INFORMACE O STUDIU OBORŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O STUDIU OBORŮ"

Transkript

1 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Purkyňova 97, Brno INFORMACE O STUDIU OBORŮ SOCIÁLNÍ ČINNOST / ELEKTROTECHNIKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE / PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE A NABÍZENÉ OBORY... 5 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE... 6 SOUTĚŽE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM... 7 STUDIJNÍ OBORY Informační technologie M/ Sociální činnost M/ Ekonomika a podnikání M/ Průmyslová ekologie M/ Mechanik elektrotechnik L/ Elektrotechnika M/01 (Slaboproudá elektrotechnika) Elektrotechnika M/01 (Silnoproudá elektrotechnika) UČEBNÍ OBORY Elektrikář H/ Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/ PŘÍKLAD OTÁZEK Z TESTU VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY CO DÁLE NABÍZÍME Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Purkyňova 97, Brno 3

3 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ INFORMACE A NABÍZENÉ OBORY Vážení mladí přátelé a uchazeči o studium na naší škole, dostáváte do rukou informační materiál, který Vám přibližuje naši školu, její prostředí a studijní nabídku a bude Vám pomocníkem při rozhodování o studiu. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno je státní škola s bezplatným studiem. V současné době patří mezi největší a nejvýznamnější brněnské školy. Škola prošla během své existence několika transformacemi a slučováním s jinými školami, jehož výsledkem je současná jasná profilace do tří oblastí vzdělávání. Jsou to: informační technologie elektrotechnika sociální činnost (sociálně správní činnost), a to v devíti studijních či učebních oborech. Ve všech těchto vzdělávacích oblastech disponuje škola velmi dobrým odborným zázemím, tvořeným kvalifikovanými učiteli a moderními odbornými učebnami. Žáci školy se pravidelně umisťují na předních místech v odborných i tělovýchovných soutěžích a vyjíždějí do zahraničí na jazykové kurzy, letní výcvikové kurzy do Chorvatska a základní lyžařský výcvik. Doporučuji Vám využít nabízené dny otevřených dveří k prohlídce školy, aby jste mohli posoudit úroveň a vybavení naší školy. Budeme rádi, když si vyberete některý z našich nabízených studijních nebo učebních oborů. ředitel školy Ing. Antonín Doušek, Ph.D. Studijní obory INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠVP: Informační technologie SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠVP: Sociálněsprávní činnost EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP: Ekonomika a podnikání PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE ŠVP: Průmyslová ekologie MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠVP: Elektrotechnik pro výpočetní techniku ELEKTROTECHNIKA ŠVP: Slaboproudá elektrotechnika ELEKTROTECHNIKA ŠVP: Silnoproudá elektrotechnika Učební obory ELEKTRIKÁŘ ŠVP: Elektrikář ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE ŠVP: Elektromechanik pro výpočetní a zabezpečovací techniku ZŘIZOVATEL ŠKOLY Jihomoravský kraj (studium je bezplatné) KONTAKT Purkyňova 97, Brno, tel.: fax: , KONTAKTNÍ OSOBA PaedDr. Jaroslava Bělková, zástupkyně ředitele tel.: , mobil:

4 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE SOUTĚŽE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM POSKYTUJEME bezbariérový přístup pro tělesně handicapované žáky připojení WIFI v celé budově školy MŮŽETE ZÍSKAT Program integrace studium se specifickými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie) řidičské oprávnění certifikát CISCO (celosvětová uznávaná certifikace, vzdělání v oblasti projektování, návrhu, budování a správy lokálních počítačových sítí) státní zkoušku z psaní na klávesnici zkoušku z vyhl. 50/1978 Sb. Europass (transparentnost kvalifikací a mobilita pracovníků na evropském pracovním trhu) členství v programu Microsoft MSDN academic aliance certifikát Autodesk Academia DALŠÍ VÝHODY Jsme držitelem čestného názvu Fakultní škola pedagogické fakulty MU. Máme statut cvičné školy Mendelovy univerzity v Brně. Spolupracujeme s VUT Brno Jsme garanty iniciativy a soutěže České ručičky v oboru silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky SIPVZ škola je informačním centrem Státní informační politiky ve vzdělávání. M.R.K.E.V. jsme součástí sítě pro metodiku a realizaci komplexní ekologické výchovy. CISCO SYSTEMS vlastníme certifikát CISCO SYSTEMS rovněž jsme i školicím střediskem. Pořádáme soutěže pro žáky 9. tříd základních škol, v nichž mohou projevit zájem a znalosti z vybraného oboru. Úspěšným řešitelům soutěží vystavíme certifikát, který mohou uplatnit v přijímacím řízení. Aktuální informace o pořádaných soutěžích naleznete na našich webových stránkách. 6 7

