Vodiči motorových vozidiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodiči motorových vozidiel"

Transkript

1 III. Dopravné nehody podľa zavinenia Tabuľka č.40 Prehľad dopravných nehôd a ich následkov podľa zavinenia Zavinenie dopravnej nehody Počet t.j. % Usmrtení t.j. % Ťažko t.j. % Ľahko t.j. % rok 2008 nehôd Zranení zranení Vodičom motorového vozidla , , , ,3 Vodičom nemotorového vozidla 546 0,9 17 3,0 44 2, ,7 Chodcom 926 1,6 50 8, , ,4 Iným účastníkom 171 0,3 2 0,4 13 0,7 56 0,6 Závadou komunikácie 205 0, ,1 Technickou závadou vozidla 203 0, ,1 35 0,7 Lesnou, domácou zverou ,2 1 0,2 15 0,8 86 0,9 Iné a nezistené zavinenia , , , ,5 Rozbité čelné sklo 815 1, ,01 Najčastejšími vinníkmi dopravných nehôd v rámci Slovenskej republiky sú vodiči motorových vozidiel, ktorí zavinili takmer 88 % nehôd a v porovnaní početnosti nasledujú nehody zavinené lesnou zverou alebo domácimi zvieratami (5,2 % z celkového počtu nehôd), iné a nezistené zavinenie nehôd (2,1 %) a 1,6 % nehôd pripadá na chodcov. Vodiči motorových vozidiel Vodiči motorových vozidiel zavinili v rámci Slovenskej republiky celkom dopravných nehôd, čo predstavuje takmer 88 % z celkového počtu nehôd. Pri týchto nehodách bolo usmrtených 426 osôb (76,3 % z celkovo usmrtených osôb), ťaţko zranených bolo osôb a ľahko zranených osôb. Nebezpečnosť na usmrtené osoby u tohto druhu dopravných nehôd dosahuje v rámci Slovenska hodnotu 121,7. V rámci Slovenskej republiky v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k poklesu dopravných nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel o nehôd. Taktieţ je v tejto kategórií nehôd zaznamenaný pokles usmrtených osôb o 53 osôb a ťaţko zranených o 144 osôb. Naopak nárast je zaznamenaný pri ľahko zranených osobách o 102 osôb. Vo všeobecnosti medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravných nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel patrí: porušenie základných povinností dopravných nehôd (pokles o 414 nehôd oproti roku 2007), 139 osôb usmrtených (pokles o 9 osôb). Poţitie alkoholického nápoja vodičom bolo preukázané v prípadoch (+263), nesprávny spôsob jazdy dopravných nehôd (pokles o -792 nehôd), 43 osôb usmrtených (pokles o 36 osôb). Poţitie alkoholického nápoja vodičom bolo pri tejto príčine nehôd preukázané v 356 prípadoch (-23), rýchlosť nehôd (pokles o 305 nehôd), 188 osôb usmrtených (pokles o 5 osôb). Poţitie alkoholického nápoja vodičom bolo pri tejto príčine nehôd preukázané v 626 prípadoch (-131), čo je v priemere pri kaţdej 12-tej nehode, 21

2 nedanie prednosti v jazde dopravných nehôd (pokles o 202 nehôd), 39 osôb usmrtených (nárast o 4 osoby). Poţitie alkoholického nápoja vodičom bolo pri tejto príčine nehôd preukázané v 101 prípadoch (-60), nesprávne predchádzanie nehôd (pokles o 151 nehôd), 17 osôb usmrtených (pokles o 7 osôb). Poţitie alkoholického nápoja vodičom bolo pri tejto príčine nehôd preukázané v 19 prípadoch (-8), technická závada vozidla - 27 nehôd (pokles o 9 nehôd), nebola usmrtená ţiadna osoba, rovnako ako v roku Hlavné príčiny dopravných nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel (podiel na nehodách v %) 0% 15% 35% 9% 2% 39% Rýchlosť Nedanie prednosti Porušenie zákl. povinností Predchádzanie Spôsob jazdy Technická závada 22

