1. Předmět veřejné zakázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Předmět veřejné zakázky"

Transkript

1 1. Předmět veřejné zakázky 1.1. Předmětem veřejné zakázky je zejména: a) Dodávka Klinického Informačního Systému (dále KIS) pro Kliniku anesteziologie a resuscitace (dále KAR) FNKV včetně odpovídajícího počtu klientských licencí. b) Instalace systému c) Integrace systému s okolními systémy nemocnice. d) Přenos dat z používaných zdravotnických přístrojů. e) Dodávka potřebného hardware. f) Instalace a školení g) Záruční a servisní podmínky Nabídka musí prokazovat, že systém je schopen plnit požadavky uvedené v následujících kapitolách. K nabídce přiložte smlouvu na dodávku systému v požadované konfiguraci. Systém musí být koncipován pro provoz v režimu 24x Požadované funkce systému Systém musí plnit tyto základní funkce: - Vedení zdravotních záznamů pacienta v profilu základních položek: dekurz, ordinace - Vedení zdravotnické dokumentace v položce ošetřovatelská péče - Vedení dokumentace operací a anestezie. - Formalizovaná preskripce léčebných přípravků: strukturovaná medikace. - Sběr dat ze zdravotních přístrojů a jejich využití v rámci informačního systému: vyhodnocení dat, analýza, alarmy, podpora rozhodování zdravotnického personálu. - Grafická prezentace sledovaných hodnot pacienta, zobrazovaných v minimálně minutových časových intervalech. - Nastavitelné alarmy sledovaných hodnot. - Analytické vyhodnocování stavu pacienta a indikace změn pole zadaných parametrů, skórovací standardy (např. APACHE II, SOFA, ISS) - Tisk přednastavených formulářů a zpráv. - Nástroj pro vytváření vlastních zpráv a statistik z uložených dat. - Systém žádanek na laboratorní vyšetření. - Integrovaný systém úkolů a příkazů pro zdravotnický personál. - Funkce Dashboard zobrazení vybraných sledovaných hodnot několika pacientů na jedné obrazovce Požadované vlastnosti informačního systému - Systém musí s uživateli komunikovat v českém jazyce. Uživatelská rozhraní systému musí být v českém jazyce. - KIS musí umožňovat současnou práci 35 uživatelů z kteréhokoliv počítače KAR. Definovaných uživatelů bude v systému cca 130. Systém umožňovat sběr dat z 21 pacientských lůžek resuscitační péče, jednoho urgentního příjmu a jednoho operačního sálu. Systém nesmí bránit případnému budoucímu rozšíření na více oddělení urgentního příjmu, intenzivní péče a operačních sálů - Systém nesmí být uzavřen proti možnému rozšíření na další oddělení intenzivní péče v rámci FNKV. - Výhodou je schopnost běhu serverových částí systému v prostředí virtuálních strojů. - V nabídce musí být uvedeny hardwarové nároky systému na servery i pracovní stanice. 1

