Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku"

Transkript

1 Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku 1. Základní ustanovení 1.1 Druh soutěže Liga Martiny Beyerové je celostátní dlouhodobá soutěž družstev v závěsném kuželníku. 1.2 Generální patron Generálním patronem soutěže je Nadace Martiny Beyerové 1.3 Řídící orgán soutěže: Nejvyšším řídícím orgánem soutěže je Soutěžní komise SPASTIC HANDICAP pro závěsný kuželník. Dále jen ŘOS. Pro jednotlivá kola soutěže určuje pořadatel ředitelství soutěže, které zajišťuje včasnou přípravu soutěže, její hladký průběh a operativní řízení. Dbá na dodržování všech ustanovení soutěžního řádu, rozpisu soutěže a pravidel pro závěsný kuželník. Ředitelství soutěže má zpravidla toto obsazení: ředitel soutěže hlavní pořadatel organizační pracovník zdravotník sbor rozhodčích ve složení: hlavní rozhodčí rozhodčí souprav zapisovatelé Podle potřeby může ředitelství soutěže jmenovat další funkce Ředitel soutěže: řídí a kontroluje práci organizačních pracovníků během přípravy soutěže a při soutěži odpovídá za přípravu hracích souprav a za pořádek během soutěže spolu s hlavním rozhodčím odpovídá za dodržení všech ustanovení soutěžního řádu, pravidel a za hladký průběh soutěže řídí rozhodování sboru rozhodčích o podaných protestech odpovídá za včasné odeslání výsledků a zprávy o průběhu daného kola soutěže Hlavní pořadatel: zajišťuje a řídí pořadatelskou službu zajišťuje stravování účastníků odpovídá za pořádek v hracích prostorách, v jídelně na WC apod. strana 1

2 1.3.3 Organizační pracovník vyřizuje veškeré administrativní práce spojené s uspořádáním kola soutěže zajišťuje propagaci soutěže přijímá přihlášky jednotlivých družstev a vede jejich evidenci zajišťuje vyúčtování všech příjmů a výdajů spojených s uspořádáním soutěže Zdravotník: zajišťuje po celou dobu soutěže pořadatelskou službu pro účastníky soutěže dbá o nezávadnost hygienického zařízení Hlavní rozhodčí: určuje rozhodčí souprav a zapisovatele provádí losování pořadí družstev určuje čísla kuželníkových souprav pro jednotlivé soutěžní třídy. kontroluje technický stav souprav a jejich seřízení (jedná se hlavně o polohu koule k levému rohu) přejímá rozpisky družstev od jejich vedoucích má právo vyměnit rozhodčí souprav, je-li to žádoucí pro řádný průběh soutěže přijímá protesty od vedoucích družstev spolu s ředitelem soutěže odpovídá za dodržení všech ustanovení soutěžního řádu, pravidel a za hladký průběh soutěže vypracovává zprávu o průběhu soutěže a odpovídá spolu s ředitelem za její včasné odeslání Rozhodčí soupravy: rozhoduje podle pravidel závěsného kuželníku a dbá na to aby soutěž byla vedena ve sportovním duchu dbá na to, aby se v hracím prostoru nepohybovaly osoby, které tam nepatří uděluje hráčům žluté, žlutočervené nebo červené karty kontroluje během soutěže zda nedošlo ke změně nastavení hrací soupravy odpovídá za správnou činnost zapisovatele svým podpisem potvrzuje správnost zapsaných výsledků a součet jednotlivých bodů Zapisovatel: dbá na řádné vyplnění výsledkové listiny, kontroluje úplnost údajů uvedených v soupisce. doplní ve výsledkové listině nevyplněné údaje (datum, místo, soutěžní kolo, číslo kuželníkové soupravy atd.) vyvolává závodníky podle určeného pořadí k nástupu k hrací soupravě po každém hodu hlásí pořadové číslo hodu a počet shozených kuželek, tak aby mohl být závodníkem kontrolován, přitom dbá aby hlášení co nejméně rušivě zasahovalo do hry nahlášené údaje zapisuje do výsledkové listiny družstva. řídí se pokyny rozhodčího soupravy 2. Termíny pro sestavení kalendářního plánu soutěží Kalendářní plán soutěže je daný podle schváleného "Kalendáře akcí Spastic Handicap". 2.1 Změny termínů a míst konání jednotlivých kol Pokud některá TJ či SK nemůže uskutečnit první, nebo druhé utkání ve stanovený termín nahlásí to ŘOS před ukončením stanoveného termínu spolu s novým datem konání. strana 2

