Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II"

Transkript

1 Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz

2 STRUČNÝ PRŮVODCE Peltor DECT-Com II Tlačítko Funkce [M] [+] [ ] [M] a [+] [M] a [ ] [PTT1] [PTT2] [PTT3] Zapnutí/vypnutí jednotky DECT-Com II Výběr funkce v nabídce Zvýšení hodnoty zvolené funkce Snížení hodnoty zvolené funkce Zapnutí DECT-Com II jako základní jednotky Zapnutí DECT-Com II jako přenosné jednotky Stiskněte dvakrát, chcete-li v konferenci 1 hovořit Stiskněte jednou, chcete-li v konferenci 1 poslouchat Stiskněte dvakrát, chcete-li ve skupině 2 hovořit Stiskněte jednou, chcete-li ve skupině 2 poslouchat Funkce PTT pro externí zařízení v horním konektoru Stiskněte dvakrát, chcete-li ve skupině 3 hovořit Stiskněte jednou, chcete-li ve skupině 3 poslouchat Funkce PTT pro externí zařízení v horním konektoru [+] a [ ] Volání všem (krátké jednosměrné vysílání) Nejnovější revidovaný kompletní návod k použití naleznete na síti Internet na adrese Nahlédněte do části Rest of the world (Zbytek světa) a najděte zde pasáž PDF LIBRARY (Knihovna souborů.pdf), kde si lze přečíst nebo stáhnout vícejazyčné informace o systému Peltor DECT-Com II. (Obr. A) Anténa Kroužek indikace funkce Konektor headsetu [M] Režim [+] Zvýšit [ ] Snížit LED (světelná dioda) PTT1 (Push-To-Talk) Vysílačka 1 PTT2 (Push-To-Talk) Vysílačka 2 PTT3 (Push-To-Talk) Vysílačka 3 Upevňovací spona 1

3 REJSTŘÍK 1 ÚVOD 2 HLAVNÍ JEDNOTKY 2.1 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ HLAVNÍ JEDNOTKY 2.2 ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÁ JEDNOTKA 2.3 PŘENOSNÁ JEDNOTKA 2.4 PŘIHLÁŠENÍ NEBO ODHLÁŠENÍ Z KONFERENCE 2.5 OVLÁDACÍ PRVKY HLAVNÍ JEDNOTKY 2.6 TECHNICKÉ INFORMACE, HLAVNÍ JEDNOTKY DC2811, DC2812, DC NAPÁJENÍ 3.1 BATERIE 3.2 PEVNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 4 ANTÉNY 4.1 ZÁKLADNÍ ANTÉNA 4.2 VŠESMĚROVÁ ANTÉNA NA VOZIDLO 5 ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU 5.1 EXTERNÍ VYBAVENÍ 5.2 DÁLKOVÁ BEZDRÁTOVÁ JEDNOTKA PTT 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY 7 SCHVÁLENÍ 8 ZÁRUKA 9 PROGRAMOVÁNÍ JEDNOTEK DECT-Com II 2

4 PELTOR DECT-Com II 1. ÚVOD Peltor DECT-Com II je bezdrátový duplexní komunikační systém, který pracuje ve frekvenčním pásmu 1,8 GHz DECT, pro které ve většině zemí není nutné povolení. Výrobky řady Peltor DECT-Com II umožňují jednoduchou a efektivní bezdrátovou duplexní komunikaci až 9 aktivních uživatelů, hovořících v plně konferenčním režimu a až 40 posluchačů, kteří se do konference mohou rychle vložit. V systému s více než 9 uživateli může libovolný poslouchající účastník přepnout z poslouchání na hovor. První aktivní hovořící je následně degradován na posluchače v konferenci, postup se pak může opakovat u libovolného dalšího posluchače. Výměna aktivních hovořících probíhá v pořadí podle jejich zapojení do konference. Hlavní jednotka DECT-Com II je k dispozici ve dvou verzích, jako základní/přenosná a přenosná jednotka. Přenosné jednotky pracují prostřednictvím základní jednotky. Základní/přenosnou jednotku lze střídavě používat jako základní nebo přenosnou. Z důvodu nízkého výstupního výkonu a vysoké frekvence jde o komunikační systém krátkého dosahu. Nominální pracovní dosah je přibližně 250 metrů ve volném prostoru za dodržení přímé viditelnosti mezi oběma místy. V závislosti na skutečných podmínkách může být pracovní dosah kratší. Všechny tyto informace si pozorně pročtěte a uschovejte je pro pozdější použití! Žádný výrobek nijak neupravujte! Společnost 3M nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody (včetně, avšak bez omezení tímto rozsahem, ztráty zisku, obchodních příležitostí anebo dobrého jména společnosti), vzniklé spolehnutím se na informace zde uvedené společností 3M. Za stanovení vhodnosti použití výrobků pro zamýšlený účel je plně zodpovědný uživatel. Žádná část tohoto prohlášení nevylučuje ani nesnižuje odpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo zranění, k nimž by došlo v důsledku zanedbání z její strany. 2. HLAVNÍ JEDNOTKY Přenosná jednotka DC2811 řady Peltor DECT-Com II je osobní rádiový vysílač a přijímač, ke kterému je třeba připojit headset. K přenosné jednotce Peltor DECT-Com II lze připojit libovolný headset Peltor s konektorem J11 zapojeným podle standardu Peltor. Základní/přenosná jednotka DC2812 řady Peltor DECT- Com II je centrální rádiový vysílač a přijímač, který je třeba k přenosu všech informací z a do všech přenosných jednotek v systému DECT-Com II. Rozšiřovací základní/přenosná jednotka DC2815 Peltor DECT-Com II je centrální rádiový vysílač a přijímač ekvivalentní základní/přenosné jednotce, lze k němu ale připojit externí vybavení pro rozšíření systému DECT-Com II. K základní/přenosné jednotce Peltor DECT-Com II lze připojit i libovolný headset Peltor s konektorem J11 zapojeným podle standardu Peltor. 2.1 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ HLAVNÍ JEDNOTKY g Hlavní jednotku DECT-Com II lze zapnout stisknutím tlačítka [M]. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení POWER ON (Zapnutí) nebo BASE, POWER ON (Zapnutí základní jednotky) a začne blikat kontrolka LED (svítívá dioda). Signalizuje se tak, že je jednotka v REŽIMU NASTAVENÍ. 3

