Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II"

Transkript

1 Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz

2 STRUČNÝ PRŮVODCE Peltor DECT-Com II Tlačítko Funkce [M] [+] [ ] [M] a [+] [M] a [ ] [PTT1] [PTT2] [PTT3] Zapnutí/vypnutí jednotky DECT-Com II Výběr funkce v nabídce Zvýšení hodnoty zvolené funkce Snížení hodnoty zvolené funkce Zapnutí DECT-Com II jako základní jednotky Zapnutí DECT-Com II jako přenosné jednotky Stiskněte dvakrát, chcete-li v konferenci 1 hovořit Stiskněte jednou, chcete-li v konferenci 1 poslouchat Stiskněte dvakrát, chcete-li ve skupině 2 hovořit Stiskněte jednou, chcete-li ve skupině 2 poslouchat Funkce PTT pro externí zařízení v horním konektoru Stiskněte dvakrát, chcete-li ve skupině 3 hovořit Stiskněte jednou, chcete-li ve skupině 3 poslouchat Funkce PTT pro externí zařízení v horním konektoru [+] a [ ] Volání všem (krátké jednosměrné vysílání) Nejnovější revidovaný kompletní návod k použití naleznete na síti Internet na adrese Nahlédněte do části Rest of the world (Zbytek světa) a najděte zde pasáž PDF LIBRARY (Knihovna souborů.pdf), kde si lze přečíst nebo stáhnout vícejazyčné informace o systému Peltor DECT-Com II. (Obr. A) Anténa Kroužek indikace funkce Konektor headsetu [M] Režim [+] Zvýšit [ ] Snížit LED (světelná dioda) PTT1 (Push-To-Talk) Vysílačka 1 PTT2 (Push-To-Talk) Vysílačka 2 PTT3 (Push-To-Talk) Vysílačka 3 Upevňovací spona 1

3 REJSTŘÍK 1 ÚVOD 2 HLAVNÍ JEDNOTKY 2.1 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ HLAVNÍ JEDNOTKY 2.2 ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÁ JEDNOTKA 2.3 PŘENOSNÁ JEDNOTKA 2.4 PŘIHLÁŠENÍ NEBO ODHLÁŠENÍ Z KONFERENCE 2.5 OVLÁDACÍ PRVKY HLAVNÍ JEDNOTKY 2.6 TECHNICKÉ INFORMACE, HLAVNÍ JEDNOTKY DC2811, DC2812, DC NAPÁJENÍ 3.1 BATERIE 3.2 PEVNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 4 ANTÉNY 4.1 ZÁKLADNÍ ANTÉNA 4.2 VŠESMĚROVÁ ANTÉNA NA VOZIDLO 5 ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU 5.1 EXTERNÍ VYBAVENÍ 5.2 DÁLKOVÁ BEZDRÁTOVÁ JEDNOTKA PTT 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY 7 SCHVÁLENÍ 8 ZÁRUKA 9 PROGRAMOVÁNÍ JEDNOTEK DECT-Com II 2

4 PELTOR DECT-Com II 1. ÚVOD Peltor DECT-Com II je bezdrátový duplexní komunikační systém, který pracuje ve frekvenčním pásmu 1,8 GHz DECT, pro které ve většině zemí není nutné povolení. Výrobky řady Peltor DECT-Com II umožňují jednoduchou a efektivní bezdrátovou duplexní komunikaci až 9 aktivních uživatelů, hovořících v plně konferenčním režimu a až 40 posluchačů, kteří se do konference mohou rychle vložit. V systému s více než 9 uživateli může libovolný poslouchající účastník přepnout z poslouchání na hovor. První aktivní hovořící je následně degradován na posluchače v konferenci, postup se pak může opakovat u libovolného dalšího posluchače. Výměna aktivních hovořících probíhá v pořadí podle jejich zapojení do konference. Hlavní jednotka DECT-Com II je k dispozici ve dvou verzích, jako základní/přenosná a přenosná jednotka. Přenosné jednotky pracují prostřednictvím základní jednotky. Základní/přenosnou jednotku lze střídavě používat jako základní nebo přenosnou. Z důvodu nízkého výstupního výkonu a vysoké frekvence jde o komunikační systém krátkého dosahu. Nominální pracovní dosah je přibližně 250 metrů ve volném prostoru za dodržení přímé viditelnosti mezi oběma místy. V závislosti na skutečných podmínkách může být pracovní dosah kratší. Všechny tyto informace si pozorně pročtěte a uschovejte je pro pozdější použití! Žádný výrobek nijak neupravujte! Společnost 3M nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody (včetně, avšak bez omezení tímto rozsahem, ztráty zisku, obchodních příležitostí anebo dobrého jména společnosti), vzniklé spolehnutím se na informace zde uvedené společností 3M. Za stanovení vhodnosti použití výrobků pro zamýšlený účel je plně zodpovědný uživatel. Žádná část tohoto prohlášení nevylučuje ani nesnižuje odpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo zranění, k nimž by došlo v důsledku zanedbání z její strany. 2. HLAVNÍ JEDNOTKY Přenosná jednotka DC2811 řady Peltor DECT-Com II je osobní rádiový vysílač a přijímač, ke kterému je třeba připojit headset. K přenosné jednotce Peltor DECT-Com II lze připojit libovolný headset Peltor s konektorem J11 zapojeným podle standardu Peltor. Základní/přenosná jednotka DC2812 řady Peltor DECT- Com II je centrální rádiový vysílač a přijímač, který je třeba k přenosu všech informací z a do všech přenosných jednotek v systému DECT-Com II. Rozšiřovací základní/přenosná jednotka DC2815 Peltor DECT-Com II je centrální rádiový vysílač a přijímač ekvivalentní základní/přenosné jednotce, lze k němu ale připojit externí vybavení pro rozšíření systému DECT-Com II. K základní/přenosné jednotce Peltor DECT-Com II lze připojit i libovolný headset Peltor s konektorem J11 zapojeným podle standardu Peltor. 2.1 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ HLAVNÍ JEDNOTKY g Hlavní jednotku DECT-Com II lze zapnout stisknutím tlačítka [M]. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení POWER ON (Zapnutí) nebo BASE, POWER ON (Zapnutí základní jednotky) a začne blikat kontrolka LED (svítívá dioda). Signalizuje se tak, že je jednotka v REŽIMU NASTAVENÍ. 3

