Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 3 (No.3) Březen 2012 (Marec 2012) Ročník 23 (Vol. 23)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 3 (No.3) Březen 2012 (Marec 2012) Ročník 23 (Vol. 23)"

Transkript

1 Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 3 (No.3) Březen 2012 (Marec 2012) Ročník 23 (Vol. 23) Čeští a slovenští spisovatelé Pavol Országh Hviezdoslav PhDr. h. c. Pavol Országh Hviezdoslav (vlastným menom Pavol Országh; pseudonymy: Hviezdoslav, Jozef Zbranský, Syn ľudu; značky: O., P. O.) (* 2. február 1849, Vyšný Kubín 8. november 1921, Dolný Kubín) bol slovenský básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ, právnik, člen Revolučného Národného zhromaždenia ČSR (1918) a čestný predseda Matice slovenskej (1919). Hviezdoslav je jedna z vedúcich osobností slovenskej literatúry a slovenskej kultúry sklonku 19. storočia a začiatku 20. storočia a radí sa k najvýznamnejším zjavom celej slovenskej literatúry. Na jeho počesť je pomenovaná planétka (3980) Hviezdoslav. Životopis Narodil sa v rázovitom slovenskom oravskom kraji v obci Vyšný Kubín ako tretie dieťa v schudobnenej rodine zemana, garbiara a roľníka Mikuláša Országha ( ) Vyšňanovie, a Terézie, rodenej Medzihradskej ( ). Mal brata a sestru. Základné vzdelanie nadobudol na rodnej Orave ľudovú školu navštevoval v rokoch v mieste rodiska a v susedných obciach Jasenová a Leštiny (1860). Ako žiak dosahoval veľmi dobré študijné výsledky. Pre jeho ďalší, najmä národný vývin mal veľký význam leštinský učiteľ Adolf Medzihradský, ktorý ho pripravoval aj na štúdium na maďarskom gymnáziu v Miškovci ( ). V Leštinách, kde ukončil ľudovú školu, sa zásluhou učiteľa Adolfa Medzihradského učilo aj po slovensky. Aj pravidlá správania sa na leštinskej škole boli napísané po slovensky (sú vystavené v kežmarskom múzeu). A bola to najmä zásluha učiteľa Medzihradského, že rodina dala Pavla ďalej do škôl, pretože práve on ich upozorňoval na chlapcov výnimočný talent. Navyše bol Pavol chorľavý a vôbec sa nehodil pre gazdovskú prácu. Rok vypomáhal na gazdovstve svojmu strýkovi Jánovi, rodina sa však napokon rozhodla, že ho pošle k inému, pomerne bohatému a bezdetnému strýkovi Pavlovi krajčírskemu majstrovi, do Miškovca, keďže tam bolo aj nižšie gymnázium. A tak sa Pavol Országh v septembri 1862 zapisuje do prvého ročníka gymnázia v Miškovci. Tam získal aj potrebnú znalosť maďarčiny, ktorá bola uňho chabá, sám spomínal, že sa musel bifľovať, aby sa zaradil medzi prvých žiakov triedy. Pavol nechodil domov ani na prázdniny, ostával v Miškovci, kde preštudoval celú strýkovu knižnicu. Tak si obľúbil poéziu a diela maďarských básnikov. Po strýkovej smrti v roku 1865 sa však vracia domov na Slovensko a nastupuje na evanjelické lýceum v Kežmarku, kde zavŕšil stredoškolské štúdiá roku Po ukončení gymnaziálnych štúdií sa presťahoval do Prešova, kde študoval na Právnickej akadémii ( ). Advokátske skúšky zložil roku 1875 v Budapešti. Roku 1919 ho poctili čestným doktorátom filozofie (PhDr. h. c.) na Karlovej univerzite v Prahe. Štúdium ukončil v roku 1872 a začal pôsobiť ako advokátsky koncipient v mestách ako Dolný Kubín, Martin alebo Senica. V roku 1875 v Budapešti vykonal advokátske skúšky a otvoril si v Námestove ( ) samostatnú advokátsku prax. Všetky svoje tvorivé roky

2 tak prežil na Orave, kde pôsobil taktiež ako člen súdu alebo vedúci filiálky Tatrabanky. V roku 1876 odišiel do Dolného Kubína, kde sa stal sudcom, a v máji sa oženil s Ilonou Novákovou, dcérou miestneho evanjelického seniora. Ich manželstvo bolo bezdetné, no keď v roku 1887 zomrela jeho matka, v roku 1888 jeho otec a o rok neskôr i jeho brat Mikuláš, rozhodol sa s manželkou, že adoptujú obe Mikulášove deti, Jaroslava a Sidóniu. V máji 1918 viedol slovenskú delegáciu na oslavách 50. výročia vzniku Národného divadla v Prahe. Do svojho prejavu vložil náznak možného blízkeho spolužitia Slovákov a Čechov. Preto koncom toho istého roku nadšene privítal vznik Československa a s ním aj utvorenie reálnych perspektív pre slobodný rozvoj slovenského národného života. Krátko na to sa v roku 1921 začal rapídne zhoršovať jeho zdravotný stav, a po liečení v Prahe a Luhačoviciach napokon zomrel v Dolnom Kubíne, kde je aj pochovaný. Tvorba Jeho literárne začiatky neboli nijako jednoduché. Ešte počas štúdií začal písať prvé básne v maďarčine a nemčine, ktoré mali úspech u jeho učiteľov a taktiež s nimi získaval i rôzne ceny. Prvé pokusy o vydanie vlastného diela siahajú do 60. rokov 19. storočia, kedy oravskí národovci vydali vlastným nákladom jeho prvotinu Básnické prviesenky, ktorú vydal pod pseudonymom Jozef Zbranský. V roku 1871 zredigoval spolu s Kolomanom Banšellom almanach Napred, no tento zborník vyvolal v staršej generácii (napr. Jozef Miloslav Hurban, Andrej Sytniansky a i.) tak silný odpor, že tomuto mladému básnikovi nebolo umožnené uverejňovať diela v jedinom slovenskom literárnom mesačníku Orol. Táto situácia sa zmenila až po odchode Andreja Sytnianskeho z redakcie časopisu Orol. Okrem tohto časopisu uverejňoval svoje diela tiež v časopise Slovenské pohľady. Jednoslovný pseudonym Hviezdoslav použil prvýkrát v roku 1877 v básnickom nekrológu za zosnulým Viliamom Pauliny-Tóthom, a dôrazne ho používal na podpisovanie svojich diel až do konca svojho života. Toto rozhodnutie nebolo náhodné. Menom Hviezdoslav si iba naplnil sen z detstva, kedy ho fascinoval pohľad na nekonečné priestory nočnej oblohy, posiatej nespočetným množstvom hviezd a súhvezdí. Vo svojej tvorbe nadviazal na tvorbu slovenskýc básnikov, najmä na tvorbu Andreja Sládkoviča. Postupne sa vyformoval na typ tvorcu vedome usilujúceho dosiahnuť vysokú mieru univerzálnosti svojho diela ako celku. Svoju tvorbu rozvíjal po línii lyrickej (reflexívna lyrika a prírodná lyrika) a epickej, ktoré realizoval veršom. V oblasti drámy sa pokúšal kombinovať verš s prozaickou vetou. Na jeho dramatickú tvorbu mali vplyv diela Williama Shakespeara alebo Friedricha Schillera. Diela však vyznievali pseudoromanticky a neboli technicky zvládnuté. Samostatný okruh v jeho diele tvorí tzv. biblická epika, spoločensky a filozoficky aktualizujúca biblické námety. Po roku 1900 dominujú v jeho tvorbe kratšie útvary balady, historická epika a básne s ľúbostnou tematikou. Pre lyriku ako celok je charakteristické, že prejavy intímneho života i prejavy občianskeho postoja sa v nej prelínajú a tvoria jednotu, ktorá je zdrojom jeho básnickej veľkosti. Hviezdoslav zaujímal aktívny formovateľsko-kritický vzťah k národnej realite. Jeho vzťah ku skutočnosti sa realizuje cez zámerné úsilie zjednocovať osobné a spoločenské momenty na základe dramatickej konfrontácie skúsenosti a ideálu. Lyrika je kľúčom k ideovej interpretácii jeho celého diela a je stále prítomná v každej etape jeho tvorby. Trvalým znakom Hviezdoslavovej lyriky je rozpätie od intímnych a rodinných motívov k problémom národným a svetovým, pričom sa toto rozpätie prehlbovalo o sociálne vzťahy vnútri vlastného národa. Významnú súčasť Hviezdoslavovej tvorby tvorí jeho prekladateľská činnosť, kde v širokom rozsahu uplatnil svoju poetiku, no obsah a zmysel prekladanej poézie a drámy tlmočil verne a v duchu originálu. Prekladal diela ruských básnikov (Alexander Sergejevič Puškin Cigáni, Boris Godunov, Kaukazský zajatec a iné, Michail Jurievič Lermontov Démon), nemeckých básnikov (Johann Wolfgang Goethe Faust a Friedrich Schiller Pieseň o zvone), ale tiež prekladal diela z poľštiny (Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki). Prekladal aj divadelné hry z angličtiny (William Shakespeare Hamlet, Macbeth, Sen noci svätojánskej), z maďarčiny preložil verše Sandora Petőfiho a hru Imreho Madácha Tragédia človeka. Hviezdoslavov jazyk a poetika Jazyk diela Pavla Országha Hviezdoslava čaká na plné zapojenie do filozofického diskurzu. Sústavu Hviezdoslavových filozofických (explicitných a implicitných) významových útvarov by bolo možné označiť ako transrealizmus jazyk, ktorým je napísané Hviezdoslavovo dielo, umožňuje poňať i pomenovať všetky veci i všetky polohy ľudského ducha od vesmírnych galaxií po najdrobnejšiu rastlinu na zemi, od dejinnej filozofickej reflexie po jednoduchý prejav ľudového myslenia, od najabstraktnejších pojmov vo sfére intelektu po konkrétny inštrumentár roľníkovej práce. Tento jazyk umožňuje pochopiť i vysloviť tragiku aj idylu života, vyjadriť pokoru i revoltu, precítiť a prežiť zúfalstvo i nádej. Slovo tohto jazyka "dopadá celou plochou presne ta, kam bolo mierené, (...) je to reč, ktorá si práve pri tomto všadeprenikaní buduje pevný vnútorný poriadok, umelecky opretý o významovú presnosť prehovoru a konštrukčne vyváženú líniu verša. Převzato z Internetu 2