3 2.2 Začátky jednotlivých kol Začátky finálového kola soutěže bude uveden v propozicích.pokud se družstvo dostaví ze závažných důvodů opožděně před dohráním první části hodů (t.j. 20 hodů do plných) bude zařazeno jako poslední v pořadí a soutěžní kolo odehraje. Pokud se družstvo dostaví opožděně v době kdy se již hraje druhá část soutěže (t.j. 20 hodů dorážkových) může jej hlavní pořadatel připustit ke startu pouze pokud to nenaruší plynulý průběh soutěže. Veškerá rozhodnutí o oprávněnosti startu jsou v tomto případě plně v pravomoci pořadatele soutěžního kola. 3. Ustanovení pro pořádání soutěže 3.1 Soutěžní třídy: I. liga Počet účastníků v I. lize je max. 6 družstev Vítěz I. ligy se stává Mistrem ČR. Poslední družstvo sestupuje do II. ligy s výjimkou uvedenou v II. liga Počet účastníků ve II. lize je max 6 družstev. Vítěz II. ligy postupuje do I. ligy. Poslední sestupuje do III. ligy III. liga Počet účastníků ve III. lize je maximálně 7 družstev a minimálně 5 družstev Vítěz III. ligy postupuje do II. ligy. Poslední sestupuje do I. divize I. divize Tato třída se uskuteční pokud je v soutěži alespoň 20 družstev. Minimální počet družstev soutěžících v této třídě je 3. Vítěz I. divize postupuje do III. ligy. 3.2 Vyjímky Pokud některá TJ či SK zruší účast svého družstva v libovolné třídě je ŘOS oprávněna ponechat sestupující družstvo v soutěžní třídě případně povolit postup dalších družstev z nižší soutěžní třídy do vyšší, tak aby byly zachovány výše uvedené početní limity. Rozhodnutí je plně v pravomoci ŘOS a nelze se proti němu odvolat. V 1. lize mohou soutěžit pouze dvě družstva z jedné SK či TJ. Pokud dojde k situaci, že vítězné družstvo v 2. lize by mělo postoupit do 1. ligy, kde již jsou dvě družstva se stejnou klubovou příslušností, potom toto družstvo nepostupuje a přenechává svůj postup druhému, případně třetímu družstvu. Titul vítěze příslušné třídy mu ovšem náleží. V jakýchkoli sporných případech rozhoduje o obsazení soutěžních tříd pro další rok ŘOS. 3.3 Složení družstva Družstva jsou smíšená (bez rozdílu pohlaví, věku a zdravotních kategorií - pravidla). Maximální počet hráčů v družstvu jsou čtyři. Do výsledku zápasu se započítává výkon tří nejlepších hráčů. Pokud nastoupí k utkání méně jak tři hráči bude družstvu započítán pouze výsledek, který dosáhnou. Družstvo nemá náhradníky. Sestavu družstva tvoří i trenér (může být i hrající a pro více družstev), cvičitel, zdravotník. Členy družstva mohou být pouze registrovaní členové dané TJ nebo SK sdružené ve svazu SPASTIC HANDICAP. Pokud za družstvo nastoupí člen jiné TJ, nebo SK je nutné předložit hlavnímu rozhodčímu při prezentaci písemné povolení o hostování od domácí TJ či SK. Pokud za družstvo nastoupí neregistrovaný závodník ve SPASTIC HANDICAP, má TJ možnost zaslat jeho přihlášku k registraci nejpozději do 10 dnů po odehrání zápasu. V opačném případě nebude výsledek tohoto závodníka brán v úvahu a nebude zařazen ani do dalších tabulek. strana 3

4 3.4 Zařazení do soutěže Obsazení soutěže pro rok 1996: I. Liga: SLAVIA Liberec, TJ Liberec, Léčebna Košumberk, NOLA Rokycany, HALMA Zbůch, ÚSP Brno II. liga: III. liga: JÚ Liberec, NOLA Teplice, Košumberk-Luže, Březejc B, Březejc A, Kociánka Brno ÚSP Zbůch, Cipísek A, Dráček Brno, Nové lázně Tce, Cipísek B I. divize: v roce 1998 nebude obsazena TJ či SK může přihlásit do soutěže více družstev. Během jednoho ročníku soutěže je povoleno pendlování hráčů jen směrem do vyšší soutěžní třídy. To znamená, že hráči, kteří startovali v I. lize nemohou startovat ve druhé nebo další nižší třídě. Je však povoleno aby hráč II. ligy v průběhu roku přestoupil do družstva téže TJ (nebo SK) do I. ligy. Pendlování hráčů mezi jednotlivými družstvy téže TJ nebo SK v téže soutěžní třídě není povoleno. Pokud v průběhu roku dojde k přestupu hráče z jedné TJ do jiné nelze jej již v tomto roce zařadit do družstva v I. lize. Jeho účast v nižších třídách soutěže je možná po schválení ŘOS. Zařazení družstev do příslušných soutěžních tříd je dáno výsledky z roku Přihlášení dalšího družstva může TJ či SK podat písemně soutěžní komisi SPASTIC HANDICAP nejpozději do Nově přihlášené družstvo bude zařazeno vždy do nejnižší soutěžní třídy. Pokud dojde ke zvýšení počtu družstev v některé soutěžní třídě z důvodu celkového nárůstu družstev nebude poslední družstvo v dané třídě sestupovat. 3.5 Počet jednotlivých kol soutěže Soutěže se v roce 1998 uskuteční pouze tři a to první dvě odděleně (pořádá každá TJ či SK pro svá družstva) a poslední finálové bude společné. 3.6 Ceny Vítěz I.ligy bude ihned po posledním kole vyhlášen zástupci Nadace Martiny Beyerové Mistrem republiky pro rok 1998, získá kopii putovního poháru, titul Vítěz Ligy Martiny Beyerové pro rok Družstva I.ligy na prvních třech místech obdrží přebornické diplomy a medaile. Upomínkovými cenami budou odměněna vítězná družstva zbylých soutěží. Všechna družstva všech soutěží obdrží diplom za umístění. 4. Technická ustanovení 4.1 Hrací systém Hraje se podle Pravidel závěsného kuželníku platných od (dále jen PRAVIDLA) Všechny případy, které neřeší tento Soutěžní řád se posuzují podle Pravidel. 4.2 Počet hodů Hraje se na 40 hodů sdružených (20 do plných a 20 dorážka) pro každého hráče (viz pravidla odst. c). Každý závodník má nárok na 3 cvičné hody před zahájením první části soutěže (není povinností tento počet vyčerpat). Pokud nastanou okolnosti popsané v pravidlech má nárok na opakování cvičného hodu. 4.3 Bodování družstva Do výsledku každého družstva se započítává součet bodů nejvýše tří jeho hráčů, kteří dosáhli nejvyššího výsledku. Výsledek hráče je však započítán do tabulek jednotlivců a pokud dosáhl rekordu ve své kategorii je tento uznán. strana 4

