LIDSKÉ REZERVY. Vyberte až dvě jednotky z políček otřesených, zničených nebo zajatých jednotek. Tyto jednotky položte na políčko pohyb po železnici.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIDSKÉ REZERVY. Vyberte až dvě jednotky z políček otřesených, zničených nebo zajatých jednotek. Tyto jednotky položte na políčko pohyb po železnici."

Transkript

1 ERICH VON MANSTEIN V průběhu vaší bojové fáze můžete zdvojnásobit sílu jedné ze svých zásobených německých jednotek nebo v průběhu sovětské bojové fáze můžete položit až dvě značky protiúder. (10.1.2), které mohou být od sebe vzdálené maximálně dva hexy. STAVKA (Vrchní velení ozbrojených sil) Vezměte si do ruky vrchní kartu z odhazovacího balíčku. GOTT MIT UNS Můžete zahrát (nesmíte však akci opakovat) událost Osy z vrchní karty v odhazovacím balíčku bez ohledu na symbol iniciativy na kartě. Akce musí odpovídat načasování. LIDSKÉ REZERVY Vyberte až dvě jednotky z políček otřesených, zničených nebo zajatých jednotek. Tyto jednotky položte na políčko pohyb po železnici. PŘEVELENÉ ODDÍLY Zahrajte v průběhu své organizační fáze. Nahraďte jednu jednotku z políček zničených nebo zajatých jednotek. (Pouze díky této kartě lze zahrát událost i v roce Po roce 1941 akce stojí dvě karty). ČERNOMOŘSKÁ FLOTILA Zahrajte před hodem kostkou v boji odehrávajícím se na přímořském hexu Černého moře. V jedné bitvě v útoku nebo v obraně můžete posunout výsledný poměr sil o jeden sloupec. PRUŽNÁ OBRANA Zahrajte v průběhu jednoho útoku Sovětů, ještě před hodem kostkou. Výsledek boje je automaticky DR (obránce ustupuje). 04 ZKUŠENÍ VELITELÉ Zahrajte před hodem kostkou v jakékoli jedné bitvě: Hoďte dvěma kostkami. Výsledek jedné z nich použijte pro vyřešení boje. 05 PODPORA LUFTWAFFE Při jednom útoku získáváte jeden dodatečný posun vpravo (1 ) ve sloupci poměru sil, nebo ve fázi odstraňování značek nemusíte odložit jednu svoji nezásobenou jednotku. 06 MASKIROVKA Zahrajte okamžitě po vyhlášení německé nebo sovětské fáze dobrovolných útoků. Proveďte železniční vyložení (9.2) jedné své jednotky na vámi ovládané území s pozemní zásobovací trasou. (Tato jednotka se může účastnit bitvy, případně protiúderu). NÁJEZD JEZDECTVA Zahrajte na začátku německé organizační fáze. Umístěte značku nezásobená na libovolnou jednu nepřátelskou jednotku. PARTIZÁNI Zahrajte ve své organizační fázi: Váš protihráč musí odstranit jednu úroveň u své jednotky nacházející se na mapě. PROBLÉMY VE VÝROBĚ Můžete zahrát kdykoli a zrušit jedno právě provedené zotavení nebo nahrazení jedné sovětské jednotky. SPÁLENÁ ZEMĚ Zahrajte v německé karetní fázi a umístěte značku Scorched (spálená) na Sověty ovládané město: od teď je tento hex města brán jako bažina (včetně zásobování). Značka se odstraní v případě dobytí nebo jej může sovětský hráč odstranit ze hry ve fázi odstraňování značek. 07 NOVÝ TYP TANKU V bitvě můžete při jednom útoku použít bonus obrněnců bez ohledu na přítomnost sovětských tankových nebo mechanizovaných jednotek (ne v případě nevhodného terénu nebo počasí) nebo můžete zrušit sovětský bonus obrněnců. SPOJENECKÁ PŮJČKA A PRONÁJEM Zahrajte ve své organizační fázi (v 6. nebo v následujících kolech). Doberte si dvě karty nebo navíc vylepšete jednu sovětskou jednotku (7.2) OBLÉHACÍ DĚLOSTŘELECTVO Na počátku německé fáze boje můžete v případě, že se jedná o hex označený jako cílový, snížit (otočit) pevnostní jednotku na její stranu s oblastní pěchotou. ROTE KAPELLE Zahrajte kdykoliv. Můžete si prohlédnout karty protihráče a jednu z nich odhodit.