3 Prehľad piatich najčastejších príčin dopravných nehôd vodičov motorových vozidiel s konkrétnym uvedením porušenia zákona je uvedený v nasledujúcej tabuľke: Poradie Päť najčastejších príčin nehôd vodičov motorových vozidiel rok 2008 Paragrafové znenie zák. č. 315/1996 Z. z. Počet nehôd 1. Nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke: 4 Povinnosti vodiča vedenie vozidla bezprostredne po poţití alkoholického nápoja alebo po uţití inej návykovej látky, alebo v čase, keď by ešte mohol byť pod ich vplyvom, poţitie alkoholického nápoja počas jazdy - nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov - vozidlo vrátane nákladu nespĺňa ustanovené podmienky - zdravotná nespôsobilosť - neovládanie predpisov o cestnej premávke 2. Neprispôsobenie rýchlosti 15 Rýchlosť jazdy jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré moţno predvídať 3. Nedodržanie vzdialenosti 16 Vzdialenosť medzi vozidlami 4. Nebezpečné otáčanie a cúvanie 21 Otáčanie a cúvanie porušenie povinností v 18 a 19 pri cúvaní alebo otáčaní - nezaistenie bezpečného otáčania alebo cúvania pomocou spôsobilej a náleţite poučenej osoby 5. Nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa v cestnej premávke - nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia - neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo poţiadavky policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke 3 Povinnosti účastníka cestnej premávky Pod vplyvom alkoholu zavinili vodiči motorových vozidiel celkom dopravných nehôd, čo predstavuje nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 42 nehôd. V priemere pri kaţdej 19 dopravnej nehode bolo vodičovi vinníkovi preukázané poţitie alkoholických nápojov pred alebo počas jazdy. Podľa kategórie vodičov, najviac dopravných nehôd v rámci Slovenskej republiky zavinili vodiči drţitelia vodičského oprávnenia skupiny B, a to 65,6 % z celkového počtu nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel ( nehôd), pri týchto nehodách bolo 261 osôb usmrtených, 960 ťaţko zranených a ľahko zranených osôb. 23

4 Podľa druhu nehody, najviac dopravných nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel vzniklo v dôsledku: 1. zráţky s idúcim nekoľajovým vozidlom dopravných nehôd ( nehôd), 209 usmrtených osôb (-22 osôb), 2. zráţky so zaparkovaným vozidlom dopravných nehôd (-87 nehôd), 4 usmrtené osoby (-4 osoby), 3. zráţky s pevnou prekáţkou dopravných nehôd (-328 nehôd), 77 usmrtených osôb (-9 osôb). Dopravné nehody z hľadiska druhu vozidla: Vodiči osobných motorových vozidiel zavinili dopravných nehôd (o dopravných nehôd menej ako v roku 2007), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje takmer 64 % z celkového počtu dopravných nehôd. Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 325 osôb (-31 osôb), osôb sa zranilo ťaţko (-100 osôb) a osôb sa zranilo ľahko (+69 osôb). Vodiči nákladných motorových vozidiel zavinili dopravných nehôd (+620 nehôd), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 13,1 % z celkového počtu dopravných nehôd. Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 50 osôb (-9 osôb), ťaţko sa zranilo 127 osôb (-11 osôb) a 703 osôb sa zranilo ľahko (+96 osôb). Vodiči motocyklov zavinili 509 dopravných nehôd (-7 nehôd), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,9 % z celkového počtu dopravných nehôd. Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 28 osôb (-7 osôb), ťaţko sa zranilo 106 osôb (-19 osôb) a 263 osôb sa zranilo ľahko (+2 osoby). Vodiči autobusov zavinili 489 dopravných nehôd (-52 nehôd), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,8 % z celkového počtu dopravných nehôd. Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 6osôb (-1 osoba), ťaţko sa zranilo 15 osôb (-7 osôb) a 133 osôb sa zranilo ľahko (-1 osoba). Vodiči dodávkových vozidiel zavinili 282 dopravných nehôd (-227 nehôd), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,5 % z celkového počtu dopravných nehôd. Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 2 osôb (-4 osoby), ťaţko sa zranilo 10 osôb (-3 osoby) a 47 osôb sa zranilo ľahko (-33 osôb). Vodiči traktorov zavinili 118 dopravných nehôd (-26 nehôd), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,2 % z celkového počtu dopravných nehôd. Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 1 osoby (-1 osoba), ťaţko sa zranilo 6 osôb (+1 osoba) a 19 osôb sa zranilo ľahko (+2 osoby). Vodiči ostatných motorových vozidiel zavinili dopravných nehôd (-221 nehôd), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 8,3 % z celkového počtu dopravných nehôd. Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 10 osôb (-2 osoby), ťaţko sa zranilo 60 osôb (+6 osôb) a 258 osôb sa zranilo ľahko (-20 osôb). 24