5 Jakmile je základní jednotka připravena k použití, přehraje se hlášení BASE, GROUP 1 (Základní jednotka, skupina 1). Kontrolka LED na jednotce bliká pomaleji. Jakmile je přenosná jednotka připravena k použití, přehraje se hlášení GROUP 1 (Skupina 1). Kontrolka LED na jednotce svítí. Poznámka: Všechny jednotky se vždy spouští v režimu pro pouze poslech ve skupině VYPNUTÍ HLAVNÍ JEDNOTKY g Jednotku lze vypnout stisknutím a podržením tlačítka [M] po přibližně 2 sekundy. Přehraje se potvrzení POWER OFF (Vypnutí), kontrolka LED zhasne a jednotka se vypne. 2.2 ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÁ JEDNOTKA ZAPNUTÍ ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY g Základní jednotku lze zapnout stisknutím tlačítka [M]. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení BASE, POWER ON (Zapnutí základní jednotky) a bliká kontrolka LED. Signalizuje se tak, že základní jednotka nastavuje systém. Poznámka: Základní/přenosná jednotka se spouští jako základní jednotka. (Viz také následující část ALTERNATIVNÍ PROVOZNÍ REŽIMY ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY.) Po přibližně 20 sekundách je systém připraven a přehraje se hlášení GROUP 1 (Skupina 1). Kontrolka LED na jednotce bliká pomaleji. Signalizuje tak, že je základní jednotka připravena k použití a lze přihlásit přenosné jednotky. (Kontrolku LED lze vypnout pomocí speciálního softwaru DECT-Com II.) VYPNUTÍ ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY g Základní jednotku lze vypnout stisknutím a podržením tlačítka [M] po přibližně 2 sekundy. Přehraje se potvrzení POWER OFF (Vypnutí), kontrolka LED zhasne a jednotka se vypne ALTERNATIVNÍ PROVOZNÍ REŽIMY ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY Pomocí odlišných spouštěcích sekvencí lze základní/přenosné hlavní jednotky nastavit tak, aby pracovaly buď jako základní jednotky, nebo jako přenosné jednotky SPUŠTĚNÍ JEDNOTKY JAKO ZÁKLADNÍ JEDNOTKY g Jednotku zapněte současným stisknutím a podržením tlačítek [M] a [+] po přibližně 2 sekundy. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení BASE, POWER ON (Zapnutí základní jednotky), které potvrzuje, že je jednotka spuštěna jako základní jednotka. Po přibližně 20 sekundách je systém připraven a přehraje se hlášení GROUP 1 (Skupina 1). Kontrolka LED na jednotce bliká pomaleji. Signalizuje tak, že je základní jednotka připravena k použití a lze přihlásit přenosné jednotky. (Kontrolku LED lze vypnout pomocí speciálního softwaru DECT-Com II.) Konference v systému DECT-Com II se může účastnit i uživatel s headsetem připojeným ke konektoru headsetu na základní jednotce, podobně jako při použití přenosné jednotky. Poznámka: Všechny jednotky se vždy spouští v režimu pro pouze poslech ve skupině 1. Mezi jednotlivými relacemi si přístroj zapamatuje poslední použitou alternativu (základní nebo přenosná jednotka) SPUŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY JAKO PŘENOSNÉ JEDNOTKY Zkontrolujte, zda je vlastní základní jednotka zapnutá a připravená k provozu! g Jednotku zapněte současným stisknutím a podržením tlačítek [M] a [ ] po přibližně 2 sekundy. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení POWER ON (Zapnutí), které potvrzuje, že je jednotka spuštěna jako přenosná jednotka. Po přibližně 10 sekundách je jednotka připravena a přehraje se hlášení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka 4

6 číslo X, skupina 1). Kontrolka LED na jednotce svítí. Signalizuje tak, že je jednotka připravena k použití jako přenosná jednotka a že je přihlášena k základní jednotce číslo X. (Kontrolku LED lze vypnout pomocí speciálního softwaru DECT-Com II.) Poznámka: Všechny jednotky se vždy spouští v režimu pro pouze poslech ve skupině 1. Mezi jednotlivými relacemi si přístroj zapamatuje poslední použitou alternativu (základní nebo přenosná jednotka) PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK Pro účast v konferenci systému DECT-Com II je třeba všechny přenosné jednotky registrovat v základní jednotce. g Pokud je základní jednotka v REŽIMU PRO POUZE POSLECH a REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI, stiskněte dvakrát tlačítko [M] pro přechod do REŽIMU REGISTRACE. Stav, kdy je základní jednotka v REŽIMU REGISTRACE, signalizuje přehrání potvrzení SUBSCRIPTION ON (Přihlašování zapnuté) a pomalu blikající kontrolka LED. g Po dokončení registrace všech přenosných jednotek do základní jednotky ukončete REŽIM REGISTRACE dvojím stisknutím tlačítka [M]. Poznámka: Všechny hlavní jednotky se z výroby dodávají otevřené pro registraci a systém DECT-Com II lze spustit přímo v dodané podobě provedením následujících kroků: Nejprve spusťte základní/přenosnou jednotku jako základní jednotku podle předchozího popisu, potom všechny přenosné jednotky postupně a plynule podle předchozího popisu. Po prvním vypnutí základní jednotky je konfigurace systému pevně dána a budoucí změny jednotek je třeba provádět podle předchozího popisu. Pokud autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) dodává daný systém jako předem registrovaný a s konkrétní konfigurací, musí všechny budoucí registrace provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ). 2.3 PŘENOSNÁ JEDNOTKA ZAPNUTÍ PŘENOSNÉ JEDNOTKY g Přenosnou jednotku lze zapnout stisknutím tlačítka [M]. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení POWER ON (Napájení zapnuto) a kontrolka LED na jednotce bliká zeleně. Signalizuje se tak, že se jednotka přihlašuje do základní jednotky. Jakmile je jednotka připravena k použití, přehraje se hlášení BASE #1, GROUP #1 (Základní jednotka číslo 1, skupina číslo 1) a kontrolka LED svítí zeleně. Poznámka: Všechny přenosné jednotky se obvykle spouští v režimu pro pouze poslech ve skupině 1. Při prvním spuštění se přehraje hlášení SEARCHING (Hledání). ). Po nalezení základní jednotky se přehraje hlášení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1). Při opakovaném spuštění přenosné jednotky naprogramované tak, aby spolupracovala s více než jednou základní jednotkou, se jednotka pokusí přihlásit do poslední použité základní jednotky VYPNUTÍ PŘENOSNÉ JEDNOTKY g Přenosnou jednotku lze vypnout stisknutím a podržením tlačítka [M] po přibližně 2 sekundy. Přehraje se potvrzení POWER OFF (Napájení vypnuto) a kontrolka LED se vypne. Pokud jednotka při vypnutí stále vyhledává základní jednotku, přehraje se potvrzení WARNING, POWER OFF (Výstraha, vypnutí napájení) REGISTRACE PŘENOSNÉ JEDNOTKY DO ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Pro účast v konferenci systému DECT-Com II je třeba všechny přenosné jednotky registrovat do nejméně jedné základní jednotky. Jednotka vyhledává základní jednotky. Přehraje se hlášení SEARCHING (Hledání). g Pokud je přenosná jednotka v REŽIMU PRO POUZE POSLECH a REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI, stiskněte dvakrát tlačítko [M] pro přechod do REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY. Stav, kdy je přenosná jednotka v REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY, signalizuje blikající kontrolka LED. 5

