Co byste měli vědět o platebním styku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co byste měli vědět o platebním styku"

Transkript

1 Co byste měli vědět o platebním styku

2

3 Raiffeisenbank a.s. tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen Zákon ) poskytuje svému klientovi jako uživateli platebních služeb poskytovaných Raiffeisenbank a.s. (dále jen klient ) informace, které je mu povinna poskytnout v dostatečném předstihu před tím, než je klient vázán rámcovou smlouvou ve smyslu Zákona (dále jen rámcová smlouva ). Klient uzavřením příslušné rámcové smlouvy prohlašuje, že tyto informace mu byly ze strany Raiffeisenbank a.s. poskytnuty určitě a srozumitelně v českém jazyce nebo v jazyce, na kterém se s Raiffeisenbank a.s. dohodl. INFORMACE O RAIFFEISENBANK A.S. JAKO POSKYTOVATELI PLATEBNÍCH SLUŽEB Poskytovatelem platebních služeb je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Elektronickou adresou určenou pro komunikaci klientů s Raiffeisenbank a.s. jako poskytovatelem platebních služeb je Platební služby podle příslušné rámcové smlouvy nejsou poskytovány prostřednictvím zástupce nebo pobočky Raiffeisenbank a.s. v zahraničí. Raiffeisenbank a.s. není zapsána v seznamu ani registru poskytovatelů platebních služeb. Kódem platebního styku Raiffeisenbank a.s. je 5500, SWIFT/BIC kódem Raiffeisenbank a.s. je RZBCCZPP. Orgánem dohledu nad činností Raiffeisenbank a.s. v oblasti poskytování platebních služeb je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 (dále jen ČNB ). INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Raiffeisenbank a.s. poskytuje pouze ty platební služby, na nichž se s klientem výslovně dohodne. Podle níže uvedených rámcových smluv Raiffeisenbank a.s. poskytuje mimo jiné níže uvedené platební služby: 1) Smlouva o poskytování bankovních a dalších služeb na jejím základě je klientovi zřízen účet, který může sloužit jako platební účet ve smyslu Zákona. Na základě této rámcové smlouvy jsou také klientovi poskytovány platební prostředky v rámci služeb přímého bankovnictví. Klientovi jsou na základě této rámcové smlouvy poskytovány zejména následující platební služby: (a) služby v rámci tuzemského platebního styku, tedy provádění platebních transakcí v české měně v rámci České republiky. Bezhotovostní tuzemský platební styk na účtu lze provádět jednorázovým platebním příkazem k úhradě (ať už jednoduchým nebo hromadným), platebním příkazem k inkasu, trvalým platebním příkazem k úhradě, trvalým platebním příkazem k inkasu, automatickým převodem zůstatků, platbou na adresu, prostřednictvím inkas (kde klient je plátcem), plateb SIPO nebo 3

4 jiným způsobem, na kterém se klient s Raiffeisenbank a.s. dohodne. Hotovostní tuzemský platební styk lze na účtu provádět vkladem peněžních prostředků na účet na obchodních místech Raiffeisenbank a.s., výběrem peněžních prostředků z účtu na obchodních místech Raiffeisenbank a.s. a výběrem hotovosti z účtu prostřednictvím platební karty vydané k účtu nebo prostřednictvím služby Cash Advance; (b) služby v rámci zahraničního platebního styku, tedy provádění platebních transakcí v jiné než české měně. Bezhotovostní zahraniční platební styk na účtu lze provádět platební transakcí na základě jednorázových platebních příkazů k úhradě, které v závislosti na výši převáděné částky, státě, ve kterém působí poskytovatel platebních služeb příjemce, typu poplatkové dispozice a rychlosti zpracování, podléhají poplatku v různé výši. Hotovostní zahraniční platební styk lze na účtu provádět vkladem peněžních prostředků na účet na vybraných obchodních místech Raiffeisenbank a.s., výběrem peněžních prostředků z účtu na vybraných obchodních místech Raiffeisenbank a.s. a výběrem hotovosti z účtu prostřednictvím platební karty vydané k účtu nebo prostřednictvím služby Cash Advance; (c) služby přímého bankovnictví, které jsou v některých případech platebními prostředky a které klientovi umožňují mimo jiné předávat Raiffeisenbank a.s. platební příkazy k provedení platebních transakcí, žádat o poskytnutí dalších služeb nabízených Raiffeisenbank a.s. a komunikovat s Raiffeisenbank a.s. prostřednictvím internetového bankovnictví, GSM bankovnictví a PDA bankovnictví (ve všech případech s využitím služeb elektronických komunikací poskytovaných jiným subjektem než Raiffeisenbank a.s.). Prostřednictvím internetového bankovnictví dochází rovněž k distribuci informací, které je Raiffeisenbank a.s. povinna klientovi poskytovat či zpřístupňovat na základě Zákona. 2) Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu na jejím základě je klientovi zřízen účet, který může sloužit jako platební účet ve smyslu Zákona. Klientovi jsou na základě této rámcové smlouvy poskytovány zejména následující platební služby: (a) služby v rámci tuzemského platebního styku, tedy provádění platebních transakcí v české měně v rámci České republiky. Bezhotovostní tuzemský platební styk na účtu lze provádět jednorázovým platebním příkazem k úhradě (ať už jednoduchým nebo hromadným), platebním příkazem k inkasu, trvalým platebním příkazem k úhradě, trvalým platebním příkazem k inkasu, prostřednictvím inkas (kde klient je plátcem), plateb SIPO nebo jiným způsobem, na kterém se klient s Raiffeisenbank a.s. dohodne. Hotovostní tuzemský platební styk lze na účtu provádět vkladem peněžních prostředků na účet na obchodních místech Raiffeisenbank a.s., výběrem peněžních prostředků z účtu na obchodních místech Raiffeisenbank a.s. a výběrem hotovosti z účtu prostřednictvím platební karty vydané k účtu nebo prostřednictvím služby Cash Advance; 4

