kapitola 32 - tabulková část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kapitola 32 - tabulková část"

Transkript

1 /80 TŘÍSELNÉ NEBO BARVÍŘSKÉ VÝTAŽKY; TANINY A JEJICH DERIVÁTY; BARVIVA, PIGMENTY A A JINÉ BARVÍCÍ LÁTKY; NÁTĚROVÉ BARVY A LAKY;TMELY A JINÉ NÁTĚROVÉ HMOTY; INKOUSTY; /80 Tříselné výtažky rostlinného původu; taniny a jejich soli, ethery, estery a jiné deriváty /80 - Kebračový výtažek /80 - Mimózový výtažek - 6,5 (E0118) /80 - Ostatní: / Výtažek ze škumpy, výtažek z valonek, dubový nebo kaštanový výtažek - 5, / Ostatní: / Taninové extrakty z eukalyptu - 5,3 (S01) ; Q / Taninové extrakty získané z gambiru a plodu myrobanalu - 5,3 (S01) / Další tříselné výtažky rostlinného původu - 5,3 (S01) / Ostatní - 5,3 (S01) /80 Syntetická organická třísliva; anorganická třísliva; tříselné přípravky, též obsahující přírodní třísliva; enzymatické přípravky pro předčinění /80 - Syntetická organická třísliva - 5, /80 - Ostatní - 5, /80 Barviva rostlinného nebo živočišného původu (včetně barvicích výtažků, avšak kromě černi živočišného původu), chemicky definované i nedefinované; přípravky založené na barvicí látce rostlinného nebo živočišného původu specifikované poznámkou 3 k této kapitole /80 - Barviva rostlinného původu a přípravky na nich založené - 0

2 /80 - Barviva živočišného původu a přípravky na nich založené - 2, /80 Syntetická organická barviva, chemicky definovaná i nedefinovaná; přípravky založené na syntetické organické barvicí látce specifikované poznámkou 3 k této kapitole; syntetické organické výrobky užívané jako fluorescenční zjasňující prostředky nebo jako luminofory, chemicky definované i nedefinované /10 - Syntetická organická barviva a přípravky na nich založené specifikované poznámkou 3 k této kapitole: / Disperzní barviva a přípravky na nich založené / Barvivo C.I. Disperse Yellow 54 také známé jako C.I. Solvent Yellow 114-6, / Barvivo C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow % hmotnostních nebo / Přípravky založené na disperzních barvivech obsahující: - C.I. Disperse Orange 61, - C.I. Disperse Blue 291:1, - C.I. Disperse Violet 93:1, - C.I. Disperse Red 54-6, / Barvivo C.I. Disperse Red 60 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Red % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue % hmotnostních nebo

3 / Barvivo C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Disperse Red 343 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Red % hmotnostních nebo / Barvící přípravek, neionogenní, obsahující: -N-[5-(acetylamino)-4-[(2-chlor-4,6-dinitrofenyl)azo]-2-methoxyfenyl]- 2-oxo-2 -(fenylmethoxy)ethyl-ß-alanin (CAS RN ) - N-[4-[(2-kyano-4-nitrofenyl)azo]fenyl]-N-methyl-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H -isoindol-2-yl)ethyl-ß-alanin (CAS RN ) a - N-[2-chlor-4-[(4-nitrofenyl)azo]fenyl]-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol -2-yl)ethoxy]-2-oxoethyl-ß-alanin (CAS RN ) - 6, / Ostatní - 6, / Kyselá barviva, též metalizovaná a přípravky na nich založené, mořidlová barviva a přípravky na nich založené: / Barvivo C.I. Acid Blue 9 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 9 50 % hmotnostních nebo / Barvící přípravek, aniontový, obsahující 75 % hmotnostních nebo více dinatrium-7-((4-chlor-6-(dodecylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3- ((4-((4-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)-2-naftalensulfonátu (CAS RN ) - 6, / Kyselý barvící přípravek, aniontový, obsahující: - lithium-amino-4-(4-terc-butylanilino)antrachinon-2-sulfonát (CAS RN ), - C.I. Acid Green 25 (CAS RN ) a - C.I. Acid Blue 80 (CAS RN ) - 6,5

