Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II"

Transkript

1 Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz

2 STRUČNÝ PRŮVODCE Peltor DECT-Com II Tlačítko Funkce [M] [+] [ ] [M] a [+] [M] a [ ] [PTT1] [PTT2] [PTT3] Zapnutí/vypnutí jednotky DECT-Com II Výběr funkce v nabídce Zvýšení hodnoty zvolené funkce Snížení hodnoty zvolené funkce Zapnutí DECT-Com II jako základní jednotky Zapnutí DECT-Com II jako přenosné jednotky Stiskněte dvakrát, chcete-li v konferenci 1 hovořit Stiskněte jednou, chcete-li v konferenci 1 poslouchat Stiskněte dvakrát, chcete-li ve skupině 2 hovořit Stiskněte jednou, chcete-li ve skupině 2 poslouchat Funkce PTT pro externí zařízení v horním konektoru Stiskněte dvakrát, chcete-li ve skupině 3 hovořit Stiskněte jednou, chcete-li ve skupině 3 poslouchat Funkce PTT pro externí zařízení v horním konektoru [+] a [ ] Volání všem (krátké jednosměrné vysílání) Nejnovější revidovaný kompletní návod k použití naleznete na síti Internet na adrese Nahlédněte do části Rest of the world (Zbytek světa) a najděte zde pasáž PDF LIBRARY (Knihovna souborů.pdf), kde si lze přečíst nebo stáhnout vícejazyčné informace o systému Peltor DECT-Com II. (Obr. A) Anténa Kroužek indikace funkce Konektor headsetu [M] Režim [+] Zvýšit [ ] Snížit LED (světelná dioda) PTT1 (Push-To-Talk) Vysílačka 1 PTT2 (Push-To-Talk) Vysílačka 2 PTT3 (Push-To-Talk) Vysílačka 3 Upevňovací spona 1

3 REJSTŘÍK 1 ÚVOD 2 HLAVNÍ JEDNOTKY 2.1 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ HLAVNÍ JEDNOTKY 2.2 ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÁ JEDNOTKA 2.3 PŘENOSNÁ JEDNOTKA 2.4 PŘIHLÁŠENÍ NEBO ODHLÁŠENÍ Z KONFERENCE 2.5 OVLÁDACÍ PRVKY HLAVNÍ JEDNOTKY 2.6 TECHNICKÉ INFORMACE, HLAVNÍ JEDNOTKY DC2811, DC2812, DC NAPÁJENÍ 3.1 BATERIE 3.2 PEVNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 4 ANTÉNY 4.1 ZÁKLADNÍ ANTÉNA 4.2 VŠESMĚROVÁ ANTÉNA NA VOZIDLO 5 ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU 5.1 EXTERNÍ VYBAVENÍ 5.2 DÁLKOVÁ BEZDRÁTOVÁ JEDNOTKA PTT 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY 7 SCHVÁLENÍ 8 ZÁRUKA 9 PROGRAMOVÁNÍ JEDNOTEK DECT-Com II 2

4 PELTOR DECT-Com II 1. ÚVOD Peltor DECT-Com II je bezdrátový duplexní komunikační systém, který pracuje ve frekvenčním pásmu 1,8 GHz DECT, pro které ve většině zemí není nutné povolení. Výrobky řady Peltor DECT-Com II umožňují jednoduchou a efektivní bezdrátovou duplexní komunikaci až 9 aktivních uživatelů, hovořících v plně konferenčním režimu a až 40 posluchačů, kteří se do konference mohou rychle vložit. V systému s více než 9 uživateli může libovolný poslouchající účastník přepnout z poslouchání na hovor. První aktivní hovořící je následně degradován na posluchače v konferenci, postup se pak může opakovat u libovolného dalšího posluchače. Výměna aktivních hovořících probíhá v pořadí podle jejich zapojení do konference. Hlavní jednotka DECT-Com II je k dispozici ve dvou verzích, jako základní/přenosná a přenosná jednotka. Přenosné jednotky pracují prostřednictvím základní jednotky. Základní/přenosnou jednotku lze střídavě používat jako základní nebo přenosnou. Z důvodu nízkého výstupního výkonu a vysoké frekvence jde o komunikační systém krátkého dosahu. Nominální pracovní dosah je přibližně 250 metrů ve volném prostoru za dodržení přímé viditelnosti mezi oběma místy. V závislosti na skutečných podmínkách může být pracovní dosah kratší. Všechny tyto informace si pozorně pročtěte a uschovejte je pro pozdější použití! Žádný výrobek nijak neupravujte! Společnost 3M nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody (včetně, avšak bez omezení tímto rozsahem, ztráty zisku, obchodních příležitostí anebo dobrého jména společnosti), vzniklé spolehnutím se na informace zde uvedené společností 3M. Za stanovení vhodnosti použití výrobků pro zamýšlený účel je plně zodpovědný uživatel. Žádná část tohoto prohlášení nevylučuje ani nesnižuje odpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo zranění, k nimž by došlo v důsledku zanedbání z její strany. 2. HLAVNÍ JEDNOTKY Přenosná jednotka DC2811 řady Peltor DECT-Com II je osobní rádiový vysílač a přijímač, ke kterému je třeba připojit headset. K přenosné jednotce Peltor DECT-Com II lze připojit libovolný headset Peltor s konektorem J11 zapojeným podle standardu Peltor. Základní/přenosná jednotka DC2812 řady Peltor DECT- Com II je centrální rádiový vysílač a přijímač, který je třeba k přenosu všech informací z a do všech přenosných jednotek v systému DECT-Com II. Rozšiřovací základní/přenosná jednotka DC2815 Peltor DECT-Com II je centrální rádiový vysílač a přijímač ekvivalentní základní/přenosné jednotce, lze k němu ale připojit externí vybavení pro rozšíření systému DECT-Com II. K základní/přenosné jednotce Peltor DECT-Com II lze připojit i libovolný headset Peltor s konektorem J11 zapojeným podle standardu Peltor. 2.1 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ HLAVNÍ JEDNOTKY g Hlavní jednotku DECT-Com II lze zapnout stisknutím tlačítka [M]. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení POWER ON (Zapnutí) nebo BASE, POWER ON (Zapnutí základní jednotky) a začne blikat kontrolka LED (svítívá dioda). Signalizuje se tak, že je jednotka v REŽIMU NASTAVENÍ. 3

