Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků"

Transkript

1 Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě: Školní rok pro sextu: Předměty, z nichž bych chtěl maturovat: ČJ, Třída v příštím školním roce: V budoucnu bych chtěl studovat vysokou školu (napište 3 možnosti): a) b) c) Poznámky k volbě volitelných předmětů do sexty: 1.V sextě si volí každý žák dva volitelné předměty. 2.Žáci si volí jeden ze skupiny A a jeden ze skupiny B. 3.Předměty skupiny A jsou dvouleté nebo tříleté kurzy. 4.Předměty skupiny B jsou jednoleté (s výjimkou FJV, NJV a RJV). 5.Student označí v každé skupině ve sloupci číslo 1 dva předměty, a to číslem 1 žádaný předmět a číslem 2 předmět náhradní, zápis provede propisovací tužkou. 6.Po zjištění zájmu všech studentů příslušného ročníku bude do sloupce číslo 2 zapsán (nikoliv studenty) definitivní výběr volitelných předmětů pro sextu. 7.Žáci si předběžně navolí i předměty do septimy a oktávy, (sloupce číslo 3 a 5), které stejným způsobem (1 - předmět žádaný, 2 - předmět náhradní) zapíší, ovšem tentokrát obyčejnou tužkou do tabulky. Část vyplňovaná v sextě: Školní rok pro septimu: Předměty, z nichž bych chtěl maturovat: ČJ, Třída v příštím školní roce: V budoucnu bych chtěl studovat vysokou školu (napište 2 možnosti): a) b) Poznámky k volbě volitelných předmětů do septimy: 1.Volitelné předměty skupiny A ze sexty pokračují, předměty skupiny B ze sexty končí. 2.Žáci si zvolí nejvýše jeden předmět z určité skupiny tak, aby měli celkem 6 hodin volitelných předmětů týdně (všechny volitelné předměty mají v týdnu dvouhodinovou dotaci). Všechny předměty ze skupin B, C a D pokračují do oktávy. 3.Studenti si stejným způsobem jako v předcházejícím ročníku navolí předměty do oktávy a zapíší je obyčejnou tužkou do tabulky. Část vyplňovaná v septimě: Školní rok pro oktávu: Předměty, z nichž bych chtěl maturovat: ČJ, Třída v příštím školní roce: V budoucnu bych chtěl studovat vysokou školu (napište 2 možnosti): a) b) Poznámky k volbě volitelných předmětů do oktávy: 1. V oktávě nabízené volitelné předměty jsou jednoleté kurzy, jež jsou koncipované jako prohloubení témat středoškolského učiva, příprava k maturitě, k přijímacím zkouškám a k dalšímu studiu na VŠ. 1

2 2. Časová dotace pro tyto předměty je 2 hodiny týdně. 3. Žáci si zvolí nejvýše jeden předmět z určité skupiny tak, aby celkový počet hodin volitelných předmětů byl 8 hod. Připomínáme: 1. Při volbě VP využívají studenti anotací volitelných předmětů. 2. Studenti nevyplňují sloupce 2, 4, Všechny event. změny volitelných předmětů (přestupy) v jakémkoliv ročníku musí být předem konzultovány s příslušnými vyučujícími a třídním učitelem. Poté musí být prostřednictvím odpovědného zástupce ředitele podána písemná žádost s vyjádřením odpovědných vyučujících k rozhodnutí řediteli školy. 4. Studenti si mohou zvolit i více předmětů, než je povinně určené. Nadpočetné předměty budou vedeny jako nepovinné (docházka je povinná, odhlášení je možné pouze v pololetí a na konci školního roku). 5. Vypisují se vždy všechny maturitní předměty. Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v 1. roč. čtyřletého stud. programu: Školní rok pro 2. ročník: Předměty, z nichž bych chtěl maturovat: ČJ, Třída v příštím školním roce: V budoucnu bych chtěl studovat vysokou školu (napište 3 možnosti): a) b) c) Poznámky k volbě volitelných předmětů do 2. ročníku: 1.Žáci si zvolí jeden předmět hlavní a jeden náhradní (kromě základů administrativy jsou předměty společné s osmiletým cyklem). 2.Zvolený hlavní předmět označí číslicí 1 a náhradní předmět číslicí 2 v sloupci číslo 1 propisovací tužkou. 3.Definitivní volba bude označena (nikoliv studenty) ve sloupci číslo 2. 4.Volitelné předměty pokračují do 3. (4.) ročníku. 5.Studenti si předběžně zvolí i předměty do 3. a 4. ročníku, které označí čísly 1 - žádaný předmět, 2 - předmět náhradní, a zapíší tato čísla tentokrát obyčejnou tužkou do sloupců číslo 3 pro 3. ročník a číslo 5 pro 4. ročník. Část vyplňovaná ve 2. roč. čtyřletého stud. programu: Školní rok pro 3. ročník: Předměty, z nichž bych chtěl maturovat: ČJ, Třída v příštím školní roce: V budoucnu bych chtěl studovat vysokou školu (napište 2 možnosti): a) b) Poznámky k volbě volitelných předmětů do 3. ročníku: 1.Studenti si zvolí jeden předmět žádaný (označí 1 ve sloupci číslo 3) a jeden předmět náhradní (označí 2 ve sloupci číslo 3) a zapíší propisovací tužkou. Volba se provádí ze skupin B, C, D. Studenti si předběžně označí i volitelné předměty do 4. ročníku. 2.Definitivní volba bude označena (nikoliv studenty) ve sloupci číslo 4. 3.Předměty jsou společné pro čtyřletý i osmiletý studijní program, všechny volitelné předměty ve 3. ročníku pokračují do 4. ročníku. 4.Celkem mají studenti ve 3. ročníku 4 hodiny volitelných předmětů týdně. Každý volitelný předmět má dvouhodinovou týdenní dotaci. Část vyplňovaná ve 3. roč. čtyřletého stud. programu: Předměty, z nichž bych chtěl maturovat: ČJ, V budoucnu bych chtěl studovat vysokou školu (napište 2 možnosti): 2

