(vyhlašovatel: LICITA s.r.o., IČ: )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(vyhlašovatel: LICITA s.r.o., IČ: 26328500)"

Transkript

1 Vyhláška o zahájení výběrového řízení č. 135/LIC/VŘ/2015 na výběr kupujícího/kupujících bytových domů v obci Merklín (okres Karlovy Vary), z majetkové podstaty dlužníka KRUŠNOHORSKÁ KAPITÁLOVÁ spol.s r.o., IČ: (vyhlašovatel: LICITA s.r.o., IČ: ) Z pověření společnosti štancl - insolvence v.o.s., jednající Mgr. Jiřím Štanclem, insolvenčního správce v insolvenční věci dlužníka KRUŠNOHORSKÁ KAPITÁLOVÁ spol. s r.o. IČ: , sp.zn. KSPL 54 INS 18307/2014 (dále též jen insolvenční správce ), vyhlašuje LICITA s.r.o. (dále též jen vyhlašovatel ) výběrové řízení na výběr kupujícího/kupujících nemovitého majetku zapsaného do majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka, a to bytových domů a dalších souvisejících nemovitostí v obci Merklín, okres Karlovy Vary (dále též jen výběrové řízení nebo jen VŘ ). Majetkem nabízeným k prodeji ve výběrovém řízení je šest bytových domů v Merklíně (okr. Karlovy Vary) spolu s centrální plynovou kotelnou a dvěma pozemkovými parcelami u bytových domů. Všech šest bytových domů čítá dohromady 63 bytů obsazených nájemníky, 12 garáží pro osobní automobily a 3 garáže pro motocykly. Zájemci se mohou v rámci výběrového řízení ucházet o koupi souboru všech bytových domů s plynovou kotelnou a pozemky (tato varianta prodeje majetku jako celku je preferována) a stejně tak o koupi dílčích souborů či jednotlivých bytových domů. Celý soubor bytových domů je situován v malém sídlišti obdobných nebo zcela totožných staveb nedaleko centra obce Merklín. Vlastní obec Merklín se nachází ve vzdálenosti 16 km od Karlových Varů, se kterými má přímé vlakové a autobusové spojení. Od města Ostrov n. Ohří je Merklín vzdálen necelých 9 km a má s ním autobusové spojení. Merklín se nachází ve výšce 511 m n. m na úpatí Krušných hor a žije zde 1100 obyvatel s průměrným věkem 36 let. Obec se vyznačuje nízkou nezaměstnaností a bohatým společenským životem. V obci je základní škola pro 1. stupeň, mateřská škola, obchody a zdravotní středisko. V obci jsou dostupné všechny inženýrské sítě a obec má vlastní ČOV. Velmi kvalitní zdravotní zázemí poskytuje nemocnice v nedalekém Ostrově n. Ohří a rovněž v Karlových Varech. V těchto městech je kompletní infrastruktura. Podrobné specifikace a popisy majetku nabízeného k prodeji, tj. jednotlivých bytových domů vč. kotelny a pozemků, jsou obsaženy níže v této vyhlášce. Minimální nabídková cena celku: Kč. Prodej nejvýhodnější nabídce. Podrobné informace k účasti ve výběrovém řízení a k podávání nabídek jsou obsaženy níže.