5 STUDIJNÍ OBORY Informační technologie M/01 OD 3. ROČNÍKU PROBÍHÁ VÝUKA VE 4 ZAMĚŘENÍCH (výběr zaměření ve 2. ročníku) Počítačové sítě Programování a databáze Počítačová grafika a internetové aplikace Monitoring a řízení technologických procesů 4 roky, denní studium maturitní zkouška Obor připravuje žáky pro využití v široké oblasti informačních technologií, např. pro správu počítačových sítí, tvorbu webových aplikací, programování a automatizaci. montáž, opravy a údržba PC návrh a správa počítačových sítí a prostředků IT tvorba internetových stránek, práce s grafickým materiálem, reklama, prezentace firmy, prezentační zpracování dat, programovaní automatizace, řízení a regulace výrobního procesu možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 ve všech odvětvích IT technologií, průmyslu, ve veřejné správě, školství VUT Fakulta informačních technologií ČVUT Fakulta elektrotechniky MU Fakulta informatiky Mendelova univerzita Provozně ekonomická fakulta INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Zaměření: Programování a databáze Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/2 2/2 0 0 Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Fyzika FYZ Základy přírodních věd ZPV Technika administrativy TEA 2/ Tělesná výchova TEV Ekonomika EKO Základy elektrotechniky ZAE Programování a databáze PAD 2/2 3/2 6/4 5/3 Grafika a webdesign GRW 2/2 2/2 0 0 Operační systémy OPS 2/ /1 Aplikační software ASW 3/2 2/2 0 1/1 Informatika INF Praktická cvičení PRC 0 2/2 2/2 3/3 Automatizace AUT 0 2/1 0 0 Počítačové sítě POS 0 0 2/1 2/1 Technické vybavení TVY 2/ Celkový počet hodin

6 STUDIJNÍ OBORY Sociální činnost M/01 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní obor připravuje žáky pro technickoadministrativní a organizační činnost na úseku řízení sociálních služeb, sociálních zařízení a poskytování sociálních dávek. vyměřování, vypočítávání a rozhodování o sociálních dávkách zásady komunikace při jednání s klientem znalost právních předpisů, ekonomiky a financování sociální sféry kancelářské psaní na klávesnici (možnost vykonat státní zkoušku) znalosti managementu sociálních služeb výuka světového jazyka (angličtina, němčina) referent sociálního orgánu státní správy či samosprávy (městské úřady, úřady práce, správa sociálního zabezpečení) administrativní pracovník i v jiných oblastech (asistent, referent, sekretářka) pracovník sociální péče v různých typech sociálního zařízení (státní i soukromé) samostatné podnikání v oblasti sociálních služeb VOŠ se sociálním a zdravotním zaměřením MU Fakulta sociálních studií, Pedagogická fakulta, Ekonomicko-správní fakulta SOCIÁLNÍ ČINNOST Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/2 2/2 0 0 Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Základy společenských věd ZSV Základy přírodních věd ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT 2/2 2/2 0 0 Ekonomika EKO Sociální politika SPO Právo PVO Výtvarná výchova VYV Hudební výchova HUV Pedagogika PED Psychologie PSY Technika administrativy a korespondence TAK 2/ Osobnostní výchova OSV 2/2 2/1 0 0 Sociální péče SPE Sociální zabezpečení SOZ Zdravotní nauka ZDN Praktická cvičení PRC 0 2/2 2/2 2/2 Celkový počet hodin

