ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY"

Transkript

1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY Praha

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující originály dokumentů: ČSVN ČSVN ČSVN ČSVN Rozněcovadla. Názvy a definice. Elektrické rozbušky pro ženijní munici. Typy a základní rozměry. Zápalnice. Typy a základní parametry. Bleskovice. Všeobecné technické podmínky. Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

4 OBSAH Strana 1 Předmět standardu Nahrazení standardů (norem) Souvisící citované dokumenty Zpracovatel ČOS Pojmy, definice a zkratky Všeobecná ustanovení Všeobecné technické požadavky.. 10 Přílohy: Příloha A (normativní) Elektrické rozbušky Příloha B (normativní) Elektrické palníky Příloha C (normativní) Zápalnice Příloha D (normativní) Bleskovice Příloha E (normativní) Zážehové rozbušky

5 1 Předmět standardu Český obranný standard (dále jen ČOS ) stanovuje základní požadavky na ženijní rozněcovadla, a to všeobecné technické požadavky, požadavky na spolehlivost, bezpečnost, skladování a údržbu, na průvodní materiály a dokumentaci. Cílem vydání tohoto ČOS a jeho realizace v podmínkách ČR je zajistit zavádění takových ženijních rozněcovadel, které jsou bezpečné a funkčně zaměnitelné s podobnými prostředky používanými v NATO. Zavedení ČOS do praxe nemá za cíl vyřazovat nebo upravovat stávající ženijní rozněcovadla tam, kde by to znamenalo značné náklady, ale využít ustanovení tohoto ČOS při stanovování požadavků na nákup a vývoj nových prostředků pro potřeby ozbrojených sil ČR. 2 Nahrazení standardů (norem) Tímto ČOS se ruší: ČSVN ČSVN ČSVN ČSVN Rozněcovadla. Názvy a definice Elektrické rozbušky pro ženijní munici. Typy a základní rozměry Zápalnice. Typy a základní parametry Bleskovice. Všeobecné technické podmínky 3 Souvisící citované dokumenty V tomto standardu jsou odkazy na dále uvedené dokumenty, které se tímto stávají jeho normativní součástí. U odkazů, v nichž je uveden rok vydání souvisícího dokumentu platí tento souvisící dokument bez ohledu na to, zda existují novější vydání tohoto souvisícího dokumentu. U odkazů na dokument bez uvedení data jeho vydání platí vždy poslední vydání dokumentu. a) národní standardizační dokumenty: ČOS Postupy zkoušek munice ohněm s použitím kapalného paliva ČOS Postupy zkoušek odolnosti munice vůči zásahu malorážovou střelou ČOS Postupy testování munice pádovou zkouškou ČOS Hodnocení bezpečnosti a použitelnosti munice ČOS Postupy zkoušek munice na pomalý ohřev ČOS Postupy zkoušek munice na sympatetickou reakci ČOS Konstrukční bezpečnost munice používané pod vodní hladinou ČOS Konstrukční požadavky na iniciační systémy ČOS Bezpečná likvidace munice Konstrukční principy a požadavky, hodnocení bezpečnosti ČOS Zkoušky odolnosti munice a zbraňových systémů obsahujících elektricky rozněcované prostředky proti jadernému elektromagnetickému pulsu ČSN Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 a 1520 mm. Technické předpisy. 5

6 b) standardizační dokumenty NATO, ke kterým bylo ČR přistoupeno, ale které dosud nebyly v ČR zavedeny: STANAG 2818 Demolition Materiel: Design, Testing and Assessments AOP-31/32 Testování a hodnocení bezpečnosti a použitelnosti výbušného materiálu (výbušin) AOP-31/32 STANAG 4238 Munition Design Principles, Electrical/Electro-magnetic Environments Principy konstrukce munice, vlivy elektrického a elektromagnetického prostředí STANAG 4239 Electrostatic Discharge, Munitions Test Procedures Zkoušky působení elektrostatického výboje na munici STANAG 4324 Electromagnetic Radiation (Radio Frequency) Test Information to Determine the Safety and Suitability for Service of Electro-explosive Devices and Associated Electronic Systems in Munitions and Weapon Systems Informace o zkouškách vlivu elektromagnetického vysokofrekvenčního záření pro stanovení bezpečnosti a použitelnosti elektricky rozněcovatelných prostředků a přidružených elektronických systémů u munice a zbraňových systémů STANAG 4327 Lightning, Munition Assessment and Test Procedures Postupy zkoušení a hodnocení munice v prostředí s bleskovými výboji STANAG 4337 Surface-launched Munitions Appraisal, Safety and Environmental Tests Zkoušky bezpečnosti a vlivu vnějšího prostředí a hodnocení munice odpalované ze země STANAG 4496 Fragment Impact, Munition Test Procedure Postupy zkoušek munice na náraz střepiny STANAG 4497 Hand Emplaced Munitions (HEM), Principles for Safe Design Zásady konstrukční bezpečnosti nestřílené munice (HEM) 4 Zpracovatel ČOS VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, Ing. Bohumil Sodoma 5 Pojmy, definice a zkratky 5.1 Pojmy a definice Pro účely tohoto standardu jsou použity následující pojmy a definice: Bleskovice: Pomocné rozněcovadlo, které slouží k přenosu detonace. Má tvar žíly. Její duše se vyrábí z brizantní trhaviny a opatřuje se potřebným pružným a vodotěsným obalem. Aktivuje se detonací a vytváří detonaci jako výstupní podnět Detonační řetězec: Sestava rozněcovacích prvků uspořádaných tak, aby výstupem byl přenos detonace Elektrická pilule: Jeden ze základních rozněcovacích prvků, který se aktivuje elektrickým proudem. Sestává z odporového můstku, na kterém je nanesena roznětná a zážehová slož. 6