7 g Po volbě základní jednotky ukončete REŽIM VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY krátkým stisknutím tlačítka [M]. Přehraje se potvrzení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1). Poznámka: Všechny hlavní jednotky se z výroby dodávají otevřené pro registraci, systém DECT-Com II lze spustit přímo v dodané podobě provedením následujících kroků: Nejprve spusťte základní/přenosnou jednotku jako základní jednotku podle předchozího popisu, potom všechny přenosné jednotky postupně a plynule podle předchozího popisu. Po prvním vypnutí základní jednotky je konfigurace systému pevná a budoucí změny jednotek musí provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ). Pokud autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) dodává daný systém jako předem registrovaný a s konkrétní konfigurací, musí i všechny budoucí registrace provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT- Com II* ). (Viz také předchozí část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK.) PŘIHLÁŠENÍ PŘENOSNÉ JEDNOTKY DO ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Existují dvě verze přihlášení: 1. Při prvním zapnutí (v dodaném stavu) základní jednotka umožní přihlášení libovolné přenosné jednotky. (Viz část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK.) 2. Při každém následujícím spuštění bude uživatel automaticky přihlášen do základní jednotky. Po dokončení přihlašovací sekvence kontrolka LED na jednotce svítí zeleně a přehraje se hlášení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1), které potvrzuje, že přenosná jednotka je přihlášena pouze pro poslech k základní jednotce a skupině podle daného číselného označení.! Pokud se nepřehraje žádné hlášení s potvrzením, zkontrolujte, zda je základní jednotka zapnutá a v dosahu!! Pokud se přehraje zpráva WARNING, SUBSCRIPTION EMPTY (Výstraha, přihlášení je prázdné), není registrována žádná základní jednotka pro přihlášení.! Pokud se přehrají zprávy SIGNAL LOW, OUT OF RANGE (Slabý signál, mimo dosah), nemá přenosná jednotka spojení se základní jednotkou. Po přibližně 20 sekundách se přehraje zpráva SEARCHING (Hledání), která signalizuje, že jednotka hledá základní jednotku. Uživatel může být příliš daleko od základní jednotky nebo je základní jednotka vypnutá! Po novém navázání kontaktu se základní jednotkou se přehraje zpráva BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1), která potvrzuje, že je jednotka přihlášena k základní jednotce s daným číslem PŘIHLÁŠENÍ NOVÉ PŘENOSNÉ JEDNOTKY DO ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Pokud je později třeba přihlásit jinou přenosnou jednotku do základní jednotky, je třeba danou základní jednotku nastavit v REŽIMU REGISTRACE (viz část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK). Přenosná jednotka musí být v REŽIMU HLEDÁNÍ. (Viz následující část HLEDÁNÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Z PŘENOSNÉ JEDNOTKY.) Poznámka: Všechny hlavní jednotky se z výroby dodávají otevřené pro registraci, systém DECT-Com II lze spustit přímo v dodané podobě provedením následujících kroků: Nejprve spusťte základní/přenosnou jednotku jako základní jednotku podle předchozího popisu, potom všechny přenosné jednotky postupně a plynule podle předchozího popisu. Po prvním vypnutí základní jednotky je konfigurace systému pevně dána a všechny budoucí změny libovolných jednotek musí provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ). Pokud autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) dodává daný systém jako předem registrovaný a s konkrétní konfigurací, musí i všechny budoucí registrace provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT- Com II* ). 6

