Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či"

Transkript

1 Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní Vybrané postupy, jak neplatit v roce 2013 ani o korunu víc, než ostatní

2 Co před vámi chtějí zatajit: Praktické tipy, které vám pomohou vyjednat výhodnější podmínky na služby a nákupy, za které dnes zbytečně platíte plné ceny Tento návod řadu dodavatelských firem nepotěší: Ukazuje totiž, jak získat služby a produkty, které každý měsíc nakupujete, za nižší ceny a to bez známostí, osobních kontaktů nebo zvýšené námahy. V řadě případů totiž k získání výhodnějších podmínek stačí jediné: Požádat o ně. A vyslovit tento požadavek chytře. Na následujících stránkách najdete několik tipů a doporučení, které vám pomohou získat lepší ceny. A pomůže vám také skoncovat s posměšky na vaši adresu: Zatímco dnes se vám dodavatelé potichu smějí, že nakupujete jejich produkty a služby za plné ceny (zatímco ostatním je prodávají za nižší ceny), po využití těchto doporučení se budete usmívat vy a to spokojeností nad tím, kolik vám tyto postupy ušetřily. S přáním úspěšného vyjednávání Dagmar Večeřová České vzdělávací centrum s.r.o. P.S. Abychom vám pomohli získat ve vyjednávání větší úspěch, pravidelně po celé ČR připravujeme speciální semináře, které pomáhají rozvíjet obchodní a komunikační dovednosti více než pracovníků českých a slovenských firem. Čas od času vám tedy zašleme pozvánku na některý z nich a na konci tohoto dokumentu také připojuji jejich krátkou prezentaci. Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či rozmnožovat. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 2

3 Aby vám tato doporučení skutečně pomohla Než se pustíte do čtení, musíme vás varovat... Protože jste už některé tipy možná slyšeli, přirozenou reakcí je mávnout nad doporučením rukou se slovy to už znám. Než to ale uděláte, přečtěte si prosím celý text... a vypočítejte si korunovou hodnotu přínosu, který můžete získat. V řadě případů si totiž lidé myslí, že to nestojí za námahu. Když pak ale zjistí, že zbytečně platí i desítky tisíc korun ročně navíc a ke změně stačí např. poslat jen jediný dopis sami pak říkají, že je škoda, že to neudělali dřív. Ano, pokud ušetříte jen pár korun, asi vám to nebude stát za námahu. Řada klientů ale zjistila, že výsledná čísla nejsou žádné drobné, ale tisíce a ve většině případů rovnou desítky tisíc korun. Přestože tedy k vyjednání těchto výhod musíte provést srovnání možností, zatelefonovat dodavateli nebo napsat dopis, pokud je tato činnost jedinou aktivitou, kterou je nutné provést k úspoře až desítek tisíc korun, máme za to, že je to dobrá investice vašeho času. A ještě jedna dobrá zpráva: Protože v některých doporučeních najdete odkazy na webové stránky, srovnávače či specializované společnosti, rádi bychom vás ujistili, že žádného neprosazujeme a nedostáváme za jejich uvedení jakoukoliv odměnu. Všechny odkazy jsou jen ryzím doporučením dalších zdrojů informací nebo pomůcek, které považujeme za přínosné. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 3

4 1. Jak platit až o POLOVINU méně za havarijní pojištění vašeho auta... ale zachovat přitom plné pojistné krytí Havarijní pojištění vašeho auta je skrytým zlodějem vašich peněz. Proč? Když auto poprvé pojišťujete, udáváte do pojistné smlouvy jeho hodnotu. Tj. za jakou cenu jste auto koupili a kolik chcete, aby vám pojišťovna vyplatila, kdyby vám jej ukradli nebo došlo k jeho totálnímu zničení. Z této hodnoty se počítá pojistné, které pak každý rok platíte: Pokud např. koupíte auto za Kč, pojišťovna stanoví pojistné třeba na Kč ročně. Hodnota auta ale nezůstává stejná. Postupem času klesá. A přestože každý rok platíte původně stanovených Kč ročně, v případě krádeže či totální škody nebude pojišťovna vycházet z původní půlmilionové kupní ceny auta... ale z hodnoty, kterou má vůz v době vzniku pojistné události. Přestože tedy celou dobu platíte oněch Kč, v případě pojistné události bude pojišťovna sice vycházet v prvním roce z těch 500 tis. Kč kupní ceny, ale ve druhém roce už bude počítat náhradu škody jen (např.) ze 400 tis. Kč, v dalším roce jen (např.) z Kč a v dalších letech bude hodnota vozidla dále klesat. Přestože tedy platíte stále stejné pojistné Kč, čím dál tím větší část platíte zcela zbytečně. Kdyby totiž došlo k ukradení nebo zničení vašeho auta, pojišťovna vám nevyplatí Kč, které jste za auto původně zaplatili... ale třeba jen Kč cenu, za kterou je možné pořídit takový vůz dnes. Přeplacené pojistné vám přitom nikdo nevyplatí: Co peklo zchvátí, to už nikdy nenavrátí. Výše uvedené potvrzují i zprávy z médií: Kolik můžete tímto krokem ušetřit? Už po dvou letech od založení havarijní pojistky na nový automobil se řidičům vyplatí změnit smlouvu. Každým rokem totiž klesá hodnota vozidla a jen málo pojišťoven to reflektuje v cenách pojistného. Řidič, který si podmínky smlouvy pohlídá, může snížením pojistné částky po dvou letech ušetřit průměrně dvacet až třicet procent, a po pěti letech dokonce polovinu pojistky. Vyplývá to z orientačních cen havarijních pojistek třech ze čtyř největších pojistitelů v Česku. (Hospodářské noviny, , Ukážeme si to na příkladu Škody Octavia 1,4 TSI. Koupíme-li takové auto za Kč, pak v prvním roce činí pojistné Kč. Po dvou letech může ale klesnout pojistné (uděláte-li výše dále popisovaný krok) na Kč. A po pěti letech může klesnout na Kč. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 4