5 Jakmile je základní jednotka připravena k použití, přehraje se hlášení BASE, GROUP 1 (Základní jednotka, skupina 1). Kontrolka LED na jednotce bliká pomaleji. Jakmile je přenosná jednotka připravena k použití, přehraje se hlášení GROUP 1 (Skupina 1). Kontrolka LED na jednotce svítí. Poznámka: Všechny jednotky se vždy spouští v režimu pro pouze poslech ve skupině VYPNUTÍ HLAVNÍ JEDNOTKY g Jednotku lze vypnout stisknutím a podržením tlačítka [M] po přibližně 2 sekundy. Přehraje se potvrzení POWER OFF (Vypnutí), kontrolka LED zhasne a jednotka se vypne. 2.2 ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÁ JEDNOTKA ZAPNUTÍ ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY g Základní jednotku lze zapnout stisknutím tlačítka [M]. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení BASE, POWER ON (Zapnutí základní jednotky) a bliká kontrolka LED. Signalizuje se tak, že základní jednotka nastavuje systém. Poznámka: Základní/přenosná jednotka se spouští jako základní jednotka. (Viz také následující část ALTERNATIVNÍ PROVOZNÍ REŽIMY ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY.) Po přibližně 20 sekundách je systém připraven a přehraje se hlášení GROUP 1 (Skupina 1). Kontrolka LED na jednotce bliká pomaleji. Signalizuje tak, že je základní jednotka připravena k použití a lze přihlásit přenosné jednotky. (Kontrolku LED lze vypnout pomocí speciálního softwaru DECT-Com II.) VYPNUTÍ ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY g Základní jednotku lze vypnout stisknutím a podržením tlačítka [M] po přibližně 2 sekundy. Přehraje se potvrzení POWER OFF (Vypnutí), kontrolka LED zhasne a jednotka se vypne ALTERNATIVNÍ PROVOZNÍ REŽIMY ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY Pomocí odlišných spouštěcích sekvencí lze základní/přenosné hlavní jednotky nastavit tak, aby pracovaly buď jako základní jednotky, nebo jako přenosné jednotky SPUŠTĚNÍ JEDNOTKY JAKO ZÁKLADNÍ JEDNOTKY g Jednotku zapněte současným stisknutím a podržením tlačítek [M] a [+] po přibližně 2 sekundy. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení BASE, POWER ON (Zapnutí základní jednotky), které potvrzuje, že je jednotka spuštěna jako základní jednotka. Po přibližně 20 sekundách je systém připraven a přehraje se hlášení GROUP 1 (Skupina 1). Kontrolka LED na jednotce bliká pomaleji. Signalizuje tak, že je základní jednotka připravena k použití a lze přihlásit přenosné jednotky. (Kontrolku LED lze vypnout pomocí speciálního softwaru DECT-Com II.) Konference v systému DECT-Com II se může účastnit i uživatel s headsetem připojeným ke konektoru headsetu na základní jednotce, podobně jako při použití přenosné jednotky. Poznámka: Všechny jednotky se vždy spouští v režimu pro pouze poslech ve skupině 1. Mezi jednotlivými relacemi si přístroj zapamatuje poslední použitou alternativu (základní nebo přenosná jednotka) SPUŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ/PŘENOSNÉ JEDNOTKY JAKO PŘENOSNÉ JEDNOTKY Zkontrolujte, zda je vlastní základní jednotka zapnutá a připravená k provozu! g Jednotku zapněte současným stisknutím a podržením tlačítek [M] a [ ] po přibližně 2 sekundy. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení POWER ON (Zapnutí), které potvrzuje, že je jednotka spuštěna jako přenosná jednotka. Po přibližně 10 sekundách je jednotka připravena a přehraje se hlášení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka 4

6 číslo X, skupina 1). Kontrolka LED na jednotce svítí. Signalizuje tak, že je jednotka připravena k použití jako přenosná jednotka a že je přihlášena k základní jednotce číslo X. (Kontrolku LED lze vypnout pomocí speciálního softwaru DECT-Com II.) Poznámka: Všechny jednotky se vždy spouští v režimu pro pouze poslech ve skupině 1. Mezi jednotlivými relacemi si přístroj zapamatuje poslední použitou alternativu (základní nebo přenosná jednotka) PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK Pro účast v konferenci systému DECT-Com II je třeba všechny přenosné jednotky registrovat v základní jednotce. g Pokud je základní jednotka v REŽIMU PRO POUZE POSLECH a REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI, stiskněte dvakrát tlačítko [M] pro přechod do REŽIMU REGISTRACE. Stav, kdy je základní jednotka v REŽIMU REGISTRACE, signalizuje přehrání potvrzení SUBSCRIPTION ON (Přihlašování zapnuté) a pomalu blikající kontrolka LED. g Po dokončení registrace všech přenosných jednotek do základní jednotky ukončete REŽIM REGISTRACE dvojím stisknutím tlačítka [M]. Poznámka: Všechny hlavní jednotky se z výroby dodávají otevřené pro registraci a systém DECT-Com II lze spustit přímo v dodané podobě provedením následujících kroků: Nejprve spusťte základní/přenosnou jednotku jako základní jednotku podle předchozího popisu, potom všechny přenosné jednotky postupně a plynule podle předchozího popisu. Po prvním vypnutí základní jednotky je konfigurace systému pevně dána a budoucí změny jednotek je třeba provádět podle předchozího popisu. Pokud autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) dodává daný systém jako předem registrovaný a s konkrétní konfigurací, musí všechny budoucí registrace provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ). 2.3 PŘENOSNÁ JEDNOTKA ZAPNUTÍ PŘENOSNÉ JEDNOTKY g Přenosnou jednotku lze zapnout stisknutím tlačítka [M]. V headsetu připojeném ke konektoru headsetu na jednotce se přehraje potvrzení POWER ON (Napájení zapnuto) a kontrolka LED na jednotce bliká zeleně. Signalizuje se tak, že se jednotka přihlašuje do základní jednotky. Jakmile je jednotka připravena k použití, přehraje se hlášení BASE #1, GROUP #1 (Základní jednotka číslo 1, skupina číslo 1) a kontrolka LED svítí zeleně. Poznámka: Všechny přenosné jednotky se obvykle spouští v režimu pro pouze poslech ve skupině 1. Při prvním spuštění se přehraje hlášení SEARCHING (Hledání). ). Po nalezení základní jednotky se přehraje hlášení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1). Při opakovaném spuštění přenosné jednotky naprogramované tak, aby spolupracovala s více než jednou základní jednotkou, se jednotka pokusí přihlásit do poslední použité základní jednotky VYPNUTÍ PŘENOSNÉ JEDNOTKY g Přenosnou jednotku lze vypnout stisknutím a podržením tlačítka [M] po přibližně 2 sekundy. Přehraje se potvrzení POWER OFF (Napájení vypnuto) a kontrolka LED se vypne. Pokud jednotka při vypnutí stále vyhledává základní jednotku, přehraje se potvrzení WARNING, POWER OFF (Výstraha, vypnutí napájení) REGISTRACE PŘENOSNÉ JEDNOTKY DO ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Pro účast v konferenci systému DECT-Com II je třeba všechny přenosné jednotky registrovat do nejméně jedné základní jednotky. Jednotka vyhledává základní jednotky. Přehraje se hlášení SEARCHING (Hledání). g Pokud je přenosná jednotka v REŽIMU PRO POUZE POSLECH a REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI, stiskněte dvakrát tlačítko [M] pro přechod do REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY. Stav, kdy je přenosná jednotka v REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY, signalizuje blikající kontrolka LED. 5

