Centrum a projekt CERIT-SC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum a projekt CERIT-SC"

Transkript

1 Centrum a projekt CERIT-SC Luděk Matyska, Aleš Křenek et al

2 Cíle Centra Centrum CERIT-SC je prioritním projektem Cestovní mapy velkých infrastruktur ČR Výzkum a vývoj v oblasti einfrastruktury Postavený na spolupráci informatiků a uživatelů Rozvoj a provoz experimentální špičkové výpočetní a úložné einfrastruktury Podpora experimentů s novými formami a konfiguracemi einfrastruktury. Technické vybavení Centra tvoří nezbytné zázemí kolaborativního výzkumu Nejde o prosté zpřístupnění hrubé kapacity uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

3 Tři aspekty činnosti Infrastruktura Interaktivní, experimentům příznivé prostředí Vysoká rozmanitost nastavení i způsobů využití Výzkum a vývoj Vlastní informatický, zaměřený na principy a technologie einfrastruktury a její optimalizaci Kolaborativní, zahrnující návrh a optimalizaci algoritmů, modelů, nástrojů a prostředí dle potřeb uživatelů/partnerů Výuka Nová generace informatiků, schopných využívat a dále rozvíjet komplexní einfrastrukturu Nová generace odborníků, schopných efektivně využívat komplexní einfrastrukturu pro své cíle uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

4 Historie vzniku 1994: Superpočítačové centrum Brno (SCB) při Masarykově univerzitě Národní projekt Fondu rozvoje VŠ, řada partnerů (UK, ZČU, VUT, UPOL, VŠB-TUO, ČVUT) Začátek pokusu o systematickou podporu výkonného počítání v ČR 1996: Návrh MetaCentra, distribuované národní výpočetní infrastruktury ZČU, UK, MU, zpočátku i UPOL a částečně VŠB-TUO 1998: Začátek spolupráce se sdružením CESNET MetaCentrum součást prvního i durhého výzkumného záměru sdružení SCB zdroj know-how a nejaktivnější člen 2009: Návrh osamostatnění SCB a jeho transformace Nové požadavky (data, zázemí pro experimenty, lepší využití potenciálu univezity) 2011: Centrum CERIT-SC jako následník SCB uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

5 Historie spolupráce National projects Investment (clusters and storage) CESNET MU MU CESNET year SGI Power Challenge L SGI Power Challenge XL SGI Origin 2000 SGI Origin ONYX Tape library (Brno) FR VŠ F0631/96 INFRA2 LB98272 DiDAS PADS MUv6 MetaCentrum SGI Cluster PIII (Brno, Prague) HP CLuster PIII (Pilsen, Brno) HP Server Itanium II (Brno) HP Cluster P4 Xeon (Brno) IBM Power4 Server (Brno) High-Speed National Research Network and its New Activities Intel P4 Xeon Cluster (Prague) NCBR Cluster (Brno) Tape library (Pilsen + Brno) Intel Xeon Cluster (Brno) SMP Opteron Server (MU + CESNET, Brno) Disk storage SGI IS4500 (Brno) Intel Xeon64bit Cluster (Praha) AMD SMP Opteron Server (Praha) Highly Parallel and Distributed Computing Systems (MSM ) Optical Network of National Research and Its New Applications MediGrid NGI egrid GridLab International projects CESNET MU CoreGRID EGEE DataGrid EGEE II EGEE III EUAsiaGrid InSPIRE EMI EPIKH CHAIN Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

6 Interní struktura Centra Oddělení výpočetních zdrojů Pořízení a správa clusterů Optimalizace od algoritmů, programů až po výpočetní infrastrukturu Oddělení práce s daty Pořízení a správa úložných kapacit Práce s daty, nové protokoly a metody přístupu k velkým objemům Horizontální aktivity Publicita Práce s uživateli a uživatelská podpora Výuka a vedení studentských prací (od bakalářských po doktorské) Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

7 Projekt CERIT-SC 3. osa OP VaVpI CZ 1.05/3.2.00/ až (30 měsíců) Celková dotace ,- Kč Investice ,90 Kč Technologie (výpočetní a úložné kapacity) a software Neinvestice Kč Energie, mzdové náklady, publicita,... Žádné režie Cíl: Podpora transformace SCB do Centra CERIT-SC Pořízení nezbytného technického vybavení Ustavení jádra týmu 7 přepočtených úvazků z plánovaných cca 15 Intenzivní zapojení studentů uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

