9. HETEROGENNÍ KATALÝZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. HETEROGENNÍ KATALÝZA"

Transkript

1 9. HETEROGENNÍ KATALÝZA Úloha 9-1 Kinetiá analýza enzymové reae... 2 Úloha 9-2 Kinetiá analýza enzymové reae... 2 Úloha 9-3 Kinetiá analýza enzymové reae... 3 Úloha 9-4 Kinetiá analýza enzymové reae... 3 Úloha 9-5 Kinetiá analýza enzymové reae... 3 Úloha 9-6 Výpočet stupně přeměny enzymové reae... 4 Úloha 9-7 Výpočet přeměny enzymové reae... 4 Úloha 9-8 Výpočet onentrae enzymu... 4 Úloha 9-9 Výpočet molární ativity enzymu z integrálníh dat... 4 Úloha 9-10 Výpočet molární ativity enzymu z integrálníh dat... 5 Úloha 9-11 Výpočet molární ativity enzymu z integrálníh dat... 5 Úloha 9-12 Kinetiá analýza enzymové reae integrální data... 5 Úloha 9-13 Kinetia enzymové reae... 6 Úloha 9-14 nhibie enzymovýh reaí - plně aompetitivní inhibie... 6 Úloha 9-15 nhibie enzymovýh reaí smíšená inhibie... 7 Úloha 9-16 nhibie enzymovýh reaí částečně ompetitivní inhibie... 8 Úloha 9-17 nhibie enzymovýh reaí plně ompetitivní inhibie... 9 Úloha 9-18 nhibie enzymovýh reaí plně neompetitivní inhibie Úloha 9-19 nhibie enzymovýh reaí částečně neompetitivní inhibie Úloha 9-20 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Úloha 9-21 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Úloha 9-22 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Úloha 9-23 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Úloha 9-24 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Úloha 9-25 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Enzymové reae 1

2 Úloha 9-1 Kinetiá analýza enzymové reae Hodnoty počáteční ryhlosti enzymatié reae 1 E + + E 2 P + E stanovené při různýh onentraíh substrátu, jsou uvedeny v následujíí tabule: υ υ 0 mol dm 3 mol dm 3 s 1 mol dm 3 mol dm 3 s 1 0,0003 0,822 0,012 12,6 0,0005 1,33 0,051 17,6 0,001 2,50 0,074 18,3 0,005 8,33 0,092 18,6 (a) tanovte onstanty rovnie Mihaelise a Mentenové. (b) Ja dlouho bude trvat, než zreaguje 25 % substrátu, jehož počáteční onentrae byla (i) 1, mol dm 3, (ii) 1,35 mol dm 3, (iii) 1, mol dm 3? Výslede: (a) K M = 7, mol dm 3, υ max = 2, mol dm 3 s 1 (b) (i) 2,8 h, (ii) 468,7 h, (iii) 3,2694 h Úloha 9-2 Kinetiá analýza enzymové reae Kinetiá studie syntézy vyházejíí z yseliny valerové a pentanolu, atalyzované PEG lipasou, prováděná za onstantní onentrae enzymu ( E0 = 0,45 mg m 3, M E = g mol 1 ) a onstantní onentrae pentanolu (0,75 mol dm 3 ), posytla tuto závislost počáteční ryhlosti υ 0 na onentrai yseliny valerové (substrátu ) 10 4 υ υ 0 mol dm 3 mol dm 3 min 1 mol dm 3 mol dm 3 min 1 0,042 1,80 0,370 6,30 0,083 2,95 0,550 7,11 0,126 3,73 0,760 7,65 0,167 4,50 1,000 7,92 0,238 5,36 1,300 8,06 (a) Nareslete saturační řivu (b) tanovte K M (mol dm 3 ), υ max (mol dm 3 s 1 ) a atalytiou ativitu lipasy (s 1 ). Výslede: (a) aturační řiva: závislost υ 0 na (b) K M = 0,17564 mol dm 3 υ max = 9, mol dm 3 min 1 = 1, mol dm 3 s 1 2 = 8,568 s υ ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 9. Enzymové reae 2

3 Úloha 9-3 Kinetiá analýza enzymové reae Působení pepsinu na ethylester 1-arboxy-1-glutamyltyrosinu bylo sledováno při teplotě 38 C a ph = 4. Reae, terá představuje hydrolýzu peptidové vazby, byla provedena s omerčním pepsinem v onentrai 4,710 5 mol dm 3 (molární hmotnost g mol 1 ). Reae byla sledována titraí uvolněné yseliny. Hodnoty počáteční ryhlosti při různýh onentraíh substrátu jsou uvedeny v následujíí tabule. tanovte hodnoty Mihaelisovy onstanty K M a maximální ryhlosti υ max υ υ 0 mmol dm 3 mol dm 3 s 1 mmol dm 3 mol dm 3 s 1 0,30 2,40 4,00 10,5 0,77 4,88 6,15 11,6 1,52 7,24 8,00 12,1 2,46 8,94 10,34 12,6 Výslede: K M = 1, mol dm 3, υ max = 1, mol dm 3 s 1 Úloha 9-4 Kinetiá analýza enzymové reae Při stejnýh podmínáh jao v předházejíím příladu (38 C ph = 4) bylo sledováno působení pepsinu na 1-arboxy-1-glutamyltyrosin: 10 8 υ υ 0 mmol dm 3 mol dm 3 s 1 mmol dm 3 mol dm 3 s 1 0,25 1,16 4,5 6,64 0,62 2,43 8,0 7,55 1,60 4,42 12,4 8,06 2,70 5,60 15,6 8,27 (a) tanovte hodnoty inetiýh parametrů K M a υ max pro tento případ. (b) Vypočítejte, oli proent původně přítomného 1-arboxy-1-glutamyltyrosinu se přemění za 10 hodin, je-li jeho počáteční onentrae 0,8 mol dm 3. Výslede: (a) K M = 1, mol dm 3, υ max = 9, mol dm 3 s 1, (b) α = 4, Úloha 9-5 Kinetiá analýza enzymové reae Enzymatiá hydrolýza jisté optiy ativní láty (substrátu) byla sledována měřením počáteční ryhlosti při různýh onentraíh substrátu. Ryhlost byla měřena ryhlostí změny údaje polarimetru. Byla zísána tato data: 10 6 υ υ 0 mol dm 3 mol dm 3 s 1 mol dm 3 mol dm 3 s 1 0,0052 0,608 0,15 5,02 0,012 1,26 0,53 6,18 0,041 2,97 1,32 6,54 0,079 4,07 1,67 6,59 tanovte z těhto dat Mihaelisovu onstantu K M pro omplex enzym-substrát a hodnotu maximální ryhlosti υ max. Výslede: K M = 0,0529 mol dm 3, υ max = 6,810 6 mol dm 3 s 1 9. Enzymové reae 3

