dvě družstva z jedné SK či TJ. Pokud dojde k situaci, že vítězné družstvo v 2. lize by mělo postoupit do 1. ligy, kde již jsou dvě družstva se stejnou klubovou příslušností, potom toto družstvo nepostupuje a přenechává svůj postup druhému, případně třetímu družstvu. Titul vítěze příslušné třídy mu ovšem náleží. V jakýchkoli sporných případech rozhoduje o obsazení soutěžních tříd pro další rok ŘOS. 3.3 Složení družstva Družstva jsou smíšená (bez rozdílu pohlaví, věku a zdravotních kategorií - pravidla). Maximální počet hráčů v družstvu jsou čtyři. Do výsledku zápasu se započítává výkon tří nejlepších hráčů. Pokud nastoupí k utkání méně jak tři hráči bude družstvu započítán pouze výsledek, který dosáhnou. Družstvo nemá náhradníky. Sestavu družstva tvoří i trenér (může být i hrající a pro více družstev), cvičitel, zdravotník. Členy družstva mohou být pouze registrovaní členové dané TJ nebo SK sdružené ve svazu SPASTIC HANDICAP. Pokud za družstvo nastoupí člen jiné TJ, nebo SK je nutné předložit hlavnímu rozhodčímu při prezentaci písemné povolení o hostování od domácí TJ či SK. Pokud za družstvo nastoupí neregistrovaný závodník ve SPASTIC HANDICAP, má TJ možnost zaslat jeho přihlášku k registraci nejpozději do 10 dnů po odehrání zápasu. V opačném případě nebude výsledek tohoto závodníka brán v úvahu a nebude zařazen ani do dalších tabulek. strana 3

4 3.4 Zařazení do soutěže Obsazení soutěže pro rok 1996: I. Liga: SLAVIA Liberec, TJ Liberec, Léčebna Košumberk, NOLA Rokycany, HALMA Zbůch, ÚSP Brno II. liga: III. liga: JÚ Liberec, NOLA Teplice, Košumberk-Luže, Březejc B, Březejc A, Kociánka Brno ÚSP Zbůch, Cipísek A, Dráček Brno, Nové lázně Tce, Cipísek B I. divize: v roce 1998 nebude obsazena TJ či SK může přihlásit do soutěže více družstev. Během jednoho ročníku soutěže je povoleno pendlování hráčů jen směrem do vyšší soutěžní třídy. To znamená, že hráči, kteří startovali v I. lize nemohou startovat ve druhé nebo další nižší třídě. Je však povoleno aby hráč II. ligy v průběhu roku přestoupil do družstva téže TJ (nebo SK) do I. ligy. Pendlování hráčů mezi jednotlivými družstvy téže TJ nebo SK v téže soutěžní třídě není povoleno. Pokud v průběhu roku dojde k přestupu hráče z jedné TJ do jiné nelze jej již v tomto roce zařadit do družstva v I. lize. Jeho účast v nižších třídách soutěže je možná po schválení ŘOS. Zařazení družstev do příslušných soutěžních tříd je dáno výsledky z roku Přihlášení dalšího družstva může TJ či SK podat písemně soutěžní komisi SPASTIC HANDICAP nejpozději do Nově přihlášené družstvo bude zařazeno vždy do nejnižší soutěžní třídy. Pokud dojde ke zvýšení počtu družstev v některé soutěžní třídě z důvodu celkového nárůstu družstev nebude poslední družstvo v dané třídě sestupovat. 3.5 Počet jednotlivých kol soutěže Soutěže se v roce 1998 uskuteční pouze tři a to první dvě odděleně (pořádá každá TJ či SK pro svá družstva) a poslední finálové bude společné. 3.6 Ceny Vítěz I.ligy bude ihned po posledním kole vyhlášen zástupci Nadace Martiny Beyerové Mistrem republiky pro rok 1998, získá kopii putovního poháru, titul Vítěz Ligy Martiny Beyerové pro rok Družstva I.ligy na prvních třech místech obdrží přebornické diplomy a medaile. Upomínkovými cenami budou odměněna vítězná družstva zbylých soutěží. Všechna družstva všech soutěží obdrží diplom za umístění. 4. Technická ustanovení 4.1 Hrací systém Hraje se podle Pravidel závěsného kuželníku platných od (dále jen PRAVIDLA) Všechny případy, které neřeší tento Soutěžní řád se posuzují podle Pravidel. 4.2 Počet hodů Hraje se na 40 hodů sdružených (20 do plných a 20 dorážka) pro každého hráče (viz pravidla odst. c). Každý závodník má nárok na 3 cvičné hody před zahájením první části soutěže (není povinností tento počet vyčerpat). Pokud nastanou okolnosti popsané v pravidlech má nárok na opakování cvičného hodu. 4.3 Bodování družstva Do výsledku každého družstva se započítává součet bodů nejvýše tří jeho hráčů, kteří dosáhli nejvyššího výsledku. Výsledek hráče je však započítán do tabulek jednotlivců a pokud dosáhl rekordu ve své kategorii je tento uznán. strana 4