5 Co s tím udělat? Vozidlo ani pojišťovnu jsme přitom nezměnili, jen jsme požádali o změnu pojistné částky. Další ukázky výpočtu najdete na: Pokud neuděláte před výročím pojistné smlouvy nic, smlouva se ve většině případů automaticky obnoví a vy budete i na další rok platit stále stejné a z podstatné části zbytečné pojistné. Snížit pojistné přitom můžeme dvěma základními způsoby: 1. Vypovědět pojistnou smlouvu před jejím obnovením a sjednat novou. 2. Požádat pojišťovnu o upravení pojistné částky podle klesající ceny vozu na stávající smlouvě. První variantu (výpověď) můžete využít v období výročí uzavření pojistné smlouvy: Napíšete na adresu pojišťovny oznámení, že pojistnou smlouvu vypovídáte, dnem výročí jejího uzavření smlouva zanikne. V mezidobí si sjednáte novou smlouvu, která už bude zohledňovat aktuální hodnotu vašeho vozidla. Pozor ale na dodržení výpovědní lhůty: Výpověď totiž musíte doručit alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná a smlouva se opět automaticky obnoví. Druhou variantu (upravení/snížení pojistné částky) můžete využít kdykoliv během trvání pojistné smlouvy, tedy třeba právě dnes: Dle 40 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě platí že, převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, může pojistník nebo pojistitel navrhnout, aby byla pojistná částka snížena při současném poměrném snížení pojistného pro další pojistné období, následující po této změně. Pokud návrh na snížení pojistné částky nebude pojistitelem přijat ve lhůtě 1 měsíce ode dne jeho obdržení, soukromé pojištění zaniká uplynutím posledního dne této lhůty. Při úpravě pojistné částky ale pozor na to, aby skutečně odpovídala obvyklé ceně vozu značky a opotřebení, který vlastníte. Stanovíte-li totiž pojistnou částku příliš nízko, pojišťovna vám může krátit výplatu pojistného plnění: Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. ( 22 zákona o pojistné smlouvě). Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 5

6 2. Jak o % snížit částku, kterou platíte za povinné pojištění vašeho auta Zatímco předchozí tip pojednával o snížení havarijního pojistného jen tím, že požádáte pojišťovnu o úpravu pojistné částky, v případě povinného ručení je pro získání lepší ceny nutné stávající smlouvu ukončit a sjednat novou. Sami si ale můžete rychle zjistit, zda se vám to vyplatí: Podle ČTK činila průměrná cena povinného ručení od poloviny listopadu do poloviny prosince 2012 částku Kč za rok. Ceny pojistky spíše klesají, v únoru činila průměrná sazba Kč. Nejvíce, téměř Kč, za něj zaplatili řidiči v Praze, naopak nejméně ve Středočeském kraji. ( , Finanční noviny, Nejjednodušším způsobem, jak zjistit, kolik by stála pojistka odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je zadat do některého z následujících srovnávačů (v abecedním pořadí): Zjistíte-li, že platíte za povinné ručení u vašeho vozu zbytečně vysokou částku, můžete to změnit. Způsoby, jak ukončit stávající smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jsou následující: 1. Zaslat pojišťovně výpověď smlouvy nejpozději 6 týdnů před výročím smlouvy (tj. dnem, kdy bylo pojištění sjednáno) Dle 22 odst. 1 zákona 37/2004 Sb.: Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. 2. Zaslat pojišťovně písemný nesouhlas v případě, že vám oznámila změnu (zvýšení nebo snížení) pojistného... nejpozději do měsíce od chvíle, kdy jste obdrželi dopis, ve kterém pojišťovna tuto změnu oznamuje. Dle 13 odst. 3 a 4 zákona 37/2004 Sb.: Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. V jiných případech nelze bez dohody s pojistníkem výši pojistného měnit, nestanoví-li tento zákon jinak. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 6