3 a) b) Poznámky k volbě volitelných předmětů do 4. ročníku: 1.Studenti si zvolí jeden předmět žádaný (označí 1 ve sloupci číslo 5) a jeden předmět náhradní (označí 2 ve sloupci číslo 5) a zapíší propisovací tužkou. Volba se provádí ze skupin E, F, G. 2.Definitivní volba bude označena (nikoliv studenty) ve sloupci číslo 6. 3.Předměty jsou společné pro čtyřletý i osmiletý studijní program. 4.Celkem mají studenti ve 4. ročníku 6 hodin volitelných předmětů týdně. 5.V tomto ročníku jsou (jednoleté) volitelné předměty koncipované jako prohloubení témat středoškolského učiva, příprava k maturitě, k přijímacím zkouškám a k dalšímu studiu na VŠ. 6.Časová dotace pro jeden předmět je 2 hodiny týdně. Připomínáme: 1. Při volbě VP využívají studenti anotací volitelných předmětů. 2. Všechny event. změny volitelných předmětů (přestupy) v jakémkoliv ročníku musí být předem konzultovány s příslušnými vyučujícími a třídním učitelem. Poté musí být prostřednictvím odpovědného zástupce ředitele podána písemná žádost s vyjádřením odpovědných vyučujících k rozhodnutí řediteli školy. 3. Studenti si mohou zvolit i více předmětů, než je povinně určené. Nadpočetné předměty budou vedeny jako nepovinné (docházka je povinná, odhlášení je možné pouze v pololetí a na konci školního roku). 4. Vypisují se vždy všechny maturitní předměty. 3

4 Povinně volitelné předměty Sexta (resp. 2. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) A Anglický jazykový diplom (AJD) dvouletý Studenti osmiletého cyklu, kteří mají AJ od primy a mají na posledním vysvědčení známku z AJ nejhůře chvalitebnou. Studenti čtyřletého cyklu, kteří mají vedený anglický jazyk jako první cizí jazyk a dosahují v tomto jazyce výborných výsledků. Studenti si rozšíří slovní zásobu, zdokonalí se v gramatice, poslechu, v práci s textem, v mluveném projevu, v samostatném tvořivém písemném projevu. Seznámí se s různými technikami testování. Písemné práce, testy, státní jazyková zkouška. Povinný výstup v septimě konání státní jazykové zkoušky na jazykové škole (cca 2 500,- Kč) nebo ekvivalentu, jako např. TOEFL (cca 3 500,- Kč), First Cambridge Certificate (cca 4 500,- Kč). Tyto zkoušky předpokládají finanční spoluúčast studentů. (Úspěšným studentům může částečně přispět SRPGCh; u doložených sociálně slabých případů je možnost příspěvku až do výše 100% ceny zkoušky ze školního Nadačního fondu Gaudeamus.) Předpokládaný vyučující: Hanzalová Možní vyučující: vyučující s odpovídající aprobací Německý jazykový diplom (NJD) tříletý Studenti osmiletého i čtyřletého cyklu, kteří mají vedený NJ jako první cizí jazyk a dosahují v tomto jazyce výborných výsledků. Příprava na jazykovou zkoušku organizovanou Konferencí ministrů školství SRN, která má mezinárodní platnost a náročností je ekvivalentem všeobecné státní zkoušky. Studenti se zdokonalí ve slovní zásobě, vyjadřování a gramatice. Především se budou věnovat psaní samostatných tvořivých projevů na základě textu i nezávisle na textu. Budou pracovat s materiálem z předchozích zkoušek. V oktávě bude seminář pokračovat jako nepovinný předmět v prvním pololetí (tj. do složení zkoušky). Písemné zpracování zadaných témat; certifikovaná jazyková zkouška v oktávě. (Předpokládá se finanční spoluúčast studentů ve výši cca 50,- Kč na jeden rok na úhradu kopírovaných materiálů.) Předpokládaný vyučující: de Boer Programování (PV1) dvouletý nebo tříletý Zájemci s hlubším zájmem o výpočetní techniku, kteří by chtěli z předmětu Programování maturovat. Základy programování v Delphi, základní algoritmické postupy. Obhajoba seminárního programu a event. řešení domácího kola olympiády z programování (MO kat.p), ve tříleté verzi též závěrečné opakování a maturitní zkouška. Předpokládaný vyučující: Brož ECDL - dvouletý Zájemci o efektivní znalost kancelářského softwaru Příprava na testy pokročilejší verze certifikované zkoušky z oblasti počítačové gramotnosti Europeau Computer Driving Licence (ECDL), která má mezinárodní platnost. Studenti se naučí efektivně používat moderní programové vybavení. Gymnázium Cheb je certifikovaným střediskem ECDL, a tak přímo zde probíhají i závěrečné zkoušky. Jedná se o prověření znalostí a dovedností v těchto modulech: Základní pojmy informačních technologií, Práce s počítačem a správa souborů, Textový editor, Tabulkový kalkulátor, Databáze, Prezentace, Služby informačních sítí (Internet). Zkoušky organizuje a garantuje Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (http://www.ecdl.cz). Závazně zkoušky ze 7 modulů ECDL v průběhu dvou let. Cena cca 2 000,- Kč. Předpokládá se plná finanční spoluúčast studentů; možnost příspěvku ze strany SRPGCh. Předpokládaný vyučující: Matoušek Možní vyučující: Úlovec, Brož 4

