OBECNÁ GENETIKA jeho dílo (Versuche über Pflanzen Hybriden - Pokusy s rostlinnými hybridy )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÁ GENETIKA 2006. - jeho dílo (Versuche über Pflanzen Hybriden - Pokusy s rostlinnými hybridy )"

Transkript

1 OBECNÁ GENETIKA přesné datum narození Mendela ( ) - kdy uveřejnil Mendel výsledky své práce (8. 2. a ) - kdy byl Mendel pokřtěn ( v Dolním Vražném) - kde se narodil Mendel (v Hynčicích na Moravě) - kdy zemřel Mendel ( ) - jeho dílo (Versuche über Pflanzen Hybriden - Pokusy s rostlinnými hybridy ) - Mendel byl členem řádu...(augustianiánů) - určete která alela je dominantní Ly nebo Ly+ (dom. je Ly) - jaká je dědivost znaku, který u jednovaječných dvojčat vykazuje konkordanci 80% a u dvojvaječných 20% (H=K mz -K dz /100-K dz =80-20/100-20=0,75) - vzorec heretability v užším slova smyslu (Hn=Va/Vp) - jaké jsou fenotypy v B1 pro tři geny na jednom chr. páru, když není úplná vazba (8 fenotypů, je to podobné jako u tříbodového mapování) - kolik druhu gamet může vytvořit trizomik Aaa (A, a, Aa, aa) - kolik různých fenotypů v F2 po křížení,ve kterém sledujeme znak determinovaný 10ti polygeny (2n+1=21) - jaký genotyp má Tradescantia pro sledování mutagenity (musí byt heterozygotní pro sledované znaky) - jedince, který má tři nebo více haploidních sad chromozomů řadíme mezi...(polyploidy) - jedince, který má změněný počet nějakého chromozomového páru řadíme mezi (asi mezi aneuploidiky) - zástupci haploidních organismů (rodové i druhové jméno) s uspořádanými a neuspořádanými tetrádami (uspořádané - Ustilago hordei, neusp. - Chlamydomonas reinhardii, Saccharomyces cerevisiae) - jak se nazývá případ, kdy dojde k přemístění části jednoho chromozomu na jiný? (balancovaná) - dihybridní křížení do F2 při úplné vazbě genu ve fázi cis. Jaké genotypy a v jakém poměru 1

2 vzniknou (napiš si to do zlomku: P: AB/AB x ab/ab F1: AB/ab - při úplné vazbě tvoří jen gamety AB nebo ab, protože nemůže dojít ke crossing-overu, takže ty gamety si napiš do Mendelova čtverce a pak ti vyjde F2 F2: genotypy AB/AB: AB/ab: ab/ab v poměru 1:2:1) - 3 choroby s jednoduchou autozomálně dominantní (A-recesivni) dominancí (Huntingtonova choroba, polydaktylie, syndaktylie) - jaký typ indukovaných mutaci zjistíme testem ClB u drozofily? (recesivně letální na X chromozomu) - jaký genotyp musí mít samička v testu ClB a co ta písmena znamenají (ClB myslím znamená, že jde o speciální inverzi, která zabraňuje crossing-overu, samička musí být heterozygotní pro recesivní letální gen a má dominantní mutaci Bar na X chromozomu) - pravděpodobnost vzniku dominantního homozygota ve všech zúčastněných genech v F2 trihybridního křížení - vzoreček 1/4 n, tvoje n=3 tak ti vyjde 1/64) - fenotypový štěpný poměr v F2 při interakci obou genů typu duplicity nekumulativní - číselný poměr fenotypu, použijte A,a,B,b (15A-B-, aabb, Aabb : 1aabb) - jaká je pravděpodobnost onemocnění autozomálně recesivní choroby, jestliže zdraví přenašeči se vyskytují v populaci s četností 1/20 (P=1/20*1/20*1/4=1/1600) - co znamená, že při cis-trans testu bude mít heterozygot standardní fenotyp (že se jednalo o dvě různé mutace dvou různých genů se stejným fenotypovým projevem) - kolik chromozomů má drozofila, jejíž pohlavní index je 3X/3A (A=3,X=1; 3+3*3=3+9=12) - karyotyp Turnerova syndromu (45 X0) - karyotyp Patautova syndromu (47, XX nebo XY, +13) - jaký je fenotypový štěpný poměr v F2 při interakci dvou genů typu dominantní epistáze. K číselnému poměru uveďte fenotyp, použijte přitom symboly "A", "a", "B", "b". A je epistatické nad B.( 12 A-B-, A-bb:3 aab-:1 aabb) - jaký je fenotypový štěpný poměr v F2 při interakci dvou genů typu recesivní epistáze. K číselnému poměru uveďte fenotyp, použijte přitom symboly "A", "a", "B", "b". aa je epistatické nad B (9 A-B- :3 A-bb:4 aab-: aabb) - jaká je pravděpodobnost, že křížením vznikne pentahybrid (P=2 5 /4 5 ) - praktické využití alopolyploidie (vznik vysokoproduktivních hybridů - triticale, šlechtění rostlin) - výpočet interference, když síla vazby A-B: p=0,2, B-C: p=0,4 (pořadí genů musí být C-A-B). 2

3 Pozorovaná četnost dvojitých c.o. je 7 %. (dco oček. = 0,2. 0,4 = 0,08 = 8%, dco poz. = 7%, koef. C=dco pozor./dco oček.=0,07/0,08=0,875, I=1-C=0,125) - co jsou to sporty (pupenové variace, vznikají např. na jabloni u somatických mutací) - kolik autozomů má drozofila (3 páry - celkem 6) - genotyp je...(soubor genů buňky nebo jedince) - nějaké ty štěpné poměry u mono- a dihybrida, jak se nazývá alela, která se fenotypově projeví v homo- i heterozygotním stavu (dominantní, štěp. poměry v přednáškách) - napsat křížení, kde se křížem dědí barva očí - recesivní alela w je vázaná na X chomozomu (u drozofily - bělooká samička x červenooký sameček, X w X w. X + Y => X w X +. X w Y) - máme-li gen s recesivní letalitou dominantní alely, pak po monohohybridním křížení dostaneme v F2 fentotypový a genotypový poměr... (AA:Aa:aa = 0:2:1, G=F=2:1) - napsat, jaké gamety a v jakém poměru vznikají u tetraploida AAaa při pravidelném rozchodu bivalentů (1AA:4Aa:1aa) - odvodit poměr gamet u trizomika Aaa (2 Aa, 2a, aa, A) - které pohlaví je homogametní u typu drozofila (samičí) - které pohlaví je homogametní u typu abraxas (samčí) - vzorečky typu fenotypový poměr, počet zygot, počet heterozygotů, přenašečů, šlechtitelských novinek (např. u trihybrida =6), atd. atd. atd. - napište analytické zpětné křížení k dihybridnímu kříženi při úplné dominanci v obou alelových párech - symboly pro geny si zvolte sami. (F1: AaBb, B1: AaBb x aabb) - kolik Barrových tělísek nalezneme v buňkách s Turnerovým syndromem (0) - jedinci XYY jsou fertilní. Jaké karyotypy a s jakou četností očekáváme v potomstvu po křížení XX x XYY (2XXY:2XY:XX:XYY) - uveďte 3 příklady autozomálně recesivních (druhá skupina dominantních) nemocí (albinismus, cystická fibróza, srpkovitá anémie) -jak se nazývá případ, kdy se převrátí část chromozomu s centromerou (pericentrická inverze) - schéma na tříbodové mapování - napište Hardyho-Weinbergův zákon a vysvětlete, co je co (poměr genotypů p 2 :2pq:q 2, p 2 -AA, q 2 -aa, pq-aa, p+q=1, princip - poměr genotypů je dán alelovými četnostmi) 3

