Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či"

Transkript

1 Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní Vybrané postupy, jak neplatit v roce 2013 ani o korunu víc, než ostatní

2 Co před vámi chtějí zatajit: Praktické tipy, které vám pomohou vyjednat výhodnější podmínky na služby a nákupy, za které dnes zbytečně platíte plné ceny Tento návod řadu dodavatelských firem nepotěší: Ukazuje totiž, jak získat služby a produkty, které každý měsíc nakupujete, za nižší ceny a to bez známostí, osobních kontaktů nebo zvýšené námahy. V řadě případů totiž k získání výhodnějších podmínek stačí jediné: Požádat o ně. A vyslovit tento požadavek chytře. Na následujících stránkách najdete několik tipů a doporučení, které vám pomohou získat lepší ceny. A pomůže vám také skoncovat s posměšky na vaši adresu: Zatímco dnes se vám dodavatelé potichu smějí, že nakupujete jejich produkty a služby za plné ceny (zatímco ostatním je prodávají za nižší ceny), po využití těchto doporučení se budete usmívat vy a to spokojeností nad tím, kolik vám tyto postupy ušetřily. S přáním úspěšného vyjednávání Dagmar Večeřová České vzdělávací centrum s.r.o. P.S. Abychom vám pomohli získat ve vyjednávání větší úspěch, pravidelně po celé ČR připravujeme speciální semináře, které pomáhají rozvíjet obchodní a komunikační dovednosti více než pracovníků českých a slovenských firem. Čas od času vám tedy zašleme pozvánku na některý z nich a na konci tohoto dokumentu také připojuji jejich krátkou prezentaci. Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či rozmnožovat. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 2

3 Aby vám tato doporučení skutečně pomohla Než se pustíte do čtení, musíme vás varovat... Protože jste už některé tipy možná slyšeli, přirozenou reakcí je mávnout nad doporučením rukou se slovy to už znám. Než to ale uděláte, přečtěte si prosím celý text... a vypočítejte si korunovou hodnotu přínosu, který můžete získat. V řadě případů si totiž lidé myslí, že to nestojí za námahu. Když pak ale zjistí, že zbytečně platí i desítky tisíc korun ročně navíc a ke změně stačí např. poslat jen jediný dopis sami pak říkají, že je škoda, že to neudělali dřív. Ano, pokud ušetříte jen pár korun, asi vám to nebude stát za námahu. Řada klientů ale zjistila, že výsledná čísla nejsou žádné drobné, ale tisíce a ve většině případů rovnou desítky tisíc korun. Přestože tedy k vyjednání těchto výhod musíte provést srovnání možností, zatelefonovat dodavateli nebo napsat dopis, pokud je tato činnost jedinou aktivitou, kterou je nutné provést k úspoře až desítek tisíc korun, máme za to, že je to dobrá investice vašeho času. A ještě jedna dobrá zpráva: Protože v některých doporučeních najdete odkazy na webové stránky, srovnávače či specializované společnosti, rádi bychom vás ujistili, že žádného neprosazujeme a nedostáváme za jejich uvedení jakoukoliv odměnu. Všechny odkazy jsou jen ryzím doporučením dalších zdrojů informací nebo pomůcek, které považujeme za přínosné. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 3

4 1. Jak platit až o POLOVINU méně za havarijní pojištění vašeho auta... ale zachovat přitom plné pojistné krytí Havarijní pojištění vašeho auta je skrytým zlodějem vašich peněz. Proč? Když auto poprvé pojišťujete, udáváte do pojistné smlouvy jeho hodnotu. Tj. za jakou cenu jste auto koupili a kolik chcete, aby vám pojišťovna vyplatila, kdyby vám jej ukradli nebo došlo k jeho totálnímu zničení. Z této hodnoty se počítá pojistné, které pak každý rok platíte: Pokud např. koupíte auto za Kč, pojišťovna stanoví pojistné třeba na Kč ročně. Hodnota auta ale nezůstává stejná. Postupem času klesá. A přestože každý rok platíte původně stanovených Kč ročně, v případě krádeže či totální škody nebude pojišťovna vycházet z původní půlmilionové kupní ceny auta... ale z hodnoty, kterou má vůz v době vzniku pojistné události. Přestože tedy celou dobu platíte oněch Kč, v případě pojistné události bude pojišťovna sice vycházet v prvním roce z těch 500 tis. Kč kupní ceny, ale ve druhém roce už bude počítat náhradu škody jen (např.) ze 400 tis. Kč, v dalším roce jen (např.) z Kč a v dalších letech bude hodnota vozidla dále klesat. Přestože tedy platíte stále stejné pojistné Kč, čím dál tím větší část platíte zcela zbytečně. Kdyby totiž došlo k ukradení nebo zničení vašeho auta, pojišťovna vám nevyplatí Kč, které jste za auto původně zaplatili... ale třeba jen Kč cenu, za kterou je možné pořídit takový vůz dnes. Přeplacené pojistné vám přitom nikdo nevyplatí: Co peklo zchvátí, to už nikdy nenavrátí. Výše uvedené potvrzují i zprávy z médií: Kolik můžete tímto krokem ušetřit? Už po dvou letech od založení havarijní pojistky na nový automobil se řidičům vyplatí změnit smlouvu. Každým rokem totiž klesá hodnota vozidla a jen málo pojišťoven to reflektuje v cenách pojistného. Řidič, který si podmínky smlouvy pohlídá, může snížením pojistné částky po dvou letech ušetřit průměrně dvacet až třicet procent, a po pěti letech dokonce polovinu pojistky. Vyplývá to z orientačních cen havarijních pojistek třech ze čtyř největších pojistitelů v Česku. (Hospodářské noviny, , Ukážeme si to na příkladu Škody Octavia 1,4 TSI. Koupíme-li takové auto za Kč, pak v prvním roce činí pojistné Kč. Po dvou letech může ale klesnout pojistné (uděláte-li výše dále popisovaný krok) na Kč. A po pěti letech může klesnout na Kč. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 4