5 4.4 Způsob hry Každá ze soutěžních tříd musí sehrát jedno kolo na téže kuželníkové soupravě. Toto neplatí v prvním a druhém kole, kde hrají družstva na svých domácích soupravách. I zde však platí pravidlo, že jedno družstvo musí odehrát soutěž na jedné hrací soupravě. Kolo je rozděleno na dvě části. V první části odehrají všichni hráči všech družstev 20 hodů do plných a ve druhé všichni 20 hodů dorážkových. Ve finálovém kole budou nastupovat družstva ke hře v pořadí podle umístění v roce Vyjímka může nastat pouze v případě podle čl Hráči jednoho družstva budou nastupovat v pořadí podle soupisky, kterou předává vedoucí družstva nejpozději 15 minut před zahájením kola hlavnímu rozhodčímu. Pokud se družstvo ze závažných důvodů dostaví později (viz. čl. 2.2) předává vedoucí družstva soupisku hlavnímu rozhodčímu okamžitě po prezentaci a obdržení povolení ke startu od hlavního pořadatele. Ke hře nastupují hráči v pořadí, které je uvedeno v soupisce družstva. Pokud hráč nenastoupí ke hře v časovém limitu 2 minut po pokynu rozhodčího soupravy povolá tento na start dalšího závodníka dle pořadí v soupisce. Pokud nepřítomnost hráčů určitého družstva způsobí narušení plynulosti závodu je v pravomoci hlavního rozhodčího tyto hráče diskvalifikovat a nepřipustit k dalšímu startu. 4.5 Bodování v soutěži Družstvo s nejvyšším počtem bodů se stává vítězem kola a obdrží bodové ohodnocení, které se rovná počtu družstev přihlášených v dané třídě do soutěže plus jeden bod. Družstvo na druhém místě obdrží tolik bodů, kolik je družstev mínus jeden bod, na třetím místě počet družstev mínus dva body atd. Není rozhodující kolik družstev se daného kola zúčastnilo, ale kolik je jich v soutěži v dané třídě přihlášených. Tabulka 1: Počet bodů za umístění v jednom kole podle počtu účastníku v dané třídě 4.6 Nulové body Umístění Počet družstev v soutěži místo místo místo místo místo místo 1 Družstvu, které se z jakéhokoli důvodu nezúčastní soutěžního kola bude výsledek kontumován a neobdrží žádné body. To platí i o družstvu které neodehraje první, nebo druhé kolo ve stanoveném termínu ( s vyjímkou dle čl. 2.1). 4.7 Hodnocení soutěže Soutěžní body se družstvu po každém kole sčítají a vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů po odehrání všech soutěžních kol. Při rovnosti bodů více družstev rozhoduje celkový počet shozených kuželek (skóre) v jednotlivých kolech. Pokud by bylo stejné i skóre rozhoduje o pořadí: a) nejlepší výsledek družstva v jednotlivých kolech b) nejlepší výsledek jednotlivce v jednotlivých kolech c) Pokud ani potom nedojde k rozhodnutí umístí se obě družstva na stejném místě. O případném postupu (nebo sestupu) do vyšší (nižší) třídy rozhodne další vzájemné utkání těchto družstev o postup (o sestup). strana 5

6 4.8 Osoby s povoleným vstupem do hracího prostoru Do hracího prostoru smí během hry vstoupit pouze osoby podle čl Pravidel. V naléhavých případech má rozhodčí právo povolit vstup dalších osob např. zdravotníka. Osoby podávající koule a stavěči kuželek musí být vždy z řad pořadatelů, Ostatní osoby (trenér, ostatní hráči, fotografové, řidiči ap.) nesmějí do hracího prostoru vstupovat ani se s hráčem domlouvat, posunkovat apod. Za dodržování oprávněného vstupu do hracího prostoru je zodpovědný rozhodčí soupravy. 4.9 Přestupky jednotlivých hráčů Výčet přestupků jednotlivce je uveden v Pravidlech čl Kontumace výsledku družstva Kontumace výsledku družstva nastává v těchto případech: a) pokud se družstvo k ligovému kolu nedostaví, nebo jej nesehraje ve stanoveném termínu. To platí i pro družstvo které se k finálovému kolu dostaví s takovým časovým zpožděním, které je důvodem pro pořadatele nepřipustit jej ke startu pro narušení plynulosti soutěže b) pokud byla nejméně dvěma hráčům družstva udělena červená karta během jednoho kola. c) za velmi hrubé nesportovní chování hráče nebo člena doprovodu (např. fyzické napadení rozhodčího ap.) může hlavní rozhodčí diskvalifikovat celé družstvo a nařídit kontumační výsledek. O kontumaci výsledku rozhoduje hlavní rozhodčí v průběhu kola. Důvody kontumace výsledku uvádí rozhodčí do výsledkové listiny soutěžního kola. Při kontumaci výsledku se družstvu přidělí nulový počet soutěžních bodů a nulový počet shozených kuželek. Výsledky jednotlivců z tohoto kola nejsou zahrnuty do celostátních tabulek ani k nim nebude přihlíženo ve sporných případech řešení plichty při konečném pořadí. Proti rozhodnutí o kontumaci výsledku se může postižená TJ nebo SK odvolat u ŘOS, nejpozději do 20 dnů (rozhoduje otisk poštovního razítka na odvolání) Protesty Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu. Podává je zásadně vedoucí družstva s výjimkou protestu hráče proti nesprávně hlášenému počtu shozených kuželek, nebo při upozornění na možnost opakování hodu dle pravidel. Protesty se mohou podávat před zahájením soutěžního kola, v jeho průběhu nebo po jeho skončení. Protestovat lze zejména v těchto případech: a) při porušení ustanovení soutěžního řádu b) při porušení pravidel závěsného kuželníku Nelze protestovat: proti situacím, které byly odehrány a zapsány. Jedná se hlavně o počet sražených kuželek, počet hodů hráče, regulérnost sražených kuželek apod. v takovém časovém odstupu, kdy již nelze jednoznačně prokázat skutečný průběh situace. V takových případech je možnost upozornit hlavního rozhodčího na chyby, kterých se opakovně dopouští zapisovatel či rozhodčí soupravy. Protesty podané po závodě musí být podány písemně do rukou ředitele závodu nejpozději do 10 minut po skončení turnaje spolu s vkladem 100,- Kč. Při kladném vyřízení protestu bude se vklad vrací v plné výši. V případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatelského klubu. Protest nedoložený vkladem se neřeší. Proti rozhodnutí o protestu se může podavatel protestu odvolat písemně do 10 dnů u ŘOS. Toto písemné odvolání musí být projednáno v domácí TJ či SK, opatřeno razítkem a podpisem předsedy. ŘOS záležitost po řádném prošetření rozhodne a podá o tom písemnou zprávu podavateli protestu a ředitelství soutěže soutěžního kola, kterého se protest dotýká. Rozhodnutí ŘOS je konečné a není proti němu odvolání. strana 6