4 - jaký organizmus se využívá v Amesově testu (Salmonella typhimurium) - jaká bude hodnota Morganova čísla při úplné vazbě (0) - jaká bude hodnota Batesonova čísla při úplné vazbě (nekonečno) - kolik je různých heterozygotů u genu s 10 různými alelami (n x (n-1)/2= 45) - kolik je různých genotypů u genu s 3 různými alelami (3 n, takže 27) - zapište fenotypový poměr v B1 dihybrida při síle vazby A-B p=0,4 ve fazi cis (AB/ab:Ab/ab:aB/ab:ab/ab = 3:2:2.3) - zapište fenotypový poměr v B1 dihybrida při síle vazby A-B p=0,2 ve fazi trans (1AB/ab:4Ab/ab:4aB/ab:1ab/ab) - kolik chromozomů má haploidní rostlina pisum sativum? (n=7) - jaký je fenotypový poměr u inhibice (13 C-I-, cci-, ccii:3 C-ii) - máme-li jedince genotypu a + b/ab +, kde zmíněné dva geny jsou ve vazbě a podmiňují viditelné znaky pokožky, pak vyskytne-li se na pokožce dvojitá skvrna fenotypu ab, je to výsledek čeho a ve kterém místě - mitotický crosing-over jinde, než mezi těmito dvěma geny) - mezi 100 jedinců jsou 4 recesivní homozygoti. Je-li populace v rovnováze, jaký je výskyt heterozygotů? (q=1/5, p=4/5, 2pq=2. 1/5. 4/5=8/25=0,32) - jak se jmenuje část chromozómu tvořená 6 nukleozomy? (solenoid) - jaké typy histonů tvoří nukleozom (spojovací H1, oktamer H2A, H2B, H3, H4) - uveďte příklad fakultativního heterochromatinu (chromozom X u savců, Barrovo tělísko) - uveďte příklad konstitutivního heterochromatinu (centromera, nebo telomera - neobsahují žádné geny) - jaké gamety a v jakém poměru tvoří jedinec Aa bb Cc DD (1AbCD:1AbcD:1abCD:1abcD) - kolik různých genotypů bude v F2 při křížení dvou jedinců Aa Bb CC dd EE s AA BB Cc Dd ee (buď to je 16 nebo 3 5 ) - jak se říká tomu, když se nějaký úsek vyskytuje na chromozómu 3 krát (triplikace) - při tetrádové analýze křížením rodičů AA BB s aa bb vznikly v asku spory Ab Ab Ba Ba. Jak se nazývá toto uspořádání (nonparentální dityp. Ještě by tam mohl být tetratyp- AB Ab ab ab nebo parentální dityp AB AB ab ab) 4

5 - výpočet síly vazby jestliže v B1 byly tyto poměry Ab 30, AB 20, ab 20, ab 30 (40/100=0,4) - jaký je fenotypový poměr při křížení dihybrida do F2 při neúplné dominanci (1:2:1:2:4:2:1:2:1, genotyp=fenotyp) - zakreslení alel na dva chromozomové páry. Jsou v zásadě tři možnosti jaké tam může dát: 1) zakreslete alely jedince Dd na všechny chromatidy - byly tam dva zjevně odlišné chromozomové páry, správná odpověď je zakreslit na obě chromatidy jednoho chromozomu prvního páru D (tedy DD) a na druhý párový chromozom d (tedy dd). Druhý pár chromozomů (ten odlišný) zůstane prázdný! 2) máte jedince AaBb, zakreslete rozložení při volné kombinovatelnosti, takže to bude na jednom chromozomu prvního páru AA na druhém aa, na prvním chromozomu druhého páru BB a na druhém bb. 3) máte jedince AaBb, zakreslete rozložení při úplné vazbě, takže na prvním chromozomu prvního páru bude např. AABB, na druhém pak aabb (to A a B. resp. a a b nad sebou a na obou chromatidách). Druhý chromozomový pár bude prázdný! - kolik gamet tvoří pentahybrid (2 5 ) - jaká se ustaví četnost alely A vázané na pohlaví, jestliže počáteční četnost genotypu u žen je AA=0,2 Aa=0,6 a aa=0,2. Muži jsou všichni recesivního genotypu tedy asi ay (0,33) - jestliže se určitý genotyp fenotypově projeví u různých jedinců v rozdílném stupni, hovoříme o neúplné (expresi) - jestliže se určitý genotyp fenotypově projeví jen u některých jedinců, hovoříme o neúplné (penetranci) - kdy došlo k segregaci, v které fázi meiozy - jedná se o tetrády haploidního organismu (AAaa - 1.fáze, aaaa, AaaA nebo AaAa - 2.fáze) - zakreslete vybarvením tak, aby bylo jasné, ze jde o recesivní dědičnost (bylo tam kolečko + 5