7 g Po volbě základní jednotky ukončete REŽIM VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY krátkým stisknutím tlačítka [M]. Přehraje se potvrzení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1). Poznámka: Všechny hlavní jednotky se z výroby dodávají otevřené pro registraci, systém DECT-Com II lze spustit přímo v dodané podobě provedením následujících kroků: Nejprve spusťte základní/přenosnou jednotku jako základní jednotku podle předchozího popisu, potom všechny přenosné jednotky postupně a plynule podle předchozího popisu. Po prvním vypnutí základní jednotky je konfigurace systému pevná a budoucí změny jednotek musí provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ). Pokud autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) dodává daný systém jako předem registrovaný a s konkrétní konfigurací, musí i všechny budoucí registrace provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT- Com II* ). (Viz také předchozí část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK.) PŘIHLÁŠENÍ PŘENOSNÉ JEDNOTKY DO ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Existují dvě verze přihlášení: 1. Při prvním zapnutí (v dodaném stavu) základní jednotka umožní přihlášení libovolné přenosné jednotky. (Viz část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK.) 2. Při každém následujícím spuštění bude uživatel automaticky přihlášen do základní jednotky. Po dokončení přihlašovací sekvence kontrolka LED na jednotce svítí zeleně a přehraje se hlášení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1), které potvrzuje, že přenosná jednotka je přihlášena pouze pro poslech k základní jednotce a skupině podle daného číselného označení.! Pokud se nepřehraje žádné hlášení s potvrzením, zkontrolujte, zda je základní jednotka zapnutá a v dosahu!! Pokud se přehraje zpráva WARNING, SUBSCRIPTION EMPTY (Výstraha, přihlášení je prázdné), není registrována žádná základní jednotka pro přihlášení.! Pokud se přehrají zprávy SIGNAL LOW, OUT OF RANGE (Slabý signál, mimo dosah), nemá přenosná jednotka spojení se základní jednotkou. Po přibližně 20 sekundách se přehraje zpráva SEARCHING (Hledání), která signalizuje, že jednotka hledá základní jednotku. Uživatel může být příliš daleko od základní jednotky nebo je základní jednotka vypnutá! Po novém navázání kontaktu se základní jednotkou se přehraje zpráva BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1), která potvrzuje, že je jednotka přihlášena k základní jednotce s daným číslem PŘIHLÁŠENÍ NOVÉ PŘENOSNÉ JEDNOTKY DO ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Pokud je později třeba přihlásit jinou přenosnou jednotku do základní jednotky, je třeba danou základní jednotku nastavit v REŽIMU REGISTRACE (viz část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK). Přenosná jednotka musí být v REŽIMU HLEDÁNÍ. (Viz následující část HLEDÁNÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Z PŘENOSNÉ JEDNOTKY.) Poznámka: Všechny hlavní jednotky se z výroby dodávají otevřené pro registraci, systém DECT-Com II lze spustit přímo v dodané podobě provedením následujících kroků: Nejprve spusťte základní/přenosnou jednotku jako základní jednotku podle předchozího popisu, potom všechny přenosné jednotky postupně a plynule podle předchozího popisu. Po prvním vypnutí základní jednotky je konfigurace systému pevně dána a všechny budoucí změny libovolných jednotek musí provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ). Pokud autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) dodává daný systém jako předem registrovaný a s konkrétní konfigurací, musí i všechny budoucí registrace provést autorizovaný prodejce systému Peltor DECT- Com II* ). 6

8 2.3.6 HLEDÁNÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Z PŘENOSNÉ JEDNOTKY g V REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY na přenosné jednotce stiskněte dvakrát tlačítko [M] pro přechod do REŽIMU HLEDÁNÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY. Opakovaně se přehraje potvrzení SEARCHING (Hledání), které potvrzuje, že jednotka hledá aktivní základní jednotky v dosahu. Po nalezení základní jednotky se přehraje hlášení BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1). Pro vyhledání dalších základních jednotek tento postup zopakujte VOLBA JINÉ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Z PŘENOSNÉ JEDNOTKY g V REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI na přenosné jednotce v REŽIMU POSLOUCHÁNÍ stiskněte dvakrát tlačítko [M] pro přechod do REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY. Přehraje se potvrzení BASE (Základní jednotka), které vybízí k volbě základní jednotky. g Stisknutím tlačítek [+] nebo [ ] lze postupně procházet čísla dostupných základních jednotek a automatické nastavení. Přehraje se potvrzení pro každou dostupnou možnost: AUTO, ONE, TWO (Automaticky, jedna, dva atd.) Ukončete procházení na požadovaném čísle základní jednotky (nebo automatické volbě, viz následující pokyny). g Do základní jednotky se lze přihlásit stisknutím tlačítka [M], krátkým stisknutím tlačítka [M] se lze vrátit do položek nabídky pro pouze poslech. Přehraje se potvrzení LOGIN (Přihlášení), po něm BASE #, GROUP 1 (Základní jednotka číslo X, skupina 1), které potvrzuje, že přenosná jednotka je přihlášena do základní jednotky s daným číslem jako posluchač v dané skupině. Při volbě možnosti AUTO (Automaticky) se bude jednotka přihlašovat do poslední použité nebo následující dostupné základní jednotky. Poznámka: Pokud se ve vzájemném dosahu vyskytuje více jednotek systému DECT-Com II, lze přenosné jednotky předem přiřadit konkrétním základním jednotkám. Následně se při volbě možnosti AUTO (Automaticky) bude jednotka přihlašovat do první nalezené z předem přiřazených základních jednotek. (Pro programování jednotek DECT-Com II je třeba speciální počítačový software. Obraťte se na autorizovaného prodejce systému DECT-Com II* ).) 2.4 PŘIHLÁŠENÍ NEBO ODHLÁŠENÍ Z KONFERENCE Konference v systému DECT-Com II se v jedné základní jednotce současně může účastnit až 9 aktivních hovořících a dalších více než 40 posluchačů. Mohou být dále rozděleni do až 3 konferencí s méně členy v každé skupině PŘIHLÁŠENÍ JAKO ČLEN KONFERENCE POUZE PRO POSLECH Přenosná jednotka se na začátku přihlašuje do konference jako člen POUZE PRO POSLECH a účastní se konference systému DECT-Com pouze jako posluchač. Přehraje se potvrzení BASE #, GROUP # (Základní jednotka číslo X, skupina číslo X) s uvedením skutečného čísla konference a skupiny. Člen POUZE PRO POSLECH se může kdykoliv stát aktivním členem ve skupině konference stisknutím tlačítka [PTT #]. Pokud se konference již skládá z maximálního počtu členů, první přihlášený aktivní člen se z ní vyřazuje a stává se členem POUZE PRO POSLECH PŘIHLÁŠENÍ JAKO AKTIVNÍ ČLEN KONFERENCE g Dvojím stisknutím tlačítka [PTT #] se lze vložit do jedné z nejvýše tří konferencí. Dvojí tón potvrzuje, že se uživatel stal aktivním členem ve vybrané konferenci. g Jedním dalším stisknutím tlačítka [PTT #] lze přepnout do REŽIMU POUZE PRO POSLECH. Jeden tón potvrzuje, že se uživatel stal členem pouze pro poslech ve vybrané konferenci PŘIHLÁŠENÍ JAKO ČLEN V JINÉ SKUPINĚ KONFERENCE g Stisknutím jiného tlačítka [PTT #] se lze stát členem člen jiné konference. Tón potvrzuje, že se uživatel stal členem vybrané konference. 7

