ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY"

Transkript

1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY Praha

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující originály dokumentů: ČSVN ČSVN ČSVN ČSVN Rozněcovadla. Názvy a definice. Elektrické rozbušky pro ženijní munici. Typy a základní rozměry. Zápalnice. Typy a základní parametry. Bleskovice. Všeobecné technické podmínky. Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

4 OBSAH Strana 1 Předmět standardu Nahrazení standardů (norem) Souvisící citované dokumenty Zpracovatel ČOS Pojmy, definice a zkratky Všeobecná ustanovení Všeobecné technické požadavky.. 10 Přílohy: Příloha A (normativní) Elektrické rozbušky Příloha B (normativní) Elektrické palníky Příloha C (normativní) Zápalnice Příloha D (normativní) Bleskovice Příloha E (normativní) Zážehové rozbušky

5 1 Předmět standardu Český obranný standard (dále jen ČOS ) stanovuje základní požadavky na ženijní rozněcovadla, a to všeobecné technické požadavky, požadavky na spolehlivost, bezpečnost, skladování a údržbu, na průvodní materiály a dokumentaci. Cílem vydání tohoto ČOS a jeho realizace v podmínkách ČR je zajistit zavádění takových ženijních rozněcovadel, které jsou bezpečné a funkčně zaměnitelné s podobnými prostředky používanými v NATO. Zavedení ČOS do praxe nemá za cíl vyřazovat nebo upravovat stávající ženijní rozněcovadla tam, kde by to znamenalo značné náklady, ale využít ustanovení tohoto ČOS při stanovování požadavků na nákup a vývoj nových prostředků pro potřeby ozbrojených sil ČR. 2 Nahrazení standardů (norem) Tímto ČOS se ruší: ČSVN ČSVN ČSVN ČSVN Rozněcovadla. Názvy a definice Elektrické rozbušky pro ženijní munici. Typy a základní rozměry Zápalnice. Typy a základní parametry Bleskovice. Všeobecné technické podmínky 3 Souvisící citované dokumenty V tomto standardu jsou odkazy na dále uvedené dokumenty, které se tímto stávají jeho normativní součástí. U odkazů, v nichž je uveden rok vydání souvisícího dokumentu platí tento souvisící dokument bez ohledu na to, zda existují novější vydání tohoto souvisícího dokumentu. U odkazů na dokument bez uvedení data jeho vydání platí vždy poslední vydání dokumentu. a) národní standardizační dokumenty: ČOS Postupy zkoušek munice ohněm s použitím kapalného paliva ČOS Postupy zkoušek odolnosti munice vůči zásahu malorážovou střelou ČOS Postupy testování munice pádovou zkouškou ČOS Hodnocení bezpečnosti a použitelnosti munice ČOS Postupy zkoušek munice na pomalý ohřev ČOS Postupy zkoušek munice na sympatetickou reakci ČOS Konstrukční bezpečnost munice používané pod vodní hladinou ČOS Konstrukční požadavky na iniciační systémy ČOS Bezpečná likvidace munice Konstrukční principy a požadavky, hodnocení bezpečnosti ČOS Zkoušky odolnosti munice a zbraňových systémů obsahujících elektricky rozněcované prostředky proti jadernému elektromagnetickému pulsu ČSN Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 a 1520 mm. Technické předpisy. 5

6 b) standardizační dokumenty NATO, ke kterým bylo ČR přistoupeno, ale které dosud nebyly v ČR zavedeny: STANAG 2818 Demolition Materiel: Design, Testing and Assessments AOP-31/32 Testování a hodnocení bezpečnosti a použitelnosti výbušného materiálu (výbušin) AOP-31/32 STANAG 4238 Munition Design Principles, Electrical/Electro-magnetic Environments Principy konstrukce munice, vlivy elektrického a elektromagnetického prostředí STANAG 4239 Electrostatic Discharge, Munitions Test Procedures Zkoušky působení elektrostatického výboje na munici STANAG 4324 Electromagnetic Radiation (Radio Frequency) Test Information to Determine the Safety and Suitability for Service of Electro-explosive Devices and Associated Electronic Systems in Munitions and Weapon Systems Informace o zkouškách vlivu elektromagnetického vysokofrekvenčního záření pro stanovení bezpečnosti a použitelnosti elektricky rozněcovatelných prostředků a přidružených elektronických systémů u munice a zbraňových systémů STANAG 4327 Lightning, Munition Assessment and Test Procedures Postupy zkoušení a hodnocení munice v prostředí s bleskovými výboji STANAG 4337 Surface-launched Munitions Appraisal, Safety and Environmental Tests Zkoušky bezpečnosti a vlivu vnějšího prostředí a hodnocení munice odpalované ze země STANAG 4496 Fragment Impact, Munition Test Procedure Postupy zkoušek munice na náraz střepiny STANAG 4497 Hand Emplaced Munitions (HEM), Principles for Safe Design Zásady konstrukční bezpečnosti nestřílené munice (HEM) 4 Zpracovatel ČOS VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, Ing. Bohumil Sodoma 5 Pojmy, definice a zkratky 5.1 Pojmy a definice Pro účely tohoto standardu jsou použity následující pojmy a definice: Bleskovice: Pomocné rozněcovadlo, které slouží k přenosu detonace. Má tvar žíly. Její duše se vyrábí z brizantní trhaviny a opatřuje se potřebným pružným a vodotěsným obalem. Aktivuje se detonací a vytváří detonaci jako výstupní podnět Detonační řetězec: Sestava rozněcovacích prvků uspořádaných tak, aby výstupem byl přenos detonace Elektrická pilule: Jeden ze základních rozněcovacích prvků, který se aktivuje elektrickým proudem. Sestává z odporového můstku, na kterém je nanesena roznětná a zážehová slož. 6