5 Deskriptivní geometrie (DG) - dvouletý či tříletý Určeno všem zájemcům. Předmět je všeobecně vzdělávací. Rozvíjí tvořivé myšlení a prostorovou představivost. Ukazuje, jak lze řešit nejsložitější vztahy v prostoru na papíře, a studentům poskytuje poznatky z konkrétní praktické činnosti při kreslení a rýsování. Vyučující doufají, že studentům přiblíží nový, zajímavý svět a že mnohé z nich získají pro studium oborů ve stavebnictví, architektuře, strojírenství, dopravě, geodézii, geologii, počítačové grafice a v jiných oborech. Studium může být v tříleté verzi ukončeno maturitou a též ročníkovou prací podle zájmu. Rysy, závěrečné grafické práce. Předpokládaný vyučující: Hazi Možní vyučující: Tesařová, Haziová, Brož Třetí cizí jazyk (FJV, NJV, RJV) předmět nepřipravuje k maturitní ani přijímací zkoušce z tohoto předmětu není možné přestoupit na jiný volitelný předmět předmět má dvouhodinovou dotaci, v případě finanční spoluúčasti studentů (cca 900,- Kč za pololetí) je možné zařazení třetí hodiny nabídka je určena jen pro studenty osmiletého studijního programu Francouzský jazyk (FJV) tříletý Zájemci o studium jazyků. Předmět je určen pro studenty, kteří mají zájem o studium jazyků a chtějí si své znalosti rozšířit o gramatické a konverzační základy dalšího jazyka, tentokrát románského, jež může usnadnit porozumění dalším jazykům této skupiny. Rovněž kultura frankofonních zemí má nezastupitelný význam. Orientace v časopiseckých textech (základy reálií), běžné konverzační situace. Předpokládaný vyučující: Joanidisová Německý jazyk (NJV) - tříletý Zájemci o studium jazyků. Předmět je určen pro studenty, kteří mají zájem o studium jazyků a chtějí si své znalosti rozšířit o gramatické a konverzační základy dalšího (třetího) cizího jazyka. Orientace v časopiseckých textech (základy reálií), běžné konverzační situace. Předpokládaný vyučující: Kokorev, Strach Ruský jazyk (RJV) - tříletý Zájemci o studium cizích jazyků. Předmět je určen pro studenty, kteří mají zájem o studium cizích jazyků a chtějí si své znalosti rozšířit o konverzační a gramatické základy dalšího cizího jazyka. Předpokládaný vyučující: Hanzalová, rodilí mluvčí Písemná a elektronická komunikace (PEK) dvouletý Zájemci z řad studentů čtyřletého cyklu studia. Studenti získají v tomto dvouletém předmětu základní vědomosti a dovednosti nutné pro vykonávání administrativních prací. Naučí se psát na elektronickém psacím stroji nebo klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou, kterou později využijí při práci na počítači. Získají základní znalosti o mechanice, druzích, funkcích a typech psacích strojů a dovednost jejich běžné údržby. Studenti se dále naučí vyhotovovat písemnosti podle normalizované úpravy ČSN 6910, což později využijí ve své praxi. Po absolvování dvouletého kursu mají studenti možnost složit státní zkoušku z kancelářského psaní na stroji nebo klávesnici počítače. 5

6 Státní zkouška z kancelářského psaní na stroji nebo klávesnici počítače. Předpokládaný vyučující: Anderle Sexta (resp. 2. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) B Seminář a cvičení z matematiky (SCM) jednoletý Pro všechny studenty, kteří se na VŠ setkají s matematikou (především ekonomické, technické, přírodovědné a další obory), a pro zájemce o výhodné ukládání peněz, pojištění, pro zájemce o problematiku leasingu a úvěrů. Studenti se seznámí s novými kapitolami matematiky: řešení soustav rovnic, matice, determinanty, finanční a pojistná matematika v každodenní praxi. Samostatná práce studentů z oblasti finanční matematiky. Předpokládaný vyučující: Kubín Možní vyučující: Hazi, Brož, Haziová Laboratorní práce z biologie a chemie (LBCh) - jednoletý Zájemci o pozdější studium chemie a biologie. Praktická cvičení z chemie a biologie doplňující výuku. Protokoly z laboratorních prací. Předpokládaný vyučující: Martínek Možní vyučující: Chára Laboratorní práce z fyziky (LFy) - jednoletý Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí porozumět domácím přístrojům, ovládat je a umět je vybírat. Ke zvládnutí předmětu není třeba hlubokých znalostí fyziky. Studenti se seznámí s principy fungování domácích přístrojů (videokamera, videopřehrávač, televize, topinkovač, mikrovlnná trouba atd.), naučí se je vybírat nejen podle ceny, ale i podle uživatelského vybavení a také se naučí některé dokonale ovládat (videotechnika atd.). Referát, krátký videopořad. Předpokládaný vyučující: Úlovec Možní vyučující: Kubín, Slavík, Kočvara Septima (resp. 3. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) B Seminář z deskriptivní geometrie (SDG) dvouletý Určeno všem zájemcům. Předmět je všeobecně vzdělávací. Rozvíjí tvořivé myšlení a prostorovou představivost. Ukazuje, jak lze řešit nejsložitější vztahy v prostoru na papíře, a studentům poskytuje poznatky z konkrétní praktické činnosti při kreslení a rýsování. Studenti se seznámí s nezbytnými základy deskriptivní geometrie, které jsou potřebné ke studiu na VŠ technického směru (pro studium oborů ve stavebnictví, architektuře, strojírenství, dopravě, geodézii, geologii, počítačové grafice a v jiných oborech). Předmět ve dvouleté verzi nepřipravuje k maturitě. Rysy, závěrečné grafické práce. Předpokládaný vyučující: Hazi Možní vyučující: Tesařová, Haziová, Brož 6

