Příručka pro obsluhu aplikace Elektronický kurýr. Elektronický kurýr - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro obsluhu aplikace Elektronický kurýr. Elektronický kurýr - 1 -"

Transkript

1 - 1 -

2 Obsah: 1. ÚVOD POPIS ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ UŽIVATELÉ ELEKTRONICKÉHO KURÝRA PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU ELEKTRONICKÝ KURÝR NASTAVENÍ SCHRÁNKY UŽIVATELE SPRÁVA ZPRÁV SEZNAM ZPRÁV ZOBRAZENÍ ZPRÁVY ODESÍLÁNÍ ZPRÁV Vytvoření nové zprávy Výběr z adresáře Odeslání nové zprávy ZRUŠENÍ CHYBNĚ ODESLANÉ ZPRÁVY ODPOVĚĎ NA ZPRÁVU PŘEPOSLÁNÍ ZPRÁVY ZPRACOVÁNÍ ZPRÁV ZASLANÝCH NA SKUPINU Zobrazení seznamu zpráv skupiny Odesílání nové zprávy na skupinu POTVRZENÍ OBCHODU (KONFIRMACE) VYMAZÁNÍ ZPRÁVY ODHLÁŠENÍ Z EK OSTATNÍ INFORMACE

3 1. Úvod Účelem dokumentu je popsat obsluhu systému (EK). Tento systém je schopen zprostředkovat zasílání informací, objednávek a obecných souborů prostřednictvím bezpečného komunikačního kanálu. 2. Popis základních principů Systém zajišťuje zabezpečenou komunikaci pro klienty a zaměstnance Komerční banky, a.s. (KB). Systém slouží pro komunikaci banka-klient, příp. i banka-banka, a to ve schématech uživatel-uživatel, uživatel-skupina i skupina-skupina. Systém nemá sloužit ke komunikaci klient-klient. Zprávy nelze odesílat jinému adresátovi, než je uživatel Elektronického kurýra. Pro zajištění komunikace v rámci KB na úrovni skupiny a současně pro zajištění zastupitelnosti zaměstnanců KB jsou zavedeny tzv. skupiny uživatelů. - Komunikace probíhá na úrovni skupinových adresářů viditelných a přístupných dle příslušnosti ke skupině a definované zastupitelnosti. - Skupinový adresář má přístupný pouze uživatel, který je členem této skupiny a má pro tuto skupinu definovánu zastupitelnost. - Počet skupin, jejichž členem může být jeden zaměstnanec, není omezen. - Zastupitelnost může mít uživatel definovánu pouze v jedné skupině uživatelů. 3. Uživatelé Elektronického kurýra Uživatelem systému může být klient nebo zaměstnanec KB, který vlastní podpisový a šifrovací certifikát. Při prvním přihlášení uživatele do systému EK dojde automaticky k jeho zařazení do databáze uživatelů a je mu vytvořen uživatelský profil. Od tohoto okamžiku může uživatel přijímat a odesílat zprávy. Poznámka: Pro zaměstnance KB - v profilu jsou uloženy platné certifikáty uživatele. Pokud si uživatel vygeneruje nové certifikáty (provede prodloužení), původní se mu automaticky pozastaví. Od této chvíle nemá v profilu EK žádný platný certifikát a není možné mu poslat žádnou zprávu až do doby, než se přihlásí do EK s novým certifikátem. V případě došlé zprávy na skupinovou schránku, která se šifruje certifikáty všech členů skupiny, uživatel bez platného certifikátu v profilu EK ve skupinové schránce zprávu vidí, ale nepřečte ji, neboť ji nemá čím rozšifrovat. 4. Přihlášení do systému Přihlášení klientů i zaměstnanců do systému EK je realizováno jako autentizace soukromým podpisovým klíčem příslušným k podpisovému certifikátu účastníka. Postup: 1) Zadejte URL s přístupovou adresou 2) Zadejte cestu ke svému úložišti certifikátů do dialogu s údaji o přihlašovacím klíči. Certifikáty mohou být uloženy buď v souborech s příponou.p12 v úložišti certifikátů nebo na čipové kartě. V případě, že máte: a) osobní certifikát uložen v souboru: zvolte pole Najít soubor" a přiřaďte aktuální cestu k úložišti osobního certifikátu. Zadejte heslo k osobnímu certifikátu a stiskněte pole Přihlásit". b) osobní certifikát uložen na čipové kartě: zvolte pole Klíče na čipové kartě". Zadejte PIN k čipové kartě a stiskněte pole Přihlásit"