4 / Barvivo C.I. Acid Blue 80 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue % hmotnostních nebo / Ostatní - 6, / Zásaditá barviva a přípravky na nich založené: / Barvivo C.I. Basic Red 1 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Red 1 50 % hmotnostních nebo / (2,2'-(3,3'-Dioxidobifenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino) -6-(3-(diethylamonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino) -3-sulfonato-1-naftolato))diměďnatý, acetát-laktát (CAS RN ) - 6, / Barvivo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Blue 7 50 % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN nebo CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 1 90 % hmotnostních nebo / Ostatní - 6, / Přímá barviva a přípravky na nich založené - 6, / Kypová barviva (včetně těch,která jsou v tomto stavu použitelná jako pigmenty)a přípravky na nich založené: / Barvivo C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) 20 % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Vat Blue 4 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Blue 4 50 % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Vat Red 1 (CAS RN ) - 6, / Ostatní - 6, / Reaktivní barviva a přípravky na nich založené - 6,5

5 / Pigmenty a přípravky na nich založené: / Barvivo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow % hmotnostních nebo / Barvivo červeň C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN ) - 6, / Barvivo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Green 7 40 % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:3 35 % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Pigment Red 202 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red % hmotnostních nebo

6 / Barvivo C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN ) - 6, / Barvivo C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 53:1 50 % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Pigment Red 53 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN nebo CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 5 80 % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Pigment Red 207 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN nebo CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Violet 3 90 % hmotnostních nebo / Ostatní - 6,5

7 / Ostatní, včetně směsí barviv dvou nebo více položek až : / {4-[3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno [2,1-f]chromen-3-yl]fenyl}morfolin - 6, / Cyclohexyl 8-methyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromene-5-karboxylát - 6, / ethyl-6,13-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-7-morfolino- 3,13- dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen - 6, / Barvivo C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Red 49:2 90 % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Brown % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Solvent Yellow 93-6, / Barvivo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue % hmotnostních nebo / ethyl-6, 7,13-trimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13- dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen - 6, / Barvivo C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN nebo CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow % hmotnostních nebo / (R) a (S) izomery z 6,7-dimethoxy-13-ethyl-13-[2-(2- methoxyethoxy)-ethoxy]- 3-(4-methoxyfenyl)-3-(4-fluorfenyl)- 3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen - 6, / ,11-Difluor-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13- dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen - 6, / (4-Fluorfenyl)-13,13-dimethyl-3-(4-piperidinofenyl)-3,13- dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen - 6, / ,7-Dimethoxy-11-kyano-3,3-di(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl- 3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen - 6,5

8 / Barvivo C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue % hmotnostních nebo / Barvivo C.I. Solvent Red HPR (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Red HPR 95 % hmotnostních nebo / Ostatní - 6, /80 - Syntetické organické výrobky užívané jako fluorescenční zjasňující prostředky: / Thiofen-2,5-diylbis(5-terc-butyl-1,3-benzoxazol) (CAS RN ) / Barvivo C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Fluorescent Brightener % hmotnostních nebo více / Barvivo C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Fluorescent Brightener % hmotnostních nebo více / Ostatní /80 - Ostatní - 6, /80 Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole: /80 - Hliníkové laky připravené z barviv pro použití k výrobě pigmentů pro farmaceutický průmysl - 6, /80 - Barvivo C.I. Carbon Black 7 Lake - 6, /80 - Ostatní - 6,5