9 2.4.4 AUTOMATICKÝ HOVOR Lze naprogramovat systém pro maximálně 9 uživatelů s použitím pouze skupiny 1 v konfiguraci, kde všechny přenosné jednotky musí vždy být v režimu mluvení. Automatický režim mluvení umožňuje zajistit, aby všichni členové v malé skupině vždy hovořili v konferenci ihned, jakmile jsou v dosahu základní jednotky. (Pro další informace se obraťte na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* ).) 2.5 OVLÁDACÍ PRVKY HLAVNÍ JEDNOTKY REŽIM Tlačítko REŽIM [M] ovládá funkce jednotky. g Položky v nabídce REŽIM lze procházet dopředu krátkým stisknutím tlačítka [M]. Přehrávají se hlášení VOX, (Hlasem aktivované vysílání) MICROPHONE (Mikrofon), VOLUME (Hlasitost) pro potvrzení skutečného režimu. g Položky v nabídce REŽIM lze procházet dozadu dvojím stisknutím tlačítka [M]. Přehrávají se hlášení MICROPHONE (Mikrofon), VOX (Hlasem aktivované vysílání), VOLUME (Hlasitost) pro potvrzení skutečného režimu. g Pomocí tlačítek [+] a [ ] lze upravit dané nastavení. Při vypnutí jednotky se aktuální nastavení ukládají. Poznámka: Dvojím stisknutím tlačítka v REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI a REŽIMU POUZE PRO POSLECH na základní jednotce se jednotka přepne do REŽIMU REGISTRACE (viz část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK). Dvojím stisknutím tlačítka v REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI a REŽIMU POUZE PRO POSLECH na přenosné jednotce se jednotka přepne do REŽIMU VOLBY ZÁKLADNÍ JEDNOTKY (viz část PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PRO REGISTRACI PŘENOSNÝCH JEDNOTEK) HLASITOST (tlak zvuku) V REŽIMU NASTAVENÍ HLASITOSTI lze v pěti krocích nastavit úroveň příchozího zvuku. g Pomocí tlačítek [+] nebo [ ] lze nastavit požadovanou úroveň zvuku vydávaného jednotkou DECT-Com. Při každém stisknutí tlačítka se přehraje hlášení, které potvrzuje nové nastavení ZVÝŠENÍ HLASITOSTI (vyšší tlak zvuku) Úrovně hlasitosti na všech aktivních krocích hlasitosti lze zvýšit o +6 db. Tuto funkci lze použít například pro kompenzaci útlumu vznikajícího při současném použití zátek do uší a headsetu. g Stisknutím tlačítka [+] po 10 sekund lze aktivovat funkci ZVÝŠENÍ HLASITOSTI. Po aktivaci funkce se přehraje se potvrzení EXTRA HIGH VOLUME (Extrémně vysoká hlasitost). VÝSTRAHA: Vysoký tlak zvuku! Mezi relacemi se zachovává poslední použité nastavení! g Stisknutím tlačítka [ ] po 10 sekund lze deaktivovat ZVÝŠENÍ HLASITOSTI. Po deaktivaci funkce se přehraje se potvrzení NORMAL VOLUME (Normální hlasitost) Funkce VOX (Hlasem aktivované vysílání) V simplexní radiokomunikaci se pojem funkce VOX (Hlasem aktivované vysílání) obvykle používá pro stav, kdy se příchozí zvuk z přijímače zcela vypíná tehdy, pokud se do mikrofonu dostane zvuk s určitou úrovní. Rádio se pak přepíná do režimu vysílání. U zcela duplexních jednotek DECT-Com II pojem VOX označuje hlasem aktivovanou hlukovou bránu. Jedná se o funkci, která může zabránit vysílání hluku z pozadí až do jisté hlasitosti u jednotek, do kterých uživatel nehovoří, kde ale může nepřetržitě poslouchat příchozí zvuk z konference. g V režimu VOX lze pomocí tlačítek [+] a [ ] nastavit citlivost hlasem aktivovaného vysílání. K dispozici je 7 možností nastavení funkce VOX: OPEN OFF (Otevřeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

10 Vypnuto), kde možnost OPEN (Otevřeno) označuje neustálé vysílání (trvalý zcela duplexní provoz) a OFF (Vypnuto) označuje, že k vysílání je třeba použít tlačítko [PTT #] (viz část PTT). Přehraje se hlášení označující vybranou možnost. Mezi relacemi se zachovává poslední použité nastavení. DŮLEŽITÉ: Pokud používáte headset Peltor vybavený mikrofonem s kompenzací okolního hluku, vždy jej umístěte velmi blízko ke rtům (max. 3 milimetry) pro optimální funkci hlasem aktivovaného vysílání! MIKROFON Podle úrovně elektrického signálu skutečně používaného mikrofonu může uživatel pro úpravu zesílení v jednotce DECT-Com zvolit jeden ze čtyř typů mikrofonu (uhlíkový, elektretový, dynamický nebo s nízkou impedancí). g V REŽIMU MIKROFONU lze pomocí tlačítek [+] a [ ] nastavit typ použitého mikrofonu. Přehraje se hlášení označující vybranou možnost. Mezi relacemi se zachovává poslední použité nastavení Funkce PTT (Push-To-Talk) Vysílačka Na hlavní jednotce DECT-Com II jsou k dispozici tři tlačítka funkce Push-To-Talk [PTT #]. Tlačítko PTT1 je vždy spojené se skupinou konference 1, tlačítka PTT2 a PTT3 jsou určena pro skupiny 2 a 3 nebo pro případné připojené externí vybavení. (Viz následující část 5.1 EXTERNÍ VYBAVENÍ.) g Stisknutím tlačítka [PTT #] lze vstoupit do konference systému DECT-Com jako člen (viz 2.4 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ Z KONFERENCE). Funkce PTT je dále vždy k dispozici v REŽIMU VOX. Poznámka: Pokud jsou tlačítka PTT2 nebo PTT3 přiřazená k ovládání externího komunikačního vybavení, může být nutné použít při speciálních aplikacích samostatný návod k použití. Pro další informace se obraťte na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com* ). (Viz 5.1 EXTERNÍ VYBAVENÍ) VOLÁNÍ DO VŠECH JEDNOTEK (nouzové volání atd.) V simplexním režimu lze komunikovat s jednotkami DECT-Com II ve všech skupinách v základní jednotce. Lze i vstoupit do jiné konference v systému DECT-Com II za předpokladu, že jejich základní jednotky jsou synchronizované a ve vzájemném dosahu. Synchronizaci je třeba provést spuštěním systémů, které jsou vzájemně v dosahu. Pokud má být tato funkce vždy přístupná, je třeba, aby byly základní jednotky neustále v dosahu (například jako pevně umístěné základní jednotky). Pokud byly základní jednotky mimo vzájemný dosah, může jejich nová synchronizace trvat až 20 minut! g Současným stisknutím a podržením tlačítka NAHORU [+] a DOLŮ [ ] lze vysílat krátkou zprávu. Dva tóny potvrzují, že byla aktivována funkce VOLÁNÍ DO VŠECH JEDNOTEK. Doba vysílání je omezená, obvykle na nejdéle 30 sekund ZABLOKOVANÁ TLAČÍTKA Pro prevenci neúmyslných změn v nastavení funkcí lze zablokovat všechna tlačítka, aktivní je pak pouze funkce ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ. Doporučuje se kombinovat tuto funkci s funkcí automatického režimu mluvení. (Viz také předchozí část AUTOMATICKÝ HOVOR.) Poznámka: Mnoho funkcí a nastavení v systému DECT-Com II lze upravit podle požadavků uživatelů. Pro další informace se obraťte na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) MIMO DOSAH Peltor DECT-Com II je komunikační systém s krátkým dosahem. (Viz následující část 2.6 TECHNICKÉ INFORMACE, HLAVNÍ JEDNOTKY.) Pokud je přenosná jednotka blízko skutečného maximálního pracovního dosahu základní jednotky, přehraje se v připojeném headsetu hlášení SIGNAL LOW (Slabý signál). 9

