ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ( ) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV"

Transkript

1 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ( ) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV

2 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ( ) PŘÍLOHA Č.1 Energetické bilance - současný stav Obsah D1 - DATOVÉ PODKLADY V TABULKÁCH - VÝCHOZÍ ROK... 5 D1.1 - Spotřeba tepla v palivu ve vyjmenovaných stacionárních zdrojích (dle přílohy č.2 k zákonu č. 201/2012), součet za MČ... 6 D1.2 - Spotřeba tepla v palivu ve vyjmenovaných stacionárních zdrojích, součet za sekci NACE, sektor spotřeby... 7 D1.3 - Dodávka zemního plynu z PP Distribuce, a.s., součet za MČ... 8 D1.4 - Dodávka zemního plynu z PP Distribuce, a.s., součet za sekci NACE, sektor spotřeby... 9 D1.5 - Dodávka elektřiny z PREdistribuce, a.s., součet za MČ D1.6 - Dodávka elektřiny z PREdistribuce, a.s., součet za sekci NACE, sektor spotřeby D1.7 - Dodávka tepla ze sítí CZT PT a.s., součet za MČ D1.8 - Dodávka tepla ze sítí CZT PT a.s., součet za sekci NACE, sektor spotřeby D2 - DATOVÉ PODKLADY V GRAFECH - VÝCHOZÍ ROK D2.1 - Vývoj spotřeby paliv ve stacionárních zdrojích (bez lokálních topenišť) D2.2 - Dodávka zemního plynu z PP Distribuce, a.s., dle kategorie odběratele a MČ D2.3 - Porovnání roční dodávky zemního plynu z PP Distribuce, a.s. s vývojem počtu odběratelů za období D2.4 - Podíl jednotlivých kategorií odběratelů na celkové roční dodávce zemního plynu z PP Distribuce, a.s. za období D2.5 - Dodávka elektrické energie z PREdistribuce, a.s., dle kategorie odběratele a MČ D2.6 - Porovnání roční dodávky elektřiny z PREdistribuce, a.s. s vývojem počtu odběratelů za období D2.7 - Podíl jednotlivých kategorií odběratelů na celkové roční dodávce elektřiny z PREdistribuce, a.s. za období D2.8 - Dodávka tepla ze sítí CZT Pražské teplárenské, a.s D2.9 - Porovnání roční dodávky tepla z Pražské teplárenské, a.s. s vývojem průměrné teploty ve vytápěných dnech za období D Porovnání roční dodávky elektrické energie z Pražské teplárenské, a.s. a celkové výroby tepla za období D Podíl bytových a nebytových odběrů na celkové roční dodávce tepla z Pražské teplárenské, a.s. za období D Skladba roční výroby tepelné energie za období D Porovnání celkové dodávky tepla ze SCZT Pražské teplárenské, a.s. a počtu denostupňů v letech , hl.m. Praha

3 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ( ) PŘÍLOHA Č.1 Energetické bilance - současný stav D Porovnání vstupních údajů pro výpočet energetické bilance ÚED (1996, 1998), ÚEK (2001), CDS-EI (2005) a aktualizace ÚEK (2011) D3 - PODROBNÝ VÝPIS KÓDŮ A KOEFICIENTŮ POUŽITÝCH PRO ÚPRAVU DATOVÝCH PODKLADŮ.. 29 D3.1 - Denostupně D3.2 - Emisní faktory D3.3 - Paliva (kvalitativní znaky) D3.4 - Kódy druhů emisí D3.5 - Kódy sektorů (sféry) spotřeby D3.6 - Číselník NACE S1 - ENERGETICKÁ BILANCE V TABULKÁCH SOUČASNÝ STAV S1 - Bilance roční spotřeby primárních paliv, členěno dle městské části a sektoru spotřeby S2 - Struktura spotřeby primárních paliv podle typu zdroje (členěno dle kategorie zdroje) S3 - Struktura spotřeby primárních paliv podle účelu spotřeby (členěno dle sekce NACE) S4 - Bilance roční spotřeby paliv a energie po přeměnách, členěno dle městské části a sektoru spotřeby S5 - Spotřeba paliv a energie po přeměnách v členění na otop+tuv a ostatní S6 - Struktura spotřeby paliv a energie po přeměnách podle účelu spotřeby (členěno dle sekce NACE) S2 - ENERGETICKÁ BILANCE V GRAFECH SOUČASNÝ STAV S1 - Skladba primární spotřeby (GJ) - podíl sektorů, stávající stav - průměrné klimatické podmínky S2 - Skladba spotřeby po přeměnách (GJ) - podíl sektorů, stávající stav prům. klimatické podmínky S3 - Primární spotřeba paliv v území (GJ), děleno dle skupenství paliv a městské části S4 - Primární spotřeba paliv v území (GJ), děleno dle sektoru spotřeby a městské části S5 - Skladba primární spotřeby paliv v území (GJ), děleno dle sektoru spotřeby - stávající stav S6 - Skladba primární spotřeby paliv v území v jednotlivých sektorech spotřeby a podíl sektorů na celkové spotřebě (%) S7 - Skladba primární spotřeby paliv v území (GJ), děleno dle kategorie zdroje - stávající stav S8 - Spotřeba paliv a energie po přeměnách (GJ), děleno dle druhu pal. a energie a městské části 65 S9 - Spotřeba paliv a energie po přeměnách (GJ), děleno dle sektoru spotřeby a městské části S10 - Skladba spotřeby po přeměnách (GJ), děleno dle sektoru spotřeby - stávající stav S11 - Skladba spotřeby paliv a energie po přeměnách v jednotlivých sektorech spotřeby a podíl sektorů na celkové spotřebě (%) S12 - Porovnání spotřeby paliv v území a spotřeby paliv a energie po přeměnách v letech 1996, 1998 (ÚED), 2001 (ÚEK), 2011 (aktualizace ÚEK

4 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ( ) PŘÍLOHA Č.1 Energetické bilance - současný stav S3 - PODROBNÝ VÝPIS KOEFICIENTŮ POUŽITÝCH PRO VÝPOČET BILANCÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU S3.1 - Koeficienty pro výpočet spotřeby po přeměnách - stávající stav (celková účinnost spalování a rozvodů na patu objektu)

5 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ( ) PŘÍLOHA Č.1 Energetické bilance - současný stav D1 - Datové podklady v tabulkách - výchozí rok D1.1 - Spotřeba tepla v palivu ve vyjmenovaných stacionárních zdrojích (dle přílohy č.2 k zákonu č. 201/2012), součet za MČ D1.2 - Spotřeba tepla v palivu ve vyjmenovaných stacionárních zdrojích, součet za sekci NACE, sektor spotřeby D1.3 - Dodávka zemního plynu z PP Distribuce, a.s., součet za MČ D1.4 - Dodávka zemního plynu z PP Distribuce, a.s., součet za sekci NACE, sektor spotřeby D1.5 - Dodávka elektřiny z PREdistribuce, a.s., součet za MČ D1.6 - Dodávka elektřiny z PREdistribuce, a.s., součet za sekci NACE, sektor spotřeby D1.7 - Dodávka tepla ze sítí CZT PT a.s., součet za MČ D1.8 - Dodávka tepla ze sítí CZT PT a.s., součet za sekci NACE, sektor spotřeby 5 71

6 ÚEK 2013 D1. Datové podklady v tabulkách D1.1 - Spotřeba tepla v palivu ve vyjmenovaných stacionárních zdrojích dle přílohy č.2 k zákonu č. 201/2012 (bodově evidované REZZO 1, REZZO 2) Hlavní město Praha, součet za městské části stav 2011 [GJ/r] Zdroj dat: ČHMÚ - ISPOP, 2012 Spotřeba [GJ/r] koks ostatní tuhá kapalná Celkový plynná paliva OZE paliva paliva součet Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha-Běchovice Praha-Čakovice Praha-Dolní Měcholupy Praha-Kunratice Praha-Libuš Praha-Suchdol Praha-Štěrboholy Praha-Újezd Praha-Vinoř Praha-Zbraslav Praha-Zličín Praha-Benice Praha-Ďáblice Praha-Dolní Chabry Praha-Dolní Počernice Praha-Dubeč Praha-Klánovice Praha-Lipence Praha-Lysolaje Praha-Nebušice Praha-Petrovice Praha-Řeporyje Praha-Satalice Praha-Slivenec Praha-Šeberov Praha-Troja Praha-Velká Chuchle Celkový součet SEVEn Energy, s.r.o. 6 D1.1 REZZO 1,2 MČ

7 ÚEK 2013 D1. Datové podklady v tabulkách D1.2 - Spotřeba tepla v palivu ve vyjmenovaných stacionárních zdrojích dle přílohy č.2 k zákonu č. 201/2012 (bodově evidované REZZO 1, REZZO 2) Hlavní město Praha, součet za sekci NACE, sektor spotřeby stav 2011 [GJ/r] Zdroj dat: ČHMÚ - ISPOP, 2012 Spotřeba [GJ/r] koks ostatní tuhá kapalná plynná Celkový OZE paliva paliva paliva součet Zdroje elektřiny a tepla Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Průmysl Stavebnictví Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Zpracovatelský průmysl Těžba a dobývání Zemědělství (budovy) Zemědělství, lesnictví a rybářství Terciární sféra Administrativní a podpůrné činnosti Činnosti v oblasti nemovitostí Kulturní, zábavní a rekreační činnosti Ostatní činnosti Profesní, vědecké a technické činnosti Ubytování, stravování a pohostinství Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení Vzdělávání Zdravotní a sociální péče Informační a komunikační činnosti Peněžnictví a pojišťovnictví Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Doprava (budovy) Doprava a skladování Bydlení Bydlení Celkový součet SEVEn Energy, s.r.o. 7 D1.2 REZZO 1,2 NACE