7 5.1.4 Elektrická rozbuška: Rozbuška, která se aktivuje elektrickým proudem. Vytváří detonaci jako výstupní podnět Elektrický palník: Základní rozněcovadlo, které slouží k zážehu zážehových rozbušek, zápalnice nebo černého prachu a pyrotechnických složí. Skládá se z elektrické pilule a zážehové slože, které jsou uloženy ve společném plášti (dutince). Aktivuje se elektrickým proudem a vytváří plamen jako výstupní podnět Nálož: Stanovené nebo vypočtené množství trhaviny připravené pro ničení munice a výbušin nebo pro trhací práce. Podle tvaru se nálože zpravidla dělí na soustředěné, táhlé, tvarové a usměrněné (kumulativní). Každá nálož je charakterizovaná svou hmotností, tvarem, umístěním, obalem a druhem použité trhaviny Náložka: Druh náloživa, které dodává výrobce v normalizovaném tvaru. Z náložek se mohou sestavovat nálože požadovaného tvaru a velikosti nebo se náložky používají samostatně Plastická trhavina: Trhavina s takovým množstvím plastifikátoru (plastifikační přísady), které jí uděluje plastický charakter. Je ji možno za normálních teplot formovat do požadovaného tvaru Počinová nálož: Iniciační nálož, která přenáší detonační vlnu na celou nálož Průmyslová trhavina: Trhavina používaná převážně při trhacích pracích v různých průmyslových odvětvích. Průmyslové trhaviny se obvykle dělí na povrchové, důlní, důlní skalní, důlně bezpečné a speciální Pyrotechnický zpožďovač: Pyrotechnické zařízení, které slouží ke zpoždění přenosu iniciace. Určená doba zpoždění je daná jeho konstrukcí a rychlostí hoření pyrotechnické slože Rozbuška: Základní rozněcovadlo, které slouží k aktivaci náplně (nálože). Skládá se buď z třaskaviny citlivé na jednoduchý počáteční podnět nebo častěji z třaskaviny a brizantní trhaviny, které jsou uloženy v plášti (dutince). Aktivuje se zážehem, nápichem jehlou, elektrickým proudem, stlačeným vzduchem nebo nárazem. Vytváří detonaci jako počáteční podnět Rozbušková jímka: Dutina v náložce, do které se vkládá rozbuška Rozněcovadlo: Muniční prvek (popř. jejich sestava), který zabezpečuje aktivaci náplně (nálože). Tento prvek se aktivuje jednoduchým vstupním podnětem (např. nárazem, nápichem, jiskrou nebo plamenem, třením). Výstupním podnětem k aktivaci náplně (nálože) je plamen nebo detonace. Rozněcovadla mohou tvořit muniční prvky roznětných zařízení (např. roznětky a rozbušky v zapalovačích). Rozněcovadla se dělí na: - základní rozněcovadla: rozbušky, roznětky, zápalky a elektrické palníky; - pomocná rozněcovadla: zápalnice, bleskovice a stopiny Roznětka: Základní rozněcovadlo, které slouží k zažehování rozbušek v zapalovačích (rozněcovačích). Nejčastěji se aktivuje nápichem ostrou jehlou (nápichová roznětka). Může se také aktivovat třením (třecí roznětka) nebo stlačeným vzduchem (tlaková roznětka). Vytváří plamen jako výstupní podnět. 7

8 Výbušina: Chemická látka nebo směs látek v tuhém nebo kapalném stavu, schopná vlivem vnějšího podnětu (roznětu) rychlé a samovolné chemické přeměny s uvolněním velkého množství tepla a plynných zplodin chemického výbuchu. Zpravidla se dělí na střeliviny, trhaviny, třaskaviny a pyrotechnické slože Zápalnice: Pomocné rozněcovadlo, které slouží k přenosu plamene. Má tvar žíly z černého prachu opatřené textilním nebo plastovým obalem. Aktivuje se plamenem a vytváří plamen jako výstupní podnět Zdvojený roznět: Sestava, která se skládá ze dvou nezávislých roznětných systémů Ženijní munice: Druh munice patřící do prostředků ženijní výzbroje, obsahující ženijní miny a výbušné nálože s roznětnými prostředky Ženijní náloživo: Druh ženijní munice. Ženijní náloživo je vyrobeno z vojenských trhavin a používá se výhradně v AČR. Dělí se na normální a speciální Ženijní rozbuška (Ž): Zážehová rozbuška, která se používá k roznětu náloží, popř. samostatných náložek a bleskovice Ženijní rozněcovadlo: Prostředek určený k zahájení reakce výbuchové přeměny ženijní munice. 5.2 Použité zkratky AČR Armáda České republiky ČOS Český obranný standard ČSN Česká technická norma ČSVN Československá (česká) vojenská norma NATO Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organisation ) PVC Polyvinylchlorid STANAG Standardizační dohoda NATO (NATO Standardisation Agreement) 6 Všeobecná ustanovení 6.1 Ženijní rozněcovadla se používají ke spolehlivému a bezpečnému odpálení náloží v rámci plnění úkolů ženijního zabezpečení. 6.2 Konstrukce ženijních rozněcovadel musí umožnit roznět jednotlivých náloží nebo skupin náloží těmito způsoby: - roznět zápalnicový; - roznět ohněm bleskovicový; - elektrický roznět; - sdružený (kombinovaný) roznět, tj. elektrický roznět spolu s roznětem ohněm s použitím bleskovice; - roznět přenosem detonace. 6.3 K roznětu náloží se v AČR používají tyto prostředky: - ženijní rozněcovadla: - zážehové rozbušky rozbuška Ž (ženijní); 8

9 - elektrické rozbušky bezpečnostní elektrická rozbuška Že-B; - elektrické rozbušky časované, bezpečnostní časovaná elektrická rozbuška ŽeČ-B; - elektrické palníky P-1 a P-2; - ženijní zápalnice; zápalnice PVC; - bleskovice; - bleskovicová počinková náložka BP-1; - průmyslově vyráběné Časované rozněcovače Ča Ro Z-60; - pomocné prostředky roznětu: - zdroje elektrického proudu kondenzátorové a tranzistorové roznětnice; - měřící přístroje voltohmmetry; - elektrické vodiče dvoužilové vodiče proudu; - pomůcky pro roznět - kleště na rozbušky, technická lepící páska, kombinované kleště, elektrotechnický nůž, rozbuškové šrouby atd. 6.4 Konstrukce ženijních rozněcovadel musí umožnit: - odpálení jednotlivých náloží; - zhotovení roznětových sítí; - připojení roznětových sítí k náložím; - připojení roznětových sítí k jednomu nebo více prostředkům počátečního impulsu odpálení (aktivačního prvku); - načasování výbuchu nálože nebo více náloží. 6.5 K odpálení jednotlivých náloží slouží roznětný řetězec zhotovený použitím ženijních rozněcovadel a pomocných prostředků roznětu v těchto možných konfiguracích: - časovaný rozněcovač Ča Ro Z-60 nálož; - pyrotechnická zápalka zápalnice zážehová rozbuška nálož; - zdroj elektrického proudu elektrické vodiče elektrická rozbuška - nálož; - zdroj elektrického proudu elektrické vodiče elektrický palník zážehová rozbuška nálož; - pyrotechnická zápalka zápalnice zážehová rozbuška bleskovice zážehová rozbuška nálož. 6.6 K iniciaci bleskovicové roznětové sítě při paralelním zapojení slouží roznětný řetězec zhotovený použitím ženijních rozněcovadel a pomocných prostředků roznětu v těchto možných konfiguracích: - pyrotechnická zápalka zápalnice zážehová rozbuška až šest odnoží bleskovice zážehová rozbuška nebo bleskovicová počinka (na konci každé odnože); - pyrotechnická zápalka zápalnice zážehová rozbuška náložka více než šest odnoží bleskovice zážehová rozbuška nebo bleskovicová počinka (na konci každé odnože). 6.7 K iniciaci roznětové sítě při použití elektrického roznětu slouží roznětný řetězec zhotovený použitím ženijních rozněcovadel a pomocných prostředků roznětu v těchto možných konfiguracích: - zdroj elektrického proudu elektrický vodič (přívodné vedení) úseková vedení v sériovém zapojení elektrické rozbušky; - zdroj elektrického proudu elektrický vodič (přívodné vedení) úseková vedení v paralelním zapojení elektrické rozbušky; - zdroj elektrického proudu elektrický vodič (přívodné vedení) úseková vedení v sérioparalelním zapojení elektrické rozbušky. 9

