s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S645 Siemens Aktiengesellschaft

2 Stručný přehled přenosné části Stručný přehled přenosné části Ð V INT :45? SMS Displej (pole zobrazení) v klidovém stavu 2 Stav nabití akumulátoru = e V U (prázdný až plný) = bliká: akumulátor téměř vybitý e V U bliká: akumulátor se nabíjí 3 Dialogová tlačítka (str. 10) 4 Tlačítko zpráv Přístup k seznamu volajících a seznamu zpráv; Bliká: nová zpráva nebo nové volání 5 Tlačítko zavěšení, zapnutí a vypnutí Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v menu (krátce stisknout), návrat do klidového stavu (dlouze stisknout), zapnutí/vypnutí přenosné části (v klidovém stavu dlouze stisknout). 6 Tlačítko s křížkem Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouze stisknout) 7 Tlačítko seznamu zkrácené volby Otevření seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) 8 Zásuvka pro náhlavní sadu a PC rozhraní 9 Mikrofon 10 Tlačítko R Zadání pauzy ve volbě (dlouze stisknout) 11 Tlačítko s hvězdičkou Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stisknout), přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic 12 Tlačítko 1 Volba záznamník/memobox (záznamník na síti) (dlouze stisknout) 13 Tlačítko vyzvednutí Přijetí hovoru, otevření seznamu opakování volby (krátce stisknout), zahájení volby telefonního čísla (dlouze stisknout) 14 Tlačítko hlasitého telefonování Přepnutí ze sluchátka na hlasité telefonování; Svítí: hlasité telefonování je zapnuté; Bliká: příchozí volání, automatické opakování volby 15 Ovládací tlačítko (str. 9) 16 Intenzita signálu Ð i Ñ Ò (silný až slabý) bliká: bez signálu 17 Symbol záznamníku Záznamník zapnutý; Bliká: záznamník nahrává zprávu nebo je obsluhován jiným interním účastníkem 1

3 Stručný přehled základny Stručný přehled základny INT : Reproduktor 2 Seznam volajících, otevření 3 Telefonní seznam, otevření 4 Tlačítko vyzvednutí Přijetí hovoru, otevření seznamu opakování volby (krátce stisknout), zahájení volby telefonního čísla (dlouze stisknout), připojení k externímu hovoru (dlouze stisknout), potvrzení vybrané položky telefonního/jiného seznamu (zvolit) 5 Tlačítko zavěšení Ukončení hovoru, přerušení volby, opuštění telefonního/jiného seznamu, ukončení příposlechu/přehrávání zpráv 6 Tlačítka přehrávání/zastavení pro hlasové schránky záznamníku, např. ó spustí apřeruší přehrávání zprávy hlasové schránky (str. 43); Blikají: nová zpráva v hlasové schránce 7 Zpět (ò), Smaž (õ) a Vpřed (ô) tlačítka záznamníku (str. 43) 8 Tlačítko zapnutí a vypnutí Zapnutí/vypnutí záznamníku; Svítí: záznamník zapnutý 9 Mikrofon 10 Plus a Minus tlačítka Během přehrávání zprávy, příposlechu nebo hovoru: změna hlasitosti reproduktoru; při signalizaci externího volání: změna hlasitosti vyzvánění; v seznamech: listování vpřed/zpět ( + = vpřed, - = zpět) 11 INT tlačítko Otevření seznamu přenosných částí (krátce stisknout), přihlášení přenosných částí adect přístrojů (v klidovém stavu dlouze stisknout), viz str Tlačítko R Zadání pauzy ve volbě (dlouze stisknout) 13 Tlačítko mazání znaku Při zadávání čísel: mazání po znacích zprava doleva; V seznamech/v telefonním seznamu: smazání zobrazené položky 14 Tlačítko s hvězdičkou Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stisknout) 15 Tlačítko 1 Volba Memobox (záznamník v síti) (dlouze stisknout) 16 Displej (pole zobrazení) v klidovém stavu 17 Symbol záznamníku Blikající symbol: záznamník je obsluhován zpřenosné části 2

4 Obsah Obsah Stručný přehled přenosné části. 1 Bezpečnostní pokyny Gigaset S645 - víc něž pouhé telefonování Příprava telefonu k provozu Instalace základny a nabíječky Dosah a intenzita signálu Připojení základny Příprava přenosné části k provozu Přenosnou část zapnout/vypnout Blokování tlačítek aktivovat/deaktivovat 9 Nastavení data a času Obsluha přenosné části Ovládací tlačítko Dialogová tlačítka Návrat do klidového stavu Ovládání pomocí menu Oprava chybného zadání Informace k návodu Použité symboly Příklad zadání menu Příklad zadání o více řádcích Telefonování na přenosné části 13 Externí volání Interní volání Ukončení hovoru Přijetí volání Přenos telefonního čísla Přijetí/odmítnutí druhého hovoru Přepojení hovoru Interní zpětný dotaz Připojení interního účastníka k externímu hovoru Hlasité telefonování Vypnutí mikrofonu Telefonování na základně Externí volání Interní volání Ukončení hovoru Přijetí volání Přijetí druhého volání Přepojení hovoru Interní zpětný dotaz Připojení k externímu hovoru Použití telefonního a dalších seznamů 17 Změna hlasitosti reproduktoru avyzvánění Zobrazení nových zpráv Síťové služby Nastavení funkcí pro příští volání Nastavení funkcí pro všechny následující hovory Funkce během hovoru Použití telefonního a ostatních seznamů na přenosné části Telefonní seznam/seznam zkrácené volby (Call-by-Call) Seznam ů Seznam opakování volby Vyvolání seznamů pomocí tlačítka zpráv Náklady při telefonování Řetězení čísla Call-by-Call a telefonního čísla Automatická předvolba provozovatele sítě (předvolba) SMS (textové zprávy) Psaní/odesílání SMS zpráv Příjem SMS zpráv Použití dat přílohy SMS - Poštovní schránky Nastavení SMS centra Informační služby (SMS) SMS zprávy na ústřednách Vypnutí/zapnutí funkce SMS zpráv SMS - odstraňování závad Obsluha záznamníku Ovládání přes přenosnou část Zapnutí/vypnutí příposlechu Nastavení záznamníku Obsluha na základny Obsluha na cestách (dálkové ovládání) Použití schránky Memobox Nastavení zkrácené volby pro Memobox Náhled hlášení schránky Memobox