5 Co s tím udělat? Vozidlo ani pojišťovnu jsme přitom nezměnili, jen jsme požádali o změnu pojistné částky. Další ukázky výpočtu najdete na: Pokud neuděláte před výročím pojistné smlouvy nic, smlouva se ve většině případů automaticky obnoví a vy budete i na další rok platit stále stejné a z podstatné části zbytečné pojistné. Snížit pojistné přitom můžeme dvěma základními způsoby: 1. Vypovědět pojistnou smlouvu před jejím obnovením a sjednat novou. 2. Požádat pojišťovnu o upravení pojistné částky podle klesající ceny vozu na stávající smlouvě. První variantu (výpověď) můžete využít v období výročí uzavření pojistné smlouvy: Napíšete na adresu pojišťovny oznámení, že pojistnou smlouvu vypovídáte, dnem výročí jejího uzavření smlouva zanikne. V mezidobí si sjednáte novou smlouvu, která už bude zohledňovat aktuální hodnotu vašeho vozidla. Pozor ale na dodržení výpovědní lhůty: Výpověď totiž musíte doručit alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná a smlouva se opět automaticky obnoví. Druhou variantu (upravení/snížení pojistné částky) můžete využít kdykoliv během trvání pojistné smlouvy, tedy třeba právě dnes: Dle 40 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě platí že, převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, může pojistník nebo pojistitel navrhnout, aby byla pojistná částka snížena při současném poměrném snížení pojistného pro další pojistné období, následující po této změně. Pokud návrh na snížení pojistné částky nebude pojistitelem přijat ve lhůtě 1 měsíce ode dne jeho obdržení, soukromé pojištění zaniká uplynutím posledního dne této lhůty. Při úpravě pojistné částky ale pozor na to, aby skutečně odpovídala obvyklé ceně vozu značky a opotřebení, který vlastníte. Stanovíte-li totiž pojistnou částku příliš nízko, pojišťovna vám může krátit výplatu pojistného plnění: Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. ( 22 zákona o pojistné smlouvě). Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 5

6 2. Jak o % snížit částku, kterou platíte za povinné pojištění vašeho auta Zatímco předchozí tip pojednával o snížení havarijního pojistného jen tím, že požádáte pojišťovnu o úpravu pojistné částky, v případě povinného ručení je pro získání lepší ceny nutné stávající smlouvu ukončit a sjednat novou. Sami si ale můžete rychle zjistit, zda se vám to vyplatí: Podle ČTK činila průměrná cena povinného ručení od poloviny listopadu do poloviny prosince 2012 částku Kč za rok. Ceny pojistky spíše klesají, v únoru činila průměrná sazba Kč. Nejvíce, téměř Kč, za něj zaplatili řidiči v Praze, naopak nejméně ve Středočeském kraji. ( , Finanční noviny, Nejjednodušším způsobem, jak zjistit, kolik by stála pojistka odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je zadat do některého z následujících srovnávačů (v abecedním pořadí): Zjistíte-li, že platíte za povinné ručení u vašeho vozu zbytečně vysokou částku, můžete to změnit. Způsoby, jak ukončit stávající smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jsou následující: 1. Zaslat pojišťovně výpověď smlouvy nejpozději 6 týdnů před výročím smlouvy (tj. dnem, kdy bylo pojištění sjednáno) Dle 22 odst. 1 zákona 37/2004 Sb.: Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. 2. Zaslat pojišťovně písemný nesouhlas v případě, že vám oznámila změnu (zvýšení nebo snížení) pojistného... nejpozději do měsíce od chvíle, kdy jste obdrželi dopis, ve kterém pojišťovna tuto změnu oznamuje. Dle 13 odst. 3 a 4 zákona 37/2004 Sb.: Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. V jiných případech nelze bez dohody s pojistníkem výši pojistného měnit, nestanoví-li tento zákon jinak. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 6