2 - Systém musí umožňovat práci jak z běžné pracovní stanice, tak ze stanice mobilní - MCA (Mobile Clinical Assistant). Grafické uživatelské rozhraní musí umožňovat práci s dotykovým displejem. Architektura systému musí umožňovat provoz v režimu thin client. - Každé lůžko intenzivní péče bude vybavena pracovní stanicí umožňující práci s KIS a s ostatními informačními systémy FNKV. Pracovní stanice bude využívat počítačové sítě FNKV. - Systém musí umožňovat budoucí vedení zdravotnické dokumentace výhradně v elektronické podobě včetně opatření zdravotních záznamů zaručeným elektronickým podpisem v souladu s požadavky platné legislativy. - Systém musí umožňovat vzdálený přístup k datům pacienta s bezpečnostními pravidly nemocnice. - Systém musí podporovat kontextovou kontrolu zadávaných dat z důvodu minimalizace chyb. - Systém musí zaškoleným uživatelům umožňovat konfiguraci následujících částí, a to i bez jakýchkoliv dalších programátorských znalostí: nové parametry, nové léky, nové pole formulářů, nová oddělení, nové lůžka, nové uživatelské skupiny, noví uživatelé, uživatelská oprávnění, tabulky, karty, grafy, trendy listy tabulek, zkratková tlačítka, horké klávesy, klinické protokoly a plány péče, správa velikosti, barvy a umístění základních prvků na obrazovce. - Systém musí umožňovat vytvářet různé konfigurační uživatelské profily pro jednotlivá oddělení (skupiny uživatelů). - Systém musí obsahovat systém automatických upozornění minimálně na tyto události: příchod nových laboratorních výsledků pacienta, nové úkoly, pokyny či předpisy pro pacienta, přednastavené klinické události, riziko alergické reakce pacienta na předepisovaný léčivý přípravek v případě, že ve zdravotních záznamech existuje záznam o alergiích, nevyplněné povinné položky formulářů, požadavek na druhý podpis pro dokončení předpisu Požadavky na bezpečnost informačního systému - Systém musí umožňovat autorizaci a autentizaci uživatelů. Systém musí podporovat přihlašovaní uživatelů na základě unikátního uživatelského jména nebo ID karty nebo biometrické identifikace. - Systém musí volitelně umožňovat single sign on přihlášení. - Systém musí podporovat spolupráci se systémy pro správu identit. - Systém musí disponovat množinou oprávnění, kterými je možné řídit úroveň přístupu k jednotlivým částem systému jak pro jednotlivé uživatele, tak pro skupiny uživatelů. - Systém musí zaznamenávat vykonané činnosti uživatele včetně data a přesného času pořízení záznamu. - Systém nesmí umožnit nenávratné smazání jakékoliv informace z databáze. - Systém musí podporovat standardní procedury zálohování v souladu s požadavky na vedení dokumentace v elektronické podobě. - Systém musí zabránit přepisu uložených dat např. uzamčení pacientského záznamu po propuštění pacienta. - Systém musí vytvářet záznam o činnosti uživatelů Integrace s okolními informačními systémy a zdravotnickými přístroji - Integrace s číselníky FNKV, - Integrace s UNIS: 2

3 Integrace se systémy komplementu - elektronický přenos žádanek na laboratorní a radiologické vyšetření včetně zpětného přenosu výsledků. Vyúčtování léčby - přenos osobních dat pacienta a informací pro vyúčtování léčby zdravotním pojišťovnám. Sdílení zdravotnické dokumentace v rámci FNKV export zdravotnických záznamů pacientů pro účely sdílení. Nahlížení do úložiště sdílené zdravotnické dokumentace umístěné v rámci nemocničního inf. systému UNIS. - Integrace s Pacs: Systém musí umožňovat náhled na obrazovou dokumentaci pacienta uložené v systému Pacs například zavoláním prohlížeče snímků nebo jiným vhodným způsobem. - Integrace se zdravotnickými přístroji používanými na oddělení: Systém musí prokazatelně umožňovat sběr dat ze zdravotnických přístrojů použitých na oddělení. Jedná se o přístroje: Ventilátory Drager Evita IV, XL a Dura Pumpy B. Braun Infusion CO Pulsion PiCCo Plus or PiCCo 2 Fresenius multifiltrate Pumpy Nutricia Flocare Infinity Radiometry ABL 700 SpaceLabs SL2800, SL2700 nebo SL2400 Anesteziologický přístroj Drager Primus, Drager TIRO, Fabius Systém nesmí bránit budoucí výměně přístrojů nebo doplňování dalších přístrojů, pokud ty jsou schopny poskytovat odpovídající data a disponují datovým rozhraním Hardware Existující počítače umístěné na pracovištích KAR budou rozšířeny o následující hardware. V nabídce bude uveden hardware vyhovující pro provoz klinického inf. systému. Počítače Počítače musí výkonovými parametry vyhovovat požadavkům poptávaného informačního systému. Parametry počítačů musí umožnit současný běh poptávaného systému a běžných kancelářských programů. Počítače musí vyhovovat požadavkům na provoz v režimu 24x7 s životností minimálně 5 let. Jednotlivé počítače budou vždy umístěny u lůžka pacienta buď na pevné pracovní ploše (pevná stanice) nebo na vhodném pojízdném stolku (mobilní stanice). Pevná pracovní stanice bude k lokální počítačové síti připojena kabelem. Počet pevných stanic: 11 Mobilní stanice bude připojena k lokální počítačové síti bezdrátovou technologií Wifi. V nabídce navrhněte vhodné řešení mobilní stanice stabilní pojízdný stolek a počítač tak, aby stanici bylo možné v případě potřeby snadno odpojit od napájecí sítě a odsunout stranou. Podmínkou je, aby stanice zůstala v provozu po nezbytnou dobu i po odpojení napájení. Počet mobilních pracovních stanic: 12 3