10 6.8 K iniciaci roznětové sítě při použití sdruženého (kombinovaného, zdvojeného) roznětu slouží zdvojený nebo vícenásobný řetězec zhotovený použitím kombinací elektrické roznětové sítě (nebo více elektrických roznětových sítí) a roznětu ohněm s použitím bleskovice. 7 Všeobecné technické požadavky 7.1 Jednotlivé druhy ženijních rozněcovadel tvoří prvky roznětného systému, proto musí být vzájemně plně kompatibilní podle charakteristiky tohoto systému (roznětové sítě). 7.2 Při konstrukci nových ženijních rozněcovadel musí být dodržena ustanovení ČOS , , , , , , , , STANAG 4238 a Ženijní rozněcovadla musí být z pohledu bezpečnosti schválena podle ČOS Nově zaváděná ženijní rozněcovadla musí být testována a hodnocena dle ČOS , , , STANAG 2818, 4239, 4324, 4327, 4337 a Požadavky na bezpečnost musí ženijní rozněcovadla splňovat po celou dobu životního cyklu a ve všech fázích použití za stanovených podmínek. 7.6 Roznětové sítě zhotovené z ženijních rozněcovadel tvoří nepřerušený roznětný řetězec, proto musí všechna rozněcovadla plnit stejné požadavky na bezpečnost. 7.7 Požadavky na spolehlivost U ženijních rozněcovadel se požaduje technická spolehlivost podle Technických podmínek pro výrobu a přejímání. 7.8 Požadavky na skladování a údržbu Výrobce ženijních rozněcovadel musí splnit všechny předepsané a technickou dokumentací stanovené a vzájemně odsouhlasené požadavky na skladování. Ženijní rozněcovadla se dodávají ve stavu, který po celou dobu životnosti nepožaduje provádění údržby. 7.9 Požadavky na konstrukční materiály Požadavky na konstrukční materiály pro ženijní rozněcovadla se stanovují v takticko- -technických požadavcích na konkrétní provedení Požadavky na dokumentaci Rozsah požadavků na zpracování průvodní a provozní dokumentace pro ženijní rozněcovadla se stanovuje v takticko-technických požadavcích na konkrétní provedení Konstrukce ženijních rozněcovadel musí umožňovat jejich přepravu po pozemních komunikacích, po železnici v souladu s ČSN a po dohodě s odběratelem i říční, námořní a vzdušnou přepravu v přepravních obalech truhlících a v některých případech specifikovaných odběratelem i volně uložených v nestandardních obalech. 10

11 Příloha A ČOS Příloha A (normativní) Elektrické rozbušky A.1 Určení Elektrické rozbušky jsou určeny k mžikovému nebo časovanému roznětu náloží trhavin, bleskovic, min a elektricky odpalovaných výbušných nástrah. Elektrické rozbušky se podle doby reakce dělí na: - elektrické rozbušky mžikové; - elektrické rozbušky časované. A.2 Technické požadavky a. Elektrické rozbušky se musí vyrábět v souladu s požadavky této normy podle technické dokumentace schválené stanoveným postupem. b. Mžiková elektrická rozbuška se musí skládat z dutinky, trhavinové náplně, elektrické iniciace a vodičů. c. Časovaná elektrická rozbuška se musí skládat z dutinky, trhavinové náplně, zpožďovače, elektrické iniciace a vodičů. d. Elektrická rozbuška musí být opatřena převlečným rozbuškovým šroubem pro upevnění rozbušky v rozbuškové jímce počinové náložky. e. Elektrická rozbuška musí být opatřena dvěma izolovanými vodiči o délce 3 m. f. Mžiková elektrická rozbuška musí být na přívodním vodiči opatřena štítkem s číslicí 0, značící mžikovou rozbušku. Stejné označení musí být vyraženo také na dně dutinky rozbušky. g. Časovaná elektrická rozbuška musí být na přívodním vodiči opatřena štítkem s číslicí označující stupeň časování. Stejná číslice musí být vyražena na dně dutinky rozbušky. h. Elektrické rozbušky musí mít tyto elektrické hodnoty: - odpor 1,0 až 1,3 Ω; - zážehový impuls 18 mj/ω; - elektrická pevnost 1,5 kv; - odolnost proti proudu 0,45 A po dobu 5 minut; - reakční čas mžikový do 2 ms; - reakční čas s odchylkou do 2 ms; - standardní rozbuška č. 8; - antistatická odolnost 5,0 kv/2000 pf. i. Elektrické rozbušky musí být funkční v rozmezí teplot od 50 C do + 60 C. j. Elektrické rozbušky musí být funkční ve vodě do hloubky 60 m po dobu 48 hodin. 11

12 Příloha A ČOS k. Časované elektrické rozbušky jsou vyráběny s různými časy zpoždění podle potřeby uživatele. Parametr zpoždění musí být uveden v technické dokumentaci odsouhlasené výrobcem a odběratelem. l. Vnější vzhled musí odpovídat požadavkům technické dokumentace a kontrolním vzorkům dohodnutým mezi výrobcem a odběratelem. m. Hodnoty parametrů, jež nejsou uvedeny v tomto standardu, se uvádějí v technické dokumentaci schválené výrobcem a odběratelem. n. Průměr elektrické rozbušky musí být maximálně 7 mm. o. Délka včetně převlečeného šroubu musí umožnit zasunutí do otvoru pro rozbušku hloubky 34 mm. A.3 Balení a. Elektrické rozbušky musí být baleny ve svazcích po 5 kusech, pět svazků (tj. 25 kusů rozbušek) je uloženo ve vodotěsné krabici. b. Elektrické rozbušky musí být baleny společně s tolerancí odporu maximálně 0,1 Ω. c. Krabice na uložení elektrických rozbušek musí být uvnitř vyložena hliníkovou fólií, která chrání rozbušky před možnými účinky elektromagnetické energie. d. Na víku krabice s uloženými rozbuškami musí být vyznačen druh rozbušek, počet kusů, ohmický odpor, zážehový impuls, stupeň časování série a rok výroby. e. Elektrické časované rozbušky jsou baleny po 25 kusech v jedné krabici podle stejného stupně časování. f. Deset krabic s rozbuškami je uloženo v truhlíku. g. Truhlíky na přepravu a skladování elektrických rozbušek a jejich popis musí být v souladu s požadavky odběratele stanovenými v technických podmínkách. 12

13 Příloha B ČOS Příloha B (normativní) Elektrické palníky B.1 Určení Elektrické palníky jsou určeny k roznětu zážehové rozbušky, k zapálení zápalnice, zážehu pyrotechnických složí a černého prachu. B.2 Technické požadavky a. Elektrické palníky se musí vyrábět v souladu s požadavky této normy podle technické dokumentace schválené stanoveným postupem. b. Elektrický palník se musí skládat z dutinky, nízkoodporového můstku, pilule se zápalnou složí a dvou přívodních izolovaných vodičů. Dutinka je vyrobena z kovového nebo jiného vhodného materiálu. c. Přívodní vodiče elektrického palníku musí mít délku 3 m. d. Elektrický palník musí přivést k roznětu zážehovou rozbušku zasunutou do palníku a upevněnou předepsaným způsobem. e. Elektrický palník musí zapálit zápalnici zasunutou do palníku a upevněnou předepsaným způsobem. f. Elektrický palník musí zažehnout pyrotechnickou slož nebo nálož černého prachu po adjustaci předepsaným způsobem. g. Vnější vzhled elektrického palníku musí odpovídat požadavkům technické dokumentace a kontrolním vzorkům dohodnutým mezi výrobcem a odběratelem. h. Hodnoty parametrů, jež nejsou uvedeny v tomto standardu, se uvádějí v technické dokumentaci schválené výrobcem a odběratelem. i. Vnitřní průměr elektrického palníku musí umožnit zasunutí zážehové rozbušky nebo zápalnice. j. Elektrické palníky musí mít tyto elektrické hodnoty: - odpor palníku s 3 m dlouhými vodiči od 1,0 Ω do 1,3 Ω; - zážehový impuls 18 mj/ω; - elektrická pevnost 1,5 kv; - odolnost proti proudu 0,45 A po dobu 5 minut; - antistatická odolnost 5,0 kv/2 000 pf. k. Elektrické hodnoty musí být uvedeny na štítku krabice s palníky spolu s ročníkem výroby, číslem série a hodnotou zážehového impulsu v mj/ω. 13