5 Jakmile je základní jednotka připravena k použití, přehraje se hlášení BASE, GROUP 1 (Základní jednotka, skupina 1). Kontrolka LED na jednotce bliká pomaleji. Jakmile je přenosná jednotka připravena k použití, přehraje se hlášení GROUP 1 (Skupina 1). Kontrolka LED na jednotce svítí. Poznámka: Všechny jednotky se vždy spouští v režimu pro pouze poslech ve skupině VYPNUTÍ HLAVNÍ JEDNOTKY g Jednotku lze vypnout stisknutím a podržením tlačítka [M] po přibližně 2 sekundy. Přehraje se potvrzení POWER OFF (Vypnutí), kontrolka LED zhasne a jednotka se vypne. 2.2 ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÁ JEDNOTKA ZAPNUTÍ ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY g Základní jednotku lze zapnout stisknutím tlačítka [M]. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení BASE, POWER ON (Zapnutí základní jednotky) a bliká kontrolka LED. Signalizuje se tak, že základní jednotka nastavuje systém. Poznámka: Základní/přenosná jednotka se spouští jako základní jednotka. (Viz také následující část ALTERNATIVNÍ PROVOZNÍ REŽIMY ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY.) Po přibližně 20 sekundách je systém připraven a přehraje se hlášení GROUP 1 (Skupina 1). Kontrolka LED na jednotce bliká pomaleji. Signalizuje tak, že je základní jednotka připravena k použití a lze přihlásit přenosné jednotky. (Kontrolku LED lze vypnout pomocí speciálního softwaru DECT-Com II.) VYPNUTÍ ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY g Základní jednotku lze vypnout stisknutím a podržením tlačítka [M] po přibližně 2 sekundy. Přehraje se potvrzení POWER OFF (Vypnutí), kontrolka LED zhasne a jednotka se vypne ALTERNATIVNÍ PROVOZNÍ REŽIMY ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY Pomocí odlišných spouštěcích sekvencí lze základní/přenosné hlavní jednotky nastavit tak, aby pracovaly buď jako základní jednotky, nebo jako přenosné jednotky SPUŠTĚNÍ JEDNOTKY JAKO ZÁKLADNÍ JEDNOTKY g Jednotku zapněte současným stisknutím a podržením tlačítek [M] a [+] po přibližně 2 sekundy. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení BASE, POWER ON (Zapnutí základní jednotky), které potvrzuje, že je jednotka spuštěna jako základní jednotka. Po přibližně 20 sekundách je systém připraven a přehraje se hlášení GROUP 1 (Skupina 1). Kontrolka LED na jednotce bliká pomaleji. Signalizuje tak, že je základní jednotka připravena k použití a lze přihlásit přenosné jednotky. (Kontrolku LED lze vypnout pomocí speciálního softwaru DECT-Com II.) Konference v systému DECT-Com II se může účastnit i uživatel s headsetem připojeným ke konektoru headsetu na základní jednotce, podobně jako při použití přenosné jednotky. Poznámka: Všechny jednotky se vždy spouští v režimu pro pouze poslech ve skupině 1. Mezi jednotlivými relacemi si přístroj zapamatuje poslední použitou alternativu (základní nebo přenosná jednotka) SPUŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY JAKO PŘENOSNÉ JEDNOTKY Zkontrolujte, zda je vlastní základní jednotka zapnutá a připravená k provozu! g Jednotku zapněte současným stisknutím a podržením tlačítek [M] a [ ] po přibližně 2 sekundy. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení POWER ON (Zapnutí), které potvrzuje, že je jednotka spuštěna jako přenosná jednotka. Po přibližně 10 sekundách je jednotka připravena a přehraje se hlášení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka 4

6 číslo X, skupina 1). Kontrolka LED na jednotce svítí. Signalizuje tak, že je jednotka připravena k použití jako přenosná jednotka a že je přihlášena k základní jednotce číslo X. (Kontrolku LED lze vypnout pomocí speciálního softwaru DECT-Com II.) Poznámka: Všechny jednotky se vždy spouští v režimu pro pouze poslech ve skupině 1. Mezi jednotlivými relacemi si přístroj zapamatuje poslední použitou alternativu (základní nebo přenosná jednotka) PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK Pro účast v konferenci systému DECT-Com II je třeba všechny přenosné jednotky registrovat v základní jednotce. g Pokud je základní jednotka v REŽIMU PRO POUZE POSLECH a REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI, stiskněte dvakrát tlačítko [M] pro přechod do REŽIMU REGISTRACE. Stav, kdy je základní jednotka v REŽIMU REGISTRACE, signalizuje přehrání potvrzení SUBSCRIPTION ON (Přihlašování zapnuté) a pomalu blikající kontrolka LED. g Po dokončení registrace všech přenosných jednotek do základní jednotky ukončete REŽIM REGISTRACE dvojím stisknutím tlačítka [M]. Poznámka: Všechny hlavní jednotky se z výroby dodávají otevřené pro registraci a systém DECT-Com II lze spustit přímo v dodané podobě provedením následujících kroků: Nejprve spusťte základní/přenosnou jednotku jako základní jednotku podle předchozího popisu, potom všechny přenosné jednotky postupně a plynule podle předchozího popisu. Po prvním vypnutí základní jednotky je konfigurace systému pevně dána a budoucí změny jednotek je třeba provádět podle předchozího popisu. Pokud autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) dodává daný systém jako předem registrovaný a s konkrétní konfigurací, musí všechny budoucí registrace provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ). 2.3 PŘENOSNÁ JEDNOTKA ZAPNUTÍ PŘENOSNÉ JEDNOTKY g Přenosnou jednotku lze zapnout stisknutím tlačítka [M]. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení POWER ON (Napájení zapnuto) a kontrolka LED na jednotce bliká zeleně. Signalizuje se tak, že se jednotka přihlašuje do základní jednotky. Jakmile je jednotka připravena k použití, přehraje se hlášení BASE #1, GROUP #1 (Základní jednotka číslo 1, skupina číslo 1) a kontrolka LED svítí zeleně. Poznámka: Všechny přenosné jednotky se obvykle spouští v režimu pro pouze poslech ve skupině 1. Při prvním spuštění se přehraje hlášení SEARCHING (Hledání). ). Po nalezení základní jednotky se přehraje hlášení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1). Při opakovaném spuštění přenosné jednotky naprogramované tak, aby spolupracovala s více než jednou základní jednotkou, se jednotka pokusí přihlásit do poslední použité základní jednotky VYPNUTÍ PŘENOSNÉ JEDNOTKY g Přenosnou jednotku lze vypnout stisknutím a podržením tlačítka [M] po přibližně 2 sekundy. Přehraje se potvrzení POWER OFF (Napájení vypnuto) a kontrolka LED se vypne. Pokud jednotka při vypnutí stále vyhledává základní jednotku, přehraje se potvrzení WARNING, POWER OFF (Výstraha, vypnutí napájení) REGISTRACE PŘENOSNÉ JEDNOTKY DO ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Pro účast v konferenci systému DECT-Com II je třeba všechny přenosné jednotky registrovat do nejméně jedné základní jednotky. Jednotka vyhledává základní jednotky. Přehraje se hlášení SEARCHING (Hledání). g Pokud je přenosná jednotka v REŽIMU PRO POUZE POSLECH a REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI, stiskněte dvakrát tlačítko [M] pro přechod do REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY. Stav, kdy je přenosná jednotka v REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY, signalizuje blikající kontrolka LED. 5

