SO 00: Ostatní náklady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SO 00: Ostatní náklady"

Transkript

1 Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Výměra Jedn. cena Cena SO 00: Ostatní náklady : Zemní práce Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 270,0 80, ,0 80, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 270,0 65, ,0 65, ON: Ostatní náklady Náklady na výstavbu, provoz a likvidaci zařízení staveniště - Pro všechny soubo 1, , , , objekty Dopravní opatření a značení na staveništi soubo 1, , , , Provedení statické zkoušky zhutnění na pláni před provedením konstrukčních vrstev komunikace kus 2, , , , SO 01: Obnova vodovodu : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 214,4 45, ,4 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 294,8 36, ,8 36, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,0 56, ,0 56, Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 128,64 222, ,64 222, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 64,32 22, ,32 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 85,76 456, ,76 456, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 42,88 48, ,88 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 696,8 20, ,8 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 696,8 5, ,8 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 157,2 70, ,2 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 107, , , , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 107,456 55, ,456 55, Uložení sypaniny na skládky m3 107,456 10, ,456 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 193,421 80, ,421 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 106,944 74, ,944 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 83, , , , Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 167, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 21,44 650, ,44 650, Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0, , , , Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 2,88 359, ,88 359, : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 214,4 322, ,25 322, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 294,8 17, ,25 17, Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 294,8 360, ,25 360, Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 294,8 309, ,25 309, : Trubní vedení Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm m 120,36 119, ,36 119, Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm m 153,0 170, ,0 170, Elektrokoleno 45, PE 100, PN 16, kus 2,0 579, ,0 579, Ih Volná příruba k lemovému nákružku - 90, objem 0,80 dm3, balení 1 ks ks 2,0 416, ,0 416, Ih Volná příruba k lemovému nákružku - 110, objem 0,97 dm3, balení 1 ks ks 4,0 511, ,0 511, In Lemový nákružek - 90, objem 1,35 dm3, balení 1 nebo 10 ks ks 2,0 182, ,0 182, In Lemový nákružek - 110, objem 2,45 dm3, balení 1 nebo 5 ks ks 4,0 224, ,0 224, Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100 kus 2, , , , Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 8,0 271, ,0 271, Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,0 395, ,0 395, Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 5,0 338, ,0 338, Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 kus 2,0 496, ,0 496, Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x m 118,0 64, ,0 64, ,4 mm Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 m 150,0 72, ,0 72, x 6,6 mm Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop kus 2,0 431, ,0 431, vnější průměr 90 mm Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN kus 17,0 242, ,0 242, až Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 pro přípojky kus 3,0 262, ,0 262, Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 4,0 497, ,0 497, Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3, , , , Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 9,0 951, ,0 951, Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 3,0 622, ,0 622, Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 8,0 954, ,0 954, Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 118,0 16, ,0 16, Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 150,0 18, ,0 18, Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 268,0 80, ,0 80, Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 3, , , , Osazení poklopů litinových ventilových kus 17,0 262, ,0 262, Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,0 390, ,0 390, Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,0 840, ,0 840, Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 294,8 35, ,8 35, Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 294,8 23, ,8 23, Ih /8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ /8 DÍRY ks 3, , , , Ih TVAROVKA FF KUS - 80/500 ks 3, , , Ih TVAROVKA T KUS ks 1, , , , Ih TVAROVKA T KUS ks 1, , , , Stránka 1 z 5