8 2.3.6 HLEDÁNÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Z PŘENOSNÉ JEDNOTKY g V REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY na přenosné jednotce stiskněte dvakrát tlačítko [M] pro přechod do REŽIMU HLEDÁNÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY. Opakovaně se přehraje potvrzení SEARCHING (Hledání), které potvrzuje, že jednotka hledá aktivní základní jednotky v dosahu. Po nalezení základní jednotky se přehraje hlášení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1). Pro vyhledání dalších základních jednotek tento postup zopakujte VOLBA JINÉ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Z PŘENOSNÉ JEDNOTKY g V REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI na přenosné jednotce v REŽIMU POSLOUCHÁNÍ stiskněte dvakrát tlačítko [M] pro přechod do REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY. Přehraje se potvrzení BASE (Základní jednotka), které vybízí k volbě základní jednotky. g Stisknutím tlačítek [+] nebo [ ] lze postupně procházet čísla dostupných základních jednotek a automatické nastavení. Přehraje se potvrzení pro každou dostupnou možnost: AUTO, ONE, TWO (Automaticky, jedna, dva atd.) Ukončete procházení na požadovaném čísle základní jednotky (nebo automatické volbě, viz následující pokyny). g Do základní jednotky se lze přihlásit stisknutím tlačítka [M], krátkým stisknutím tlačítka [M] se lze vrátit do položek nabídky pro pouze poslech. Přehraje se potvrzení LOGIN (Přihlášení), po něm BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1), které potvrzuje, že přenosná jednotka je přihlášena do základní jednotky s daným číslem jako posluchač v dané skupině. Při volbě možnosti AUTO (Automaticky) se bude jednotka přihlašovat do poslední použité nebo následující dostupné základní jednotky. Poznámka: Pokud se ve vzájemném dosahu vyskytuje více jednotek systému DECT-Com II, lze přenosné jednotky předem přiřadit konkrétním základním jednotkám. Následně se při volbě možnosti AUTO (Automaticky) bude jednotka přihlašovat do první nalezené z předem přiřazených základních jednotek. (Pro programování jednotek DECT-Com II je třeba speciální počítačový software. Obraťte se na autorizovaného prodejce systému DECT-Com II* ).) 2.4 PŘIHLÁŠENÍ NEBO ODHLÁŠENÍ Z KONFERENCE Konference v systému DECT-Com II se v jedné základní jednotce současně může účastnit až 9 aktivních hovořících a dalších více než 40 posluchačů. Mohou být dále rozděleni do až 3 konferencí s méně členy v každé skupině PŘIHLÁŠENÍ JAKO ČLEN KONFERENCE POUZE PRO POSLECH Přenosná jednotka se na začátku přihlašuje do konference jako člen POUZE PRO POSLECH a účastní se konference systému DECT-Com pouze jako posluchač. Přehraje se potvrzení BASE #, GROUP # (Základní jednotka číslo X, skupina číslo X) s uvedením skutečného čísla konference a skupiny. Člen POUZE PRO POSLECH se může kdykoliv stát aktivním členem ve skupině konference stisknutím tlačítka [PTT #]. Pokud se konference již skládá z maximálního počtu členů, první přihlášený aktivní člen se z ní vyřazuje a stává se členem POUZE PRO POSLECH PŘIHLÁŠENÍ JAKO AKTIVNÍ ČLEN KONFERENCE g Dvojím stisknutím tlačítka [PTT #] se lze vložit do jedné z nejvýše tří konferencí. Dvojí tón potvrzuje, že se uživatel stal aktivním členem ve vybrané konferenci. g Jedním dalším stisknutím tlačítka [PTT #] lze přepnout do REŽIMU POUZE PRO POSLECH. Jeden tón potvrzuje, že se uživatel stal členem pouze pro poslech ve vybrané konferenci PŘIHLÁŠENÍ JAKO ČLEN V JINÉ SKUPINĚ KONFERENCE g Stisknutím jiného tlačítka [PTT #] se lze stát členem člen jiné konference. Tón potvrzuje, že se uživatel stal členem vybrané konference. 7

9 2.4.4 AUTOMATICKÝ HOVOR Lze naprogramovat systém pro maximálně 9 uživatelů s použitím pouze skupiny 1 v konfiguraci, kde všechny přenosné jednotky musí vždy být v režimu mluvení. Automatický režim mluvení umožňuje zajistit, aby všichni členové v malé skupině vždy hovořili v konferenci ihned, jakmile jsou v dosahu základní jednotky. (Pro další informace se obraťte na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* ).) 2.5 OVLÁDACÍ PRVKY HLAVNÍ JEDNOTKY REŽIM Tlačítko REŽIM [M] ovládá funkce jednotky. g Položky v nabídce REŽIM lze procházet dopředu krátkým stisknutím tlačítka [M]. Přehrávají se hlášení VOX, (Hlasem aktivované vysílání) MICROPHONE (Mikrofon), VOLUME (Hlasitost) pro potvrzení skutečného režimu. g Položky v nabídce REŽIM lze procházet dozadu dvojím stisknutím tlačítka [M]. Přehrávají se hlášení MICROPHONE (Mikrofon), VOX (Hlasem aktivované vysílání), VOLUME (Hlasitost) pro potvrzení skutečného režimu. g Pomocí tlačítek [+] a [ ] lze upravit dané nastavení. Při vypnutí jednotky se aktuální nastavení ukládají. Poznámka: Dvojím stisknutím tlačítka v REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI a REŽIMU POUZE PRO POSLECH na základní jednotce se jednotka přepne do REŽIMU REGISTRACE (viz část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK). Dvojím stisknutím tlačítka v REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI a REŽIMU POUZE PRO POSLECH na přenosné jednotce se jednotka přepne do REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY (viz část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK) HLASITOST (tlak zvuku) V REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI lze v pěti krocích nastavit úroveň příchozího zvuku. g Pomocí tlačítek [+] nebo [ ] lze nastavit požadovanou úroveň zvuku vydávaného jednotkou DECT-Com. Při každém stisknutí tlačítka se přehraje hlášení, které potvrzuje nové nastavení ZVÝŠENÍ HLASITOSTI (vyšší tlak zvuku) Úrovně hlasitosti na všech aktivních krocích hlasitosti lze zvýšit o +6 db. Tuto funkci lze použít například pro kompenzaci útlumu vznikajícího při současném použití zátek do uší a headsetu. g Stisknutím tlačítka [+] po 10 sekund lze aktivovat funkci ZVÝŠENÍ HLASITOSTI. Po aktivaci funkce se přehraje se potvrzení EXTRA HIGH VOLUME (Extrémně vysoká hlasitost). VÝSTRAHA: Vysoký tlak zvuku! Mezi relacemi se zachovává poslední použité nastavení! g Stisknutím tlačítka [ ] po 10 sekund lze deaktivovat ZVÝŠENÍ HLASITOSTI. Po deaktivaci funkce se přehraje se potvrzení NORMAL VOLUME (Normální hlasitost) Funkce VOX (Hlasem aktivované vysílání) V simplexní radiokomunikaci se pojem funkce VOX (Hlasem aktivované vysílání) obvykle používá pro stav, kdy se příchozí zvuk z přijímače zcela vypíná tehdy, pokud se do mikrofonu dostane zvuk s určitou úrovní. Rádio se pak přepíná do režimu vysílání. U zcela duplexních jednotek DECT-Com II pojem VOX označuje hlasem aktivovanou hlukovou bránu. Jedná se o funkci, která může zabránit vysílání hluku z pozadí až do jisté hlasitosti u jednotek, do kterých uživatel nehovoří, kde ale může nepřetržitě poslouchat příchozí zvuk z konference. g V režimu VOX lze pomocí tlačítek [+] a [ ] nastavit citlivost hlasem aktivovaného vysílání. K dispozici je 7 možností nastavení funkce VOX: OPEN OFF (Otevřeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