5 (b) služby v rámci zahraničního platebního styku, tedy provádění bezhotovostních platebních transakcí v jiné než české měně. Bezhotovostní zahraniční platební styk na účtu lze provádět na základě jednorázových platebních příkazů k úhradě, které v závislosti na výši převáděné částky, státě, ve kterém působí poskytovatel platebních služeb příjemce, typu poplatkové dispozice a rychlosti zpracování, podléhají poplatku v různé výši. Hotovostní zahraniční platební styk lze na účtu provádět vkladem peněžních prostředků na účet na vybraných obchodních místech Raiffeisenbank a.s., výběrem peněžních prostředků z účtu na vybraných obchodních místech Raiffeisenbank a.s. a výběrem hotovosti z účtu prostřednictvím platební karty vydané k účtu nebo prostřednictvím služby Cash Advance. 3) Smlouva o zřízení a vedení běžného spořicího účtu na jejím základě je klientovi zřízen účet, který může sloužit jako platební účet ve smyslu Zákona. Klientovi jsou na základě této rámcové smlouvy poskytovány zejména platební služby v rámci tuzemského platebního styku, tedy provádění platebních transakcí v české měně v rámci České republiky. Bezhotovostní tuzemský platební styk na účtu lze provádět jednorázovým platebním příkazem k úhradě. Hotovostní tuzemský platební styk lze na účtu provádět vkladem peněžních prostředků na účet na obchodních místech Raiffeisenbank a.s., výběrem peněžních prostředků z účtu na obchodních místech Raiffeisenbank a.s. a výběrem hotovosti z účtu prostřednictvím platební karty vydané k účtu. 4) Smlouva o zřízení služeb přímého bankovnictví na jejím základě jsou klientovi poskytovány služby přímého bankovnictví, které jsou v některých případech platebními prostředky a klientovi umožňují mimo jiné zadávat Raiffeisenbank a.s. platební příkazy k provedení platebních transakcí, žádat o poskytnutí dalších služeb nabízených Raiffeisenbank a.s. a komunikovat s Raiffeisenbank a.s. prostřednictvím internetového bankovnictví, telefonního bankovnictví a GSM bankovnictví (ve všech případech s využitím služeb elektronických komunikací poskytovaných jiným subjektem než Raiffeisenbank a.s.). Prostřednictvím internetového bankovnictví dochází také mimo jiné k distribuci informací, které je Raiffeisenbank a.s. povinna klientovi poskytovat či zpřístupňovat na základě Zákona. 5) Smlouva o používání elektronického bankovnictví na jejím základě Raiffeisenbank a.s. nainstaluje klientovi softwarový systém Multicash nebo Gemini. Jedná se o komunikační prostředek typu home banking, který při využití potřebného technického vybavení umožňuje komunikaci klienta s Raiffeisenbank a.s. Tímto komunikačním prostředkem může klient zadávat platební příkazy k běžným bezhotovostním platebním transakcím a zároveň jím získávat o platebních transakcích informace (prohlížení a tisk výpisů, zůstatků a aktuálních pohybů na svých běžných účtech). 6) Smlouva o vydání debetní karty na jejím základě vydá Raiffeisenbank a.s. klientovi nebo osobě klientem určené debetní platební kartu, která slouží jako platební prostředek a prostřednictvím které lze provádět bezhotovostní platební transakce (např. 5

6 platby za zboží a služby) i hotovostní platební transakce (např. výběry z bankomatů). Bezhotovostní a hotovostní platební transakce provedené prostřednictvím debetní karty jsou zúčtovány přímo na běžném účtu klienta, ke kterému byla příslušná debetní karta vydána. 7) Smlouva o vydání kreditní karty na jejím základě vydá Raiffeisenbank a.s. klientovi nebo osobě klientem určené kreditní platební kartu, která slouží jako platební prostředek a prostřednictvím které lze provádět bezhotovostní platební transakce (např. platby za zboží a služby) i hotovostní platební transakce (např. výběry z bankomatů). Na bezhotovostní a hotovostní platební transakce provedené prostřednictvím kreditní karty poskytuje Raiffeisenbank a.s. klientovi úvěr, který je klient povinen v pravidelných měsíčních splátkách splácet. Každý měsíc je nutno splatit alespoň určitou část poskytnutého úvěru. Z poskytnutého úvěru je klient povinen platit Raiffeisenbank a.s. úroky, s výjimkou úroků z úvěru poskytnutého na bezhotovostní platební transakce provedené kreditní kartou, pokud je celý úvěr poskytnutý Raiffeisenbank a.s. splacen v tzv. bezúročném období. V navazujícím textu je pojem platební karta používán společně pro debetní i kreditní platební karty, není-li stanoveno jinak. 8) Smlouva o akceptaci platebních karet na jejím základě poskytuje Raiffeisenbank a.s. služby tzv. acquiringu, tedy služby umožňující klientovi přijímat k platbě za služby a zboží jím poskytované platební karty zákazníků, kteří jsou jejich držiteli. Na základě této smlouvy provádí Raiffeisenbank a.s. zúčtování platebních transakcí provedených příslušnými platebními kartami u klienta, se kterým tuto smlouvu uzavřela, v jeho prospěch. V souvislosti s uzavřením smlouvy o akceptaci karet může být uzavřena též smlouva o nájmu či výpůjčce zařízení umožňujícího fyzickou akceptaci platebních karet u klienta (např. platební terminál nebo imprinter). 9) Smlouvy o vkladu či výběru hotovosti ve prospěch či z účtu klienta za specifických podmínek na základě těchto smluv Raiffeisenbank a.s. přijímá od klienta hotovost či klientovi hotovost poskytuje, a to za podmínek sjednaných smlouvou a v rámci těchto služeb poskytuje klientovi rovněž platební službu spočívající ve výběru či vkladu hotovosti ve prospěch či z dohodnutého účtu, který pro klienta vede. 10) Smlouva o produktovém balíčku (např. balíčky Benefitkonto, Dualkonto, Hypoteční Kompletkonto, Kompletkonto ČT, zvýhodněný balíček pro zaměstnance vybraných společností, Kompletkonto Klasik, Kompletkonto Optimum, Kompletkonto Start, Kompletkonto Student, Pluskonto, Profikonto a Zlaté konto) na jejím základě je klientovi zřízen účet, který může sloužit jako platební účet ve smyslu Zákona. Klientovi jsou na základě této rámcové smlouvy poskytovány zejména následující platební služby: (a) služby v rámci tuzemského platebního styku, tedy provádění platebních transakcí v české měně v rámci České republiky. Bezhotovostní tuzemský platební styk na účtu lze provádět jednorázovým platebním příkazem k úhradě (ať už jednoduchým nebo hromadným), platebním příkazem k inkasu, trvalým platebním příkazem k úhradě, trvalým platebním příkazem k inkasu, pro- 6

7 střednictvím inkas (kde klient je plátcem), plateb SIPO nebo jiným způsobem, na kterém se klient s Raiffeisenbank a.s. dohodne. Hotovostní tuzemský platební styk lze na účtu provádět vkladem peněžních prostředků na účet na obchodních místech Raiffeisenbank a.s., výběrem peněžních prostředků z účtu na obchodních místech Raiffeisenbank a.s. a výběrem hotovosti z účtu prostřednictvím platební karty vydané k účtu nebo prostřednictvím služby Cash Advance; (b) služby v rámci zahraničního platebního styku, tedy provádění bezhotovostních platebních transakcí v jiné než české měně. Bezhotovostní zahraniční platební styk na účtu lze provádět na základě jednorázových platebních příkazů k úhradě, které v závislosti na výši převáděné částky, státě, ve kterém působí poskytovatel platebních služeb příjemce, typu poplatkové dispozice a rychlosti zpracování, podléhají poplatku v různé výši. Hotovostní zahraniční platební styk lze na účtu provádět vkladem peněžních prostředků na účet na vybraných obchodních místech Raiffeisenbank a.s., výběrem peněžních prostředků z účtu na vybraných obchodních místech Raiffeisenbank a.s. a výběrem hotovosti z účtu prostřednictvím platební karty vydané k účtu nebo prostřednictvím služby Cash Advance; (c) služby přímého bankovnictví, které jsou v některých případech platebními prostředky a které klientovi umožňují mimo jiné předávat Raiffeisenbank a.s. platební příkazy k provedení platebních transakcí, žádat o poskytnutí dalších služeb nabízených Raiffeisenbank a.s. a komunikovat s Raiffeisenbank a.s. prostřednictvím internetového bankovnictví, telefonního bankovnictví, GSM bankovnictví (ve všech případech s využitím služeb elektronických komunikací poskytovaných jiným subjektem než Raiffeisenbank a.s.). Prostřednictvím internetového bankovnictví dochází rovněž k distribuci informací, které je Raiffeisenbank a.s. povinna klientovi poskytovat či zpřístupňovat na základě Zákona; (d) v případě některých produktových balíčků (např. Hypoteční Kompletkonto, Kompletkonto ČT, Kompletkonto Klasik, Kompletkonto Optimum, Kompletkonto Start, Kompletkonto Student, Pluskonto, Profikonto a Zlaté konto) služba spočívající ve vydání debetní platební karty klientovi nebo osobě klientem určené, která slouží jako platební prostředek a prostřednictvím které lze provádět bezhotovostní platební transakce (např. platby za zboží a služby) i hotovostní platební transakce (např. výběry z bankomatů). Bezhotovostní a hotovostní platební transakce provedené prostřednictvím debetní karty jsou zúčtovány přímo na běžném účtu klienta, ke kterému byla příslušná debetní karta vydána; (e) v případě některých produktových balíčků (např. Dualkonto, Kompletkonto Klasik, Kompletkonto Optimum a Zlaté konto) zřízení dalšího (spořicího) účtu, který může sloužit jako platební účet ve smyslu Zákona. Klient může ve vztahu k takovému spořicímu účtu využívat platební služby zejména v rámci tuzemského 7

