Vodiči motorových vozidiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodiči motorových vozidiel"

Transkript

1 III. Dopravné nehody podľa zavinenia Tabuľka č.40 Prehľad dopravných nehôd a ich následkov podľa zavinenia Zavinenie dopravnej nehody Počet t.j. % Usmrtení t.j. % Ťažko t.j. % Ľahko t.j. % rok 2008 nehôd Zranení zranení Vodičom motorového vozidla , , , ,3 Vodičom nemotorového vozidla 546 0,9 17 3,0 44 2, ,7 Chodcom 926 1,6 50 8, , ,4 Iným účastníkom 171 0,3 2 0,4 13 0,7 56 0,6 Závadou komunikácie 205 0, ,1 Technickou závadou vozidla 203 0, ,1 35 0,7 Lesnou, domácou zverou ,2 1 0,2 15 0,8 86 0,9 Iné a nezistené zavinenia , , , ,5 Rozbité čelné sklo 815 1, ,01 Najčastejšími vinníkmi dopravných nehôd v rámci Slovenskej republiky sú vodiči motorových vozidiel, ktorí zavinili takmer 88 % nehôd a v porovnaní početnosti nasledujú nehody zavinené lesnou zverou alebo domácimi zvieratami (5,2 % z celkového počtu nehôd), iné a nezistené zavinenie nehôd (2,1 %) a 1,6 % nehôd pripadá na chodcov. Vodiči motorových vozidiel Vodiči motorových vozidiel zavinili v rámci Slovenskej republiky celkom dopravných nehôd, čo predstavuje takmer 88 % z celkového počtu nehôd. Pri týchto nehodách bolo usmrtených 426 osôb (76,3 % z celkovo usmrtených osôb), ťaţko zranených bolo osôb a ľahko zranených osôb. Nebezpečnosť na usmrtené osoby u tohto druhu dopravných nehôd dosahuje v rámci Slovenska hodnotu 121,7. V rámci Slovenskej republiky v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k poklesu dopravných nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel o nehôd. Taktieţ je v tejto kategórií nehôd zaznamenaný pokles usmrtených osôb o 53 osôb a ťaţko zranených o 144 osôb. Naopak nárast je zaznamenaný pri ľahko zranených osobách o 102 osôb. Vo všeobecnosti medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravných nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel patrí: porušenie základných povinností dopravných nehôd (pokles o 414 nehôd oproti roku 2007), 139 osôb usmrtených (pokles o 9 osôb). Poţitie alkoholického nápoja vodičom bolo preukázané v prípadoch (+263), nesprávny spôsob jazdy dopravných nehôd (pokles o -792 nehôd), 43 osôb usmrtených (pokles o 36 osôb). Poţitie alkoholického nápoja vodičom bolo pri tejto príčine nehôd preukázané v 356 prípadoch (-23), rýchlosť nehôd (pokles o 305 nehôd), 188 osôb usmrtených (pokles o 5 osôb). Poţitie alkoholického nápoja vodičom bolo pri tejto príčine nehôd preukázané v 626 prípadoch (-131), čo je v priemere pri kaţdej 12-tej nehode, 21

2 nedanie prednosti v jazde dopravných nehôd (pokles o 202 nehôd), 39 osôb usmrtených (nárast o 4 osoby). Poţitie alkoholického nápoja vodičom bolo pri tejto príčine nehôd preukázané v 101 prípadoch (-60), nesprávne predchádzanie nehôd (pokles o 151 nehôd), 17 osôb usmrtených (pokles o 7 osôb). Poţitie alkoholického nápoja vodičom bolo pri tejto príčine nehôd preukázané v 19 prípadoch (-8), technická závada vozidla - 27 nehôd (pokles o 9 nehôd), nebola usmrtená ţiadna osoba, rovnako ako v roku Hlavné príčiny dopravných nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel (podiel na nehodách v %) 0% 15% 35% 9% 2% 39% Rýchlosť Nedanie prednosti Porušenie zákl. povinností Predchádzanie Spôsob jazdy Technická závada 22