6 čtvereček, tedy muž a žena a jejich dítě, to dítě (kolečko) se mělo vybarvit, tzn. když jsou oba zdraví a potomek je nemocný, tak jde o tu recesivní dědičnost, oni jsou teda heterozygoti pro daný znak) - výsledkem principu segregace u monohybrida je vznik (gamet s různými alelami určitého jednoho genu) - v populaci je jeden muž ze sta (1/100) postižen recesivní na pohlaví vázanou chorobou. Jaký bude výskyt této choroby u žen, je-li v populaci v Hardy-Weinbergove rovnovaze? (nemocná žena 1/100. 1/100 = 1/10000) - napište 3 příklady genů úplně vázaných na pohlaví (hemofilie, parciální barvoslepost, nadměrné ochlupení uší) - máte dihybridy a ty budete křížit, jaká je pravděpodobnost, že při úplné dominanci v obou genech bude jejich potomek v jednom genu recesivní a v druhém dominantní. Tzn. pokud má být recesivní tak musí mít aa nebo bb, ale dominantní znamená, že může mít AA nebo Aa či BB nebo Bb. (A-bb + aab- = 3+3 = 6 genotypů, celkem je 16 genotypů => P=6/16=3/8) - jaké mutace se sledují Müllerovým testem u Arabidopsis (recesivní embryonálně letální a chlorofylově defektní) - průměrná hodnota znaku je X=100cm, variance V=16, jaké jsou nejnižší a nejvyšší hodnoty fenotypů v dané populaci (počítá se přes s= V, tedy 4, a potom x+/-3s; tedy výsledek 88 a 112) - napište jaký fenotyp vykazují potomci heterozygotů bez dominance (mají fenotypový projev uprostřed fen. projevu dom. a rec. homozygota) - dihybridní genotyp pro Bb, Dd (BbDd) - jak se nazývá jev, kdy 1 gen podmiňuje více znaků (pleiotropie) - karyotyp Klinefelterova syndromu (47, XXY) - křížení drozofily s aut. umístěným genem a na gen vázaný na pohlaví (P: ww vg + vg + x v + vgvg F1, F2, v F2 2 možnosti pro a ) - jak se nazývá chromozom, který má centromeru blíže jednomu konci (akrocentrický) - může se alela pohlavím ovládaná projevit u obou pohlaví (ne nemůže) - může se alela pohlavím ovlivněná projevit u obou pohlaví (ano může) - kolik je možných nulizomiků u Triticum aestivum (21) 6

7 - fenotypový poměr v F2, sledujeme znak determinovaný 3 polygeny (1:6:15:20:15:6:1, (A+a) 6 ) - při jaké četnosti alel bude v populaci nejvíce heterozygotů (četnost alel 0,5) - výpočet lehčích pravděpodobností - nakreslit reciproké křížení, jakékoliv (AAbb x aabb, AABB x aabb a k němu je reciproké aabb x AABB) - poměr jedinců z F2, kteří jsou dominantní - je jedno, jestli AA nebo Aa - pro 1 a recesivní pro 2. znak (přes čtverečky 3/8) - udělat schéma jak z dihybrida uděláme tříbodový test (potřebujeme trihybrida) - jak se jmenuje samec od včely a kolik má chromozomů (trubec, je haploidní n=16) - samice v populaci mají zastoupení AA 0,2, Aa 0,6, aa 0,2. Samci jsou jen aa. Jaká se ustanoví rovnováha, to znamená, jaká četnost alely A bude v rovnováze ( asi na začátku četnost A je 0,5 (0,2+0,3) a v rovnováze 0,25) - poměr fenotyp. v F2 u komplementarity + jaký je fenotyp (9A-B-:7aaB-, A-bb, aabb) - karyotyp člověka s Downovým syndromem (XX nebo XY, +21) - heterozygot z trans křížení, úplná vazba sledovaných znaků, napsat co vznikne po B1 křížení (jen rodičovské gamety + gameta ab od dvojnásobně recesivního jedince, se kterým zpětně křížíme) - jaké jsou teoretické možnosti párování chromozomů u tetraploida (snad 1 tetravalent, nebo 1 trivalent a 1 univalent, nebo 2 bivalenty) - pravděpodobnost, že z křížení AaBbCc x AaBbCc vznikne trihybrid (0,125) - kolik genotypů tvoří dihybrid (celkem tvoří 16 genotypů, což je 9 různých genotypů-záleží přesně na té otázce) - co je výsledkem principu nezávislé komb. u dihybrida (gamety s různými kombinacemi alel určitých dvou genů) - je tato populace v rovnováze a proč? AA=100, Aa=800, aa=100 (celkem 1000 jedinců, četnost AA=0,1, Aa=0,8, aa=0,1, nejdřív musíš zjistit četnosti alel v populaci (počítáš to podle počtu genotypů - viz. přednášky no a vyjde ti četnost A i a 0,5*. V tomto případě by měla být četnost Aa 0,5 kdyby byla populace v rovnováze, ale to nevychází, takže odpověď je ne, protože četnost Aa neodpovídá četnosti a a A. * např. četnost A je (u AA jsou 2 alely A) +800 (u Aa je 1 alela A) = 1000 alel A (to samé vyjde i pro a, takže celkový počet alel je 2000 a proto obě četnosti vyjdou 0,5) - jakého potomka (měl to být asi nějaký polyploid) můžeme dostat křížením AADD x BB 7

8 (teoreticky ABD, co jiného :o) - máme jedince vzniklého zpětným křížením, který má fenotyp (třeba, to už nevím) Ab, určete sílu vazby a genotyp rodičů (nerozumím tomu zadání - pomocí B1 jde vypočítat síla vazby, ale musel bys mít celou generaci B1 (nejčetnější genotypy jsou genotypy rodičů a podle vzorečku na Morganovo číslo to spočítáš) a ne jen jednoho jedince - tak z toho nic nevypočteš:o( - vypočítat něco podle toho vzorce na variance, bylo zadané V prostředí a V fenotypu - určete poměr autozómů a gonozómů u nadsamičky Drosofily (i číselně) (3X/2A = 1,5 (3 X chromozomy, 2 sady autozomů)) - pomer fenotypu u duplicity kumulativní s a bez dominance a vypsat k tomu genotypy (duplicita kumulativní s dominancí 9A-B-: 6aaB-, A-bb: 1aabb, duplicita kumulativní bez dominance 1:4:6:4:1) - jakou mutací vzniká dědičná forma Downova syndromu (díky Robertsonovské translokaci 14 a 21 chromozómu) - zakreslit křížení ženy a muže, žena je přenašečnou autozomálně recesívní choroby a také recesívní choroby vázané na pohlaví, muž je zdravý, tedy není prenašecem. Zakreslete, značení si zvolte sami ( žena je např. AaXx a muž AAXY, kde malá písmenka označují recesivní alelu, která podmiňuje chorobu) - jaký genotyp budou mít šlechtitelské novinky při křížení AAbb x aabb (AABB, aabb) - kolik genotypů získáme při křížení homozygotů? (nerozumím té otázce - jestli křížíme 2 homozygoty a sledujeme 1 gen, tak můžeme mít 2 možnosti - oba mají stejný genotyp a pak vznikne zase stejný genotyp, nebo je jeden recesivní a druhý dominantní a vznikne monohybrid; takže odpověď asi je, že vznikne tolik genotypů, kolik genů sledujeme...ale tou odpovědí si nejsem jistá) - kde je pohřben Mendel? (na ústředním hřbitově v Brně - hrobka augustiniánů) - zakresli na příslušné chromatidy tří znázorněných chromozomových párů geny trihybrida AaBbCc, které nejsou ve vazbě. (je to stejné jako u dihybrida) - na základě zákona o volné kombinaci při dihybridním křížení v F2 vznikne (genotypy :1 a fenotypy 9:3.3.1) - pokud se znaky podmíněné stejnými geny projevují v různé intenzitě, mluvíme o různé (expresi) - jaký bude štěpný poměr v F2 při dihybridním křížení ve fázi cis, když geny A,B jsou ve vazbě 8