2 10 KESSELSCHLACHT Zahrajte na konci fáze kontroly zásobování libovolného hráče. Okamžitě odstraňte jednu sovětskou jednotku, která je označena značkou nezásobená NESTÁLE POČASÍ FEDOR VON BOCK Tuto kartu zahrajte okamžitě a poté si doberte jednu novou Pokud má toto kolo proměnlivé počasí, otočte příslušnou značku počasí. MOMENT PŘEKVAPENÍ BEZ MILOSTI! Zahrajte v průběhu karetní fáze libovolného hráče. Proveďte zdarma železniční naložení a vyložení (9.0) až dvou sovětských jednotek. Zahrajte před hodem v libovolné bitvě. Způsobíte tak dodatečnou ztrátu jedné úrovně jedné jednotce, každé ze stran účastnící se bitvy (Ztrátu zaznamenejte po kompletním vyřešení bitvy). 13 LETNÍ TAŽENÍ 14 NEZKUŠENÍ SOVĚTŠTÍ DŮSTOJNÍCI Zahrajte v případě jasného počasí ve své karetní fázi odhození karet. Můžete si dobrat tři karty. Ve své následující bojové fázi musíte vyhlásit alespoň tři útoky, jinak přijdete o jeden vítězný bod. důvodu) sovětskou Nepočítá se mezi karty zahrané v bitvě. GENERÁL ZIMA PŘIPRAVA OFENZÍVY Tuto kartu zahrajte okamžitě a poté si doberte jednu novou Událost můžete provést až na tři sousedící hexy. Na každý z těchto hexů umístěte navíc jednu jednotku. V případě, že na konci vaší bojové fáze budou jednotky stále shromážděny, tak musí jedna jednotka ustoupit. Pokud má být následující kolo proměnlivé počasí a pokud to je možné, otočte značku počasí na 16 NOSITELÉ ŽELEZNÉHO KŘÍŽE Můžete opakovat jeden hod kostkou. Tuto možnost můžete nařídit i svému protihráči. NKVD Zahrajte před jedním německým útokem: Oba hráči hodí kostkou.ten, jehož hod bude nižší, ztratí jednu úroveň jednotky. Žádné postupy ani ústupy nejsou povoleny. V případě shody bude bitva řešena dle tabulky CRT jako obvykle Pokud je tato karta odhozena kvůli nahrazení jednotky, tak si doberte jednu novou 17 GENERÁL BAHNO Tuto kartu zahrajte okamžitě a poté si doberte jednu novou Pokud má následující kolo proměnlivé počasí, otočte značku počasí na stranu bahno (Mud). 15 SOVĚTSKÉ LOGISTICKÉ PROBLÉMY Zahrajte kdykoli v sovětské bojové fázi. Všechny sovětské útoky mají po zbytek této fáze postih posun -1 na sloupci poměru sil ( 1). SPORNÁ HITLEROVA NAŘÍZENÍ důvodu) německou Poté si doberte novou Nepočítá se mezi karty zahrané v bitvě. 18 GENERÁLNÍ ŠTÁB OPERATIVNÍ ZÁLOHY V průběhu pohybové fáze přidejte dva body pohybu všem zásobeným jednotkám nebo všechny vítězné jednotky v jedné bitvě se mohou posunout o jeden hex dále.terén a počasí postup zastavuje. Po sovětské pohybové fázi avšak před bojovou fází můžete přesunout jednu zásobenou (nyní zkontrolujte) jednotku, která není v EZOC a nemá na sobě značku protiúder až o polovinu jejích bodů pohybu (zaokrouhleno nahoru). INFILTRAČNÍ TAKTIKY ZPÁTKY ANI KROK! Jedna německá jednotka může být na společném hexu s jinou jednotkou napadena odděleně. Není povolen postup po boji, dokud není poražena také druhá jednotka. německé bojové fáze. Všechny výsledky DR se po zbytek této fáze mění na EX.

