LIDSKÉ REZERVY. Vyberte až dvě jednotky z políček otřesených, zničených nebo zajatých jednotek. Tyto jednotky položte na políčko pohyb po železnici.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIDSKÉ REZERVY. Vyberte až dvě jednotky z políček otřesených, zničených nebo zajatých jednotek. Tyto jednotky položte na políčko pohyb po železnici."

Transkript

1 ERICH VON MANSTEIN V průběhu vaší bojové fáze můžete zdvojnásobit sílu jedné ze svých zásobených německých jednotek nebo v průběhu sovětské bojové fáze můžete položit až dvě značky protiúder. (10.1.2), které mohou být od sebe vzdálené maximálně dva hexy. STAVKA (Vrchní velení ozbrojených sil) Vezměte si do ruky vrchní kartu z odhazovacího balíčku. GOTT MIT UNS Můžete zahrát (nesmíte však akci opakovat) událost Osy z vrchní karty v odhazovacím balíčku bez ohledu na symbol iniciativy na kartě. Akce musí odpovídat načasování. LIDSKÉ REZERVY Vyberte až dvě jednotky z políček otřesených, zničených nebo zajatých jednotek. Tyto jednotky položte na políčko pohyb po železnici. PŘEVELENÉ ODDÍLY Zahrajte v průběhu své organizační fáze. Nahraďte jednu jednotku z políček zničených nebo zajatých jednotek. (Pouze díky této kartě lze zahrát událost i v roce Po roce 1941 akce stojí dvě karty). ČERNOMOŘSKÁ FLOTILA Zahrajte před hodem kostkou v boji odehrávajícím se na přímořském hexu Černého moře. V jedné bitvě v útoku nebo v obraně můžete posunout výsledný poměr sil o jeden sloupec. PRUŽNÁ OBRANA Zahrajte v průběhu jednoho útoku Sovětů, ještě před hodem kostkou. Výsledek boje je automaticky DR (obránce ustupuje). 04 ZKUŠENÍ VELITELÉ Zahrajte před hodem kostkou v jakékoli jedné bitvě: Hoďte dvěma kostkami. Výsledek jedné z nich použijte pro vyřešení boje. 05 PODPORA LUFTWAFFE Při jednom útoku získáváte jeden dodatečný posun vpravo (1 ) ve sloupci poměru sil, nebo ve fázi odstraňování značek nemusíte odložit jednu svoji nezásobenou jednotku. 06 MASKIROVKA Zahrajte okamžitě po vyhlášení německé nebo sovětské fáze dobrovolných útoků. Proveďte železniční vyložení (9.2) jedné své jednotky na vámi ovládané území s pozemní zásobovací trasou. (Tato jednotka se může účastnit bitvy, případně protiúderu). NÁJEZD JEZDECTVA Zahrajte na začátku německé organizační fáze. Umístěte značku nezásobená na libovolnou jednu nepřátelskou jednotku. PARTIZÁNI Zahrajte ve své organizační fázi: Váš protihráč musí odstranit jednu úroveň u své jednotky nacházející se na mapě. PROBLÉMY VE VÝROBĚ Můžete zahrát kdykoli a zrušit jedno právě provedené zotavení nebo nahrazení jedné sovětské jednotky. SPÁLENÁ ZEMĚ Zahrajte v německé karetní fázi a umístěte značku Scorched (spálená) na Sověty ovládané město: od teď je tento hex města brán jako bažina (včetně zásobování). Značka se odstraní v případě dobytí nebo jej může sovětský hráč odstranit ze hry ve fázi odstraňování značek. 07 NOVÝ TYP TANKU V bitvě můžete při jednom útoku použít bonus obrněnců bez ohledu na přítomnost sovětských tankových nebo mechanizovaných jednotek (ne v případě nevhodného terénu nebo počasí) nebo můžete zrušit sovětský bonus obrněnců. SPOJENECKÁ PŮJČKA A PRONÁJEM Zahrajte ve své organizační fázi (v 6. nebo v následujících kolech). Doberte si dvě karty nebo navíc vylepšete jednu sovětskou jednotku (7.2) OBLÉHACÍ DĚLOSTŘELECTVO Na počátku německé fáze boje můžete v případě, že se jedná o hex označený jako cílový, snížit (otočit) pevnostní jednotku na její stranu s oblastní pěchotou. ROTE KAPELLE Zahrajte kdykoliv. Můžete si prohlédnout karty protihráče a jednu z nich odhodit.

