SO 00: Ostatní náklady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SO 00: Ostatní náklady"

Transkript

1 Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Výměra Jedn. cena Cena SO 00: Ostatní náklady : Zemní práce Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 270,0 80, ,0 80, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 270,0 65, ,0 65, ON: Ostatní náklady Náklady na výstavbu, provoz a likvidaci zařízení staveniště - Pro všechny soubo 1, , , , objekty Dopravní opatření a značení na staveništi soubo 1, , , , Provedení statické zkoušky zhutnění na pláni před provedením konstrukčních vrstev komunikace kus 2, , , , SO 01: Obnova vodovodu : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 214,4 45, ,4 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 294,8 36, ,8 36, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,0 56, ,0 56, Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 128,64 222, ,64 222, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 64,32 22, ,32 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 85,76 456, ,76 456, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 42,88 48, ,88 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 696,8 20, ,8 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 696,8 5, ,8 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 157,2 70, ,2 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 107, , , , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 107,456 55, ,456 55, Uložení sypaniny na skládky m3 107,456 10, ,456 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 193,421 80, ,421 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 106,944 74, ,944 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 83, , , , Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 167, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 21,44 650, ,44 650, Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0, , , , Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 2,88 359, ,88 359, : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 214,4 322, ,25 322, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 294,8 17, ,25 17, Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 294,8 360, ,25 360, Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 294,8 309, ,25 309, : Trubní vedení Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm m 120,36 119, ,36 119, Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm m 153,0 170, ,0 170, Elektrokoleno 45, PE 100, PN 16, kus 2,0 579, ,0 579, Ih Volná příruba k lemovému nákružku - 90, objem 0,80 dm3, balení 1 ks ks 2,0 416, ,0 416, Ih Volná příruba k lemovému nákružku - 110, objem 0,97 dm3, balení 1 ks ks 4,0 511, ,0 511, In Lemový nákružek - 90, objem 1,35 dm3, balení 1 nebo 10 ks ks 2,0 182, ,0 182, In Lemový nákružek - 110, objem 2,45 dm3, balení 1 nebo 5 ks ks 4,0 224, ,0 224, Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100 kus 2, , , , Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 8,0 271, ,0 271, Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,0 395, ,0 395, Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 5,0 338, ,0 338, Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 kus 2,0 496, ,0 496, Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x m 118,0 64, ,0 64, ,4 mm Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 m 150,0 72, ,0 72, x 6,6 mm Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop kus 2,0 431, ,0 431, vnější průměr 90 mm Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN kus 17,0 242, ,0 242, až Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 pro přípojky kus 3,0 262, ,0 262, Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 4,0 497, ,0 497, Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3, , , , Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 9,0 951, ,0 951, Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 3,0 622, ,0 622, Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 8,0 954, ,0 954, Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 118,0 16, ,0 16, Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 150,0 18, ,0 18, Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 268,0 80, ,0 80, Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 3, , , , Osazení poklopů litinových ventilových kus 17,0 262, ,0 262, Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,0 390, ,0 390, Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,0 840, ,0 840, Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 294,8 35, ,8 35, Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 294,8 23, ,8 23, Ih /8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ /8 DÍRY ks 3, , , , Ih TVAROVKA FF KUS - 80/500 ks 3, , , Ih TVAROVKA T KUS ks 1, , , , Ih TVAROVKA T KUS ks 1, , , , Stránka 1 z 5