3 Měsíc ve zprávách Bém požádal o pozastavení členství v ODS, věří v očistu jména Praha - Někdejší primátor Pavel Bém požádal ODS v Praze-Bubenči o pozastavení členství ve straně. Uvedl to v prohlášení pro ČTK s tím, že krok vnímá jako časově omezený. Věří, že přibližně šest měsíců bude kauza s odposlechy jeho telefonátů s lobbistou Romanem Janouškem řádně vyšetřena a on tak bude mít šanci očistit své jméno. K pozastavení členství dnes Béma vyzvali premiér a předseda ODS Petr Nečas i pražský primátor a šéf ODS v metropoli Bohuslav Svoboda. ČTK EU chybí milion vědců, ČR tisíce, které je třeba získat v cizině Praha - Evropské unii chybí podle některých odhadů , podle jiných dokonce milion vědců, Česku tisíce, které bude nutné získat v zahraničí. "Ve vědě je prostě tvrdá konkurence a budeme se snažit přilákat sem ty nejlepší," řekl dnes ČTK profesor Jan Palouš, který je v Akademii věd odpovědný za zahraniční vztahy. ČTK Harapes a Munzar mají Thálii za celoživotní mistrovství Praha - Za celoživotní mistrovství byli dnes večer cenami Thálie odměněni herec Luděk Munzar, operní pěvec René Tuček a tanečník a choreograf Vlastimil Harapes. Zvláštní cenu kolegia dostal kostýmní výtvarník Josef Jelínek. Thálii určenou činohercům do 33 let převzala členka Komorní scény Aréna v Ostravě Tereza Dočkalová. ČTK Královna Alžběta udělí Bělohlávkovi Řád britského impéria Praha - Dirigent Jiří Bělohlávek dostane Řád britského impéria, udělila mu ho královna Alžběta II. Britské velvyslanectví v Praze dnes ČTK sdělilo, že Bělohlávek bude mít čestný titul komandér Řádu britského impéria. "Jsem šťastný a velmi hrdý na to, že byla takto oceněna má práce," komentoval to podle ambasády šestašedesátiletý umělec. ČTK Jen 49 % Čechů věří, že budou lidé prezidenta volit odpovědně Praha - Zavedení přímé volby prezidenta podporuje 74 procent lidí, proti loňskému září je to pokles o devět procent. Jen 49 procent Čechů však věří, že voliči budou skutečně odpovědně prezidentské kandidáty posuzovat. Ostatní se přiklánějí spíše k tomu, že lidé podlehnou populistickým slibům, vyplývá z průzkumu agentury STEM. ČTK Falešný šlechtic, který vylákal miliony, stanul před soudem Ostrava - Falešný šlechtic z Frýdku- Místku Karel Šimko, který z lidí vylákal téměř 50 milionů korun, stanul dnes před Krajským soudem v Ostravě. Podvedeným tvrdil že vlastní zlatý poklad, ukazoval jim cenné mince a sliboval výhodně zhodnocené investice. Údajně až o 200 procent. Celkem takto napálil 112 lidí z celého Česka. Nyní čelí obžalobě z podvodu. Ve vězení může strávit až deset let. ČTK Vláda podpořila přejmenování letiště v Ruzyni po Václavu Havlovi Praha - Vláda dnes souhlasila s návrhem, aby bylo letiště v Praze Ruzyni pojmenováno po bývalém českém prezidentovi Letiště Václava Havla - Praha. Ministr dopravy Pavel Dobeš (VV) v prohlášení uvedl, že změna jména by měla nastat k 76. výročí narození prezidenta, tedy k letošnímu 5. říjnu. Podle Dobeše jde o výraz uznání významu osobnosti Václava Havla pro ČR a jeho odkazu. ČTK Aktivisté a umělci napsali čínské ambasádě kvůli lidským právům Praha - Desítka aktivistů, mezi nimi herec Jan Potměšil či bývalá poslankyně zelených Kateřina Jacques, dnes předala do schránky čínského velvyslanectví dopis týkající se lidských práv. Požadují v něm propuštění vězněného čínského advokáta Kao Č -šenga a lidí praktikujících Fa-lun-kung. ČTK Odbory svolaly na 21. dubna do Prahy protest proti škrtům Praha - Odbory svolávají na sobotu 21. dubna do Prahy na Václavské náměstí demonstraci proti vládním škrtům a úsporným opatřením. Žádají buď zastavení reformních kroků, nebo demisi vlády. K protestu se chtějí spojit i s dalšími nespokojenými iniciativami. Odboráři nevylučují ani stávky či další akce. Novinářům to po dnešním jednání předáků Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) řekl její šéf Jaroslav Zavadil. ČTK

4 Poměr penze a průměrného výdělku je v ČR pod průměrem zemí OECD Praha - Rozdíl mezi důchodem a průměrným výdělkem je v Česku větší, než tomu bývá v mnoha evropských zemích. Česká penze odpovídá v průměru polovině vydělaných peněz, zatímco rakouská, dánská či maďarská třem čtvrtinám. S necelou třetinou by si průměrně měli naopak vystačit Britové, se zhruba dvěma pětinami Němci či Belgičané. Vyplývá to z údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o hrubém náhradovém poměru důchodu k průměrnému výdělku. Česko je pod průměrem zemí OECD, který činí 57,5 procenta. ČTK Idnes.cz: Pitr se rozhodl dobrovolně vrátit do ČR Praha - Podnikatel Tomáš Pitr, který je od července 2010 ve vazbě ve Švýcarsku, se rozhodl dobrovolně vrátit do České republiky. Uvedl to dnes server idnes.cz s odvoláním na podnikatelova obhájce Jana Křivánka. V pátek vzal podle webu Pitr zpět žádost o švýcarský azyl, do republiky by se tak mohl vrátit během několika týdnů. ČTK STEM: Armádě důvěřuje přes 60 pct lidí, policii polovina Praha - Armáda je českou bezpečnostní institucí, která se mezi veřejností těší největší důvěře. Věří jí 64 procent dotázaných. Zhruba padesátiprocentní důvěru si udržuje Policie ČR, o něco hůře je na tom obecní či městská policie. Mezi mezinárodními institucemi je na tom nejlépe Interpol, kterému věří téměř tři čtvrtiny Čechů. Důvěra v NATO se už několik let pohybuje kolem 55 procent. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. ČTK Klaus podepsal zákon o Havlových zásluhách Praha - Zásluhy zesnulého prezidenta Václava Havla o svobodu a demokracii budou uzákoněny. Příslušnou normu dnes podepsal prezident Václav Klaus. Nic tak už nebrání tomu, aby deklaratorní zákon o Havlových zásluhách začal platit. O rozhodnutí prezidenta informoval dnes jeho mluvčí Radim Ochvat. ČTK Zemřel Bronislav Poloczek, hrál v Národním divadle či Černých Baronech Praha - Ve věku 72 let zemřel dnes v Praze divadelní a filmový herec Bronislav Poloczek. ČTK to oznámila činohra Národního divadla (ND). Jejím členem se stal roce 1988 a vytvořil tam desítky rolí. Poloczek v roce 1961 absolvoval studium herectví na brněnské JAMU. Poté prošel divadly v Uherském Hradišti, Mladé Boleslavi, Pardubicích a také Studiem Ypsilon v Liberci a v Praze. Pak zakotvil na české první scéně. ČTK Tisíce lidí demonstrovaly proti vládě a za odstoupení Klause Praha - Na protestních shromážděních takzvané Holešovské výzvy, která požaduje demisi vlády, se dnes odpoledne sešly na různých místech Česka tisíce lidí. Na pražské Václavské náměstí zamířily asi 2500 protestujících, v Brně bylo až 4000 účastníků, v Hradci Králové a Ostravě asi tisícovka. Počty odhadli přítomní policisté. Na pražský protest navíc navázal pochod demonstrantů k budově České televize, kde pak demonstrace pokračovala do asi 21:30. Iniciátoři akce před nedávnem vyzvali vládu, aby do konce února odstoupila s tím, že pokud na jejich požadavky 4 nebude reagovat, uspořádají celonárodní protest. ČTK Z prezidentských kandidátů má největší podporu Fischer a Švejnar Praha - Do druhého kola přímé volby prezidenta by v současné době postoupili nestraníci Jan Fischer se ziskem 21,8 procenta hlasů a Jan Švejnar s 15,1 procenta. Ze straníku by nejlépe skončil bývalý premiér a nynější čestný předseda Strany práv občanů - zemanovců Miloš Zeman, kterého by podpořilo 10,2 procenta voličů. Vyplývá to z modelu agentury Factum Invenio. V prvním kole by podle ní žádný kandidát nezískal nadpoloviční většinu hlasů. ČTK Heger plánuje stamilionové úspory ve svém resortu Praha - Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) chce slučováním organizací, které řídí, ušetřit přes sto milionů korun ročně. Další stovky milionů každý rok přinese transformace fakultních nemocnic na univerzitní. Heger to dnes řekl novinářům. Úspory očekává i od sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny. ČTK Zrušení doživotní imunity zákonodárců Senát asi schválí Praha - Senát zřejmě podle očekávání schválí zrušení doživotní imunity zákonodárců a ústavních soudců, kteří by nově měli být chráněni jen po dobu mandátu. Jednomyslně to dnes podpořil senátní ústavně-právní výbor, byť někteří jeho členové měli proti této dílčí novele ústavy výhrady. ČTK

5 STEM: S politickou situací je spokojeno 14 pct. Čechů Praha - S politickou situací je nyní podle průzkumu agentury STEM spokojeno 14 procent Čechů. Z hodnocení nejvyšších politických institucí nejlépe vychází prezident, jehož práci kladně hodnotí 49 procent lidí. Činnost parlamentu a vlády oceňuje shodně asi pětina veřejnosti. Výsledky se přitom nijak výrazně nezměnily od počátku loňského roku. Z průzkumu rovněž vyplynulo, že 44 procent občanů není spokojeno s ničím - se situací, vládou, parlamentem ani s prezidentem. ČTK Otázka pro soud: Kupoval si Bárta oddanost poslanců VV? Praha - Ani po pěti dnech procesu v kauze údajné korupce v rámci strany Věci veřejné (VV) není jasné, zda předseda poslaneckého klubu VV a exministr dopravy Vít Bárta svým stranickým kolegům půjčoval, nebo je korumpoval. A to i přesto, že se dosud před trestním senátem vystřídalo přes 30 svědků, včetně špiček VV a některých členů vlády. Jisté je zatím jen to, že Bárta poslancům Jaroslavu Škárkovi a Kristýně Kočí (oba dříve VV) předal peníze loni 29. března. Byli u toho jen oni a jejich verze se liší. Proč, kdo a zda vůbec spáchal trestný čin, rozhodne soud. ČTK Europoslanec Ransdorf je v exekuci, nesplatil starý dluh Kamil Košina listu potvrdil, že byl soudem vedením exekuce pověřen. ČTK Průzkum: Klesající porodnost je vážným problémem ČR Praha - Klesající porodnost v Česku je podle 85 procent občanů vážným problémem celé společnosti. Stejný počet lidí si také myslí, že v Česku není dostatečná vládní politika, prostřednictvím které stát pečuje o rodiny. Přitom 95 procent veřejnosti vnímá rodinu jako nejdůležitější součást zdravé a funkční společnosti, plyne z internetového průzkumu agentury SANEP. ČTK V centru Prahy se konal protest proti syrské vládě Praha - V centru Prahy se dnes protestovalo proti režimu syrského prezidenta Bašára Asada. Akce se zúčastnily zhruba tři desítky lidí, kteří na Václavském náměstí u sochy svatého Václava uspořádali improvizovanou výstavu snímků obětí tamní lidové revoluce. Pražská komunita Syřanů chce demonstrace v centru města pořádat pravidelně. ČTK Úřady si připomněly výročí protičínského povstání v Tibetu Lungta, které je koordinátorem kampaně Vlajka pro Tibet. ČTK Hledač kovů nalezl na Brněnsku sedm funkčních raket Kaťuša Brno - Sedm funkčních raket Kaťuša, které za druhé světové války používala Rudá armáda, našel hledač kovů v lese poblíž Střelic na Brněnsku. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek. "Přivolaní pyrotechnici nález zajistili a odvezli k odborné likvidaci," dodal Malášek. ČTK Tomáš Klus a Václav Neckář mají tři Ceny Anděl 2011 Praha - Písničkář Tomáš Klus a zpěvák Václav Neckář získali dnes po třech Cenách Anděl Na slavnostním vyhlášení na pražském Výstavišti v Incheba Aréně proměnil Klus polovinu ze svých čtyř nominací, když získal sošky Anděla jako zpěvák roku a za album roku Racek. Navíc se Racek stal nejprodávanější deskou loňského roku. Neckář se skupinou Umakart proměnil obě své nominace, když píseň Půlnoční uspěla jako skladba i videoklip roku. Osmašedesátiletý zpěvák k tomu byl zvolen jako nový člen Síně slávy a sklidil největší aplaus přítomných. ČTK Česká pozice: Do Prahy přiletí Clinton a možná i Medveděv Praha - Na majetek europoslance za KSČM Miloslava Ransdorfa je uvalena exekuce, nemůže s ním až do vyrovnání několikamilionového dluhu nakládat. Europoslanec s bezmála půlmilionovým platem odmítal léta splatit dluh korun. Dluh se vyšplhal na miliony. Napsala to dnešní Mladá fronta Dnes (MfD) s odkazem na centrální evidenci exekucí. Soudní exekutor Praha - Radnice, magistráty a krajské úřady po celé České republice již dnes vyvěsily tibetskou vlajku jako symbol podpory nenásilného boje Tibeťanů za svá práva a snahu o zachování národní identity. Vlajky budou na úřadech viset i v sobotu, tedy v den 53. výročí protičínského povstání v Tibetu. ČTK to sdělila Andrea Pavlátová z občanského sdružení 5 Praha - Bývalý americký prezident Bill Clinton a současná prezidentka Brazílie Dilma Rousseffová přiletí na konci května do Prahy, kde se

