ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ LEXIKON DŘEVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ LEXIKON DŘEVA"

Transkript

1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ LEXIKON DŘEVA Ing. Aleš ZEIDLER, Ph.D LEXIKON DŘEVA 1

2 Obsah ÚVOD... 3 POPIS DŘEV... 4 AKÁT... 5 BOROVICE... 7 BOROVICE ČERNÁ... 9 BŘÍZA BUK DOUGLASKA DUB HABR JALOVEC JASAN JAVOR JEDLE JILM LÍPA MODŘÍN OLŠE OŘECH SMRK ŠVESTKA TIS TOPOL TŘEŠEŇ VEJMUTOVKA VRBA TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK KLÍČ K URČOVÁNÍ DŘEV JEHLIČNANY LISTNÁČE DOPORUČENÉ ZDROJE A ODKAZY LEXIKON DŘEVA 2

3 ÚVOD Lexikon dřeva je multimediální výukový materiál zaměřený na přiblížení problematiky makroskopické stavby dřeva. Cílem tohoto projektu je usnadnění výuky v předmětech zabývajících se stavbou dřeva, a to především jeho určováním. Lexikon slouží jako didaktická pomůcka pro určování dřev nad rámec praktických cvičení, pro studenty kombinovaného studia a v neposlední řadě také jako forma popularizace problematiky mezi širší veřejností. Jednotlivé druhy dřev jsou v lexikonu řazeny abecedně. Jedná se o druhy, ať už domácí nebo introdukované, se kterými se lze u nás běžně setkat. Kromě vlastního popisu dřev je zařazen i terminologický slovník makroskopických znaků, odkazy na další zdroje informací a schematický klíč. Název dřeva představuje označení používané v češtině (obchodní název). Dále je uveden botanický název příslušných druhů, anglický a německý název a nakonec používaná zkratka. Znázorněn je vždy vzhled dřeva na základních anatomických řezech, a pak následuje popis makroskopických znaků. Jedná se především o znaky, které jsou důležité z hlediska identifikaci jednotlivých druhů. U klíčových znaků je textový popis pro větší názornost doplněn i obrazem. Základní členění dřev v lexikonu na základě makrostruktury je na jehličnaté a listnaté. Pak následují makroskopické znaky důležité z hlediska rozlišení jehličnatých nebo listnatých dřev mezi sebou. Na závěr jsou vždy uvedeny anomálie a zajímavosti, tedy znaky nebo jevy, které se mohou u dané dřeviny za určitých okolností vyskytnout, se kterými je třeba počítat a které by neměly zásadním způsobem ovlivnit výsledky identifikace. U jehličnatých dřev je posuzována především přítomnost pryskyřičných kanálků, přechod mezi jarním a letním dřevem, přítomnost jádra, barva dřeva, tvrdost a hmotnost. Pro úplnost jsou uvedeny i další znaky, se kterými se lze u daného druhu setkat, a které mohou pomoci při odlišení od ostatních jehličnatých dřev. U listnáčů je posuzována především velikost a způsob uspořádání cév. Dále je hodnocena přítomnost jádra, viditelnost dřeňových paprsků, barva dřeva, tvrdost a hmotnost a další znaky, které jsou využitelné k identifikaci. Použití lexikonu vyžaduje základní povědomí o fyziologii rostlin a stavbě dřeva. Uživatel lexikonu by se měl orientovat v problematice základních anatomických řezů dřevem. Předpokladem je i schopnost rozlišit od sebe jehličnaté a listnaté dřevo. Pro jednoznačnost použitých termínů je nicméně součástí i terminologický slovník. Smyslem terminologického slovníku není podat vyčerpávající teoretický popis o původu, případně funkci nebo vlastnostech jednotlivých znaků, ale poukázat na jejich využitelnost při odlišení jednotlivých dřev. Klíč je schematický, určený pro rychlou orientaci a nemůže v žádném případě postihnout značnou variabilitu stavby dřeva. Tak je také třeba přistupovat k celému lexikonu. LEXIKON DŘEVA 3

4 POPIS DŘEV LEXIKON DŘEVA 4

5 AKÁT botanický název: trnovník akát (akát bílý) latinský název: Robinia pseudoacacia L. anglický název: false acacia, black locust německý název: Robinie zkratka: AK Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 5

6 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: listnatá kruhovitě pórovité uspořádání Cévy v letním dřevu viditelné jako drobné světlé tečky. ano viditelné pouze na radiálním řezu v podobě lesklých zrcátek běl nažloutlá, jádro žlutozelené až zlatohnědé tvrdé a těžké Patří k našim nejtvrdším a nejtěžším dřevům. Běl je velmi úzká, pouze několik letokruhů. Jádro je naopak široké. Hranice letokruhů výrazné. Přechod z jádra do běli je ostrý. Dřevo je lesklé. V čerstvém stavu tříslovinou pach. Patří k našim dřevům s největší odolnosti proti povětrnostním činitelům a biotickým škůdcům. Je proto často využíváno v exteriéru. LEXIKON DŘEVA 6

7 BOROVICE botanický název: borovice lesní latinský název: Pinus sylvestris L. anglický název: pine německý název: Kiefer, Föhre zkratka: BO Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 7

8 dřevina: pryskyřičné kanálky: náhlost přechodu jarní-letní dřevo: jádro: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: jehličnatá ano Dobře viditelné na příčném i podélných řezech. Mnohem lépe než u smrku nebo modřínu. náhlý ano běl nažloutlá, jádro červenohnědé; později na světle tmavne měkké a lehké, případně středně tvrdé a středně těžké Běl je poměrně široká. U čerstvého dřeva bývá jádro málo zřetelné. Hranice letokruhů dobře rozlišitelné. V čerstvém stavu lehce voní po pryskyřici. Dřevo poměrně variabilní, zejména v závislosti na stanovišti. Běl často zamodrává působením dřevozbarvujících hub. Možný je výskyt prosmolu. LEXIKON DŘEVA 8

9 BOROVICE ČERNÁ botanický název: latinský název: anglický název: německý název: zkratka: borovice černá Pinus nigra ARNOLD Austrian pine, European black pine Schwarzkiefer BOC Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 9

10 dřevina: pryskyřičné kanálky: náhlost přechodu jarní-letní dřevo: jádro: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: jehličnatá ano Dobře viditelné na příčném i podélných řezech. Minimálně tak dobře jako u borovice lesní. náhlý ano Běl je nažloutlá, jádro červenohnědé. Podobně jako u borovice lesní. měkké a lehké, případně středně tvrdé a středně těžké Běl je širší než u borovice lesní. Jádro je naopak užší. Hranice letokruhů dobře rozlišitelné. Běl je náchylná na zamodrání minimálně tak jako borovice lesní. Smolnatější než borovice lesní. LEXIKON DŘEVA 10

11 BŘÍZA botanický název: bříza bílá (syn. b. bělokorá nebo b. bradavičnatá) latinský název: Betula alba L. anglický název: birch německý název: Birke zkratka: BR Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 11

12 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: listnatá roztroušeně pórovité uspořádání Cévy se blíží hranici viditelnosti, například na příčném řezu se jeví v podobě drobných světlých teček, zejména ve starší literatuře popisovaných jako pomoučený vzhled nebo moučný prach. bez znatelného jádra viditelné pouze na radiálním řezu bělavá, se žlutým nebo načervenalým nádechem středně tvrdá a středně těžká Častý je výskyt dřeňových skvrn, patrných na podélných řezech i na příčném řezu. Letokruhy nejsou příliš zřetelné. Kresba dřeva je málo výrazná. Možnost výskytu nepravého jádra. Velmi dekorativní a vyhledávaná je textura tzv. finské neboli karelské neboli také plaméncové břízy. LEXIKON DŘEVA 12

13 BUK botanický název: buk lesní latinský název: Fagus sylvatica L. anglický název: beech německý název: Buche zkratka: BK Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 13

14 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: listnatá roztroušeně pórovité uspořádání Cévy nejsou pouhým okem viditelné. bez znatelného jádra Dobře viditelné dřeňové paprsky charakteristického vzhledu na všech třech řezech (příčném, tangenciálním a radiálním). pleťově růžová tvrdé a středně těžké Dřevina je charakteristická přítomností vyzrálého dřeva. Letokruhy jsou poměrně dobře viditelné. V místě průchodu dřeňového paprsku hranicí letokruhů dochází často ke zvlnění letokruhu. Zejména u starších stromů se vyskytuje nepravé jádro. LEXIKON DŘEVA 14