8 ÚEK 2013 D1. Datové podklady v tabulkách D1.3 - Dodávka zemního plynu ze sítí Pražské plynárenské Distribuce, a.s. Hlavní město Praha, součet za městské části stav 2011/2012 [GJ/r] Zdroj dat: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 2013 Domácnosti (DO) Maloodběr (MO) Střední odběr a velkoodběr (SO+VO) Celkem Dodávka [GJ/r] Celkem % Dodávka [GJ/r] % Dodávka [GJ/r] % Dodávka [GJ/r] % Praha ,75% ,03% ,91% ,06% Praha ,21% ,90% ,73% ,45% Praha ,90% ,73% ,48% ,19% Praha ,45% ,54% ,42% ,23% Praha ,23% ,87% ,62% ,73% Praha ,07% ,68% ,94% ,27% Praha ,05% ,21% ,81% ,22% Praha ,47% ,83% ,74% ,52% Praha ,07% ,62% ,90% ,10% Praha ,75% ,72% ,94% ,15% Praha ,73% ,96% ,97% ,20% Praha ,19% ,59% ,45% ,70% Praha ,32% ,45% ,72% ,98% Praha ,93% ,76% ,40% ,15% Praha ,30% ,99% ,77% ,98% Praha ,51% ,58% ,87% ,70% Praha ,78% ,40% ,45% ,52% Praha ,33% ,16% ,39% ,33% Praha ,72% ,25% ,14% ,34% Praha ,77% ,35% ,95% ,28% Praha ,75% ,58% ,27% ,79% Praha ,10% ,32% ,39% ,80% Praha-Běchovice ,35% ,12% ,51% ,38% Praha-Benice ,17% ,04% ,04% ,08% Praha-Březiněves ,29% ,09% 0,00% ,11% Praha-Čakovice ,75% ,33% ,31% ,45% Praha-Ďáblice ,70% ,30% ,02% ,29% Praha-Dolní Chabry ,82% ,22% ,12% ,36% Praha-Dolní Měcholupy ,37% ,30% ,87% ,60% Praha-Dolní Počernice ,40% ,20% ,02% ,17% Praha-Dubeč ,62% ,22% ,04% ,26% Praha-Klánovice ,87% ,34% ,03% ,35% Praha-Koloděje ,14% ,04% 0 0,00% ,05% Praha-Kolovraty ,63% ,12% 0,00% ,22% Praha-Křeslice ,22% ,02% 0,00% ,07% Praha-Kunratice ,22% ,47% ,93% ,93% Praha-Libuš ,04% ,72% ,54% ,73% Praha-Lipence ,40% ,05% 0,00% ,13% Praha-Lochkov ,08% ,06% 0,00% ,04% Praha-Lysolaje ,25% ,14% ,13% ,17% Praha-Nebušice ,64% ,29% ,07% ,29% Praha-Nedvězí ,03% 909 0,01% 0,00% ,01% Praha-Petrovice ,30% ,05% ,07% ,14% Praha-Přední Kopanina ,08% ,03% 0,00% ,03% Praha-Řeporyje ,18% ,16% ,29% ,23% Praha-Satalice ,42% ,28% ,09% ,23% Praha-Slivenec ,26% ,08% 587 0,00% ,10% Praha-Suchdol ,75% ,55% ,63% ,65% Praha-Šeberov ,64% ,17% 0,00% ,23% Praha-Štěrboholy ,31% ,38% ,22% ,28% Praha-Troja ,21% ,33% ,19% ,23% Praha-Újezd ,27% ,24% ,14% ,20% Praha-Velká Chuchle ,40% ,21% ,05% ,19% Praha-Vinoř ,52% ,33% ,29% ,37% Praha-Zbraslav ,91% ,76% ,89% ,87% Praha-Zličín ,36% ,83% ,21% ,87% Celkový součet ,00% ,00% ,00% ,00% SEVEn Energy, s.r.o. 8 D1.3 ZP MČ

9 ÚEK 2013 D1.4 - Dodávka zemního plynu ze sítí Pražské plynárenské Distribuce, a.s. Hlavní město Praha, součet za sekci NACE, sektor spotřeby stav 2011/2012 [GJ/r] Dodávka [GJ/r] Zdroj dat: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 2013 D1. Datové podklady v tabulkách Domácnosti (DO) Maloodběr (MO) Střední odběr a velkoodběr (SO+VO) Celkový součet Zdroje elektřiny a tepla ,1% Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Průmysl ,9% Stavebnictví Těžba a dobývání Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Zpracovatelský průmysl Zemědělství (budovy) ,1% Zemědělství, lesnictví a rybářství Terciární sféra ,7% Administrativní a podpůrné činnosti Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Činnosti v oblasti nemovitostí Informační a komunikační činnosti Kulturní, zábavní a rekreační činnosti Ostatní činnosti Peněžnictví a pojišťovnictví Profesní, vědecké a technické činnosti Ubytování, stravování a pohostinství Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení Vzdělávání Zdravotní a sociální péče Doprava (budovy) ,4% Doprava a skladování Bydlení ,9% Bydlení Celkový součet ,0% SEVEn Energy, s.r.o. 9 D1.4 ZP NACE

10 ÚEK 2013 D1. Datové podklady v tabulkách D1.5 - Dodávka elektřiny z PREdistribuce, a.s. Hlavní město Praha, součet za městské části stav 2011 [GWh/r] Zdroj dat: PREdistribuce, a.s., 2012 Maloodběr domácnosti (MOO) Maloodběr podnikatelé (MOP) Velkoodběr (VO) Celkem Dodávka [GWh/r] Celkem % Dodávka [GWh/r] % Dodávka Dodávka % [GWh/r] [GWh/r] % Praha 1 39,758 3,16% 131,803 19,81% 414,321 13,27% 585,882 11,61% Praha 2 61,032 4,85% 65,749 9,88% 98,912 3,17% 225,693 4,47% Praha 3 83,058 6,60% 47,540 7,15% 195,277 6,25% 325,874 6,46% Praha 4 129,629 10,30% 48,416 7,28% 326,133 10,44% 504,177 9,99% Praha 5 106,383 8,45% 49,660 7,47% 280,565 8,99% 436,608 8,65% Praha 6 106,825 8,49% 49,642 7,46% 179,482 5,75% 335,949 6,66% Praha 7 51,089 4,06% 28,789 4,33% 96,499 3,09% 176,377 3,50% Praha 8 99,570 7,91% 46,468 6,99% 172,420 5,52% 318,457 6,31% Praha 9 39,072 3,11% 17,380 2,61% 154,427 4,95% 210,879 4,18% Praha ,256 8,21% 48,408 7,28% 331,323 10,61% 482,987 9,57% Praha 11 58,901 4,68% 19,448 2,92% 140,357 4,50% 218,706 4,33% Praha 12 45,970 3,65% 11,412 1,72% 42,509 1,36% 99,891 1,98% Praha 13 48,472 3,85% 17,471 2,63% 78,775 2,52% 144,718 2,87% Praha 14 37,073 2,95% 12,105 1,82% 73,616 2,36% 122,793 2,43% Praha 15 22,223 1,77% 6,199 0,93% 65,246 2,09% 93,668 1,86% Praha 16 15,423 1,23% 4,078 0,61% 86,053 2,76% 105,554 2,09% Praha 17 21,838 1,74% 8,320 1,25% 10,752 0,34% 40,909 0,81% Praha 18 14,381 1,14% 6,626 1,00% 56,858 1,82% 77,865 1,54% Praha 19 4,824 0,38% 1,053 0,16% 7,256 0,23% 13,133 0,26% Praha 20 14,227 1,13% 5,992 0,90% 33,443 1,07% 53,661 1,06% Praha 21 9,114 0,72% 1,956 0,29% 0,672 0,02% 11,742 0,23% Praha 22 6,605 0,52% 2,208 0,33% 13,352 0,43% 22,165 0,44% Praha-Běchovice 2,524 0,20% 0,423 0,06% 39,164 1,25% 42,111 0,83% Praha-Benice 0,533 0,04% 0,023 0,00% 1,311 0,04% 1,867 0,04% Praha-Březiněves 1,212 0,10% 0,253 0,04% 0,169 0,01% 1,634 0,03% Praha-Čakovice 8,368 0,67% 4,152 0,62% 30,481 0,98% 43,001 0,85% Praha-Ďáblice 3,675 0,29% 0,709 0,11% 3,590 0,11% 7,974 0,16% Praha-Dolní Chabry 5,035 0,40% 1,159 0,17% 1,544 0,05% 7,738 0,15% Praha-Dolní Měcholupy 1,988 0,16% 0,397 0,06% 28,764 0,92% 31,149 0,62% Praha-Dolní Počernice 3,593 0,29% 0,618 0,09% 0,169 0,01% 4,381 0,09% Praha-Dubeč 2,697 0,21% 0,297 0,04% 0,756 0,02% 3,750 0,07% Praha-Klánovice 4,153 0,33% 0,918 0,14% 0,00% 5,071 0,10% Praha-Koloděje 3,253 0,26% 0,146 0,02% 0,00% 3,399 0,07% Praha-Kolovraty 3,213 0,26% 0,337 0,05% 0,00% 3,550 0,07% Praha-Královice 0,761 0,06% 0,260 0,04% 0,00% 1,021 0,02% Praha-Křeslice 1,100 0,09% 0,062 0,01% 0,00% 1,163 0,02% Praha-Kunratice 9,858 0,78% 2,589 0,39% 15,171 0,49% 27,619 0,55% Praha-Libuš 8,669 0,69% 2,725 0,41% 8,392 0,27% 19,786 0,39% Praha-Lipence 3,889 0,31% 0,315 0,05% 1,010 0,03% 5,215 0,10% Praha-Lochkov 1,216 0,10% 0,126 0,02% 0,876 0,03% 2,218 0,04% Praha-Lysolaje 1,597 0,13% 0,241 0,04% 2,507 0,08% 4,345 0,09% Praha-Nebušice 4,102 0,33% 0,796 0,12% 0,363 0,01% 5,261 0,10% Praha-Nedvězí 0,535 0,04% 0,342 0,05% 0,00% 0,877 0,02% Praha-Petrovice 5,548 0,44% 0,894 0,13% 0,931 0,03% 7,373 0,15% Praha-Přední Kopanina 1,102 0,09% 0,432 0,06% 0,00% 1,533 0,03% Praha-Řeporyje 8,106 0,64% 1,730 0,26% 11,862 0,38% 21,698 0,43% Praha-Satalice 2,570 0,20% 0,544 0,08% 2,837 0,09% 5,951 0,12% Praha-Slivenec 7,487 0,60% 0,698 0,10% 0,064 0,00% 8,249 0,16% Praha-Suchdol 8,055 0,64% 1,120 0,17% 7,981 0,26% 17,155 0,34% Praha-Šeberov 4,061 0,32% 0,551 0,08% 0,00% 4,612 0,09% Praha-Štěrboholy 1,544 0,12% 0,935 0,14% 19,964 0,64% 22,443 0,44% Praha-Troja 1,677 0,13% 1,202 0,18% 12,112 0,39% 14,991 0,30% Praha-Újezd 3,470 0,28% 0,576 0,09% 0,00% 4,046 0,08% Praha-Velká Chuchle 3,473 0,28% 0,785 0,12% 15,326 0,49% 19,583 0,39% Praha-Vinoř 4,135 0,33% 0,873 0,13% 3,552 0,11% 8,559 0,17% Praha-Zbraslav 12,730 1,01% 6,390 0,96% 7,604 0,24% 26,724 0,53% Praha-Zličín 3,683 0,29% 0,894 0,13% 47,644 1,53% 52,221 1,03% Celkový součet 1 258, ,00% 665, ,00% 3 122, ,00% 5 045, ,00% SEVEn Energy, s.r.o. 10 D1.5 EL MČ