7 5.1.4 Elektrická rozbuška: Rozbuška, která se aktivuje elektrickým proudem. Vytváří detonaci jako výstupní podnět Elektrický palník: Základní rozněcovadlo, které slouží k zážehu zážehových rozbušek, zápalnice nebo černého prachu a pyrotechnických složí. Skládá se z elektrické pilule a zážehové slože, které jsou uloženy ve společném plášti (dutince). Aktivuje se elektrickým proudem a vytváří plamen jako výstupní podnět Nálož: Stanovené nebo vypočtené množství trhaviny připravené pro ničení munice a výbušin nebo pro trhací práce. Podle tvaru se nálože zpravidla dělí na soustředěné, táhlé, tvarové a usměrněné (kumulativní). Každá nálož je charakterizovaná svou hmotností, tvarem, umístěním, obalem a druhem použité trhaviny Náložka: Druh náloživa, které dodává výrobce v normalizovaném tvaru. Z náložek se mohou sestavovat nálože požadovaného tvaru a velikosti nebo se náložky používají samostatně Plastická trhavina: Trhavina s takovým množstvím plastifikátoru (plastifikační přísady), které jí uděluje plastický charakter. Je ji možno za normálních teplot formovat do požadovaného tvaru Počinová nálož: Iniciační nálož, která přenáší detonační vlnu na celou nálož Průmyslová trhavina: Trhavina používaná převážně při trhacích pracích v různých průmyslových odvětvích. Průmyslové trhaviny se obvykle dělí na povrchové, důlní, důlní skalní, důlně bezpečné a speciální Pyrotechnický zpožďovač: Pyrotechnické zařízení, které slouží ke zpoždění přenosu iniciace. Určená doba zpoždění je daná jeho konstrukcí a rychlostí hoření pyrotechnické slože Rozbuška: Základní rozněcovadlo, které slouží k aktivaci náplně (nálože). Skládá se buď z třaskaviny citlivé na jednoduchý počáteční podnět nebo častěji z třaskaviny a brizantní trhaviny, které jsou uloženy v plášti (dutince). Aktivuje se zážehem, nápichem jehlou, elektrickým proudem, stlačeným vzduchem nebo nárazem. Vytváří detonaci jako počáteční podnět Rozbušková jímka: Dutina v náložce, do které se vkládá rozbuška Rozněcovadlo: Muniční prvek (popř. jejich sestava), který zabezpečuje aktivaci náplně (nálože). Tento prvek se aktivuje jednoduchým vstupním podnětem (např. nárazem, nápichem, jiskrou nebo plamenem, třením). Výstupním podnětem k aktivaci náplně (nálože) je plamen nebo detonace. Rozněcovadla mohou tvořit muniční prvky roznětných zařízení (např. roznětky a rozbušky v zapalovačích). Rozněcovadla se dělí na: - základní rozněcovadla: rozbušky, roznětky, zápalky a elektrické palníky; - pomocná rozněcovadla: zápalnice, bleskovice a stopiny Roznětka: Základní rozněcovadlo, které slouží k zažehování rozbušek v zapalovačích (rozněcovačích). Nejčastěji se aktivuje nápichem ostrou jehlou (nápichová roznětka). Může se také aktivovat třením (třecí roznětka) nebo stlačeným vzduchem (tlaková roznětka). Vytváří plamen jako výstupní podnět. 7

8 Výbušina: Chemická látka nebo směs látek v tuhém nebo kapalném stavu, schopná vlivem vnějšího podnětu (roznětu) rychlé a samovolné chemické přeměny s uvolněním velkého množství tepla a plynných zplodin chemického výbuchu. Zpravidla se dělí na střeliviny, trhaviny, třaskaviny a pyrotechnické slože Zápalnice: Pomocné rozněcovadlo, které slouží k přenosu plamene. Má tvar žíly z černého prachu opatřené textilním nebo plastovým obalem. Aktivuje se plamenem a vytváří plamen jako výstupní podnět Zdvojený roznět: Sestava, která se skládá ze dvou nezávislých roznětných systémů Ženijní munice: Druh munice patřící do prostředků ženijní výzbroje, obsahující ženijní miny a výbušné nálože s roznětnými prostředky Ženijní náloživo: Druh ženijní munice. Ženijní náloživo je vyrobeno z vojenských trhavin a používá se výhradně v AČR. Dělí se na normální a speciální Ženijní rozbuška (Ž): Zážehová rozbuška, která se používá k roznětu náloží, popř. samostatných náložek a bleskovice Ženijní rozněcovadlo: Prostředek určený k zahájení reakce výbuchové přeměny ženijní munice. 5.2 Použité zkratky AČR Armáda České republiky ČOS Český obranný standard ČSN Česká technická norma ČSVN Československá (česká) vojenská norma NATO Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organisation ) PVC Polyvinylchlorid STANAG Standardizační dohoda NATO (NATO Standardisation Agreement) 6 Všeobecná ustanovení 6.1 Ženijní rozněcovadla se používají ke spolehlivému a bezpečnému odpálení náloží v rámci plnění úkolů ženijního zabezpečení. 6.2 Konstrukce ženijních rozněcovadel musí umožnit roznět jednotlivých náloží nebo skupin náloží těmito způsoby: - roznět zápalnicový; - roznět ohněm bleskovicový; - elektrický roznět; - sdružený (kombinovaný) roznět, tj. elektrický roznět spolu s roznětem ohněm s použitím bleskovice; - roznět přenosem detonace. 6.3 K roznětu náloží se v AČR používají tyto prostředky: - ženijní rozněcovadla: - zážehové rozbušky rozbuška Ž (ženijní); 8