5 Obsah Přihlášení/odhlášení přenosných částí Ruční přihlášení přenosné části Gigaset S44 na základnu Gigaset S Přihlášení dalších přenosných částí.. 46 Odhlášení přenosných částí Změna základny Změna názvu základny Změna názvu interního účastníka Změna interního čísla interního účastníka Použití přenosné části jako Walky- Talky Nastavení režimu Walky-Talky Použití přenosné části v režimu Walky- Talky ke sledování zvuků Nastavení přenosné části Rychlý přístup k funkcím a číslům Změna jazyka na displeji Nastavení displeje Nastavení loga Nastavení nočního režimu Automatický příjem volání - zapnutí/ vypnutí Změna hlasitosti volání Změna vyzvánění Zapnutí/vypnutí potlačení prvního zazvonění Správce melodií Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů 55 Nastavení budíku Nastavení termínů Zobrazení nepřijetých termínů, výročí 57 Číslo tísňového volání Obnovení továrního nastavení přenosné části Nastavení základny Ochrana před neoprávněným přístupem Jazyk na displeji Změna vyzváněních tónů Tóny upozornění Podpora opakovače Interní připojení zapnout/vypnout Provolba - cílené volání přenosné části/ základny Obnovení továrního nastavení základny Připojení základny k telefonní ústředně Druh volby a délka signálu flash Uložení předvolby (pro přístup k vnější lince) Nastavení délky prodlev Dočasné přepnutí na tónovou volbu (MFV) Dodatek Údržba a péče Kontakt s kapalinou Otázky a odpovědi Zákaznický servis (Customer Care) Technické údaje Tovární nastavení Záruční doklad Rozhraní počítače Zadávání textu v přenosné části Pořadí záznamů v telefonním seznamu Zadávání zvláštních znaků Přehled menu Příslušenství Rejstřík

6 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při použití telefonu. $ Œ Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základny/nabíječky. Vkládejte jen doporučené, dobíjecí akumulátory (str. 65)! Tzn. v žádném případě nepoužívejte jiné typy akumulátorů ani normální baterie bez možnosti dobíjení; v takovém případě by nebylo možné vyloučit závažné poškození zdraví a úraz. Akumulátory vkládejte se správnou orientací (odpovídající symboly jsou vyznačeny v přihrádce na akumulátory přenosné části) a používejte pouze typy akumulátorů doporučené v tomto návodu k použití. Při provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí (např. lékařské ordinace). Přenosná část může působit nepříjemný bručivý zvuk v naslouchadlech pro nedoslýchavé. Neinstalujte základnu v koupelně nebo ve sprše. Přenosná část a základny nejsou chráněny proti postříkání vodou (str. 63). Za jízdy nesmí řidič telefonovat bez použití sady handsfree (funkce Walky-Talky). Zabezpečte telefon proti neúmyslnému zapnutí. Zdržujete-li se na palubě letadla, telefon vypněte (včetně funkce Walky-Talky). Zabezpečte jej proti neúmyslnému zapnutí. Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu (např. lakovny). ƒ Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití. Akumulátory a telefon likvidujte ekologickým způsobem. Upozornění: Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích. 5

7 Gigaset S645 - víc něž pouhé telefonování Gigaset S645 - víc něž pouhé telefonování Váš telefon nenabízí jen možnost odesílání a příjmu SMS zpráv prostřednictvím pevné sítě a uložení až 200 telefonních čísel na základně a na přenosné části - váš telefon umí víc: u Obsaďte tlačítka přenosné části důležitými čísly nebo často používanými funkcemi. Vytočení čísla nebo spuštění funkce pak probíhá jedním stiskem tlačítka (str. 51). u Označte si důležité telefonní partnery jako VIP - tak rozpoznáte důležitá volání již podle vyzvánění (str. 21). u Pro důležité položky telefonního seznamu si uložte hlasový vzor - telefon pak tato čísla po vyslovení hlasového vzoru vytočí (str. 22). u Uložte si do přenosné části termíny schůzek (str. 56) a výročí (str. 22) - váš Gigaset S44 vás na ně včas upozorní. u Využijte hlasových schránek záznamníku - až tři uživatelé mohou mít k dispozici vlastní záznamník (str. 38). u Namluvte si uvítací zprávu o provolbách - externí volající se pomocí provolby dostane přímo k požadovanému telefonnímu partnerovi (str. 59). Hodně zábavy s novým telefonem! Příprava telefonu k provozu Balení obsahuje: u základnu Gigaset S645, u přenosnou část Gigaset S44, u napájecí adaptér, u telefonní kabel, u dva akumulátory, u kryt přihrádky na akumulátory, u nabíječku (včetně napájecího adaptéru), u opaskovou sponu, u návod k použití. Instalace základny a nabíječky Základna a nabíječka jsou určeny kprovozu v uzavřených suchých místnostech s rozsahem teploty +5 C až +45 C. Instalujte základnu na centrální místo bytu/domu. Informace k zapojení nabíječky a případné montáži na zeď najdete na konci tohoto návodu k použití. Nezapomeňte prosím: u Telefon nikdy nevystavujte následujícím vlivům: zdrojům tepla, přímému slunečnímu záření, jiným elektrickým přístrojům. u Chraňte svůj Gigaset před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami aparami. Dosah a intenzita signálu Dosah: u Na volném prostranství: až 300 m u V budovách: až 50 m Intenzita signálu: Na displeji je zobrazena kvalita spojení základny s přenosnou částí: u dobrá až dostatečná: Ð i Ñ Ò u bez signálu: bliká 6

8 Příprava telefonu k provozu Připojení základny Nejdříve připojte napájecí adaptér a poté zapojte telefonní zástrčku podle zobrazení níže a kabely vložte do drážek pro jejich uchycení. 1 2 Telefon je nyní připraven k použití! Nyní můžete telefonovat přímo na základně prostřednictvím funkce hlasitého telefonování. Záznamník je zapnutý se standardní ohlašovací zprávou. Základně je přiřazeno interní číslo 0 a interní název INT 0. Upozornění: Individuální nastavení základny (např. datum a čas) proveďte přes přenosnou část. Příprava přenosné části kprovozu 1 1 Spodní strana základny (výřez); nabíječka není zobrazena 2 Napájecí adaptér 230 V 3 Telefonní zástrčka s telefonním kabelem Nezapomeňte prosím: u Napájecí adaptér musí být vždy zapojen do zásuvky, protože telefon bez síťového připojení nefunguje. u Pokud budete dokupovat telefonní kabel v obchodě, dejte pozor na správné obsazení kontaktů konektoru telefonu. Správné obsazení kontaktů konektoru telefonu volné 2volné 3a 4b 5volné 6volné Vložení akumulátorů Pozor: Používejte pouze akumulátory s možností dobíjení doporučené společností Siemens na str. 65! V žádném případě nepoužívejte běžné baterie (bez možnosti dobíjení) ani jiné typy akumulátorů, to může vést k vážnému úrazu avěcným škodám. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterie nebo akumulátorů, akumulátory by mohly explodovat. Rovněž by se mohly vyskytnout poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje. Akumulátory vkládejte se správnou orientací (viz obrázek). Umístění pólů je vyznačeno uvnitř, případně na přihrádce na akumulátory. 7