4 Obě varianty pracovní stanice musí umožnit práci zdravotnického personálu zadávání a prohlížení hodnot, psaní a čtení souvislých textů. Obě varianty pracovní stanice musí mít minimální velikost obrazovky 17. Operační systém MS Windows 7. Prostorové dispozice kliniky jsou uvedeny v Příloze č. 1 Servery V nabídce navrhněte vhodnou hardwarovou konfiguraci serverů. Servery musí být kompatibilní s hardware stávajících serverů FNKV z důvodu napojení do virtulizované infrastruktury včetně diskového pole. Popis stávající architektury FNKV je uveden v následujících odstavcích Architektura V architektuře serverů FNKV jsou použity vizualizační technologie VMware a hardwarové technologie HP Virtualizace Pro konsolidaci serverů ve FNKV byla zvolena virtualizační architektura. V této architektuře se operační systémy serverů instalují na virtuální hardware, který je nadefinován ve virtualizačním prostředí VMware Infrastructure VirtualCenter Management Server Při použití více serverů s VMware Infrastructure napojených na centrální společné datové úložiště je vhodné pro správu virtualizačního prostředí použít Virtual Center Management Server. Použitím Virtual Center Management serveru je možné virtuální architekturu rozšířit o další vlastnosti, např. o vysokou dostupnost Active Directory Doména Active Directory byla vytvořena na dvou nových serverech AD01 a AD02, které nebudou připojeny k diskovému poli. Na těchto serverech běží i služba DNS pro doménu fnkv.local. Na serveru NAVISION byl zprovozněn systém MD NAV. Na stravovací systém byl dodán nový server STRAV1W. 4

5 Obrázek 1: Active Directory Centrální datové úložiště Do serverovny bylo přidáno SAN diskové pole s diskovými klecemi na SATA a FC disky. SATA disky jsou využívány na souborová a poštovní data a FC disky na databáze. Kapacita diskového pole byla dodána najednou a ne po částech, jak bylo původně plánováno. Pro ukládání souborových dat se počítá se SATA disky o kapacitě 5TB v rámci diskového pole. Pro ukládání databázových dat se počítá se FC disky o kapacitě 5TB v rámci diskového pole. Dále byl dodán enclosure a prvních pět blade serverů jako základ virtuálního centra. Nové servery jsou připojeny k diskovému poli. Na těchto serverech jsou vytvořeny virtuální databázové servery a na ně jsou přesunuty databáze UNIS. K diskovému poli nejsou připojeny původní servery NIS01, NIS02, NIS03 a NIS05. K zálohování je do dokončení projektu Zálohování využíván server NIS04, ke kterému byla připojena disková police s diskovým polem ( MS 20 jako dočasné řešení ). Ke správě virtualizovaného prostředí je využíván VirtualCenter Management Server, na kterém je provozován i software pro správu diskového pole. Jeden z dodaných blade serverů byl využit pro Intranet. Na tomto serveru jsou pro projekt Intranet vytvořeny dva virtuální servery, databázový MSSQLDATA a webový INTRANET. Virtuální servery pro správu sítě byly přesunuty ze serveru NETMON do virtuálního prostředí. Na původním hardwaru byl zprovozněn server MGMT pro správu diskového pole, blade infrastruktury a pro správu UPS. Server pro provoz stravovacího systému STRAV1W byl virtualizován (současně přejmenován na STRAVSRVR ) a připojen k datovému poli a jeho data byla na toto pole přenesena. 5