11 ÚEK 2013 D1. Datové podklady v tabulkách D1.6 - Dodávka elektřiny z PREdistribuce, a.s. Hlavní město Praha, součet za sekci NACE, sektor spotřeby stav 2011 [GWh/r] Dodávka [GWh/r] Maloodběr domácnosti (MOO) Maloodběr podnikatelé (MOP) Zdroj dat: PREdistribuce, a.s., 2012 Velkoodběr (VO) Celkový součet Zdroje elektřiny a tepla 24, , ,533 4,6% Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 24, , ,533 Průmysl 50, , ,234 10,7% Průmysl 0,121 0,121 Stavebnictví 16,734 68,198 84,932 Těžba a dobývání 0,034 3,109 3,143 Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 1,783 60,475 62,258 Zpracovatelský průmysl 31, , ,780 Zemědělství (budovy) 3,182 5,640 8,823 0,2% Zemědělství, lesnictví a rybářství 3,182 5,640 8,823 Terciární sféra 580, , ,878 50,6% Administrativní a podpůrné činnosti 9,395 12,090 21,485 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 2,255 2,967 5,222 Činnosti v oblasti nemovitostí 120, , ,028 Informační a komunikační činnosti 22, , ,894 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 17,317 72,977 90,294 Ostatní činnosti 54,484 18,763 73,247 Peněžnictví a pojišťovnictví 6, , ,932 Profesní, vědecké a technické činnosti 31,828 97, ,628 Ubytování, stravování a pohostinství 108, , ,370 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 140, , ,638 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 25, , ,806 Vzdělávání 30,609 74, ,757 Zdravotní a sociální péče 10,778 98, ,578 Doprava (budovy) 7, , ,152 9,1% Doprava a skladování 7, , ,152 Bydlení 1 258, ,334 24,9% Bydlení 1 258, ,334 Celkový součet 1 258, , , , ,0% SEVEn Energy, s.r.o. 11 D1.6 EL NACE

12 ÚEK 2013 D1. Datové podklady v tabulkách D1.7 - Dodávka tepla ze sítí CZT Pražské teplárenské, a.s. Hlavní město Praha, součet za městské části stav 2011 [GJ/r] Zdroj dat: Pražská teplárenská, a.s., 2012 byt nebyt Celkem Dodávka [GJ/r] % Dodávka [GJ/r] % Dodávka [GJ/r] Celkem % Praha ,80% ,38% ,02% Praha ,28% ,73% ,39% Praha ,05% ,71% ,15% Praha ,37% ,34% ,75% Praha ,21% ,71% ,56% Praha ,06% ,80% ,18% Praha ,72% ,15% ,66% Praha ,21% ,71% ,18% Praha ,64% ,72% ,73% Praha ,02% ,18% ,15% Praha ,88% ,55% ,20% Praha ,01% ,46% ,18% Praha ,97% ,33% ,11% Praha ,33% ,15% ,26% Praha ,87% ,00% ,15% Praha ,47% ,81% ,38% Praha ,65% ,00% ,79% Praha ,80% ,25% ,59% Praha ,23% ,09% ,18% Praha-Čakovice ,70% ,60% ,05% Praha-Dolní Měcholupy ,04% ,06% ,43% Praha-Kunratice ,02% 849 0,02% ,02% Praha-Libuš ,46% ,11% ,32% Praha-Petrovice ,64% ,19% ,46% Praha-Štěrboholy 0,00% ,10% ,43% Praha-Zbraslav ,56% ,87% ,68% Celkový součet ,00% ,00% ,00% SEVEn Energy, s.r.o. 12 D1.7 CZT MČ

13 ÚEK 2013 D1. Datové podklady v tabulkách D1.8 - Dodávka tepla ze sítí CZT Pražské teplárenské, a.s. Hlavní město Praha, součet za sekci NACE, sektor spotřeby stav 2011 [GJ/r] Zdroj dat: Pražská teplárenská, a.s., 2012 Dodávka [GJ/r] byt nebyt Celkový součet Zdroje elektřiny a tepla ,5% Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Průmysl ,5% Stavebnictví Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Zpracovatelský průmysl Terciární sféra ,5% Administrativní a podpůrné činnosti Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Činnosti v oblasti nemovitostí Informační a komunikační činnosti Kulturní, zábavní a rekreační činnosti Ostatní činnosti Peněžnictví a pojišťovnictví Profesní, vědecké a technické činnosti Ubytování, stravování a pohostinství Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení Vzdělávání Zdravotní a sociální péče Doprava (budovy) ,3% Doprava a skladování Bydlení ,3% Bydlení Celkový součet ,0% SEVEn Energy, s.r.o. 13 D1.8 CZT NACE

14 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ( ) PŘÍLOHA Č.1 Energetické bilance - současný stav D2 - Datové podklady v grafech - výchozí rok D2.1 - Vývoj spotřeby paliv ve stacionárních zdrojích (bez lokálních topenišť) D2.2 - Dodávka zemního plynu z PP Distribuce, a.s., dle kategorie odběratele a MČ D2.3 - Porovnání roční dodávky zemního plynu z PP Distribuce, a.s. s vývojem počtu odběratelů za období D2.4 - Podíl jednotlivých kategorií odběratelů na celkové roční dodávce zemního plynu z PP Distribuce, a.s. za období D2.5 - Dodávka elektrické energie z PREdistribuce, a.s., dle kategorie odběratele a MČ D2.6 - Porovnání roční dodávky elektřiny z PREdistribuce, a.s. s vývojem počtu odběratelů za období D2.7 - Podíl jednotlivých kategorií odběratelů na celkové roční dodávce elektřiny z PREdistribuce, a.s. za období D2.8 - Dodávka tepla ze sítí CZT Pražské teplárenské, a.s. D2.9 - Porovnání roční dodávky tepla z Pražské teplárenské, a.s. s vývojem průměrné teploty ve vytápěných dnech za období D Porovnání roční dodávky elektrické energie z Pražské teplárenské, a.s. a celkové výroby tepla za období D Podíl bytových a nebytových odběrů na celkové roční dodávce tepla z Pražské teplárenské, a.s. za období D Skladba roční výroby tepelné energie za období D Porovnání celkové dodávky tepla ze SCZT Pražské teplárenské, a.s. a počtu denostupňů v letech , hl.m. Praha D Porovnání vstupních údajů pro výpočet energetické bilance ÚED (1996, 1998), ÚEK (2001), CDS-EI (2005) a aktualizace ÚEK (2011) 14 71

15 D2.1 - Vývoj spotřeby paliv ve stacionárních zdrojích (bez lokálních topenišť) včetně dodávky tepla z elektrárny Mělník EMĚ I Hlavní město Praha Spotřeba paliv [TJ/r] teplo z EMĚ I plynná paliva kapalná paliva ostatní tuhá paliva koks Zdroj dat: ČHMÚ, MHMP 15

16 D2.2 - Dodávka zemního plynu ze sítí Pražské plynárenské Distribuce, a.s. členěno dle kategorie odběratele a MČ Hlavní město Praha, stav 2011/2012 [GJ/r] Dodávka zemního plynu [GJ/r] Střední odběr a velkoodběr (SO+VO) Maloodběr (MO) Domácnosti (DO) Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Praha 16 Praha 17 Praha 18 Praha 19 Praha 20 Praha 21 Praha 22 Praha-Běchovice Praha-Benice Praha-Březiněves Praha-Čakovice Praha-Ďáblice Praha-Dolní Chabry Praha-Dolní Měcholupy Praha-Dolní Počernice Praha-Dubeč Praha-Klánovice Praha-Koloděje Praha-Kolovraty Praha-Křeslice Praha-Kunratice Praha-Libuš Praha-Lipence Praha-Lochkov Praha-Lysolaje Praha-Nebušice Praha-Nedvězí Praha-Petrovice Praha-Přední Kopanina Praha-Řeporyje Praha-Satalice Praha-Slivenec Praha-Suchdol Praha-Šeberov Praha-Štěrboholy Praha-Troja Praha-Újezd Praha-Velká Chuchle Praha-Vinoř Praha-Zbraslav Praha-Zličín Zdroj dat: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 16

17 D2.3 - Porovnání roční dodávky zemního plynu z Pražské plynárenské Distribuce, a.s. s vývojem počtu odběratelů za období , [GWh/r] - údaje za PP Distribuce, a.s. vč. zásobovaných obcí ve Středočeském kraji Dodávka zemního plynu [GWh/r] Počet odběratelů Dodávka zemního plynu celkem [GWh] Počet odběratelů zemního plynu Zdroj dat: PP, a.s. ( ), PP Distribuce, a.s. ( ) 17

18 D2.4 - Podíl jednotlivých kategorií odběratelů na celkové roční dodávce zemního plynu z Pražské plynárenské Distribuce, a.s. za období , [GWh/r] - dodávka za PP Distribuce, a.s. vč. zásobovaných obcí ve Středočeském kraji Dodávka zemního plynu [GWh/r] Ostatní (prodej tepla, prodej CNG) Domácnosti (DOM) Maloodběr (MO) Velkoodběr + střední odběr Zdroj dat: PP, a.s. ( ), PP Distribuce, a.s. ( ) 18

19 700 D2.5 - Dodávka elektrické energie z PREdistribuce, a.s. členěno dle kategorie odběratele a MČ Hlavní město Praha, stav 2011 [GWh/r] Dodávka elektřiny [GWh/r] Velkoodběr (VO) Maloodběr podnikatelé (MOP) Maloodběr domácnosti (MOO) Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Praha 16 Praha 17 Praha 18 Praha 19 Praha 20 Praha 21 Praha 22 Praha-Běchovice Praha-Benice Praha-Březiněves Praha-Čakovice Praha-Ďáblice Praha-Dolní Chabry Praha-Dolní Měcholupy Praha-Dolní Počernice Praha-Dubeč Praha-Klánovice Praha-Koloděje Praha-Kolovraty Praha-Královice Praha-Křeslice Praha-Kunratice Praha-Libuš Praha-Lipence Praha-Lochkov Praha-Lysolaje Praha-Nebušice Praha-Nedvězí Praha-Petrovice Praha-Přední Kopanina Praha-Řeporyje Praha-Satalice Praha-Slivenec Praha-Suchdol Praha-Šeberov Praha-Štěrboholy Praha-Troja Praha-Újezd Praha-Velká Chuchle Praha-Vinoř Praha-Zbraslav Praha-Zličín Zdroj dat: PREdistribuce, a.s. 19

20 D2.6 - Porovnání roční dodávky elektřiny z PREdistribuce, a.s. s vývojem počtu odběratelů za období , [GWh/r] - údaje za PREdistribuce, a.s. vč. Roztok u Prahy Dodávka elektřiny [GWh/r] Počet odběratelů Užitečná dodávka elektřiny celkem [GWh] Počet odběrných míst Zdroj dat: PRE, a.s. ( ), PREdistribuce, a.s. ( ) 20

21 D2.7 - Podíl jednotlivých kategorií odběratelů na celkové roční dodávce elektřiny z PREdistribuce, a.s. za období , [GWh/r] - dodávka PREdistribuce, a.s. vč. Roztok u Prahy Dodávka elektřiny [GWh/r] Maloodběr domácnosti (MOO) Maloodběr podnikatelé (MOP) Velkoodběr (VO) Zdroj dat: PRE, a.s. ( ), PREdistribuce, a.s. ( ) 21