3 Prehľad piatich najčastejších príčin dopravných nehôd vodičov motorových vozidiel s konkrétnym uvedením porušenia zákona je uvedený v nasledujúcej tabuľke: Poradie Päť najčastejších príčin nehôd vodičov motorových vozidiel rok 2008 Paragrafové znenie zák. č. 315/1996 Z. z. Počet nehôd 1. Nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke: 4 Povinnosti vodiča vedenie vozidla bezprostredne po poţití alkoholického nápoja alebo po uţití inej návykovej látky, alebo v čase, keď by ešte mohol byť pod ich vplyvom, poţitie alkoholického nápoja počas jazdy - nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov - vozidlo vrátane nákladu nespĺňa ustanovené podmienky - zdravotná nespôsobilosť - neovládanie predpisov o cestnej premávke 2. Neprispôsobenie rýchlosti 15 Rýchlosť jazdy jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré moţno predvídať 3. Nedodržanie vzdialenosti 16 Vzdialenosť medzi vozidlami 4. Nebezpečné otáčanie a cúvanie 21 Otáčanie a cúvanie porušenie povinností v 18 a 19 pri cúvaní alebo otáčaní - nezaistenie bezpečného otáčania alebo cúvania pomocou spôsobilej a náleţite poučenej osoby 5. Nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa v cestnej premávke - nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia - neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo poţiadavky policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke 3 Povinnosti účastníka cestnej premávky Pod vplyvom alkoholu zavinili vodiči motorových vozidiel celkom dopravných nehôd, čo predstavuje nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 42 nehôd. V priemere pri kaţdej 19 dopravnej nehode bolo vodičovi vinníkovi preukázané poţitie alkoholických nápojov pred alebo počas jazdy. Podľa kategórie vodičov, najviac dopravných nehôd v rámci Slovenskej republiky zavinili vodiči drţitelia vodičského oprávnenia skupiny B, a to 65,6 % z celkového počtu nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel ( nehôd), pri týchto nehodách bolo 261 osôb usmrtených, 960 ťaţko zranených a ľahko zranených osôb. 23

4 Podľa druhu nehody, najviac dopravných nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel vzniklo v dôsledku: 1. zráţky s idúcim nekoľajovým vozidlom dopravných nehôd ( nehôd), 209 usmrtených osôb (-22 osôb), 2. zráţky so zaparkovaným vozidlom dopravných nehôd (-87 nehôd), 4 usmrtené osoby (-4 osoby), 3. zráţky s pevnou prekáţkou dopravných nehôd (-328 nehôd), 77 usmrtených osôb (-9 osôb). Dopravné nehody z hľadiska druhu vozidla: Vodiči osobných motorových vozidiel zavinili dopravných nehôd (o dopravných nehôd menej ako v roku 2007), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje takmer 64 % z celkového počtu dopravných nehôd. Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 325 osôb (-31 osôb), osôb sa zranilo ťaţko (-100 osôb) a osôb sa zranilo ľahko (+69 osôb). Vodiči nákladných motorových vozidiel zavinili dopravných nehôd (+620 nehôd), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 13,1 % z celkového počtu dopravných nehôd. Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 50 osôb (-9 osôb), ťaţko sa zranilo 127 osôb (-11 osôb) a 703 osôb sa zranilo ľahko (+96 osôb). Vodiči motocyklov zavinili 509 dopravných nehôd (-7 nehôd), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,9 % z celkového počtu dopravných nehôd. Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 28 osôb (-7 osôb), ťaţko sa zranilo 106 osôb (-19 osôb) a 263 osôb sa zranilo ľahko (+2 osoby). Vodiči autobusov zavinili 489 dopravných nehôd (-52 nehôd), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,8 % z celkového počtu dopravných nehôd. Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 6osôb (-1 osoba), ťaţko sa zranilo 15 osôb (-7 osôb) a 133 osôb sa zranilo ľahko (-1 osoba). Vodiči dodávkových vozidiel zavinili 282 dopravných nehôd (-227 nehôd), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,5 % z celkového počtu dopravných nehôd. Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 2 osôb (-4 osoby), ťaţko sa zranilo 10 osôb (-3 osoby) a 47 osôb sa zranilo ľahko (-33 osôb). Vodiči traktorov zavinili 118 dopravných nehôd (-26 nehôd), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,2 % z celkového počtu dopravných nehôd. Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 1 osoby (-1 osoba), ťaţko sa zranilo 6 osôb (+1 osoba) a 19 osôb sa zranilo ľahko (+2 osoby). Vodiči ostatných motorových vozidiel zavinili dopravných nehôd (-221 nehôd), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 8,3 % z celkového počtu dopravných nehôd. Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 10 osôb (-2 osoby), ťaţko sa zranilo 60 osôb (+6 osôb) a 258 osôb sa zranilo ľahko (-20 osôb). 24