3 POTULNÝ KOTEL Všechny jednotky mohou ustoupit bez jakéhokoli postihu z 1 bitvy bez ohledu na jejich stav zásobování, skrz nepřátelské zóny kontroly. PROTIBOLŠEVICKÁ KRUCIÁDA balíček a vytvořte tak nový dobírací balíček. Za tuto kartu si novou kartu nedobíráte. OKH (Vrchní velení pozemní armády) Prohlédněte odhazovací balíček a vyberte jednu kartu, kterou si doberete do ruky. Připomenutí: Stejná událost nemůže nastat dvakrát ve stejném hráčově kole. HITLER NAŘIZUJE ÚTOČIT! Zahrajte na začátku kola soupeře. Německý hráč musí ve své bojové fázi vyvolat alespoň tři dobrovolné útoky, jinak ztrácí 1 vítězný bod. HLAVNÍ OFENZÍVA Ve fázi odhazování karet můžete tuto kartu spolu s další kartou odhodit a dobrat si čtyři nové karty. V příští bojové fázi musíte vyvolat alespoň čtyři útoky, jinak ztratíte 2 vítězné body. Tuto událost lze provést pouze za jasného počasí, případně za sněhu. RUSKÝ PARNÍ VÁLEC Každá sovětská značka Shock! přidává posun o dva sloupce poměru sil (místo běžného o jedna). Tato událost platí pouze v tomto kole. ALBERT SPEER REORGANIZUJE EKONOMIKU Zahrajte kdykoliv. Doberte si do ruky tři karty a poté jednu kartu z ruky odhoďte STALIN NAŘIZUJE ÚTOČIT! Zahrajte na začátku sovětského kola. Sovětský hráč musí ve své bojové fázi vyvolat nejméně tři dobrovolné útoky, jinak ztrácí 1 vítězný bod. 24 BRAŇTE ZA KAŽDOU CENU! sovětské bojové fáze. Všechny výsledky DR se po zbytek této fáze mění na EX. GEORGIJ ŽUKOV Můžete buď použít německou CRT pro vyhodnocení až dvou sovětských útoků (vzdálených od sebe nejvíce dva hexy), nebo donutit německého hráče použít sovětskou CRT pro vyhodnocení jednoho svého útoku. ŠTURMOVIKY! Zahrajte před jedním sovětským útokem vedeným zásobenými jednotkami a přidejte v roce 1943 čtyři a od roku 1944 šest bodů síly. STRATEGICKÉ REZERVY Zahrajte na závěr fáze boje libovolného hráče a vraťte na mapu jednu sovětskou jednotku z políčka vyřazených nebo otřesených jednotek, a to prostřednictvím pohybu po železnici. JEDNOTKY ERSATZ Zahrajte v průběhu vaší organizační fáze. Získáte jako zvláštní posily dvě jednotky Kampfgruppe. Jednotky si vezměte z políčka pohotovostních jednotek. 25 MOBILNÍ OBRANA Zahrajte v průběhu kroku protiúderů v sovětské bojové fázi. Odhození této karty se počítá jako odhození dvou karet. 26 PŘECHOD ŘEKY Zahrajte v boji před hodem kostkou a zrušte tím posun poměru sil za obráncův obranný bonus při překročení řeky. Při výsledku - (bez efektu) hoďte znovu kostkou. 27 ZA RODINU! Zrušte následující krok C: kontrola vítězství na náhlou smrt nebo zahrajte kdykoliv a doberte si dvě karty. NA BERLÍN! Můžete provést (ne opakovat) sovětskou událost na vrchní kartě v odhazovacím balíčku (událost musí odpovídat načasování a iniciativě). IVAN KONĚV Zahrajte před jedním sovětským útokem vedeným zásobenými jednotkami, kde je poměr sil 2-1, nebo lepší. Výsledek je automaticky DR.

