Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,"

Transkript

1 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný na rok 2015 má státní dluh poklesnout o 20 miliard letos a stagnovat na úrovni 1663 miliard korun příští rok. Ministerstvo tento pokles státního dluhu vykládá jako dobré hospodaření. Je potřeba upozornit na to, že opak je pravdou. Ministerstvo neodpovědně čerpá státní rezervy určené na horší časy a zadlužení zvyšuje. Žádná chvála vlády za hospodaření v uplynulém roce není na místě. Právě naopak. Vláda neudělala žádné významné opatření, které by vedlo ke snížení deficitu, a to ani na příjmové ani na výdajové straně rozpočtu. Vláda pokračuje v politice deficitu, a to i přes to, že ekonomika začala růst. Vláda očekává hospodářský růst v roce 2015, a přesto plánuje dokonce nárůst deficitu. Tabulka č. 1: Vývoj deficitu a reálného růstu HDP Deficit (mld Kč) Hospodářský růst (%) -1,00-0,90 2,50 2,50 Zdroj: Ministerstvo financí, Eurostat Hospodaření s deficitem je možná ospravedlnitelné, když je ekonomika v útlumu, je ale neospravedlnitelné, když je ekonomika v růstu. Vláda neudělala nic, jen pokračuje v neblahém trendu zadlužování země. 1

2 Ministr financí se chlubí, že se poprvé od roku 1995 sníží státní dluh, označil to za velice dobrou zprávu. Jde ale o účetní trik. Když má vláda deficit (výdaje větší než příjmy), není možné jiné řešení stejně jako u domácnosti než zadlužení, pokles úspor či rozprodej majetku. Státní dluh může vzrůst o méně, než kolik je deficit, jen tehdy, pokud stát čerpá úspory z minulosti (rezervy) nebo rozprodává majetek. Tabulka č. 2: Financování rozpočtového deficitu Deficit (mld Kč) Dluh (mld Kč) 1 499, , ,3 1663,3 1663,3 Růst dluhu (mld Kč) 155,3 168,2 15, Změna rezerv a jiné zdroje Zdroj: Ministerstvo financí, vlastní výpočty Jak ukazuje Tabulka č. 2, v letech 2011 a 2012 narostl státní dluh o víc, než kolik činil deficit, vláda tudíž tvořila rezervu. Půjčila si na trhu více, než kolik bylo potřeba a rozdíl se hromadil na rezervním účtu pro umořování státního dluhu. V letech 2013 a 2014 naopak dluh vzrostl o méně, než kolik činil deficit. Rozdíl vláda financovala poklesem rezerv či čerpáním jiných prostředků uložených u České národní banky v systému státní pokladny. Rozdíl mezi deficitem státního rozpočtu a přírůstkem státního dluhu ukazuje graf č. 1. Graf obsahuje i odhad a plán ministerstva financí pro léta 2014 a Z něj je jednoznačně vidět, že se ministerstvo financí rozhodlo vyčerpat všechny rozpočtové rezervy. Graf č. 1: Vývoj deficitu a přírůstku dluhu Deficit Rozdíl dluhu Čerpání rezervy

3 Jinými slovy, když vláda nezvýší formální státní dluh, čerpá rezervy nebo si půjčuje jiné cizí zdroje. Půjčování jiných zdrojů je ale také forma zadlužení. Pokud vláda využije např. peníze obcí nebo krajů vedených na účtech státní pokladny, de facto si je od nich půjčuje. Údajné snížení dluhu tedy představuje jen účetní trik. Jaké zdroje, když ne vydávání státních dluhopisů, tedy vláda používá? Zákon o rozpočtových pravidlech umožňuje vládě vytvářet rezervu z výnosů emisí státních dluhopisů jako zdroje pro vyloučení rizik spojených s financováním schodku státního rozpočtu. Jinými slovy, vláda si může vydáváním dluhopisů půjčovat více, než kolik potřebuje na financování deficitu a splácení starých dluhů, a tyto peníze držet jako rezervu na horší časy. Jak uvádí 35, odst. (4) Zákona o rozpočtových pravidlech: Ministerstvo financí tyto zdroje vytvářené v minulosti neodpovědně utratilo během posledních dvou let, a to aniž by o tom proběhla veřejná debata. Tabulka č. 3 a graf č. 2 ukazují, jak vláda vyčerpala v letech 2013 a 2014 prostředky, které byly nashromážděny na umořovacím účtu jako rezerva na horší časy. Tabulka č. 3: Stav umořovacího účtu státní pokladny Stav umořovacího účtu Státní pokladny (mld Kč) Meziroční změna umořovacího účtu (mld Kč) Zdroje: Situační zpráva Státní pokladny, Ministerstvo financí

4 Graf č. 2: Stav umořovacího účtu státní pokladny 250 Stav umořovacího účtu státní pokladny (mld Kč) Tyto rezervy, vytvořené v minulých letech tak, že objem vydaných dluhopisů byl vyšší než potřeba financování rozpočtového schodku, byly ze zákona určeny jako rezerva pro vyloučení rizik. Představovaly rezervu na horší časy, kdy by ministerstvo nebylo schopno vzhledem k situaci na trhu vydat potřebné dluhopisy, resp. rezervu pro případy, že by dluhopisy mohly být vydány jen za nepřijatelně vysoký úrok. Rezerva vznikla zejména v letech 2005 a 2008, kdy skutečný deficit byl nižší než plánovaný, a v roce 2012, kdy ministerstvo financí vydalo více dluhopisů, než bylo aktuálně potřeba na financování deficitu, aby využilo nízkých úrokových sazeb na trhu a půjčilo si do foroty pro léta, kdy bude situace na trhu méně příznivá. Jak ukazuje graf č. 3 vývoje výnosu desetiletých vládních dluhopisů České republiky, úroky placené ze státního dluhu jsou nyní jednoznačně nejnižší od roku Graf č. 3: Vývoj úroků z desetiletých vládních dluhopisů Zdroj: 4