4 Úloha 9-6 Výpočet stupně přeměny enzymové reae Vypočítejte, jaého stupně přeměny dosáhnete po 2 hodináh od přidání enzymu roztou optiy ativní láty (viz předhozí úloha), provádíte-li reai (a) v oblasti nízýh onentraí, při 0 = 1,210 5 mol dm 3, (b) v oblasti vysoýh onentraí, při 0 = 1,5 mol dm 3. Výslede: (a) α = 0,6035, (b) α = 0,03265 Úloha 9-7 Výpočet přeměny enzymové reae Působení ribosafosfátisomerasy na D-ribosa-5-fosfát (substrát) bylo sledováno při teplotě 37 C a ph = 7,6. Mihaelisova onstanta má hodnotu K M = 2,710 3 mol dm 3, maximální ryhlost υ max = 3,610 7 mol dm 3 s 1. Koli substrátu se přemění za jednu hodinu, měla-li výhozí onentrae hodnotu 1,810 3 mol dm 3? Výslede: 4, mol dm 3 ; 26,275 % Úloha 9-8 Výpočet onentrae enzymu Při teplotě 0 C, dy je desativae trypsinu zanedbatelná, bylo sledováno trávení aseinu (substrát) trypsinem s roztoy aseinu o onentrai 1, mol dm 3, jejihž ph bylo pufrem yselina boritá-boritan sodný udržováno na hodnotě 7,6. Pro Mihaelisovu onstantu byla nalezena hodnota K M = mol dm 3. Při prvém pousu lesla onentrae aseinu po 35 minutáh na 80 % původní hodnoty, při druhém pousu se stejnou počáteční onentraí aseinu, avša s jinou onentraí enzymu, se za 24 minut po přidání enzymu do roztou aseinu přeměnilo 30 % aseinu. Jaý byl poměr onentraí enzymu při prvém a druhém pousu? Výslede: E0 (1)/ E0 (2) = 0,4333 Úloha 9-9 Výpočet molární ativity enzymu z integrálníh dat Pro Mihaelisovu onstantu ribonuleasy z hovězího panreasu byla při jejím působení na 3',5'thimidin (substrát) o počáteční onentrai 2 mol dm 3 při 25 C a ph = 7 zjištěna hodnota K M = 0,0014 mol dm 3. Byl sledován úbyte onentrae substrátu s časem při dvou různýh onentraíh enzymu:. E0 = 4,510 7 mol dm 3. E0 = 1,910 6 mol dm 3 τ / h α τ / min α 1 0, ,0685 2,5 0, , , , , ,586 Časová závislost stupně přeměny α je lineární. tanovte molární ativitu ribonuleasy. Výslede: 2 = 150 s 1 9. Enzymové reae 4

5 Úloha 9-10 Výpočet molární ativity enzymu z integrálníh dat Při studiu rozladu močoviny působením ureasy při teplotě 35 C CO(NH 2 ) H 2 O = (NH 4 ) 2 CO 3 byl sledován vliv onentrae enzymu. K 10 m 3 roztou, terý obsahoval 0,00165 molu močoviny, bylo přidáváno 1 až 5 m 3 roztou ureasy (podle pousu) a množství vody, potřebné doplnění vzoru na objem 15 m 3. V 1 m 3 roztou ureasy bylo obsaženo 3,6 mg ureasy (M = 480 g mol 1 ). Reae byla přerušována po vhodně volené době přidáním přebytu 0,1 M HCl. Tím se enzym zničil a množství HCl, zbylé po neutralizai uhličitanu amonného, vytvořeného rozladem močoviny, bylo stanoveno titraí 0,1 M hydroxidem. Byla zjištěna tato data: τ /min relativní množství enzymu rozložená močovina / % 80,0 1 51,2 40,0 2 52,0 26,6 3 52,6 20,0 4 53,2 16,0 5 53,3 Množství enzymu je uváděno relativně množství enzymu přidanému při prvém pousu. Jaá je molární ativita ureasy? Mihaelisova onstanta má hodnotu K M = 0,04 mol dm 3. Výslede: 2 = 36,458 s 1 Úloha 9-11 Výpočet molární ativity enzymu z integrálníh dat Pro enzymovou reai probíhajíí podle shematu 1 E + + E 2 E + P1 + P 2 1 byla z počátečníh reačníh ryhlostí vyhodnoena Mihaelisova onstanta K M = 214 mmol dm 3. Při sledování časové závislosti onentrae substrátu bylo zjištěno, že po 1 hodině lesla jeho onentrae z počáteční hodnoty 3 µg m 3 (M = 150 g mol 1 ) na 40 % původní hodnoty. Konentrae enzymu, terý uvažovanou reae atalyzuje, byla při tomto pousu 2, mol dm 3. Jaá je molární ativita tohoto enzymu? Výslede: 2 = 25,1 s 1 Úloha 9-12 Kinetiá analýza enzymové reae integrální data Při působení hymotrypsinu, zísaného z hovězího panreasu, na aetyl-l-tyrosinethylester (substrát ) byla při 25 C a ph = 7,8 zjištěna tato časová závislost oamžité onentrae substrátu: τ τ min mol dm 3 min mol dm 3 0 2, ,3 1, ,2 1, ,5 1, ,9 1, ,3 8, ,2 1,410 4 tanovte inetié parametry K M a υ max této enzymové reae. Výslede: K M = 7, mol dm 3, υ max = 1, mol dm 3 s 1 9. Enzymové reae 5

6 Úloha 9-13 Kinetia enzymové reae Karbonanhydrasa - enzym, podílejíí se na ustavování rovnováhy CO 2 + H 2 O = H 2 CO 3 se vyznačuje vysoou hodnotou molární ativity, 2 = µmol substrátu (CO 2 ) na µmol enzymu za seundu. Mihaelisova onstanta má hodnotu K M = 0,0084 mol dm 3. Jaé množství enzymu (M = g mol 1 ) je zapotřebí, aby za 100 s zreagovalo 30 % substrátu, jehož počáteční onentrae byla 13 mmol dm 3? Výslede: E0 = 3,448 µg dm 3 Úloha 9-14 nhibie enzymovýh reaí - plně aompetitivní inhibie Pro plně aompetitivní inhibii probíhajíí podle shematu 1+ 2 E + E 1 + E + P 5+ 5 navrhněte rovnii popisujíí závislost ryhlosti této inhibované reae na onentrai substrátu a inhibitoru a převeďte ryhlostní rovnii do nejčastěji používanýh linearizovanýh tvarů (Lineweavera a Bura, Hanese, Eadiea). Předpoládejte, že mezi substrátem, enzymem a inhibitorem se ryhle ustavuje rovnováha. Z hodnot počátečníh ryhlostí, naměřenýh pro plně aompetitivní inhibii při různýh onentraíh substrátu a inhibitoru, uvedenýh v následujíí tabule, zjistěte hodnotu disoiační onstanty omplexu E K, a hodnoty onstant K M a υ max v závislosti na onentrai inhibitoru. Nareslete Dixonův graf a graf podle Huntera a Downse. E υ i /(mol dm 3 s 1 ) mol dm 3 = 0 = 0,008 = 0,018 = 0,030 = 0,045 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 0,0008 5, , , , , ,0050 1, , , , , ,0125 2, , , , , ,0250 2, , , , , E0 K K Výslede: υi =, KM = KM, υmax = υmax K + K + KM K 1 1 K Lineweaver a Bure: M 1 K + KM 1 = + = + υi υmax υmax υmax K υ max úse směrnie K Hanes: M 1 KM K + = + = + υi υmax υmax υ max υmax K úse směrnie υ Eadie: i K K υi υi = υmax KM = υmax KM K + K + úse směrnie 9. Enzymové reae 6