7 5. Sportovně technické doklady K řízení soutěže se používá těchto dokladů: rozpis soutěže přihláška do soutěže soupiska družstva (výsledková listina družstva) výsledková listina soutěžního kola výsledková listina soutěže žebříček (výsledková listina jednotlivých hráčů) registrační listina družstev 5.1 Přihláška do soutěže Před zahájením soutěže přihlásí každá TJ do soutěže počet družstev, které se soutěže zúčastní. Termín podání přihlášek do soutěže na rok 1998 je shodný se závěrečným termínem 1. kola - t.j. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Před zahájením finálového kola zašle podle pokynů pořadatele každá TJ či SK soupisku svých družstev, která se zúčastní, spolu se seznamem doprovodu (trenér, zdravotník, řidič apod.). V seznamu budou uvedeny tyto údaje: a) Název družstva b) soutěžní třída (I. liga, II. liga apod.) c) Příjmení a jména hráčů d) ročníky narození hráčů e) zdravotní kategorie podle pravidel (VS, BS, V, B, VO, BO) (pokud je více družstev v jedné, nebo více soutěžních třídách potom se body a) až e) pro každé družstvo opakují) f) seznam doprovodů g) datum a hodina předpokládaného příjezdu h) dopravní prostředek i) razítko a podpis TJ či SK Tyto podklady se zasílají pořadateli v termínu uvedeném v propozicích k finálovému kolu. 5.2 Soupiska družstva (výsledková listina družstva) Nejpozději 15 minut před zahájením soutěže předává vedoucí výpravy hlavnímu rozhodčímu soupisku hráčů zvlášť pro každé družstvo. Soupiska mužstva slouží současně jako výsledková listina družstva. Vedoucí družstva je povinen ji předat hlavnímu rozhodčímu na předepsaném formuláři (viz. příloha). Vedoucí družstva vyplňuje v soupisce tyto údaje: a) označení soutěžní třídy (1. liga, 2. liga... ) b) název družstva c) pořadí hráče v kterém bude nastupovat v daném kole soutěže d) příjmení a jméno hráče ( POZOR pište celé a správné jméno, nikoli Vašek, Honza, Míra apod.) e) ročník f) zdravotní kategorie (VS, BS, V, B) Vedoucí družstva odpovídá za správné vyplnění soupisky. Soupisku je třeba psát čitelně hlavně jméno a příjmení, ročník narození a zdravotní klasifikaci. strana 7

8 5.3 Výsledková listina soutěžního kola Za řádné vyplnění výsledkové listiny zodpovídá hlavní rozhodčí. Výsledková listina soutěžního kola obsahuje: a) označení soutěžní třídy b) místo konání c) datum konání d) označení soutěžního kola e) název družstva f) vylosované pořadí družstva v daném kole soutěže g) složení družstva h) příjmení jméno i) ročník j) zdravotní kategorie (VS, BS, V, B, VO, BO) k) dosažený počet bodů hráčem l) počet udělených žlutých, žlutočervených a červených karet m) číslo hrací soupravy n) celkový počet bodů tří nejlepších hráčů o) pořadí družstva v daném kole p) počet soutěžních bodů dosažených družstvem q) celkový počet udělených žlutých, žlutočervených a červených karet družstvu. r) záznam o nezaprezentování se družstva s) záznam o diskvalifikaci družstva t) Záznam mimořádných událostí: zranění hráčů závady hracích souprav jiné mimořádné události u) teplota vzduchu v) povětrnostní podmínky w) podpis hlavního rozhodčího x) podpis ředitele závodu Výsledkovou listinu soutěžního kola spolu s výsledkovými listinami družstev zasílá pořadatel v jednom vyhotovení ŘOS nejpozději do 7 dnů po ukončení kola. Výsledkovou listinu soutěžního kola v každé soutěžní třídě zašle ŘOS všem TJ či SK, kteří se soutěže zúčastní. Ve finálovém kole zasílá výsledkovou listinu pořadatel. Výsledky zašle ve dvou vyhotoveních též metodikovi SH a to ihned po skončení kola z důvodu informovanosti veřejných sdělovacích prostředků 5.4 Výsledková listina soutěže Výsledkovou listinu soutěže zpracovává ŘOS nejpozději do 10 dnů od obdržení výsledkové listiny soutěžního kola. Výsledková listina soutěže obsahuje: a) název soutěže b) označení soutěžní třídy c) číslo soutěžního kola d) pořadí soutěžních družstev v daném kole e) názvy soutěžních družstev f) počet soutěžních bodů dosažených v daném kole g) počet bodů do plných h) počet bodů při dorážce i) celkový počet bodů j) počet soutěžních bodů celkem k) počet sražených kuželek v soutěžním kole l) počet sražených kuželek celkem strana 8

9 Výsledkovou listinu soutěže rozesílá ŘOS všem TJ a SK sdruženým ve SPASTIC HANDICAP do 3 dnů po jejím zpracování. 5.5 Žebříček (výsledková listina jednotlivých hráčů) Výsledkovou listinu jednotlivých hráčů sestavuje ŘOS do 10 dnů po obdržení výsledkových listin soutěžního kola ze všech soutěžních tříd. Výsledková listina jednotlivých hráčů obsahuje: a) pořadí hráče b) ročník narození c) klubovou příslušnost d) zdravotní klasifikaci e) počet bodů 1.části kola soutěže (20 hodů do plných) f) počet bodů 2.části kola soutěže (20 hodů dorážkových) g) celkový počet bodů h) datum dosažení výsledku i) místo dosažení výsledku j) soutěžní třídu 5.6 Registrační listina družstev Registrační listinu družstev vede ŘOS na základě záznamů výsledkových listin družstva. Registrační listina družstva slouží k dodržování pravidla o pendlování hráčů viz. čl Registrační listina družstev obsahuje: a) příjmení a jméno hráče b) ročník narození c) klubovou příslušnost d) zdravotní klasifikaci Po každém soutěžním kole, ve všech třídách se zaznamenává: a) soutěžní třída b) soutěžní družstvo 6. Závěrečná ustanovení Tento dokument platí od Změny je oprávněn provádět pouze ŘOS. Jaroslav Hybš v.r předseda ŘOS strana 9