2 10 KESSELSCHLACHT Zahrajte na konci fáze kontroly zásobování libovolného hráče. Okamžitě odstraňte jednu sovětskou jednotku, která je označena značkou nezásobená NESTÁLE POČASÍ FEDOR VON BOCK Tuto kartu zahrajte okamžitě a poté si doberte jednu novou Pokud má toto kolo proměnlivé počasí, otočte příslušnou značku počasí. MOMENT PŘEKVAPENÍ BEZ MILOSTI! Zahrajte v průběhu karetní fáze libovolného hráče. Proveďte zdarma železniční naložení a vyložení (9.0) až dvou sovětských jednotek. Zahrajte před hodem v libovolné bitvě. Způsobíte tak dodatečnou ztrátu jedné úrovně jedné jednotce, každé ze stran účastnící se bitvy (Ztrátu zaznamenejte po kompletním vyřešení bitvy). 13 LETNÍ TAŽENÍ 14 NEZKUŠENÍ SOVĚTŠTÍ DŮSTOJNÍCI Zahrajte v případě jasného počasí ve své karetní fázi odhození karet. Můžete si dobrat tři karty. Ve své následující bojové fázi musíte vyhlásit alespoň tři útoky, jinak přijdete o jeden vítězný bod. důvodu) sovětskou Nepočítá se mezi karty zahrané v bitvě. GENERÁL ZIMA PŘIPRAVA OFENZÍVY Tuto kartu zahrajte okamžitě a poté si doberte jednu novou Událost můžete provést až na tři sousedící hexy. Na každý z těchto hexů umístěte navíc jednu jednotku. V případě, že na konci vaší bojové fáze budou jednotky stále shromážděny, tak musí jedna jednotka ustoupit. Pokud má být následující kolo proměnlivé počasí a pokud to je možné, otočte značku počasí na 16 NOSITELÉ ŽELEZNÉHO KŘÍŽE Můžete opakovat jeden hod kostkou. Tuto možnost můžete nařídit i svému protihráči. NKVD Zahrajte před jedním německým útokem: Oba hráči hodí kostkou.ten, jehož hod bude nižší, ztratí jednu úroveň jednotky. Žádné postupy ani ústupy nejsou povoleny. V případě shody bude bitva řešena dle tabulky CRT jako obvykle Pokud je tato karta odhozena kvůli nahrazení jednotky, tak si doberte jednu novou 17 GENERÁL BAHNO Tuto kartu zahrajte okamžitě a poté si doberte jednu novou Pokud má následující kolo proměnlivé počasí, otočte značku počasí na stranu bahno (Mud). 15 SOVĚTSKÉ LOGISTICKÉ PROBLÉMY Zahrajte kdykoli v sovětské bojové fázi. Všechny sovětské útoky mají po zbytek této fáze postih posun -1 na sloupci poměru sil ( 1). SPORNÁ HITLEROVA NAŘÍZENÍ důvodu) německou Poté si doberte novou Nepočítá se mezi karty zahrané v bitvě. 18 GENERÁLNÍ ŠTÁB OPERATIVNÍ ZÁLOHY V průběhu pohybové fáze přidejte dva body pohybu všem zásobeným jednotkám nebo všechny vítězné jednotky v jedné bitvě se mohou posunout o jeden hex dále.terén a počasí postup zastavuje. Po sovětské pohybové fázi avšak před bojovou fází můžete přesunout jednu zásobenou (nyní zkontrolujte) jednotku, která není v EZOC a nemá na sobě značku protiúder až o polovinu jejích bodů pohybu (zaokrouhleno nahoru). INFILTRAČNÍ TAKTIKY ZPÁTKY ANI KROK! Jedna německá jednotka může být na společném hexu s jinou jednotkou napadena odděleně. Není povolen postup po boji, dokud není poražena také druhá jednotka. německé bojové fáze. Všechny výsledky DR se po zbytek této fáze mění na EX.

3 POTULNÝ KOTEL Všechny jednotky mohou ustoupit bez jakéhokoli postihu z 1 bitvy bez ohledu na jejich stav zásobování, skrz nepřátelské zóny kontroly. PROTIBOLŠEVICKÁ KRUCIÁDA balíček a vytvořte tak nový dobírací balíček. Za tuto kartu si novou kartu nedobíráte. OKH (Vrchní velení pozemní armády) Prohlédněte odhazovací balíček a vyberte jednu kartu, kterou si doberete do ruky. Připomenutí: Stejná událost nemůže nastat dvakrát ve stejném hráčově kole. HITLER NAŘIZUJE ÚTOČIT! Zahrajte na začátku kola soupeře. Německý hráč musí ve své bojové fázi vyvolat alespoň tři dobrovolné útoky, jinak ztrácí 1 vítězný bod. HLAVNÍ OFENZÍVA Ve fázi odhazování karet můžete tuto kartu spolu s další kartou odhodit a dobrat si čtyři nové karty. V příští bojové fázi musíte vyvolat alespoň čtyři útoky, jinak ztratíte 2 vítězné body. Tuto událost lze provést pouze za jasného počasí, případně za sněhu. RUSKÝ PARNÍ VÁLEC Každá sovětská značka Shock! přidává posun o dva sloupce poměru sil (místo běžného o jedna). Tato událost platí pouze v tomto kole. ALBERT SPEER REORGANIZUJE EKONOMIKU Zahrajte kdykoliv. Doberte si do ruky tři karty a poté jednu kartu z ruky odhoďte STALIN NAŘIZUJE ÚTOČIT! Zahrajte na začátku sovětského kola. Sovětský hráč musí ve své bojové fázi vyvolat nejméně tři dobrovolné útoky, jinak ztrácí 1 vítězný bod. 24 BRAŇTE ZA KAŽDOU CENU! sovětské bojové fáze. Všechny výsledky DR se po zbytek této fáze mění na EX. GEORGIJ ŽUKOV Můžete buď použít německou CRT pro vyhodnocení až dvou sovětských útoků (vzdálených od sebe nejvíce dva hexy), nebo donutit německého hráče použít sovětskou CRT pro vyhodnocení jednoho svého útoku. ŠTURMOVIKY! Zahrajte před jedním sovětským útokem vedeným zásobenými jednotkami a přidejte v roce 1943 čtyři a od roku 1944 šest bodů síly. STRATEGICKÉ REZERVY Zahrajte na závěr fáze boje libovolného hráče a vraťte na mapu jednu sovětskou jednotku z políčka vyřazených nebo otřesených jednotek, a to prostřednictvím pohybu po železnici. JEDNOTKY ERSATZ Zahrajte v průběhu vaší organizační fáze. Získáte jako zvláštní posily dvě jednotky Kampfgruppe. Jednotky si vezměte z políčka pohotovostních jednotek. 25 MOBILNÍ OBRANA Zahrajte v průběhu kroku protiúderů v sovětské bojové fázi. Odhození této karty se počítá jako odhození dvou karet. 26 PŘECHOD ŘEKY Zahrajte v boji před hodem kostkou a zrušte tím posun poměru sil za obráncův obranný bonus při překročení řeky. Při výsledku - (bez efektu) hoďte znovu kostkou. 27 ZA RODINU! Zrušte následující krok C: kontrola vítězství na náhlou smrt nebo zahrajte kdykoliv a doberte si dvě karty. NA BERLÍN! Můžete provést (ne opakovat) sovětskou událost na vrchní kartě v odhazovacím balíčku (událost musí odpovídat načasování a iniciativě). IVAN KONĚV Zahrajte před jedním sovětským útokem vedeným zásobenými jednotkami, kde je poměr sil 2-1, nebo lepší. Výsledek je automaticky DR.