2 ODDÍL I. MAJETEK NABÍZENÝ K PRODEJI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ, PŘEDMĚT PRODEJE Specifikace majetku nabízeného k prodeji ve VŘ Majetkem určeným k prodeji v rámci výběrového řízení je nemovitý majetek dlužníka KRUŠNOHORSKÁ KAPITÁLOVÁ spol. s r.o., představující soubor šesti bytových domů v Merklíně (domy č.p. 78, 79, 80, 87, 88, 89) se stavbou kotelny sousedící s bytovým domem č.p. 88, včetně pozemků zastavěných těmito stavbami a dvou navazujících nezastavěných pozemků. Jedná se o nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 282 pro katastrální území Merklín u Karlových Var, obec Merklín, vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, specifikované takto: - pozemek p.č. st. 118/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba - objekt k bydlení Merklín, č.p. 89, postavený na pozemku p.č. st. 118/1 (bytový dům č.p. 89), - pozemek p.č. st. 118/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba - objekt k bydlení Merklín, č.p. 80, postavený na pozemku p.č. st. 118/2 (bytový dům č.p. 80), - pozemek p.č. st. 119 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba - objekt k bydlení Merklín, č.p. 79, postavený na pozemku p.č. st. 119 (bytový dům č.p. 79), - pozemek p.č. st. 120/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba - objekt k bydlení Merklín, č.p. 78, postavený na pozemku p.č. st. 120/1 (bytový dům č.p. 78), - pozemek p.č. st. 120/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba - objekt k bydlení Merklín, č.p. 88, postavený na pozemku p.č. st. 120/2 (bytový dům č.p. 88), - pozemek p.č. st. 122/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba - objekt k bydlení Merklín, č.p. 87, postavený na pozemku p.č. st. 122/2 (bytový dům č.p. 87), - pozemek p.č. st. 121 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba - garáž bez čp/če, postavená na pozemku p.č. st. 121 (kotelna s bývalou uhelnou), - pozemek p.č. 345/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 448 m 2 a pozemek p.č. 345/10 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4096 m 2 (pozemky u bytových domů). Stručný popis majetku nabízeného k prodeji ve VŘ Bytové domy jsou situovány v jediné lokalitě zástavby panelových domů v Merklíně. Všechny uvedené bytové domy byly postaveny v letech 1973 a 1974 v montážním systému T 06 B. V letech 2007 až 2010 byla provedena výměna původních dřevěných oken za plastová, provedeno zateplení obvodového pláště budov spolu s novou fasádou a postupně měněna stoupací potrubí v jednotlivých domech. Tato výměna ale nebyla dokončena. S ohledem na místní klimatické poměry jsou domy osazeny sedlovými střechami, opatřenými alukrytovou krytinou. Až na bytový dům č.p. 79 jsou v 1.NP všech domů umístěny garáže. Vytápění domů a bytů včetně zásobování TÚV je z centrální plynové kotelny, která sousedí s domem č.p. 88. Bytové domy dlužníka jsou umístěny ve třech sousedních lokalitách (skupinách) takto: První skupinou jsou domy č.p. 80 a 89, které spolu sousedí a tvoří samostatný dvojdům v sídlišti. Domy č.p. 78, 79 a 88 spolu v řadě sousedí a tvoří druhou skupinu. S domem č.p. 88 sousedí (jak výše uvedeno) plynová kotelna. Dům č.p. 87 je koncový dům v této řadě, ale sousedí s domem jiného vlastníka. Dům č.p. 87 je třetí skupinou. První skupina (dvojdům č.p. 80 a 89) Bytový dům č.p. 80, postavený na pozemku p.č.st. 118/2, je stavbou bez podzemního podlaží s pěti nadzemními podlažími pod sedlovou střechou. V 1.NP jsou tři garáže, kočárkárna, kolárna a sklepní kóje. Na každém ze čtyř následujících podlaží jsou 3 byty ve skladbě 1+1, 2+1, 3+1 o podlahové ploše 37,10 m 2, 62,19 strana 2 (celkem 11)