7 Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle odstavce 3 nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případě pak soukromé pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit. 3. Zaslat pojišťovně výpověď do tří měsíců od pojistné události. Dle 22 odst. 3 zákona 37/2004 Sb.: Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká. 4. Dočasně vyřadit vozidlo z evidence vozidel a oznámit to písemně pojišťovně, z čehož vyplývá automatický zánik pojistné smlouvy. Dle 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona zaniká dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel, pokud se pojistitel a pojistník nedohodli na jeho přerušení. Tento přístup je ale časově náročný je nutné uložit registrační značky do depozita a oznámit to pojišťovně. Při opětovné registraci vozidla je opět nutné značky vyzvednout a předložit protokol z STK a emisí. Plus zaplatit poplatek. 5. Zaslat pojišťovně výpověď, pokud jste smlouvu uzavřeli teprve nedávno. Dle 22 odst. 2 zákona 37/2004 Sb.: Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká. 6. Zaslat pojišťovně oznámení o odstoupením od smlouvy pokud jste ji sjednali na dálku (online, telefonem, em) do 14 dnů od uzavření. Dle 23 odst. 4 zákona 37/2004 Sb.: Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 7

8 3. Jak se zbavit poplatků spojených s úvěrem/hypotékou Pokud splácíte úvěr či hypotéku, tato zpráva vás potěší: Následující postup vám pomůže snížit vaše náklady o Kč měsíčně. Stejně, jak to udělali už jiní. Jak toho dosáhli? V roce 2010 se v Německu rozhořel spor o placení bankovních poplatků a na jeho konci rozhodl německý Spolkový soudní dvůr, že poplatek za vedení úvěrového účtu je nezákonný. [Rozsudek německého Spolkového soudního dvora ze dne , sp. zn. XI ZR 388/10, Podle Soudního dvora totiž neslouží poplatek klientům, ale bance... a proto je jeho sjednání a placení klientem neplatné. Německý rozsudek nemá sice přímý účinek v České republice, protože ale česká i německá právní úprava vychází ze stejné evropské směrnice, logika soudního rozhodování by měla být stejná. České banky se k vracení poplatků staví rezervovaně, avšak první klienti už dosáhli prominutí těchto poplatků nejen do budoucna, ale také zpětně: Komerční banka vrátila dalšímu klientovi celkem 2500 korun účtovaných za správu účtu a zrušila mu povinnost tyto poplatky platit do budoucna. Viz. Jak dosáhnout toho, aby banka neúčtovala poplatek za vedení úvěrového účtu i vám? 1. Vyzvěte banku k vrácení uhrazených poplatků, a to klidně i za 4 roky zpětně. Starší budou v drtivé většině promlčené. Vzor žádosti najdete na 2. Protože banka pravděpodobně odmítne poplatek vrátit, dalším (bezplatným) krokem je obrátit se na finančního arbitra Vzor žádosti (netýká se hypoték) najdete na Protože hypotéky nespadají do působnosti finančního arbitra, v těchto případech zbývá pouze soud. Protože se ale vzhledem k výši poplatku jedná o nákladný krok, doporučujeme sledovat vývoj soudního sporu spotřebitelského sdružení dtest (www.dtest.cz) a stránky Mgr. Němce (http://www.jdeto.de), který k tématu poskytuje důležité informace. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 8

9 4. Jak šikovně snížit náklady na telefonování (třeba i na polovinu) krok za krokem Sousedé spolu telefonují zadarmo. Kamarádi mají mezinárodní hovory za cenu tuzemských. A vy stále telefonujete za plné ceníkové ceny, zatímco se vám ostatní smějí, že jste si nevyjednali lepší? Můžete to změnit... Článků o tom, že můžete ušetřit na telefonování, je celá řada... jak ale vyjednat se stávajícím operátorem skutečně nejnižší tarif? Výhodnější tarif krok za krokem Následující postup vám v jednotlivých krocích ukáže, jak toho dosáhnout: 1. Spočítejte si, kolik jste za poslední rok protelefonovali. A spočítejte si také průměrnou měsíční útratu. 2. Nyní navštivte JINÉHO operátora a požádejte jej o nabídku. Uvažujeme o odchodu od současného operátora, ročně protelefonujeme asi X.XXX Kč a rádi bychom získali nabídku od vás.... Operátor Ze stejné sítě Z jiných sítí Telefónica O2 * T Mobile Vodafone * Pracovník vám nabídne nějaký tarif a bude se snažit, abyste jej přijali a uzavřeli rovnou smlouvu, to ale dělat nebudete (nemusíte). 4. Poděkujete za nabídku a nyní zatelefonujte tomu stávajícímu. 5. Necháte se přepojit na živého pracovníka a sdělíte mu, že chcete ukončit smlouvu, protože jste dostali nabídku jiného operátora s výhodnějšími podmínkami. 6. Pracovník vás přepojí na specializované oddělení, které se zabývá právě zachraňováním odcházejících zákazníků a tomu požadavek zopakujete. 7. Pracovník se vás bude ptát na nabídku konkurence a tu mu můžete sdělit (pokud je extrémně výhodná, např. méně než polovina toho, co dnes Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 9