15 DOUGLASKA botanický název: latinský název: anglický název: německý název: zkratka: douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco Douglas fir Douglasie DG řezy: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 15

16 dřevina: pryskyřičné kanálky: náhlost přechodu jarní-letní dřevo: jádro: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: jehličnatá ano Pouhým okem špatně rozlišitelné, většinou na podélných řezech. velmi náhlý ano běl nažloutlá, jádro světlehnědé; později tmavne na červenohnědou barvu podobnou modřínu měkké a lehké Výrazné letokruhy. Běl bývá užší než u borovice, ale širší než u modřínu. Jedná se o rychlerostoucí dřevinu s širokými letokruhy. Zóna letního dřeva je často poměrně široká. LEXIKON DŘEVA 16

17 DUB botanický název: latinský název: anglický název: německý název: zkratka: dub letní, dub zimní Quercus robur L., Q. petraea Liebl. oak Eiche DB Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 17

18 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: listnatá kruhovitě pórovité uspořádání Cévy v letním dřevu viditelné díky seskupování jako světlé zvlněné radiální řady. ano Dobře viditelné dřeňové paprsky na všech třech řezech (příčném, tangenciálním a radiálním) Paprsky jsou mohutné a dobře rozlišitelné, jedny z nejmohutnější u našich dřevin. běl světle hnědá, jádro žlutohnědé až tmavě hnědé tvrdé a středně těžké Běl je poměrně úzká, jádro naopak široké. Hranice letokruhů výrazné. Přechod z jádra do běli je náhlý. Čerstvé dřevo díky tříslovinám vydává výrazný pach. Dřevo dubu uložené dlouhodobě ve vodě tmavne, až na úplně černou barvu. Dřeň dubu má na rozdíl od většiny dřevin hvězdicovitý tvar. Reakcí látek obsažených ve dřevě s železem dochází ke zbarvování dřeva. Kromě výrazné textury na radiálním i tangenciálním řezu působí i zajímavě dubová kořenice. LEXIKON DŘEVA 18

19 HABR botanický název: habr obecný latinský název: Carpinus betulus L. anglický název: hornbeam německý název: Hainbuche zkratka: HB Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 19

20 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: listnatá roztroušeně pórovité uspořádání Cévy nejsou pouhým okem viditelné. bez znatelného jádra Dobře viditelné dřeňové paprsky na všech třech řezech (příčný, tangenciální). Jedny z nemohutnějších u našich dřevin. Jedná se o nepravé dřeňové paprsky. bělavé s šedavým nebo žlutým nádechem tvrdé a těžké Patří k našim nejtvrdším a nejtěžším dřevům. Letokruhy jsou zvlněné, málo výrazné. Dřevo je matné. Bez nápadné kresby. Vlivem svalovitého růstu značně nepravidelný průběh vláken. LEXIKON DŘEVA 20

21 JALOVEC botanický název: latinský název: anglický název: německý název: zkratka: jalovec obecný (případně j. viržínský aj.čínský) Juniperus communis L. (případně J. virginiana a J. chinensis) juniper Wacholder JAL Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 21

22 dřevina: pryskyřičné kanálky: náhlost přechodu jarní-letní dřevo: jádro: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: jehličnatá ne pozvolný Špatně hodnotitelný znak vzhledem k málo zřetelné zóně letního dřeva. ano běl nažloutlá až narůžovělá, jádro červenohnědé až fialově hnědé měkké, lehké až středně těžké Běl je úzká, jádro je poměrně mohutné. Hranice letokruhů dobře rozlišitelné. Letokruhy jsou často zvlněné. Pro dřevo je charakteristická výrazná aromatická vůně. Dekorativně působí očková textura. LEXIKON DŘEVA 22

23 JASAN botanický název: jasan ztepilý latinský název: Fraxinus excelsior L. anglický název: ash německý název: Eshe zkratka: JS Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 23

24 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: listnatá kruhovitě pórovité uspořádání Cévy letního dřeva pouhým okem jen špatně rozlišitelné. ano Vytváří se ale až v pozdějším věku. U dřeva z mladých jedinců proto nemusí být přítomné. viditelné pouze na radiálním řezu v podobě lesklých zrcátek běl bílá až světlehnědá, jádro tmavě hnědé tvrdé a středně těžké Běl je široká. Hranice letokruhů výrazné. Typická rovnovlákná textura. Jasan patří k dřevinám, u kterých se v kmeni zároveň vyskytuje jak vyzrálé dřevo, tak i jádro. Velmi dekorativní a vyhledávaná je květovaná textura nebo vlnitá textura. LEXIKON DŘEVA 24

25 JAVOR botanický název: javor klen, javor mléč latinský název: Acer pseudoplatanus L., A. platanoides L. anglický název: maple německý název: Ahorn zkratka: KL, JV Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 25

26 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: listnatá roztroušeně pórovité uspořádání Cévy nejsou pouhým okem viditelné. bez znatelného jádra dobře viditelné na radiálním řezu bělavá, nažloutlá nebo narůžovělá středně tvrdé a středně těžké Dřevo je lesklé. Hranice letokruhů zřetelné, ohraničené úzkou tmavou čárou. Občasný výskyt nazelenalých dřeňových skvrn. Možnost výskytu nepravého jádra. Velmi dekorativní a vyhledávaná je vlnitá textura nebo očková textura. / LEXIKON DŘEVA 26

27 JEDLE botanický název: latinský název: anglický název: německý název: zkratka: jedle bělokorá Abies alba Mill. fir Tanne JD Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 27

28 dřevina: pryskyřičné kanálky: náhlost přechodu jarní-letní dřevo: jádro: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: jehličnatá ne Nepřítomnost pryskyřičných kanálků patří k základním znakům pro odlišení od dřeva smrku. spíše pozvolný bez znatelného jádra bělavá s šedým až fialově šedým nádechem měkké a lehké Hranice letokruhů dobře rozlišitelné. Dřevina je charakteristická přítomností vyzrálého dřeva. V čerstvém stavu nepříjemně zapáchá. Následkem poranění může dojit k vytvoření pryskyřičných kanálků i u jedle. Občas se vyskytuje tzv. mokré jádro, které má výrazně vyšší vlhkost než běžně mívá vyzrálé dřevo. LEXIKON DŘEVA 28

29 JILM botanický název: latinský název: anglický název: německý název: zkratka: jilm horský, jilm vaz, jilm habrolistý Ulmus montana Stok., U. laevis Pall., U. carpinifolia Gled. elm Ulme JL Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 29

30 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: listnatá kruhovitě pórovité uspořádání Cévy v letním dřevu viditelné, díky seskupování do tangenciálních řad, jako světlé vlnky. ano viditelné pouze na radiálním řezu v podobě nápadných zrcátek běl bělavá až nažloutlá, jádro v závislosti na druhu světle až čokoládově hnědé středně tvrdé a středně těžké Šířka běli je variabilní v závislosti na druhu. Hranice letokruhů výrazné. Velmi dekorativní texturu má jilmová kořenice. LEXIKON DŘEVA 30

31 LÍPA botanický název: latinský název: anglický název: německý název: zkratka: lípa srdčitá, lípa velkolistá Tilia cordata Mill., T. platyphylla Scop. basswood, lime Linde LP Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 31

32 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: listnatá roztroušeně pórovité uspořádání Cévy nejsou pouhým okem viditelné. bez rozlišitelného jádra viditelné na radiálním řezu bělavá, nažloutlá až načervenalá měkké a lehké Letokruhy špatně rozlišitelné. Bez nápadné kresby. Dřevina s vyzrálým dřevem. Možnost výskytu nazelenalých pruhů nebo skvrn. Charakteristická, ne příliš výrazná, vůně, kterou si na rozdíl od ostatních druhů dřevo ponechává dlouhou dobu. LEXIKON DŘEVA 32

33 MODŘÍN botanický název: latinský název: anglický název: německý název: zkratka: modřín opadavý Larix decidua Mill. larch Lärche MD Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 33