2 Ih SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E (1,3-1,8m), 1,3-1,8 ks 7, , , , Ih SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - 3/4"-2" ks 17,0 823, ,0 823, (1,0-1,6 m) Ih SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU ( ) - Spojka s přírubou jištěná proti ks 1, , , , posuvu R002 Montážní materiál - Těsnění k přírubám, nerezové šrouby a matky soubo 1, , , , Xh VENTIL ROHOVÉ ISO-ZAK GGG - 25/34 ks 14, , , , Xh VENTIL ROHOVÉ ISO-ZAK GGG - 50/46 ks 3, , , , Xh PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP ks 3,0 473, ,0 473, Xh ŠOUPĚ ''A'' PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ - 80 ks 3, , , , Xh ŠOUPĚ ''A'' PŘÍRUBOVÉ ČSN ks 1, , , , Xh HYDRANT DUO PODZEMNÍ - 80/1 m ks 3, , , , Xh POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ - VODA ks 17,0 281, ,0 281, Xh POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. - HAWLE-VODA ks 7,0 429, ,0 429, Xh PODKLAD. DESKA - -, UNI ks 24,0 166, ,0 166, Xh HYDRANTOVÝ POKLOP - HAWLE - HYDRANT ks 3, , , , Zh PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM " ks 9, , , , Zh PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM " ks 5, , , , Zh PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM " ks 3, , , , : Ostatní konstrukce a práce R Vytýčení inženýrských sítí v trase vodovodu a kanalizace správci sítí soubo 1, , , , R Geodetické vytýčení stavby m 268,0 5, ,0 5, R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 268,0 50, ,0 50, R Rozbor vody soubo 1, , , , R Revize vyhledávacího vodiče m 294,8 8, ,8 8, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 540,4 20, ,0 20, Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 540,4 45, ,4 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 540,4 85, ,4 85, : Bourací práce Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do Vybouraná litina m 268,0 302, ,0 302, bude odvezena do šrotu, Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 156,003 41, ,003 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 1 404,027 10, ,027 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 156, , , , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 156,003 10, ,003 10, Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 53, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 85,76 150, ,76 150, : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 136,852 30, ,522 30, Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 5, , , , SO 02: Stavební úpravy kanalizace : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 133,2 45, ,2 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 177,6 36, ,6 36, Převedení vody potrubím DN do 250 m 148,0 450, ,0 450, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,0 56, ,0 56, Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 111, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 55,944 22, ,944 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 74, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 37,296 48, ,296 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 473,6 20, ,6 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 473,6 5, ,6 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 143,24 70, ,24 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 97,91 168, ,91 168, Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 97,91 55, ,91 55, Uložení sypaniny na skládky m3 97,91 10, ,91 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 176,238 80, ,238 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 88,578 74, ,578 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 71, , , , Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 143, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 13,32 650, ,32 650, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0, , , , : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 133,2 322, ,2 322, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 177,6 17, ,02 17, Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 177,6 360, ,02 360, Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 177,6 309, ,02 309, : Trubní vedení Trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 315x9,7, v délkách do 6000 mm m 150,22 750, ,22 750, Odbočka PP kanalizační 45 DN 300/DN150 kus 10, , , , Odbočka PP kanalizační 45 DN 300/DN200 kus 2, , , , Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu m 148,0 118, ,0 118, DN Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 12,0 459, ,0 459, R31 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 na potrubí DN dno prefa - Kompletní dodávka a montáž včetně dodávky a osazení poklopu D Průměrná hloubka šachty 1,7 m kus 4, , , , : Ostatní konstrukce a práce R Geodetické vytýčení stavby m 150,0 10, ,0 10, R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 150,0 58, ,0 58, R Kamerové zkoušky kanalizace m 150,0 85, ,0 85, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 298,4 20, ,0 20, Stránka 2 z 5

3 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 298,4 45, ,4 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 298,4 85, ,4 85, : Bourací práce Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 148,0 119, ,0 119, Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 108,83 41, ,83 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 979,47 10, ,47 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 108,83 157, ,83 157, Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 108,83 10, ,83 10, Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 23, , , , Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 32, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 53,28 150, ,28 150, Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 4, , , , : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 83,579 30, ,14 30, Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 14, , , , SO 03: Vodovodní přípojky : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 58,24 45, ,88 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 80,08 36, ,96 36, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 25,0 56, ,0 56, Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 5,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 58, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 29,484 22, ,709 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 39, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 19,656 48, ,473 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 236,6 20, ,209 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 236,6 5, ,209 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 98,28 70, ,364 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 31, , , , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 31,192 55, ,967 55, Uložení sypaniny na skládky m3 31,192 10, ,967 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 56,146 80, ,34 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 67,088 74, ,397 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 23, , ,54 240, Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 47, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 7,28 650, ,36 650, : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 58,24 322, , Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 80,08 17, , Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 80,08 360, , Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 80,08 309, , : Trubní vedení Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 32 x 2,0 mm m 71,4 31, ,92 31, Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 50 x 3,0 mm m 21,0 55, ,0 55, Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných m 70,0 31, ,0 31, vnější průměr 32 mm Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných m 21,0 49, ,0 49, vnější průměr 50 mm Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25 kus 14,0 472, ,0 472, Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40 kus 3,0 682, ,0 682, Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 91,0 54, ,0 54, Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 91,0 14, ,0 14, Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 100,1 35, ,7 35, Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 100,1 23, ,7 23, : Ostatní konstrukce a práce R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 91,0 89, ,0 89, R Revize vyhledávacího vodiče m 100,1 25, ,7 25, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 145,6 20, , Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 145,6 45, ,2 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 145,6 85, ,2 85, : Bourací práce Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 37,79 41, ,824 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 340,11 10, ,414 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 37,79 157, , , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 37,79 10, ,824 10, Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 14, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 23, , , , : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 37,198 30, , Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0, , , , SO 04: Kanalizační přípojky : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 54,4 45, ,2 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 74,8 36, ,2 36, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 35,0 56, ,0 56, Stránka 3 z 5