8 platebního styku, tedy provádění platebních transakcí v české měně v rámci České republiky. Bezhotovostní tuzemský platební styk na účtu lze provádět jednorázovým platebním příkazem k úhradě. Hotovostní tuzemský platební styk lze na účtu provádět vkladem peněžních prostředků na účet na obchodních místech Raiffeisenbank a.s., výběrem peněžních prostředků z účtu na obchodních místech Raiffeisenbank a.s. a výběrem hotovosti z účtu prostřednictvím platební karty vydané k účtu. 11) Smlouvy o účtech se zvláštním režimem (smlouva o běžném účtu se zvláštním režimem, smlouva o zřízení a vedení zvláštního účtu, smlouva o vázaném účtu, smlouva o zřízení a vedení běžného investičního účtu, smlouva o zřízení a vedení transferového účtu) na jejich základě je klientovi zřízen účet, který může sloužit jako platební účet ve smyslu Zákona, a jsou jimi sjednány podmínky, za nichž je klient oprávněn nakládat s účtem a peněžními prostředky, které jsou na něm evidovány. Účty se zvláštním režimem slouží zpravidla k vypořádání transakcí uzavřených mezi klientem a Raiffeisenbank a.s., případně mezi klientem a třetí osobou nebo k úschově peněžních prostředků na základě smlouvy nebo příslušného právního předpisu. Klientovi jsou na základě těchto rámcových smluv poskytovány pouze vybrané platební služby v rámci tuzemského platebního styku, tedy provádění platebních transakcí v české měně v rámci České republiky, výjimečně též služby v rámci zahraničního platebního styku, tedy provádění platebních transakcí v jiné než české měně. Bezhotovostní platební styk na účtu lze provádět zpravidla jednorázovým platebním příkazem k úhradě, přičemž Raiffeisenbank a.s. provede platební transakci na jeho základě pouze tehdy, jsou-li splněny všechny podmínky pro provedení platební transakce sjednané v příslušné rámcové smlouvě nebo právním předpise. Hotovostní tuzemský platební styk lze na účtu provádět vkladem peněžních prostředků na účet na obchodních místech Raiffeisenbank a.s., výjimečně též výběrem peněžních prostředků z účtu na obchodních místech Raiffeisenbank a.s. ÚDAJE POTŘEBNÉ K PROVEDENÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU, JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR Podmínkou přijetí a provedení platebního příkazu je poskytnutí: 1) V případě bezhotovostních platebních transakcí (s výjimkou platebních transakcí prováděných prostřednictvím platební karty): (a) v případě tuzemského platebního styku zejména (i) označení, zda se jedná o platební příkaz k úhradě, nebo platební příkaz k inkasu, (ii) jedinečného identifikátoru plátce příslušné částky v rámci platební transakce, (iii) jedinečného identifikátoru příjemce příslušné částky v rámci platební transakce, (iv) numericky vyjádřené částky převáděných peněžních prostředků, (v) konstantního symbolu (pokud povinnost jeho uvedení stanoví příslušný právní předpis); 8

9 (b) v případě zahraničního platebního styku zejména (i) jedinečného identifikátoru plátce příslušné částky v rámci platební transakce, (ii) jedinečného identifikátoru a názvu účtu příjemce příslušné částky v rámci platební transakce a adresy takového příjemce, (iii) označení banky a země banky příjemce (odpovídající BIC banky příjemce či, nemá-li banka příjemce BIC, přesný a nezkrácený název a adresu sídla banky příjemce platby), (iv) numericky vyjádřené částky převáděných peněžních prostředků a měny platební transakce, (v) kódu země příjemce, (vi) data splatnosti, (vii) důvodu platby, (viii) typu poplatku (tj. označení, zda poplatky bude hradit plátce nebo příjemce částky v rámci příslušné platební transakce). 2) V případě hotovostních platebních transakcí (s výjimkou platebních transakcí prováděných prostřednictvím platební karty): (a) v případě výběru hotovosti z účtu u Raiffeisenbank a.s. (i) jedinečného identifikátoru plátce (ii) numericky vyjádřené částky vybíraných peněžních prostředků; (b) v případě vkladu hotovosti na účet (i) jedinečného identifikátoru příjemce příslušné částky v rámci platební transakce, (ii) numericky vyjádřené částky ukládaných/převáděných peněžních prostředků, (iii) konstantního symbolu (pokud povinnost jeho uvedení stanoví příslušný právní předpis). 3) V případě některých platebních transakcí prováděných platební kartou (zejména bez použití hmotného nosiče platební karty) čísla platební karty a ostatních údajů, v ostatních případech platebních transakcí, k nimž je dán příkaz prostřednictvím platební karty, je třeba k pořízení platebního příkazu a předání příslušných dat Raiffeisenbank a.s. použít platební kartu v zařízení, které je k tomu určeno (např. platební terminál, bankomat). Podmínkou pro provedení jakéhokoliv platebního příkazu je dále fungování platebního systému Raiffeisenbank a.s. a u platebního příkazu ve prospěch příjemce, jehož poskytovatelem platebních služeb není Raiffeisenbank a.s., dále fungování mezibankovního platebního systému a platebního systému využívaného tímto poskytovatelem platebních služeb. S provedením platební transakce na základě pořízeného platebního příkazu musí klient vždy vyjádřit souhlas (tj. musí jej autorizovat); vyjádření souhlasu (autorizace) s provedením platební transakce je podmínkou přijetí platebního příkazu ze strany Raiffeisenbank a.s. Jedinečným identifikátorem klienta je příslušné číslo účtu vedeného Raiffeisenbank a.s. V případě některých platebních transakcí, které ve prospěch klienta Raiffeisenbank a.s. realizoval plátce prostřednictvím své platební karty, je pak jedinečným identifikátorem klienta číslo platební karty vydané klientovi Raiffeisenbank a.s. 9