5 V roku 2008 zaregistrovala polícia SR celkom dopravných nehôd, kedy vinník ušiel z miesta nehody. Pri týchto nehodách bolo usmrtených 9 osôb a ďalších 296 osôb sa zranilo. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol zaznamenaný pokles o 198 nehôd, počet usmrtených osôb sa nezmenil a počet zranených osôb sa zvýšil o 2 osoby. Vodiči vozidiel registrovaných mimo územia SR zavinili dopravných nehôd (t.j. 7,5 % z celkového počtu nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel). Pri týchto nehodách prišlo o ţivot 43 osôb, ťaţko sa zranilo 117 osôb a 545 osôb utrpelo ľahké zranenia. Chodci Chodci zavinili celkom 926 dopravných nehôd, čo predstavuje 1,6 % z celkového počtu dopravných nehôd. V porovnaní s rokom 2007 zavinili chodci o 31 dopravných nehôd menej. Chodci mali účasť na dopravných nehodách, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 pokles o 73 dopravných nehôd. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje 3,9 % z celkového počtu dopravných nehôd. Z hľadiska miesta vzniku dopravných nehôd chodcov: Na priechode pre chodcov vzniklo 651 dopravných nehôd (v porovnaní s rokom 2007 nárast o 39 nehôd), pri ktorých došlo k usmrteniu 36 osôb (-2 osoby), ťaţko sa zranilo 157 osôb (+16 osôb) a ľahko sa zranilo 428 osôb (+18 osôb). Z celkového počtu dopravných nehôd zavinených chodcami sa na priechode pre chodcov stalo 153 nehôd (+11 nehôd). Najčastejšími príčinami nehôd chodcov sú vstup do jazdnej dráhy prichádzajúcemu motorovému vozidlu z chodníka, nesprávny odhad pri prechádzaní komunikácie. Na miestach mimo priechodu pre chodcov bolo v rámci Slovenskej republiky zaevidovaných celkom dopravných nehôd s účasťou chodca. Pri týchto nehodách bolo usmrtených 148 osôb, čo je v porovnaní s rokom 2007 pokles o 22 osôb. V nehodovosti chodcov často asistuje alkohol. Pod vplyvom alkoholu zavinili chodci 200 dopravných nehôd, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znamená nárast o 1 nehodu. V priemere pri cca kaţdej 5 nehode bol chodec vinník pod vplyvom alkoholu. Najviac dopravných nehôd zavinili chodci vo veku rokov (295 nehôd), druhú najrizikovejšiu skupinu tvoria chodci vo veku do 9 rokov (180 nehôd). Podobne ako v roku 2007 aj v roku 2008 zavinili najviac dopravných nehôd v kategórií chodcov: muţi 444 nehôd, nasledujú deti 268 nehôd a ţeny 178 nehôd. Skupiny chodcov, resp. detí zavinili 36 nehôd. 25

6 Usmrtení Usmrtení chodci pri nehodách podľa veku rokov rokov rokov rokov rokov rokov 65 a viac rokov vek nezistený Cyklisti Z celkového počtu dopravných nehôd s účasťou cyklistov zavinili cyklisti 572 nehôd, čo v porovnaní s rokom 2007 predstavuje pokles o 166 nehôd. V sledovanom období mali cyklisti účasť na dopravných nehodách. V porovnaní s rokom 2007 je to pokles o 180 nehôd. Pri týchto dopravných nehodách došlo k usmrteniu 41 cyklistov (-12 cyklistov), ťaţko sa zranilo 141 cyklistov (-67 cyklistov), ľahko sa zranilo 808 cyklistov (-104 cyklistov). Cyklisti usmrtení pri nehodách podľa veku rokov r r r r r. 65 a viac r. vek nezistení Vek 26