7 Latina (LV) dvouletý Tento předmět je určen všem studentům, kteří si chtějí usnadnit vysokoškolské studium medicíny, farmacie, práv, přírodních věd, historie, filosofie, literatury i jazyků. Znalosti získané v tomto dvouletém kursu využijí kromě výše jmenovaných studentů i ti studenti, kteří budou při svém povolání potřebovat bohatou slovní zásobu s výrazy cizího původu a široký kulturní rozhled (žurnalistika, knihovnictví, oblast elektronických médií). Latina vyžaduje systematické studium. Předmět nepřipravuje k maturitě, ale přispívá k rozvoji logického myšlení a pomáhá orientovat se v mnohých oborech lidského vědění a činnosti. Předpokládaný vyučující: Lodrová Seminář z fyziky - experimentální fyzika (SFy) dvouletý Předmět je určen zájemcům o přírodní experimentální vědy (zejména o fyziku) a o činnost, která vyžaduje vlastní úsilí. Základem je experimentální činnost; tj. demonstrační a žákovské pokusy, které se týkají probraného učiva fyziky a dále ho prohlubují. Doplňující témata jsou teoretická fyzika a vlastní tvořivá činnost žáků (pokusy, referáty, bádání). Referáty, seminární práce na vybrané téma podle platných všeobecných zásad. Předpokládaný vyučující: Slavík Možní vyučující: Kubín, Úlovec, Kočvara Seminář ze základů společenských věd (SV) dvouletý Seminář je určen pro humanitně zaměřené studenty, kteří mají zájem o společenskovědní problematiku nad rámec povinných osnov ZSV, případně uvažují o studiu VŠ humanitního typu. Jeho volba je nezbytnou podmínkou pro studenty, kteří chtějí ze ZSV maturovat. V septimě si studenti doplní a rozšíří poznatky z filosofie. V oktávě si doplní a rozšíří poznatky z probíraného učiva z oblasti psychologie, sociologie, teorie práva. V septimě seminární práce na sociologické téma podle platných všeobecných zásad. V oktávě opakovací písemné práce. Předpokládaný vyučující: Stehlíková, Kůtek Septima (resp. 3. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) C Seminář z matematiky (SM) dvouletý Pro maturanty a studenty, kteří budou konat přijímací zkoušku z matematiky. Předmět je nezbytně nutný pro maturanty (diferenciální, integrální počet a komplexní čísla jsou požadovány u maturity a nejsou v základním učivu matematiky). Studenti se seznámí s novými kapitolami matematiky: 1. rok: diferenciální a integrální počet, případně vybrané úlohy z Matematické olympiády, 2. rok: integrální počet, komplexní čísla, prezentace a obhajoby seminárních prací. Seminární práce podle aktuálních všeobecných zásad. Předpokládaný vyučující: vyučující matematiky v odpovídajícím ročníku Možní vyučující: Hazi, Haziová, Brož, Kubín, Dvořáková Seminář z dějepisu (SD) dvouletý Studenti se zájmem o historii. Předmět je zaměřen na hlubší poznání dějin lidské společnosti, na civilizační pojetí dějin. Studenti se seznámí s historickou dimenzí civilizačního okruhu ve světě, v Evropě a na našem území. Referáty, seminární práce podle aktuálních všeobecných zásad. Volba tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro ty studenty, kteří chtějí v oktávě mít volitelný předmět Maturitní dějepis, resp. maturovat z dějepisu. 7

8 Předpokládaný vyučující: Velíková Seminář z chemie (SCh) dvouletý předmět Pro studenty, kteří chtějí po maturitě studovat přírodovědné obory (medicína, veterina, učitelství Bi-Ch, farmacie, lesnictví, zemědělství, chovatelství apod.). Shrnutí a prohloubení tématických celků probíraných v kvartě, kvintě a v prvním a druhém ročníku čtyřletého studia (úvod do studia anorganické chemie, složení a struktura chemických látek, chemické reakce, analytická chemie). Shrnutí a prohloubení tematických celků probíraných v sextě, septimě a v třetím ročníku čtyřletého studia (základy organ. chemie, uhlovodíky a jejich deriváty, makromolekulární látky, chemie přírodních látek, základy biochemie). Studenti samostatně zpracují individuálně zadaná témata, seminární práce podle aktuálních všeobecných zásad. Předpokládaný vyučující: Martínek Septima (resp. 3. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) D Seminář z literatury (SL) dvouletý Studenti orientovaní ke studiu humanitních oborů a škol s uměleckým zaměřením. Seminář nabízí podrobnější pohled do světa literatury, divadla a filmu. V programu se dává přednost jednotlivostem a detailům, nebo naopak širším souvislostem umění (autorský profil, téma, literární žánr, umělecký směr). Seminář je zaměřen také prakticky analýza a interpretace uměleckého textu, samostatná literárněkritická činnost atd. Je určen pro skutečné zájemce o literaturu, umění a tvůrčí studenty, kteří jsou ochotni věnovat část svého volného času návštěvám kulturních akcí. Sborník prací v rozsahu podle platných aktuálních zásad pro seminární práce, videozáznamy z činnosti semináře. Předpokládaný vyučující: Kokorev Možní vyučující: učitelé na vyšším stupni s odpovídající aprobací Seminář z biologie (SBi) dvouletý Všichni, především zájemci o maturitu a o studium podobného zaměření na VŠ. 1. rok (základy ekologie): Studenti se seznámí se základními složkami ekosystémů a principy fungování ekosystémů se zřetelem na ekologii rostlin po teoretické i praktické stránce. 2. rok (rozšíření základního učiva biologie): dějiny biologie, evoluce života a její zákonitosti, poznávání a určování organismů, základy zoogeografie a fytografie (rozšíření živočichů a rostlin na Zemi), vybraná témata molekulární a buněčné biologie, práce s odbornou literaturou (procvičení schopnosti orientace v neznámém problému). 1. rok seminární práce podle platných aktuálních zásad, 2. rok písemné práce testovou formou (použití variant přijímacích testů na různé VŠ), účast v biologické olympiádě kategorie A. Předpokládaný vyučující: Martínek Seminář ze zeměpisu (SZ) dvouletý Maturanti ze zeměpisu v osmiletém i čtyřletém studijním programu. Rozšíření základního učiva (základy ekonomie, politická geografie, turistika, geografie Chebska, kartografie, aktuální události ve světě, vybrané kapitoly z fyzické a sociální geografie, globální problémy lidstva). Seminární práce podle platných aktuálních zásad, tvorba vlastní mapy. Předpokládaný vyučující: Jalovec Programování (PV2) dvouletý Zájemci s hlubším zájmem o výpočetní techniku, kteří by chtěli z předmětu Programování maturovat. 8