4 SOVĚTSKÉ POTÍŽE sovětské bojové fáze. V jedné bitvě před hodem kostkou posuňte sloupec poměru sil o jeden vlevo ( 1). WALTER MODEL Zahrajte poté, co bylo hozeno kostkou při jednom sovětském útoku a zdvojnásobte sílu obrany jedné zúčastněné zásobené německé jednotky (Přepočítejte poměr sil a použijte nový výsledný sloupec). POSLEDNÍ REZERVY Zahrajte v průběhu karetní fáze libovolného hráče. Okamžitě můžete umístit jako náhradu až dvě jednotky Osy. Po zahrání této události si odeberte jeden vítězný bod. KAŤUŠE Posuňte sovětský útok vedený zásobenými jednotkami v roce 1943 o jeden sloupec poměru sil vpravo (1 ) a od roku 1944 o dva sloupce vpravo(2 ). ÚTOKY VE VLNÁCH Zahrajte po sovětské bojové fázi a vyvolejte jeden nový útok. Můžete použít jednotky, které již v tomto kole útočily. ANDREJ JEREMENKO Zahrajte poté, co bylo hozeno kostkou při jednom z útoků Osy. Posuňte sloupec poměru sil o jedna vlevo ( 1). STALINŮV ZÁSAH důvodu, kromě zisku nahrazení sovětských jednotek) sovětskou kartu a vezměte si ji do ruky. Nepočítá se mezi karty zahrané v bitvě. SPOJENECKÉ STRATEGICKÉ BOMBARDOVÁNÍ! Zrušte právě jedno provedené německé nahrazení jednotky (i kdyby je stálo dvě karty) PROTIOFENZÍVA Zahrajte před hodem kostkou v průběhu sovětského útoku. CA. Protiútok musí být povinně proveden. RUSKÁ ODVAHA Zahrajte v průběhu kroku protiúderů v rámci německé bojové fáze. Odhození této karty se počítá jako odhození dvou karet. NESEZÓNÍ POČASÍ VZEPĚTÍ ZBROJNÍHO PRŮMYSLU 33 Tuto kartu zahrajte okamžitě a poté si doberte jednu novou Pokud má toto a/nebo následující kolo proměnlivé počasí, otočte příslušnou značku počasí. vašeho kola. Doberte si dvě karty a okamžitě získáváte jednu nahrazenou jednotku, kterou umístěte na mapu. OPĚTOVANÝ ÚDER Zahrajte na konci libovolného německého kroku závazků a odstraňte dvě značky protiúder ze sovětských jednotek. RUSKÁ HOUŽEVNATOST Zahrajte před hodem kostkou při jednom německém boji vedeném proti městu: EX. 34 NEDOSTATEK SOVĚTSKÝCH LIDSKÝCH SIL Tuto kartu můžete zahrát počínaje led/ún 44 v průběhu vaší fáze organizace a donutit tak Sověty ztratit dvě úrovně ze svých zásobených, ne pohotovostních, na mapě se nacházejících jednotek. RASPUTICA Zahrajte v průběhu německého postupu po boji. V této bitvě není možný vícenásobný postup (10.81). 35 PŘEKVAPIVÝ ÚTOK Zahrajte po sovětské pohybové fázi. Přesuňte běžným způsobem jedny německé shromážděné jednotky až o dva hexy. Pohyb musí skončit vedle nepřátelské jednotky(ek). Na německou shromážděnou jednotku umístěte značku protiúder. HITLERŮV ZÁSAH důvodu) německou kartu a vezměte si ji do ruky. 36