6 zúčastní plynárenské konference Energy Gas Storage Summit Podle informací serveru Česká pozice přijede možná i dosluhující prezident Ruska Dmitrij Medveděv. ČTK V žebříčku postavení žen skončila ČR na 43. místě ze 154 Praha - V žebříčku rovného postavení žen skončila Česká republika na 43. místě ze 154. Lépe dopadla třeba i Rwanda, Namibie nebo Kazachstán, hůře na tom byly naopak USA nebo Itálie. Česko zaostává hlavně v zastoupení žen v politice, přesto si od posledního měření mírně polepšilo, konstatovala v takzvaném indexu genderové spravedlnosti pro rok 2012 mezinárodní koalice neziskových sdružení Social Watch. V žebříčku se zohledňovalo třeba vzdělání a zaměstnanost žen, jejich příjmy v porovnání s muži nebo podíl žen v řídících funkcích. Nejlépe ze srovnání vyšly skandinávské státy. ČTK Studenti budou prověřovat pravdivost výroků politiků v televizi Praha - Pravdivost únorových výroků politiků v Otázkách Václava Moravce si bude moci veřejnost od 7. března ověřit na stránce Demagog.cz. Každé úterý se po vysílání televizního diskuzního pořadu na stránce objeví výroky politiků zařazené do kategorií pravda, nepravda, neověřitelné nebo zavádějící. Novináře o tom dnes informovala expertka Demagog.cz pro Českou republiku Tereza Skládanková. ČTK Většina občanů není spokojena s fungováním demokracie v ČR Praha - Více než polovina lidí je nespokojena s fungováním demokracie v ČR, jejich podíl se od loňského roku zvýšil. Vyplývá to z výsledků únorového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které má ČTK k dispozici. Průzkum ukázal, že se zhoršují názory na současný politický systém, lidé jej hodnotí hůře než předlistopadový režim. ČTK Z Číhoště vypustili do stratosféry sondu Normandy Číhošť (Havlíčkobrodsko) - Amatérská sonda Normandy SR2, kterou dnes ráno vypustili její konstruktéři v geometrickém středu republiky u obce Číhošť na Havlíčkobrodsku, se po poledni vrátila na zem. Cílem projektu bylo získat záběry planety Země ze stratosféry. "Záběry se povedly a lidé je mohou sledovat na Facebooku," řekl ČTK po přistání sondy předseda občanského sdružení No:mad Tomáš Černohous. ČTK V Česku pracuje lidí v důchodu, loni jich přibylo Praha - V Česku přibývá důchodců, kteří pracují. Loni se jejich počet zvedl o Do zaměstnání tak chodilo či podnikalo kolem lidí, kteří pobírali penzi. Celkem si tak přivydělávalo téměř sedm procent starobních důchodců. Na konferenci o aktivním stárnutí to dnes řekl Dalibor Holý z Českého statistického úřadu (ČSÚ). ČTK Českého lva za přínos kinematografii dostane Josef Somr Praha - Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii převezme v sobotu 3. března ve Velkém sále pražské Lucerny herec Josef Somr. ČTK to dnes oznámila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která tak ocení jeho mimořádné herecké kvality. ČTK CVVM: Češi hodnotí vládu v řadě aspektů výrazně záporně Praha - S činností vlády premiéra Petra Nečase není spokojeno 79 procent lidí. Ještě většímu počtu občanů, 83 procentům, se nelíbí personální složení kabinetu, přičemž osobu předsedy vlády záporně hodnotí 65 procent Čechů. Podle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) téměř tři pětiny dotázaných vyjádřily svou nespokojenost také s programem vlády a 77 procent lidí i s její komunikací s veřejností. ČTK Cenu za nejhorší počin v oblasti migrace a integrace má vnitro Praha - Ocenění Osina za nejhorší počin v oblasti migrace a integrace cizinců za loňský rok dnes získalo ministerstvo vnitra. Anticenu mu za stanovení vysokých správních poplatků za povinné biometrické průkazy pro lidi ze zemí mimo EU udělilo Centrum pro integraci cizinců (CIC). Jako nejlepší počin naopak vyhodnotilo Kampaň za stromkaře, kterou uspořádala Iniciativa za práva pracovních migrantů a migrantek. ČTK to sdělila ředitelka CIC Zuzana Ramajzlová. ČTK Na některých místech prý hrozí lokální války etnických gangů Praha - Na některých rizikových místech v Česku, například na Ostravsku, může docházet k lokálním válkám etnických gangů. O možných brutálních střetech mezi skupinami mladých lidí se zmiňuje studie o trendech v neonacistickém hnutí, kterou pro ministerstvo vnitra vytvořil kolektiv autorů v čele s politologem Miroslavem Marešem. Dokument v souvislosti s násilnou neonacistickou kriminalitou také konstatuje, že od roku 2007 se znovu objevují žhářské útoky na romská obydlí. Podle autorů analýzy se to týká především středních Čech a Bruntálska a okolí. ČTK

7 Sportovní události Sáblíková se suverénně stala mistryní světa na 5000 m Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala popáté za sebou mistryní světa na 5000 metrů. Díky vynikajícímu času 6:50,46 dnes porazila druhou Němku Stephanii Beckertovou o více než šest sekund a získala v Heerenveenu po čtvrteční trojce druhé zlato. ČTK Sáblíková suverénně ovládla na MS tři kilometry Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková se v Heerenveenu stala podruhé v kariéře mistryní světa v závodě na 3000 metrů. Dvojnásobná olympijská šampionka z Vancouveru, která v této sezoně na dlouhých tratích ještě neprohrála, závod suverénně ovládla a druhou Němku Stephanii Beckertovou porazila o 2,21 sekundy. ČTK Hokejistky myslí před mistrovstvím světa v Lotyšsku na medaile Liberec - Český ženský reprezentační hokejový výběr, který se v těchto dnech v Liberci připravuje před mistrovstvím světa v lotyšském Ventspilsu, si klade vysoké cíle. Svěřenkyně trenéra Karla Manharta se netají, že by si z Pobaltí rády přivezly nejcennější kov. Družstvo čeká první utkání 25. března, kdy budou soupeřkami hráčky Japonska. Poté hokejistky změří síly s výběry Norska, domácího Lotyšska, Kazachstánu a na závěr Rakouska. ČTK Gólman Hašek je připraven, že jeho kariéra letos může skončit Rokytnice n. J. (Semilsko) - Pokud hokejový gólman Dominik Hašek nedostane do konce června nabídku na angažmá podle svých představ, je připraven definitivně ukončit kariéru. Řekl to dnes novinářům krátce poté, co si zpestřil končící zimu exhibičním obřím slalomem na sjezdovce v Rokytnici nad Jizerou. Sedmačtyřicetiletý olympijský vítěz se udržuje v kondici, sportuje a má představu, jak by nabídka měla vypadat. ČTK Lavička věří, že si prodlouží angažmá v Sydney Sydney/Praha - Buď výhra, postup do play off a udržení naděje na zisk titulu, nebo předčasný konec sezony a po třech letech také definitivní rozlučka s australským angažmá. Fotbalový kouč Vítězslav Lavička a jeho Sydney FC s velkým očekáváním vyhlížejí nedělní 7 šlágr a velké derby s Newcastle Jets. ČTK Plzeň v závěru zlomila odpor Zlína a je v semifinále Praha - Hokejisté Plzně porazili v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy Zlín 4:2 a postoupili do semifinále, v němž se utkají s Kometou Brno. Západočeši rozhodli dramatický duel až v závěru, vítěznou branku vstřelil Nicholas Johnson 124 sekund před koncem. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Pardubice a Liberec. ČTK Bratři Pospíšilové se 20 tituly mistrů světa zapsali do historie Praha - S dvaceti tituly mistrů světa v kolové patří Jan a Jindřich Pospíšilové k sportovním fenoménům. Slavná bratrská dvojice dotáhla kolovou k absolutní dokonalosti, jejich zásluhou se z okrajové disciplíny stal sport s širokou fanouškovskou základnou i exkluzivními vysílacími časy. Více než dvě desetiletí po ukončení závodní kariéry si vítězové domácí ankety o nejúspěšnějšího cyklistu za 100 let existence tohoto sportu užívají důchodu,