4 Při každém dalším přihlášení si EK pamatuje cestu k úložišti osobního certifikátu. Pokud se při dalším přihlášení změní obsah úložiště certifikátů, stiskněte pole Obnovit certifikáty. Tím se obnoví nabídka certifikátů v rozbalovací nabídce. Poslední údaje o certifikátu se uloží v PC uživatele a tentýž certifikát (který uživatel použil pro autentizaci) se bude používat i pro podpis zpráv. 3) Po přihlášení do systému je zobrazeno základní menu, volba Čtení zpráv a Složka přijaté zprávy. Poznámka: Pokud u klienta dojde ke ztrátě certifikátu s šifrovacím klíčem nebo je podezření na jeho zneužití, je třeba se neprodleně obrátit na klientskou linku Nastavení schránky uživatele Individuální nastavení schránky uživatele lze provést v menu Nastavení. Nastavení notifikací: - 4 -

5 Chcete-li obdržet notifikaci o příchodu zprávy do EK na svůj mail, který máte uveden v certifikátu, můžete zaškrtnout volbu Zasílat notifikaci a stisknout Uložit. Při příchodu nové zprávy bude na tento mail odeslána krátká notifikační zpráva o přítomnosti mailu v EK. Editace uživatelských složek: Můžete si založit vlastní uživatelské složky a v nich dále organizovat příchozí a odeslané zprávy: 1) Pro založení nové složky vyplňte název nové složky do pole Název/Nový název a stiskněte Vytvořit. Nová složka se zapíše do seznamu již existujících složek a v pravém panelu se o ní zobrazí základní informace. 2) Pro přejmenování existující složky vyberte složku k přejmenování, vyplňte nový název složky do pole Název/Nový název a stiskněte Přejmenovat. Obsah složky se nemění, pouze její zobrazovaný název. 3) Pro odstranění složky i s jejím obsahem vyberte složku ke smazání a stiskněte Smazat. Po potvrzení smazání je obsah této složky přesunut do Zrušené zprávy, odkud je lze dále otvírat a pracovat s nimi. 6. Správa zpráv 6.1. Seznam zpráv Zobrazení zpráv Ve volbě menu Čtení zpráv můžete zvolit z nabídky Osobní složky seznam zpráv Přijaté zprávy nebo Odeslané zprávy nebo Zrušené zprávy. Zobrazí se příslušný seznam zpráv přečtené jsou zobrazeny normálním písmem, nepřečtené tučně. Poklepáním na obálku nebo Předmět zprávy na příslušném řádku se zpráva otevře. Řazení zpráv - Seznam zpráv všech složek lze řadit podle sloupce Odesílatele (příjemce), Předmětu, Data přijetí zprávy, čísla jednacího. Poklepáním na nadpis jednoho sloupce seřadíte seznam zpráv podle tohoto sloupce. Opakovaným poklepem na stejný sloupec je pole seřazeno v opačném směru. Směr řazení je indikován šipkou (nahoru znamená vzestupně, dolů sestupně). - V případě, že je ve složce hodně zpráv, jsou tyto zobrazovány po stránkách. Navigovat vpřed a vzad mezi stránkami lze pomocí tlačítek << a >>. - Vedle symbolu >> je zobrazena informace, na které stránce se aktuálně nacházíte a celkový počet stránek. Kliknutím na číslo s celkovým počtem stránek se můžete dostat na konec seznamu. (zpět na začátek seznamu se dostanete opětovným kliknutím na název složky)