10 platíte), ale nemusíte (třeba i z taktických vyjednávacích důvodů, pokud je např. shodná s tím, co dnes už platíte). 8. Pracovník se na chvíli odmlčí (aby zjistil, co by pro vás mohl udělat ) a potom se vám znovu ohlásí a sdělí vám zvýhodněnou nabídku. 9. Pokud se vám jeho nabídka líbí, můžete ji přijmout... ale můžete vyjednávat dále... a nic tím neriskujete. 10. Za nabídku poděkujete, ale řeknete, že vzhledem k tomu, co vám nabízí konkurence, se pořád přikláníte ke konkurenční nabídce. Rádi byste sice u současného dodavatele zůstali, jste přece už X let jeho zákazníky, faktury platíte vždy včas, s operátorem telefonuje celá firma/rodina, ale všichni teď zvažujete, že si vyberete tu lepší nabídku. 11. Pracovník bude možná kontrovat druhou nabídkou, která bude o něco výhodnější, než ta první. 12. Chcete-li získat nejvýhodnější podmínky, od této chvíle už nepoužívejte obecnou vyjednávací taktiku (jsem váš dlouholetý zákazník a zasloužím si lepší podmínky) a začněte konkrétně srovnávat s nabídkou konkurence. 13. Potvrďte pracovníkovi, že byste rádi zůstali jejich zákazníky, ale když vám konkurence nabízí telefonování např. za 100 Kč a jeho nabídka je 200 Kč, je to pořád dvojnásobek toho, co můžete platit jinde: Já se s vámi chci domluvit a vidím, že mi vycházíte vstříc, ale ta vaše současná nabídka je pro mě neakceptovatelná. Já bych se rád domluvil na (konkrétní cíl v minutách, sms a datovém připojení za X Kč měsíčně). 14. Pokud pracovník oznámí, že už dále ustupovat nemůže, můžete jeho nabídku přijmout... nebo za ni můžete poděkovat s tím, že se bohužel nedohodnete a budete muset přejít jinam. 15. Odcházet ke konkurenci samozřejmě nemusíte. Věc si můžete nechat ještě projít hlavou a možná se vám od stávajícího operátora za pár dní ještě sami ozvou s dalším zvýhodněním. 16. Pokud se v následujících 5 7 dnech nikdo neozve, můžete operátorovi znovu zatelefonovat projít výše uvedenými kroky se znalostí toho, co byla minule jeho nejlepší nabídka a tuto přijmout. Důležité: Chytrá strategie vyjednávání Během jednání nezapomeňte na následující pravidla: Nechoďte vyjednávat ke svému operátorovi osobně. Při osobním jednání totiž mnohem rychleji podlehnete tlaku/kouzlu obchodníka. Telefonický rozhovor vám dává větší odstup a udržuje situaci více pod vaší kontrolou. Operátor bude primárně nabízet, že vám zachová stávající náklady na telefonování, ale dá vám navíc více volných minut nebo sms zpráv. Tato nabídka může být zajímavá, pokud plánujete výrazně zvýšit objem hovorů nebo sms, pokud ale budete i nadále telefonovat zhruba stejně, je pro vás výhodnější toto odmítnout a trvat na snížení vlastních nákladů. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 10