8 starší Jindřich oslaví v pátek 23. března sedmdesátiny. ČTK ČR bude hostit fotbalové ME do 21 let v roce 2015 Istanbul - Česká republika bude poprvé v historii hostit mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let. Výkonný výbor UEFA dnes v Istanbulu rozhodl, že Fotbalová asociace ČR uspořádá závěrečný turnaj jednadvacítek v roce ČTK Ujčík jako čtvrtý v historii dal 400 branek v nejvyšší soutěži Ostrava - Vítkovický útočník Viktor Ujčík dosáhl jako čtvrtý hráč v historii na hranici 400 vstřelených branek v domácí nejvyšší soutěži. Na magickou hranici se dostal díky třem trefám v dnešním šestém čtvrtfinálovém utkání extraligy, díky výhře nad Pardubicemi 6:1 si Ostravané vynutili úterní rozhodující sedmý zápas. Více tref než Ujčík (401 branek) zaznamenali jen Milan Nový (474), Vladimír Růžička (431) a Josef Černý (403). ČTK Boulařka Sudová uhájila třetí místo ve Světovém poháru Megéve (Francie) - Akrobatická lyžařka Nikola Sudová skončila šestá ve finále Světového poháru v Megéve v paralelní jízdě v boulích a v celkovém pořadí udržela třetí místo. Poslední závod sezony vyhrála Kanaďanka Justine Dufourová- Lapointeová, americká suverénka Hannah Kearneyová skončila pátá. ČTK Řezáčovi obhajoba v Norsku nevyšla, přišel i o traťový rekord Lillehammer (Norsko) - Obhajoba vítězství v norském závodu Birkebeinerrennet dálkovému běžci na lyžích Stanislavu Řezáčovi nevyšla. Už jistý vítěz FIS Marathon Cupu skončil po problémech se špatně namazanými lyžemi na 35. místě a zaznamenal nejhorší výsledek v sezoně. ČTK Jágr a Sýkora byli nominováni na Masterton Trophy Filadelfie (USA) - Dva čeští navrátilci do NHL byli svými kluby nominováni na cenu Billa Mastertona za oddanost hokeji. Philadelphia vybrala ze svých řad čtyřicetiletého Jaromíra Jágra, který se do prestižní zámořské soutěže vrátil po třech letech strávených v Kontinentální lize v Omsku. New Jersey zvolilo Petra Sýkoru, jenž si znovu vybojoval místo v kádru po roce a půl mimo dění NHL. Právo navrhnout jedno jméno má každý tým kanadsko-americké soutěže. ČTK Pražský půlmaraton ohlásil útok na světový rekord Praha - Útok na světový rekord ohlásili pořadatelé Pražského půlmaratonu, který se v české metropoli poběží v sobotu 31. března. O zápis do historie se pokusí Keňan Leonard Patrick Komon, který drží světová maxima na silničních tratích 10 a 15 kilometrů a v Praze poběží vůbec svůj první půlmaraton v kariéře. Dosavadní světový rekord drží dva roky časem 58:23 Zersenay Tadese z Eritrey. ČTK Na OH by měli jet bikeři Kulhavý, Škarnitzl a Nash, další bojují Praha - Na olympijské trati v Londýně by se měla v závodech bikerů objevit již dříve avizovaná trojice ve složení Jaroslav Kulhavý, Jan Škarnitzl a Kateřina Nash. Ve hře je navíc ještě jedno jméno pro elitní závod mužů, ale vedle Nash by mohla jet i některá další závodnice mezi ženami. ČTK Slovensko chce pořádat MS 2015 společně s Českem Bratislava - Slovensko by chtělo v roce 2015 pořádat hokejové mistrovství světa společně s Českem, kterému byl turnaj přidělen. Prezident slovenského svazu Igor Nemeček již o této možnosti předběžně jednal se zástupci českého svazu. Jasněji bude až po skončení nadcházejícího šampionátu, který se uskuteční ve Finsku a Švédsku. Právě zkušenosti se společným pořádáním MS v severských zemích budou v rozhodování podstatné. ČTK Fanoušci mohou k cestě na Euro využít speciální vlaky Praha - Fanoušci mohou na zápasy české fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy ve Vratislavi jezdit speciálně vypravenými vlaky. České dráhy vypraví na každý zápas ve skupině dva, jeden z Prahy a druhý z Brna. Každý z 8

9 nich bude mít kapacitu 720 míst. Vlakem pojedou do Polska také reprezentanti. ČTK Kreuziger zůstal na Tirrenu druhý, dotáhl se na něj Nibali Offida (Itálie) - Cyklista Roman Kreuziger udržel v závodu Tirreno-Adriatico druhé místo i po předposlední šesté etapě, v níž dojel sedmý. Průběžně třetí Ital Vincenzo Nibali se mu však přiblížil na rozdíl jedné sekundy. Bývalý Kreuzigrův kolega z týmu Liquigas snížil svou ztrátu díky bonusu za druhé místo v etapě, kterou vyhrál Španěl Joaquin Rodríguez. ČTK Ledolezkyně Hrozová stříbrná v Kirově Kirov (Rusko) - Lucie Hrozová dosáhla přes handicap nedoléčených omrzlých palců skvělého výsledku ve finálovém závodě Světového poháru v ledolezení v ruském Kirově, kde získala stříbrnou medaili. V dramatickém finále se projevily její zkušenosti v lezení na přírodním ledu, když s nejmenšími obtížemi ze všech finalistek překonala visící ledový špalek bez předvrtaných děr, do kterého bylo nutno zasekávat cepíny ve velmi obtížných pozicích a navíc levou rukou. To se stalo osudným pro Rusky Marii Tolokoninovou a Ljudmilu Badaljanovou a Švýcarku Felicitas Fellerovou, které vypadly po nedostatečném zaseknutí cepínu právě z tohoto špalku. Horyinfo.cz Po knokautu v devátém kole přišel boxer Pála o pás mistra Evropy Tekirdag (Turecko)/Praha - Boxer Ondřej Pála přišel o pás profesionálního mistra Evropy organizace WBO v těžké váze. V Tekirdagu v Turecku, kde se dnes zároveň bojovalo o interkontinentální titul IBF, ho Němec Konstantin Airich porazil k.o. v devátém kole. ČTK Akrobatická lyžařka Sudová skončila v Aare čtvrtá Aare (Švédsko) - Akrobatická lyžařka Nikola Sudová skončila čtvrtá na Světovém poháru v jízdě v boulích ve švédském Aare. Z vítězství se radovala suverénka sezony a jistá vítězka SP Hannah Kearneyová z USA. Díky zaváhání Američanky Heather McPhieové se Sudová posunula na třetí místo v pořadí seriálu, po kterém touží. Do konce SP zbývají dva závody. ČTK Skokan Koudelka byl pátý v závodu SP v Trondheimu Trondheim (Norsko) - Český skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil v dnešním závodu Světového poháru v Trondheimu páté místo. Zvítězil Japonec Daiki Ito, jenž vyhrál i předchozí závod na středním můstku v Lahti. ČTK Trenér Slavie Straka překvapivě rezignoval Praha - U fotbalistů Slavie Praha nečekaně skončil trenér František Straka. Bývalý kouč Sparty se rozhodl rezignovat s tím, že nechce nadále vystavovat tým nepřízni fanoušků namířené proti němu, a představenstvo klubu dnes jeho žádosti vyhovělo. Straka se s vedením dohodl na okamžitém ukončení smlouvy, kterou měl do 30. června. ČTK o tom informovala mluvčí Slavie Soňa Nouzáková. ČTK Zátopek je mezi prvními členy Síně slávy světové atletiky Istanbul - Český vytrvalec Emil Zátopek je mezi prvními 9

10 dvanácti členy Síně slávy, kterou mezinárodní atletická federace IAAF založila k příležitosti oslav svého stoletého výročí. ČTK Soukup získal na MS bronz ve vytrvalostním závodu Ruhpolding (Německo) - Biatlonista Jaroslav Soukup získal na mistrovství světa v Ruhpoldingu bronzovou medaili ve vytrvalostním závodu na 20 kilometrů. Českým reprezentantům se dnes dařilo, Michal Šlesingr skončil šestý a Ondřej Moravec byl dvanáctý. Vítězem závodu se stal Slovinec Jakov Fak, kterého vede český kouč Tomáš Kos, a druhý skončil Francouz Simon Fourcade. ČTK Kolocová se Slukovou slyší o olympiádě každý den Praha - K účast na olympiádě mají plážové volejbalistky Kristýna Kolocová s Markétou Slukovou blízko. V žebříčku pro londýnské hry figurují na třináctém z šestnácti postupových míst, ale jasno bude až v červnu. Proto v přípravě jako loni zamířily na celý únor do Kapského Města, kde trénovaly pod širým nebem a zlepšovaly se, aby na Světovém okruhu od dubna potvrdily své umístění. ČTK Erbanová získala na MS stříbro ve víceboji i na kilometru Obihiro (Japonsko) - Rychlobruslařka Karolína Erbanová skončila na juniorském mistrovství světa v Japonsku druhá ve víceboji. Stříbro získala i na kilometrové trati, v obou případech ji předčila domácí závodnice Miho Takagiová. ČTK Sáblíková pošesté za sebou vyhrála SP na dlouhých tratích Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála pošesté za sebou Světový pohár na dlouhých tratích. Celkový triumf si dvojnásobná olympijská šampionka zajistila dnešním vítězstvím v závodu na 5000 metrů v Heerenveenu, druhou Stephanii Beckertovou z Německa porazila o 86 setin sekundy. ČTK Jícha je druhým nejlepším házenkářem světa Kolín nad Rýnem (Německo) - Nejlepší házenkář světa roku 2010 Filip Jícha skončil v anketě Mezinárodní házenkářské federace (IHF) za minulý rok druhý. Českou hvězdu vystřídal na pomyslném trůnu Dán Mikkel Hansen, mezi ženami byla oceněna Norka Heidi Lökeová. ČTK Tenistky Plíškovy vypadly v Kuala Lumpuru ve druhém kole Kuala Lumpur - Tenistky Kristýna a Karolína Plíškovy se rozloučily s turnajem WTA v Kuala Lumpuru ve druhém kole. Devatenáctiletá dvojčata, jež se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, vypadla s nasazenými hráčkami. ČTK Kubinová vyhrála pět dostihů a překonala český ženský rekord Portland (USA) - Dostihová jezdkyně Eliška Kubinová se při angažmá ve Spojených státech amerických postarala o český ženský rekord triumfem v pěti závodech během jediného mítinku. Třiadvacetiletá rodačka z Jeseníku vyhrála přesně polovinu dostihů středečního programu na dráze Portland Meadows - čtyřikrát dorazila do cíle jako první a páté vítězství jí dodatečně přidělili rozhodčí po diskvalifikaci soupeře, který v cílové rovině nedovoleně křižoval dráhu. ČTK