6 Přesun zpráv - Ve složce Přijaté zprávy a Odeslané zprávy a uživatelských složkách zatržením zaškrtávacího políčka lze zprávu označit a pak přesunout do libovolné jiné složky. Mazání zpráv - Ve složce Přijaté zprávy a Odeslané zprávy a uživatelských složkách zatržením zaškrtávacího políčka lze zprávu označit a pak provést smazání stiskem tlačítka Proveď (akce Smaž ). Zpráva je přesunuta do složky Zrušené zprávy (odpadkový koš). - Ve složce Zrušené zprávy stiskem tlačítka Vysypat koš tuto složku vyčistíte 6.2. Zobrazení zprávy Poklepáním na příslušném řádku seznamu se zpráva, včetně případných příloh, dešifruje, ověří a otevře. Proces stahování a dešifrování zprávy může nějakou chvíli trvat, je-li součástí zprávy velká příloha / přílohy. - Kliknutím na přílohu se tato automaticky otevře v příslušné aplikaci, která je k danému typu přílohy k dispozici. Např. soubor.doc se otevře v MS Word atd. V případě požadavku na otevření přílohy v jiném systému, je třeba přílohu nejdříve uložit na lokální disk. - Text zprávy i přílohu je možné uložit mimo systém EK. - EK neslouží jako dlouhodobé úložiště dat, po přečtení zprávy je nutno si obsah uložit mimo EK. Po vypršení určitého intervalu jsou zprávy automaticky ze systému mazány (standardní hodnota je 100 dní). Poznámka: V případě obnovy/změny certifikátu je dešifrovatelnost starých zpráv zajištěna pouze v případě dostupnosti starých certifikátů (obsahujících soukromý klíč, uložených lokálně u uživatele v souboru s příponou.p12) Odesílání zpráv Vytvoření nové zprávy - 6 -

7 Poklepáním na volbu hlavního menu "Nová zpráva" se zobrazí okno nové zprávy: 1) Vyplňte údaje, minimálně "Komu" a "Text". Vedle kolonky "Komu" je editační box pro ruční doplnění adres, oddělených středníkem nebo stisknutím pole Adresář se otevře adresář kontaktů, z něhož si můžete vybrat adresy příjemců viz Výběr z adresáře. 2) Ke zprávě můžete připojit libovolný počet souborů jakéhokoliv druhu pomocí pole Přiložit soubor. Seznam přiložených souborů můžete měnit v rámečku Přiložené soubory pomocí pole Odstranit označené. 3) Pokud zaškrtnete pole "Zastupitelnost", znamená to, že se k adresám příjemců přidá specifický stav, který se ve zprávě nadále zachová tato zpráva bude zároveň šifrována všemi (dostupnými) certifikáty příjemců dané skupiny a kopírována do adresáře skupiny. Poznámka: Počet souborů a velikost textu nesmí překročit nastavený limit velikosti zprávy 2 MB Výběr z adresáře Ve volbě Nová zpráva se stisknutím pole Adresář otevře okno Adresář kontaktů. Zobrazí se okno adresáře. Bezprostředně po otevření je okno naplněno posledními 10 kontakty, s nimiž jste komunikovali. 1) Pokud některý z nich vyhovuje, označte požadovaný záznam a použije volbu "->" k přesunu do pole Příjemci zprávy - 7 -

8 2) Pokud požadujete jiné (další) kontakty, do editovacího pole zadejte nejméně 3 počáteční písmena (zaměstnanci KB) nebo celou ovou adresu (klienti) hledaného kontaktu. Poté stiskněte volbu "Vyhledat". (Vyhledávání probíhá od začátku slova (např. adresu lze nalézt pomocí Hom nebo Homol. V případě, že klient zadává adresu zaměstnance KB, je třeba uvést celou adresu, např. Zobrazí se seznam kontaktů, které vyhovují dané podmínce. Vyberte kontakt, který vyhovuje a stiskněte volbu "->". Tento cyklus můžete opakovat až do vyhledání všech požadovaných kontaktů. 3) Po ukončení práce zavřete okno volbou "Zavřít". Vybraní příjemci zprávy se přesunou do pole Komu. Poznámka: Zprávy lze odesílat pouze uživatelům EK, kteří mají v profilu uloženy platné certifikáty Odeslání nové zprávy Stiskněte tlačítko Odeslat. Budete vyzváni k zadání hesla k podpisu: Proces šifrování a odesílání zprávy může nějakou chvíli trvat, je-li součástí zprávy velká příloha / přílohy. Zpráva je podepsána, zašifrována a uložena do databáze Zrušení chybně odeslané zprávy Chybně odeslanou zprávu, máte možnost také zrušit, aby pro příjemce nebyla čitelná. Tato funkčnost je zajištěna i pro případ, že se podaří na více uživatelů odeslat chybnou zprávu

