INFORMACE O STUDIU OBORŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O STUDIU OBORŮ"

Transkript

1 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Purkyňova 97, Brno INFORMACE O STUDIU OBORŮ SOCIÁLNÍ ČINNOST / ELEKTROTECHNIKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE / PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE A NABÍZENÉ OBORY... 5 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE... 6 SOUTĚŽE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM... 7 STUDIJNÍ OBORY Informační technologie M/ Sociální činnost M/ Ekonomika a podnikání M/ Průmyslová ekologie M/ Mechanik elektrotechnik L/ Elektrotechnika M/01 (Slaboproudá elektrotechnika) Elektrotechnika M/01 (Silnoproudá elektrotechnika) UČEBNÍ OBORY Elektrikář H/ Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/ PŘÍKLAD OTÁZEK Z TESTU VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY CO DÁLE NABÍZÍME Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Purkyňova 97, Brno 3

3 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ INFORMACE A NABÍZENÉ OBORY Vážení mladí přátelé a uchazeči o studium na naší škole, dostáváte do rukou informační materiál, který Vám přibližuje naši školu, její prostředí a studijní nabídku a bude Vám pomocníkem při rozhodování o studiu. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno je státní škola s bezplatným studiem. V současné době patří mezi největší a nejvýznamnější brněnské školy. Škola prošla během své existence několika transformacemi a slučováním s jinými školami, jehož výsledkem je současná jasná profilace do tří oblastí vzdělávání. Jsou to: informační technologie elektrotechnika sociální činnost (sociálně správní činnost), a to v devíti studijních či učebních oborech. Ve všech těchto vzdělávacích oblastech disponuje škola velmi dobrým odborným zázemím, tvořeným kvalifikovanými učiteli a moderními odbornými učebnami. Žáci školy se pravidelně umisťují na předních místech v odborných i tělovýchovných soutěžích a vyjíždějí do zahraničí na jazykové kurzy, letní výcvikové kurzy do Chorvatska a základní lyžařský výcvik. Doporučuji Vám využít nabízené dny otevřených dveří k prohlídce školy, aby jste mohli posoudit úroveň a vybavení naší školy. Budeme rádi, když si vyberete některý z našich nabízených studijních nebo učebních oborů. ředitel školy Ing. Antonín Doušek, Ph.D. Studijní obory INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠVP: Informační technologie SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠVP: Sociálněsprávní činnost EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP: Ekonomika a podnikání PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE ŠVP: Průmyslová ekologie MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠVP: Elektrotechnik pro výpočetní techniku ELEKTROTECHNIKA ŠVP: Slaboproudá elektrotechnika ELEKTROTECHNIKA ŠVP: Silnoproudá elektrotechnika Učební obory ELEKTRIKÁŘ ŠVP: Elektrikář ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE ŠVP: Elektromechanik pro výpočetní a zabezpečovací techniku ZŘIZOVATEL ŠKOLY Jihomoravský kraj (studium je bezplatné) KONTAKT Purkyňova 97, Brno, tel.: fax: , KONTAKTNÍ OSOBA PaedDr. Jaroslava Bělková, zástupkyně ředitele tel.: , mobil:

4 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE SOUTĚŽE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM POSKYTUJEME bezbariérový přístup pro tělesně handicapované žáky připojení WIFI v celé budově školy MŮŽETE ZÍSKAT Program integrace studium se specifickými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie) řidičské oprávnění certifikát CISCO (celosvětová uznávaná certifikace, vzdělání v oblasti projektování, návrhu, budování a správy lokálních počítačových sítí) státní zkoušku z psaní na klávesnici zkoušku z vyhl. 50/1978 Sb. Europass (transparentnost kvalifikací a mobilita pracovníků na evropském pracovním trhu) členství v programu Microsoft MSDN academic aliance certifikát Autodesk Academia DALŠÍ VÝHODY Jsme držitelem čestného názvu Fakultní škola pedagogické fakulty MU. Máme statut cvičné školy Mendelovy univerzity v Brně. Spolupracujeme s VUT Brno Jsme garanty iniciativy a soutěže České ručičky v oboru silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky SIPVZ škola je informačním centrem Státní informační politiky ve vzdělávání. M.R.K.E.V. jsme součástí sítě pro metodiku a realizaci komplexní ekologické výchovy. CISCO SYSTEMS vlastníme certifikát CISCO SYSTEMS rovněž jsme i školicím střediskem. Pořádáme soutěže pro žáky 9. tříd základních škol, v nichž mohou projevit zájem a znalosti z vybraného oboru. Úspěšným řešitelům soutěží vystavíme certifikát, který mohou uplatnit v přijímacím řízení. Aktuální informace o pořádaných soutěžích naleznete na našich webových stránkách. 6 7