14 Příloha B ČOS B.3 Balení a. Elektrické palníky jsou baleny po 50 kusech ve vodotěsné krabici. b. Čtyři krabice jsou uloženy v truhlíku zhotoveném v souladu s požadavky normativně technické dokumentace. c. Truhlíky na přepravu a skladování elektrických palníků a jejich popis musí být v souladu s požadavky odběratele stanovenými v technických podmínkách. 14

15 Příloha C ČOS Příloha C (normativní) Zápalnice C.1 Určení Zápalnice je určena k iniciaci zážehové rozbušky nebo k zažehnutí nálože černého prachu. C.2 Technické požadavky a. Zápalnice se musí vyrábět v souladu s požadavky této normy podle technické dokumentace schválené stanoveným postupem. b. Zápalnice se musí skládat z nepřetržité duše černého prachu, která je chráněná opředením dvěma vrstvami juty a jednou vrstvou papíru. Povrchová izolace je z plastu černé nebo hnědé barvy. c. K zapálení zápalnice musí dojít od zápalky, jejíž hlavička se přiloží k duši šikmo seříznuté zápalnice a škrtne se o ni krabičkou. d. K zapálení zápalnice musí dojít od třecího zapalovače, který je k jednomu konci zápalnice průmyslově připevněn. e. Zápalnice musí bez poruchy iniciovat zážehovou rozbušku. f. Zápalnice musí být schopna zažehnout nálož černého prachu. g. Zápalnice musí hořet rovnoměrně, bez uhasínání, průšlehů a zapálení vzájemně se dotýkajících zápalnic. h. Povrch zápalnice musí být chráněn vrstvou z plastu, která nepropouští vodu. i. Vnější vzhled musí odpovídat požadavkům technické dokumentace a kontrolním vzorkům dohodnutým mezi výrobcem a odběratelem. j. Hodnoty parametrů, jež nejsou uvedeny v tomto standardu, se uvádějí v technické dokumentaci schválené výrobcem a odběratelem. k. Maximální průměr zápalnice může být 5,8 mm. l. Délka zápalnice ve svitku musí být 25 m ± 0,15 m. Oba konce zápalnice ve svitku jsou chráněny proti zvlhnutí ochrannou hliníkovou dutinkou. m. Rychlost hoření 1 m zápalnice je 125 s ± 15 s. Rychlost hoření se stanovuje při atmosférickém tlaku Pa a teplotě 20 o C ± 10 o C (293 K ± 10 K). n. Síla pro přetržení zápalnice musí být minimálně 800 N. Po zkoušce pevnosti musí být zachovány požadované parametry. o. Zápalnice musí být použitelná při působení teplot v rozmezí 40 o C až + 50 o C (233 K až 323 K). Při zkoušce odolnosti je zápalnice vystavená zvýšeným a sníženým teplotám po dobu 10 hodin. Po zkoušce odolnosti proti zvýšeným a sníženým teplotám musí zůstat zápalnice vodotěsná a dostatečně pružná, bez trhlin, zlomů a bez jiných poškození. Při působení vysokých teplot nesmí dojít ke slepení povrchu svinuté zápalnice. 15

16 Příloha C ČOS p. Vodotěsná izolace zápalnice musí zajistit odolnost proti vodě: - 24 hodin v hloubce 10 m; - 12 hodin v hloubce 20 m. Zkouška odolnosti proti vodě se v prvním případě provede tak, že se zápalnice ponoří do vody do předepsané hloubky tak, aby oba konce zápalnice vyčnívaly nad hladinou. Po zapálení jednoho konce musí duše prohořet po celé délce s viditelným vyšlehnutím plamene. Zkouška odolnosti proti vodě se v druhém případě provede tak, že se jeden konec zápalnice vodotěsně spojí s rozbuškou a ponoří do předepsané hloubky. Po zapálení zápalnice musí dojít ve stanoveném čase k roznětu rozbušky. Teplota vody je v obou případech 25 o C ± 10 o C (298 K ± 10 K). C.3 Balení a. Zápalnice je dodávána ve svitcích po 25 m. b. 10 svitků zápalnice je uloženo v truhlíku. c. Truhlíky na přepravu a skladování zápalnice a jejich popis musí být v souladu s požadavky odběratele stanovenými v technických podmínkách. 16

17 Příloha D ČOS Příloha D (normativní) Bleskovice D.1 Určení Bleskovice je pomocným rozněcovadlem, určeným k přenosu detonační vlny a k následné aktivaci zážehové rozbušky, bleskovicové počinové náložky nebo nálože plastické trhaviny. D.2 Technické požadavky a. Bleskovice se musí vyrábět v souladu s požadavky této normy podle technické dokumentace schválené stanoveným postupem. b. Bleskovice se musí skládat z nepřetržité duše brizantní trhaviny, např. pentritu. Povrch bleskovice musí být chráněn vrstvou z PVC nebo jiných materiálů nepropouštějících vodu. c. Povrch bleskovice je zelené barvy. d. Bleskovice musí úplně detonovat od elektrické nebo zážehové rozbušky v následujících typech zapojení: - větvením od rozbušky postupně na 2, 4 a 8 větví (8 odřezků po 4 m, 1 odřezek 4 m dlouhý, spojení uzly); - připojením 5 odřezků (každý délky 1 m) k základní bleskovici 6 m délky ve vzdálenostech po 1 m (spojení uzly); - připojením 5 odřezků (každý délky 1 m) k základní bleskovici 6 m délky ve vzdálenostech po 1 m (spojení motouzem, nití nebo izolační páskou); - při připojení rozbušky uprostřed 10 m bleskovice (spojení motouzem, nití nebo izolační páskou). e. Bleskovice musí bez poruchy přivést k výbuchu tritolovou náložku o hmotnosti 200 g v zapojení, kdy je bleskovice třikrát omotána kolem náložky a připevněna na dvou místech motouzem, nití nebo izolační páskou. f. Vnější vzhled musí odpovídat požadavkům technické dokumentace a kontrolním vzorkům dohodnutým mezi výrobcem a odběratelem. g. Hodnoty parametrů, jež nejsou uvedeny v tomto standardu se uvádějí v technické dokumentaci schválené výrobcem a odběratelem. h. Průměr bleskovice musí být do 5,8 mm. i. Délka bleskovice na cívce (ve svazku) musí být 50 m nebo 100 m. j. Detonační rychlost bleskovice je minimálně m s -1. k. Síla pro přetržení bleskovice musí být minimálně 800 N. Po zkoušce pevnosti musí být detonace bleskovice úplná. l. Bleskovice musí zachovávat schopnost detonace a dostatečnou pružnost pro svázání námořnickým uzlem při působení teplot: - zvýšených od + 40 C do + 65 C (od 313 K do 338 K); 17