7 g Po volbě základní jednotky ukončete REŽIM VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY krátkým stisknutím tlačítka [M]. Přehraje se potvrzení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1). Poznámka: Všechny hlavní jednotky se z výroby dodávají otevřené pro registraci, systém DECT-Com II lze spustit přímo v dodané podobě provedením následujících kroků: Nejprve spusťte základní/přenosnou jednotku jako základní jednotku podle předchozího popisu, potom všechny přenosné jednotky postupně a plynule podle předchozího popisu. Po prvním vypnutí základní jednotky je konfigurace systému pevná a budoucí změny jednotek musí provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ). Pokud autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) dodává daný systém jako předem registrovaný a s konkrétní konfigurací, musí i všechny budoucí registrace provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT- Com II* ). (Viz také předchozí část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK.) PŘIHLÁŠENÍ PŘENOSNÉ JEDNOTKY DO ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Existují dvě verze přihlášení: 1. Při prvním zapnutí (v dodaném stavu) základní jednotka umožní přihlášení libovolné přenosné jednotky. (Viz část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK.) 2. Při každém následujícím spuštění bude uživatel automaticky přihlášen do základní jednotky. Po dokončení přihlašovací sekvence kontrolka LED na jednotce svítí zeleně a přehraje se hlášení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1), které potvrzuje, že přenosná jednotka je přihlášena pouze pro poslech k základní jednotce a skupině podle daného číselného označení.! Pokud se nepřehraje žádné hlášení s potvrzením, zkontrolujte, zda je základní jednotka zapnutá a v dosahu!! Pokud se přehraje zpráva WARNING, SUBSCRIPTION EMPTY (Výstraha, přihlášení je prázdné), není registrována žádná základní jednotka pro přihlášení.! Pokud se přehrají zprávy SIGNAL LOW, OUT OF RANGE (Slabý signál, mimo dosah), nemá přenosná jednotka spojení se základní jednotkou. Po přibližně 20 sekundách se přehraje zpráva SEARCHING (Hledání), která signalizuje, že jednotka hledá základní jednotku. Uživatel může být příliš daleko od základní jednotky nebo je základní jednotka vypnutá! Po novém navázání kontaktu se základní jednotkou se přehraje zpráva BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1), která potvrzuje, že je jednotka přihlášena k základní jednotce s daným číslem PŘIHLÁŠENÍ NOVÉ PŘENOSNÉ JEDNOTKY DO ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Pokud je později třeba přihlásit jinou přenosnou jednotku do základní jednotky, je třeba danou základní jednotku nastavit v REŽIMU REGISTRACE (viz část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK). Přenosná jednotka musí být v REŽIMU HLEDÁNÍ. (Viz následující část HLEDÁNÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Z PŘENOSNÉ JEDNOTKY.) Poznámka: Všechny hlavní jednotky se z výroby dodávají otevřené pro registraci, systém DECT-Com II lze spustit přímo v dodané podobě provedením následujících kroků: Nejprve spusťte základní/přenosnou jednotku jako základní jednotku podle předchozího popisu, potom všechny přenosné jednotky postupně a plynule podle předchozího popisu. Po prvním vypnutí základní jednotky je konfigurace systému pevně dána a všechny budoucí změny libovolných jednotek musí provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ). Pokud autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) dodává daný systém jako předem registrovaný a s konkrétní konfigurací, musí i všechny budoucí registrace provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT- Com II* ). 6

