Vybraní zástupci hub a houbám podobných organismů pro praktická a terénní cvičení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybraní zástupci hub a houbám podobných organismů pro praktická a terénní cvičení"

Transkript

1 Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Vybraní zástupci hub a houbám podobných organismů pro praktická a terénní cvičení Petr Hrouda

2 Oddělení: PERONOSPOROMYCOTA (OOMYCOTA) (oddělení příbuzné řasám z odd. Chromophyta, nepatří mezi houby) Třída: PERONOSPOROMYCETES Podtřída: PERONOSPOROMYCETIDAE Řád: PERONOSPORALES Plasmopara - vřetenatka Parazité se sporangiofory laterálně větvenými s tupě zakončenými větévkami. Plasmopara viticola - vřetenatka révová neboli "peronospora révy vinné" se projevuje zejména na starších listech révy žlutavými "olejovými" skvrnami na svrchní straně listů, zatímco na rubu vyrůstají svazečky sporangioforů (viz mikrofoto, kolem ulámaná sporangia). Podobně jako předchozí druh i tento byl do Evropy zavlečen v 19. století z Ameriky a způsobil několik vln epifytocií (termín odpovídající termínu "epidemie" u chorob lidských). Ochrana proti němu je prováděna postřikem měďnatými preparáty. Řád: PYTHIALES Phytophthora Početný rod parazitů vyšších rostlin s málo větvenými sporangiofory nesoucími zoosporangia. Phytophthora infestans - plíseň bramborová napadá nadzemní části, především listy brambor. Zpočátku se infekce projevuje žlutohnědými až tmavohnědými skvrnami na listech; skvrny začínají od listové špičky či okraje a na spodní části listu jsou ohraničené bělavým lemem. Za vlhkého a teplého počasí se choroba rychle šíří a postupně usychají celé nadzemní části. Postupně jsou napadány i hlízy, na kterých se tvoří olovnaté skvrny, pod nimiž se šíří hnědavé zbarvení hlíz. Ochrana proti plísni bramborové je prováděna různými fungicidy a pěstováním vyšlechtěných odrůd brambor, rezistentních k této chorobě.

3 Oddělení: CERCOZOA (MYXOMYCOTA, MYXOPROTISTA) - HLENKY (oddělení příbuzné některým prvokům, nepatří mezi houby) Třída: PHYTOMYXEA Řád: PLASMODIOPHORALES Plasmodiophora Parazité cévnatých rostlin. Tvoří v buňkách hostitele mnohojaderná plazmódia, v nichž po meiozi vznikají tlustostěnné cysty, následně rozptýlené v buňkách. Plasmodiophora brassicae - nádorovka kapustová je kosmopolitně rozšířeným parazitem čeledi Brassicaceae - brukvovitých. Působí nádorovost, již rolník ni zahrádkář rád u své košťálové zeleniny nespatří. Ochrana: na napadeném pozemku alespoň 5 let nepěstovat brukvovité. Oddělení: MYCETOZOA (MYXOMYCOTA, MYXOPROTISTA) - HLENKY (oddělení příbuzné amébám, nepatří mezi houby) Třída: MYXOGASTEREA (MYXOMYCETES) VLASTNÍ HLENKY Podtřída: MYXOGASTROMYCETIDAE Řád: LICEALES Lycogala - vlčí mléko Vytváří kulovitá aethalia, která jsou v mládí růžová, měkká, uvnitř s mazlavou, korálově červenou plazmou. Postupně se stávají hnědošedými, stěna je křehká, výtrusný prach šedohnědý (jak možno vidět na tomto příkladě). Lycogala epidendrum - vlčí mléko oranžové roste velmi hojně v lesích na pařezech a dřevech.

4 Podtřída: STEMONITOMYCETIDAE Řád: STEMONITALES Stemonitis - pazderek Má dlouhá, válcovitá sporangia na dlouhých stopkách, v hustých svazcích, temně hnědé barvy. Stopka přechází v sloupek (columella), z něhož vybíhají a rozvětvují se větvičky kapilicia. Stemonitis fusca - pazderek hnědý a S. ferruginea - p. rezavý rostou na trouchnivějícím dřevě v lese. Oddělení: CHYTRIDIOMYCOTA Třída: CHYTRIDIOMYCETES Řád: CHYTRIDIALES Synchytrium - rakovinec Všechny druhy tohoto rodu jsou parazité cévnatých rostlin. Synchytrium endobioticum - rakovinec bramborový způsobuje na hlízách brambor v místě oček bujení pletiv a vznik tmavých bradavičnatých nádorů, které připomínají růžice květáku. Napadá i další orgány, jako stonky, listy a květy.

5 Oddělení: ZYGOMYCOTA - HOUBY SPÁJIVÉ Třída: ZYGOMYCETES Řád: MUCORALES Rhizopus - kropidlovec Rod vyskytující se na rostlinném substrátu, zapříčiňující kvašení, hnilobu zralého ovoce. Z mycelia vybíhají rhizoidy a v týchž místech svazky sporangioforů s černými kulovitými sporangii. Zde: Rhizopus stolonifer. Zygorhynchus Homothalický rod (k pohlavnímu procesu není nutný kontakt dvou fyziologicky odlišných mycelií, označovaných + a ), charakteristický rozdílně velkými gametangii. Většina druhů se běžně vyskytuje v půdě. Mikrofoto: zygospora Zygorhynchus moelleri.

6 Oddělení: ASCOMYCOTA - HOUBY VŘECKATÉ Pododdělení: TAPHRINOMYCOTINA Třída: TAPHRINOMYCETES Řád: TAPHRINALES Taphrina - palcatka, kadeřavka Parazitická houba, některé druhy jsou významnými patogeny pěstovaných dřevin. Taphrina pruni - puchýřnatec slívový působí poměrně známé a nebezpečné onemocnění švestek. Tento druh způsobuje hlavně deformace a hypertrofii plodů, které se označují jako "bouchoře" či "puchry". Plody (viz foto) nedozrávají, postupně hnědnou a na jejich povrchu se objevuje vrstva vřecek; houba napadá i mladší větévky. Taphrina deformans má na svědomí kadeřavost listů broskvoní (druhé foto), Taphrina betulina tvorbu nádorů a čarověníků (chorobného zmnožení větví). Pododdělení: SACCHAROMYCOTINA - KVASINKY Třída: SACCHAROMYCETES Řád: SACCHAROMYCETALES Saccharomyces - kvasinka Tvoří kulovité, vejčité, válcovité buňky, dělící se bipolárním pučením (dceřinné buňky se tvoří opakovaně na protilehlých pólech buňky mateřské). Průmyslově nejvýznamnějším druhem je Saccharomyces cerevisiae - kvasinka pivní, zkvašující cukry na etanol. Kromě přípravy sušených kvasnic (droždí) pro výrobu chleba aj. je tento druh nepostradatelný při výrobě piva a vína.

7 Pododdělení: PEZIZOMYCOTINA Třída: EUROTIOMYCETES Řád: EUROTIALES Penicillium - štětičkovec Houby charakteristické štětičkovitým konidioforem, větvícím se ve větve, metuly a nakonec fialidy - konidiogenní buňky. Všudypřítomný rod, způsobující běžné "plesnivění" potravin, zahrnuje druhy toxické i využívané v lékařství. Penicillium je anamorfním rodem, jehož teleomorfy patří k různým rodům řádu Eurotiales. Rod je znám především díky produkci antibiotik; některé druhy jsou využívány i v potravinářství (například Penicillium roqueforti). Aspergillus - kropidlák Houby s konidioforem zakončeným rozšířenou částí zvanou měchýřek, z níž vyrůstají vlastní konidiogenní buňky - fialidy (nejmladší konidie je na bázi, nejstarší na vrcholu). I Aspergillus je anamorfním rodem; teleomorfy jeho druhů patří k různým rodům řádu Eurotiales. Aspergillus niger je používán při výrobě kyseliny citronové. Může být i sekundárním patogenem (vnikne-li do rány).