5 V roku 2008 zaregistrovala polícia SR celkom dopravných nehôd, kedy vinník ušiel z miesta nehody. Pri týchto nehodách bolo usmrtených 9 osôb a ďalších 296 osôb sa zranilo. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol zaznamenaný pokles o 198 nehôd, počet usmrtených osôb sa nezmenil a počet zranených osôb sa zvýšil o 2 osoby. Vodiči vozidiel registrovaných mimo územia SR zavinili dopravných nehôd (t.j. 7,5 % z celkového počtu nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel). Pri týchto nehodách prišlo o ţivot 43 osôb, ťaţko sa zranilo 117 osôb a 545 osôb utrpelo ľahké zranenia. Chodci Chodci zavinili celkom 926 dopravných nehôd, čo predstavuje 1,6 % z celkového počtu dopravných nehôd. V porovnaní s rokom 2007 zavinili chodci o 31 dopravných nehôd menej. Chodci mali účasť na dopravných nehodách, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 pokles o 73 dopravných nehôd. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje 3,9 % z celkového počtu dopravných nehôd. Z hľadiska miesta vzniku dopravných nehôd chodcov: Na priechode pre chodcov vzniklo 651 dopravných nehôd (v porovnaní s rokom 2007 nárast o 39 nehôd), pri ktorých došlo k usmrteniu 36 osôb (-2 osoby), ťaţko sa zranilo 157 osôb (+16 osôb) a ľahko sa zranilo 428 osôb (+18 osôb). Z celkového počtu dopravných nehôd zavinených chodcami sa na priechode pre chodcov stalo 153 nehôd (+11 nehôd). Najčastejšími príčinami nehôd chodcov sú vstup do jazdnej dráhy prichádzajúcemu motorovému vozidlu z chodníka, nesprávny odhad pri prechádzaní komunikácie. Na miestach mimo priechodu pre chodcov bolo v rámci Slovenskej republiky zaevidovaných celkom dopravných nehôd s účasťou chodca. Pri týchto nehodách bolo usmrtených 148 osôb, čo je v porovnaní s rokom 2007 pokles o 22 osôb. V nehodovosti chodcov často asistuje alkohol. Pod vplyvom alkoholu zavinili chodci 200 dopravných nehôd, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znamená nárast o 1 nehodu. V priemere pri cca kaţdej 5 nehode bol chodec vinník pod vplyvom alkoholu. Najviac dopravných nehôd zavinili chodci vo veku rokov (295 nehôd), druhú najrizikovejšiu skupinu tvoria chodci vo veku do 9 rokov (180 nehôd). Podobne ako v roku 2007 aj v roku 2008 zavinili najviac dopravných nehôd v kategórií chodcov: muţi 444 nehôd, nasledujú deti 268 nehôd a ţeny 178 nehôd. Skupiny chodcov, resp. detí zavinili 36 nehôd. 25

6 Usmrtení Usmrtení chodci pri nehodách podľa veku rokov rokov rokov rokov rokov rokov 65 a viac rokov vek nezistený Cyklisti Z celkového počtu dopravných nehôd s účasťou cyklistov zavinili cyklisti 572 nehôd, čo v porovnaní s rokom 2007 predstavuje pokles o 166 nehôd. V sledovanom období mali cyklisti účasť na dopravných nehodách. V porovnaní s rokom 2007 je to pokles o 180 nehôd. Pri týchto dopravných nehodách došlo k usmrteniu 41 cyklistov (-12 cyklistov), ťaţko sa zranilo 141 cyklistov (-67 cyklistov), ľahko sa zranilo 808 cyklistov (-104 cyklistov). Cyklisti usmrtení pri nehodách podľa veku rokov r r r r r. 65 a viac r. vek nezistení Vek 26