5 4.4 Způsob hry Každá ze soutěžních tříd musí sehrát jedno kolo na téže kuželníkové soupravě. Toto neplatí v prvním a druhém kole, kde hrají družstva na svých domácích soupravách. I zde však platí pravidlo, že jedno družstvo musí odehrát soutěž na jedné hrací soupravě. Kolo je rozděleno na dvě části. V první části odehrají všichni hráči všech družstev 20 hodů do plných a ve druhé všichni 20 hodů dorážkových. Ve finálovém kole budou nastupovat družstva ke hře v pořadí podle umístění v roce Vyjímka může nastat pouze v případě podle čl Hráči jednoho družstva budou nastupovat v pořadí podle soupisky, kterou předává vedoucí družstva nejpozději 15 minut před zahájením kola hlavnímu rozhodčímu. Pokud se družstvo ze závažných důvodů dostaví později (viz. čl. 2.2) předává vedoucí družstva soupisku hlavnímu rozhodčímu okamžitě po prezentaci a obdržení povolení ke startu od hlavního pořadatele. Ke hře nastupují hráči v pořadí, které je uvedeno v soupisce družstva. Pokud hráč nenastoupí ke hře v časovém limitu 2 minut po pokynu rozhodčího soupravy povolá tento na start dalšího závodníka dle pořadí v soupisce. Pokud nepřítomnost hráčů určitého družstva způsobí narušení plynulosti závodu je v pravomoci hlavního rozhodčího tyto hráče diskvalifikovat a nepřipustit k dalšímu startu. 4.5 Bodování v soutěži Družstvo s nejvyšším počtem bodů se stává vítězem kola a obdrží bodové ohodnocení, které se rovná počtu družstev přihlášených v dané třídě do soutěže plus jeden bod. Družstvo na druhém místě obdrží tolik bodů, kolik je družstev mínus jeden bod, na třetím místě počet družstev mínus dva body atd. Není rozhodující kolik družstev se daného kola zúčastnilo, ale kolik je jich v soutěži v dané třídě přihlášených. Tabulka 1: Počet bodů za umístění v jednom kole podle počtu účastníku v dané třídě 4.6 Nulové body Umístění Počet družstev v soutěži místo místo místo místo místo místo 1 Družstvu, které se z jakéhokoli důvodu nezúčastní soutěžního kola bude výsledek kontumován a neobdrží žádné body. To platí i o družstvu které neodehraje první, nebo druhé kolo ve stanoveném termínu ( s vyjímkou dle čl. 2.1). 4.7 Hodnocení soutěže Soutěžní body se družstvu po každém kole sčítají a vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů po odehrání všech soutěžních kol. Při rovnosti bodů více družstev rozhoduje celkový počet shozených kuželek (skóre) v jednotlivých kolech. Pokud by bylo stejné i skóre rozhoduje o pořadí: a) nejlepší výsledek družstva v jednotlivých kolech b) nejlepší výsledek jednotlivce v jednotlivých kolech c) Pokud ani potom nedojde k rozhodnutí umístí se obě družstva na stejném místě. O případném postupu (nebo sestupu) do vyšší (nižší) třídy rozhodne další vzájemné utkání těchto družstev o postup (o sestup). strana 5