8 2.3.6 HLEDÁNÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Z PŘENOSNÉ JEDNOTKY g V REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY na přenosné jednotce stiskněte dvakrát tlačítko [M] pro přechod do REŽIMU HLEDÁNÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY. Opakovaně se přehraje potvrzení SEARCHING (Hledání), které potvrzuje, že jednotka hledá aktivní základní jednotky v dosahu. Po nalezení základní jednotky se přehraje hlášení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1). Pro vyhledání dalších základních jednotek tento postup zopakujte VOLBA JINÉ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Z PŘENOSNÉ JEDNOTKY g V REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI na přenosné jednotce v REŽIMU POSLOUCHÁNÍ stiskněte dvakrát tlačítko [M] pro přechod do REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY. Přehraje se potvrzení BASE (Základní jednotka), které vybízí k volbě základní jednotky. g Stisknutím tlačítek [+] nebo [ ] lze postupně procházet čísla dostupných základních jednotek a automatické nastavení. Přehraje se potvrzení pro každou dostupnou možnost: AUTO, ONE, TWO (Automaticky, jedna, dva atd.) Ukončete procházení na požadovaném čísle základní jednotky (nebo automatické volbě, viz následující pokyny). g Do základní jednotky se lze přihlásit stisknutím tlačítka [M], krátkým stisknutím tlačítka [M] se lze vrátit do položek nabídky pro pouze poslech. Přehraje se potvrzení LOGIN (Přihlášení), po něm BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1), které potvrzuje, že přenosná jednotka je přihlášena do základní jednotky s daným číslem jako posluchač v dané skupině. Při volbě možnosti AUTO (Automaticky) se bude jednotka přihlašovat do poslední použité nebo následující dostupné základní jednotky. Poznámka: Pokud se ve vzájemném dosahu vyskytuje více jednotek systému DECT-Com II, lze přenosné jednotky předem přiřadit konkrétním základním jednotkám. Následně se při volbě možnosti AUTO (Automaticky) bude jednotka přihlašovat do první nalezené z předem přiřazených základních jednotek. (Pro programování jednotek DECT-Com II je třeba speciální počítačový software. Obraťte se na autorizovaného prodejce systému DECT-Com II* ).) 2.4 PŘIHLÁŠENÍ NEBO ODHLÁŠENÍ Z KONFERENCE Konference v systému DECT-Com II se v jedné základní jednotce současně může účastnit až 9 aktivních hovořících a dalších více než 40 posluchačů. Mohou být dále rozděleni do až 3 konferencí s méně členy v každé skupině PŘIHLÁŠENÍ JAKO ČLEN KONFERENCE POUZE PRO POSLECH Přenosná jednotka se na začátku přihlašuje do konference jako člen POUZE PRO POSLECH a účastní se konference systému DECT-Com pouze jako posluchač. Přehraje se potvrzení BASE #, GROUP # (Základní jednotka číslo X, skupina číslo X) s uvedením skutečného čísla konference a skupiny. Člen POUZE PRO POSLECH se může kdykoliv stát aktivním členem ve skupině konference stisknutím tlačítka [PTT #]. Pokud se konference již skládá z maximálního počtu členů, první přihlášený aktivní člen se z ní vyřazuje a stává se členem POUZE PRO POSLECH PŘIHLÁŠENÍ JAKO AKTIVNÍ ČLEN KONFERENCE g Dvojím stisknutím tlačítka [PTT #] se lze vložit do jedné z nejvýše tří konferencí. Dvojí tón potvrzuje, že se uživatel stal aktivním členem ve vybrané konferenci. g Jedním dalším stisknutím tlačítka [PTT #] lze přepnout do REŽIMU POUZE PRO POSLECH. Jeden tón potvrzuje, že se uživatel stal členem pouze pro poslech ve vybrané konferenci PŘIHLÁŠENÍ JAKO ČLEN V JINÉ SKUPINĚ KONFERENCE g Stisknutím jiného tlačítka [PTT #] se lze stát členem člen jiné konference. Tón potvrzuje, že se uživatel stal členem vybrané konference. 7

9 2.4.4 AUTOMATICKÝ HOVOR Lze naprogramovat systém pro maximálně 9 uživatelů s použitím pouze skupiny 1 v konfiguraci, kde všechny přenosné jednotky musí vždy být v režimu mluvení. Automatický režim mluvení umožňuje zajistit, aby všichni členové v malé skupině vždy hovořili v konferenci ihned, jakmile jsou v dosahu základní jednotky. (Pro další informace se obraťte na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* ).) 2.5 OVLÁDACÍ PRVKY HLAVNÍ JEDNOTKY REŽIM Tlačítko REŽIM [M] ovládá funkce jednotky. g Položky v nabídce REŽIM lze procházet dopředu krátkým stisknutím tlačítka [M]. Přehrávají se hlášení VOX, (Hlasem aktivované vysílání) MICROPHONE (Mikrofon), VOLUME (Hlasitost) pro potvrzení skutečného režimu. g Položky v nabídce REŽIM lze procházet dozadu dvojím stisknutím tlačítka [M]. Přehrávají se hlášení MICROPHONE (Mikrofon), VOX (Hlasem aktivované vysílání), VOLUME (Hlasitost) pro potvrzení skutečného režimu. g Pomocí tlačítek [+] a [ ] lze upravit dané nastavení. Při vypnutí jednotky se aktuální nastavení ukládají. Poznámka: Dvojím stisknutím tlačítka v REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI a REŽIMU POUZE PRO POSLECH na základní jednotce se jednotka přepne do REŽIMU REGISTRACE (viz část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK). Dvojím stisknutím tlačítka v REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI a REŽIMU POUZE PRO POSLECH na přenosné jednotce se jednotka přepne do REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY (viz část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK) HLASITOST (tlak zvuku) V REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI lze v pěti krocích nastavit úroveň příchozího zvuku. g Pomocí tlačítek [+] nebo [ ] lze nastavit požadovanou úroveň zvuku vydávaného jednotkou DECT-Com. Při každém stisknutí tlačítka se přehraje hlášení, které potvrzuje nové nastavení ZVÝŠENÍ HLASITOSTI (vyšší tlak zvuku) Úrovně hlasitosti na všech aktivních krocích hlasitosti lze zvýšit o +6 db. Tuto funkci lze použít například pro kompenzaci útlumu vznikajícího při současném použití zátek do uší a headsetu. g Stisknutím tlačítka [+] po 10 sekund lze aktivovat funkci ZVÝŠENÍ HLASITOSTI. Po aktivaci funkce se přehraje se potvrzení EXTRA HIGH VOLUME (Extrémně vysoká hlasitost). VÝSTRAHA: Vysoký tlak zvuku! Mezi relacemi se zachovává poslední použité nastavení! g Stisknutím tlačítka [ ] po 10 sekund lze deaktivovat ZVÝŠENÍ HLASITOSTI. Po deaktivaci funkce se přehraje se potvrzení NORMAL VOLUME (Normální hlasitost) Funkce VOX (Hlasem aktivované vysílání) V simplexní radiokomunikaci se pojem funkce VOX (Hlasem aktivované vysílání) obvykle používá pro stav, kdy se příchozí zvuk z přijímače zcela vypíná tehdy, pokud se do mikrofonu dostane zvuk s určitou úrovní. Rádio se pak přepíná do režimu vysílání. U zcela duplexních jednotek DECT-Com II pojem VOX označuje hlasem aktivovanou hlukovou bránu. Jedná se o funkci, která může zabránit vysílání hluku z pozadí až do jisté hlasitosti u jednotek, do kterých uživatel nehovoří, kde ale může nepřetržitě poslouchat příchozí zvuk z konference. g V režimu VOX lze pomocí tlačítek [+] a [ ] nastavit citlivost hlasem aktivovaného vysílání. K dispozici je 7 možností nastavení funkce VOX: OPEN OFF (Otevřeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