9 - elektrické rozbušky bezpečnostní elektrická rozbuška Že-B; - elektrické rozbušky časované, bezpečnostní časovaná elektrická rozbuška ŽeČ-B; - elektrické palníky P-1 a P-2; - ženijní zápalnice; zápalnice PVC; - bleskovice; - bleskovicová počinková náložka BP-1; - průmyslově vyráběné Časované rozněcovače Ča Ro Z-60; - pomocné prostředky roznětu: - zdroje elektrického proudu kondenzátorové a tranzistorové roznětnice; - měřící přístroje voltohmmetry; - elektrické vodiče dvoužilové vodiče proudu; - pomůcky pro roznět - kleště na rozbušky, technická lepící páska, kombinované kleště, elektrotechnický nůž, rozbuškové šrouby atd. 6.4 Konstrukce ženijních rozněcovadel musí umožnit: - odpálení jednotlivých náloží; - zhotovení roznětových sítí; - připojení roznětových sítí k náložím; - připojení roznětových sítí k jednomu nebo více prostředkům počátečního impulsu odpálení (aktivačního prvku); - načasování výbuchu nálože nebo více náloží. 6.5 K odpálení jednotlivých náloží slouží roznětný řetězec zhotovený použitím ženijních rozněcovadel a pomocných prostředků roznětu v těchto možných konfiguracích: - časovaný rozněcovač Ča Ro Z-60 nálož; - pyrotechnická zápalka zápalnice zážehová rozbuška nálož; - zdroj elektrického proudu elektrické vodiče elektrická rozbuška - nálož; - zdroj elektrického proudu elektrické vodiče elektrický palník zážehová rozbuška nálož; - pyrotechnická zápalka zápalnice zážehová rozbuška bleskovice zážehová rozbuška nálož. 6.6 K iniciaci bleskovicové roznětové sítě při paralelním zapojení slouží roznětný řetězec zhotovený použitím ženijních rozněcovadel a pomocných prostředků roznětu v těchto možných konfiguracích: - pyrotechnická zápalka zápalnice zážehová rozbuška až šest odnoží bleskovice zážehová rozbuška nebo bleskovicová počinka (na konci každé odnože); - pyrotechnická zápalka zápalnice zážehová rozbuška náložka více než šest odnoží bleskovice zážehová rozbuška nebo bleskovicová počinka (na konci každé odnože). 6.7 K iniciaci roznětové sítě při použití elektrického roznětu slouží roznětný řetězec zhotovený použitím ženijních rozněcovadel a pomocných prostředků roznětu v těchto možných konfiguracích: - zdroj elektrického proudu elektrický vodič (přívodné vedení) úseková vedení v sériovém zapojení elektrické rozbušky; - zdroj elektrického proudu elektrický vodič (přívodné vedení) úseková vedení v paralelním zapojení elektrické rozbušky; - zdroj elektrického proudu elektrický vodič (přívodné vedení) úseková vedení v sérioparalelním zapojení elektrické rozbušky. 9

10 6.8 K iniciaci roznětové sítě při použití sdruženého (kombinovaného, zdvojeného) roznětu slouží zdvojený nebo vícenásobný řetězec zhotovený použitím kombinací elektrické roznětové sítě (nebo více elektrických roznětových sítí) a roznětu ohněm s použitím bleskovice. 7 Všeobecné technické požadavky 7.1 Jednotlivé druhy ženijních rozněcovadel tvoří prvky roznětného systému, proto musí být vzájemně plně kompatibilní podle charakteristiky tohoto systému (roznětové sítě). 7.2 Při konstrukci nových ženijních rozněcovadel musí být dodržena ustanovení ČOS , , , , , , , , STANAG 4238 a Ženijní rozněcovadla musí být z pohledu bezpečnosti schválena podle ČOS Nově zaváděná ženijní rozněcovadla musí být testována a hodnocena dle ČOS , , , STANAG 2818, 4239, 4324, 4327, 4337 a Požadavky na bezpečnost musí ženijní rozněcovadla splňovat po celou dobu životního cyklu a ve všech fázích použití za stanovených podmínek. 7.6 Roznětové sítě zhotovené z ženijních rozněcovadel tvoří nepřerušený roznětný řetězec, proto musí všechna rozněcovadla plnit stejné požadavky na bezpečnost. 7.7 Požadavky na spolehlivost U ženijních rozněcovadel se požaduje technická spolehlivost podle Technických podmínek pro výrobu a přejímání. 7.8 Požadavky na skladování a údržbu Výrobce ženijních rozněcovadel musí splnit všechny předepsané a technickou dokumentací stanovené a vzájemně odsouhlasené požadavky na skladování. Ženijní rozněcovadla se dodávají ve stavu, který po celou dobu životnosti nepožaduje provádění údržby. 7.9 Požadavky na konstrukční materiály Požadavky na konstrukční materiály pro ženijní rozněcovadla se stanovují v takticko- -technických požadavcích na konkrétní provedení Požadavky na dokumentaci Rozsah požadavků na zpracování průvodní a provozní dokumentace pro ženijní rozněcovadla se stanovuje v takticko-technických požadavcích na konkrétní provedení Konstrukce ženijních rozněcovadel musí umožňovat jejich přepravu po pozemních komunikacích, po železnici v souladu s ČSN a po dohodě s odběratelem i říční, námořní a vzdušnou přepravu v přepravních obalech truhlících a v některých případech specifikovaných odběratelem i volně uložených v nestandardních obalech. 10