34 dřevina: pryskyřičné kanálky: náhlost přechodu jarní-letní dřevo: jádro: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: - jehličnatá ano Pouhým okem velmi špatně rozlišitelné, hůře než u smrku, většinou pouze na podélných řezech. velmi náhlý ano běl nažloutlá, jádro tmavě červenohnědé středně tvrdé a středně těžké Běl je velmi úzká, jádro naopak, ve srovnání s borovicí, obvykle mohutné. Vůně je málo výrazná. Hranice letokruhů dobře rozlišitelné. LEXIKON DŘEVA 34

35 OLŠE botanický název: latinský název: anglický název: německý název: zkratka: olše lepkavá, olše šedá Alnus glutinosa Gaertn., A. incana Moench. alder Erle OL, OLS Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 35

36 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: listnatá roztroušeně pórovité uspořádání Cévy nejsou pouhým okem rozlišitelné. bez znatelného jádra Dobře viditelné dřeňové paprsky na všech třech řezech (příčný, tangenciální, radiální). Poměrně značně mohutné. Jedná se o nepravé dřeňové paprsky. narůžovělá až světle oranžová povětšinou měkké a lehké Typický je výskyt tmavých dřeňových skvrn (příčný), radiální) patrných na všech řezech. Letokruhy jsou málo výrazné. Dřevo je bez nápadné kresby. Možnost výskytu nepravého jádra. V čerstvém stavu má dřevo intenzivní oranžovou barvu. Dřeň má na rozdíl od většiny dřevin trojúhelníkovitý tvar. LEXIKON DŘEVA 36

37 OŘECH botanický název: ořešák královský latinský název: Juglans regia L. anglický název: common walnut německý název: Walnussbaum zkratka: OR Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 37

38 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: listnatá roztroušeně pórovité uspořádání V případě ořechu lze hovořit o polokruhovitě pórovitém uspořádání. Cévy jsou na rozdíl od našich zbývajících roztroušeně pórovitých dřevin dobře patrné pouhým okem (drobné otvory pórů - příčný řez, hluboké rýhy - tangenciální řez). ano viditelné pouze na radiálním řezu běl šedobílá, jádro šedohnědé až šedočerné středně tvrdé a středně těžké Jádro je žilkované (střídají se tmavé a světlé pruhy). Přechod mezi jádrem a bělí je pozvolný. Hranice letokruhů jsou viditelné, ale málo výrazné. Ne příliš výrazná charakteristická vůně. Velmi dekorativní a pro svůj vzhled vyhledávané dřevo. Atraktivně působí textura kořenice ořechu. LEXIKON DŘEVA 38

39 SMRK botanický název: latinský název: anglický název: německý název: zkratka: smrk ztepilý Picea abies (L.) Karsten spruce Fichte SM Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 39

40 dřevina: pryskyřičné kanálky: náhlost přechodu jarní-letní dřevo: jádro: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: jehličnatá ano Pouhým okem špatně rozlišitelné, na podélných řezech patrné jako krátké čáry, případně na příčném řezu jako drobné světlé tečky v letním dřevu. Na přítomnost pryskyřičných kanálků lze usuzovat podle častého výskytu smolníků. pozvolný bez znatelného jádra bělává až nažloutlá; působením světla žloutne měkké a lehké Hranice letokruhů dobře rozlišitelné. Dřevo je lesklé. Dřevina je charakteristická přítomností vyzrálého dřeva. V čerstvém stavu lehce voní po pryskyřici. Mezi zvláštnosti textury smrkového dřeva patří lískovcové dřevo. Dřevo s pravidelným uspořádáním letokruhů se využívá jako rezonanční dříví. LEXIKON DŘEVA 40

41 ŠVESTKA botanický název: švestka domácí latinský název: Prunus domestica L. anglický název: plum německý název: Pflaume zkratka: - Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 41

42 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: listnatá roztroušeně pórovité uspořádání V případě švestky lze hovořit o polokruhovitě pórovitém uspořádání. Cévy nejsou pouhým okem rozlišitelné. ano dobře viditelné především na radiálním řezu běl narůžovělá, jádro tmavě červenohnědé s fialovým odstínem středně tvrdé a středně těžké Běl je úzká, jádro široké. Přechod mezi jádrem a bělí je náhlý. Barva jádra není jednolitá, střídají se tmavé a světlé pruhy. Hranice letokruhů jsou dobře rozlišitelné. zvláštnosti a zajímavosti: - LEXIKON DŘEVA 42

43 TIS botanický název: tis červený latinský název: Taxus baccata L. anglický název: yew německý název: Eibe zkratka: TS Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 43

44 dřevina: pryskyřičné kanálky: náhlost přechodu jarní-letní dřevo: jádro: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: jehličnatá ne spíše pozvolný Vzhledem k úzkým letokruhům a malému podílu letního dřeva se znak poměrně špatně hodnotí. ano běl nažloutlá, jádro temně červené; později tmavne na tmavě červenohnědou těžké a tvrdé Běl je velmi úzká, jádro naopak mohutné. Hranice letokruhů dobře rozlišitelné. Letokruhy často zvlněné díky svalovitému růstu kmene. Bez výrazné vůně. Z našich jehličnanů nejtěžší a nejtvrdší dřevo. V této charakteristice převyšuje i značnou část listnatých dřev. Velmi dekorativní a vyhledávaná je očková textura. LEXIKON DŘEVA 44

45 TOPOL botanický název: topol černý, topol bílý, topol osika latinský název: Populus nigra L., P. alba L., P. tremula L. anglický název: poplar německý název: Pappel zkratka: TPC, TP, OS Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 45

46 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: listnatá roztroušeně pórovité uspořádání Cévy nejsou pouhým okem rozlišitelné. ano / osika ne V čerstvém stavu poměrně výrazné, po vyschnutí špatně odlišitelné. pouhým okem nerozlišitelné na žádném z řezů Osika je v celém průřezu bílá až šedožlutá. U zbývajících topolů běl nažloutlá, jádro žlutohnědé s červeným nebo zeleným nádechem. měkké a lehké Jedna z našich nejměkčích a nejlehčích dřevin. Letokruhy široké, hranice letokruhů málo výrazná. V čerstvém stavu charakteristický pach. Textura bývá většinou stejnoměrná, málo zajímavá. Dekorativně pak působí kořenicová textura. Dřeň má na rozdíl od většiny dřevin pětiúhelníkovitý tvar. LEXIKON DŘEVA 46

47 TŘEŠEŇ botanický název: latinský název: anglický název: německý název: zkratka: třešeň ptačí Cerasus avium (L.) Moench. cherry tree Kirschbaum TR Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 47

48 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: listnatá roztroušeně pórovité uspořádání V případě třešně lze hovořit o polokruhovitě pórovitém uspořádání. ano dobře viditelné na radiálním řezu běl narůžovělá, jádro žlutohnědé až červenohnědé, často se zelenými pruhy středně tvrdé a středně těžké Jádro je pruhované. Hedvábně lesklé. Hranice letokruhů jsou dobře viditelné. Bez nápadné vůně. Pro svou zajímavou texturu je často vyhledávaná pro výrobu nábytku. LEXIKON DŘEVA 48

49 VEJMUTOVKA botanický název: borovice vejmutovka latinský název: Pinus strobus L. anglický název: Eastern white pine, Weymouth pine německý název: Weymouthskiefer, Strobe zkratka: VJ Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 49

50 dřevina: pryskyřičné kanálky: náhlost přechodu jarní-letní dřevo: jádro: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: jehličnatá ano Dobře viditelné zejména na podélných řezech. pozvolný ano Běl je nažloutlá, jádro žlutohnědé, později tmavnoucí na červenohnědou. Jen o trochu tmavší než běl. velmi měkké a lehké Běl poměrně široká. Vzhledem k málo vyvinuté zóně letního dřeva nejsou letokruhy, v porovnání s ostatními jehličnany, příliš výrazné. Jádro není tak výrazné jako u borovice lesní. Běl může zamodrávat podobně jako v případě borovice lesní. LEXIKON DŘEVA 50

51 VRBA botanický název: vrba bílá, vrba křehká latinský název: Salix alba L., S. fragilis L. anglická název: Willow německý název: Weide zkratka: VR Řez: příčný tangenciální radiální LEXIKON DŘEVA 51