7 Kinetié parametry (pro /(mol dm 3 )): 6 3 2,110 KM /(mol dm ) =, Dixonův graf: rovnoběžné přímy se stejnou směrnií: , υmax /(mol dm s ) = M 1 1 K = υ υ + + υ K i max max úse směrnie Graf Huntera a Downse: jedna hyperbola pro všehny onentrae inhibitoru: 6 υi K K M 2,110 = + K 3 = υ υ i Úloha 9-15 nhibie enzymovýh reaí smíšená inhibie Příladem typiy smíšené inhibie je případ, dy v systému dohází těmto dílčím reaím: E + 1+ E 2 1 P + E K = E + E + E E 3+ E 3+ E 3 K = K = K = Od plně neompetitivní inhibie se toto shema liší v tom, že platí K K = = α > 1 K K Najděte výraz pro ryhlost inhibované reae a pro níže uvedená experimentální data stanovte hodnoty všeh inetiýh onstant. Nareslete Dixonův graf a graf podle Huntera a Downse υ i / ( mol dm 3 s 1 ) mol dm 3 = 0 = 0,005 = 0,012 = 0,017 = 0,025 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 0,008 4,870 2,804 1,759 1,389 1,040 0,025 6,140 3,588 2,268 1,796 1,347 0,050 6,542 3,840 2,433 1,929 1,448 0,080 6,707 3,944 2,502 1,984 1, Výslede: K υi = 2E0, K + / α K + KM + K + / α K K υmax + = υmax K + /, KM = KM α K / + α υ max = mol dm 3 s 1, K M = 0,0035 mol dm 3, K = 0,006 mol dm 3, α = 1,2, K = 0,0072 mol dm 3, K = 0,0042 mol dm 3 9. Enzymové reae 7

8 ,04 10 υmax /(mol dm s ) = 3 7,2 10 +, K M /(mol dm ) 4, = 3 7, (pro / mol dm 3 ) 1 1 K Lineweaver a Bur: M 1 K + / α KM K + 1 = + = + υi υmax υmax υmax K υmax K úse směrnie Hanes: M M υi υmax υmax υmax K υmax K úse směrnie K 1 K K + K + / = + = + α υi K K + υi Eadie: υi = υmax KM = υmax KM K + / α K + / α úse směrnie Dixonův graf: svaze sbíhavýh příme 1 KM + 1 KM = υ i υmax + + υmax K α υmax K úse směrnie Graf podle Huntera a Downse - nelineární průběh: υi K ( KM + ) = υ υ K + / α i M Úloha 9-16 nhibie enzymovýh reaí částečně ompetitivní inhibie Odvoďte (a) výraz pro ryhlost plně ompetitivní reae, probíhajíí podle shematu 1+ 2 E E E + P 3+ 3 E (b) linearizované tvary ryhlostní rovnie podle (i) Hanese, (ii) Lineweavera a Bura, (iii) Eadiea, () Pro data uvedená v následujíí tabule vypočítejte inetié parametry υ max, K M a K uvažované inhibované reae υ i / ( mol dm 3 s 1 ) mol dm 3 = 0 = 0,005 = 0,012 = 0,032 = 0,084 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 0,014 1, , , , , ,038 3, , , , , ,124 7, , , , , ,340 1, , , , , (d) Zonstruujte Dixonův graf a graf podle Huntera a Downse. 9. Enzymové reae 8

9 2E0 Výslede: (a) υi =, KM 1+ + K (b) Linearizované tvary: 1 1 K Lineweaver a Bur: M 1 1 KM K + 1 = + = + υi υmax υmax υ max υmax K Hanes: úse směrnie K 1 K K 1 = + = + + υ υ υ υ K υ M M i max max max max úse směrnie υi K + υ Eadie: υi υmax KM i = = υ max KM K úse směrnie () υmax = υmax = 1, mol dm 3 s 1 K M = 0, mol dm 3, K = 0,1121 mol dm 3 K K + M = KM = 0, ,85694 K 1 1 M M (d) Dixonův graf - svaze sbíhavýh příme: 1 K K = υi υ + max + υmax K úse směrnie Graf podle Huntera a Downse - svaze sbíhavýh příme: υi K = K + υ υi KM úse směrnie Úloha 9-17 nhibie enzymovýh reaí plně ompetitivní inhibie Pro jistou enzymovou reai bylo navrženo shema 1+ 2 E + E E + P = E + E E + P 4 teré popisuje částečně ompetitivní inhibii. (a) Odvoďte vztah pro ryhlost této inhibované reae a porovnejte výrazy pro zdánlivé onstanty a υ s KM a υ max neinhibované reae K M max (b) Odvoďte linerizované výrazy (i) podle Lineweavera a Bura, (ii) podle Hanese, (iii) podle Eadiea. () Z hodnot počátečníh ryhlostí, naměřenýh při různýh onentraíh substrátu a inhibitoru, stanovte hodnoty onstant v ryhlostní rovnii. (d) estrojte graf (i) podle Dixona, (ii) podle Huntera a Downse. Ja rozlišíme plně ompetitivní inhibii od částečně ompetitivní? 9. Enzymové reae 9

10 10 5 υ i / (mol dm 3 s 1 ) mol dm 3 = 0 = 0,013 = 0,027 = 0,075 = 0,109 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 0,012 5,778 4,841 4,785 4,749 4,733 0,090 6,393 6,216 6,204 6,195 6,192 0,260 6,463 6,399 6,394 6,391 6,390 0,380 6,474 6,430 6,427 6,425 6,424 Výslede: 2 E0 (a) υi = K + KM + / + K α (b) Linearizae: (i) Lineweaver a Bur:, υmax = 2 E0 = υmax, K M M + K = K K + α 1 1 KM 1 1 KM K + 1 = + = + υi υmax υmax υ max υmax K + / α úse směrnie / K (ii) Hanes: M 1 KM K + 1 = + = + υi υmax υmax υmax K + / α υ max úse směrnie (iii) Eadie υi K + υ υi υmax KM i = = υ max KM K + / α úse směrnie () υ max = υ max = 6, mol dm 3 s 1, K M = 1, mol dm 3 K = 6, mol dm 3, α = 3,014 K = 2, mol dm 3 K = 4, mol dm 3 (K = K M ) K 4 3 6, M = 4, , (d) (i) Dixonův graf je nelineární- tím lze rozlišit částečně ompetitivní inhibii od inhibie plné, jejíž Dixonův graf je lineární (viz Úloha 9-16) 1 1 KM 1 K + = + υ υ υ K + / α i max max (ii) Graf podle Huntera a Downse - je lineární, svaze sbíhajííh se příme υi ( α K + ) ( α K + ) = + υ υi ( α 1) KM ( α 1) úse směrnie 9. Enzymové reae 10

11 Úloha 9-18 nhibie enzymovýh reaí plně neompetitivní inhibie Enzymová reae probíhá za přítomnosti inhibitoru podle následujíího shématu: 1+ 2 E + E E + P E + E 4 (a) Odvoďte vztah pro ryhlost inhibované reae. Ja ovlivňuje tato plně neompetitivní inhibie hodnoty parametrů K M a υ max v porovnání s neinhibovanou enzymatiou reaí? (b) Odvoďte linearizované tvary ryhlostní rovnie podle (i) Lineweavera a Bura, (ii) Hanese, (iii) Eadiea a vypočítejte hodnoty inetiýh parametrů K M, υ max, K M, υ max a K. () Pomoí závislostí podle (i) Dixona, (ii) Huntera a Downse uažte ja lze rozlišit plnou a částečnou ompetitivní inhibii. υ i / ( mol dm 3 s 1 ) = 0 = 0,01 = 0,02 = 0,03 = 0,04 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 0,026 4, , , , , ,108 1, , , , , ,340 2, , , , , ,570 3, , , , , Výslede: (a) υ i K 2E0 υ max K + = = K + K + M M K =, υmax = υmax K +, KM KM (b) Linearizae 1 1 K (i) Lineweavera a Bura: M 1 K + KM K + 1 = + = + υi υmax υmax υmax K υmax K úse směrnie K (ii) Hanese M 1 KM K + K + = + = + υi υmax υmax υmax K υmax K úse směrnie υ (iii) Eadiea i K υ υi υmax KM i = = υmax KM K + úse směrnie υ max = mol dm 3 s 1, K M = 0,262 mol dm 3, K = mol dm ,5 10 υmax /(mol dm s ) = KM 1 KM ()(i) Dixonův graf je lineární: = 1 1 υi υ + max + + υmax K úse směrnie υi (ii) Graf podle Huntera a Downse = K - jediná příma pro všehny onentrae υ υi inhibitoru. 9. Enzymové reae 11