7 V predchádzajúcom grafe je zobrazený počet usmrtených cyklistov podľa veku. Najpočetnejšiu skupinu tvoria cyklisti vo veku rokov, druhú skupinu tvoria cyklisti vo veku 65 rokov a viac. Pod vplyvom alkoholu cyklisti zavinili 131 dopravných nehôd, čo je v porovnaní s rokom 2007 pokles o 40 nehôd. K najčastejším príčinám dopravných nehôd patrí porušenie základných povinností 300 nehôd, čo predstavuje 52,4 % z celkového počtu nehôd zavinených cyklistami a nedanie prednosti v jazde 139 nehôd (24,3 %). Tabuľka č. 41 Hlavné príčiny dopravných nehôd cyklistov vinníkov Príčina nehody Počet nehôd t.j. % Neprimeraná rýchlosť jazdy 10 1,7 Nesprávne predchádzanie 2 0,3 Nedanie prednosti v jazde ,3 Nesprávny spôsob jazdy ,2 Technická závada 0 0 Porušenie základných povinností ,4 IV. Miesto dopravnej nehody Dopravné nehody sa tak isto ako aj v predchádzajúcich rokoch kumulujú v obciach, kde vzniklo 72,8 % z celkového počtu nehôd, pritom ich nebezpečnosť na usmrtené osoby je podstatne priaznivejšia ako u nehôd mimo obce. V obci prišlo k usmrteniu osoby v priemere pri kaţdej 169. nehode a mimo obec to bolo pri kaţdej 53. dopravnej nehode. V nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj počtu dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu podľa miesta vzniku za posledných 10 rokov. V obci je zaznamenaných najmenej nehôd (1.876 nehôd) v roku 2000 a najviac (2.422 nehôd) v roku Mimo obec je zaznamenaných najmenej nehôd (614 nehôd) taktieţ v roku 2000 a najviac (741 nehôd) v roku Počet dopravných nehôd v obci a mimo obec zavinenie alkohol Nehody mimo obce Nehody v obci Rok 27

8 V roku 2008 je zaevidovaných celkom dopravných nehôd v obci (čo je v porovnaní s rokom 2007 pokles o nehôd), pri ktorých bolo usmrtených 254 osôb (-22 osôb), ťaţko sa zranilo 973 osôb (-159 osôb) a ľahko sa zranilo osôb (-181 osôb). Pod vplyvom alkoholu bolo v obci zavinených dopravných nehôd (+53 nehôd). Mimo obec je v roku 2008 zaznamenaných dopravných nehôd (-549 nehôd), pri ktorých bolo usmrtených 304 osôb (-47 osôb), ťaţko zranených 833 osôb (-71 osôb), ľahko zranených osôb (+141 osôb). Pod vplyvom alkoholu bolo mimo obec zavinených 700 dopravných nehôd (-41 nehôd). Z hľadiska komunikačnej úrovne je rozloženie dopravných nehôd nasledovné: Najviac dopravných nehôd je zaevidovaných na miestnych komunikáciách ( nehôd). Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 96 osôb (o 30 osôb menej ako v roku 2007), ťaţko sa zranilo 533 osôb (-53 osôb), osôb sa zranilo ľahko (-116 osôb). Na cestách I. triedy je zaevidovaných dopravných nehôd (-319 nehôd), pri ktorých došlo k usmrteniu 239 osôb (-22 osôb), ťaţko sa zranilo 568 osôb (-107 osôb) a ľahko sa zranilo osôb (-1 osoba). Na cestách II. triedy je zaevidovaných dopravných nehôd (-74 nehôd). Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 108 osôb (-11 osôb), ťaţko sa zranilo 339 osôb (-9 osôb) a ľahko sa zranilo osôb (-12 osôb). Na cestách III. triedy je zaevidovaných dopravných nehôd (-23 nehôd). Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 95 osôb (+3 osôb), ťaţko sa zranilo 304 osôb (-33 osôb) a ľahko sa zranilo osôb (+54 osôb). Na diaľniciach v Slovenskej republike je zaevidovaných dopravných nehôd (-78 nehôd). Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 13 osôb (-6 osôb), ťaţko sa zranilo 24 osôb (-8 osôb) a ľahko sa zranilo 130 osôb (+2 osoby). V. Časové rozloženie dopravných nehôd Deň nehody Nehodovosť a následky v roku 2008 podľa jednotlivých dní v týţdni: Piatok Streda nehôd (-425 nehôd), 106 osôb (+3 osoby) usmrtených, ťaţko zranených 332 osôb (+43 osôb), ľahko zranených osôb (+22 osôb) nehôd (-290 nehôd), usmrtených 66 osôb (-35 osôb), ťaţko zranených 202 osôb (-67 osôb) a ľahko zranených osôb (-45 osôb). Pondelok nehôd (-445 nehôd), usmrtených 96 osôb (-1 osoba), ťaţko zranených 248 osôb (-36 osôb) a ľahko zranených osôb (+60 osôb). 28