6 4.8 Osoby s povoleným vstupem do hracího prostoru Do hracího prostoru smí během hry vstoupit pouze osoby podle čl Pravidel. V naléhavých případech má rozhodčí právo povolit vstup dalších osob např. zdravotníka. Osoby podávající koule a stavěči kuželek musí být vždy z řad pořadatelů, Ostatní osoby (trenér, ostatní hráči, fotografové, řidiči ap.) nesmějí do hracího prostoru vstupovat ani se s hráčem domlouvat, posunkovat apod. Za dodržování oprávněného vstupu do hracího prostoru je zodpovědný rozhodčí soupravy. 4.9 Přestupky jednotlivých hráčů Výčet přestupků jednotlivce je uveden v Pravidlech čl Kontumace výsledku družstva Kontumace výsledku družstva nastává v těchto případech: a) pokud se družstvo k ligovému kolu nedostaví, nebo jej nesehraje ve stanoveném termínu. To platí i pro družstvo které se k finálovému kolu dostaví s takovým časovým zpožděním, které je důvodem pro pořadatele nepřipustit jej ke startu pro narušení plynulosti soutěže b) pokud byla nejméně dvěma hráčům družstva udělena červená karta během jednoho kola. c) za velmi hrubé nesportovní chování hráče nebo člena doprovodu (např. fyzické napadení rozhodčího ap.) může hlavní rozhodčí diskvalifikovat celé družstvo a nařídit kontumační výsledek. O kontumaci výsledku rozhoduje hlavní rozhodčí v průběhu kola. Důvody kontumace výsledku uvádí rozhodčí do výsledkové listiny soutěžního kola. Při kontumaci výsledku se družstvu přidělí nulový počet soutěžních bodů a nulový počet shozených kuželek. Výsledky jednotlivců z tohoto kola nejsou zahrnuty do celostátních tabulek ani k nim nebude přihlíženo ve sporných případech řešení plichty při konečném pořadí. Proti rozhodnutí o kontumaci výsledku se může postižená TJ nebo SK odvolat u ŘOS, nejpozději do 20 dnů (rozhoduje otisk poštovního razítka na odvolání) Protesty Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu. Podává je zásadně vedoucí družstva s výjimkou protestu hráče proti nesprávně hlášenému počtu shozených kuželek, nebo při upozornění na možnost opakování hodu dle pravidel. Protesty se mohou podávat před zahájením soutěžního kola, v jeho průběhu nebo po jeho skončení. Protestovat lze zejména v těchto případech: a) při porušení ustanovení soutěžního řádu b) při porušení pravidel závěsného kuželníku Nelze protestovat: proti situacím, které byly odehrány a zapsány. Jedná se hlavně o počet sražených kuželek, počet hodů hráče, regulérnost sražených kuželek apod. v takovém časovém odstupu, kdy již nelze jednoznačně prokázat skutečný průběh situace. V takových případech je možnost upozornit hlavního rozhodčího na chyby, kterých se opakovně dopouští zapisovatel či rozhodčí soupravy. Protesty podané po závodě musí být podány písemně do rukou ředitele závodu nejpozději do 10 minut po skončení turnaje spolu s vkladem 100,- Kč. Při kladném vyřízení protestu bude se vklad vrací v plné výši. V případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatelského klubu. Protest nedoložený vkladem se neřeší. Proti rozhodnutí o protestu se může podavatel protestu odvolat písemně do 10 dnů u ŘOS. Toto písemné odvolání musí být projednáno v domácí TJ či SK, opatřeno razítkem a podpisem předsedy. ŘOS záležitost po řádném prošetření rozhodne a podá o tom písemnou zprávu podavateli protestu a ředitelství soutěže soutěžního kola, kterého se protest dotýká. Rozhodnutí ŘOS je konečné a není proti němu odvolání. strana 6