10 Vypnuto), kde možnost OPEN (Otevřeno) označuje neustálé vysílání (trvalý zcela duplexní provoz) a OFF (Vypnuto) označuje, že k vysílání je třeba použít tlačítko [PTT #] (viz část PTT). Přehraje se hlášení označující vybranou možnost. Mezi relacemi se zachovává poslední použité nastavení. DŮLEŽITÉ: Pokud používáte headset Peltor vybavený mikrofonem s kompenzací okolního hluku, vždy jej umístěte velmi blízko ke rtům (max. 3 milimetry) pro optimální funkci hlasem aktivovaného vysílání! MIKROFON Podle úrovně elektrického signálu skutečně používaného mikrofonu může uživatel pro úpravu zesílení v jednotce DECT-Com zvolit jeden ze čtyř typů mikrofonu (uhlíkový, elektretový, dynamický nebo s nízkou impedancí). g V REŽIMU MIKROFONU lze pomocí tlačítek [+] a [ ] nastavit typ použitého mikrofonu. Přehraje se hlášení označující vybranou možnost. Mezi relacemi se zachovává poslední použité nastavení Funkce PTT (Push-To-Talk) Vysílačka Na hlavní jednotce DECT-Com II jsou k dispozici tři tlačítka funkce Push-To-Talk [PTT #]. Tlačítko PTT1 je vždy spojené se skupinou konference 1, tlačítka PTT2 a PTT3 jsou určena pro skupiny 2 a 3 nebo pro případné připojené externí vybavení. (Viz následující část 5.1 EXTERNÍ VYBAVENÍ.) g Stisknutím tlačítka [PTT #] lze vstoupit do konference systému DECT-Com jako člen (viz 2.4 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ Z KONFERENCE). Funkce PTT je dále vždy k dispozici v REŽIMU VOX. Poznámka: Pokud jsou tlačítka PTT2 nebo PTT3 přiřazená k ovládání externího komunikačního vybavení, může být nutné použít při speciálních aplikacích samostatný návod k použití. Pro další informace se obraťte na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com* ). (Viz 5.1 EXTERNÍ VYBAVENÍ) VOLÁNÍ DO VŠECH JEDNOTEK (nouzové volání atd.) V simplexním režimu lze komunikovat s jednotkami DECT-Com II ve všech skupinách v základní jednotce. Lze i vstoupit do jiné konference v systému DECT-Com II za předpokladu, že jejich základní jednotky jsou synchronizované a ve vzájemném dosahu. Synchronizaci je třeba provést spuštěním systémů, které jsou vzájemně v dosahu. Pokud má být tato funkce vždy přístupná, je třeba, aby byly základní jednotky neustále v dosahu (například jako pevně umístěné základní jednotky). Pokud byly základní jednotky mimo vzájemný dosah, může jejich nová synchronizace trvat až 20 minut! g Současným stisknutím a podržením tlačítka NAHORU [+] a DOLŮ [ ] lze vysílat krátkou zprávu. Dva tóny potvrzují, že byla aktivována funkce VOLÁNÍ DO VŠECH JEDNOTEK. Doba vysílání je omezená, obvykle na nejdéle 30 sekund ZABLOKOVANÁ TLAČÍTKA Pro prevenci neúmyslných změn v nastavení funkcí lze zablokovat všechna tlačítka, aktivní je pak pouze funkce ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ. Doporučuje se kombinovat tuto funkci s funkcí automatického režimu mluvení. (Viz také předchozí část AUTOMATICKÝ HOVOR.) Poznámka: Mnoho funkcí a nastavení v systému DECT-Com II lze upravit podle požadavků uživatelů. Pro další informace se obraťte na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) MIMO DOSAH Peltor DECT-Com II je komunikační systém s krátkým dosahem. (Viz následující část 2.6 TECHNICKÉ INFORMACE, HLAVNÍ JEDNOTKY.) Pokud je přenosná jednotka blízko skutečného maximálního pracovního dosahu základní jednotky, přehraje se v připojeném headsetu hlášení SIGNAL LOW (Slabý signál). 9

11 Pokud je přenosná jednotka mimo dosah základní jednotky, přehrávají se v připojeném headsetu hlášení SIGNAL LOW, OUT OF RANGE (Slabý signál, mimo dosah). Po dalších 20 sekundách se jednotka může pokusit o vyhledání jiné základní jednotky. Přehraje se hlášení SEARCHING (Hledání). Jakmile je přenosná jednotka znovu v dosahu nebo byla nalezena jiná základní jednotka, přehraje se v připojeném headsetu hlášení BASE # (Základní jednotka číslo X). Pokud je aktivována funkce automatického režimu mluvení, přenosná jednotka se poté, kdy byla mimo dosah, vždy vrací do REŽIMU MLUVENÍ ihned, jakmile je znovu v dosahu. (Viz předchozí část AUTOMATICKÝ HOVOR.) 2.6 TECHNICKÉ INFORMACE, HLAVNÍ JEDNOTKY DC2811, DC2812, DC2815 Frekvenční rozsah: Provozní režim: Výstupní výkon: Spotřeba proudu: Základní/přenosná jednotka DC2812, DC2815 Přenosná jednotka DC MHz Duplexní Max. 250 mw, průměrný 10 mw (přenosná)/ 120 mw (základní) Jako základní jednotka. 320 ma (systém se 4 přenosnými jednotkami) Jako základní jednotka. 160 ma v režimu mluvení 40 ma (pouze poslech)/60 ma (režim mluvení) Pracovní dosah: Ve volném prostoru Obvykle 250 m (přímá viditelnost) Provozní doba baterií: Ve vnitřních prostorách S dobíjecí baterií Peltor DC2033 S 6 přídavnými bateriemi AA NiMH 2100 mah v DC2032 Obvykle 50 m Přibl. 6 h (základní jednotka) Přibl. 40 h (přenosná jednotka) Přibl. 18 h (základní jednotka) Přibl. 18 h (základní jednotka) Teplotní rozsah: 26 C až +55 C Teplota během skladování: Hmotnost bez baterií: Včetně modulu baterií DC g (DC2812, DC2912) 55 C až +70 C bez baterie (Baterie skladujte podle pokynů jejich výrobce.) Typy mikrofonu: Uhlíkový Obvykle 300 mv Střední napájení; 20 ma Konektor headsetu: Elektretový Dynamický S nízkou impedancí Obvykle 20 mv Nízké napájení; 1 ma Obvykle 4 mv Obvykle 0,4 mv Peltor J11, typ M9177/4-1 (NEXUS TJT-102) 3. NAPÁJENÍ Napájení hlavní jednotky lze obecně zajistit pomocí dobíjecího modulu baterií DC2033 v prostoru pro baterie. Pro prodloužení doby používání jednotky lze použít externí držák baterií DC2032 pro 6 nebo 3 baterie typu AA. Při nízkých nebo vysokých teplotách (méně než 5 C nebo více než 45 C), kde baterie NiMH nemají plnou kapacitu, lze zajistit trvalé napájení hlavní jednotky v napájecím držáku DC2068 v kombinaci se síťovým adaptérem DC2061. UPOZORNĚNÍ! Viz následující pokyny k povinnému síťovému adaptéru DC2061, který se dodává v balení napájecího zdroje a držáku DC2068! 10