9 Příprava telefonu k provozu Zavření krytu přihrádky na akumulátory Nasaďte kryt mírně posunutý směrem dolů a pak jej zatlačte nahoru, dokud nezaklapne. Otevření krytu přihrádky na akumulátory Pod horním zaoblením zatlačte na kryt akumulátorů a posuňte jej směrem dolů. Umístění přenosné části do nabíječky Informace k zapojení nabíječky a případné montáži na zeď najdete na konci tohoto návodu k použití. Přenosnou část postavte do nabíječky displejem směrem dopředu. Přenosná část je již z výroby přihlášena na základně. Na displeji je zobrazeno INT 1. Není tedy třeba provádět žádné další přihlášení. V případě, že je přesto třeba přenosnou část na základnu přihlásit, viz str. 46 K nabití akumulátorů nechte přenosnou část stát v nabíječce. Upozornění: Přenosná část smí být umístěna pouze do nabíječky, která je k tomuto účelu určena. Je-li přenosná část postavena v nabíječce, nabíjí se i v případě, že je vypnutá. Jestliže se přenosná část vypnula vdůsledku vybití akumulátorů, vložíte-li ji do nabíječky, automaticky se zapne. Otázky a odpovědi viz str. 63. První nabití a vybití akumulátorů Je-li přenosná část zapnutá, je nabíjení akumulátorů signalizováno blikajícím symbolem akumulátoru e v pravé horní části displeje. Během provozu ukazuje symbol akumulátoru stav nabití (str. 1). Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen tehdy, pokud se akumulátory nejdříve zcela nabijí a zcela vybijí. K tomu nechte přenosnou část stát nepřetržitě 8 hodin v nabíječce. Přenosná část nemusí být pro nabíjení zapnutá. Potom přenosnou část vyjměte znabíječky a postavte ji zpět až v okamžiku, kdy jsou akumulátory zcela vybité. Upozornění: Po prvním nabití a vybití můžete přenosnou část vrátit do nabíječky po každém hovoru. Nezapomeňte prosím: u Proces nabíjení a vybíjení zopakujte vždy, když vyjímáte akumulátory zpřenosné části a znovu je do ní vkládáte. u Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nijak nebezpečné. u Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje. Přenosná část je nyní připravena k použití! Nastavte datum a čas (str. 9), např. pro správnou informaci o čase příchozího volání. Upevnění opaskové spony Na přenosné části jsou asi ve výši displeje postranní otvory na opaskovou sponu. Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu přenosné části tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů na přenosné části. Jazýček opaskové spony musí směřovat kpřihrádce na akumulátory. 8

10 Obsluha přenosné části Přenosnou část zapnout/ vypnout a Stiskněte dlouze tlačítko zavěšení. Slyšíte potvrzovací tón. Blokování tlačítek aktivovat/ deaktivovat # Tlačítko s křížkem na přenosné části stiskněte dlouze. Slyšíte potvrzovací tón. Je-li blokování tlačítek zapnuté, na displeji se zobrazí symbol Ø. Pokud jste voláni, blokování tlačítek se automaticky vypne. Po skončení hovoru se opět zapne. Upozornění Zadané číslo tísňového volání (str. 57) lze volit i při zapnutém blokování tlačítek. Stisknete-li při zapnutém blokování tlačítek neúmyslně některé tlačítko, objeví se na displeji text upozornění. K vypnutí blokování tlačítek dlouze stiskněte # tlačítko s křížkem. Nastavení data a času Datum a čas telefonu nastavte na přenosné části. Pokud jste datum a čas ještě nenastavili, stiskněte dialogové tlačítko Cas pro otevření zadávacího pole. Ke změně času otevřete zadávací pole pomocí: v Ð Datum/cas Změňte zadání o více řádcích: Datum: Zadejte den, měsíc a rok jako 6-místné číslo. Cas: Hodiny a minuty zadejte jako 4-místné číslo, např. Q M 1 5 pro 7:15 hod. Ulozit Stiskněte dialogové tlačítko. Obsluha přenosné části Ovládací tlačítko V následujícím textu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoře, dole, vpravo, vlevo), kterou musíte v dané situaci stisknout (např. v pro stisknout na ovládacím tlačítku vpravo ). Ovládací tlačítko má různé funkce: V klidovém stavu přenosné části s Otevření telefonního seznamu. v Otevření hlavního menu. u Otevření seznamu interních účastníků. t Krátce stiskněte: nastavení vyzvánění přenosné části (str. 53). Dlouze stiskněte: zavedení hlasové volby (str. 23). V hlavním menu a zadávacích polích Ovládacím tlačítkem pohybujte kurzorem nahoru t, dolu s, doprava v nebo doleva u. V seznamech a podmenu t / s Listování nahoru/dolu po řádcích. v Otevření podmenu, příp. potvrzení volby. u Přechod o jednu úroveň zpět, příp. přerušení. 9

11 Obsluha přenosné části Během externího hovoru s v u t Otevření telefonního seznamu. Otevření menu. Zavedení interního zpětného dotazu. Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování. Dialogová tlačítka Funkce dialogových tlačítek se mění podle dané situace. Příklad: 1 Aktuální funkce dialogových tlačítek se zobrazují v dolním řádku displeje. 2 Dialogová tlačítka Nejdůležitější symboly na displeji: } Levé dialogové tlačítko, dokud není obsazeno nějakou zfunkcí (str.51). W Î Œ Ò Ó Ÿ } SMS Otevření hlavního menu nebo menu podle aktuální situace. Tlačítko mazání: mazání zadaných údajů po znacích zprava doleva. Návrat o jednu úroveň v menu výš, popř. zrušení procesu. Otevření seznamu ů. Otevření telefonní seznamu. Kopírování čísel do telefonního seznamu. Přepojení externího hovoru na záznamník. Otevření seznamu opakování volby. 1 2 Návrat do klidového stavu Návrat do klidového stavu z libovolného místa v menu probíhá takto: Stiskněte tlačítko zavěšení a dlouze. Nebo: Nemačkejte žádná tlačítka: displej se po dvou minutách automaticky přepne do klidového stavu. Změny, které nepotvrdíte nebo neuložíte stisknutím OK, Ano, Ulozit, Poslat nebo Ulozit zaznam OK, nebudou uloženy. Příklad obsahu displeje v klidovém stavu je znázorněn na str. 1. Ovládání pomocí menu Funkce telefonu se nabízejí prostřednictvím menu, které se skládá zněkolika úrovní. Hlavní menu (první úroveň menu) Hlavní menu otevřete v klidovém stavu přenosné části stisknutím tlačítka v. Funkce hlavního menu jsou na displeji zobrazeny jako barevné symboly. Přístup k funkci, tzn. otevření odpovídajícího podmenu (další úroveň menu): Pomocí ovládacího tlačítka nalistujte požadovanou funkci (q a r). V záhlaví displeje se zobrazí název funkce. Stiskněte dialogové tlačítko OK. Podmenu Funkce podmenu se zobrazí v podobě seznamu. Přístup k funkci: Pomocí ovládacího tlačítka q nalistujte požadovanou funkci astiskněte OK. 10