11 Pokud je přenosná jednotka mimo dosah základní jednotky, přehrávají se v připojeném headsetu hlášení SIGNAL LOW, OUT OF RANGE (Slabý signál, mimo dosah). Po dalších 20 sekundách se jednotka může pokusit o vyhledání jiné základní jednotky. Přehraje se hlášení SEARCHING (Hledání). Jakmile je přenosná jednotka znovu v dosahu nebo byla nalezena jiná základní jednotka, přehraje se v připojeném headsetu hlášení BASE # (Základní jednotka číslo X). Pokud je aktivována funkce automatického režimu mluvení, přenosná jednotka se poté, kdy byla mimo dosah, vždy vrací do REŽIMU MLUVENÍ ihned, jakmile je znovu v dosahu. (Viz předchozí část AUTOMATICKÝ HOVOR.) 2.6 TECHNICKÉ INFORMACE, HLAVNÍ JEDNOTKY DC2811, DC2812, DC2815 Frekvenční rozsah: Provozní režim: Výstupní výkon: Spotřeba proudu: Základní/přenosná jednotka DC2812, DC2815 Přenosná jednotka DC MHz Duplexní Max. 250 mw, průměrný 10 mw (přenosná)/ 120 mw (základní) Jako základní jednotka. 320 ma (systém se 4 přenosnými jednotkami) Jako základní jednotka. 160 ma v režimu mluvení 40 ma (pouze poslech)/60 ma (režim mluvení) Pracovní dosah: Ve volném prostoru Obvykle 250 m (přímá viditelnost) Provozní doba baterií: Ve vnitřních prostorách S dobíjecí baterií Peltor DC2033 S 6 přídavnými bateriemi AA NiMH 2100 mah v DC2032 Obvykle 50 m Přibl. 6 h (základní jednotka) Přibl. 40 h (přenosná jednotka) Přibl. 18 h (základní jednotka) Přibl. 18 h (základní jednotka) Teplotní rozsah: 26 C až +55 C Teplota během skladování: Hmotnost bez baterií: Včetně modulu baterií DC g (DC2812, DC2912) 55 C až +70 C bez baterie (Baterie skladujte podle pokynů jejich výrobce.) Typy mikrofonu: Uhlíkový Obvykle 300 mv Střední napájení; 20 ma Konektor headsetu: Elektretový Dynamický S nízkou impedancí Obvykle 20 mv Nízké napájení; 1 ma Obvykle 4 mv Obvykle 0,4 mv Peltor J11, typ M9177/4-1 (NEXUS TJT-102) 3. NAPÁJENÍ Napájení hlavní jednotky lze obecně zajistit pomocí dobíjecího modulu baterií DC2033 v prostoru pro baterie. Pro prodloužení doby používání jednotky lze použít externí držák baterií DC2032 pro 6 nebo 3 baterie typu AA. Při nízkých nebo vysokých teplotách (méně než 5 C nebo více než 45 C), kde baterie NiMH nemají plnou kapacitu, lze zajistit trvalé napájení hlavní jednotky v napájecím držáku DC2068 v kombinaci se síťovým adaptérem DC2061. UPOZORNĚNÍ! Viz následující pokyny k povinnému síťovému adaptéru DC2061, který se dodává v balení napájecího zdroje a držáku DC2068! 10

12 ! Při poklesu energie v baterii se přehrávají hlášení oznamující, že je třeba nabít baterie nebo, podle potřeby, vyměnit baterie.! Zpráva BATTERY LOW (Baterie vybitá) signalizuje, že energie v baterie je nedostatečná a že je třeba co nejdříve dobít nebo vyměnit baterii.! Zpráva BATTERY EMPTY (Baterie zcela vybitá) signalizuje, že energie v baterii je velmi blízko naprostému vyčerpání a jednotka se automaticky vypne! 3.1 BATERIE DOBÍJECÍ MODUL BATERIÍ Pro hlavní jednotky je třeba dobíjecí modul baterií Peltor DC DOBÍJENÍ MODULU BATERIÍ Dobíjecí modul baterií NiMH DC2033 je třeba dobíjet s hlavní jednotkou umístěnou v nabíječce a držáku Peltor DC2064. Je utěsněn podle IP42 pro použití na suchých místech. Poznámka: Viz také následující část TECHNICKÉ INFORMACE, DC2033. UPOZORNĚNÍ! Jiný napájecí zdroj než síťový adaptér Peltor DECT-Com II DC2061 (obsažený v balení při dodávce) nelze v kombinaci s napájecím zdrojem a držákem DC2064 použít! Je vybaven výměnnými síťovými zástrčkami v evropském, britském a americkém provedení pro vstupní napětí V st., 50/60 Hz VÝMĚNA VNITŘNÍHO MODULU BATERIÍ Vypněte jednotku stisknutím a podržením tlačítka [M] po přibližně 2 sekundy. Přehraje se potvrzení POWER OFF (Napájení vypnuto) a kontrolka LED se vypne. Otočte sponu stranou (Obr.1) a povolte šroub vhodným nástrojem (Obr.2). (Pozor: Šroub nepovolujte nehtem, může se zlomit!) Otevřete kryt baterie a vyměňte baterii (Obr. 3). Zatlačte silně na modul baterií tak, aby se plošky kontaktů setkaly s kolíky. Zahákněte kryt baterie do dolní části jednotky, zavřete jej, zatlačte na něj a šroub nástrojem znovu utáhněte. (Pozor: Šroub neutahujte nehtem, může se zlomit!) Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 11

13 TECHNICKÉ INFORMACE, DC2033 Chemické složení: Nominální napětí: Nominální kapacita: NiMH 3,6 V 2100 mah Teplotní rozsah: 25 C až +55 C Teplota během skladování: 55 C až +70 C Poznámka: Pokud se hlavní jednotka nebude měsíc a déle používat, vyjměte z ní modul baterií. Teplota při dobíjení: +5 C až +45 C Doba dobíjení: Až 12 hodin při 20 C. Poznámka: Je normální, že se baterie mohou při dobíjení nebo použití zahřát. Při prvním použití nebo po dlouhodobém skladování může trvat tři až pět celých cyklů dobíjení, než dosáhne baterie plné kapacity. Životnost baterie: Hmotnost: Přibližně 250 cyklů dobíjení. Poznámka: Kapacita baterie se po mnoha cyklech dobití nebo v souvislosti se stárnutím baterie snižuje. Přibližně 100 g NABÍJEČKA A DRŽÁK DC2064 Modul baterií DC2033 lze nabíjet pouze v hlavní jednotce DC2811, DC2812 nebo DC2815. Dobíjení signalizuje červená kontrolka LED na nabíječce. Jakmile začne kontrolka LED svítit zeleně, je dobíjení dokončeno. Střídavé červené a zelené blikání kontrolky LED na začátku dobíjení signalizuje, že jednotka nabíječky zjišťuje a analyzuje nově vloženou baterii TECHNICKÉ ÚDAJE, NABÍJEČKA A DRŽÁK DC2064 Vstupní napětí: 9 V ss. Doba dobíjení DC2033 v hlavní jednotce: Až přibližně 12 hodin. Rozsah teplot při dobíjení: +5 C až +45 C. UPOZORNĚNÍ! Jiný napájecí zdroj než síťový adaptér Peltor DECT-Com II DC2061 (obsažený v balení při dodávce) nelze v kombinaci s nabíječkou a držákem DC2064 použít! Je vybaven výměnnými síťovými zástrčkami v evropském, britském a americkém provedení pro vstupní napětí V st., 50/60 Hz. 12