5 37 HEINZ GUDERIAN Zahrajte před jedním z útoků Osy, při poměru sil 3-2, nebo lepší. Výsledek je automaticky DR (obránce ustupuje). Tato karta může být použita pouze v případě, že v tomto boji má Osa bonus obrněnců. OFENZÍVA ZÁPADNÍCH SPOJENCŮ Pokud je to možné, musí Osa odhodit dvě karty dle svého výběru nebo odhodit jednu kartu a přijít o jednu úroveň u své jednotky. 40 DAS VATERLAND (OTČINA) Zrušte následující krok C: kontrola vítězství na náhlou smrt nebo zahrajte kdykoli a doberte si dvě karty. VELKÁ VLASTENECKÁ VÁLKA balíček a vytvořte tak nový dobírací balíček. Za tuto kartu si novou kartu nedobíráte. 43 PANZERBLITZ! Zahrajte na konci sovětské pohybové fáze pouze za jasného počasí Přemístěte všechny svoje zásobené (zkontrolujte) pancéřové jednotky, které nejsou v EZOC, nebo na sobě nemají značku protiúder až za dva body pohybu. HRDINOVÉ SOVĚTSKÉHO SVAZU Můžete nechat opakovat jeden hod kostkou po hodu libovolného hráče. 38 ZÁTARASY Zahrajte před jedním sovětským útokem: Oba hráči hodí kostkou: Kdo hodí méně, ztrácí jedna jeho jednotka jednu úroveň. V případě shody ztrácí jednu úroveň jednotky obou hráčů. Poté hoďte znovu. Postup po boji a ústupy nejsou povoleny. 39 OPERATIVNÍ PŘESUNY Zahrajte na konci sovětské pohybové fáze. Smíte pohnout o jeden bod pohybu libovolným počtem jednotek, které nejsou v EZOC, nebo označeny značkou protiúder. NOVÍ BRANCI PŘEDMOSTÍ Můžete zahrát kdykoliv a nahradit tak jednotku Ostatky nacházející se na mapě, vyřazenou nebo zajatou jednotkou. Zahrajte v boji před hodem kostkou a zrušte posun poměru sil za obráncův obranný bonus překročení řeky. Výsledek - (bez efektu) se nyní stává EX. 41 OPEVŇOVACÍ PRÁCE Zahrajte ve vaší fázi organizace a umístěte značku Defense works (opevňovací práce) na Němci kontrolovaný hex. Tento hex, přináší obráncům posun v tabulce CRT o jeden sloupec poměru sil vlevo ( 1), a to dokud nebude obsazen Sověty. 42 PŘESUNUTÍ SOVĚTSKÉHO PRŮMYSLU Můžete zahrát kdykoli. Vytáhněte jednu kartu z ruky Sovětů a odhoďte ji. USTŘEDNÍ VELENÍ SEMJON TIMOŠENKO Zahrajte na konci německé fáze pohybu a přesuňte až čtyři jednotky každou o jeden hex. Jednotky nesmí začínat pohyb v EZOC a/nebo nesmí mít na sobě značku protiúder. Zahrajte v průběhu útoku Osy, ještě před hodem kostkou. CA. Protiútok musí okamžitě povinně proběhnout. 44 PAUL VON KLEIST 45 ZOUFALÁ OFENZÍVA Můžete nařídit opakování hodu kostkou, v případě výsledku bitvy - (bez efektu) způsobeného kterýmkoliv hráčem. Za jeden vítězný bod si v tomto kole můžete vzít navíc dvě značky Blitz. SPOJENCI OSY SE VZDÁVAJÍ POSLEDNÍ FAŠISTICKÝ SPOJENEC Zahrajte po německé karetní fázi: Pokud je na mapě jednotka spojenců Osy, musí Osa ze své ruky odhodit jednu kartu dle své volby. Po 10. kole musí místo toho vyřadit z mapy jednu jednotku spojenců Osy (pokud je to možné). Pokud Sověti kontrolují Budapešť, získáte jeden vítězný bod, v opačném případě jeden vítězný bod ztrácíte. Pak doberte novou

6 VŮDCŮV BUNKR Pokud se v Berlíně nachází jednotka Berlínské posádky, získáte jeden vítězný bod a doberete si dvě karty. KONSTANTIN ROKOSSOVSKIJ Při útoku sovětských zásobených jednotek obsahujících alespoň jednu tankovou a jednu pěchotní jednotku proveďte posun o jeden sloupec poměru sil vpravo (1 ). LEBENSRAUM (ŽIVOTNÍ PROSTOR) Pokud je na území SSSR alespoň 1 německá jednotka, získáte jeden vítězný bod, pokud ne, jeden vítězný bod ztrácíte. Poté si doberte jednu TĚŽKÉ DĚLOSTŘELECTVO Zahrajte před hodem na jeden útok a zrušte v tomto boji efekty pevnostních jednotek a/nebo Volksšturmu. FESTUNG DEUTSCHLAND Zahrajte v průběhu své fáze organizace a znovu vybudujte jednu trvale odstraněnou německou pevnostní jednotku. FINSKÁ VÁLKA Pokud Sověti ovládají Finsko, NÁBOR VOLKSŠTURMU Zahrajte v průběhu své organizační fáze. Můžete znovu vybudovat až tři vyřazené jednotky Volksšturmu. BALKÁNSKÁ POLITIKA Pokud Sověti ovládají Finsko, 49 POSVÁTNÉ VÝCHODNÍ PRUSKO Pokud Osa kontroluje Königsberg, Poté si doberte jednu HURÁÁÁ! Při sovětském útoku na město ve Velkém Německu posuňte poměr sil o jeden sloupec vpravo (1 ) WACHT AM RHEIN Můžete trvale odstranit ze hry jednu německou jednotku, která není typu Volksšturm/pohotovostní/posádka a získat tím jeden vítězný bod. Pokud nedojde k odstranění, jeden vítězný bod ztrácíte. POSLEDNÍ TLAK! Poté co je použit výsledek EX, vyřešte boj ještě jednou s použitím stejných jednotek. GOTTHARD HEINRICI Zahrajte po hodu kostkou v průběhu sovětského útoku. CA. Protiútok musí být okamžitě povinně proveden. JOSIP BROZ TITO Pokud Sověti kontrolují obě balkánské oblasti a Bělehrad, Poté si doberte jednu 52 VOLKSGRENADIERS Zahrajte v průběhu své organizační fáze. Karta má hodnotu dvou odhozených karet místo jedné. SOVĚTSKÁ ODPLATA balíček a vytvořte tak nový dobírací balíček. Poté si doberte novou kartu jako náhradu. 53 GÖTTERDÄMMERUNG! balíček a vytvořte tak nový dobírací balíček. Poté si doberte novou kartu jako náhradu. STALINOVY TANKY Pokud Sověti mají při útoku bonus obrněnců, posune se sloupec poměru sil o dva vpravo (2 ) místo jednoho. 54

7 55 55 NĚMECKÝ NĚMECKÝ ŽOLÍK ŽOLÍK SOVĚTSKÝ SOVĚTSKÝ ŽOLÍK ŽOLÍK HITLEROVA VÁLKA STALINOVA VÁLKA Po zahrání dejte okamžitě tuto kartu soupeři. Zahrajte na konci své karetní fáze. Můžete odhodit libovolný počet karet z ruky a dobrat za ně nové, nebo zahrajte kdykoliv jako běžné odhození karty. Po zahrání dejte okamžitě tuto kartu soupeři. Zahrajte na konci své karetní fáze. Můžete odhodit libovolný počet karet z ruky a dobrat za ně nové, nebo nahradit jednu vyřazenou jednotku (7.9).