3 m 2 a 66,75 m 2 s minimálními rozdíly podlahových ploch bytů na dalších podlažích. Celkem tedy čtyři byty 1+1, čtyři byty 2+1 a čtyři byty 3+1. Bytová jádra jsou prefabrikovaná, uživateli bytů různě upravená. Bytový dům č.p. 89, postavený na pozemku p.č.st. 118/1, je stavbou bez podzemního podlaží s pěti nadzemními podlažími pod sedlovou střechou. V 1.NP jsou tři garáže, kočárkárna, kolárna a sklepní kóje. Na každém ze čtyř následujících podlaží jsou 3 byty ve skladbě 1+1, 2+1, 3+1 o podlahové ploše 37,10 m 2, 62,19 m 2 a 66,75 m 2 s minimálními rozdíly podlahových ploch bytů na dalších podlažích. Celkem tedy čtyři byty 1+1, čtyři byty 2+1 a čtyři byty 3+1. Bytová jádra jsou prefabrikovaná, uživateli bytů různě upravená. Druhá skupina (v řadě sousedící domy č.p. 78, 79 a 88): Bytový dům č.p. 79, postavený na pozemku p.č.st. 119, je koncovým domem druhé řadové lokality a je jediným, který nemá v nejnižším podlaží garáže. V 1.PP jsou situovány kolárna, kočárkárna, archiv dlužníka a sklepní kóje. V 1.NP jsou dva byty 1+1 a jeden byt 3+1. Ve 2.NP až. 4.NP jsou na každém podlaží čtyři byty 1+1 o podlahových plochách od 32,71 m 2 do 49,25 m 2. Celkem tedy čtrnáct bytů 1+1 a jeden byt 3+1. Bytová jádra jsou prefabrikovaná, opět různě upravená uživateli bytů. Řada bytů má dvě lodžie. Bytový dům č.p. 78, postavený na pozemku p.č.st. 120/1, je stavbou bez podzemního podlaží s pěti nadzemními podlažími pod sedlovou střechou. V 1.NP jsou tři garáže, z toho jedna pro motocykly, kočárkárna, kolárna a sklepní kóje. Na každém ze čtyř následujících podlaží jsou 2 byty ve skladbě 2+1 a 3+1 o podlahové ploše 62,89 m 2 a 83,50 m 2, s minimálními rozdíly ve výměrách podlahové plochy bytů po jednotlivých podlažích. Celkem tedy čtyři byty 2+1 a čtyři byty 3+1. Bytová jádra jsou prefabrikovaná, různě upravená uživateli bytů. Bytový dům č.p. 88, postavený na pozemku p.č.st. 120/2, je stavbou bez podzemního podlaží s pěti nadzemními podlažími pod sedlovou střechou. V 1.NP jsou tři garáže, z toho jedna pro motocykly, prádelna, sušárna a sklepní kóje. Na každém ze čtyř následujících podlaží jsou 2 byty ve skladbě 2+1 a 3+1 o podlahové ploše 62,89 m 2 a 83,42 m 2 s minimálními rozdíly ve výměrách podlahové plochy bytů po jednotlivých podlažích. Celkem tedy čtyři byty 2+1 a čtyři byty 3+1. Bytová jádra jsou prefabrikovaná, různě upravená uživateli bytů. Třetí skupina (dům č.p. 87): Bytový dům č.p. 87, postavený na pozemku p.č.st. 122/2, je koncovou stavbou bez podzemního podlaží s pěti nadzemními podlažími pod sedlovou střechou. V 1.NP jsou tři garáže, z toho jedna pro motocykly, kočárkárna, kolárna a sklepní kóje. Na každém ze čtyř následujících podlaží jsou 2 byty ve skladbě 2+1 a 3+1 o podlahové ploše 62,89 m 2 a 83,42 m 2. Celkem tedy čtyři byty 2+1 a čtyři byty 3+1. Bytová jádra jsou prefabrikovaná, různě upravená uživateli bytů. Plynová kotelna: Plynová kotelna, postavená na pozemku p.č.st. 121, navazuje na bytový dům č.p. 88. Zděná stavba, která byla původně kotelnou na TP se sousedním skladem na uhlí. Počátkem devadesátých let byla vybavena plynovými kotli a sklad uhlí je užíván jako garáže a skladové prostory pro potřeby dlužníka. Kotelna je při současném odběru topného media silně předimenzována a její provoz je ztrátový, což má za důsledek vyšší ceny za dodávané teplo a TÚV do bytových domů a bytů. Pozemky u bytových domů: Pozemek p.č. 345/10 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4096 m 2 je pozemek bezprostředně přiléhající ke shora popsaným bytovým domům a slouží v převažujícím rozsahu jako obslužná komunikace / parkovací plocha u bytových domů a kotelny. Pozemek p.č. 345/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 448 m 2 navazuje ve východním směru na pozemek p.č. 345/9 a fakticky slouží v převažujícím rozsahu jako plocha zeleně. strana 3 (celkem 11)

4 Fotodokumentace: Bytové domy č.p. 80 a č.p. 89 Bytový dům č.p. 87 Bytové domy č.p. 88 a č.p. 78 Bytový dům č.p. 79 Plynová kotelna strana 4 (celkem 11)

