9. HETEROGENNÍ KATALÝZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. HETEROGENNÍ KATALÝZA"

Transkript

1 9. HETEROGENNÍ KATALÝZA Úloha 9-1 Kinetiá analýza enzymové reae... 2 Úloha 9-2 Kinetiá analýza enzymové reae... 2 Úloha 9-3 Kinetiá analýza enzymové reae... 3 Úloha 9-4 Kinetiá analýza enzymové reae... 3 Úloha 9-5 Kinetiá analýza enzymové reae... 3 Úloha 9-6 Výpočet stupně přeměny enzymové reae... 4 Úloha 9-7 Výpočet přeměny enzymové reae... 4 Úloha 9-8 Výpočet onentrae enzymu... 4 Úloha 9-9 Výpočet molární ativity enzymu z integrálníh dat... 4 Úloha 9-10 Výpočet molární ativity enzymu z integrálníh dat... 5 Úloha 9-11 Výpočet molární ativity enzymu z integrálníh dat... 5 Úloha 9-12 Kinetiá analýza enzymové reae integrální data... 5 Úloha 9-13 Kinetia enzymové reae... 6 Úloha 9-14 nhibie enzymovýh reaí - plně aompetitivní inhibie... 6 Úloha 9-15 nhibie enzymovýh reaí smíšená inhibie... 7 Úloha 9-16 nhibie enzymovýh reaí částečně ompetitivní inhibie... 8 Úloha 9-17 nhibie enzymovýh reaí plně ompetitivní inhibie... 9 Úloha 9-18 nhibie enzymovýh reaí plně neompetitivní inhibie Úloha 9-19 nhibie enzymovýh reaí částečně neompetitivní inhibie Úloha 9-20 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Úloha 9-21 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Úloha 9-22 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Úloha 9-23 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Úloha 9-24 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Úloha 9-25 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Enzymové reae 1

2 Úloha 9-1 Kinetiá analýza enzymové reae Hodnoty počáteční ryhlosti enzymatié reae 1 E + + E 2 P + E stanovené při různýh onentraíh substrátu, jsou uvedeny v následujíí tabule: υ υ 0 mol dm 3 mol dm 3 s 1 mol dm 3 mol dm 3 s 1 0,0003 0,822 0,012 12,6 0,0005 1,33 0,051 17,6 0,001 2,50 0,074 18,3 0,005 8,33 0,092 18,6 (a) tanovte onstanty rovnie Mihaelise a Mentenové. (b) Ja dlouho bude trvat, než zreaguje 25 % substrátu, jehož počáteční onentrae byla (i) 1, mol dm 3, (ii) 1,35 mol dm 3, (iii) 1, mol dm 3? Výslede: (a) K M = 7, mol dm 3, υ max = 2, mol dm 3 s 1 (b) (i) 2,8 h, (ii) 468,7 h, (iii) 3,2694 h Úloha 9-2 Kinetiá analýza enzymové reae Kinetiá studie syntézy vyházejíí z yseliny valerové a pentanolu, atalyzované PEG lipasou, prováděná za onstantní onentrae enzymu ( E0 = 0,45 mg m 3, M E = g mol 1 ) a onstantní onentrae pentanolu (0,75 mol dm 3 ), posytla tuto závislost počáteční ryhlosti υ 0 na onentrai yseliny valerové (substrátu ) 10 4 υ υ 0 mol dm 3 mol dm 3 min 1 mol dm 3 mol dm 3 min 1 0,042 1,80 0,370 6,30 0,083 2,95 0,550 7,11 0,126 3,73 0,760 7,65 0,167 4,50 1,000 7,92 0,238 5,36 1,300 8,06 (a) Nareslete saturační řivu (b) tanovte K M (mol dm 3 ), υ max (mol dm 3 s 1 ) a atalytiou ativitu lipasy (s 1 ). Výslede: (a) aturační řiva: závislost υ 0 na (b) K M = 0,17564 mol dm 3 υ max = 9, mol dm 3 min 1 = 1, mol dm 3 s 1 2 = 8,568 s υ ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 9. Enzymové reae 2

3 Úloha 9-3 Kinetiá analýza enzymové reae Působení pepsinu na ethylester 1-arboxy-1-glutamyltyrosinu bylo sledováno při teplotě 38 C a ph = 4. Reae, terá představuje hydrolýzu peptidové vazby, byla provedena s omerčním pepsinem v onentrai 4,710 5 mol dm 3 (molární hmotnost g mol 1 ). Reae byla sledována titraí uvolněné yseliny. Hodnoty počáteční ryhlosti při různýh onentraíh substrátu jsou uvedeny v následujíí tabule. tanovte hodnoty Mihaelisovy onstanty K M a maximální ryhlosti υ max υ υ 0 mmol dm 3 mol dm 3 s 1 mmol dm 3 mol dm 3 s 1 0,30 2,40 4,00 10,5 0,77 4,88 6,15 11,6 1,52 7,24 8,00 12,1 2,46 8,94 10,34 12,6 Výslede: K M = 1, mol dm 3, υ max = 1, mol dm 3 s 1 Úloha 9-4 Kinetiá analýza enzymové reae Při stejnýh podmínáh jao v předházejíím příladu (38 C ph = 4) bylo sledováno působení pepsinu na 1-arboxy-1-glutamyltyrosin: 10 8 υ υ 0 mmol dm 3 mol dm 3 s 1 mmol dm 3 mol dm 3 s 1 0,25 1,16 4,5 6,64 0,62 2,43 8,0 7,55 1,60 4,42 12,4 8,06 2,70 5,60 15,6 8,27 (a) tanovte hodnoty inetiýh parametrů K M a υ max pro tento případ. (b) Vypočítejte, oli proent původně přítomného 1-arboxy-1-glutamyltyrosinu se přemění za 10 hodin, je-li jeho počáteční onentrae 0,8 mol dm 3. Výslede: (a) K M = 1, mol dm 3, υ max = 9, mol dm 3 s 1, (b) α = 4, Úloha 9-5 Kinetiá analýza enzymové reae Enzymatiá hydrolýza jisté optiy ativní láty (substrátu) byla sledována měřením počáteční ryhlosti při různýh onentraíh substrátu. Ryhlost byla měřena ryhlostí změny údaje polarimetru. Byla zísána tato data: 10 6 υ υ 0 mol dm 3 mol dm 3 s 1 mol dm 3 mol dm 3 s 1 0,0052 0,608 0,15 5,02 0,012 1,26 0,53 6,18 0,041 2,97 1,32 6,54 0,079 4,07 1,67 6,59 tanovte z těhto dat Mihaelisovu onstantu K M pro omplex enzym-substrát a hodnotu maximální ryhlosti υ max. Výslede: K M = 0,0529 mol dm 3, υ max = 6,810 6 mol dm 3 s 1 9. Enzymové reae 3