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci K dispozici máte dvě verze: 1) s bílým pozadím pro úsporný tisk 2) s barevným pozadím, pokud se vám bude víc líbit Jedná se o oboustranný

Více

I. Nové terény. Russian Villages. City Ruins. Winter Forest. Zákop. Ruská vesnice. Pravidla stejná, jako pro Města a vesnice (základní var.

I. Nové terény. Russian Villages. City Ruins. Winter Forest. Zákop. Ruská vesnice. Pravidla stejná, jako pro Města a vesnice (základní var. Východní fronta Pravidla I. Nové terény Zákop Trenches Pohyb: Pěchota nebo tanky, které vstoupí do zákopu, masí zastavit a jejich další pohyb je možný až v příštím kole. Zákopy jsou nepřístupné pro dělostřelectvo.

Více

No Retreat! 2nd Edition Feb L i v i n g R u l e s ř í j e n e d i c e, ú n o r

No Retreat! 2nd Edition Feb L i v i n g R u l e s ř í j e n e d i c e, ú n o r No Retreat! 2nd Edition Feb. 2012 1 V ý c h o d n í f r o n t a : 1 9 4 1-1 9 4 5 K N I H A P R A V I D E L L i v i n g R u l e s ř í j e n 2 0 1 1 2. e d i c e, ú n o r 2 0 1 2 [1.0] ÚVOD............................

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO SETUP karty: každý hráč si náhodně vylosuje 6 karet, zvolí jednu a současně s ostatními hráči ji odkryje. města: každý hráč si zvolí barvu jednotek a umístí hlavní město. Při hře dvou, tří a čtyř hráčů

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

1. Cíl hry. 2. Komponenty

1. Cíl hry. 2. Komponenty 1. Cíl hry Hráči se stávají dračími Akolyty, kteří hledají magické krystaly, aby se stali dračími králi či královnami. Krystalem zobrazeným na kartě bojiště je odměněn hráč, který vyhraje boj na bojišti,

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

VÁLEČNÝ STAV KORUPCE OBLÉHÁNÍ TROJSKÝ KŮŇ SOCHY TROJÚHELNÍKOVÝ OBCHOD

VÁLEČNÝ STAV KORUPCE OBLÉHÁNÍ TROJSKÝ KŮŇ SOCHY TROJÚHELNÍKOVÝ OBCHOD VÁLEČNÝ STAV KORUPCE Všichni hráči se zúčastní skryté dražby pomocí kostiček železa. Všechny nabídky se vracejí vlastníkům zpět. Hráč, který vsadil nejvíce (remíza se nepočítá), odstraní jednoho občana

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Strážci západu (Wardens of the West)

Strážci západu (Wardens of the West) Strážci západu (Wardens of the West) Uvnitř tohoto rozšíření pro hru Battles of Westeros (BoW) naleznete nové jednotky a velitele pro všechny hráče rodu Lannisterů. Toto rozšíření kromě nových pravidel

Více

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion Po zničující válce je všemi hlavními rasami galaxie uzavřen mír a vytvořena Aliance. Prvním krokem Aliance je vytvoření

Více

Cíl y. Počet áčů. Cíl é skóre

Cíl y. Počet áčů. Cíl é skóre Stev Aram i Mathieu L e Pravidla y Úvod Je cirkusová sezóna. Principálové velí chvátat od štace ke štaci, protože kdo rychleji přepraví svůj cirkus, má pak víc času na přípravu grandiózního vystoupení.

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

Počet hráčů: 2-4 Herní doba: 45 minut Věk: od 12 let

Počet hráčů: 2-4 Herní doba: 45 minut Věk: od 12 let Úvod Počet hráčů: 2-4 Herní doba: 45 minut Věk: od 12 let Dokážete vybudovat největší vlakovou linku v Japonsku? Nyní máte šanci to zjistit! Trains je hra na principu deckbuilding, ve které se snažíte

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

zlaté pravidlo použití této knihy Příručka

zlaté pravidlo použití této knihy Příručka použití této knihy Příručka zlaté pravidlo Tento text poskytuje hráčům podrobného průvodce obsahujícího pokročilé postupy a vysvětlení pravidel, které mají pomoci řešit nastalé herní situace. Je doporučeno,

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Může být přátelství silnější než válka? Na váš rozkaz! Autoři: Fabien Riffaud a Juan Rodriguez Výtvarník:Tignous Překlad: Michal Kohoutek

Může být přátelství silnější než válka? Na váš rozkaz! Autoři: Fabien Riffaud a Juan Rodriguez Výtvarník:Tignous Překlad: Michal Kohoutek Může být přátelství silnější než válka? Na váš rozkaz! Autoři: Fabien Riffaud a Juan Rodriguez Výtvarník:Tignous Překlad: Michal Kohoutek 4. duben 1916 - Válka pokračuje. Zákopy se staly naším novým domovem.

Více

Vítejte u druhého rozšíření s názvem Memoir '44: The Eastern Front. (Memoir '44: Východní fronta) Richard Borg

Vítejte u druhého rozšíření s názvem Memoir '44: The Eastern Front. (Memoir '44: Východní fronta) Richard Borg (Východní fronta) 1 Vítejte u druhého rozšíření s názvem Memoir '44: The Eastern Front. (Memoir '44: Východní fronta) Předmluva Od zamrzlých břehů Ladožského jezera až po hořící ruiny Stalingradu. Můžete

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ.