52 dřevina: cévy: jádro: dřeňové paprsky: barva: tvrdost a hmotnost: další znaky: zvláštnosti a zajímavosti: listnatá roztroušeně pórovité uspořádání Cévy nejsou pouhým okem rozlišitelné. ano Poměrně špatně odlišitelné od běli. pouhým okem nerozlišitelné na žádném z řezů běl bledožlutá, jádro žlutohnědé až žlutočervené měkké a lehké Jedna z našich nejměkčích a nejlehčích dřevin. Letokruhy široké, hranice letokruhů málo zřetelné. Častý je výskyt oček. Možnost výskytu dřeňových skvrn. Textura stejnoměrná, málo zajímavá. Dřevo velmi podobné dřevu topolovému. LEXIKON DŘEVA 52

53 TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK anatomické řezy rozlišujeme tři základní řezy kmenem a jim příslušné plochy, na kterých se jeví uspořádání jednotlivých makroskopických znaků odlišně, a na kterých hodnotíme stavbu dřeva. Je to příčný řez, radiální řez a tangenciální řez. běl z hlediska makroskopického popisu stavby dřeva bělí chápeme světlejší obvodovou zónu kmene, která je barevně odlišitelná od většinou tmavšího jádra. Dalším hodnoceným znakem běli, který je často druhově specifický, je její šířka, případně náhlost přechodu mezi jádrem a bělí. cévy typ stavebních elementů dřeva, které se vyskytují výhradně u listnatých dřev. Na úrovni makrostruktury se častěji používá ekvivalentní termín póry. Podle velikosti, tj. rozlišitelnosti pouhým okem, se člení na makrocévy a mikrocévy. dřeň pletivo tvořené parenchymatickými buňkami, označované často jako (biologický) střed kmene, kolem kterého se následně ukládají jednotlivé letokruhy. Průměr dřeně u většiny dřevin je velmi malý (1-2 mm), pro některé druhy je však typická naopak mohutná dřeň. Na příčném řezu má většinou oválný tvar. Jsou však dřeviny, u kterých má dřeň na průřezu tvar trojúhelníku, pětiúhelníku nebo hvězdicovitý tvar. Pletivo dřeně je poměrně měkké a kompaktní, jsou však i druhy, u kterých se vyskytuje přehrádkovaná dřeň. Dření prochází radiální řez. dřeňové paprsky seskupení parenchymatických buněk probíhající v kmeni v radiálním směru, tj. směrem od dřeně ke kůře. Na každém z anatomických řezů se jeví jinak. Důležitým rozlišovacím znakem je jejich viditelnost na jednotlivých anatomických řezech. Rozlišujeme proto dřeviny, u kterých lze z běžné pozorovací vzdálenosti snadno spatřit dřeňové paprsky na všech třech anatomických řezech, pouze na radiálním řezu nebo nejsou viditelné na žádném z řezů. dřeňové parsky nepravé (sdružené) dřeňové paprsky, které vznikly nahloučením velkého množství drobných dřeňových paprsků, které by nebyly za běžných okolností patrné (pouze mikroskopicky). Takto mohutné seskupení jsou dobře patrné na všech anatomických řezech. Poznámka: Na makroskopické úrovni nelze posoudit, zda jsou dřeňové paprsky pravé nebo ne, je ale dobré tušit, že se takový jev vyskytuje, a u kterých dřev se nachází. dřeňové skvrny nejčastěji v podobě tmavých, různě dlouhých, čar nebo plošek, výrazně barevně odlišených od okolního dřeva, viditelné na všech řezech. Jsou charakteristické pro určité druhy. Na rozdíl od dřeňových paprsků není jejich vzhled podstatně ovlivněn řezem. Vzhledem k podstatě jejich vzniku se navíc jedná pouze o lokální záležitost, omezenou vždy jen na jeden letokruh. LEXIKON DŘEVA 53

54 dřevina jádrová na průřezu kmenem lze vylišit dvě různě zbarvené zóny, tmavší středovou (jádro) a světlejší obvodovou (běl). dřevina bělová na průřezu kmenem lze vylišit jen jednu barevnou zónu. dřevina s vyzrálým dřevem na průřezu kmenem lze vylišit dvě různě zbarvené zóny jen v čerstvém stavu, po určité časové období po pokácení stromu. Kdy bělová zóna se jeví barevně odlišná (tmavší), díky vyššímu obsahu vlhkosti, ve srovnání se středovou zónou vyzrálého dřeva. Po snížení vlhkosti barevný rozdíl mizí. Poznámka 1: Z toho pohledu lexikon pracuje jen s informací, zda je jádro u dřeva vylišitelné nebo ne, a dále neřeší, jestli se jedná o bělovou dřevinu nebo dřevinu s vyzrálým dřevem. Přítomnost vyzrálého dřeva je uvedena jen jako zajímavost. Poznámka 2: Existují dřeviny, u kterých se vyskytuje jak jádro, tak zóna vyzrálého dřeva. hmotnost doplňkový znak při identifikaci dřeva. Nejedná se o exaktní měření pomocí váhy, ale o kvalifikovaný odhad ve smyslu zatřídění dřeva do jedné z kategorií lehké dřevo - středně těžké dřevo těžké dřevo. jádro - z hlediska makroskopického popisu dřev jádrem chápeme tmavší středovou zónu kmene, která je barevně odlišitelná od většinou světlejší běli. Analogicky s bělí se u jádra dále hodnotí jeho šířka, případně náhlost jeho přechodu do běli. jarní dřevo část letokruhu, která se vytváří na začátku vegetačního období. V případě jehličnanů se jedná o světlejší, a většinou širší, část letokruhů. U listnatých kruhovitě pórovitých dřev je to zóna makropórů u hranice letokruhů. U listnatých roztroušeně pórovitých dřev nelze vymezit. Důležitým znakem pro jehličnatá dřeva je náhlost přechodu mezi jarním a letním dřevem. jehličnany zde chápáno jako dřevo jehličnatých dřevin (Gymnospermae), vykazující jisté charakteristické znaky, které umožňují jeho odlišení od listnáčů. Je to především jednodušší stavba. Letokruhy jsou poměrně výrazné, s dobře odlišitelným světlým jarním dřevem a tmavým letním dřevem. Dřeňové paprsky nejsou makroskopicky rozlišitelné. Nevyskytují se póry. Mohou se vyskytovat pryskyřičné kanálky. Textura je většinou rovnovlákná. jehličnatá dřeva viz. jehličnany kořenice druh dýhy se zvláštní texturou, velice dekorativní a vyhledávaný zejména v nábytkářství. Nejedná se o druhově specifický znak, ale o technologii výroby dýhy z určité části kmene. Jsou však dřeviny, které jsou cíleně vyhledávány a zpracovávány pro svůj atraktivní vzhled. kruhovitě pórovitý listnáč viz. listnaté dřeviny s kruhovitě pórovitou stavbou letní dřevo - část letokruhu, která se vytváří v druhé části vegetačního období. V případě jehličnanů se jedná o tmavší, a většinou užší, část letokruhů. U kruhovitě pórovitých listnatých dřev je to zóna mikropórů, které nejsou LEXIKON DŘEVA 54

55 většinou pouhým okem patrné, případně lze identifikovat charakteristická seskupení mikropórů. U listnatých roztroušeně pórovitých dřev nelze vymezit. Důležitým znakem pro jehličnatá dřeva je náhlost přechodu mezi jarním a letním dřevem. letokruh přírůst dřeva vytvořený během jednoho vegetačního období. Skládá se z jarního a letního dřeva, které buď lze, nebo nelze od sebe odlišit, s čímž souvisí i výraznost hranice letokruhů. Hranice letokruhů je dobře patrná u všech jehličnanů a kruhovitě pórovitých listnáčů. U roztroušeně pórovitých listnáčů méně výrazná. Na příčném řezu kmenem mají tvar kružnic (s dření uprostřed), u některých dřevin však mohou být zvlněné. Na radiálním řezu mají tvar rovnoběžných čar, na tangenciálním řezu obvykle tvar parabol (fládr). listnáč zde chápáno jako dřevo listnatých dřevin (Angiospermae), vykazující jisté charakteristické znaky, které umožňují jeho odlišení od jehličnanů. Je to především složitější stavba, kdy jsou často makroskopicky patrné dřeňové paprsky, póry nebo dřeňové skvrny, případně další znaky. Výraznost letokruhů, a tedy odlišitelnost jarního a letního dřeva, je dána určena stavbou letokruhu z pohledu kruhovité nebo roztroušené pórovitosti. Složitost stavby se často projevuje i v mnohem zajímavější a pestřejší textuře. listnaté dřevo viz. listnáč listnaté dřeviny s kruhovitě pórovitou stavbou vyskytují se póry dvou různých velikostí makropóry a mikropóry. Makropóry jsou soustředěny do jarního dřeva k hranici letokruhu, mikropóry jsou rozptýleny v letním dřevu, případně vytvářejí charakteristická seskupení. listnaté dřeviny s roztroušeně pórovitou stavbou vyskytují se pouze cévy jedné velikosti (buď pouze makropóry, nebo pouze mikropóry) rozptýlené přes celý letokruh. listnaté dřeviny s polokruhovitě pórovitou stavbou lze chápat jako přechodovou skupinu mezi předchozími dvěmi skupinami. A to ve smyslu, že buď se v letokruhu nachází cévy odlišných průměrů (ořech), nebo dochází k nahloučení cév u hranice letokruhu (třešeň, švestka, broskev). Nelze však zaměnit s kruhovitě pórovitými dřevinami, neboť v prvním případě chybí uspořádání velkých cév u hranice letokruhu, v druhém případě se v letokruhu nevyskytují cévy výrazně odlišné velikosti. makrocévy viz. makropóry makropóry póry, které jsou díky svému velkému průměru patrné pouhým okem. Na příčném řezu v podobě drobných otvorů. Na podélných řezech v podobě hlubokých rýh. mikrocévy viz. mikropóry LEXIKON DŘEVA 55