18 Příloha D ČOS snížených od 28 C do 35 C (od 245 K do 238 K). Po zkoušce odolnosti proti zvýšeným a sníženým teplotám musí bleskovice úplně detonovat od elektrické nebo zážehové rozbušky při zapojení 4 odřezků bleskovice (každý 1 m délky) k základní bleskovici ve vzdálenostech po 1 m. m. Povlak odolný proti vodě a plášť bleskovice (podle typu bleskovice) musí zajistit odolnost proti vodě: - od 12 do 24 hodin v hloubce 2,0 m; - od 8 do 12 hodin v hloubce 20,0 m. Po zkoušce odolnosti proti vodě musí bleskovice úplně detonovat od elektrické nebo zážehové rozbušky při zapojení 4 odřezků bleskovice (každý 1 m délky) k základní bleskovici ve vzdálenostech po 1 m. n. Bleskovice nesmí detonovat při manipulaci, řezání, stříhání, přišlápnutí apod. Nesmí detonovat při řezání nožem a stříhání a nesmí detonovat, když na ni šlápne voják o hmotnosti 90 kg. D.3 Balení a. Bleskovice se dodává navinuta na dřevěných nebo plastových cívkách. b. Na cívce je nalepen papírový štítek s udáním výrobní série, ročníku a délky bleskovice na cívce. c. Cívky se balí do truhlíků zhotovených v souladu s požadavky normativně technické dokumentace. d. Truhlíky na přepravu a skladování bleskovice a jejich popis musí být v souladu s požadavky odběratele stanovenými v technických podmínkách. 18

19 Příloha E ČOS Příloha E (normativní) Zážehové rozbušky E.1 Určení Zážehové rozbušky jsou určeny k roznětu náloží nebo bleskovice. E.2 Technické požadavky a. Zážehové rozbušky se musí vyrábět v souladu s požadavky této normy podle technické dokumentace schválené stanoveným postupem. b. Zážehové rozbušky se musí skládat z dutinky obsahující v dolní části sekundární trhavinovou náplň a v horní části primární třaskavou náplň. c. Před primární třaskavou náplní musí být dutinka rozbušky prodloužena o volný prostor určený k zasunutí zápalnice nebo bleskovice. d. Prostor mezi primární náplní rozbušky a prostorem pro zasunutí zápalnice nebo bleskovice je uzavřen pojistkou, která musí mít v ose rozbušky kruhový otvor zabezpečující roznět náplně rozbušky bleskovicí, zápalnicí nebo elektrickým palníkem. e. Hloubka volného prostoru v dutince musí odpovídat rozměrům čelistí kleští na rozbušky nebo jiného zařízení, používaného za účelem bezpečného a vodotěsného spojení rozbušky se zápalnicí nebo bleskovicí. Doporučuje se požadovat hloubku 20 mm. f. K roznětu zážehové rozbušky musí dojít od zápalnice, bleskovice nebo elektrického palníku. g. Vnitřní průměr zážehové rozbušky musí odpovídat vnějšímu průměru používané zápalnice a bleskovice. Doporučuje se požadovat průměr 6,4 mm. h. Vnější průměr zážehové rozbušky musí odpovídat používanému elektrickému palníku, rozbuškovým šroubům používaným k upevnění rozbušky do nálože a rozbuškovým jímkám náloží. Doporučuje se požadovat průměr 6,95 mm. i. Délka zážehových rozbušek se doporučuje požadovat 44 mm. j. Zážehové rozbušky musí bez poruchy přivést k výbuchu ženijní náloživo. k. Vnější vzhled zážehové rozbušky musí odpovídat požadavkům technické dokumentace a kontrolním vzorkům dohodnutým mezi výrobcem a odběratelem. l. Hodnoty parametrů, jež nejsou uvedeny v tomto standardu, se uvádějí v technické dokumentaci schválené výrobcem a odběratelem. m. Zážehové rozbušky musí zachovávat schopnost detonace v rozmezí teplot od 30 C do + 40 C. n. Zážehové rozbušky musí být odolné tlaku vody při jejich použití ve vodě v hloubce 60 m po dobu 8 hodin. Spojení rozbušky se zdrojem iniciace musí být vodotěsné. o. Zážehové rozbušky musí mít iniciační schopnost standardní rozbušky č

20 Příloha E ČOS E.3 Balení a. Zážehové rozbušky se dodávají v krabičkách s odděleným uložením každé rozbušky. Uvnitř krabičky jsou otvory pro 15 rozbušek. Krabička musí být uzpůsobena tak, aby bylo možné rozbušky vyjmout po jednom kusu. b. Krabičky s rozbuškami musí uložené rozbušky chránit proti vlhku a mechanickým vlivům. c. Krabičky s rozbuškami jsou pro skladování a přepravu uloženy v počtu 200 kusů do truhlíků zhotovených v souladu s požadavky normativně technické dokumentace. d. Krabičky a truhlíky na přepravu a skladování zážehových rozbušek a jejich popis musí být v souladu s požadavky odběratele stanovenými v technických podmínkách. 20

21 (VOLNÁ STRANA) 21

22 (VOLNÁ STRANA) 22

23 (VOLNÁ STRANA) 23

24 Platnost českého obranného standardu od: 20.října 2006 K ČOS náleží Změny a Opravy : Změna, Oprava Platnost od Počet listů Poznámka U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, doplňcích a revizích ČOS jsou uveřejňována měsíčně ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v oddíle Ostatní oznámení. Vydal Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Tisk: Agentura vojenských informací a služeb Praha Rok vydání 2006, obsahuje 12 listů Distribuce: Odbor obranné standardizace Úř OSK SOJ, nám. Svobody 471, Praha 6, NEPRODEJNÉ 24

MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO)

MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD červen 2004 MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující

Více

ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008

ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008 ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008 Základní složky trhavin Látky výbušné estery kyseliny dusičné, aromatické nitrolátky Nytroglycerin olej. Kapalina, těkavá, tuhne při 10 C, citlivá, detonační rychlost 8500m/sec

Více

Zobrazený rozněcovač se používá u. a. Glass mine 43 b. T Mi-35 c. Topf mine A 4531

Zobrazený rozněcovač se používá u. a. Glass mine 43 b. T Mi-35 c. Topf mine A 4531 301 Zobrazený rozněcovač se používá u 302 a. Glass mine 43 b. T Mi-35 c. Topf mine A 4531 Zobrazený rozněcovač T. Mi.Z.43 má stav součástek 303 a. po úplné adjustaci do miny b. při nájezdu na minu c. po

Více

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ.