5 Předmět prodeje a podmínky jeho realizace VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 135/LIC/VŘ/2015 Prioritou insolvenčního správce je prodej veškerého výše specifikovaného nemovitého majetku (tj. bytových domů, kotelny a pozemků) jako celku, a to za cenu nejméně ,- Kč. Krom nabídek na odkoupení výše specifikovaného nemovitého majetku jako celku mohou zájemci v rámci VŘ činit nabídky na koupi dílčích souborů skupin bytových domů, jak jsou vymezeny ve výše uvedeném popisu, s tím, že ke každé skupině bude přiřazen neoddělený spoluvlastnický podíl na kotelně, kotelnou zastavěném pozemku a pozemcích u bytových domů, a to v rozsahu odpovídajícím počtu bytových domů, o jejichž koupi se zájemce uchází. Tento princip se uplatní i v případě, že budou činěny nabídky na odkoupení jednotlivých bytových domů (jednotlivých čísel popisných), když i tato alternativa nabídek je přípustná. Po dohodě s vyhlašovatelem a insolvenčním správcem lze připustit i další alternativy nabídek, co se rozsahu a struktury dlužníkova nemovitého majetku týče. Není-li dále v této vyhlášce výslovně uvedeno jinak, platí informace a ustanovení o předmětu prodeje nebo o předmětných nemovitostech, obsažená v této vyhlášce, obdobně pro všechny soubory dlužníkova nemovitého majetku, o které se lze dle podmínek tohoto VŘ ucházet. Není-li dále v této vyhlášce výslovně uvedeno jinak, platí informace a ustanovení obsažená v této vyhlášce shodně pro všechny uchazeče o koupi bez ohledu na to, o jak rozsáhlý soubor dlužníkova majetku se uchází. Prodej předmětu prodeje ve stavu jak stojí a leží S ohledem na skutečnost, že je předmět prodeje prodáván v režimu insolvenčního řízení a informovanost insolvenčního správce i vyhlašovatele je omezená, bude předmět prodeje prodán ve stavu, jak stojí a leží. K budovám zahrnutým do předmětu prodeje nejsou k dispozici průkazy energetické náročnosti a byť se jedná o budovy zateplené, z důvodu absence průkazů energetické náročnosti se zde uvádí, že jsou v třídě G (mimořádně nehospodárné). Práva a závazky na předmětu prodeje váznoucí a s ním spojená, nájemní smlouvy a jiné podstatné skutečnosti týkající se předmětu prodeje Předmětné nemovitosti jsou zpeněžovány (prodávány) z majetkové podstaty dlužníka KRUŠNOHORSKÁ KAPITÁLOVÁ spol. s r.o., IČ: , sídlem Merklín č.p. 8, Merklín, v rámci insolvenčního řízení, vedeného Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. KSPL 54 INS 18307/2014. Zpeněžením (prodejem) předmětných nemovitostí jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětných nemovitostech váznou ( 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž jsou předmětné nemovitosti dotčeny, pozbývají účinnosti ( 285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny. Dále se konstatuje, že zpeněžením (prodejem) předmětných nemovitostí jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají též veškerá smluvní předkupní práva na předmětných nemovitostech váznoucí ( 285 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona). Všechny byty ve všech bytových domech nabízených k prodeji ve VŘ jsou ke dni zpracování této vyhlášky pronajaty. Na kupujícího přechází ke dni nabytí vlastnictví předmětných nemovitostí veškerá práva a povinnosti z nájemních smluv uzavřených s nájemci jednotlivých bytů a event. nebytových prostor. Vzorové nájemní smlouvy uzavřené k vybraným bytům standardních velikostí jsou k nahlédnutí u vyhlašovatele. Veškeré nájemní smlouvy uzavřené s nájemci bytů a event. též nebytových prostor v bytových domech budou k nahlédnutí v sídle společnosti dlužníka v Merklíně č.p. 8, ve dnech stanovených prohlídek. strana 5 (celkem 11)

6 ODDÍL II. PROHLÍDKY NEMOVITÉHO MAJETKU URČENÉHO K PRODEJI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 135/LIC/VŘ/2015 Prohlídky nemovitostí učených k prodeji se uskuteční ve dnech , a , vždy od 13:00 hod. Sraz zájemců k prohlídce bude vždy na prostranství před kotelnou u bytového domu č.p. 88 v Merklíně. Zájemci o prohlídku jsou povinni svoji účast na prohlídce ohlásit u vyhlašovatele nejpozději 24 hod. před jejím konáním, a to z důvodu zpřístupnění některých bytů. ODDÍL III. PODMÍNKY PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Podmínky pro účast ve výběrovém řízení Účastnit se výběrového řízení podáním nabídky na odkoupení předmětu prodeje (dále též jen nabídka ) je oprávněna pouze osoba, která: - je dle platných právních předpisů ČR oprávněna nabýt vlastnictví předmětu prodeje, - nejpozději do včetně složí dle níže uvedených pokynů na účet majetkové podstaty kauci ve výši ,- Kč a uzavře s vyhlašovatelem a s insolvenčním správcem dohodu o podmínkách účasti ve VŘ a o složení kauce (dále též jen zkráceně dohoda o složení kauce ). Osoba, která by nesplnila kteroukoli ze shora uvedených podmínek, je z účasti ve VŘ vyloučena a k případné nabídce podané touto osobou nebude při vyhodnocení VŘ přihlíženo. Pokyny ke složení kauce a k uzavření dohody o složení kauce Kauce ve shora stanovené výši musí být složena (tj. uhrazena) uchazečem o koupi předmětu prodeje (dále též jen zájemce ) nejpozději do včetně, a to na účet majetkové podstaty, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu /2700 (dále též jen Účet majetkové podstaty ); specifickým symbolem platby je číslo 135, variabilním symbolem je: - rodné číslo zájemce, je-li zájemcem fyzická osoba, která má r.č., - datum narození, je-li zájemcem fyzická osoba, která nemá r.č., - IČ zájemce, je-li zájemcem právnická osoba, která má IČ, - jiný vhodný identifikátor, je-li zájemcem právnická osoba, která nemá IČ. Kauce se považuje za uhrazenou teprve okamžikem jejího připsání ve prospěch Účtu majetkové podstaty. Zájemci, který se stane vítězem VŘ, se složená kauce započítává v plné výši na úhradu části kupní ceny předmětu prodeje, není-li níže stanoveno jinak nebo není-li v dohodě o složení kauce ujednáno jinak. Zájemcům, kteří se nestanou vítězem VŘ, bude kauce vrácena, a to do sedmi pracovních dnů ode dne, v němž vítěz VŘ uzavře s insolvenčním správcem smlouvu o budoucí smlouvě kupní o koupi předmětu prodeje, nejpozději však do 2 měsíců od skončení lhůty pro podávání nabídek. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy budou insolvenčním správcem všechny podané nabídky odmítnuty. Budou-li všechny nabídky, podané ve VŘ, odmítnuty, vrátí insolvenční správce složené kauce nejpozději do 7 pracovních dní od rozhodnutí o odmítnutí všech předložených nabídek. Dohodu o složení kauce uzavírá zájemce s vyhlašovatelem a s insolvenčním správcem. Součástí dohody o složení kauce je návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní o koupi předmětu prodeje. Znění dohody o složení strana 6 (celkem 11)