11 Pracovník na druhé straně je vyškolen k tomu, aby odhadl riziko vašeho odchodu. Pokud vycítí, že voláte, jen abyste získali nějakou slevu, nějaké zvýhodnění vám sice nabídne, ale ne velké. Čím více jej ale svou argumentací utvrdíte v tom, že přesně víte, kolik chcete platit a pokud to nedostanete, odejdete jinam, tím více se bude jeho nabídka blížit vašemu cíli. Nebojte se své argumenty zopakovat: Metoda kolovrátku, kdy opakujete, že chcete jejich zákazníkem zůstat, ale potřebujete, aby vám nabídli stejný tarif jako konkurence, je sice jednoduchá, ale mnohdy úspěšná. Můžete využít i strategii hloupého : Vy mi říkáte, že mi dáte 100 sms, ale já jsem vám říkal, že mi konkurence dává 200 sms. Tak v čem je ta vaše nabídka výhodnější? Dobíhá-li vám smlouva na dobu určitou, neprodlužujte ji. Zkontrolujte si ale, zda po uplynutí doby určité se smlouva promění na smlouvu na dobu neurčitou pokud by se automaticky obnovila opět na dobu určitou, je nutné ji dle smluvních podmínek v dostatečném předstihu písemně vypovědět. Nejvýhodnější tarif když dáte výpověď Ve vyjednávání bude mít největší úspěch ten, kdo provede všechny kroky signalizující odchod ke konkurenci. Pokud totiž voláte, že máte lepší nabídku a uvažujete o odchodu, hrozíte sice odchodem, ale zatím neodcházíte. Nejlepší vyjednavači tedy: - Napíší operátorovi dopis, ve kterém podávají operátorovi výpověď. - Nechají si u konkurence vygenerovat kód přenesení čísla. To je speciální kód, který identifikuje vaše stávající číslo a umožní jeho přenesení k jinému operátorovi. Můžete jej získat na webu konkurenčního operátora nebo při návštěvě jeho pobočky. - Jakmile operátor připraví první zachraňovací nabídku, reagují, že je pro ně moc vysoká. - Po několika dnech zatelefonují operátorovi, aby se ujistili, že přenos čísla ke konkurenci probíhá bez problémů. - Pracovníkovi call centra, který se bude ptát na důvod odchodu, vysvětlíte situaci a sdělíte konkurenční nabídku. - Teprve potom pokračují podle kroků 7 16 výše uvedeného scénáře. (Při využití tohoto postupu je důležité pamatovat na to, že podaná výpověď běží a v určitém okamžiku uplyne. Nechcete-li tedy od operátora odejít/přijít o číslo, je nutné vzít výpověď zavčas zpět.) Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 11

12 5 kroků k výhodnějším tarifu Shrneme-li výše uvedené, pak k získání nejvýhodnějšího tarifu: A. Argumentujeme drahým stávajícím tarifem ve srovnání s konkrétní nabídkou konkurence. B. Svou hrozbu odchodu potvrdíme výpovědí/existencí kódu přenesení čísla (tj. důkazem toho, že to s odchodem myslíme vážně). C. Neakceptujeme automaticky první nabídku, reagujeme neurčitě ( musím si to ještě rozmyslet ). D. Bereme si čas na rozmyšlení. E. Přistupujeme na nejlepší nabídku až poté (cca 5 7 dní), co jsme dali operátorovi možnost jeho poslední nabídku dále vylepšit. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 12

13 5. Jak (skutečně) snížit náklady na plyn a elektřinu Prodejců plynu a elektrické energie je dnes celá řada... a není jednoduché se v těchto nabídkách vyznat. Někteří dodavatelé účtují nižší částku za odebranou jednotku, ale doženou to na vyšších stálých poplatcích. Jiní zase nabízejí nízké fixní poplatky, ale cena odebrané jednotky je naopak vyšší. Na druhé straně odebraný plyn či elektřina proudí i po změně dodavatele stále stejnými dráty či trubkami a jako uživatelé tedy žádnou fyzickou změnu nepocítíme. Změna dodavatele plynu/elektřiny je tedy jen papírovou operací a může přitom ušetřit (např. u rodinných domů) i několik desítek tisíc korun ročně. Jak vybrat vhodného dodavatele pro váš byt či dům? Zjistěte si vaši roční spotřebu ze stávajících faktur a vyzkoušejte bezplatný (a nezávislý) srovnávač na adrese Nemusíte zde (na rozdíl od jiných srovnávačů) zadávat vaše kontaktní údaje. A kontaktovat vybraného dodavatel můžete sami, bez prostředníků. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 13