9 p=0,2 (66A-B-:9A-bb:9aaB-:16aabb) - v populaci se vyskytuje recesivně podmíněná choroba s četností 1:100. Jaký bude podíl přenašečů této choroby, jestliže je populace v Hardy-Weinbergově rovnováze? (0,18) - jaké seskupení rozmnožovacích útvarů tvoří Neurospora crassa (uspořádané lineární oktády) - jak se nazývá alela, která se fenotypově projeví jen v homozygotním stavu (recesivní) 1866 publikovány Mendelovy přednášky 1906 W. Bateson použil slovo genetika 1908 H-W zákon genotypový poměr v F2 (1:2:1) n fenotypový poměr v F2 (3:1) n reciproká interakce 9A-B-: 3aaB-: 3A-bb: 1aabb počet různých genotypů pro gen s n alelami počet homozygotů = n počet heterozyotů = n. (n-1)/2 celkový počet genotypů = n. (n+1)/2 typ pohlaví protenor homogametní je samičí pohlaví typ haplo-diploidie diploidní je samičí pohl. test attached X u drozofily - XXY (XX spojené) x standardní typ Edwardův syndrom 47, 18+ Vzorec heretability v širším slova smyslu Hb = Vg/Vp Uspořádané oktády - Neurospora crassa, neuspořádané oktády Aspergillus nidulans, Ascobolus immersus Počet typů gamet hybrida F1-2 n Počet různých genotypů v F2-3 n Celkový počet zygot v F2-4 n Počet šlechtitelských novinek v F2-2 n -2 Počet určitého druhu homozygotů - 1/4 n Počet různých genotypů v F2 - (2n+1) Fenotypový poměr v F2 - (A+a) 2n Využití monoploidie - šlechtění jedinců resistentních vůči nemocem genotyp je sestava genů jedince fenotyp je soubor znaků jedince RRYY x rryy - šlechtitelské novinky budou RRyy a rryy Morganovo číslo při volné kombinovatelnosti p = 0,5 pericentrické inverze (s centromerou) x paracentrické aneuploidní x euploidní organismus jednoduchá skvrna c. o. mezi těmito dvěma geny 9

10 OBECNÁ GENETIKA -presne datum narozeni Mendela ( ) - urcete ktera alela je dominantni Ly nebo Ly+ (dom. je Ly) -jeho dilo(versuche über Pflanzenhybriden) -Mendel byl clenem radu...(augustianianů) - Jaka je dedivost znaku, ktery u jednovajecnych dvojcat vykazuje konkordanci 80% a u dvojvajecnych 20%? (80-20/100-20=0,75) -Jake jsou fenotypy v B1 pro tri geny na jednom chr.paru,kdyz neni uplna vazba -Jake gamety bude tvorit tetraploid AAaa pri pravidelne tvorbe bivalentu,je-li danny lokus ve vazbe s centromerou (1AA:4Aa:1aa) -Kolik druhu gamet muze vytvorit trizomik Aaa (A, a, Aa) -Kolik různych fenotypů v F2 po krizeni,ve kterem sledujeme znak determinovany 10ti polygeny (2n-1) -Jaky genotyp ma Tradescantia pro sledovani mutagenity (musi byt heterozygotni) - Jedince, ktery ma tri nebo vice haploidnich sad chromozomu radime mezi...(poliploidy) -Hardy-Weinberguv zákon podíl jednotlivých alel se v panmiktické populaci neměn populace má genové frekvence v rovnováze -Zastupci haploidnich organismu(rodove i druhove jmeno)s usporadanymi a neusporadanymi tetradami (usporadane- Neurospora crassa, Ustilago hordei, neusporadane- Coprinus lagopus, Sacharomyces cerevisiae, Aspergilus nidulans, Chlamidomonas reinhardii)) - Jak se nazyva pripad, kdy dojde k premisteni casti jednoho chromozomu na jiny? (balancovana translokace) -dihybridni krizeni do F2 pri uplne vazbe genu ve fazi cis.jake genotypy a v jakem pomeru vzniknou -3choroby s jednoduchou autozomalne dominantni(a-recesivni)dominanci(huntingtonova choroba,polydaktylie, syndaktylie) - Jaky typ indukovanych mutaci zjistime testem ClB u drozofily?(recesivne letalne na gonozomech) -zakreslete na vsechny zakreslene chromatidy alely jedince AAbb(volna kombinace) na obrazku byly 4 chromozomy,2meta a 2 akrocentricke -pravdepodobnost vzniku dominantniho homozygota ve vsech zucastnenych genech v F2 trihybridniho krizeni -fenotypovy stepny pomer v F2 pri interakci obou genu typu duplicity nekumulativni-ciselny pomer fenotypu?,pouzijte A,a,B,b - Jaka je pravdepodobnost onemocneni autozomalne recesivni choroby, jestliže zdravi prenaseci se vyskytuji v populaci s cetnosti 1/20? -co znamena,ze pri cis-trans testu bude mit heterozygot standartni fenotyp -kolik chromozomu ma drozofila 3X/3A (A=3,X=1; 3+3*3=3+9=12) -karyotyp Turnerova syndromu(45 X0) - Jaky je fenotypovy stepny pomer v F2 pri interakci dvou genu typu dominantni epistaze? K ciselnemu pomeru uvedte fenotyp, pouzijte pritom symboly "A", "a" a "B", "b". (A je epistaticke nad B) -jaka je pravdepodobnost,ze krizenim vznikne pentahybrid -prakticke vyuziti alopolyploidie (vznik vysokoproduktivnich hybridů u psenice) -jaka je interference,kdyz sila vazby ab=0,2,bc=0,4 a cetnost dvojitych c.o.je 7% -co su to sporty? -kolik autozomu ma drozofila přesné datum narození J. G. Mendela (20. července 1822) + napsat jeho dílo (Versuche über Pflanzen Hybriden). - Genotyp je... 10