9 Štvrtok Utorok Sobota Nedeľa nehôd (-159 nehôd), usmrtených 61 osôb (-11 osôb), ťaţko zranených 226 osôb (+9 osôb) a ľahko zranených osôb (+200 osôb) nehôd (-342 nehôd), usmrtených 73 osôb (+1 osoba), ťaţko zranených 216 osôb (-120 osôb) a ľahko zranených osôb (0 osôb) nehôd (-210 nehôd), usmrtených 88 osôb (-9 osôb), ťaţko zranených 333 osôb (-21 osôb), ľahko zranených osôb (-101 osôb) nehôd (-192 nehôd), usmrtených 68 osôb (-17 osôb), ťaţko zranených 249 osôb (-38 osôb) a ľahko zranených osôb (-176 osôb). USMRTENÍ PRI NEHODÁCH PODĽA DNÍ 16% 12% 17% 13% Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 19% 11% 12% Sobota Nedeľa Čas nehody v čase od do hod dopravných nehôd ( 503 nehôd), usmrtených osôb (+11 osôb), ťaţko zranených osôb (-16 osôb), ľahko zranených osôb (+42 osôb). v čase od do hod dopravných nehôd (-347 nehôd), - 76 usmrtených osôb (-1 osoba), ťaţko zranených osôb (-52 osôb), ľahko zranených osôb (+65 osôb). v čase od do hod dopravných nehôd (-422 nehôd), usmrtených osôb (-33 osôb), ťaţko zranených osôb (-3 osôb), ľahko zranených osôb (+53 osôb). 29

10 v čase od do hod dopravných nehôd (-82 nehôd), - 87 usmrtených osôb (-29 osôb), ťaţko zranených osôb (-61 osôb), ľahko zranených osôb (+7 osôb). v čase od do hod dopravných nehôd (+95 nehôd), - 72 usmrtených osôb (-6 osôb), ťaţko zranených osôb (-1 osôb), ľahko zranených osôb (+123 osoby). v čase od do hod dopravných nehôd (-73 nehôd), - 57 usmrtených osôb (+17 osôb), ťaţko zranených osôb (-23 osôb), ľahko zranených osôb (-58 osôb). Časové rozloženie usmrtených osôb Čas Počet usmrtených Z hľadisku výskytu dopravných nehôd s usmrtením osôb je kritický čas medzi a hod., kedy bolo zaznamenaných 258 usmrtených osôb, čo predstavuje 46 % z celkového počtu usmrtených osôb. Najväčší počet dopravných nehôd je zaznamenaný v mesiacoch: október november december dopravných nehôd dopravných nehôd dopravných nehôd Naproti tomu najmenší počet dopravných nehôd sme zaznamenali v mesiacoch: február marec apríl dopravných nehôd dopravných nehôd dopravných nehôd 30

11 Porovnanie mesiacov - počet nehôd január február marec apríl máj jún júl august septemver október november december Najviac usmrtených osôb pri nehodách bolo v mesiacoch december (69 usmrtených osôb), august (66 osôb) a september (63 osôb). Naopak najmenej v mesiacoch apríl (29 osôb), február (35 osôb) a júl (38 usmrtených osôb). Porovnanie mesiacov - počet usmrtených osôb január február marec apríl máj jún júl august septemver október november december 31

12 ZÁVER Rok 2008 môţeme prvý krát v priebehu posledných 19 rokov (do roku 1990) pozitívne hodnotiť z hľadiska závaţnosti následkov dopravných nehôd. V hodnotenom období bol pri dopravných nehodách zaznamenaný najniţší počet usmrtených osôb (558) a tak isto najniţší počet ťaţko zranených osôb (1.806). Tento priaznivý vývoj sa odrazil aj v celkovom počte dopravných nehôd (59.008), ktorý bol najniţší za obdobie posledných 6 rokov (do roku 2003). Tieto pozitívne charakteristiky sa nepodarilo tak výrazne udrţať v poslednom ukazovateli dopravnej nehodovosti, a to v počte ľahko zranených osôb (9.234), ktorý bol priaznivý len v porovnaní s uplynulým rokom Nebezpečnosť na usmrtené osoby dosahuje v rámci Slovenska hodnotu 105,7 (v priemere pri kaţdej 105-tej nehode došlo k usmrteniu osoby). Najviac usmrtených osôb pri dopravných nehodách bolo v rámci krajov Slovenskej republiky v Banskobystrickom (85 osôb), v Košickom (76 osôb) a v Nitrianskom kraji (74 osôb). Najmenej usmrtených osôb pri dopravných nehodách bolo zaevidovaných v Bratislavskom (51 osôb), v Ţilinskom (63 osôb) a v Trenčianskom kraji (64 osôb). Pozitívne ukazovatele dopravno-bezpečnostnej situácie za uplynulý rok boli dosiahnuté aj vďaka opatreniam represívneho a preventívno-výchovného charakteru s celoslovenskou pôsobnosťou, ako súčasť plnenia úloh vyplývajúcich z Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010 a Plánu hlavných úloh Rady vlády Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na rok Vykonávané opatrenia vychádzali z analýzy dopravných nehôd so zameraním na miesto, čas a skutočné príčiny nehôd, na základe ktorých boli operatívne prijímané úlohy na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, realizácii dopravných nehôd a správneho konania. 32

