VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš

2 Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4 Přijímací řízení 5 Výsledky vzdělávání žáků 6 Prevence sociálně patologických jevů 7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10 Základní údaje o hospodaření školy 11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů 14 Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15 Závěr

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava, IČ: Kontakt: , Sídlo organizace: Zámecká 313, Hradec nad Moravicí, Identifkační číslo: Identifkační znak: Identifkátor zařízení: Datum zápisu do rejstříku: 1. leden 1995 Právní forma: příspěvková organizace Statutární orgán: Mgr. Marta Scholzová, ředitelka Kapacita žáků: 210 Odloučené pracoviště: Základní škola Skřipov 45 Kontakty: telefon: 553/ Web: Foto: Milan Mainuš

4 2. Přehled oborů vzdělávání Základní umělecká škola v Hradci nad Moravicí poskytuje základy uměleckého vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. Dále žákům nabízí přípravu pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, či pro studium na vysokých školách s uměleckým a pedagogickým zaměřením. Na škole se vyučuje hře na akordeon, elektronické klávesové nástroje, housle, klavír, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru a pěveckou hlasovou výchovu. V dechovém oddělení na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku a lesní roh. Ve škole funguje mnoho souborů, kapel a různých komorních formací, neboť právě tímto směrem se škola profiluje. Nejdelší historii má taneční orchestr s názvem Baard s band. Dále John s Band - soubor zaměřený na irskou a keltskou hudbu, soubor Špunt s Band, který je složen z talentovaných žáků nižších ročníků, rocková kapela, Dívčí kapela, Akordeon Band a pěvecký sbor. Ve výtvarném oboru se vyučují všechny výtvarné techniky, které stanoví učební plány a Školní vzdělávací program ZUŠ Hradec nad Moravicí. Obor Počet žáků (k ) Přípravné studium 1. stupeň 2. stupeň SPD Celkem Hudební Výtvarný Celkem Na ZUŠ je vyučováno podle učebních plánů schválených MŠMT ČR dne pod č.j /95-25 s účinností od v hudebním oboru. Ve výtvarném podle plánů pro VO ZUŠ schválených MŠMT ČR dne pod č.j / s platností od Od vstoupil v platnost Školní vzdělávací program ZUŠ Hradec nad Moravicí, který se vztahuje na žáky prvních a druhých ročníků I. a II. stupně základního studia a žáky přípravného studia. Hudební nástroj Přípravném Počty žáků ve studiu Základním I. stupeň II. stupeň Počet studujících dospělých Klavír El. klávesové nástroje

5 Akordeon Housle Kytara Zobcová flétna Flétna (kromě zobcové) Klarinet Saxofon Trubka Lesní roh Bicí nástroje Pěvecká hlasová výchova Celkem Ve školním roce 2013/2014 školu navštěvovalo 191 žáků. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2013/2014 na škole pracovalo celkem 11 pedagogů a 2 provozní zaměstnanci. funkce úvazek obor vzdělání ředitelka 100% akordeon, soubor učitelka 100% zobcová a příčná flétna, soubory konzervatoř, VŠ Mgr. Konzervatoř pracovní poměr PP PP učitel 100% Klavír Konzervatoř PP Interní učitelé učitel 100% dechové nástroje, taneční orchestr učitel 100% kytara, soubory učitelka 0,74% pěvecká hlasová výchova, sborový zpěv, keyboard VŠ Bc. konzervatoř, VŠ Mgr. Konzervatoř PP PP PP učitelka 0,39% housle, nauky hudební VŠ Mgr. PP