7 Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle odstavce 3 nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případě pak soukromé pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit. 3. Zaslat pojišťovně výpověď do tří měsíců od pojistné události. Dle 22 odst. 3 zákona 37/2004 Sb.: Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká. 4. Dočasně vyřadit vozidlo z evidence vozidel a oznámit to písemně pojišťovně, z čehož vyplývá automatický zánik pojistné smlouvy. Dle 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona zaniká dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel, pokud se pojistitel a pojistník nedohodli na jeho přerušení. Tento přístup je ale časově náročný je nutné uložit registrační značky do depozita a oznámit to pojišťovně. Při opětovné registraci vozidla je opět nutné značky vyzvednout a předložit protokol z STK a emisí. Plus zaplatit poplatek. 5. Zaslat pojišťovně výpověď, pokud jste smlouvu uzavřeli teprve nedávno. Dle 22 odst. 2 zákona 37/2004 Sb.: Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká. 6. Zaslat pojišťovně oznámení o odstoupením od smlouvy pokud jste ji sjednali na dálku (online, telefonem, em) do 14 dnů od uzavření. Dle 23 odst. 4 zákona 37/2004 Sb.: Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 7

8 3. Jak se zbavit poplatků spojených s úvěrem/hypotékou Pokud splácíte úvěr či hypotéku, tato zpráva vás potěší: Následující postup vám pomůže snížit vaše náklady o Kč měsíčně. Stejně, jak to udělali už jiní. Jak toho dosáhli? V roce 2010 se v Německu rozhořel spor o placení bankovních poplatků a na jeho konci rozhodl německý Spolkový soudní dvůr, že poplatek za vedení úvěrového účtu je nezákonný. [Rozsudek německého Spolkového soudního dvora ze dne , sp. zn. XI ZR 388/10, Podle Soudního dvora totiž neslouží poplatek klientům, ale bance... a proto je jeho sjednání a placení klientem neplatné. Německý rozsudek nemá sice přímý účinek v České republice, protože ale česká i německá právní úprava vychází ze stejné evropské směrnice, logika soudního rozhodování by měla být stejná. České banky se k vracení poplatků staví rezervovaně, avšak první klienti už dosáhli prominutí těchto poplatků nejen do budoucna, ale také zpětně: Komerční banka vrátila dalšímu klientovi celkem 2500 korun účtovaných za správu účtu a zrušila mu povinnost tyto poplatky platit do budoucna. Viz. Jak dosáhnout toho, aby banka neúčtovala poplatek za vedení úvěrového účtu i vám? 1. Vyzvěte banku k vrácení uhrazených poplatků, a to klidně i za 4 roky zpětně. Starší budou v drtivé většině promlčené. Vzor žádosti najdete na 2. Protože banka pravděpodobně odmítne poplatek vrátit, dalším (bezplatným) krokem je obrátit se na finančního arbitra Vzor žádosti (netýká se hypoték) najdete na Protože hypotéky nespadají do působnosti finančního arbitra, v těchto případech zbývá pouze soud. Protože se ale vzhledem k výši poplatku jedná o nákladný krok, doporučujeme sledovat vývoj soudního sporu spotřebitelského sdružení dtest (www.dtest.cz) a stránky Mgr. Němce (http://www.jdeto.de), který k tématu poskytuje důležité informace. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 8

9 4. Jak šikovně snížit náklady na telefonování (třeba i na polovinu) krok za krokem Sousedé spolu telefonují zadarmo. Kamarádi mají mezinárodní hovory za cenu tuzemských. A vy stále telefonujete za plné ceníkové ceny, zatímco se vám ostatní smějí, že jste si nevyjednali lepší? Můžete to změnit... Článků o tom, že můžete ušetřit na telefonování, je celá řada... jak ale vyjednat se stávajícím operátorem skutečně nejnižší tarif? Výhodnější tarif krok za krokem Následující postup vám v jednotlivých krocích ukáže, jak toho dosáhnout: 1. Spočítejte si, kolik jste za poslední rok protelefonovali. A spočítejte si také průměrnou měsíční útratu. 2. Nyní navštivte JINÉHO operátora a požádejte jej o nabídku. Uvažujeme o odchodu od současného operátora, ročně protelefonujeme asi X.XXX Kč a rádi bychom získali nabídku od vás.... Operátor Ze stejné sítě Z jiných sítí Telefónica O2 * T Mobile Vodafone * Pracovník vám nabídne nějaký tarif a bude se snažit, abyste jej přijali a uzavřeli rovnou smlouvu, to ale dělat nebudete (nemusíte). 4. Poděkujete za nabídku a nyní zatelefonujte tomu stávajícímu. 5. Necháte se přepojit na živého pracovníka a sdělíte mu, že chcete ukončit smlouvu, protože jste dostali nabídku jiného operátora s výhodnějšími podmínkami. 6. Pracovník vás přepojí na specializované oddělení, které se zabývá právě zachraňováním odcházejících zákazníků a tomu požadavek zopakujete. 7. Pracovník se vás bude ptát na nabídku konkurence a tu mu můžete sdělit (pokud je extrémně výhodná, např. méně než polovina toho, co dnes Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 9