5 STUDIJNÍ OBORY Informační technologie M/01 OD 3. ROČNÍKU PROBÍHÁ VÝUKA VE 4 ZAMĚŘENÍCH (výběr zaměření ve 2. ročníku) Počítačové sítě Programování a databáze Počítačová grafika a internetové aplikace Monitoring a řízení technologických procesů 4 roky, denní studium maturitní zkouška Obor připravuje žáky pro využití v široké oblasti informačních technologií, např. pro správu počítačových sítí, tvorbu webových aplikací, programování a automatizaci. montáž, opravy a údržba PC návrh a správa počítačových sítí a prostředků IT tvorba internetových stránek, práce s grafickým materiálem, reklama, prezentace firmy, prezentační zpracování dat, programovaní automatizace, řízení a regulace výrobního procesu možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 ve všech odvětvích IT technologií, průmyslu, ve veřejné správě, školství VUT Fakulta informačních technologií ČVUT Fakulta elektrotechniky MU Fakulta informatiky Mendelova univerzita Provozně ekonomická fakulta INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Zaměření: Programování a databáze Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/2 2/2 0 0 Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Fyzika FYZ Základy přírodních věd ZPV Technika administrativy TEA 2/ Tělesná výchova TEV Ekonomika EKO Základy elektrotechniky ZAE Programování a databáze PAD 2/2 3/2 6/4 5/3 Grafika a webdesign GRW 2/2 2/2 0 0 Operační systémy OPS 2/ /1 Aplikační software ASW 3/2 2/2 0 1/1 Informatika INF Praktická cvičení PRC 0 2/2 2/2 3/3 Automatizace AUT 0 2/1 0 0 Počítačové sítě POS 0 0 2/1 2/1 Technické vybavení TVY 2/ Celkový počet hodin

6 STUDIJNÍ OBORY Sociální činnost M/01 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní obor připravuje žáky pro technickoadministrativní a organizační činnost na úseku řízení sociálních služeb, sociálních zařízení a poskytování sociálních dávek. vyměřování, vypočítávání a rozhodování o sociálních dávkách zásady komunikace při jednání s klientem znalost právních předpisů, ekonomiky a financování sociální sféry kancelářské psaní na klávesnici (možnost vykonat státní zkoušku) znalosti managementu sociálních služeb výuka světového jazyka (angličtina, němčina) referent sociálního orgánu státní správy či samosprávy (městské úřady, úřady práce, správa sociálního zabezpečení) administrativní pracovník i v jiných oblastech (asistent, referent, sekretářka) pracovník sociální péče v různých typech sociálního zařízení (státní i soukromé) samostatné podnikání v oblasti sociálních služeb VOŠ se sociálním a zdravotním zaměřením MU Fakulta sociálních studií, Pedagogická fakulta, Ekonomicko-správní fakulta SOCIÁLNÍ ČINNOST Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/2 2/2 0 0 Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Základy společenských věd ZSV Základy přírodních věd ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT 2/2 2/2 0 0 Ekonomika EKO Sociální politika SPO Právo PVO Výtvarná výchova VYV Hudební výchova HUV Pedagogika PED Psychologie PSY Technika administrativy a korespondence TAK 2/ Osobnostní výchova OSV 2/2 2/1 0 0 Sociální péče SPE Sociální zabezpečení SOZ Zdravotní nauka ZDN Praktická cvičení PRC 0 2/2 2/2 2/2 Celkový počet hodin