22 D2.8 - Dodávka tepla ze sítí CZT Pražské teplárenské, a.s. členěno dle typu odběratele a MČ Hlavní město Praha, stav 2011 [GJ/r] nebyt byt Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Praha 16 Praha 17 Praha 18 Praha 19 Praha 20 Praha 21 Praha-Čakovice Praha-Dolní Měcholupy Praha-Kunratice Praha-Libuš Praha-Petrovice Praha-Štěrboholy Praha-Zbraslav Dodávka tepla [GJ/r] Zdroj dat: Pražská teplárenská, a.s. 22

23 D2.9 - Porovnání roční dodávky tepla z Pražské teplárenské, a.s. s vývojem průměrné teploty ve vytápěných dnech za období , Hlavní město Praha [TJ/r, o C] Dodávka tepla [TJ/r] Prům. teplota topného období [ o C] Dodávka tepla [TJ] Průměrná teplota topného období Zdroj dat: Pražská teplárenská, a.s. 23

24 D Porovnání roční dodávky elektrické energie z Pražské teplárenské, a.s. a celkové výroby tepla za období , Hlavní město Praha [GWh/r, TJ/r] Prodej elektrické energie [GWh/r] Vlastní výroba tepla [TJ/r] 50 Externí prodej elektrické energie [GWh] Vlastní výroba [TJ] Zdroj dat: Pražská teplárenská, a.s. 24

25 D Podíl bytových a nebytových odběrů na celkové roční dodávce tepla z Pražské teplárenské, a.s. za období , Hlavní město Praha [TJ/r] Dodávka tepla [TJ/r] Nebytový odběr Bytový odběr Zdroj dat: Pražská teplárenská, a.s. 25

26 D Skladba roční výroby tepelné energie v Pražské teplárenské, a.s. za období , Hlavní město Praha [TJ/r] Dodávka tepla [TJ/r] Nákup od ostatních (ZEVO Malešice) Nákup tepla z EMĚ I Vlastní výroba [TJ] Zdroj dat: Pražská teplárenská, a.s. 26

27 D Porovnání celkové dodávky tepla ze SCZT Pražské teplárenské, a.s. a počtu denostupňů v letech , Hlavní město Praha [TJ/r] Dodávka tepla [TJ/r] Počet denostupňů Dodávka tepla [TJ] Denostupně Zdroj dat: Pražská teplárenská, a.s. 27

28 D Porovnání vstupních údajů pro výpočet energetické bilance ÚED (1996, 1998), ÚEK (2001), CDS-EI (2005) a aktualizace ÚEK (2011) členěno dle druhu paliva a energie, průměrné klimatické podmínky, Hlavní město Praha [TJ/r] Spotřeba paliv v území vč. dodávky tepla z EMĚ Primární spotřeba [TJ/r] teplo z EMĚ I OZE plynná paliva kapalná paliva ostatní tuhá paliva hnědé uhlí černé uhlí Zdroj dat: ČHMÚ, MHMP, PRE, a.s., PP, a.s., PT, a.s Spotřeba energie po přeměnách Spotřeba po přeměnách [TJ/r] elektřina CZT OZE plynná paliva kapalná paliva tuhá paliva Zdroj dat: ČHMÚ, MHMP, PRE, a.s., PP, a.s., PT, a.s. 28

29 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ( ) PŘÍLOHA Č.1 Energetické bilance - současný stav D3 - Podrobný výpis kódů a koeficientů použitých pro úpravu datových podkladů D3.1 - Denostupně D3.2 - Emisní faktory D3.3 - Paliva (kvalitativní znaky) D3.4 - Kódy druhů emisí D3.5 - Kódy sektorů (sféry) spotřeby D3.6 - Číselník NACE 29 71

30 D3.1 - Denostupně Rok Střední teplota topného období (oc) Počet dnů topného období Denostupně , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Průměrné klim.podmínky Aktualizace Územní energetické koncepce pro hlavní město Prahu 2013 Zdroj dat: Pražská teplárenská, a.s. 30

31 D3.2 - Emisní faktory Druh topeniště Druh paliva Jmenovitý tepelný výkon zdroje Emisní faktory Tuhé látky SO2 NOx CO VOC CO2 [kg/tunu resp. mil.m3] [kg/gj] Kategorie: REZZO 1 cyklónové brikety hnědouhelné jakýkoliv 1,50 19,000 27,50 0,50 0,14 97,99 černé uhlí prachové jakýkoliv 1,50 19,000 27,50 0,50 0,14 91,38 černé uhlí tříděné jakýkoliv 1,50 19,000 27,50 0,50 0,14 91,38 hnědé uhlí prachové jakýkoliv 1,50 19,000 27,50 0,50 0,14 97,99 hnědé uhlí tříděné jakýkoliv 1,50 19,000 27,50 0,50 0,14 97,99 koks jakýkoliv 1,50 19,000 27,50 0,50 0,14 98,82 granulační a komb.rošt jakékoliv pásový rošt brikety hnědouhelné jakýkoliv 8,50 19,000 6,00 0,50 0,14 97,99 černé uhlí prachové jakýkoliv 8,50 19,000 9,00 0,50 0,14 91,38 černé uhlí tříděné jakýkoliv 8,50 19,000 9,00 0,50 0,14 91,38 hnědé uhlí prachové jakýkoliv 8,50 19,000 6,00 0,50 0,14 97,99 hnědé uhlí tříděné jakýkoliv 8,50 19,000 6,00 0,50 0,14 97,99 koks jakýkoliv 8,50 19,000 9,00 0,50 0,14 98,82 bioplyn jakýkoliv 0,45 0,004 2,40 0,46 0,09 0,00 dřevo nad 3 MW 15,00 1,500 0,70 1,00 0,89 0,00 extralehký topný olej jakýkoliv 2,13 20,000 2,00 0,59 0,34 73,33 jiná kapalná paliva jakýkoliv 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 73,33 jiná plynná paliva jakýkoliv 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 55,00 jiná tuhá paliva jakýkoliv 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 101,00 lehký topný olej do 50 MW 2,13 20,000 2,00 0,59 0,34 73,33 nad 50 MW 2,13 20,000 2,00 0,59 0,34 73,33 nafta jakýkoliv 2,91 20,000 2,00 0,71 0,34 73,33 nízkosirnatý topný olej jakýkoliv 2,13 20,000 10,00 0,59 0,34 73,33 propan-butan nad 3 MW 0,42 0,004 2,80 0,37 0,04 62,75 střední topný olej do 100 MW 2,91 20,000 10,00 0,53 0,29 73,33 nad 100 MW 1,06 20,000 13,40 0,42 0,20 73,33 TTO do 100 MW 2,91 20,000 10,00 0,53 0,29 76,59 nad 100 MW 1,06 20,000 13,40 0,42 0,20 76,59 zemní plyn MW 20,00 9, ,00 270,00 24,00 55, MW 20,00 9, ,00 270,00 24,00 55,82 nad 100 MW 20,00 9, ,00 270,00 8,00 55,82 brikety hnědouhelné do 3 MW 1,90 19,000 3,00 5,00 1,29 97,99 nad 3 MW 1,90 19,000 3,00 1,00 0,43 97,99 černé uhlí prachové do 3 MW 1,70 19,000 3,00 5,00 1,29 91,38 nad 3 MW 1,70 19,000 7,50 1,00 0,43 91,38 černé uhlí tříděné do 3 MW 1,70 19,000 3,00 5,00 1,29 91,38 nad 3 MW 1,70 19,000 7,50 1,00 0,43 91,38 hnědé uhlí prachové do 3 MW 1,90 19,000 3,00 5,00 1,29 97,99 Aktualizace Územní energetické koncepce pro hlavní město Prahu 2013 Stránka 1 z 4 Zdroj dat: Vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb., ČHMÚ (CO2) 31

32 Druh topeniště Druh paliva Jmenovitý tepelný výkon zdroje Emisní faktory Tuhé látky SO2 NOx CO VOC CO2 [kg/tunu resp. mil.m3] [kg/gj] hnědé uhlí prachové nad 3 MW 1,90 19,000 3,00 1,00 0,43 97,99 hnědé uhlí tříděné do 3 MW 1,90 19,000 3,00 5,00 1,29 97,99 nad 3 MW 1,90 19,000 3,00 1,00 0,43 97,99 koks do 3 MW 1,70 19,000 3,00 5,00 1,29 98,82 pásový rošt s pohazovačem pevný rošt nad 3 MW 1,70 19,000 7,50 1,00 0,43 98,82 brikety hnědouhelné jakýkoliv 5,00 19,000 3,00 1,00 0,40 97,99 černé uhlí prachové jakýkoliv 5,00 19,000 7,50 1,00 0,42 91,38 černé uhlí tříděné jakýkoliv 5,00 19,000 7,50 1,00 0,42 91,38 hnědé uhlí prachové jakýkoliv 5,00 19,000 3,00 1,00 0,40 97,99 hnědé uhlí tříděné jakýkoliv 5,00 19,000 3,00 1,00 0,40 97,99 koks jakýkoliv 5,00 19,000 7,50 1,00 0,42 98,82 brikety hnědouhelné 0,2-5 MW 1,00 19,000 1,90 45,00 8,90 97,99 černé uhlí prachové do 5 MW 1,00 19,000 2,00 45,00 8,90 91,38 černé uhlí tříděné do 5 MW 1,00 19,000 2,00 45,00 8,90 91,38 hnědé uhlí prachové 0,2-5 MW 1,00 19,000 1,90 45,00 8,90 97,99 hnědé uhlí tříděné 0,2-5 MW 1,00 19,000 1,90 45,00 8,90 97,99 koks do 5 MW 1,00 19,000 2,00 45,00 8,90 98,82 pohyblivý rošt tavící výtavné brikety hnědouhelné jakýkoliv 3,50 19,000 3,00 1,00 0,40 97,99 černé uhlí prachové jakýkoliv 3,50 19,000 7,50 1,00 0,40 91,38 černé uhlí tříděné jakýkoliv 3,50 19,000 7,50 1,00 0,40 91,38 hnědé uhlí prachové jakýkoliv 3,50 19,000 3,00 1,00 0,40 97,99 hnědé uhlí tříděné jakýkoliv 3,50 19,000 3,00 1,00 0,40 97,99 koks jakýkoliv 3,50 19,000 7,50 1,00 0,40 98,82 černé uhlí prachové jakýkoliv 5,50 19,000 15,00 0,50 0,14 91,38 černé uhlí tříděné jakýkoliv 5,50 19,000 15,00 0,50 0,14 91,38 koks jakýkoliv 5,50 19,000 15,00 0,50 0,14 98,82 brikety hnědouhelné jakýkoliv 5,50 19,000 15,00 0,50 0,14 97,99 hnědé uhlí prachové jakýkoliv 5,50 19,000 15,00 0,50 0,14 97,99 hnědé uhlí tříděné jakýkoliv 5,50 19,000 15,00 0,50 0,14 97,99 Aktualizace Územní energetické koncepce pro hlavní město Prahu 2013 Stránka 2 z 4 Zdroj dat: Vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb., ČHMÚ (CO2) 32