11 Příloha A ČOS Příloha A (normativní) Elektrické rozbušky A.1 Určení Elektrické rozbušky jsou určeny k mžikovému nebo časovanému roznětu náloží trhavin, bleskovic, min a elektricky odpalovaných výbušných nástrah. Elektrické rozbušky se podle doby reakce dělí na: - elektrické rozbušky mžikové; - elektrické rozbušky časované. A.2 Technické požadavky a. Elektrické rozbušky se musí vyrábět v souladu s požadavky této normy podle technické dokumentace schválené stanoveným postupem. b. Mžiková elektrická rozbuška se musí skládat z dutinky, trhavinové náplně, elektrické iniciace a vodičů. c. Časovaná elektrická rozbuška se musí skládat z dutinky, trhavinové náplně, zpožďovače, elektrické iniciace a vodičů. d. Elektrická rozbuška musí být opatřena převlečným rozbuškovým šroubem pro upevnění rozbušky v rozbuškové jímce počinové náložky. e. Elektrická rozbuška musí být opatřena dvěma izolovanými vodiči o délce 3 m. f. Mžiková elektrická rozbuška musí být na přívodním vodiči opatřena štítkem s číslicí 0, značící mžikovou rozbušku. Stejné označení musí být vyraženo také na dně dutinky rozbušky. g. Časovaná elektrická rozbuška musí být na přívodním vodiči opatřena štítkem s číslicí označující stupeň časování. Stejná číslice musí být vyražena na dně dutinky rozbušky. h. Elektrické rozbušky musí mít tyto elektrické hodnoty: - odpor 1,0 až 1,3 Ω; - zážehový impuls 18 mj/ω; - elektrická pevnost 1,5 kv; - odolnost proti proudu 0,45 A po dobu 5 minut; - reakční čas mžikový do 2 ms; - reakční čas s odchylkou do 2 ms; - standardní rozbuška č. 8; - antistatická odolnost 5,0 kv/2000 pf. i. Elektrické rozbušky musí být funkční v rozmezí teplot od 50 C do + 60 C. j. Elektrické rozbušky musí být funkční ve vodě do hloubky 60 m po dobu 48 hodin. 11

12 Příloha A ČOS k. Časované elektrické rozbušky jsou vyráběny s různými časy zpoždění podle potřeby uživatele. Parametr zpoždění musí být uveden v technické dokumentaci odsouhlasené výrobcem a odběratelem. l. Vnější vzhled musí odpovídat požadavkům technické dokumentace a kontrolním vzorkům dohodnutým mezi výrobcem a odběratelem. m. Hodnoty parametrů, jež nejsou uvedeny v tomto standardu, se uvádějí v technické dokumentaci schválené výrobcem a odběratelem. n. Průměr elektrické rozbušky musí být maximálně 7 mm. o. Délka včetně převlečeného šroubu musí umožnit zasunutí do otvoru pro rozbušku hloubky 34 mm. A.3 Balení a. Elektrické rozbušky musí být baleny ve svazcích po 5 kusech, pět svazků (tj. 25 kusů rozbušek) je uloženo ve vodotěsné krabici. b. Elektrické rozbušky musí být baleny společně s tolerancí odporu maximálně 0,1 Ω. c. Krabice na uložení elektrických rozbušek musí být uvnitř vyložena hliníkovou fólií, která chrání rozbušky před možnými účinky elektromagnetické energie. d. Na víku krabice s uloženými rozbuškami musí být vyznačen druh rozbušek, počet kusů, ohmický odpor, zážehový impuls, stupeň časování série a rok výroby. e. Elektrické časované rozbušky jsou baleny po 25 kusech v jedné krabici podle stejného stupně časování. f. Deset krabic s rozbuškami je uloženo v truhlíku. g. Truhlíky na přepravu a skladování elektrických rozbušek a jejich popis musí být v souladu s požadavky odběratele stanovenými v technických podmínkách. 12