Základné údaje o dopravných nehodách na území Slovenskej republiky v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006

Základné údaje o dopravných nehodách na území Slovenskej republiky v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 Členenie dopravných nehôd podľa následkov 1% 3% 10% Základné údaje o dopravných nehodách na území Slovenskej republiky v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 I. Celková situácia V roku 2007 bolo na území

Více

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2015

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2015 Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 215 Prehľad základných štatistických ukazovateľov dopravnej nehodovosti za roky 1966 až 1995 Rok Počet DN Následky dopravných nehôd usmrtení ťažko zranení

Více

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY Základným kritériom rozvoja cestnej siete je rast prepravných požiadaviek vo sfére cestnej dopravy, vyplývajúci z celospoločenských požiadaviek prepravy osôb a nákladov, vyjadrený

Více

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4

Více

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011 17. november 2011 - Medzinárodný deň bez fajčenia vyhodnotenie realizovaných aktivít Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Pracovníci odborov podpory zdravia na regionálnych

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

Pracovisko: Žiar nad Hronom. KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY podľa ukazovateľa HHSNN

Pracovisko: Žiar nad Hronom. KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY podľa ukazovateľa HHSNN Pracovisko: Žiar nad Hronom KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY podľa ukazovateľa HHSNN 1. cesta I/50 (km 200,750 201,160) Janova Lehota extravilán 2. cesta I/50 (km 202,200 202,250) Janova Lehota extravilán 3.

Více

Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce Národný inšpektorát práce S p r á v a z úlohy č. 15 402 z Plánu hlavných úloh Národného inšpektorátu práce na rok 2015 Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných

Více

RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY. Kľúčové otázky a kľúčové zistenia. Kľúčové otázky: Kľúčové zistenia:

RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY. Kľúčové otázky a kľúčové zistenia. Kľúčové otázky: Kľúčové zistenia: HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY Kľúčové otázky a kľúčové zistenia Kľúčové otázky: - Aký je vývoj v počte udalostí negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie? - Aký je vývoj v následkoch udalostí negatívne ovplyvňujúcich

Více

Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011

Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011 Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011 Podľa údajov, ktoré poskytli obce ako stavebné úrady do zisťovaní o bytovej výstavbe Štatistickému úradu Slovenskej republiky, sa v roku

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Uchádzači o zamestnanie prítok odtok 691 stav disponibilných UoZ 6 944 + 322 miera nezam. z celk. počtu UoZ 369 miera evidovanej 5 742 UoZ 11,61 % 9,6 % Vývoj v okrese Dunajská Streda v roku 21 Počet UoZ

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny 14 14 1. strana 1. Nemotorovým vozidlom sa rozumie a) vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus, b) vozidlo pohybujúce

Více

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Vývoj spotreby tepla na ÚK v kwh: V roku pre potreby ústredného

Více

Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu

Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu 2014-2015 Vykurovanie a príprava teplej vody s použitím kotla na zemný plyn sa začalo 25.11.2014, čiže o niečo neskôr

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Úmrtnosť detí a mladistvých spôsobená dopravnými úrazmi v Slovenskej republike a v kontexte Európskej únie

Úmrtnosť detí a mladistvých spôsobená dopravnými úrazmi v Slovenskej republike a v kontexte Európskej únie Úmrtnosť detí a mladistvých spôsobená dopravnými úrazmi v Slovenskej republike a v kontexte Európskej únie Indikátor Názov: Definícia: Kód: Úmrtnosť detí a mladistvých spôsobená dopravnými úrazmi v Slovenskej

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Environmentálne projekty pre deti

Environmentálne projekty pre deti Environmentálne projekty pre deti Skupina Veolia Energia na Slovensku SKUPINA VEOLIA ENERGIA NA SLOVENSKU 2 Naše služby Energetická efektívnosť Centrálne zásobovanie teplom Služby pre priemysel Veolia

Více

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2 Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 6a zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Více