7 STUDIJNÍ OBORY Ekonomika a podnikání M/01 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní obor je koncipován tak, aby zabezpečil u studentů požadovanou úroveň všeobecného a odborného vzdělání. Obzvláště pak v oblasti ekonomiky, hromadného zpracování dat, sociálního zabezpečení a práva. znalost základních ekonomických pojmů a principů obchodně podnikatelských činností vyhotovování obchodní korespondence kancelářské psaní na klávesnici (možnost vykonat státní zkoušku) vedení účetnictví a daňové evidence výuka světových jazyků (angličtina, němčina) základní orientace v právních normách tvorba a optimalizace webových stránek samostatné podnikání jako fyzická nebo právnická osoba ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu bankovní a pojišťovací pracovník vyšší odborné školy ekonomického zaměření MU Ekonomicko-správní fakulta VUT fakulta podnikatelská a informačních technologií MZLU provozně-ekonomická fakulta EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/2 2/2 2/2 2/2 Matematika MAT Dějepis DEJ Základy společenských věd ZSV Psychologie PSY Právo PVO Fyzika FYZ Základy přírodních věd ZPV Tělesná výchova TEV Písemná a elektronická komunikace PEK 2/2 2/2 1/1 0 Ekonomika EKO Marketing a management MAR Účetnictví UCT Informační systémy INS Informační a komunikační technologie ICT 3/1 2/2 2/2 2/2 Grafika a webdesign GRW 0 2/2 2/2 2/2 Aplikační software ASW 2/2 2/2 2/2 0 Praxe PRA 0 2/2 2/2 2/2 Fiktivní firma FIF Celkový počet hodin

8 STUDIJNÍ OBORY Průmyslová ekologie M/01 4 roky, denní studium maturitní zkouška Perspektivní moderní studijní obor zaměřený na využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), prostřednictvím zařízení jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy, větrné a vodní elektrárny a zařízení využívající biomasu. navrhování optimálních zařízení využívajících OZE pro konkrétní budovu instalování, nastavování a servis zařízení využívající OZE orientace v pravidlech a postupech pro nízkoenergetické, pasívní stavitelství a hygienu budov přehled o metodách omezující znečišťování životního prostředí odebírání a vyhodnocování vzorků vzduchu, půdy a vody na odborech a referátech životního prostředí ve sféře výroby a samostatného podnikání v oblasti OZE a pasívního stavitelství v oblasti vodního a odpadového hospodářství na hygienických stanicích a útvarech monitorování životního prostředí ve firmách zabývajících se hospodařením s odpady v podnikového oddělení ochrany životního prostředí vysoká škola technického nebo přírodovědeckého směru se zaměřením na chemii, techniku nebo enviromentalistiku vyšší odborná škola zaměřená na OZE a životní prostředí PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/ Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT 2/2 2/2 2/2 2/2 Ekonomika EKO Monitorování ŽP MZP Praxe PRA 6/6 0 4/4 0 Chemie CHE 2 3/2 2 2 Geologie GEO Základy strojnictví ZAS Technologie výroby TGV Elektrotechnika ELT Životní prostředí ZIP Biologie BIO Stroje a zařízení STZ Obnovitelné zdroje OZE Celkový počet hodin

9 STUDIJNÍ OBORY Mechanik elektrotechnik L/01 ZAMĚŘENÍ ŠVP Elektrotechnik pro výpočetní techniku 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní elektrotechnický obor s možností širokého uplatnění v nejrůznějších oblastech elektrotechnických činností se zaměřením na výpočetní techniku. základy programování a tvorba webových stránek oprava, údržba, montáž PC, zapojení a zprovoznění periferních IT zařízení návrh a správa počítačových sítí a prostředků IT ucelený přehled o účelu automatizace, řídící a regulační technice znalost principů diagnostiky elektronických zařízení možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 ve státním i soukromém sektoru při výrobě, montáži a opravách samostatné podnikání v oblasti elektrotechniky vysoká škola se zaměřením na elektrotechniku různé formy pomaturitního studia vyšší odborná škola v příbuzných oborech MECHANIK ELEKTROTECHNIK Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/ Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Základy přírodních věd ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační technologie ITE 2/2 2/2 3/3 3/3 Ekonomika EKO Základy elektrotechniky ZAE Elektronika ELN Materiály a technologie MTE Automatizace AUT Elektrotechnická měření ETM 0 0 2/1 2/1 Technické kreslení TEK Odborný výcvik ODV 6 10,5 10,5 6 Celkový počet hodin 32 33,5 33,

10 STUDIJNÍ OBORY Elektrotechnika M/01 ZAMĚŘENÍ ŠVP Slaboproudá elektrotechnika VE 4 SPECIALIZACÍCH VE 3. A 4. ROČNÍKU STUDIA Řídící a informační systémy Multimediální technika Lékařská elektronika 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní obor reagující na vývoj oblastí elektrotechniky s důrazem na aplikaci informačních technologií v automatizaci a robotice, obrazové a zvukové technice, telekomunikačních a mobilních sítích, lékařské technice a v průmyslovém výtvarnictví. tvorba 2D i 3D CAD konstrukčních návrhů programování v Assembleru a vyšších programovacích jazycích zpracování zvukových a obrazových signálů a mobilní komunikace ovládání diagnostických a terapeutických přístrojů automatické řízení a robotika možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 programátor robotických systémů technik mobilních telekomunikačních sítí technik lékařské elektrotechniky projektant v AutoCADu vysoké školy s technickým zaměřením SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Specializace: Lékařská elektronika Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Fyzika FYZ Základy společenských věd ZSV Základy přírodních věd ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT Ekonomika EKO Technické kreslení TEK CAD systémy CAD Číslicová technika CIT Základy elektrotechniky ZAE Elektrotechnologie ELE Elektronika ELN Mikroprocesorová technika MIT Elektronická měření ELM Praxe PRA Biofyzika BIF Zobrazovací systémy v lékařství ZSL Lékařská přístrojová technika LPT Celkový počet hodin