13 Příloha B ČOS Příloha B (normativní) Elektrické palníky B.1 Určení Elektrické palníky jsou určeny k roznětu zážehové rozbušky, k zapálení zápalnice, zážehu pyrotechnických složí a černého prachu. B.2 Technické požadavky a. Elektrické palníky se musí vyrábět v souladu s požadavky této normy podle technické dokumentace schválené stanoveným postupem. b. Elektrický palník se musí skládat z dutinky, nízkoodporového můstku, pilule se zápalnou složí a dvou přívodních izolovaných vodičů. Dutinka je vyrobena z kovového nebo jiného vhodného materiálu. c. Přívodní vodiče elektrického palníku musí mít délku 3 m. d. Elektrický palník musí přivést k roznětu zážehovou rozbušku zasunutou do palníku a upevněnou předepsaným způsobem. e. Elektrický palník musí zapálit zápalnici zasunutou do palníku a upevněnou předepsaným způsobem. f. Elektrický palník musí zažehnout pyrotechnickou slož nebo nálož černého prachu po adjustaci předepsaným způsobem. g. Vnější vzhled elektrického palníku musí odpovídat požadavkům technické dokumentace a kontrolním vzorkům dohodnutým mezi výrobcem a odběratelem. h. Hodnoty parametrů, jež nejsou uvedeny v tomto standardu, se uvádějí v technické dokumentaci schválené výrobcem a odběratelem. i. Vnitřní průměr elektrického palníku musí umožnit zasunutí zážehové rozbušky nebo zápalnice. j. Elektrické palníky musí mít tyto elektrické hodnoty: - odpor palníku s 3 m dlouhými vodiči od 1,0 Ω do 1,3 Ω; - zážehový impuls 18 mj/ω; - elektrická pevnost 1,5 kv; - odolnost proti proudu 0,45 A po dobu 5 minut; - antistatická odolnost 5,0 kv/2 000 pf. k. Elektrické hodnoty musí být uvedeny na štítku krabice s palníky spolu s ročníkem výroby, číslem série a hodnotou zážehového impulsu v mj/ω. 13

14 Příloha B ČOS B.3 Balení a. Elektrické palníky jsou baleny po 50 kusech ve vodotěsné krabici. b. Čtyři krabice jsou uloženy v truhlíku zhotoveném v souladu s požadavky normativně technické dokumentace. c. Truhlíky na přepravu a skladování elektrických palníků a jejich popis musí být v souladu s požadavky odběratele stanovenými v technických podmínkách. 14

15 Příloha C ČOS Příloha C (normativní) Zápalnice C.1 Určení Zápalnice je určena k iniciaci zážehové rozbušky nebo k zažehnutí nálože černého prachu. C.2 Technické požadavky a. Zápalnice se musí vyrábět v souladu s požadavky této normy podle technické dokumentace schválené stanoveným postupem. b. Zápalnice se musí skládat z nepřetržité duše černého prachu, která je chráněná opředením dvěma vrstvami juty a jednou vrstvou papíru. Povrchová izolace je z plastu černé nebo hnědé barvy. c. K zapálení zápalnice musí dojít od zápalky, jejíž hlavička se přiloží k duši šikmo seříznuté zápalnice a škrtne se o ni krabičkou. d. K zapálení zápalnice musí dojít od třecího zapalovače, který je k jednomu konci zápalnice průmyslově připevněn. e. Zápalnice musí bez poruchy iniciovat zážehovou rozbušku. f. Zápalnice musí být schopna zažehnout nálož černého prachu. g. Zápalnice musí hořet rovnoměrně, bez uhasínání, průšlehů a zapálení vzájemně se dotýkajících zápalnic. h. Povrch zápalnice musí být chráněn vrstvou z plastu, která nepropouští vodu. i. Vnější vzhled musí odpovídat požadavkům technické dokumentace a kontrolním vzorkům dohodnutým mezi výrobcem a odběratelem. j. Hodnoty parametrů, jež nejsou uvedeny v tomto standardu, se uvádějí v technické dokumentaci schválené výrobcem a odběratelem. k. Maximální průměr zápalnice může být 5,8 mm. l. Délka zápalnice ve svitku musí být 25 m ± 0,15 m. Oba konce zápalnice ve svitku jsou chráněny proti zvlhnutí ochrannou hliníkovou dutinkou. m. Rychlost hoření 1 m zápalnice je 125 s ± 15 s. Rychlost hoření se stanovuje při atmosférickém tlaku Pa a teplotě 20 o C ± 10 o C (293 K ± 10 K). n. Síla pro přetržení zápalnice musí být minimálně 800 N. Po zkoušce pevnosti musí být zachovány požadované parametry. o. Zápalnice musí být použitelná při působení teplot v rozmezí 40 o C až + 50 o C (233 K až 323 K). Při zkoušce odolnosti je zápalnice vystavená zvýšeným a sníženým teplotám po dobu 10 hodin. Po zkoušce odolnosti proti zvýšeným a sníženým teplotám musí zůstat zápalnice vodotěsná a dostatečně pružná, bez trhlin, zlomů a bez jiných poškození. Při působení vysokých teplot nesmí dojít ke slepení povrchu svinuté zápalnice. 15