6 učitelka 0,57% výtvarný obor VŠ MgA. PP učitel 0,09% trubka, lesní roh SŠ OON Externí učitelé učitelka 0,52% akordeon, hudební nauky Student OON učitelka 0,52% kytara, nauky hudební Student OON Provozní zaměstnanci hospodářka 0,75 % SEŠ PP uklízečka 0,45% VL OON Charakteristika pedagogického sboru Škola disponuje velmi dobrým, stabilním a poměrně mladým pedagogickým sborem. Většina učitelů jsou zkušení pedagogové, někteří s praxí v profesionálních souborech a orchestrech. Všichni pedagogičtí zaměstnanci jsou kvalifikovaní odborníci, kteří se i přes své nesporné znalosti, snaží neustále zdokonalovat, učit se novým věcem a dovednostem. Tyto pak využívají při výuce, s cílem provádět svou práci co nejefektivněji a to tak, aby následně byli schopni vychovat a vzdělávat naše nové, talentované, potencionální umělce, případně alespoň vytvořit pevné pouto a lásku nejen k nástroji sobě zvolenému, ale i k hudbě jako takové. Naše ZUŠ se snaží prostřednictvím svých zaměstnanců vytvářet a realizovat optimální a často také velmi osobitý režim výuky, vycházející z různých potřeb našich žáků, kterým přizpůsobujeme časový harmonogram s ohledem na jejich místo bydliště, rodinné poměry aj. 4. Přijímací řízení Přijímací talentové zkoušky pro hudební a výtvarný obor se v Hradci nad Moravicí konaly dne Výkony uchazečů hodnotila tříčlenná komise složená z pedagogů ZUŠ. Na odloučeném pracovišti ve Skřipově proběhly tyto zkoušky dne Výsledky byly zaznamenány do protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách.

7 Hudební obor Výtvarný obor Celkem ZUŠ přihlášení přijatí Nepřijatí přihlášení Přijatí Nepřijatí přihlášení přijatí nepřijatí podíl přijatých žáků ,9% ,4% ,2% V tabulce je zřejmé, že během posledních tří let došlo ke značnému poklesu nově přijatých žáků. Celkový počet normativních žáků je pevně stanoven zřizovatelem školy a od roku 2009 tento počet nemohl být překročen. Tato skutečnost se dostala do podvědomí rodičů, a tím nastal úbytek především zájemců o studium v hudebním oboru. Pohyblivá složka žáků (studium pro dospělé) je pouze v hudebním kolektivním předmětu orchestrální hra, která vychází ze starých učebních plánů schválených MŠMT ČR dne pod č.j /95-25 s účinností od

8 5. Výsledky vzdělávání žáků 1. Klasifikace za 1. pololetí Obor vyznamenání Prospěl Neprospěl Celkem Hudební Výtvarný Celkem

9 Klasifikace za 2. pololetí Obor vyznamenání prospěl neprospěl Celkem Hudební Výtvarný Celkem Postupové zkoušky proběhly ve dnech , výsledky byly zapsány do protokolu o komisionálních zkouškách a do katalogu o průběhu studia jednotlivých žáků. Výsledky postupových zkoušek v hudebním oboru Výborný 105 Chvalitebný 18 Uspokojivý 0 Neuspokojivý 0 Nevykonali 29 Celkem 152 Pozn: 27 žáků nemělo povinnou postupovou zkoušku z důvodu absolventského koncertu, učebních osnov atd.), 2 žáci se k postupové zkoušce nedostavili z důvodu ukončení studia. Počty absolventů Obor 1. stupeň 2. stupeň SPD Celkem Hudební Výtvarný 1 1 Kolektivní 1 1 Celkem Na konzervatoř byla přijata 1 žákyně hudebního oboru a 1 žákyně výtvarného oboru byla přijata na střední školu s uměleckým zaměřením.