14 3.1.3 EXTERNÍ DRŽÁK BATERIÍ Na zadní stranu hlavní jednotky lze upevnit externí držák baterií DC2032. Nabízí více energie pro delší dobu použití. Lze použít všechny standardní baterie (6 x 1,5 V, typ AA) nebo dobíjecí baterie (6 x 1,2 V, typ AA). Poznámka: Doporučuje se prodloužit provozní dobu hlavní jednotky použité jako přenosná základní jednotka přídavným napájením z baterií v držáku baterií UPEVNĚNÍ EXTERNÍHO DRŽÁKU BATERIÍ Demontujte upevňovací sponu DC2071, pokud je upevněná na zadní straně hlavní jednotky. Otevřete kryt a vložte 3 nebo 6 baterií do držáku baterií DC2032 podle následujících obrázků. Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 UPOZORNĚNÍ! Před zavřením držáku baterií zkontrolujte, zda jsou baterie správně upevněné! Upevněte držák baterií na hlavní jednotku podle následujících obrázků. Přehraje se hlášení EXTERNAL BATTERY, které signalizuje použití externí baterie. Utáhněte šroub vhodným nástrojem. (Pozor: Šroub neutahujte nehtem, může se zlomit!) Obr. 21 Obr. 22 Obr VÝMĚNA BATERIÍ V EXTERNÍM DRŽÁKU BATERIÍ Demontujte držák baterií podle předchozích obrázků v opačném pořadí, tj. obr. 23, obr. 22, obr. 21. (Pozor: Šroub nepovolujte nehtem, může se zlomit!) Vyjměte baterie z držáku baterií DC2032. Vložte 3 nebo 6 nabitých baterií do držáku baterií DC2032. UPOZORNĚNÍ! Před zavřením držáku baterií zkontrolujte, zda jsou baterie správně upevněné! Upevněte držák baterií na hlavní jednotku podle následujících obrázků. Přehraje se hlášení EXTERNAL BATTERY, které signalizuje použití externí baterie. Utáhněte šroub vhodným nástrojem. (Pozor: Šroub neutahujte nehtem, může se zlomit!) 13

15 DOBÍJECÍ BATERIE V EXTERNÍM DRŽÁKU BATERIÍ Všechny dobíjecí baterie umístěné v držáku baterií DC2032 je třeba vyjmout a dobíjet vhodnou externí nabíječkou podle technických údajů baterie. 3.2 PEVNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ Všechny hlavní jednotky, které nebudou přenosné (tj. nebudou se přenášet), se doporučuje umístit do pevného napájecího zdroje a držáku DC2068, aby nabídly neomezenou provozní dobu bez dobíjení nebo výměny baterií. Napájecí zdroj a držák lze použít i k pevnému umístění hlavní jednotky při vysokých nebo nízkých teplotách (pod +5 C nebo nad +45 C), kdy nelze nabíjet baterie NiMH. Poznámka: Napájecí zdroj a držák DC2068 napájí hlavní jednotku energií, která postačuje i pro použití při teplotách od 26 C do +55 C, ale zajišťuje pouze údržbu nabití vnitřního dobíjecího modulu baterií! Hlavní jednotka vybavená dobíjecím modulem baterií NiMH DC2033 v dobrém stavu může mít i dostatek energie pro správné napájení systému v případě krátkého výpadku napětí! UPOZORNĚNÍ! Jiný napájecí zdroj než síťový adaptér Peltor DECT-Com II DC2061 (obsažený v balení při dodávce) nelze v kombinaci s napájecím zdrojem a držákem DC2068 použít! Je vybaven výměnnými síťovými zástrčkami v evropském, britském a americkém provedení pro vstupní napětí V st., 50/60 Hz AUTOMATICKÝ RESTART ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Pomocí těsnicí zátky konektoru DC2078 lze získat základní jednotku, která je pevně umístěná v napájecím zdroji DC2068 a automaticky se restartuje po výpadku napájení. V konektoru na horní části základní jednotky je místo headsetu umístěná těsnicí zátka konektoru, která tlačí na tlačítko [M] hlavní jednotky a umožňuje tak automatický restart po kratších výpadcích napájení. 3.3 SÍŤOVÝ ADAPTÉR Síťový adaptér DC2061 je k dispozici i jako samostatný náhradní díl. Je vybaven výměnnými síťovými zástrčkami v evropském, britském a americkém provedení pro vstupní napětí V st., 50/60 Hz a může nahradit vadný síťový adaptér pro nabíječku a držák DC2064 nebo napájecí zdroj a držák DC2068. (Je ho také možné použít v kombinaci s programovací nabíječkou a držákem DC2065, který je ale k dispozici pouze pro autorizované prodejce systému Peltor DECT-Com II.) TECHNICKÉ ÚDAJE, SÍŤOVÝ ADAPTÉR DC2061 Vstup: V st., 50/60 Hz, 400 ma Výstup: 9,0 V, 1,0 A 14

16 4. ANTÉNY Hlavní jednotka DECT-Com II obvykle pracuje s jednou ze dvou antén, jednou vnitřní umístěnou na desce plošného spoje a jednou externí anténou upevněnou v konektoru na horní části jednotky. 4.1 ZÁKLADNÍ ANTÉNA Externí anténa DC2041, která se dodává se všemi hlavními jednotkami DECT-Com II, se obvykle montuje na hlavní jednotku spolu s plastovým kroužkem (viz následující část INDIKÁTORY FUNKCE JEDNOTKY) INDIKÁTORY FUNKCE JEDNOTKY V balení každé hlavní jednotka DECT-Com II se dodává souprava DC2048 se třemi barevně odlišenými plastovými kroužky. Kroužky jsou určeny k utěsnění konektoru antény, ale i k indikaci funkce jednotky. Červený kroužek označuje základní jednotku, zelený přenosnou jednotku, černý jinou jednotku. 4.2 VŠESMĚROVÁ ANTÉNA NA VOZIDLO Všesměrovou anténou DC2046 vybavenou magnetickou paticí lze nahradit externí anténu DC2041, například pro zlepšení komunikace s přenosnými jednotkami vně vozidla v situaci, kdy je základní jednotka umístěna uvnitř vozidla. Poznámka: Se systémem DECT-Com II není povoleno používat žádné jiné externí antény než DC2041 nebo DC TECHNICKÉ ÚDAJE, ANTÉNA DC2046 Anténa, elektrické údaje Frekvenční rozsah: Poměr stojatých vln: Zesílení: Polarizace: Tvar vyzařování: Impedance: Anténa, mechanické údaje Délka tyče: Délka základny: MHz Obvykle do 1,2: 1 nebo méně Izotropní 5 dbi V porovnání s ¾ vlnou 3 db. Vertikální Všesměrové 50 ohmů 138 mm 20 mm Provozní teplota: 40 až +80 ºC Materiál: Barva: Nerezová ocel s plastovou koncovkou Černá Magnet, mechanické údaje Průměr: Výška po montáži Kabel Délka Konekto 102 mm 40 mm Koaxiální odpojitelný 5 m RSMA 15