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál

Více

LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ

LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující

Více

ČOS vydání Oprava 3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONSTRUKCE LETECKÝCH PODVĚSŮ

ČOS vydání Oprava 3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONSTRUKCE LETECKÝCH PODVĚSŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONSTRUKCE LETECKÝCH PODVĚSŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONSTRUKCE LETECKÝCH PODVĚSŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu byl následující originál dokumentu: STANAG

Více

MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO)

MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD prosinec 2003 MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY PRO GRAVITAČNÍ SHOZ PODVĚSŮ

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY PRO GRAVITAČNÍ SHOZ PODVĚSŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY PRO GRAVITAČNÍ SHOZ PODVĚSŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY PRO GRAVITAČNÍ SHOZ PODVĚSŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího

Více

PROPOJOVACÍ PRVKY PRO POMOCNÉ STARTOVÁNÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL

PROPOJOVACÍ PRVKY PRO POMOCNÉ STARTOVÁNÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROPOJOVACÍ PRVKY PRO POMOCNÉ STARTOVÁNÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL Název, funkce, umístění a způsob provedení Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD Květen 2003 PROPOJOVACÍ PRVKY

Více

KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST MUNICE POUŽÍVANÉ POD VODNÍ HLADINOU

KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST MUNICE POUŽÍVANÉ POD VODNÍ HLADINOU Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST MUNICE POUŽÍVANÉ POD VODNÍ HLADINOU Praha Oprava1 (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 130008 Oprava 1 KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST MUNICE POUŽÍVANÉ

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONCOVKY LETADEL PRO TLAKOVÉ DOPLŇOVÁNÍ A ODČERPÁVÁNÍ PALIVA

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONCOVKY LETADEL PRO TLAKOVÉ DOPLŇOVÁNÍ A ODČERPÁVÁNÍ PALIVA ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONCOVKY LETADEL PRO TLAKOVÉ DOPLŇOVÁNÍ A ODČERPÁVÁNÍ PALIVA (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONCOVKY LETADEL PRO TLAKOVÉ DOPLŇOVÁNÍ A ODČERPÁVÁNÍ PALIVA Základem pro tvorbu

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DEFINICE JMENOVITÉHO STATICKÉHO DOSAHU INFRAČERVENÝCH ZOBRAZOVACÍCH SYSTÉMŮ

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DEFINICE JMENOVITÉHO STATICKÉHO DOSAHU INFRAČERVENÝCH ZOBRAZOVACÍCH SYSTÉMŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DEFINICE JMENOVITÉHO STATICKÉHO DOSAHU INFRAČERVENÝCH ZOBRAZOVACÍCH SYSTÉMŮ (VOLNÁ STRANA) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DEFINICE JMENOVITÉHO STATICKÉHO DOSAHU INFRAČERVENÝCH ZOBRAZOVACÍCH

Více

CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI

CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 166001 CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI Praha 1 (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO

Více

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZVEDÁNÍ LETADEL Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZVEDÁNÍ LETADEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující originály dokumentů: STANAG 3098, Ed. 11 AIRCRAFT

Více

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY Základem pro

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI Základem

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ A KONTROLU POHONNÝCH HMOT VE STACIONÁRNÍCH SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍCH

AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ A KONTROLU POHONNÝCH HMOT VE STACIONÁRNÍCH SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍCH ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ A KONTROLU POHONNÝCH HMOT VE STACIONÁRNÍCH SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍCH (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE Praha Oprava 1 (VOLNÁ STRANA) 2 Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE

Více

PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU

PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU SOUČÁSTI NÁVRHU: A, Parametry odstřelu B, Roznět náloží C, Škodlivé účinky odstřelů TRHACÍ PRÁCE A ROZPOJOVÁNÍ HORNIN PROGRAM Č. 3 1, Volba skutečné zabírky: z sk [m] Volíme

Více

MĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO ROZLIŠITELNÉHO TEPLOTNÍHO ROZDÍLU (MRTD) U INFRAČERVENÝCH KAMER

MĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO ROZLIŠITELNÉHO TEPLOTNÍHO ROZDÍLU (MRTD) U INFRAČERVENÝCH KAMER ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO ROZLIŠITELNÉHO TEPLOTNÍHO ROZDÍLU (MRTD) U INFRAČERVENÝCH KAMER (VOLNÁ STRANA) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO ROZLIŠITELNÉHO TEPLOTNÍHO ROZDÍLU (MRTD)

Více

POSTUPY ZKOUŠEK MUNICE NA SYMPATETICKOU REAKCI

POSTUPY ZKOUŠEK MUNICE NA SYMPATETICKOU REAKCI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS POSTUPY ZKOUŠEK MUNICE NA SYMPATETICKOU REAKCI Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD květen 2004 POSTUPY ZKOUŠEK MUNICE NA SYMPATETICKOU REAKCI Základem pro tvorbu tohoto

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU

MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU ČOS 10506 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU Praha ČOS 10506 (VOLNÁ STRANA) ČOS 10506 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU Základem pro

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST A HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A BOJOVÉ POUŽITELNOSTI NÁBOJŮ DO GRANÁTOMETŮ

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST A HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A BOJOVÉ POUŽITELNOSTI NÁBOJŮ DO GRANÁTOMETŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST A HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A BOJOVÉ POUŽITELNOSTI NÁBOJŮ DO GRANÁTOMETŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST

Více

DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky

DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické

Více

PONTONOVÉ SOUPRAVY VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY

PONTONOVÉ SOUPRAVY VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PONTONOVÉ SOUPRAVY VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PONTONOVÉ SOUPRAVY. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY TESTOVÁNÍ MUNICE PÁDOVOU ZKOUŠKOU

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY TESTOVÁNÍ MUNICE PÁDOVOU ZKOUŠKOU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY TESTOVÁNÍ MUNICE PÁDOVOU ZKOUŠKOU (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY TESTOVÁNÍ MUNICE PÁDOVOU ZKOUŠKOU Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího

Více

MUNICE RÁŽE 5,56 mm (NÁBOJ 5,56 mm NATO)

MUNICE RÁŽE 5,56 mm (NÁBOJ 5,56 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE RÁŽE 5,56 mm (NÁBOJ 5,56 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD červen 2004 MUNICE RÁŽE 5,56 mm (NÁBOJ 5,56 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

VVUÚ, a.s. Certifikační orgán na výrobky ve VVUÚ, a.s. Pikartská 1337/7, Ostrava Radvanice

VVUÚ, a.s. Certifikační orgán na výrobky ve VVUÚ, a.s. Pikartská 1337/7, Ostrava Radvanice Certifikace produktů (zahrnuje hmotné produkty) Hmotné produkty 1.1 * Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky (jen osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky a záchranné prostředky) 1.2 * Ostatní

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZIMNÍ MASKOVACÍ SOUPRAVY ZE SYNTETICKÝCH MATERIÁLŮ

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZIMNÍ MASKOVACÍ SOUPRAVY ZE SYNTETICKÝCH MATERIÁLŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZIMNÍ MASKOVACÍ SOUPRAVY ZE SYNTETICKÝCH MATERIÁLŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 108005 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZIMNÍ MASKOVACÍ SOUPRAVY ZE SYNTETICKÝCH

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 4 TECHNOLOGIE RAŽENÍ Technologie ražení podzemích děl lze rozdělit: Metody ražby

Více

Směrnice pro vytváření dokumentů NATO pro bezporuchovost a udržovatelnost, Praha Nová verze strana 5, kapitola 3 ČOS

Směrnice pro vytváření dokumentů NATO pro bezporuchovost a udržovatelnost, Praha Nová verze strana 5, kapitola 3 ČOS OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 666503, 1. vydání, Oprava 1 AUTOMATICKÉ SIGNALIZÁTORY BOJOVÝCH OTRAVNÝCH LÁTEK A PRŮMYSLOVÝCH ŠKODLIVIN 2. Oprava č. 2 Část č. 1