6 Obrázek 2: Centrální datové úložiště Zálohovací systém V serverovně v budově W je umístěna zálohovací knihovna. Zálohy se budou spravovat a provádět zálohovacím softwarem HP DataProtector (HPDP) ze serveru KNIHOVNA. Do bladové infrastruktury byly přidány 2 další blade servery určeny pro nové produkční prostředí MD NAV a přesun NIC. Diskové pole bylo rozšířeno o 2 diskové police a kapacitu 24TB. Do serverovny byl umístěn rack se zařízeními pro systém PACS. 6

7 Příloha č. 1 Specifikace a rozsah předmětu plnění Obrázek 3: Zálohovací systém Souborové služby Souborové služby budou zprovozněny na dvou nově dodaných blade serverech. Na řešení integrační platformy byly dodány 2 servery, které jsou virtualizovány mimo Virtual Center a jsou připojeny k diskovému poli EVA. Obrázek 4: Souborové služby 7

8 1.7. Instalace a školení uživatelů Nabídková cena musí obsahovat náklady na instalaci systému na servery a pracovní stanice zadavatele. Součástí instalace jsou veškeré analytické a přípravné činnosti předcházející vlastní instalaci systému. Součástí instalace je předání dokumentace k systému. Veškerá dokumentace musí být provedena v českém jazyce. Nabídková cena musí obsahovat náklady na školení uživatelů a správců systému. Školení uživatelů a správců musí proběhnout v prostorách FNKV. Školící materiály a uživatelské příručky k informačnímu systému musí být vyvedeny v českém jazyce Záruky, servis a podpora informačního systému FNKV požaduje minimální životnost informačního systému 10 let. Systém musí být schopen nepřetržitého provozu (24x7). Zadavatel požaduje dobu záruky min. 24 měsíců. Uchazeč ve smlouvě může nabídnout delší záruční dobu. Během záruční doby je servis, údržba licencí a aktualizace verzí informačního systému součástí celkové nabídkové ceny Servis systému je požadován v nepřetržitém režimu 24/7 služby helpdesk. Nabídka musí obsahovat návrh podmínek pozáruční podpory informačního systému a to zejména (pozáruční servisní podmínky, vč. ceny pozáručního servisu/rok, podmínky pozáruční údržby licencí a aktualizací verzí informačního systému, vč. ceny této podpory/rok.) 8

9 Schematické zobrazení pracovišť KAR Pracoviště KAR FNKV Pavilon H 2. NP Pracov iště Pracoviště KAR FNKV Pavilon H 3. NP Pracovi ště Legenda: Mobilní prac. stanice: Pevná prac. stanice: 9

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více

1. Specifikace IP telefonního systému

1. Specifikace IP telefonního systému 1. Specifikace IP telefonního systému Příloha č. 1 výzvy Technická dokumentace Příloha č. 1 kupní smlouvy Technická dokumentace zadavatele 1.1. Architektura Řešení IP telefonního systému umožní nasazení

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS :

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY www.unis.cz OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : SBĚR TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ A NAHRÁVÁNÍ ŘÍDICÍCH PROGRAMŮ ODVODY PRÁCE U VSTŘIKOLISŮ, VYUŽITÍ

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

OBCHODNÍ MATERIÁL. Identifikační systém. wam4 docházka. MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ. v. 060523

OBCHODNÍ MATERIÁL. Identifikační systém. wam4 docházka. MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ. v. 060523 OBCHODNÍ MATERIÁL Identifikační systém wam4 docházka MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ v. 060523 Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS, a.s. 3 2. Nabízené řešení identifikačního

Více

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více