2 Ih SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E (1,3-1,8m), 1,3-1,8 ks 7, , , , Ih SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - 3/4"-2" ks 17,0 823, ,0 823, (1,0-1,6 m) Ih SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU ( ) - Spojka s přírubou jištěná proti ks 1, , , , posuvu R002 Montážní materiál - Těsnění k přírubám, nerezové šrouby a matky soubo 1, , , , Xh VENTIL ROHOVÉ ISO-ZAK GGG - 25/34 ks 14, , , , Xh VENTIL ROHOVÉ ISO-ZAK GGG - 50/46 ks 3, , , , Xh PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP ks 3,0 473, ,0 473, Xh ŠOUPĚ ''A'' PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ - 80 ks 3, , , , Xh ŠOUPĚ ''A'' PŘÍRUBOVÉ ČSN ks 1, , , , Xh HYDRANT DUO PODZEMNÍ - 80/1 m ks 3, , , , Xh POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ - VODA ks 17,0 281, ,0 281, Xh POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. - HAWLE-VODA ks 7,0 429, ,0 429, Xh PODKLAD. DESKA - -, UNI ks 24,0 166, ,0 166, Xh HYDRANTOVÝ POKLOP - HAWLE - HYDRANT ks 3, , , , Zh PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM " ks 9, , , , Zh PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM " ks 5, , , , Zh PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM " ks 3, , , , : Ostatní konstrukce a práce R Vytýčení inženýrských sítí v trase vodovodu a kanalizace správci sítí soubo 1, , , , R Geodetické vytýčení stavby m 268,0 5, ,0 5, R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 268,0 50, ,0 50, R Rozbor vody soubo 1, , , , R Revize vyhledávacího vodiče m 294,8 8, ,8 8, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 540,4 20, ,0 20, Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 540,4 45, ,4 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 540,4 85, ,4 85, : Bourací práce Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do Vybouraná litina m 268,0 302, ,0 302, bude odvezena do šrotu, Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 156,003 41, ,003 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 1 404,027 10, ,027 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 156, , , , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 156,003 10, ,003 10, Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 53, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 85,76 150, ,76 150, : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 136,852 30, ,522 30, Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 5, , , , SO 02: Stavební úpravy kanalizace : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 133,2 45, ,2 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 177,6 36, ,6 36, Převedení vody potrubím DN do 250 m 148,0 450, ,0 450, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,0 56, ,0 56, Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 111, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 55,944 22, ,944 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 74, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 37,296 48, ,296 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 473,6 20, ,6 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 473,6 5, ,6 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 143,24 70, ,24 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 97,91 168, ,91 168, Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 97,91 55, ,91 55, Uložení sypaniny na skládky m3 97,91 10, ,91 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 176,238 80, ,238 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 88,578 74, ,578 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 71, , , , Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 143, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 13,32 650, ,32 650, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0, , , , : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 133,2 322, ,2 322, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 177,6 17, ,02 17, Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 177,6 360, ,02 360, Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 177,6 309, ,02 309, : Trubní vedení Trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 315x9,7, v délkách do 6000 mm m 150,22 750, ,22 750, Odbočka PP kanalizační 45 DN 300/DN150 kus 10, , , , Odbočka PP kanalizační 45 DN 300/DN200 kus 2, , , , Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu m 148,0 118, ,0 118, DN Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 12,0 459, ,0 459, R31 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 na potrubí DN dno prefa - Kompletní dodávka a montáž včetně dodávky a osazení poklopu D Průměrná hloubka šachty 1,7 m kus 4, , , , : Ostatní konstrukce a práce R Geodetické vytýčení stavby m 150,0 10, ,0 10, R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 150,0 58, ,0 58, R Kamerové zkoušky kanalizace m 150,0 85, ,0 85, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 298,4 20, ,0 20, Stránka 2 z 5

3 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 298,4 45, ,4 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 298,4 85, ,4 85, : Bourací práce Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 148,0 119, ,0 119, Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 108,83 41, ,83 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 979,47 10, ,47 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 108,83 157, ,83 157, Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 108,83 10, ,83 10, Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 23, , , , Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 32, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 53,28 150, ,28 150, Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 4, , , , : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 83,579 30, ,14 30, Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 14, , , , SO 03: Vodovodní přípojky : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 58,24 45, ,88 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 80,08 36, ,96 36, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 25,0 56, ,0 56, Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 5,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 58, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 29,484 22, ,709 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 39, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 19,656 48, ,473 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 236,6 20, ,209 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 236,6 5, ,209 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 98,28 70, ,364 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 31, , , , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 31,192 55, ,967 55, Uložení sypaniny na skládky m3 31,192 10, ,967 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 56,146 80, ,34 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 67,088 74, ,397 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 23, , ,54 240, Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 47, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 7,28 650, ,36 650, : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 58,24 322, , Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 80,08 17, , Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 80,08 360, , Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 80,08 309, , : Trubní vedení Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 32 x 2,0 mm m 71,4 31, ,92 31, Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 50 x 3,0 mm m 21,0 55, ,0 55, Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných m 70,0 31, ,0 31, vnější průměr 32 mm Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných m 21,0 49, ,0 49, vnější průměr 50 mm Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25 kus 14,0 472, ,0 472, Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40 kus 3,0 682, ,0 682, Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 91,0 54, ,0 54, Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 91,0 14, ,0 14, Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 100,1 35, ,7 35, Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 100,1 23, ,7 23, : Ostatní konstrukce a práce R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 91,0 89, ,0 89, R Revize vyhledávacího vodiče m 100,1 25, ,7 25, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 145,6 20, , Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 145,6 45, ,2 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 145,6 85, ,2 85, : Bourací práce Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 37,79 41, ,824 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 340,11 10, ,414 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 37,79 157, , , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 37,79 10, ,824 10, Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 14, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 23, , , , : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 37,198 30, , Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0, , , , SO 04: Kanalizační přípojky : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 54,4 45, ,2 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 74,8 36, ,2 36, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 35,0 56, ,0 56, Stránka 3 z 5