5 Lze se domnívat, že ministerstvo tím, že tyto rezervy utratilo v době, kdy situace na finančním trhu byla příznivá kdy se dluhopisy prodávaly dobře a kdy úroky byly historicky nízké, porušilo zákon o rozpočtových pravidlech. Rezervy byly ze zákona určeny na horší časy. Utracením těchto rezervních peněz v době historicky nejnižších úrokových sazeb ministerstvo sice snižuje nominální výši státního dluhu, ale za cenu placení vyšších úroků v budoucnosti. Příklad: Pokud stát použije na financování deficitu rezervu 100 miliard korun, ušetří sice ročně 1 miliardu korun tím, že o 100 miliard nezvýší dluh v momentě, kdy úrok činí 1 %. Způsobí ale dodatečný náklad 5 miliard korun ročně v budoucnu, až rezerva nebude a bude si muset půjčovat za úrok 5 %. Jde tedy jednoznačně o prohospodaření rezerv a projídání budoucnosti. Vláda nejenže bleskurychle utratila peníze, které minulé vlády našetřily do foroty, ale utrácí i další peníze, které jsou na účtech České národní banky státu v rámci systému státní pokladny jako cizí zdroje. Podle zákona o rozpočtových pravidlech musí mít na účtech u ČNB v rámci systému státní pokladny své prostředky řada institucí. Zatímco prostředky státního rozpočtu, ministerstev a přímo podřízených organizací ministerstev představují vlastní zdroje státního rozpočtu, prostředky jiných institucí ze zákona ukládaných u ČNB v systému státní pokladny přdstavují cizí zdroje. Jak se uvádí ve Strategii financování a řízení státního dluhu, počínaje rokem 2014 ministerstvo ke krytí deficitu využívá tyto cizí zdroje uložené na účtech státní pokladny. O jaké cizí zdroje jde? A může je ministerstvo použít na svůj deficit? Na účtech u ČNB v systému státní pokladny mají podle zákona o rozpočtových pravidlech své prostředky obce, kraje, státní podniky či Národní fond (prostředky k výplatě dotací z Evropské unie). Ministerstvo odmítá sdělit, jaké konkrétní cizí zdroje takto použilo. Pokud ministerstvo financí používá tyto cizí zdroje, které mají jiné organizace uložené na účtech u ČNB v rámci integrovaného systému státní pokladny, jde de facto o půjčení peněz, protože vláda je bude muset vyplatit, když je tyto organizace budou chtít vybrat. Jedná se tedy v podstatě o zvýšení státního dluhu, i když ministerstvo financí říká, že nikoliv. 5

6 Ministerstvo financí se chlubí snížením státního dluhu v roce 2014 a plánem na jeho nezvýšení v roce Takovou prezentaci hospodaření státu je ale nutné označit za účetní trik. Vláda hospodaří neodpovědně s deficitem, a to i když ekonomika roste. Ministerstvo financí hazarduje se státním rozpočtem, když v době rekordně nízkých úroků utratilo finanční rezervu určenou ze zákona na horší časy. Ministerstvo hovoří o nezadlužování, ale pokud používá cizí zdroje, vytváří de facto dluh, který pouze nevykazuje jako dluh, což nemění nic na tom, že tyto peníze dluží a jednou je bude muset státní rozpočet vyplatit. Proč tyto triky ministerstvo financí dělá? Nacházíme jedinou možnou odpověď. Ministerstvo financí chce nějak zakrýt skutečnost, že vláda hospodaří špatně. Určilo si jako politický cíl pochlubit se před veřejností snižováním dluhu, aby zakrylo skutečnost, že vláda navzdory růstu ekonomiky hospodaří s deficitem. Dělá to i přes to, že tím do budoucna zvyšuje náklady na obsluhu státního dluhu. Jinými slovy, ministr Andrej Babiš si dělá drahé P.R. na účet daňových poplatníků. To by mu veřejnost a ostatní politické strany neměly tolerovat. Ing. Petr Mach, Ph.D. Tel Kancelář poslance Opletalova 57, Praha 1 6

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Dámy a pánové, jsem poctěn možností vystoupit na Vysoké škole ekonomické v Praze, mé ALMA MATER a mít zde přednášku k hospodářskému růstu. Nebudu se věnovat hospodářskému

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) I. DÍL VP č. 25 Praha 2000 2 Stanoviska a názory v této studii jsou názory autora a nemusí nutně odpovídat

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Analýza finanční náročnosti a kvality výkonu státní správy do roku 2030

Analýza finanční náročnosti a kvality výkonu státní správy do roku 2030 Analýza finanční náročnosti a kvality výkonu státní správy do roku 2030 Jana Chvalkovská, Centrum aplikované ekonomie o.s. Duben 2013 Analýza vznikla ve spolupráci s Oživením o.s., Good Governance o.s.

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP 2 Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? Jak spolu souvisí daně a rozvoj? Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? 3 Obsah Úvod 5 Problém 6 Význam daní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více