10 platíte), ale nemusíte (třeba i z taktických vyjednávacích důvodů, pokud je např. shodná s tím, co dnes už platíte). 8. Pracovník se na chvíli odmlčí (aby zjistil, co by pro vás mohl udělat ) a potom se vám znovu ohlásí a sdělí vám zvýhodněnou nabídku. 9. Pokud se vám jeho nabídka líbí, můžete ji přijmout... ale můžete vyjednávat dále... a nic tím neriskujete. 10. Za nabídku poděkujete, ale řeknete, že vzhledem k tomu, co vám nabízí konkurence, se pořád přikláníte ke konkurenční nabídce. Rádi byste sice u současného dodavatele zůstali, jste přece už X let jeho zákazníky, faktury platíte vždy včas, s operátorem telefonuje celá firma/rodina, ale všichni teď zvažujete, že si vyberete tu lepší nabídku. 11. Pracovník bude možná kontrovat druhou nabídkou, která bude o něco výhodnější, než ta první. 12. Chcete-li získat nejvýhodnější podmínky, od této chvíle už nepoužívejte obecnou vyjednávací taktiku (jsem váš dlouholetý zákazník a zasloužím si lepší podmínky) a začněte konkrétně srovnávat s nabídkou konkurence. 13. Potvrďte pracovníkovi, že byste rádi zůstali jejich zákazníky, ale když vám konkurence nabízí telefonování např. za 100 Kč a jeho nabídka je 200 Kč, je to pořád dvojnásobek toho, co můžete platit jinde: Já se s vámi chci domluvit a vidím, že mi vycházíte vstříc, ale ta vaše současná nabídka je pro mě neakceptovatelná. Já bych se rád domluvil na (konkrétní cíl v minutách, sms a datovém připojení za X Kč měsíčně). 14. Pokud pracovník oznámí, že už dále ustupovat nemůže, můžete jeho nabídku přijmout... nebo za ni můžete poděkovat s tím, že se bohužel nedohodnete a budete muset přejít jinam. 15. Odcházet ke konkurenci samozřejmě nemusíte. Věc si můžete nechat ještě projít hlavou a možná se vám od stávajícího operátora za pár dní ještě sami ozvou s dalším zvýhodněním. 16. Pokud se v následujících 5 7 dnech nikdo neozve, můžete operátorovi znovu zatelefonovat projít výše uvedenými kroky se znalostí toho, co byla minule jeho nejlepší nabídka a tuto přijmout. Důležité: Chytrá strategie vyjednávání Během jednání nezapomeňte na následující pravidla: Nechoďte vyjednávat ke svému operátorovi osobně. Při osobním jednání totiž mnohem rychleji podlehnete tlaku/kouzlu obchodníka. Telefonický rozhovor vám dává větší odstup a udržuje situaci více pod vaší kontrolou. Operátor bude primárně nabízet, že vám zachová stávající náklady na telefonování, ale dá vám navíc více volných minut nebo sms zpráv. Tato nabídka může být zajímavá, pokud plánujete výrazně zvýšit objem hovorů nebo sms, pokud ale budete i nadále telefonovat zhruba stejně, je pro vás výhodnější toto odmítnout a trvat na snížení vlastních nákladů. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 10

