INFORMACE O STUDIU OBORŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O STUDIU OBORŮ"

Transkript

1 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Purkyňova 97, Brno INFORMACE O STUDIU OBORŮ SOCIÁLNÍ ČINNOST / ELEKTROTECHNIKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE / PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE A NABÍZENÉ OBORY... 5 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE... 6 SOUTĚŽE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM... 7 STUDIJNÍ OBORY Informační technologie M/ Sociální činnost M/ Ekonomika a podnikání M/ Průmyslová ekologie M/ Mechanik elektrotechnik L/ Elektrotechnika M/01 (Slaboproudá elektrotechnika) Elektrotechnika M/01 (Silnoproudá elektrotechnika) UČEBNÍ OBORY Elektrikář H/ Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/ PŘÍKLAD OTÁZEK Z TESTU VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY CO DÁLE NABÍZÍME Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Purkyňova 97, Brno 3

3 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ INFORMACE A NABÍZENÉ OBORY Vážení mladí přátelé a uchazeči o studium na naší škole, dostáváte do rukou informační materiál, který Vám přibližuje naši školu, její prostředí a studijní nabídku a bude Vám pomocníkem při rozhodování o studiu. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno je státní škola s bezplatným studiem. V současné době patří mezi největší a nejvýznamnější brněnské školy. Škola prošla během své existence několika transformacemi a slučováním s jinými školami, jehož výsledkem je současná jasná profilace do tří oblastí vzdělávání. Jsou to: informační technologie elektrotechnika sociální činnost (sociálně správní činnost), a to v devíti studijních či učebních oborech. Ve všech těchto vzdělávacích oblastech disponuje škola velmi dobrým odborným zázemím, tvořeným kvalifikovanými učiteli a moderními odbornými učebnami. Žáci školy se pravidelně umisťují na předních místech v odborných i tělovýchovných soutěžích a vyjíždějí do zahraničí na jazykové kurzy, letní výcvikové kurzy do Chorvatska a základní lyžařský výcvik. Doporučuji Vám využít nabízené dny otevřených dveří k prohlídce školy, aby jste mohli posoudit úroveň a vybavení naší školy. Budeme rádi, když si vyberete některý z našich nabízených studijních nebo učebních oborů. ředitel školy Ing. Antonín Doušek, Ph.D. Studijní obory INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠVP: Informační technologie SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠVP: Sociálněsprávní činnost EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP: Ekonomika a podnikání PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE ŠVP: Průmyslová ekologie MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠVP: Elektrotechnik pro výpočetní techniku ELEKTROTECHNIKA ŠVP: Slaboproudá elektrotechnika ELEKTROTECHNIKA ŠVP: Silnoproudá elektrotechnika Učební obory ELEKTRIKÁŘ ŠVP: Elektrikář ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE ŠVP: Elektromechanik pro výpočetní a zabezpečovací techniku ZŘIZOVATEL ŠKOLY Jihomoravský kraj (studium je bezplatné) KONTAKT Purkyňova 97, Brno, tel.: fax: , KONTAKTNÍ OSOBA PaedDr. Jaroslava Bělková, zástupkyně ředitele tel.: , mobil:

4 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE SOUTĚŽE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM POSKYTUJEME bezbariérový přístup pro tělesně handicapované žáky připojení WIFI v celé budově školy MŮŽETE ZÍSKAT Program integrace studium se specifickými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie) řidičské oprávnění certifikát CISCO (celosvětová uznávaná certifikace, vzdělání v oblasti projektování, návrhu, budování a správy lokálních počítačových sítí) státní zkoušku z psaní na klávesnici zkoušku z vyhl. 50/1978 Sb. Europass (transparentnost kvalifikací a mobilita pracovníků na evropském pracovním trhu) členství v programu Microsoft MSDN academic aliance certifikát Autodesk Academia DALŠÍ VÝHODY Jsme držitelem čestného názvu Fakultní škola pedagogické fakulty MU. Máme statut cvičné školy Mendelovy univerzity v Brně. Spolupracujeme s VUT Brno Jsme garanty iniciativy a soutěže České ručičky v oboru silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky SIPVZ škola je informačním centrem Státní informační politiky ve vzdělávání. M.R.K.E.V. jsme součástí sítě pro metodiku a realizaci komplexní ekologické výchovy. CISCO SYSTEMS vlastníme certifikát CISCO SYSTEMS rovněž jsme i školicím střediskem. Pořádáme soutěže pro žáky 9. tříd základních škol, v nichž mohou projevit zájem a znalosti z vybraného oboru. Úspěšným řešitelům soutěží vystavíme certifikát, který mohou uplatnit v přijímacím řízení. Aktuální informace o pořádaných soutěžích naleznete na našich webových stránkách. 6 7