4 Úloha 9-6 Výpočet stupně přeměny enzymové reae Vypočítejte, jaého stupně přeměny dosáhnete po 2 hodináh od přidání enzymu roztou optiy ativní láty (viz předhozí úloha), provádíte-li reai (a) v oblasti nízýh onentraí, při 0 = 1,210 5 mol dm 3, (b) v oblasti vysoýh onentraí, při 0 = 1,5 mol dm 3. Výslede: (a) α = 0,6035, (b) α = 0,03265 Úloha 9-7 Výpočet přeměny enzymové reae Působení ribosafosfátisomerasy na D-ribosa-5-fosfát (substrát) bylo sledováno při teplotě 37 C a ph = 7,6. Mihaelisova onstanta má hodnotu K M = 2,710 3 mol dm 3, maximální ryhlost υ max = 3,610 7 mol dm 3 s 1. Koli substrátu se přemění za jednu hodinu, měla-li výhozí onentrae hodnotu 1,810 3 mol dm 3? Výslede: 4, mol dm 3 ; 26,275 % Úloha 9-8 Výpočet onentrae enzymu Při teplotě 0 C, dy je desativae trypsinu zanedbatelná, bylo sledováno trávení aseinu (substrát) trypsinem s roztoy aseinu o onentrai 1, mol dm 3, jejihž ph bylo pufrem yselina boritá-boritan sodný udržováno na hodnotě 7,6. Pro Mihaelisovu onstantu byla nalezena hodnota K M = mol dm 3. Při prvém pousu lesla onentrae aseinu po 35 minutáh na 80 % původní hodnoty, při druhém pousu se stejnou počáteční onentraí aseinu, avša s jinou onentraí enzymu, se za 24 minut po přidání enzymu do roztou aseinu přeměnilo 30 % aseinu. Jaý byl poměr onentraí enzymu při prvém a druhém pousu? Výslede: E0 (1)/ E0 (2) = 0,4333 Úloha 9-9 Výpočet molární ativity enzymu z integrálníh dat Pro Mihaelisovu onstantu ribonuleasy z hovězího panreasu byla při jejím působení na 3',5'thimidin (substrát) o počáteční onentrai 2 mol dm 3 při 25 C a ph = 7 zjištěna hodnota K M = 0,0014 mol dm 3. Byl sledován úbyte onentrae substrátu s časem při dvou různýh onentraíh enzymu:. E0 = 4,510 7 mol dm 3. E0 = 1,910 6 mol dm 3 τ / h α τ / min α 1 0, ,0685 2,5 0, , , , , ,586 Časová závislost stupně přeměny α je lineární. tanovte molární ativitu ribonuleasy. Výslede: 2 = 150 s 1 9. Enzymové reae 4

5 Úloha 9-10 Výpočet molární ativity enzymu z integrálníh dat Při studiu rozladu močoviny působením ureasy při teplotě 35 C CO(NH 2 ) H 2 O = (NH 4 ) 2 CO 3 byl sledován vliv onentrae enzymu. K 10 m 3 roztou, terý obsahoval 0,00165 molu močoviny, bylo přidáváno 1 až 5 m 3 roztou ureasy (podle pousu) a množství vody, potřebné doplnění vzoru na objem 15 m 3. V 1 m 3 roztou ureasy bylo obsaženo 3,6 mg ureasy (M = 480 g mol 1 ). Reae byla přerušována po vhodně volené době přidáním přebytu 0,1 M HCl. Tím se enzym zničil a množství HCl, zbylé po neutralizai uhličitanu amonného, vytvořeného rozladem močoviny, bylo stanoveno titraí 0,1 M hydroxidem. Byla zjištěna tato data: τ /min relativní množství enzymu rozložená močovina / % 80,0 1 51,2 40,0 2 52,0 26,6 3 52,6 20,0 4 53,2 16,0 5 53,3 Množství enzymu je uváděno relativně množství enzymu přidanému při prvém pousu. Jaá je molární ativita ureasy? Mihaelisova onstanta má hodnotu K M = 0,04 mol dm 3. Výslede: 2 = 36,458 s 1 Úloha 9-11 Výpočet molární ativity enzymu z integrálníh dat Pro enzymovou reai probíhajíí podle shematu 1 E + + E 2 E + P1 + P 2 1 byla z počátečníh reačníh ryhlostí vyhodnoena Mihaelisova onstanta K M = 214 mmol dm 3. Při sledování časové závislosti onentrae substrátu bylo zjištěno, že po 1 hodině lesla jeho onentrae z počáteční hodnoty 3 µg m 3 (M = 150 g mol 1 ) na 40 % původní hodnoty. Konentrae enzymu, terý uvažovanou reae atalyzuje, byla při tomto pousu 2, mol dm 3. Jaá je molární ativita tohoto enzymu? Výslede: 2 = 25,1 s 1 Úloha 9-12 Kinetiá analýza enzymové reae integrální data Při působení hymotrypsinu, zísaného z hovězího panreasu, na aetyl-l-tyrosinethylester (substrát ) byla při 25 C a ph = 7,8 zjištěna tato časová závislost oamžité onentrae substrátu: τ τ min mol dm 3 min mol dm 3 0 2, ,3 1, ,2 1, ,5 1, ,9 1, ,3 8, ,2 1,410 4 tanovte inetié parametry K M a υ max této enzymové reae. Výslede: K M = 7, mol dm 3, υ max = 1, mol dm 3 s 1 9. Enzymové reae 5