33 Druh topeniště Druh paliva Jmenovitý tepelný výkon zdroje Emisní faktory Tuhé látky SO2 NOx CO VOC CO2 [kg/tunu resp. mil.m3] [kg/gj] Kategorie: REZZO 2 jakékoliv pevný rošt bez spotřeby paliva jakýkoliv 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 bioplyn jakýkoliv 0,50 0,002 0,03 0,00 30,00 0,00 dřevo kw 4,50 1,000 0,70 1,00 0,89 0,00 nad 3 MW 15,00 1,500 0,70 1,00 0,89 0,00 extralehký topný olej jakýkoliv 2,13 20,000 2,00 0,59 0,34 73,33 jiná kapalná paliva jakýkoliv 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 73,33 lehký topný olej do 50 MW 2,13 20,000 2,00 0,59 0,34 73,33 nafta jakýkoliv 1,42 20,000 2,00 0,71 0,34 73,33 nízkosirnatý topný olej jakýkoliv 2,13 20,000 10,00 0,59 0,34 73,33 propan-butan do 3 MW 0,45 0,004 1,80 0,46 0,09 62,75 střední topný olej do 100 MW 2,91 20,000 10,00 0,53 0,29 73,33 TTO do 5 MW 2,91 20,000 10,00 0,53 0,29 76,59 zemní plyn 0,2-5 MW 20,00 9, ,00 320,00 64,00 55,82 brikety hnědouhelné 0,2-5 MW 1,00 19,000 1,90 45,00 8,90 97,99 černé uhlí tříděné do 5 MW 1,00 19,000 2,00 45,00 8,90 91,38 hnědé uhlí prachové 0,2-5 MW 1,00 19,000 1,90 45,00 8,90 97,99 hnědé uhlí tříděné 0,2-5 MW 1,00 19,000 1,90 45,00 8,90 97,99 koks do 5 MW 1,00 19,000 2,00 45,00 8,90 98,82 pohyblivý rošt koks jakýkoliv 3,50 19,000 7,50 1,00 0,40 98,82 Aktualizace Územní energetické koncepce pro hlavní město Prahu 2013 Stránka 3 z 4 Zdroj dat: Vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb., ČHMÚ (CO2) 33

34 Druh topeniště Druh paliva Jmenovitý tepelný výkon zdroje Emisní faktory Tuhé látky SO2 NOx CO VOC CO2 [kg/tunu resp. mil.m3] [kg/gj] Kategorie: REZZO 3 jakékoliv pevný rošt dřevo kw 4,50 1,000 0,70 1,00 0,89 0,00 do 50 kw 5,20 1,000 0,70 1,00 0,89 0,00 extralehký topný olej jakýkoliv 2,13 20,000 2,00 0,59 0,34 73,33 lehký topný olej do 50 MW 2,13 20,000 2,00 0,59 0,34 73,33 nafta jakýkoliv 1,42 20,000 2,00 0,71 0,34 73,33 nízkosirnatý topný olej jakýkoliv 2,13 20,000 10,00 0,59 0,34 73,33 propan-butan do 3 MW 0,45 0,004 1,80 0,46 0,09 62,75 TTO do 5 MW 2,91 20,000 10,00 0,53 0,29 76,59 vyjetý olej jakýkoliv 2,13 20,000 10,00 0,59 0,34 73,33 zemní plyn do 0,2 MW 20,00 9, ,00 320,00 64,00 55,82 brikety hnědouhelné do 0,2 MW 1,00 19,000 2,00 45,00 8,90 97,99 černé uhlí tříděné do 5 MW 1,00 19,000 2,00 45,00 8,90 91,38 hnědé uhlí tříděné do 0,2 MW 1,00 19,000 2,00 45,00 8,90 97,99 koks do 5 MW 1,00 19,000 2,00 45,00 8,90 98,82 Aktualizace Územní energetické koncepce pro hlavní město Prahu 2013 Stránka 4 z 4 Zdroj dat: Vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb., ČHMÚ (CO2) 34

35 D3.3 - Paliva (kvalitativní znaky) Palivo Výhřevnost paliva (MJ/kg, MJ/m3) Dolní mez Horní mez benzín automobilový 43,600 43,600 Obsah vody v původním palivu v % hm. Obsah popelovin v % hm. v bezvodém stavu (v sušině) v původním palivu Obsah síry v % hm. v bezvodém stavu (v sušině) v původním palivu bez spotřeby paliva 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 bioplyn 17,000 23,000 černé uhlí prachové 14,843 22,249 11,300 20,900 0,437 dřevní odpad 9,000 10,465 20,000 2,300 0,100 dřevo 7,100 13,000 20,000 2,300 0,100 hnědé uhlí prachové 12,470 12,470 28,110 34,980 25,147 1,250 0,899 jiná kapalná paliva 24,590 29,900 jiná plynná paliva 11,630 42,000 0,100 jiná tuhá paliva 18,060 10,400 8,800 0,000 lehký topný olej 42,300 42,300 0,500 nafta 42,500 42,500 0,100 0,000 0,200 propan-butan 46,100 46,100 0,020 TTO 39,400 41,000 2,500 zemní plyn 34,010 34,040 komunální odpad 9,620 koks 27,460 27,460 8,601 0,458 černé uhlí tříděné 31,749 31,749 4,276 0,433 hnědé uhlí tříděné 20,207 20,207 5,392 0,949 brikety hnědouhelné 23,677 23,677 10,560 10,530 9,418 0,620 0,558 střední topný olej 39,400 41,000 0,500 extralehký topný olej 42,500 42,500 0,090 nízkosirnatý topný olej 40,000 40,000 0,100 0,100 0,200 vyjetý olej 42,500 42,500 0,200 jiný druh biomasy 19,000 generátorový plyn 16,000 16,000 Aktualizace Územní energetické koncepce pro hlavní město Prahu 2013 Zdroj dat: CDS-EI 35

36 D3.4 - Kódy druhů emisí Kód druhu emise S ST T Popis Emise ze spalovacích procesů Kombinace emisí ze spalovacích procesů a technologií Emise z technologií Aktualizace Územní energetické koncepce pro hlavní město Prahu 2013 Zdroj dat: CDS-EI 36

37 D3.5 - Kódy sektorů (sféry) spotřeby a jejich přiřazení k sekci NACE Kód sekce NACE Popis Sektor: C Zdroje elektřiny a tepla D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Sektor: D Doprava (budovy) H Doprava a skladování Sektor: N Terciární sféra G I J K L M N O P Q R S T U W Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel Ubytování, stravování a pohostinství Informační a komunikační činnosti Peněžnictví a pojišťovnictví Činnosti v oblasti nemovitostí Profesní, vědecké a technické činnosti Administrativní a podpůrné činnosti Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení Vzdělávání Zdravotní a sociální péče Kulturní, zábavní a rekreační činnosti Ostatní činnosti Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Terciární sféra Sektor: O Bydlení Y Bydlení Sektor: P Průmysl B C E F Z Těžba a dobývání Zpracovatelský průmysl Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Stavebnictví Průmysl Sektor: V Elektřina velkoodběr X Elektřina Sektor: Z Zemědělství (budovy) A Zemědělství, lesnictví a rybářství Aktualizace Územní energetické koncepce pro hlavní město Prahu 2013 Zdroj dat: CDS-EI 37

38 D3.6 - Číselník NACE Ucelený systém klasifikací ekonomických činností a produkce Oddíl NACE Popis Sekce NACE: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 02 Lesnictví a těžba dřeva 03 Rybolov a akvakultura Sekce NACE: B Těžba a dobývání 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 06 Těžba ropy a zemního plynu 07 Těžba a úprava rud 08 Ostatní těžba a dobývání 09 Podpůrné činnosti při těžbě Sekce NACE: C Zpracovatelský průmysl 10 Výroba potravinářských výrobků 11 Výroba nápojů 12 Výroba tabákových výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 17 Výroba papíru a výrobků z papíru 18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 22 Výroba pryžových a plastových výrobků 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 27 Výroba elektrických zařízení 28 Výroba strojů a zařízení j. n. 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 31 Výroba nábytku 32 Ostatní zpracovatelský průmysl 33 Opravy a instalace strojů a zařízení Sekce NACE: D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Aktualizace Územní energetické koncepce pro hlavní město Prahu 2013 Stránka 1 z 3 Zdroj dat: ČSÚ 38

39 Oddíl NACE Popis 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Sekce NACE: E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 36 Shromažďování, úprava a rozvod vody 37 Činnosti související s odpadními vodami 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 39 Sanace a jiné činnosti související s odpady Sekce NACE: F Stavebnictví 41 Výstavba budov 42 Inženýrské stavitelství 43 Specializované stavební činnosti Sekce NACE: G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel Sekce NACE: H Doprava a skladování 49 Pozemní a potrubní doprava 50 Vodní doprava 51 Letecká doprava 52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 53 Poštovní a kurýrní činnosti Sekce NACE: I Ubytování, stravování a pohostinství 55 Ubytování 56 Stravování a pohostinství Sekce NACE: J Informační a komunikační činnosti 58 Vydavatelské činnosti 59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 60 Tvorba programů a vysílání 61 Telekomunikační činnosti 62 Činnosti v oblasti informačních technologií 63 Informační činnosti Sekce NACE: K Peněžnictví a pojišťovnictví 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 66 Ostatní finanční činnosti Sekce NACE: L Činnosti v oblasti nemovitostí 68 Činnosti v oblasti nemovitostí Aktualizace Územní energetické koncepce pro hlavní město Prahu 2013 Stránka 2 z 3 Zdroj dat: ČSÚ 39

40 Oddíl NACE Popis Sekce NACE: M Profesní, vědecké a technické činnosti 69 Právní a účetnické činnosti 70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 72 Výzkum a vývoj 73 Reklama a průzkum trhu 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 75 Veterinární činnosti Sekce NACE: N Administrativní a podpůrné činnosti 77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu 78 Činnosti související se zaměstnáním 79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 80 Bezpečnostní a pátrací činnosti 81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny 82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání Sekce NACE: O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení Sekce NACE: P Vzdělávání 85 Vzdělávání Sekce NACE: Q Zdravotní a sociální péče 86 Zdravotní péče 87 Pobytové služby sociální péče 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby Sekce NACE: R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti Sekce NACE: S Ostatní činnosti 94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 96 Poskytování ostatních osobních služeb Sekce NACE: T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu 98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu Sekce NACE: U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Aktualizace Územní energetické koncepce pro hlavní město Prahu 2013 Stránka 3 z 3 Zdroj dat: ČSÚ 40

41 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ( ) PŘÍLOHA Č.1 Energetické bilance - současný stav S1 - Energetická bilance v tabulkách současný stav S1 - Bilance roční spotřeby primárních paliv, členěno dle městské části a sektoru spotřeby S2 - Struktura spotřeby primárních paliv podle typu zdroje (členěno dle kategorie zdroje) S3 - Struktura spotřeby primárních paliv podle účelu spotřeby (členěno dle sekce NACE) S4 - Bilance roční spotřeby paliv a energie po přeměnách, členěno dle městské části a sektoru spotřeby S5 - Spotřeba paliv a energie po přeměnách v členění na otop+tuv a ostatní S6 - Struktura spotřeby paliv a energie po přeměnách podle účelu spotřeby (členěno dle sekce NACE) 41 71