5 STUDIJNÍ OBORY Informační technologie M/01 OD 3. ROČNÍKU PROBÍHÁ VÝUKA VE 4 ZAMĚŘENÍCH (výběr zaměření ve 2. ročníku) Počítačové sítě Programování a databáze Počítačová grafika a internetové aplikace Monitoring a řízení technologických procesů 4 roky, denní studium maturitní zkouška Obor připravuje žáky pro využití v široké oblasti informačních technologií, např. pro správu počítačových sítí, tvorbu webových aplikací, programování a automatizaci. montáž, opravy a údržba PC návrh a správa počítačových sítí a prostředků IT tvorba internetových stránek, práce s grafickým materiálem, reklama, prezentace firmy, prezentační zpracování dat, programovaní automatizace, řízení a regulace výrobního procesu možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 ve všech odvětvích IT technologií, průmyslu, ve veřejné správě, školství VUT Fakulta informačních technologií ČVUT Fakulta elektrotechniky MU Fakulta informatiky Mendelova univerzita Provozně ekonomická fakulta INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Zaměření: Programování a databáze Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/2 2/2 0 0 Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Fyzika FYZ Základy přírodních věd ZPV Technika administrativy TEA 2/ Tělesná výchova TEV Ekonomika EKO Základy elektrotechniky ZAE Programování a databáze PAD 2/2 3/2 6/4 5/3 Grafika a webdesign GRW 2/2 2/2 0 0 Operační systémy OPS 2/ /1 Aplikační software ASW 3/2 2/2 0 1/1 Informatika INF Praktická cvičení PRC 0 2/2 2/2 3/3 Automatizace AUT 0 2/1 0 0 Počítačové sítě POS 0 0 2/1 2/1 Technické vybavení TVY 2/ Celkový počet hodin

6 STUDIJNÍ OBORY Sociální činnost M/01 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní obor připravuje žáky pro technickoadministrativní a organizační činnost na úseku řízení sociálních služeb, sociálních zařízení a poskytování sociálních dávek. vyměřování, vypočítávání a rozhodování o sociálních dávkách zásady komunikace při jednání s klientem znalost právních předpisů, ekonomiky a financování sociální sféry kancelářské psaní na klávesnici (možnost vykonat státní zkoušku) znalosti managementu sociálních služeb výuka světového jazyka (angličtina, němčina) referent sociálního orgánu státní správy či samosprávy (městské úřady, úřady práce, správa sociálního zabezpečení) administrativní pracovník i v jiných oblastech (asistent, referent, sekretářka) pracovník sociální péče v různých typech sociálního zařízení (státní i soukromé) samostatné podnikání v oblasti sociálních služeb VOŠ se sociálním a zdravotním zaměřením MU Fakulta sociálních studií, Pedagogická fakulta, Ekonomicko-správní fakulta SOCIÁLNÍ ČINNOST Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/2 2/2 0 0 Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Základy společenských věd ZSV Základy přírodních věd ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT 2/2 2/2 0 0 Ekonomika EKO Sociální politika SPO Právo PVO Výtvarná výchova VYV Hudební výchova HUV Pedagogika PED Psychologie PSY Technika administrativy a korespondence TAK 2/ Osobnostní výchova OSV 2/2 2/1 0 0 Sociální péče SPE Sociální zabezpečení SOZ Zdravotní nauka ZDN Praktická cvičení PRC 0 2/2 2/2 2/2 Celkový počet hodin

7 STUDIJNÍ OBORY Ekonomika a podnikání M/01 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní obor je koncipován tak, aby zabezpečil u studentů požadovanou úroveň všeobecného a odborného vzdělání. Obzvláště pak v oblasti ekonomiky, hromadného zpracování dat, sociálního zabezpečení a práva. znalost základních ekonomických pojmů a principů obchodně podnikatelských činností vyhotovování obchodní korespondence kancelářské psaní na klávesnici (možnost vykonat státní zkoušku) vedení účetnictví a daňové evidence výuka světových jazyků (angličtina, němčina) základní orientace v právních normách tvorba a optimalizace webových stránek samostatné podnikání jako fyzická nebo právnická osoba ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu bankovní a pojišťovací pracovník vyšší odborné školy ekonomického zaměření MU Ekonomicko-správní fakulta VUT fakulta podnikatelská a informačních technologií MZLU provozně-ekonomická fakulta EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/2 2/2 2/2 2/2 Matematika MAT Dějepis DEJ Základy společenských věd ZSV Psychologie PSY Právo PVO Fyzika FYZ Základy přírodních věd ZPV Tělesná výchova TEV Písemná a elektronická komunikace PEK 2/2 2/2 1/1 0 Ekonomika EKO Marketing a management MAR Účetnictví UCT Informační systémy INS Informační a komunikační technologie ICT 3/1 2/2 2/2 2/2 Grafika a webdesign GRW 0 2/2 2/2 2/2 Aplikační software ASW 2/2 2/2 2/2 0 Praxe PRA 0 2/2 2/2 2/2 Fiktivní firma FIF Celkový počet hodin