6 Úloha 9-13 Kinetia enzymové reae Karbonanhydrasa - enzym, podílejíí se na ustavování rovnováhy CO 2 + H 2 O = H 2 CO 3 se vyznačuje vysoou hodnotou molární ativity, 2 = µmol substrátu (CO 2 ) na µmol enzymu za seundu. Mihaelisova onstanta má hodnotu K M = 0,0084 mol dm 3. Jaé množství enzymu (M = g mol 1 ) je zapotřebí, aby za 100 s zreagovalo 30 % substrátu, jehož počáteční onentrae byla 13 mmol dm 3? Výslede: E0 = 3,448 µg dm 3 Úloha 9-14 nhibie enzymovýh reaí - plně aompetitivní inhibie Pro plně aompetitivní inhibii probíhajíí podle shematu 1+ 2 E + E 1 + E + P 5+ 5 navrhněte rovnii popisujíí závislost ryhlosti této inhibované reae na onentrai substrátu a inhibitoru a převeďte ryhlostní rovnii do nejčastěji používanýh linearizovanýh tvarů (Lineweavera a Bura, Hanese, Eadiea). Předpoládejte, že mezi substrátem, enzymem a inhibitorem se ryhle ustavuje rovnováha. Z hodnot počátečníh ryhlostí, naměřenýh pro plně aompetitivní inhibii při různýh onentraíh substrátu a inhibitoru, uvedenýh v následujíí tabule, zjistěte hodnotu disoiační onstanty omplexu E K, a hodnoty onstant K M a υ max v závislosti na onentrai inhibitoru. Nareslete Dixonův graf a graf podle Huntera a Downse. E υ i /(mol dm 3 s 1 ) mol dm 3 = 0 = 0,008 = 0,018 = 0,030 = 0,045 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 0,0008 5, , , , , ,0050 1, , , , , ,0125 2, , , , , ,0250 2, , , , , E0 K K Výslede: υi =, KM = KM, υmax = υmax K + K + KM K 1 1 K Lineweaver a Bure: M 1 K + KM 1 = + = + υi υmax υmax υmax K υ max úse směrnie K Hanes: M 1 KM K + = + = + υi υmax υmax υ max υmax K úse směrnie υ Eadie: i K K υi υi = υmax KM = υmax KM K + K + úse směrnie 9. Enzymové reae 6

7 Kinetié parametry (pro /(mol dm 3 )): 6 3 2,110 KM /(mol dm ) =, Dixonův graf: rovnoběžné přímy se stejnou směrnií: , υmax /(mol dm s ) = M 1 1 K = υ υ + + υ K i max max úse směrnie Graf Huntera a Downse: jedna hyperbola pro všehny onentrae inhibitoru: 6 υi K K M 2,110 = + K 3 = υ υ i Úloha 9-15 nhibie enzymovýh reaí smíšená inhibie Příladem typiy smíšené inhibie je případ, dy v systému dohází těmto dílčím reaím: E + 1+ E 2 1 P + E K = E + E + E E 3+ E 3+ E 3 K = K = K = Od plně neompetitivní inhibie se toto shema liší v tom, že platí K K = = α > 1 K K Najděte výraz pro ryhlost inhibované reae a pro níže uvedená experimentální data stanovte hodnoty všeh inetiýh onstant. Nareslete Dixonův graf a graf podle Huntera a Downse υ i / ( mol dm 3 s 1 ) mol dm 3 = 0 = 0,005 = 0,012 = 0,017 = 0,025 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 0,008 4,870 2,804 1,759 1,389 1,040 0,025 6,140 3,588 2,268 1,796 1,347 0,050 6,542 3,840 2,433 1,929 1,448 0,080 6,707 3,944 2,502 1,984 1, Výslede: K υi = 2E0, K + / α K + KM + K + / α K K υmax + = υmax K + /, KM = KM α K / + α υ max = mol dm 3 s 1, K M = 0,0035 mol dm 3, K = 0,006 mol dm 3, α = 1,2, K = 0,0072 mol dm 3, K = 0,0042 mol dm 3 9. Enzymové reae 7

