1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná."

Transkript

1 Matmatika I část II Graf funkc.. Graf funkc Výklad Chcm-li určit graf funkc můžm vužít přdchozích znalostí a určit vlastnosti funkc ktré shrnm do níž uvdných bodů. Můž s stát ž funkc něktrou z vlastností nbud mít nbo ji ndovdm určit. Postup řšní podl zmíněných bodů budm nazývat urční průběhu funkc.. Určím dfiniční obor funkc jjí nulové bod a intrval v nichž j funkc kladná nbo záporná.. Zjistím zda j funkc sudá lichá nbo priodická. (Pro funkc sudé a liché můžm jjí průběh vštřovat jn pro < ) pro funkc priodické v jdnom pásu daném priodou).. Určím intrval spojitosti a v krajních bodch vštřím jdnostranné limit. (Výsldk vužijm v bodě 9 při určování asmptot bz směrnic).. Vpočítám určím D nulové bod a intrval v nichž j kladná nbo záporná. 5. Určím intrval v nichž j funkc rostoucí nbo klsající. 6. Stanovím lokální trém funkc. 7. Vpočítám určím D nulové bod a intrval v nichž j kladná nbo záporná. 8. Určím intrval konvnosti a konkávnosti a najdm inflní bod funkc. 9. Určím asmptot funkc.. V trémch a inflních bodch funkc určím funkční hodnot a tčn. Zakrslím do grafu končné limit v bodch nspojitosti asmptot a nulové bod funkc. Nakrslím clý graf funkc.

2 Matmatika I část II Graf funkc Řšné úloh Příklad Vštřt průběh funkc 5 = 6 a načrtnět jjí graf. Řšní:. Daná funkc j polnom a td D = R. Položím 6 5 = a odtud =. Nulové bod jsou = = =. Platí ( ) < ( ) > () < a () > viz obr. 6. : : : Obr. 6. Platí 5 5 f ( ) ( ) ( ) = = =f( ) pro všchna R to 6 6 znamná ž daná funkc j lichá. Jjí graf bud souměrný podl počátku soustav souřadnic. Mohli bchom td vštřovat průběh funkc pouz pro. Dál j f ( p) ( p) ( p) f( ) 6 6 Funkc nní priodická = + + = pro všchna. Funkc nmá bod nspojitosti. R a p.

3 Matmatika I část II Graf funkc. D = = R. Položím = a dostanm =. Nulové bod funkc jsou = = 5 =. Platí ( ) > ( ) < () < a () >. Znaménka zapíšm do obr Funkc j rostoucí pro ( ) a pro ( ). Funkc j klsající pro ( ) a pro ( ) viz obr Funkc má v bodě = ostré lokální maimum a v bodě 5 = ostré lokální minimum. 7. = D =. R Položím = a dostanm ( ) =. Nulové bod funkc jsou = 6 = a 7 =. Platí ( ) < > < a Znaménka zapíšm do obr. 6. () >. 8. Funkc j konvní pro ( ) ( ) a j konkávní pro ( ) () viz obr. 6. Bod = 6 = 7 = jsou inflní bod dané funkc. 9. Asmptot bz směrnic nistují viz bod. Vpočtm 5 lim 6 k = = lim lim 6 = = ± ± 6 ± asmptot s směrnicí.. Platí: = R. Nistují 7 7 ( ) = ( ) = () = () = a ( ) =. Bod o souřadnicích () a jsou stacionární bod a td tčn 5 5 v nich k grafu funkc jsou rovnoběžné s osou kartézské soustav souřadnic. Pro bod 7 7 a 6 6 platí ( ) = () = a td tčn k grafu funkc procházjící těmito bod mají stjnou směrnici k =. Graf funkc j na obr. 57.

4 Matmatika I část II Poznámka Graf funkc V násldujících příkladch budm v jdnotlivých bodch určování průběhu funkc uvádět pouz výsldk bz komntář. Řšné úloh Příklad Určt průběh funkc =. Řšní: R = což nplatí pro žádné D = \ =. {} D ( ) = < () = > viz obr.6. f( ). f( ) = funkc nní ani sudá ani lichá. f( ) + p f ( + p) = f( ) což platí D a p funkc nní priodická. + p. Funkc j spojitá pro ( ) ( ). Platí lim = lim =. + ( ). = ( ) = = D = D () = > viz obr. 6. ( ) = < = < 5

5 Matmatika I část II - + Graf funkc : : - + Obr Pro ( ) a () j funkc klsající pro ( ) j rostoucí. 6. V bodě = má funkc ostré lokální minimum. 7. ( + ) ( ) = D = D = D + = + = ± = nmá rálné kořn 5 ( ) = < () = >. 8. Pro ( ) j funkc konkávní pro ( ) j konvní nmá inflní bod viz obr Eistuj asmptota bz směrnic = viz bod pro + j a pro j. Asmptot s směrnicí: k = lim = ± lim = lim = R lim = R q = lim. = R. Funkc má asmptotu s směrnicí = pro.. () = () = tčna v stacionárním bodě ( ) j rovnoběžná s osou. Graf j na obr. 6. 6