16 Příloha C ČOS p. Vodotěsná izolace zápalnice musí zajistit odolnost proti vodě: - 24 hodin v hloubce 10 m; - 12 hodin v hloubce 20 m. Zkouška odolnosti proti vodě se v prvním případě provede tak, že se zápalnice ponoří do vody do předepsané hloubky tak, aby oba konce zápalnice vyčnívaly nad hladinou. Po zapálení jednoho konce musí duše prohořet po celé délce s viditelným vyšlehnutím plamene. Zkouška odolnosti proti vodě se v druhém případě provede tak, že se jeden konec zápalnice vodotěsně spojí s rozbuškou a ponoří do předepsané hloubky. Po zapálení zápalnice musí dojít ve stanoveném čase k roznětu rozbušky. Teplota vody je v obou případech 25 o C ± 10 o C (298 K ± 10 K). C.3 Balení a. Zápalnice je dodávána ve svitcích po 25 m. b. 10 svitků zápalnice je uloženo v truhlíku. c. Truhlíky na přepravu a skladování zápalnice a jejich popis musí být v souladu s požadavky odběratele stanovenými v technických podmínkách. 16

17 Příloha D ČOS Příloha D (normativní) Bleskovice D.1 Určení Bleskovice je pomocným rozněcovadlem, určeným k přenosu detonační vlny a k následné aktivaci zážehové rozbušky, bleskovicové počinové náložky nebo nálože plastické trhaviny. D.2 Technické požadavky a. Bleskovice se musí vyrábět v souladu s požadavky této normy podle technické dokumentace schválené stanoveným postupem. b. Bleskovice se musí skládat z nepřetržité duše brizantní trhaviny, např. pentritu. Povrch bleskovice musí být chráněn vrstvou z PVC nebo jiných materiálů nepropouštějících vodu. c. Povrch bleskovice je zelené barvy. d. Bleskovice musí úplně detonovat od elektrické nebo zážehové rozbušky v následujících typech zapojení: - větvením od rozbušky postupně na 2, 4 a 8 větví (8 odřezků po 4 m, 1 odřezek 4 m dlouhý, spojení uzly); - připojením 5 odřezků (každý délky 1 m) k základní bleskovici 6 m délky ve vzdálenostech po 1 m (spojení uzly); - připojením 5 odřezků (každý délky 1 m) k základní bleskovici 6 m délky ve vzdálenostech po 1 m (spojení motouzem, nití nebo izolační páskou); - při připojení rozbušky uprostřed 10 m bleskovice (spojení motouzem, nití nebo izolační páskou). e. Bleskovice musí bez poruchy přivést k výbuchu tritolovou náložku o hmotnosti 200 g v zapojení, kdy je bleskovice třikrát omotána kolem náložky a připevněna na dvou místech motouzem, nití nebo izolační páskou. f. Vnější vzhled musí odpovídat požadavkům technické dokumentace a kontrolním vzorkům dohodnutým mezi výrobcem a odběratelem. g. Hodnoty parametrů, jež nejsou uvedeny v tomto standardu se uvádějí v technické dokumentaci schválené výrobcem a odběratelem. h. Průměr bleskovice musí být do 5,8 mm. i. Délka bleskovice na cívce (ve svazku) musí být 50 m nebo 100 m. j. Detonační rychlost bleskovice je minimálně m s -1. k. Síla pro přetržení bleskovice musí být minimálně 800 N. Po zkoušce pevnosti musí být detonace bleskovice úplná. l. Bleskovice musí zachovávat schopnost detonace a dostatečnou pružnost pro svázání námořnickým uzlem při působení teplot: - zvýšených od + 40 C do + 65 C (od 313 K do 338 K); 17

18 Příloha D ČOS snížených od 28 C do 35 C (od 245 K do 238 K). Po zkoušce odolnosti proti zvýšeným a sníženým teplotám musí bleskovice úplně detonovat od elektrické nebo zážehové rozbušky při zapojení 4 odřezků bleskovice (každý 1 m délky) k základní bleskovici ve vzdálenostech po 1 m. m. Povlak odolný proti vodě a plášť bleskovice (podle typu bleskovice) musí zajistit odolnost proti vodě: - od 12 do 24 hodin v hloubce 2,0 m; - od 8 do 12 hodin v hloubce 20,0 m. Po zkoušce odolnosti proti vodě musí bleskovice úplně detonovat od elektrické nebo zážehové rozbušky při zapojení 4 odřezků bleskovice (každý 1 m délky) k základní bleskovici ve vzdálenostech po 1 m. n. Bleskovice nesmí detonovat při manipulaci, řezání, stříhání, přišlápnutí apod. Nesmí detonovat při řezání nožem a stříhání a nesmí detonovat, když na ni šlápne voják o hmotnosti 90 kg. D.3 Balení a. Bleskovice se dodává navinuta na dřevěných nebo plastových cívkách. b. Na cívce je nalepen papírový štítek s udáním výrobní série, ročníku a délky bleskovice na cívce. c. Cívky se balí do truhlíků zhotovených v souladu s požadavky normativně technické dokumentace. d. Truhlíky na přepravu a skladování bleskovice a jejich popis musí být v souladu s požadavky odběratele stanovenými v technických podmínkách. 18