4 SOVĚTSKÉ POTÍŽE sovětské bojové fáze. V jedné bitvě před hodem kostkou posuňte sloupec poměru sil o jeden vlevo ( 1). WALTER MODEL Zahrajte poté, co bylo hozeno kostkou při jednom sovětském útoku a zdvojnásobte sílu obrany jedné zúčastněné zásobené německé jednotky (Přepočítejte poměr sil a použijte nový výsledný sloupec). POSLEDNÍ REZERVY Zahrajte v průběhu karetní fáze libovolného hráče. Okamžitě můžete umístit jako náhradu až dvě jednotky Osy. Po zahrání této události si odeberte jeden vítězný bod. KAŤUŠE Posuňte sovětský útok vedený zásobenými jednotkami v roce 1943 o jeden sloupec poměru sil vpravo (1 ) a od roku 1944 o dva sloupce vpravo(2 ). ÚTOKY VE VLNÁCH Zahrajte po sovětské bojové fázi a vyvolejte jeden nový útok. Můžete použít jednotky, které již v tomto kole útočily. ANDREJ JEREMENKO Zahrajte poté, co bylo hozeno kostkou při jednom z útoků Osy. Posuňte sloupec poměru sil o jedna vlevo ( 1). STALINŮV ZÁSAH důvodu, kromě zisku nahrazení sovětských jednotek) sovětskou kartu a vezměte si ji do ruky. Nepočítá se mezi karty zahrané v bitvě. SPOJENECKÉ STRATEGICKÉ BOMBARDOVÁNÍ! Zrušte právě jedno provedené německé nahrazení jednotky (i kdyby je stálo dvě karty) PROTIOFENZÍVA Zahrajte před hodem kostkou v průběhu sovětského útoku. CA. Protiútok musí být povinně proveden. RUSKÁ ODVAHA Zahrajte v průběhu kroku protiúderů v rámci německé bojové fáze. Odhození této karty se počítá jako odhození dvou karet. NESEZÓNÍ POČASÍ VZEPĚTÍ ZBROJNÍHO PRŮMYSLU 33 Tuto kartu zahrajte okamžitě a poté si doberte jednu novou Pokud má toto a/nebo následující kolo proměnlivé počasí, otočte příslušnou značku počasí. vašeho kola. Doberte si dvě karty a okamžitě získáváte jednu nahrazenou jednotku, kterou umístěte na mapu. OPĚTOVANÝ ÚDER Zahrajte na konci libovolného německého kroku závazků a odstraňte dvě značky protiúder ze sovětských jednotek. RUSKÁ HOUŽEVNATOST Zahrajte před hodem kostkou při jednom německém boji vedeném proti městu: EX. 34 NEDOSTATEK SOVĚTSKÝCH LIDSKÝCH SIL Tuto kartu můžete zahrát počínaje led/ún 44 v průběhu vaší fáze organizace a donutit tak Sověty ztratit dvě úrovně ze svých zásobených, ne pohotovostních, na mapě se nacházejících jednotek. RASPUTICA Zahrajte v průběhu německého postupu po boji. V této bitvě není možný vícenásobný postup (10.81). 35 PŘEKVAPIVÝ ÚTOK Zahrajte po sovětské pohybové fázi. Přesuňte běžným způsobem jedny německé shromážděné jednotky až o dva hexy. Pohyb musí skončit vedle nepřátelské jednotky(ek). Na německou shromážděnou jednotku umístěte značku protiúder. HITLERŮV ZÁSAH důvodu) německou kartu a vezměte si ji do ruky. 36