12 ! Při poklesu energie v baterii se přehrávají hlášení oznamující, že je třeba nabít baterie nebo, podle potřeby, vyměnit baterie.! Zpráva BATTERY LOW (Baterie vybitá) signalizuje, že energie v baterie je nedostatečná a že je třeba co nejdříve dobít nebo vyměnit baterii.! Zpráva BATTERY EMPTY (Baterie zcela vybitá) signalizuje, že energie v baterii je velmi blízko naprostému vyčerpání a jednotka se automaticky vypne! 3.1 BATERIE DOBÍJECÍ MODUL BATERIÍ Pro hlavní jednotky je třeba dobíjecí modul baterií Peltor DC DOBÍJENÍ MODULU BATERIÍ Dobíjecí modul baterií NiMH DC2033 je třeba dobíjet s hlavní jednotkou umístěnou v nabíječce a držáku Peltor DC2064. Je utěsněn podle IP42 pro použití na suchých místech. Poznámka: Viz také následující část TECHNICKÉ INFORMACE, DC2033. UPOZORNĚNÍ! Jiný napájecí zdroj než síťový adaptér Peltor DECT-Com II DC2061 (obsažený v balení při dodávce) nelze v kombinaci s napájecím zdrojem a držákem DC2064 použít! Je vybaven výměnnými síťovými zástrčkami v evropském, britském a americkém provedení pro vstupní napětí V st., 50/60 Hz VÝMĚNA VNITŘNÍHO MODULU BATERIÍ Vypněte jednotku stisknutím a podržením tlačítka [M] po přibližně 2 sekundy. Přehraje se potvrzení POWER OFF (Napájení vypnuto) a kontrolka LED se vypne. Otočte sponu stranou (Obr.1) a povolte šroub vhodným nástrojem (Obr.2). (Pozor: Šroub nepovolujte nehtem, může se zlomit!) Otevřete kryt baterie a vyměňte baterii (Obr. 3). Zatlačte silně na modul baterií tak, aby se plošky kontaktů setkaly s kolíky. Zahákněte kryt baterie do dolní části jednotky, zavřete jej, zatlačte na něj a šroub nástrojem znovu utáhněte. (Pozor: Šroub neutahujte nehtem, může se zlomit!) Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 11

13 TECHNICKÉ INFORMACE, DC2033 Chemické složení: Nominální napětí: Nominální kapacita: NiMH 3,6 V 2100 mah Teplotní rozsah: 25 C až +55 C Teplota během skladování: 55 C až +70 C Poznámka: Pokud se hlavní jednotka nebude měsíc a déle používat, vyjměte z ní modul baterií. Teplota při dobíjení: +5 C až +45 C Doba dobíjení: Až 12 hodin při 20 C. Poznámka: Je normální, že se baterie mohou při dobíjení nebo použití zahřát. Při prvním použití nebo po dlouhodobém skladování může trvat tři až pět celých cyklů dobíjení, než dosáhne baterie plné kapacity. Životnost baterie: Hmotnost: Přibližně 250 cyklů dobíjení. Poznámka: Kapacita baterie se po mnoha cyklech dobití nebo v souvislosti se stárnutím baterie snižuje. Přibližně 100 g NABÍJEČKA A DRŽÁK DC2064 Modul baterií DC2033 lze nabíjet pouze v hlavní jednotce DC2811, DC2812 nebo DC2815. Dobíjení signalizuje červená kontrolka LED na nabíječce. Jakmile začne kontrolka LED svítit zeleně, je dobíjení dokončeno. Střídavé červené a zelené blikání kontrolky LED na začátku dobíjení signalizuje, že jednotka nabíječky zjišťuje a analyzuje nově vloženou baterii TECHNICKÉ ÚDAJE, NABÍJEČKA A DRŽÁK DC2064 Vstupní napětí: 9 V ss. Doba dobíjení DC2033 v hlavní jednotce: Až přibližně 12 hodin. Rozsah teplot při dobíjení: +5 C až +45 C. UPOZORNĚNÍ! Jiný napájecí zdroj než síťový adaptér Peltor DECT-Com II DC2061 (obsažený v balení při dodávce) nelze v kombinaci s nabíječkou a držákem DC2064 použít! Je vybaven výměnnými síťovými zástrčkami v evropském, britském a americkém provedení pro vstupní napětí V st., 50/60 Hz. 12

14 3.1.3 EXTERNÍ DRŽÁK BATERIÍ Na zadní stranu hlavní jednotky lze upevnit externí držák baterií DC2032. Nabízí více energie pro delší dobu použití. Lze použít všechny standardní baterie (6 x 1,5 V, typ AA) nebo dobíjecí baterie (6 x 1,2 V, typ AA). Poznámka: Doporučuje se prodloužit provozní dobu hlavní jednotky použité jako přenosná základní jednotka přídavným napájením z baterií v držáku baterií UPEVNĚNÍ EXTERNÍHO DRŽÁKU BATERIÍ Demontujte upevňovací sponu DC2071, pokud je upevněná na zadní straně hlavní jednotky. Otevřete kryt a vložte 3 nebo 6 baterií do držáku baterií DC2032 podle následujících obrázků. Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 UPOZORNĚNÍ! Před zavřením držáku baterií zkontrolujte, zda jsou baterie správně upevněné! Upevněte držák baterií na hlavní jednotku podle následujících obrázků. Přehraje se hlášení EXTERNAL BATTERY, které signalizuje použití externí baterie. Utáhněte šroub vhodným nástrojem. (Pozor: Šroub neutahujte nehtem, může se zlomit!) Obr. 21 Obr. 22 Obr VÝMĚNA BATERIÍ V EXTERNÍM DRŽÁKU BATERIÍ Demontujte držák baterií podle předchozích obrázků v opačném pořadí, tj. obr. 23, obr. 22, obr. 21. (Pozor: Šroub nepovolujte nehtem, může se zlomit!) Vyjměte baterie z držáku baterií DC2032. Vložte 3 nebo 6 nabitých baterií do držáku baterií DC2032. UPOZORNĚNÍ! Před zavřením držáku baterií zkontrolujte, zda jsou baterie správně upevněné! Upevněte držák baterií na hlavní jednotku podle následujících obrázků. Přehraje se hlášení EXTERNAL BATTERY, které signalizuje použití externí baterie. Utáhněte šroub vhodným nástrojem. (Pozor: Šroub neutahujte nehtem, může se zlomit!) 13