12 Úloha 9-19 nhibie enzymovýh reaí částečně neompetitivní inhibie O jisté enzymové reai se předpoládá, že probíhá podle shématu 1+ 2 E + E E + P E + E E + P 4 teré popisuje částečně neompetitivní inhibii. Vyjádřete (a) ryhlost reae jao funi onentrae substrátu a inhibitoru, (b) nejčastěji používané linearizované tvary ryhlostní rovnie () Z dat uvedenýh v následujíí tabule vypočítejte inetié parametry inhibované i neinhibované reae υ i / ( mol dm 3 s 1 ) mol dm 3 = 0 = 0,0053 = 0,012 = 0,025 = 0,060 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 0,025 7, , , , , ,110 2, , , , , ,250 3, , , , , ,550 4, , , , , (d) estrojte grafy podle Dixona a podle Huntera a Downse. K + β 2 E0 Výslede: (a) υi = K + KM + (b) Linearizae podle 1 1 K (i) Lineweavera a Bura: M 1 1 K + KM K + 1 = + = + υi υmax υmax υmax K + β υmax K + β úse směrnie K (ii) Hanese M 1 KM K + 1 K + = + = + υi υmax υmax υmax K + β υmax K + β úse směrnie υ (iii) Eadiea i K + β υi υi = υmax KM = υmax KM K + úse směrnie () υ max = 6,810 5 mol dm 3 s 1, K M = 0,216 mol dm 3, K = 0,009 mol dm 3, β = 0, , ,0810 max = υ 1 ( KM + ) ( K + ) (d) (i) Dixonův graf je nelineární: = υ υ ( K + β ) i max υi K + β (ii) Graf podle Huntera a Downse = υ υ β i 1 - soustava rovnoběžnýh příme 9. Enzymové reae 12

13 Úloha 9-20 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Při syntéze purinů byl sledován vliv azaserinu, terý má inhibiční účiny: 0,005 0,008 0,012 0,018 0,022 0,035 0,048 0, υ 1,000 1,429 1,875 2,368 2,620 3,182 3,530 3, υ i = 0,004 = 0,012 = 0,03 = 0,05 0,937 1,344 1,772 2,250 2,493 3,045 3,390 3,609 0,831 1,200 1,594 2,040 2,271 2,802 3,138 3,355 0,662 0,968 1,300 1,690 1,894 2,377 2,690 2,900 0,540 0,797 1,080 1,418 1,600 2,034 2,324 2,516 υ je počáteční ryhlost neinhibované enzymové reae (mol dm 3 s 1 ), υ i počáteční ryhlost enzymové reae za přítomnosti inhibitoru (mol dm 3 s 1 ), onentrae substrátu (mol dm 3 ), onentrae inhibitoru (mol dm 3 ). Posuďte harater inhibičního účinu azaserinu, najděte rovnii popisujíí závislost počáteční ryhlosti na onentrai substrátu a inhibitoru a stanovte hodnoty onstant. υmax K Výslede: míšená inhibie: υi = K + α K + KM + K + / α υ max = mol dm 3 s 1 ; K M = 0,02 mol dm 3 ; K = 0,051 mol dm 3, α = 3 Úloha 9-21 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Působení enzymu arginasy na substrát argirin bylo při teplotě 37 C a ph 8,4 sledováno jedna za přítomnosti, jedna za nepřítomnosti norvalinu, terý má inhibiční účine. Výsledy byly vyjádřeny poměrem hodnot ryhlostí υ/υ i (v nepřítomnosti inhibitoru υ, za přítomnosti inhibitoru υ i ) pro různé onentrae inhibitoru a substrátu: (argirin) mol dm 3 0,0223 0,0667 0,0445 (norvalin) mol dm 3 0,0890 0,0445 0,0178 0,0334 0,0179 0,0083 0,0890 0,0445 0,0178 υ/υ i 3,67 2,34 1,53 2,03 1,54 1,25 3,74 2,36 1,54 Na záladě těhto dat posuďte, zda norvalin má plně ompetitivní nebo neompetitivní účine a stanovte inhibiční onstantu (onstanty). Výslede: Plně neompetitivní, υ = = K υ υ υ/υ i i i 1 = 0,033 mol dm 3 9. Enzymové reae 13

14 Úloha 9-22 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí nhibie působení arginasy na argirin, vyvolaná přítomností ornithinu byla sledována při teplotě 37 C a ph 8,4 měřením počátečníh reačníh ryhlostí při různýh onentraíh argirinu a inhibitoru. Poměr počáteční ryhlosti v nepřítomnosti inhibitoru (υ) a v přítomnosti inhibitoru (υ i ) je uveden ve třetím sloupi následujíí tabuly: (argirin) (ornithin) υ/υ i mol dm 3 mol dm 3 0,0223 0,0890 0,0445 0,0223 0,0111 9,1 5 2,9 1,89 (argirin) (ornithin) υ/υ i mol dm 3 mol dm 3 0,0667 0,0667 0,0334 0,0167 0, ,44 2,17 1,61 1,30 0,0297 0,0445 0,0297 0,0148 0,0074 0,0445 0,0223 0,0111 3,06 1,98 1,47 3,33 2,18 1,57 0,089 0,0890 0,0445 0,0223 0,0111 0, ,42 2,20 1,63 1,31 1,16 Rozhodněte, zda se jedná o plně ompetitivní nebo plně neompetitivní inhibii a stanovte hodnoty disoiačníh onstant pro systém arginasa-argirin (K M ) a arginasa-ornithin (K ). Výslede: Graf podle Dixona je přímový pro oba případy. Plně ompetitivní a plně neompetitivní je možno odlišit závislostí podle Huntera a Downse výraz υ i /( υ υ i ) je lineárně závislý na, inhibie je plně ompetitivní: υ K υ υ υ/υ K i = = K + i i 1 M (pro plně neompetitivní inhibii nezávisí na onentrai inhibitoru ani na onentrai substrátu) K = 3, mol dm 3 K M = 0,01009 mol dm 3 Úloha 9-23 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Analýzou inetiýh dat zísanýh sledováním enzymatiého působení hexainasy (M = 380 g mol 1 ) na substrát při onentrai enzymu 4,75 mg dm 3 byla zjištěna pro Mihaelisovu onstantu hodnota K M = 0,0035 mol dm 3, pro moleulární ativitu enzymu hodnota 2 = 250 s 1. Z hodnot počátečníh reačníh ryhlostí naměřenýh za přítomnosti gluosa-6-fosfátu (viz tabula) určete povahu inhibičníh účinů gluosa-6-fosfátu, sestavte rovnii pro závislost ryhlosti inhibované reae na onentrai substrátu a inhibitoru a stanovte hodnoty onstant této rovnie. Porovnejte průběh saturační řivy neinhibované a inhibované reae. 9. Enzymové reae 14