12 Informace k návodu Nebo: Zadejte příslušnou číselnou kombinaci (str. 71). Jestliže stisknete tlačítko zavěšení a jednou krátce, vrátíte se zpět na předchozí úroveň v menu, případně přerušíte proces. Oprava chybného zadání Chybné znaky v textu opravíte přechodem k chybnému zadání pomocí ovládacího tlačítka. Potom můžete: u pomocí X vymazat znak vlevo od kurzoru, u vložit znak vlevo od kurzoru, u při zadávání času a data atd. přepsat znak (bliká). Informace k návodu V tomto návodu k použití se používají určité symboly a způsoby zápisu, které jsou vysvětleny níže. Použité symboly Poslat zaznam / Poslat seznam (příklad) Vyberte jednu z nabízených funkcí menu. ~ Zadejte číslice nebo písmena. Ulozit Inverzně se zobrazují aktuální funkce dialogových tlačítek, které jsou nabízeny v dolním řádku displeje. Požadovanou funkci vyvoláte stisknutím pod ní se nacházejícího dialogového tlačítka. q Stiskněte ovládací tlačítko nahoře nebo dole: listování nahoru nebo dolu. r Stiskněte ovládací tlačítko vlevo nebo vpravo: např. výběr nastavení. c / Q / * atd. Stiskněte zobrazená tlačítka na přenosné části nebo základně. q Stiskněte tlačítko plus nebo minus na základně. Příklad zadání menu V návodu k použití jsou uvedeny kroky, které musíte provést k dosažení funkce, ve zkráceném zápisu. Tento způsob zápisu je vysvětlen dále na příkladu Nastavení barevného schématu displeje. Vrámečcích je vždy uvedeno, co musíte udělat. v Ð Displej V klidovém stavu přenosné části stiskněte ovládací tlačítko vpravo pro otevření hlavního menu. Ovládacím tlačítkem vyberte symbol Ð - ovládací tlačítko stiskněte vpravo, vlevo, nahoře nebo dole. V záhlaví displeje se zobrazí Nastaveni. Stisknutím dialogového tlačítka OK potvrďte funkci Nastaveni. Zobrazí se podmenu Nastaveni. Ovládací tlačítko stiskněte tolikrát, dokud není vybrána funkce menu Displej. Stisknutím dialogového tlačítka OK potvrďte volbu. Barva displeje Vyberte a stiskněte OK. Ovládací tlačítko stiskněte tolikrát, dokud není vybrána Barva displeje jako funkce menu. Stisknutím dialogového tlačítka OK potvrďte volbu. 11

13 Informace k návodu s Vyberte barevné schéma astiskněte OK ( =aktuální barva). Ovládací tlačítko stiskněte nahoře nebo dole a vyberte barevné schéma. Stisknutím dialogového tlačítka OK potvrďte volbu. Vybrané barevné schéma je označeno zaškrtnutím. a Dlouze stiskněte (klidový stav). Stiskněte dlouze tlačítko zavěšení, přenosná část se vrátí do klidového stavu. Příklad zadání o více řádcích V mnoha situacích můžete na více řádcích jednoho zobrazení změnit nastavení nebo zadávat data. Zadání o více řádcích je v tomto návodu k obsluze zobrazeno ve zkráceném zápisu. Tento způsob zápisu je vysvětlen dále na příkladu Uložení termínů. V rámečcích je vždy uvedeno, co musíte udělat. Vidíte následující zobrazení: Termin: f Zap. g Datum: Cas: 11:11 Text: Termin Î Ulozit Termin: Zap. nebo zvolte Vyp. Stiskněte ovládací tlačítko (r) vpravo nebo vlevo, vyberete Zap. nebo Vyp. Datum: Den/měsíc zadejte jako 4-místné číslo. Stiskněte tlačítko s k přechodu na další řádek. Druhý řádek je označen pomocí [ ] jako aktivní. Zadejte datum číselnými tlačítky. Cas: Hodiny/minuty zadejte jako 4-místné číslo. Stiskněte tlačítko s. Třetí řádek je označen pomocí [ ] jako aktivní. Zadejte čas číselnými tlačítky. Text: Stiskněte dialogové tlačítko Zmenit. Zadejte text (max. 32 míst) a stiskněte OK. Stiskněte tlačítko s. Čtvrtý řádek je označen pomocí < > jako aktivní. Stiskněte dialogové tlačítko Zmenit pro otevření zadávacího pole. Zadejte text (str. 69). Stiskněte dialogové tlačítko OK. Uložte změny. Zobrazí se symbol ¼. Změny můžete podle situace ukládat dvojím způsobem. Stiskněte dialogové tlačítko Ulozit. Nebo: Stiskněte tlačítko v. Pomocí q Ulozit zaznam vyberte a stiskněte OK. Pokaždé poté dlouze stiskněte tlačítko a. Přenosná část se přepne do klidového stavu a zobrazí se symbol ¼. 12

14 Telefonování na přenosné části Telefonování na přenosné části Externí volání Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě. ~c Zadejte telefonní číslo astiskněte tlačítko vyzvednutí. Nebo: c~ Tlačítko vyzvednutí c dlouze stiskněte a potom zadejte číslo. Stisknutím tlačítka zavěšení a můžete volbu čísla přerušit. Upozornění: Volba pomocí telefonního seznamu, seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) (str. 1, str. 20) nebo seznamu opakování volby (str. 10, str. 24) ušetří opakované zadávání čísel a předvoleb provozovatele sítě ( čísla Call-by-Call ). Můžete obsadit tlačítka čísly položek telefonního seznamu (str. 51). Hlasovou volbou můžete čísla vytáčet vyslovením jména. (str. 22). Interní volání Hovory mezi přenosnými částmi přihlášenými k téže základně jsou zdarma. Volání určité přenosné části/základně u Zaveďte interního volání. ~ Zadejte číslo přenosné části nebo 0 pro základnu. Nebo: u Zaveďte interního volání. s Vyberte přenosnou část. c Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Volání všech přenosných částí a základny současně ( Hromadné volání ) u Zaveďte interního volání. * Stiskněte tlačítko shvězdičkou. Jsou volány všechny přenosné části azákladny. Ukončení hovoru a Stiskněte tlačítko zavěšení. Přijetí volání Příchozí hovor se na přenosné části signalizuje trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka hlasitého telefonování d. K přijetí volání máte následující možnosti: Stiskněte tlačítko vyzvednutí c. Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování d. Stiskněte dialogové tlačítko Ÿ kpřepojení hovoru na hlasový záznamník (str. 41). Pokud se přenosná část nachází nabíječce a je zapnuta funkce Aut.prijem vol. (str. 53), přijme přenosná část volání automaticky, jakmile ji vyjmete z nabíječky. Pokud vyzvánění ruší, stiskněte dialogové tlačítko VyzvVyp. Volání můžete přijmout ještě po celou dobu, po kterou je zobrazeno na displeji. Přenos telefonního čísla Při volání se zobrazí na displeji telefonní číslo volajícího, jsou-li splněny tyto podmínky: u Váš provozovatel sítě podporuje služby CLIP, CLI. CLI (Calling Line Identification): Číslo volajícího se přenáší CLIP (Calling Line Identification Presentation): číslo volajícího se zobrazuje 13