6 Matmatika I část II Graf funkc = Obr. 6 Příklad Vštřt průběh funkc =. Řšní:. D = R \{ } průsčík s osou nistují > D.. Nní ani sudá ani lichá ani priodická.. Funkc j spojitá pro ( ) ( ) lim = lim =. +. D D D : ( ) = = = < () = <. 5. Funkc j klsající pro ( ) a pro ( ) viz obr Lokální trém nistují = + = + = + = + = = 7

7 Matmatika I část II Graf funkc ( ) = < = 8 > () = > viz obr. 6. : + + : - - : Obr Funkc j pro konkávní a pro ( ) j konvní bod = j inflním bodm funkc Z bodu vplývá ž přímka = j asmptotou pro. Asmptot s směrnicí: Funkc má asmptotu k = lim = R q= lim = R. ± ± = pro a pro.. = = tj. v inflním bodě má tčna k grafu směrnici k =. Graf funkc j na obr. 6. 8

8 Matmatika I část II Graf funkc = = Obr. 6 Úloh k samostatnému řšní V násldujících cvičních vštřt průběh funkc a načrtnět graf funkc.. = +. = 6 ( ). = = 5. = 8. =.. = ln. 6. = ln 7. = 6. = + 9. =. = = = + = ln 5. = ln ln = 8. = sin + cos 9. = arccos. = arctg. = arctg +. = + arctg. = + arccotg. = arctg arccotg 9

9 Matmatika I část II Graf funkc Výsldk úloh k samostatnému řšní. D = R ; lichá funkc; rostoucí: ( ) ; nmá trém; konvní: ( ) konkávní: ( ) inflní bod: = ; nmá asmptot.. D = R ; nní ani sudá ani lichá; rostoucí: klsající: ; konkávní: ( ) inflní bod: 7 min = pro = ; konvní: 6 ( )a ( ) = = ; nmá asmptot.. D = R ; sudá funkc; rostoucí: ( )a ( ) klsající: ( ) a () = = ; min pro min = pro = ma = 6 pro = ; konvní: ( )a( ) konkávní: ( ) inflní bod nmá; nmá asmptot.. D \{ } ( ) klsající: ( ) ; = R ; lichá funkc; rostoucí: ( )a a () min = pro = ma = pro = ; konvní: ( ) konkávní: ( ) inflní bod nmá; asmptot: = =. 5. R { } ; lichá funkc; rostoucí: ( ) a ( ) a ( D = \ ) klsající: 9 9 a ( ) ; min = pro = ma = pro = ; konvní: ( ) ( ) a ( ) konkávní: ( ) a ( ) inflní bod = ; asmptot: = = =. 6. D = R \{ } ; nní ani sudá ani lichá; rostoucí: ( ) klsající: ( ) () ( ) ; min = pro = ma = pro = ; konvní: a + konkávní: ( )a + inflní bod: = = + ; asmptot: rostoucí: ( ) a ( ); nmá trém; konvní: = =. 7. D \{ } = R ; nní sudá ani lichá; ( )a konkávní: inflní bod: = ; asmptot: = =. 8. D = R ; nní ani sudá ani lichá; rostoucí: ( ) klsající: ( ); min = pro = ; konvní: ( ) inflní bod nmá;

10 Matmatika I část II asmptota: pro. 9. D ( ) = Graf funkc + = R ; nní ani sudá ani lichá; rostoucí: ( ) klsající: ; ma = pro = ; konvní: ( ) konkávní: = ; asmptota: = pro +.. klsající: ( ) a ( ); inflní bod nmá; nmá asmptot.. ; min = pro = klsající: ( ) a ( ) ( ) inflní bod: D = R ; nní ani sudá ani lichá; rostoucí: min = pro = ; konvní: ( )a( ) D = R ; nní ani sudá ani lichá; rostoucí: ( ) ma pro = = ; konvní: ( ) a( + ) konkávní: ( + ) inflní bod: = = + ; asmptota: = pro +.. D = R ; lichá funkc; rostoucí: klsající: a ; min = pro = ma = pro = ; konvní: a konkávní: a inflní bod: = = = ; asmptota: =.. D = ( ); nní sudá ani lichá; rostoucí: klsající: ( ) ; pro min = = konvní: ( ) inflní bod nmá; nmá asmptot.. D = ( ) ; lichá funkc; rostoucí: ( ) ; nmá trém; konvní: () konkávní: ( ) inflní bod: = ; asmptot: = =. 5. D = ( ); nní ani sudá ani lichá; rostoucí: klsající: ( ) ; min = pro = ; konvní: konkávní: inflní bod: = ; nmá asmptot. 6. D \{ } klsající: = R ; lichá funkc; rostoucí: a a ; min pro = = ma = pro = ; konvní: ( ) konkávní: ( ) inflní bod nmá; nmá asmptot. 7. D = ( ) ; nní ani