7 5. Sportovně technické doklady K řízení soutěže se používá těchto dokladů: rozpis soutěže přihláška do soutěže soupiska družstva (výsledková listina družstva) výsledková listina soutěžního kola výsledková listina soutěže žebříček (výsledková listina jednotlivých hráčů) registrační listina družstev 5.1 Přihláška do soutěže Před zahájením soutěže přihlásí každá TJ do soutěže počet družstev, které se soutěže zúčastní. Termín podání přihlášek do soutěže na rok 1998 je shodný se závěrečným termínem 1. kola - t.j. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Před zahájením finálového kola zašle podle pokynů pořadatele každá TJ či SK soupisku svých družstev, která se zúčastní, spolu se seznamem doprovodu (trenér, zdravotník, řidič apod.). V seznamu budou uvedeny tyto údaje: a) Název družstva b) soutěžní třída (I. liga, II. liga apod.) c) Příjmení a jména hráčů d) ročníky narození hráčů e) zdravotní kategorie podle pravidel (VS, BS, V, B, VO, BO) (pokud je více družstev v jedné, nebo více soutěžních třídách potom se body a) až e) pro každé družstvo opakují) f) seznam doprovodů g) datum a hodina předpokládaného příjezdu h) dopravní prostředek i) razítko a podpis TJ či SK Tyto podklady se zasílají pořadateli v termínu uvedeném v propozicích k finálovému kolu. 5.2 Soupiska družstva (výsledková listina družstva) Nejpozději 15 minut před zahájením soutěže předává vedoucí výpravy hlavnímu rozhodčímu soupisku hráčů zvlášť pro každé družstvo. Soupiska mužstva slouží současně jako výsledková listina družstva. Vedoucí družstva je povinen ji předat hlavnímu rozhodčímu na předepsaném formuláři (viz. příloha). Vedoucí družstva vyplňuje v soupisce tyto údaje: a) označení soutěžní třídy (1. liga, 2. liga... ) b) název družstva c) pořadí hráče v kterém bude nastupovat v daném kole soutěže d) příjmení a jméno hráče ( POZOR pište celé a správné jméno, nikoli Vašek, Honza, Míra apod.) e) ročník f) zdravotní kategorie (VS, BS, V, B) Vedoucí družstva odpovídá za správné vyplnění soupisky. Soupisku je třeba psát čitelně hlavně jméno a příjmení, ročník narození a zdravotní klasifikaci. strana 7

8 5.3 Výsledková listina soutěžního kola Za řádné vyplnění výsledkové listiny zodpovídá hlavní rozhodčí. Výsledková listina soutěžního kola obsahuje: a) označení soutěžní třídy b) místo konání c) datum konání d) označení soutěžního kola e) název družstva f) vylosované pořadí družstva v daném kole soutěže g) složení družstva h) příjmení jméno i) ročník j) zdravotní kategorie (VS, BS, V, B, VO, BO) k) dosažený počet bodů hráčem l) počet udělených žlutých, žlutočervených a červených karet m) číslo hrací soupravy n) celkový počet bodů tří nejlepších hráčů o) pořadí družstva v daném kole p) počet soutěžních bodů dosažených družstvem q) celkový počet udělených žlutých, žlutočervených a červených karet družstvu. r) záznam o nezaprezentování se družstva s) záznam o diskvalifikaci družstva t) Záznam mimořádných událostí: zranění hráčů závady hracích souprav jiné mimořádné události u) teplota vzduchu v) povětrnostní podmínky w) podpis hlavního rozhodčího x) podpis ředitele závodu Výsledkovou listinu soutěžního kola spolu s výsledkovými listinami družstev zasílá pořadatel v jednom vyhotovení ŘOS nejpozději do 7 dnů po ukončení kola. Výsledkovou listinu soutěžního kola v každé soutěžní třídě zašle ŘOS všem TJ či SK, kteří se soutěže zúčastní. Ve finálovém kole zasílá výsledkovou listinu pořadatel. Výsledky zašle ve dvou vyhotoveních též metodikovi SH a to ihned po skončení kola z důvodu informovanosti veřejných sdělovacích prostředků 5.4 Výsledková listina soutěže Výsledkovou listinu soutěže zpracovává ŘOS nejpozději do 10 dnů od obdržení výsledkové listiny soutěžního kola. Výsledková listina soutěže obsahuje: a) název soutěže b) označení soutěžní třídy c) číslo soutěžního kola d) pořadí soutěžních družstev v daném kole e) názvy soutěžních družstev f) počet soutěžních bodů dosažených v daném kole g) počet bodů do plných h) počet bodů při dorážce i) celkový počet bodů j) počet soutěžních bodů celkem k) počet sražených kuželek v soutěžním kole l) počet sražených kuželek celkem strana 8