42 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav S1 - Bilance roční spotřeby primárních paliv a energie v území Hlavní město Praha, členěno dle městské části a sektoru spotřeby stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] Spotřeba [GJ/r] koks ostatní tuhá kapalná Celkový plynná paliva OZE paliva paliva součet Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení SEVEn Energy, s.r.o. 1/15 S1 PEZ Sektor 42

43 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav Spotřeba [GJ/r] koks ostatní tuhá kapalná Celkový plynná paliva OZE paliva paliva součet Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) SEVEn Energy, s.r.o. 2/15 S1 PEZ Sektor 43

44 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav Spotřeba [GJ/r] koks ostatní tuhá kapalná Celkový plynná paliva OZE paliva paliva součet Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Běchovice Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Benice Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Březiněves Zdroje elektřiny a tepla Terciární sféra Bydlení Praha-Čakovice Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Ďáblice Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Dolní Chabry Zdroje elektřiny a tepla Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Dolní Měcholupy Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Dolní Počernice Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Dubeč Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Klánovice Zdroje elektřiny a tepla SEVEn Energy, s.r.o. 3/15 S1 PEZ Sektor 44

45 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav Spotřeba [GJ/r] koks ostatní tuhá kapalná Celkový plynná paliva OZE paliva paliva součet Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) 0 0 Bydlení Praha-Koloděje Zdroje elektřiny a tepla Terciární sféra Bydlení Praha-Kolovraty Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Křeslice Zdroje elektřiny a tepla Terciární sféra Bydlení Praha-Kunratice Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Libuš Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Lipence Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Lochkov Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Lysolaje Zdroje elektřiny a tepla Terciární sféra Bydlení Praha-Nebušice Zdroje elektřiny a tepla Terciární sféra Bydlení Praha-Nedvězí Zdroje elektřiny a tepla Terciární sféra Bydlení Praha-Petrovice Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Přední Kopanina Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Řeporyje Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení SEVEn Energy, s.r.o. 4/15 S1 PEZ Sektor 45

46 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav Spotřeba [GJ/r] koks ostatní tuhá kapalná Celkový plynná paliva OZE paliva paliva součet Praha-Satalice Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Slivenec Zdroje elektřiny a tepla Terciární sféra Bydlení Praha-Suchdol Zdroje elektřiny a tepla Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Šeberov Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Štěrboholy Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Troja Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Újezd Zdroje elektřiny a tepla Terciární sféra Bydlení Praha-Velká Chuchle Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Vinoř Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Zbraslav Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Zličín Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Královice Zdroje elektřiny a tepla Bydlení Celkový součet SEVEn Energy, s.r.o. 5/15 S1 PEZ Sektor 46

47 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav S2 - Struktura spotřeby primárních paliv a energie podle typu zdroje Hlavní město Praha, členěno dle kategorie zdroje stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] Spotřeba [GJ/r] Typ zdroje Palivo Zdroje dodávající do SCZT PT, a.s. Sektor spotřeby Zdroje elektřiny a tepla Kategorie zdroje Subkategorie černé uhlí prachové odpad topné oleje a nafta zemní plyn CZT koks černé uhlí tříděné černé uhlí prachové hnědé uhlí dřevo jiná tuhá paliva odpad jiný druh biomasy topné oleje a nafta a.s. REZZO REZZO Dodávka Maloodběr (MO) zemního Střední odběr a plynu velkoodběr (SO+VO) Dodávka elektřiny Výroba elektřiny Dovoz elektřiny Solární fotovoltaický systém solární energie vodní energie jiná kapalná zemní plyn bioplyn propanbutan paliva geotermální energie elektřina Malé vodní elektrárny Dodávka Solární termický systém tepla Tepelná čerpadla Dovoz tepla z EMĚ Celkem z Zdroje elektřiny a tepla REZZO REZZO Kotelny na tuhá a REZZO 3 Ostatní průmysl kapalná paliva Dodávka Maloodběr (MO) zemního Střední odběr a plynu velkoodběr (SO+VO) Celkem z Ostatní průmysl REZZO REZZO Kotelny na tuhá a Zemědělství REZZO kapalná paliva (budovy) Dodávka Maloodběr (MO) zemního Střední odběr a plynu velkoodběr (SO+VO) Celkem z Zemědělství (budovy) REZZO REZZO Kotelny na tuhá a REZZO 3 Terciární sféra kapalná paliva Dodávka Maloodběr (MO) zemního Střední odběr a plynu velkoodběr (SO+VO) Celkem z Terciární sféra REZZO REZZO Kotelny na tuhá a Doprava REZZO kapalná paliva (budovy) Dodávka Maloodběr (MO) zemního Střední odběr a plynu velkoodběr (SO+VO) Celkem z Doprava (budovy) REZZO Kotelny na tuhá a kapalná paliva REZZO 3 Lokál tuhá a kapalná Bydlení paliva Domácnosti (DO) Dodávka Maloodběr (MO) zemního Střední odběr a plynu velkoodběr (SO+VO) Celkem z Bydlení Celkový součet Celkem z Zdroje dodávající do SCZT PT, Ostatní zdroje Celkem z Ostatní zdroje Celkový součet SEVEn Energy, s.r.o. 6/15 S2 PEZ Zdroj 47

48 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav S3 - Struktura spotřeby primárních paliv a energie podle účelu spotřeby Hlavní město Praha, členěno dle sekce NACE stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] Spotřeba [GJ/r] Palivo Sektor spotřeby Sekce NACE Popis koks černé uhlí tříděné černé uhlí prachové hnědé uhlí dřevo jiná tuhá paliva komunální odpad jiný druh biomasy topné oleje a nafta jiná kapalná zemní plyn bioplyn propanbutan paliva solární energie vodní energie geotermální energie dovoz elektřiny dovoz CZT z EMĚ Celkový součet Zdroje elektřiny a tepla D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Celkem z Zdroje elektřiny a tepla ,7% B Těžba a dobývání C Zpracovatelský průmysl Ostatní průmysl Zásobování vodou; činnosti související E s odpadními vodami, odpady a sanacemi F Stavebnictví Celkem z Ostatní průmysl ,7% Zemědělství (budovy) A Zemědělství, lesnictví a rybářství Celkem z Zemědělství (budovy) ,0% Terciární sféra G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel I Ubytování, stravování a pohostinství J Informační a komunikační činnosti K Peněžnictví a pojišťovnictví L Činnosti v oblasti nemovitostí M Profesní, vědecké a technické činnosti N Administrativní a podpůrné činnosti O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení P Vzdělávání Q Zdravotní a sociální péče R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti S Ostatní činnosti T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Celkem z Terciární sféra ,6% Doprava (budovy) H Doprava a skladování Celkem z Doprava (budovy) ,2% Bydlení Y Bydlení Celkem z Bydlení ,8% Celkový součet ,0% SEVEn Energy, s.r.o. 7/15 S3 PEZ NACE 48

49 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav S4 - Bilance roční spotřeby paliv a energie po přeměnách Hlavní město Praha, členěno dle městské části a sektoru spotřeby stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] Spotřeba [GJ/r] koks tuhá paliva kapalná plynná paliva paliva OZE CZT elektřina Celkový součet Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl SEVEn Energy, s.r.o. 8/15 S4 EPP Sektor 49

50 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav Spotřeba [GJ/r] koks tuhá paliva kapalná plynná paliva paliva OZE CZT elektřina Celkový součet Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra SEVEn Energy, s.r.o. 9/15 S4 EPP Sektor 50

51 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav Spotřeba [GJ/r] koks tuhá paliva kapalná plynná paliva paliva OZE CZT elektřina Celkový součet Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) 4 4 Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Běchovice Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Benice Průmysl Zemědělství (budovy) 1 1 Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Březiněves Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Čakovice Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Ďáblice Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Dolní Chabry Zdroje elektřiny a tepla Průmysl SEVEn Energy, s.r.o. 10/15 S4 EPP Sektor 51

52 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav Spotřeba [GJ/r] koks tuhá paliva kapalná plynná paliva paliva OZE CZT elektřina Celkový součet Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Dolní Měcholupy Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Dolní Počernice Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Dubeč Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Klánovice Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Koloděje Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Kolovraty Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Královice Terciární sféra Bydlení Praha-Křeslice Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Kunratice Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Libuš Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Lipence Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Bydlení Praha-Lochkov SEVEn Energy, s.r.o. 11/15 S4 EPP Sektor 52

53 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav Spotřeba [GJ/r] koks tuhá paliva kapalná plynná paliva paliva OZE CZT elektřina Celkový součet Průmysl Zemědělství (budovy) 3 3 Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Lysolaje Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Nebušice Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Nedvězí Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Petrovice Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) 2 2 Terciární sféra Doprava (budovy) 4 4 Bydlení Praha-Přední Kopanina Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Řeporyje Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Satalice Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Slivenec Zdroje elektřiny a tepla 5 5 Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Suchdol Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) 3 3 Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Šeberov Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra SEVEn Energy, s.r.o. 12/15 S4 EPP Sektor 53

54 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav Spotřeba [GJ/r] koks tuhá paliva kapalná plynná paliva paliva OZE CZT elektřina Celkový součet Doprava (budovy) Bydlení Praha-Štěrboholy Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Troja Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Újezd Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) 7 7 Terciární sféra Doprava (budovy) 3 3 Bydlení Praha-Velká Chuchle Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) 2 2 Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Vinoř Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Zbraslav Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Praha-Zličín Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Celkový součet SEVEn Energy, s.r.o. 13/15 S4 EPP Sektor 54

55 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav S5 - Spotřeba paliv a energie po přeměnách Hlavní město Praha, členěno na otop+tuv a ostatní stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] Spotřeba po přeměnách celkem [GJ/r] z toho technologie, vaření, nutná nezáměnná Zdroje elektřiny a tepla D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Celkem z Zdroje elektřiny a tepla B Těžba a dobývání C Zpracovatelský průmysl E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi F Stavebnictví Z Průmysl Celkem z Průmysl A Zemědělství, lesnictví a rybářství Celkem z Zemědělství (budovy) G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel I Ubytování, stravování a pohostinství J Informační a komunikační činnosti K Peněžnictví a pojišťovnictví L Činnosti v oblasti nemovitostí M Profesní, vědecké a technické činnosti N Administrativní a podpůrné činnosti O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení P Vzdělávání Q Zdravotní a sociální péče R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti S Ostatní činnosti T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby 21 1 pro vlastní potřebu U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Celkem z Terciární sféra Doprava (budovy) H Doprava a skladování Celkem z Doprava (budovy) Bydlení Y Bydlení Celkem z Bydlení Celkový součet SEVEn Energy, s.r.o. 14/15 S5 EPP Zpusob 55

