Pomôcka Setup Používateľská príručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomôcka Setup Používateľská príručka"

Transkript

1 Pomôcka Setup Používateľská príručka

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je obchodná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke. Prvé vydanie: september 2007 Katalógové číslo dokumentu:

3 Obsah 1 Spustenie pomôcky Setup 2 Používanie pomôcky Setup Zmena jazyka pomôcky Setup... 2 Navigácia a výber v pomôcke Setup... 2 Zobrazenie systémových informácií... 3 Obnovenie predvolených nastavení v pomôcke Setup... 3 Používanie rozšírených funkcií pomôcky Setup... 4 Zatvorenie pomôcky Setup Ponuky pomôcky Setup Ponuka Main (Základná)... 5 Ponuka Security (Zabezpečenie)... 5 Ponuka System Configuration (Konfigurácia systému)... 6 Ponuka Diagnostics (Diagnostika)... 6 Register... 7 iii

4 iv

5 1 Spustenie pomôcky Setup Pomôcka Setup je pomôckou v pamäti ROM slúžiaca na poskytovanie informácií a prispôsobenie počítača, ktorú je možné použiť aj v prípade, keď operačný systém Windows nepracuje alebo ho nie je možné spustiť. POZNÁMKA: Pri spustení pomôcky Setup nefunguje čítač odtlačkov prstov (len vybrané modely). Pomôcka poskytuje informácie o počítači a umožňuje nastaviť predvoľby pre spustenie, zabezpečenie a iné nastavenia. Postup spustenia pomôcky Setup: 1. Zapnite alebo reštartujte počítač. 2. Pred spustením systému Windows sa v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazí hlásenie Press <F10> to enter setup (Na spustenie pomôcky Setup stlačte F10). Stlačte kláves f10. 1

6 2 Používanie pomôcky Setup Zmena jazyka pomôcky Setup V nasledujúcich krokoch je vysvetlené, ako je možné zmeniť jazyk v pomôcke Setup. Ak ešte nie je pomôcka Setup spustená, začnite s krokom 1. Ak je pomôcka Setup spustená, začnite s krokom Pomôcku Setup spustíte zapnutím alebo reštartovaním počítača a počas zobrazenia správy Press <F10> to enter setup (Na spustenie pomôcky Setup stlačte F10) v ľavom dolnom rohu obrazovky stlačte kláves f Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku System Configuration (Konfigurácia systému) > Language (Jazyk) a potom stlačte kláves enter. 3. Pomocou klávesov f5 alebo f6 (alebo klávesov so šípkami) vyberte jazyk a potom stlačte kláves enter. 4. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie vybranej voľby, stlačením klávesu enter tento výber uložíte. 5. Voľbu potvrdíte a pomôcku Setup ukončíte stlačením klávesu f10, a potom sa riaďte pokynmi na obrazovke. Predvoľby sa prejavia po reštartovaní počítača v systéme Windows. Navigácia a výber v pomôcke Setup Pretože pomôcka Setup nie je programom systému Windows, nepodporuje zariadenie TouchPad. Na navigáciu a výber je potrebné použiť klávesy. Na vybratie ponuky alebo položky ponuky použite klávesy so šípkami. Na výber položky v rozbaľovacej ponuke alebo na prepnutie poľa, napríklad poľa Enable/Disable (Zapnuté/vypnuté) použite buď klávesy so šípkami alebo klávesy f5 a f6. Na výber položky stlačte kláves enter. Na zatvorenie textového okna alebo na návrat do ponuky stlačte kláves esc. Ďalšie informácie o navigácii a výbere v spustenej pomôcke Setup zobrazíte stlačením klávesu f1. 2 Kapitola 2 Používanie pomôcky Setup