11 STUDIJNÍ OBORY Elektrotechnika M/01 ZAMĚŘENÍ ŠVP Silnoproudá elektrotechnika VE 2 ZAMĚŘENÍCH Elektroenergetika Elektrické stroje a přístroje 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní obor s možností širokého uplatnění ve stále se rozvíjející oblasti energetiky a silnoproudé elektrotechniky. navrhování vedení vysokého napětí zpracování inteligentních elektroinstalací využívání elektrických strojů a přístrojů problematika elektráren navrhování elektropohonů možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 projektant nebo konstruktér v silnoproudých podnicích dispečer nebo operátor v elektrárnách a rozvodných podnicích vysoká škola se zaměřením na silnoproudou elektrotechniku vysoká škola se zaměřením na jadernou fyziku a energetiku různé formy pomaturitního studia vyšší odborná škola v příbuzných oborech SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Specializace: Elektrické stroje a přístroje Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ Fyzika FYZ Základy společenských věd ZSV Základy přírodních věd ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT Ekonomika EKO Technické kreslení TEK Části strojů CAS Technický základ TEZ Základy elektrotechniky ZAE Elektrotechnologie ELE Elektronika ELN Automatizace AUT Elektronická měření ELM Praxe PRA Elektrické stroje a přístroje ESP Elektroenergetika EEN Elektrická zařízení ELZ Celkový počet hodin

12 UČEBNÍ OBORY Elektrikář H/01 ŠVP Elektrikář 3 roky, denní studium zapojování elektrických rozvodů instalace a oprava nejrůznějších elektrických spotřebičů používání měřících přístrojů možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 ELEKTRIKÁŘ Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 2/2 2/2 2/2 Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Základy přírodních věd (chemie) ZPV Základy přírodních věd (biologie a ekologie) ZPV závěrečná zkouška Učební elektrotechnický obor s možností širokého uplatnění v nejrůznějších oblastech elektrotechnických činností, především elektroinstalací a rozvodů elektrické energie. fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky zhotovení a využití technické dokumentace ve státním i soukromém sektoru jako provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení, opravář elektronických zařízení, montér výtahů, chladírenský mechanik, mechanik pro administrativu, stavební elektrikář aj. absolventi mohou po získání výučního listu, od 3. ročníku, dále studovat maturitní obor nebo se přihlásit do nástavbového studia Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT 2/2 0 1/1 Ekonomika EKO Základy elektrotechniky ZAE Elektrická měření ELM 0 2/1 3/1 Elektronika a výpočetní technika EVT Instalace EAI Odborný výcvik ODV Celkový počet hodin

13 UČEBNÍ OBORY Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/01 ZAMĚŘENÍ ŠVP Elektromechanik pro výpočetní a zabezpečovací techniku 3 roky, denní studium závěrečná zkouška Učební obor je zaměřen na činnosti spojené s výrobou, montáží, údržbou a opravami elektrotechnických výrobků a zařízení s důrazem na výpočetní a zabezpečovací techniku. instalace, zprovoznění a oprava zařízení výpočetní, kancelářské a spotřební techniky navrhování a realizace zabezpečovacích systémů objektu výroba jednoduchých elektrotechnických zařízení možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 čtení strojírenských a stavebních výkresů, blokových i obvodových elektrotechnických schémat v nejrůznějších oblastech průmyslu, elektrotechniky, v informatice a ve všech oborech, ve kterých je elektrotechnika uplatňována v živnostenském podnikání absolventi mohou po získání výučního listu, od 3. ročníku, dále studovat maturitní obor nebo se přihlásit do nástavbového studia ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 2/2 2/2 2/2 Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Základy přírodních věd (chemie) ZPV Základy přírodních věd (biologie a ekologie) ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT 2/2 0 1/1 Ekonomika EKO Základy elektrotechniky ZAE Elektrická měření ELM 0 2/1 3/1 Elektronika a výpočetní technika EVT Zabezpečovací technika ZAT Odborný výcvik ODV Celkový počet hodin