10 6. Prevence sociálně patologických jevů V oblasti prevence sociálních a patologických jevů se především jedná o zapojení žáků do činností, které vyplňují jejich volný čas. Možnost realizovat se v uměleckých oborech jim základní umělecká škola poskytuje v plné míře a současně jím poskytuje možnost hudebního a výtvarného vzdělání spojeného s mravní a estetickou výchovou. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) je zajišťováno podle plánu DVPP, který každoročně škola vydává v souladu s platnou legislativou. DVPP je tedy zabezpečováno účastí na metodických schůzkách okresních nástrojových sekcí a akcích, které tyto sekce pořádají. okresní kabinet ZUŠ ředitelka okresní sekce - akordeon, keyboard jedna učitelka okresní sekce - klavír jeden učitel okresní sekce kytara jeden učitel Dále na pravidelných školících seminářích a kurzech akreditovaných MŠMT. Tyto aktivity pedagogických pracovníků vedou ke zkvalitňování výuky, jsou hrazeny z rozpočtu školy a jsou vedením školy plně podporovány. Účast na seminářích: Seminář: Ostravská setkání s klasickým zpěvem Téma: Práce s dětmi ve sboru jedna učitelka Národní informační a poradenské Středisko pro kulturu, Praha Téma: Učit se film jedna učitelka Seminář: Ostravská setkání s příčnou flétnou Téma: Metodika výuky ve hře na příčnou flétnu jedna učitelka

11 Seminář: Ostravská setkání s akordeonem Téma: Uplatnění akordeonu v současnosti jedna učitelka Seminář: Ostravská setkání s kytarou Téma: Vyučování hry na kytaru na ZUŠ dva učitelé Seminář: Ostravská setkání s akordeonem Téma: Uplatnění akordeonu v současnosti jedna učitelka Seminář: Ostravská setkání s kytarou Téma: Vyučování hry na kytaru na ZUŠ dva učitelé Seminář: Ostravská setkání s příčnou flétnou Téma: Metodika výuky ve hře na příčnou flétnu jedna učitelka Seminář: Ostravská setkání se zobcovou flétnou Téma: Stará hudba ve výuce hry na zobc. flétnu IV jeden učitel Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 317/2005 Sb., KVIC Opava ředitelka Krajské informační centrum KVIC, Opava Téma: Autorské právo ve školské praxi ředitelka NIDV Ostrava Téma: Řízené setkání nad ŠVP ředitelka Centrum celoživotního vzdělávání, Pardubice Celostátní setkání ředitelů ZUŠ, Seč ředitelka 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti NÁRODNÍ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT: Soutěž ZUŠ ve hře na klavír Okresní kolo , ZUŠ Hlučín 0. kategorie jedna žákyně 1. místo 5. kategorie jeden žák - 1. místo s postupem do krajského kola Krajské kolo , ZUŠ B. Smetany, Karviná

12 5. kategorie jeden žák - 2. místo a zvláštní ocenění poroty za vynikající provedení skladby B. Martinů: Polka in A Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Foto: Milan Mainuš Okresní kolo , ZUŠ V. Kálika Opava 0. c kategorie - jedna žákyně 1. místo s postupem do krajského kola 3. kategorie - jedna žákyně 3. místo 5. kategorie jedna žákyně 2. místo 6. kategorie jedna žákyně 1. místo s postupem do krajského kola Krajské kolo , ZUŠ Frýdek Místek O. c kategorie jedna žákyně 2. místo 6. kategorie jedna žákyně čestné uznání Soutěž ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje Okresní kolo , ZUŠ Háj ve Slezsku 1. kategorie jeden žák 1. místo 4. kategorie jedna žákyně - 3. místo Soutěž ZUŠ ve hře tanečních, ostatních a jazzových orchestrů Krajské kolo , ZUŠ L. Janáčka Havířov 1. a kategorie Špunt s band 1. místo s postupem do ústředního kola a zvláštní cenu poroty za vynikající instrumentální výkon hráčce na příčnou flétnu

13 1. a kategorie John s band 1. místo 2. b kategorie Baard s band 2. místo Ústřední kolo , ZUŠ Litvínov 1. a kategorie Špunt s band 1. místo Soutěž ZUŠ výtvarný obor Krajské kolo , ZUŠ Solná, Opava výtvarný kolektiv 38 žáků 1. místo s postupem do ústředního kola OSTATNÍ SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY: Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka , ZUŠ Háj ve Slezsku jeden žák zlatá múza jedna žákyně zlatá múza jeden žák stříbrná múza jedna žákyně stříbrná múza Soutěžní festival Evropská píseň , Loutkové divadlo, Opava jedna žákyně postup do finálového koncertu konaného v polské Ratiboři MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE: Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia , Janáčkova konzervatoř Ostrava I. kategorie obor zpěv - jedna žákyně - 1. místo a titul laureáta soutěže II. kategorie obor zpěv - jedna žákyně - čestné uznání Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice , Lidice Malba, kresba jeden žák - medaile Lidická růže Malba, kresba - jedna žákyně - čestné uznání Grafika - kolektiv 12 žáků medaile škole za kolekci čestné uznání Při ochraně osobních údajů žáků školy i pedagogů je postupováno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pro zveřejňování aktivit a výsledků činnosti školy na nástěnkách, www stránkách atd., máme písemný souhlas zákonných zástupců žáků a pedagogů.