8 Třída: PEZIZOMYCETES Řád: PEZIZALES Sarcoscypha - ohnivec Taktéž miskovité plodnice, několik centimetrů v průměru, s jasně červeným rouškem. Sarcoscypha coccinea - ohnivec šarlatový je nápadnou houbou na mrtvých větvičkách, zbytcích dřeva na zemi apod. v časných jarních měsících. Jedlý. Morchella - smrž Terčoplodá houba s důlkatým, hnědavým až okrovým terčem pevně srostlým se třeněm. Všechny druhy jsou jedlé a sbírají se jako jarní houby; před přípravou je nutné očištěné plodnice spařit horkou vodou a vodu slít. Morchella esculenta - smrž obecný je hojný v dubnu a květnu v zahradách a hájích. Jedlý. Choiromyces - bělolanýž Plodnice (dalekosáhle zprohýbané a druhotně uzavřené apothecium) rostoucí jako podzemky v hlinitopísčitých lesních půdách; jsou to houby mykorrhizní. Choiromyces venosus - bělolanýž obecný má silnou kořennou vůni a používá se jako přísada do omáček. Pravý lanýž však nenahradí.

9 Třída: LEOTIOMYCETES Podtřída: ERYSIPHOMYCETIDAE Řád: ERYSIPHALES - PADLÍ Microsphaera Závazní (obligátní) parazité, jejichž mycelium, plodnice a konidie se vytvářejí na povrchu epidermis napadené rostliny - jsou to tedy ektoparazité. V kulovité plodnici, z níž vyrůstají příchytné přívěsky (viz detail), je několik vřecek. Microsphaera alphitoides - padlí dubové tvoří bílé "pomoučení" dubových listů. Je velmi nápadné a hojně rozšířené ve školkách a na mladých dubech, především na osluněných pasekách a okrajích lesů. Podtřída: LEOTIOMYCETIDAE Řád: HELOTIALES Monilinia Působí tzv. moniliovou hnilobu jabloní a hrušní. Konidiové stadium - anamorfa druhu Monilinia fructigena, zvaná Monilia fructigena, vytváří na povrchu plodů koncentricky uspořádané polštářky bělavých, postupně hnědnoucích konidií. Napadený plod je prorůstán myceliem houby. U jablek se někdy neobjevují konidiofory, ale napadené místo zčerná ("černá hniloba").

10 Řád: RHYTISMATALES Rhytisma - svraštělka Rhytisma acerinum - svraštělka javorová vytváří černá, nápadná, nepravidelně okrouhlá, plochá stromata na živých listech javorů (světlé oblasti kolem stromat jsou nekrózy listového pletiva způsobené tímto parazitem). Je dobrým indikátorem čistoty ovzduší. Třída: SORDARIOMYCETES Podtřída: HYPOCREOMYCETIDAE Řád: HYPOCREALES Nectria - rážovka Houby rostoucí na mrtvých tkáních, které mohou zhoubně zasáhnout i na oslabených dřevinách, mají-li příznivé podmínky. Nectria cinnabarina - rážovka rumělková (na obr. vpravo shluky plodnic - perithecií) je nejčastější v konidiovém stadiu jako Tubercularia vulgaris (růžové bochánky na obr. vlevo) na odumřelých nebo odumírajících větvích listnáčů. Claviceps - paličkovice Houby parazitující v květech travin, kde vytvářejí v kláscích fialová nebo černá, protáhlá růžkovitá sklerocia, která v době zralosti vypadávají, přezimují v půdě a druhým rokem na jaře z nich vyrůstají drobná paličkovitá stromata (viz detail), obsahující v kulovité části perithecia se štíhlými vřecky a v nich niťovité výtrusy. Sklerocia Claviceps purpurea - paličkovice nachové, známá pod názvem námel, se užívají ve farmaceutickém průmyslu k výrobě významných léků.

11 Podtřída: XYLARIOMYCETIDAE Řád: XYLARIALES Xylaria - dřevnatka Tvrdohouba s černými stromaty, do nichž jsou zanořeny jednotlivé plodničky - perithecia. Xylaria polymorpha - dřevnatka kyjovitá má vysoká kyjovitá stromata. Roste po celý rok na položivém substrátu listnáčů. Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá má stromata parohovitě rozvětvená, ve spodní části černě štětinatá, nahoře často bělavá od poprašku konidií. Vyskytuje se po celý rok na opadlých větvích a pařezech. Třída: DOTHIDEOMYCETES Řád: DOTHIDEALES Venturia Houby způsobující strupovitost ovoce. Z infikovaných listů a mladých větévek se mycelium rozrůstá do pletiv, konidie šíří nákazu na listy i plody. Venturia inaequalis (s anamorfou Spilocaea pomi = Fusicladium dendriticum) - strupatka jabloňová působí strupovitost jabloní. Alternaria Saprofytické houby, vyskytující se v přírodě na planých rostlinách i na kulturách. Jde o anamorfní rod s charakteristickými zďovitými konidiemi, které najdeme spolu s konidiemi jiných hub ve velkém množství v ovzduší; mohou způsobovat alergická onemocnění dýchacích cest. Mikrofoto: konidie Alternaria alternata.

12 Třída: LECANOROMYCETES (zde uvedené druhy jsou typickými zástupci našich lišejníků) Řád: LECANORALES Baeomyces - malohubka Stélka vyrůstá přímo na půdě. Vznikají zde tzv. schizidie - oddělující se malé částečky povrchové vrstvy stélky, sloužící jako diaspory. Baeomyces roseus - malohubka růžová tvarem připomíná miniaturní plodnice hřibovitých hub. Podecia ( stopky ) nesou růžové apothecium. Cladonia - dutohlávka Bohatý rod, rostou většinou na zemi nebo na trouchnivém dřevu. Stélka bývá lupenitá až šupinovitá, přitisklá k podkladu, kdežto směrem vzhůru ční podecia (kmínky) v podobě sloupků, pohárků nebo rozvětvených keříků, nesoucích na koncích plodnice - apothecia (u některých druhů i červeně nebo hnědě zbarvená). Zde: C. fimbriata - dutohlávka třásnitá (s pohárky), C. rangiferina - dutohlávka sobí. Hypogymnia - terčovka Velmi hojné lišejníky na větvích a kmenech dřevin. Stélka je drobně laločnatá, sorediózní soredie jsou drobné shluky houbových vláken s buňkami fykobionta, oddělující se z povrchu a sloužící jako rozmnožovací tělíska. (Příbuzné terčovky z rodu Parmelia mohou mít povrch isidiózní isidie jsou prstovité výrůstky z povrchu stélky, sloužící po odlomení taktéž k šíření lišejníků). Zde: Hypogymnia physodes - terčovka bublinatá.

13 Peltigera - hávnatka Velká, lupenitá, laločnatá stélka s celou plochou vrostlými apothecii na okrajích laloků (na svrchní straně); na spodní straně jsou žilky a rhiziny (kořínkovité útvary, pomáhají uchytit stélku k substrátu, ale nemají absorpční funkci). Zde: Peltigera canina - hávnatka psí. Rhizocarpon - mapovník Žluté až zelené, černě lemované stélky rozpraskané na drobná políčka, s malými černými apothecii. Rhizocarpon geographicum - mapovník zeměpisný roste od nížin do velehor na křemitých skalách. Xanthoria - terčník Velmi variabilní rod s drobnou lupenitou, ozdobně laločnatou či růžicovitou a nápadně žlutooranžovou stélkou. Xanthoria parietina - terčník zední roste na kůře stromů (zejména podél komunikací), na skalách, zdech, plotech aj.