11 Pracovník na druhé straně je vyškolen k tomu, aby odhadl riziko vašeho odchodu. Pokud vycítí, že voláte, jen abyste získali nějakou slevu, nějaké zvýhodnění vám sice nabídne, ale ne velké. Čím více jej ale svou argumentací utvrdíte v tom, že přesně víte, kolik chcete platit a pokud to nedostanete, odejdete jinam, tím více se bude jeho nabídka blížit vašemu cíli. Nebojte se své argumenty zopakovat: Metoda kolovrátku, kdy opakujete, že chcete jejich zákazníkem zůstat, ale potřebujete, aby vám nabídli stejný tarif jako konkurence, je sice jednoduchá, ale mnohdy úspěšná. Můžete využít i strategii hloupého : Vy mi říkáte, že mi dáte 100 sms, ale já jsem vám říkal, že mi konkurence dává 200 sms. Tak v čem je ta vaše nabídka výhodnější? Dobíhá-li vám smlouva na dobu určitou, neprodlužujte ji. Zkontrolujte si ale, zda po uplynutí doby určité se smlouva promění na smlouvu na dobu neurčitou pokud by se automaticky obnovila opět na dobu určitou, je nutné ji dle smluvních podmínek v dostatečném předstihu písemně vypovědět. Nejvýhodnější tarif když dáte výpověď Ve vyjednávání bude mít největší úspěch ten, kdo provede všechny kroky signalizující odchod ke konkurenci. Pokud totiž voláte, že máte lepší nabídku a uvažujete o odchodu, hrozíte sice odchodem, ale zatím neodcházíte. Nejlepší vyjednavači tedy: - Napíší operátorovi dopis, ve kterém podávají operátorovi výpověď. - Nechají si u konkurence vygenerovat kód přenesení čísla. To je speciální kód, který identifikuje vaše stávající číslo a umožní jeho přenesení k jinému operátorovi. Můžete jej získat na webu konkurenčního operátora nebo při návštěvě jeho pobočky. - Jakmile operátor připraví první zachraňovací nabídku, reagují, že je pro ně moc vysoká. - Po několika dnech zatelefonují operátorovi, aby se ujistili, že přenos čísla ke konkurenci probíhá bez problémů. - Pracovníkovi call centra, který se bude ptát na důvod odchodu, vysvětlíte situaci a sdělíte konkurenční nabídku. - Teprve potom pokračují podle kroků 7 16 výše uvedeného scénáře. (Při využití tohoto postupu je důležité pamatovat na to, že podaná výpověď běží a v určitém okamžiku uplyne. Nechcete-li tedy od operátora odejít/přijít o číslo, je nutné vzít výpověď zavčas zpět.) Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 11

12 5 kroků k výhodnějším tarifu Shrneme-li výše uvedené, pak k získání nejvýhodnějšího tarifu: A. Argumentujeme drahým stávajícím tarifem ve srovnání s konkrétní nabídkou konkurence. B. Svou hrozbu odchodu potvrdíme výpovědí/existencí kódu přenesení čísla (tj. důkazem toho, že to s odchodem myslíme vážně). C. Neakceptujeme automaticky první nabídku, reagujeme neurčitě ( musím si to ještě rozmyslet ). D. Bereme si čas na rozmyšlení. E. Přistupujeme na nejlepší nabídku až poté (cca 5 7 dní), co jsme dali operátorovi možnost jeho poslední nabídku dále vylepšit. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 12

13 5. Jak (skutečně) snížit náklady na plyn a elektřinu Prodejců plynu a elektrické energie je dnes celá řada... a není jednoduché se v těchto nabídkách vyznat. Někteří dodavatelé účtují nižší částku za odebranou jednotku, ale doženou to na vyšších stálých poplatcích. Jiní zase nabízejí nízké fixní poplatky, ale cena odebrané jednotky je naopak vyšší. Na druhé straně odebraný plyn či elektřina proudí i po změně dodavatele stále stejnými dráty či trubkami a jako uživatelé tedy žádnou fyzickou změnu nepocítíme. Změna dodavatele plynu/elektřiny je tedy jen papírovou operací a může přitom ušetřit (např. u rodinných domů) i několik desítek tisíc korun ročně. Jak vybrat vhodného dodavatele pro váš byt či dům? Zjistěte si vaši roční spotřebu ze stávajících faktur a vyzkoušejte bezplatný (a nezávislý) srovnávač na adrese Nemusíte zde (na rozdíl od jiných srovnávačů) zadávat vaše kontaktní údaje. A kontaktovat vybraného dodavatel můžete sami, bez prostředníků. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 13

14 6. Jak se vyvázat z nevýhodných smluv... před jejich vypršením Pokud vás stávající smlouva nutí odebírat služby a produkty od současného Pokud vás stávající smlouva nutí odebírat služby a produkty od současného dodavatele za zbytečně vysoké ceny, následující postup vám ukáže možnosti, jak se z podobné smlouvy vyvázat přestože jste ji uzavřeli např. na dobu určitou a ta ještě zdaleka neuplynula. Možnosti jsou následující: 1. Dohodnout se na ukončení smlouvy Každou smlouvu lze kdykoliv ukončit dohodou obou stran a v některých případech (např. ztráta zaměstnání, zdravotní potíže, stěhování apod.) na to dodavatelé přistupují. 2. Vypovědět smlouvu i přesto, že budete platit sankce Přestože je na smlouvě napsáno smlouva na dobu určitou, v řadě případů v ní najdete také ustanovení o možnosti předčasného ukončení i před uplynutím této doby. Dodavatelé u předčasného ukončení smlouvy často stanovují finanční sankce, někdy ale můžete zjistit, že tyto sankce jsou nižší, než výhoda vyplývající z nákupu u jiného dodavatele... a výpověď se tedy vyplatí. 3. Vypovědět smlouvu, která na původní smlouvu navázala Na začátku jsme uzavřeli smlouvu na dobu určitou. A tato smlouva se podle jejího obsahu při jejím výročí buď automaticky obnovila opět na dobu určitou... nebo se z ní stala smlouva na dobu neurčitou. Obě varianty jsou možné, přičemž ta druhá je pro vás samozřejmě příznivější: Smlouvu na dobu neurčitou už můžete vypovědět bez finančních sankcí. Délka výpovědní lhůty je určena smlouvou. A není-li zde uvedena, platí (dle 582 občanského zákoníku), že jestliže je sjednána smlouva na dobu neurčitou, jejímž předmětem je závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti, nebo závazek zdržet se určité činnosti anebo strpět určitou činnost a nevyplývá-li ze zákona nebo ze smlouvy způsob její výpovědi, lze smlouvu vypovědět ve lhůtě tří měsíců ke konci kalendářního čtvrtletí. Z výše uvedeného vyplývá, že přednost budou mít smluvní ustanovení a proto je nutné přečíst si uzavřenou smlouvu a obzvlášť její sekci ukončení smluvního vztahu. Pokud znění smlouvy nemáte, často je možné text dohledat na webových stránkách dodavatele. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 14