11 nějaké ty štěpné poměry u mono- a dihybrida, jak se nazývá alela, která se fenotypově projeví v homo- i heterozygotním stavu - Taky jsme měli napsat křížení, kde se křížem dědí barva očí recesivní alela w je vázaná na X chomozomu. Je to v sešitu z praktik. - Pak tam byl obrázek se dvěma páry zdvojených chromozomů a měli jsme na ně napsat alely AAbb tak, aby mezi A a b byla volná kombinovatelnost. - Mame-li gen s recesivni letalitou dominantni alely, pak po mnohohybridnim krizeni dostaneme v F2 fentotypovy a genotypovy pomer... - Napsat, jaké gamety a v jakém poměru vznikají u tetraploida AAaa při pravidelném rozchodu bivalentů (1AA:4Aa:1aa). - Odvodit a poměr gamet u trizomika Aaa. - Ktere pohlavi je homogametni u typu Drosophila - samici - vzorečky typu fenotypový poměr, počet zygot, počet heterozygotů, přenašečů, šlechtitelských novinek, atd. atd. atd. - Napiste anaylticke zpetne krizeni k dihybridnimu krizeni pri uplne dominanci v obou alelovych parech (symboly pro geny si zvolte sami) - Pak jsem tam měla otázku, jaké vlastnosti musí mít Trascendentia (heterozygotní pro sledované znaky) - Kolik Barrovych telisek nalezneme v bunkach s Turnerovym syndromem? 0 - Napište křížení za vzniku dihybrida při úplné vazbě mezi geny AABB x aabb až do F2. Když si to napíšete do zlomku AB/AB x ab/ab, tak je to snadné. - V cis-trans testu nám vznikli jedinci divokého fenotypu. Co to znamená? (Že se jednalo o dvě různé mutace dvou různých genů se stejným fenotypovým projevem). - Jak se zapisuje Turnerův syndrom (odpověď 45, X0). - Jedinci XYY jsou fertilni. Jake karyotypy a s jakou cetnosti ocekavame v potomstvu po krizeni XX x XYY? - Uveďte 3 příklady autozomálně recesivních (druha skupina dominantních) nemocí. - schéma na tříbodové mapování - mate napsane gameny a mate urcit o jaky typ tetrádove analýzy jde - ale bylo to jenom uvést příklady organismů, u kterých vznikají nějaké typy tetrád. - Napište Hardyho-Weinbergův zákon a vysvětlete, co je co. - jaky organizmus se vyuziva v Amesovem testu... Salmonela (treba i druhove jmeno) -Jaka bude hodnota Morganova cisla pri uplne vazbe? - V jakém poměru a jaké genotypy vznikají při duplicitě nekumulativní. Kdy zemřel Mendel ( ) -Kolik je různých heterozygótů u genu s 10 různými alelami? - Zapiste fenotypovy pomer v B1 dihybrida pri sile vazby A-B p=0,4 ve fazi cis. -Kolik chromozomů má monoploidni rostlina pisum sativum? (7) -Jaký je fenotypový poměr u inhibice? - Mame-li jedince genotypu a+b/ab+ (pozn. plusko je hore), kde zminene dva geny jsou ve vazbe a podminuji viditelne znaky pokozky,pak vyskytne-li sena pokozce dvojita skvrna fenotypu ab, je to vysledek (ceho a ve kterem miste?) -Mezi 100 jedinců jsou 4recesivní homozygóti. Je -li populace v rovnováze, jaký je výskyt heterozygótů? (0,32) -Jak se jmenuje část chromozómu tvořená 6 nukleozomy? - solenoid - Jake typy histonu tvori nukleozom: (H1 - spojovací; a o 2x z kazdeho - H2A,H2B,H3,H4) - Uvedte priklad fakultativniho heterochromatinu...- chromozom Xu savcu, Barrovo telisko -Jaké gamety a v jakém poměru tvoří jedinec Aa bb Cc DD? -Kolik různých genotypů bude v F2 při křížení dvou jedinců Aa Bb CC dd EE s AA BB Cc Dd ee? -Jak se říká tomu, když se nějaký úsek vyskytuje na chromozómu 3krát? -při TETRÁDOVÉ ANALÝZE křížením rodičů AA BB s aa bb vznikly v asku spory Ab Ab 11

12 Ba Ba. Jak se nazývá toto uspořádání. -Výpočet síly vazby jestliže v B1 byly tyto poměry Ab 30, AB 20, ab 20, ab 30. -Jaký je fenotypový poměr při křížení dihybrida do F2 při neúplné dominanci? - 1 otazka se tykala zakresleni alel na dva chromozomove pary. Jsou v zasada tri moznosti jake tam muze dat: 1)(ja jsem mela) - zakreslete alely jedince Dd na vsechny chromatidy - byly tam dva zjevne odlisne chromozomove pary, spravna odpovede je zakreslit na obe chromatidy jednoho chromozomu prvního paru D (tedy DD) a na druhy parovy chromozom d (tedy dd). Druhy par chromozomu (ten odlisny) zustane prazdny! 2) mate jedince AaBb zakreslete rozlozeni pri VOLNE KOMBINOVATELNOSTI, takze to bude na jednom chromozomu prvniho paru AA na druhem aa, na prvnim chromozomu druheho paru BB a na druhem bb 3) mate jedince AaBb zakreslete rozlozeni pri UPLNE VAZBE, takze na prvnim chromozomu prvniho paru bude napr. AABB, na druhem pak aabb (to A a B. resp. a a b nad sebou a na obou chromatidach). Druhy chromozomovy par bude prazdny! - kolik gamet tvori pentahybrid (2 na patou) - jaka se ustavi cetnost alely A vazane na pohlavi jestlize pocatecni cetnost genotypu u zen je AA=0,2 Aa=0,6 a aa=0,2.muzi jsou vsichni recesivniho genotypu tedy asi ay (spravnou odpoved nevim) - Jestlize se urcity genotyp fenotypove projevi u ruznych jedincu v rozdílném stupni, hovorime o neuplne...(expresi) - kdy doslo k segregaci, v ktere fazi meiozy - jedna se o tetrady haploidniho organismu,vysledek: AAaa - 1.faze, aaaa, AaaA nebo AaAa - 2.faze - zakreslete vybarvenim tak aby bylo jesne ze jde o recesivni dedicnost (bylo tam kolecko + ctverecek, tedy muz a zena a jejich dite, to dite (kolecko) se melo vybarvit. tzn. kdyz jsou oba zdravi a potomek je nemocny, tak jde o tu recesivni dedicnost, oni jsou teda heterozygoti pro dany znak) - Vysledkem principu segregace u monohybrida je vznik... - nakreslete schema tribodoveho testu pro geny A,a B,b D,d - V populaci je jeden muz ze sta postizen recesivni na pohlavi vazanou chorobou. Jaky bude vyskyt teto choroby u zen, je-li v populaci v Hardy-Weinbergove rovnovaze? (0,0001) - napiste 3 priklady genu uplne vazanych na pohlavi (hemofilie, parcialni barvoslepost) - mate dihybridy a ty budete krizit, jaka je pravdepodobnost, ze pri uplne dominanci v obou genech bude jejich potomek v jednom genu recesivni a v druhem dominantni (tzn. pokud ma byt recesivni tak musi mit aa nebo bb, ale dominantni znamena ze muze mit AA nebo Aa ci BB nebo Bb) - jake mutace se sleduji Müllerovym testem u Arabidopsis (embrzonalne letalne a cholorofzlove defektne) - prumerna hodnota znaku je X=100cm, variance V=16, jake jsou nejnizsi a nejvyssi hodnoty fenotypů (pocita se pres s= odmocnina z V, tedy 4, a potom x+/-3s; tedy vysledek 88 a 112) 12