7 kauce bude zájemci na vyžádání zasláno em, jinak je k nahlédnutí u vyhlašovatele (počínaje dnem ). Dohoda o složení kauce musí být uzavřena nejpozději do včetně. Podpis zájemce na dohodě o složení kauce musí být úředně ověřen. Organizační podrobnosti týkající se uzavření dohody o složení kauce si zájemce dohodne s vyhlašovatelem na tel nebo nebo em na adrese nebo osobně v kanceláři vyhlašovatele, a to v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro uzavření dohody o složení kauce; pokud tak zájemce neučiní, vystavuje se riziku nesplnění podmínek pro účast ve VŘ. Kauce slouží též jako jistota k zajištění závazku zájemce, jenž vyplývá z jeho nabídky učiněné ve VŘ a z dohody o složení kauce. Stane-li se zájemce vítězem VŘ, avšak ve stanovené lhůtě neuzavře s insolvenčním správcem smlouvu o budoucí smlouvě kupní popř. rovnou smlouvu kupní o koupi předmětu prodeje, propadne zájemcem složená kauce v plné výši na úhradu smluvní pokuty. ODDÍL IV. INFORMACE K PODÁVÁNÍ A VYHODNOCENÍ NABÍDEK Podávání nabídek Uchazeči o koupi předmětu prodeje (dále též jen zájemci ) mohou podávat své písemné nabídky na odkoupení předmětu prodeje (dále též jen nabídky ) poštou nebo osobně, adresátem nabídek je vyhlašovatel - LICITA s.r.o., Keřová 7, Plzeň. Písemnou nabídku je třeba učinit na formuláři, který bude zájemci na vyžádání zaslán em nebo poštou, případně předán osobně. Formulář pro podání nabídky si zájemce vyžádá u vyhlašovatele osobně nebo na tel nebo , nebo em na adrese Nabídka se podává v řádně zapečetěné obálce, označené nápisem Výběrové řízení č. 135/LIC/VŘ/2015. Zapečetěnou obálkou se rozumí obálka, která je vhodným způsobem (např. oblepením, parafováním spojů, atd.) zabezpečena proti náhodnému nebo neoprávněnému otevření. Nabídka v řádně zapečetěné obálce se podává: - osobně (po předchozí dohodě ) v kanceláři LICITA s.r.o. na adrese Keřová 7, Plzeň, nebo - formou doporučené listovní zásilky zaslané poštou na adresu LICITA s.r.o., Keřová 7, Plzeň. Pro podání nabídky je rozhodný vždy okamžik doručení nabídky vyhlašovateli. Lhůta pro podání (tj. doručení) nabídky končí v 15:00 hod. K nabídkám podaným (tj. doručeným) po lhůtě k podávání nabídek již nemusí být přihlíženo. Minimální nabídková cena předmětu prodeje Minimální nabídkové ceny jednotlivých bytových domů vč. zastavěných pozemků: Bytový dům č.p. 80 s pozemkem p.č.st. 118/ ,- Kč Bytový dům č.p. 89 s pozemkem p.č.st. 118/ ,- Kč Bytový dům č.p. 79 s pozemkem p.č.st ,- Kč Bytový dům č.p. 78 s pozemkem p.č.st. 120/ ,- Kč Bytový dům č.p. 88 s pozemkem p.č.st. 120/ ,- Kč Bytový dům č.p. 87 s pozemkem p.č.st. 122/ ,- Kč strana 7 (celkem 11)