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ. Collinův meč Nezovo kladivo +2 Bojovník Tyldin palcát Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze (místo +2). TILDA Lilyin luk Mystik Dýka Dýka Pokud

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

[cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png>

[cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> 2. SVĚTOVÁ VÁLKA VÝCHODNÍ FRONTA 1941 OPERACE BARBAROSSA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÁ

Více

Herní materiál: 60 karet kořisti Ve hře je 10 sad (barev) po 6 kartách v hodnotách 2 7 (s výjimkou mořských panen, které mají hodnoty 4 9).

Herní materiál: 60 karet kořisti Ve hře je 10 sad (barev) po 6 kartách v hodnotách 2 7 (s výjimkou mořských panen, které mají hodnoty 4 9). V této hře budete pokoušet své štěstí v roli pirátů snažících se nahromadit co největší lup. Ale pozor! Budete-li chamtiví příliš, přijdete o všechno! Hra Karty mrtvého muže je určena pro 2 až 4 piráty

Více

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

V elk é B ritá nie. F r a ncie

V elk é B ritá nie. F r a ncie 30 N ě m eck a V elk é B ritá nie F r a ncie SSSR USA 1 k a rta trosek 9 poč áteční sa dy pro 6. hr áče 6 12 m edailí V elk é B ritá nie 9 štá bů 6 oboustr a n ných př ehledov ých 3 2 12 pr ázdné k a rty

Více

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

KLEOPATRA & SPOLEČENSTVÍ ARCHITEKTŮ

KLEOPATRA & SPOLEČENSTVÍ ARCHITEKTŮ 1 KLEOPATRA & SPOLEČENSTVÍ ARCHITEKTŮ V krabici jste nalezli herní prvky: - 89 korupčních amuletů Vykopávky - 15 nilských kupců - talenty z Faraónova pokladu (108) Obsah vykopávek: 10 figurek sošek Anubise

Více

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny.

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny. Pravidla hry Vítejte v RUNEBOUNDU Svět RUNEBOUNDU je magický, nebezpečný svět mocných čarodějů, vznešených rytířů, strašlivých monster a potrhlých tyranů. Je to svět velkých úkolů a pozoruhodných skutků.

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Akční karty, karty akce Akční karty přinášejí během hry určité výhody a možnosti pro hráče. Akční karty mají základní barvu bílou.

Akční karty, karty akce Akční karty přinášejí během hry určité výhody a možnosti pro hráče. Akční karty mají základní barvu bílou. Vysvětlivky Tyto vysvětlivky shrnují základní pojmy a měly by ulehčit pochopení hlavně novým hráčům. Díky obrovskému množství kombinací různých karet se může vyskytnout mnoho zvláštních případů, které

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

Karetní hra TÉMA HRY OBSAH HRY

Karetní hra TÉMA HRY OBSAH HRY TÉMA HRY Karetní hra TÉMA HRY Údolí Loiry v 15. století. Hráči pomocí strategického obchodování a prodeje budují v roli vlivných šlechticů svá panství. Zahrávání karet, které slouží jako kostky, udává

Více

hraješ-li za Osu (Německo) je tvým cílem získání měst a městeček v ceně 24 vítězných bodů.

hraješ-li za Osu (Německo) je tvým cílem získání měst a městeček v ceně 24 vítězných bodů. HISTORIE Wacht am Rhein neboli Stráž na Rýnu byla německým kódovým označením pro protiútok, který se uskutečnil na konci 2. sv. války. Cílem bylo ovládnutí přístavního města Antwerpy. Počítali s tím, že

Více

VEDENÍ VÁLKY VE WESTEROSU

VEDENÍ VÁLKY VE WESTEROSU VEDENÍ VÁLKY VE WESTEROSU Battlelore: Battles of Westeros (BoW) je hra založená na scénářích, které umožňují hráčům vytvoření válečných střetů v epickém fantasy světě od George R.R. Martina, autora knižní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS I. ÚVOD Commands & Colors: Napoleonics není příliš složitá hra. Je založena na sledu her Commands & Colors, ve kterých karty velení řídí pohyb, který současně vytváří mlhu

Více

Wars of the Reformation 1517 1555 1. Reformační války 1517-1555. Ed Beach PRAVIDLA. 2. vydání

Wars of the Reformation 1517 1555 1. Reformační války 1517-1555. Ed Beach PRAVIDLA. 2. vydání Wars of the Reformation 1517 1555 1 Reformační války 1517-1555 Ed Beach PRAVIDLA 2. vydání GMT Games, LLC P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308 www.gmtgames.com 2010 Games, LLC 0512 2 1. OBSAH... 3 2.

Více

Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik

Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik Myšlenka hry Píše se rok 1701. Dle rozkazu královny jste se vydali osídlovat nové ostrovy a budovat nové kolonie. Musíte udělat vše pro bohatství a slávu koruny.

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL Hra pro až 4 hráče od 8 let n abwe chsl slun ungs gsre ic he s Le ge spie l fü r bis 4 Spie iele r ab 8 Jah ahre Autor: Michael Kiesling Redaktor: Stefan Brück Design pravidel hry: Harald Lieske Překlad:

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více

Axis & Allies EUROPE (Osa & spojenci EVROPA)

Axis & Allies EUROPE (Osa & spojenci EVROPA) Axis & Allies EUROPE (Osa & spojenci EVROPA) POČET HRÁČŮ: 2 až 4 VĚK: 12 a více OBTÍŽNOST Náročná Středně těžká Jednoduchá KOMPONENTY Herní plán - mapa 369 plastových figurek Průmyslové výrobní prostředky

Více

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY CÍL HRY agresivní bojové a dobyvačné hře, kdy budete obsazovat města protivníků. V této hře stupeň města představuje přesně to množství vítězných bodů, které hráč právě vlastní, když dané město kontroluje.