14 Oddělení: BASIDIOMYCOTA - HOUBY STOPKOVÝTRUSÉ Pododdělení: PUCCINIOMYCOTINA Třída: PUCCINIOMYCETES Řád: PUCCINIALES (UREDINALES) - RZI Puccinia Příkladem heteroecické (střídající dva hostitele) plnocyklické rzi je Puccinia graminis - rez travní. Jejím mezihostitelem je dřišťál obecný (Berberis vulgaris); na líci listové čepele se vytvářejí na jaře spermogonia a na rubu posléze výraznější aecia, z nichž se za zralosti uvolňují jarní výtrusy aeciospory (viz foto). Hostiteli letních ložisek (uredií, viz druhý obr.) a zimních ložisek (telií) jsou různé druhy lipnicovitých. Uromyces Velký rod vyznačující se jednobuněčnými teliosporami - zimními výtrusy. Jsou to významní parazité bobovitých rostlin. Hlavním hostitelem Uromyces pisi - rzi hrachové je hrách (na snímku černá telia na listu), jeho mezihostitelem (na kterém se vytvářejí jarní stadia, na zvětšeném záběru oranžová aecia) je pryšec.

15 Gymnosporangium Vytváří aecia (viz foto) na různých druzích růžovitých (jabloň, hrušeň, jeřáb aj.), zatímco telia (druhý snímek) se tvoří na jalovcích nebo cypřiších. Nejznámějším druhem je Gymnosporangium fuscum - rez hrušňová (též obnaženka hrušňová). Pododdělení: USTILAGINOMYCOTINA Třída: USTILAGINOMYCETES Podtřída: USTILAGINOMYCETIDAE Řád: USTILAGINALES - SNĚTI PRAŠNÉ Ustilago Obligátní parazité s vysokou specificitou a organotropností, což je schopnost tvořit spory pouze na určitých orgánech. Nevytvářejí plodnice (podobně jako rzi). Jejich mycelium se v hostiteli po určité době rozpadá a tvoří jednobuněčné tzv. teliospory (zvané též chlamydospory). Postupně jsou všechny součásti klasů proměněny v hnědočernou, prášivou masu teliospor, které jsou pak větrem přenášeny na zdravé květy a infekce se šíří dál. V napadených květech vrůstá do semeníku, z něhož se vytvoří normální obilka, v níž mycelium přezimuje - po vysetí pak proroste dozrávající rostlinou do klasu, který ničí a vytváří opět teliospory. Řada druhů je fytopatologicky významná, např. Ustilago tritici - prašná sněť pšeničná, U. hordei - p. s. ječná, U. avenae - p. s. ovesná, U. maydis - p. s. kukuřičná (viz foto).

16 Podtřída: EXOBASIDIOMYCETIDAE Řád: TILLETIALES - SNĚTI MAZLAVÉ Tilletia Obligátní parazité krytosemenných rostlin, napadající lodyhy, listy, květy, plody i kořeny. Způsobují deformace nebo vytvářejí černohnědá, mazlavá ložiska teliospor = chlamydospor (mazlavost tvoří tlející a často páchnoucí zbytky hyf po vytvoření teliospor) v obilkách. Šíří se buď do půdy z vypadaných obilek, nebo rozprášením na zdravé obilky při sklizni. Řada druhů má značný fytopatologický význam. Nejvýznamnější Tilletia caries (= T. tritici) - mazlavá sněť pšeničná parazituje na pšenici (viz foto), ale i na žitu. Řád: EXOBASIDIALES Exobasidium - plíška Vysoce specifičtí parazité, tvořící mezibuněčné mycelium s haustorii vstupujícími do buněk a holobazidie (nerozdělené bazidie) na povrchu pletiva hostitele. Exobasidium vaccinii - plíška brusinková působí deformace listů i stonků brusnic, nápadné jsou červenobílé skvrny (na svrchní straně listů červené zbarvení, na spodní straně bělavý porost houby).

17 Pododdělení: AGARICOMYCOTINA Třída: TREMELLOMYCETES Řád: TREMELLALES Tremella - rosolovka Houby v zásadě podobné předešlým, tvořící zmuchlaně lupenité plodnice na dřevě, které lze i po uschnutí "oživit" opětovným namočením. Tremella mesenterica - rosolovka mozkovitá je vcelku běžná houba našich lesů, pro zářivě oranžovou barvu snadno zaregistrovatelná. Roste na suchých větévkách listnáčů. Pojíst ji možno, leč chuti je značně mdlé. Třída: DACRYMYCETES Řád: DACRYMYCETALES Calocera - krásnorůžek Dřevní houby s keříčkovitými plodnicemi, též běžné v našich lesích. Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý připomíná kuřátka, avšak má tuhou a pružnou plodnici, vyrůstající od jara do zimy z pařezů, větví a kořenů jehličnanů. Nejedlý.

18 Třída: AGARICOMYCETES Řád: AURICULARIALES Hirneola - ucho Saprofyti na dřevu se zprohýbaně lupenitými plodnicemi, oživitelnými podobně jako rosolovky. Hirneola auricula-judae - ucho Jidášovo roste od jara do zimy zvláště na odumřelých, alee i živých kmíncích černého bezu i jiných listnáčů. V nitřní strana pružně masité plodnice je lesklá a nese rouško, vnější je sametově chlupatá a matná. Jedlá houba používaná zvláště v čínské kuchyni. Řád: POLYPORALES Fomes - troudnatec Typické "chorošovité" houby, plodnice bokem přirostlé, hymenofor pórovitý. Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý je hojný na živých i mrtvých listnatých dřevinách. Nejedlý.

19 Řád: AGARICALES Z množství rodů, jež by bylo možno uvést coby příklad tohoto řádu, jen stručný výběr: Amanita - muchomůrka Nejtypičtější příklad kloboukaté houby s lupenitým hymenoforem. Plodnici muchomůrek zamlada kryjí dvě plachetky - velum partiale spojuje okraj klobouku s třeněm a po odtržení vytváří prsten, velum universale kryje celou plodnici a v dospělosti z něj zůstává pochva naspod třeně, resp. útržky na povrchu klobouku. Amanita phalloides - muchomůrka zelená roste v létě a na podzim hojně zejména v teplejších krajích, nejčastěji v lesích listnatých. Smrtelně jedovatá, stejně jako její bílá forma; vůbec jde o houbu barevně dosti variabilní, ale charakteristické znaky - prsten, hlízu s pochvou na spodku třeně a stále bílé lupeny - si uchovává. Agaricus - žampión, pečárka Známý rod obsahující lesní i luční druhy, až na výjimky (ž. zápašný) jedlé a chutné. V mládí růžové lupeny, přecházející k stáru do tmavě hněda, činí tento rod nezaměnitelným.

20 Macrolepiota - bedla Mohutné houby, hojně rostoucí v letních měsících. Tento rod představuje část někdejšího velkého rodu bedla, jehož většina zástupců dnes patří do rodu Lepiota - to jsou bedličky menšího vzrůstu (několik centimetrů), mezi nimiž najdeme i smrtelně jedovaté. Macrolepiota procera - bedla vysoká je další z oblíbených jedlých hub. Tricholoma - čirůvka Masité pozemní houby vyskytující se hlavně v lesích, ale i na otevřených prostranstvích. V tomto rodu, stejně jako v rodech blízce příbuzných (dříve řazených do jednoho), nalezneme mnoho druhů jedlých (např. č. zelánka, č. havelka, č. májovka, č. dvoubarvá, č. fialová - viz foto), ale i druhy jedovaté (č. tygrovaná). Cortinarius - pavučinec Nejpočetnější rod našich hub. Lupeny těchto pozemních hub jsou v mládí zastřeny pavučinatě vláknitou nebo sliznatou pavučinkou (kortinou), která zanechává na třeni pásek, často rezavě zbarvený výtrusy. Vedle druhů jedlých obsahuje tento rod i nejpomaleji působící "jedovatinu" u nás - otrava p. plyšovým (naštěstí relativně vzácným, viz foto) se projeví za 1 až 3 týdny...