8 STUDIJNÍ OBORY Průmyslová ekologie M/01 4 roky, denní studium maturitní zkouška Perspektivní moderní studijní obor zaměřený na využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), prostřednictvím zařízení jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy, větrné a vodní elektrárny a zařízení využívající biomasu. navrhování optimálních zařízení využívajících OZE pro konkrétní budovu instalování, nastavování a servis zařízení využívající OZE orientace v pravidlech a postupech pro nízkoenergetické, pasívní stavitelství a hygienu budov přehled o metodách omezující znečišťování životního prostředí odebírání a vyhodnocování vzorků vzduchu, půdy a vody na odborech a referátech životního prostředí ve sféře výroby a samostatného podnikání v oblasti OZE a pasívního stavitelství v oblasti vodního a odpadového hospodářství na hygienických stanicích a útvarech monitorování životního prostředí ve firmách zabývajících se hospodařením s odpady v podnikového oddělení ochrany životního prostředí vysoká škola technického nebo přírodovědeckého směru se zaměřením na chemii, techniku nebo enviromentalistiku vyšší odborná škola zaměřená na OZE a životní prostředí PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/ Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT 2/2 2/2 2/2 2/2 Ekonomika EKO Monitorování ŽP MZP Praxe PRA 6/6 0 4/4 0 Chemie CHE 2 3/2 2 2 Geologie GEO Základy strojnictví ZAS Technologie výroby TGV Elektrotechnika ELT Životní prostředí ZIP Biologie BIO Stroje a zařízení STZ Obnovitelné zdroje OZE Celkový počet hodin

9 STUDIJNÍ OBORY Mechanik elektrotechnik L/01 ZAMĚŘENÍ ŠVP Elektrotechnik pro výpočetní techniku 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní elektrotechnický obor s možností širokého uplatnění v nejrůznějších oblastech elektrotechnických činností se zaměřením na výpočetní techniku. základy programování a tvorba webových stránek oprava, údržba, montáž PC, zapojení a zprovoznění periferních IT zařízení návrh a správa počítačových sítí a prostředků IT ucelený přehled o účelu automatizace, řídící a regulační technice znalost principů diagnostiky elektronických zařízení možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 ve státním i soukromém sektoru při výrobě, montáži a opravách samostatné podnikání v oblasti elektrotechniky vysoká škola se zaměřením na elektrotechniku různé formy pomaturitního studia vyšší odborná škola v příbuzných oborech MECHANIK ELEKTROTECHNIK Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk II CIJ 2/ Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Základy přírodních věd ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační technologie ITE 2/2 2/2 3/3 3/3 Ekonomika EKO Základy elektrotechniky ZAE Elektronika ELN Materiály a technologie MTE Automatizace AUT Elektrotechnická měření ETM 0 0 2/1 2/1 Technické kreslení TEK Odborný výcvik ODV 6 10,5 10,5 6 Celkový počet hodin 32 33,5 33,

10 STUDIJNÍ OBORY Elektrotechnika M/01 ZAMĚŘENÍ ŠVP Slaboproudá elektrotechnika VE 4 SPECIALIZACÍCH VE 3. A 4. ROČNÍKU STUDIA Řídící a informační systémy Multimediální technika Lékařská elektronika 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní obor reagující na vývoj oblastí elektrotechniky s důrazem na aplikaci informačních technologií v automatizaci a robotice, obrazové a zvukové technice, telekomunikačních a mobilních sítích, lékařské technice a v průmyslovém výtvarnictví. tvorba 2D i 3D CAD konstrukčních návrhů programování v Assembleru a vyšších programovacích jazycích zpracování zvukových a obrazových signálů a mobilní komunikace ovládání diagnostických a terapeutických přístrojů automatické řízení a robotika možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 programátor robotických systémů technik mobilních telekomunikačních sítí technik lékařské elektrotechniky projektant v AutoCADu vysoké školy s technickým zaměřením SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Specializace: Lékařská elektronika Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Fyzika FYZ Základy společenských věd ZSV Základy přírodních věd ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT Ekonomika EKO Technické kreslení TEK CAD systémy CAD Číslicová technika CIT Základy elektrotechniky ZAE Elektrotechnologie ELE Elektronika ELN Mikroprocesorová technika MIT Elektronická měření ELM Praxe PRA Biofyzika BIF Zobrazovací systémy v lékařství ZSL Lékařská přístrojová technika LPT Celkový počet hodin