Více

Pravidla k deskové hře Axis&Allies D-Day

Pravidla k deskové hře Axis&Allies D-Day Pravidla k deskové hře Axis&Allies D-Day Shaef_OP SHAEF 83/06 TOR 060930B June Štábní rozkaz Odchozí zpráva Filed 0s0800HG June Od:Velitelství Shaef, od generála Eisenhovera Pro: Allpers AEF, obecně informační

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

JAMBO. Cíl hry Vyhrává ten, komu se podaří vydělat více zlata.

JAMBO. Cíl hry Vyhrává ten, komu se podaří vydělat více zlata. JAMBO Rüdiger Dorn Pozadí hry Pozdravem Jambo vítají ve svahilštině zdatní prodavači své koupěchtivé zákazníky. Již před staletími existovala v srdci Afriky kvetoucí obchodnická kultura. Zdaleka sem přicházelo

Více

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý)

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý) Michael Kiesling Hráči představují vůdce vikingských kmenů, které se z pevniny vydávají na moře a objevují a osídlují neznámé ostrovy. Na ostrovech těží zlato a bojují proti nepřátelským lodím. Zvítězí

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

2 až 4 hráče ve věku 10 a více 20-40 zápis

2 až 4 hráče ve věku 10 a více 20-40 zápis 0. 2 ule sv aft R Dr ech Cz Cech neobyčejných prodejců 2 až 4 hráče ve věku 10 a více 20-40 zápis Nacházíme se ve věku velkých objevů. Nové a skvělé předměty nacházejí cestu do rukou největších obchodníků.

Více

Pravidla ustupování... 21 Princezny... 21 Pevnosti... 21 [Barbaři]... 22 Pravidla ústupu barbarů... 22 Přidělování poškození... 22 [Válka]...

Pravidla ustupování... 21 Princezny... 21 Pevnosti... 21 [Barbaři]... 22 Pravidla ústupu barbarů... 22 Přidělování poškození... 22 [Válka]... PRAVIDLA HRY [Obsah] [Obsah]... 1 [Seznam obrázků]... 3 [Seznam tabulek]... 3 [Úvod]... 4 Cíl hry... 4 Počet hráčů a délka hry... 4 [Obsah hry]... 5 [Příprava hry]... 7 Zvolte si barvu... 7 Zvolte si zemi...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček

JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček PRAVIDLA HRY 1 JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček a příručka! Poté stačí vyzvat kamaráda s vlastním balíčkem na duel! 2. Na začátku každého duelu

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut 4 karty rytířů 4 karty stanů 8 karet lokací 16 karet akcí z toho 4 x E, 2 x A, 2 x T, 2 x G, 2 x Q, 4 x P 14 karet úkolů 18 karet ctností 2 přehledové

Více

2 až 4 hráče ve věku 10 a více 20-40 zápis

2 až 4 hráče ve věku 10 a více 20-40 zápis Cech neobyčejných prodejců až hráče ve věku 0 a více 0-0 zápis Nacházíme se ve věku velkých objevů. Nové a skvělé předměty nacházejí cestu do rukou největších obchodníků. A jestli je někde místo, které

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče Streetcar Linie 1 1996 Mayfair Games 1995 Goldsieber Pravidla hry Hra pro 2 5 hráčů 40 60 minut pro 5 hráčů 20 30 minut pro 2 hráče Designed by Stefan Dorra CZ překlad: Merlin 2009, runebound@gmail.com,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Zbraň - bodná. Kartu hraj během fáze plánovaní bitvy. Před bitvou zabiješ protivníkova vůdce.

Zbraň - bodná. Kartu hraj během fáze plánovaní bitvy. Před bitvou zabiješ protivníkova vůdce. LASGUN Zbraň - speciální KRISPEL Zbraň - bodná MÓLSKÁ PISTOLE Zbraň - střelná Bez ohledu na zahranou obrannou kartu je protivníkův vůdce zabit. Pokud některá ze stran použije štít, zemřou oba vůdci, jsou

Více

DOBYVATELÉ VESMÍRU MIMOZEMSKÉ ARTEFAKTY (Alien Artifacts)

DOBYVATELÉ VESMÍRU MIMOZEMSKÉ ARTEFAKTY (Alien Artifacts) DOBYVATELÉ VESMÍRU MIMOZEMSKÉ ARTEFAKTY (Alien Artifacts) Tom Lehmann Když byl nedaleko jedné trpasličí hvězdy nalezen obrovský tajuplný mimozemský prstenec, vyrazily na cestu soupeřící průzkumné týmy,

Více

kompletní překlad pravidel do čestiny

kompletní překlad pravidel do čestiny kompletní překlad pravidel do čestiny Vítejte 6. červenec 1944. Den D byl prohlášen za "nejdelší" den války a přesto byl jen začátkem spojenecké ofenzívy do západní Evropy - ofenzívy, která trvala téměř

Více

Pravidla. Chcete-li být úspěšný, musíte jako admirál zvážit možná rizika a nebát se je přijmout. Herní plán:

Pravidla. Chcete-li být úspěšný, musíte jako admirál zvážit možná rizika a nebát se je přijmout. Herní plán: Pravidla Během druhé světové války, nekonečné vody Tichého oceánu hořely v bitvách, v nichž japonští císařští tygři a orli stáli před americkými námořníky, vojáky a piloty. Ve hře Pacific 1942, vaše jednotky

Více

Přehled hry Délka hry: 5 minut Počet hráčů: 2 Každý hráč reprezentuje jeden klan, který usiluje o získání kontroly nad královstvím.