10 Vypnuto), kde možnost OPEN (Otevřeno) označuje neustálé vysílání (trvalý zcela duplexní provoz) a OFF (Vypnuto) označuje, že k vysílání je třeba použít tlačítko [PTT #] (viz část PTT). Přehraje se hlášení označující vybranou možnost. Mezi relacemi se zachovává poslední použité nastavení. DŮLEŽITÉ: Pokud používáte headset Peltor vybavený mikrofonem s kompenzací okolního hluku, vždy jej umístěte velmi blízko ke rtům (max. 3 milimetry) pro optimální funkci hlasem aktivovaného vysílání! MIKROFON Podle úrovně elektrického signálu skutečně používaného mikrofonu může uživatel pro úpravu zesílení v jednotce DECT-Com zvolit jeden ze čtyř typů mikrofonu (uhlíkový, elektretový, dynamický nebo s nízkou impedancí). g V REŽIMU MIKROFONU lze pomocí tlačítek [+] a [ ] nastavit typ použitého mikrofonu. Přehraje se hlášení označující vybranou možnost. Mezi relacemi se zachovává poslední použité nastavení Funkce PTT (Push-To-Talk) Vysílačka Na hlavní jednotce DECT-Com II jsou k dispozici tři tlačítka funkce Push-To-Talk [PTT #]. Tlačítko PTT1 je vždy spojené se skupinou konference 1, tlačítka PTT2 a PTT3 jsou určena pro skupiny 2 a 3 nebo pro případné připojené externí vybavení. (Viz následující část 5.1 EXTERNÍ VYBAVENÍ.) g Stisknutím tlačítka [PTT #] lze vstoupit do konference systému DECT-Com jako člen (viz 2.4 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ Z KONFERENCE). Funkce PTT je dále vždy k dispozici v REŽIMU VOX. Poznámka: Pokud jsou tlačítka PTT2 nebo PTT3 přiřazená k ovládání externího komunikačního vybavení, může být nutné použít při speciálních aplikacích samostatný návod k použití. Pro další informace se obraťte na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com* ). (Viz 5.1 EXTERNÍ VYBAVENÍ) VOLÁNÍ DO VŠECH JEDNOTEK (nouzové volání atd.) V simplexním režimu lze komunikovat s jednotkami DECT-Com II ve všech skupinách v základní jednotce. Lze i vstoupit do jiné konference v systému DECT-Com II za předpokladu, že jejich základní jednotky jsou synchronizované a ve vzájemném dosahu. Synchronizaci je třeba provést spuštěním systémů, které jsou vzájemně v dosahu. Pokud má být tato funkce vždy přístupná, je třeba, aby byly základní jednotky neustále v dosahu (například jako pevně umístěné základní jednotky). Pokud byly základní jednotky mimo vzájemný dosah, může jejich nová synchronizace trvat až 20 minut! g Současným stisknutím a podržením tlačítka NAHORU [+] a DOLŮ [ ] lze vysílat krátkou zprávu. Dva tóny potvrzují, že byla aktivována funkce VOLÁNÍ DO VŠECH JEDNOTEK. Doba vysílání je omezená, obvykle na nejdéle 30 sekund ZABLOKOVANÁ TLAČÍTKA Pro prevenci neúmyslných změn v nastavení funkcí lze zablokovat všechna tlačítka, aktivní je pak pouze funkce ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ. Doporučuje se kombinovat tuto funkci s funkcí automatického režimu mluvení. (Viz také předchozí část AUTOMATICKÝ HOVOR.) Poznámka: Mnoho funkcí a nastavení v systému DECT-Com II lze upravit podle požadavků uživatelů. Pro další informace se obraťte na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) MIMO DOSAH Peltor DECT-Com II je komunikační systém s krátkým dosahem. (Viz následující část 2.6 TECHNICKÉ INFORMACE, HLAVNÍ JEDNOTKY.) Pokud je přenosná jednotka blízko skutečného maximálního pracovního dosahu základní jednotky, přehraje se v připojeném headsetu hlášení SIGNAL LOW (Slabý signál). 9

11 Pokud je přenosná jednotka mimo dosah základní jednotky, přehrávají se v připojeném headsetu hlášení SIGNAL LOW, OUT OF RANGE (Slabý signál, mimo dosah). Po dalších 20 sekundách se jednotka může pokusit o vyhledání jiné základní jednotky. Přehraje se hlášení SEARCHING (Hledání). Jakmile je přenosná jednotka znovu v dosahu nebo byla nalezena jiná základní jednotka, přehraje se v připojeném headsetu hlášení BASE # (Základní jednotka číslo X). Pokud je aktivována funkce automatického režimu mluvení, přenosná jednotka se poté, kdy byla mimo dosah, vždy vrací do REŽIMU MLUVENÍ ihned, jakmile je znovu v dosahu. (Viz předchozí část AUTOMATICKÝ HOVOR.) 2.6 TECHNICKÉ INFORMACE, HLAVNÍ JEDNOTKY DC2811, DC2812, DC2815 Frekvenční rozsah: Provozní režim: Výstupní výkon: Spotřeba proudu: Základní/přenosná jednotka DC2812, DC2815 Přenosná jednotka DC MHz Duplexní Max. 250 mw, průměrný 10 mw (přenosná)/ 120 mw (základní) Jako základní jednotka. 320 ma (systém se 4 přenosnými jednotkami) Jako základní jednotka. 160 ma v režimu mluvení 40 ma (pouze poslech)/60 ma (režim mluvení) Pracovní dosah: Ve volném prostoru Obvykle 250 m (přímá viditelnost) Provozní doba baterií: Ve vnitřních prostorách S dobíjecí baterií Peltor DC2033 S 6 přídavnými bateriemi AA NiMH 2100 mah v DC2032 Obvykle 50 m Přibl. 6 h (základní jednotka) Přibl. 40 h (přenosná jednotka) Přibl. 18 h (základní jednotka) Přibl. 18 h (základní jednotka) Teplotní rozsah: 26 C až +55 C Teplota během skladování: Hmotnost bez baterií: Včetně modulu baterií DC g (DC2812, DC2912) 55 C až +70 C bez baterie (Baterie skladujte podle pokynů jejich výrobce.) Typy mikrofonu: Uhlíkový Obvykle 300 mv Střední napájení; 20 ma Konektor headsetu: Elektretový Dynamický S nízkou impedancí Obvykle 20 mv Nízké napájení; 1 ma Obvykle 4 mv Obvykle 0,4 mv Peltor J11, typ M9177/4-1 (NEXUS TJT-102) 3. NAPÁJENÍ Napájení hlavní jednotky lze obecně zajistit pomocí dobíjecího modulu baterií DC2033 v prostoru pro baterie. Pro prodloužení doby používání jednotky lze použít externí držák baterií DC2032 pro 6 nebo 3 baterie typu AA. Při nízkých nebo vysokých teplotách (méně než 5 C nebo více než 45 C), kde baterie NiMH nemají plnou kapacitu, lze zajistit trvalé napájení hlavní jednotky v napájecím držáku DC2068 v kombinaci se síťovým adaptérem DC2061. UPOZORNĚNÍ! Viz následující pokyny k povinnému síťovému adaptéru DC2061, který se dodává v balení napájecího zdroje a držáku DC2068! 10