15 Telefonování na přenosné části u Zažádali jste u svého provozovatele sítě o službu CLIP. u Volající aktivoval u provozovatele sítě službu CLI. Zobrazení hovoru při službě CLIP/CLI Je-li číslo volajícího uloženo ve vašem telefonním seznamu, uvidíte jméno přiřazené k tomuto zánamu. Å Ÿ VyzvVyp 1Symbol zvonění 2 Číslo nebo jméno volajícího Namísto čísla se zobrazí: u Externi volani, když se žádné číslo nepřenáší. u Anonymni vol., když volající potlačí přenos telefonního čísla (str. 19). u Nezname volani, když volající přenos telefonního čísla nevyužívá. Přijetí/odmítnutí druhého hovoru Pokud vám v průběhu interního hovoru volá externí účastník, zazní upozornění (krátký tón). Při přenosu čísla se na displeji zobrazuje číslo volajícího. Přerušení interního volání, přijetí externího: Prijmout Stiskněte dialogové tlačítko. Interní hovor je ukončen. Jste spojeni s externím volajícím. Odmítnutí externího volání Odmitn. Stiskněte dialogové tlačítko. Tón čekajícího volání se vypne. Zůstáváte spojeni s interním účastníkem. Upozorňovací tón je ještě slyšet na dalších přihlášených přenosných částech a na základně. 1 2 Přepojení hovoru Externí hovor můžete přepojit na jinou přenosnou část nebo na základnu (spojit). u Otevřete seznam interních účastníků. Externí účastník slyší při čekání melodii. s Vyberte interního účastníka nebo Na vsechny a stiskněte OK. Po ohlášení interního účastníka: Případně ohlaste externí hovor. a Stiskněte tlačítko zavěšení. Externí hovor je předán druhému internímu účastníkovi. Pokud se interní účastník nehlásí nebo je obsazeno, stiskněte dialogové tlačítko Ukoncit pro návrat do externího hovoru. Během přepojování můžete také stisknout tlačítko zavěšení a ještě předtím, něž interní účastník hovor přijme. Pokud se potom interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, vrací se volání automaticky zpět k vám (na displeji je Vracene volani). Interní zpětný dotaz Během telefonátu s externím účastníkem můžete současně zavolat interního účastníka a položit mu zpětný dotaz. u Otevřete seznam interních účastníků. Externí účastník slyší při čekání melodii. s Vyberte interního účastníka astiskněte OK. Ukončení zpětného dotazu Ukoncit Stiskněte dialogové tlačítko. Jste znovu spojeni s externím účastníkem. 14

16 Telefonování na přenosné části Připojení interního účastníka k externímu hovoru Předpoklad: funkce Int.priposlech je zapnutá (str. 59). Vedete externí hovor. Interní účastník se ktomuto hovoru může připojit a může se účastnit rozhovoru. Připojení je signalizováno u všech partnerů hovoru signálním tónem. Interní připojení Linka je obsazena externím hovorem. Na displeji se zobrazuje odpovídající upozornění. Chcete se připojit ke stávajícímu externímu hovoru. c Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí. Jste připojeni k hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón. V této době se na displeji této přenosné části nezobrazují žádná oznámení zpráv a z této přenosné části nelze ani vytáčet. Ukončení připojení a Stiskněte tlačítko zavěšení. Všichni účastníci slyší signální tón. Stiskne-li první interní účastník tlačítko zavěšení a, zůstává spojení mezi dodatečně připojeným interním účastníkem a externím účastníkem zachováno. Hlasité telefonování Při hlasitém telefonování nepřidržujte přenosnou část u ucha, ale položte ji např. před sebe na stůl. Tak se mohou hovoru účastnit i jiní. Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování Zapnutí během volby ~d Zadejte telefonní číslo astiskněte tlačítko hlasitého telefonování. Chcete-li nechat někoho naslouchat, měli byste předem informovat svého telefonního partnera. Přepínání mezi sluchátkem a hlasitým telefonováním d Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování. Během hovoru a při poslechu hlasového záznamníku zapínejte nebo vypínejte hlasité telefonování. Chcete-li přenosnou část postavit během hovoru do základny: Při vkládání podržte tlačítko hlasitého telefonování d stisknuté. Změna nastavení hlasitosti viz str. 53. Vypnutí mikrofonu Během externího hovoru lze vypnout mikrofon přenosné části. Váš partner potom slyší melodii při čekání. u Stiskněte ovládací tlačítka vlevo, mikrofon přenosné části se vypne. Stiskněte dialogové tlačítko pro opětovné zapnutí mikrofonu. 15

17 Telefonování na základně Telefonování na základně Základna je vybavena funkcí hlasitého telefonování, pomocí které můžete interně a externě telefonovat. Externí volání ~czadejte telefonní číslo astiskněte tlačítko vyzvednutí. Nebo: c~ Tlačítko vyzvednutí stiskněte c dlouze a potom zadejte číslo. Stisknutím tlačítka zavěšení a můžete volbu čísla přerušit. Upozornění: Volba pomocí telefonního seznamu nebo seznamů opakování volby a volajících (str. 18) ušetří opakované vyťukávání čísel. Interní volání Volání určité přenosné části l Zaveďte interní volání. t Vyberte přenosnou část. c Stiskněte tlačítko vyzvednutí Můžete také stisknout l a zadat číslo přenosné části. Volání všech přenosných částí ( hromadné volání ) l Zaveďte interní volání. * Stiskněte tlačítko shvězdičkou. Jsou volány všechny přenosné části. Ukončení hovoru a Stiskněte tlačítko zavěšení. Přijetí volání Stiskněte tlačítko vyzvednutí c, volání přijmete. Upozornění: Zobrazení externího volání na displeji základny odpovídá u funkcí CLIP/CLI zobrazení na displeji přenosné části (str. 13). Přijetí druhého volání Pokud vám v průběhu interního hovoru volá externí účastník, zazní upozornění (krátký tón). Při přenosu telefonního čísla se na displeji zobrazuje číslo volajícího. a Ukončete interní hovor. Externí volání je signalizováno. c Přijměte externí volání. Jestliže neukončíte interní hovor a externí hovor nepřijme žádná přenosná část, uslyšíte upozorňovací tón čekajícího volání tak dlouho, dokud volající nezavěsí. Přepojení hovoru Externí hovor můžete přepojit na přenosnou část (spojit). l Otevřete seznam přenosných částí. Externí účastník slyší při čekání melodii. t Vyberte přenosnou část nebo Na vsechny a stiskněte c. Po ohlášení interního účastníka: Případně ohlaste externí hovor. a Stiskněte tlačítko zavěšení. Externí hovor je přepojen na jinou přenosnou část. Pokud se interní účastník nehlásí nebo je obsazeno, stiskněte tlačítko l pro návrat do externího hovoru. Během přepojování můžete také stisknout tlačítko zavěšení a ještě předtím, něž interní účastník hovor přijme. 16