10 FORMA A POSTUP PŘEDÁNÍ SOUHLASU S PROVEDENÍM PLATEBNÍ TRANSAKCE Klient je oprávněn předat Raiffeisenbank a.s. souhlas s provedením platební transakce následujícími způsoby: 1) na papírovém nosiči (např. příkaz k úhradě) na kterémkoliv obchodním místě Raiffeisenbank a.s. v době, kdy je toto obchodní místo otevřeno pro veřejnost; vyjádření souhlasu s provedením platebního příkazu na papírovém nosiči provede klient svým podpisem (v některých případech je třeba, aby se podpis shodoval se vzorovým podpisem sjednaným pro takové případy); 2) prostřednictvím internetového bankovnictví zadáním správného autorizačního, certifikačního nebo jiného dohodnutého kódu nebo připojením elektronického podpisu; 3) prostřednictvím PDA bankovnictví zadáním správného autorizačního, certifikačního nebo jiného dohodnutého kódu nebo připojením elektronického podpisu; 4) prostřednictvím telefonního bankovnictví během telefonické konverzace po uvedení správného hesla na vyzvání ze strany Raiffeisenbank a.s. nebo zadáním správného autorizačního, certifikačního nebo jiného dohodnutého kódu; 5) prostřednictvím GSM bankovnictví po zadání správného hesla pro přístup do GSM bankovnictví; 6) prostřednictvím elektronického bankovnictví (systémy Gemini a Multicash) pomocí elektronického podpisu a hesla k elektronickému podpisu. V případě, že klient v příslušné rámcové smlouvě stanovil podpisová pravidla, je platební příkaz autorizován, pokud kombinace podpisů odpovídá podpisovým pravidlům dohodnutým v rámcové smlouvě; 7) prostřednictvím platební karty, a to u transakcí s fyzickou přítomností platební karty zadáním PIN nebo podpisem držitele platební karty a u transakcí bez fyzické přítomnosti platební karty uvedením bezpečnostních kódů CVV2/CVC2, případně dalších údajů uvedených na platební kartě; 8) v případě platební transakce spočívající ve vkladu či výběru hotovosti v uzavřeném obalu ve prospěch či z účtu klienta řádně vyplněným formulářem, který je dohodou klienta a Raiffeisenbank a.s. k tomuto účelu určen (např. výčetkavýběrní poukaz) a který je v souladu s dohodou klienta a Raiffeisenbank a.s. klientem podepsán. ODVOLÁNÍ SOUHLASU S PROVEDENÍM PLATEBNÍ TRANSAKCE Klient nesmí odvolat platební příkaz po okamžiku jeho přijetí ze strany Raiffeisenbank a.s., není-li dále stanoveno jinak. V případě platební transakce z podnětu příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce nesmí plátce odvolat platební příkaz poté, co předal platební příkaz nebo svůj souhlas s platební transakcí příjemci. V případě 10

11 inkasa plátce nesmí odvolat platební příkaz po skončení pracovního dne předcházejícího dni dohodnutému mezi plátcem a příjemcem pro odepsání peněžních prostředků z platebního účtu. V případě odložené splatnosti platebního příkazu klient nesmí odvolat platební příkaz po skončení pracovního dne předcházejícího okamžiku přijetí platebního příkazu. Klient je oprávněn předat Raiffeisenbank a.s. své odvolání platebního příkazu na papírovém nosiči na kterémkoliv obchodním místě Raiffeisenbank a.s. v době, kdy je toto obchodní místo otevřeno pro veřejnost, prostřednictvím internetového bankovnictví, prostřednictvím telefonního bankovnictví a prostřednictvím elektronického bankovnictví (pouze systém Gemini). OKAMŽIK PŘIJETÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU, OKAMŽIK BLÍZKO KONCE PRACOVNÍHO DNE Okamžikem přijetí platebního příkazu je okamžik, kdy je příslušný platební příkaz vyhotoven a předán Raiffeisenbank a.s. a zároveň jsou splněny všechny podmínky stanovené pro jeho přijetí a provedení Zákonem a příslušnou rámcovou smlouvou. K přijetí platebního příkazu dojde pouze v bankovní pracovní den (tj. každý pracovní den; v případě některých platebních transakcí je jím však každý den tyto transakce jsou blíže specifikovány v dokumentu Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s., který je součástí rámcové smlouvy), a to v rámci provozní doby (tj. části pracovního dne, kdy Raiffeisenbank a.s. vykonává činnosti potřebné k provedení platební transakce). Platební příkaz musí zejména obsahovat všechny podstatné náležitosti stanovené rámcovou smlouvou, na účtu plátce musí být dostatek peněžních prostředků k provedení platebního příkazu (nebo musí mít Raiffeisenbank a.s. peněžní prostředky ze strany plátce k dispozici) a platební transakce, která má být na základě platebního příkazu provedena, musí být řádně autorizována; je-li splatnost platebního příkazu odložena, dojde k přijetí platebního příkazu, jsou-li splněny ostatní podmínky pro přijetí takového platebního příkazu, nejdříve poté, kdy nastane splatnost platebního příkazu. Raiffeisenbank a.s. neodpovídá za lhůty a způsob zpracování platebního příkazu jiným poskytovatelem platebních služeb. Pro přijetí platebního příkazu v příslušný pracovní den je stanoven okamžik blízko konce pracovního dne (označován také jako cut-off time ); určení těchto mezních okamžiků ( cut-off time ) je pro jednotlivé platební příkazy a případně jiné úkony týkající se platebních transakcí obsaženo v dokumentu Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s., který je součástí příslušné rámcové smlouvy. 11

12 MAXIMÁLNÍ LHŮTA PRO PROVEDENÍ PLATEBNÍ SLUŽBY Maximální lhůta pro provedení platební služby (v tomto smyslu jde o lhůtu k provedení platební transakce) je sjednána v souladu se Zákonem a činí nula (0) až čtyři (4) pracovní dny zejména v závislosti na druhu platební služby, podmínkách uvedených v příslušném platebním příkazu (např. měna platby, země, ve které je platební služba poskytována, zda se jedná o platební službu v rámci tuzemského či zahraničního platebního styku) a způsobu doručení platebního příkazu do Raiffeisenbank a.s. (elektronicky, na papírovém nosiči atd.). Určení příslušných lhůt k provedení platební služby je obsaženo v dokumentu Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Lhůtou sjednanou prostřednictvím dokumentu Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. je maximální lhůta potřebná pro připsání částky platební transakce ve prospěch účtu poskytovatele platebních služeb příjemce či předání platebního příkazu poskytovateli platebních služeb plátce, případně pro jiný úkon, který je z hlediska příslušné platební služby nezbytné provést. OMEZENÍ CELKOVÉ ČÁSTKY PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ Klient se může s Raiffeisenbank a.s. dohodnout na omezení celkové částky platebních transakcí provedených za použití příslušného platebního prostředku za určité období tak, že v souvislosti s rámcovou smlouvou, na jejímž základě získá příslušný platební prostředek (např. platební kartu), s Raiffeisenbank a.s. sjedná limity pro autorizaci platebních transakcí prostřednictvím tohoto platebního prostředku. Limity platebních transakcí je klient oprávněn sjednat v takové výši, jejíž sledování může Raiffeisenbank a.s. zajistit. ÚDAJ O ÚPLATĚ Údaj o úplatě za jednotlivé platební služby je uveden v příslušném Ceníku produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., který je dostupný na internetových stránkách Raiffeisenbank a.s. na adrese (dále jen internetové stránky ) a na každém obchodním místě Raiffeisenbank a.s. v době, kdy je toto obchodní místo otevřeno pro veřejnost. Raiffeisenbank a.s. sdělí klientovi na jeho žádost údaje o úplatě, kterou je klient povinen za příslušnou platební službu Raiffeisenbank a.s. zaplatit. Příslušný Ceník produktů a služeb Raiffeisenbank a.s. je součástí rámcové smlouvy uzavřené s klientem. ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY (i) Raiffeisenbank a.s. provádí směny měn za použití směnných kurzů stanovených v kurzovním lístku, nedohodne-li se s klientem jinak. Kurzovní lístek je dostupný na internetových stránkách a na každém obchodním místě Raiffeisenbank a.s. Směnné kurzy uvedené v kurzovním lístku jsou Raiffeisenbank a.s. vyhlášeny na základě aktuální situace na devizovém trhu společně s podmínkami pro 12