7 STUDIJNÍ OBORY Ekonomika a podnikání M/01 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní obor je koncipován tak, aby zabezpečil u studentů požadovanou úroveň všeobecného a odborného vzdělání. Obzvláště pak v oblasti ekonomiky, hromadného zpracování dat, sociálního zabezpečení a práva. znalost základních ekonomických pojmů a principů obchodně podnikatelských činností vyhotovování obchodní korespondence kancelářské psaní na klávesnici (možnost vykonat státní zkoušku) vedení účetnictví a daňové evidence výuka světových jazyků (angličtina, němčina) základní orientace v právních normách tvorba a optimalizace webových stránek samostatné podnikání jako fyzická nebo právnická osoba ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu bankovní a pojišťovací pracovník vyšší odborné školy ekonomického zaměření MU Ekonomicko-správní fakulta VUT fakulta podnikatelská a informačních technologií MZLU provozně-ekonomická fakulta EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/2 2/2 2/2 2/2 Matematika MAT Dějepis DEJ Základy společenských věd ZSV Psychologie PSY Právo PVO Fyzika FYZ Základy přírodních věd ZPV Tělesná výchova TEV Písemná a elektronická komunikace PEK 2/2 2/2 1/1 0 Ekonomika EKO Marketing a management MAR Účetnictví UCT Informační systémy INS Informační a komunikační technologie ICT 3/1 2/2 2/2 2/2 Grafika a webdesign GRW 0 2/2 2/2 2/2 Aplikační software ASW 2/2 2/2 2/2 0 Praxe PRA 0 2/2 2/2 2/2 Fiktivní firma FIF Celkový počet hodin

8 STUDIJNÍ OBORY Průmyslová ekologie M/01 4 roky, denní studium maturitní zkouška Perspektivní moderní studijní obor zaměřený na využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), prostřednictvím zařízení jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy, větrné a vodní elektrárny a zařízení využívající biomasu. navrhování optimálních zařízení využívajících OZE pro konkrétní budovu instalování, nastavování a servis zařízení využívající OZE orientace v pravidlech a postupech pro nízkoenergetické, pasívní stavitelství a hygienu budov přehled o metodách omezující znečišťování životního prostředí odebírání a vyhodnocování vzorků vzduchu, půdy a vody na odborech a referátech životního prostředí ve sféře výroby a samostatného podnikání v oblasti OZE a pasívního stavitelství v oblasti vodního a odpadového hospodářství na hygienických stanicích a útvarech monitorování životního prostředí ve firmách zabývajících se hospodařením s odpady v podnikového oddělení ochrany životního prostředí vysoká škola technického nebo přírodovědeckého směru se zaměřením na chemii, techniku nebo enviromentalistiku vyšší odborná škola zaměřená na OZE a životní prostředí PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/ Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT 2/2 2/2 2/2 2/2 Ekonomika EKO Monitorování ŽP MZP Praxe PRA 6/6 0 4/4 0 Chemie CHE 2 3/2 2 2 Geologie GEO Základy strojnictví ZAS Technologie výroby TGV Elektrotechnika ELT Životní prostředí ZIP Biologie BIO Stroje a zařízení STZ Obnovitelné zdroje OZE Celkový počet hodin

9 STUDIJNÍ OBORY Mechanik elektrotechnik L/01 ZAMĚŘENÍ ŠVP Elektrotechnik pro výpočetní techniku 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní elektrotechnický obor s možností širokého uplatnění v nejrůznějších oblastech elektrotechnických činností se zaměřením na výpočetní techniku. základy programování a tvorba webových stránek oprava, údržba, montáž PC, zapojení a zprovoznění periferních IT zařízení návrh a správa počítačových sítí a prostředků IT ucelený přehled o účelu automatizace, řídící a regulační technice znalost principů diagnostiky elektronických zařízení možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 ve státním i soukromém sektoru při výrobě, montáži a opravách samostatné podnikání v oblasti elektrotechniky vysoká škola se zaměřením na elektrotechniku různé formy pomaturitního studia vyšší odborná škola v příbuzných oborech MECHANIK ELEKTROTECHNIK Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/ Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Základy přírodních věd ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační technologie ITE 2/2 2/2 3/3 3/3 Ekonomika EKO Základy elektrotechniky ZAE Elektronika ELN Materiály a technologie MTE Automatizace AUT Elektrotechnická měření ETM 0 0 2/1 2/1 Technické kreslení TEK Odborný výcvik ODV 6 10,5 10,5 6 Celkový počet hodin 32 33,5 33,