10 7. Obsah 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ DRUH SOUTĚŽE... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.2 GENERÁLNÍ PATRON ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE: Ředitel soutěže: Hlavní pořadatel: Organizační pracovník Zdravotník: Hlavní rozhodčí: Rozhodčí soupravy: Zapisovatel: TERMÍNY PRO SESTAVENÍ KALENDÁŘNÍHO PLÁNU SOUTĚŽÍ ZMĚNY TERMÍNŮ A MÍST KONÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KOL ZAČÁTKY JEDNOTLIVÝCH KOL USTANOVENÍ PRO POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ TŘÍDY: VYJÍMKY SLOŽENÍ DRUŽSTVA ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE Obsazení soutěže pro rok 1996: POČET JEDNOTLIVÝCH KOL SOUTĚŽE CENY TECHNICKÁ USTANOVENÍ HRACÍ SYSTÉM POČET HODŮ BODOVÁNÍ DRUŽSTVA ZPŮSOB HRY BODOVÁNÍ V SOUTĚŽI NULOVÉ BODY HODNOCENÍ SOUTĚŽE OSOBY S POVOLENÝM VSTUPEM DO HRACÍHO PROSTORU PŘESTUPKY JEDNOTLIVÝCH HRÁČŮ KONTUMACE VÝSLEDKU DRUŽSTVA PROTESTY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKLADY PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE SOUPISKA DRUŽSTVA (VÝSLEDKOVÁ LISTINA DRUŽSTVA) VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽNÍHO KOLA VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽE ŽEBŘÍČEK (VÝSLEDKOVÁ LISTINA JEDNOTLIVÝCH HRÁČŮ) REGISTRAČNÍ LISTINA DRUŽSTEV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ OBSAH strana 10

SPORTOVNÍ KLUB JEDLIČKA LIBEREC, O. S. ve spolupráci s Jedličkovým ústavem, p. o., Liberec a Nadací Martiny Beyerové. pořádá

SPORTOVNÍ KLUB JEDLIČKA LIBEREC, O. S. ve spolupráci s Jedličkovým ústavem, p. o., Liberec a Nadací Martiny Beyerové. pořádá SPORTOVNÍ KLUB JEDLIČKA LIBEREC, O. S. ve spolupráci s Jedličkovým ústavem, p. o., Liberec a Nadací Martiny Beyerové pořádá 3. a 4. kolo Ligy Martiny Beyerové a Mistrovství ČR jednotlivců V ZÁVĚSNÉM KUŽELNÍKU

Více

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Sportovní klub Kuželky Vrchlabí 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Vrchlabí 2015 2016 Místo: Pořadatel: kuželna Vrchlabí SKK Vrchlabí Hrací termíny: říjen 2015 duben 2016 Hrací dny: čtvrtek, sobota,

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Košumberský 7. ročník otevřeného turnaje smíšených družstev v ZÁVĚSNÉM KUŽELNÍKU

Košumberský 7. ročník otevřeného turnaje smíšených družstev v ZÁVĚSNÉM KUŽELNÍKU Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou pro děti a dospělé za podpory Města Luže a Paralympijského týmu Pardubického kraje pořádá Košumberský 7. ročník otevřeného

Více

PROPOZICE. soutěžní ročník 2017

PROPOZICE. soutěžní ročník 2017 PROPOZICE SENIORSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA soutěžní ročník 2017 ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE SENIORBOWLING CZ ZÁTOPKOVA 100/2, P. S. 40 NA VRŠKÁCH 81 160 17 PRAHA 6 STRAHOV 252 03 ŘITKA EMAIL: INFO@CZECHBOWLING.CZ

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017 ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Názvy soutěží, věkové kategorie: Severočeská divize dospělých Severočeská

Více

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice E.ON Junior Cup 2015 P R O P O Z I C E turnaje kopané starších přípravek UMT Karlovy Vary-Drahovice Sobota 16.5.2015 Termín turnaje: Místo konání: Hrací plocha: sobota 16. května 2015. Plánovaná doba trvání

Více

STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020

STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020 STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020 www.stcstolnitenis.cz 1. Řízení soutěží Soutěže řídí Středočeský svaz stolního tenisu (dále jen STSST) prostřednictvím své Komise rozhodčích (dále

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2015. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

P R O P O Z I C E V O L E J B A L

P R O P O Z I C E V O L E J B A L KR AŠSK ČR Kraje Praha,p.s. P R O P O Z I C E KVALIFIKACE sk.a NA REPUBLIKOVÉ FINÁLE KATEGORIE VI.B ročníky 2000-2003,DÍVKY, CHLAPCI V O L E J B A L ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Vítězná družstva krajských kol

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 I.LIGA MUŽI Řízení soutěží: Pořadatel soutěží: soutěže řídí Český svaz vodního póla prostřednictvím svého STK jednotlivé kluby dle přihlášek a rozlosování

Více

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední Soutěžní řád ČAST Soutěžní řád včetně aktualizace poslední 5. 5. 2016 Soutěžní řád je soubor předpisů pro organizování, řízení a vyhodnocování soutěží stolního tenisu. Obsah: 1. Všeobecná a technická ustanovení

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje 1. Řídící orgán: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže ve stolním tenise 2018-2019 Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své Komise mládeže

Více

P R O P O Z I C E 20. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2018

P R O P O Z I C E 20. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2018 P R O P O Z I C E 20. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2018 A. Všeobecná ustanovení: M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

HRY VIII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2017 Házená

HRY VIII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2017 Házená HRY VIII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2017 Házená 1. Pořadatel: Jihomoravský krajský svaz házené, DHK Tatran Bohunice s.r.o. 2. Místo soutěže: Hala SHC Maloměřice 3. Kategorie Starší žákyně (ročník

Více

V. kategorie. pořádají dubna 2017

V. kategorie. pořádají dubna 2017 Školní sportovní klub Gimpel při Gymnáziu s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Polské gymnázium im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín Badmintonový oddíl TJ Slavoj Český Těšín z.s. pořádají 26.-27.