18 Telefonování na základně Pokud se potom interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, vrací se volání automaticky zpět k vám (na displeji je Vracene volani). Přepojení hovoru na libovolnou přenosnou část l Stiskněte dlouze tlačítko. Externí účastník slyší při čekání melodii. Vaše spojení s externím hovorem se přeruší. Volání je signalizováno na všech přenosných částech. Externí účastník bude spojen s první přenosnou částí, která hovor přijme. Nepřijme-li volání žádný z interních účastníků, vrací se volání automaticky zpět k vám (na displeji je Vracene volani). Interní zpětný dotaz Během telefonátu s externím účastníkem můžete současně zavolat interního účastníka a položit mu zpětný dotaz. l Otevřete seznam přenosných částí. Externí účastník slyší při čekání melodii. t Vyberte přenosnou část. c Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Ukončení zpětného dotazu Přenosná část volání nepřijímá nebo ukončila interní spojení. l Stiskněte znovu tlačítko. Jste znovu spojeni s externím účastníkem. Připojení k externímu hovoru Předpoklad: funkce Int.priposlech je zapnutá (str. 59). Přenosná část vede externí hovor. c Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí. Jste připojeni k hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón. Ukončení připojení a Stiskněte tlačítko zavěšení. Všichni účastníci slyší signální tón. Je-li na přenosné části stisknuto tlačítko zavěšení a, zůstává spojení mezi základnou a externím účastníkem zachováno. Vypnutí mikrofonu základny Během externího hovoru lze vypnout mikrofon základny. Váš partner potom slyší melodii při čekání. l Stiskněte tlačítko, mikrofon přenosné části se vypne. Stiskněte tlačítko zavěšení a pro opětovné zapnutí mikrofonu. Použití telefonního a dalších seznamů Na základně jsou k dispozici: u Telefonní seznam základny, ve kterém lze uložit až 200 položek. u Seznam opakování volby s 10 čísly naposledy volenými ze základny. Poslední volené číslo stojí na začátku seznamu. u Seznam volajících (str. 25). Nastavení typu seznamu proveďte na přenosné části. K položkám seznamů viz str

19 Telefonování na základně Převzetí položky do telefonního seznamu Vytvořte položky telefonního seznamu v přenosné části a odešlete je jednotlivě nebo jako celý telefonní seznam přenosné části na základnu (str. 21). S každou položkou se přenese jméno a číslo. Po ukončení přenosu na zzákladnu se zobrazí, kolik položek bylo přijato. Nezapomeňte prosím: u Přenesené položky budou připojeny do telefonního seznamu základny. Již existující položky s identickými čísly nebudou přepsány. u Je-li telefonní seznam základny plný, musíte smazat položky na základě (str. 18) a přenos zopakovat. u Jestliže po přenosu smažete nebo upravíte položku v přenosné části, neprojeví se to v položce základny. Volba z telefonního a ostatních seznamů h / c / j Otevřete telefonní seznam, seznam opakování volby nebo seznam volajících. Zobrazí se první položka. q Vyberte položku. c Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Pro vybrání položky telefonního seznamu také můžete zadat první písmeno jména apřípadným stisknutím tlačítka plus/ minus q dolistovat až k položce. Smazání telefonního seznamu/položky seznamu h / c / j Otevřete telefonní seznam, seznam opakování volby nebo seznam volajících. q Vyberte položku. k Stiskněte tlačítko. Položka se smaže. Opuštění telefonního seznamu/ ostatních seznamů Stiskněte tlačítko zavěšení a. Změna hlasitosti reproduktoru a vyzvánění Změna hlasitosti vyzvánění Předpoklad: na základně je signalizováno volání. q Nastavte hlasitost ( - = tišší, + = hlasitější). Upozornění: Nastavení hlasitosti a melodie vyzvánění přes přenosnou část viz str. 58. Změna hlasitosti volání Během hovoru nebo přehrávání zpráv: q Nastavte hlasitost ( - = tišší, + = hlasitější). Zapnutí/vypnutí vyzvánění Stiskněte dlouze tlačítko * pro trvalé vypnutí resp. zapnutí vyzvánění. Je-li vyzvánění vypnuté, vidíte na displeji symbol Ú. Zobrazení nových zpráv Nové záznamy v seznamu volajících a nové zprávy jsou zobrazeny na displeji v klidovém stavu základny (str. 24). 18

20 Síťové služby Síťové služby Síťové služby jsou funkce poskytované provozovatelem sítě. Služby si musíte vyžádat u provozovatele sítě. S případnými problémy se obraťte na provozovatele sítě. Následující nastavení můžete provádět na přenosné části Gigaset S44. Nastavení funkcí pro příští volání Máte následující možnosti: v ê Potlacit cislo ~ Zadejte číslo. c Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Nastavení funkcí pro všechny následující hovory Pokud dokončíte jeden z následujících postupů, je odeslán kód. Po potvrzení z telefonní sítě stiskněte tlačítko zavěšení a. Následující funkce můžete nastavit přes přenosnou část. Obecné přepojení hovoru v ê Vsechna volani Presmerovani Změňte zadání o více řádcích: Kdy: Ihned Tel.c.: Stiskněte dialogové tlačítko Zmenit. Zadejte číslo, na které má být hovor přepojen, a stiskněte MENU Ulozit zaznam OK. Stav: Přepojení hovoru zapněte/vypněte. Stiskněte dialogové tlačítko Poslat. Selektivní přepojení hovoru v ê Vsechna volani Presmerovani Vybrana Nastaveni Změňte zadání o více řádcích: Tel.c.: Stiskněte dialogové tlačítko Zmenit. Zadejte číslo, na které má být hovor přepojen, a stiskněte MENU Ulozit zaznam OK. Stav: Přepojení hovoru zapněte/vypněte. Stiskněte dialogové tlačítko Poslat. Zapnutí a vypnutí druhého volání v ê Vsechna volani Cekajici volani Stav: Poslat Zapněte/vypněte. Stiskněte dialogové tlačítko. Funkce během hovoru Zpětný dotaz Během hovoru: Zp.dotaz Stiskněte dialogové tlačítko. ~ Zadejte číslo. Máte následující možnosti: u Konference: Stiskněte dialogové tlačítko Konfer.. Ukončení konference (střídání): Individ. stiskněte. u Ukončení hovoru s oběma účastníky: Stiskněte tlačítko zavěšení a. Odmítnutí druhého volání v Odmitn. 2.volani 19