10 STUDIJNÍ OBORY Elektrotechnika M/01 ZAMĚŘENÍ ŠVP Slaboproudá elektrotechnika VE 4 SPECIALIZACÍCH VE 3. A 4. ROČNÍKU STUDIA Řídící a informační systémy Multimediální technika Lékařská elektronika 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní obor reagující na vývoj oblastí elektrotechniky s důrazem na aplikaci informačních technologií v automatizaci a robotice, obrazové a zvukové technice, telekomunikačních a mobilních sítích, lékařské technice a v průmyslovém výtvarnictví. tvorba 2D i 3D CAD konstrukčních návrhů programování v Assembleru a vyšších programovacích jazycích zpracování zvukových a obrazových signálů a mobilní komunikace ovládání diagnostických a terapeutických přístrojů automatické řízení a robotika možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 programátor robotických systémů technik mobilních telekomunikačních sítí technik lékařské elektrotechniky projektant v AutoCADu vysoké školy s technickým zaměřením SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Specializace: Lékařská elektronika Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Fyzika FYZ Základy společenských věd ZSV Základy přírodních věd ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT Ekonomika EKO Technické kreslení TEK CAD systémy CAD Číslicová technika CIT Základy elektrotechniky ZAE Elektrotechnologie ELE Elektronika ELN Mikroprocesorová technika MIT Elektronická měření ELM Praxe PRA Biofyzika BIF Zobrazovací systémy v lékařství ZSL Lékařská přístrojová technika LPT Celkový počet hodin

11 STUDIJNÍ OBORY Elektrotechnika M/01 ZAMĚŘENÍ ŠVP Silnoproudá elektrotechnika VE 2 ZAMĚŘENÍCH Elektroenergetika Elektrické stroje a přístroje 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní obor s možností širokého uplatnění ve stále se rozvíjející oblasti energetiky a silnoproudé elektrotechniky. navrhování vedení vysokého napětí zpracování inteligentních elektroinstalací využívání elektrických strojů a přístrojů problematika elektráren navrhování elektropohonů možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 projektant nebo konstruktér v silnoproudých podnicích dispečer nebo operátor v elektrárnách a rozvodných podnicích vysoká škola se zaměřením na silnoproudou elektrotechniku vysoká škola se zaměřením na jadernou fyziku a energetiku různé formy pomaturitního studia vyšší odborná škola v příbuzných oborech SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Specializace: Elektrické stroje a přístroje Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ Fyzika FYZ Základy společenských věd ZSV Základy přírodních věd ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT Ekonomika EKO Technické kreslení TEK Části strojů CAS Technický základ TEZ Základy elektrotechniky ZAE Elektrotechnologie ELE Elektronika ELN Automatizace AUT Elektronická měření ELM Praxe PRA Elektrické stroje a přístroje ESP Elektroenergetika EEN Elektrická zařízení ELZ Celkový počet hodin

12 UČEBNÍ OBORY Elektrikář H/01 ŠVP Elektrikář 3 roky, denní studium zapojování elektrických rozvodů instalace a oprava nejrůznějších elektrických spotřebičů používání měřících přístrojů možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 ELEKTRIKÁŘ Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 2/2 2/2 2/2 Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Základy přírodních věd (chemie) ZPV Základy přírodních věd (biologie a ekologie) ZPV závěrečná zkouška Učební elektrotechnický obor s možností širokého uplatnění v nejrůznějších oblastech elektrotechnických činností, především elektroinstalací a rozvodů elektrické energie. fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky zhotovení a využití technické dokumentace ve státním i soukromém sektoru jako provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení, opravář elektronických zařízení, montér výtahů, chladírenský mechanik, mechanik pro administrativu, stavební elektrikář aj. absolventi mohou po získání výučního listu, od 3. ročníku, dále studovat maturitní obor nebo se přihlásit do nástavbového studia Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT 2/2 0 1/1 Ekonomika EKO Základy elektrotechniky ZAE Elektrická měření ELM 0 2/1 3/1 Elektronika a výpočetní technika EVT Instalace EAI Odborný výcvik ODV Celkový počet hodin