Více

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 Strahov 2. Vedoucí soutěže Předseda

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ KRASOJÍZDA Platnost od 1.1.2007 1 SÁLOVÁ CYKLISTIKA V sálové cyklistice jsou tyto mistrovské a pohárové disciplíny: 1) Kolová

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7.

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7. Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 7. ročník 2014-2015 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 10. srpna 2014

Více

8) Na soupisku mohou být zařazení jen ti hráči, kteří již nemají registraci k závodní hře.

8) Na soupisku mohou být zařazení jen ti hráči, kteří již nemají registraci k závodní hře. LIGA NEREGISTROVANÝCH TENISTŮ NYMBURSKA SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ROK 2017 2) Soutěže se mohou zúčastnit družstva, která a) souhlasí s tímto Soutěžním řádem, b) do soutěže se přihlásí a c) zaplatí příslušný vstupní

Více

Ostrava Polanka nad Odrou

Ostrava Polanka nad Odrou Ostrava Polanka nad Odrou PROPOZICE KRAJSKÉHO FINÁLE V HÁZENÉ ŽÁKŮ NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2009 Soutěž má náborový charakter s cílem zapojit co největší počet mládeže do organizované soutěže v házené A.Organizační

Více

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů 10. ročník 2008/2009 Pravidla amatérské volejbalové soutěţe pro turnaj smíšených druţstev Pořadatelé Pavel PEŠULA Lada MÁDLÍKOVÁ V.O.S.A. - Teplice www.vosa-teplice.com

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Základní škola Benešov, Jiráskova 888 pod záštitou města Benešov,ve spolupráci s KR AŠSK a SK Benešov pořádají kvalifikaci v Poháru Josefa Masopusta

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek PROPOZICE finále Poháru AŠSK ČR středních škol ve šplhu chlapců a dívek pro školní rok 2016/2017 soutěž typu C Holešov 23. - 24. března 2017 A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Vyšší policejní škola

Více

Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ. sezóna 2010-11

Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ. sezóna 2010-11 Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ sezóna 2010-11 1. SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 1A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH SOUTĚŽE MUŽŮ SOUTĚŽE ŽEN 1B. SOUTĚŽE MASTERS 1C. SOUTĚŽE VE ČTYŘHŘE 1D. SOUTĚŽE JUNIORŮ 2.SOUTĚŽE DRUŽSTEV

Více

STATUT SPORTOVNÍCH HER

STATUT SPORTOVNÍCH HER STATUT SPORTOVNÍCH HER Českého hydrometeorologického ústavu a Slovenského hydrometeorologického ústavu 1. Úvodní ustanovení Sportovní hry Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Slovenského hydrometeorologického

Více

C U R L I N G U V O Z ÍČKÁŘŮ

C U R L I N G U V O Z ÍČKÁŘŮ Č e s k á f e d e r a c e S p a s t i c H a n d i c a p o. s. Soutěžní řád C U R L I N G U V O Z ÍČKÁŘŮ S p a s t i c H a n d i c a p 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Aktualizace: Platnost od: Zpracovali: Roman Suda,

Více

1. národní turnaj v CURLINGU vozíčkářů

1. národní turnaj v CURLINGU vozíčkářů SC Jedličkova ústavu Praha o.s. z pověření České federace Spastic Handicap o.s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá 1. národní turnaj v CURLINGU vozíčkářů PRAHA 29. března 2009 Curlingová hala

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 24. - 25. 10. 2009 Turnaj je pořádán

Více

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 1. Všeobecná ustanovení PROPOZICE TURNAJE 1.1 Pořadatel: Sport Bohemia a.s. 1.2 Partneři: PSG Zlín pod záštitou

Více

Soutěžní komise SK HVL Prostějov

Soutěžní komise SK HVL Prostějov S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2011/2012 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

PROPOZICE FLORBAL KRAJSKÉ KOLO. IV.kategorie chlapci

PROPOZICE FLORBAL KRAJSKÉ KOLO. IV.kategorie chlapci PROPOZICE FLORBAL KRAJSKÉ KOLO IV.kategorie chlapci Sportovní liga základních škol o Pohár ministryně školství 2016/2017 Městský dům dětí a mládeže Čelákovice,příspěvková organizace, Havlíčkova 691, Čelákovice

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Kolín, 11. října 2017

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Kolín, 11. října 2017 PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Kolín, 11. října 2017 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní kanceláře: OR AŠSK Kolín, Kojice 21, 53312 Chvaletice Antonín Morávek

Více

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2018 KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ 1 2 Komise nohejbalu Rokycany Český nohejbalový svaz Jiráskova 214/I, 337 01 Rokycany ------------------------------------------

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

pořádá Turnaj v minihokeji ročníku 2010 a mladší

pořádá Turnaj v minihokeji ročníku 2010 a mladší pořádá Turnaj v minihokeji ročníku 2010 a mladší Propozice turnaje Místo turnaje: Termín konání: Vedení turnaje: Zimní stadion Rudolická 1700 434 01 Most 26.12.2017 úterý od 09:00 do 16:30 hodin Tauš David

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

2. Právo účasti 2.1 Všechny turnaje kromě výjimek uvedených v tomto Soutěžním řádu jsou otevřeny pro všechny hráče, a to i nečleny ČKS. 2.2 Omezení pr

2. Právo účasti 2.1 Všechny turnaje kromě výjimek uvedených v tomto Soutěžním řádu jsou otevřeny pro všechny hráče, a to i nečleny ČKS. 2.2 Omezení pr Soutěžní řád Soutěžní řád upravuje druhy turnajů, jejich bodové ohodnocení, národní žebříček a další věci týkající se soutěží. 1. Členění soutěží 1.1 Turnaje Open 1.1.1 Jedná se o místní soutěže započítávané