21 Psilocybe - lysohlávka Všichni jsou blázni, jenom já jsem letadlo! :o) Lycoperdon - pýchavka Běžný typ břichatek, okrovka praská v otvor na povrchu, kterým se vyprašují spory. Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá je hojná na tlejících dřevech, vzácněji na zemi. Jedlá. Cyathus - číšenka Pohárkovité plodnice zakryté blankou, jež se ve zralosti trhá, ukrývají pecičky - peridioly přichycené poutkem ke stěně. Výtrusorodé rouško je uvnitř peridiol. Cyathus striatus - číšenka rýhovaná roste v létě a na podzim na tlejícím dřevě a rostlinných zbytcích. Nejedlá.

22 Řád: BOLETALES Boletus - hřib Bohatý rod; masité houby s rourkovitým hymenoforem, které jistě nemusím dále představovat. Dovnitř rourek vyrůstají basidie a z nich se uvolňují basidiospory. Též jsou pod tento rod někdy řazeny rody Leccinum - kozák, Suillus - klouzek, Xerocomus - suchohřib. Boletus edulis - hřib smrkový roste v létě a na podzim ve smrčinách, řídčeji v jiných lesích. Jak jinak, jedlý. Scleroderma - pestřec Teřich těchto břichatek ve zralosti černá a rozpadá se ve výtrusný prach bez vlášení (kapilicia). Scleroderma citrinum - pestřec obecný je hojný zejména v písčitých borech. V mládí a v malém množství býval udáván jako jedlý (jako koření), ve větším množství je jedovatý, takže ho rozhodně nelze doporučit.

23 Řád: RUSSULALES Russula - holubinka Pozemní houby rostoucí v létě a na podzim, obyčejně ve velkém množství. Význačným rysem zástupců tohoto řádu je přítomnost kulovitých buněk - sférocyst, způsobující křehkost dužniny. Jediná skupina hub, u kterých platí, že druhy chuti nepalčivé jsou jedlé, zatímco palčivé nikoli. Rod zahrnuje obrovské množství druhů všech možných barev (i v rámci jednoho druhu); na snímku jedovatá holubinky vrhavka. Lactarius - ryzec Rod blízce příbuzný předchozímu, základní rozlišovací znak je následující: při poranění roní dužnina bílé, zbarvené či vodnaté mléko. Též přítomny sférocysty, též platí "pravidlo ochutnávání" pro zjištění jedlosti (s výjimkou slabě jedovatého ryzce hnědého s mírnou chutí). I zde máme značné množství druhů, rostoucí v nejrůznějších lesích (i mimo); na snímku palčivý ryzec ryšavý.

24 Řád: PHALLALES Phallus - hadovka Plodnice v mládí uzavřena (pod zemí) v kožovitém obalu, ze kterého pak vyrůstá dutý nosič ("třeň") s teřichem ("kloboukem") povlečeným výtrusnou vrstvou, jež se ve zralosti rozplývá za příslušného pachového efektu. Phallus impudicus - hadovka smrdutá je běžná v létě (nejen) v lesích, zejména bukových. V mládí (ve stadiu "vajíčka") jedlá. Geastrum - hvězdovka Břichatky s dvouvrstvou okrovkou; vnější okrovka ve zralosti hvězdicovitě puká v několik cípů (jako když loupeme hvězdu z pomeranče), jednotlivé cípy se zakroutí k zemi a teřich (krytý tenkou vnitřní okrovkou) je tím vynesen nahoru. Geastrum fimbriatum - hvězdovka brvitá roste v různých lesích, zejména ve smrčinách, ale i v doubravách. Nejedlá.

VYBRANÍ ZÁSTUPCI HUB A HOUBÁM PODOBNÝCH ORGANISMŮ PRO PRAKTICKÁ A TERÉNNÍ CVIČENÍ

VYBRANÍ ZÁSTUPCI HUB A HOUBÁM PODOBNÝCH ORGANISMŮ PRO PRAKTICKÁ A TERÉNNÍ CVIČENÍ Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 VYBRANÍ ZÁSTUPCI HUB A HOUBÁM PODOBNÝCH ORGANISMŮ PRO PRAKTICKÁ A TERÉNNÍ CVIČENÍ

Více

ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Taphrinomycetes řád: Taphrinales, čeleď Taphrinaceae

ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Taphrinomycetes řád: Taphrinales, čeleď Taphrinaceae ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Taphrinomycetes řád: Taphrinales, čeleď Taphrinaceae ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA vegetativní mycelium je dikaryotické, schopnost tvorby haploidní kvasinkovité fáze (dimorfizmus),

Více

Systém organismů. Impérium: ARCHEA říše: Archaebacteria. Impérium: PROKARYA říše : Bacteria

Systém organismů. Impérium: ARCHEA říše: Archaebacteria. Impérium: PROKARYA říše : Bacteria Systém organismů Impérium: ARCHEA říše: Archaebacteria Impérium: PROKARYA říše : Bacteria Impérium: EUKARYA říše: Protozoa (prvoci) říše: Chromista podříše: Cryptistae podříše: Chromobiotae říše: Fungi

Více

Přehled pozorovaných objektů

Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Amoebozoa (dříve součást Protozoa) ODDĚLENÍ: Mycetozoa (Myxomycota) hlenky, TŘÍDA: Myxogastrea (Myxomycetes) ŘÁD: Liceida Lycogala epidendrum (vlčí mléko oranžové) skupiny aethalií ŘÁD: Trichiida

Více

Přehled pozorovaných objektů

Přehled pozorovaných objektů Přehled pozorovaných objektů Oddělení: Basidiomycota Pododd.: Pucciniomycotina Řád: Pucciniales - rzi Puccinia graminis (rez travní) - řez listem se spermogonii a aecii (trvalý preparát) - list s uredii,

Více

ŘÍŠE: Fungi. ODDĚLENÍ: Ascomycota

ŘÍŠE: Fungi. ODDĚLENÍ: Ascomycota ŘÍŠE: Fungi ODDĚLENÍ: Ascomycota ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA při pohlavním procesu dochází ke vzniku dikaryotických hyf, tvořících makroskopické útvary - plodnice (askomata) výtrusy (askospory) vznikají ve

Více

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 8. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 8. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 8. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Fungi ODDĚLENÍ: Basidiomycota TŘÍDA: Urediniomycetes ŘÁD: Uredinales Uromyces pisi (HB) Puccinia graminis

Více

Systém a evoluce řas a hub - cvičení doprovodný materiál

Systém a evoluce řas a hub - cvičení doprovodný materiál MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Systém a evoluce řas a hub - cvičení doprovodný materiál Peronosporomycota (Oomycota) oomycety ( řasovky ): Phytophthora, Plasmopara,

Více

Cvičení z mykologie (pro učitele) 9. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota

Cvičení z mykologie (pro učitele) 9. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota Cvičení z mykologie (pro učitele) 9. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota přezky teliospory hymenofor - rourky Program 1) Vyhodnocení izolací půdy a potravin na agarová média 2) Basidiomycota

Více

Systém a evoluce řas a hub - cvičení doprovodný materiál

Systém a evoluce řas a hub - cvičení doprovodný materiál MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Systém a evoluce řas a hub - cvičení doprovodný materiál Ascomycota vřeckaté houby (1) Taphrinomycotina: Taphrina Sacchromycotina

Více

Botanika bezcévných rostlin 8. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 8. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 8. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Basidiomycota TŘÍDA: Urediniomycetes ŘÁD: Uredinales Uromyces pisi (HB) Puccinia graminis

Více

Systém a evoluce řas a hub - cvičení doprovodný materiál

Systém a evoluce řas a hub - cvičení doprovodný materiál MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Systém a evoluce řas a hub - cvičení doprovodný materiál Lichenes - lišejníky Lobaria, Peltigera, Hypogymnia, Parmelia, Physcia,

Více

Přehled pozorovaných objektů

Přehled pozorovaných objektů Přehled pozorovaných objektů ODDĚLENÍ Myxomycota (Mycetozoa) hlenky, TŘÍDA: Myxomycetes (Myxogastrea) ŘÁD: Liceales Lycogala epidendrum (vlčí mléko oranžové) - aethalia ŘÁD: Stemonitales Stemonitis sp.