9 Výsledkovou listinu soutěže rozesílá ŘOS všem TJ a SK sdruženým ve SPASTIC HANDICAP do 3 dnů po jejím zpracování. 5.5 Žebříček (výsledková listina jednotlivých hráčů) Výsledkovou listinu jednotlivých hráčů sestavuje ŘOS do 10 dnů po obdržení výsledkových listin soutěžního kola ze všech soutěžních tříd. Výsledková listina jednotlivých hráčů obsahuje: a) pořadí hráče b) ročník narození c) klubovou příslušnost d) zdravotní klasifikaci e) počet bodů 1.části kola soutěže (20 hodů do plných) f) počet bodů 2.části kola soutěže (20 hodů dorážkových) g) celkový počet bodů h) datum dosažení výsledku i) místo dosažení výsledku j) soutěžní třídu 5.6 Registrační listina družstev Registrační listinu družstev vede ŘOS na základě záznamů výsledkových listin družstva. Registrační listina družstva slouží k dodržování pravidla o pendlování hráčů viz. čl Registrační listina družstev obsahuje: a) příjmení a jméno hráče b) ročník narození c) klubovou příslušnost d) zdravotní klasifikaci Po každém soutěžním kole, ve všech třídách se zaznamenává: a) soutěžní třída b) soutěžní družstvo 6. Závěrečná ustanovení Tento dokument platí od Změny je oprávněn provádět pouze ŘOS. Jaroslav Hybš v.r předseda ŘOS strana 9

10 7. Obsah 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ DRUH SOUTĚŽE... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.2 GENERÁLNÍ PATRON ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE: Ředitel soutěže: Hlavní pořadatel: Organizační pracovník Zdravotník: Hlavní rozhodčí: Rozhodčí soupravy: Zapisovatel: TERMÍNY PRO SESTAVENÍ KALENDÁŘNÍHO PLÁNU SOUTĚŽÍ ZMĚNY TERMÍNŮ A MÍST KONÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KOL ZAČÁTKY JEDNOTLIVÝCH KOL USTANOVENÍ PRO POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ TŘÍDY: VYJÍMKY SLOŽENÍ DRUŽSTVA ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE Obsazení soutěže pro rok 1996: POČET JEDNOTLIVÝCH KOL SOUTĚŽE CENY TECHNICKÁ USTANOVENÍ HRACÍ SYSTÉM POČET HODŮ BODOVÁNÍ DRUŽSTVA ZPŮSOB HRY BODOVÁNÍ V SOUTĚŽI NULOVÉ BODY HODNOCENÍ SOUTĚŽE OSOBY S POVOLENÝM VSTUPEM DO HRACÍHO PROSTORU PŘESTUPKY JEDNOTLIVÝCH HRÁČŮ KONTUMACE VÝSLEDKU DRUŽSTVA PROTESTY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKLADY PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE SOUPISKA DRUŽSTVA (VÝSLEDKOVÁ LISTINA DRUŽSTVA) VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽNÍHO KOLA VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽE ŽEBŘÍČEK (VÝSLEDKOVÁ LISTINA JEDNOTLIVÝCH HRÁČŮ) REGISTRAČNÍ LISTINA DRUŽSTEV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ OBSAH strana 10