11 Správy zo Slovenska a o Slovensku Rómovia odchádzajú do Kanady, Slovensku víza nehrozia BRATISLAVA 27. februára (WEBNOVINY) - Kanada podľa informácií slovenského rezortu diplomacie neplánuje zaviesť víza pre Slovensko v súvislosti s odchodom niekoľkých rómskych rodín zo Smižian do severoamerického štátu. Firmy ako centrum inovácií, kde študenti riešia reálnu výzvu BRATISLAVA 27. februára (WBN/PR) - Stodvadsať študentov stredných odborných škôl z Banskobystrického kraja bude súťažiť 1. marca 2012 v sídle spoločnosti Slovalco, a.s. v Žiari nad Hronom o inovatívne riešenia reálnej výzvy z výrobnej sféry. Prostredníctvom nového vzdelávacieho projektu Innovation&Creativity Camp, ktorý je organizovaný neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko, v spolupráci so spoločnosťami Slovalco, a.s. a Sapa Profily a.s., prinášame pre študentov stredných odborných škôl príležitosť rozvíjať inovatívne myslenie a podieľať sa na riešení reálneho zadania z praxe. Lekári predstavili etický kódex a protikorupčné opatrenia BRATISLAVA 28. februára (WEBNOVINY) - Lekárske odborové združenie (LOZ) v utorok predstavilo etický kódex, ako aj návrh protikorupčných opatrení. K ich vypracovaniu ho zaväzovalo memorandum, ktoré odborári podpísali s vládou začiatkom decembra minulého roka. Samotný etický kódex je schválený výborom LOZ, jeho účinnosť však odborári odložili až do konca apríla. Podľa nich totiž súčasné vedenie rezortu zdravotníctva nemá vzhľadom na jeho postoj k záväzkom z memoranda právo vyžadovať jeho plnenie. Protikorupčné opatrenia sú podľa LOZ zatiaľ návrhom do diskusie. Zamerané sú údajne na tie oblasti, ktoré doteraz neboli pokryté. Tak odpovedali odborári aj na otázku, prečo v nich neriešili napríklad problematické vzťahy lekárov a farmaceutického priemyslu. Knihu o Gorile od Toma Nicholsona chcú vydať Kanaďania SITA/Diana Černáková BRATISLAVA 2. marca (WEBNOVINY) - Prezident Kanadsko-slovenskej obchodnej komory (KSOK ) v Bratislave Joseph M. Burza je pripravený rokovať s kanadským novinárom pôsobiacim na Slovensku Tomom Nicholsonom o vydaní knihy Gorila, ktorej vydanie predbežne zastavil bratislavský súd. Ďalší Slováci v Európskej akadémii vied a umení SALZBURG/BRATISLAVA 5. marca (WBN/PR) V dňoch od 2. do 3. marca 2012 zasadalo v Salzburgu Valné zhromaždenie a senát Európskej akadémie vied a umení (EAVU). Pre Slovensko to znamená niekoľko potešiteľných správ. Európska akadémie vied a umení združuje tých najvýznamnejších vedcov a osobnosti zo všetkých vedných disciplín. Od tohto víkendu sa medzi popredné európske osobnosti zaraďujú aj RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV, Mons. František Drábek, biskup - ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených Zborov SR, prof. JUDr. Ján Švidroň, PhD., riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV a prof. Tadeusz Zasepa, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Počet Slovákov v EAVU sa tak rozšíril na 47 členov. Národniari odovzdali podpisy za vypísanie referenda o jazyku BRATISLAVA 7. marca (WEBNOVINY) Členovia SNS na čele s predsedom Jánom Slotom dnes prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi priniesli hárky s podpismi občanov, ktorí žiadajú vypísanie referenda o jazyku. Podľa predstáv národniarov by sa na Slovensku mal v úradnom styku používať jediný jazyk slovenčina. 11

12 Prezident nepodpísal vstup do vojenských obvodov BRATISLAVA 7. marca (WEBNOVINY) - Prezident Ivan Gašparovič nepodpísal novelu zákona o vojenských obvodoch, prekáža mu, že verejnosť by do nich mala mať voľný vstup. Keďže prezident novelu už v minulosti raz vrátil parlamentu a ten jeho veto prelomil, novela bude od júla platiť bez ohľadu na postoj prezidenta. Odmietavé stanovisko k voľnému vstupu do vojenských obvodov hlava štátu zdôvodňuje nevyhnutnosťou dôsledne chrániť život a zdravie ľudí. Do Afganistanu a Bosny odchádza 35 slovenských vojakov ŽILINA 9. marca (WEBNOVINY) V rámci pravidelnej rotácie odchádza do Afganistanu a do Bosny a Hercegoviny plniť úlohy medzinárodného krízového manažmentu ďalších 35 slovenských vojakov. Dvadsať vojakov sa bude v rámci operácie ISAF v Afganistane podieľať na príprave výcviku afganských ozbrojených síl, pätnásť vojakov bude v rámci operácie EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine plniť monitorovaciu misiu. Hrad Krásna Hôrka zničili plamene Smer vyhral voľby s obrovským náskokom, získal 83 kresiel Robert Fico, neohrozený víťaz parlamentných volieb.foto: SITA/AP BRATISLAVA 11. marca (WEBNOVINY) - Strana Smer-SD pod vedením Roberta Fica s obrovským náskokom zvíťazila v sobotňajších parlamentných voľbách. Vyplýva to z kompletných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad. Získala 44,41 percenta všetkých hlasov, čo znamená, že ju volilo vyše 1,1 milióna voličov. To je absolútny rekord v modernej slovenskej histórii. Najvyšší volebný zisk doteraz držalo Mečiarove HZDS, ktoré vo voľbách v roku 1992 získalo 37,3 percenta. Smer tak získal 83 poslaneckých mandátov. Na druhom mieste je KDH s podporou 8,82 percenta voličov a 16 mandátmi. Tretie miesto patrí Obyčajným ľuďom a nezávislým osobnostiam (OĽaNO) Igora Matoviča so ziskom 8,55 % hlasov a 16 kreslami. Most-Híd podporilo 6,89 % voličov, v NR SR tak bude mať 13 zástupcov. Nasleduje SDKÚ-DS s volebnou podporou 6,09 percenta a 11 poslancami, SaS získala 5,88 percenta hlasov a bude ju zastupovať rovnako 11 poslancov. Do parlamentu sa nedostala SNS (4,56%) a SMK-MKP (4,29%). Ani jedna z ďalších kandidujúcich strán nezískala viac ako dve percentá hlasov. SPORT ROŽŇAVA 10. marca (WEBNOVINY) Hrad Krásna Hôrka zachvátil obrovský požiar. Na hrade zhorela celá strecha a horiace strešné trámy sa prepadli do interiéru. Aj napriek enormnej snahe sa hasičom strechy pokryté dreveným šindľom nepodarilo zachrániť. Zhoreli všetky strechy, vrátane interiéru horného gotického hradu. Ostatné vnútorné časti hradného areálu sú zadymené a nie je ešte možné určiť definitívny rozsah škôd. Okolie hradu zabezpečuje polícia, v hrade by sa údajne mohli nachádzať výbušné látky. Basketbalové družstvo Good Angels mení trénera KOŠICE 27. februára (WEBNOVINY) - Družstvo ženského basketbalového majstra Good Angels Košice mení trénera, Štefan Svitek po vypadnutí z play-off Euroligy 2011/2012 s ruským UMMC Jekaterinburg končí na poste hlavného kormidelníka. Klub o tom informoval v tlačovej správe. 12

13 Slovenským futbalistom roka 2011 sa stal Martin Škrtel Autor: SITA, 27. februára :39, aktualizované Zľava: Marek Hamšík, Eva Kolenová, Martin Škrteľ, Juraj Kucka počas vyhlásenia výsledkov ankety "Futbalista roka 2011", ktoré sa v pondelok konalo v Trnave. TRNAVA 27. februára (WEBNOVINY) - Najlepším futbalistom Slovenskej republiky za rok 2011 sa stal Martin Škrtel, druhé miesto obsadil obhajca Marek Hamšík, tretí bol Juraj Kucka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 19. ročníka ankety denníka Pravda a SFZ sa uskutočnilo v pondelok večer v trnavskom Dome kultúry. Dvadsaťsedemročný obranca (nar ) anglického klubu FC Liverpool získal už svoje tretie prvenstvo (ešte aj v rokoch 2007 a 2008), vyrovnal bilanciu a dotiahol sa na doterajšieho lídra a rekordéra tejto ankety Dušana Tittela. V súčasnosti prezident Únie ligových klubov a bývalý výborný stopér zvíťazil v rokoch 1995, 1996 a Z triumfu sa dosiaľ tešilo naďalej 13 slovenských futbalistov. Futbalisti Slovana chcú obhájiť majstrovský titul BRATISLAVA 1. marca (WEBNOVINY) - Úradujúci držiteľ prestížneho double za víťazstvo v lige i domácej pohárovej futbalovej súťaži ŠK Slovan Bratislava obsadil po jesennej časti aktuálneho ročníka Corgoň ligy druhé miesto s rovnakým počtom 32 bodov ako má tretí FC Spartak Trnava, na doterajšieho lídra MŠK Žilina má tím z Pasienkov jednobodový odstup. Peter Šťastný rozbehol petíciu za odňatie MS v Bielorusku ZÜRICH 2. marca (WEBNOVINY) - Člen hokejovej Siene slávy IIHF a slovenský europoslanec Peter Šťastný spolu s poľským kolegom Marekom Migalskim rozbehli na internete petičnú akciu za odňatie práva organizovať majstrovstvá sveta v hokeji 2014 Bielorusku. "Požadujeme zbaviť Bielorusko organizovať majstrovstvá sveta v roku 2014, kým diktátor Alexander Lukašenko neprepustí všetkých politických väzňov a v krajine nezruší trest smrti. Lukašenkov režim by nemal dostať odmenu v podobe organizácie svetového šampionátu, kým občania krajiny sú vo väzení za účasť na pokojnom proteste za dodržiavanie základných ľudských práv," uvádza sa vo vyhlásení pri petícii. Havlík sa stal absolútnym víťazom na Arnold Classic COLUMBUS 4. marca (WEBNOVINY) - Na prestížnej súťaži v kulturistike a fitnes Arnold Classic v americkom Columbuse si v amatérskych kategóriách skvele počínali slovenskí reprezentanti. Bývalý amatérsky majster sveta Štefan Havlík (VŠC Dukla Banská Bystrica) triumfoval v kategórii do 100 kg a stal sa aj abolútnym víťazom, keď v dueli šampiónov jednotlivých kategórií predstihol i 130- kilového Čecha Dalibora Hájeka, najlepšieho v hmotnosti nad 100 kg. Havlíka po súťaži dekoroval Arnold Schwarzenegger. Na budúci rok by mal úspešný Slovák dostať možnosť štartovať medzi profesionálmi. Tenista Čapkovič sa stal víťazom štvorhry v Singapure SINGAPUR 4. marca (WEBNOVINY) - Slovenský tenista Kamil Čapkovič a Izraelčan Amir Weintraub sa stali víťazmi štvorhry na turnaji ATP Challenger Tour Manulife Singapore v Singapure (dotácia USD, tvrdý povrch Plexipave), keď v nedeľňajšom finále zdolali rovnako nenasadenú taiwanskú dvojicu Chsieh Čcheng-pcheng, Lee Chsin-chan za 71 minút 6:4, 6:4. Financovanie športu je na druhej koľaji, tvrdí prezident BRATISLAVA 6. marca (WEBNOVINY) - Diskusie o reforme financovania športu na Slovensku sa v utorok preniesli na pôdu Prezidentského paláca. Šéfov Slovenského olympijského výboru, Konfederácie športových zväzov SR a Združenia technických a športových činností Františka Chmelára, Mariána Kukumberga a Miloslava Bencu prijal vo svojom sídle prezident SR Ivan Gašparovič. Žigo Pálfy odmietol pomôcť slovenskej reprezentácii na MS SKALICA 9. marca (WEBNOVINY) - Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Vůjtek nemôže do prípravy na majstrovstvá sveta 2012, ktoré Slováci odohrajú v Helsinkách, rátať s útočníkom HK 36 Skalica Žigmundom Pálffym. Tridsaťdeväťročný majster sveta 2002 o tom informoval reprezentačného kormidelníka po štvrtkovom druhom štvrťfinále Tipsport extraligy medzi Skalicou a Zvolenom (3:0). Vůjtek mal o Pálffyho služby na šampionáte záujem, útočník by svojimi skúsenosťami mužstvu mohol pomôcť. 13