7 Zobrazenie systémových informácií V nasledujúcich krokoch je vysvetlené, ako je možné zobraziť systémové informácie v pomôcke Setup. Ak nie je pomôcka Setup spustená, začnite s krokom 1. Ak je pomôcka Setup spustená, začnite s krokom Pomôcku Setup spustíte zapnutím alebo reštartovaním počítača a počas zobrazenia správy Press <F10> to enter setup (Na spustenie pomôcky Setup stlačte F10) v ľavom dolnom rohu obrazovky stlačte kláves f K systémovým informáciám sa dostanete pomocou ponuky Main (Základná). 3. Ak chcete ukončiť pomôcku Setup bez zmien v nastaveniach, pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Exit (Skončiť) > Exit Discarding Changes (Skončiť bez zmien), a potom stlačte kláves enter. (Počítač sa v systéme Windows reštartuje.) Obnovenie predvolených nastavení v pomôcke Setup V nasledujúcich krokoch je vysvetlené, ako je možné obnoviť predvolené nastavenia v pomôcke Setup. Ak ešte nie je pomôcka Setup spustená, začnite s krokom 1. Ak je pomôcka Setup spustená, začnite s krokom Pomôcku Setup spustíte zapnutím alebo reštartovaním počítača a počas zobrazenia správy Press <F10> to enter setup (Na spustenie pomôcky Setup stlačte F10) v ľavom dolnom rohu obrazovky stlačte kláves f Vyberte položku Exit (Skončiť) > Load Setup Defaults (Načítať predvolené nastavenia pomôcky Setup) a potom stlačte kláves enter. 3. Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie pomôcky Setup, predvoľby uložíte stlačením klávesu enter. 4. Predvoľby potvrdíte a pomôcku Setup ukončíte stlačením klávesu f10, a potom sa riaďte pokynmi na obrazovke. Predvolené nastavenia pomôcky Setup sa uplatnia po jej skončení a prejavia sa po reštartovaní počítača. POZNÁMKA: nezmenia. Vaše nastavenia hesla, zabezpečenia a jazyka sa po obnovení predvolených nastavení Zobrazenie systémových informácií 3

8 Používanie rozšírených funkcií pomôcky Setup Táto príručka popisuje funkcie pomôcky Setup, ktoré sa odporúčajú pre všetkých používateľov. Informácie o funkciách pomôcky Setup odporúčaných len pre pokročilých používateľov nájdete v aplikácii Pomoc a technická podpora, ktorá je k dispozícii len v systéme Windows. K funkciám pre pokročilých používateľov pomôcky Setup patria automatický test pevného disku, spúšťanie zo siete a nastavenia predvolieb poradia spušťania systému. Hlásenie <F12> to boot from LAN (<F12> na spustenie zo siete LAN), ktoré sa zobrazuje v ľavom dolnom rohu obrazovky pri každom spustení alebo reštartovaní počítača v systéme Windows, je výzva na spustenie pomocou sieťovej služby. Hlásenie Press <F9> to change boot order (Stlačte <F9> na zmenu poradia spúšťania), ktoré sa zobrazuje v ľavom dolnom rohu obrazovky pri každom spustení alebo reštartovaní počítača v systéme Windows, je výzva na zmenu poradia spúšťania. Zatvorenie pomôcky Setup Pomôcku Setup môžete zatvoriť s uložením alebo bez uloženia zmien. Na zatvorenie pomôcky Setup a uloženie zmien vykonaných v tejto relácii použite jeden z týchto postupov: Stlačte kláves f10, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. alebo Ak nie sú viditeľné ponuky pomôcky Setup, stlačte kláves esc na návrat do zobrazenia ponuky. Potom použite klávesy so šípkami na výber položky Exit (Skončiť) > Exit Saving Changes (Skončiť a uložiť zmeny), a potom stlačte kláves enter. Pri použití postupu f10 budete mať k dispozícii možnosť návratu do pomôcky Setup. Pri použití postupu Exit Saving Changes (Skončiť a uložiť zmeny) sa pomôcka Setup po stlačení klávesu enter zatvorí. Postup zatvorenia pomôcky Setup bez uloženia zmien vykonaných v tejto relácii: Ak nie sú viditeľné ponuky pomôcky Setup, stlačte kláves esc na návrat do zobrazenia ponuky. Potom použite klávesy so šípkami na výber položky Exit (Skončiť) > Exit Discarding Changes (Skončiť bez zmien), a potom stlačte kláves enter. Po zatvorení pomôcky Setup sa počítač reštartuje v systéme Windows. 4 Kapitola 2 Používanie pomôcky Setup