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky Coca-Cola Cup 2015/2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Cup Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services, n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

Více

I. ligy, 4. kolo. pořádá. 15. 17. října 2010 SOŠ a SOU informatiky a spojů Čichnova 23, Brno

I. ligy, 4. kolo. pořádá. 15. 17. října 2010 SOŠ a SOU informatiky a spojů Čichnova 23, Brno Sportovní klub Kociánka Brno o. s. ve spolupráci s ÚSP pro TPM KOCIÁNKA a SOŠ a SOU informatiky a spojů, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, pořádá OZP CUP v BOCCIE

Více

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Otevřené Mistrovství ČR v curlingu vozíčkářů 28. 29. 4. 2012 Curlingová hala

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

Více

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5.

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5. SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá 1. - 5. kolo Liga curlingu vozíčkářů III. ročník PRAHA 2012/2013 Curlingová

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5.

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5. SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá 1. - 5. kolo Ligy curlingu vozíčkářů IV. ročník PRAHA 2013/2014 Curlingová

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

26. 27. 4. 2014 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly

26. 27. 4. 2014 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Otevřené Mistrovství ČR v curlingu vozíčkářů 26. 27. 4. 2014 Curlingová hala

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

1. - 5. kolo 2014/2015

1. - 5. kolo 2014/2015 SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Liga curlingu vozíčkářů 1. - 5. kolo 2014/2015 V. ročník PRAHA 2014/2015

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA

2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA ve spolupráci se ZŠ Komenského Nová Paka a Občanským sdružením Sportem proti bariérám Český ráj pořádá 2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA 23. 24. října 2010 Tělocvična ZŠ a ZvŠ Nová Paka Komenského 555, 509

Více

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řídící orgán Soutěž vypisuje a řídí Komise seniorského tenisu Pražského tenisového svazu (PTS). Garantem soutěže za PTS je Pavel Saic,

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 8. dubna 2015 VV ČKA ve spolupráci s VV SKoZ připravuje pro kategorii mužů zavedení společné česko-slovenské Interligy. Tato soutěž by měla začít od soutěžního ročníku

Více

P R O P O Z I C E. otevřeného krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 16. března 2011

P R O P O Z I C E. otevřeného krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 16. března 2011 P R O P O Z I C E otevřeného krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ chlapci Mladá Boleslav 16. března 2011 1 A.Všeobecná ustanovení 1.Pořadatel: SPŠ Mladá Boleslav, OR AŠSK Mladá Boleslav

Více

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje 1. Do Jihočeského poháru historických vozidel (dále jen zkratka JPHV) jsou zařazeny vybrané soutěže,

Více

Mistrovství České republiky

Mistrovství České republiky Tělovýchovná jednota SPASTIC SPORT PRAHA o. s. ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá Mistrovství České republiky V LUKOSTŘELBĚ v areálu SK START PRAHA

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 11.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 9. dubna 2014 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání je

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

JUNIOR FLORBAL CUP 2013

JUNIOR FLORBAL CUP 2013 JUNIOR FLORBAL CUP 2013 ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR OKRESNÍ RADA, CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI 12. ZŠ CHOMUTOV a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk ve spolupráci se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a za podpory Paralympijského týmu Pardubického

Více

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 Krajský svaz stolního tenisu Olomouc v y p i s u j e SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 1. Řízení soutěže Soutěže řídí VV KSST Olomouc prostřednictvím STK. 2. Pořadatel Pořadatelem utkání budou oddíly

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

ve spolupráci Dům dětí a mládeže Modřany

ve spolupráci Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1 U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 Tel./fax.: 2 35 32 33 32 info@ddmp6.cz www.ddmp6.cz DDM hl. m. Prahy Stadion mládeže, Na Kotlářce, Praha 6 ve spolupráci