8 ,04 10 υmax /(mol dm s ) = 3 7,2 10 +, K M /(mol dm ) 4, = 3 7, (pro / mol dm 3 ) 1 1 K Lineweaver a Bur: M 1 K + / α KM K + 1 = + = + υi υmax υmax υmax K υmax K úse směrnie Hanes: M M υi υmax υmax υmax K υmax K úse směrnie K 1 K K + K + / = + = + α υi K K + υi Eadie: υi = υmax KM = υmax KM K + / α K + / α úse směrnie Dixonův graf: svaze sbíhavýh příme 1 KM + 1 KM = υ i υmax + + υmax K α υmax K úse směrnie Graf podle Huntera a Downse - nelineární průběh: υi K ( KM + ) = υ υ K + / α i M Úloha 9-16 nhibie enzymovýh reaí částečně ompetitivní inhibie Odvoďte (a) výraz pro ryhlost plně ompetitivní reae, probíhajíí podle shematu 1+ 2 E E E + P 3+ 3 E (b) linearizované tvary ryhlostní rovnie podle (i) Hanese, (ii) Lineweavera a Bura, (iii) Eadiea, () Pro data uvedená v následujíí tabule vypočítejte inetié parametry υ max, K M a K uvažované inhibované reae υ i / ( mol dm 3 s 1 ) mol dm 3 = 0 = 0,005 = 0,012 = 0,032 = 0,084 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 0,014 1, , , , , ,038 3, , , , , ,124 7, , , , , ,340 1, , , , , (d) Zonstruujte Dixonův graf a graf podle Huntera a Downse. 9. Enzymové reae 8

9 2E0 Výslede: (a) υi =, KM 1+ + K (b) Linearizované tvary: 1 1 K Lineweaver a Bur: M 1 1 KM K + 1 = + = + υi υmax υmax υ max υmax K Hanes: úse směrnie K 1 K K 1 = + = + + υ υ υ υ K υ M M i max max max max úse směrnie υi K + υ Eadie: υi υmax KM i = = υ max KM K úse směrnie () υmax = υmax = 1, mol dm 3 s 1 K M = 0, mol dm 3, K = 0,1121 mol dm 3 K K + M = KM = 0, ,85694 K 1 1 M M (d) Dixonův graf - svaze sbíhavýh příme: 1 K K = υi υ + max + υmax K úse směrnie Graf podle Huntera a Downse - svaze sbíhavýh příme: υi K = K + υ υi KM úse směrnie Úloha 9-17 nhibie enzymovýh reaí plně ompetitivní inhibie Pro jistou enzymovou reai bylo navrženo shema 1+ 2 E + E E + P = E + E E + P 4 teré popisuje částečně ompetitivní inhibii. (a) Odvoďte vztah pro ryhlost této inhibované reae a porovnejte výrazy pro zdánlivé onstanty a υ s KM a υ max neinhibované reae K M max (b) Odvoďte linerizované výrazy (i) podle Lineweavera a Bura, (ii) podle Hanese, (iii) podle Eadiea. () Z hodnot počátečníh ryhlostí, naměřenýh při různýh onentraíh substrátu a inhibitoru, stanovte hodnoty onstant v ryhlostní rovnii. (d) estrojte graf (i) podle Dixona, (ii) podle Huntera a Downse. Ja rozlišíme plně ompetitivní inhibii od částečně ompetitivní? 9. Enzymové reae 9

10 10 5 υ i / (mol dm 3 s 1 ) mol dm 3 = 0 = 0,013 = 0,027 = 0,075 = 0,109 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 0,012 5,778 4,841 4,785 4,749 4,733 0,090 6,393 6,216 6,204 6,195 6,192 0,260 6,463 6,399 6,394 6,391 6,390 0,380 6,474 6,430 6,427 6,425 6,424 Výslede: 2 E0 (a) υi = K + KM + / + K α (b) Linearizae: (i) Lineweaver a Bur:, υmax = 2 E0 = υmax, K M M + K = K K + α 1 1 KM 1 1 KM K + 1 = + = + υi υmax υmax υ max υmax K + / α úse směrnie / K (ii) Hanes: M 1 KM K + 1 = + = + υi υmax υmax υmax K + / α υ max úse směrnie (iii) Eadie υi K + υ υi υmax KM i = = υ max KM K + / α úse směrnie () υ max = υ max = 6, mol dm 3 s 1, K M = 1, mol dm 3 K = 6, mol dm 3, α = 3,014 K = 2, mol dm 3 K = 4, mol dm 3 (K = K M ) K 4 3 6, M = 4, , (d) (i) Dixonův graf je nelineární- tím lze rozlišit částečně ompetitivní inhibii od inhibie plné, jejíž Dixonův graf je lineární (viz Úloha 9-16) 1 1 KM 1 K + = + υ υ υ K + / α i max max (ii) Graf podle Huntera a Downse - je lineární, svaze sbíhajííh se příme υi ( α K + ) ( α K + ) = + υ υi ( α 1) KM ( α 1) úse směrnie 9. Enzymové reae 10