12 ! Při poklesu energie v baterii se přehrávají hlášení oznamující, že je třeba nabít baterie nebo, podle potřeby, vyměnit baterie.! Zpráva BATTERY LOW (Baterie vybitá) signalizuje, že energie v baterie je nedostatečná a že je třeba co nejdříve dobít nebo vyměnit baterii.! Zpráva BATTERY EMPTY (Baterie zcela vybitá) signalizuje, že energie v baterii je velmi blízko naprostému vyčerpání a jednotka se automaticky vypne! 3.1 BATERIE DOBÍJECÍ MODUL BATERIÍ Pro hlavní jednotky je třeba dobíjecí modul baterií Peltor DC DOBÍJENÍ MODULU BATERIÍ Dobíjecí modul baterií NiMH DC2033 je třeba dobíjet s hlavní jednotkou umístěnou v nabíječce a držáku Peltor DC2064. Je utěsněn podle IP42 pro použití na suchých místech. Poznámka: Viz také následující část TECHNICKÉ INFORMACE, DC2033. UPOZORNĚNÍ! Jiný napájecí zdroj než síťový adaptér Peltor DECT-Com II DC2061 (obsažený v balení při dodávce) nelze v kombinaci s napájecím zdrojem a držákem DC2064 použít! Je vybaven výměnnými síťovými zástrčkami v evropském, britském a americkém provedení pro vstupní napětí V st., 50/60 Hz VÝMĚNA VNITŘNÍHO MODULU BATERIÍ Vypněte jednotku stisknutím a podržením tlačítka [M] po přibližně 2 sekundy. Přehraje se potvrzení POWER OFF (Napájení vypnuto) a kontrolka LED se vypne. Otočte sponu stranou (Obr.1) a povolte šroub vhodným nástrojem (Obr.2). (Pozor: Šroub nepovolujte nehtem, může se zlomit!) Otevřete kryt baterie a vyměňte baterii (Obr. 3). Zatlačte silně na modul baterií tak, aby se plošky kontaktů setkaly s kolíky. Zahákněte kryt baterie do dolní části jednotky, zavřete jej, zatlačte na něj a šroub nástrojem znovu utáhněte. (Pozor: Šroub neutahujte nehtem, může se zlomit!) Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 11

13 TECHNICKÉ INFORMACE, DC2033 Chemické složení: Nominální napětí: Nominální kapacita: NiMH 3,6 V 2100 mah Teplotní rozsah: 25 C až +55 C Teplota během skladování: 55 C až +70 C Poznámka: Pokud se hlavní jednotka nebude měsíc a déle používat, vyjměte z ní modul baterií. Teplota při dobíjení: +5 C až +45 C Doba dobíjení: Až 12 hodin při 20 C. Poznámka: Je normální, že se baterie mohou při dobíjení nebo použití zahřát. Při prvním použití nebo po dlouhodobém skladování může trvat tři až pět celých cyklů dobíjení, než dosáhne baterie plné kapacity. Životnost baterie: Hmotnost: Přibližně 250 cyklů dobíjení. Poznámka: Kapacita baterie se po mnoha cyklech dobití nebo v souvislosti se stárnutím baterie snižuje. Přibližně 100 g NABÍJEČKA A DRŽÁK DC2064 Modul baterií DC2033 lze nabíjet pouze v hlavní jednotce DC2811, DC2812 nebo DC2815. Dobíjení signalizuje červená kontrolka LED na nabíječce. Jakmile začne kontrolka LED svítit zeleně, je dobíjení dokončeno. Střídavé červené a zelené blikání kontrolky LED na začátku dobíjení signalizuje, že jednotka nabíječky zjišťuje a analyzuje nově vloženou baterii TECHNICKÉ ÚDAJE, NABÍJEČKA A DRŽÁK DC2064 Vstupní napětí: 9 V ss. Doba dobíjení DC2033 v hlavní jednotce: Až přibližně 12 hodin. Rozsah teplot při dobíjení: +5 C až +45 C. UPOZORNĚNÍ! Jiný napájecí zdroj než síťový adaptér Peltor DECT-Com II DC2061 (obsažený v balení při dodávce) nelze v kombinaci s nabíječkou a držákem DC2064 použít! Je vybaven výměnnými síťovými zástrčkami v evropském, britském a americkém provedení pro vstupní napětí V st., 50/60 Hz. 12