13 jejich použití; vyhlášené kurzy je Raiffeisenbank a.s. oprávněna v kurzovním lístku změnit. Směnné kurzy obsažené v kurzovním lístku jsou pro účely rámcových smluv referenčními směnnými kurzy, které je Raiffeisenbank a.s. povinna zpřístupnit nejpozději bezprostředně před tím, než je konkrétní směna měn provedena. Referenčním směnným kurzem tak je směnný kurz vyhlášený v kurzovním lístku a použitý Raiffeisenbank a.s. pro konkrétní směnu měn. Raiffeisenbank a.s. prodává klientovi prostředky v cizí měně v hotovosti podle kurzovního lístku valutovým kurzem prodej a nakupuje hotovost v cizí měně valutovým kurzem nákup. Raiffeisenbank a.s. prodává klientovi prostředky v cizí měně bezhotovostně podle kurzovního lístku devizovým kurzem prodej a nakupuje prostředky v cizí měně bezhotovostně devizovým kurzem nákup. (ii) V případě kladného zůstatku peněžních prostředků na účtu (zůstatek peněžních prostředků na účtu je vyšší než nula), nebude takový zůstatek peněžních prostředků na účtu úročen. V případě, že je použitelná úroková sazba vyhlášená Raiffeisenbank a.s. v Přehledu úrokových sazeb pro klienta jako majitele účtu výhodnější než úroková sazba uvedená v první větě tohoto odstavce, je Raiffeisenbank a.s. povinna úročit kladné a záporné zůstatky na účtu takovou použitelnou úrokovou sazbou určenou Raiffeisenbank a.s. v jí vyhlašovaném Přehledu úrokových sazeb. Za výhodnější úrokovou sazbu pro klienta se považuje v případě kladného zůstatku peněžních prostředků na účtu úroková sazba, která je vyšší než úroková sazba uvedená v první větě tohoto odstavce. (iii) Raiffeisenbank a.s. je oprávněna kdykoliv jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu o úrokových sazbách a směnných kurzech, pokud je změna založena na změně příslušných referenčních úrokových sazeb publikovaných ČNB nebo referenčních směnných kurzech. Změny se provádí a počítají neutrálním způsobem. Změna je klientovi vždy zpřístupněna na internetových stránkách. 13

14 INFORMACE O ZPŮSOBU KOMUNIKACE MEZI KLIENTEM A RAIFFEISENBANK A.S. (i) Raiffeisenbank a.s. komunikuje se svými klienty na všech svých obchodních místech v době, kdy jsou tato obchodní místa otevřena pro veřejnost. (ii) Raiffeisenbank a.s. je možno kontaktovat běžnou listovní zásilkou, kterou je nutno Raiffeisenbank a.s. doručit osobně nebo prostřednictvím příslušného poskytovatele služeb (Česká pošta, s. p., kurýrní společnosti atd.) na adresu dohodnutou v příslušné rámcové smlouvě, jinak na adresu Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4. V některých případech uvedených v rámcové smlouvě je Raiffeisenbank a.s. oprávněna vyžadovat, aby podpis klienta byl ověřen úředně nebo oprávněným zaměstnancem Raiffeisenbank a.s., v případě úředního ověření podpisu v zahraničí je Raiffeisenbank a.s. oprávněna požadovat vyšší ověření (apostilační doložkou nebo superlegalizací). (iii) Všichni klienti dále mohou využívat ke komunikaci s Raiffeisenbank a.s. elektronickou adresu K jejímu využití je nezbytné mít k dispozici počítač či jiné obdobné zařízení s přístupem k datové síti internet a příslušný program umožňující vytváření a odesílání elektronických zpráv ( ů). (iv) Všichni uživatelé platebních služeb Raiffeisenbank a.s. mohou využívat ke komunikaci s Raiffeisenbank a.s. také informační telefonní linku , a to v případě hovoru v rámci České republiky. Pro hovory ze zahraničí je klientům k dispozici telefonní linka Obě výše uvedené linky jsou v provozu každý den 24 hodin denně. K využití uvedených telefonních linek musí mít klient k dispozici telefonní přístroj umožňující volání na uvedené linky. (v) V případě, že klient uzavře rámcovou smlouvu, na jejímž základě využívá určité platební služby Raiffeisenbank a.s. (např. službu přímého bankovnictví a v jejím rámci službu internetového bankovnictví), může mít na základě takové rámcové smlouvy mimo jiné k dispozici další prostředky komunikace s Raiffeisenbank a.s. (v případě využívání služby internetového bankovnictví lze s Raiffeisenbank a.s. ohledně některých záležitostí komunikovat právě prostřednictvím této služby). Podrobnosti takové komunikace jsou uvedeny v příslušné rámcové smlouvě. ZPŮSOB A LHŮTY POSKYTOVÁNÍ ČI ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ (i) Raiffeisenbank a.s. zpřístupňuje informace určené všem klientům tak, že je zveřejní na svých internetových stránkách. Tyto informace jsou dále zpravidla zpřístupněny též na všech obchodních místech Raiffeisenbank a.s. v době, kdy jsou tato obchodní místa otevřena pro veřejnost. (ii) Raiffeisenbank a.s. poskytuje a zpřístupňuje informace, které je povinna poskytovat a zpřístupňovat podle Zákona a příslušné 14

15 rámcové smlouvy, způsobem a v místě, které si s klientem dohodne v příslušné rámcové smlouvě. Nestanoví-li rámcová smlouva nebo iná dohoda mezi klientem a Raiffeisenbank a.s. jinak, jsou informace podle Zákona klientům poskytovány a zpřístupňovány zejména v listinné formě na obchodních místech Raiffeisenbank a.s. v době, kdy jsou tato obchodní místa otevřena pro veřejnost. (iii) V případě, že klient uzavře rámcovou smlouvu, na jejímž základě využívá určité platební služby Raiffeisenbank a.s. (např. službu přímého bankovnictví a v jejím rámci službu internetového bankovnictví), může mu Raiffeisenbank a.s. na základě takové rámcové smlouvy mimo jiné poskytovat a zpřístupňovat informace podle Zákona právě prostřednictvím této služby, a to obvykle v elektronické formě. V případě, že se Raiffeisenbank a.s. a klient dohodnou na poskytování a zpřístupňování informací podle Zákona v elektronické formě, není Raiffeisenbank a.s. povinna poskytovat a zpřístupňovat tyto informace v listinné formě. (iv) Klient, který je spotřebitelem nebo drobným podnikatelem má nárok, aby mu Raiffeisenbank a.s. zpřístupňovala a poskytovala určité informace stanovené Zákonem zdarma, a to zpravidla 1x měsíčně. V případě, že klient bude žádat zpřístupňování a poskytování určitých informací stanovených Zákonem častěji, je Raiffeisenbank a.s. oprávněna za zpřístupnění a poskytnutí těchto informací klientovi účtovat přiměřenou úplatu. Její výše je s klientem vždy dohodnuta, a to obvykle prostřednictvím příslušného Ceníku produktů a služeb Raiffeisenbank a.s. (v) Informace podle Zákona jsou vždy zpřístupňovány a poskytovány ve lhůtách určených Zákonem a příslušnou rámcovou smlouvou nebo jinou dohodou mezi Raiffeisenbank a.s. a klientem, a to bez vyžádání klienta zpravidla 1x měsíčně nebo v kratších lhůtách, na kterých se Raiffeisenbank a.s. s klientem dohodnou nebo bez zbytečného odkladu poté, co si jejich zpřístupnění nebo poskytnutí klient sám vyžádá (v případě, že na jejich zpřístupňování nebo poskytování má klient právní nárok). JAZYK KOMUNIKACE Nedohodnou-li se klient a Raiffeisenbank a.s. v rámcové smlouvě jinak, je rámcová smlouva uzavřena v českém jazyce. Některé rámcové smlouvy mohou být uzavřeny též v jazyce anglickém nebo německém, pokud se tak klient a Raiffeisenbank a.s. v rámcové smlouvě dohodnou. Komunikace mezi klientem a Raiffeisenbank a.s.během trvání rámcové smlouvy probíhá v českém jazyce, klient a Raiffeisenbank a.s. se však před začátkem komunikace na návrh klienta mohou dohodnout též na komunikaci v jazyce jiném, pokud bude takový jazyk pro obě strany akceptovatelný, zejména na jazyce anglickém a německém. 15