5 37 HEINZ GUDERIAN Zahrajte před jedním z útoků Osy, při poměru sil 3-2, nebo lepší. Výsledek je automaticky DR (obránce ustupuje). Tato karta může být použita pouze v případě, že v tomto boji má Osa bonus obrněnců. OFENZÍVA ZÁPADNÍCH SPOJENCŮ Pokud je to možné, musí Osa odhodit dvě karty dle svého výběru nebo odhodit jednu kartu a přijít o jednu úroveň u své jednotky. 40 DAS VATERLAND (OTČINA) Zrušte následující krok C: kontrola vítězství na náhlou smrt nebo zahrajte kdykoli a doberte si dvě karty. VELKÁ VLASTENECKÁ VÁLKA balíček a vytvořte tak nový dobírací balíček. Za tuto kartu si novou kartu nedobíráte. 43 PANZERBLITZ! Zahrajte na konci sovětské pohybové fáze pouze za jasného počasí Přemístěte všechny svoje zásobené (zkontrolujte) pancéřové jednotky, které nejsou v EZOC, nebo na sobě nemají značku protiúder až za dva body pohybu. HRDINOVÉ SOVĚTSKÉHO SVAZU Můžete nechat opakovat jeden hod kostkou po hodu libovolného hráče. 38 ZÁTARASY Zahrajte před jedním sovětským útokem: Oba hráči hodí kostkou: Kdo hodí méně, ztrácí jedna jeho jednotka jednu úroveň. V případě shody ztrácí jednu úroveň jednotky obou hráčů. Poté hoďte znovu. Postup po boji a ústupy nejsou povoleny. 39 OPERATIVNÍ PŘESUNY Zahrajte na konci sovětské pohybové fáze. Smíte pohnout o jeden bod pohybu libovolným počtem jednotek, které nejsou v EZOC, nebo označeny značkou protiúder. NOVÍ BRANCI PŘEDMOSTÍ Můžete zahrát kdykoliv a nahradit tak jednotku Ostatky nacházející se na mapě, vyřazenou nebo zajatou jednotkou. Zahrajte v boji před hodem kostkou a zrušte posun poměru sil za obráncův obranný bonus překročení řeky. Výsledek - (bez efektu) se nyní stává EX. 41 OPEVŇOVACÍ PRÁCE Zahrajte ve vaší fázi organizace a umístěte značku Defense works (opevňovací práce) na Němci kontrolovaný hex. Tento hex, přináší obráncům posun v tabulce CRT o jeden sloupec poměru sil vlevo ( 1), a to dokud nebude obsazen Sověty. 42 PŘESUNUTÍ SOVĚTSKÉHO PRŮMYSLU Můžete zahrát kdykoli. Vytáhněte jednu kartu z ruky Sovětů a odhoďte ji. USTŘEDNÍ VELENÍ SEMJON TIMOŠENKO Zahrajte na konci německé fáze pohybu a přesuňte až čtyři jednotky každou o jeden hex. Jednotky nesmí začínat pohyb v EZOC a/nebo nesmí mít na sobě značku protiúder. Zahrajte v průběhu útoku Osy, ještě před hodem kostkou. CA. Protiútok musí okamžitě povinně proběhnout. 44 PAUL VON KLEIST 45 ZOUFALÁ OFENZÍVA Můžete nařídit opakování hodu kostkou, v případě výsledku bitvy - (bez efektu) způsobeného kterýmkoliv hráčem. Za jeden vítězný bod si v tomto kole můžete vzít navíc dvě značky Blitz. SPOJENCI OSY SE VZDÁVAJÍ POSLEDNÍ FAŠISTICKÝ SPOJENEC Zahrajte po německé karetní fázi: Pokud je na mapě jednotka spojenců Osy, musí Osa ze své ruky odhodit jednu kartu dle své volby. Po 10. kole musí místo toho vyřadit z mapy jednu jednotku spojenců Osy (pokud je to možné). Pokud Sověti kontrolují Budapešť, získáte jeden vítězný bod, v opačném případě jeden vítězný bod ztrácíte. Pak doberte novou

6 VŮDCŮV BUNKR Pokud se v Berlíně nachází jednotka Berlínské posádky, získáte jeden vítězný bod a doberete si dvě karty. KONSTANTIN ROKOSSOVSKIJ Při útoku sovětských zásobených jednotek obsahujících alespoň jednu tankovou a jednu pěchotní jednotku proveďte posun o jeden sloupec poměru sil vpravo (1 ). LEBENSRAUM (ŽIVOTNÍ PROSTOR) Pokud je na území SSSR alespoň 1 německá jednotka, získáte jeden vítězný bod, pokud ne, jeden vítězný bod ztrácíte. Poté si doberte jednu TĚŽKÉ DĚLOSTŘELECTVO Zahrajte před hodem na jeden útok a zrušte v tomto boji efekty pevnostních jednotek a/nebo Volksšturmu. FESTUNG DEUTSCHLAND Zahrajte v průběhu své fáze organizace a znovu vybudujte jednu trvale odstraněnou německou pevnostní jednotku. FINSKÁ VÁLKA Pokud Sověti ovládají Finsko, NÁBOR VOLKSŠTURMU Zahrajte v průběhu své organizační fáze. Můžete znovu vybudovat až tři vyřazené jednotky Volksšturmu. BALKÁNSKÁ POLITIKA Pokud Sověti ovládají Finsko, 49 POSVÁTNÉ VÝCHODNÍ PRUSKO Pokud Osa kontroluje Königsberg, Poté si doberte jednu HURÁÁÁ! Při sovětském útoku na město ve Velkém Německu posuňte poměr sil o jeden sloupec vpravo (1 ) WACHT AM RHEIN Můžete trvale odstranit ze hry jednu německou jednotku, která není typu Volksšturm/pohotovostní/posádka a získat tím jeden vítězný bod. Pokud nedojde k odstranění, jeden vítězný bod ztrácíte. POSLEDNÍ TLAK! Poté co je použit výsledek EX, vyřešte boj ještě jednou s použitím stejných jednotek. GOTTHARD HEINRICI Zahrajte po hodu kostkou v průběhu sovětského útoku. CA. Protiútok musí být okamžitě povinně proveden. JOSIP BROZ TITO Pokud Sověti kontrolují obě balkánské oblasti a Bělehrad, Poté si doberte jednu 52 VOLKSGRENADIERS Zahrajte v průběhu své organizační fáze. Karta má hodnotu dvou odhozených karet místo jedné. SOVĚTSKÁ ODPLATA balíček a vytvořte tak nový dobírací balíček. Poté si doberte novou kartu jako náhradu. 53 GÖTTERDÄMMERUNG! balíček a vytvořte tak nový dobírací balíček. Poté si doberte novou kartu jako náhradu. STALINOVY TANKY Pokud Sověti mají při útoku bonus obrněnců, posune se sloupec poměru sil o dva vpravo (2 ) místo jednoho. 54