11 Úloha 9-18 nhibie enzymovýh reaí plně neompetitivní inhibie Enzymová reae probíhá za přítomnosti inhibitoru podle následujíího shématu: 1+ 2 E + E E + P E + E 4 (a) Odvoďte vztah pro ryhlost inhibované reae. Ja ovlivňuje tato plně neompetitivní inhibie hodnoty parametrů K M a υ max v porovnání s neinhibovanou enzymatiou reaí? (b) Odvoďte linearizované tvary ryhlostní rovnie podle (i) Lineweavera a Bura, (ii) Hanese, (iii) Eadiea a vypočítejte hodnoty inetiýh parametrů K M, υ max, K M, υ max a K. () Pomoí závislostí podle (i) Dixona, (ii) Huntera a Downse uažte ja lze rozlišit plnou a částečnou ompetitivní inhibii. υ i / ( mol dm 3 s 1 ) = 0 = 0,01 = 0,02 = 0,03 = 0,04 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 0,026 4, , , , , ,108 1, , , , , ,340 2, , , , , ,570 3, , , , , Výslede: (a) υ i K 2E0 υ max K + = = K + K + M M K =, υmax = υmax K +, KM KM (b) Linearizae 1 1 K (i) Lineweavera a Bura: M 1 K + KM K + 1 = + = + υi υmax υmax υmax K υmax K úse směrnie K (ii) Hanese M 1 KM K + K + = + = + υi υmax υmax υmax K υmax K úse směrnie υ (iii) Eadiea i K υ υi υmax KM i = = υmax KM K + úse směrnie υ max = mol dm 3 s 1, K M = 0,262 mol dm 3, K = mol dm ,5 10 υmax /(mol dm s ) = KM 1 KM ()(i) Dixonův graf je lineární: = 1 1 υi υ + max + + υmax K úse směrnie υi (ii) Graf podle Huntera a Downse = K - jediná příma pro všehny onentrae υ υi inhibitoru. 9. Enzymové reae 11

12 Úloha 9-19 nhibie enzymovýh reaí částečně neompetitivní inhibie O jisté enzymové reai se předpoládá, že probíhá podle shématu 1+ 2 E + E E + P E + E E + P 4 teré popisuje částečně neompetitivní inhibii. Vyjádřete (a) ryhlost reae jao funi onentrae substrátu a inhibitoru, (b) nejčastěji používané linearizované tvary ryhlostní rovnie () Z dat uvedenýh v následujíí tabule vypočítejte inetié parametry inhibované i neinhibované reae υ i / ( mol dm 3 s 1 ) mol dm 3 = 0 = 0,0053 = 0,012 = 0,025 = 0,060 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 0,025 7, , , , , ,110 2, , , , , ,250 3, , , , , ,550 4, , , , , (d) estrojte grafy podle Dixona a podle Huntera a Downse. K + β 2 E0 Výslede: (a) υi = K + KM + (b) Linearizae podle 1 1 K (i) Lineweavera a Bura: M 1 1 K + KM K + 1 = + = + υi υmax υmax υmax K + β υmax K + β úse směrnie K (ii) Hanese M 1 KM K + 1 K + = + = + υi υmax υmax υmax K + β υmax K + β úse směrnie υ (iii) Eadiea i K + β υi υi = υmax KM = υmax KM K + úse směrnie () υ max = 6,810 5 mol dm 3 s 1, K M = 0,216 mol dm 3, K = 0,009 mol dm 3, β = 0, , ,0810 max = υ 1 ( KM + ) ( K + ) (d) (i) Dixonův graf je nelineární: = υ υ ( K + β ) i max υi K + β (ii) Graf podle Huntera a Downse = υ υ β i 1 - soustava rovnoběžnýh příme 9. Enzymové reae 12

13 Úloha 9-20 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Při syntéze purinů byl sledován vliv azaserinu, terý má inhibiční účiny: 0,005 0,008 0,012 0,018 0,022 0,035 0,048 0, υ 1,000 1,429 1,875 2,368 2,620 3,182 3,530 3, υ i = 0,004 = 0,012 = 0,03 = 0,05 0,937 1,344 1,772 2,250 2,493 3,045 3,390 3,609 0,831 1,200 1,594 2,040 2,271 2,802 3,138 3,355 0,662 0,968 1,300 1,690 1,894 2,377 2,690 2,900 0,540 0,797 1,080 1,418 1,600 2,034 2,324 2,516 υ je počáteční ryhlost neinhibované enzymové reae (mol dm 3 s 1 ), υ i počáteční ryhlost enzymové reae za přítomnosti inhibitoru (mol dm 3 s 1 ), onentrae substrátu (mol dm 3 ), onentrae inhibitoru (mol dm 3 ). Posuďte harater inhibičního účinu azaserinu, najděte rovnii popisujíí závislost počáteční ryhlosti na onentrai substrátu a inhibitoru a stanovte hodnoty onstant. υmax K Výslede: míšená inhibie: υi = K + α K + KM + K + / α υ max = mol dm 3 s 1 ; K M = 0,02 mol dm 3 ; K = 0,051 mol dm 3, α = 3 Úloha 9-21 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Působení enzymu arginasy na substrát argirin bylo při teplotě 37 C a ph 8,4 sledováno jedna za přítomnosti, jedna za nepřítomnosti norvalinu, terý má inhibiční účine. Výsledy byly vyjádřeny poměrem hodnot ryhlostí υ/υ i (v nepřítomnosti inhibitoru υ, za přítomnosti inhibitoru υ i ) pro různé onentrae inhibitoru a substrátu: (argirin) mol dm 3 0,0223 0,0667 0,0445 (norvalin) mol dm 3 0,0890 0,0445 0,0178 0,0334 0,0179 0,0083 0,0890 0,0445 0,0178 υ/υ i 3,67 2,34 1,53 2,03 1,54 1,25 3,74 2,36 1,54 Na záladě těhto dat posuďte, zda norvalin má plně ompetitivní nebo neompetitivní účine a stanovte inhibiční onstantu (onstanty). Výslede: Plně neompetitivní, υ = = K υ υ υ/υ i i i 1 = 0,033 mol dm 3 9. Enzymové reae 13