15 DOBÍJECÍ BATERIE V EXTERNÍM DRŽÁKU BATERIÍ Všechny dobíjecí baterie umístěné v držáku baterií DC2032 je třeba vyjmout a dobíjet vhodnou externí nabíječkou podle technických údajů baterie. 3.2 PEVNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ Všechny hlavní jednotky, které nebudou přenosné (tj. nebudou se přenášet), se doporučuje umístit do pevného napájecího zdroje a držáku DC2068, aby nabídly neomezenou provozní dobu bez dobíjení nebo výměny baterií. Napájecí zdroj a držák lze použít i k pevnému umístění hlavní jednotky při vysokých nebo nízkých teplotách (pod +5 C nebo nad +45 C), kdy nelze nabíjet baterie NiMH. Poznámka: Napájecí zdroj a držák DC2068 napájí hlavní jednotku energií, která postačuje i pro použití při teplotách od 26 C do +55 C, ale zajišťuje pouze údržbu nabití vnitřního dobíjecího modulu baterií! Hlavní jednotka vybavená dobíjecím modulem baterií NiMH DC2033 v dobrém stavu může mít i dostatek energie pro správné napájení systému v případě krátkého výpadku napětí! UPOZORNĚNÍ! Jiný napájecí zdroj než síťový adaptér Peltor DECT-Com II DC2061 (obsažený v balení při dodávce) nelze v kombinaci s napájecím zdrojem a držákem DC2068 použít! Je vybaven výměnnými síťovými zástrčkami v evropském, britském a americkém provedení pro vstupní napětí V st., 50/60 Hz AUTOMATICKÝ RESTART ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Pomocí těsnicí zátky konektoru DC2078 lze získat základní jednotku, která je pevně umístěná v napájecím zdroji DC2068 a automaticky se restartuje po výpadku napájení. V konektoru na horní části základní jednotky je místo headsetu umístěná těsnicí zátka konektoru, která tlačí na tlačítko [M] hlavní jednotky a umožňuje tak automatický restart po kratších výpadcích napájení. 3.3 SÍŤOVÝ ADAPTÉR Síťový adaptér DC2061 je k dispozici i jako samostatný náhradní díl. Je vybaven výměnnými síťovými zástrčkami v evropském, britském a americkém provedení pro vstupní napětí V st., 50/60 Hz a může nahradit vadný síťový adaptér pro nabíječku a držák DC2064 nebo napájecí zdroj a držák DC2068. (Je ho také možné použít v kombinaci s programovací nabíječkou a držákem DC2065, který je ale k dispozici pouze pro autorizované prodejce systému Peltor DECT-Com II.) TECHNICKÉ ÚDAJE, SÍŤOVÝ ADAPTÉR DC2061 Vstup: V st., 50/60 Hz, 400 ma Výstup: 9,0 V, 1,0 A 14

16 4. ANTÉNY Hlavní jednotka DECT-Com II obvykle pracuje s jednou ze dvou antén, jednou vnitřní umístěnou na desce plošného spoje a jednou externí anténou upevněnou v konektoru na horní části jednotky. 4.1 ZÁKLADNÍ ANTÉNA Externí anténa DC2041, která se dodává se všemi hlavními jednotkami DECT-Com II, se obvykle montuje na hlavní jednotku spolu s plastovým kroužkem (viz následující část INDIKÁTORY FUNKCE JEDNOTKY) INDIKÁTORY FUNKCE JEDNOTKY V balení každé hlavní jednotka DECT-Com II se dodává souprava DC2048 se třemi barevně odlišenými plastovými kroužky. Kroužky jsou určeny k utěsnění konektoru antény, ale i k indikaci funkce jednotky. Červený kroužek označuje základní jednotku, zelený přenosnou jednotku, černý jinou jednotku. 4.2 VŠESMĚROVÁ ANTÉNA NA VOZIDLO Všesměrovou anténou DC2046 vybavenou magnetickou paticí lze nahradit externí anténu DC2041, například pro zlepšení komunikace s přenosnými jednotkami vně vozidla v situaci, kdy je základní jednotka umístěna uvnitř vozidla. Poznámka: Se systémem DECT-Com II není povoleno používat žádné jiné externí antény než DC2041 nebo DC TECHNICKÉ ÚDAJE, ANTÉNA DC2046 Anténa, elektrické údaje Frekvenční rozsah: Poměr stojatých vln: Zesílení: Polarizace: Tvar vyzařování: Impedance: Anténa, mechanické údaje Délka tyče: Délka základny: MHz Obvykle do 1,2: 1 nebo méně Izotropní 5 dbi V porovnání s ¾ vlnou 3 db. Vertikální Všesměrové 50 ohmů 138 mm 20 mm Provozní teplota: 40 až +80 ºC Materiál: Barva: Nerezová ocel s plastovou koncovkou Černá Magnet, mechanické údaje Průměr: Výška po montáži Kabel Délka Konekto 102 mm 40 mm Koaxiální odpojitelný 5 m RSMA 15