13 UČEBNÍ OBORY Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/01 ZAMĚŘENÍ ŠVP Elektromechanik pro výpočetní a zabezpečovací techniku 3 roky, denní studium závěrečná zkouška Učební obor je zaměřen na činnosti spojené s výrobou, montáží, údržbou a opravami elektrotechnických výrobků a zařízení s důrazem na výpočetní a zabezpečovací techniku. instalace, zprovoznění a oprava zařízení výpočetní, kancelářské a spotřební techniky navrhování a realizace zabezpečovacích systémů objektu výroba jednoduchých elektrotechnických zařízení možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 čtení strojírenských a stavebních výkresů, blokových i obvodových elektrotechnických schémat v nejrůznějších oblastech průmyslu, elektrotechniky, v informatice a ve všech oborech, ve kterých je elektrotechnika uplatňována v živnostenském podnikání absolventi mohou po získání výučního listu, od 3. ročníku, dále studovat maturitní obor nebo se přihlásit do nástavbového studia ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 2/2 2/2 2/2 Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Základy přírodních věd (chemie) ZPV Základy přírodních věd (biologie a ekologie) ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT 2/2 0 1/1 Ekonomika EKO Základy elektrotechniky ZAE Elektrická měření ELM 0 2/1 3/1 Elektronika a výpočetní technika EVT Zabezpečovací technika ZAT Odborný výcvik ODV Celkový počet hodin

14 PŘÍKLAD OTÁZEK Příklad otázek z testu všeobecných znalostí pro přijímací zkoušky ČESKÝ JAZYK 1. Ve kterém z následujících větných celků je pravopisná chyba? a) Lidé žijící v Českém ráji jsou závislí na přílivu českých, německých, holandských a dalších turistů. b) Do šumavských lesů, zejména na Prachaticko, se v posledních letech vrací různé druhy zvěře. c) Obyvatelé Nového Města na Moravě i Žďáru nad Sázavou před nájezdníky často utíkaly do lesů. d) O zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji se zasloužil pokles výroby v Ostravě a Opavě. 2. Který větný celek neobsahuje pravopisnou chybu? a) Dali mě možnost studovat na Karlově univerzitě v Praze. b) Dali mi možnost studovat na Karlově univerzitě v Praze. c) Dali my možnost studovat na Univerzitě Karlově v Praze. d) Dali mě možnost studovat na Univerzitě Karlově v Praze. ANGLICKÝ JAZYK (je-li hlavním jazykem v 9. třídě) 1. They like rock music. a) doesn t b) aren t c) isn t d) don t 2. She to the radio at the moment. a) listens b) is listening c) listened d) has listened NĚMECKÝ JAZYK (je-li hlavním jazykem v 9. třídě) 1. Peter ist nicht hier, er ist Onkel. a) bei seiner b) bei seinem c) zu seinem d) mit ihrem 2. Ich fahre Deutschland. a) ins b) In die c) nach d) aus der MATEMATIKA 1. Slovní úloha Za hodinu natře natěrač 5 metrů plotu. Kolik metrů měří plot, jestliže za 6 hodin natřel 25% plotu? 2. Zapište v jednotkách uvedených v závorce: a) 38 m + 24 cm + 7 mm = (dm) b) 4 t + 7 g + 20 kg = (kg) c) 3 m² + 5 dm² + 70 cm = (m²) VŠEOBECNÝ PŘEHLED 1. Zrádce se označuje jako: a) Jidáš b) Tomáš c) Herodes d) Leonardo 2. Zkratkou NATO se označuje: a) Organizace spojených národů b) Severoatlantická aliance c) Světová organizace ochrany přírody d) aus der e) 26 27