9 Základy programování v Delphi, základní algoritmické postupy. Výstup Obhajoba seminárního programu a event. řešení domácího kola olympiády z programování (MO kat.p). Předpokládaný vyučující: Brož Oktáva (resp. 4. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) E Maturitní matematika (MM) jednoletý Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí maturovat z matematiky nebo se připravují na přijímací řízení z matematiky. Studenti zopakují látku k maturitě a příklady, které se objevují v přijímacích zkouškách. Písemné práce a zkoušení (obdoba přijímacích testů a maturity), závěrečné písemné maturitní opakování, test ve formě požadavků budoucí maturitní zkoušky (např. testy SCIO, Kalibro, Cermat apod.). Předpokládaný vyučující: vyučující v maturitních třídách Možní vyučující: Haziová, Hazi, Brož, Kubín, Úlovec, Dvořáková Maturitní biologie (MBi) jednoletý Maturanti z biologie. Opakování k maturitě, příprava na přijímací zkoušky z biologie. Výstupy: Opakovací písemné práce, testy ve formě požadavků budoucí maturitní zkoušky (např. testy SCIO, Kalibro, Cermat apod.). Předpokládaný vyučující: Martínek Maturitní dějepis (MD) jednoletý Předmět je určen pro studenty závěrečných tříd, kteří chtějí maturovat z dějepisu a kteří navštěvovali seminář z dějepisu. Studenti se připravují na maturitní zkoušku, seminář je zaměřen na témata, která byla součástí výukových plánů dějepisu. Seminární práce, závěrečné písemné maturitní opakování, test ve formě požadavků budoucí maturitní zkoušky (např. testy SCIO, Kalibro, Cermat apod.). Předpokládaný vyučující: Velíková Oktáva (resp. 4. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) F Maturitní fyzika (MFy) jednoletý Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí maturovat z fyziky nebo se připravují na přijímací řízení z fyziky. Studenti zopakují látku k maturitě a příklady, které se objevují v přijímacích zkouškách. Písemné práce a zkoušení (obdoba přijímacích testů a maturity), závěrečné písemné maturitní opakování, test ve formě požadavků budoucí maturitní zkoušky (např. testy SCIO, Kalibro, Cermat apod.). Předpokládaný vyučující: Kubín Možní vyučující: Slavík, Úlovec, Kočvara Maturitní základy společenských věd (MSV) jednoletý Předmět je určen pro ty studenty, kteří budou v daném roce maturovat z předmětu Základy společenských věd. 9