14 Úloha 9-22 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí nhibie působení arginasy na argirin, vyvolaná přítomností ornithinu byla sledována při teplotě 37 C a ph 8,4 měřením počátečníh reačníh ryhlostí při různýh onentraíh argirinu a inhibitoru. Poměr počáteční ryhlosti v nepřítomnosti inhibitoru (υ) a v přítomnosti inhibitoru (υ i ) je uveden ve třetím sloupi následujíí tabuly: (argirin) (ornithin) υ/υ i mol dm 3 mol dm 3 0,0223 0,0890 0,0445 0,0223 0,0111 9,1 5 2,9 1,89 (argirin) (ornithin) υ/υ i mol dm 3 mol dm 3 0,0667 0,0667 0,0334 0,0167 0, ,44 2,17 1,61 1,30 0,0297 0,0445 0,0297 0,0148 0,0074 0,0445 0,0223 0,0111 3,06 1,98 1,47 3,33 2,18 1,57 0,089 0,0890 0,0445 0,0223 0,0111 0, ,42 2,20 1,63 1,31 1,16 Rozhodněte, zda se jedná o plně ompetitivní nebo plně neompetitivní inhibii a stanovte hodnoty disoiačníh onstant pro systém arginasa-argirin (K M ) a arginasa-ornithin (K ). Výslede: Graf podle Dixona je přímový pro oba případy. Plně ompetitivní a plně neompetitivní je možno odlišit závislostí podle Huntera a Downse výraz υ i /( υ υ i ) je lineárně závislý na, inhibie je plně ompetitivní: υ K υ υ υ/υ K i = = K + i i 1 M (pro plně neompetitivní inhibii nezávisí na onentrai inhibitoru ani na onentrai substrátu) K = 3, mol dm 3 K M = 0,01009 mol dm 3 Úloha 9-23 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Analýzou inetiýh dat zísanýh sledováním enzymatiého působení hexainasy (M = 380 g mol 1 ) na substrát při onentrai enzymu 4,75 mg dm 3 byla zjištěna pro Mihaelisovu onstantu hodnota K M = 0,0035 mol dm 3, pro moleulární ativitu enzymu hodnota 2 = 250 s 1. Z hodnot počátečníh reačníh ryhlostí naměřenýh za přítomnosti gluosa-6-fosfátu (viz tabula) určete povahu inhibičníh účinů gluosa-6-fosfátu, sestavte rovnii pro závislost ryhlosti inhibované reae na onentrai substrátu a inhibitoru a stanovte hodnoty onstant této rovnie. Porovnejte průběh saturační řivy neinhibované a inhibované reae. 9. Enzymové reae 14

15 10 6 υ i / (mol dm 3 s 1 ) mol dm 3 = 2,510 4 = 6,810 4 = = mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 0,0003 0,0015 0,0027 0,0039 0,0043 0,0058 0,0090 0,0120 0,227 0,863 1,253 1,517 1,587 1,795 2,072 2,228 0,210 0,800 1,160 1,404 1,468 1,660 1,917 2,062 0,192 0,729 1,058 1,280 1,340 1,516 1,750 1,882 0,179 0,682 0,990 1,198 1,253 1,417 1,636 1,760 Výslede: Průběh saturačníh řive odpovídá buď neompetitivní inhibii (obr. 9.8a) nebo inhibii smíšené (obr. 9.10a). Dixonův graf má hyperboliý průběh inhibie je částečně neompetitivní. K = mol dm 3, β = 0,7 Úloha 9-24 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Byl zoumán vliv různýh inhibitorů na enzymové působení dehydrogenasy na pyrohroznan. Pro neinhibovanou reai byly zjištěny onstanty K M = 0,01 mol dm 3 a υ max = 2,510 5 mol dm 3 s 1. Všehny tři testované inhibitory mají aompetitivní účiny. Při onentrai pyrohroznanu 0,02 mol dm 3 byly zísány tyto hodnoty počátečníh ryhlostí enzymové reae (v mol dm 3 s 1 ): 10 5 υ i mol dm 3 inhibitor A inhibitor B inhibitor C 0,003 0,010 0,022 0,035 0,060 1,515 1,250 0,961 0,769 0,556 1,375 1,053 0,839 0,739 0,652 1,626 1,538 1,400 1,290 1,111 Na záladě těhto dat rozhodněte, jde-li o inhibii plnou nebo částečnou a v případě plné inhibie stanovte hodnoty inhibičníh onstant K. Výslede: Dixonův graf je lineární v případě inhibitorů A a C, hyperboliý u inhibitoru B. 3 A: plná inhibie, K = 0,02 mol dm B: částečná inhibie, 3 C: plná inhibie, K = 0,08 mol dm 9. Enzymové reae 15