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Cvičení č. 8 KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Genové interakce Vzájemný vztah mezi geny nebo formami existence genů alelami. Jeden znak je ovládán alelami působícími na více lokusech. Nebo je to uplatnění 2

Více

Genetické určení pohlaví

Genetické určení pohlaví Přehled GMH Seminář z biologie Genetika 2 kvalitativní znaky Genetické určení pohlaví Téma se týká pohlavně se rozmnožujících organismů s odděleným pohlavím (gonochoristů), tedy dvoudomých rostlin, většiny

Více

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Důležité pojmy obecné genetiky Homozygotní genotyp kdy je fenotypová vlastnost genotypově podmíněna uplatněním páru funkčně zcela

Více

Úvod do obecné genetiky

Úvod do obecné genetiky Úvod do obecné genetiky GENETIKA studuje zákonitosti dědičnosti a proměnlivosti živých organismů GENETIKA dědičnost - schopnost uchovávat soubor dědičných informací a předávat je nezměněný potomkům GENETIKA

Více

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Obecná genetika Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Ing. Roman LONGAUER, CSc. Doc. RNDr. Ing. Eva PALÁTOVÁ, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Siřínková Petra březen 2009 Mendelovy zákony JOHANN GREGOR MENDEL Narodil se 20. července 1822 v

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

lní Gonozomáln Chromozomové určení pohlaví autozomy x gonozomy gonozomů ení Mgr. Aleš RUDA XY: : pohlaví heterogametické

lní Gonozomáln Chromozomové určení pohlaví autozomy x gonozomy gonozomů ení Mgr. Aleš RUDA XY: : pohlaví heterogametické Gonozomáln lní dědičnost Mgr. Aleš RUDA Chromozomové určení pohlaví autozomy gonozomy člověk má 22 párůp autozomů a 1 pár p gonozomů označen ení pohlavních chromozomů: : X a Y. jsou možné celkem 3 kombinace:

Více

Degenerace genetického kódu

Degenerace genetického kódu AJ: degeneracy x degeneration CJ: degenerace x degenerace Degenerace genetického kódu Genetický kód je degenerovaný, resp. redundantní, což znamená, že dva či více kodonů může kódovat jednu a tutéž aminokyselinu.

Více

Počet chromosomů v buňkách. Genom

Počet chromosomů v buňkách. Genom Počet chromosomů v buňkách V každé buňce těla je stejný počet chromosomů. Výjimkou jsou buňky pohlavní, v nich je počet chromosomů poloviční. Spojením pohlavních buněk vzniká zárodečná buňka s celistvým

Více

Genetika. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Genetika. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Genetika Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Johann Gregor Mendel * 12.7.1822 Hynčice na Moravě + 9.1.1884 Brno Augustiniánský klášter sv. Tomáše na Starém Brně 1856 zahájil své experimenty s křížením

Více

Praktická cvičení z biologie Letní semestr

Praktická cvičení z biologie Letní semestr Univerzita Palackého v Olomouci Ústav biologie, Lékařská fakulta Praktická cvičení z biologie Letní semestr Olomouc 2014 Podpořeno projektem EU: Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání

Více

GENETIKA Mendelistická dědičnost. 2014 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

GENETIKA Mendelistická dědičnost. 2014 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. GENETIKA Mendelistická dědičnost 2014 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Nauka o DĚDIČNOSTI (HEREDITA) a PROMĚNLIVOSTI (VARIABILITA) termín genetika poprvé použil v r. 1905 W. BATESON název genetika odvozen

Více

Genetika populací a. Gentika populací. Autogamická populace

Genetika populací a. Gentika populací. Autogamická populace Genetika populací a člověka Mgr. Aleš RUDA Gentika populací Populace = všichni jedinci téhož druhu, kteří obývají vdaném čase stejné území GENOFOND soubor alel v gametách všech členů populace GENETIKA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

NUMERICKÉ ABERACE ÚBLG 1.LF UK

NUMERICKÉ ABERACE ÚBLG 1.LF UK NUMERICKÉ ABERACE ÚBLG 1.LF UK CHROMOSOMÁLN LNÍ ABERACE NUMERICKÉ ANEUPLOIDIE POLYPLOIDIE MONOSOMIE TRISOMIE TRIPLOIDIE TETRAPLOIDIE STRUKTURÁLN LNÍ MIXOPLOIDIE MOZAICISMUS CHIMÉRISMUS ZÁKLADNÍ SYNDROMY

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

MUTACE mutageny: typy mutací:

MUTACE mutageny: typy mutací: MUTACE charakteristika: náhodné změny v genotypu organismu oproti normálu jsou poměrně vzácné z hlediska klinické genetiky, jsou to právě mutace, které způsobují genetické choroby nebo nádorové bujení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

ší šířen CYTOGENETIKA

ší šířen CYTOGENETIKA CYTOGENETIKA V této kapitole se budeme zabývat genetickým álem lokalizovaným v buněčném jádře v útvarech zvaných chromosomy. Morfologie chromosomů se dynamicky mění během buněčného děl; v interfázi jsou