Přehled hry Délka hry: 5 minut Počet hráčů: 2 Každý hráč reprezentuje jeden klan, který usiluje o získání kontroly nad královstvím. TM Historie Skotská vysočina, 13. století Krysí válka mezi Eidamáky a Hermelíny se táhne již od nepaměti a vznikla údajně proto, že princ Plesnivec urazil princeznu Eidamínu, když jí na bále při tanci

Více

Příprava hry. Centrální karty

Příprava hry. Centrální karty Jak se má chovat pravý viktoriánský gentleman? Měl by starostlivě pečovat o svůj majetek, účastit se opulentních hostin, dělat dojem na vlivné osoby Jinými slovy, pravý viktoriánský gentleman je nesnesitelně

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

Dreadfleet Přízračné koráby Český překlad velkých karet

Dreadfleet Přízračné koráby Český překlad velkých karet Dreadfleet Přízračné koráby Český překlad velkých karet Překlad: Tangram 1) Kompletní velké karty ) Komprimováno pro účely Zatrolených her ) Chcete-li lepší rozlišení, napište mi soukromou zprávu na Zatrolených

Více

Stavba Město. Město Odinův chrám (1x) Po postavení Chrámu si ihned vezmi 1 kartu z libovolného (svého) dobíracího balíčku. Stavba Město.

Stavba Město. Město Odinův chrám (1x) Po postavení Chrámu si ihned vezmi 1 kartu z libovolného (svého) dobíracího balíčku. Stavba Město. Jednotka - Hrdina Bran, chrámový bojovník Vyložení: na vlastní Chrám. Ihned si vezmi 2 karty z (vlastních) dobíracích balíčků. Tvůj Chrám je chráněn proti všem akčním kartám, efektům karet výstavby a událostem.

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

Mississippi Queen. Autor: Walter Hodel Překlad: Michal Snoopyx Jurčík, 2009 Pro 3-5 hráčů ve věku od 10 let. cílové doky. říční pole.

Mississippi Queen. Autor: Walter Hodel Překlad: Michal Snoopyx Jurčík, 2009 Pro 3-5 hráčů ve věku od 10 let. cílové doky. říční pole. Mississippi Queen Autor: Walter Hodel Překlad: Michal Snoopyx Jurčík, 2009 Pro 3-5 hráčů ve věku od 10 let Utkejte se s ostatními kapitány parníků a jejich "královnami"o titul Královna Mississippi, nejrychlejší

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

Rozdmýchání plamenů. Očarování Aura

Rozdmýchání plamenů. Očarování Aura Chandřina zuřivost Rozdmýchání plamenů Síla ohně Očarovaný Chodec získá +1, dokud není vázán. Rozdmýchání plamenů může očarovat pouze tvého Chodce. Všechny tvé figurky ve vzdálenosti až 4 pole čistého

Více

A Game of Trones základní pravidla

A Game of Trones základní pravidla A Game of Trones základní pravidla základní pravidla doplněněná o update ( verze 3.7 ) z 07/27/2004 úvod A Game of Thrones je sběratelská karetní hra podle knižního fantasy cyklu Píseň ohně a ledu od G.

Více

DÉLKA HRY: 60 až 90 minut VĚK: 12+ HRÁČŮ: 2 až 4

DÉLKA HRY: 60 až 90 minut VĚK: 12+ HRÁČŮ: 2 až 4 DÉLKA HRY: 60 až 90 minut VĚK: 12+ HRÁČŮ: 2 až 4 OBSAH Cíl hry 3 Příprava 4 Průběh hry 5 1. Rozmístění 5 2. Pohyb 6 Kontrolovaný hex 6 Sporný hex 6 Ústup 6 Dračí dech 7 3. Průzkum 7 4. Boj 8 Bitevní poředí

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

AGE OF CONAN HYBORSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ Kickstarter Edition PŘEKLADY KARET

AGE OF CONAN HYBORSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ Kickstarter Edition PŘEKLADY KARET AGE OF CONAN HYBORSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ Kickstarter Edition PŘEKLADY KARET ARTEFAKTY A BONUSOVÁ KARTA CONANA Kobří koruna (The Cobra Crown) K získání jsou zapotřebí: poklady Pokud zvítězíte v intrikovém střetu

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

Obsah hry. 1 herní plán 44 karet pohybu. 44 karet štěstěny. 10 lodí (2 vojenské lodě + 1 obchodní a 1 pirátská loď pro každého hráče)

Obsah hry. 1 herní plán 44 karet pohybu. 44 karet štěstěny. 10 lodí (2 vojenské lodě + 1 obchodní a 1 pirátská loď pro každého hráče) Pravidla 2 Jménem svého národa velíte flotile lodí v zapadlém koutě Karibiku. V každém tahu budete pohybovat svou obchodní lodí, pirátskou lodí a válečnými loděmi, abyste získali dublony. Toto bohatství

Více

OBSAH HRY JAK VYHRÁT. Stále se musíš stát nejmocnějším hrdinou Dice Townu, shromažďováním zlata, peněz, zboží a majetků s ranči a pozemky.

OBSAH HRY JAK VYHRÁT. Stále se musíš stát nejmocnějším hrdinou Dice Townu, shromažďováním zlata, peněz, zboží a majetků s ranči a pozemky. PRAVIDLA HRY 2 Malé město Dice Town láká více a více dobrodruhů, vábí zlatem a jednoduše získanými penězi. Aby všechny uspokojilo, všechny obchody a atrakce na hlavní ulici nabízejí nové možnosti. JAK

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť

Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť PRAVIDLA HRY Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť... se jejím vydáním plní jeden z mých životních snů;... hra vyjadřuje můj hluboký vztah k

Více

KACÍŘI a bitva o Evropu

KACÍŘI a bitva o Evropu KACÍŘI a bitva o Evropu Historická karetní hra Kacíři jsou karetní hra na motivy náboženských bojů v 15.-17. století, v níž se hrající snaží získat evropská města pro náboženskou frakci, kterou si vybrali.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více