14 6. Jak se vyvázat z nevýhodných smluv... před jejich vypršením Pokud vás stávající smlouva nutí odebírat služby a produkty od současného Pokud vás stávající smlouva nutí odebírat služby a produkty od současného dodavatele za zbytečně vysoké ceny, následující postup vám ukáže možnosti, jak se z podobné smlouvy vyvázat přestože jste ji uzavřeli např. na dobu určitou a ta ještě zdaleka neuplynula. Možnosti jsou následující: 1. Dohodnout se na ukončení smlouvy Každou smlouvu lze kdykoliv ukončit dohodou obou stran a v některých případech (např. ztráta zaměstnání, zdravotní potíže, stěhování apod.) na to dodavatelé přistupují. 2. Vypovědět smlouvu i přesto, že budete platit sankce Přestože je na smlouvě napsáno smlouva na dobu určitou, v řadě případů v ní najdete také ustanovení o možnosti předčasného ukončení i před uplynutím této doby. Dodavatelé u předčasného ukončení smlouvy často stanovují finanční sankce, někdy ale můžete zjistit, že tyto sankce jsou nižší, než výhoda vyplývající z nákupu u jiného dodavatele... a výpověď se tedy vyplatí. 3. Vypovědět smlouvu, která na původní smlouvu navázala Na začátku jsme uzavřeli smlouvu na dobu určitou. A tato smlouva se podle jejího obsahu při jejím výročí buď automaticky obnovila opět na dobu určitou... nebo se z ní stala smlouva na dobu neurčitou. Obě varianty jsou možné, přičemž ta druhá je pro vás samozřejmě příznivější: Smlouvu na dobu neurčitou už můžete vypovědět bez finančních sankcí. Délka výpovědní lhůty je určena smlouvou. A není-li zde uvedena, platí (dle 582 občanského zákoníku), že jestliže je sjednána smlouva na dobu neurčitou, jejímž předmětem je závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti, nebo závazek zdržet se určité činnosti anebo strpět určitou činnost a nevyplývá-li ze zákona nebo ze smlouvy způsob její výpovědi, lze smlouvu vypovědět ve lhůtě tří měsíců ke konci kalendářního čtvrtletí. Z výše uvedeného vyplývá, že přednost budou mít smluvní ustanovení a proto je nutné přečíst si uzavřenou smlouvu a obzvlášť její sekci ukončení smluvního vztahu. Pokud znění smlouvy nemáte, často je možné text dohledat na webových stránkách dodavatele. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 14

15 Důležité: Výpověď je jednostranný právní úkon. Souhlas druhé smluvní strany není potřeba. Uplynutím výpovědní doby smluvní vztah zaniká. 4. Odstoupit od smlouvy, pokud nebyla sjednána v provozovně Pokud jste smlouvu uzavřeli mimo provozovnu dodavatele (tj. např. em, telefonicky, poštou, online nebo mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele), občanský zákoník vám dává v 57 odst. 1 možnost od takové smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu: Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 5. Odstoupit od smlouvy při změně dohodnutých podmínek Smluvní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem vychází z podmínek, které jste si vzájemně odsouhlasili (ceník, znění smlouvy, podmínky dodání). Pokud se dodavatel (jako jedna smluvní strana) rozhodne tyto podmínky změnit, může vám to navrhnout... a vy s tím můžete, ale nemusíte souhlasit. Pokud souhlasíte (neuděláte nic), po určité době začnou nové podmínky platit a vy jste jimi vázáni. Pokud nesouhlasíte a dáte to dodavateli vědět, smlouva po určité době zanikne a vy si můžete vybrat jiného dodavatele. Pokud jste tedy vázáni k určitému dodavateli smlouvu na dobu určitou a chcete se z ní vyvázat, právě období změn ceníků, znění smluv nebo obchodních podmínek je příležitostí k tomu, abyste to udělali. Jak? Následující popis např. ukazuje, jak se vyvázat ze smluv s dodavatelem elektrické energie nebo plynu. Podle Energetického zákona by vás měl dodavatel na změnu upozornit, pokud neupozorní, lze upozornění na změnu najít na webových stránkách dodavatele. Podle 11a energetického zákona (č. 458/2000) platí, že: - Dodavatel energií je povinen uveřejnit změny cen za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek elektřiny nebo plynu je držitel licence nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 15

16 Jak tedy postupovat? - Zvýší-li dodavatel plynu nebo elektřiny cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. - Pokud tuto změnu oznámí dodavatel zákazníkovi nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy, má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. - Takové odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému držiteli licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. - Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno příslušnému držiteli licence. Na speciálním serveru např. doporučují tento postup: A. Pokud neznáte přesné detaily toho, co dodavatel mění, zatelefonujte na jeho informační linku a zeptejte se. B. Při této příležitosti se můžete i rovnou zeptat, v jakém režimu je smlouva, kterou máte aktuálně uzavřenu (doba neurčitá nebo doba určitá do data X). C. Nejpozději 5 dní před termínem možného odstoupením odešlete na adresu stávajícího dodavatele doporučený dopis, ve kterém mu odstoupení z důvodu změny podmínek oznamujete. D. V tomto oznámení určete datum požadovaného ukončení smlouvy. Tento termín musí být určen s dostatečným předstihem tak, abyste měli možnost uzavřít smlouvu s novým dodavatelem. Obvykle se uvádí, že na administrativu spojenou s novým odběrem potřebuje nový dodavatel cca 20 dnů ode dne, kdy bude mít od vás veškerou dokumentaci a podepsanou smlouvu. Tzn. když odešlete odstupující dopis 5. ledna (s žádostí o ukončení dodávek k dni 31. ledna), a 5. ledna rovněž uzavřete smlouvu s novým dodavatelem, můžete dodávky energie od nového dodavatele požadovat už od 1. února. Pokud ale odstoupíte až třeba 16. ledna, riskujete, že by nový dodavatel nestihl potřebnou administrativu a proto je vhodnější uvést termín ukončení dodávek až 28. února a zahájení odběru dodávek od nového dodavatele až 1. března. E. Pokud odebíráte plyn i elektřinu od stejného dodavatele, nezapomeňte, že každá komodita má jiné ceníky, jiné podmínky a v případě změn se každé řídí jiným režimem a je potřeba je tedy sledovat samostatně a samostatně také podat případné odstoupení. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 16