17 5. ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU Systém DECT-Com II lze rozšířit připojením externího komunikačního vybavení. Chcete-li získat následující volitelné vybavení, obraťte se na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* )! 5.1 EXTERNÍ VYBAVENÍ Rozšiřovací základní/přenosná jednotka DC2815 je vybavena konektorem pro připojení externího vybavení, například komunikačních vysílaček, telefonů atd. V následujícím seznamu PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ naleznete kabelové adaptéry pro připojení některých běžných komunikačních vysílaček, univerzální telefonní kabel a kabel pro výrobky řady Ground Mechanic DALŠÍ EXTERNÍ VYBAVENÍ Na vyžádání lze rozšiřovací základní/přenosnou jednotku DC2815 vybavit druhým konektorem pro další vylepšení systému připojením ještě více položek externího vybavení. U tohoto volitelného vybavení se prodlužuje dodací lhůta. 5.2 DÁLKOVÁ BEZDRÁTOVÁ JEDNOTKA PTT Bezdrátová jednotka vysílače PTT Peltor WLTX-B umožňuje dálkové ovládání funkcí PTT na hlavní jednotce. U tohoto volitelného vybavení se prodlužuje dodací lhůta POPIS BEZDRÁTOVÉ JEDNOTKY PTT Bezdrátová jednotka PTT je tlačítko kombinované s vysílačem pro vysílání impulzů do odpovídajícího přijímače, u které může být nutná po objednání montáž do hlavní jednotky. Stisknutí tlačítka na jednotce bezdrátového vysílače PTT odpovídá stisknutí tlačítka PTT na hlavní jednotce, ve které je umístěn odpovídající přijímač a která je spárovaná s vysílačem. Příklad: Stisknutí bezdrátového vysílače PTT rozpozná hlavní jednotka jako stisknutí tlačítka PTT, se kterým je spárovaná. S jednou jednotkou přijímače lze spárovat dva bezdrátové vysílače PTT. Pro použití tohoto bezdrátového vysílače PTT není v ES třeba licence. V ostatních zemích za zajištění licence odpovídá uživatel. Obraťte se na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* )! PÁROVÁNÍ BEZDRÁTOVÉ JEDNOTKY PTT Bezdrátový vysílač PTT je třeba spárovat s přijímačem, který je paralelně připojen k jednomu z tlačítek PTT na hlavní jednotce. Pro párování vysílače s přijímačem v hlavní jednotce zkratujte dvě tlačítka vpravo na zadní straně hlavní jednotky a současně stiskněte tlačítko na bezdrátovém vysílači PTT. Pokud je se stejnou jednotkou přijímače spárován další bezdrátový vysílač PTT, bude mít stejnou funkci jako první bezdrátový vysílač PTT. Pokud je však spárován s hlavní jednotkou třetí bezdrátový vysílač PTT, nahradí ten, který byl s hlavní jednotkou spárován jako první. Poznámka: Po přibližně stisknutích tlačítka je třeba s hlavní jednotkou spárovat novou jednotku, protože vysílač je vybaven baterií, kterou nelze vyměnit. 16

18 5.2.3 TECHNICKÉ INFORMACE K BEZDRÁTOVÉ JEDNOTCE PTT Životnost baterie: Více než stisknutí tlačítka. Dosah: Obvykle 1,5 metru Frekvence, WLTX-B: 869 MHz Teplotní rozsah: 20 C až +60 C Teplota během skladování: 55 C až +70 C Hmotnost: Přibližně 14 g 6. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY Obraťte se na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) DC2031 DC2032 DC2033 DC2035 DC2036 DC2041 DC2046 DC2048 DC2061 DC2064 DC2068 DC2071 DC2072 DC2078 DC DC2-5005A DC DC DC WLTX-B Kryt baterie pro standardní baterie 3xAA v hlavní jednotce. Držák baterií pro pomocné baterie 6xAA (bez baterií). Nabíjecí baterie NiMH (2100 mah) Šroub krytu baterií DC2031 Šroub držáku baterií DC2032 Anténa, základní, 1,8 1,9 GHz pro hlavní jednotku Anténa, všesměrová s magnetickou paticí Sada anténních kroužků, jeden od každé barvy; červený, zelený a černý Síťový adaptér pro nabíječku a držák atd., společné provedení pro EU, Velkou Británii a USA Nabíječka a držák DECT-Com II, 9 15 V ss., IP42 (včetně síťového adaptéru DC2061) Napájecí zdroj a držák, 9 33 V ss., IP67 (včetně síťového adaptéru DC2061) Plně otočná upevňovací spona pro připevnění hlavní jednotky na oblečení atd. Kabel pro výrobky řady Ground Mechanic Těsnicí zátka konektoru Kabelový adaptér pro dynamický standard Kabelový adaptér pro telefon 2,2 kiloohmu Kabelový adaptér pro ICOM, přímý konektor Kabelový adaptér pro Motorola GP340 Kabelový adaptér pro Motorola Mototrbo Bezdrátová jednotka PTT pro dálkové ovládání funkce PTT externího vysílače připojeného k hlavní jednotce DECT-Com II (DC2811, DC2812 nebo DC2815) 17

19 7. SCHVÁLENÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Viz poslední stránky tohoto návodu k obsluze! SCHVÁLENÍ Elektrická bezpečnost: EN :2001 EMC: EN :2000 EN :2000 FCC část 15, podčást D, RSS-213 DECT/vysílač: EN V SAR: EN 63211:2008 FCC OET bulletin 65, dodatek C, vydání ZÁRUKA Společnost 3M zaručuje shodu se smluvními specifikacemi kvality a výkonu zboží. Úplné informace o záruce na výrobky řady Peltor jsou k dispozici na vyžádání u místního zastoupení společnosti 3M. Neodpovídající výrobky je třeba vrátit autorizovanému prodejci systému Peltor DECT-Com II* ). 9. PROGRAMOVÁNÍ JEDNOTEK DECT-COM II Pro vlastní úpravu několika funkcí systému DECT-Com II je k dispozici speciální software a programovací držák. Další informace poskytne autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ). *) Pro adresu nejbližšího autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II se obraťte na zastoupení společnosti 3M! 18

20 19

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80 Návod k obsluze jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

JABRA SPORT Pulse Wireless

JABRA SPORT Pulse Wireless JABRA SPORT Pulse Wireless Návod k Použití jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Veškerá práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU UŽIVATELSKÝ NÁVOD -1- PRODUKT PATENTOVĚ CHRÁNĚN Patent

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

DJ slims. bluetooth. sluchátka

DJ slims. bluetooth. sluchátka DJ slims bluetooth sluchátka obsah Stručné instrukce...1 1. Bluetooth bezdrátová komunikační technologie...1 2. O sluchátkách DJ SLIMS...1 Před použitím...3 1. Přehled...3 2. Nabíjení sluchátek...4 Jak

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 38 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace Než začnete přístroje používat, přečtěte si prosím pozorně celý tento návod k obsluze. Předáte-li

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

JABRA STEP WIRELESS. Návod k použití. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Návod k použití. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Návod k použití jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené jsou

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka 1.4. vydání 2 Úvod Informace o headsetu S headsetem Nokia Bluetooth BH-112U můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více