7 V predchádzajúcom grafe je zobrazený počet usmrtených cyklistov podľa veku. Najpočetnejšiu skupinu tvoria cyklisti vo veku rokov, druhú skupinu tvoria cyklisti vo veku 65 rokov a viac. Pod vplyvom alkoholu cyklisti zavinili 131 dopravných nehôd, čo je v porovnaní s rokom 2007 pokles o 40 nehôd. K najčastejším príčinám dopravných nehôd patrí porušenie základných povinností 300 nehôd, čo predstavuje 52,4 % z celkového počtu nehôd zavinených cyklistami a nedanie prednosti v jazde 139 nehôd (24,3 %). Tabuľka č. 41 Hlavné príčiny dopravných nehôd cyklistov vinníkov Príčina nehody Počet nehôd t.j. % Neprimeraná rýchlosť jazdy 10 1,7 Nesprávne predchádzanie 2 0,3 Nedanie prednosti v jazde ,3 Nesprávny spôsob jazdy ,2 Technická závada 0 0 Porušenie základných povinností ,4 IV. Miesto dopravnej nehody Dopravné nehody sa tak isto ako aj v predchádzajúcich rokoch kumulujú v obciach, kde vzniklo 72,8 % z celkového počtu nehôd, pritom ich nebezpečnosť na usmrtené osoby je podstatne priaznivejšia ako u nehôd mimo obce. V obci prišlo k usmrteniu osoby v priemere pri kaţdej 169. nehode a mimo obec to bolo pri kaţdej 53. dopravnej nehode. V nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj počtu dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu podľa miesta vzniku za posledných 10 rokov. V obci je zaznamenaných najmenej nehôd (1.876 nehôd) v roku 2000 a najviac (2.422 nehôd) v roku Mimo obec je zaznamenaných najmenej nehôd (614 nehôd) taktieţ v roku 2000 a najviac (741 nehôd) v roku Počet dopravných nehôd v obci a mimo obec zavinenie alkohol Nehody mimo obce Nehody v obci Rok 27

8 V roku 2008 je zaevidovaných celkom dopravných nehôd v obci (čo je v porovnaní s rokom 2007 pokles o nehôd), pri ktorých bolo usmrtených 254 osôb (-22 osôb), ťaţko sa zranilo 973 osôb (-159 osôb) a ľahko sa zranilo osôb (-181 osôb). Pod vplyvom alkoholu bolo v obci zavinených dopravných nehôd (+53 nehôd). Mimo obec je v roku 2008 zaznamenaných dopravných nehôd (-549 nehôd), pri ktorých bolo usmrtených 304 osôb (-47 osôb), ťaţko zranených 833 osôb (-71 osôb), ľahko zranených osôb (+141 osôb). Pod vplyvom alkoholu bolo mimo obec zavinených 700 dopravných nehôd (-41 nehôd). Z hľadiska komunikačnej úrovne je rozloženie dopravných nehôd nasledovné: Najviac dopravných nehôd je zaevidovaných na miestnych komunikáciách ( nehôd). Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 96 osôb (o 30 osôb menej ako v roku 2007), ťaţko sa zranilo 533 osôb (-53 osôb), osôb sa zranilo ľahko (-116 osôb). Na cestách I. triedy je zaevidovaných dopravných nehôd (-319 nehôd), pri ktorých došlo k usmrteniu 239 osôb (-22 osôb), ťaţko sa zranilo 568 osôb (-107 osôb) a ľahko sa zranilo osôb (-1 osoba). Na cestách II. triedy je zaevidovaných dopravných nehôd (-74 nehôd). Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 108 osôb (-11 osôb), ťaţko sa zranilo 339 osôb (-9 osôb) a ľahko sa zranilo osôb (-12 osôb). Na cestách III. triedy je zaevidovaných dopravných nehôd (-23 nehôd). Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 95 osôb (+3 osôb), ťaţko sa zranilo 304 osôb (-33 osôb) a ľahko sa zranilo osôb (+54 osôb). Na diaľniciach v Slovenskej republike je zaevidovaných dopravných nehôd (-78 nehôd). Pri týchto nehodách došlo k usmrteniu 13 osôb (-6 osôb), ťaţko sa zranilo 24 osôb (-8 osôb) a ľahko sa zranilo 130 osôb (+2 osoby). V. Časové rozloženie dopravných nehôd Deň nehody Nehodovosť a následky v roku 2008 podľa jednotlivých dní v týţdni: Piatok Streda nehôd (-425 nehôd), 106 osôb (+3 osoby) usmrtených, ťaţko zranených 332 osôb (+43 osôb), ľahko zranených osôb (+22 osôb) nehôd (-290 nehôd), usmrtených 66 osôb (-35 osôb), ťaţko zranených 202 osôb (-67 osôb) a ľahko zranených osôb (-45 osôb). Pondelok nehôd (-445 nehôd), usmrtených 96 osôb (-1 osoba), ťaţko zranených 248 osôb (-36 osôb) a ľahko zranených osôb (+60 osôb). 28