14 PŘÍKLAD OTÁZEK Příklad otázek z testu všeobecných znalostí pro přijímací zkoušky ČESKÝ JAZYK 1. Ve kterém z následujících větných celků je pravopisná chyba? a) Lidé žijící v Českém ráji jsou závislí na přílivu českých, německých, holandských a dalších turistů. b) Do šumavských lesů, zejména na Prachaticko, se v posledních letech vrací různé druhy zvěře. c) Obyvatelé Nového Města na Moravě i Žďáru nad Sázavou před nájezdníky často utíkaly do lesů. d) O zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji se zasloužil pokles výroby v Ostravě a Opavě. 2. Který větný celek neobsahuje pravopisnou chybu? a) Dali mě možnost studovat na Karlově univerzitě v Praze. b) Dali mi možnost studovat na Karlově univerzitě v Praze. c) Dali my možnost studovat na Univerzitě Karlově v Praze. d) Dali mě možnost studovat na Univerzitě Karlově v Praze. ANGLICKÝ JAZYK (je-li hlavním jazykem v 9. třídě) 1. They like rock music. a) doesn t b) aren t c) isn t d) don t 2. She to the radio at the moment. a) listens b) is listening c) listened d) has listened NĚMECKÝ JAZYK (je-li hlavním jazykem v 9. třídě) 1. Peter ist nicht hier, er ist Onkel. a) bei seiner b) bei seinem c) zu seinem d) mit ihrem 2. Ich fahre Deutschland. a) ins b) In die c) nach d) aus der MATEMATIKA 1. Slovní úloha Za hodinu natře natěrač 5 metrů plotu. Kolik metrů měří plot, jestliže za 6 hodin natřel 25% plotu? 2. Zapište v jednotkách uvedených v závorce: a) 38 m + 24 cm + 7 mm = (dm) b) 4 t + 7 g + 20 kg = (kg) c) 3 m² + 5 dm² + 70 cm = (m²) VŠEOBECNÝ PŘEHLED 1. Zrádce se označuje jako: a) Jidáš b) Tomáš c) Herodes d) Leonardo 2. Zkratkou NATO se označuje: a) Organizace spojených národů b) Severoatlantická aliance c) Světová organizace ochrany přírody d) aus der e) 26 27

15 CO DÁLE NABÍZÍME UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ mimobrněnským studentům zajišťujeme ubytování v nejbližších brněnských domovech mládeže škola zajišťuje výdej jídla ve školní jídelně s výběrem ze tří jídel studenti také mohou využívat školní kantýnu, nápojové a občerstvovací automaty ČIPOVÉ KARTY Čipové karty slouží pro vstup do školy a evidenci přítomnosti, pro výdej stravy v jídelně, při kopírování, k otevírání šaten a další. POŘÁDÁME lyžařské kurzy doma i v zahraničí sportovně turistické kurzy v Chorvatsku studijní a poznávací zájezdy do Velké Británie návštěvy divadelních představení v brněnských divadlech socializace žáků do kolektivu v prvních ročnících v rámci sportovních aktivit akce zaměřené na prevenci rizikových projevů chování zájmové kroužky fotbal, florbal, basketbal, volejbal, programování a další dle zájmu žáků zahraniční stáže pro studenty oboru Sociální činnost soutěže Sudoku, Pišqworky, Klokan IT soutěž Purkiáda výuku Aplikované ekonomie založení a vedení Studentské společnosti ekologické exkurze Dukovany, SAKO, Dlouhé Stráně, vodní a větrné elektrárny, ekologické a pasívní domy ÚČASTNÍME SE kurzů taneční a společenské výchovy školních i meziškolních sportovních turnajů (atletika, florbal, curling, volejbal aj.) a jsme členy Asociace školních sportovních klubů soutěže ENERSOL celorepublikového projektu Příběhy bezpráví odbornými učebnami pro jednotlivé předměty (odborné technické předměty, psaní na klávesnici, výuka jazyků) a laboratořemi sportovním areálem s tenisovým kurtem, halou, atletickým oválem, pingpongovými stoly a tělocvičnou s posilovnou studovnou, kde žáci se žáci mohou připravovat na výuku, využívat výpočetní techniku nebo hrát deskové a karetní hry školní knihovnou s učebními materiály, odbornými knihami a zábavnou literaturou ŠKOLA JE VYBAVENA výpočetní technikou s moderní počítačovou sítí a rychlým připojením k Internetu včetně bezdrátového připojení WIFI do sítě v celém areálu školy 28 29