9 - V takovém případě máte možnost provést speciální akci zrušit odeslanou zprávu, která je přístupná pouze ze složky odeslané zprávy, kde vyberte z Označené zprávy volbu zruš označenou zprávu. - Potvrzení akce JavaScript dialog - Náhled v seznamu zpráv po zrušení zprávy u zprávy přibude text ZRUŠENO : - Detail zprávy zde se objeví barevně zvýrazněný informativní text o zrušení zprávy: 6.5. Odpověď na zprávu Zobrazte si zprávu na kterou chcete odpovědět. Stiskněte tlačítko Odpovědět. Otevře se nová zpráva s původním textem a vyplněnou adresou (odesílatel původního mailu). Dále pokračujte jako při odeslání nové zprávy viz Odeslání nové zprávy Přeposlání zprávy Zobrazte si zprávu, kterou chcete přeposlat. Stiskněte pole Přeposlat. Otevře se nová zpráva s vyplněným původním textem. Dále pokračujte jako při odeslání nové zprávy viz Odeslání nové zprávy

10 6.7. Zpracování zpráv zaslaných na skupinu Zobrazení seznamu zpráv skupiny Vyberte z menu Složky skupiny skupinu, která je nabídnuta. Jedná se o skupinu, jíž jste členem a pro kterou máte definovánu zastupitelnost. Do tohoto adresáře jsou zařazeny zprávy odeslané na adresu dané skupiny se zatrženým políčkem Zastupitelnost. Zprávy jsou rozděleny podle příslušnosti do skupin přijaté zprávy a odeslané zprávy. - Poklepáním na obálku nebo Předmět zprávy na příslušném řádku zprávu otevřete viz 5.2. Zobrazení seznamů zpráv. - Ve složce Přijaté zprávy a Odeslané zprávy zatržením zaškrtávacího políčka můžete zprávu označit a pak provést smazání stiskem tlačítka Proveď (akce Smaž ). Zpráva je přesunuta do složky Zrušené zprávy ve skupině. - Zprávy, které máte v příchozích a současně ve skupinové schránce nemohou být vysypány z koše. Automaticky zmizí po době, která je dána nastavením systému (100 dní). - Seznam zpráv všech skupinových složek lze řadit podle sloupce Odesílatele (příjemce), Předmětu, Data přijetí zprávy, čísla jednacího. Poklepáním na nadpis jednoho sloupce seznam zpráv seřadíte podle tohoto sloupce. Opakovaným poklepem na stejný sloupec pole seřadíte v opačném směru. Směr řazení je indikován šipkou (nahoru znamená vzestupně, dolů sestupně) Odesílání nové zprávy na skupinu Pro zajištění čitelnosti šifrovaných zpráv i pro ostatní členy skupiny platí následující pravidla: - zprávy určené konkrétnímu adresátovi Adresa: mailová adresa uživatele, není zatržena zastupitelnost; zpráva je doručena jako příchozí zpráva určenému uživateli (, ) - zprávy určené pro skupinu uživatelů Adresa: jméno skupiny, není zatržena zastupitelnost; zpráva je doručena jako příchozí zpráva všem uživatelům, kteří jsou členy distribuční skupiny bez ohledu na definovanou zastupitelnost. Jedná se o tzv. distribuční list. (, ) - zprávy, u kterých je třeba zajistit zastupitelnost a) Adresa: mailová adresa uživatele, je zatržena zastupitelnost; zpráva je doručena jako příchozí zpráva uživatele a zároveň do skupinového adresáře distribuční skupiny, pro kterou má uživatel definovánu zastupitelnost. Tento adresář mají přístupný pouze uživatelé, kteří mají pro tuto skupinu definovánu zastupitelnost. (, ). b) Adresa: jméno skupiny, je zatržena zastupitelnost; zpráva je doručena do skupinového adresáře distribuční skupiny, pro kterou má uživatel definovánu zastupitelnost. Tento adresář mají přístupný pouze uživatelé, kteří mají pro tuto skupinu definovánu zastupitelnost. (, )