21 Použití telefonního a ostatních seznamů na přenosné části Použití telefonního a ostatních seznamů na přenosné části Na přenosné části jsou k dispozici: u telefonní seznam, u seznam zkrácené volby (Call-by-Call), u seznam ů, u seznam opakování volby, u seznam SMS, u seznam volajících, u seznam záznamníku. V telefonním seznamu, seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) a seznamu ů lze celkem uložit nejvýše 200 položek (počet závisí na velikosti jednotlivých položek). Telefonní seznam, seznam ů a seznam zkrácené volby (Call-by-Call) sestavujete individuálně pro svou přenosnou část. Seznamy/položky však lze zaslat ostatním přenosným částem/ základně (str. 21). Telefonní seznam/seznam zkrácené volby (Call-by-Call) V telefonním seznamu uložte čísla apříslušná jména. Telefonní seznam v klidovém stavu otevřete tlačítkem s. V seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) uložte předvolby provozovatelů sítí (tzv. čísla Call-by-Call ). Seznam zkrácené volby (Call-by-Call) otevřete tlačítkem C. Délka položek Číslo: max. 32 číslic Jméno: max. 16 znaků Upozornění: K rychlému přístupu k číslu z telefonního seznamu nebo seznamu zkrácené volby (Callby-Call) můžete číslo přiřadit určitému tlačítku (str. 51). Uložení čísla do telefonního seznamu s Novy zaznam Změňte zadání o více řádcích: Cislo: Vložte číslo. Jmeno: Zadejte jméno. Vyroci: Případně zadejte výročí (str. 22). Uložte změny. Je-li telefon připojený na telefonní ústřednu, podívejte se na str. 61. Uložení čísla do seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) C Novy zaznam Změňte zadání o více řádcích: Cislo: Vložte číslo. Jmeno: Zadejte jméno. Uložte změny. Výběr položky z telefonního seznamu/ seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) s / C Otevřete telefonní seznam nebo seznam zkrácené volby (Call-by-Call). Máte následující možnosti: u Pomocí s listujte k požadované položce, až se vybere hledané jméno. u Zadejte první znaky jména (max. 10), případně listujte k položce pomocí s. 20

22 Použití telefonního a ostatních seznamů na přenosné části Volba pomocí telefonního seznamu/ seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) s / C s (zvolte položku) c Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se vytočí. Správa položek telefonní seznamu/ seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) s / C s (zvolte položku) Náhled položky Zobraz. Stiskněte dialogové tlačítko. Položka se zobrazí. Zpět pomocí OK. Změna položky Zobraz. Zmenit Stiskněte postupně dialogová tlačítka. Proveďte změny a uložte. Využití dalších funkcí s / C s (zvolte položku) v (otevřete manu) Pomocí q lze volit následující funkce: Pouzit cislo Změnit nebo doplnit uložené číslo. Potom číslo volit nebo vyvolat další funkce stiskem. Zmenit zaznam Změnit vybranou položku. Smazat zaznam Smazat vybranou položku. Zaznam jako VIP (pouze telefonní seznam) Položku v telefonním seznamu označit jako VIP (Very Important Person - velmi důležitá osoba) a přidělit jí určitou melodii vyzvánění. Volání VIP pak poznáte podle melodie vyzvánění. Předpoklad: telefonní číslo bylo přeneseno (str. 13). Nahrat vzorek (pouze telefonní seznam) Namluvit jméno vybrané položky a uložit ho jako hlasový vzor (str. 23). Vyslechnout vzor Přehrát hlasový vzor (str. 23). Smazat vzorek Smazat hlasový vzor (str. 23). Poslat zaznam Odeslat jednotlivou položku do přenosné části (str. 21). Smazat seznam Všechny položky v telefonním seznamu nebo v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) smazat. Poslat seznam Odeslat kompletní seznam na přenosnou část (str. 21). Volna pamet Zobrazit počet zbývajících volných položek v telefonním seznamu, seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) (str. 20) a seznamu ů (str. 23). Přenos telefonního seznamu/seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) do jiné přenosné části Můžete: u Odeslat položky telefonního seznamu do základně. u Odeslat položky telefonního seznamu resp. seznamu zkrácené volby (Call-by- Call) do jiné přenosné části. Předpoklad: druhá přenosná část je přihlášena ke stejné základně amůže odesílat a přijímat položky telefonního seznamu. s / C s (zvolte položku) v (otevřete menu) Poslat zaznam / Poslat seznam ~ Zadejte interní číslo přijímací přenosné části resp. základny a stiskněte OK. Vidíte Odesila zaznam. Ano / Ne Stiskněte dialogové tlačítko. Úspěšný přenos dat je na přenosné části příjemce signalizován hlášením a potvrzovacím tónem. 21

23 Použití telefonního a ostatních seznamů na přenosné části Nezapomeňte prosím: u Položky se shodnými čísly se u příjemce nepřepisují. u Přenos se přeruší, jestliže telefon zazvoní nebo je-li paměť příjemce plná. Převzetí zobrazeného čísla do telefonního seznamu. Do telefonního seznamu můžete převzít ta čísla, která se zobrazí v některém seznamu, např. v seznamu volajících nebo seznamu opakování volby, v SMS zprávě nebo během hovoru. Zobrazí se číslo: v Poslat do tel.s. Doplňte položku, viz str. 20. Během převzetí čísla ze seznamu hlasového záznamníku se přeruší přehrávání zpráv. Převzetí čísla z telefonního seznamu V mnoha situacích můžete otevřít telefonní seznam, např. k převzetí čísla. Přenosná část nemusí být v klidovém stavu. Podle situace otevřete telefonní seznam pomocí s nebo Ò nebo Telefon.seznam. q Vyberte položku (str. 20). Uložení výročí do telefonního seznamu Ke každému číslu v telefonním seznamu lze uložit datum výročí a čas, ve který má být upozorněno na výročí upozorňovacím zvoněním. s s (vyberte položku; str. 20) Zobraz. Zmenit Stiskněte postupně dialogová tlačítka. s Přejděte na řádek Vyroci:. Zmenit Stiskněte dialogové tlačítko. Změňte zadání o více řádcích: Datum: Den/měsíc zadejte na jako 4-místné číslo. Cas: Hodinu/minutu upozorňovacího zvonění zadejte jako 4-místné číslo. Signal: Vyberte typ signalizace a stiskněte OK. Uložte změny (str. 12). Upozornění: Pro upozorňovací zvonění je nezbytné zadat čas. Jestliže jste zvolili optickou signalizaci, pak není zadání času nutné a to se nastaví automaticky na 00:00. Smazání výročí s s (vyberte položku; str. 20) s Přejděte na řádek Vyroci:. Zmenit Smazat Ulozit Stiskněte postupně dialogová tlačítka. Upozorňovací zvonění o výročí Upozorňovací zvonění je na přenosné části signalizováno vybraným vyzváněním. VyzvVyp Hlasová volba Stisknutím dialogového tlačítka ukončíte upozorňovací zvonění. Čísla z telefonního seznamu můžete zvolit vyslovením jména. Aby vás telefon rozeznal, musíte pro každé jméno nahrát hlasový vzor, tj. vyslovit hlasitě jméno do přenosné části a uložit je. Pokud jste nahráli hlasový vzor, můžete telefon nastavit tak, že místo vyzvánění příchozího externího volání telefon oznámí odpovídající jméno volajícího, (str. 53). Pro celkem 30 položek telefonního seznamu můžete uložit hlasový vzor. Položky s hlasovým vzorem jsou označeny. 22