15 Důležité: Výpověď je jednostranný právní úkon. Souhlas druhé smluvní strany není potřeba. Uplynutím výpovědní doby smluvní vztah zaniká. 4. Odstoupit od smlouvy, pokud nebyla sjednána v provozovně Pokud jste smlouvu uzavřeli mimo provozovnu dodavatele (tj. např. em, telefonicky, poštou, online nebo mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele), občanský zákoník vám dává v 57 odst. 1 možnost od takové smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu: Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 5. Odstoupit od smlouvy při změně dohodnutých podmínek Smluvní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem vychází z podmínek, které jste si vzájemně odsouhlasili (ceník, znění smlouvy, podmínky dodání). Pokud se dodavatel (jako jedna smluvní strana) rozhodne tyto podmínky změnit, může vám to navrhnout... a vy s tím můžete, ale nemusíte souhlasit. Pokud souhlasíte (neuděláte nic), po určité době začnou nové podmínky platit a vy jste jimi vázáni. Pokud nesouhlasíte a dáte to dodavateli vědět, smlouva po určité době zanikne a vy si můžete vybrat jiného dodavatele. Pokud jste tedy vázáni k určitému dodavateli smlouvu na dobu určitou a chcete se z ní vyvázat, právě období změn ceníků, znění smluv nebo obchodních podmínek je příležitostí k tomu, abyste to udělali. Jak? Následující popis např. ukazuje, jak se vyvázat ze smluv s dodavatelem elektrické energie nebo plynu. Podle Energetického zákona by vás měl dodavatel na změnu upozornit, pokud neupozorní, lze upozornění na změnu najít na webových stránkách dodavatele. Podle 11a energetického zákona (č. 458/2000) platí, že: - Dodavatel energií je povinen uveřejnit změny cen za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek elektřiny nebo plynu je držitel licence nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 15

16 Jak tedy postupovat? - Zvýší-li dodavatel plynu nebo elektřiny cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. - Pokud tuto změnu oznámí dodavatel zákazníkovi nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy, má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. - Takové odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému držiteli licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. - Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno příslušnému držiteli licence. Na speciálním serveru např. doporučují tento postup: A. Pokud neznáte přesné detaily toho, co dodavatel mění, zatelefonujte na jeho informační linku a zeptejte se. B. Při této příležitosti se můžete i rovnou zeptat, v jakém režimu je smlouva, kterou máte aktuálně uzavřenu (doba neurčitá nebo doba určitá do data X). C. Nejpozději 5 dní před termínem možného odstoupením odešlete na adresu stávajícího dodavatele doporučený dopis, ve kterém mu odstoupení z důvodu změny podmínek oznamujete. D. V tomto oznámení určete datum požadovaného ukončení smlouvy. Tento termín musí být určen s dostatečným předstihem tak, abyste měli možnost uzavřít smlouvu s novým dodavatelem. Obvykle se uvádí, že na administrativu spojenou s novým odběrem potřebuje nový dodavatel cca 20 dnů ode dne, kdy bude mít od vás veškerou dokumentaci a podepsanou smlouvu. Tzn. když odešlete odstupující dopis 5. ledna (s žádostí o ukončení dodávek k dni 31. ledna), a 5. ledna rovněž uzavřete smlouvu s novým dodavatelem, můžete dodávky energie od nového dodavatele požadovat už od 1. února. Pokud ale odstoupíte až třeba 16. ledna, riskujete, že by nový dodavatel nestihl potřebnou administrativu a proto je vhodnější uvést termín ukončení dodávek až 28. února a zahájení odběru dodávek od nového dodavatele až 1. března. E. Pokud odebíráte plyn i elektřinu od stejného dodavatele, nezapomeňte, že každá komodita má jiné ceníky, jiné podmínky a v případě změn se každé řídí jiným režimem a je potřeba je tedy sledovat samostatně a samostatně také podat případné odstoupení. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 16