8 Minimální nabídkové kotelny vč. kotelnou zastavěného pozemku a pozemků u bytových domů: Kotelna s pozemkem p.č.st. 121 Pozemek u bytových domů p.č. 345/9 o výměře 448 m 2 Pozemek u bytových domů p.č. 345/10 o výměře 4096 m ,- Kč 5.000,- Kč ,- Kč Minimální nabídková cena celku, tj. souboru všech bytových domů s kotelnou a zastavěnými a přilehlými pozemky: ,- Kč Výše nabízené kupní ceny předmětu prodeje je plně věcí osoby, která nabídku podává, nesmí být však nižší než stanovená minimální nabídková cena předmětu prodeje (viz výše). Zájemce o koupi musí počítat s tím, že nad rámec nabídnuté kupní ceny bude povinen zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, poplatek 1.000,- Kč spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a poplatek ,- Kč spojený s návrhem na výmaz zástavních a předkupních práv, zaniklých zpeněžením předmětných nemovitostí v insolvenčním řízení. Vyhodnocení nabídek a výzva k uzavření smlouvy Podané nabídky budou předloženy k posouzení (k vyhodnocení) insolvenčnímu správci a jeho prostřednictvím zajištěným věřitelům, kteří ve vztahu k předmětným nemovitostem uplatnili v insolvenčním řízení sp.zn. KSPL 54 INS 18307/2014 právo na uspokojení ze zajištění (dále jen zajištění věřitelé ). O výběru nejvýhodnější nabídky / nejvýhodnějších nabídek, tj. o výběru vítěze / vítězů výběrového řízení, rozhoduje celková výhodnost nabídky dle posouzení insolvenčního správce a zajištěných věřitelů. Při posuzování výhodnosti nabídky budou brána v potaz především tato kriteria: nabídnutá kupní cena, nabídnutý termín pro doplacení kupní ceny, rozsah dlužníkova nemovitého majetku, o který se zájemce svou nabídkou uchází. Zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, se stává vítězem výběrového řízení (dále jen vítěz VŘ ). Vítězi výběrového řízení bude odeslána výzva, aby ve lhůtě 7 pracovních dní od obdržení (tj. doručení) výzvy podepsal smlouvu o budoucí kupní smlouvě o koupi předmětu prodeje (dále jen Výzva a Smlouva ). Pokud ve lhůtě 7 pracovních dní od obdržení Výzvy vítěz VŘ Smlouvu z jakéhokoli důvodu nepodepíše a pokud současně nedojde mezi insolvenčním správcem a vítězem VŘ k dohodě o prodloužení uvedené lhůty, právo vítěze VŘ na uzavření Smlouvy zaniká a k uzavření Smlouvy může být vyzván zájemce, jehož nabídka byla co do výše nabídnuté kupní ceny další v pořadí. Tento postup se může uplatnit i opakovaně. Na zájemce, jehož nabídka nebyla vyhodnocena jako nejvýhodnější, avšak byl vyzván k uzavření Smlouvy, se okamžikem odeslání Výzvy hledí jako na vítěze VŘ se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími ve smyslu podmínek VŘ. Výzva k uzavření Smlouvy může být zájemci odeslána ještě předtím, než bude prodej předmětu prodeje (majetkové podstaty) za zájemcem nabídnutou kupní cenu odsouhlasen zajištěnými věřiteli. Pro tento případ bude ve Smlouvě obsaženo ujednání, podle kterého je insolvenční správce oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud by některý ze zajištěných věřitelů s prodejem předmětu prodeje za zájemcem nabídnutou kupní cenu nesouhlasil. Na zájemce, který byl vyzván k uzavření Smlouvy dle ustanovení předchozího odstavce, se okamžikem odeslání Výzvy hledí jako na vítěze VŘ se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími ve smyslu podmínek VŘ. Zájemce je vázán podáním své nabídky (a tedy povinen vyhovět podmínkám VŘ) až do okamžiku, kdy insolvenční správce uzavře s vítězem VŘ smlouvu o budoucí smlouvě kupní o koupi předmětu prodeje, strana 8 (celkem 11)