19 Příloha E ČOS Příloha E (normativní) Zážehové rozbušky E.1 Určení Zážehové rozbušky jsou určeny k roznětu náloží nebo bleskovice. E.2 Technické požadavky a. Zážehové rozbušky se musí vyrábět v souladu s požadavky této normy podle technické dokumentace schválené stanoveným postupem. b. Zážehové rozbušky se musí skládat z dutinky obsahující v dolní části sekundární trhavinovou náplň a v horní části primární třaskavou náplň. c. Před primární třaskavou náplní musí být dutinka rozbušky prodloužena o volný prostor určený k zasunutí zápalnice nebo bleskovice. d. Prostor mezi primární náplní rozbušky a prostorem pro zasunutí zápalnice nebo bleskovice je uzavřen pojistkou, která musí mít v ose rozbušky kruhový otvor zabezpečující roznět náplně rozbušky bleskovicí, zápalnicí nebo elektrickým palníkem. e. Hloubka volného prostoru v dutince musí odpovídat rozměrům čelistí kleští na rozbušky nebo jiného zařízení, používaného za účelem bezpečného a vodotěsného spojení rozbušky se zápalnicí nebo bleskovicí. Doporučuje se požadovat hloubku 20 mm. f. K roznětu zážehové rozbušky musí dojít od zápalnice, bleskovice nebo elektrického palníku. g. Vnitřní průměr zážehové rozbušky musí odpovídat vnějšímu průměru používané zápalnice a bleskovice. Doporučuje se požadovat průměr 6,4 mm. h. Vnější průměr zážehové rozbušky musí odpovídat používanému elektrickému palníku, rozbuškovým šroubům používaným k upevnění rozbušky do nálože a rozbuškovým jímkám náloží. Doporučuje se požadovat průměr 6,95 mm. i. Délka zážehových rozbušek se doporučuje požadovat 44 mm. j. Zážehové rozbušky musí bez poruchy přivést k výbuchu ženijní náloživo. k. Vnější vzhled zážehové rozbušky musí odpovídat požadavkům technické dokumentace a kontrolním vzorkům dohodnutým mezi výrobcem a odběratelem. l. Hodnoty parametrů, jež nejsou uvedeny v tomto standardu, se uvádějí v technické dokumentaci schválené výrobcem a odběratelem. m. Zážehové rozbušky musí zachovávat schopnost detonace v rozmezí teplot od 30 C do + 40 C. n. Zážehové rozbušky musí být odolné tlaku vody při jejich použití ve vodě v hloubce 60 m po dobu 8 hodin. Spojení rozbušky se zdrojem iniciace musí být vodotěsné. o. Zážehové rozbušky musí mít iniciační schopnost standardní rozbušky č

20 Příloha E ČOS E.3 Balení a. Zážehové rozbušky se dodávají v krabičkách s odděleným uložením každé rozbušky. Uvnitř krabičky jsou otvory pro 15 rozbušek. Krabička musí být uzpůsobena tak, aby bylo možné rozbušky vyjmout po jednom kusu. b. Krabičky s rozbuškami musí uložené rozbušky chránit proti vlhku a mechanickým vlivům. c. Krabičky s rozbuškami jsou pro skladování a přepravu uloženy v počtu 200 kusů do truhlíků zhotovených v souladu s požadavky normativně technické dokumentace. d. Krabičky a truhlíky na přepravu a skladování zážehových rozbušek a jejich popis musí být v souladu s požadavky odběratele stanovenými v technických podmínkách. 20

21 (VOLNÁ STRANA) 21

22 (VOLNÁ STRANA) 22

23 (VOLNÁ STRANA) 23

24 Platnost českého obranného standardu od: 20.října 2006 K ČOS náleží Změny a Opravy : Změna, Oprava Platnost od Počet listů Poznámka U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, doplňcích a revizích ČOS jsou uveřejňována měsíčně ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v oddíle Ostatní oznámení. Vydal Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Tisk: Agentura vojenských informací a služeb Praha Rok vydání 2006, obsahuje 12 listů Distribuce: Odbor obranné standardizace Úř OSK SOJ, nám. Svobody 471, Praha 6, NEPRODEJNÉ 24

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.1 1. Přednáška Kompendium předmětu Trhací práce a rozpojování hornin Dokumentace a rozsah trhacích prací Rozsah trhacích prací prací Malý rozsah Malý rozsah

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY, HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI

BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY, HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY, HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY,

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PL ASTICKÉ DŮLNÍ SKALNÍ TRH AVIN Y AUSTROGEL P

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PL ASTICKÉ DŮLNÍ SKALNÍ TRH AVIN Y AUSTROGEL P 1. Rozsah a podmínky použití NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PL ASTICKÉ DŮLNÍ SKALNÍ TRH AVIN Y AUSTROGEL P 1.1 AUSTROGEL P je skalní, vodě odolná a ekologická trhavina (dále jen trhavina), která se může používat při

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Barevné značení a šablonování střel

Barevné značení a šablonování střel Německé letecké a protiletecké střelivo ráže 20 mm mjr. Václav Bilický Barevné značení a šablonování střel Popisné šablonování Zapalovače Nárazový mechanismus AZ 1502 Autodestrukce- Zerleger Zápalky nábojek

Více

KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY

KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU VÝMETNOU NÁPLNÍ

METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU VÝMETNOU NÁPLNÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU VÝMETNOU NÁPLNÍ Praha 1 (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Zapalovače řady nz-10