16 PRÁVO NA INFORMACE A PODMÍNKY RÁMCOVÉ SMLOUVY Na žádost klienta je Raiffeisenbank a.s. povinna během trvání rámcové smlouvy poskytnout klientovi obsah rámcové smlouvy a další informace uvedené v 81 až 85 Zákona (tedy zejména informace uvedené v tomto dokumentu). ZMĚNA RÁMCOVÉ SMLOUVY Z PODNĚTU RAIFFEISENBANK A.S. (i) Jakákoliv rámcová smlouva, před uzavřením které jsou zde uvedené informace poskytovány, může být na návrh Raiffeisenbank a.s. změněna. Postup změny rámcové smlouvy je upraven v úvodních ustanoveních Všeobecných obchodních podmínek Raiffeisenbank a.s. Vysvětlení některých níže použitých pojmů je rovněž obsaženo ve Všebecných obchodních podmínkách Raiffeisenbank a.s. (ii) Raiffeisenbank a.s. je oprávněna změnu smluvních podmínek navrhnout klientovi zejména z důvodů: (i) rozvoje bankovních služeb, (ii) změn právní úpravy, (iii) vývoje na trzích investičních a bankovních služeb, včetně vývoje tržní praxe, anebo vývoje na trzích, které poskytování bankovních služeb ovlivňují, (iv) plnění povinnosti obezřetného výkonu činnosti Raiffeisenbank a.s., (v) změn technologií a organizačních procesů v Raiffeisenbank a.s. Oblasti změny se mohou týkat zejména: (i) způsobu navazování, měnění a ukončování smluvních vztahů (ii) pravidel komunikace a způsobu vzájemného jednání, (iii) rozsahu informačních povinností, (iv) podmínek dostupnosti a obsahu bankovních služeb, lhůt pro jejich poskytnutí, (v) struktury a výše úplaty za poskytované bankovní služby, včetně podmínek pro její placení. (iii) Raiffeisenbank a.s. oznámí klientovi návrh změny smluvních podmínek nejméně dva (2) měsíce přede dnem, kdy se má navržená změna stát účinnou. Raiffeisenbank a.s. klientovi návrh změny smluvních podmínek oznámí především prostřednictvím elektronického kanálu, a to zejména elektronické schránky. Klientovi, který nemá k dispozici elektronickou schránku a zároveň banka nedisponuje ani kontaktními údaji jiného elektronického kanálu, který by předání oznámení návrhu změny smluvních podmínek umožňoval, oznámí Raiffeisenbank a.s. návrh změny smluvních podmínek prostřednictvím vhodného trvalého nosiče dat. V případě, že klient není spotřebitelem nebo drobným podnikatelem, oznámí Raiffeisenbank a.s. klientovi návrh změny eventuálně oznámením odkazu na internetové stránky Raiffeisenbank a.s., kde je návrh změny smluvních podmínek umístěn. Klient je oprávněn přede dnem účinnosti navrhované změny smluvních podmínek tento návrh odmítnout, a to písemným oznámením zaslaným na adresu Raiffeisenbank a.s., Klientský servis, tř. Kosmonautů 108/29, Olomouc. V případě, že návrh změny smluvních podmínek tímto způsobem přede dnem jeho účinnosti klient neodmítne, platí, že jej přijal. O tomto důsledku Raiffeisenbank a.s. v oznámení o návrhu změny smluvních podmínek klienta informuje. 16

17 (iv) V případě, že klient s návrhem změny smluvních podmínek nesouhlasí, je oprávněn před dnem jeho účinnosti závazek dotčený návrhem změny smluvních podmínek písemně vypovědět. Klient výpověď doručí Raiffeisenbank a.s. způsobem sjednaným příslušnou smlouvou. Výpověď je účinná v den následující po dni, kdy byla Raiffeisenbank a.s. doručena, pokud klient ve výpovědi neurčil pozdější datum její účinnosti. Určením pozdějšího data účinnosti výpovědi však nemůže délka trvání výpovědní doby překročit jeden (1) měsíc počínaje jejím doručením Raiffeisenbank a.s. Z výpovědi musí vyplývat vyjádření nesouhlasu klienta s návrhem změny smluvních podmínek vypovídaného závazku, pokud klient návrh změny smluvních podmínek již neodmítl způsobem popsaným v předcházejícím odstavci. Pakliže v okamžiku účinnosti výpovědi existoval na základě nebo v souvislosti se závazkem dotčeným výpovědí klientův dluh vůči Raiffeisenbank a.s., stává se tento dluh účinností výpovědi splatným, není-li ujednáno něco jiného. DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY Jakákoliv smlouva, před uzavřením které jsou zde uvedené informace poskytovány, je uzavírána na dobu neurčitou. PRÁVO VYPOVĚDĚT RÁMCOVOU SMLOUVU Jakákoliv smlouva, před uzavřením které jsou zde uvedené informace poskytovány, může být uživatelem vypovězena, a to písemnou výpovědí zaslanou na adresu dohodnutou v příslušné rámcové smlouvě. Výpověď rámcové smlouvy je účinná dnem doručení výpovědi klientem Raiffeisenbank a.s., případně, je-li v rámcové smlouvě sjednána výpovědní doba, nepřesahuje tato v žádném případě ohledně výpovědi učiněné klientem jeden (1) měsíc. Následkem doručení výpovědi rámcové smlouvy klientem do Raiffeisenbank a.s. zanikají práva a povinnosti klienta a Raiffeisenbank a.s. podle této rámcové smlouvy. V případě, že na základě rámcové smlouvy byly klientovi vydány platební prostředky nebo jiné movité věci, které zůstaly ve vlastnictví Raiffeisenbank a.s. (např. platební karty, osobní elektronické klíče atd.), je klient povinen tyto movité věci Raiffeisenbank a.s. neprodleně po zániku rámcové smlouvy vrátit. V případě, že na základě rámcové smlouvy byly klientovi nainstalovány programy, poskytnut software nebo předány informace, data, know-how a jiné podobné údaje, je klient povinen neprodleně po zániku rámcové smlouvy tyto programy, software, informace, data a jiné podobné údaje trvale odstranit ze všech svých zařízení a jejich dalšímu užívání zamezit, nestanoví-li příslušná licenční či obdobná smlouva uzavřená mezi Raiffeisenbank a.s. a klientem jinak. V den zániku rámcové smlouvy je klient povinen vypořádat s Raiffeisenbank a.s. veškerá vzájemná práva a povinnosti. 17