9 3 Ponuky pomôcky Setup Prehľad možností pomôcky Setup je k dispozícii v tabuľkách ponuky v tejto časti. POZNÁMKA: Niektoré položky ponuky pomôcky Setup uvedené v tejto kapitole nemusia byť vašim počítačom podporované. Ponuka Main (Základná) Položka Použitie System information (Systémové informácie) Zobrazenie a zmena systémového času a dátumu. Zobrazenie identifikačných informácií o počítači. Zobrazenie špecifikačných informácií o procesore, veľkosti pamäte, systéme BIOS a verzii radiča klávesnice. Ponuka Security (Zabezpečenie) Položka Administrator password (Správcovské heslo) Power-On Password (Heslo pri zapnutí) Použitie Umožňuje zadať, zmeniť alebo odstrániť správcovské heslo. Umožňuje zadať, zmeniť alebo odstrániť heslo pri zapnutí. Ponuka Main (Základná) 5

10 Ponuka System Configuration (Konfigurácia systému) Položka Language Support (Podpora jazyka) Boot Options (Možnosti spúšťania systému) Použitie Zmena jazyka pomôcky Setup. Nastavenie nasledujúcich možností spúšťania systému: f10 and f12 Delay (sec.) nastavenie oneskorenia pre funkcie f10 a f12 pomôcky Setup s krokom 5 sekúnd (0, 5, 10, 15, 20). CD-ROM boot umožňuje zapnúť alebo vypnúť spúšťanie z disku CD-ROM. Floppy boot umožňuje zapnúť alebo vypnúť spúšťanie z diskety. Internal Network Adapter boot umožňuje zapnúť alebo vypnúť spúšťanie z interného sieťového adaptéra. Boot Order umožňuje nastaviť poradie spúšťania pre: USB Floppy (Disketová jednotka USB) ATAPI CD/DVD ROM Drive (Jednotka ATAPI CD/DVD ROM) Hard drive (Pevný disk) USB Diskette on Key (Disketa USB na kľúči) USB Hard drive (Pevný disk USB) Network adapter (Sieťový adaptér) Button Sound (Zvuk tlačidla (len vybrané modely)) Virtualization Technology (Virtualizačná technológia) Processor C4 State (Stav C4 procesora) Zapnutie alebo vypnutie zvuku tlačidla Quick Launch. Zapnutie alebo vypnutie virtualizačnej technológie procesora. Zapnutie alebo vypnutie stavu spánku C4 procesora. Ponuka Diagnostics (Diagnostika) Položka Hard Disk Self Test (Automatický test pevného disku) Secondary Hard Disk Self Test (Automatický test sekundárneho pevného disku (len vybrané modely)) Memory Test (Test pamäte) Použitie Spustenie kompletného automatického testu pevného disku. POZNÁMKA: Pri modeloch s dvoma pevnými diskami sa táto ponuka nazýva Primary Hard Disk Self Test (Automatický test primárneho pevného disku). Spustenie kompletného automatického testu sekundárneho pevného disku. Spustenie diagnostického testu systémovej pamäte. 6 Kapitola 3 Ponuky pomôcky Setup