Více

Systém a evoluce řas a hub - cvičení doprovodný materiál

Systém a evoluce řas a hub - cvičení doprovodný materiál MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Systém a evoluce řas a hub - cvičení doprovodný materiál Ascomycota vřeckaté houby (2) Pezizomycotina ( eu-ascomycetes ) Leotiomycetes:

Více

Seznam hub na poznávačku (Bi)

Seznam hub na poznávačku (Bi) Seznam hub na poznávačku (Bi) nádorovka kapustová (Plasmodiophora brassicae) - hlavní znaky působí nádorovitost košťálové zeleniny, hypertrofii kořenů a následný úhyn plíseň hlavičková (Mucor mucedo) -

Více

Seminární práce Biologie Maturitní okruh č. 18 Mykologie

Seminární práce Biologie Maturitní okruh č. 18 Mykologie Seminární práce Biologie Maturitní okruh č. 18 Mykologie Hubert Šváb (3. ročník) Houby (Fungi) Mykologie: Věda zabývající se studiem hub (z řec. mýkés -houba) Nejstarší doklady o houbách pocházejí z prvohor,

Více

plodnice většinou makroskopický útvar vyrůstají za příznivých podmínek z podhoubí a sloužící k rozšíření výtrusů (jen u vyšších hub)

plodnice většinou makroskopický útvar vyrůstají za příznivých podmínek z podhoubí a sloužící k rozšíření výtrusů (jen u vyšších hub) Otázka: Houby Předmět: Biologie Přidal(a): cathrinefirth CHARAKTERISTIKA početná a různorodá skupina znaky rostlin (nepohyblivost) i znaky živočichů (heterotrofní výživa org. látky, zásobní látka glykogen)

Více

Botanika - bezcévné rostliny 3. praktikum. Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 3. praktikum. Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 3. praktikum ŘÍŠE: Chromista/SAR Přehled pozorovaných objektů ODDĚLENÍ: Peronosporomycota (Oomycota) TŘÍDA: Peronosporomycetes (Oomycetes ) ŘÁD: Peronosporales Pseudoperonospora

Více

Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Chytridiomycota TŘÍDA: Chytridiomycetes ŘÁD: Chytridiales Synchytrium endobioticum (TP)

Více

Buňka hub. mitochondrie. glykogen Golgiho aparát. vakuola jádro drsné ER. lysozóm. buněčná stěna plazm.membr. hladké ER

Buňka hub. mitochondrie. glykogen Golgiho aparát. vakuola jádro drsné ER. lysozóm. buněčná stěna plazm.membr. hladké ER Říše: Houby (Fungi) Buňka hub buněčná stěna plazm.membr. lysozóm vakuola jádro drsné ER mitochondrie glykogen Golgiho aparát hladké ER Stavba těla t - stélky - tvořena souborem houbových vláken = hyf (u

Více

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Ascomycota ekologická skupina lišejníky (lichenizované houby) TŘÍDA: Lecanoromycetes ŘÁD:

Více

Cvičení: Kultury - kvasinky a mikroskopické houby

Cvičení: Kultury - kvasinky a mikroskopické houby Cvičení: Kultury - kvasinky a mikroskopické houby Bi1090c Fylogeneze a diverzita řas a hub cvičení Mgr. Lukáš Chrást Loschmidtovy laboratoře, ÚEB PřF MU a RECETOX Podzim 2015 ODDĚLENÍ: Zygomycota TŘÍDA:

Více

HOUBY (Fungi) Rozmnožovaní hub houby se rozmnožují buď vegetativně (rozpadem vlákna mycelia) nebo nepohlavními nebo pohlavními výtrusy

HOUBY (Fungi) Rozmnožovaní hub houby se rozmnožují buď vegetativně (rozpadem vlákna mycelia) nebo nepohlavními nebo pohlavními výtrusy HOUBY (Fungi) samostatná říše v systému organismů organismy různého tvaru a velikostí s eukaryotickou buňkou bez fotosyntetických (asimilačních) barviv neschopnost fotosyntézy = nutnost heterotrofní výživy

Více

Hypogymnia physodes (terčovka bublinatá) - lupenitá stélka, rtovité. Xanthoria parietina (terčník zední) - lupenitá stélka, apothecia

Hypogymnia physodes (terčovka bublinatá) - lupenitá stélka, rtovité. Xanthoria parietina (terčník zední) - lupenitá stélka, apothecia Přehled pozorovaných objektů Cladonia rangiferina (dutohlávka sobí) - keříčkovitá stélka s podecii Pseudevernia furfuracea (větvičník slívový) - izidie Usnea sp. (provazovka) - keříčkovitá stélka, apothecia

Více

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Ascomycota lišejníky (lichenizované houby) Fabien Burki Cold Spring Harb Perspect Biol2014

Více

Fytopatologická praktika

Fytopatologická praktika Fytopatologická praktika zygomycety 4 Ing. Dagmar Palovčíková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Systém hub 4 (5) dobře odlišené

Více

Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Eurotiomycetes ŘÁD: Eurotiales Eurotium amstelodami (ŽM) Aspergillus

Více

Botanika - bezcévné rostliny 4. praktikum Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 4. praktikum Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 4. praktikum Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Fungi ODDĚLENÍ: Ascomycota vřeckovýtrusné houby TŘÍDA: Eurotiomycetes ŘÁD: Eurotiales Aspergillus niger (ŽM) Aspergillus flavus

Více

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Lecanoromycetes incertae sedis: Rhizocarpon geographicum (HB) Lecidea

Více

Botanika bezcévných rostlin 2. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 2. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 2. praktické cvičení ŘÍŠE: Amoebozoa ODDĚLENÍ: Myxomycota TŘÍDA: Myxomycetes Přehled pozorovaných objektů Myxomycetes trofická fáze (OP) ŘÁD: Liceales Lycogala (HB) ŘÁD: Physarales

Více

Rozmnožování hub. Typy hniloby dřeva. Hlenky. Mechy. Lišejníky. Řasy

Rozmnožování hub. Typy hniloby dřeva. Hlenky. Mechy. Lišejníky. Řasy Rozmnožování hub Ostatní organizmy Dřevokazné houby - stopkovýtrusné Rozmnožování organizmů, které se řadí k houbám, je velmi variabilní a značně složité. Stopkovýtrusné houby, které jsou i níže uvedené

Více

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 2. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 2. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 2. praktické cvičení ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Myxomycota TŘÍDA: Myxomycetes Přehled pozorovaných objektů Myxomycetes trofická fáze (OP) ŘÁD: Liceales Lycogala

Více

Otázka: Houby a lišejníky. Předmět: Biologie. Přidal(a): topinka HOUBY=FUNGI

Otázka: Houby a lišejníky. Předmět: Biologie. Přidal(a): topinka HOUBY=FUNGI Otázka: Houby a lišejníky Předmět: Biologie Přidal(a): topinka HOUBY=FUNGI doména: eukarya jednobuněčné i mnohobuněčné potřebují vyšší půdní vlhkost (rostou hlavně v lesích a na loukách) nejstarší doklady

Více

Příklady fytopatologicky významných hub a houbových organismů v kontextu systematiky Říše: Protozoa Říše: Chromista (Straminipili (Stramenopiles))