9 Štvrtok Utorok Sobota Nedeľa nehôd (-159 nehôd), usmrtených 61 osôb (-11 osôb), ťaţko zranených 226 osôb (+9 osôb) a ľahko zranených osôb (+200 osôb) nehôd (-342 nehôd), usmrtených 73 osôb (+1 osoba), ťaţko zranených 216 osôb (-120 osôb) a ľahko zranených osôb (0 osôb) nehôd (-210 nehôd), usmrtených 88 osôb (-9 osôb), ťaţko zranených 333 osôb (-21 osôb), ľahko zranených osôb (-101 osôb) nehôd (-192 nehôd), usmrtených 68 osôb (-17 osôb), ťaţko zranených 249 osôb (-38 osôb) a ľahko zranených osôb (-176 osôb). USMRTENÍ PRI NEHODÁCH PODĽA DNÍ 16% 12% 17% 13% Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 19% 11% 12% Sobota Nedeľa Čas nehody v čase od do hod dopravných nehôd ( 503 nehôd), usmrtených osôb (+11 osôb), ťaţko zranených osôb (-16 osôb), ľahko zranených osôb (+42 osôb). v čase od do hod dopravných nehôd (-347 nehôd), - 76 usmrtených osôb (-1 osoba), ťaţko zranených osôb (-52 osôb), ľahko zranených osôb (+65 osôb). v čase od do hod dopravných nehôd (-422 nehôd), usmrtených osôb (-33 osôb), ťaţko zranených osôb (-3 osôb), ľahko zranených osôb (+53 osôb). 29

10 v čase od do hod dopravných nehôd (-82 nehôd), - 87 usmrtených osôb (-29 osôb), ťaţko zranených osôb (-61 osôb), ľahko zranených osôb (+7 osôb). v čase od do hod dopravných nehôd (+95 nehôd), - 72 usmrtených osôb (-6 osôb), ťaţko zranených osôb (-1 osôb), ľahko zranených osôb (+123 osoby). v čase od do hod dopravných nehôd (-73 nehôd), - 57 usmrtených osôb (+17 osôb), ťaţko zranených osôb (-23 osôb), ľahko zranených osôb (-58 osôb). Časové rozloženie usmrtených osôb Čas Počet usmrtených Z hľadisku výskytu dopravných nehôd s usmrtením osôb je kritický čas medzi a hod., kedy bolo zaznamenaných 258 usmrtených osôb, čo predstavuje 46 % z celkového počtu usmrtených osôb. Najväčší počet dopravných nehôd je zaznamenaný v mesiacoch: október november december dopravných nehôd dopravných nehôd dopravných nehôd Naproti tomu najmenší počet dopravných nehôd sme zaznamenali v mesiacoch: február marec apríl dopravných nehôd dopravných nehôd dopravných nehôd 30

11 Porovnanie mesiacov - počet nehôd január február marec apríl máj jún júl august septemver október november december Najviac usmrtených osôb pri nehodách bolo v mesiacoch december (69 usmrtených osôb), august (66 osôb) a september (63 osôb). Naopak najmenej v mesiacoch apríl (29 osôb), február (35 osôb) a júl (38 usmrtených osôb). Porovnanie mesiacov - počet usmrtených osôb január február marec apríl máj jún júl august septemver október november december 31

