Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov"

Transkript

1 Přehled akcí a výstupů Nejlepším místem pro život je domov

2 PROJEKT INNOVAGE INNOVAge (Podpora regionálních politik zaměřených na zkvalitnění péče o seniory a jejich bydlení v domácím prostředí) je mezinárodním projektem financovaným z programu INTERREG IVC. Cílem projektu je zvýšit a zlepšit účinnost regionálních rozvojových politik v oblasti ekologicky nezávislého/samostatného života seniorů prostřednictvím networkingu, poradenství a vytvářením klastrů na regionální a meziregionální úrovni. Projekt INNOVAge má za cíl pomoci starším lidem žít déle nezávisle/samostatně ve svých domovech zvýšením jejich samostatnosti a vznikem nových technologických dodavatelských řetězců v souvislosti s novým vývojem v oblasti nezávislého/ samostatného života a eko-inovací (snaha o minimalizaci dopadu každodenních aktivit seniorů na životní prostředí). Projekt INNOVAge je zaměřen na: Mapa partnerských regionů projektu INNOVAGE Patnáct lokálních nebo regionálních organizací ze čtrnácti evropských zemí pracovalo společně v oblasti podpory inovací a nezávislého/samostatného života. Nezávislý/samostatný život Pomoc seniorům žít déle nezávisle/samostatně ve svých domovech zvýšením jejich samostatnosti a podporou asistenčních služeb při jejich každodenních aktivitách. Eko-inovace používané v inteligentních domech: Podporou přijetí chytrých řešení se domy stávají pro seniory dostupnější a pohodlnější a navíc přispívají k minimalizaci dopadu každodenního života na životní prostředí.

3 MODEL FUNGOVÁNÍ PROJEKTU INNOVAGE PROJEKT INNOVAGE: Spojení inovativnějších partnerů z tzv. poradní skupiny (mentoring group) s méně inovativními partnery z tzv. učící se skupiny (learning group) tak, aby byl v jednotlivých regionech využit potenciál v oblasti nezávislého/ samostatného života a eko-inovací. Na počátku realizace projektu INNOVAGE bylo identifikováno 15 příkladů dobré praxe. Některé z nich byly vybrány k přenosu do partnerských regionů učící se skupiny prostřednictvím pilotních akcí. Poradní skupina pak pomáhala s implementací pilotní akce partnerům z účící se skupiny na základě několika studijních návštěv, workshopů, školení a dalších aktivit. Studijní návštěvy Poradní skupina Příklady dobré praxe Školení Workshopy Pilotní akce Učící se skupina

4 Hlavní výstupy V rámci projektu INNOVAGE bylo implementováno 9 pilotních akcí IT. Inovační voucher vytvořený na základě poptávkové mapy určený pro lokální malé a střední podniky BG. Příprava a testování asistenční služby v rámci Sociální Patronage Service ve městě Sofia EL. Příprava programu inovačních voucherů pro oblast aktivního stárnutí ES. Založení výzkumného a inovačního klastru regionu Castilla y León v oblasti nezávislého/ samostatného života a akce na podporu jeho prvních aktivit CY. Podpora zdravotnických služeb v inteligentním domě pro každodenní péči pacientů v pooperačním období SI. Elektronická sociální platforma pro seniory (Advanced Interactive Home System) LT. Vytvoření eko-systému inteligentních domů v Litvě CZ. Zhodnocení možnosti založení klastru sociálních služeb v Jihočeském kraji PL. Zřízení demonstračního domu pro aktivní stárnutí, eko-inovace a nezávislý/samostatný život Katalog příkladů dobré praxe 6 workshopů určených pro aktéry v oblasti inovací DALŠÍ VÝSTUPY 5 studijních návštěv v partnerských regionech poradní skupiny za účelem seznámení se s konkrétními příklady vyspělých klastrů a využítí získaných poznatků v regionech učící se skupiny 3 školení určená pro tvůrce politik za účelem lepšího pochopení dané problematiky a usnadnění implementace příkladů dobré praxe 15 Innohubů inovačních regionálních kanceláří bylo strategicky umístěno v sídle partnerů projektu INNOVAge s cílem koordinovat relevantní aktéry a akce v oblasti eko-inovací v rámci nezávislého/ samostatného života a inteligentního bydlení pro seniory