56 mikropóry - póry, které nejsou, díky svému malému průměru, rozlišitelné pouhým okem. Viditelné však mohou být seskupení mikropórů (například u listnatých dřevin s kruhovitě pórovitou stavbou). očka zarostlé drobné adventivní pupeny nebo malé suky. Dávají vznik očkové textuře, která zvyšuje atraktivnost vzhledu některých, za běžných okolností fádních, dřev. podélný řez jakýkoliv řez vedený rovnoběžně s vertikální osou kmene. Patří sem jak řez radiální, tak řez tangenciální, tak i jakýkoliv řez přechodový mezi těmito dvěma řezy. póry viz. cévy. prosmol lokální zvýšení obsahu pryskyřice následkem poranění, spojené se změnou barvy a dalších vlastností dřeva. Postihuje jehličnaté dřeviny s pryskyřičnými kanálky, především borovici. pryskyřičné kanálky - systém vertikálních a horizontálních kanálků rozvádějících ve dřevě pryskyřici. Makroskopicky jsou viditelné pouze vertikální kanálky. V případě našich dřev se jedná o záležitost pouze některých jehličnanů. Jedná se o znak, který je často na hranici viditelnosti. V závislosti na velikosti jsou pak kanálky na příčném řezu patrné jako světlé tečky, nejčastěji v letním dřevu. Mnohem lépe jsou identifikovatelné na podélných řezech, jako drobné krátké tmavé (v jarním dřevu) nebo světlé (v letním dřevu) čáry. Na přítomnost pryskyřičných kanálků lze snadno nepřímo usoudit na základě výskytu smolníků nebo prosmolu. příčný řez řez vedený kolmo k vertikální ose kmene. Kresba, která se objeví na vzniklé ploše, má tvar soustředných kružnic s dření uprostřed. V případě malých vzorků dřev se jedná o výseč těchto kružnic. radiální řez - řez vedený rovnoběžně s vertikální osou kmene. Prochází středem kmene dření. Kresba, která se objeví na vzniklé ploše, má tvar rovnoběžných čar. V případě malých vzorků, tam kde není možno přesně lokalizovat pozici dřeně, je radiální řez určen jako řez vedený kolmo k letokruhům (z pohledu příčného řezu). Poznámka: Radiální řez i tangenciální řez jsou vedeny podél osy kmene, oba jsou tedy řezy podélné. rezonanční dříví dřevo smrku, případně jedle, charakteristické pravidelnou stavbou letokruhů. Především jejich šířkou a podílem letního dřeva, případně dalšími parametry, které dříví dávají unikátní akustické vlastnosti, využívané při výrobě hudebních nástrojů. roztroušeně pórovitý listnáč viz. listnaté dřeviny s roztroušeně pórovitou stavbou smolník drobné dutiny ve dřevě jehličnanů vyplněné pryskyřicí. Vyskytují se u dřevin charakteristických přítomností pryskyřičných kanálků. LEXIKON DŘEVA 56

57 tangenciální řez - řez vedený rovnoběžně s vertikální osou kmene. Na rozdíl od radiálního řezu ale neprochází středem kmene, a je veden v libovolné vzdálenosti mimo dřeň. Kresba, která se objeví na vzniklé ploše, má většinou tvar parabol (fládr). V případě malých vzorků, tam kde není možné přesně lokalizovat pozici dřeně, je tangenciální řez určen jako řez vedený rovnoběžně s letokruhy (z pohledu příčného řezu). Poznámka: Řez radiální i tangenciální řez jsou vedeny podél osy kmene, oba jsou tedy řezy podélné. textura vzhled jednotlivých makroskopických znaků a způsob jejich uspořádání na dané ploše dřeva. Kresba, která se objeví na povrchu, závisí do značné míry na anatomickém řezu a na dřevině. tracheidy neboli cévice. Druh buněk vláknitého tvaru. Tvoří převážnou část jehličnatého dřeva. V mnohem menší míře se podílí i na stavbě listnatého dřeva. tvrdost podobně jako v případě hmotnosti doplňkový znak při identifikaci dřeva. Opět se nejedná o exaktní měření pomocí přístrojů, ale subjektivní zatřídění dřeva do jedné z kategorií měkké dřevo - středně tvrdé dřevo tvrdé dřevo. Obvykle na základě vrypu nehtem. vyzrálé dřevo označované také jako světlé jádro. Středová část kmene některých dřevin, odlišitelná od běli pouze určitou dobu po pokácení, kdy běl díky jiné vlhkosti vykazuje i jinou barvu. Po vyrovnání vlhkostí nelze rozlišit od běli. zamodrání nepřirozené zbarvení dřeva běli do modra jako následek činnosti dřevozbarvujících hub. Poměrně časté u borovice, může však postihnout běl i dalších dřevin. zrcátka termín pro dřeňové paprsky výlučně na radiálním řezu. Označení vychází především z jejich schopností odrážet dopadající světlo, na rozdíl od okolního dřeva. LEXIKON DŘEVA 57

58 KLÍČ K URČOVÁNÍ DŘEV LEXIKON DŘEVA 58

59 JEHLIČNANY jádro pryskyřičné kanálky přechod jarní-letní dřevo šířka běli barva další znaky borovice + + náhlý široká borovice černá + + náhlý velmi široká douglaska + + náhlý úzká jalovec + pozvolný úzká jedle pozvolný šedobílá modřín + + náhlý úzká jádro červenohnědé, běl nažloutlá jádro červenohnědé, běl nažloutlá jádro červenohnědé, běl nažloutlá jádro fialově hnědé, běl narůžovělá jádro tmavě červenohnědé, běl nažloutlá dobře viditelné pryskyřičné kanálky dobře viditelné pryskyřičné kanálky široká zóna letního dřeva; spíše podobná modřínu výrazně vůně čerstvé dřevo nepříjemně zapáchá; dřevina s vyzrálým dřevem smrk + pozvolný nažloutlá dřevina s vyzrálým dřevem tis + pozvolný velmi úzká vejmutovka + + náhlý široká jádro temně hnědé, běl nažloutlá jádro načervenalé, běl nažloutlá letokruhy úzké a zvlněné; tvrdé a těžké dřevo velké a dobře viditelné pryskyřičné kanálky; velmi lehké a měkké dřevo U jehličnatých dřev nejsou dřeňové paprsky pouhým okem rozlišitelné na žádném z řezů. LEXIKON DŘEVA 59