Příklady fytopatologicky významných hub a houbových organismů v kontextu systematiky Říše: Protozoa Říše: Chromista (Straminipili (Stramenopiles)) Příklady fytopatologicky významných hub a houbových organismů v kontextu systematiky Říše: Protozoa Říše: Chromista (Straminipili (Stramenopiles)) Říše: Fungi (syn. Mycetalia) Oddělení: Chytridiomycota

Více

Oddělení: Krásnoočka (Euglenophyta) krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Oddělení: Krásnoočka (Euglenophyta) krásnoočko zelené (Euglena viridis) Řasy Oddělení: Krásnoočka (Euglenophyta) krásnoočko zelené (Euglena viridis) Oddělení: Obrněnky (Dynophyta) trojrožec (Ceratium) Oddělení: Skrytěnky skrytěnka (Cryptomonas) Oddělení: Chaluhy Chaluha bublinatá

Více

Choroby ovoce a zeleniny

Choroby ovoce a zeleniny Choroby ovoce a zeleniny Strupovitost jabloně (houba Venturia inaequalis) - Postihuje listy a plody - Nestandartní choroba, ztráty do 40 % - Náchylné odrůdy Golden Delicious, Idared, Spartan - Rezistentní

Více

5 (1) HOUBY A LIŠEJNÍKY Jsou stélkaté heterotrofní eukaryotní organismy, které se na Zemi objevily už v průběhu

5 (1) HOUBY A LIŠEJNÍKY Jsou stélkaté heterotrofní eukaryotní organismy, které se na Zemi objevily už v průběhu 5 (1) HOUBY A LIŠEJNÍKY Jsou stélkaté heterotrofní eukaryotní organismy, které se na Zemi objevily už v průběhu prvohor. Jejich tělo nejčastěji tvoří jednoduchá vláknitá nebo větvená stélka (na jednotlivé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní

Více

World of Plants Sources for Botanical Courses

World of Plants Sources for Botanical Courses Botanika 5 Říše Fungi Říše Fungi (houby) stélka jednobuněčná u primitivních hyfy u odvozenějších ty mohou vytvářet vláknité mycelium nejpokročilejší typy hub mají přehrádkované hyfy většinou přítomna b.

Více

Číslo klíčové aktivity: V/2 LABORATORNÍ PRÁCE- HOUBY. Tematická oblast: Žák si procvičí znalosti a prohloubí vědomosti z kapitoly Houby.

Číslo klíčové aktivity: V/2 LABORATORNÍ PRÁCE- HOUBY. Tematická oblast: Žák si procvičí znalosti a prohloubí vědomosti z kapitoly Houby. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V OBLASTI PŘÍRODNÍCH VĚD Číslo klíčové aktivity: V/2 Název DUM:

Více

VY_32_INOVACE_02.07 1/8 3.2.02.7 Houby Houby rostliny nebo živočichové

VY_32_INOVACE_02.07 1/8 3.2.02.7 Houby Houby rostliny nebo živočichové 1/8 3.2.02.7 rostliny nebo živočichové cíl - popsat stavbu těla houby - vysvětlit jejich rozmnožování - rozlišit základní jedlé a jedovaté houby - sestavit zásady správného houbaře - prokázat znalost poskytnutí

Více

HOUBY (Fungi) KAPITOLA 1: SYSTEMATICKÉ ZAŘAZENÍ KAPITOLA 2: EVOLUCE HUB KAPITOLA 3: ZPŮSOB ŽIVOTA

HOUBY (Fungi) KAPITOLA 1: SYSTEMATICKÉ ZAŘAZENÍ KAPITOLA 2: EVOLUCE HUB KAPITOLA 3: ZPŮSOB ŽIVOTA HOUBY (Fungi) - věda, která se zabývá studiem hub = mykologie; řecky mýkés = houba KAPITOLA 1: SYSTEMATICKÉ ZAŘAZENÍ - polyfyletická říše; několik na sobě nezávislých vývojových větví, které nevycházejí

Více

černých plodnic perithecia Graphium, Leptographium, Sporothrix identifikační znaky Doporučená média: Literatura

černých plodnic perithecia Graphium, Leptographium, Sporothrix identifikační znaky Doporučená média: Literatura Ophiostomatales Houby charakteristické tvorbou černých plodnic (typu perithecia) s dlouhým krčkem a ústím a nepohlavního stadia v rodech Graphium, Leptographium, Sporothrix aj. Někteří zástupci mají 2

Více

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Houby Ročník: 2.

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Houby Ročník: 2. Houby (Mycota) (Fungi) - Organismy - Eukaryotická buňka (buňka s membránovými strukturami) o Buněčná stěna z chitinu - Výživa: heterotrofní (symbiotická, parazitní ) - Rozmnožování: výtrusy - Tělo = stélka

Více

Systém houbových organismů část 5 Přednášky (verze LS 2006/2007) RNDr. B. Mieslerová, Ph.D. Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc.

Systém houbových organismů část 5 Přednášky (verze LS 2006/2007) RNDr. B. Mieslerová, Ph.D. Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc. Systém houbových organismů část 5 Přednášky (verze LS 2006/2007) RNDr. B. Mieslerová, Ph.D. Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc. RNDr. M. Sedlářová, Ph. D.; RNDr. I. Petrželová, Ph. D. Odd. fytopatologie, Katedra

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Houby 2 Kód: Datum: 14.8.2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Metodický list. Název pro školu: EU PŘ 20. Mgr. Petra Bainarová

Metodický list. Název pro školu: EU PŘ 20. Mgr. Petra Bainarová Metodický list Pořadové číslo: VY_32_INOVACE_II.A.20 Název pro školu: EU PŘ 20 Název materiálu: Autor: Vzdělávací obor: Anotace: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Očekávaný výstup: Věková skupina:

Více

Bc. Tereza Hyráková. Univerzita Palackého v Olomouci

Bc. Tereza Hyráková. Univerzita Palackého v Olomouci 2015 Bc. Tereza Hyráková Univerzita Palackého v Olomouci 1. Zvolte jednu ze správných odpovědí. 1. Tělo hub se nazývá: a) stélka b) korpus c) mycelium d) kapicilium 2. Z buněčných organel nejsou v cytoplazmě

Více

Mikroskopické houby (Bi6620)

Mikroskopické houby (Bi6620) MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Mikroskopické houby (Bi6620) http://www.botamynus.de/schwamm.html Opisthokonta Fungi stopkovýtrusé houby morfologicky a ekologicky

Více

Klouzek žíhaný Suillus collinitus (Fr.) Kuntze Syn.: Suillus fluryi Huijsman

Klouzek žíhaný Suillus collinitus (Fr.) Kuntze Syn.: Suillus fluryi Huijsman Hriby_054_107 28.3.2009 14:52 Stránka 74 Klouzek žíhaný Suillus collinitus (Fr.) Kuntze Syn.: Suillus fluryi Huijsman Klobouk je 50 100 mm široký, zprvu polokulovitý, potom klenutý až rozložený, hnědý,

Více

Oddělení: BASIDIOMYCOTA HOUBY STOPKOVÝTRUSNÉ

Oddělení: BASIDIOMYCOTA HOUBY STOPKOVÝTRUSNÉ Oddělení: BASIDIOMYCOTA HOUBY STOPKOVÝTRUSNÉ karyogamie a meioza probíhá v meiosporangiu - bazidii bazidiospory se tvoří exogenně na stopkách - sterigmatech vegetativní stélka: vláknité přehrádkované mycelium

Více

Fytopatogenní houby a houbové organizmy

Fytopatogenní houby a houbové organizmy Fytopatogenní houby a houbové organizmy ŘÍŠE: PROTOZOA PRVOCI Oddělení: Plasmodiophoromycota: Plasmodiophorales: Plasmodiophora brassicae nádorovka kapustová Polymyxa betae původce kořenové hniloby Spongospora

Více

Ţlutá zakrslost ječmene Původce Barley yellow dwarf virus Sterilní zakrslost ovsa Původce - Oat sterile dwarf virus