9 nejdéle však dva měsíce od skončení lhůty pro podávání nabídek; to neplatí, pokud insolvenční správce odmítne všechny nabídky podané ve VŘ. Ustanovení o doručování Výzva k uzavření Smlouvy, určená vítězi VŘ, bude vítězi VŘ zaslána poštou, a to doporučeným dopisem (s dodejkou), nebo předána osobně. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že Výzva byla řádně doručena při doručování osobně dnem faktického přijetí Výzvy příjemcem, při doručování poštou sedmým pracovním dnem po odeslání. Zájemci, který se nestal vítězem VŘ, bude tato skutečnost oznámena prostřednictvím elektronické pošty na ovou adresu, kterou uvedl ve své nabídce; v případě absence ové adresy bude odeslána běžná listovní zásilka (obyčejné psaní). ODDÍL V. DALŠÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Daň z nabytí nemovitých věcí Kupní smlouva o koupi předmětných nemovitostí musí obsahovat m.j. ujednání, že: - poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětných nemovitostí je kupující. - správní poplatek (1.000,- Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek ( ,- Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv a předkupních práv, zaniklých zpeněžením předmětných nemovitostí v insolvenčním řízení, uhradí kupující. Upozornění pro zájemce zamýšlející financovat úhradu kupní ceny čerpáním úvěru Předmětné nemovitosti jsou prodávány (zpeněžovány) v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětným nemovitostem (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětných nemovitostí. Další informace Insolvenční správce si vyhrazuje právo ve vztahu ke kterémukoli předmětu prodeje odmítnout všechny předložené nabídky bez uvedení důvodu, následkem čehož nebude žádná z nabídek vybrána jako nejvýhodnější. Insolvenční správce si dále vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit nebo měnit jeho podmínky, včetně práva prodloužit lhůtu pro podávání nabídek. Insolvenční správce si dále vyhrazuje právo odmítnout nejvyšší učiněnou nabídku, pokud by zájemcem nabídnutá lhůta pro doplacení kupní ceny byla nepřiměřeně dlouhá a zájemce by ani na výzvu učiněnou ze strany insolvenčního správce nebo vyhlašovatele tuto lhůtu neupravil dle požadavku insolvenčního správce. Za nepřiměřeně dlouhou lhůtu se zpravidla považuje lhůta delší než 40 dní ode dne, kdy zájemci vznikne povinnost doplatit celou kupní cenu. Podrobné a doplňující informace Další podrobné a doplňující informace k dispozici u LICITA s.r.o., IČ: , sídlem i provozovnou Keřová 360/7, Severní Předměstí, Plzeň. Kontaktní osobou je Ing. Bedřich Chaloupka, tel , strana 9 (celkem 11)

10 nebo Ing. Pavel Bezstarosti, tel , VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 135/LIC/VŘ/2015 V Plzni, dne štancl insolvence v.o.s. LICITA s.r.o. Mgr. Jiří Štancl, společník Ing. Bedřich Chaloupka, jednatel Ing. Pavel Bezstarosti, jednatel insolvenční správce vyhlašovatel Přílohy: Snímek z katastrální mapy předmětné lokality bytových domů strana 10 (celkem 11)

11 strana 11 (celkem 11)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora LICITA s.r.o., Keřová 7, 30100 Plzeň tel: 777707310, 777618187 LICITA INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora Z pověření společnosti Brátová a Krejčí,

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

Vyhláška o konání aukce č. 101/LIC/EA/2015 rodinného domu s nebytovými prostory ve Zbirohu, okres Rokycany

Vyhláška o konání aukce č. 101/LIC/EA/2015 rodinného domu s nebytovými prostory ve Zbirohu, okres Rokycany Vyhláška o konání aukce č. 101/LIC/EA/2015 rodinného domu s nebytovými prostory ve Zbirohu, okres Rokycany (dále jen Vyhláška ) Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, insolvenčního správce v insolvenční věci

Více

Iabundate@seznam.czIwww.abundate.cz I Sídlo: Pakoměřická 5, 182 00 Praha 8 Kobylisy I Kancelář: Opatovická 17, 110 00 Praha 1

Iabundate@seznam.czIwww.abundate.cz I Sídlo: Pakoměřická 5, 182 00 Praha 8 Kobylisy I Kancelář: Opatovická 17, 110 00 Praha 1 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 02/2012 Prodej nemovitého majetku BYDLENÍ SMETANKA, a.s. Termín konání 1. kola výběrového řízení: 20. 8. 2012 19. 10. 2012 Termín konání 2. kola výběrového řízení: 19. 10.