11 Matmatika I část II sudá ani lichá; rostoucí: ( ) klsající: ( ) ; ma = pro = konvní: Graf funkc konkávní: lichá; min konkávní: inflní bod: rostoucí: = ; asmptota: =. 8. D = R ; nní sudá ani + k + k klsající: = pro = ma = pro = + k ; konvní: 5 + k + k k Z ; 7 + k + k + k + k k Z inflní bod: = + k k Z ; nmá asmptot. 9. D = R ; sudá funkc; rostoucí: ( ) klsající: ( ); min = pro = ; konkávní: ( ) inflní bod nmá; asmptota: =.. D = R \{ } ; lichá funkc; klsající: ( ) a ( ); nmá trém; konvní: ( ) konkávní: ( ) inflní bod nmá; asmptota: = ; lim f( ) trém; konvní: = ; =.. D \{ } lim f( ) = + ( ) lim f( ) = + = R ; nní ani sudá ani lichá; klsající: a ( ) ; nmá ( ) konkávní: lim f( ) inflní bod: = ; asmptota: =.. D = R ; lichá funkc; rostoucí: ( ) nmá trém; konvní: ( ) konkávní: ( ) inflní bod: = ; = ; asmptot: = +.. D = R ; nní ani sudá ani lichá; rostoucí: ( ) a ( ) klsající: ( ) ; min = + pro = ma = pro = ; konvní: ( ) konkávní: ( ) inflní bod: = ; asmptot: = = +.. D = R ; nní ani sudá ani lichá; rostoucí: ( ) ; nmá trém; konvní: ( ) konkávní: ( ) inflní bod: = ; asmptot: = =.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol.

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol. 4.. Funkce více proměnných, definice, vlastnosti Funkce více proměnných Funkce více proměnných se v matematice začal používat v rámci rozvoje analtické geometrie v prostoru s počátkem 8. stol. I v sami

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

1. Definiční obor funkce dvou proměnných

1. Definiční obor funkce dvou proměnných Definiční obor funkce dvou proměnných Řešené příklady 1. Definiční obor funkce dvou proměnných Vyšetřete a v kartézském souřadném systému (O, x, y) zakreslete definiční obory následujících funkcí dvou

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208 4.. Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus Předpoklady: 4, 48 Pedagogická poznámka: Tato kapitola nepřináší nic nového a nemá ekvivalent v klasických učebnicích. Cílem hodiny je uspořádat v hlavách

Více

16. DEFINIČNÍ OBORY FUNKCÍ

16. DEFINIČNÍ OBORY FUNKCÍ 6 DEFINIČNÍ OBORY FUNKCÍ 6 Urči definiční obor funkce 7 46 0 7 46 = 0 46 ± 5, = = 7; = 4 7 D ( f ) = ( ; 7 ; ) 7 f : y = 7 46 Funkce odmocnina je definována pro kladná reálná čísla a pro nulu Problematické

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

takţe podmínka vypadá takto jmenovatel = 0 jmenovatel 0 něco < 0 něco 0 vnitřek 0 vnitřek > 0 cos(argument) = 0 sin(argument) =

takţe podmínka vypadá takto jmenovatel = 0 jmenovatel 0 něco < 0 něco 0 vnitřek 0 vnitřek > 0 cos(argument) = 0 sin(argument) = ZJIŠŤOVÁNÍ DEFINIČNÍHO OBORU FUNKCÍ Definiční obor funkce f(x) zjišťujeme tímto postupem: I. Vypíšeme si všechny výrazy pro které by mohlo být něco zakázáno a napíšeme podmínky pro to, aby se ty zakázané

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

Kuželová kola se šikmými a zakřivenými zuby

Kuželová kola se šikmými a zakřivenými zuby Tchnická univrit v ibrci Fkult strojní Ktdr částí chnisů strojů Kužlová kol s šikýi křivnýi uby Zprcovl: doc Ing udvík Prášil, CSc ibrc 00 Úvod do gotri bočních ploch Kužlových kol s šikýi křivnýi uby

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Optické zobrazování - čočka

Optické zobrazování - čočka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Optické zobrazování - čočka

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou @06 6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou rovnice Když se řekne s odmocninou, znamená to, že zadaná rovnice obsahuje neznámou pod odmocninou. není (ne)rovnice s odmocninou neznámá x není pod odmocninou

Více

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

2.7.6 Rovnice vyšších řádů 6 Rovnice vyšších řádů Předpoklady: 50, 05 Pedagogická poznámka: Pokud mám jenom trochu čas probírám látku této hodiny ve dvou vyučovacích hodinách V první probíráme separaci kořenů, v druhé pak snížení

Více