14 3.1.3 EXTERNÍ DRŽÁK BATERIÍ Na zadní stranu hlavní jednotky lze upevnit externí držák baterií DC2032. Nabízí více energie pro delší dobu použití. Lze použít všechny standardní baterie (6 x 1,5 V, typ AA) nebo dobíjecí baterie (6 x 1,2 V, typ AA). Poznámka: Doporučuje se prodloužit provozní dobu hlavní jednotky použité jako přenosná základní jednotka přídavným napájením z baterií v držáku baterií UPEVNĚNÍ EXTERNÍHO DRŽÁKU BATERIÍ Demontujte upevňovací sponu DC2071, pokud je upevněná na zadní straně hlavní jednotky. Otevřete kryt a vložte 3 nebo 6 baterií do držáku baterií DC2032 podle následujících obrázků. Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 UPOZORNĚNÍ! Před zavřením držáku baterií zkontrolujte, zda jsou baterie správně upevněné! Upevněte držák baterií na hlavní jednotku podle následujících obrázků. Přehraje se hlášení EXTERNAL BATTERY, které signalizuje použití externí baterie. Utáhněte šroub vhodným nástrojem. (Pozor: Šroub neutahujte nehtem, může se zlomit!) Obr. 21 Obr. 22 Obr VÝMĚNA BATERIÍ V EXTERNÍM DRŽÁKU BATERIÍ Demontujte držák baterií podle předchozích obrázků v opačném pořadí, tj. obr. 23, obr. 22, obr. 21. (Pozor: Šroub nepovolujte nehtem, může se zlomit!) Vyjměte baterie z držáku baterií DC2032. Vložte 3 nebo 6 nabitých baterií do držáku baterií DC2032. UPOZORNĚNÍ! Před zavřením držáku baterií zkontrolujte, zda jsou baterie správně upevněné! Upevněte držák baterií na hlavní jednotku podle následujících obrázků. Přehraje se hlášení EXTERNAL BATTERY, které signalizuje použití externí baterie. Utáhněte šroub vhodným nástrojem. (Pozor: Šroub neutahujte nehtem, může se zlomit!) 13

15 DOBÍJECÍ BATERIE V EXTERNÍM DRŽÁKU BATERIÍ Všechny dobíjecí baterie umístěné v držáku baterií DC2032 je třeba vyjmout a dobíjet vhodnou externí nabíječkou podle technických údajů baterie. 3.2 PEVNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ Všechny hlavní jednotky, které nebudou přenosné (tj. nebudou se přenášet), se doporučuje umístit do pevného napájecího zdroje a držáku DC2068, aby nabídly neomezenou provozní dobu bez dobíjení nebo výměny baterií. Napájecí zdroj a držák lze použít i k pevnému umístění hlavní jednotky při vysokých nebo nízkých teplotách (pod +5 C nebo nad +45 C), kdy nelze nabíjet baterie NiMH. Poznámka: Napájecí zdroj a držák DC2068 napájí hlavní jednotku energií, která postačuje i pro použití při teplotách od 26 C do +55 C, ale zajišťuje pouze údržbu nabití vnitřního dobíjecího modulu baterií! Hlavní jednotka vybavená dobíjecím modulem baterií NiMH DC2033 v dobrém stavu může mít i dostatek energie pro správné napájení systému v případě krátkého výpadku napětí! UPOZORNĚNÍ! Jiný napájecí zdroj než síťový adaptér Peltor DECT-Com II DC2061 (obsažený v balení při dodávce) nelze v kombinaci s napájecím zdrojem a držákem DC2068 použít! Je vybaven výměnnými síťovými zástrčkami v evropském, britském a americkém provedení pro vstupní napětí V st., 50/60 Hz AUTOMATICKÝ RESTART ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Pomocí těsnicí zátky konektoru DC2078 lze získat základní jednotku, která je pevně umístěná v napájecím zdroji DC2068 a automaticky se restartuje po výpadku napájení. V konektoru na horní části základní jednotky je místo headsetu umístěná těsnicí zátka konektoru, která tlačí na tlačítko [M] hlavní jednotky a umožňuje tak automatický restart po kratších výpadcích napájení. 3.3 SÍŤOVÝ ADAPTÉR Síťový adaptér DC2061 je k dispozici i jako samostatný náhradní díl. Je vybaven výměnnými síťovými zástrčkami v evropském, britském a americkém provedení pro vstupní napětí V st., 50/60 Hz a může nahradit vadný síťový adaptér pro nabíječku a držák DC2064 nebo napájecí zdroj a držák DC2068. (Je ho také možné použít v kombinaci s programovací nabíječkou a držákem DC2065, který je ale k dispozici pouze pro autorizované prodejce systému Peltor DECT-Com II.) TECHNICKÉ ÚDAJE, SÍŤOVÝ ADAPTÉR DC2061 Vstup: V st., 50/60 Hz, 400 ma Výstup: 9,0 V, 1,0 A 14

16 4. ANTÉNY Hlavní jednotka DECT-Com II obvykle pracuje s jednou ze dvou antén, jednou vnitřní umístěnou na desce plošného spoje a jednou externí anténou upevněnou v konektoru na horní části jednotky. 4.1 ZÁKLADNÍ ANTÉNA Externí anténa DC2041, která se dodává se všemi hlavními jednotkami DECT-Com II, se obvykle montuje na hlavní jednotku spolu s plastovým kroužkem (viz následující část INDIKÁTORY FUNKCE JEDNOTKY) INDIKÁTORY FUNKCE JEDNOTKY V balení každé hlavní jednotka DECT-Com II se dodává souprava DC2048 se třemi barevně odlišenými plastovými kroužky. Kroužky jsou určeny k utěsnění konektoru antény, ale i k indikaci funkce jednotky. Červený kroužek označuje základní jednotku, zelený přenosnou jednotku, černý jinou jednotku. 4.2 VŠESMĚROVÁ ANTÉNA NA VOZIDLO Všesměrovou anténou DC2046 vybavenou magnetickou paticí lze nahradit externí anténu DC2041, například pro zlepšení komunikace s přenosnými jednotkami vně vozidla v situaci, kdy je základní jednotka umístěna uvnitř vozidla. Poznámka: Se systémem DECT-Com II není povoleno používat žádné jiné externí antény než DC2041 nebo DC TECHNICKÉ ÚDAJE, ANTÉNA DC2046 Anténa, elektrické údaje Frekvenční rozsah: Poměr stojatých vln: Zesílení: Polarizace: Tvar vyzařování: Impedance: Anténa, mechanické údaje Délka tyče: Délka základny: MHz Obvykle do 1,2: 1 nebo méně Izotropní 5 dbi V porovnání s ¾ vlnou 3 db. Vertikální Všesměrové 50 ohmů 138 mm 20 mm Provozní teplota: 40 až +80 ºC Materiál: Barva: Nerezová ocel s plastovou koncovkou Černá Magnet, mechanické údaje Průměr: Výška po montáži Kabel Délka Konekto 102 mm 40 mm Koaxiální odpojitelný 5 m RSMA 15