10 Studenti si zopakují a rozšíří poznatky ze sociologie, psychologie, politologie, práva a filozofie. Předmět je určen jako příprava k maturitní zkoušce. Testy z psychologie, písemná opakování z ontologie, gnoseologie a etiky, závěrečné písemné maturitní opakování, test ve formě požadavků budoucí maturitní zkoušky (např. testy SCIO, Kalibro, Cermat apod.). Předpokládaný vyučující: Stehlíková, Žídek, Kůtek Oktáva (resp. 4. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) G Maturitní chemie (MCh) jednoletý Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí maturovat z chemie nebo se připravují na přijímací řízení z chemie. Studenti zopakují látku k maturitě a příklady, které se objevují v přijímacích zkouškách, a rozšíří si znalosti (názvosloví anorganické chemie, typy reakcí, stavba atomu, struktura látek, periodická soustava prvků, výpočty, systémy anorganické chemie, organická chemie, makromolekulární chemie, chemie přírodních látek, biochemie). Studenti samostatně zpracují individuálně zadaná témata, závěrečné písemné maturitní opakování, testy ve formě požadavků budoucí maturitní zkoušky (např. testy SCIO, Kalibro, Cermat apod.). Předpokládaný vyučující: Chára, Martínek Maturitní zeměpis (MZ) jednoletý Maturanti ze zeměpisu. Opakování k maturitě, příprava na přijímací zkoušky z geografie a ze všeobecného přehledu. Výstupy: Opakovací písemné práce, závěrečné písemné maturitní opakování, testy ve formě požadavků budoucí maturitní zkoušky (např. testy SCIO, Kalibro, Cermat apod.). Předpokládaný vyučující: Jalovec Oktáva (resp. 4. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) H Základy latiny (ZL) jednoletý Tento předmět je určen všem studentům, kteří si chtějí usnadnit vysokoškolské studium medicíny, farmacie, práv, přírodních věd, historie, filosofie, literatury i jazyků. Předmět obsahuje úvod do studia latinského jazyka. Proberou se základy výslovnosti a gramatiky jazyka. Absolventi získají předpoklady pro porozumění cizím slovům pocházejícím z latiny a slovům lat. původu užívaným běžně v češtině. Získané znalosti uplatní zejména při studiu medicíny (snazší pochopení lékařské terminologie) nebo přírodovědných oborů (podpora při osvojování botanické a zoologické terminologie), ale i práv a žurnalistiky (snazší porozumění odborné terminologii v oboru). Získané znalosti využijí kromě výše jmenovaných studentů i ti, kteří budou při svém povolání potřebovat bohatou slovní zásobu s výrazy cizího původu a široký kulturní rozhled (žurnalistika, knihovnictví, oblast elektronických médií). Předmět přispívá k rozvoji logického myšlení a pomáhá orientovat se v mnohých oborech lidského vědění a činnosti. Předpokládaný vyučující: Lodrová Matematika pro VŠ (MaVŠ) jednoletý Studenti, kteří budou konat přijímací zkoušku z matematiky. Předmět se soustřeďuje na zopakování a procvičování matematických témat důležitých k přijetí a k dalšímu studiu na VŠ, jež požadují přijímací zkoušku z matematiky (VŠ ekonomického zaměření typicky VŠE Praha, VŠ technické orientace typicky ČVUT Praha). Hlavní náplní je metodika vypracování a řešení vzorových přijímacích testů. Předmět posiluje i přípravu k vykonání maturitní zkoušky z matematiky. 10

11 Výstupy: Řešení vzorových přijímacích testů. Předpokládaný vyučující: Kočvara Všeobecný přehled (VP) jednoletý Studenti, kteří budou konat přijímací zkoušku na fakulty humanitního zaměření. Předmět zahrnuje témata důležitá pro přípravu na přijímací zkoušky fakult humanitního zaměření. Hlavní náplní je metodika vypracování a vzorové řešení přijímacích testů typických pro daný typ škol (fakulty humanitních studií, fakulty právnické, filozofické atd.). Příkladem takových testů jsou mimo jiné tzv. testy (obecných) studijních předpokladů, logické úlohy apod. Předmět posiluje i přípravu k vykonání maturitní zkoušky ze ZSV. Výstupy: Řešení vzorových přijímacích testů. Předpokládaný vyučující: Slavík Kultura a společnost (KS) jednoletý Předmět je určen budoucím studentům vysokoškolských humanitních oborů, učitelství, architektury atd., ale i všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit všeobecné znalosti a získat základní kulturní přehled. Předmět zahrnuje témata z oblasti divadla, filmu, výtvarného umění, fotografie, architektury a užitého umění. Výstupy: Předpokládá se, že studenti jsou ochotni věnovat část svého volného času návštěvám kulturních akcí. Předpokládaný vyučující: Tesařová Příklady optimálního výběru dle typu školy Škola Sexta Septima Oktáva Technické VŠ DG LFy SM SFy MM MFy (např.: architektura, stavební, elektro, strojní, MFF,...) Lékařská fakulta, Přírodovědná fakulta _JD BCh SBi SCh MBi MCh (nepov. MFy) Právnická fakulta _JD SCM SD LV MD MSV Ekonomická fakulta _JD SCM SM SZ MM MZ Společenskovědní obory (např.: sociologie, psychologie, filosofie,...) _JD SCM LS SV MD MSV 11