11 STUDIJNÍ OBORY Elektrotechnika M/01 ZAMĚŘENÍ ŠVP Silnoproudá elektrotechnika VE 2 ZAMĚŘENÍCH Elektroenergetika Elektrické stroje a přístroje 4 roky, denní studium maturitní zkouška Studijní obor s možností širokého uplatnění ve stále se rozvíjející oblasti energetiky a silnoproudé elektrotechniky. navrhování vedení vysokého napětí zpracování inteligentních elektroinstalací využívání elektrických strojů a přístrojů problematika elektráren navrhování elektropohonů možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 projektant nebo konstruktér v silnoproudých podnicích dispečer nebo operátor v elektrárnách a rozvodných podnicích vysoká škola se zaměřením na silnoproudou elektrotechniku vysoká škola se zaměřením na jadernou fyziku a energetiku různé formy pomaturitního studia vyšší odborná škola v příbuzných oborech SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Specializace: Elektrické stroje a přístroje Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ Fyzika FYZ Základy společenských věd ZSV Základy přírodních věd ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT Ekonomika EKO Technické kreslení TEK Části strojů CAS Technický základ TEZ Základy elektrotechniky ZAE Elektrotechnologie ELE Elektronika ELN Automatizace AUT Elektronická měření ELM Praxe PRA Elektrické stroje a přístroje ESP Elektroenergetika EEN Elektrická zařízení ELZ Celkový počet hodin

12 UČEBNÍ OBORY Elektrikář H/01 ŠVP Elektrikář 3 roky, denní studium zapojování elektrických rozvodů instalace a oprava nejrůznějších elektrických spotřebičů používání měřících přístrojů možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 ELEKTRIKÁŘ Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 2/2 2/2 2/2 Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Základy přírodních věd (chemie) ZPV Základy přírodních věd (biologie a ekologie) ZPV závěrečná zkouška Učební elektrotechnický obor s možností širokého uplatnění v nejrůznějších oblastech elektrotechnických činností, především elektroinstalací a rozvodů elektrické energie. fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky zhotovení a využití technické dokumentace ve státním i soukromém sektoru jako provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení, opravář elektronických zařízení, montér výtahů, chladírenský mechanik, mechanik pro administrativu, stavební elektrikář aj. absolventi mohou po získání výučního listu, od 3. ročníku, dále studovat maturitní obor nebo se přihlásit do nástavbového studia Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT 2/2 0 1/1 Ekonomika EKO Základy elektrotechniky ZAE Elektrická měření ELM 0 2/1 3/1 Elektronika a výpočetní technika EVT Instalace EAI Odborný výcvik ODV Celkový počet hodin

13 UČEBNÍ OBORY Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/01 ZAMĚŘENÍ ŠVP Elektromechanik pro výpočetní a zabezpečovací techniku 3 roky, denní studium závěrečná zkouška Učební obor je zaměřen na činnosti spojené s výrobou, montáží, údržbou a opravami elektrotechnických výrobků a zařízení s důrazem na výpočetní a zabezpečovací techniku. instalace, zprovoznění a oprava zařízení výpočetní, kancelářské a spotřební techniky navrhování a realizace zabezpečovacích systémů objektu výroba jednoduchých elektrotechnických zařízení možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 čtení strojírenských a stavebních výkresů, blokových i obvodových elektrotechnických schémat v nejrůznějších oblastech průmyslu, elektrotechniky, v informatice a ve všech oborech, ve kterých je elektrotechnika uplatňována v živnostenském podnikání absolventi mohou po získání výučního listu, od 3. ročníku, dále studovat maturitní obor nebo se přihlásit do nástavbového studia ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I CIJ 2/2 2/2 2/2 Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Fyzika FYZ Základy přírodních věd (chemie) ZPV Základy přírodních věd (biologie a ekologie) ZPV Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT 2/2 0 1/1 Ekonomika EKO Základy elektrotechniky ZAE Elektrická měření ELM 0 2/1 3/1 Elektronika a výpočetní technika EVT Zabezpečovací technika ZAT Odborný výcvik ODV Celkový počet hodin