7 55 55 NĚMECKÝ NĚMECKÝ ŽOLÍK ŽOLÍK SOVĚTSKÝ SOVĚTSKÝ ŽOLÍK ŽOLÍK HITLEROVA VÁLKA STALINOVA VÁLKA Po zahrání dejte okamžitě tuto kartu soupeři. Zahrajte na konci své karetní fáze. Můžete odhodit libovolný počet karet z ruky a dobrat za ně nové, nebo zahrajte kdykoliv jako běžné odhození karty. Po zahrání dejte okamžitě tuto kartu soupeři. Zahrajte na konci své karetní fáze. Můžete odhodit libovolný počet karet z ruky a dobrat za ně nové, nebo nahradit jednu vyřazenou jednotku (7.9).

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny.

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny. Pravidla hry Vítejte v RUNEBOUNDU Svět RUNEBOUNDU je magický, nebezpečný svět mocných čarodějů, vznešených rytířů, strašlivých monster a potrhlých tyranů. Je to svět velkých úkolů a pozoruhodných skutků.

Více

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS I. ÚVOD Commands & Colors: Napoleonics není příliš složitá hra. Je založena na sledu her Commands & Colors, ve kterých karty velení řídí pohyb, který současně vytváří mlhu

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

2 až 4 hráče ve věku 10 a více 20-40 zápis

2 až 4 hráče ve věku 10 a více 20-40 zápis 0. 2 ule sv aft R Dr ech Cz Cech neobyčejných prodejců 2 až 4 hráče ve věku 10 a více 20-40 zápis Nacházíme se ve věku velkých objevů. Nové a skvělé předměty nacházejí cestu do rukou největších obchodníků.

Více

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY CÍL HRY agresivní bojové a dobyvačné hře, kdy budete obsazovat města protivníků. V této hře stupeň města představuje přesně to množství vítězných bodů, které hráč právě vlastní, když dané město kontroluje.

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Axis & Allies EUROPE (Osa & spojenci EVROPA)

Axis & Allies EUROPE (Osa & spojenci EVROPA) Axis & Allies EUROPE (Osa & spojenci EVROPA) POČET HRÁČŮ: 2 až 4 VĚK: 12 a více OBTÍŽNOST Náročná Středně těžká Jednoduchá KOMPONENTY Herní plán - mapa 369 plastových figurek Průmyslové výrobní prostředky

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Pravidla ustupování... 21 Princezny... 21 Pevnosti... 21 [Barbaři]... 22 Pravidla ústupu barbarů... 22 Přidělování poškození... 22 [Válka]...

Pravidla ustupování... 21 Princezny... 21 Pevnosti... 21 [Barbaři]... 22 Pravidla ústupu barbarů... 22 Přidělování poškození... 22 [Válka]... PRAVIDLA HRY [Obsah] [Obsah]... 1 [Seznam obrázků]... 3 [Seznam tabulek]... 3 [Úvod]... 4 Cíl hry... 4 Počet hráčů a délka hry... 4 [Obsah hry]... 5 [Příprava hry]... 7 Zvolte si barvu... 7 Zvolte si zemi...