Více

I. ligy, 4. kolo. pořádá. 15. 17. října 2010 SOŠ a SOU informatiky a spojů Čichnova 23, Brno

I. ligy, 4. kolo. pořádá. 15. 17. října 2010 SOŠ a SOU informatiky a spojů Čichnova 23, Brno Sportovní klub Kociánka Brno o. s. ve spolupráci s ÚSP pro TPM KOCIÁNKA a SOŠ a SOU informatiky a spojů, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, pořádá OZP CUP v BOCCIE

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga IV. liga JM oblasti 2014/2015 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů

Více

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS Český tenisový svaz 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 1.1. Pravidla minitenisu 1.2. Pravidla babytenisu 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2.1. Společná ustanovení pro soutěže

Více

Rozdělení do skupin: Kancelář závodu: Zdravotní zabezpečení: Námitky a protesty: Další ustanovení: Zvláštní ustanovení: Bodování:

Rozdělení do skupin: Kancelář závodu: Zdravotní zabezpečení: Námitky a protesty: Další ustanovení: Zvláštní ustanovení: Bodování: HÁZENÁ Pořadatel: Středomoravský svaz házené Ředitel soutěže: Mgr. Antonín Staněk, Ph.D (728212997) Garant soutěže: Zdeněk Přerovský (725844572) Termín konání: středa 22. 6. 2011 čtvrtek 23. 6. 2011 pátek

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018 Třebíč 1. - 2. 12. 2017 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: ZŠ a MŠ Třebíč,

Více

Pravidla Havlovické tenisové ligy

Pravidla Havlovické tenisové ligy Pravidla Havlovické tenisové ligy Termín Jarní ligy: 27.3 24. 6. 2015 Termín Podzimní ligy: 1. Základní ustanovení 1.1 Pořadatelem Havlovická Tenisová liga je TJ Sokol Havlovice, o.s, IČO: 13586424, DIČ:CZ13586424.

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

ROZPIS. Mistrovství Plzeňska v kuželkách mužů jednotlivců. v disciplíně 120 HS

ROZPIS. Mistrovství Plzeňska v kuželkách mužů jednotlivců. v disciplíně 120 HS ROZPIS Mistrovství Plzeňska 2009 v kuželkách mužů jednotlivců v disciplíně 120 HS Ve Stříbře, 14.12.2008 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření výkonného výboru MěKS Plzeň bylo uspořádání MP svěřeno

Více

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Muži Jihlava Datum: 19. února 2012 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 19. února 2012 3) Místo konání

Více

PROPOZICE. Házená. sportoviště dívky (Sportovní hala SOŠ Otrokovice Štěrkoviště) sportoviště hoši (Sportovní hala SPŠ Zlín)

PROPOZICE. Házená. sportoviště dívky (Sportovní hala SOŠ Otrokovice Štěrkoviště) sportoviště hoši (Sportovní hala SPŠ Zlín) HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY 2013 PROPOZICE Házená A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Zlínský krajský svaz házené Termín konání: 24. - 27. června 2013 Místo konání: sportoviště

Více

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha květen 2014 1 HLAVA I. - Základní ustanovení. Článek 1. Každý hráč badmintonu, který je registrovaný u ČBaS, může požádat o hostování nebo o změnu registrace

Více

1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutežní rád kategorií MINITENIS a BABYTENIS

1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutežní rád kategorií MINITENIS a BABYTENIS 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2. Soutežní rád kategorií MINITENIS a BABYTENIS Tato pravidla a soutežní rád platí pro vekové kategorie do devíti let. Platnost od 1.10.2006 1. Pravidla

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

Propozice - Ondrášovka Cup v kategorii U13:

Propozice - Ondrášovka Cup v kategorii U13: Propozice - Ondrášovka Cup 2016-17 v kategorii U13: 1. Pořadatel: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS www.ondrasovkafotbal.cz A. Všeobecná ustanovení 2. Hlavní koordinátoři turnajů: Roman Vonášek - sekretář mládeže

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV

MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV Pražský kuželkářský svaz vydává R O Z P I S MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV 2019/2020 PRAHA 15. 5. 2019 I. Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Sportovně technická komise PKS (dále jen STK PKS). 2. Pořadatel

Více

R O Z P I S. Mistrovství Prahy šestičlenných družstev na 6 x 100 HS pro soutěžní ročník 2018 / 2019

R O Z P I S. Mistrovství Prahy šestičlenných družstev na 6 x 100 HS pro soutěžní ročník 2018 / 2019 R O Z P I S Mistrovství Prahy šestičlenných družstev na 6 x 100 HS pro soutěžní ročník 2018 / 2019 I. Všeobecná ustanovení: 1. Vypisovatel soutěže: Výkonný výbor Pražského kuželkářského svazu (dále PKS).

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 10. prosince 2017 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR Ředitel mistrovství Výkonný ředitel Sportovní ředitel Hospodář turnaje Zdravotník Delegát UNITOP : vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD. : Mgr. Pavel Kubíček

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Rozpis soutěží ČSVP

Rozpis soutěží ČSVP Rozpis soutěží ČSVP 2017 2018 Aktualizace 19. 8. 2018 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Rozpis soutěží ČSVP

Rozpis soutěží ČSVP Rozpis soutěží ČSVP 2017 2018 Aktualizace 19. 8. 2018 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím

Více

DOSPĚLÝCH. České Budějovice

DOSPĚLÝCH. České Budějovice JIHOČESKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ROZPIS JIHOČESKÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH 2018 2019 České Budějovice 13.05.2018 http://kuzelkakraj.webnode.cz/ 1 Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěží: Všechny soutěže

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice

R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice 2017-2018 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Vyhlašovatelem nemistrovských soutěží Okresní nemistrovská

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 27. listopadu 2016 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

TECHNICKÉ NORMY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSLH. (I.liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELMD, LMD, ŽL 1998, ŽL 2000, ŽL , ŽL )