5 Projekt INNOVAGE byl "...možností spolupracovat s různými aktéry v oblasti nezávislého/samostatného života a eko-inovací na evropské úrovni." "...skutečnou příležitostí dát dohromady politiky, výzkumníky, průmyslové podniky, koncové uživatele a nabídnout jim možnost sdílet a společně pracovat na řešení otázky nezávislého/samostatného života seniorů, a to nejen po stránce organizační, ale i pracovní. FR "...poučnou zkušeností z toho, čeho můžeme dosáhnout, když spojíme potřeby lidí s inovativními myšlenkami a vhodnými technologiemi" CY Geroskipou Municipality "...nástrojem pro nejrůznější regiony k zapojení se do oblasti ekologicky udržitelných inteligentních domů pro seniory SE Blekinge Institute of Technology "...portálem inovativních nápadů pro nezávislý/samostatný život seniorů v našem regionu" "...nástrojem k aktualizaci politik pro začlenění inteligentních domácích technologií na podporu aktivního stárnutí"...místem setkání pro výměnu znalostí nezbytných k zlepšení naší služby Social Patronage Service EL Region of Central Macedonia NL Netherlands Organisation for applied scientific research TNO FI The Baltic Institute of Finland BG Sofia Municipality CZ Regional Development Agency of South Bohemia RERA "... velkým přínosem k aktuálním diskusím, nejen v Jihočeském kraji, ale i v České republice, na jedné straně o relativně starých/tradičních konceptech (aktivní stárnutí, inovace, klastry, trojitá šroubovice) a straně druhé o nových konceptech jako jsou nezávislý/samostatný život, inteligentní domy, eko-inovace, klastry založené na výzkumu, model čtyřnásobné šroubovice. Měli jsme možnost analyzovat a zhodnotit současný stav v regionu z hlediska těchto konceptů a předat znalosti o těchto konceptech nejrůznějším regionálním aktérům s cílem podpořit politiku regionálního rozvoje se zaměřením na zvyšování kvality života seniorů." UK SEHTA IT Svim Sviluppo Marche SpA "...významnou příležitostí zevrubně analyzovat, jak rozvíjet inovativní řešení se zapojením všech relevantních aktérů za účelem podpory oblasti AAL a sektoru eko-inteligentních domů a uspokojení potřeb seniorů" "...příležitostí hlouběji prozkoumat domácí kontext v rámci asistované péče, identifikovat organizace s dovednostmi a produkty v této oblasti a rozšířit klastr SEHTA" ES Junta de Castilla y León Fundación INTRAS "... v Litvě obrovským úspěchem. Být součástí projektu InnovAge přineslo vzrušující, kreativní pohled na nový LT vývoj v oblasti Lithuanian nezávislého/samostatného života a Innovation Centre iniciativ na podporu litevských klastrů." SI Development Centre Litija PL Rzeszow Regional Development Agency "...plodnou zkušeností založenou na výměně znalostí, která nám umožnila na základě zkušeností jiných evropských vyspělých klastrů založit regionální klastr (SIVI). Tento klastr působí jako katalyzátor pro výzkumné a inovační činnosti v oblasti nezávislého/samostatného bydlení." "...skvělou příležitostí pro region The Heart of Slovenia k posílení mezigenerační spolupráce a podpoře zapojení různých aktérů do klastrů na bázi vývoje a zavádění inovativních řešení pro seniory" "...meziregionálním nástrojem ke zřízení "demonstračního domu" pro aktivní stárnutí, eko-inovace a nezávislý/samostatný život"