11 Register A automatický test pevného disku 6 automatický test sekundárneho pevného disku 6 Č čítač odtlačkov prstov 1 H heslá 5 heslo pri zapnutí 5 J jednotky, poradie spúšťania systému 6 M možnosti spúšťania systému 6 N navigácia v pomôcke Setup 2 O obnovenie predvolených nastavení 3 P podpora jazyka 6 pomôcka Setup navigácia a výber 2 obnovenie predvolených nastavení 3 Ponuka Diagnostics (Diagnostika) 6 Ponuka Main (Základná) 5 Ponuka Security (Zabezpečenie) 5 Ponuka System Configuration (Konfigurácia systému) 6 používanie 2 používanie rozšírených funkcií 4 spustenie 1 zatvorenie 4 zmena jazyka 2 zobrazenie systémových informácií 3 Ponuka Diagnostics (Diagnostika) 6 Ponuka Main (Základná) 5 Ponuka Security (Zabezpečenie) 5 Ponuka System Configuration (Konfigurácia systému) 6 poradie spúšťania 6 R rozšírené funkcie pomôcky Setup 4 S správcovské heslo 5 systémové informácie 5 V výber v pomôcke Setup 2 Z zatvorenie pomôcky Setup 4 zmena jazyka pomôcky Setup 2 zobrazenie systémových informácií 3 zvuk tlačidla 6 Register 7

12

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Program MultiBoot Používateľská príručka

Program MultiBoot Používateľská príručka Program MultiBoot Používateľská príručka Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

Externé zariadenia Používateľská príručka

Externé zariadenia Používateľská príručka Externé zariadenia Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Zabezpečenie Používateľská príručka

Zabezpečenie Používateľská príručka Zabezpečenie Používateľská príručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Informácie obsiahnuté

Více

Computer Setup Uživatelská příručka

Computer Setup Uživatelská příručka Computer Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Nastavení počítače Uživatelská příručka

Nastavení počítače Uživatelská příručka Nastavení počítače Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Externé mediálne karty

Externé mediálne karty Externé mediálne karty Katalógové číslo dokumentu: 406854-231 Apríl 2006 Táto príručka popisuje používanie externých mediálnych kariet na počítači. Obsah 1 Digitálne mediálne karty Vloženie digitálnej

Více

Zabezpečenie. Používateľská príručka

Zabezpečenie. Používateľská príručka Zabezpečenie Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Informácie obsiahnuté

Více

Príručka obslužného programu Computer Setup (F10) Biznisové stolné počítače HP Compaq, model d220 a d230

Príručka obslužného programu Computer Setup (F10) Biznisové stolné počítače HP Compaq, model d220 a d230 Príručka obslužného programu Computer Setup (F10) Biznisové stolné počítače HP Compaq, model d220 a d230 Katalógové číslo dokumentu: 331599-231 Jún 2003 Táto príručka obsahuje pokyny pre používanie obslužného

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD

PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD 1. Výber jazyka. Po úspešnom zapojení a zapnutí Set-top-boxu (ďalej len STB) si vyberiete šípkami hore/dolu jazyk STB a stlačením tlačidla

Více

Zabezpečenie Používateľská príručka

Zabezpečenie Používateľská príručka Zabezpečenie Používateľská príručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Informácie obsiahnuté

Více

EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou

EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou 07-2013 / v1.0 I. Informácie o produkte I-1. Obsah balenia - Prístupový bod EW-7438APn - Disk CD s viacjazyčnou rýchlou inštalačnou príručkou a používateľskou príruč

Více

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8)

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Protokol webových služieb umožňuje používateľom systému Windows Vista (SP2 alebo novší), Windows

Více

Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1

Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1 Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1 Inštalácia a aktualizácia systému Windows 8.1 Aktualizácia systému BIOS, aplikácií a ovládačov, spustenie služby Windows Update Výber typu inštalácie

Více

Computer Setup Uživatelská příručka

Computer Setup Uživatelská příručka Computer Setup Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Gratulujeme vám k zakúpeniu smerovača PCI Express. Tento výrobok bol navrhnutý pre všetkých, ktorí potrebujú pripojenie k sieti Internet aj mimo kancelárie

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná príručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná príručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná príručka 1. Kapitola Opis produktu Ak používate počítač ThinkPad s podporou karty bezdrôtovej siete WAN (Wide Area Network), kartu bezdrôtovej siete WAN môžete nainštalovať