18 PRÁVNÍ ŘÁD ROZHODNÝ PRO RÁMCOVOU SMLOUVU Rámcová smlouva, před uzavřením které jsou zde uvedené informace poskytovány, se řídí právem České republiky. S klientem, který není spotřebitelem nebo drobným podnikatelem, Raiffeisenbank a.s. v některých výjimečných případech může sjednat jako rozhodné jiné právo než právo České republiky. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ Vznikne-li mezi klientem a Raiffeisenbank a.s. spor ohledně poskytování platebních služeb, je klient oprávněn obrátit se na příslušný soud nebo případně v souladu s příslušným právním předpisem na Finančního arbitra České republiky, se sídlem Legerova 69, Praha 1 (dál jen finanční arbitr ) nebo na ČNB. Klient je rovněž oprávněn podat stížnost týkající se poskytování platebních služeb podle kterékoliv rámcové smlouvy k ČNB anebo finančnímu arbitrovi. PLATEBNÍ PROSTŘEDKY (i) Za platební prostředek se považuje jakékoliv zařízení nebo soubor postupů uvedený v rámcové smlouvě, který je vztažen k osobě klienta nebo uživatele určeného klientem a kterými klient nebo takový uživatel dává Raiffeisenbank a.s. platební příkaz. Za platební prostředek se tak považují zejména platební karty, aplikace internetového a jiného elektronického bankovnictví umožňující komunikaci mezi klientem a Raiffeisenbank a.s. včetně pořízení a předání platebního příkazu, postupy pro zadání platebních příkazů prostřednictvím telefonního, GSM a PDA bankovnictví a další uvedené v příslušné rámcové smlouvě. (ii) Klient je povinen přijmout veškerá přiměřená opatření sloužící k tomu, aby ochránil příslušný platební prostředek a jeho personalizované bezpečnostní prvky před ztrátou, odcizením, zneužitím nebo neautorizovaným použitím. Za tím účelem je povinen zejména: 1) mít hmotný nosič platebního prostředku (např. platební karty) nebo hmotná zařízení umožňující autorizaci platebních transakcí (např. zařízení určená ke generování certifikačních kódů) vždy při sobě a neumožnit jejich použití či manipulaci s nimi neoprávněné osobě; klient je zároveň povinen s těmito zařízeními nakládat tak, aby vyloučil jejich ztrátu nebo odcizení; 2) zabezpečit přístup a nakládání s platebními prostředky bez hmotného nosiče (např. internetové bankovnictví) nebo k zařízením, která jsou k používání platebního prostředku nezbytná (např. počítač, mobilní telefon atd.) vhodným, nesnadno zjistitelným nebo prolomitelným heslem, případně dalšími zabezpečovacími prvky, jsou-li s ohledem na charakter platebního prostředku či zařízení nezbytného k jeho použití klientovi dostupné; 3) aktivně používat softwarové zabezpečení zařízení, která jsou 18

19 nezbytná k používání platebních prostředků (např. počítačové antivirové programy a tzv. firewally ); 4) v místech zvýšeného nebezpečí zneužití nebo neautorizovaného použití platebních prostředků (např. při použití platebního prostředku v datové síti internet) postupovat se zvýšenou obezřetností; 5) nikdy nesdělovat neoprávněným osobám žádná svá hesla, kódy, osobní identifikační čísla (PIN), vzorové podpisy, odpovědi na návodné otázky a jiné prostředky sloužící k identifikaci a ověření totožnosti klienta a autorizaci platebních transakcí, tyto si nepoznamenávat na platební prostředky či jiným způsobem, u něhož existuje zvýšená pravděpodobnost vyzrazení neoprávněným osobám. (iii) V případě, že klient zjistí ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití, hrozící zneužití nebo hrozící neautorizované použití platebního prostředku, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit Raiffeisenbank a.s. na telefonní lince (v případě hovoru v rámci České republiky) nebo (v případě hovoru ze zahraničí), nebo na nejbližší pobočce, případně na jinou adresu nebo telefonní číslo uvedené v rámcové smlouvě. (iv) Raiffeisenbank a.s. je oprávněna jakýkoliv platební prostředek zablokovat z bezpečnostních důvodů, zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití nebo podvodné použití platebního prostředku např. pokud zjistí použití nebo hrozící použití platebního prostředku jinou osobou než oprávněným uživatelem. Raiffeisenbank a.s. je dále oprávněna zablokovat platební prostředek, kterým klient čerpá od Raiffeisenbank a.s. úvěr (např. kreditní kartu), a to v případě významného zvýšení rizika, že klient nebude schopen splácet úvěr, který lze čerpat prostřednictvím tohoto platebního prostředku. O provedení blokace platebního prostředku a jejích důvodech Raiffeisenbank a.s. klienta před jejím provedením a není-li to možné, neprodleně poté, informuje způsobem sjednaným v rámcové smlouvě; informaci o provedení blokace platebního prostředku však Raiffeisenbank a.s. klientovi nepředá, pokud by to bylo v rozporu s právními předpisy nebo by taková informace zmařila účel blokace. NEAUTORIZOVANÁ A NESPRÁVNĚ PROVEDENÁ PLATEBNÍ TRANSAKCE (i) V případě vzniku ztráty z neautorizované platební transakce nese osoba, která byla v rámci této transakce plátcem (ve smyslu Zákona), tuto ztrátu do výše 150 EUR, pokud tato ztráta byla způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku (např. platební karty) nebo zneužitím platebního prostředku v případě, že plátce nezajistil ochranu jeho personalizovaných bezpečnostních prvků. Plátce však nese ztrátu z neautorizované platební transakce v plném rozsahu, pokud tuto ztrátu způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil své povinnosti používat platební prostředek v souladu s příslušnou rámcovou smlouvou (zejména povinnost 19