17 5. ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU Systém DECT-Com II lze rozšířit připojením externího komunikačního vybavení. Chcete-li získat následující volitelné vybavení, obraťte se na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* )! 5.1 EXTERNÍ VYBAVENÍ Rozšiřovací základní/přenosná jednotka DC2815 je vybavena konektorem pro připojení externího vybavení, například komunikačních vysílaček, telefonů atd. V následujícím seznamu PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ naleznete kabelové adaptéry pro připojení některých běžných komunikačních vysílaček, univerzální telefonní kabel a kabel pro výrobky řady Ground Mechanic DALŠÍ EXTERNÍ VYBAVENÍ Na vyžádání lze rozšiřovací základní/přenosnou jednotku DC2815 vybavit druhým konektorem pro další vylepšení systému připojením ještě více položek externího vybavení. U tohoto volitelného vybavení se prodlužuje dodací lhůta. 5.2 DÁLKOVÁ BEZDRÁTOVÁ JEDNOTKA PTT Bezdrátová jednotka vysílače PTT Peltor WLTX-B umožňuje dálkové ovládání funkcí PTT na hlavní jednotce. U tohoto volitelného vybavení se prodlužuje dodací lhůta POPIS BEZDRÁTOVÉ JEDNOTKY PTT Bezdrátová jednotka PTT je tlačítko kombinované s vysílačem pro vysílání impulzů do odpovídajícího přijímače, u které může být nutná po objednání montáž do hlavní jednotky. Stisknutí tlačítka na jednotce bezdrátového vysílače PTT odpovídá stisknutí tlačítka PTT na hlavní jednotce, ve které je umístěn odpovídající přijímač a která je spárovaná s vysílačem. Příklad: Stisknutí bezdrátového vysílače PTT rozpozná hlavní jednotka jako stisknutí tlačítka PTT, se kterým je spárovaná. S jednou jednotkou přijímače lze spárovat dva bezdrátové vysílače PTT. Pro použití tohoto bezdrátového vysílače PTT není v ES třeba licence. V ostatních zemích za zajištění licence odpovídá uživatel. Obraťte se na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* )! PÁROVÁNÍ BEZDRÁTOVÉ JEDNOTKY PTT Bezdrátový vysílač PTT je třeba spárovat s přijímačem, který je paralelně připojen k jednomu z tlačítek PTT na hlavní jednotce. Pro párování vysílače s přijímačem v hlavní jednotce zkratujte dvě tlačítka vpravo na zadní straně hlavní jednotky a současně stiskněte tlačítko na bezdrátovém vysílači PTT. Pokud je se stejnou jednotkou přijímače spárován další bezdrátový vysílač PTT, bude mít stejnou funkci jako první bezdrátový vysílač PTT. Pokud je však spárován s hlavní jednotkou třetí bezdrátový vysílač PTT, nahradí ten, který byl s hlavní jednotkou spárován jako první. Poznámka: Po přibližně stisknutích tlačítka je třeba s hlavní jednotkou spárovat novou jednotku, protože vysílač je vybaven baterií, kterou nelze vyměnit. 16

18 5.2.3 TECHNICKÉ INFORMACE K BEZDRÁTOVÉ JEDNOTCE PTT Životnost baterie: Více než stisknutí tlačítka. Dosah: Obvykle 1,5 metru Frekvence, WLTX-B: 869 MHz Teplotní rozsah: 20 C až +60 C Teplota během skladování: 55 C až +70 C Hmotnost: Přibližně 14 g 6. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY Obraťte se na autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II* ) DC2031 DC2032 DC2033 DC2035 DC2036 DC2041 DC2046 DC2048 DC2061 DC2064 DC2068 DC2071 DC2072 DC2078 DC DC2-5005A DC DC DC WLTX-B Kryt baterie pro standardní baterie 3xAA v hlavní jednotce. Držák baterií pro pomocné baterie 6xAA (bez baterií). Nabíjecí baterie NiMH (2100 mah) Šroub krytu baterií DC2031 Šroub držáku baterií DC2032 Anténa, základní, 1,8 1,9 GHz pro hlavní jednotku Anténa, všesměrová s magnetickou paticí Sada anténních kroužků, jeden od každé barvy; červený, zelený a černý Síťový adaptér pro nabíječku a držák atd., společné provedení pro EU, Velkou Británii a USA Nabíječka a držák DECT-Com II, 9 15 V ss., IP42 (včetně síťového adaptéru DC2061) Napájecí zdroj a držák, 9 33 V ss., IP67 (včetně síťového adaptéru DC2061) Plně otočná upevňovací spona pro připevnění hlavní jednotky na oblečení atd. Kabel pro výrobky řady Ground Mechanic Těsnicí zátka konektoru Kabelový adaptér pro dynamický standard Kabelový adaptér pro telefon 2,2 kiloohmu Kabelový adaptér pro ICOM, přímý konektor Kabelový adaptér pro Motorola GP340 Kabelový adaptér pro Motorola Mototrbo Bezdrátová jednotka PTT pro dálkové ovládání funkce PTT externího vysílače připojeného k hlavní jednotce DECT-Com II (DC2811, DC2812 nebo DC2815) 17

19 7. SCHVÁLENÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Viz poslední stránky tohoto návodu k obsluze! SCHVÁLENÍ Elektrická bezpečnost: EN :2001 EMC: EN :2000 EN :2000 FCC část 15, podčást D, RSS-213 DECT/vysílač: EN V SAR: EN 63211:2008 FCC OET bulletin 65, dodatek C, vydání ZÁRUKA Společnost 3M zaručuje shodu se smluvními specifikacemi kvality a výkonu zboží. Úplné informace o záruce na výrobky řady Peltor jsou k dispozici na vyžádání u místního zastoupení společnosti 3M. Neodpovídající výrobky je třeba vrátit autorizovanému prodejci systému Peltor DECT-Com II* ). 9. PROGRAMOVÁNÍ JEDNOTEK DECT-COM II Pro vlastní úpravu několika funkcí systému DECT-Com II je k dispozici speciální software a programovací držák. Další informace poskytne autorizovaný prodejce systému Peltor DECT-Com II* ). *) Pro adresu nejbližšího autorizovaného prodejce systému Peltor DECT-Com II se obraťte na zastoupení společnosti 3M! 18

20 19

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Baofeng UV-82. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, Tel: ,

Baofeng UV-82. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, Tel: , Baofeng UV-82 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1 Celkový

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka RC Autobus s otevíracími dveřmi Název: 6 kanálový autobus Rozměry výrobku: 34 x 8 x 9 cm Rozměry Balení: 43.5 x 30 x 13 cm Materiál :ABS plast, guma, elektronika Barva: Modrá Frekvence

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

BEZDRÁTOVÁ FOTOBUŇKA HL3-1x. Uživatelský manuál Verze 04/2016

BEZDRÁTOVÁ FOTOBUŇKA HL3-1x. Uživatelský manuál Verze 04/2016 BEZDRÁTOVÁ FOTOBUŇKA HL3-1x Uživatelský manuál Verze 04/2016 1. Popis Dva moduly spolu tvoří fotobuňku HL3-X Infra-červený vysílač HL 3-000 : volby High / Low pro nastavení výkonu vysílače Bezdrátová fotobuňka

Více

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér DĚTSKÁ JEDNOTKA 1 tlačítko ON/OFF 2 tlačítko nahoru/dolu 3 ukazatel stavu baterie 4 ukazatel přenosu 5 tlačítko nočního osvětlení 6 mikrofon 7 konektor pro adaptér 8 noční osvětlení 9 ukazatel nočního

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více

Multimediální bezdrátový prezentér USB s laserovým paprskem

Multimediální bezdrátový prezentér USB s laserovým paprskem 1503558204 VÝROBNÍ ČÍSLO Multimediální bezdrátový prezentér USB s laserovým paprskem 1. POPIS Představení produktu Děkujeme za zakoupení našeho bezdrátového prezentéru. Tento produkt využívá atraktivní

Více

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA Návod k obsluze VLASTNOSTI Kompatibilní z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkce mikrofonu na Wii) Ovládání hlasitosti hudby ve hře / ovládání hlasitosti mikrofonu 4 režimy

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Odolný reproduktor Riderr

Odolný reproduktor Riderr Odolný reproduktor Riderr 1. Kryt reproduktoru 2. MODE 3. Hlasitost (+) / další skladba 4. Hlasitost (-) / předchozí skladba 5. Silikonové pouzdro 6. Slot pro micro SD kartu 7. Nabíjecí port 8. 5V/1A výstup