16 Úloha 9-25 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Působení lysozymu (molární hmotnost g/mol, moleulární ativita 2 = 0,5 s 1 ) v onentrai 0,858 mg m 3 na substrát bez přítomnosti inhibitoru je haraterizováno Mihaelisovou onstantou K M = 0,085 mol dm 3. Pro tutéž enzymovou reai byly v přítomnosti inhibitoru naměřeny hodnoty počátečníh reačníh ryhlostí υ i [mol dm 3 s 1 ] při různýh onentraíh substrátu (v mol dm 3 ) a inhibitoru v (mol dm 3 ): 10 6 υ i 10 6 υ i 0,007 0,005 0,01 0,05 0,09 0,15 2,102 1,954 1,334 1,082 0,898 0,075 0,005 0,01 0,05 0,09 0,15 13,400 12,824 9,983 8,588 7,458 0,03 0,005 0,01 0,05 0,09 0,15 7,323 6,900 4,990 4,147 3,506 0,12 0,005 0,01 0,05 0,09 0,15 16,909 16,330 13,314 11,726 10,385 Zjistěte, jaý typ inhibie tento inhibitor vyvolává, navrhněte ryhlostní rovnii a stanovte hodnoty inhibičníh onstant. Výslede: částečně ompetitivní inhibie υmax υi = K + KM + K + / α K + KM = KM K + α /, υ max = υ max = mol dm 3 s 1 K = 0,042 mol dm 3, α = 5 /( mol dm 3 ) K M ) υ max /(mol dm 3 s 1 ) 0 0, , ,005 0, , ,01 0, , ,05 0, , ,09 0, , ,15 0, , Enzymové reae 16

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE 1. Vnitřní energie (U) Vnitřní energie je energie uložená v těleseh. Je těžké určit absolutní hodnotu. Pro většinu dějů to není nezbytné, protože ji nejsme shopni uvolnit

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

Ú L O H Y. kde r je rychlost reakce vyjádřená úbytkem látkového množství kyslíku v molech v objemu 1 m

Ú L O H Y. kde r je rychlost reakce vyjádřená úbytkem látkového množství kyslíku v molech v objemu 1 m Ú L O H Y 1. Různé vyjádření reakční rychlosti; Př. 9.1 Určete, jaké vztahy platí mezi rychlostmi vzniku a ubývání jednotlivých složek reakce 4 NH 3 (g) + 5 O (g) = 4 NO(g) + 6 H O(g). Různé vyjádření

Více

3. SIMULTÁNNÍ REAKCE

3. SIMULTÁNNÍ REAKCE 3. IMULTÁNNÍ REKCE 3. Protsměrné (vratné) reae... 3.. Reae, obě ílčí reae prvého řáu... 3.. Reae D E, D, D E...4 3..3 Kneta & termoynama (vratné reae & hemá rovnováha)...4 Příla 3- Protsměrné reae...6

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

EKONOMETRIE 2. přednáška Modely chování výrobce I.

EKONOMETRIE 2. přednáška Modely chování výrobce I. EKONOMETRIE. přednáška Modely hování výrobe I. analýza raionálního hování firmy při rozhodování o objemu výroby, vstupů a nákladů při maimalizai zisku základní prinip při rozhodování výrobů Produkční funke

Více

pracovní list studenta Acidobazické rovnováhy Odměrná analýza acidobazická titrace

pracovní list studenta Acidobazické rovnováhy Odměrná analýza acidobazická titrace praovní list studenta Aidobaziké rovnováhy Odměrná analýza aidobaziká titrae ýstup RP: Klíčová slova: Martin Krejčí experiment umožňuje žákům pohopit hování silnýh protolytů ve vodnýh roztoíh, žák se detailněji

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

9 Skonto, porovnání různých forem financování

9 Skonto, porovnání různých forem financování 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Určení počátku šikmého pole řetězovky

Určení počátku šikmého pole řetězovky 2. Šikmé pole Určení počátku šikmého pole řetězovky d h A ϕ y A y x A x a Obr. 2.1. Souřadnie počátku šikmého pole Jestliže heme určit řetězovku, která je zavěšená v bodeh A a a je daná parametrem, je

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability 1. Při zjišťování počtu nezletilých dětí ve třiceti vybraných rodinách byly získány tyto výsledky: 1, 1, 0, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2. Uspořádejte

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů

LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů 18. dubna 2008 Tato úloha by Vás měla seznámit s gazometrickými metodami stanovení fotosyntetické aktivity rostlin potažmo s přístrojem LI-6400,

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Práce, energie, výkon

Práce, energie, výkon I N V E S T I C E D O R O Z V O E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROEKT E SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laoratorní práce č. 6 Práce,, výon Pro potřey projetu

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku))

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2 ) w ) 3) MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = n/v) 12 příkladů řešených + 12příkladů s

Více

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2.

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2. 76 Další metriké úlohy II Předpoklady: 7 Př : Najdi přímku rovnoěžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od odu A[ ; ] Osou I a III kvadrantu je přímka y = x přímky s ní rovnoěžné mají rovnii x y + = 0

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny Co to je? Organické látky karboxylové kyseliny, které mají na sousedním uhlíku navázanou aminoskupinu Jak to vypadá? K čemu je to dobré? AK jsou stavební

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu ymnázium Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 1. ročník

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_419 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 24. 7. 212 Název zpracovaného celku: KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličiny popisují vlastnosti, stavy a změny hmotných

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků Vužití epertního sstému při odhadu vlastností výrobů ibor Žá Abstrat. Článe se zabývá možností ja vužít fuzz epertní sstém pro popis vlastností výrobu. Důvodem tohoto přístupu je možnost vužití vágních

Více

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. IDEÁLÍ PLY I Prof. RDr. Eanuel Soboda, CSc. DEFIICE IDEÁLÍHO PLYU (MODEL IP) O oleulách ideálního plynu ysloujee 3 předpolady: 1. Rozěry oleul jsou zanedbatelně alé e sronání se střední zdáleností oleul

Více

1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10

1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10 Úlohy- 2.cvičení 1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10 2. Převeďte dané desetinné číslo do dvojkové soustavy (DEC -> BIN): a) 0,8125 10 b) 0,35 10

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti 1. Úvod do záladních pojmů teore pravděpodobnost 1.1 Úvodní pojmy Většna exatních věd zobrazuje své výsledy rgorózně tj. výsledy jsou zísávány na záladě přesných formulí a jsou jejch nterpretací. em je

Více

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit.