4 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 8,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 52,44 222, , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 26,22 22, ,964 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 34,96 456, , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 17,48 48, ,642 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 215,8 20, ,004 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 215,0 5, ,7 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 87,4 70, ,212 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 36,84 168, , , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 36,84 55, ,999 55, Uložení sypaniny na skládky m3 36,84 10, ,999 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 66,312 80, ,199 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 50,56 74, ,213 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 28, , , , Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 57, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 6,64 650, , , : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 54,4 322, ,2 322, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 74,8 17, , Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 74,8 360, , Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 74,8 309, , : Trubní vedení Víčko kanalizace plastové KGK DN 200 kus 2,0 68, ,0 68, Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 75,0 229, ,4 229, Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 8,0 292, ,0 292, Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200 kus 2,0 80, ,0 80, : Ostatní konstrukce a práce R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 83,0 80, ,4 80, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 136,0 20, , Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 136,0 45, ,8 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 136,0 85, ,8 85, : Bourací práce Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 35,299 41, ,803 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 317,691 10, ,229 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 35, , , , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 35,299 10, ,803 10, Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 13, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 21,76 150, ,88 150, : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 34,746 30, ,64 30, Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0, , , , SO 05: Stavební úpravy kanalizace v Jabloňové ulici : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 55,8 45, ,8 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 74,4 36, ,4 36, Převedení vody potrubím DN do 250 m 62,0 410, ,0 410, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 40,0 56, ,0 56, Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 7,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 46, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 23,436 22, ,436 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 31, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 15,624 48, ,624 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 210,8 20, ,8 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 210,8 5, ,8 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 78,12 70, ,12 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40, , , , Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 40,013 55, ,013 55, Uložení sypaniny na skládky m3 40,013 10, ,013 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 72,023 80, ,023 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,107 74, ,107 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 29, , , , Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 59, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,58 650, ,58 650, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0, , , , : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 55,8 322, ,8 322, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 74,4 17, , Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 74,4 360, , Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 74,4 309, , : Trubní vedení Stránka 4 z 5

5 Trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 315x9,7, v délkách do 6000 mm m 62,93 750, ,93 750, Trubka kanalizační plastová PVC-SN8 DN 250 m Odbočka PP kanalizační 45 DN 300/DN150 kus 5, , , , Odbočka PP kanalizační 45 DN 300/DN200 kus Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu m 62,0 118, ,0 118, DN Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 5,0 459, ,0 459, Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus R31 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 na potrubí DN dno prefa - Kompletní dodávka a montáž včetně dodávky a osazení poklopu D Průměrná hloubka šachty 1,7 m kus 2, , , , : Ostatní konstrukce a práce R Geodetické vytýčení stavby m 62,0 31, ,0 31, R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 62,0 71, ,0 71, R Kamerové zkoušky kanalizace m 62,0 85, ,0 85, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 125,2 20, , Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 125,2 45, ,2 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 125,2 85, ,2 85, : Bourací práce Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 62,0 119, ,0 119, Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 46,372 41, ,372 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 417,348 10, ,348 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 46, , , , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 46,372 10, ,372 10, Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 10, , , , Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 13, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 22,32 150, ,32 150, Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 2, , , , : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 35,013 30, ,674 30, Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 6, , , , Cena celkem bez DPH Stránka 5 z 5

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti č É č á č í ř á á ě ř á ř šíř í š ří é Ž ř áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á š í š ří é Ž č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č úč í ší á šíř í š ří é á é šť í é ý é ý é éř í ě é

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE SO 101 SILNICE ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres Svitavy katastrální

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště SO.05 Kanalizační, vodovodní a NN přípojka i) Technická zpráva j.1. Situace j.2. Podélný profil j.3. Vzorový příčný řez uložení potrubí j.4. Vzorové uložení NN kabelu j.5. Soupis kanalizačních šachet j.6

Více

DODATEK č. 1. ,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace"

DODATEK č. 1. ,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.4.2013 registrované pod ID-67956 KUJIP@Tl0EL7",,, '' 1,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace" 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

!! STAVEBNÍ FIRMA. Zadavatel: Uchazeč: STA VESN FiRMA. Obec Psáry Pražská 137,252 44 Psáry

!! STAVEBNÍ FIRMA. Zadavatel: Uchazeč: STA VESN FiRMA. Obec Psáry Pražská 137,252 44 Psáry !! STAVEBNÍ FIRMA Psáry dešťová kanalizace a komunikace v ulicích Ve Svahu, Pod Strží a Ve Strži veřejná zakázka malého rozsahu dle * 12, odst 3, zákrs Č. 137/2006 Sb. v platném znění. řť ; STA VESN FiRMA.