14 Slovenky obsadili ôsme miesto v biatlone v Ruhpoldingu RUHPOLDING 10. marca (WEBNOVINY) - V sobotňajších pretekoch ženských štafiet na 4x6 km na majstrovstvách sveta v biatlone v nemeckom Ruhpoldingu zvíťazili domáce reprezentantky v zostave Tina Bachmannová, Magdalena Neunerová, Miriam Gössnerová, Andrea Henkelová. Cibulková bude aj po Indian Wells slovenskou jednotkou INDIAN WELLS 11. marca (WEBNOVINY) - Dominika Cibulková bude aj k 19. marcu po turnaji WTA BNP Paribas Open v kalifornskom Indian Wells (Premier Mandatory, dotácia USD, tvrdý povrch Plexipave vonku) slovenskou tenisovou jednotkou vo dvojhre. Na zotrvanie na internom prvom mieste pred Danielou Hantuchovou potrebovala na tomto podujatí aspoň o jedno kolo lepší výsledok, čo sa jej už podarilo. Padla hranica 6000 prihlásených, príde aj Lilian Koechová BRATISLAVA 14. marca (WBN/PR) - Do stredy 14. marca prejavilo záujem štartovať rekordných 6116 pretekárov, ktorí sa predstavia v ôsmich disciplínach. Vlani zaregistrovali v cieli dovedna 5723 bežcov. Guliarka Krištofičová získala zlato a svetový rekord Pavla Demitru pred zápasom s Českom uvedú do Siene slávy BRATISLAVA 16. marca (WEBNOVINY) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a hokejoví fanúšikovia sa 20. apríla pred zápasom reprezentačného tímu s Českom v Bratislave naposledy rozlúčia s Pavlom Demitrom, ktorý tragicky zahynul vlani pri septembrovej leteckej katastrofe pri ruskom Jaroslavli. Demitru pred súbojom uvedú do Siene slávy slovenského hokeja. V Moskve potvrdili list z Popradu so záujmom hrať v KHL MOSKVA 16. marca (WEBNOVINY) - Organizačný riaditeľ Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Dmitrij Kurbatov potvrdil, že vedenie súťaže dostalo od slovenského klubu HK Poprad list s vyjadrením záujmu o vstup. Funkcionári HK Poprad chcú týmto krokom udržať pod Tatrami elitnú európsku súťaž. Doteraz v Poprade hrával HC Lev, ktorý by sa však mal presťahovať do Prahy. Fantastická Zuzulová finišovala v Rakúsku na druhom mieste SCHLADMING 17. marca (WEBNOVINY) - Slovenská reprezentantka Veronika Zuzulová opäť skončila v slalome žien v pretekoch Svetového pohára 2011/2012 na druhom mieste. Víťazkou sobotňajšieho záverečného slalomu žien v SP v sezóne v alpských lyžiarskych disciplínach sa v rakúskom Schladmingu stala Rakúšanka Michaela Kirchgasserová. Peter Sagan vyjazdil v Taliansku skvelé štvrté miesto SAN REMO 17. marca (WEBNOVINY) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil výborné 4. miesto v sobotňajších prestížnych pretekoch Miláno - San Remo, ktoré sú najdlhšou a jednou z najprestížnejších jednodňových klasík na svete. Na 103. ročníku tradičných jarných pretekov čakalo na cyklistov 298 km, ktoré viedli väčšinou po rovine, ale nechýbali ani menšie kopce. Víťazom sa stal Austrálčan Simon Gerrans z družstva Green Edge časom 6:59:24 h pred Švajčiarom Fabianom Cancellarom (Radioshack), tretí skončil Saganov tímový kolega a celkový víťaz v utorok skončených pretekov Tirreno - Adriatico, Talian Vincenzo Nibali. BRATISLAVA 15. marca (WEBNOVINY) - Skvelý úspech dosiahla na IV. halových majstrovstvách Európy sluchovo postihnutých športovcov v atletike v estónskom Tallinne slovenská reprezentantka Ivana Krištofičová, ktorá zvíťazila vo vrhu guľou výkonom 15,37 m. 14

15 Trochu Humoru Ten déšť přišel v pravou chvíli, pochvaluje si sedlák před sousedem, teď všechno, co je v zemi, ožije. Proboha, všechno však ne, já jsem před týdnem pochoval tchýni! Sedí hajný v hospodě, dává si myslivce a občas vykoukne ze dveří a zahuláká směrem k lesu: Zeleným navrch, zeleným navrch! Když už se to opakuje po desáté, zeptá se ho hostinský: Co to má znamenat to Zeleným navrch? Ale, mám v lese na brigádě policajty a oni sázejí ve školce stromky Arabský šejk neví co s penězi a rozhodne se, že si koupí to nejlepší auto na světe. Koukne do katalogu a čte dodací doby: Lincoln - dva měsíce, Rolls Royce - půl roku a Trabant - tři roky. Šejk si říká: "Tři roky, to musí být skvělé auto. To si objednám." Němci si samozřejmě dají záležet a objednávku vyřídí okamžitě, zařídí extra kamión a odvezou trabanta šejkovi. Pobočník hned utíká oznámit radostnou zprávu: "Vaše výsosti, měl jste pravdu, je to seriózní firma! Obratem poslali funkční model z papundeklu." Potkají se dva policisté: Kam jdeš s tou televizí? Ale představ si koupím si novou japonskou televizi, pak hledím na fotbal, z nervozity se šťourám v uchu hřebíkem a najednou prásk! A zvuk je v čudu! Dohadují se Rus, Američan a Čech, kdo umí vyrobit nejlepší věc ze skla. Rus říká: "To my, u nás v Rusku, dokážeme vyrobit tak dlouhou skleněnou trubku, že s ní vidíme až na dno nejhlubšího oceánu!"... "A jak tomu říkáte?"... "Oceánohled". Američan na to řiká: "To nic neni... to u nás, v Americe, dokážeme vyrobit tak silnou čočku, že s ní vidíme do nejvzdálenějšího vesmíru! řikáme tomu kosmohled." A Čech na to: "To my v Čechách dokážeme vyrobit takovou věc ze skla, že s ní vidíme skrz zeď!" Ostatní se diví: "To neni možný... Jak tomu řikáte?"... "OKNO!" Jirka s Antošem jedou do Prahy na zájezd. Jak se tak dívají na orloj, Jirka povídá: Antošu, když se tak nad tím zamyslím, naše politika se tomu orloji hodně podobá! Jak to myslíš? Každý politik se ukáže jen na chvilku a hned ho vytlačí další. A tak stále dokola! 15 Ke škole? To musíte doleva! Hlásí žena na Policii ztrátu manžela. Má nějaké zvláštní znamení? ptá se policista. Zatím ještě ne, ale až se vrátí domů, bude jich mít hned několik! Na policejní stanici ve Skotsku vyslýchá policista majitele auta: Tak vy víte, pane, kdo odcizil váš automobil? Vím, ale nepospíchejte, prosím, s jeho zadržením, počkejte, až mi ho přestříká. Dva policisté pronásledují nebezpečného zloděje. Už to začíná vypadat, že by jim mohl utéci, tak ten zadní policista vytáhne pistoli a vystřelí. Ale trefí kolegu do nohy. Když k němu přijde, ošetří ho a povídá: Člověče, teď budeš muset něco ukrást, nebo jsem v průšvihu!

16 Klubovní zprávy, Zajímavosti a Dopisy CS klub WLG na Twitteru Pokud používáte Twitter a chcete být informováni o všech akcích i jinak než em, přidejte do vašeho Following listu. Pokud se chcete přidat do našeho mailového listu, přihlásit se můžete na klubovní stránce Ve stredu 14.brezna zemrel ve Wellingtonu ve veku nedozitych 93 let cesky rodak Frantisek Hanzal. Pohreb se konal v utery 20.brezna od 11am v kostele St. Joseph's Catholic Church na ulici Ellice Street u Basin Reserve. Velikonoce / Velka noc 1/4/2012 Zdravime vsechny, verime, ze v nedeli 1. dubna 2012 odpoledne si najdete cas a oslavite s nami Velikonoce, svatky jara v nasi domovine. Oslava vypukne ve 14h! Misto konani: Beanstalk Kindergarten, adresa 39A Duncan Street, Tawa. (mapa: Presne na tom istom mieste, kde sa konala posledna Mikulasska besiedka. Odpoledne si pripomeneme pleteni pomlazky/ korbacov, vyfukovani a barveni vajicek, ochutname tradicni velikonocni jidlo. Ak budete mať čas a niečo dobré upečiete, určite to všetci na stretnutí uvítame! Mysleli jsme na kazdou vekovou kategorii, od tech nejmensich co nikdy prave Velikonoce nezazili, az po babicky a dedecky. VSICHNI JSTE VITANI AT UZ JEN JAKO POZOROVATE NEBO POKUD SE ZAPOJITE A NECO SI VYROBITE Organizacni veci: VY : prineste s sebou talir nejakeho obcerstveni, ale idealne neco co se vaze k velikonocum MY: vajicka na barveni i vyfukovani budou pripravene, stejne tak jako ruzne techniky zdobeni - pruty na pomlazku/korbace budou pripravene - pro ty, kteri nejsou cleny, je opet $5 vstupne na dite (clenove zdarma). PROSIME VAS, potvrdte svoju ucast co najskor, aby sme mohli nakupit vsetko, co treba. Volejte, piste Evu Kissovou , Janu Solc , Sarku Schumann Tesime se na vas. Pozor! Nezapomeňte na klubovní schůzi která se bude konat v Polském domě ve středu 4.dubna 2012 od 19:30 hodin na adrese 257 Riddiford Street, Newtown, Wellington 16