14 Kalendář vybraných akcí Září Vystoupení pěveckého sboru na 100. výročí ZŠ v Brance u Opavy Exkurze žáků VO po opavských výstavách v rámci Bezručovy Opavy Říjen Vystoupení na vernisáži v Městské galerii v Hradci nad Moravicí Soutěžní přehlídka Múzy I. Hurníka ZUŠ Háj ve Slezsku Listopad Výstava žáků VO v rámci akce Zrzavý salón v ZUŠ Solná, Opava Koncert Hraje celá rodina, Národní dům Hradec n Mor Vystoupení na vernisáži výstavy adventních prací v KD Jakubčovice Prosinec Vystoupení pěveckého sboru při rozsvícení vánočního stromu v Hradci n Mor Grantový projekt Mikulášení v ZUŠ Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou žáků VO ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí Vystoupení pěveckého sboru na Vánočním jarmarku v Domově důchodců Vystoupení žáků na Vánočním jarmarku v ZŠ Skřipov Vystoupení žáků ZUŠ s dechovou hudbou v kostele sv. Petra a Pavla v Hradci Vystoupení žáků ZUŠ s dechovou hudbou v Národním domě v Hradci n Mor Leden Vystoupení žáků ZUŠ s dechovou hudbou Hradec v Komárově Vystoupení žáků školy na Rockovém večeru v Hradci n Mor Školní kolo soutěže ve hře na klavír a smyčcové nástroje - ZUŠ Hradec n Mor

15 Únor Okresní kolo soutěže ve hře na klavír ZUŠ Hlučín Koncert bývalých absolventů Hvězdy padají domů Velká dvorana Kytarový koncert Městská galerie Hradec n Mor Okresní kolo soutěže ve hře smyčcových nástrojů - ZUŠ Háj ve Slezsku Březen Vystoupení při vernisáži A. Zupkové, Hotel Belária - Hradec n Mor Jarní koncert žáků ZUŠ Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Vystoupení při vernisáži J. Škarohlídové, Městská knihovna Hradec n Mor Okresní kole ve hře na kytaru ZUŠ Opava Národní přehlídka Máme rádi baroko - Církevní konzervatoř v Opavě Vystoupení při vernisáži Můj svět, Charita - Opava Krajské kolo soutěže ve hře na klavír ZUŠ B. Smetany, Karviná Akordeonový koncert, koncertní sál ZUŠ Hradec n Mor Vystoupení žáků na Jarní vernisáži KD Jakubčovice Duben Vystoupení na vernisáži výstavy, Městská galerie Hradec n Mor Výtvarná soutěž ZUŠ, výstava v ZUŠ Solná, Opava Mezinárodní soutěž Pro Bohemia JKGO Ostrava Krajské kolo ve hře na kytaru ZUŠ Frýdek Místek Koncert populárních melodií, Velká dvorana zámku Hradec n Mor Velikonoční dílny výtvarného oboru, ZŠ Skřipov Velikonoční dílny výtvarného oboru, ZUŠ Hradec n Mor Jarní bigbeat, sál ZD Hradec n Mor Krajské kolo tanečních a jazz. Orchestrů, ZUŠ Havířov Vystoupení žáků ZUŠ na slavnostním otevření bílého zámku v Hradci n Mor Květen Výstava žáků výtvarného oboru v OC Breda &Weinstein, Opava