4 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 8,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 52,44 222, , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 26,22 22, ,964 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 34,96 456, , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 17,48 48, ,642 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 215,8 20, ,004 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 215,0 5, ,7 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 87,4 70, ,212 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 36,84 168, , , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 36,84 55, ,999 55, Uložení sypaniny na skládky m3 36,84 10, ,999 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 66,312 80, ,199 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 50,56 74, ,213 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 28, , , , Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 57, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 6,64 650, , , : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 54,4 322, ,2 322, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 74,8 17, , Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 74,8 360, , Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 74,8 309, , : Trubní vedení Víčko kanalizace plastové KGK DN 200 kus 2,0 68, ,0 68, Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 75,0 229, ,4 229, Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 8,0 292, ,0 292, Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200 kus 2,0 80, ,0 80, : Ostatní konstrukce a práce R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 83,0 80, ,4 80, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 136,0 20, , Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 136,0 45, ,8 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 136,0 85, ,8 85, : Bourací práce Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 35,299 41, ,803 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 317,691 10, ,229 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 35, , , , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 35,299 10, ,803 10, Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 13, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 21,76 150, ,88 150, : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 34,746 30, ,64 30, Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0, , , , SO 05: Stavební úpravy kanalizace v Jabloňové ulici : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 55,8 45, ,8 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 74,4 36, ,4 36, Převedení vody potrubím DN do 250 m 62,0 410, ,0 410, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 40,0 56, ,0 56, Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 7,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 46, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 23,436 22, ,436 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 31, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 15,624 48, ,624 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 210,8 20, ,8 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 210,8 5, ,8 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 78,12 70, ,12 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40, , , , Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 40,013 55, ,013 55, Uložení sypaniny na skládky m3 40,013 10, ,013 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 72,023 80, ,023 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,107 74, ,107 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 29, , , , Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 59, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,58 650, ,58 650, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0, , , , : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 55,8 322, ,8 322, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 74,4 17, , Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 74,4 360, , Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 74,4 309, , : Trubní vedení Stránka 4 z 5

5 Trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 315x9,7, v délkách do 6000 mm m 62,93 750, ,93 750, Trubka kanalizační plastová PVC-SN8 DN 250 m Odbočka PP kanalizační 45 DN 300/DN150 kus 5, , , , Odbočka PP kanalizační 45 DN 300/DN200 kus Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu m 62,0 118, ,0 118, DN Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 5,0 459, ,0 459, Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus R31 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 na potrubí DN dno prefa - Kompletní dodávka a montáž včetně dodávky a osazení poklopu D Průměrná hloubka šachty 1,7 m kus 2, , , , : Ostatní konstrukce a práce R Geodetické vytýčení stavby m 62,0 31, ,0 31, R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 62,0 71, ,0 71, R Kamerové zkoušky kanalizace m 62,0 85, ,0 85, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 125,2 20, , Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 125,2 45, ,2 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 125,2 85, ,2 85, : Bourací práce Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 62,0 119, ,0 119, Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 46,372 41, ,372 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 417,348 10, ,348 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 46, , , , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 46,372 10, ,372 10, Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 10, , , , Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 13, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 22,32 150, ,32 150, Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 2, , , , : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 35,013 30, ,674 30, Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 6, , , , Cena celkem bez DPH Stránka 5 z 5

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek Platnost od 19.3.2015 Navrtávky potrubí bez zemních prací Navrtání vodovodního potrubí DN75-DN110 s vývodem na 1" navrtávací pas Haku č.5250 litina 1 485,40 Kč navrtávací ISO šoupátko č.2681 plast 1 435,00

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace Doplněk výkazu výměr 1 I. ETAPA SLEPÝ ROZPOČET Stavba: DĚTENICE-ČOV A KANALIZACE-2008-I.ETAPA-DODATEK Objekt: ČERPACÍ STANICE-I.ETAPA-DODATEK JKSO:

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

SOUPIS PRACÍ. Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: Stavba: Velké Meziříčí rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

SOUPIS PRACÍ. Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: Stavba: Velké Meziříčí rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO K Vedlejší náklady - kanalizace SO K Vedlejší náklady - kanalizace Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Svazek vodovodů a kanalizací Žďárslo

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce Příloha č.1 k dodatku č.3: Stavba Infrastruktura lokality RD U Kola, Česká Lípa Objekt Rekapitulace SO 101+ SO 301+SO 302+SO 304+SO 501 Katalog stav k 10.9. 2010 Druh prací Celkem DPH bez SO 101-01 Zemní

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2700/DPS-2015 Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách JKSO: 827 2 CC-CZ: 2 Místo: Folvarek Datum: 06.02.2015 Objednavatel: IČ: 00845451 Statutární město Ostrava,

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ Stavba : Kanalizace Dolní Třešňovec Zhotovitel: ČAK cz, s.r.o Objednatel: VAK JABLONNÉ n. O., a.s. Vypracoval: Ing. Tomáš Reli Datum: 10.7 2014 Popis položky

Více

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady POLOŽKY ROZPOČTU a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady Objekt: SO 01 - Chodník ke škole od fary 001 113150001 Odstranění betonového krytu frézováním plocha do 350m2 - celodenní

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 02 Vodovod DSP

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 02 Vodovod DSP D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou SO 02 Vodovod DSP Obsah: 1.Vodovod... 2 2.Obnova povrchů... 3 3.Antikorozní úprava... 3 4.Rozsah stavebního objektu... 4 5.Hydrotechnické

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění Rekapitulace Datum zpracování 04/2017 P. Číslo položky Název položky Cena DPH Cena vdph 1 Všeobecné položky 0,00 4 SO 01 Železniční spodek 0,00 5 SO 02 Železniční svršek 0,00 Náklady stavby celkem 0,00

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis: VH00511 - DSO 01.1 Kanalizační stoky KSO: CC-CZ: Místo: Stříbrné Hory Datum: 06.12.2016 Zadavatel:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : C3F/160514 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Zadavatel : IČO : DIČ : Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. IČO : 01643541

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV 4 253, Zemní práce 0, Zakládání 560,635. Stavba: Stáj pro odchov telat a jalovic Objekt:

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV 4 253, Zemní práce 0, Zakládání 560,635. Stavba: Stáj pro odchov telat a jalovic Objekt: ROZPOČET Stavba: Stáj pro odchov telat a jalovic Objekt: Objednatel: Hospodářské družstvo Určice, družstvo, 798 04 Určice463 Zhotovitel: Místo: kú Kelčice Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace II~ J. L. T. stavební společnost, spot s r. o. 252 42 Jesenice u Prahy, Budějovická 701 Zapsana v obch rejstřikl, U Městského SOL/dLI v Praze odct C vložka 11065 tel.: 241 931 490, mobil: 603 445 454,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU SO Přeložka vodovodu. Stavba: 01 - Šternberk - Lokalita ulic Masarykova - Krampolova, Objekt: Soupis:

KRYCÍ LIST SOUPISU SO Přeložka vodovodu. Stavba: 01 - Šternberk - Lokalita ulic Masarykova - Krampolova, Objekt: Soupis: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Šternberk - Lokalita ulic Masarykova - Krampolova, Objekt: 01 - Šternberk - Lokalita ulic Masarykova - Krampolova, Soupis: 01 - SO 301 - Přeložka vodovodu KSO: 827 19 CC-CZ:

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou SO 01 Tlaková kanalizace DSP Obsah: 1. Tlaková kanalizace... 2 2. Obnova povrchů... 3 3. Antikorozní úprava... 3 4. Rozsah stavebního

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

DODATEČNÉ INFORMACE VII.