16 PROSTOR PRO VAŠE POZNÁMKY 30 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Purkyňova 97, Brno

17 Slavnostní předání maturitních vysvědčení

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, WWW.SPSTRUTNOV.CZ Sídlo školy a pracoviště teoretického vyučování Školní 101, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská 59, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky 1. povinná zkouška Společná část maturitní zkoušky sub) MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky I. Ekonomika před

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM, RESSLOVA 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program zaměření Automatizace a počítačové aplikace od 1. 9. 2009 Aktualizace od 1. 9. 2012 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Elektrikář Kód

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Říjen 2009 Ing. Iva Žáková Ředitelka

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM, RESSLOVA 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program zaměření Počítačová podpora konstruování a výroby od 1. 9. 2011 zaměření Programování CNC strojů a

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM, RESSLOVA 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program zaměření Silniční vozidla a logistika od 1. 9. 2009 aktualizace od 1. 9. 2012 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

příspěvková organizace, Zengrova Ve výsledcích státní maturitní zkoušky se opakovaně řadíme mezi nejlepší odborné školy MS kraje.

příspěvková organizace, Zengrova Ve výsledcích státní maturitní zkoušky se opakovaně řadíme mezi nejlepší odborné školy MS kraje. příspěvková organizace, Zengrova, Ve výsledcích státní maturitní zkoušky se opakovaně řadíme mezi nejlepší odborné školy MS kraje. Pro školní rok 2015/2016 nabízíme možnost studia ve čtyřletých denních

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena 22.1.2013 Agenda Představení nás Informace o škole, fakultách, oborech a studiu Fotky prostředí školy Trocha chvály FIS Přijímačky Informační

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Koleje Harcov Areál TUL 2 Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Příloha č. 1 Bezpečnostní směrnice pro žáky školy Žáci jsou povinni zejména: 1. Počínat si tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, vyvarovat se nevhodných žertů, kamarádských

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

ední škola informatiky Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Jihomoravském kraji

ední škola informatiky Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Jihomoravském kraji Rozvoj partnerství technicky zaměř ěřených středn edních škol pro podporu další šího v JmK - CZ.1.07/3.2.04/02.0040 Projekt je realizován n v rámci r Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Základní struktura: ISŠ E sdružuje: uje: Střední odborná škola energetická Střední odborné učiliště energetické

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

CEJ ELN DEJ ELN CIT ESV DEJ CEJ CIT CEJ ESV ANJ CHE FYZ ANJ ESV MAT CAD MAT FYZ OBN ELN 8 7:20-8:05

CEJ ELN DEJ ELN CIT ESV DEJ CEJ CIT CEJ ESV ANJ CHE FYZ ANJ ESV MAT CAD MAT FYZ OBN ELN 8 7:20-8:05 řední průmyslová škola, Na Větřáku, Jedovnice B :0 - :0 :0 - : CEJ DEJ ELN Mt A B B ESV CEJ CIT Gr ELN Mt DEJ A B B B B CIT Gr ESV CEJ CHE B B B B B ESV FYZ A A B B CAD Ko OBN ELN Mt FYZ B B B B B řední

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Navíc každý žák 1. ročníku denního vzdělávání obdrží 1. září TABLET!

Navíc každý žák 1. ročníku denního vzdělávání obdrží 1. září TABLET! Navíc každý žák 1. ročníku denního vzdělávání obdrží 1. září TABLET! Fiktivní firma Autoškola v rámci výuky zdarma! Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 ŠVP Logistika Připravujeme odborníky v oblasti

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Elektrotechnik Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Benefity pro žáky SOUs

Benefity pro žáky SOUs Benefity pro žáky SOUs Základní informace V rámci kolektivního vyjednávání se dohodly společnost ŠKODA AUTO a ZO OS KOVO při ŠKODA AUTO na zavedení benefitů také pro žáky SOUs ŠKODA AUTO. Na základě této

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Školní vzdělávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika

Školní vzdělávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika Školní vzdělávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: Výpočetní technika a automatizace Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 26-41-M/01 Elektrotechnika Motivační název Výpočetní

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 www.spss-mel.cz Obor studijní obor: 36-47-M/01 Stavebnictví zaměření: Pozemní stavitelství Stavitelství a architektonická tvorba Kontakty na

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více