9 /80 Ostatní barviva; přípravky specifikované poznámkou 3 k této kapitole, jiné než čísel 3203, 3204 nebo 3205; anorganické výrobky používané jako luminofory, chemicky definované i nedefinované /10 - Pigmenty a přípravky na bázi oxidu titaničitého: / Obsahující 80% hmotnostních nebo více oxidu titaničitého počítáno v sušině: / Oxid titaničitý potažený isopropoxytitaniumtriisostearátem, obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 2,5 % isopropoxytitantriisostearátu / Ostatní / Ostatní: / Přípravek obsahující: - 72 % (± 2 %) hmotnostních slídy a - 28 % (± 2 %) hmotnostních oxidu titaničitého - 6, / Ostatní - 6, /80 - Pigmenty a přípravky na bázi sloučenin chromu - 6,5 DURX

10 /10 - Ostatní barviva a ostatní přípravky: / Ultramarin a přípravky na jeho bázi - 6, / Litopon a ostatní pigmenty a přípravky na bázi sulfidu zinečnatého: / Litopon - 6, / Ostatní - 6, / Ostatní: / Magnetit - 4,9 (E0120) / Ostatní: / Bezvodá disperze, obsahující: - 57 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 63 % hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN ), - 37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN ) a - 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní triethoxykaprylylsilanu (CAS RN ) - 6,5 DURX;RX:KP;IR / Ostatní - 6,5 DURX;RX:KP;IR /80 - Anorganické výrobky používané jako luminofory - 5, /80 Připravené pigmenty, připravená kalidla a připravené barvy, sklotvorné smalty a glazury, engoby, tekuté listry a podobné přípravky používané v keramickém průmyslu, smaltovnách nebo sklárnách; skleněné frity a jiné sklo, ve formě prášku, granulí, šupinek nebo vloček /80 - Připravené pigmenty, připravená kalidla, připravené barvy a podobné přípravky 6, /80 - Sklotvorné smalty a glazury, engoby a podobné přípravky: / Engoby - 5, / Ostatní - 6,3

11 /80 - Tekuté listry a podobné přípravky: / Přípravek obsahující - nejvýše 85 % hmotnostních stříbra, - nejméně 2 % hmotnostní palladia, - titaničitan barnatý, - terpineol a - ethylcelulózu, použivané pro sítotisk při výrobě vícevrstvých keramických kondenzátorů - 5, / Ostatní - 5, /80 - Skleněné frity a ostatní sklo, ve formě prášku, granulí, šupinek nebo vloček: / Sklo ve formě vloček o délce 0,1 mm nebo více, avšak nepřesahující 3,5 mm a o tloušťce 2 mikrometry nebo více, avšak nepřesahující 5 mikrometrů; sklo ve formě prášku nebo granulí obsahující 99 % hmotnostních nebo více oxidu křemičitého / Ostatní: / Skleněné vločky, potažené stříbrem, o středním průměru 40 (± 10) µm - 3, / Skleněné frity používané při výrobě obrazovek - 3, / Skleněné vločky (CAS RN ): - tloušťky 0,3 µm nebo více, avšak nejvýše 10 µm a - potažené oxidem titaničitým (CAS RN ) nebo oxidem železnatým (CAS RN ) - 3, / Ostatní - 0

12 /80 Nátěrové barvy a laky (včetně ů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole /80 - Na bázi polyesterů: / Roztoky, jak je definováno v poznámce 4 k této kapitole - 6,5 N / Ostatní: / Antireflexní povrchová úprava obsahující esterový polymer modifikovaný chromoforovou skupinou, ve formě roztoku bud v 2-methoxypropan-1-olu, 2-methoxy-1-methylethyl-acetátu nebo methyl-2-hydroxyisobutyrátu, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních polymeru - 6,5 N / Ostatní - 6,5 N /80 - Na bázi akrylových nebo vinylových polymerů: / Roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole: / Kopolymer N-vinylkaprolaktam, N-vinyl-2-pyrrolidonu a dimethylaminoethyl methakrylátu, ve formě roztoku v etanolu obsahující 34% hmotnostních nebo více, ale ne více než 40% hmotnostních kopolymeru - 6,5 N / Roztok pro přípravu krycí vrstvy ponořováním obsahující 0,5% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15% hmotnostních kopolymeru akrylátu, methakrylátu a alkensulfonátu s fluorovanými bočními řetězci, v roztoku n-butanolu a/nebo 4-methyl-2-pentanolu a/nebo diisopentyletheru - 6,5 N / Poly(1H,1H-heptafluorbutyl-methakrylát) rozpuštěný ve směsi methyl(perfluorbutyl)etheru a methyl(perfluorisobutyl)etheru - 6,5 N / Ostatní - 6,5 N / Ostatní - 6,5 N6