Ţlutá zakrslost ječmene Původce Barley yellow dwarf virus Sterilní zakrslost ovsa Původce - Oat sterile dwarf virus CHOROBY OBILNIN Virózy Ţlutá zakrslost ječmene Původce Barley yellow dwarf virus Sterilní zakrslost ovsa Původce - Oat sterile dwarf virus Padlí travní Patogen: Erisyphe graminis - obligátní parazit, variabilní,

Více

Mycelium (podhoubí) = soubor hyf. Součástí mycelia jsou i útvary kde vznikají spory

Mycelium (podhoubí) = soubor hyf. Součástí mycelia jsou i útvary kde vznikají spory Říše: HOUBY (Fungi) Charakteristika: - známo přes 100 000 druhů (odhad až 1,5 miliónů) - organizmy s eukaryotickou buňkou BS s chitinem, v buňce lysozómy i cytoskelet - jedno i mnohobuněčné - heterotrofní

Více

Naučná stezka o houbách na trase Dobřichovice - Řevnice

Naučná stezka o houbách na trase Dobřichovice - Řevnice Naučná stezka o houbách na trase Dobřichovice - Řevnice Tato naučná stezka vznikla jako součást diplomové práce o makromycetech v okolí Řevnic a Dobřichovic. Stezka přibližně kopíruje modrou turistickou

Více

Prokarya Baktérie (Bacteria) TP, trichální stélka, heterocyty, arthrospory. PREP, trichální stélka, hormogonia

Prokarya Baktérie (Bacteria) TP, trichální stélka, heterocyty, arthrospory. PREP, trichální stélka, hormogonia Praktikum z bezcévných rostlin - SYLLABUS 1 Prokarya Baktérie (Bacteria) Oddělení SINICE (CYANOBACTERIA, CYANOPHYTA) CYANOPHYCEAE Nostocales: Anabaena TP, trichální stélka, heterocyty, arthrospory Oscillatoria

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 32 Jiné vady dřeva na

Více

Choroby asimilačního aparátu listnáčů 3 mikroskopické cvičení

Choroby asimilačního aparátu listnáčů 3 mikroskopické cvičení Choroby asimilačního aparátu listnáčů 3 mikroskopické cvičení Erysiphaceae padlí houby vřeckaté (Ascomycetes) na listech, výhonech, plodech a ostatních nadzemních orgánech rostlin Erysiphaceae Říše: Fungi

Více

Jiří Mach. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Jiří Mach. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Jiří Mach Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školy Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy

Více

HOUBY NAŠICH LESŮ. Jedlé houby, které rostou v okolí Cizkrajova

HOUBY NAŠICH LESŮ. Jedlé houby, které rostou v okolí Cizkrajova HOUBY NAŠICH LESŮ Jedlé houby, které rostou v okolí Cizkrajova 1. Muchomůrka růžr ůžovka Klobouky jsou 5 18 cm široké, v mládí polokulovitě sklenuté,, pak polosklenuté až ploché,, masité, masově růžové

Více

Největší rody lupenatých hub. základní znaky

Největší rody lupenatých hub. základní znaky Největší rody lupenatých hub základní znaky Cortinarius (pavučinec, 1000) v dosp. rezavohnědé lupeny (rezavý v.p.), velum v podobě kortiny, mykorizní makro: slizkost/hygrofánnost klobouku a slizkost třeně,

Více

Fytopatogenní houby a houbové organismy v kotextu systematiky

Fytopatogenní houby a houbové organismy v kotextu systematiky Fytopatogenní houby a houbové organismy v kotextu systematiky Říše: Protozoa Eukaryotní organismy, převážně jednobuněčné, s plasmodiálním stádiem, v ontogenetickém vývoji se vyskytuje bezbuněčná fáze.

Více

Lesnická botanika speciální přednáška 4

Lesnická botanika speciální přednáška 4 Lesnická botanika speciální přednáška 4 Houbové organizmy, část I Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Houbové organizmy systematické

Více

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství prezentace pro praktická cvičení

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství prezentace pro praktická cvičení Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství prezentace pro praktická cvičení Ing. Dagmar Palovčíková Ing. Miloň Dvořák PhD. Ing. Petr Sedlák Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Autor. Biologie 19 Houby stopkovýtrusé.

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Autor. Biologie 19 Houby stopkovýtrusé. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 19 Houby stopkovýtrusé Ročník 1. Datum tvorby 8.12.2012 Anotace - pro

Více

Otázka: Houby. Předmět: Biologie. Přidal(a): Klára Mavrov. Fungi, říše opisthokonta. Jiné patří do SAR. Dalsi do archaeplastida

Otázka: Houby. Předmět: Biologie. Přidal(a): Klára Mavrov. Fungi, říše opisthokonta. Jiné patří do SAR. Dalsi do archaeplastida Otázka: Houby Předmět: Biologie Přidal(a): Klára Mavrov Fungi, říše opisthokonta Jiné patří do SAR Dalsi do archaeplastida Charakteristika skupiny fungi Eukaryota Jedno Bunecna i mnoho bunecna Heterotrofní

Více

Botanika - bezcévné rostliny PRAKTICKÉ CVIČENÍ

Botanika - bezcévné rostliny PRAKTICKÉ CVIČENÍ Botanika - bezcévné rostliny PRAKTICKÉ CVIČENÍ Program cvičení byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ v roce 2004 na oddělení bezcévných rostlin katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK Praha. Na přípravě

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

aneb Malá exkurze do království hřibovitých hub

aneb Malá exkurze do království hřibovitých hub MYKOLOGIE Hřib je jedna z mála věcí, před níž každý rád ohne svůj hřbet ba i na kolena klekne Vpředstavách většiny lidí vždy byl a je symbolem jedlých hub hříbek, hřib neboli hřiban, protože hřib představuje

Více

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Fungi ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Lecanoromycetes (lichenizované askomycety) ŘÁD: Lecanorales s.l. Cladonia

Více

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ POMŮCKY MIKROSKOP LUPY KLÍČ K URČOVÁNÍ PL PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ FOTOAPARÁT VZORKY LIŠEJNÍKŮ A POČÍTAČ MECHŮ KARTY S LIŠEJNÍKY A MECHY LUPY MIKROSKOP mechy a lišejníky Cíl: UKÁZAT, jak rostliny indikují

Více

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství prezentace pro praktická cvičení

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství prezentace pro praktická cvičení Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství prezentace pro praktická cvičení Ing. Dagmar Palovčíková Ing. Miloň Dvořák PhD. Ing. Petr Sedlák Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub

Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub Pravidla: Z vybraných 10 hub rozeznat alespoň 9 a určit jedlá/nejedlá/jedovatá, popřípadě znát houbu se, kterou se dá zaměnit Hřib kovář Roste v jehličnatých, smíšených

Více

H O U B Y. (Fungi, Mycota) B. Voženílková

H O U B Y. (Fungi, Mycota) B. Voženílková H O U B Y (Fungi, Mycota) B. Voženílková Charakteristické rysy hub Houby mají ze všech původců rostlinných chorob největší význam. Ve středoevropských podmínkách je jimi vyvoláno asi 82-84 % všech ekonomicky

Více

Atlas jedlých hub. Hřib smrkový. Roste: červenec listopad

Atlas jedlých hub. Hřib smrkový. Roste: červenec listopad Atlas jedlých hub Hřib smrkový Roste: červenec listopad Klobouk 6 25 cm, světle nebo tmavě hnědý, jako ojíněný, vyklenutý. Rourky v mládí bílé, pak žlutozelené, jako u všech hřibovitých hub jinak zbarvené

Více

Saprofité-rozklad org. zbytků Paraziticky- mykosy... Symbioticky- s cévnatými rostlinami(mykorhiza)- 95% rostlinných druhů, rostlina poskytuje