12 ZÁVER Rok 2008 môţeme prvý krát v priebehu posledných 19 rokov (do roku 1990) pozitívne hodnotiť z hľadiska závaţnosti následkov dopravných nehôd. V hodnotenom období bol pri dopravných nehodách zaznamenaný najniţší počet usmrtených osôb (558) a tak isto najniţší počet ťaţko zranených osôb (1.806). Tento priaznivý vývoj sa odrazil aj v celkovom počte dopravných nehôd (59.008), ktorý bol najniţší za obdobie posledných 6 rokov (do roku 2003). Tieto pozitívne charakteristiky sa nepodarilo tak výrazne udrţať v poslednom ukazovateli dopravnej nehodovosti, a to v počte ľahko zranených osôb (9.234), ktorý bol priaznivý len v porovnaní s uplynulým rokom Nebezpečnosť na usmrtené osoby dosahuje v rámci Slovenska hodnotu 105,7 (v priemere pri kaţdej 105-tej nehode došlo k usmrteniu osoby). Najviac usmrtených osôb pri dopravných nehodách bolo v rámci krajov Slovenskej republiky v Banskobystrickom (85 osôb), v Košickom (76 osôb) a v Nitrianskom kraji (74 osôb). Najmenej usmrtených osôb pri dopravných nehodách bolo zaevidovaných v Bratislavskom (51 osôb), v Ţilinskom (63 osôb) a v Trenčianskom kraji (64 osôb). Pozitívne ukazovatele dopravno-bezpečnostnej situácie za uplynulý rok boli dosiahnuté aj vďaka opatreniam represívneho a preventívno-výchovného charakteru s celoslovenskou pôsobnosťou, ako súčasť plnenia úloh vyplývajúcich z Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010 a Plánu hlavných úloh Rady vlády Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na rok Vykonávané opatrenia vychádzali z analýzy dopravných nehôd so zameraním na miesto, čas a skutočné príčiny nehôd, na základe ktorých boli operatívne prijímané úlohy na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, realizácii dopravných nehôd a správneho konania. 32

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku #1.2012 cardmag TM zimné číslo prináša správy z domova a zo zahraničia. informácie z oblasti technológií. karty v číslach. marketing. mobilné platby. profil slovenska. komentár. rozhovor s robertom vano.

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy

Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy 1 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy 2 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Obsah 1. Základní údaje o hodách na území hlavního

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012 Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká Hotel Kaskády, 6.11.2012 Dr.Max = 178 lekární na Slovensku Pre test reklamnej kampane september 2012

Více

Problematika posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů s adiktologickou anamnézou

Problematika posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů s adiktologickou anamnézou Problematika posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů s adiktologickou anamnézou Testcentrum-Hogrefe, Praha PhDr. Dana Černochová, PhD. dana.cernochova@testcentrum.cz dana.cernochova@email.cz

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. Čl.

ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. Čl. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 277/2009

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBOR ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK A EKOLOGICKÝCH ŠKOD PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ SEMINÁŘE Praha,

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

IV. Q 2011. Boris Tomčiak, Petr Čermák - Analytické oddělení Colosseum, a.s. Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2

IV. Q 2011. Boris Tomčiak, Petr Čermák - Analytické oddělení Colosseum, a.s. Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IV. Q 211 Boris Tomčiak, Petr Čermák - Analytické oddělení Colosseum, a.s. Colosseum, a.s. Londýnská 59, 12 Praha 2 Tel.: Colosseum, +42 246 a.s. 888 - Colosseum 88, Fax: Outlook +42 246 IV. Q 211 888

Více

číslo 7 roku 2009 ROBINZONÁDA LAMBARÉNÉ MINUTKA NAD BIBLÍ SPLAV DUNAJCA ODDÍL ŽIVÝ TIS

číslo 7 roku 2009 ROBINZONÁDA LAMBARÉNÉ MINUTKA NAD BIBLÍ SPLAV DUNAJCA ODDÍL ŽIVÝ TIS číslo 7 roku 2009 ROBINZONÁDA LAMBARÉNÉ MINUTKA NAD BIBLÍ SPLAV DUNAJCA ODDÍL ŽIVÝ TIS ROBINZONÁDA 2009 LAMBARÉNÉ Lambaréné je město v Africe, ve státě Gabon. Žil tu a pracoval nositel Nobelovy ceny míru,