Rok 2009 Rok Rozdiel % skutoč.- % plnenia. Spolu , ,96

Rok 2009 Rok Rozdiel % skutoč.- % plnenia. Spolu , ,96 Plnenie daňových príjmov ŠR k 30.06.2009 V zmysle zákona NR SR č. 596/2008 Z. z. zo dňa 28.11.2008 o štátnom rozpočte na rok 2009 sú daňové príjmy rozpočtované vo výške 9 885 570 1 tis. EUR. K 30.06.2009

Více

Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 %

Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 % Žilina, 20. December 2011 Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 % (štatistické údaje za 9 11/2011, zdroj: Autobazar.sk) Podľa portálu Autobazar.sk sa v mesiacoch september november 2011 predalo

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny 12 1. strana 1. Motorovým vozidlom sa rozumie a) koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom, b) vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou motocykla,

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, 076 35 Somotor Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ. Verzia A

Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ. Verzia A Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ Verzia A Meno: Problém U1 U2 Súčet 1 Zákusky pre hostí 2 Terminovaný vklad 3 Doprava po Ukrajine 4 Preprava nákladu 5 Krémy na tvár výhodne 6 Evidenčné čísla

Více

Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ. Verzia B

Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ. Verzia B Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ Verzia B Meno: Problém U1 U2 Súčet 1 Nehody 2 Zákazka 3 Nákup kozmetiky 4 Štvormiestne kupé 5 Kúpa auta 6 Čokoládové kocky Súčet bodov za test Nehody V minulom

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny 31 1. strana 1. Vodičom sa rozumie a) osoba, ktorá vedie vozidlo, b) osoba, ktorá vedie najmä motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na

Více

Rozpočítavanie príjmov

Rozpočítavanie príjmov Rozpočítavanie príjmov Od 1.1.2011 je potrebné v zmysle novely Zákona 461/2003 o sociálnom poistení rozpočítavať príjem: a) vyplatený po skončení pracovného pomeru b) u zamestnancov s nepravidelným príjmom

Více

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove.

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Obec Pucov č. 214 026 01 Dolný Kubín Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania fitnes - klubu /obecnej posilňovne (ďalej len fitnes

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Nerovnomerný vývoj v počte vyhlásených konkurzov pokračuje

Nerovnomerný vývoj v počte vyhlásených konkurzov pokračuje Nerovnomerný vývoj v počte vyhlásených konkurzov pokračuje Bratislava, dňa.11.212 - SCB Slovak Credit Bureau, s.r.o. spracovalo na základe rozhodnutí konkurzných súdov analýzu vývoja počtu a podielu vyhlásených

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja.

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. 1 Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., 2 Ing. František Bujňák

Více

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP Ing. Zdenka Kováčová Zmeny v odpisovaní HM podľa 27 a 28 ZDP od 1.1.2012 Schválené úpravy v novele zákona o dani z príjmov platné od 1.1.2012 sú zamerané najmä na: uplatnenie len pomernej časti ročného

Více

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík V niektorých štátoch EÚ chov kôz zaujíma významné postavenie v rámci živočíšnej výroby. Medzi takéto štáty patrí

Více

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 2 členských štátov Európskej únie Balík obsahuje výsledky za EÚ 2 a za Slovensko Návrh prieskumu

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O 1. Súdne inžinierstvo ako vedný odbor - definícia - význam a účel - súvisiace vedné disciplíny - odbory a odvetvia 2. Riadenie znaleckej činnosti v Slovenskej republike

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu ev. č. P/1/2012 (vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu

Více

Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie.

Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie. Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie. V posledných rokoch sledujeme v priemysle nárast počtu točivých strojov, ktorých pohon elektromotor - má plynulú reguláciu otáčok. Reguláciou

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice Obecná knižnica v Lozorne Plán práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie v mesiaci

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Hasičská stanica v Trenčíne za rok 2010

Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Hasičská stanica v Trenčíne za rok 2010 Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Hasičská stanica v Trenčíne za rok 2010 Výjazdy celkom z toho: počet % Postihnuté Usmrtené Zachránené Zranené

Více

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl Testovanie 9 v školskom roku 2008/09 Tlačová konferencia 28. apríl 2009 1 Testovanie 9 - Ide o celoslovenské certifikačné testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ. - V školskom roku 2008/09 sa uskutočnilo 11. marca

Více

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu ev. č. P/1/2013 (vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden říjen 2016 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 18918 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE. Zadanie č.11

DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE. Zadanie č.11 DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE Zadanie č.11 Dopravné nžinierstvo 1. PREPÍSANIE VÝSLEDKOV DO TABUĽKY Dopravné inžinierstvo 1. ov MS Excel si študent vytvorí formát, do ktorého vpíše hodnoty

Více

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 Typové úlohy z matematiky - PS EGJT LM - 8-ročné bilingválne štúdium Bez použitia kalkulačky 1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 2.