Saprofité-rozklad org. zbytků Paraziticky- mykosy... Symbioticky- s cévnatými rostlinami(mykorhiza)- 95% rostlinných druhů, rostlina poskytuje Otázka: Houby a nižší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): LenkaKrchova Houby fungia Samostatná říše- napůl živočich a rostlina Eukaryotické heterotrofní organismy, které se rozmnožují výtrusy. Tělo se

Více

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství prezentace pro praktická cvičení

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství prezentace pro praktická cvičení Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství prezentace pro praktická cvičení Ing. Dagmar Palovčíková Ing. Miloň Dvořák PhD. Ing. Petr Sedlák Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Penicillium, řád Eurotiales

Penicillium, řád Eurotiales Penicillium, řád Eurotiales Druhově bohatý rod: více než 250 druhů V přírodě jedna z nejčastějších hub (půda, ovzduší) významný rozkladač rostlinných zbytků V prostředí člověka častý kontaminant potravin

Více

Klouzek středozemní Suillus mediterraneensis (Jacquetant et Blum) Redeuilh

Klouzek středozemní Suillus mediterraneensis (Jacquetant et Blum) Redeuilh Hriby_054_107 28.3.2009 14:53 Stránka 80 Klouzek středozemní Suillus mediterraneensis (Jacquetant et Blum) Redeuilh Klobouk je 50 100 mm široký, zprvu polokulovitý, potom klenutý až rozložený, v raném

Více

Eurotiales - teleomorfy

Eurotiales - teleomorfy Eurotiales - teleomorfy Houby charakteristické tvorbou plodnic (kleistothecií, gymnothecií, aj.) a nepohlavního stadia v rodech Aspergillus, Penicillium, Paecilomyces, Basipetospora, Polypaecilum aj. Některé

Více

celulolytické identifikační znaky Doporučená média: Literatura

celulolytické identifikační znaky Doporučená média: Literatura Sordariales Skupina charakteristická tvorbou většinou tmavě zbarvených plodnic typu perithecia. Někteří zástupci mají plodnice porostlé různě utvářenými trichomy (např. Chaetomium). Většinou se vyskytují

Více

FUNGI. Houby v širším slova smyslu včetně lišejníků HEN

FUNGI. Houby v širším slova smyslu včetně lišejníků HEN FUNGI Houby v širším slova smyslu včetně lišejníků HEN Houby (Fungi) popis skupiny Eukaryota, většinou mnohobuněční kvasinky jsou ale jednobuněčné Živiny přijímají absorpcí. Všechny houby se živí heterotrofně.

Více

CHOROBY OVOCE A ZELENINY

CHOROBY OVOCE A ZELENINY CHOROBY OVOCE A ZELENINY OVOCE Jádroviny: Strupovitost jabloně Venturia inaequalis *listy a plody *ztráty do 40%, nestandard *náchylné odrůdy Golden Delicious, Idared, Spartan *rezistentní James Grieve,

Více

vřeckaté houby - Ascomycota

vřeckaté houby - Ascomycota vřeckaté houby - Ascomycota vřeckaté houby - Ascomycota pohlavní rozmnožování askospory vznikající ve vřecku (ascus) na koncích dikaryotických hyf vřecka vznikají obvykle v rámci plodnic askomat častá

Více

Téma : HOUBY. Výukový předmět : Přírodopis (6. ročník) Vypracoval : Jana Hůšová. Očekávané výstupy :

Téma : HOUBY. Výukový předmět : Přírodopis (6. ročník) Vypracoval : Jana Hůšová. Očekávané výstupy : Téma : HOUBY Výukový předmět : Přírodopis (6. ročník) Vypracoval : Očekávané výstupy : Jana Hůšová Seznámení s říší HOUBY Praktické využití těchto organismů pro člověka Schopnost rozpoznat jedlé a jedovaté

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_2.3.13.4._PŘ TÉMA: společenstva lesů ČÍSLO PROJEKTU:

Více

VYUŢÍVÁNÍ PŘÍRODNIN ČLOVĚKEM (pracovní část ke IV. přednáškovému bloku)

VYUŢÍVÁNÍ PŘÍRODNIN ČLOVĚKEM (pracovní část ke IV. přednáškovému bloku) 1 VYUŢÍVÁNÍ PŘÍRODNIN ČLOVĚKEM (pracovní část ke IV. přednáškovému bloku) blok č. I. a III. cvičící: Mgr. Iva Frýzová (12077@mail.muni.cz) katedra biologie PdF MU 1. Mnohem dříve, neţ se začaly pouţívat

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Penicillium podrod Biverticillium. - konidiofor větvený na konci - fialidy štíhlé, protáhlé (acerozní)

Penicillium podrod Biverticillium. - konidiofor větvený na konci - fialidy štíhlé, protáhlé (acerozní) Penicillium podrod Biverticillium - konidiofor větvený na konci - fialidy štíhlé, protáhlé (acerozní) Penicillium islandicum Kolonie: Dosti pomalu rostoucí, sametové až flokozní, tmavozelené, s oranžovým

Více

Venturia inaequalis plodnice (pseudoperithecia) na odumřelých napadených listech na jaře foto: autor

Venturia inaequalis plodnice (pseudoperithecia) na odumřelých napadených listech na jaře foto: autor OBRÁZKY Obrázek 1 Obrázek 2 Venturia inaequalis plodnice (pseudoperithecia) na odumřelých napadených listech na jaře Venturia inaequalis plodnice (pseudoperithecia) na odumřelých napadených listech na

Více

Systém houbových organsimů

Systém houbových organsimů Systém houbových organsimů Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D. Verze 2011/2012 5. Přednáška Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA stopkovýtrusé h. Společným znakem je vytváření basidie

Více

Penicillium podrod Penicillium. - asymetricky vyrůstající větve - terverticilátní, příp. quaterverticilátní konidiofory

Penicillium podrod Penicillium. - asymetricky vyrůstající větve - terverticilátní, příp. quaterverticilátní konidiofory Penicillium podrod Penicillium - asymetricky vyrůstající větve - terverticilátní, příp. quaterverticilátní konidiofory Penicillium fyziologické znaky využití CSA CSA agar s kreatinem a indikátorem ph (bromkresolový

Více

Předmět: Ročník: druhý,třetí Téma: Vybrané zemědělské plodiny choroby brambor

Předmět: Ročník: druhý,třetí Téma: Vybrané zemědělské plodiny choroby brambor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý,třetí Téma: Vybrané zemědělské plodiny

Více

Rostliny z našeho okolí. Přírodní společenstvo V lese

Rostliny z našeho okolí. Přírodní společenstvo V lese Rostliny z našeho okolí Přírodní společenstvo V lese Dřeviny Smrk ztepilý Jsem statný stálezelený jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 50 m. Mám rovný kmen, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou

Více

CHOROBY OVOCE A ZELENINY

CHOROBY OVOCE A ZELENINY CHOROBY OVOCE A ZELENINY OVOCE Jádroviny: Strupovitost jabloně Venturia inaequalis *listy a plody *ztráty do 40%, nestandard *náchylné odrůdy Golden Delicious, Idared, Spartan *rezistentní James Grieve,

Více

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství IV. Puvodci bionoz - houby Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Typy plodnic a spor

Více

5. HOUBY A NIŽŠÍ ROSTLINY

5. HOUBY A NIŽŠÍ ROSTLINY 5. HOUBY A NIŽŠÍ ROSTLINY A. Stavba buňky hub (hyfy, nepravá pletiva) B. Význam hub v přírodě C. Hospodářsky významní zástupci hub D. Rozdělení nižších rostlin podle asimilačních barviv a typu stélek,

Více

Čirůvka zemní Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.

Čirůvka zemní Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. Čirůvka zemní Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. Klobouk je 3 6( 8) cm v průměru, tence masitý a křehký, zprvu kuželovitý až mírně zvoncovitě vyklenutý, v době zralosti sklenutý až plochý a uprostřed

Více