60 LISTNÁČE uspořádání pórů jádro viditelnost dřeňových paprsků akát kruhovitě + R LEXIKON DŘEVA 60 barva hmotnost, tvrdost další znaky jádro žlutozelené, běl nažloutlá těžké, velmi tvrdé v letním dřevě světlé tečky; velmi úzká běl bříza roztroušeně R žlutobílá středně těžké, středně tvrdé výskyt dřeňových skvrn buk roztroušeně P, R, T narůžovělá středně těžké, tvrdé možný výskyt nepravého jádra dub kruhovitě + P, R, T jádro tmavě hnědé, běl světle hnědá středně těžké, tvrdé v letním dřevě světlé radiální žíhání habr roztroušeně P, R, T šedobílá těžké, velmi tvrdé zvlněné letokruhy jasan kruhovitě + R jádro šedohnědé, běl bílá středně těžké, tvrdé jádro se vytváří v pozdějším věku javor roztroušeně R bílá nebo narůžovělá středně těžké, středně tvrdé lesklé jilm kruhovitě + R jádro žlutohnědé až temně středně těžké, hnědé, běl nažloutlá středně tvrdé v letním dřevě světlé vlnky lípa roztroušeně R žlutobílá lehké, měkké charakteristický pach olše roztroušeně P, R, T oranžová lehké, měkké hojný výskyt dřeňových skvrn ořech roztroušeně + R jádro šedočerné, středně těžké, běl šedobílá středně tvrdé póry patrné pouhým okem švestka roztroušeně + R jádro červenohnědé s fialovým středně těžké, nádechem, běl nažloutlá středně tvrdé topol roztroušeně + - jádro světle hnědé až nazelenalé, běl bílá lehké, měkké jádro málo výrazné; osika bez jádra třešeň roztroušeně + R jádro červenohnědé, středně těžké, běl narůžovělá středně tvrdé jádro pruhované vrba roztroušeně + - jádro žluto až červenohnědé, běl nažloutlá lehké, měkké jádro málo výrazné T - příčný řez, R - radiální řez, T - tangenciální řez

61 DOPORUČENÉ ZDROJE A ODKAZY Knihy BALABÁN K. ANATOMIE DŘEVA. SZN, s. Fellner J., Teischinger A., Zschokke W. Spektrum dřevin - vyobrazení, popis a srovnávací údaje. prolignum, s. Gibbs N. Dřevo - Obrazový přehled více než 100 druhů dřev včetně jejich využití. Slovart, s. Němec J., Jandáček V., Hurda B. Dřevo - historický lexikon. Grada, s. Patřičný M. Dřevo krásných stromů. Grada, s. WAGENFÜHR R. DŘEVO OBRAZOVÝ LEXIKON. GRADA, s. WAGENFÜHR R. HOLZATLAS. HANSER VERLAG, s. Walker A. Dřevo - Velká encyklopedie. Grada, s. Web LEXIKON DŘEVA 61

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.16 Vady dřeva Kapitola 14 Nepravé jádro

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Truhlář. Oblast odborného vzdělávání Materiály - první ročník

Truhlář. Oblast odborného vzdělávání Materiály - první ročník INOVACE ŠVP Truhlář Oblast odborného vzdělávání Materiály - první ročník Nová závěrečná zkouška Koncepce NZZ Standardizace požadavků Srovnatelnost výsledků Zkvalitnění přípravy žáků Průřezová témata Surovinová

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 14 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 DENDROBĚH VE STROMOVCE A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Praktické cvičení č. 1.

Praktické cvičení č. 1. Praktické cvičení č. 1. Cvičení 1. 1. Všeobecné pokyny ke cvičení, zápočtu a zkoušce Bezpečnost práce 2. Mikroskopie - mikroskop a mikroskopická technika - převzetí pracovních pomůcek - pozorování trvalého

Více

Vznik dřeva přednáška

Vznik dřeva přednáška Vznik dřeva přednáška strana 2 2 Rostlinné tělo a růst strana 3 3 Růst - nejcharakterističtější projev živých organizmů - nevratné zvětšování hmoty či velikosti spojené s činností živé protoplazmy - u

Více

VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Borovice lesní Borovice lesní, sosna Pinus silvestris L. Strom středních rozměrů, vždyzelený,

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Podlahové lišty LIŠTY MDF - FOLIOVANÉ. 6. Podlahy PARADOR. SL 18 16,5 x 70 x 2570

Podlahové lišty LIŠTY MDF - FOLIOVANÉ. 6. Podlahy PARADOR. SL 18 16,5 x 70 x 2570 1. SL 18 16,5 x 70 x 2570 1371566 BANANE ABACA, 1371556 BÍLÁ DŘEVO PÓR, 1371561 BOROVICE BĚLENÁ, 1174925 BOTICCINO, 1254930 BŘÍZA MULTIPLEX, 1138266 BUK, 1254924 BUK SVĚTLÝ, 1371572 CEDR, 1371586 DEKOR

Více

DÝHOVANÉ PRODUKTY VÝBĚR DŘEVINY

DÝHOVANÉ PRODUKTY VÝBĚR DŘEVINY DÝHOVANÉ PRODUKTY VÝBĚR DŘEVINY DŘEVINY BÍLO-ŽLUTÉ BARVY ANČAR JEDOVATÝ ANČAR JEDOVATÝ LOUPANÝ OLŠE ČERVENÁ MLÉKOVEC KOTO PAŘENÉ BÍLÝ JASAN OBECHE BAMBUS HORIZONTÁLNÍ BAMBUS VERTIKÁLNÍ BUK LESNÍ SVĚTLÝ

Více

D U B. Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru.

D U B. Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru. D U B Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru. Dub Arkáde, antický vzhled v olejovém vosku, fasetované, silně sukovité, svěží struktura

Více

Teak jávský. (Tectona grandis) Vzrůst. Dodávaný rozměr. Původ. Vzhled. Vlastnosti. Kvalita a zpracování. masivní podlahy

Teak jávský. (Tectona grandis) Vzrůst. Dodávaný rozměr. Původ. Vzhled. Vlastnosti. Kvalita a zpracování. masivní podlahy Masivní podlahy Teak jávský (Tectona grandis) Vzrůst Teak je listnatá dřevina, tropický strom z čeledi železníkovitých. Většina teakových stromů dorůstá do průměrné výšky 9 11 m, s kmenem o průměru 1 1,5

Více

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY 84/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o lesním hospodářském plánování Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 5 a 27 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_381 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Obnova lesních porostů úvod Vyučovací předmět:

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

EUR palety technická dokumentace

EUR palety technická dokumentace EUR palety technická dokumentace Podle zákona č. 102/2001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta EUR s rozměry 800 mm x 1200 mm Obsah:

Více

ALEJOVÉ STROMY NÁZEV DŘEVINY CENA (KČ/KS)*

ALEJOVÉ STROMY NÁZEV DŘEVINY CENA (KČ/KS)* Acer campestre "Carnival" Javor babyka výška: max 2 m ok: 10 cm pozn.:bílé panašované listy. Obvykle dorůstá do 4 m výšky a cca stejné šířky. Výborně snáší sestřih, vhodný do zahrad 700 Acer campestre

Více

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý Larix decidua Miller Strom velkých rozměrů, opadavý jehličnan,

Více

Rýmařovsk. ovská 15 04. 08. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15 04. 08. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 9. ročník Poznáváme druhy dřevd (ovocné dřeviny) 04. 08. / 2012 Ing. Martin Greško Ovocné dřeviny Mezi nejčastěji pěstované ovocné stromy v České

Více

OBSAH VODY VE DŘEVĚ ČÍM JE DŘEVO VLHČÍ, TÍM JE?

OBSAH VODY VE DŘEVĚ ČÍM JE DŘEVO VLHČÍ, TÍM JE? 4. VLASTNOSTI DŘEVA OBSAH VODY VE DŘEVĚ Vlhkostí dřeva rozumíme podíl vody na objemu vysušeného dřeva. Všimněte si, jak se objem vody ve dřevě zmenšuje poté, co strom pokácíme a dřevo ponecháme na vzduchu.

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR Zpracoval Národní památkový ústav, ú.o.p. v Č. Budějovicích Ing. Marie Pavlátová, Ing. Marek Ehrlich srpen 2003 1. ROZSAH PAMÁTKOVÉ OCHRANY Zámek Červený Dvůr s areálem byl prohlášen

Více

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ POMŮCKY MIKROSKOP LUPY KLÍČ K URČOVÁNÍ PL PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ FOTOAPARÁT VZORKY LIŠEJNÍKŮ A POČÍTAČ MECHŮ KARTY S LIŠEJNÍKY A MECHY LUPY MIKROSKOP mechy a lišejníky Cíl: UKÁZAT, jak rostliny indikují

Více

CENÍK OSMO COLOR 2014 Platnost od 1.01.2014 Verze : ČR, Maloobchodní ceny bez DPH a s DPH Vytvořeno: 13.12.2013

CENÍK OSMO COLOR 2014 Platnost od 1.01.2014 Verze : ČR, Maloobchodní ceny bez DPH a s DPH Vytvořeno: 13.12.2013 bez 4006850112647 10300023 Tvrdý voskový olej Original 3032 bezbarvý-hedvábný polomat 0,375 L 4 478 578 4006850104444 10300001 Tvrdý voskový olej Original 3032 bezbarvý-hedvábný polomat 0,75 L 4 752 910

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Vojtěška setá Medicago sativa L.