13 /80 - Ostatní: / Roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole: / Polyurethan z 2,2 -(terc -butylimino)diethanolu a 4,4 methylendicyklohexyldiisokyanátu, ve formě N,N -dimethylacetamidového roztoku, obsahujícího 48% hmotnostních nebo více polymeru - 0 N / Kopolymer p-kresolu a divinylbenzenu, ve formě N,Ndimethylacetamidového roztoku, obsahujícího 48% hmotnostních nebo více polymeru - 0 N / Ostatní: / Kopolymer kyseliny maleinové a metyl vinyl eteru, monoesterifikovaný s etyl a/nebo isopropylovými a/nebo butylovými skupinami, ve formě roztoku v etanolu, etanolu a butanolu, izopropanol nebo izopropanol a butanol - 6,5 N / Chlorované polyolefiny, ve formě roztoku - 6,5 N / Kopolymer tetrafluorethylenu v roztoku butylacetátu s obsahem rozpouštědla 50 % (± 2 %) hmotnostních - 6,5 N / Polymer metylsiloxanu, ve formě roztoku ve směsi acetonu, butanolu, etanolu a isopropanolu, obsahující 5% hmotnostních nebo více, ale ne více než 11% polymer metylsiloxanu - 6,5 N / Polymer sestávající z polykondenzátu formaldehydu a naftalendiolu, chemicky modifikovaný reakcí s halogenidovým alkynem, rozpuštěný v propylenglykolmethyletheracetátu - 6,5 N / Roztok obsahující: - (65 ± 10) % hmotnostních γ-butyrolaktonu, - (30 ± 10) % hmotnostních polyamidových pryskyřic, - (3,5 ± 1,5) % hmotnostních derivátů esteru naftochinonu a - (1,5 ± 0,5) % hmotnostních arylkřemičité kyseliny - 6,5 N6

14 / Kopolymer hydroxystyrenu s jednou nebo více z následujících látek: - styrenem - alkoxystyrenem - alkylakryláty rozpuštěnými v ethyl-laktátu - 6,5 N / Kopolymer acenaftalenu v roztoku ethyllaktatu - 6,5 N / Směs obsahující: % hmotnostních polyamidové pryskyřice; % hmotnostních diazonaftochinonu; % hmotnostních?-butyrolaktonu - 6,5 N / Ostatní - 6,5 N / Ostatní: / Na bázi syntetických polymerů: / Kopolymer tetrafluorethylenu v roztoku butylacetátu s obsahem rozpouštědla 50 % (± 2 %) hmotnostních - 6,5 N / Ostatní - 6,5 N / Na bázi chemicky upravených přírodních polymerů: / Roztoky na základě chemicky modifikovaných přírodních polymérů, obsahující dva nebo více z následujících barviv: - methyl 8'-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1Hindole -2,3'-nafto[2,1-b][1,4]oxazine]-9'-karboxylát, - methyl 6-(isobutyryloxy)-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromen -5- karboxylát,- 13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-6,11-dimethyl-3,13- dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol, - ethoxykarbonylmethyl 8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzol[h] chromen -5-karboxylát - 13-ethyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo [h] indeno[2,1-f]chromen-13-ol - 6,5 N6