Zapalovače řady nz-10 Zapalovače řady nz-10 autor: Marcel Pištěk Po skončení 2. světové války vzešel požadavek na zavedení nového typu zapalovače, určeného pro kanónové a houfnicové tříštivětrhavé střely středních ráží. Základními

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 051625 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY

Více

Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy

Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy Kapitola 2.2 Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy 2.2.1 Třída 1 Výbušné látky a předměty 2.2.1.1 Kritéria 2.2.1.1.1 Pod název třídy 1 spadají: (a) výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi

Více

ČOS 131502 3. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE

ČOS 131502 3. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost VÝVOJ, VÝROBA, OPRAVY, ÚPRAVY, PŘEPRAVA, NÁKUP, PRODEJ, PŮJČOVÁNÍ, USCHOVÁVÁNÍ, ZNEHODNOCOVÁNÍ, NIČENÍ

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

ČOS 164003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ

ČOS 164003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ Základem pro

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

PROVÁDĚNÍ PYROTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

PROVÁDĚNÍ PYROTECHNICKÉHO PRŮZKUMU Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost PROVÁDĚNÍ PYROTECHNICKÉHO PRŮZKUMU AKTUALIZACE Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO PŘEPRAVU VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠIN

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO PŘEPRAVU VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠIN ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 139801 1. vydání ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO PŘEPRAVU VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠIN Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO PŘEPRAVU VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠIN

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 26. června 2002

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 26. června 2002 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června 2002 o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Nové normy v knihovně VÚBP

Nové normy v knihovně VÚBP Nové normy v knihovně VÚBP 1 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14040:2006. verze. Tato evropská norma

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA TP323 : Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA Vlastnosti výrobku Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory pro měřící prvek Pt00 a Pt000 4...20 ma

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy. ČESKÁ NORMA MDT 621.039.587:681.3.06 Březen 1994 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČSN IEC 987 35 6615 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ SYSTÉMY LENÍ boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití elegantní náhrada papírové kartonáže delší životnost možnost laminace pěnou potisk kombinace s PE a PP pěnami nízké výrobní náklady

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK KAPSOÉ FILTRY KS PAK Třída filtrace G2 - F9 F8 dle EN 779 pro záchyt hrubého a jemného prachu elká filtrační plocha dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty Filtrační médium ze syntetických nebo skelných

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER. PROFESSiONAL. Stabilní a bezpečné. EUROSTRAND OSB Řezivo. www.egger.cz/drevostavby

OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER. PROFESSiONAL. Stabilní a bezpečné. EUROSTRAND OSB Řezivo. www.egger.cz/drevostavby PROFESSiONAL OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER Stabilní a bezpečné Řezivo www.egger.cz/drevostavby OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER VŽDY TO SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ je schválený obalový materiál podle směrnice

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Obsah 1. Úvod definice základních pojmů 2. Osoby provádějící činnosti na EZ 3. Stručný přehled navazujících předpisů a norem 4. Principy a postupy při činnostech

Více

Standardní průtržné membrány STD

Standardní průtržné membrány STD Představení membrán STD Průtržné membrány STD, od společnosti CDC, jsou jednoduchá a spolehlivá pojišťovací zařízení z jednoho kusu kovu, a slouží především k zabezpečení tlakových nádob, potrubí a jiných

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 4-2 - P Olej hydraulický HM 32 NATO Code: neklasifikováno Odpovídá normě: MIL-PRF-17672D DIN

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění Tato prezentace představuje přehled našich praktických příkladů použití z oblasti průmyslu, který se zabývá výrobou zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

URČENÍ INICIAČNÍHO ZDROJE V PRŮBĚHU ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČINY VZNIKU POŽÁRU A VÝBUCHU DETERMINE THE SOURCE OF IGNITION DURING FIRE INVESTIGATION

URČENÍ INICIAČNÍHO ZDROJE V PRŮBĚHU ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČINY VZNIKU POŽÁRU A VÝBUCHU DETERMINE THE SOURCE OF IGNITION DURING FIRE INVESTIGATION URČENÍ INICIAČNÍHO ZDROJE V PRŮBĚHU ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČINY VZNIKU POŽÁRU A VÝBUCHU DETERMINE THE SOURCE OF IGNITION DURING FIRE INVESTIGATION Miroslava NEJTKOVÁ miroslava.nejtkova@ioolb.izscr.cz Došlo 15.

Více

VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ

VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ UTILIZATION OF EXPLOSIVE TECHNIQUES IN EARTHBOUND WILDFIRE SPREAD PREVENTION BY THE MEANS OF FOCUSED BLASTS

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání Balení pomocí volných inhibitorů koroze ( VCI ) Výhody VCI balení Úspora času + Snadné a rychlé používání. + Produkty mohou být použity ihned po rozbalení. Nízké náklady + Možnost kombinace balení a antikorozního

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

Testovací karty Leneta

Testovací karty Leneta Testovací karty Leneta Opacitní karty: Karty Penopac: Zobrazovací karty: Zobrazovací opacitní karty: Karty pro krycí schopnost: Karty pro nátěry aplikované štětcem: Karty pro dvojíté aplikátory: Nenatřené

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015 SKB-GROUP 20.08.2015 Seite 2 Zastoupení v rámci Evropy PRAKAB je součástí uskupení firem pod vedením SKB, která sídlí v rakouském Schwechatu 20.08.2015

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více