15 10 6 υ i / (mol dm 3 s 1 ) mol dm 3 = 2,510 4 = 6,810 4 = = mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 mol dm 3 0,0003 0,0015 0,0027 0,0039 0,0043 0,0058 0,0090 0,0120 0,227 0,863 1,253 1,517 1,587 1,795 2,072 2,228 0,210 0,800 1,160 1,404 1,468 1,660 1,917 2,062 0,192 0,729 1,058 1,280 1,340 1,516 1,750 1,882 0,179 0,682 0,990 1,198 1,253 1,417 1,636 1,760 Výslede: Průběh saturačníh řive odpovídá buď neompetitivní inhibii (obr. 9.8a) nebo inhibii smíšené (obr. 9.10a). Dixonův graf má hyperboliý průběh inhibie je částečně neompetitivní. K = mol dm 3, β = 0,7 Úloha 9-24 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Byl zoumán vliv různýh inhibitorů na enzymové působení dehydrogenasy na pyrohroznan. Pro neinhibovanou reai byly zjištěny onstanty K M = 0,01 mol dm 3 a υ max = 2,510 5 mol dm 3 s 1. Všehny tři testované inhibitory mají aompetitivní účiny. Při onentrai pyrohroznanu 0,02 mol dm 3 byly zísány tyto hodnoty počátečníh ryhlostí enzymové reae (v mol dm 3 s 1 ): 10 5 υ i mol dm 3 inhibitor A inhibitor B inhibitor C 0,003 0,010 0,022 0,035 0,060 1,515 1,250 0,961 0,769 0,556 1,375 1,053 0,839 0,739 0,652 1,626 1,538 1,400 1,290 1,111 Na záladě těhto dat rozhodněte, jde-li o inhibii plnou nebo částečnou a v případě plné inhibie stanovte hodnoty inhibičníh onstant K. Výslede: Dixonův graf je lineární v případě inhibitorů A a C, hyperboliý u inhibitoru B. 3 A: plná inhibie, K = 0,02 mol dm B: částečná inhibie, 3 C: plná inhibie, K = 0,08 mol dm 9. Enzymové reae 15

16 Úloha 9-25 Diagnostia inhibovanýh enzymovýh reaí Působení lysozymu (molární hmotnost g/mol, moleulární ativita 2 = 0,5 s 1 ) v onentrai 0,858 mg m 3 na substrát bez přítomnosti inhibitoru je haraterizováno Mihaelisovou onstantou K M = 0,085 mol dm 3. Pro tutéž enzymovou reai byly v přítomnosti inhibitoru naměřeny hodnoty počátečníh reačníh ryhlostí υ i [mol dm 3 s 1 ] při různýh onentraíh substrátu (v mol dm 3 ) a inhibitoru v (mol dm 3 ): 10 6 υ i 10 6 υ i 0,007 0,005 0,01 0,05 0,09 0,15 2,102 1,954 1,334 1,082 0,898 0,075 0,005 0,01 0,05 0,09 0,15 13,400 12,824 9,983 8,588 7,458 0,03 0,005 0,01 0,05 0,09 0,15 7,323 6,900 4,990 4,147 3,506 0,12 0,005 0,01 0,05 0,09 0,15 16,909 16,330 13,314 11,726 10,385 Zjistěte, jaý typ inhibie tento inhibitor vyvolává, navrhněte ryhlostní rovnii a stanovte hodnoty inhibičníh onstant. Výslede: částečně ompetitivní inhibie υmax υi = K + KM + K + / α K + KM = KM K + α /, υ max = υ max = mol dm 3 s 1 K = 0,042 mol dm 3, α = 5 /( mol dm 3 ) K M ) υ max /(mol dm 3 s 1 ) 0 0, , ,005 0, , ,01 0, , ,05 0, , ,09 0, , ,15 0, , Enzymové reae 16

c A = c A0 a k c ln c A A0

c A = c A0 a k c ln c A A0 řád n 2.řád.řád 0.řád. KINETIK JEDNODUCHÝCH REKCÍ 0 Ryhlost reae, ryhlosti přírůstu a úbytu jednotlivýh slože... 2 02 Ryhlost reae, ryhlosti přírůstu a úbytu jednotlivýh slože... 2 03 Ryhlost reae, ryhlosti

Více

8. HOMOGENNÍ KATALÝZA

8. HOMOGENNÍ KATALÝZA 8. HOMOGENNÍ TLÝZ 8.1 MECHNISMUS HOMOGENNĚ TLYZOVNÝCH RECÍ... 8.1.1 omplex rrheniova typu... 8.1. omplex van t Hoffova typu...3 8. RECE TLYZOVNÉ YSELINMI...4 8..1 Obená yselá atalýza...4 8.. Speifiá yselá

Více

4. MECHANISMY A TEORIE CHEMICKÉ KINETIKY

4. MECHANISMY A TEORIE CHEMICKÉ KINETIKY 4. MECHANISMY A TEORIE CHEMICKÉ KINETIKY Úloha 4-1 Řešení reačních schémat... Úloha 4- Řešení reačních schémat... Úloha 4-3 Řešení reačních schémat... Úloha 4-4 Řešení reačních schémat... 3 Úloha 4-5 Řešení

Více

Aplikované chemické procesy

Aplikované chemické procesy pliované hemié proesy Záladní pojmy, bilanování Rozdělení systému - podle výměny hmoty a energie Otevřený systém může se svým oolím vyměňovat hmotu a energii v průběhu časového období bilanování Uzavřený

Více

9. KINETIKA ENZYMATICKÝCH REAKCÍ

9. KINETIKA ENZYMATICKÝCH REAKCÍ 9. KNETKA ENZYMATCKÝCH REAKCÍ 9. ENZYMOVÁ KATALÝZA...2 9.. Mechanismus enzymových reakcí...2 9..2 Vyhodnocení experimentálních dat...5 Příklad 9- Zpracování kinetických dat metodou počátečních reakčních

Více

4. Látkové bilance ve směsích

4. Látkové bilance ve směsích 4. Látové bilance ve směsích V této apitole se naučíme využívat bilanci při práci s roztoy a jinými směsmi láte. Zjednodušený princip bilance složy i v systému (napřílad v ádince, v níž připravujeme vodný

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

a) formulujte Weierstrassovo kritérium stejnoměrné konvergence b) pomocí tohoto kritéria ukažte, že funkční řada konverguje stejnoměrně na celé R

a) formulujte Weierstrassovo kritérium stejnoměrné konvergence b) pomocí tohoto kritéria ukažte, že funkční řada konverguje stejnoměrně na celé R ) ČÍSELNÉ A FUNKČNÍ ŘADY (5b) a) formulujte Leibnitzovo ritérium včetně absolutní onvergence b) apliujte toto ritérium na řadu a) formulujte podílové ritérium b) posuďte onvergenci řad c) oli členů této

Více

4. MECHANISMY A TEORIE CHEMICKÉ KINETIKY

4. MECHANISMY A TEORIE CHEMICKÉ KINETIKY 4. MECHANISMY A TEORIE CHEMICKÉ KINETIKY 4.1 KINETICKÝ ROZBOR - ŘEŠENÍ KOMPLEXNÍHO MECHANISMU... 4.1.1 Záladní prinipy...3 Přílad 4-1 Řešení reačníh shemat aproximaí staionárního stavu...4 Přílad 4- Řešení