12 Nabídka nepovinných předmětů Otevření nepovinného předmětu závisí jednak na zájmu studentů, jednak na personálních, finančních a technických možnostech školy. Konečné rozhodnutí je vždy v kompetenci ředitele. Reálie v NJ (RNJ) Určeno: Pro studenty, kteří si vybrali v sextě přípravu na NJD (podmínkou pro otevření tohoto nepovinného předmětu je přihlášení všech studentů, kteří mají NJD). Náplň: Předmět obsahuje rozšiřující učivo důležité pro certifikovanou zkoušku NJD. Garant: Snížková Základy astronomie (Astr) Určeno: Pro studenty všech ročníků ze zájmem o astronomii. Náplň: Hlavní náplní je pozorování oblohy dalekohledy školní hvězdárny. Při nepřízni počasí probíhá práce a diskuse na zvolené astronomické téma. Garant: Dirlbeck, Kočvara Dramatická výchova Trychtýř (DV) Určeno: Pro omezený počet zájemců od kvart do septim, popř. pro zájemce prvního až třetího ročníku čtyřletého studijního programu. Náplň: Dobrovolný předmět pro zájemce o divadelní umění - nejen o hereckou profesi. Divadelní sdružení TRYCHTÝŘ kromě pravidelných zkoušek vystupuje v místních divadlech, své hry představuje i mimo Cheb. Historii souboru i aktuální informace lze nalézt na webových stránkách Garant: Kokorev Deskriptivní geometrie (DGN) Určeno: Pro studenty oktáv a čtvrtého ročníku čtyřletého studijního programu. Náplň: Tento předmět se otevře v případě dostatečného počtu studentů, kteří by po absolvování dvouletého kurzu povinně volitelné DG chtěli pokračovat v dalším studiu předmětu a chtěli se připravit k maturitě a na přijímací zkoušky na VŠ. Garant: Hazi Filmový klub (FK) Určeno: Pro zájemce ze všech tříd vyššího gymnázia, především pro maturitní ročníky. Náplň: Náplní filmového klubu je projekce výrazných filmů světové a české kinematografie jako doplnění filmových dějin, které se stručně probírají v hodinách českého jazyka. Výběr filmů se řídí i literární látkou probíranou ve vyšších třídách (filmová adaptace literárních děl). Garant: Kokorev Hudební výchova - sbor (HVS) Určeno: Pro všechny studenty se zájmem o sborový zpěv. Náplň: Pěvecký sbor CANZONA přijímá každoročně nové členy chlapce i dívky se zájmem o zpěv. Ve velkém sboru zpívají žáci prim, sekund, tercií a kvart, v komorním smíšeném sboru studenti vyšších ročníků. Zkoušky jsou jedenkrát týdně v hudebně školy. Repertoár obsahuje písně českých i světových autorů. Každoročně se sbor pod vedením Marie Opekarové zúčastňuje přehlídek pěveckých sborů, vystupoval také v německých městech Bayreuth a Oelsnitz. Garant: Opekarová Náboženství (Náb) Určeno: Pro všechny studenty, kteří se zajímají o tuto oblast. Náplň: V rámci nepovinných předmětů zaručuje škola svobodu výuky náboženství, kterou mohou organizovat všechny státem uznané církve v souladu s obecně závaznými předpisy a s mravními a humánními zásadami výuky a vzdělávání. Přihlašování žáků, zpracování obsahu předmětu a dohled nad výukou po obsahové stránce provádí církev. Škola zabezpečuje učební prostory ve vhodné době a s přiměřeným vybavením. Garant: Žídek Praktika z biologie (PBi) Určeno: Pro studenty prim až oktáv s trvalým hlubším zájmem o biologii, ekologii a geologii. Na jednotlivé akce tohoto předmětu je možná i docházka nepřihlášených studentů. Náplň: Cílem tohoto předmětu je rozšíření především praktických znalostí z výše uvedené vědy. Převažujícími formami činnosti jsou vycházky a exkurze, společná práce s odbornou literaturou, besedy, laboratorní činnost (možné výstupy: výstavky přírodnin, příprava na soutěže, ročníkové práce a práce SOČ, pomoc při ochraně přírody a ekologické výchově). Garant: Martínek Ruský jazyk (RJN) 12

13 Určeno: Pro zájemce o studium cizích jazyků Náplň: Předmět je určen pro studenty, kteří si chtějí své znalosti rozšířit o gramatické a konverzační základy dalšího jazyka. Garant: Hanzalová Řízení motorových vozidel (ŘMV) Určeno: Pro sedmnáctileté (popř. starší) zájemce z řad studentů gymnázia (v době konání závěrečných zkoušek musí být zájemce zletilý). Náplň: Získání řidičského oprávnění. Garant: Kočvara Seminář z pedagogické praxe (SPP) Určeno: Pro studenty septim a odpovídajícího (tj. 3.) ročníku čtyřletého studijního programu, kteří uvažují o studiu na pedagogických fakultách. Náplň: V průběhu semináře se zájemci o pedagogické povolání po absolvování cca šesti teoretických hodin aktivně zúčastní pedagogického procesu na základních školách, a to nejprve formou náslechů a později samostatným vyučováním ve třídách. Výstupem je závěrečná písemná práce. Garant: Žídek Sportovní hry (SH) Určeno: Pro studenty prim až oktáv (bude upřesněno vyučujícím), pro zájemce. Náplň: Předmět je každý rok otevírán podle zájmu studentů o určitý druh sportu. V pravidelné nabídce je aerobic a volejbal pro děvčata ze všech ročníků a volejbal pro chlapce z vyššího a čtyřletého gymnázia. Další sportovní aktivity jsou studentům umožněny v rámci sportovních kroužků Školního klubu Asociace školních sportovních klubů České republiky (kroužek volejbalu, malé kopané, aerobiku, floorbalu, tenisu, kondiční kulturistiky ). Garant: PK TV Zdravotní tělesná výchova (ZTV) Určeno: Pro žáky všech tříd s určitým oslabením pohybového aparátu, jako je například celková přílišná uvolněnost svalů (hypermobilita), zvětšená hrudní kyfóza a bederní lordóza, drobné funkční poruchy funkce páteře, kloubní problémy dolních končetin atd. Náplň: Cílem zdravotní tělesné výchovy je celkové zlepšení stavu pohybového systému, oběhového i dýchacího aparátu a zvýšení úrovně fyzické kondice. Garant: Svatková Vybrané kapitoly z dějepisu (VKD) Určeno: Pro zájemce z řad žáků, kteří se připravují na vyšší kola dějepisných soutěží. Náplň: Září - prosinec: příprava na dějepisnou soutěž družstev SŠ (pro studenty vyššího gymnázia). Leden - červen: příprava studentů na soutěž Mladý historik (pro studenty nižšího gymnázia). Garant: Velíková Vybrané kapitoly z fyzikální olympiády (VKFO) Určeno: Pro studenty se zájmem o fyziku. Náplň: Řešení úloh s cílem připravit se na školní i vyšší kola FO. Garant: Kubín Vybrané kapitoly z chemické olympiády (VKChO) Určeno: Pro studenty se zájmem o chemii. Náplň: Řešení úloh s cílem připravit se na školní i vyšší kola ChO. Garant: Chára Vybrané kapitoly z matematické olympiády (VKMO) Určeno: Pro studenty se zájmem o matematiku (vždy skupina ve věku pro jednu kategorii MO). Náplň: Předmět je zaměřen na řešení příkladů z matematických olympiád minulých ročníků a na rozšiřující učivo. Cílem je připravit se na školní i vyšší kola MO. Garant: Dvořáková, Haziová, Hazi Výtvarná výchova Pátečníci (VVN) Určeno: Pro zájemce o výtvarné umění; dále pro studenty připravující se na talentovou zkoušku (pedagogická fakulta, architektura apod.) a také pro ty, kteří by chtěli maturovat z výtvarné výchovy. Náplň: Náplň práce přihlíží ke konkrétním požadavkům studentů a zahrnuje teorii i praxi. Garant: Tesařová Německý jazykový diplom (DSD) 13