17 F. Listinu s odstoupením si připravte 3x: jednou pro původního dodavatele, jednou pro nového dodavatele, jednou pro sebe. G. Odstoupení zašlete původnímu dodavateli na adresu uvedenou ve smlouvě (případně na adresu uvedenou v obchodním rejstříku) doporučeně, podací lístek si uschovejte. Odstoupení je jednostranný právní úkon, druhá strana s ním nemusí nijak souhlasit nebo vám potvrzovat, že jej přijala. H. Co nejdříve uzavřete smlouvu s novým dodavatelem, ideálně ten samý den nebo následující (zejména pokud jste v odstoupení uvedli požadavek na ukončení dodávek již ke konci aktuálního měsíce). I. Nový dodavatel bude nyní čekat na zprávu o přidělení odběrného místa, kterou mu zašle tzv. Operátor trhu s elektřinou a plynem. Jakmile se tak stane, zašle vám rozpis záloh a plánované datum počátku dodávek. J. K tomuto datu můžete provést samoodečet měřičů plynu/elektřiny a zatelefonovat jejich stavy původnímu i novému dodavateli. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 17

18 7. Jak využít přehlížené možnosti členských karet ve vaší peněžence (a nakoupit s jejich pomocí se slevou 5 50 %) Pokud nosíte v peněžence karty finančních institucí, pojišťoven, spolků nebo dodavatelů, možná vám otevírají netušené možnosti nákupů se slevou 1 20 % nebo více. Řada pojišťoven, bank a dodavatelů energií totiž uzavřela smlouvy s poskytovateli slevových programů. A jako jejich odběratel/klient můžete čerpat stejné výhody, na které mají nárok lidé, kteří si slevové karty sami zakoupili. Nejznámějším slevovým programem je v ČR např. Sphere card a zatímco běžní uživatelé musí za získání této karty zaplatit Kč, možná ji už nosíte ve své peněžence: Stačí se podívat na vaše karty a hledat logo Sphere club Slevová karta (a Sphere card je jen jednou z možných) vás opravňuje ke slevě v různých obchodech a provozovnách. Na základě předložení/ukázání karty před vyúčtováním získá držitel karty slevu či výhodu, kterou obchodník předem určil. V některých případech je to procentní sleva z nákupu, v jiných fixní částka, v dalších pak nárok na doplňkové služby. Na rozdíl od zákaznických karet (Tesco card, Ikea card, Baumax card apod.), které umožňují zvýhodněné nákupy jen u mateřských firem, ale umožňují univerzální slevové karty získat slevy a zvýhodnění u různých partnerů a opakovaně. Čerpání slev a výhod je (většinou) množstevně a časově neomezeno až do doby expirace slevové karty. Fakt, že prodejce/dodavatel poskytuje slevu držitelům slevové karty, zjistíte: (a) v seznamu partnerů slevového programu na webových stránkách vydavatele karty (b) na webových stránkách obchodníka (c) z nálepek na dveřích či výloze obchodníka (d) telefonickým dotazem u obchodníka (e) osobním dotazem u obchodníka Výhody slevových karet/programů můžete čerpat i v případě, že takovou kartu zatím nemáte. Některé slevové karty totiž můžete získat zcela zdarma, další za mírný poplatek (stokoruny) a další pak za vyšší částku (tisíce korun vyplatí se až při větších nákupech). Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 18