6 CZ Regional Development Agency of South Bohemia RERA "...stavět na zkušenostech, zejména v oblasti zakládání a řízení klastru v dané oblasti" DÍKY PROJEKTU INNOVAGE jsme připraveni... SE Blekinge Institute of Technology "...spojit úsilí s cílem zapojit se do socio-technických platforem, které reagují na budoucí demografické a environmentální potřeby" LT Lithuanian Innovation Centre "...přijmout nové postupy pro účinnou a účelnou podporu klastrů, stejně jako najít politické iniciativy, které přispějí k řešení budoucích potřeb seniorů v Litvě" SI Development Centre Litija "... stát se nejlepší praxí pro ostatní regiony ve Slovinsku, neboť se nám povedlo porozumět potřebám seniorů a vytvořit přívětivé podmínky pro aktivní stárnutí, které zlepší kvalitu života pro všechny generace" PL Rzeszow Regional Development Agency "...podporovat regionální sítě spolupráce v oblasti eko-inovací a nezávislého/samostatného života" BG Sofia Municipality "...rozvíjet v našem regionu inovativní sociální služby pro domácnosti" FR "...zapojit aktéry regionu Rhône-Alpes do akcí definovaných v regionálním implementačním plánu a propojit je na úrovni EU pomocí vytvořené sítě INNOVATION HUB"

7 "...zvýšit kapacitu veřejného a soukromého sektoru k přilákání dalších zdrojů do podpory výzkumu a inovací a zaměřit investice do oblasti AAL a sektoru eko-inteligentních domů, zvýšit kvalitu a množství sítí mezi firmami a univerzitami/výzkumnými centry, rozvíjet nové inteligentní služby a produkty pro lokální komunity na podporu řešení demografických výzev" IT Marche Regional Authority "...podělit se o naše znalosti ke zlepšení jiných regionálních politik v oblasti nezávislého/samostatného života." FI The Baltic Institute of Finland "...pokročit v posilování spolupráce mezi lokálními aktéry a zvyšování know-how s cílem koncipovat nové regionální politiky v oblasti nezávislého/samostatného života seniorů." EL Region of Central Macedonia "...sdílet naše znalosti se zkušenými partnery napříč Evropou" NL Netherlands Organisation for applied scientific research TNO "... v blízké budoucnosti podporovat inovativní trh, který bude reagovat na potřeby stárnoucí společnosti, a to z pohledu regionální i evropské perspektivy." ES Junta de Castilla y León Fundación INTRAS "...rozšířit naši síť InnoHub a spolupracovat na budoucích projektech v oblasti AAL s možným synergickým efektem." CY Geroskipou Municipality "...vést členy klastru SEHTA k rozvoji trhu, vývoji produktů a hledání možností financování" UK SEHTA

8 Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster development and local strategic partnership coordination. Clustering Creating a European network of companies and associated institutions (public - business - private - research sectors and end users) sharing similar interests regarding innovation policies and independent living of the elderly. Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu INTERREG IVC. InnoHubs Launching 14 regional innovation offices aiming to strength the knowledge and cooperation activities between actors focusing on eco-innovation and smart home for the elderly. Policy strategies Addressing ageing issues and devising new policy strategies that are capable of significantly improving the lives of the elderly. European Union European Regional Development Fund Projektoví partneři IT Marche Regional Authority EL Region of Central Macedonia SI Development Centre Litija PL Rzeszow Regional Development Agency FR FI The Baltic Institute of Finland ww.baltic.org BG Sofia Municipality ES Junta de Castilla y León CY Geroskipou Municipality UK SEHTA LT Lithuanian Innovation Centre ES Fundación INTRAS CZ Regional Development Agency of South Bohemia RERA NL Netherlands Organisation for applied scientific research TNO SE Blekinge Institute of Technology Generální sekretariát IT Svim Sviluppo Marche SpA

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj. KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE IInformace o 7. RP (v ČJ)

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 René Wokoun V článku je stručně zmíněn vývoj regionální a strukturální politiky (politiky soudržnosti

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Finální verze Leden 2015 Resumé Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Stručný průvodce 2012 2013 Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech

Více

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1. vydání Ústav územního rozvoje 2014 ISBN 978-80-87318-32-4 Program

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více