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI Ing. Alena Vyskočilová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 24.4.2014, Praha Dopravní nehodovost ve světě Celkový počet usmrcených osob v celém světě se pohybuje

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Jednoduše geniální. rýchlejšie ako ostatní. Úvod Úvod. Svetová kvalita. Světová kvalita. FXP-Turbo

Jednoduše geniální. rýchlejšie ako ostatní. Úvod Úvod. Svetová kvalita. Světová kvalita. FXP-Turbo Svetová kvalita Dietzel Univolt je viac ako 65 rokov významným pojmom v elektroinštalačnej technike. Už krátko po založení firmy bola odbornému svetu predstavená prvá elektroinštalačná ochranná rúrka z

Více

I. Q 2012. Boris Tomčiak, Petr Čermák - Analytické oddělení Colosseum, a.s. Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2

I. Q 2012. Boris Tomčiak, Petr Čermák - Analytické oddělení Colosseum, a.s. Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2 I. Q 212 Boris Tomčiak, Petr Čermák - Analytické oddělení Colosseum, a.s. Colosseum, a.s. Londýnská 59, 12 Praha 2 Tel.: Colosseum, +42 246 a.s. 888 - Colosseum 88, Fax: Outlook +42 246 I. Q 212 888 89

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

prosinec 2012 Vážení čtenáři,

prosinec 2012 Vážení čtenáři, prosinec 2012 Vážení čtenáři, přichází znovu čas adventu a Vánoce se nezadržitelně blíží. Jakoby nám nestačil tradiční předvánoční shon, přidávají nám v letošním roce naši zákonodárci k tomu všemu pořádnou

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Inflace v regionu rychle ustupuje ze scény. HDP v regionu. Slovensko. Inflace ve střední Evropě na ústupu

Inflace v regionu rychle ustupuje ze scény. HDP v regionu. Slovensko. Inflace ve střední Evropě na ústupu www.csob.cz 14. listopadu 2008 HDP v regionu Česko a Slovensko odolává, Maďarsko na hraně recese 2 Slovensko NBS znížila svoju kľúčovú sadzbu o 50 bps na 3,25 % 3 Inflace ve střední Evropě na ústupu Česko,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni reg. č.

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni reg. č. Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni reg. č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00448 Sborník příspěvků z konference 25.

Více

Z vízií tvoríme hodnoty. Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s.

Z vízií tvoríme hodnoty. Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s. Z vízií tvoríme hodnoty Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s. Broumov Revitalizácia kláštora Broumov vzdelávacie a kultúrne centrum výkony 5 099 zisk pred zdanením 87 čistý zisk 64 aktíva celkovo 3 804

Více

VYSOKOŠKOLSKÉ e-laboratoře S PODPOROU VIDEOKONFERENCE

VYSOKOŠKOLSKÉ e-laboratoře S PODPOROU VIDEOKONFERENCE VYSOKOŠKOLSKÉ e-laboratoře S PODPOROU VIDEOKONFERENCE FRANTIŠEK LUSTIG Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Na MFF UK jsou již čtyři roky v provozu vzdálené laboratoře. Studenti, ale i učitelé se mohou

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

cardmag #4.2013 zima 2014 cardmag no 1.2014 1 březen 2014

cardmag #4.2013 zima 2014 cardmag no 1.2014 1 březen 2014 cardmag TM #4.2013 zima 2014 magazín magazín nejen nejen o kartách kartách cardmag no 1.2014 1 březen 2014 cardmag no 1.2014 2 březen 2014 cardmag no 1.2014 3 březen 2014 cardmag no 1.2014 4 březen 2014

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Newsle er. Říjen 2013

Newsle er. Říjen 2013 Software pro váš úspěch Říjen 2013 Konference New Vision in HR Klíčové výkonnostní ukazatele pro lepší workflow Personální systém v cloudu pro Výstaviště České Budějovice Nová nabídka kurzů v aplikaci