17 F. Listinu s odstoupením si připravte 3x: jednou pro původního dodavatele, jednou pro nového dodavatele, jednou pro sebe. G. Odstoupení zašlete původnímu dodavateli na adresu uvedenou ve smlouvě (případně na adresu uvedenou v obchodním rejstříku) doporučeně, podací lístek si uschovejte. Odstoupení je jednostranný právní úkon, druhá strana s ním nemusí nijak souhlasit nebo vám potvrzovat, že jej přijala. H. Co nejdříve uzavřete smlouvu s novým dodavatelem, ideálně ten samý den nebo následující (zejména pokud jste v odstoupení uvedli požadavek na ukončení dodávek již ke konci aktuálního měsíce). I. Nový dodavatel bude nyní čekat na zprávu o přidělení odběrného místa, kterou mu zašle tzv. Operátor trhu s elektřinou a plynem. Jakmile se tak stane, zašle vám rozpis záloh a plánované datum počátku dodávek. J. K tomuto datu můžete provést samoodečet měřičů plynu/elektřiny a zatelefonovat jejich stavy původnímu i novému dodavateli. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 17

18 7. Jak využít přehlížené možnosti členských karet ve vaší peněžence (a nakoupit s jejich pomocí se slevou 5 50 %) Pokud nosíte v peněžence karty finančních institucí, pojišťoven, spolků nebo dodavatelů, možná vám otevírají netušené možnosti nákupů se slevou 1 20 % nebo více. Řada pojišťoven, bank a dodavatelů energií totiž uzavřela smlouvy s poskytovateli slevových programů. A jako jejich odběratel/klient můžete čerpat stejné výhody, na které mají nárok lidé, kteří si slevové karty sami zakoupili. Nejznámějším slevovým programem je v ČR např. Sphere card a zatímco běžní uživatelé musí za získání této karty zaplatit Kč, možná ji už nosíte ve své peněžence: Stačí se podívat na vaše karty a hledat logo Sphere club Slevová karta (a Sphere card je jen jednou z možných) vás opravňuje ke slevě v různých obchodech a provozovnách. Na základě předložení/ukázání karty před vyúčtováním získá držitel karty slevu či výhodu, kterou obchodník předem určil. V některých případech je to procentní sleva z nákupu, v jiných fixní částka, v dalších pak nárok na doplňkové služby. Na rozdíl od zákaznických karet (Tesco card, Ikea card, Baumax card apod.), které umožňují zvýhodněné nákupy jen u mateřských firem, ale umožňují univerzální slevové karty získat slevy a zvýhodnění u různých partnerů a opakovaně. Čerpání slev a výhod je (většinou) množstevně a časově neomezeno až do doby expirace slevové karty. Fakt, že prodejce/dodavatel poskytuje slevu držitelům slevové karty, zjistíte: (a) v seznamu partnerů slevového programu na webových stránkách vydavatele karty (b) na webových stránkách obchodníka (c) z nálepek na dveřích či výloze obchodníka (d) telefonickým dotazem u obchodníka (e) osobním dotazem u obchodníka Výhody slevových karet/programů můžete čerpat i v případě, že takovou kartu zatím nemáte. Některé slevové karty totiž můžete získat zcela zdarma, další za mírný poplatek (stokoruny) a další pak za vyšší částku (tisíce korun vyplatí se až při větších nákupech). Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 18

19 Následující seznam popisuje několik universálních slevových programů/karet, které můžete při nákupech využít: SPHERE CARD Sleva: obvykle 5 10 % Cena: 1500 Kč na tři roky, někteří obchodníci ji poskytují svým odběratelům jako benefit zdarma Pro koho: bez omezení Prostřednictvím této karty lze u obchodních partnerů uplatňovat výhody a slevy v rozsahu 5-10 %, někdy více. V současné době je možné kartu uplatnit na cca 9000 obchodních místech v České i Slovenské republice v širokém spektru oborů. Kartu je možné rovněž uplatnit při nákupech v řadě e-shopů. Ke každé Sphere card je vydávána brožura, která obsahuje základní informace o používání karty, výběr zajímavých a dostupných partnerů z každého ze 12 oborů a důležité kontakty. S kartou můžete mít obvykle o pět až deset procent levnější opravu auta, nákup elektroniky, zařízení bytu, výlety i oblečení. Ročně je potenciál slev vyšší než Kč. Místa, kde se slevy poskytují, jsou obvykle označená logem. Seznam partnerů a poskytovaných slev najdete na: ISIC KARTA Sleva: obvykle 5 10 % Cena: max. 300 Kč/rok Pro koho: studenty, učitele, osoby mladší 26 let ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Kromě mezinárodního uznání statutu studenta na držitele čeká velké množství výhod po celém světě: platnost ve 125 zemích světa slevy na více než 2600 místech v ČR při nákupech, stravování a vzdělávání na vstupném na festivaly, akce, do klubů na permanentky v lyžařských areálech při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky na vstupném do kulturně-historických památek při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 19