TECHNICKÉ NORMY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSLH. (I.liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELMD, LMD, ŽL 1998, ŽL 2000, ŽL , ŽL ) TECHNICKÉ NORMY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSLH (I.liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELMD, LMD, ŽL 1998, ŽL 2000, ŽL 1998 1999, ŽL 2000 2001) SEZÓNA 2011 2012 Účastníci mistrovských soutěží ČSLH jsou povinni

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

PROPOZICE. Okresní finále Sportovní ligy škol ve florbalu. kategorie II. ZŠ otevřená čtvrtek 21. března 2019

PROPOZICE. Okresní finále Sportovní ligy škol ve florbalu. kategorie II. ZŠ otevřená čtvrtek 21. března 2019 PROPOZICE Okresní finále Sportovní ligy škol ve florbalu kategorie II. ZŠ otevřená čtvrtek 21. března 2019 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Dům dětí a mládeže a ZpDVPP, Ústí nad Labem, p.o., Okresní

Více

Hokejový turnaj. Kolín Turnaj pro děti narozené r a mladší

Hokejový turnaj. Kolín Turnaj pro děti narozené r a mladší Hokejový turnaj Kolín 9. 11. 2013 Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Propozice turnaje Turnaje se účastní celkem 8 družstev: 1. SC Kolín A 2. SC Kolín B 3. HC Dukla Jihlava A 4. HC Dukla Jihlava

Více

Propozice ETL Evropská tunelová liga FS4/VFS4 2 ročník 11/2012-4/2013

Propozice ETL Evropská tunelová liga FS4/VFS4 2 ročník 11/2012-4/2013 Propozice ETL Evropská tunelová liga FS4/VFS4 2 ročník 11/2012-4/2013 Propozice závodů V souladu se sportovním řádem FAI a na základě vypsaných pravidel Evropské tunelové ligy v disciplíně Skupinová akrobacie

Více

Propozice turnaje. Základní ustanovení:

Propozice turnaje. Základní ustanovení: JK RANGIFER s.r.o. & TCC SPORTOVNÍ SLUŽBY s.r.o. 9. dubna 2017 Propozice turnaje Pořadatel JK RANGIFER s.r.o. & TCC SPORTOVNÍ SLUŽBY s.r.o. Datum konání neděle 09. 04. 2017 Místo konání Zimní stadion Kooperativa-aréna

Více

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne Kuželkářský svaz kraje Vysočina Rozpis Krajský přebor Vysočiny soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 15.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Starý předseda STK KSK Vysočina Všeobecná

Více

PROPOZICE TURNAJE Ještědská série

PROPOZICE TURNAJE Ještědská série PROPOZICE TURNAJE Ještědská série 1. Platnost předpisů a řádů Ještědská serie se řídí: a) propozicemi turnaje b) základní pravidla hry vydané Českomoravskou bowlingovou asociací c) turnaj je zařazen do

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Sportovně technické dokumenty plavání 2012

Sportovně technické dokumenty plavání 2012 SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, Plzeň 2 Východní Předměstí, 326 00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty plavání

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

PROPOZICE KUTNOHORSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY 2014-2015

PROPOZICE KUTNOHORSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY 2014-2015 PROPOZICE KUTNOHORSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY 2014-2015 Vypisovatel KHBL: Vedoucí KHBL: Bowling a Pizzerie Kutná Hora Hrnčířská 235, 284 01 +420 327 511 848 www.bowlingkutnahora.cz Petr Mráček +420 602 549 946

Více

Z Á S A D Y R O Z P I S U

Z Á S A D Y R O Z P I S U Český volejbalový svaz Sportovně technická komise Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, stk@cvf.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Pelhřimov Datum: 31. ledna 2016 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Spartak Pelhřimov 2) Termín Neděle 31. ledna 2016 3) Místo

Více

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR Ředitel mistrovství Výkonný ředitel Sportovní ředitel Zdravotník Delegát UNITOP : vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD. : Mgr. Pavel Kubíček : Jiří Trhlík : Jarmila

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Rozpis 25. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix 2018/2019 RACKETSPORT.cz

Rozpis 25. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix 2018/2019 RACKETSPORT.cz Rozpis 25. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix 2018/2019 RACKETSPORT.cz 1. Pořadatel Grand Prix: Pražský svaz stolního tenisu z.s. (PSST) 2. Termíny turnajů: Budou uvedeny v termínové listině PSST na webových

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - - Okresní sdružení hasičů OSTRAVA město ve spolupráci s HZS MSK

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - - Okresní sdružení hasičů OSTRAVA město ve spolupráci s HZS MSK Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - - Okresní sdružení hasičů OSTRAVA město ve spolupráci s HZS MSK ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu

Více

12. ledna 2013 Zimní ligový turnaj mladších žáků (01 a 02) Zimní turnaj mužů. 13. ledna 2013 Zimní ligový turnaj starší přípravky (03 a 04)

12. ledna 2013 Zimní ligový turnaj mladších žáků (01 a 02) Zimní turnaj mužů. 13. ledna 2013 Zimní ligový turnaj starší přípravky (03 a 04) 12. ledna 2013 Zimní ligový turnaj mladších žáků (01 a 02) Zimní turnaj mužů 13. ledna 2013 Zimní ligový turnaj starší přípravky (03 a 04) Zimní ligový turnaj mládeže Počet: Startovné: Hrací plocha: Hrací

Více

Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016

Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016 Příloha k čj.mv-2383-13/po-izs-2016 PROPOZICE Přebor HZS ČR ve volejbalu Liberec 8. a 9. listopadu 2016 Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 2016 1.

Více

6. prosince 2012 MINI žáci ročníku 2002 a mladší

6. prosince 2012 MINI žáci ročníku 2002 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 6. prosince 2012 MINI žáci ročníku 2002 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší HC DRACI BÍLINA oddíl ledního hokeje Litoměřická 904, 418 01 Bílina ========================================================= IČ ČSLH: 050901 Mgr. René Štěpánek, prezident oddílu HC Draci Bílina O pohár

Více