Více

MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN

MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN Sborník příspěvků přednesených na vědecké konferenci Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv Brno, 15. června 2005 Masarykova univerzita v Brně, 2005 ISBN 80

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha FORTIfikovaná virtualizace perimetru Představení společnosti AutoCont CZ a.s. Poslání AutoContu Naše poslání: Zavádíme a provozuje užitečné IT technologie v organizacích

Více

Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum. Sborník příspěvků z konference

Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum. Sborník příspěvků z konference Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum Sborník příspěvků z konference Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 17. - 18. září 2012, Soběslav 1 Hestia Sobeslav

Více

Češi i Slováci jsou v Unii pro Středomoří

Češi i Slováci jsou v Unii pro Středomoří Andrej Ďurkovský rozhovor s primátorem Bratislavy o rozvoji města Evropan, str. 5 František Dohnal prezident NKÚ o možném plýtvání fondy EU Rozhovor, str. 8 Zdeněk Velíšek a Martin Hric Evropské události

Více

Zpravodaj. červen 2015, číslo 4. Úvodní slovo OBSAH. Váš sekretariát CIVINET

Zpravodaj. červen 2015, číslo 4. Úvodní slovo OBSAH. Váš sekretariát CIVINET Zpravodaj ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA červen 2015, číslo 4 Úvodní slovo Milí kolegové a přátelé, pracovníci městských úřadů, dopravní odborníci, zájemci o udržitelnou mobilitu, Možná najdete o prázdninách

Více

Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012

Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum Sborník příspěvků z konference Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 (17.-18. září 2012, Soběslav) Evropský rok aktivního

Více

ČR, SR a EU, str. 2 a 3

ČR, SR a EU, str. 2 a 3 Zdeněk Velíšek a Martin Hric Komentáře doyenů české a slovenské žurnalistiky ČR, SR a EU, str. 2 a 3 Cyril Svoboda a Magda Vášáryová Rozhovory s významnými politiky nejen o evropských hodnotách Evropan,

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Recenze Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Učebnica pre vysoké školy. Žilina: EUROKODEX. 152 s. ISBN 978-80-8155-013-3.

Více

Češi se mohou v Evropě předvést

Češi se mohou v Evropě předvést EN č. 12 / 2008 Jaroslava Reznerová s personalistkou o zaměstnávání žen s malými dětmi Jarmila Filadelfiová socioložka rozebírá podmínky pro založení rodiny na Slovensku Rozhovor, str. 9 Publicistika,

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu ve Skotsku. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

XVI. KONGRES. Souhrny referátů. HAVltOV 1979

XVI. KONGRES. Souhrny referátů. HAVltOV 1979 XVI. KONGRES PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ Souhrny referátů HAVltOV 1979 KHS Ostrava Automatizace a mechanizace, k. ú. p., OKR, k. p., Ostrava Zajištěni hygienické ochrany pracovníků dolů OKR při využiti nukleární

Více

Změny v zákonech platné od 1.8.2011

Změny v zákonech platné od 1.8.2011 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o. www.autosluzbymirda.cz smolab@ndc.cz 724 746 158 Změny v zákonech platné od 1.8.2011 Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit. Zákon č. 361/2000 Sb. Norma trvale

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? ANO / NE ANO / NE (v případě, že ano

Více

ROZPOČTOVÁ KRIZE ŘECKÉHO STÁTU:

ROZPOČTOVÁ KRIZE ŘECKÉHO STÁTU: ROZPOČTOVÁ KRIZE ŘECKÉHO STÁTU: PRACUJÍCÍ TŘÍDA POTŘEBUJE VLASTNÍ, NEZÁVISLOU POLITIKU MOUVEMENT COMMUNISTE / KOLEKTIVNĚ PROTI KAPITÁLU ROZPOČTOVÁ KRIZE ŘECKÉHO STÁTU: PRACUJÍCÍ TŘÍDA POTŘEBUJE VLASTNÍ,

Více

1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu

1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu Sborník příspěvků Pavlov, 9. 10. září 2010 Brno, 2010 Spolupořadatel kolokvia Partner kolokvia Editorka: Ing.

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více