56 ÚEK 2013 S1. Energetické bilance v tabulkách - současný stav S6 - Struktura spotřeby paliv a energie po přeměnách podle účelu spotřeby Hlavní město Praha, členěno dle sekce NACE stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] Spotřeba [GJ/r] Sektor spotřeby Zdroje elektřiny a tepla Průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Sekce NACE D Popis Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Palivo koks černé uhlí tříděné černé uhlí prachové hnědé uhlí dřevo jiná tuhá paliva topné jiný druh biomasy odpad oleje a nafta jiná kapalná paliva plynná paliva solární energie geotermální energie elektřina CZT Celkový součet Celkem z Zdroje elektřiny a tepla ,5% B Těžba a dobývání C Zpracovatelský průmysl E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi F Stavebnictví Z Průmysl Celkem z Průmysl ,8% A Zemědělství, lesnictví a rybářství Celkem z Zemědělství (budovy) ,1% G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel I Ubytování, stravování a pohostinství J Informační a komunikační činnosti K Peněžnictví a pojišťovnictví L Činnosti v oblasti nemovitostí M Profesní, vědecké a technické činnosti N Administrativní a podpůrné činnosti O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení P Vzdělávání Q Zdravotní a sociální péče R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti S Ostatní činnosti T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Celkem z Terciární sféra ,1% Doprava (budovy) H Doprava a skladování Celkem z Doprava (budovy) ,3% Bydlení Y Bydlení Celkem z Bydlení ,2% Celkový součet ,0% SEVEn Energy, s.r.o. 15/15 S6 EPP NACE 56

57 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ( ) PŘÍLOHA Č.1 Energetické bilance - současný stav S2 - Energetická bilance v grafech současný stav S1 - Skladba primární spotřeby (GJ) - podíl sektorů, stávající stav - průměrné klimatické podmínky S2 - Skladba spotřeby po přeměnách (GJ) - podíl sektorů, stávající stav prům. klimatické podmínky S3 - Primární spotřeba paliv v území (GJ), děleno dle skupenství paliv a městské části S4 - Primární spotřeba paliv v území (GJ), děleno dle sektoru spotřeby a městské části S5 - Skladba primární spotřeby paliv v území (GJ), děleno dle sektoru spotřeby - stávající stav S6 - Skladba primární spotřeby paliv v území v jednotlivých sektorech spotřeby a podíl sektorů na celkové spotřebě (%) S7 - Skladba primární spotřeby paliv v území (GJ), děleno dle kategorie zdroje - stávající stav S8 - Spotřeba paliv a energie po přeměnách (GJ), děleno dle druhu pal. a energie a městské části S9 - Spotřeba paliv a energie po přeměnách (GJ), děleno dle sektoru spotřeby a městské části S10 - Skladba spotřeby po přeměnách (GJ), děleno dle sektoru spotřeby - stávající stav S11 - Skladba spotřeby paliv a energie po přeměnách v jednotlivých sektorech spotřeby a podíl sektorů na celkové spotřebě (%) S12 - Porovnání spotřeby paliv v území a spotřeby paliv a energie po přeměnách v letech 1996, 1998 (ÚED), 2001 (ÚEK), 2011 (aktualizace ÚEK 57 71

58 S1 - Skladba primární spotřeby paliv a dovoz elektřiny a tepla do území podíl sektorů (sekce NACE), stávající stav - průměrné klimatické podmínky Hlavní město Praha D: 50,68% Y: 21,75% E: 5,20% C: 5,19% L: 2,69% G: 2,05% P: 1,81% I: 1,80% Q: 1,77% A: 0,04% B: 0,001% S: 1,77% O: 1,48% R: H: 1,18% 0,88% M: 0,69% K: 0,27% U: 0,16% J: 0,14% F: 0,35% N: 0,09% A: Zemědělství, lesnictví a rybářství B: Těžba a dobývání C: Zpracovatelský průmysl D: Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu E: Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi F: Stavebnictví G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel H: Doprava a skladování I: Ubytování, stravování a pohostinství J: Informační a komunikační činnosti K: Peněžnictví a pojišťovnictví L: Činnosti v oblasti nemovitostí M: Profesní, vědecké a technické činnosti N: Administrativní a podpůrné činnosti O: Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení P: Vzdělávání Q: Zdravotní a sociální péče R: Kulturní, zábavní a rekreační činnosti S: Ostatní činnosti T: Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu U: Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Y: Bydlení 58

59 S2 - Skladba spotřeby energie po přeměnách podíl sektorů (sekce NACE), stávající stav - průměrné klimatické podmínky Hlavní město Praha L: 10,35% C: 8,01% Y: 43,18% G: 4,97% D: 4,51% H: 4,31% I: 3,64% P: 3,50% O: 3,31% Q: 3,09% S: 2,34% M: 1,90% R: 1,78% J: 1,60% K: 1,10% F: 0,96% B: 0,02% E: 0,85% U: 0,25% N: 0,23% A: 0,09% A: Zemědělství, lesnictví a rybářství B: Těžba a dobývání C: Zpracovatelský průmysl D: Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu E: Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi F: Stavebnictví G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel H: Doprava a skladování I: Ubytování, stravování a pohostinství J: Informační a komunikační činnosti K: Peněžnictví a pojišťovnictví L: Činnosti v oblasti nemovitostí M: Profesní, vědecké a technické činnosti N: Administrativní a podpůrné činnosti O: Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení P: Vzdělávání Q: Zdravotní a sociální péče R: Kulturní, zábavní a rekreační činnosti S: Ostatní činnosti T: Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu U: Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Y: Bydlení 59

60 Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Praha 16 Praha 17 Praha 18 Praha 19 Praha 20 Praha 21 Praha 22 Praha-Běchovice Praha-Benice Praha-Březiněves Praha-Čakovice Praha-Ďáblice Praha-Dolní Chabry Praha-Dolní Měcholupy Praha-Dolní Počernice Praha-Dubeč Praha-Klánovice Praha-Koloděje Praha-Kolovraty Praha-Královice Praha-Křeslice Praha-Kunratice Praha-Libuš Praha-Lipence Praha-Lochkov Praha-Lysolaje Praha-Nebušice Praha-Nedvězí Praha-Petrovice Praha-Přední Kopanina Praha-Řeporyje Praha-Satalice Praha-Slivenec Praha-Suchdol Praha-Šeberov Praha-Štěrboholy Praha-Troja Praha-Újezd Praha-Velká Chuchle Praha-Vinoř Praha-Zbraslav Praha-Zličín Primární spotřeba [GJ/r] dovoz tepla z EMĚ I (Třeboradice) S3 - Primární spotřeba paliv v území a dovoz elektřiny a tepla děleno dle skupenství paliv a městské části stávající stav - průměrné klimatické podmínky Hlavní město Praha [GJ/r] dovoz elektřiny dovoz CZT z EMĚ OZE plynná paliva kapalná paliva ostatní tuhá paliva koks

61 Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Praha 16 Praha 17 Praha 18 Praha 19 Praha 20 Praha 21 Praha 22 Praha-Běchovice Praha-Benice Praha-Březiněves Praha-Čakovice Praha-Ďáblice Praha-Dolní Chabry Praha-Dolní Měcholupy Praha-Dolní Počernice Praha-Dubeč Praha-Klánovice Praha-Koloděje Praha-Kolovraty Praha-Královice Praha-Křeslice Praha-Kunratice Praha-Libuš Praha-Lipence Praha-Lochkov Praha-Lysolaje Praha-Nebušice Praha-Nedvězí Praha-Petrovice Praha-Přední Kopanina Praha-Řeporyje Praha-Satalice Praha-Slivenec Praha-Suchdol Praha-Šeberov Praha-Štěrboholy Praha-Troja Praha-Újezd Praha-Velká Chuchle Praha-Vinoř Praha-Zbraslav Praha-Zličín Primární spotřeba [GJ/r] S4 - Primární spotřeba paliv v území a dovoz elektřiny a tepla děleno dle sektoru spotřeby a městské části stávající stav - průměrné klimatické podmínky Hlavní město Praha [GJ/r] Bydlení Doprava (budovy) Terciární sféra Zemědělství (budovy) Ostatní průmysl Zdroje elektřiny a tepla

62 Primární spotřeba [GJ/r] S5 - Skladba primární spotřeby paliv a dovoz elektřiny a tepla do území děleno dle sektoru spotřeby stávající stav - průměrné klimatické podmínky Hlavní město Praha [GJ/r] dovoz elektřiny dovoz CZT z EMĚ geotermální energie vodní energie solární energie propan-butan bioplyn zemní plyn jiná kapalná paliva topné oleje a nafta jiný druh biomasy odpad jiná tuhá paliva dřevo hnědé uhlí černé uhlí prachové černé uhlí tříděné koks 0 Zdroje elektřiny a tepla Ostatní průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení 62

63 S6 - Skladba primární spotřeby paliv a dovoz elektřiny a tepla do území v jednotlivých sektorech spotřeby a podíl sektorů na celkové spotřebě [%] stávající stav - průměrné klimatické podmínky, Hlavní město Praha 0,2% 4% 51% Zdroje elektřiny a tepla 0,3% 0,08% 0,5% 1% černé uhlí prachové 17% topné oleje a nafta zemní plyn bioplyn 27% solární energie vodní energie geotermální energie dovoz CZT z EMĚ dovoz elektřiny Ostatní průmysl a zemědělství 0,04% 0,40% 0,004% koks černé uhlí prachové hnědé uhlí dřevo 40% 27% jiná tuhá paliva odpad jiný druh biomasy 10% topné oleje a nafta 13% 7% jiná kapalná paliva 0,07% zemní plyn 0,24% 2% 0,05% bioplyn 0,27% 0,007% 98,84% Terciární sféra 0,78% 0,004% 0,11% koks hnědé uhlí dřevo topné oleje a nafta zemní plyn propan-butan propan-butan Doprava 0,19% 0,08% 0,12% 99,62% hnědé uhlí odpad topné oleje a nafta zemní plyn 0,003% 0,03% 2% 0,56% 96% Bydlení 0,13% 1,15% koks černé uhlí tříděné hnědé uhlí dřevo topné oleje a nafta zemní plyn propan-butan 22% 1% 15% 11% 0,04% Podíl sektorů 51% Zdroje elektřiny a tepla Ostatní průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení 63

64 Primární spotřeba [GJ/r] S7 - Skladba primární spotřeby paliv a dovoz elektřiny a tepla do území děleno dle kategorie a druhu zdroje stávající stav - průměrné klimatické podmínky Hlavní město Praha [GJ/r] dodávka tepla z EMĚ geotermální energie vodní energie solární energie dovoz elektřiny propan-butan bioplyn zemní plyn jiná kapalná paliva topné oleje a nafta jiný druh biomasy odpad jiná tuhá paliva dřevo hnědé uhlí černé uhlí prachové černé uhlí tříděné 0 REZZO 1 (bez zemního plynu) REZZO 2 (bez zemního plynu) REZZO 3 (bez zemního plynu) Dodávka zemního plynu Dovoz elektřiny Dovoz tepla OZE koks 64