16 Vystoupení na vernisáži výstavy, Městská galerie Hradec n Mor Slavnostní koncert žáků ZUŠ Příběhy hudebních úspěchů, Velká dvorana zámku Hradec n Mor Vystoupení žáků ZUŠ v Domově důchodců v Hradci n Mor Krajská akordeonová přehlídka, JKGO Ostrava Vystoupení na krajské přehlídce Talenty regionu, JKGO Ostrava Absolventská koncert koncertní sál ZUŠ Hradec nad Moravicí Vystoupení žáků ZUŠ na akci Noc kostelů - kostel sv. Petra a Pavla Hradec nad Moravicí Soutěž Evropské dětské písně 2014, Loutkové divadlo Opava 27., Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka, ZŠ Žimrovice a MŠ Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice - ZUŠ Hradec nad Moravicí Vernisáž Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ ve Skřipově Červen Múzy v ZOO, krajská přehlídka souborů a orchestrů MS kraje Ostrava Vystoupení na vernisáži J. Slívy, Městská galerie Hradec n Mor Absolventský kytarový koncert, zahrada ZUŠ Hradec n Mor Slavnostní koncert Evropské dětské písně 2013 Ratiboř, Polsko Celostátní kolo tanečních a jazz. orchestrů, ZUŠ Litvínov Vystoupení a výstava žáků ZUŠ na přehlídce Múziáda Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Zuškaření na zahradě, ZUŠ Hradec n Mor I. premiéra muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť ZUŠ Hradec II. premiéra muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť ZUŠ Hradec 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 neproběhla v Základní umělecké škole Hradec nad Moravicí kontrola Českou školní inspekcí. Poslední kontrola ČŠI (zápis č. j. ČŠIT-2421/11-T), která se

17 zabývala podmínkami, průběhem a výsledky vzdělávání v základní umělecké škole proběhla ve dnech ledna Základní údaje o hospodaření školy PŘÍJMY CELKEM z toho: 1. Dotace transfér Město Hradec účelový příspěvek Město Hradec volnočasové aktivity Město Hradec GRANT Mikulášení Školné Výpůjčné hudebních nástrojů Ostatní příjmy NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM z toho: 1) Spotřeba materiálu ) Opravy a udržování učeben a hudeb. nástrojů ) Cestovné ) Služby ) Mzdové náklady ) Zákonné sociální pojištění ) Zákonné pojištění zaměstnanců ) Zákonné sociální náklady ) Použití volnočasové aktivity

18 10) Náklady drobného dlouhodobého majetku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK rok Hospodaření školy v roce 2013 skončilo kladným výsledkem ve výši ,00 Kč, který byl převeden v plné výši do rezervního fondu. Doplňkovou činnost organizace v roce 2013 nevyvíjela. Rozpis a vyhodnocení závazného ukazatele finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v roce 2013, limit počtu zaměstnanců 8,43. DRUH DOTACE Poskytnuto Čerpání 2013 vratka dotace UZ Přímé náklady na vzdělávání z toho: UZ platy ped. a neped. zam UZ OON ped. a neped. Zam UZ zákonné odvody UZ FKSP UZ ONIV Dotace celkem Uplynulém roce 2013 byly škole poskytnuty prostředky na přímé náklady na vzdělávání bez členění na pedagogické a nepedagogické zaměstnance. Ušetřené prostředky z pojistného UZ byly použity v souladu s pokyny KÚ Ostrava k dofinancování ONIV (zákonné pojištění Kooperativa, lékařské prohlídky a učební pomůcky). ÚČELOVÉ DOTACE a GRAT Poskytnuto Čerpání 2013 vratka příspěvku 1. Město Hradec účelový příspěvek Město Hradec volnočasové aktivity Město Hradec GRANT Mikulášení