15 CO DÁLE NABÍZÍME UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ mimobrněnským studentům zajišťujeme ubytování v nejbližších brněnských domovech mládeže škola zajišťuje výdej jídla ve školní jídelně s výběrem ze tří jídel studenti také mohou využívat školní kantýnu, nápojové a občerstvovací automaty ČIPOVÉ KARTY Čipové karty slouží pro vstup do školy a evidenci přítomnosti, pro výdej stravy v jídelně, při kopírování, k otevírání šaten a další. POŘÁDÁME lyžařské kurzy doma i v zahraničí sportovně turistické kurzy v Chorvatsku studijní a poznávací zájezdy do Velké Británie návštěvy divadelních představení v brněnských divadlech socializace žáků do kolektivu v prvních ročnících v rámci sportovních aktivit akce zaměřené na prevenci rizikových projevů chování zájmové kroužky fotbal, florbal, basketbal, volejbal, programování a další dle zájmu žáků zahraniční stáže pro studenty oboru Sociální činnost soutěže Sudoku, Pišqworky, Klokan IT soutěž Purkiáda výuku Aplikované ekonomie založení a vedení Studentské společnosti ekologické exkurze Dukovany, SAKO, Dlouhé Stráně, vodní a větrné elektrárny, ekologické a pasívní domy ÚČASTNÍME SE kurzů taneční a společenské výchovy školních i meziškolních sportovních turnajů (atletika, florbal, curling, volejbal aj.) a jsme členy Asociace školních sportovních klubů soutěže ENERSOL celorepublikového projektu Příběhy bezpráví odbornými učebnami pro jednotlivé předměty (odborné technické předměty, psaní na klávesnici, výuka jazyků) a laboratořemi sportovním areálem s tenisovým kurtem, halou, atletickým oválem, pingpongovými stoly a tělocvičnou s posilovnou studovnou, kde žáci se žáci mohou připravovat na výuku, využívat výpočetní techniku nebo hrát deskové a karetní hry školní knihovnou s učebními materiály, odbornými knihami a zábavnou literaturou ŠKOLA JE VYBAVENA výpočetní technikou s moderní počítačovou sítí a rychlým připojením k Internetu včetně bezdrátového připojení WIFI do sítě v celém areálu školy 28 29

16 PROSTOR PRO VAŠE POZNÁMKY 30 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Purkyňova 97, Brno

17 Slavnostní předání maturitních vysvědčení

INFORMACE O STUDIU OBORŮ

INFORMACE O STUDIU OBORŮ Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Purkyňova 97, 612 00 Brno www.purkynka.cz www.sspbrno.cz INFORMACE O STUDIU OBORŮ SOCIÁLNÍ ČINNOST / ELEKTROTECHNIKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a Platnost ŠVP : od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI 4187 Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í P o č í t a č o v á g r a f i k a 1. Všeobecně

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a Platnost ŠVP : od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI 4187 Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í P o č í t a č o v á g r a f i k a 1. Všeobecně

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Hodin hodin v ročníku ( název a kategorie ) Celkem A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

Hodin hodin v ročníku ( název a kategorie ) Celkem A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY Učební plán oboru : 23 41 M / 001 S T R O J Í R E N S T V Í Zaměření : P o č í t a č o v á g r a f i k a MŠMT ČR dne 29.12.1997 pod č.j. 37 747/97-23 1. Všeobecně vzdělávací 20 15 12 10 57 Občanská nauka

Více

VOŠ A SPŠE PLZEŇ OT E VÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM

VOŠ A SPŠE PLZEŇ OT E VÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM OT E VÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM Proč VOŠ A SPŠE Plzeň studium na naší škole se v budoucnosti zúročí připravili jsme již pro život 12924 absolventů SŠ a 1142 absolventů VOŠ v současnosti na naší škole studuje

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet Minimální klasifikační portfolio žáka pro pololetní hodnocení Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet IT1 Český jazyk a literatura Ústní

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky 1. povinná zkouška Společná část maturitní zkoušky sub) MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky I. Ekonomika před

Více

SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ

SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ, KROMĚŘÍŽ SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ Platný od 1. 9. 2005 Kroměříž 2005.01.12. Vypracoval: Antonín Hubáček Schválil: Ing. Miroslav Školoudík ZTV ředitel COPT Uč. plán 05 Obsah:

Více

Úspěšné absolvování naší školy je vstupní bránou nejen na technické fakulty českých vysokých škol, ale i na start úspěšné profesní dráhy.

Úspěšné absolvování naší školy je vstupní bránou nejen na technické fakulty českých vysokých škol, ale i na start úspěšné profesní dráhy. Slovo ředitele Střední škola elektrotechnická patří mezi přední elektrotechnické školy v České republice nejen díky své dlouholeté tradici, ale i díky perspektivám, které nabízí současným i budoucím žákům.