17 10 nejslavnějších atentátů v českých dějinách 1. sv. LUDMILA ( ) Kněžna Ludmila přijala křesťanskou víru spolu se svým manželem Bořivojem, a stala se její zanícenou propagátorkou. Ale zatímco Bořivoj vymýtal pohanství ohněm a mečem, Ludmila šířila křesťanství dobrým slovem, láskou a příkladem, stala se ochránkyní všech chudých, nemocných a ponížených.ve stejném duchu vychovala i vnuka Václava. Tím si však vysloužila nenávist své snachy Drahomíry. Roku 921 se Drahomíra nakrátko zmocnila vlády v českém knížectví a rozhodla se stárnoucí kněžnu zlikvidovat. 16. září 921 vnikli do tvrze Tetín dva nájemní vrazi a na Drahomířin rozkaz Ludmilu uškrtili. 2. sv. VÁCLAV ( ) Kníže Václav byl vychován svou babičkou Ludmilou v duchu křesťanské lásky.jeho jedenáctiletá vláda je v legendách popisována jako zlatý věk českého knížectví.václav zajistil mír a prosperitu, pomáhal chudým a nemocným. Jeho mladší bratr Boleslav však sám zatoužil po knížecím stolci.v září 935 pozval Václava do Staré Boleslavi na křtiny svého syna. Ráno 28. září zamířil Václav ke dveřím staroboleslavského kostelíka a v té chvíli přichází útok. Nejprve napadl knížete sám Boleslav. Silný Václav úder odrazil, ale ze zálohy se na něj vrhli další čtyři vrazi 3. VÁCLAV III. ( ) Poslední český král z rodu Přemyslovců byl údajně mladík nezdárný, ale velmi nadaný.po smrti otce Václava II. zdědil sotva šestnáctiletý kralevic koruny tří zemí:českou, polskou a uherskou. Obrovský vzrůst přemyslovské moci však vyvolával nepřátelství. Václav III. se vzdal uherského trůnu a soustředil všechny síly na udržení Polska.Ale osud mu nedopřál tento plán uskutečnit. V létě 1306 Václav III. zahájil vojenské tažení do Polska. Nestačil však ani překročit hranice a 14. srpna 1306 byl v Olomouci zákeřně zavražděn. Jeho smrtí vymřel přemyslovský rod po meči. Tato vražda dodnes zůstává jednou z velkých záhad našich dějin.hypotéz je nespočet:zhrzená zapuzená první snoubenka Václavova,polští odbojníci, Habsburkové Ale nejpravděpodobnější je, že Václava III. nechala zavraždit část české šlechty. 4.VÁCLAV IV. ( Král Václav IV. sice nebyl zavražděn, ale smrti unikl jen o vlásek. V roce 1393 se ho při návštěvě Vídně pokusili neznámí pachatelé otrávit.václav IV. se několik týdnů zmítal v horečkách a bolestech a všichni byli přesvědčeni, že umírá. Václav se nakonec uzdravil, ale od té doby až do konce života si stěžoval na palčivé pálení v hrdle.bolest zaháněl vínem a nakonec propadl alkoholismu 5. ALBRECHT Z VALDŠTEJNA ( ) Patří k nejslavnějším a zároveň nejtemnějším postavám našich dějin.proslul jako bezohledný kariérista a pobělohorský privatizátor, ale zároveň i jako slavný vojevůdce třicetileté války. V čele stotisícové armády, kterou sám vybudoval, dobyl pro císaře v letech řadu vítězství a zajistil Habsburkům rozhodující převahu.v červnu 1633 mu Francie a Švédsko tajné nabídly český trůn výměnou za to, že se svým vojskem přejde na jejich stranu.valdštejn však váhal, odkládal rozhodnutí, a rychle ztrácel důvěru na všech stranách. V lednu 1634 ho císař zbavil vrchního velení a prohlásil za zrádce.valdštejn s armádou se pokouší uprchnout a spojit se Švédy.25. února 1634 Valdštejn nocuje na hradě v Chebu.V jedenáct hodin večer je několika důstojníky přepaden a zavražděn kopím.dodnes nevíme zda šlo o spontánní čin tří plukovníků nebo byla vražda předem objednána? Císařem? Nebo někým jiným? 6. ALOIS RAŠÍN( ) Jako první československý ministr financí provedl roku 1919 úspěšnou odluku od měny rakouské, která rychle slábla. Položil tím základ stabilní české koruny. V roce 1922 se však rozhodl pro další důležité posilnění koruny, z níž chtěl vytvořit tvrdou měnu, krytou zlatem. Jeho reformy ale začaly přerůstat v katastrofu: s růstem koruny klasala konkurenceschopnost našeho vývozu, podniky se prudce zadlužovaly a rostla nezaměstnanost. Rašín však nehodlal nic měnit. Ráno 5. ledna 1923 vyšel ze svého bytu v Žitné ulici. V tom zazněl výstřel, kůlka ho trefila přímo do zad. Po šesti týdnech těžkému zranění podlehl. Devatenáctiletý vrah splnil to, o čem se spoustě lidí jen zdálo. 7. T. G. MASARYK ( ) Prezident Masaryk vládl pevnou rukou, a tak není divu, že měl i mnoho nepřátel. Nenáviděli ho komunisté, nacionalisté i fašisté. V roce 1926 fašistické skupiny dokonce přichystaly na Masaryka atentát. Provést ho měl ruský emigrant, důstojník Gorgulov. Mělo se tak stát na pražském Mánesu, kam se prezident chystal na výstavu. Gorgulov čekal mezi ostatními před vchodem, držíce v ruce revolver. Když vystoupil prezident z auta, objevil se přímo před vrahem. Masaryk se přátelsky usmál a Gorgolov neměl sílu vystřelit. Československá ochranka o tomto činu neměla ani tušení. Gorgulov hned poté odjel do Francie a roku 1932 tam zabil prezidenta Doumera. Za to byl také později v Paříži popraven. 8. Reinhard HEYDRICH ( ) Byl to jeden z hlavních a zároveň nejhorších prominentů nacistického režimu. Byl šéfem SS byl jmenován říšským protektorem Čech a Moravy a brzy rozpoutal vlnu zatýkání a poprav. 27. května 1942 na něj parašutisté Kubiš a Gabčík spáchali atentát. Neudělali to moc dobře, přesto ale Heydrich po týdnu zamřel. Za jeho smrt se nacisté pomstili vlnou krutého teroru a vypálení obcí Lidice a Ležáky. 9. JAN MASARYK ( ) Syn T. G. Masaryka, ministr zahraničí. Jeho smrt se stala jednou ze záhad moderní historie. Masaryk plánoval svůj útěk na západ ale už bylo pozdě. Věděl, že to tu pro něj nebude bezpečné. 9. března 1948 v půl deváté večer odešel od Masaryka kominík, poslední člověk, který ho viděl naživu. Další den ráno dva dělníci našli Masarykovo tělo na nádvoří paláce Vyskočil Masaryk sám z okna, nebo mu k tomu někdo dopomohl? Už více než padesát let zůstávají tyto otázky bez odpovědi. 10. KLEMENT GOTTWALD ( ) Komunistický prezident zemřel 14. března Po celé zemi se tehdy rozšířila pověst, že byl v Moskvě otráven. Pravou příčinou jeho smrti byl však alkoholismus a nemocné srdce. Jeho zdravotní stav byl velmi špatný a lékaři ho před cestou do Moskvy varovali. Zpáteční let letadlem mu vysloveně zakázali. Ale Gottwald jejich zákaz samozřejmě neuposlechl. Důsledkem byla prasklá výduť aorty, krvácení do hrudi a smrt. 17

18 Tajenka z minulého měsíce: Neměj starosti, byla to vina toho řidiče kamionu Vyřešení křížovky poslete co nejdříve na adresu redakce csclubnz. org Prvního správného řešitele a řešení křížovky bude uvedeno příští měsíc. Pozor! Nezapomeňte na klubovní schůzi která se bude konat v Polském domě ve středu 4.dubna 2012 od 19:30 hodin na adrese 257 Riddiford Street, Newtown, Wellington Recept na tento měsíc: Kuřecí prsa v hořčičné omáčce Ingredience: Kuřecí maso (řízek) 4 ks Smetana ke šlehání 1 ks Hořčice plnotučná 2 lžíce Sůl 1 špetka Olej Příprava Kuřecí prsa celá nebo nakrájená na nudličky posolíme a na oleji dáme péci do trouby. Rozmícháme smetanu s hořčicí (dle chuti můžeme přidat pikantní hořčici) a ještě mírně osolíme a nalijeme na pečící se kuřecí maso tak, aby bylo ponořeno ve smetaně a pečeme do měkka a do zhoustnutí smetany. Podáváme s brambory, ale též s rýží nebo hranolky. Kuřecí maso není podmínkou, též velmi dobré z krůtího nebo vepřového masa. Recept převzat z Internetu Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box , Wellington, NZ Tel: +64 (0) , seznam. cz, webová stránka: Předplatné pro členy klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma. Redaktoři: Michal Šolc, Gustav Knotek, Katarina Cattermole, Jana Šolc Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT Opět přepisujeme dějiny Tedy přesně - světový hokej přepisuje dějiny a Česká televize je opět u toho. Poprvé za svou dlouhou historii se bude hrát mistrovství

Více

SPORTOVEC ROKU 2013 I. kolo ankety KSN

SPORTOVEC ROKU 2013 I. kolo ankety KSN TISKOVÁ ZPRÁVA 28. 11. 2013 SPORTOVEC ROKU 2013 I. kolo ankety KSN 55. ROČNÍK NOVINÁŘSKÉ ANKETY ZÁKLADNÍ INFORMACE 28.11.13 tisková zpráva výsledky 1. kola hlasování v anketě Sportovec roku 2013 04.12.13

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN SPORTOVEC ROKU 2008 JUBILEJNÍ 50. ROČNÍK ZÁKLADNÍ INFORMACE Harmonogram projektu: 10.12.08 tisková konference I. - výsledky 1. kola 11:00 hod. hlasování

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ČT SPORT XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ZOH SOČI DATUM ČAS DISCIPLÍNA AKCE ČT 6. 2. 2014 15:00 JÍZDA V BOULÍCH kvalifikace 15:45 SNOWBOARDING, KVALIFIKACE SLOPESTYLE 16:30

Více

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi (časy vysílání přímých přenosů a záznamů jsou orientační a mohou být aktuálně měněny) PÁTEK 12.2. 2010 DEN 1 SO 13.2. 2010 2:00 STUDIO SO 13.2. 2010

Více

3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr na dresu v sezóně 1988 1989 (HC Poldi Kladno) A 68 B 15 C 8

3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr na dresu v sezóně 1988 1989 (HC Poldi Kladno) A 68 B 15 C 8 1 leš Valenta získal zlatou na OH 2002 ve sportu akrobatické lyžování hokej skoky na lyžích 2 mistr Evropy z roku 1976 ntonín Panenka byl hokejista florbalista fotbalista 3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Přímý přenos zápasu O2 Extraligy ledního hokeje a NHL. přímý přenos tréninku Formule 1/Moto GP

Přímý přenos zápasu O2 Extraligy ledního hokeje a NHL. přímý přenos tréninku Formule 1/Moto GP Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Přímý přenos Premier League a KHL Přímý přenos UEFA Champions League Přímý přenos UEFA Champions League Přímý přenos zápasu O2 Extraligy ledního hokeje a NHL Přímý přenos

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Majetek společnosti - Víceúčelová hala

Majetek společnosti - Víceúčelová hala Výroční zpráva za rok 2014 Majetek společnosti - Víceúčelová hala Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003.