DODATEČNÉ INFORMACE VII. V Praze dne 15. dubna 2014 DODATEČNÉ INFORMACE VII. Vážení dodavatelé, v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), byla

Více

Profil DN v mm Materiál

Profil DN v mm Materiál 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU TABULKY 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Akce: 3 RODINNÉ DOMY LIBOCKÁ RODINNÝ DŮM Č.1 LIBOCKÁ 272/27, PRAHA 6, K.Ú. LIBOC, PARC. Č. 63, 64 Investor: ING. TOMÁŠ CHRUST stupeň: DSP VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Technická zpráva obsah 1. Identifikační

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Jevíčko - Okružní IV - výměna vodovodu a kanalizace, DSP, DPS CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 153 0,00.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Jevíčko - Okružní IV - výměna vodovodu a kanalizace, DSP, DPS CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 153 0,00. REKAITULACE STAVBY Kód: Stavba: JevickoVodKanal Jevíčko - Okružní IV - výměna vodovodu a kanalizace, DS, DS KSO: 827 21 1 CC-CZ: Místo: Město Jevíčko Datum: 21.7.2015 Zadavatel: Město Jevíčko IČ: DIČ:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Věc: Matoška Martin, Ing. Veřejná zakázka:

MINISTERSTVO FINANCÍ. Věc: Matoška Martin, Ing. Veřejná zakázka: MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí odd. 4501 Příprava realizace ekologických závazků Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72.

REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72. Strana 1 z 167 REKAPITULACE STAVBY Kód: 12345 Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 KSO: Místo: Ondřejovice Datum: 21.5.2015 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o. KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Technické služby města Vizovice, p. o. Zhotovitel: Projektant: Výzkumné energetické centrum, VŠB - TU Ostrava Zpracovatel: Poznámka: 70886245 CZ70886245 61989100

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

F 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 2. TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ Materiálové a technické řešení

F 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 2. TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ Materiálové a technické řešení F 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU Jedná se o kanalizaci splaškovou. Dešťové vody budou napojeny stávající kanalizací přímo do potoka. Kanalizační stoky jsou navrženy s ohledem

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Firma Strana: Stavba: II_605. II/605 Chrášťany - přeložka silnice. Objekt: SO 00. Všeobecné náklady stavby

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Firma Strana: Stavba: II_605. II/605 Chrášťany - přeložka silnice. Objekt: SO 00. Všeobecné náklady stavby ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO 00 Všeobecné náklady stavby SO 00 Všeobecné náklady stavby Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Firma Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s

Více

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,,

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,, . fl:~l,f7~] fl (š~ SILNICE CHMELÍk s.r.o. ičo: 27977951. Rychtaříkova2l73/l DIČ:CZ27977951 c D1Jb~Q W 32600 Plzeň VLASTNÍ NABÍDKA Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky

Více

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 2. Technické řešení... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Uložení potrubí... 4 2.3 Tlaková zkouška a dezinfekce potrubí... 5 3. Použité normy a související

Více

Renáta Sedláková. 10. března 2014 12:59. Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj. Odesláno: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní.

Renáta Sedláková. 10. března 2014 12:59. Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj. Odesláno: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní. Renáta Sedláková Od: Odesláno: Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj 10. března 2014 12:59 Komu: Renáta Sedláková Předmět: Přílohy: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní Nab - Psáry 2.jpg;

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH Světlá pod Ještědem - rekonstrukce vodovodu před ObÚ.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH Světlá pod Ještědem - rekonstrukce vodovodu před ObÚ. REKAITULACE STAVBY Kód: Stavba: 1188 Světlá pod Ještědem - rekonstrukce vodovodu před ObÚ KSO: CC-CZ: Místo: Světlá pod Jštědem Datum: 21.06.2015 Zadavatel: Obec Světlá pod Ještědem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Skalica Datum: 07.04.2015 Objednavatel: Město Skalica,Námestie slobody,909 01 Skalica Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: Stavba: choch. Parkování ul. Hochmanova. Objekt: Přeložka VO. Rozpočet: Přeložka VO

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: Stavba: choch. Parkování ul. Hochmanova. Objekt: Přeložka VO. Rozpočet: Přeložka VO ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Statutární město Brno PROAXI s.r.o. Vyškov Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad

Více

REKAPITULÁCIA STAVEBNÁ. 1. SO - 01 Splašková kanalizácia VA - 7 0, SO - 02 Domové kanalizačné odbočky pre DP VA -7 0,00

REKAPITULÁCIA STAVEBNÁ. 1. SO - 01 Splašková kanalizácia VA - 7 0, SO - 02 Domové kanalizačné odbočky pre DP VA -7 0,00 Investor : Spracoval: Ing. Pilátová Eva Projektant: Dátum : júl 2016 Stavba : Voderady Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 3 VA - 7 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více