Více

Úloha 1-39 Teplotní závislost rychlostní konstanty, reakce druhého řádu... 11

Úloha 1-39 Teplotní závislost rychlostní konstanty, reakce druhého řádu... 11 1. ZÁKLADNÍ POJMY Úloha 1-1 Různé vyjádření reakční rychlosti rychlosti přírůstku a úbytku jednotlivých složek... 2 Úloha 1-2 Různé vyjádření reakční rychlosti změna celkového látkového množství... 2 Úloha

Více

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU Úloha č 5 MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU ÚKOL MĚŘENÍ: Určete moment setrvačnosti ruhové a obdélníové desy vzhledem jednotlivým osám z doby yvu Vypočtěte moment setrvačnosti ruhové a obdélníové

Více

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):

Více

Název: Chemická rovnováha II

Název: Chemická rovnováha II Název: Chemicá rovnováha II Autor: Mgr. Štěpán Miča Název šoly: Gymnázium Jana Nerudy, šola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzia Roční: 6. Tématicý cele: Chemicá rovnováha (fyziální

Více

složky j v jednotkovém objemu reakční směsi V S s časem τ, tj. reakční rychlost složky j (rychlost vzniku či zániku složky), je definována jako

složky j v jednotkovém objemu reakční směsi V S s časem τ, tj. reakční rychlost složky j (rychlost vzniku či zániku složky), je definována jako 22 Chemié reatory Egon Eert, Miloš Mare, Vladimír Mía V aždém tehnologiém proesu, de proíhá hemiá či iohemiá změna, e hemiý či iohemiý reator ednou z nevýznamněšíh součástí provozního zařízení. Při návrhu

Více

11 Analytická geometrie v rovině

11 Analytická geometrie v rovině Analytiá geometrie v rovině V této části se udeme zaývat pouze rovinou. Využijeme něterýh vlastností teré v prostoru neplatí.. Poznáma: Opaování u = (u u ) v = (v v ) u = (u + u ) u.v = u v + u v vetory

Více

Příklady: - počet členů dané domácnosti - počet zákazníků ve frontě - počet pokusů do padnutí čísla šest - životnost televizoru - věk člověka

Příklady: - počet členů dané domácnosti - počet zákazníků ve frontě - počet pokusů do padnutí čísla šest - životnost televizoru - věk člověka Náhodná veličina Náhodnou veličinou nazýváme veličinu, terá s určitými p-stmi nabývá reálných hodnot jednoznačně přiřazených výsledům příslušných náhodných pousů Náhodné veličiny obvyle dělíme na dva záladní

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky. CVIČENÍ Z ENZYMOLOGIE 1) Stanovení Michaelisovy konstanty trypsinu pomocí chromogenního substrátu. Aktivita trypsinu se určí změřením rychlosti hydrolýzy chromogenního substrátu BAPNA (Nα-benzoyl-L-arginin-p-nitroanilid)

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme. Vrátíme se obecné rovnici přímy:

Více

Acidobazické rovnováhy

Acidobazické rovnováhy Aidobaziké rovnováhy při aidobazikýh rovnováháh (proteolytikýh) - přenos vodíkového kationtu mezi ionty (molekulami) zúčastněnými v rovnováze kyselina donor protonů zásada akeptor protonů YSELINA + zásada

Více

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE 1. Vnitřní energie (U) Vnitřní energie je energie uložená v těleseh. Je těžké určit absolutní hodnotu. Pro většinu dějů to není nezbytné, protože ji nejsme shopni uvolnit

Více

MOMENT SETRVAČNOSTI. Obecná část Pomocí Newtonova pohybového zákona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb:

MOMENT SETRVAČNOSTI. Obecná část Pomocí Newtonova pohybového zákona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb: MOMENT SETRVAČNOST Obecná část Pomocí Newtonova pohybového záona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb: dω M = = ε, (1) d t de M je moment vnější síly působící na těleso, ω úhlová rychlost,

Více

úloha 8. - inhibiční konstanta

úloha 8. - inhibiční konstanta úloha 8. Kinetika enzymové reakce. Inhibice enzymové reakce. a) Stanovení počáteční rychlosti enzymové reakce, stanovení molekulární aktivity (čísla přeměny) enzymu b) Závislost rychlosti enzymové reakce

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

β 180 α úhel ve stupních β úhel v radiánech β = GONIOMETRIE = = 7π 6 5π 6 3 3π 2 π 11π 6 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře: Stupňová míra:

β 180 α úhel ve stupních β úhel v radiánech β = GONIOMETRIE = = 7π 6 5π 6 3 3π 2 π 11π 6 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře: Stupňová míra: GONIOMETRIE Veliost úhlu v oblouové a stupňové míře: Stupňová míra: Jednota (stupeň) 60 600 jeden stupeň 60 minut 600 vteřin Př. 5,4 5 4 0,4 0,4 60 4 Oblouová míra: Jednota radián radián je veliost taového

Více

ENZYMY. Klasifikace enzymů

ENZYMY. Klasifikace enzymů ENZYMY Enzymy jsou bílkoviny, které katalyzují chemické reakce probíhající v živých organismech. Byly identifikovány tisíce enzymů, mnohé z nich byly izolovány čisté. Klasifikace enzymů Vzhledem k tomu,

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

studentská kopie Předběžný odhad profilů: 1. Výpočet zatížení 1.1) Zatížení stálá Materiál: RD S10, LLD SB

studentská kopie Předběžný odhad profilů: 1. Výpočet zatížení 1.1) Zatížení stálá Materiál: RD S10, LLD SB Zadání: Navrhněte a posuďte rozhodujíí nosné prvy (latě, rove, leštiny, vaznie, sloupy) a jejih spoje (vaznie leština, leština-roev, roev-vaznie, vaznie-sloupe) střešní onstrue obytné budovy z materiálů

Více

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární

Více

Opakování k maturitě matematika 4. roč. STR 2 <

Opakování k maturitě matematika 4. roč. STR 2 < 8.. Otáza číslo Mocniny a odmocniny. b.) Zjednodušte: b. b Opaování maturitě matematia. roč. STR :.) Zjednodušte:.) Vypočtěte: a. y : ( a. y ) =.) Umocněte: 7 7.. Otáza číslo Lineární a vadraticé rovnice.)

Více

Měření indukčností cívek

Měření indukčností cívek 7..00 Ṫeorie eletromagneticého pole Měření indučností cíve.......... Petr Česá, studijní supina 05 Letní semestr 000/00 . Měření indučností cíve Měření vlastní a vzájemné indučnosti válcových cíve ZAÁNÍ

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) Úloha 1 Neznámý nerost 21 bodů 1. Barva plamene:

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Určení počátku šikmého pole řetězovky

Určení počátku šikmého pole řetězovky 2. Šikmé pole Určení počátku šikmého pole řetězovky d h A ϕ y A y x A x a Obr. 2.1. Souřadnie počátku šikmého pole Jestliže heme určit řetězovku, která je zavěšená v bodeh A a a je daná parametrem, je

Více

Reciprokou funkci znáte ze základní školy pod označením nepřímá úměra.