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo

Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo V Praze 16.5.2014 Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo Tisková zpráva Předpokládaná účast ve volbách do EP činí 29,6 %. Pětiprocentní hranici nutnou pro přidělení mandátů

Více

Adam Svoboda. František Kaberle. Ondřej Kratěna. Radek Duda. Pavel Mrňa. brankář levá HC Eaton Pardubice. obránce levá. útočník levá HC Sparta Praha

Adam Svoboda. František Kaberle. Ondřej Kratěna. Radek Duda. Pavel Mrňa. brankář levá HC Eaton Pardubice. obránce levá. útočník levá HC Sparta Praha 2011 2012 narozen 26. 1. 1978 výška 177 cm váha 88 kg Adam Svoboda brankář HC Eaton Pardubice narozen 8. 11. 1973 výška 183 cm váha 86 kg František Kaberle obránce HC Eaton Pardubice narozen 21. 4. 1977

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Mgr. Veronika Šprincová

Více

Olympijský průvodce českým sportem

Olympijský průvodce českým sportem Olympijský průvodce českým sportem - Přímé přenosy ve SPORTBAR HOKEJ na plátně a v TV - Otevřeno každý den individuálně dle sportů - Akce na produkty (pivo, alkoholické nápoje) Všechny zápasy vysíláme

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných.

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných. Většina obyvatel ČR považuje ženy za méně zkorumpovatelné, třetina Čechů by pak uvítala, pokud by se novou hlavou státu stala žena. Nejznámější a nejdůvěryhodnější političkou je podle většinového názoru

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Obsah. -Wayne Gretzky -Gordie Howe -Brett Hull -Marcel Dionne -Phil Esposito -Mike Gartner -Jaromír Jágr -Mark Messier -Steve Yzerman -Mario Lemieux

Obsah. -Wayne Gretzky -Gordie Howe -Brett Hull -Marcel Dionne -Phil Esposito -Mike Gartner -Jaromír Jágr -Mark Messier -Steve Yzerman -Mario Lemieux Téma jsem si vybral, protože mě to baví a sleduji ho. Obsah -Wayne Gretzky -Gordie Howe -Brett Hull -Marcel Dionne -Phil Esposito -Mike Gartner -Jaromír Jágr -Mark Messier -Steve Yzerman -Mario Lemieux

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011

Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011 V Praze 22.4.2014 Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011 Tisková zpráva Předpokládaná účast ve volbách do EP činí 32,4 %, zvyšují ji příznivci ANO 2011 a Úsvitu. Pětiprocentní hranici nutnou pro přidělení

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

UNIE PROFESIONÁLNÍCH TRENÉRŮ SÍŇ SLÁVY

UNIE PROFESIONÁLNÍCH TRENÉRŮ SÍŇ SLÁVY UNIE PROFESIONÁLNÍCH TRENÉRŮ SÍŇ SLÁVY 29. května 2013 Josef Doktor Narozen: 19. listopadu 1942 Sport: rychlostní kanoistika TRENÉR: kouč Martina Doktora: zlato z OH (2x), zlato z MS (2x), zlato z ME (2x),

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT Ve dnech 12.2. 28.2.2010 se v kanadském Vancouveru konaly XXI. Zimní olympijské hry. Česká televize nabídla svým divákům kompletní vysílací servis na programech

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 6. března 2015 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 3 x výkonný výbor CKK + 15 přítomných členů + 20 přítomných příznivců Omluveni:

Více

L I M I T O VA NÁ E D I C E H O D I N E K F E S T I NA HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

L I M I T O VA NÁ E D I C E H O D I N E K F E S T I NA HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE L I M I T O VA NÁ E D I C E H O D I N E K F E S T I NA HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE Festina, jako dlouholetý partner hokejového klubu HC ČSOB POJIŠŤOVNA, vydává při příležitosti získání získáni mistrovského

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně. a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH

Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně. a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Sobota 10. května 2014 Nově zrekonstruovaný špičkový

Více

XX. ZOH TURÍN 2006 ROK POTÉ

XX. ZOH TURÍN 2006 ROK POTÉ XX. ZOH TURÍN 2006 ROK POTÉ Již více než rok uplynulo od konání XX. ZOH v Turíně 2006. Ve Zpravodaji č. 1/2006 bylo na stranách 13-21 zmapováno, co bylo do té doby vydáno k XX. ZOH na poli filatelie mimo

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í

Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í turnaj top12 mužů a žen 6. 7. prosince 2011 Kongresový sál Park Hotelu Plzeň 6. 12. od 10:00 zápasy

Více

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost 1. V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost ihned.cz, 16.2.2011 http://sport.ihned.cz/c1-50306060-v-teplicich-maji-navod-jak-financovat-sport-velke-firmy-musiprevzit-odpovednost

Více

Čeští handicapovaní rybáři opět MISTŘI SVĚTA!

Čeští handicapovaní rybáři opět MISTŘI SVĚTA! Čeští handicapovaní rybáři opět MISTŘI SVĚTA! Budete-li tvrdit pardubickému rybáři, že na titul Mistra světa v plavané stačí nachytat pět kilo ryb, bude nejspíše nevěřícně kroutit hlavou. Na závodech,

Více

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015 www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení 1.Řídící orgán STK ČTS Ing.Leoš Fiala,Štvanice 38,170 00 Praha 7 Tel.:222333418 m.777922395 e- mail:leos.fiala

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

PLZEŇ 29. - 31.1.2013

PLZEŇ 29. - 31.1.2013 PLZEŇ 29. - 31.1.2013 KCTM Vysočina ročník 1998 Mistrovství České republiky krajů 2013 Termín: 29. - 31. ledna 2013 Místo: Plzeň - Košutka, Kooperativa Aréna Pořadatel: ČSLH ve spolupráci s Sport Bohemia,

Více

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 turnaj 4 ZEMÍ ŽEN & U-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 Vážení futsaloví příznivci! Jsem rád, že se po roce koná opět v Ostravě akce vrcholového futsalu. Po loňském Joma Cupu zde přivítáme Turnaj 4 zemí.

Více

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl byl založen v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Cyklista Jiří Ježek nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2009

Cyklista Jiří Ježek nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2009 Tisková zpráva Cyklista Jiří Ježek nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2009 PRAHA, 9. února 2010 - Český paralympijský výbor (ČPV) vyhlásil v pražském TOP Hotelu nejlepší handicapované sportovce České

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

Zápis č. 10 z jednání sportovní komise

Zápis č. 10 z jednání sportovní komise 1 Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor finanční oddělení školství, kultury a sportu náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Členové sportovní komise ST, TAJ, vrchní strážník MP Váš dopis značky/ze

Více

České zprávy ČTK 26.06.2014. Koalice se ani dnes nedohodla na kandidátovi na eurokomisaře

České zprávy ČTK 26.06.2014. Koalice se ani dnes nedohodla na kandidátovi na eurokomisaře České zprávy Budvar definitivně vyhrál s ABI soudní spor v Portugalsku Koalice se ani dnes nedohodla na kandidátovi na eurokomisaře ČD upraví za 16 milionů rychlíkové vozy podle potřeb vozíčkářů České

Více

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova 1 Kdo jsem? 1. Jsem první človíček zrozený na zemi. 2. Jsem nadpřirozená bytost. 3. Jsem uměle vytvořený človíček. 2 Projevovaly své vlastenectví tyto osobnosti a jak? Homunkulus J. Lada ti připomíná:»

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

FC ZBROJOVKA BRNO 1913 2013

FC ZBROJOVKA BRNO 1913 2013 FC ZBROJOVKA BRNO 1913 2013 Představení klubu Fotbalový klub FC Zbrojovka Brno oslaví v roce 2013 sto let od svého založení. Během bohaté historie dosáhl řady úspěchů nejen na domácích hřištích, ale i

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Porgesovi Antonín (1888 1942) a Zdeňka (1921?)

Porgesovi Antonín (1888 1942) a Zdeňka (1921?) Archiv sportu a tv inventář č. 02 NAD č. 25 Porgesovi Antonín (888 942) a Zdeňka (92?) 86 976 V Praze 204 Lucie Swierczeková Ú v o d Antonín Porges Narodil se v r. 888. V r. 906 se začal v SK Slavia věnovat

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA

2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA ve spolupráci se ZŠ Komenského Nová Paka a Občanským sdružením Sportem proti bariérám Český ráj pořádá 2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA 23. 24. října 2010 Tělocvična ZŠ a ZvŠ Nová Paka Komenského 555, 509

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2015 Pohár města Česká Lípa 10. 12. 4. 2015 3 - denní turnaj pro děti narozené r. 2004 a mladší Hokejový turnaj 2015 - Česká Lípa - r. 2004

Více

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015 Charitativní výstup na Sněžku III. ročník květen 2015 Nadační fond Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše transparentní účet Nadačního fondu KlaPeto - 2200692979/2010 Nadační fond KlaPeto se věnuje: zlepšení

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

PŘEDSTAVENÍ KLUBU HISTORIE KLUBU NABÍDKA SPOLUPRÁCE

PŘEDSTAVENÍ KLUBU HISTORIE KLUBU NABÍDKA SPOLUPRÁCE NABÍDKA SPOLUPRÁCE PŘEDSTAVENÍ KLUBU Klub HC Slovan Ústí nad Labem je tradiční klub, který historicky patří k nejúspěšnějším klubům 1. ligy v ledním hokeji. V současnosti působí Slovan v 1. hokejové lize

Více

LONDA, spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS

LONDA, spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS LONDA, spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS Impulsy Václava Moravce Moderátor a novinář Václav Moravec se ve svém pravidelném pořadu Impulsy Václava Moravce ptá hostů z řad politiků a osobností z oblasti kultury

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o

Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o pořadí na 13. -24. místě. Na neděli 8. 2. byly naplánovány,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ 12. 8. - 14. 8. 2013 VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ 12. 8. - 14. 8. 2013 VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ 12. 8. - 14. 8. 2013 VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH Přítomni: Dr. Filip Juda Ing. Pavel Rosenbach Mgr. René Pazdera Mgr. Antonín Schneider Ing. Lukáš

Více

Model výkonnosti hokejových reprezentačních týmů

Model výkonnosti hokejových reprezentačních týmů www.pwc.com/cz Model výkonnosti hokejových reprezentačních týmů Duben 5 Poradenská společnost analyzovala předpoklady jednotlivých zemí pro úspěch na mistrovství světa v hokeji, které začíná. května v

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Reprezentace ČR. ČR - EBSL žebříček. Reprezentace ČR v roce 2011 5 0 3 35-35 14 b.

Reprezentace ČR. ČR - EBSL žebříček. Reprezentace ČR v roce 2011 5 0 3 35-35 14 b. 2011 Reprezentace ČR V roce 2011 doznala plážová kopaná v ČR několika změn. Zásadní změnou bylo jmenování Michaela Lukiče na pozici hlavního trenéra reprezentace mužů. Další podstatnou novinkou byl také

Více

Nabídka reklamních ploch

Nabídka reklamních ploch Nabídka reklamních ploch Zlatopramen aréna Kapacita Zlatopramen arény čítá 6 500 míst, z toho 4 750 míst k sezení. V zázemí haly naleznete VIP prostor, který nabízí dokonalé propojení komfortu a účelnosti.

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh Zpracoval: Mgr. Boris Neuwirt Připraveno dle Učebních osnov pro 1. 4. ročník SŠ, schválených MŠ ČSR dne 12. 10. 1984

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více