11 6.8. Potvrzení obchodu (konfirmace) Zprávy odesílané z Investičního bankovnictví nemají pole Odpovědět a Přeposlat, ale pouze Podepsat. Tyto zprávy obsahují konfirmace obchodů s cennými papíry a jejich obsah nemůže být měněn, pouze podepsán. Na straně příjemce (sběrné schránky oddělení Investičního bankovnictví) dochází ke kontrole všech těchto údajů a dále ke zpracování obchodu. Pro potvrzení obchodu klepněte na Podepsat a dále pokračujte jako při běžném odeslání zprávy viz Odeslání nové zprávy Vymazání zprávy Při tvorbě nové zprávy vyberte pole Vymazat vše. Vymaže se text zprávy. Ve volbě menu Čtení zpráv v nabídkách Přijaté zprávy nebo Odeslané zprávy lze provést označení a smazání zpráv. Zprávy jsou přesunuty do složky Zrušené zprávy. Tuto složku lze vyčistit volbou Vysypat koš. 7. Odhlášení z EK Doporučujeme po práci s Elektronickým kurýrem provést odhlášení volbou menu Odhlášení. Po potvrzení dojde k odhlášení od aplikace a zrušení všech dočasných souborů : K odhlášení z EK dojde i při přímém zavření okna prohlížeče.. Poznámka: Pokud je v době odhlášení některá příloha otevřena v jiném programu (Microsoft Word), nemusí být tento soubor smazán. Je potom vhodné úplně zavřít tento program a zavřít i okno EK. 8. Ostatní informace

12 Tato nabývá účinnosti dne:

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

E-mail Outlook Express

E-mail Outlook Express E-mail Outlook Express název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Elektronická pošta Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s elektronickou komunikací. Žáci se seznámí

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Google Apps. pošta. verze 2011

Google Apps. pošta. verze 2011 Google Apps pošta verze 0 Obsah Obsah... Úvod... První přihlášení... Seznámení s emailovou schránkou... Další přihlášení, odhlášení... 7 Přečtení emailu... 8 Napsání emailu... 9 Odpověď na email... 0 Mazání

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů, generování hesla Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr HL-CZ Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah On-line sběr dat - obecná charakteristika... 3 On-line projekt HL-CZ... 4 Postup při vkládání

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Je dostupnou možností, jak lze zaslat lékařskou dokumentaci elektronicky. Co je třeba k odeslání šifrovaného

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.0 Poslední aktualizace: 5. dubna 2012 Obsah 1. Začínáme 4 1.1 Co je to Manažer datových shránek 4 1.2 Po prvním spuštění 4 1.4 Nastavení

Více

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0 MULTISCHRÁNKA Aplikace pro obsluhu datových schránek Uživatelská příručka (návod k používání) Ver. 1.0 Obsah MULTISCHRÁNKA... 1 Než začnete s instalací... 3 Používané zkratky:... 3 Přehled příkazů (tlačítek)

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Nastavení e-mailového klienta

Nastavení e-mailového klienta Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Pampeliška Jelikož údaje ohledně portů a zabezpečení níže v dokumentu nemusí být aktuální, používejte prosím při nastavování účtů následující údaje.

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL OBSAH ÚVODNÍ STRÁNKA... 2 PRODUKTY... 3 Nový produkt, upravit produkt... 3 Listování produkty... 4 KATEGORIE... 6 Nová kategorie, upravit kategorii... 6 Listování kategoriemi...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více