15 / Roztok na bázi chemicky modifikovaných přírodních polymerů, obsahující dvě nebo více následujících barviv: - 4-[4-(13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f] - 3-chromenyl)fenyl]morfolin, - 4-{4-[3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2, 1-f]-3-chromenyl]fenyl}morfolin, - cyklohexyl 8-methyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromen-5-karboxylát, - ethoxykarbonylmethyl 6-acetoxy-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromen-5- karboxylát, - 2-pentyl-7,7-difenylbenzo[h]chromeno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-on, - 13-butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13- dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen, - 3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[ 2,1-f]chromen, - 6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13- dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen - 6,5 N / Ostatní - 6,5 N /80 Nátěrové barvy a laky (včetně ů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí /80 - Na bázi akrylových nebo vinylových polymerů - 6,5 N /80 - Ostatní - 6,5 N6

16 /80 Ostatní nátěrové barvy a laky (včetně ů, jemných laků a temperových barev); připravené vodní pigmenty používané pro konečnou úpravu usně /80 - Olejové nátěrové barvy a laky (včetně ů a jemných laků) - 6,5 N /80 - Ostatní - 6,5 N /80 Připravené sikativy - 6, /80 Pigmenty (včetně kovových prášků, šupinek a vloček) rozptýlené v nevodném prostředí, v kapalné nebo pastovité formě, používané při výrobě nátěrových hmot (včetně ů); ražební fólie; barvy a jiná barviva v úpravě nebo v balení pro drobný prodej /80 - Ražební fólie - 6, /80 - Ostatní - 6,5 N /80 Barvy pro uměleckou malbu, školní barvy, plakátovací barvy, tónovací barvy, barvy pro zábavné účely a podobné barvy v tabletách, tubách, kelímcích, lahvičkách, miskách a v podobných formách nebo baleních /80 - Barvy v soupravách - 6,5

17 /80 - Ostatní - 6, /80 Sklenářské tmely, štěpařské tmely, pryskyřičné tmely, těsnící a jiné tmely; malířské tmely; nežáruvzdorné přípravky pro povrchovou úpravu povrchu fasád, vnitřních stěn, podlah, stropů a podobné přípravky /80 - Sklenářské tmely, štěpařské tmely, pryskyřičné tmely, těsnící a jiné tmely; malířské tmely: / Sklenářský tmel, štěpařský tmel, pryskyřičné tmely, těsnicí tmely a jiné tmely - 5 DURX / Malířské tmely /80 - Ostatní /80 Tiskařské barvy, inkousty a tuše všech druhů, též koncentrované nebo tuhé /10 - Tiskařské barvy: / Černé: / Tiskařská barva, kapalná, sestávající z disperze kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů v izoparafinu, obsahující ne více než 13 % hmotnostních kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů - 6, / Ostatní - 6, / Ostatní: / Tiskařská barva, kapalná, sestávající z disperze kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů v izoparafinu, obsahující ne více než 13 % hmotnostních kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů - 6,5

18 / Inkoust: - tvořený polyesterovým polymerem a disperzí stříbra (CAS RN ) a chloridu stříbrného (CAS RN ) v methyl(propyl)ketonu (CAS RN ), - s celkovým obsahem pevných látek 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 57 %, a - se specifickou hustotou 1,40 g/cm 3 nebo více, avšak nejvýše 1,60 g/cm 3, používaný pro elektrody do tiskařských zařízení - 6, / Ostatní - 6, /80 - Ostatní: / Inkoust, pro použití při výrobě zásobníků (cartridge) do inkoustových tiskáren - 6, / Tepelně citlivý atrament fixovaný na plastickém filmu - 6, / Barva v zásobníku na jedno použití, obsahující: 5% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10% hmotnostních amorfního oxidu křemičitého nebo 3,8% hmotnostních nebo více barviva C.I. Solvent Black 7 v organických rozpouštědlech pro použití při vyznačování integrovaných obvodů - 6, / Suchá tiskařská barva v prášku na bázi hybridní pryskyřice (připravená z polystyrenakrylové a polyesterové pryskyřice) smíchaná s: - voskem; - polymerem na bázi vinylu a - barvivem pro použití při výrobě náplní toneru pro kopírky, faxy, tiskárny a multifunkční zařízení - 6, / Ostatní - 6,5

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál BOHUSLAV SLÁNSKÝ TECHNIKA V MALÍŘSKÉ TVORBĚ Malířský a restaurátorský materiál OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 8 Materiály a podklady závěsných obrazů... 11 Pigmenty... 14 Pigmenty podle indexu lomu světla...