Více

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna Příklady z genetiky Řešené příklady ze stránek http://genetika.wz.cz/priklady/. Jakákoli písemná publikace tohoto textu bez uvedení zdroje není povolena. DNA, komplementarita, dopsání komplementárního

Více

Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Genetický základ

Genetická oblast nejasnosti u HCH: co to znamená? Genetický základ Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Přechodní alely a alely s redukovanou

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny 12 Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České republice (CZDDNAL) www.uhkt.cz/nrl/db Chromosomové změny Unique - Britská svépomocná skupina

Více

GENETICKÉ PORADENSTVÍ. u pacientů s epidermolysis bullosa congenita. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

GENETICKÉ PORADENSTVÍ. u pacientů s epidermolysis bullosa congenita. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. GENETICKÉ PORADENSTVÍ u pacientů s epidermolysis bullosa congenita MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. Homozygot jedinec, který zdědil po rodičích tutéž alelu. Jedinec nebo genotyp s identickými alelami v daném

Více

Zvláš. áštnosti studia genetiky člověka: nelze z etických důvodd experimenty a selekci. ství potomků. ším m prostřed (sociáln ůže sledovat maximáln

Zvláš. áštnosti studia genetiky člověka: nelze z etických důvodd experimenty a selekci. ství potomků. ším m prostřed (sociáln ůže sledovat maximáln Genetika člověka Zvláš áštnosti studia genetiky člověka: Na člověku nelze z etických důvodd vodů provádět experimenty a selekci. Člověk k mám většinou za život velmi malé množstv ství potomků. Fenotyp

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Studie landseera. Studie landseera - zbarvení srsti

Studie landseera. Studie landseera - zbarvení srsti Studie landseera Při studiu landseera jsem se musela aspoň zlehýnka dotknout i genetického minima, jinak bych si nedovolila tvrdit, že jsem něco studovala. Tato studie se týká zbarvení srsti landseera.

Více

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

Člověk a zdraví 1. Zdraví a nemoc

Člověk a zdraví 1. Zdraví a nemoc Člověk a zdraví 1 Zdraví a nemoc Co je podle vás zdraví a co je nemoc? Zdraví Stav homeostázy, rovnováhy uvnitř organismu. Dynamický stav organismu podmíněný biologicky, psychicky i sociálně. Stav vyrovnanosti,

Více

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou.

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou. Genetika člověka Jednou z možností členění genetiky je její třídění podle druhu studovaných organismů (genetika virů, bakterií, rostlin, zvířat, člověka atd.). Genetiku člověka jsme se rozhodli zařadit

Více

Rozmnožování a vývoj živočichů

Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování živočichů Rozmnožování - jeden z charakteristických znaků organizmů. Uskutečňuje se pohlavně nebo nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování - nevytvářejí se specializované

Více

Základy genetiky člověka

Základy genetiky člověka Základy genetiky člověka v dědičnost člověka (humánní genetika) je aplikací obecných genetických zákonitostí na člověka (dědičnost lidských znaků podléhá stejným zákonitostem jako dědičnost znaků všech

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy . Celistvé výrazy a jejich úprava.1. Číselné výrazy 8. ročník. Celistvé výrazy a jejich úprava Proměnná je znak, zpravidla ve tvaru písmene, který zastupuje čísla z dané množiny čísel. Většinou se setkáváme

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA

STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA MOCNINY, ODMOCNINY, ALGEBRAICKÉ VÝRAZY VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta 006 Mocniny, odmocniny, algebraické výrazy http://moodle.vsb.cz/ 1 OBSAH 1 Informace

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Využití houbových organismů v genovém inženýrství MIKROORGANISMY - bakterie, kvasinky a houby využíval

Více

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

Z testu bylo získáno -1,98 z maximálních 50 b., tj. dle nastavení přepočtená úspěšnost 0,00 %.

Z testu bylo získáno -1,98 z maximálních 50 b., tj. dle nastavení přepočtená úspěšnost 0,00 %. 1 z 5 Náhled testu Biologie LDF ZS 2010/2011 V náhledu testu vidíte test tak, jak jej uvidí studenti. Z testu bylo získáno -1,98 z maximálních 50 b., tj. dle nastavení přepočtená úspěšnost 0,00 %. číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Molekulární genetik Ústv biologie lékřské genetiky.lf UK VFN, Prh Polymorfismy lidské DN vyu ívné ve vzebné nlýze, p ímé nep ímé dignostice Mikrostelity (syn. krátké tndemové repetice) STR short tndem

Více

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b.

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. MS EXCEL 2010 ÚLOHY ÚLOHA Č.1 Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. Do buněk B2 a B3 očekávám zadání hodnot. Buňky B6:B13 a D6:D13

Více

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy IMUNOGENETIKA II TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e x F2 y y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e 3 4 x 3 4 F2 - - y y Transplantace orgánů,, které

Více

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/ Rozmnožování krytosemenných rostlin Materiál a pomůcky: Květy různých rostlin (doporučuji vybírat velké květy např. tulipán a pozor na záměnu květu a květenství), ostrá žiletka, pinzeta, preparační jehla.

Více

3. Fyziologické zkoumají fci.jednotlivých orgánů a organismů

3. Fyziologické zkoumají fci.jednotlivých orgánů a organismů vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy, společenstva mnoha populací různých organismů

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací Genetika Nauka o dědid dičnosti a proměnlivosti Genetika molekulárn rní buněk organismů populací Dědičnost na úrovni nukleových kyselin Předávání vloh z buňky na buňku Předávání vlastností mezi jednotlivci

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Obsahy. Trojúhelník = + + 2

Obsahy. Trojúhelník = + + 2 Obsahy Obsah nám říká, jak velkou plochu daný útvar zaujímá. Třeba jak velký máme byt nebo pozemek kolik metrů čtverečných (m 2 ), hektarů (ha), centimetrů čtverečných (cm 2 ), Základní jednotkou obsahu

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Ivana Doležalová Osnova přednášky: Nominalistické a realistické pojetí druhu Definice druhu RIM Inkompatibilita a její typy Speciace pozvolná a saltační

Více

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE datum: číslo LP: jméno: hodnocení: / 50 bodů ANATOMIE KAPRA 1) ZAŘAZENÍ V SYSTÉMU ORGANISMŮ: Zařaďte kapra obecného do systému organismů: (4 body) říše: kmen: podkmen: nadtřída:

Více

Barva oka a geny, které jej ovlivňují

Barva oka a geny, které jej ovlivňují Barva oka a geny, které jej ovlivňují Vlk, považujme jej za předka psa, má relativně světlé oči. A to i tmavé varianty. Mezi plemeny, člověkem vyšlechtěnými, se vyskytuje celá škála odstínů, od skoro opticky

Více

Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2.

Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2. Aproximace funkcí Aproximace je výpočet funkčních hodnot funkce z nějaké třídy funkcí, která je v určitém smyslu nejbližší funkci nebo datům, která chceme aproximovat. Třída funkcí, ze které volíme aproximace

Více

Organizace genomu eukaryot a prokaryot GENE Mgr. Zbyněk Houdek Stavba prokaryotické buňky Prokaryotické jádro nukleoid 1 molekula 2-řetězcové DNA (chromozom kružnicová struktura), bez jaderné membrány.

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Zeptejte se svého lékaře

Zeptejte se svého lékaře Jednoduchý a bezpečný krevní test, který nabízí vysokou citlivost stanovení Neinvazivní test, který vyhodnocuje riziko onemocnění chromozomálního původu, jako je např. Downův syndrom, a nabízí také možnost

Více

Rukověť genetiky pro chovatele potkanů

Rukověť genetiky pro chovatele potkanů Rukověť genetiky pro chovatele potkanů Příručka pro chovatele, kteří by se rádi dozvěděli, jak celá ta věc funguje Bc. Markéta Čacká Praha, 2013 Rukověť genetiky pro chovatele potkanů OBSAH Úvod... 3 Základy

Více

Typologická koncepce druhu

Typologická koncepce druhu Speciace Co je to druh? Nebudu zde ani probírat různé definice pojmu druh. Žádná z nich až dosud neuspokojila všechny přírodovědce, ale každý přírodovědec zhruba ví, co míní tím, když mluví o druhu. (Charles

Více

Etologie myši domácí

Etologie myši domácí Etologie myši domácí Zoologické zařazení Třída: Mammalia - savci Řád: Rodentia - hlodavci Čeleď: Muridae - myšovití Rod: Mus myš (38 druhů) - myš domácí (Mus musculus) Domestikace synantropní druh rozšíření

Více

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. GENETIKA ČLOVĚKA Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Lidská genetika se zabývá variabilitou a dědičností lidských jedinců. Klinická genetika se zabývá aplikací genetiky v diagnostice

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

Rovnoměrné rozdělení

Rovnoměrné rozdělení Rovnoměrné rozdělení Nejjednodušší pravděpodobnostní rozdělení pro diskrétní náhodnou veličinu. V literatuře se také nazývá jako klasické rozdělení pravděpodobnosti. Náhodná veličina může nabývat n hodnot

Více

Genetika - slovníček pojmů

Genetika - slovníček pojmů Genetika - slovníček pojmů Autor: Antonín Šípek A Adenin 6-aminopurin; purinová báze, přítomná v DNA i RNA AIDS Acquired immunodeficiency syndrome - syndrom získané imunodeficience, způsobený virem HIV

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

Varianta Pravděpodobnost Výnos A 1 Výnos A 2 1 0,1 1% 0,1 3% 0,3 2 0,2 12% 2,4 28% 5,6 3 0,3 6% 1,8 14% 4,2

Varianta Pravděpodobnost Výnos A 1 Výnos A 2 1 0,1 1% 0,1 3% 0,3 2 0,2 12% 2,4 28% 5,6 3 0,3 6% 1,8 14% 4,2 Dobrý den. Kladno, 22. 3. 2007 21:35 Chtěl bych se všem omluvit za ten závěr přednášky. Bohužel mě chyba v jednom z příkladů vykolejila natolik, že jsem se již velice těžko soustředil na svůj výkon. Chtěl

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

DOWNŮV SYNDROM - JEHO OBRAZ Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA

DOWNŮV SYNDROM - JEHO OBRAZ Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA DOWNŮV SYNDROM - JEHO OBRAZ Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA Jan Šmarda Anotace: Humánní lékařství zná desítky lidských syndromů (většinou pojmenovaných podle jejich objevitelů) vyplývajících z numerických aberací

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3 y, objemy nám vlastně říká, kolik tapety potřebujeme k polepení daného tělesa. Základní jednotkou jsou metry čtverečné (m 2 ). nám pak říká, kolik vody se do daného tělesa vejde. Základní jednotkou jsou

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

Magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství Přijímací řízení pro akademický rok 2007/2008 Test Magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství Zveřejňujeme jednu z variant testu. Ze základní varianty byly počítačovým programem

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vývojové vady a ortopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vývojové vady a ortopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Vývojové vady a ortopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Doc.MUDr.Eva Kohlíková,

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Co se děje v genetické laboratoři?

Co se děje v genetické laboratoři? 12 Co se děje v genetické laboratoři? Tento letáček byl vytvořen s pomocí Dr Iana M Fraylinga, Institute of Medical Genetics, University Hospital of Wales, Cardiff, UK; Dr Domenica Coviella, Laboratory

Více

Ekologie živočichů, téma 17 : Rozmnožování : jedinec a populace, investice

Ekologie živočichů, téma 17 : Rozmnožování : jedinec a populace, investice Ekologie živočichů, téma 17 : Rozmnožování : jedinec a populace, investice Typy rozmnožování u živočichů : Převažujícím typem rozmnožování živočichů je gamogenetické rozmnožování založené na existenci

Více

Biologie 11, 2014/2015, Ivan Literák BUNĚČNÝ CYKLUS A JEHO REGULACE

Biologie 11, 2014/2015, Ivan Literák BUNĚČNÝ CYKLUS A JEHO REGULACE Biologie 11, 2014/2015, Ivan Literák BUNĚČNÝ CYKLUS A JEHO REGULACE BUNĚČNÝ CYKLUS PROGRAMOVANÁ BUNĚČNÁ SMRT KONTINUITA ŽIVOTA: R. R. Virchow: Virchow: buňka buňka z buňky, z buňky, živočich živočich z

Více

Vaše cesta ke zdravému dítěti

Vaše cesta ke zdravému dítěti Vážení klienti, Vaše cesta ke zdravému dítěti Preimplantační genetická diagnostika Sanatorium REPROMEDA patří již téměř 15 let mezi přední česká i evropská centra reprodukční medicíny. Již od počátku své

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

QTL u psů. Genetika zbarvení u psů

QTL u psů. Genetika zbarvení u psů QTL u psů Tomarktus pochází z doby před 20 mil. lety a je nejstarším známým prapředkem dnešních psovitých šelem. Nejstarší nálezy prapředků psů se známkami domestikace pocházejí z dnešního území Iráku

Více