20 přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu bezpečnostních personalizovaných prvků příslušného platebního prostředku) nebo bez zbytečného odkladu po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, neautorizovaného použití, hrozícího zneužití nebo hrozícího neautorizovaného použití platebního prostředku neoznámil tuto skutečnost Raiffeisenbank a.s. Plátce však vždy nenese odpovědnost za ztrátu z neautorizované platební transakce, pokud nejednal podvodně a ztráta vznikla poté, co klient oznámil Raiffeisenbank a.s. ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku nebo pokud Raiffeisenbank a.s. nezajistila, aby byly klientovi k dispozici vhodné prostředky pro takové oznámení. Rámcová smlouva mezi Raiffeisenbank a.s. a osobou, která není spotřebitelem nebo drobným podnikatelem ve smyslu Zákona, může odpovědnost plátce rozšířit tak, že plátce nese ztrátu z neautorizované transakce v jiném rozsahu a případně za jiných podmínek, než stanoví Zákon, a které jsou popsány v tomto odstavci výše. (ii) V případě, že klient zjistí neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci, je povinen tuto skutečnost oznámit Raiffeisenbank a.s. bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, v případě klientů, kteří jsou spotřebiteli nebo drobnými podnikateli pak nejpozději do třinácti (13) měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků z příslušného účtu. Takové oznámení je klient povinen Raiffeisenbank a.s. doručit některým ze způsobů komunikace uvedených v odstavci Informace o způsobu komunikace mezi klientem a Raiffeisenbank a.s. výše nebo, hrozí-li nebezpeční z prodlení, na telefonní lince (v případě hovoru v rámci České republiky) nebo (v případě hovoru ze zahraničí). (iii) V případě, že bude provedena neautorizovaná platební transakce a za ztrátu nenese odpovědnost plátce, a to i v omezené výši 150 EUR, Raiffeisenbank a.s. neprodleně poté, co jí plátce neautorizovanou platební transakci oznámí, uvede účet, ze kterého byla příslušná částka odepsána do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo nebo vrátí částku platební transakce plátci, pokud nepřipadá výše uvedený postup v úvahu (např. pokud bude platební účet v té době již zrušen). Výše uvedená povinnost Raiffeisenbank a.s. však zaniká v případě, že klient neoznámí provedení neautorizované platební transakce bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, v případě klientů, kteří jsou spotřebiteli nebo drobnými podnikateli, nejpozději do třinácti (13) měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků z příslušného účtu. (iv) Je-li Raiffeisenbank a.s. poskytovatelem platebních služeb plátce, odpovídá klientovi jako plátci za nesprávně provedenou platební transakci, ledaže klientovi a tam, kde to připadá v úvahu, také poskytovateli platebních služeb příjemce příslušné částky v rámci platební transakce doloží, že částka nesprávně provedené platební transakce byla řádně a včas připsána na účet poskytovatele platebních služeb příjemce platební transakce. Jestliže neodpovídá za nesprávně provedenou platební transakci Raiffeisenbank a.s. jako poskytovatel platebních služeb plátce klientovi jako plátci, odpovídá za ni posky- 20

21 tovatel platebních služeb příjemce příjemci příslušné částky v rámci platební transakce. Tento rozsah odpovědnosti Raiffeisenbank a.s. ani postupy pro nápravu nesprávně provedené platební transakce popsané níže se neuplatní ve vztahu ke klientovi, který není spotřebitelem nebo drobným podnikatelem. U plateb do/ze zemí, které nejsou členskými státy Evropského hospodářského prostoru platí výše popsaný rozsah odpovědnosti, avšak neuplatní se postupy pro nápravu nesprávně provedené platební transakce popsané níže, vyjma povinnost poskytovatele platebních služeb příjemce doložit příjemci, zda splnil povinnost předat poskytovateli platebních služeb plátce příslušný platební příkaz řádně a včas. Jestliže Raiffeisenbank a.s. jako poskytovatel platebních služeb plátce odpovídá klientovi jako plátci za nesprávně provedenou platební transakci a klient jí oznámí, že netrvá na provedení platební transakce, Raiffeisenbank a.s. neprodleně (a) uvede platební účet, z něhož byla částka platební transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo, nebo (b) dá částku nesprávně provedené platební transakce k dispozici klientovi, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu (např. v případě, že platební účet byl mezitím zrušen). Tento postup se však uplatní pouze ve vztahu k částce nesprávně provedené platební transakce, která nebyla na účet poskytovatele platebních služeb příjemce připsána před tím, než klient Raiffeisenbank a.s. oznámil, že netrvá na provedení platební transakce, a to za podmínky, že Raiffeisenbank a.s. toto připsání doloží klientovi a tam, kde to připadá v úvahu, také poskytovateli platebních služeb příjemce. Jestliže Raiffeisenbank a.s. jako poskytovatel platebních služeb plátce odpovídá klientovi jako plátci za nesprávně provedenou platební transakci a klient jí neoznámí, že netrvá na provedení platební transakce, Raiffeisenbank a.s. neprodleně zajistí připsání částky nesprávně provedené platební transakce na účet poskytovatele platebních služeb příjemce příslušné částky v rámci platební transakce. Jestliže Raiffeisenbank a.s. jako poskytovatel platebních služeb příjemce odpovídá klientovi příjemci příslušné částky v rámci platební transakce za nesprávně provedenou platební transakci, Raiffeisenbank a.s. neprodleně (a) uvede platební účet příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo, nebo (b) dá částku nesprávně provedené platební transakce k dispozici klientovi, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu (např. v případě, že platební účet byl mezitím zrušen). V případě platební transakce, k níž dává příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce (např. inkaso) výše uvedené ohledně odpovědnosti Raiffeisenbank a.s. za nesprávně provedenou platební transakci neplatí, jestliže poskytovatel platebních služeb příjemce nesplnil povinnost řádně a včas předat platební příkaz poskytovateli plátce. Poskytovatel platebních služeb příjemce příjemci na jeho žádost doloží, zda tuto povinnost splnil. Výše uvedené povinnosti Raiffeisenbank a.s. však zanikají v případě, že klient neoznámí nesprávné provedení platební transakce bez zby- 21

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU, (dále také ČSOB ) v souladu s ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOPS

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 Obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE

VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE E VROP SK O -RUSK Á BANK A, A. S. OBECNÁ ČÁST ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky Evropsko-ruské

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Podmínky platebního styku Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.

Podmínky platebního styku Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. Podmínky platebního styku Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Seznamte se s nimi, prosím, v dostatečném předstihu před

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Jméno Příjmení ID 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaném v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního rejstříku vedeného

Více

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 informace Předsmluvní informace poskytované

Více

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB 1. ROZSAH PLATNOSTI A INTERPRETACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Tyto OPPS upravují zvláštní pravidla pro poskytování Platebních služeb na Účtech zřizovaných a vedených

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČET ING KONTO (dále jen ING Konto podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČET ING KONTO (dále jen ING Konto podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČET ING KONTO (dále jen ING Konto podmínky ) Tyto ING Konto podmínky upravují právní vztahy mezi ING Bank N. V., akciovou společností, založenou podle právního řádu Nizozemska

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM Vážená klientko, vážený kliente, rádi bychom Vás tímto informovali, že společnost GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 Michle, IČ

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Podmínky pro služební charge karty Citibank čipové karty (dále jen Podmínky)

Podmínky pro služební charge karty Citibank čipové karty (dále jen Podmínky) Podmínky pro služební charge karty Citibank čipové karty (dále jen Podmínky) Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 7. BŘEZNA 2010 ÚPLNÉ ÚČINNÉ ZNĚNÍ OD 1. ÚNORA 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Informace o platebních službách v

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. (dále banka) pro vedení účtů fyzických osob nepodnikatelů a provádění platebního styku v internet bance (dále podmínky pro vedení účtů

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÉ OD 1. ÚNORA 2011 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 ze 7 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro držitele platebních Karet

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY Stránka 1 z 8 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto obchodní podmínky pro vedení účtů a platební služby (dále jen Podmínky )

Více

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojmy Bankovní smlouvy takové smlouvy, které může uzavírat v rámci svého podnikání pouze banka nebo úvěrní

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Prameny práva. Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o běžném účtu. v.2009

Prameny práva. Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o běžném účtu. v.2009 Bankovní smlouvy. Smlouva o běžném účtu. v.2009 (2006 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Prameny práva ObZ zákon 513/1992 Sb., Zákon 284/2009 Sb., o platebním styku Zákon

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více