19 Následující seznam popisuje několik universálních slevových programů/karet, které můžete při nákupech využít: SPHERE CARD Sleva: obvykle 5 10 % Cena: 1500 Kč na tři roky, někteří obchodníci ji poskytují svým odběratelům jako benefit zdarma Pro koho: bez omezení Prostřednictvím této karty lze u obchodních partnerů uplatňovat výhody a slevy v rozsahu 5-10 %, někdy více. V současné době je možné kartu uplatnit na cca 9000 obchodních místech v České i Slovenské republice v širokém spektru oborů. Kartu je možné rovněž uplatnit při nákupech v řadě e-shopů. Ke každé Sphere card je vydávána brožura, která obsahuje základní informace o používání karty, výběr zajímavých a dostupných partnerů z každého ze 12 oborů a důležité kontakty. S kartou můžete mít obvykle o pět až deset procent levnější opravu auta, nákup elektroniky, zařízení bytu, výlety i oblečení. Ročně je potenciál slev vyšší než Kč. Místa, kde se slevy poskytují, jsou obvykle označená logem. Seznam partnerů a poskytovaných slev najdete na: ISIC KARTA Sleva: obvykle 5 10 % Cena: max. 300 Kč/rok Pro koho: studenty, učitele, osoby mladší 26 let ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Kromě mezinárodního uznání statutu studenta na držitele čeká velké množství výhod po celém světě: platnost ve 125 zemích světa slevy na více než 2600 místech v ČR při nákupech, stravování a vzdělávání na vstupném na festivaly, akce, do klubů na permanentky v lyžařských areálech při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky na vstupném do kulturně-historických památek při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 19

20 Seznam partnerů a poskytovaných slev najdete na: Tip 1: Zatímco klasická ISIC karta je určena pouze studentům středních a vysokých škol, sesterskou kartu ITIC mohou získat učitelé a mládežnickou kartu IYTC pak jakákoliv osoba mladší 26 let, i když není studentem. Mezinárodní průkaz učitele ITIC viz. Mezinárodní průkaz mládežníka IYTC viz. Tip 2: Přestože sami studentem, učitelem či mládežníkem nejste, může nákup za vás provést váš syn/dcera, synovec/neteř, mladistvý příbuzný. Tento postup se samozřejmě nehodí pro každodenní nákupy, pokud ale kupujete dražší věc a obchodník nabízí držitelům ISIC karty slevu, můžete tímto postupem ušetřit i stovky či tisíce korun. RODINNÝ PAS Příklady slev: Kino: Premiere Cinemas Ládví v Praze dvě vstupenky za cenu jedné. Software: MS Office se slevou až 90 procent. Jízdné: 150 linek autobusové dopravy v Česku se slevou 10 až 20 procent. Sport: Sleva 10 až 50 procent ve čtyřiceti lyžařských areálech, vč. krkonošských středisek Vítkovice Aldrov, Benecko či Stoh. Sedmiprocentní sleva v prodejnách Hudy Sport, 15procentní v obchodu Mammut. Knihy: 10procentní sleva v knihkupectvích Kanzelsberger, Librex, Academia Co je třeba k vyřízení ISIC karty Žádost o vystavení karty s potvrzením o studiu. Žádost se podává na speciálním formuláři, potvrzení o studiu (ne starší dvou měsíců) musí být uvedeno přímo na něm. Doklad totožnosti občanský průkaz nebo pas. Fotografie pasového formátu. 300 korun při nákupu přes web, při nákupu přes školu bývají někdy ceny výhodnější (pokud je např. ISIC karta spojena s identifikačním dokladem školy) Karta platí vždy od 1. září do konce prosince následujícího roku, potom je nutné uhradit obnovovací poplatek. Sleva: obvykle 10 % Cena: zdarma Pro koho: pro rodiny s dítětem mladším 18 let v uvedených regionech Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku. Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní: Vybrané postupy str. 20

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel 1. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel upravují práva a povinnosti společnosti Roman Růžička, se sídlem Dobešov 73,

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Proč se nebát převést elektřinu a plyn

Proč se nebát převést elektřinu a plyn Proč se nebát převést elektřinu a plyn Přečtěte si následující důvody, proč se nebát změnit dodavatele elektřiny nebo plynu. Přijdete na to, že je to úplná hračka a nepodstupujete žádné riziko. Navíc výrazně

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

V těchto případech Vám doporučujeme neukončovat smlouvu o sdruženém plnění a nadále plnit povinnosti k Vámi prodávanému balenému zboží/obalům.

V těchto případech Vám doporučujeme neukončovat smlouvu o sdruženém plnění a nadále plnit povinnosti k Vámi prodávanému balenému zboží/obalům. Výjimka ze zákona pouze pro producenty obalů do 300 kg Dle nového 15a zákona o obalech nemusí povinnosti podle 10-15 plnit osoba, která uvede na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami zprostředkování a poskytování služeb společností TAWAN s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část 1 Spotřebitel musí mít možnost se kdykoliv seznámit s informacemi o dodavateli prostřednictvím srozumitelného odkazu. 2 Úplná obchodní firma dodavatele APEK - Certifikovaný obchod Spotřebitel musí mít

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více