19 Účelové dotace z rozpočtu Města Hradec nad Moravicí byly čerpány v souladu se stanovenými podmínkami zakotvenými v jednotlivých smlouvách. Vyúčtování bylo Městu předáno k Nevyčerpány byly příspěvky na volnočasové aktivity dětí školné žáků. K bylo vráceno Kč 8 tis. Kč neuplatněné příspěvky. Jednalo se zejména o nové žáky, kteří z kapacitních důvodů nemohli být ve školním roce 2013/2014 přijati. 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto školním roce 2013/2014 nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, Zámecká 313 se ve školním roce 2013/2014 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání pouze formou vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými organizacemi. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Škola zpracovala dva grantové projekty: 1) Mikulášení v ZUŠ - program této akce je určen široké veřejnosti Města Hradec nad Moravicí, dále žákům a jejich rodičům navštěvující ZUŠ včetně žáků a rodičů pobočky školy ve Skřipově. Mikulášení v ZUŠ proběhlo 6. prosince 2013 v prostorách Galerie města Hradec nad Moravicí. Základní umělecká škola tak získala z rozpočtu města finanční dotaci v částce 10 tis. Kč, která bude použita na výtvarný materiál.

20 Foto: Milan Mainuš 2) Zahradní slavnost ZUŠ aneb Zuškaření na zahradě se konala 20. června Akce pro širokou veřejnost, rodiče a žáky školy se opět uskutečnila s pomocí grantového systému Města Hradec nad Moravicí, kdy škola získala rovněž 10 tis. Kč zejména na nákup materiálu. V rámci účelové dotace jsme na základě předložených požadavků získali finanční příspěvek z rozpočtu Města Hradec nad Moravicí v částce 20 tis. Kč. Tato částka byla účelově využita na nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku (multifunkční kopírovací stroj). 14. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ZUŠ Hradec nad Moravicí je členem občanského sdružení MÚZA, které zajišťuje péči o rozvoj a kvalitu uměleckého školství, prosazování a ochranu zájmů v Moravskoslezském kraji. Z hlediska spolupráce s různými subjekty bych vyzvedla spolupráci se SRP při ZUŠ v Hradci nad Moravicí, které nám přispívá na koncertní činnost, účast žáků v soutěžích, na absolventské koncerty atd. Velmi významná byla i spolupráce se Správou zámku v Hradci nad Moravicí. Převaha našich koncertů se konala právě těchto v zámeckých prostorách. S Městským úřadem spolupracujeme v rámci vystupování našich žáků na akcích organizovaných městem. Dále spolupracujeme se všemi ZŠ a MŠ v Hradci a okolí, pro které

21 pořádáme výchovné koncerty. V hudebním i ve výtvarném oboru pokračuje výuka na odloučeném pracovišti ve Skřipově. Naši žáci tam vystupují na různých koncertech, výstavách a akcích pořádaných ZŠ, Obecním úřadem i dalšími organizacemi. Spolupráce s ZŠ Skřipov je na velmi dobré úrovni. Odborová organizace na škole nepůsobí. 15. Závěr Školní rok 2013/2014 vnímám jako velmi úspěšný, o čemž svědčí řada ocenění v národních a mezinárodních soutěžích, jak v hudebním, tak i ve výtvarném oboru. Za těmito výsledky stojí výborná a obětavá práce celého pedagogického sboru a nepedagogických pracovníků školy. Oproti letům minulým je viditelný i nárůst kulturních akcí, které škola pořádá a kterých se účastní na pozvání Města Hradec nad Moravicí či jiných organizací. Celý školní rok 2013/2014 byl ovlivněn i nárůstem DVPP pro pedagogy a povinným studiem pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., vyhlášky č. 317/2005 Sb., které absolvovala ředitelka školy v KVIC Opava. Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí za školní rok 2013/2014 vypracovala Mgr. Marta Scholzová ředitelka školy a byla projednána na pedagogické radě dne V Hradci nad Moravicí

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Čj: ZUS HM 139/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Foto: Milan Mainuš 1 Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČ: 62157213 Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství,

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2009/2010 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a Z d o u n k y Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za období školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb. zpracoval Petr Bouček,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014 / 2015 OBSAH Část I. Základní údaje o škole str. 3 Část II. Organizace studia str. 4 Část III. Personální obsazení str. 5 Část IV. Další vzdělávání pedagogických

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více