14 Určeno: Pro studenty oktáv, kteří pokračují v tomto předmětu od sexty. Náplň: Příprava na složení zkoušek DSD (proběhnou do konce 1. pololetí). Garant: Snížková Diskusní klub ČAJOVÉ SUŠENKY (DK) Určeno: Pro otevřenou společnost z řad studentů školy. Náplň: Při čaji mají studenti možnost se formou řízené diskuse vyjádřit k otázkám morálky, světového názoru, filosofie, životního stylu, politiky apod. Garant: Kokorev 14

15 Volitelné předměty Gymnázia v Chebu 2008/9 Nabídka volitelných předmětů do sexty (celkem 4 hodiny) a do II.r. (celkem 2 hodiny) Skupina B a) BCh a) NJD b) LFy a) AJD a) PEK c) SCM b) PV (2r/3r) c) DG (2r/3r) d) FJV d) ECDL (2r) d) NJV d) RJV Nabídka volitelných předmětů do septimy (celkem 6 hodin včetně pokračujících předmětů) a do III.r. (celkem 4 hodiny) Nové předměty Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D a) NJD a) SDG a) SM a) LS a) AJD b) Latina (LV) b) SCh b) SZ b) PV (2r/3r) c) SFy c) SD c) SBi c) DG (2r/3r) d) SV d) Pr e) FJV e) NJV e) RJV Nabídka volitelných předmětů do oktávy (celkem 8 hodin včetně pokračujících předmětů) a do IV.r. (celkem 6 hodin) Nepovinné předměty Pokračující předměty Nové předměty Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Skupina E Skupina F Skupina G a) DG a) SM a) SL a) MM a) MFy a) MCh a) Příprava NJD b) PV (3r) b) Latina (LV) b) SCh b) SZ+CZ b) MBi b) MSV b) MZ c) DG (3r) c) SFy c) SD c) SBi c) MD d) SV d) Pr e) FJV e) NJV e) RJV 15

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář literární historie (dvouhodinový) Seminář je určen především studentům, kteří chtějí dále studovat bohemistiku, jazyky, žurnalistiku, mediální komunikace, herectví,

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Anglický jazykový diplom (AJD) dvouletý předmět

Anglický jazykový diplom (AJD) dvouletý předmět Obsah... 1 Obsah... 2 Povinně volitelné předměty... 3 skupina A - sexta/ 2. ročník čtyřletého studia... 3 Anglický jazykový diplom (AJD) dvouletý předmět... 3 Německý jazykový diplom (NJD) tříletý předmět...

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Podle ŠVP Škola snů: 2. stupeň ZŠ 6. 7. ročník 3 hodiny týdně 8. 9. ročník 5 hodin týdně Příklady: 6. 9. ročník po 3 hodinách jazyka (VNJ, VRJ) a k tomu na 8.

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Biologický seminář 2. Cvičení z chemie 3. Cvičení z matematiky 4. Deskriptivní

Více

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní)

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Příloha č.1 Volitelné předměty 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Volitelné předměty. nabídka 2015/2016

Volitelné předměty. nabídka 2015/2016 Volitelné předměty nabídka 2015/2016 Volitelné předměty pro (V7.AB a 3.A) Konverzace v AJ (V7.AB a 3.AB) Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní

Více

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) Volitelný Seminář dějin 20. století vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a doplňuje vzdělávací obsah oboru historie v souladu

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

3.06. Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015

3.06. Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015 3.06 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015 Přehled volitelných předmětů podle ročníků I: Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I I 1. Druhý cizí jazyk

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno více seminářů,

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010 Třída Informace Školní rok 2009/ 2010 3V Volitelný předmět: Každý žák si musí zvolit jeden z nabízených předmětů a tento zvolený předmět se stává povinným předmětem pro školní rok 2009/2010. 3V - tercie

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie (SBI) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola PRIMA Občanská výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová generace) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 104,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století (SČD20) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století (SČD20) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století (SČD20) Volitelný Seminář dějin 20. století vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a doplňuje vzdělávací obsah oboru historie v souladu s

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2017/2018

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2017/2018 Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2017/2018 Na www.gjk.cz je v současné době k dispozici upravená nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2017/2018. Poznámky ke zveřejněné nabídce: Po úvodním

Více

Volitelné předměty. nabídka 2012/2013

Volitelné předměty. nabídka 2012/2013 Volitelné předměty nabídka 2012/2013 Volitelné předměty pro (V7.AB a 3.AB) Konverzace v AJ (V7.AB a 3.AB) Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie (SBI) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 Příspěvková organizace, IČ: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 číslo 7/2012 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle

Více

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2.

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2. Matematika S e z n a m u č e b n i c Povinné ve všech ročnících - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (nakl. Prométheus) 212,- Kč - J. Mikulčák: Matematické, fyzikální

Více

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více