17 5. ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU Systém DECT-Com II lze rozšířit připojením externího komunikačního vybavení. Chcete-li získat následující volitelné vybavení, obraťte se na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* )! 5.1 EXTERNÍ VYBAVENÍ Rozšiřovací základní/přenosná jednotka DC2815 je vybavena konektorem pro připojení externího vybavení, například komunikačních vysílaček, telefonů atd. V následujícím seznamu PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ naleznete kabelové adaptéry pro připojení některých běžných komunikačních vysílaček, univerzální telefonní kabel a kabel pro výrobky řady Ground Mechanic DALŠÍ EXTERNÍ VYBAVENÍ Na vyžádání lze rozšiřovací základní/přenosnou jednotku DC2815 vybavit druhým konektorem pro další vylepšení systému připojením ještě více položek externího vybavení. U tohoto volitelného vybavení se prodlužuje dodací lhůta. 5.2 DÁLKOVÁ BEZDRÁTOVÁ JEDNOTKA PTT Bezdrátová jednotka vysílače PTT Peltor WLTX-B umožňuje dálkové ovládání funkcí PTT na hlavní jednotce. U tohoto volitelného vybavení se prodlužuje dodací lhůta POPIS BEZDRÁTOVÉ JEDNOTKY PTT Bezdrátová jednotka PTT je tlačítko kombinované s vysílačem pro vysílání impulzů do odpovídajícího přijímače, u které může být nutná po objednání montáž do hlavní jednotky. Stisknutí tlačítka na jednotce bezdrátového vysílače PTT odpovídá stisknutí tlačítka PTT na hlavní jednotce, ve které je umístěn odpovídající přijímač a která je spárovaná s vysílačem. Příklad: Stisknutí bezdrátového vysílače PTT rozpozná hlavní jednotka jako stisknutí tlačítka PTT, se kterým je spárovaná. S jednou jednotkou přijímače lze spárovat dva bezdrátové vysílače PTT. Pro použití tohoto bezdrátového vysílače PTT není v ES třeba licence. V ostatních zemích za zajištění licence odpovídá uživatel. Obraťte se na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* )! PÁROVÁNÍ BEZDRÁTOVÉ JEDNOTKY PTT Bezdrátový vysílač PTT je třeba spárovat s přijímačem, který je paralelně připojen k jednomu z tlačítek PTT na hlavní jednotce. Pro párování vysílače s přijímačem v hlavní jednotce zkratujte dvě tlačítka vpravo na zadní straně hlavní jednotky a současně stiskněte tlačítko na bezdrátovém vysílači PTT. Pokud je se stejnou jednotkou přijímače spárován další bezdrátový vysílač PTT, bude mít stejnou funkci jako první bezdrátový vysílač PTT. Pokud je však spárován s hlavní jednotkou třetí bezdrátový vysílač PTT, nahradí ten, který byl s hlavní jednotkou spárován jako první. Poznámka: Po přibližně stisknutích tlačítka je třeba s hlavní jednotkou spárovat novou jednotku, protože vysílač je vybaven baterií, kterou nelze vyměnit. 16

18 5.2.3 TECHNICKÉ INFORMACE K BEZDRÁTOVÉ JEDNOTCE PTT Životnost baterie: Více než stisknutí tlačítka. Dosah: Obvykle 1,5 metru Frekvence, WLTX-B: 869 MHz Teplotní rozsah: 20 C až +60 C Teplota během skladování: 55 C až +70 C Hmotnost: Přibližně 14 g 6. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY Obraťte se na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) DC2031 DC2032 DC2033 DC2035 DC2036 DC2041 DC2046 DC2048 DC2061 DC2064 DC2068 DC2071 DC2072 DC2078 DC DC2-5005A DC DC DC WLTX-B Kryt baterie pro standardní baterie 3xAA v hlavní jednotce. Držák baterií pro pomocné baterie 6xAA (bez baterií). Nabíjecí baterie NiMH (2100 mah) Šroub krytu baterií DC2031 Šroub držáku baterií DC2032 Anténa, základní, 1,8 1,9 GHz pro hlavní jednotku Anténa, všesměrová s magnetickou paticí Sada anténních kroužků, jeden od každé barvy; červený, zelený a černý Síťový adaptér pro nabíječku a držák atd., společné provedení pro EU, Velkou Británii a USA Nabíječka a držák DECT-Com II, 9 15 V ss., IP42 (včetně síťového adaptéru DC2061) Napájecí zdroj a držák, 9 33 V ss., IP67 (včetně síťového adaptéru DC2061) Plně otočná upevňovací spona pro připevnění hlavní jednotky na oblečení atd. Kabel pro výrobky řady Ground Mechanic Těsnicí zátka konektoru Kabelový adaptér pro dynamický standard Kabelový adaptér pro telefon 2,2 kiloohmu Kabelový adaptér pro ICOM, přímý konektor Kabelový adaptér pro Motorola GP340 Kabelový adaptér pro Motorola Mototrbo Bezdrátová jednotka PTT pro dálkové ovládání funkce PTT externího vysílače připojeného k hlavní jednotce DECT-Com II (DC2811, DC2812 nebo DC2815) 17

19 7. SCHVÁLENÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Viz poslední stránky tohoto návodu k obsluze! SCHVÁLENÍ Elektrická bezpečnost: EN :2001 EMC: EN :2000 EN :2000 FCC část 15, podčást D, RSS-213 DECT/vysílač: EN V SAR: EN 63211:2008 FCC OET bulletin 65, dodatek C, vydání ZÁRUKA Společnost 3M zaručuje shodu se smluvními specifikacemi kvality a výkonu zboží. Úplné informace o záruce na výrobky řady Peltor jsou k dispozici na vyžádání u místního zastoupení společnosti 3M. Neodpovídající výrobky je třeba vrátit autorizovanému prodejci systému Peltor DECT-Com II* ). 9. PROGRAMOVÁNÍ JEDNOTEK DECT-COM II Pro vlastní úpravu několika funkcí systému DECT-Com II je k dispozici speciální software a programovací držák. Další informace poskytne autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ). *) Pro adresu nejbližšího autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II se obraťte na zastoupení společnosti 3M! 18

20 19

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Návod k obsluze FX-32. čís. F8078

Návod k obsluze FX-32. čís. F8078 Návod k obsluze FX-32 čís. F8078 Obsah Strana Bezpečnostní pokyny...3 1. Obsah balení...4 2. Všeobecný popis...4 2.1 Vysílač FX-32...4 3. Technická data...5 3.1 Vysílač FX-32...5 3.2 Přijímač R-7008 SB...5

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více