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

Vyhláška o konání aukcí vozidel z majetkových podstat dlužníků:

Vyhláška o konání aukcí vozidel z majetkových podstat dlužníků: Vyhláška o konání aukcí vozidel z majetkových podstat dlužníků: STŘECHA PLZEŇ, s.r.o., IČ: 49197673, sp.zn. KSPL 52 INS 27639/2013 BBE STAVBY s.r.o., IČ: 28012178, sp.zn. KSPL 20 INS 4390/2013 Pavel Kelíšek,

Více

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb.

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary tel.: 777 800 218, 608 534 686 IČ: 291 15 540 e-mail: info@insolvencniagentura.cz

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 134-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukce se řídí přiměřeně

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ )

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) VYHLÁŠKA o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) 1. Prodávající PSG servis spol. s r.o. se sídlem: Praha 5, Voskovcova 1130/30,

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice Centrála: Masarykovo náměstí 193/20 405 01 Děčín I tel.: +420 412 514 521 fax: +420 412 514 520 Pobočka Podmokly: Zbrojnická ulice 77 (na ul. Prokopa Holého) 405 02 Děčín IV-Podmokly tel.: +420 413 034

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek IČ:.. Spisová značka:.. Sídlo:.. Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. ú.: (dále jen Poskytovatel ) vyhlašuje na základě

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti 4450/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4447/2014-ULTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014 č.j.: 108/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 106 ze dne 26.02.2014 Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Rada městské části I. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 5. Podmínky výběrového

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -7. Podmínky výběrového

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 4. Podmínky výběrového

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A936 Výrobní areál Mydlářská 8.341 m 2 AŠ, ul. Mydlářská č.p. 938

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A936 Výrobní areál Mydlářská 8.341 m 2 AŠ, ul. Mydlářská č.p. 938 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A936 Výrobní areál Mydlářská 8.341 m 2 AŠ, ul. Mydlářská č.p. 938 1 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 4 3) Poloha... 5 4) Výměry:... 6 5) Nájemní

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce )

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce ) Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce ( e-aukce ) Záměr byl schválen usnesením Rady MČ Praha 5 č. 55/1911/2013 ze dne 26.11.2013 CLANROY, a.s. IČ: 264

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku:

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku: JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 ED 00002/15-003 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Prokešovo

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III.

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III. Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III. PROKONZULTA, a. s. IČ: 253 32 953 Spisová značka: B 4298 vedená u Krajského soudu v Brně Sídlo: Brno, Křenová 299/26, PSČ 602 00 (dále

Více

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ )

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) 1. Vyhlašovatel/Prodávající RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00 IČ 274 45 992 zapsaná

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Žatci Smetanovo náměstí 1017, 438 01 Žatec Č. j.: 2210337/14/2515-00540-506693 Vyřizuje: Stanislava Kokošková,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ Č.j. 099 CD 9883/14-10 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, oprávněný dle 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492. I. Organizátor výběrového řízení: Předmět výběrového řízení:

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492. I. Organizátor výběrového řízení: Předmět výběrového řízení: Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 I. Organizátor výběrového řízení: LARYNEX s.r.o. se sídlem: Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00 IČO: 27782492 zastoupena: jednatelka

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/117/2014 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Hořice na Šumavě

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/117/2014 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Hořice na Šumavě 1945/CCK/2014-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/2047/2014-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. Petr Moravec se sídlem

Více

Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ

Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ: 60472049, se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, zapsána

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to:

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3104/HSY/2011-HSYM Č.j.: UZSVM/HSY/3118/2011-HSYM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 Článek 1 Předmět a rozsah úpravy 1. Pravidly prodeje bytových jednotek a bytových domů ve vlastnictví města Uherský

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 864413/15/2601-80542-507040 Spisová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Velkoosecká sportovní,

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Ostrava Chelčického 533/4. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Ostrava Chelčického 533/4. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Ostrava Chelčického 533/4 Administrativní budova v centru města Ostrava Obsazenost 32% Roční výnos z pronájmu cca 482 tis. Kč Celková pronajatelná plocha cca 1 200 m 2 Celková plocha

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále jen

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti Usnesení Č. j. 099 EX 3574/10-110 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Liberci

Více

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?% ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Výběrové řízení Hala - Znojmo na prodej nemovitostí

Výběrové řízení Hala - Znojmo na prodej nemovitostí Výběrové řízení Hala - Znojmo na prodej nemovitostí Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ: 60472049, se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA -------------------------

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 22.5.2015 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: paní Ing. Gabriela Hlisníková, bytem Šimkova

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Vyhláška. o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška )

Vyhláška. o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška ) Vyhláška o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška ) 1. Prodávající Volksbank CZ, a.s. se sídlem: Praha 4 Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ:

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více