Reciprokou funkci znáte ze základní školy pod označením nepřímá úměra. @091 7. Reciproá funce Reciproou funci znáte ze záladní šoly pod označením nepřímá úměra. Definice: Reciproá funce je dána předpisem ( 0 je reálné číslo) f : y R \ {0} A) Definiční obor funce: Je třeba

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Laboratorní úloha B/1 Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Úkol: A. Stanovte potenciometrickým měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte potenciometrickým měřením

Více

2. KINETICKÁ ANALÝZA JEDNODUCHÝCH HO- MOGENNÍCH REAKCÍ

2. KINETICKÁ ANALÝZA JEDNODUCHÝCH HO- MOGENNÍCH REAKCÍ . KINETICKÁ ANALÝZA JEDNODUCHÝCH HO- MOGENNÍCH REAKCÍ.1 Kinetiká měření....1.1 Chemiké metody...3.1. Fyzikální metody...3. Stanovení řádu reake a ryhlostní konstanty...4.1.1 Integrální metoda...4 Příklad

Více

Ú L O H Y. kde r je rychlost reakce vyjádřená úbytkem látkového množství kyslíku v molech v objemu 1 m

Ú L O H Y. kde r je rychlost reakce vyjádřená úbytkem látkového množství kyslíku v molech v objemu 1 m Ú L O H Y 1. Různé vyjádření reakční rychlosti; Př. 9.1 Určete, jaké vztahy platí mezi rychlostmi vzniku a ubývání jednotlivých složek reakce 4 NH 3 (g) + 5 O (g) = 4 NO(g) + 6 H O(g). Různé vyjádření

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

, kde J [mol.m -2.s -1 ] je difuzní tok, D [m 2.s -1 ] je celkový

, kde J [mol.m -2.s -1 ] je difuzní tok, D [m 2.s -1 ] je celkový FM / DIFUZE I. I. a II. FICKŮV ZÁKON Jméno: St. sk.: Datum: Autor vičení: Ing. Eva Novotná, Ph.D., 4enov@seznam.z Potřebné moudro : Cílem vičení je vytvořit reálný pohled na důležitost, mnohotvárnost a

Více

Ac - +H 2 O HAc + OH -, naopak roztok soli silné kyseliny a slabé zásady (např. chlorid amonný NH 4 Cl) vykazuje kyselou reakci K A

Ac - +H 2 O HAc + OH -, naopak roztok soli silné kyseliny a slabé zásady (např. chlorid amonný NH 4 Cl) vykazuje kyselou reakci K A YDROLÝZ SOLÍ ydrolýze podléhjí soli, jejihž ktion přísluší slbé bázi /nebo nion slbé kyselině. ydrolýz soli je reke soli s vodou z vzniku neutrálníh molekul příslušného slbého elektrolytu. Důsledkem hydrolýzy

Více

Měření na 1-fázovém transformátoru. Schéma zapojení:

Měření na 1-fázovém transformátoru. Schéma zapojení: Číslo úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Supina: Měřeno dne: Název úlohy: / Měření na 1-fázovém transformátoru Spolupracovali ve supině.. Zadání úlohy: Na zadaném 1-fázovém transformátoru proveďte následující

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Aplikované chemické procesy. Heterogenní nekatalyzované reakce

Aplikované chemické procesy. Heterogenní nekatalyzované reakce plikované hemiké proesy Heterogenní nekatalyzované reake Heterogenní nekatalytiké reake plyn nebo kapalina dostávají do styku s tuhou látkou a reagují s ní, přičemž se tato látka mění v produkt. a ( tekutina

Více

Laboratorní práce č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové

Laboratorní práce č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové ymnázium Přírodní vědy moderně

Více

Ch - Chemické reakce a jejich zápis

Ch - Chemické reakce a jejich zápis Ch - Chemické reakce a jejich zápis Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl

Více

ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D.

ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. ENZYMY RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. Enzymy: katalyzátory živé buňky jednoduché nebo složené proteiny Apoenzym: proteinová část Kofaktor: nízkomolekulová neaminokyselinová struktura nezbytně nutná pro funkci

Více

f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k, x (x 0 r, x 0 + r). k! f(x) = k=1 Řada se nazývá Taylorovou řadou funkce f v bodě x 0. Přehled některých Taylorových řad.

f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k, x (x 0 r, x 0 + r). k! f(x) = k=1 Řada se nazývá Taylorovou řadou funkce f v bodě x 0. Přehled některých Taylorových řad. 8. Taylorova řada. V urzu matematiy jsme uázali, že je možné funci f, terá má v oolí bodu x derivace aproximovat polynomem, jehož derivace se shodují s derivacemi aproximované funce v bodě x. Poud má funce

Více

{ } Konstrukce trojúhelníků I. Předpoklady: 3404

{ } Konstrukce trojúhelníků I. Předpoklady: 3404 3.4.5 Konstrue trojúhelníů I Předolady: 3404 U onstručníh úloh rozeznáváme dva záladní tyy: olohové úlohy: jejih zadání většinou začíná slovy Je dána.. Tato věta znamená, že onstrui musíme začít rvem,

Více

3. SIMULTÁNNÍ REAKCE

3. SIMULTÁNNÍ REAKCE 3. IMULTÁNNÍ REKCE 3. Protsměrné (vratné) reae... 3.. Reae, obě ílčí reae prvého řáu... 3.. Reae D E, D, D E...4 3..3 Kneta & termoynama (vratné reae & hemá rovnováha)...4 Příla 3- Protsměrné reae...6

Více

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole 5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole 5.1. Zadání úlohy 1. Určete velikost tíhového zrychlení pro Prahu reverzním kyvadlem.. Stanovte chybu měření tíhového zrychlení.

Více

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 8.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 8. Příklad Vzduch o tlaku,5 [MPa] a teplotě 27 [ C] vytéká Lavalovou dýzou do prostředí o tlaku 0,7 [MPa]. Nejužší průřez dýzy má průměr 0,04 [m]. Za jakou dobu vyteče 250 [kg] vzduchu a jaká bude výtoková

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 CHEMICKÉ VÝPOČTY Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 12 6 C Značí se M r Vypočítá se jako součet relativních atomových hmotností

Více

9 Skonto, porovnání různých forem financování

9 Skonto, porovnání různých forem financování 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Záklní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N výpočtem Látkové množství n.. Hmotnost

Více

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability 1. Při zjišťování počtu nezletilých dětí ve třiceti vybraných rodinách byly získány tyto výsledky: 1, 1, 0, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2. Uspořádejte

Více

VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK V ROVINĚ

VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK V ROVINĚ VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK V ROVINĚ Dvě přímky v rovině mohou být: různoběžné - mají jediný společný bod, rovnoběžné různé - nemají společný bod, totožné - mají nekonečně mnoho společných bodů. ŘEŠENÉ

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení Úloha č. 3 Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení Úkoly měření: 1. Sestavte nakloněnou rovinu a změřte její sklon.. Změřte závislost polohy tělesa na čase a stanovte jeho rychlost a zrychlení. 3. Určete

Více

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a s t a v e b n í / C i v i l E n g i n e e r i n g S e r i e s þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 0 8, r o. 8 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ Ú n o s n

Více

MATEMATIKA. O paradoxech spojených s losováním koulí

MATEMATIKA. O paradoxech spojených s losováním koulí MATEMATIKA O paradoxeh spojenýh s losováním oulí PAVEL TLUSTÝ IRENEUSZ KRECH Eonomiá faulta JU, Česé Budějovie Uniwersytet Pedagogizny, Kraów Matematia popisuje a zoumá různé situae reálného světa. Je

Více

Isaac Newton Jan Marcus Marci z Kronlandu

Isaac Newton Jan Marcus Marci z Kronlandu Optié vlastnosti láte Isaa Newton 64 77 Jan Marus Mari z Kronlandu 595 677 Světlo je eletromagnetié vlnění James Cler Maxwell 83 879 Maxwellovy rovnie ρ E, B E B E, B μ j + μ t t Energie eletromagnetiýh

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

Řešení úloh 1. kola 47. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C. t 1 = v 1 g = b gt t 2 =2,1s. t + gt ) 2

Řešení úloh 1. kola 47. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C. t 1 = v 1 g = b gt t 2 =2,1s. t + gt ) 2 Řešení úloh. kola 47. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C Autořiúloh:R.Baník(3),I.Čáp(),M.Jarešová(6),J.Jírů()aP.Šedivý(4,5,7).a) Pohybtělesajerovnoměrnězrychlenýsezrychlením g. Je-li v rychlost u

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

EKONOMETRIE 2. přednáška Modely chování výrobce I.