Více

Ukazovacie zariadenia a klávesnica Používateľská príručka

Ukazovacie zariadenia a klávesnica Používateľská príručka Ukazovacie zariadenia a klávesnica Používateľská príručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie

Více

Nástroj Setup Uživatelská příručka

Nástroj Setup Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Více

Nástroj Setup Uživatelská příručka

Nástroj Setup Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

NBG-419N. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie

NBG-419N. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie Východiskové nastavenie: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Príručka pre rýchlu inštaláciu Verzia 1.00 Apríl 2009 Vydanie 1 Copyright

Více

Príručka programu Computer Setup (F10) Rad HP Compaq dx7400

Príručka programu Computer Setup (F10) Rad HP Compaq dx7400 Príručka programu Computer Setup (F10) Rad HP Compaq dx7400 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Microsoft,

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Ochranné známky Značky a názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných držiteľov. Informácie

Více

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Verzia 1.0 Úvod. Pre skvalitnenie používania tabletov Samsung Note 10.1 model N8010 dodávaných v rámci projektu EVSRŠ (DIGIškola)

Více

Konfigurácia IP Bell 02C Dverný vrátnik a FIBARO Home Center 2

Konfigurácia IP Bell 02C Dverný vrátnik a FIBARO Home Center 2 Konfigurácia IP Bell 02C Dverný vrátnik a FIBARO Home Center 2 Použité zariadenia: Riadiaca jednotka - Fibaro Home Center 2 vo verzii 4.059 BETA Dverný vrátnik - IP Bell 02C od spoločnosti ALPHATECH TECHNOLOGIES

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet 1. Postup inštalácie Pripojenie Wi-Fi routra k vašej sieti Upozornenie: NEPRIPÁJAJTE Wi-Fi router k zdroju napájania skôr, ako dokončíte

Více

Aktualizácia adaptéra Push2TV

Aktualizácia adaptéra Push2TV Aktualizácia adaptéra Push2TV 2 Spoločnosť NETGEAR odporúča aktualizovať adaptér Push2TV, pretože nové aktualizácie môžu podporovať ešte viac bezdrôtových zobrazovacích zariadení. 1. Pomocou prenosného

Více

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 331599-221 Červen 2003 V této příručce jsou uvedeny pokyny pro používání programu

Více

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív Užívateľský manuál Popis produktu Popis 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív 3)Ovládacie tlačidlo dolu 6)Reproduktor 7)Potvrdzujúce tlačidlo 8)Prepínanie režimu

Více

ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber routera

ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber routera ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber routera Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber

Více

Automatické pohony na brány

Automatické pohony na brány Manuál CITY1-EVO 230V CALYPSO NASTAVOVANIE RIADIACEJ ELEKTRONIKY 1. Zatlačte a držte zatlačené tlačidlo OK pokiaľ sa nezobrazí požadovaná položka. 2. Pustite tlačidlo OK. Následne sa zobrazí prvá položka

Více

Polohovacie zariadenia a klávesnica Používateľská príručka

Polohovacie zariadenia a klávesnica Používateľská príručka Polohovacie zariadenia a klávesnica Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

D.Viewer2 Používateľská príručka

D.Viewer2 Používateľská príručka D.Viewer2 Používateľská príručka Obsah 1. Úvod... 3 2. Inštalácia... 4 Inštalačné predpoklady... 4 3. Práca s aplikáciou... 8 3.1. Práca s podpísanou zložkou... 9 3.2. Menu aplikácie... 11 2 1. Úvod D.Viewer2

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu na účel autentifikácie do multiklientskeho platobného portálu -MKPP

Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu na účel autentifikácie do multiklientskeho platobného portálu -MKPP Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu na účel autentifikácie do multiklientskeho platobného portálu -MKPP Obsah: 1 Určenie 1 2 Popis produktu 1 3 Nesprávne zadaný PIN kód (PIN FAIL) 3 4 Použitie