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

NASTAVENÍ KANÁLŮ A DIGITÁLNÍCH KÓDŮ. A / Kanály 1. Kamera. 2. Přijímač

NASTAVENÍ KANÁLŮ A DIGITÁLNÍCH KÓDŮ. A / Kanály 1. Kamera. 2. Přijímač Dříve, než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně pokyny k obsluze. Dětskou chůvičku Babyphone Video nelze považovat za zdravotnický přístroj. Nedonošené nebo jinak ohrožené děti by měly být pod

Více

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ OUTDOOR TECH TAGS HARDWARE 1 2 3 4 5 6 7 Reproduktor Dobíjecí jack Multifunkční tlačítko LED indikátor Vestavěný mikrofon + tlačítko: zvýšit

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO NÁVOD K ZAPOJENÍ 1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO 2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO Vysílače Vysílače SM2 a SM4 ( obr. 1) Přijímač Přijíma č SMX2 ( obr. 2 ) je určen pro univerzální použití. Upevňuje

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní funkce 5.

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

JABRA move Wireless. Návod k použití. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Návod k použití. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Návod k použití jabra.com/movewireless 1. vítejte...3 2. obsah balení... 4 3. způsob nošení...5 3.1 Nastavení výšky 4. způsob nabíjení... 6 4.1 Stav baterie 5. způsob připojení...7

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

rádiové přijímače Instrukce a upozornění pro montéry

rádiové přijímače Instrukce a upozornění pro montéry rádiové přijímače Instrukce a upozornění pro montéry 1 Popis produktu SMX2 a SMX2R jsou dvoukanálové rádiové přijímače konstruované pro různé typy vysílačů SMX2 SMX2R SMILO FLOR a VERY VR Instalace Výběr

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos)

Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos) 1 Návod na použití Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos) 2 Úvod Bezdrátová sluchátka CL 7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem.

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Uživatelský manuál T5622

Uživatelský manuál T5622 Uživatelský manuál T5622 BEZPEČNOST PRODUKTU A ÚČINKY RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ PŘENOSNÝCH RADIOSTANIC Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny pro bezpečné používání, které jsou obsaženy

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link RS Room Sensor Installation Guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link RS Room Sensor Installation Guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Room Sensor Installation Guide Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod................................................... 69 Symboly na displeji.....................................

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR Technické údaje Pracovní frekvence 433,92 MHz Vstupní impedance 52 Ω Citlivost 0,5 µv Napájení 10-28 V st/ss Klidová spotřeba 15 ma Spotřeba při 1 sepnutém relé 35 ma

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM

Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM Návod na použití stereosluchátech Bluetooth Úvod do Bluetooth: Bluetooth sluchátka jsou přenosná sluchátka založena na bezdrátové Bluetooth technologii. Bluetooth

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 1. NEJDŘÍVE PLNĚ NABIJTE, PAK ZAPNĚTE 2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 3. PŘIPOJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ Plné nabití trvá 3 6 hodin (dle zdroje). Stiskněte a podržte hranaté multifunkční tlačítko na asi 4 sekundy nebo

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT NÁVOD K ZAPOJENÍ Toto je ukázková (zkrácená) verze montážního návodu. Heslo k odemknutí plné verze návodu obdržíte při doručení zboží. 1 POPIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A - Transformátor

Více

11.23 Soliris RTS. Rádiová sluneční a větrná automatika

11.23 Soliris RTS. Rádiová sluneční a větrná automatika Abyste mohli optimálně využít všech výhod vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Soliris RTS je rádiová sluneční a větrná automatika. Plně automatické řídicí

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 47 Instalace.... 47 Montáž.... 47 Elektrické zapojení.... 48 Přidání zařízení... 48 Test

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Gate. www.intuity.systems

Gate. www.intuity.systems Gate www.intuity.systems Informace o modulu Proxi Gate Určení Modul je určen pro ovládání vjezdových a garážových bran pomocí mobilního zařízení. Spolupracuje s ovládacími jednotkami různých výrobců. Činnost

Více

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System cs User manual DICENTIS Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 4 2 Základní informace o tomto návodu 5 2.1 Pro koho je návod určen 5 2.2 Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

Stručná příručka ke zvukovým procesorům Nucleus CP910 a CP920. Začínáme Stručný přehled

Stručná příručka ke zvukovým procesorům Nucleus CP910 a CP920. Začínáme Stručný přehled Stručná příručka ke zvukovým procesorům Nucleus CP910 a CP920 Začínáme Stručný přehled O výrobku Zvukový procesor Cochlear Nucleus CP910 nebo CP920 ve spolupráci s vaším kochleárním implantátem přenáší

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY rádiové

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Skutečně bezdrátová sluchátka. NEŽ ZAČNETE Před prvním použitím sluchátka zcela nabíjejte po dobu přibližně 2 hodin.

Skutečně bezdrátová sluchátka. NEŽ ZAČNETE Před prvním použitím sluchátka zcela nabíjejte po dobu přibližně 2 hodin. CZ APOLLO 7s Skutečně bezdrátová sluchátka NEŽ ZAČNETE Před prvním použitím sluchátka zcela nabíjejte po dobu přibližně 2 hodin. OBSAH Zkontrolujte, zda jsou v balíčku obsaženy veškeré položky. Pokud nějaké

Více

Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080

Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080 NÁVOD K OBSLUZE České upravené vydání Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080 Obj. č.: 33 00 89 Obsah Strana 1. ÚVOD... 2 1.1 PŘEDNOSTI SYSTÉMU...

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla. ; SkyFunk MRC Tento návod je určen i pro model SkyFunk MRC, který má stejné funkce i parametry, používá však v zapojení jiné konektory, viz obrázek na konci návodu. 1. Bezpečnost práce se zařízením Neodstraňujte

Více

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 1 Návod na použití Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 2 Artone 3 je bezdrátová indukční smyčka pro poslech zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth. 2.1 + EDR Takto můžete poslouchat

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

DBM01 Elektronický podavač míčku Návod k použití

DBM01 Elektronický podavač míčku Návod k použití DBM01 Elektronický podavač míčku Návod k použití Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek DOGtrace DBM01 firmy VNT electronics s.r.o., Česká republika. Současně Vás prosíme o pečlivé prostudování tohoto

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

STEREO BLUETOOTH WIRELESS HEADPHONES

STEREO BLUETOOTH WIRELESS HEADPHONES STEREO BLUETOOTH WIRELESS HEADPHONES model: AF32 Návod k obsluze part of the series Obsah balení Runaway AF32 bezdrátová stereo sluchátka Kabel pro nabíjení (USB 3.5mm) Stereo audio kabel (3.5mm 3.5mm)

Více

big turtle shell HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ

big turtle shell HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ big turtle shell BEZDRÁTOVÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ Vítejte ve světě totální zvukové svobody. www.outdoortechnology.com ANATOMIE... 1 DOBÍJENÍ...

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR

ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR Outdoor Tech ADAPT přidává funkci Bluetooth technologie a mikrofonu jakémukoliv zařízení s 3,5 mm audio jackem. VYUŽIJ BLUETOOTH Outdoor Tech ADAPT přidává funkci Bluetooth technologie

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300)

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) 1. Úvod Velmi často dochází ke krádežím kol nehledě na to zda jsou a nebo ne zabezpečené zámkem. Z důvodu vyšší ochrany kola před krádeží doporučujeme kolo

Více