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín. Vyhodnotenie projektu

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín. Vyhodnotenie projektu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín Vyhodnotenie projektu Záverečný seminár Košice 25.02.2016 Príprava projektu rok

Více

Doprava. " Podiel dopravy na tvorbe HDP

Doprava.  Podiel dopravy na tvorbe HDP Doprava " Podiel dopravy na tvorbe HDP Do odvetvia dopravy patria organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou, vykonávajúce služby v železničnej, cestnej, vodnej, leteckej a potrubnej doprave a vedľajšie

Více

VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1

VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Žilinského samosprávneho kraja číslo 24/2010 o dani z motorových vozidiel Žilinský samosprávny kraj na

Více

CHORVÁTSKO Okres Omiš, Lokva Rogoznica Stavebný pozemok

CHORVÁTSKO Okres Omiš, Lokva Rogoznica Stavebný pozemok CHORVÁTSKO Okres Omiš, Lokva Rogoznica Stavebný pozemok OBSAH: Mapa Chorvátska Mapa Lokva Rogoznica str. 3 str. 4 Lokalizáciapozemku str. 5 Tunel Svätý Ilja str. 6 Popis stavebného pozemku str. 7 Katastrálna

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

Ing. Maroš HRIVNÁK EXAKTA, s.r.o. Košice

Ing. Maroš HRIVNÁK EXAKTA, s.r.o. Košice Ing. Maroš HRIVNÁK Založenie spoločnosti v roku 1992 = 21 rokov skúseností Oblasti pôsobnosti 1. Akreditovaná skúšobňa vozidiel 2. Akreditovaný inšpekčný orgán typu A, 3. Autorizovaná spoločnosť na výkon

Více

Malokarpatská vínna cesta

Malokarpatská vínna cesta Malokarpatská vínna cesta Združenie za viac než 10 rokov svojej existencie významne prispelo k rozvoju cestovného ruchu v regiónoch Bratislavského a Trnavského kraja, zvýšeniu kvality vinohradníctva a

Více

Počasie na Slovensku v roku 2008

Počasie na Slovensku v roku 2008 Počasie na Slovensku v roku 2008 Rok 2008 patril, podľa výsledkov merania teploty vzduchu na meteorologickej stanici v Hurbanove, spolu s rokmi 2000 a 2007, k trom najtepleším v histórii merania tejto

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Apollo Beach **** GRÉCKO. Rhodos / Polpenzia / All Inclusive

Apollo Beach **** GRÉCKO. Rhodos / Polpenzia / All Inclusive Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C A E D I H J G F A B Dospelá

Více

FINANCOVANIE A KONTROLA PROJEKTOV. November 2015

FINANCOVANIE A KONTROLA PROJEKTOV. November 2015 FINANCOVANIE A KONTROLA PROJEKTOV November 2015 Činnosť RFKP v PO 2007 2013 Ťažiskové oblasti: Administratívna kontrola dokumentácie z VO po podpise ŽoNFP Administratívna kontrola ŽOP 100 % Nezrovnalosti

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

Club Calimera Sunshine Rhodos ****

Club Calimera Sunshine Rhodos **** Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A C D I H J G F E C Dospelá

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Mitsis Rhodos Village ****9

Mitsis Rhodos Village ****9 Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní - I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C B C E F E F E E D A Dospelá

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Trend medziročného poklesu počtu nových konkurzov a reštrukturalizácií pokračoval aj v druhom štvrťroku 2015

Trend medziročného poklesu počtu nových konkurzov a reštrukturalizácií pokračoval aj v druhom štvrťroku 2015 1 z 5 Trend medziročného poklesu počtu nových konkurzov a reštrukturalizácií pokračoval aj v druhom štvrťroku 2015 Vývoj vo všetkých krajoch nebol v súlade s trendom poklesu počtu nových subjektov v úpadku

Více

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti Júlia Pšenková RZD lehoty 10.2.2014 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch 17.2.2014 ZC povinný požiadať o vykonanie RZD a predložiť

Více

Club Calimera Sunshine Creta ****9

Club Calimera Sunshine Creta ****9 Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C C F D G E G D F A B Dospelá osoba

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více