20 Seznam partnerů a poskytovaných slev najdete na: Tip 1: Zatímco klasická ISIC karta je určena pouze studentům středních a vysokých škol, sesterskou kartu ITIC mohou získat učitelé a mládežnickou kartu IYTC pak jakákoliv osoba mladší 26 let, i když není studentem. Mezinárodní průkaz učitele ITIC viz. Mezinárodní průkaz mládežníka IYTC viz. Tip 2: Přestože sami studentem, učitelem či mládežníkem nejste, může nákup za vás provést váš syn/dcera, synovec/neteř, mladistvý příbuzný. Tento postup se samozřejmě nehodí pro každodenní nákupy, pokud ale kupujete dražší věc a obchodník nabízí držitelům ISIC karty slevu, můžete tímto postupem ušetřit i stovky či tisíce korun. RODINNÝ PAS Příklady slev: Kino: Premiere Cinemas Ládví v Praze dvě vstupenky za cenu jedné. Software: MS Office se slevou až 90 procent. Jízdné: 150 linek autobusové dopravy v Česku se slevou 10 až 20 procent. Sport: Sleva 10 až 50 procent ve čtyřiceti lyžařských areálech, vč. krkonošských středisek Vítkovice Aldrov, Benecko či Stoh. Sedmiprocentní sleva v prodejnách Hudy Sport, 15procentní v obchodu Mammut. Knihy: 10procentní sleva v knihkupectvích Kanzelsberger, Librex, Academia Co je třeba k vyřízení ISIC karty Žádost o vystavení karty s potvrzením o studiu. Žádost se podává na speciálním formuláři, potvrzení o studiu (ne starší dvou měsíců) musí být uvedeno přímo na něm. Doklad totožnosti občanský průkaz nebo pas. Fotografie pasového formátu. 300 korun při nákupu přes web, při nákupu přes školu bývají někdy ceny výhodnější (pokud je např. ISIC karta spojena s identifikačním dokladem školy) Karta platí vždy od 1. září do konce prosince následujícího roku, potom je nutné uhradit obnovovací poplatek. Sleva: obvykle 10 % Cena: zdarma Pro koho: pro rodiny s dítětem mladším 18 let v uvedených regionech Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 20

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Distanční smlouvy. O čem musíme být předem informováni

Distanční smlouvy. O čem musíme být předem informováni Dnes není žádnou výstředností či neobvyklostí nakupovat přes internet v tzv. e-shopech nebo si nějaké zboží objednat přes telefon, popřípadě skrz katalog. Jistě si každý něco takovým způsobem objednal.

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Licenční podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu Robeeto (dále jako Program ) mezi Podnikatelem a společností JobAs s.r.o.,

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Úvodní ustanovení Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností MÁM TALENT

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Marie Sedláčková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 6:39

Marie Sedláčková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 6:39 OBCHODNÍ PODMÍNKY Děkujeme za návštěvu a projevený zájem o náš e-shop, před nákupem si přečtěte pozorně obchodní podmínky. UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník 544-545, zákon č. 40/1964

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov.

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Úvod Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hwczech.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.hw-czech.eu)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ EVROPSKÝ STANDARDIZOVANÝ INFORMAČNÍ PŘEHLED ČÁST A Tento dokument byl vypracován dne.. a je určen pro., (jméno klienta). Byl vytvořen na

Více

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč.

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč. Obchodní podmínky Základní údaje Dodavatel: Miluju kokos, s.r.o., Rybná 716/24, 11000, Praha 1 IČ: 02797844 DIČ: CZ02797844 (dále jen "dodavatel") Tel: +420 603370726 (cena hovoru je běžná dle tarifu Vašeho

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY.

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY. PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 51a Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 2b)

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Ceníky a ceny Ceny uvedené v oficiálních nabídkách firmy Grade service centre s.r.o., zasílané firmou individuálně konkrétnímu zákazníkovi jsou závazné a platné po dobu platnosti

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

Lyoness tajemství nakupovat

Lyoness tajemství nakupovat Možnosti nakupování Lyoness tajemství nakupovat 1. Uplatnění CashBack karty 2. Přímá platba (Potvrzení o platbě) 3. Originální poukázky 4. Online poukázka 5. Převod elektrické energie a plynu 1. Uplatnění

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen "Smlouva")

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen Smlouva) KUMSP00RMKKU imoravsk-oslř-zský KJftAJ - KRAJSKY ÚŘAD Číslo smlouvy: pořadí na pobočce/kód pobočky/rok, i-._ T por. c;sio zkr. odb. se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě. Obecná ustanovení Prodávající: je společnost SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8, IČ: 45274851, DIČ: CZ45274851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1596;

Více

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky. Závazný vzor návrhu smlouvy. Přeprava osob, Mariánské Lázně

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky. Závazný vzor návrhu smlouvy. Přeprava osob, Mariánské Lázně Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-78/OVZ-2016 Přeprava osob, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 SMLOUVA o poskytování

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více