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit. Statiké a dynamiké harakteristiky Úvod : Základy Laplaeovy transformae dále LT: viz lit. hlavní užití: - převádí difereniální rovnie na algebraiké (nehomogenní s konstantními koefiienty - usnadňuje řešení

Více

ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK

ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK Úloha č. 11 ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK ÚKOL MĚŘENÍ: 1. Zjistěte činný, jalový a zdánlivý příon, odebíraný proud a účiní asynchronního motoru v závislosti na zatížení motoru. 2. Vypočítejte výon,

Více

PÁLÍ VÁS ŽÁHA? (ANTACIDA)

PÁLÍ VÁS ŽÁHA? (ANTACIDA) PÁLÍ VÁS ŽÁHA? (ANTACIDA) Uvnitř lidského žaludku je značně kyselé prostředí. Žaludeční šťáva je většinou tvořena kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci přibližně 0,01 mol/l. Takto kyselé prostředí je

Více

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze 1. Úol měření Úolem měření na rotorové (Müllerově) odparce je sestavit energeticou a látovou bilanci celého zařízení a stanovit součinitele prostupu tepla odpary a ondenzátoru brýdových par.. Popis zařízení

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S1_D01_Z_MECH_Uvod_PL Člověk a příroda Fyzika Mechanika Úvod Fyzika, SI, násobky a

Více

Úlohy z fyzikální chemie

Úlohy z fyzikální chemie Úlohy z fyzikální chemie Bakalářský kurz Kolektiv ústavu fyzikální chemie Doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc., Ing. Michal Bureš, CSc., Doc. Ing. Ivan Cibulka, CSc., Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc., Doc.

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U TNSPOTNÍ JEVY V OZTOCÍCH ELETOLYTŮ Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod Ohmův zákon: VODIVOST ELETOLYTŮ U I

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 314/36 Úřední věstník Evropské unie 1.12.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Michal Kolesa Žádná část této publikace NESMÍ být jakkoliv reprodukována BEZ SOUHLASU autora! Poslední úpravy: 3.7.2010 Úvod Matematicko-fyzikálně-technické

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce Stechiometrický (empirický) vzorec vyjadřuje základní složení sloučeniny udává, z kterých prvků se sloučenina skládá a v jakém poměru jsou atomy těchto prvků

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: F-VI-1 Izotermický děj Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: Experimentálně ověřte platnost Boyle-Mariottova zákona. Pomůcky: Teorie:

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů pracovní list Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka 1. Vyberte ze skupiny nejtěžšího a nejlehčího žáka a zapište si jejich hmotnost. 2. Stopněte oběma čas, za

Více

MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTLA

MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTLA MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTL Měřií potřeby 1) Základní jednotka se zdrojem a detektorem světla 2) Měřií dráha s délkovou stupnií 3) Měřič frekvene (čítač) 4) Dvojité zradlo, dvě spojné čočky 5) Osiloskop, spojovaí

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ..07/2.2.00/5.0324 Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Pracovní postupy k experimentům s využitím PC (teplotní čidlo Vernier propojeno s PC) Stanovení tepelné

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

1 mm = 0,01 dm 1 m = 1 000 mm 1 mm = 0,001 m 1 km = 1 000 m 1 m = 0,001 km

1 mm = 0,01 dm 1 m = 1 000 mm 1 mm = 0,001 m 1 km = 1 000 m 1 m = 0,001 km Téma: Převody jednotek fyzikálních veličin A. Pravidla pro převody jednotek v desítkové soustavě převádíme-li z jednotky větší na menší číslo bude větší násobíme 10, 100, 1 000, 1 000 000 posuneme desetinou

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s.

Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s. Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Pro penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen Penzijní připojištění ), které sjednává ING Penzijní fond, a.s.

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice

Více

NUTRACEUTIKA PROTEINY

NUTRACEUTIKA PROTEINY NUTRAEUTIKA PROTEINY VYUŽITÍ Proteiny, aminokyseliny, koncentráty většinou pro sportovní výživu Funkční potraviny hydrolyzáty Bílkovinné izoláty i v medicíně Fitness a wellness přípravky PROTEINY Sušená

Více

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Obyčejné diferenciální rovnice. Cauchyova úloha Dirichletova úloha

Obyčejné diferenciální rovnice. Cauchyova úloha Dirichletova úloha Občejé erecálí rovce Caucova úloa Drcletova úloa Občejé erecálí rovce - Caucova úloa Úlo: I. = s omíou = jea rovce. řáu II. soustava rovc. řáu III. = - jea rovce -téo řáu = = = - = - Hleáme uc res. uce

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Pracovní list č. Téma: Kinematika kuličky na nakloněné rovině

Pracovní list č. Téma: Kinematika kuličky na nakloněné rovině Jméno: Třída: Spolupracovali: Datum: Teplota: Tlak: Vlhkost: Pracovní list č. Téma: Kinematika kuličky na nakloněné rovině Teoretický úvod: Rovnoměrně zrychlený pohyb Rovnoměrně zrychlený pohyb je pohyb,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více