Více

Inštalačná príručka aplikácie D.Signer na vytváranie zaručeného elektronického podpisu a aplikácie D.Viewer na otváranie podpísaných príloh

Inštalačná príručka aplikácie D.Signer na vytváranie zaručeného elektronického podpisu a aplikácie D.Viewer na otváranie podpísaných príloh Inštalačná príručka aplikácie D.Signer na vytváranie zaručeného elektronického podpisu a aplikácie D.Viewer na otváranie podpísaných príloh Dátum zverejnenia: 16. 6. 2015 Verzia dokumentu: 3 Dátum aktualizácie:

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

ŠKODA CONNECT Online služby

ŠKODA CONNECT Online služby ŠKODA CONNECT Online služby Táto brožúra slúži na rýchle oboznámenie sa so službami ŠKODA Connect. Prehľad tém tejto brožúry Online služby ŠKODA Connect 1 Registrácia, aktivácia služieb 2 Pripojenie systému

Více

Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC

Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC Obsah I. Úvod...- 3 - II. Inštalácia ovládačov USB modemu Huawei E220...- 3 - III. Nastavenia parametrov spojenia pre USB modem Huawei E220...- 8 - IV. Konfigurácia

Více

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia Pozn. V tomto návode je ako príklad inštalácie a obsluhy popísaný model. 1. Pripojenie zariadenia Pozn. Pri konfigurácií

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka (c) Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA. TCP Optimizátor

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA. TCP Optimizátor UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA TCP Optimizátor OBSAH OBSAH...2 1. ÚVOD...3 2. OBRAZOVKY...4 2.1. Obrazovka licenčných podmienok...4 2.2. Hlavná obrazovka...5 3. ODPORÚČANÝ POSTUP...8 3.1. Spustenie programu...8

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Certifikát. Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte

Certifikát. Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte Certifikát Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte Vážená klientka, vážený klient, ďakujeme Vám za prejavenie dôvery a blahoprajeme k získaniu certifikátu. Čo je to osobný certifikát Certifikát uložený

Více

Príručka na správu systému

Príručka na správu systému Príručka na správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupca pre EÚ Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen The Netherlands

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu obsah Funkcia Zastavenie a pretočenie obrazu Skôr než začnete Ako používať funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu 1. Zastavenie a spustenie

Více

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX TV SAT DVD AUX Skôr, než začnete používať diaľkový ovládač, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich krokov: Nastavenie na strane diaľkového ovládača A. Nastavenie pomocou kódu výrobcu 1. Zapnite zariadenie,

Více

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Hromadná korešpondencia v programe Word 2010 Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Obsah Čo je hromadná korešpondencia Spustenie hromadnej korešpondencie Nastavenie menoviek Pripojenie menoviek k zoznamu adries

Více

Správa a tisk Uživatelská příručka

Správa a tisk Uživatelská příručka Správa a tisk Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel a Centrino jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700 Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700 HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft a Windows

Více

Virtuálna Registračná Pokladnica. Modul OPD pre ios

Virtuálna Registračná Pokladnica. Modul OPD pre ios Virtuálna Registračná Pokladnica Modul OPD pre ios Strana 2 / 10 Obsah OBSAH 2 1 VIRTUÁLNA REGISTRAČNÁ POKLADNICA MODUL OPD IOS 3 1.1 O APLIKÁCII OPD 3 1.2 PREDPOKLADY PRE POUŽÍVANIE OPD 3 2 PRÁCA S APLIKÁCIOU

Více

Nastavenia základňovej stanice Gigaset A510 IP pomocou slúchadla Gigaset A510H

Nastavenia základňovej stanice Gigaset A510 IP pomocou slúchadla Gigaset A510H Nastavenia základňovej stanice Gigaset A510 IP pomocou slúchadla Gigaset A510H Základné pojmy: Slúchadlo Základňová stanica Tlačidlo vyhľadávania Obsah 1. Krok zmena nastavenie SIP konta pomocou sprievodcu

Více

Inštalácia. NETGEAR ac Bezdrôtový prístupový bod WAC120. Obsah balenia. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA.