Více

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 IV Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

autorefinish 4 everyone POLYESTEROVÉ TMELY PLNIČE A TUŽIDLA TRANSPARENTNÍ LAKY ANTIKOROZNÍ PŘÍPRAVKY OSTATNÍ PŘÍPRAVKY SPREJE

autorefinish 4 everyone POLYESTEROVÉ TMELY PLNIČE A TUŽIDLA TRANSPARENTNÍ LAKY ANTIKOROZNÍ PŘÍPRAVKY OSTATNÍ PŘÍPRAVKY SPREJE autorefinish 4 everyone POLYESTEROVÉ TMELY PLNIČE A TUŽIDLA TRANSPARENTNÍ LAKY ANTIKOROZNÍ PŘÍPRAVKY OSTATNÍ PŘÍPRAVKY SPREJE INCHROMA s.r.o. 793 16 Zátor 185 Tel.: 554 625 700, Fax: 554 625 934 e-mail:

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy

Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy Kapitola 2.2 Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy 2.2.1 Třída 1 Výbušné látky a předměty 2.2.1.1 Kritéria 2.2.1.1.1 Pod název třídy 1 spadají: (a) výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2 Ú p l n é z n ě n í NAŘÍZENÍ K O M I S E ( E S ) č. 8 8 9 / 2 0 0 8 9 9 PŘÍLOHA I Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2 Poznámky: A: povoleno nařízením (EHS) č. 2092/91

Více

Technologie výroby aglomerovaných materiálů

Technologie výroby aglomerovaných materiálů Ing. Martin Böhm Technologie výroby aglomerovaných materiálů ČZU Praha, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra zpracování dřeva, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 Suchdol, bohm@fle.czu.cz, tel.: 224 383

Více

katalog výrobků katalog kolorimetrie smaltosistem 199 kolorimetrie 194 geocolor 196/I květen 2011

katalog výrobků katalog kolorimetrie smaltosistem 199 kolorimetrie 194 geocolor 196/I květen 2011 katalog kolorimetrie smaltosistem 199 kolorimetrie 194 geocolor 196/I květen 2011 vyrábíme barvy s respektem k člověku a životnímu prostředí katalog výrobků seznam katalog str.6 smaltosistem 199 - Kolorimetrický

Více

Teoretická diplomová práce. Historické a současné metody a materiály pro rentoaláž obrazů na plátně

Teoretická diplomová práce. Historické a současné metody a materiály pro rentoaláž obrazů na plátně Akademie výtvarných umění v Praze Ateliér restaurování malířských děl a polychromovaných plastik, škola Prof. Karla Strettiho Teoretická diplomová práce Historické a současné metody a materiály pro rentoaláž

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm;

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm; Příloha č. 1 Vyloučené oblasti podpory 1. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1 2. Uhelný průmysl CZ NACE B 05, C 19.1 (OKEČ C 10, D 23.1) 3. Ocelářský

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY

TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY Chem. Listy 91, 23-29 (1997) TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY VRATISLAV DUCHÁČEK Pryž (vulkanizovaný elastomer) je charakterizována chemickými, tzv. příčnými" vazbami mezi polymerními

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2012-4

KATALOG PRODUKTŮ 2012-4 KATALOG PRODUKTŮ 2012-4 www.retech.com Obsah Chemické produkty Stěrkový tmel CATALFEN PA stěrkový tmel CATALFEN Vetroresina 6 Základní nátěr plnič PLASTHEN C120 7 Transparentní lak LUX LAK 8 THESYS UHS

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.1.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 12/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více