Vojtěška setá Medicago sativa L. Vojtěška setá Medicago sativa L. Lodyhy: přímé i vystoupavé, lysé Listy: trojčetné, lístky v horní třetině na obvodu zubaté, prostřední lístek dlouze řapíčkatý Květenství: hlávkovitě zkrácený hrozen Květy:

Více

Tepelné vlastnosti dfieva

Tepelné vlastnosti dfieva ZPRACOVÁNÍ D EVA část 2, díl 5, kapitola 1, str. 15 propustnost dřeva ovlivňují ztenčeniny buněčné stěny, je znatelný vliv bradavičnaté W vrstvy, jejíž přítomnost může jinak malou propustnost jehličnatých

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin 1. Sadební materiál Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin Akciová společnost Lesy Pelhřimov produkují sazenice lesních dřevin při využití dvou technologii a) prostokořenný sadební materiál

Více

Doporučení k provoznímu využití vyjádřili ve svých stanoviscích představitelé výše uvedených subjektů a Ministerstvo zemědělství ČR.

Doporučení k provoznímu využití vyjádřili ve svých stanoviscích představitelé výše uvedených subjektů a Ministerstvo zemědělství ČR. V Hradci Králové, dne 23. 5. 2002 Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice byla vypracována za účasti zástupců ČAPLH, SDP, SZDP, LČR a dalších nezávislých odborníků komisí ustanovenou

Více

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje TEXTOVÁ ČÁST ZADAVATEL: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PŘEDKLÁDÁ: EKOTOXA OPAVA S.R.O. Horní

Více

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Podniková norma Nákup hrubých přířezů Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Originální název a cesta k dokumentu: F:\DATA\Spolecne\A-Zpracování dřeva\originální dokumenty\n030-5 Nákup hrubých přířezů.docx

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Eurohranoly pro výrobu eurooken

Eurohranoly pro výrobu eurooken Eurohranoly pro výrobu eurooken EUROHRANOL je základní polotovar pro výrobu EUROOKEN. Jedná se o třívrstvě lepený hranol, u kterého jsou krycí lamely vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu v radiálním

Více

Dýhy Večeřa a spol., s r.o.

Dýhy Večeřa a spol., s r.o. Dýhy Večeřa a spol., s r.o. www.dyhyvecera.cz Prodej dýh 0,6 a 1,5mm evropské, americké i exotické dřeviny / Výroba sesazenek dveřovkové, panelové, nábytkové Výroba intarzovaných sesazenek / Prodej DTD

Více

ELEKTRONICKÁ VERZE. Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice

ELEKTRONICKÁ VERZE. Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Více

Vodnické vycházky. Pracovní listy pro žáky základních škol

Vodnické vycházky. Pracovní listy pro žáky základních škol Vodnické vycházky Pracovní listy pro žáky základních škol Milé děti, v blízkosti Ondřejova, Kaliště a Senohrab se nachází tři vycházkové trasy nazvané Vodnické vycházky. Cesta vede malebnou krajinou Josefa

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

29/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

29/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 29/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. ledna 2004, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 39 zákona č. 149/2003 Sb.,

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO OSMO CENÍK 2015

PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO OSMO CENÍK 2015 PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO OSMO CENÍK 2015 PRO DŘEVO VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH Obsah PRO DŘEVO VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH Tvrdý voskový olej Original................. 3 Tvrdý voskový olej Rapid.................

Více

Spektroskop. Anotace:

Spektroskop. Anotace: Spektroskop Anotace: Je bílé světlo opravdu bílé? Liší se nějak světlo ze zářivky, žárovky, LED baterky, Slunce, UV baterky, výbojek a dalších zdrojů? Vyrobte si jednoduchý finančně nenáročný papírový

Více

Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby.

Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. 1 Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Nahrazuje ji hlavně smrk ztepilý. Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Nahrazuje ji hlavně smrk ztepilý.

Více

Hartman a spol., s. r. o. plošně frézovaných fóliovaných dvířek a jiných doplňků. 5let. záruka. www.hartmanaspol.com

Hartman a spol., s. r. o. plošně frézovaných fóliovaných dvířek a jiných doplňků. 5let. záruka. www.hartmanaspol.com katalog Hartman a spol., s. r. o. plošně frézovaných fóliovaných dvířek a jiných doplňků záruka 5let www.hartmanaspol.com dvířka červená vysoký lesk ostrá K0 bílá vysoký lesk ostrá K0 zebráno vysoký lesk

Více

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. 1, Ing. Tomáš MINX, Ph.D. 2, Prof. Ing. Jaroslav SIMON, CSc. 2 Ústav lesnické botaniky, dendrologie

Více

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C Biologická olympiáda, 8. ročník, školní rok 203 20, okresní kolo, kategorie C AUTORSKÉ ŘEŠENÍ KATEGORIE C Upozornění: Soutěžící budou potřebovat základní sadu pastelek. Časová dotace: Přibližný čas pro

Více

Prostá paleta nevratná technická dokumentace

Prostá paleta nevratná technická dokumentace Prostá nevratná technická dokumentace Podle zákona č. 10/001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku PALETA PROSTÁ NEVRATNÁ Obsah : I. Všeobecný popis výrobku II. Technické parametry

Více

Dřevo krásných stromů

Dřevo krásných stromů Martin Patřičný Dřevo krásných stromů Grada Publishing Martině a Martinovi Dík fotografům: Karlu Gregorovi Janu Michálkovi Vladimíru Svobodovi Janu Šilarovi Bez nich by se k Vám ta krása nedostala. Ivanu

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby. Regenerace zeleně v obci Braškov

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby. Regenerace zeleně v obci Braškov strana 1 Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby Regenerace zeleně v obci Braškov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE: Základní

Více

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Podniková norma Nákup hrubých přířezů Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Originální název a cesta k dokumentu: F:\DATA\Spolecne\A-Zpracování dřeva\originální dokumenty\n030-5 Nákup hrubých přířezů.docx

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

nátěry na dřevo do vnitřních a vnějších prostor tvrdý voskový OLej na OChRana & ÚdRžba Ceník OSMO COLOR Maloobchodní ceník 2012

nátěry na dřevo do vnitřních a vnějších prostor tvrdý voskový OLej na OChRana & ÚdRžba Ceník OSMO COLOR Maloobchodní ceník 2012 nátěry na dřevo do vnitřních a vnějších prostor tvrdý voskový OLej na dřevěné podlahy OChRana & ÚdRžba Ceník OSMO COLOR Maloobchodní ceník 2012 pro dřevo ve vnitřních prostorách 4 Tvrdý voskový olej Original,-Rapid,-Pure,-2

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Fenologický kalendář přírody České republiky. Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1)

Fenologický kalendář přírody České republiky. Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1) Fenologický kalendář přírody České republiky Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1) 1) ČHMÚ Praha, pobočka Ústí nad Labem, Kočkovská 18, 400 11 Ústí nad Labem 2) ČHMÚ

Více

10. Řezivo. 10.2 Hoblované dřevo

10. Řezivo. 10.2 Hoblované dřevo 10. Řezivo 10.2 Hoblované dřevo Kategorie hoblovaného dřeva zahrnuje výrobky a polotovary z masivu. Podstatná část sortimentu je vyrobena ze smrkového dřeva (palubky, plotovky aj.). V menší míře jsou zastoupeny

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Loupání a ohryz smrkových porostů Příčiny: vysoké stavy jelení zvěře (dančí, mufloní,

Více

Projektová dokumentace k provedení stavby

Projektová dokumentace k provedení stavby IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Místo stavby : Místo realizace projektu Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Investor: Obnova barokního parku zámku ve Zdechovicích Obec Zdechovice Pardubický Pardubice

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Nabídkový list profilových lišt

Nabídkový list profilových lišt 1/14 Nabídkový ist profiových išt BOROVICE nebo déka v cm: KRuhové a KR Vroubkované KR 06 KR 08 KR 10 KR 12 KR 15 KR 20 KR 25 KR 28 KRV 06 KRV 08 KRV 10 Trojúheníkové T 1616 T 2222 Krycí K 1806 K 1808

Více

Laminát Basic Program

Laminát Basic Program Laminát Basic Program Velká ofenziva Basic 2015: Objevte nové dekory a formáty Parador Laminát Velká ofenziva Basic 2015 Osvědčená prémiová kvalita tvoří základ sortimentu Basic. S mnoha novými dekory

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda

Více

Gymnázium Přírodní škola 26. únor 2015. Pracovní listy pro botanické praktikum. Vedoucí práce: Anežka Koutníková

Gymnázium Přírodní škola 26. únor 2015. Pracovní listy pro botanické praktikum. Vedoucí práce: Anežka Koutníková Gymnázium Přírodní škola 26. únor 2015 Pracovní listy pro botanické praktikum Kryštof Bouřil Vedoucí práce: Anežka Koutníková Obsah Obsah... 3 Úvod... 1 Cíle... 1 Dílčí cíle:... 1 Postup práce... 1 Příprava...