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Zkušební laboratoř Jilmová 759/12, Praha 3 - Žižkov

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Zkušební laboratoř Jilmová 759/12, Praha 3 - Žižkov Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř pyrotechniky Poličské strojírny a.s., Polička Bořiny Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř je

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 5. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Výbušné

Více

ČOS 108009 1. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ

ČOS 108009 1. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ (VOLNÁ STRANA) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH PRŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

ČOS 151006 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL

ČOS 151006 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL

Více

KOMPATIBILITA VELKORÁŽOVÝCH ZBRANÍ A MUNICE POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI

KOMPATIBILITA VELKORÁŽOVÝCH ZBRANÍ A MUNICE POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KOMPATIBILITA VELKORÁŽOVÝCH ZBRANÍ A MUNICE POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD leden 2005 KOMPATIBILITA

Více

Jak zažehovat stopiny a zápalnice

Jak zažehovat stopiny a zápalnice Jak zažehovat stopiny a zápalnice Správná adjustace ohňostrojů a znalosti toho, který typ zápalné šňůry je vhodný pro daný typ výrobku, jsou klíčovou součástí ohněstrůjství. Přestože se zdá použití zápalných

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.260.20 Srpen 2010 ČSN 33 2340 ed. 2 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin Electrical apparatus for use in areas endangered by fire or explosion

Více

DĚLOVÉ HLAVNĚ. METODY MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU HLAVNĚ A DÉLKY NÁBOJOVÉ KOMORY.

DĚLOVÉ HLAVNĚ. METODY MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU HLAVNĚ A DÉLKY NÁBOJOVÉ KOMORY. ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DĚLOVÉ HLAVNĚ. METODY MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU HLAVNĚ A DÉLKY NÁBOJOVÉ KOMORY. Praha 1 VOLNÁ STRANA 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DĚLOVÉ HLAVNĚ. METODY MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU HLAVNĚ

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.040.20 Únor 2010 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Fire protection of buildings Industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 71.100.30 2003 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku ČSN EN 13631-6 66 8140 Červen Explosives for civil uses -

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LAHVE NA MEDICINÁLNÍ PLYNY

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LAHVE NA MEDICINÁLNÍ PLYNY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LAHVE NA MEDICINÁLNÍ PLYNY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LAHVE NA MEDICINÁLNÍ PLYNY Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího dokumentu: STANAG 2121,

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 051625, 2. vydání, Oprava 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU 2. Oprava č. 3 Část č. 1 Původní verze

Více

Uživatelská příručka. MS - 03

Uživatelská příručka. MS - 03 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 Uživatelská příručka. MS - 03 č. 204 15 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, k obsluze,

Více

Ing. Pavel Křivánek H 4. E*Star - elektronické rozbuška

Ing. Pavel Křivánek H 4. E*Star - elektronické rozbuška Ing. Pavel Křivánek H 4 Austin Detonator s.r.o. E*Star - elektronické rozbuška Abstrakt Elektrické a neelektrické rozbušky jsou v poslední době doplněny stále více využívanými elektronickými rozbuškami.

Více

Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu:

Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu: Průvodní dokumentace Prohlášení výrobce o bezpečnosti výrobku Výrobce ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a ve znění následujících změn a doplňků prohlašuje, že výrobek

Více

Letecká bomba USA GP 1000 LB s dlouhodobým časovým zapalovačem má hmotnost trhaviny

Letecká bomba USA GP 1000 LB s dlouhodobým časovým zapalovačem má hmotnost trhaviny 251 Letecká bomba USA GP 1000 LB s dlouhodobým časovým zapalovačem má hmotnost trhaviny 252 a. 252 kg TNT b. 300 kg TNT c. 220 kg amatolu BETAB-150 DS sovětské výroby je 253 a. letecká bomba b. letecká

Více

T E C H I C K É P O D M Í K Y TP SZd HK 1/94

T E C H I C K É P O D M Í K Y TP SZd HK 1/94 Signal Mont s.r.o Hradec Králové TP71972a TP SZd HK 1/94 List č.: 1 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H r a d e c K r á l o v é T E C H I C K É P O D M Í K Y TP SZd HK 1/94 Dohledací relé napětí baterie

Více

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován) OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 1. vydání Svařování. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí 2. Oprava č. 1 Část č. 1 Původní

Více

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN 49 3160-1 z října 2014 a ČSN 49 3160-2 z října 2014 nahrazuje ČSN 49 3160 z listopadu 2010.

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN 49 3160-1 z října 2014 a ČSN 49 3160-2 z října 2014 nahrazuje ČSN 49 3160 z listopadu 2010. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.30; 79.080 Říjen 2014 Rakve Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky ČSN 49 3160-3 Coffins Part 3: Specific requirements for coffins to the grave and

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SNÍMATELNÉ PŘEPRAVNÍ PLOŠINY FLATRACKY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SNÍMATELNÉ PŘEPRAVNÍ PLOŠINY FLATRACKY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SNÍMATELNÉ PŘEPRAVNÍ PLOŠINY FLATRACKY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SNÍMATELNÉ PŘEPRAVNÍ PLOŠINY FLATRACKY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY Základem

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

ČOS 130023 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže 12,7 mm až 40 mm)

ČOS 130023 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže 12,7 mm až 40 mm) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže 12,7 mm až 40 mm) (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže

Více

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Klasifikace nebezpečných věcí ADR Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Úvod Přeprava látek a předmětů, které svými vlastnostmi mohou ohrozit zdraví

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ LETECKÉ TECHNIKY PALIVEM V PŘEDSUNUTÉM PROSTORU

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ LETECKÉ TECHNIKY PALIVEM V PŘEDSUNUTÉM PROSTORU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ LETECKÉ TECHNIKY PALIVEM V PŘEDSUNUTÉM PROSTORU (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ LETECKÉ TECHNIKY PALIVEM V PŘEDSUNUTÉM PROSTORU

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.1 1. Přednáška Kompendium předmětu Trhací práce a rozpojování hornin Dokumentace a rozsah trhacích prací Rozsah trhacích prací prací Malý rozsah Malý rozsah

Více

PEPPERL+FUCHS GmbH

PEPPERL+FUCHS GmbH Komfortní řada 2 8 15 4,2 1 12 6 ø1,5 LED Všeobecné údaje Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu 2 mm Hloubka ponoření (na boční straně) 5... 7 typicky 6 mm Montáž Polarita

Více

Explosia a. s. je mezinárodně známý a významný výrobce průmyslových trhavin, které vyváží do řady zemí Evropské unie i mimo ni.