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Přeložil Jan Štefl 4/2008 Umělec & Dobrodinec Možnosti tématické sady Umělec a dobrodinec Tématická sada Umělec & dobrodinec je jednou z celkem

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo

Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo jmění, musejí vás navíc vyhodit z práce! Herní materiál

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Ukázky Mapy Přehled Žetonů Standardní Pátrací Hrací Kámen Bílá hranice je standardní hranice mezi dvěma Regiony. Speciální Pátrací Hrací Kámen (Společenstvo) Speciální Pátrací Hrací Kámen (Stín) Silná

Více

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien )

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) Klaus Teuber Herní materiál 2 rámečkové díly 4 přehledové karty 4 pole moře 3 pole džungle 2 pole sopek 1 pole zlatonosné řeky

Více

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut.

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. Michael Schacht Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. HERNÍ MATERIÁL 1 herní plán s mapou Afriky kniha 2 knihy karty DOBRODRUŽSTVÍ 30 karet DOBRODRUŽSTVÍ (15 s bílým okrajem, 15

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. CÍL HRY Je srpen 1942 a Japonsko okupuje velkou část Šalamounových ostrovů.

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918)

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) 1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Tento materiál slouží výhradně k

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Pravidla hry Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Připravil Jakub Dobal V této hře představujete vojenské velitele, Daimjó (japonský kníže, místodržitel), v Japonsku 16. století. Budete bránit pozici svého klanu,

Více

ZEMĚPLOCHA ANKH-MORPORK

ZEMĚPLOCHA ANKH-MORPORK ZEMĚPLOCHA ANKH-MORPORK Vítejte v Ankh-Morporku, největším, nejsmradlavějším, ale také nejzajímavějším městě na celé Zeměploše. Patricij města, lord Vetinari, zmizel a občané volají po nové vládě pevné

Více

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15 TM OBSAH ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15 OBCHOD BATTLEFIELD 3 18 BATTLELOG 19 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Herní komponenty 3 50 karet ohňostrojů česká pravidla 8 modrých žetonů 3 červené žetony 5 duhových karet 8 (používá se jen v

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království? BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v danou chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_09. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_09. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010

HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010 HINT Tahová strategie, Uživatelská dokumentace Štěpán Poljak, 2010 Obsah Úvod... 4 Instalace... 4 Spuštění... 4 Ovládání programu... 6 Popis pravidel... 6 Stručný popis... 6 Rozdělení hry na části... 6

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Fronty druhé světové války

Fronty druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise CZ Habermaaß-hra 4929 Tajná mise Tajná mise To chce pevné nervy, hra pro 2-5 tajných agentů ve věku od 8 do 99 let. Autoři: Christiane Hüpper, Miriam Košer, Markus Nikisch a Johannes Zirm Ilustrace: Heinrich

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 VĚK 12+ 2-5 HRÁČŮ SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 V srpnu 1984 vydal Milton Bradley hru Axis & Allies Classic. Seznámení s touto hrou byla pro mne velká událost. Věnoval jsem hře mnoho času a energie a odměnou

Více

/ / Vladimír Suchý. přijatelnou náhradu. (dvojdílný), na kterých stavíte své lodě

/ / Vladimír Suchý. přijatelnou náhradu. (dvojdílný), na kterých stavíte své lodě Vladimír Suchý ÚVOD Nacházíte se v polovině 19. století, kdy se rozvíjí nové technologie a vznikají moderní obchodní společnosti. Státy rozšiřují v oceánech svůj obchodní i vojenský vliv. Námořní plavba

Více

První světová válka. Vít Hradec 4. A

První světová válka. Vít Hradec 4. A První světová válka Vít Hradec 4. A Vznik Trojspolku 1879 Aliance tří císařů Rusko, Německo, Rakousko-Uhersko Rusko později vystupuje 1881 rozpory mezi Francií a Itálií v severní Africe přistoupení Itálie

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP. březen 2012

Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP. březen 2012 Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP březen 2012 Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

2 rozšíření herního plánu velkých vybavení

2 rozšíření herního plánu velkých vybavení Ještë v minulém století byla tëžba rašeliny vyøezáváním zcela bëžnÿm zpùsobem, jak zajistit vytápëní domácností ve venkovskÿch oblastech. Rašeliništë a lesy byly také využívány k rozšiøování oblastí orné

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v tuto chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě je

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ 48 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 16.12.2011

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus Mathias Kraus Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Předměty........................................... 7 3.1.1 Aréna.........................................