24 Použití telefonního a ostatních seznamů na přenosné části Nahrání hlasového vzoru Hlasový vzor nahrávejte v tichém prostředí. Odstup od přenosné části by měl být asi 25 cm. Hlasový vzor může mít délku 1,5 sekundy. Upozornění: Pokud hlasovou volbu používáte převážně se sadou k hlasitému telefonování, je výhodnější hlasový vzor nahrát přes sadu k hlasitému telefonování. s s (vyberte položku; str. 20) v Otevřete menu. Nahrat vzorek Vyberte. OK Stisknutím dialogového tlačítko a spusťte nahrávání. Zazní krátký signál. Na displeji se objeví odpovídající výzva. Vyslovte jméno. Po výzvě na displeji a dalším signálním tónu jméno zopakujte. Pokud se obě hlasové nahrávky liší, jste vyzváni ke zopakování zadání. Upozornění: Pokud místo v paměti pro nový hlasový vzor nestačí, objeví se na displeji upozornění. Telefon se automaticky vrátí k telefonnímu seznamu. Jeden hlasový vzor smažte a znovu vyberte Nahrat vzorek. Ke změně hlasového vzoru musíte vzor smazat (str. 23) a nově nahrát. Volba hlasem t Dlouze stiskněte. Po signální tónu vyslovte jméno. Pokud jméno souhlasí s uloženým hlasovým vzorem, zopakuje se. Číslo se vytočí. Poslech hlasového vzoru s s (vyberte položku pomocí ) v Otevřete menu. Vyslechnout vzor Vyberte a stiskněte OK. Hlasový vzor se v režimu hlasitého telefonování přehraje. a Dlouze stiskněte (klidový stav). Smazání hlasového vzoru s s (vyberte položku pomocí ) v Otevřete menu. Smazat vzorek Vyberte a stiskněte OK. a Dlouze stiskněte (klidový stav). Položka telefonního seznamu se uchová. Seznam ů V seznamu ů lze ukládat ové adresy (pro SMS zprávy na ). Uložení nové ové adresy s Otevřete telefonní seznam. < -adresar> Vyberte a stiskněte OK. Novy zaznam Vyberte a stiskněte OK. ~ Zadejte ovou adresu (max. 60 znaků). Uložte (str. 12). Při zadávání můžete pomocí otevřít menu a využít následující funkce: Vlozit?.? / Vložení tečky nebo Správa ových adres s < -adresar> s (vyberte položku; str. 20) Náhled položky Zobraz. Stiskněte dialogové tlačítko. Položka se zobrazí. Zpět pomocí OK. Změna položky Zobraz. Zmenit Stiskněte postupně dialogová tlačítka. Proveďte a uložte změny (str. 12). 23

25 Použití telefonního a ostatních seznamů na přenosné části Využití dalších funkcí s < -adresar> s (vyberte položku; str. 20) v (otevřete menu) Stejně jako v telefonním seznamu (str. 21) můžete pomocí s volit následující funkce: Zmenit zaznam Smazat zaznam Smazat seznam Seznam opakování volby V seznamu opakování volby je uloženo deset telefonních čísel naposledy volených z dané přenosné části (max. 32 číslic). Je-li určité číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno. Ruční opakování volby c s c Tlačítko stiskněte krátce. Zvolte položku. Stiskněte znovu tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se vytočí. Při zobrazení jména můžete pomocí dialogového tlačítka Zobraz. zobrazit příslušné číslo. Správa položek seznamu opakování volby c Tlačítko stiskněte krátce. s Zvolte položku. v Otevřete menu. Pomocí q lze volit následující funkce: Autom.opak.volby Číslo se automaticky vytáčí v pevně stanovených intervalech (nejmenší interval každých 50 sekund). Přitom bliká tlačítko hlasitého telefonování, hlasitý příposlech je zapnutý. Po ohlášení účastníka: stiskněte tlačítko vyzvednutí c. Funkce je ukončená. Účastník se nehlásí: volání se přeruší asi po 30 sekundách. Po stisknutí jakéhokoliv tlačítka nebo deseti neúspěšných pokusech se funkce ukončí. Pouzit cislo (jako v telefonním seznamu, str. 21) Poslat do tel.s. Převzít položku do telefonního seznamu (str. 22). Smazat zaznam (jako v telefonním seznamu, str. 21) Smazat seznam (jako v telefonním seznamu, str. 21) Vyvolání seznamů pomocí tlačítka zpráv Pomocí tlačítka zpráv f vyvoláte tyto funkce: u Seznam SMS Pokud je zřízeno více poštovních schránek (str. 33), zobrazí se více seznamů. u Seznam záznamníku resp. seznam zpráv aktivovaných hlasových schránek (str. 38) u Memobox Podporuje-li provozovatel sítě tuto funkci a Memobox je přiřazen zkrácené volbě (str. 45). u Seznam volajících Jakmile do seznamu přibude nová položka, zazní upozorňovací tón. Tlačítko f bliká. Nová zpráva se v klidovém stavu zobrazí na displeji symbolem: Symbol Nová zpráva Ã... v seznamu záznamníku nebo hlasové schránce Memobox Á... v seznamu volajících À... v seznamu SMS 24

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

C300 HH C300. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C300 HH C300. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C300 HH C300 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Gigaset C470 IP / C475 IP. Gigaset

Gigaset C470 IP / C475 IP. Gigaset s Gigaset C470 IP / C475 IP Gigaset Stručný přehled sluchátko Stručný přehled sluchátko 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½Ã V INT 1 15.01.08 09:45 INT SMS 1 2 Tlačítka sluchátka 1 Displej v klidovém stavu

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

HiPath 3000, HiPath 500

HiPath 3000, HiPath 500 HiPath 3000, HiPath 500 Gigaset M2 professional Gigaset M2 Ex professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Toto zařízení je určeno pro průmyslové použití. Před uvedením do provozu si přečtěte

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

A300. Mobilní telefon. Návod k použití

A300. Mobilní telefon. Návod k použití A300 Mobilní telefon Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu. Bezpečnostní pokyny Nezapínejte a nepoužívejte

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Parrot MK6000 ČESKY 2

Parrot MK6000 ČESKY 2 27 ČESKY Obsah ÚVODEM... p 29 OBSAH BALENÍ... p 29 PRVNÍ POUŽITÍ... p 29 Instalace soupravy MK6000... p 29 Popis soupravy MK6000... p 32 Připojení telefonu/pda Bluetooth... p 33 FUNKCE... p 33 Telefonování...

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více