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci A. Jednotlivci Trest pro Přestupek H T R F 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

OZP CUP V BOCCIE 4. kolo I. Liga

OZP CUP V BOCCIE 4. kolo I. Liga Sportovní klub Kociánka Brno o.s. ve spolupráci s Českou federací Spastic Handicap o.s., Oborovou zdravotní pojišťovnou, zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Centrum Kociánkou a Masarykovou univerzitou

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ 12. 8. - 14. 8. 2013 VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ 12. 8. - 14. 8. 2013 VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ 12. 8. - 14. 8. 2013 VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH Přítomni: Dr. Filip Juda Ing. Pavel Rosenbach Mgr. René Pazdera Mgr. Antonín Schneider Ing. Lukáš

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE KLATOVSKÁ OPEN LIGA KARPEM

PROPOZICE SOUTĚŽE KLATOVSKÁ OPEN LIGA KARPEM PROPOZICE SOUTĚŽE KLATOVSKÁ OPEN LIGA KARPEM 2013 v malé kopané 17.ročník ------------------------------------------------------------------------------------------------- Klatovský ligový pohár 2013 8.ročník

Více

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH Tělovýchovná jednota ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH v areálu SK START PRAHA STRAHOV v sobotu 30. května

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 1. Termíny a rozlosování: základní část Skupina A: 1 VSK VUT Brno 2 Badminton Česká 3. SKP Kometa Brno-RS badminton C 4. Spartak PBS Brno

Více

Zápis z jednání Moravského kongresu

Zápis z jednání Moravského kongresu Zápis z jednání Moravského kongresu 1. - Volba vedení MLL Nikolas Adámek podal návrh na prodloužení funkčního období předsedy VMLL na 2 roky. Předseda VMLL návrh na obsazení: Petr Němčík - Petr Němčík

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní organizátor Krajského finále v deskových hrách v Plzeňském kraji Dům dětí a

Více

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014 propozice čtvrtek 27. února 2014 Městská sportovní hala Otrokovice XVI. ročník - Mezinárodní

Více

OZP CUP V BOCCIE 2. kolo II. liga a III. liga

OZP CUP V BOCCIE 2. kolo II. liga a III. liga Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Nola a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají OZP CUP V BOCCIE 2. kolo II. liga a III. liga pro sportovce zdravotních tříd BC1, BC2, BC3, BC4 Teplice 18. - 19.

Více

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA PROPOZICE 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE DRUŽSTEV ZÁCHRANY NA VODĚ O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA Datum konání : Místo konání : Pořadatelé : Technické zabezpečení : Pod záštitou : 15.listopadu 2014 od 9.00 do 15.00 hod.

Více

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA ZŠ A MŠ PETŘINY JIH SOUTĚŽNÍ AEROBIC MASTER CLASS 2010 POSTUPOVÁ SOUTĚŽ KDY? 6. února 2010 KDE? Ve sportovní hale ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2, Praha 6 (u školy lze

Více

1. kolo II. a III. ligy OZP CUPu v BOCCIE

1. kolo II. a III. ligy OZP CUPu v BOCCIE Sportovní klub Kociánka Brno ve spolupráci s ÚSP pro TPM KOCIÁNKA a SOŠ a SOU informatiky a spojů, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015)

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Propozice závodu (Brno, 02.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy pro

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: ABC Braník U13 Ředitel turnaje a předseda STK: Pavel MAŘÍK Organizační výbor: STK: Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009)

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěže Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového

Více

KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ

KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ SOUTĚŽ KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ PROPOZICE REGIONÁLNÍHO KOLA Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 12. února 2015-1 - PROPOZICE REGIONÁLNÍHO KOLA 12. února 2015 I. Propozice

Více

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 Dle rozhodnutí ÚOR velitelů proběhnou v roce 2015 I. kola soutěží

Více

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní organizátor Krajského finále v deskových hrách v Plzeňském kraji Dům dětí a

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více