Inštalácia. NETGEAR ac Bezdrôtový prístupový bod WAC120. Obsah balenia. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti NETGEAR, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v USA a v iných krajinách.

Více

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia TP-Link TD-W8901GB Inštalácia 1. Pripojenie zariadenia Poznámka: Na konfiguráciu routra používajte prosím iba káblové sieťové pripojenia. 1. Vypnite vaše všetky sieťové zariadenia, vrátane vášho počítača

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

Elektronické odosielanie výplatných pások

Elektronické odosielanie výplatných pások Elektronické odosielanie výplatných pások Od verzie 11.50 pribudla v programe Olymp možnosť hromadného odosielania zaheslovaných výplatných pások na e-maily jednotlivých pracovníkov. V evidencii Personalistika

Více

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Na rok 2014 sú spracované a dodané nové výkazy pre podnikateľov (Súvaha, Zisky a straty) a výkazy pre mikro účtovnú jednotku. Na základe zákona o účtovníctve

Více

Vytvorenie bootovacieho CD

Vytvorenie bootovacieho CD Vytvorenie bootovacieho CD Obnova Image pomocou bootovacieho CD Image for Linux Je to program, ktorý je kompatibilný s C-Image zálohovaním zakomponovaným v C-Monitor klientovi. Vznikajúce využitie má pri

Více

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Aktivácia bezkontaktných mobilných platieb Keď máte stiahnutú aplikáciu, môžete si aktivovať bezkontaktné mobilné platby. V menu uvítacej obrazovky zvoľte tlačidlo

Více

Autentifikačné zariadenia:

Autentifikačné zariadenia: Autentifikačné zariadenia Autentifikačné zariadenie je najmä klientske číslo a mailer, Grid karta alebo autentifikačný kalkulátor Digipass GO3 (GO1), Digipass 300, Digipass 270, ktoré slúžiace na autentifikáciu

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu www.max.sk 1 Obsah Úvod 3 Legenda 4 Popis tlačidiel na diaľkovom ovládači 5-6 Menu 7 Archív TV vysielania 8-9 Aktivácia 10 Zoznam

Více

Sprievodca rýchlym štartom

Sprievodca rýchlym štartom Sprievodca rýchlym štartom Víta vás váš MacBook Air Začnime. Spustite Mac stlačením tlačidla napájania. Otvorí sa Sprievodca nastavením, vďaka ktorému môžete jednoducho nastaviť svoj Mac a ihneď ho začať

Více

Total Commander. Základné nastavenia

Total Commander. Základné nastavenia je program, ktorý patrí k nadstavbovým programom OS. Jeho použitie je podobné ako u prieskumníka. Používa sa na jednoduchú prácu s adresármi (zložka, priečinok, folder) a súbormi. prezerať priečinky vyrobiť

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

Evidencia hrobov. Inštalácia programu

Evidencia hrobov. Inštalácia programu Inštalácia programu copyright (c) 2012 KEO s.r.o. Ing. Tibor Čáky Aktualizované dňa 23.02.2012 Obsah Na úvod... 3 Charakteristika inštalovaného programu... 3 Základné podmienky pre úspešnú inštaláciu...

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky Dealer Extranet 3 Cenové ponuky Obsah Vytvorenie cenovej ponuky so zľavou Velux 3 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky zo súčasnej cenovej ponuky 10 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky pomocou Konfigurátora

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií

InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií Hardvérová inštalácia: Video vstup pre S-Video alebo kompozitný video kábel Audio vstup Kompozitný video kábel: Prijímač diaľkového ovládania

Více

Stravovací systém CardPay. Používateľská príručka

Stravovací systém CardPay. Používateľská príručka Stravovací systém CardPay Obsah 1. Prihlásenie sa do systému...1 1.1 Inicializačné prístupové údaje pre študentov...2 1.2 Inicializačné prístupové údaje pre zamestnancov...2 1.3 Inicializačné prístupové

Více