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, WWW.SPSTRUTNOV.CZ Sídlo školy a pracoviště teoretického vyučování Školní 101, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská 59, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY AUTOMECHANIK

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY AUTOMECHANIK SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY AUTOMECHANIK A. Všeobecně vzdělávací Ročník: 1. Ročník: 2. Ročník: 3. Český jazyk a literatura CJL Čítanka č.1,ryšánková Jarmila - 68,Literatura v kostce,sochrová - 98,Český

Více

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik 26-41-L/01 Nabízíme unikátní možnost získání výučního listu i maturitního vysvědčení během 4 standardních let! Naše škola byla vybrána jako jedna z několika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Učební plán L/02 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Učební plán L/02 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 39-41-L/2 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení RVP 39-41-L/2 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Škola Název ŠVP Platnost, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79,PSČ

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 1 Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 18-20-M/01 Informační technologie

Více

DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2013

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Maturitní zkouška na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod v roce 2013

Maturitní zkouška na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod v roce 2013 Rozhodnutí ředitele školy o podobě maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MSŠCH Aplikovaná chemie Technické lyceum. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH Aplikovaná chemie Technické lyceum. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2010 2011 Aplikovaná chemie Technické lyceum Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna, patří mezi nejstarší průmyslové školy v Praze. Jako

Více

Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Projekty a další akce pořádané školou Obchodní akademie Ekonomické lyceum...

Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Projekty a další akce pořádané školou Obchodní akademie Ekonomické lyceum... Obsah Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava... 2 Projekty a další akce pořádané školou... 3 Obchodní akademie... 4 Ekonomické lyceum... 8 Informační technologie... 12 Logistické a finanční služby...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY ORIENTACE NA MAPĚ VÝUKOVÉ CENTRUM NOVÝ BYDŽOV teoretické vyučování budova č. 1 Dr. M. Tyrše, NB budova č. 2 Masarykovo náměstí, NB

Více

Agropodnikání. Jazykové vzdělání (+ estet.) Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12

Agropodnikání. Jazykové vzdělání (+ estet.) Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12 Agropodnikání 12 pro 1. ročník název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15 1. cizí jazyk 3 3 3 3 12 Základy společenských věd 1 1 1 0 3 + aplikovaná

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Učební plány oborů L platné od 1. září 2014

Učební plány oborů L platné od 1. září 2014 Učební plány oborů L platné od 1. září 2014 34-53- L/01 Reprodukční grafik pro média 34-52- L/01 Tiskař na polygrafických strojích 34-57- L/01 Technik dokončovacího zpracování Všeobecně vzdělávací předměty

Více

Analýza a možnosti zajištění praktického vyučování elektrotechnických oborů

Analýza a možnosti zajištění praktického vyučování elektrotechnických oborů Analýza a možnosti zajištění praktického vyučování elektrotechnických oborů STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE www.sse-najizdarne.cz OSTRAVA 2015 Analýza byla vytvořena za finančního

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

3941M Technický interdisciplinární M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení UČEBNÍ PLÁN. studijního oboru

3941M Technický interdisciplinární M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení UČEBNÍ PLÁN. studijního oboru MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne. 6. 999, čj. 7 00/99, s platností od. 9. 999 počínaje. ročníkem Kmenový

Více

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů:

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů: Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy 4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s. Údolní 389/10, 602 00 Brno Veveří Název ŠVP Dejme šanci každému dni Kód a název

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Pro všechny obory platí (SČMZ): 1. maturitní předmět ČJL (jedna úroveň) 2. maturitní předmět CJ x M (jedna úroveň) Obor vzdělání: 79 41 K/81 Gymnázium

Pro všechny obory platí (SČMZ): 1. maturitní předmět ČJL (jedna úroveň) 2. maturitní předmět CJ x M (jedna úroveň) Obor vzdělání: 79 41 K/81 Gymnázium Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace, Pontassievská 3, 669 02 Znojmo Přihláška k maturitní zkoušce pro školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Elektrikář Kód

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní Design interiéru a nábytku základní informace Kód oboru: 841M/11 ŠVP: Design interiéru a nábytku Doba studia: čtyři roky Zakončení maturitní zkouškou Forma studia: Denní V kontextu tradice Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy 4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s. Údolní 389/10, 602 00 Brno Veveří Název ŠVP Dejme šanci každému dni Kód a název

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení (kód: M) Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení (kód: M) Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení (kód: 26-032-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více