EKONOMETRIE 2. přednáška Modely chování výrobce I. EKONOMETRIE. přednáška Modely hování výrobe I. analýza raionálního hování firmy při rozhodování o objemu výroby, vstupů a nákladů při maimalizai zisku základní prinip při rozhodování výrobů Produkční funke

Více

Termochemie. Verze VG

Termochemie. Verze VG Termochemie Verze VG Termochemie Termochemie je oblast termodynamiky zabývající se studiem tepelného zabarvení chemických reakcí. Reakce, při kterých se teplo uvolňuje = exotermní. Reakce, při kterých

Více

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině KMITÁNÍ PRUŽINY Pomůcky: LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině Postup: Těleso zavěsíme na pružinu a tu zavěsíme na pevně upevněný siloměr (viz obr. ). Sondu připojíme k LabQuestu a nastavíme

Více

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická

Více

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úloha č. 3 Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úkoly měření: 1. Určete tíhové zrychlení pomocí reverzního a matematického kyvadla. Pro stanovení tíhového zrychlení, viz bod 1, měřte

Více

PŘÍLOHA. Příloha 6. NAŘÍZENÍ V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,

PŘÍLOHA. Příloha 6. NAŘÍZENÍ V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.5.2013 C(2013) 2458 final PŘÍLOHA Příloha 6 k NAŘÍZENÍ V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se doplňuje směrnie Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o

Více

Název: Chemická rovnováha

Název: Chemická rovnováha Název: Chemicá rovnováha Autor: Mgr. Štěpán Miča Název šoly: Gymnázium Jana Nerudy, šola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzia Roční: 6. Tématicý cele: Chemicá rovnováha (fyziální

Více

1.5.7 Prvočísla a složená čísla

1.5.7 Prvočísla a složená čísla 17 Prvočísla a složená čísla Předpolady: 103, 106 Dnes bez alulačy Číslo 1 je dělitelné čísly 1,, 3,, 6 a 1 Množinu, terou tvoří právě tato čísla, nazýváme D 1 množina dělitelů čísla 1, značíme ( ) Platí:

Více

http://www.fch.ft.utb.cz/ps_lab_grafika.php

http://www.fch.ft.utb.cz/ps_lab_grafika.php Grafické zpracování závislostí laboratorní cvičení z FCH II Než začnete zpracovávat grafy, prostudujte si níže uvedený odkaz, na kterém jsou obecné zásady vyhodnocení experimentálně zjištěných a vypočtených

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

Úvod do Kalmanova filtru

Úvod do Kalmanova filtru Kalmanův filtr = odhadovač stavu systému Úvod do Kalmanova filtru KF dává dohromady model systému a měření. Model systému použije tomu, aby odhadl, ja bude stav vypadat a poté stav porovná se sutečným

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

2.9.13 Logaritmická funkce II

2.9.13 Logaritmická funkce II .9. Logaritmiká funke II Předpoklady: 9 Logaritmus se základem nazýváme dekadiký logaritmus a místo log píšeme pouze log pokud v zápisu logaritmu hybí základ, předpokládáme, že základem je číslo (logaritmus

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY autoři, obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Kluci z chemického kroužku chystají ke dni otevřených dveří balón, který má obsah 10 litrů. Potřebují jej naplnit vodíkem, který

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška Prvy betonových onstrucí BL0 0 přednáša ŠTÍHLÉ TLAČENÉ PRVKY chování štíhlých tlačených prutů chování štíhlých onstrucí metody vyšetřování účinů 2. řádu ŠTÍHLÉ TLAČENÉ PRVKY POJMY ztužující a ztužené prvy

Více

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2.

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2. Křivové integrál prvního druhu Vpočítejte dané řivové integrál prvního druhu v R. Přílad. ds x, de je úseča AB, A[, ], B[4, ]. Řešení: Pro řivový integrál prvního druhu platí: fx, ) ds β α fϕt), ψt)) ϕ

Více

Práce, energie, výkon

Práce, energie, výkon I N V E S T I C E D O R O Z V O E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROEKT E SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laoratorní práce č. 6 Práce,, výon Pro potřey projetu

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Praktická úloha celostátního kola 48.ročníku FO

Praktická úloha celostátního kola 48.ročníku FO 1 Praktická úloha celostátního kola 48.ročníku FO Pomůcky: dvě různé pružiny o neznámých tuhostech k 1 a k 2, k 1 < k 2,dvě závaží o hmotnostech m 1 = 0,050 kg a m 2 = 0,100 kg, kladka o známé hmotnosti

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/2. Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/2. Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci H 2 SO 4 v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

= 2,5R 1,5R =1,667 T 2 =T 1. W =c vm W = ,5R =400,23K. V 1 =p 2. p 1 V 2. =p 2 R T. p 2 p 1 1 T 1 =p 2 1 T 2. =p 1 T 1,667 = ,23

= 2,5R 1,5R =1,667 T 2 =T 1. W =c vm W = ,5R =400,23K. V 1 =p 2. p 1 V 2. =p 2 R T. p 2 p 1 1 T 1 =p 2 1 T 2. =p 1 T 1,667 = ,23 15-17 Jeden mol argonu, o kterém budeme předpokládat, že se chová jako ideální plyn, byl adiabaticky vratně stlačen z tlaku 100 kpa na tlak p 2. Počáteční teplota byla = 300 K. Kompresní práce činila W

Více

Trávicí soustava. Úkol č. 1: Trávení škrobu v ústech

Trávicí soustava. Úkol č. 1: Trávení škrobu v ústech Trávicí soustava Úkol č. 1: Trávení škrobu v ústech Pomůcky: chléb, třecí miska s tloučkem, zkumavky, kahan, držák na zkumavky, kapátko Chemikálie: Lugolův roztok, Fehlingův roztok I a II, destilovaná

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 2. Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa].

Cvičení z termomechaniky Cvičení 2. Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa]. Příklad 1 Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa]. m 20[kg], t 15 [ C] 288.15 [K], p 10 [MPa] 10.10 6 [Pa], R 8314 [J. kmol 1. K 1 ] 8,314

Více

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!!

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!! Výpočty koncentrací objemová % (objemový zlomek) Vsložky % obj. = 100 V celku Objemy nejsou aditivní!!! Příklad: Kolik ethanolu je v 700 ml vodky (40 % obj.)? Kolik promile ethanolu v krvi bude mít muž

Více