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Tlakové systémy VODOVODNÍ SYSTÉM PVC...................................... strana 3 TRUBKY PRO VRTANÉ STUDNY... strana 3 VODOVODNÍ SYSTÉM PE.......................................

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce SO-06 Přípojka plynu Středotlaká plynovodní přípojka PE 100 SDR 11 32 x 2,9 bude napojena na stávající středotlaký plynovodní řad (provozní tlak 0,3 Mpa) v Husově ulici. Přípojka bude ukončena ve skříni

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze Místo: Praha 6 - Suchdol Datum: 14.8.2013 Objednavatel: ČZU v Praze IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 186 30 197 KONSIT, a.s. DIČ: CZ18630197 Projektant:

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 049/PJ/OVZ/2014 dne: 3. února 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 9 K nadlimitní veřejné

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: ěsto Varnsdorf Projektová kancelář VANER s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení kanalizace náklady v Kč za 1 bm Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli Podklad RTS, a.s. Konstrukčně

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ EKOEKO s.r.o. ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ Cena bez DPH (Kč) DPH 21% (Kč) Cena včetně DPH (Kč) G.1 STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou Ostatní a vedlejší náklady (MJ=soubor) Geodetické práce (MJ=soubor) Soupis prací - objekty KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou (rekapitulace soupisu prací + vedlejší

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH Zpětné klapky a základní tělesa Dvojitá zpětná klapka s jištěním Staufix z plastu Dvě klapky, které se samočinně uzavírají, jedna slouží i jako ručně uzavíratelný nouzový uzávěr. Není vhodná pro odpadní

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem v Kč DPH nízká DPH vysoká Celkem s DPH v Kč 1.

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet SO.01.1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel projektu Objednatel Typ rozpočtu Dodavatel Zakázkové

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

Stavba: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech A. Vytápění 2 869 03,92 Kč SO 0 Stávající kotelna 67 239,53 Kč SO 02 Sklad S,S2 83 465,3 Kč SO 03 Strážnice

Více

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka Objekt: hlavní vedení, do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ v Pasece akce: obor: předmět: elektro projekt Elektro-silnoproud provedení přívodů NN vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka

Více

47 Montáž zabezpečovacího zařízení 43. 48 montáž,pronájém lešení jako součást díla 43

47 Montáž zabezpečovacího zařízení 43. 48 montáž,pronájém lešení jako součást díla 43 Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyč. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Podle

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Dodatek č.1. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry"

Dodatek č.1. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry Dodatek č.1 KUJIP014YXX5 Smlouvy o dílo č. objednatele ID 70334, č.zhotovitele 13822149 ze dne 18. 7. 2013 uzavřené podle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém)

Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém) Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém) Tvarovka Typ B Tvarovka pro bílou vanu - vodonepropustný beton, svislé konstrukce, KG/HT systém. Tvarovka Typ B s tlakovou odolností proti vodě

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky stavebních prací pro oceňování montáží stavebních objektů

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

HUTIRA BRNO, s.r.o. Štefánikova 9a; 602 00 Brno Tel.: +420 541 212 144; mobil: 724 368 130 www.hutira.cz; Info@hutira.cz; otakar.necas@hutira.

HUTIRA BRNO, s.r.o. Štefánikova 9a; 602 00 Brno Tel.: +420 541 212 144; mobil: 724 368 130 www.hutira.cz; Info@hutira.cz; otakar.necas@hutira. Základní technické parametry Objem vlastního kontejneru 8 m 3 Průměr sací hadice 250 mm Nasávaný vzduch ventilátorem až 36 000 m 3 /hod, Podtlak až 34 000 Pa Váha 20/33 t (prázdný/plný) Účinná délka sacího

Více

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 Lesní cesta Kulířovský žleb VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 VYHOTOVIL: Bc. Jan Hříbek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Městský úřad Mohelnice Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad DN 300 a více ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51-100 M Čištění kanalizace do DN 200mm

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace Informace o výrobku č. 4 / 2013 HLnovinka HL905 / HL905.0 Podomítkový přivzdušňovací ventil HL905 HL905.0 Instalace Seite 1 von 6 Evropská norma ČSN EN 12380 uvádí požadavky na kanalizační přivzdušňovací

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více