14 PŘÍKLAD OTÁZEK Příklad otázek z testu všeobecných znalostí pro přijímací zkoušky ČESKÝ JAZYK 1. Ve kterém z následujících větných celků je pravopisná chyba? a) Lidé žijící v Českém ráji jsou závislí na přílivu českých, německých, holandských a dalších turistů. b) Do šumavských lesů, zejména na Prachaticko, se v posledních letech vrací různé druhy zvěře. c) Obyvatelé Nového Města na Moravě i Žďáru nad Sázavou před nájezdníky často utíkaly do lesů. d) O zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji se zasloužil pokles výroby v Ostravě a Opavě. 2. Který větný celek neobsahuje pravopisnou chybu? a) Dali mě možnost studovat na Karlově univerzitě v Praze. b) Dali mi možnost studovat na Karlově univerzitě v Praze. c) Dali my možnost studovat na Univerzitě Karlově v Praze. d) Dali mě možnost studovat na Univerzitě Karlově v Praze. ANGLICKÝ JAZYK (je-li hlavním jazykem v 9. třídě) 1. They like rock music. a) doesn t b) aren t c) isn t d) don t 2. She to the radio at the moment. a) listens b) is listening c) listened d) has listened NĚMECKÝ JAZYK (je-li hlavním jazykem v 9. třídě) 1. Peter ist nicht hier, er ist Onkel. a) bei seiner b) bei seinem c) zu seinem d) mit ihrem 2. Ich fahre Deutschland. a) ins b) In die c) nach d) aus der MATEMATIKA 1. Slovní úloha Za hodinu natře natěrač 5 metrů plotu. Kolik metrů měří plot, jestliže za 6 hodin natřel 25% plotu? 2. Zapište v jednotkách uvedených v závorce: a) 38 m + 24 cm + 7 mm = (dm) b) 4 t + 7 g + 20 kg = (kg) c) 3 m² + 5 dm² + 70 cm = (m²) VŠEOBECNÝ PŘEHLED 1. Zrádce se označuje jako: a) Jidáš b) Tomáš c) Herodes d) Leonardo 2. Zkratkou NATO se označuje: a) Organizace spojených národů b) Severoatlantická aliance c) Světová organizace ochrany přírody d) aus der e) 26 27

15 CO DÁLE NABÍZÍME UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ mimobrněnským studentům zajišťujeme ubytování v nejbližších brněnských domovech mládeže škola zajišťuje výdej jídla ve školní jídelně s výběrem ze tří jídel studenti také mohou využívat školní kantýnu, nápojové a občerstvovací automaty ČIPOVÉ KARTY Čipové karty slouží pro vstup do školy a evidenci přítomnosti, pro výdej stravy v jídelně, při kopírování, k otevírání šaten a další. POŘÁDÁME lyžařské kurzy doma i v zahraničí sportovně turistické kurzy v Chorvatsku studijní a poznávací zájezdy do Velké Británie návštěvy divadelních představení v brněnských divadlech socializace žáků do kolektivu v prvních ročnících v rámci sportovních aktivit akce zaměřené na prevenci rizikových projevů chování zájmové kroužky fotbal, florbal, basketbal, volejbal, programování a další dle zájmu žáků zahraniční stáže pro studenty oboru Sociální činnost soutěže Sudoku, Pišqworky, Klokan IT soutěž Purkiáda výuku Aplikované ekonomie založení a vedení Studentské společnosti ekologické exkurze Dukovany, SAKO, Dlouhé Stráně, vodní a větrné elektrárny, ekologické a pasívní domy ÚČASTNÍME SE kurzů taneční a společenské výchovy školních i meziškolních sportovních turnajů (atletika, florbal, curling, volejbal aj.) a jsme členy Asociace školních sportovních klubů soutěže ENERSOL celorepublikového projektu Příběhy bezpráví odbornými učebnami pro jednotlivé předměty (odborné technické předměty, psaní na klávesnici, výuka jazyků) a laboratořemi sportovním areálem s tenisovým kurtem, halou, atletickým oválem, pingpongovými stoly a tělocvičnou s posilovnou studovnou, kde žáci se žáci mohou připravovat na výuku, využívat výpočetní techniku nebo hrát deskové a karetní hry školní knihovnou s učebními materiály, odbornými knihami a zábavnou literaturou ŠKOLA JE VYBAVENA výpočetní technikou s moderní počítačovou sítí a rychlým připojením k Internetu včetně bezdrátového připojení WIFI do sítě v celém areálu školy 28 29

16 PROSTOR PRO VAŠE POZNÁMKY 30 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Purkyňova 97, Brno

17 Slavnostní předání maturitních vysvědčení

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 0 1 5 0 1 6 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření na hudebně kulturní činnost

82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření na hudebně kulturní činnost KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1 - MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na Průhoně

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více