Explosia a. s. je mezinárodně známý a významný výrobce průmyslových trhavin, které vyváží do řady zemí Evropské unie i mimo ni. TRHAVINY Historie SINCE 1920 Explosia a. s. Explosia a. s. je tradiční a nejvýznamnější český výrobce výbušnin, jehož historie sahá do roku 1920, kdy byla založena Československá akciová továrna na látky

Více

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012 TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT-1651 2. vydání - říjen 2012 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 Díly kruhového ocelového potrubí jsou trouby, oblouky, přechody a rozbočky. Užívají se jako samostatné

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY, HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI

BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY, HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY, HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY,

Více

Část č. 2 Původní verze Strana 3 STANAG 3624, Ed. 5

Část č. 2 Původní verze Strana 3 STANAG 3624, Ed. 5 OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název ČOS ČOS 365501, 1. vydání, Oprava 1 VLASTNOSTI DUSÍKU A ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ 2. Oprava č. 2 Část č. 1 V záhlaví celého Oprava 1 dokumentu V

Více

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ A DODÁVÁNÍ NOVÉHO VOJENSKÉHO MATERIÁLU A TECHNIKY DO REZORTU MO ČR UMOŽŇUJÍCÍ POUŽÍVAT STANDARDIZOVANÁ PALIVA, MAZIVA A PŘIDRUŽENÉ VÝROBKY (VOLNÁ STRANA)

Více

ČOS 130014 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY NA INICIAČNÍ SYSTÉMY

ČOS 130014 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY NA INICIAČNÍ SYSTÉMY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY NA INICIAČNÍ SYSTÉMY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY NA INICIAČNÍ SYSTÉMY Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály

Více

VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU PRO DÝCHÁNÍ, PLNICÍ TLAKY, HADICE A SPOJKY PRO DOPLŇOVÁNÍ

VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU PRO DÝCHÁNÍ, PLNICÍ TLAKY, HADICE A SPOJKY PRO DOPLŇOVÁNÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU PRO DÝCHÁNÍ, PLNICÍ TLAKY, HADICE A SPOJKY PRO DOPLŇOVÁNÍ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU

Více

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÁ NOSÍTKA, NOSNÉ KONZOLY A UPEVŇOVACÍ PRVKY

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÁ NOSÍTKA, NOSNÉ KONZOLY A UPEVŇOVACÍ PRVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÁ NOSÍTKA, NOSNÉ KONZOLY A UPEVŇOVACÍ PRVKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÁ NOSÍTKA, NOSNÉ KONZOLY A UPEVŇOVACÍ PRVKY Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 71.100.30 2003 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 13: Stanovení hustoty ČSN EN 13631-13 66 8140 Říjen Explosives for civil uses - High explosives - Part

Více

I N D E T S H O C K S H O C K S T A R

I N D E T S H O C K S H O C K S T A R N E E L E K T R I C K Ý R O Z N Ě T N Ý S Y S T É M I N D E T S H O C K S H O C K S T A R U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A Č E S K Á R E P U B L I K A B Ř E Z E N 2 0 1 6 OBSAH Úvod 3 1. Prvky neelektrického

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I KATALOGOVÝ LIST PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I KM 12 0439a Vydání: 3/96 Strana: 1 Stran: 2 Tvarové přechody kruh - čtverec (dále jen přechody) se používají jako samostatné montážní

Více

rozpojovacích prací vzorový Technologický postup ..(název akce) Green Break Technology CZ s.r.o., Hledíková 191, 252 42 Osnice

rozpojovacích prací vzorový Technologický postup ..(název akce) Green Break Technology CZ s.r.o., Hledíková 191, 252 42 Osnice vzorový Technologický postup rozpojovacích prací..(název akce) V.dne. 0. Výklad pojmů GBT Green Break Technology, technologie tlakového rozpojování materiálů Technik GBT osoba vyškolená výrobcem nebo dovozcem

Více

ČOS vydání Oprava 2 OBRANNÝ STANDARD ODSTRANITELNÉ NÁTĚRY PRO MASKOVÁNÍ

ČOS vydání Oprava 2 OBRANNÝ STANDARD ODSTRANITELNÉ NÁTĚRY PRO MASKOVÁNÍ OBRANNÝ STANDARD ODSTRANITELNÉ NÁTĚRY PRO MASKOVÁNÍ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ODSTRANITELNÉ NÁTĚRY PRO MASKOVÁNÍ Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů:

Více

ČSN EN 1522 ČSN EN 1063

ČSN EN 1522 ČSN EN 1063 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna malorážových zbraní a ochranných prostředků 2. Zkušebna výbušnin, a muničních obalů 3. Zkušebna střeleckých měření Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KATALOG ZAMĚNITELNÉ MUNICE A VÝBUŠNIN

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KATALOG ZAMĚNITELNÉ MUNICE A VÝBUŠNIN ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KATALOG ZAMĚNITELNÉ MUNICE A VÝBUŠNIN (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KATALOG ZAMĚNITELNÉ MUNICE A VÝBUŠNIN Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 60110 Strana 1 Celkem stránek:

Více

Všeobecná ženijní podpora

Všeobecná ženijní podpora Všeobecná ženijní podpora Význam a charakteristika EOD podpory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KLASIFIKACE VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠNIN

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KLASIFIKACE VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠNIN ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KLASIFIKACE VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠNIN (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KLASIFIKACE VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠNIN Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.20; 91.140.60 Duben 2009 ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody Fire protection of buildings Cable line Sécurité des bâtiments contre l,incendie Ligne de

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

ČESKÁ NORMA MDT : Září 1995 ČSN Hořlavé kapaliny PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE

ČESKÁ NORMA MDT : Září 1995 ČSN Hořlavé kapaliny PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE ČESKÁ NORMA MDT 541.427.32:725.384 Září 1995 Hořlavé kapaliny ČSN 65 0202 PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE Flammable Liquids. Filling and pumping. Filling stations Liquides combustibles. Remplissage

Více

PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH

PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH 1.vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH Praha (VOLNÁ STRANA) 2 1.vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

PROSTŘEDKY OCHRANY KŮŽE OSOB. METODY STANOVENÍ ODOLNOSTI K ÚČINKŮM DEKONTAMINACE

PROSTŘEDKY OCHRANY KŮŽE OSOB. METODY STANOVENÍ ODOLNOSTI K ÚČINKŮM DEKONTAMINACE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROSTŘEDKY OCHRANY KŮŽE OSOB. METODY STANOVENÍ ODOLNOSTI K ÚČINKŮM DEKONTAMINACE Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROSTŘEDKY OCHRANY KŮŽE OSOB. METODY STANOVENÍ ODOLNOSTI

Více

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG Řízený dokument Strana 1 (celkem 5) CERTIFICATE NO.: ZC-09-046/C01 BY EN ISO 9001:2001 A ZC-09-046/C02 BY EN ISO 14001:2005 Technické přejímací podmínky BELT-3/06 1. Všeobecně... 1 2. Technické požadavky...

Více

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN z října 2014 a ČSN z října 2014 nahrazuje ČSN z listopadu 2010.

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN z října 2014 a ČSN z října 2014 nahrazuje ČSN z listopadu 2010. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.30; 79.080 Říjen 2014 Rakve Část 2: Zvláštní požadavky na kremační rakve ČSN 49 3160-2 Coffins Part 2: Specific requirements for cremation coffins Nahrazení předchozích

Více

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ( ČSN EN 60974-4-platnost od září 2007) Ing. Karel Lokajíček- Solid Team s.r.o. Olomouc www.solidteam.cz Splněním požadavků této normy se považuje za

Více

TECHNOLOGIE VÝROBY POUZDRA ZPOŽĎOVAČE

TECHNOLOGIE VÝROBY POUZDRA ZPOŽĎOVAČE TECHNOLOGIE VÝROBY POUZDRA ZPOŽĎOVAČE TECHNOLOGY OF PRODUCTION CASE OF DELAY DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Bc. Martin JANOŠEK VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. Karel OSIČKA, Ph.D. BRNO

Více