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Pokud čtete tuto knihu, je to proto, že se s největší pravděpodobností

Pokud čtete tuto knihu, je to proto, že se s největší pravděpodobností Pokud čtete tuto knihu, je to proto, že se s největší pravděpodobností chystáte následovat cestu těch, kdož jsou již zasvěceni do světa kouzel Ungarů, do elementální magie, a chcete postupem času také

Více

Herní materiál. Cíl hry. společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut

Herní materiál. Cíl hry. společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut Zloděj Z lo D ej Vezmi si náhodně kartu jiného hráče. Vezmi si náhodne kartu iného hráča. Přístav 1 3 Policejní stanice

Více

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Autor hry: David Bimka Spolupráce: Marek Vlha Na tajemný hrad Bahňák přijíždí nic netušící zájezd. Návštěvníci nemají ponětí, že ve zdech starobylého sídla

Více

Strážná na okamžik pohlédla na Bartoloměje Kaisse a zamračila se: Je mi líto, mistře Kaissi, ale princezna nyní nepřijímá návštěvy.

Strážná na okamžik pohlédla na Bartoloměje Kaisse a zamračila se: Je mi líto, mistře Kaissi, ale princezna nyní nepřijímá návštěvy. 2 Strážná na okamžik pohlédla na Bartoloměje Kaisse a zamračila se: Je mi líto, mistře Kaissi, ale princezna nyní nepřijímá návštěvy. Zcela zřejmě je zoufalá z uvěznění své matky. Samozřejmě, souhlasil

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Ctrl+kliknutí přenese na požadované podtéma: Běžné karty. Barbarská frakce. Římská frakce. Egyptská frakce. Japonská frakce. Sólová hra.

Ctrl+kliknutí přenese na požadované podtéma: Běžné karty. Barbarská frakce. Římská frakce. Egyptská frakce. Japonská frakce. Sólová hra. Většina potenciálně nejasných karet je vysvětlena v podrobněji přímo v pravidlech hry, na str. 11 a 12. Toto FAQ je pouze doplněk a sbírka dalších informací či pravidel, které tam nebyly zmíněny nebo se

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC

1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC Počítačový kurz Lektorky, autorky materiálů: J. Valentová, V. Iblová Obsah kurzu: 1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC 2. Trénink pohybů ruky při ovládání

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Přemyšlská pevnost a haličská fronta za první světové války. Švejk v Přemyšlu

Přemyšlská pevnost a haličská fronta za první světové války. Švejk v Přemyšlu Přemyšlská pevnost a haličská fronta za první světové války. Švejk v Přemyšlu MIROSLAVA BREBURDOVÁ Dějiny přemyšlské pevnosti se začínají psát již v 8. století. Již v této době vzniká osada na strategické

Více

Cíl hry. Obsah. Příprava

Cíl hry. Obsah. Příprava PRAVIDLA HRY Cíl hry Ocitli jste se v kůži malého prasátka. Vaším největším přáním je postavit pevný a krásný dům, kde budete moci trávit dlouhé zimní večery. Abyste toho docílili, nebudete potřebovat

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Při tvých prvních tazích se ti budeme dívat přes rameno. Zahraj si jedenkrát podle příkladu: 1. tah

Při tvých prvních tazích se ti budeme dívat přes rameno. Zahraj si jedenkrát podle příkladu: 1. tah A začínáš hrát Při tvých prvních tazích se ti budeme dívat přes rameno. Zahraj si jedenkrát podle příkladu: Zamíchej svých 10 karet (balíček karet hráče na začátku hry, pravidla strana 4). Pak si dober

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let BANG! Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let Bang! je hra střelecký souboj ve stylu Spaghetti Western, se skupinou Zločinců a Šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci pomáhají inkognito

Více

Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho

Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho Obsah krabice Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho 1 hrací deska (mapa, skórovací tabulka, trh se surovinami) na obou stranách (Německo a USA) 132 dřevěných

Více

OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU 1936-1939. fotografie Robert Capa

OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU 1936-1939. fotografie Robert Capa OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU 1936-1939 fotografie Robert Capa roste nespokojenost většiny proti zvůli a moci menšiny - anarchismus, bolševismus vítězství republikánů abdikace krále, 14. dubna 1931 vyhlášena

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více