Více

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4.

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4. Modely Bonalana v nabídce: DÝHA Vložené lišty: 15 15 15 S2, O3 LET ZÁRUKA O1 O2 O3 O4 Povrchy: Dýha buk, bříza, dub AM, dub EV, dub finský, jasan, javor AM, javor EV, olše, ořech AM, ořech EV, ořech finský,

Více

dřevěné Pěkné dřevo, pěkné barvy, pěkné terasy. Dřevo dává atmosféru. Dřevo je praktické. www.venkovniterasy.com

dřevěné Pěkné dřevo, pěkné barvy, pěkné terasy. Dřevo dává atmosféru. Dřevo je praktické. www.venkovniterasy.com Pěkné dřevo, pěkné barvy, pěkné terasy. Venkovní dřevěné terasy Dřevo dává atmosféru. Dřevo je praktické. Moci jít naboso zevnitř ven, je krásný pocit. Dřevěné terasy jsou nejpřírodnějším spojením mezi

Více

Interiérové dveře SANDE - CENÍK

Interiérové dveře SANDE - CENÍK Platnost od 1.2.2014 Interiérové dveře SANDE - CENÍK Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH jiné dveře Platnost končí dnem vydání nového ceníku. Tiskové chyby vyhrazeny. OBSAH DÝHA CPL CPL MELAMIN FOLIE STRANA

Více

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2008 (aktualizace 2013) Autor většiny fotografií: Jaromír Maštera, 2006-2008 Obecné poznámky na úvod

Více

Linoleová podlaha. 60 Přírodní podlahy

Linoleová podlaha. 60 Přírodní podlahy Linoleová podlaha Vnímání prostoru s podlahou pokrytou linoleem je velmi speciální a kdo jednou bydlel v takto vybavených místnostech, ten již nechce jinak. Uvolněná atmosféra vzniká hravým střídáním dynamického,

Více

CENÍK BEZPEČNOSTNÍCH A PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

CENÍK BEZPEČNOSTNÍCH A PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ CENÍK BEZPEČNOSTNÍCH A PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ Platnost ceníku od 1.6.2011 Ceny jsou uvedeny bez DPH www.gerbrich.cz BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2 - G07 3 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2 - G07 Bezpečnostní dveře

Více

Znojemsku Alžběta Brzkovská (Klub přátel stromů Znojemska, studentka Mendelovy univerzity v Brně, Zahradní a krajinářská architektura) Ing.

Znojemsku Alžběta Brzkovská (Klub přátel stromů Znojemska, studentka Mendelovy univerzity v Brně, Zahradní a krajinářská architektura) Ing. Výjimečné stromy na Znojemsku Alžběta Brzkovská (Klub přátel stromů Znojemska, studentka Mendelovy univerzity v Brně, Zahradní a krajinářská architektura) Ing. Radomír Němec (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Více

1. Sady Svobody výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební pavilon.

1. Sady Svobody výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební pavilon. 10. Sady Svobody Vznik Sadů Svobody je spojen především s Výstavou Bezručova kraje, uspořádanou k 600. výročí připojení Těšínska k českým zemím v roce 1935. Tehdejší výstaviště vzniklo mezi ulicí Sadovou

Více

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14 Znalecký posudek č. 1/2012 z odvětví zahradnictví Výtisk č. 1 Stránka 1 z 14 A. Úvodní údaje Předmět znaleckého posudku: Posouzení stromů a další zeleně na valu pro komunikaci Malkovského, Praha 18, Letňany.

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM Schodišťový systém TOPSTEP Schodišťový systém TOPSTEP snadná údržba oproti dřevěným obkladům materiál nepracuje a nesesychá jednoduchá montáž bez stavebních úprav dlouhá životnost a

Více

V lese - poznáváme rostliny a houby

V lese - poznáváme rostliny a houby Název ekostezky nebo ekokoutku: Ekostezka Lesík Škola: ZŠ a MŠ Nové Sedlo Tvůrce pracovních listů: Jitka Zamrzlová Přírodovědný test pro žáky Přírodovědný test pro žáky V lese - poznáváme rostliny a houby

Více

Thermowood Charakteristika vlastností

Thermowood Charakteristika vlastností 1 ThermoWood Charakteristika vlastností Wood Vlhkost humidity dřeva po after vyrovnání balancing % 2 Vlastnost OBSAH ROVNOVÁŽNÉ VLHKOSTI (EMC) Popis V důsledku změn v buněčné struktuře se snižuje schopnost

Více

Hrany ABS. ABS bílá W1000 ST18. ABS bílá W1000 ST18. ABS cofee urbano K007 PR / ABS cofee urbano K007 PR / ABS cofee urbano K007 PR /

Hrany ABS. ABS bílá W1000 ST18. ABS bílá W1000 ST18. ABS cofee urbano K007 PR / ABS cofee urbano K007 PR / ABS cofee urbano K007 PR / HA1156 ABS bílá W1000 ST18 34.04 / 34.04 /mb HA1150 ABS bílá W1000 ST18 23 x 2mm 12.78 / 12.78 /mb HA0485 ABS cofee urbano K007 PR / mb HA0487 ABS cofee urbano K007 PR / HA0489 ABS cofee urbano K007 PR

Více

každý den exkluzivní pocit

každý den exkluzivní pocit cz každý den exkluzivní pocit Vzrušující kolekce podlah Rooms Vás zahrne celou šíři profesionálních laminátových podlah ve 30 dekorech od oblíbené bukové 3-parkety až po vysoce ušlechtilý dub v provedení

Více

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku Přírodovědec v muzeu Projdi celým procesem popisování nového druhu od vybrání jedinečného jména po publikování vědeckého článku! ÚKOL č. 1 Jedinec je primárně řazen ke konkrétnímu druhu díky svým morfologickým

Více

122 sawcut bílý. Doufáme, že vás nové dekory potěší a najdete mezi nimi své favority. Trachea. Domov za každými dvířky.

122 sawcut bílý. Doufáme, že vás nové dekory potěší a najdete mezi nimi své favority. Trachea. Domov za každými dvířky. NOVÉ DEKORY FÓLIÍ Během roku 2011 jsme rozšířili sortiment fólií o desítku nových dekorů. Jejich skladba je opravdu pestrá. Vedle zajímavých dekorů dřeva najdeme dvě novinky z kategorie Exclusive, dvojici

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Tenké dřevotřískové desky Eurodekor Autentické povrchy a přesvědčivé vlastnosti

Tenké dřevotřískové desky Eurodekor Autentické povrchy a přesvědčivé vlastnosti Tenké dřevotřískové desky Eurodekor Autentické povrchy a přesvědčivé vlastnosti Tenké dřevotřískové desky Eurodekor Melaminem impregnovaým papírem potažené desky nabízejí nesčetné možnosti využití v nábytkářském

Více

Akce KOMPLET. Ceny jsou za komplet dveře + zárubeň.

Akce KOMPLET. Ceny jsou za komplet dveře + zárubeň. AKČNÍ KATALOG 2014 Akce KOMPLET Jednokřídlé dřevěné dveře s polodrážkou řady STANDARD + obložková zárubeň profil č. 1 do síly zdiva 15 cm (u větší šířky příplatek viz. ceník výrobce). Ceny jsou kalkulovány

Více