65 Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Praha 16 Praha 17 Praha 18 Praha 19 Praha 20 Praha 21 Praha 22 Praha-Běchovice Praha-Benice Praha-Březiněves Praha-Čakovice Praha-Ďáblice Praha-Dolní Chabry Praha-Dolní Měcholupy Praha-Dolní Počernice Praha-Dubeč Praha-Klánovice Praha-Koloděje Praha-Kolovraty Praha-Královice Praha-Křeslice Praha-Kunratice Praha-Libuš Praha-Lipence Praha-Lochkov Praha-Lysolaje Praha-Nebušice Praha-Nedvězí Praha-Petrovice Praha-Přední Kopanina Praha-Řeporyje Praha-Satalice Praha-Slivenec Praha-Suchdol Praha-Šeberov Praha-Štěrboholy Praha-Troja Praha-Újezd Praha-Velká Chuchle Praha-Vinoř Praha-Zbraslav Praha-Zličín Spotřeba po přeměnách [GJ/r] S8 - Spotřeba paliv a energie po přeměnách děleno dle skupenství paliv, energie a městské části stávající stav - průměrné klimatické podmínky Hlavní město Praha [GJ/r] elektřina CZT OZE plynná paliva kapalná paliva tuhá paliva koks

66 Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Praha 16 Praha 17 Praha 18 Praha 19 Praha 20 Praha 21 Praha 22 Praha-Běchovice Praha-Benice Praha-Březiněves Praha-Čakovice Praha-Ďáblice Praha-Dolní Chabry Praha-Dolní Měcholupy Praha-Dolní Počernice Praha-Dubeč Praha-Klánovice Praha-Koloděje Praha-Kolovraty Praha-Královice Praha-Křeslice Praha-Kunratice Praha-Libuš Praha-Lipence Praha-Lochkov Praha-Lysolaje Praha-Nebušice Praha-Nedvězí Praha-Petrovice Praha-Přední Kopanina Praha-Řeporyje Praha-Satalice Praha-Slivenec Praha-Suchdol Praha-Šeberov Praha-Štěrboholy Praha-Troja Praha-Újezd Praha-Velká Chuchle Praha-Vinoř Praha-Zbraslav Praha-Zličín Spotřeba po přeměnách [GJ/r] S9 - Spotřeba paliv a energie po přeměnách děleno dle sektoru spotřeby a městské části stávající stav - průměrné klimatické podmínky Hlavní město Praha [GJ/r] Bydlení Doprava (budovy) Terciární sféra Zemědělství (budovy) Ostatní průmysl Zdroje elektřiny a tepla

67 Spotřeba po přeměnách [GJ/r] S5 - Skladba spotřeby po přeměnách děleno dle sektoru spotřeby stávající stav - průměrné klimatické podmínky Hlavní město Praha [GJ/r] elektřina CZT geotermální energie solární energie propan-butan zemní plyn jiná kapalná paliva topné oleje a nafta odpad jiný druh biomasy jiná tuhá paliva dřevo hnědé uhlí černé uhlí prachové černé uhlí tříděné koks 0 Zdroje elektřiny a tepla Ostatní průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení 67

68 S11 - Skladba spotřeby paliv a energie po přeměnách v jednotlivých sektorech spotřeby a podíl sektorů na celkové spotřebě [%] stávající stav - průměrné klimatické podmínky, Hlavní město Praha Zdroje elektřiny a tepla Ostatní průmysl a zemědělství Terciární sféra 34% 0,01% 17% 49% topné oleje a nafta zemní plyn CZT elektřina 0,07% 0,07% 10% 30% 0,005% 0,4% 14% 7% 0,5% 0,04% 2% 0,2% 37% 0,05% koks černé uhlí prachové hnědé uhlí dřevo jiná tuhá paliva jiný druh biomasy odpad topné oleje a nafta jiná kapalná paliva zemní plyn propan-butan geotermální energie CZT 42% 0,04% 0,001% 0,09% 0,31% 41% 17% 0,003% 0,14% koks hnědé uhlí dřevo topné oleje a nafta zemní plyn propan-butan geotermální energie CZT elektřina elektřina Doprava Bydlení Podíl sektorů 66% 0,02% 0,04% 0,03% 27% 7% 0,01% hnědé uhlí odpad topné oleje a nafta zemní plyn geotermální energie CZT elektřina 30% 1% 18% 0,01% 0,001% 0,47% 1% 0,01% 49% koks černé uhlí tříděné hnědé uhlí dřevo topné oleje a nafta zemní plyn solární energie geotermální energie CZT elektřina 43% 4% 5% 10% 0,09% 38% Zdroje elektřiny a tepla Ostatní průmysl Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení 0,14% 68

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Městská část Praha 15

Městská část Praha 15 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 15 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 11

Městská část Praha 11 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 11 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 14 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

Městská část Praha 18

Městská část Praha 18 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 18 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 13

Městská část Praha 13 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 13 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Co se podporuje snižování energetické náročnosti v oblastech

Co se podporuje snižování energetické náročnosti v oblastech Úspory energie 2015 1. Základní informace o dotaci Příjem žádostí Příjem předběžných žádostí je 1. červen 2015 - srpen 2015 Příjem plných žádostí je září 2015 do ledna 2016 Projekt musí být ukončený do

Více

SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE

SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) HLAVNÍ ZPRÁVA. Schválená verze

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) HLAVNÍ ZPRÁVA. Schválená verze Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) HLAVNÍ ZPRÁVA Schválená verze Zpracovatel děkuje za dobrou spolupráci a cenné připomínky členům Řídícího výboru projektu a zástupcům jednotlivých dodavatelů

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí.

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Penzion se nachází na úpatí Rýchorského hřebene, jehož vrcholem

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné)

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) CZ - NACE Priorita Sekce C (10-33) - Zpracovatelský průmysl 1 10 Výroba potravinářských výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 17 Výroba

Více

Plán pro školní rok 2011/2012

Plán pro školní rok 2011/2012 Plán pro školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2011/2012. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2004 A NAVAZUJÍCÍ OBDOBÍ

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2004 A NAVAZUJÍCÍ OBDOBÍ Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 19/12 ze dne 24.6. 2004 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2004 A NAVAZUJÍCÍ OBDOBÍ OBSAH : strana Úvod 2 I. ANALYTICKÁ ČÁST 2 1. Bytový fond na území

Více

EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2001

EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2001 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2001 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2003 VSTUPNÍ

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji 1 Úvod... 2 1.1 Právní rámec... 2 1.2 Definice pojmů... 2 2 Cíl programu... 3 3 Podporované aktivity... 3

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) PŘÍLOHA 1. Energetické bilance Současný stav

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) PŘÍLOHA 1. Energetické bilance Současný stav Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) PŘÍLOHA 1 Energetické bilance Současný stav Číslo publikace: 2003/041/40/c SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17, 120

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? Program umožňuje získat finanční podporu (DOTACI) na

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami. PhDr. Jana Vongreyová

Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami. PhDr. Jana Vongreyová Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 2 OBSAH 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 2.1. Předmět analýzy a cíle šetření... 4 2.2. Metodologie...

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016

BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016 BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016 Mgr. Michal Němec květen 2011 Bytová výstavba na území pražského metropolitního regionu v

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

Metodický list. Úvěry klientské

Metodický list. Úvěry klientské Metodický list Úvěry klientské I. Definice a obsah Stavy úvěrů: konečné zůstatky úvěrových účtů klientů, tj. počáteční zůstatky plus čerpání nových úvěrů mínus splátky dříve poskytnutých úvěrů. II. Zdroje

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - BŘEZEN 2010 LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - BŘEZEN 2010 LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - BŘEZEN 2010 LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Libereckého

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Metodika výpočtu spotřeby energií na území obce a sestavení bilance základních emisí

Metodika výpočtu spotřeby energií na území obce a sestavení bilance základních emisí České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Metodika výpočtu spotřeby energií na území obce a sestavení bilance základních emisí Metodika byla zpracována

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE ZA ROK 2009. Sekce měnová a statistiky Odbor platební bilance

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE ZA ROK 2009. Sekce měnová a statistiky Odbor platební bilance PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE ZA ROK 2009 Sekce měnová a statistiky Odbor platební bilance 2011 1. ÚVOD 1.1. Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

základní číselník dle NACE

základní číselník dle NACE základní číselník dle NACE SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 1.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 1.11 Pěstování obilovin

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více

Tabulková část (rok 2012)

Tabulková část (rok 2012) Tabulková část (rok 2012) Tabulka č. 2.3 Časové řady ukazatelů úrazovosti v ČR v letech 2003 2012 (ČSÚ) rok prac. úrazů s prac. nesch. dnů nesch. pro prac. úrazy četnost prac. úrazů s prac. nesch. na 100

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Příloha Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Oddíl 01 Skupina Třída SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Územní energetická koncepce města Dobřany. Veřejná prezentace. Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek

Územní energetická koncepce města Dobřany. Veřejná prezentace. Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek Územní energetická koncepce města Dobřany Veřejná prezentace Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek Obsah řešení zákon č. 46/2 Sb. a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii, b) rozbor možných zdrojů

Více

OBSAH. 1. Jednací řád rady státního fondu životního prostředí České republiky 2

OBSAH. 1. Jednací řád rady státního fondu životního prostředí České republiky 2 ROČNÍK XXII ŘÍJEN A LISTOPAD 2012 ČÁSTKA 10 a 11 OBSAH JEDNACÍ ŘÁD 1. Jednací řád rady státního fondu životního prostředí České republiky 2 NÁRODNÍ PROGRAM MONITOROVÁNÍ 2. Národní program monitorování

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba a úprava černého uhlí 05.10 Těžba a úprava černého uhlí 05.10.1 Těžba

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 4 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 72 Kč OBSAH Část oznamovací Organizace školního roku 2016/2017 v základních

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 07 Těžba a úprava rud 07.2 Těžba a úprava neželezných rud 07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 07.21.1 Těžba uranových

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2011 K(2011) 4598 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30.6.2011 o dotazníku na období 2012 2014, který se týká směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn - 1 - PŘEDNÁŠKA Energetický audit Ing. Petr Severýn 1. Úvod Energetika tvoří vždy páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality životní úrovně

Více

Tabulková část přílohy. (rok 2004)

Tabulková část přílohy. (rok 2004) Tabulková část přílohy (rok 2004) 1 Seznam tabulek číslo tabulky název str. 2 Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR 3 3 (kraje) Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2004 podle krajů 4 3 (IBP)

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Analýza kotelního fondu na území hl. m. Prahy BK1 - Energetika Datum

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Analýza kotelního fondu na území hl. m. Prahy BK1 - Energetika Datum Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Analýza kotelního fondu na území hl. m. Prahy Blok BK1 - Energetika Datum Červenec 2001 Poznámka Text neprošel redakční

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

Popis testu T05. zdroje označené kódem 8.0.0. (dříve 200000)

Popis testu T05. zdroje označené kódem 8.0.0. (dříve 200000) Popis testu T05 Při ohlašování SPE prostřednictvím ISPOP jsou prováděny kontroly úplnosti a logické správnosti údajů. Při nahrávání ohlášených souborů do emisní databáze REZZO provozované ČHMÚ jsou spouštěny

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více