8 Technologie Výpočetní kapacita clustery SMP (alespoň 80 jader a 512 GB RAM na uzel) >1500 jader, prvních 8 uzlů (640 jader) instalováno Dostatek paměti, prostředí pro základní paralelizaci HD (méně jader na uzel, vyšší výkon na jádro, větší počet uzlů) >2500 jader, 1/5 Q2/2012, zbytek Q1/2013 Vyšší celkový instalovaný výkon Vysoká rozmanitost konfigurací Vysokorychlostní síť Infiniband propojuje všechny uzly Umožňuje experimenty s vyšší mírou paralelizace i pro simulace distribuovaného prostředí Úložné kapacity Disková pole ke clusterům >600 TB, 250 TB aktuálně přejímáno 4 PB v hierarchickém úložišti, Q3/2012 uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

9 Přístup ke zdrojům Základní principy: Instalované technologie primárně slouží vývoji a experimentům, teprve ve druhé rovině pro klasické výpočty a ukládání dat Minimální administrativa (žádné žádosti o zdroje) Interaktivní přístup, (disruptivní) experimenty, různá prostředí Využití oddělené fyzické a logické vrstvy Virtualizace, cloud technologie = název centra Podpora špičkové vědy bez administrativy Priorita na základě dosažených výsledků, ne žádosti Společné projekty s Centrem Hrubá síla přístupná integrací do MetaCentra a mezinárodních infrastruktur (EGI) uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

10 Výzkumné aktivity Výzkumná témata v informatice, souvisi s einfrastrukturou Plánování Řízení virtualizovaného prostředí a cloudu Bezpečnost (včetně správy důvěry) Práce s daty Optimalizace výpočtů pro paralelní a distribuované prostředí Hybridní výpočetní prostředí (GPU) a jeho optimalizace Samostaný, ale především kooperativní výzkum v úzké vazbě na partnery uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

11 Principy spolupráce Identifikace možných partnerů Sledování způsobů využití einfrastruktur yuživateli, identifikace potenciálních problémů Rozpoznané problémy partnera, přímý kontakt Rozpoznání budoucích velkých uživatelů, zpětná vazba z mezinárodní spolupráce v oblasti einfrastruktury Návrh společného projektu, řešení problémů, ne pouze nabídka výkonu/kapacit Společný tým, tvořený odborníky a studenty obou stran Externě financovaný projekt (potvrzení kvality záměru) Integrace do výuky v informatice i předmětných oblastech uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

12 Národní postavení Národní einfrastruktura tvořena třemi součástmi: Sdružení CESNET: Sítě a koordinace gridů Centrum excelence IT4Innovations: Superpočítač Centrum CERIT-SC: Vývoj einfrastruktury, příprava uživatelů CERIT-SC má podepsána obě memoranda o spolupráci Přenos výsledků výzkumu do praxe einfrastruktury Partneři centra připravování efektivně využívat další zdroje včetně vlastních Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

13 Hardware v CERIT-SC aneb co se už pod stůl nevejde Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

14 Hardware v CERIT-SC stroje zewura1 8.cerit-sc.cz (HP Proliant DL980) srovnání s nadupaným desktopem (>70 tis. Kč) CPU jádra frekvence RAM disk SPEC zewura* 8 E GHz 512 GB 18 TB 1250 desktop i7-990x GHz 32 GB 6 TB 121 možnosti podstatně rozsáhlejších výpočtů velká paměť, velký agregovaný výkon využití plného výkonu v tomto rozsahu není zcela přímočaré Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

15 Hardware v CERIT-SC vysokorychlostní síť InfiniBand 40 Gbit/s, latence cca. 1 µs propojení všech stávajících uzlů velký výpočet přes všech 640 jader a 4 TB RAM Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

16 Hardware v CERIT-SC vysokorychlostní síť InfiniBand 40 Gbit/s, latence cca. 1 µs propojení všech stávajících uzlů velký výpočet přes všech 640 jader a 4 TB RAM datové úložiště kapacita 250 TB vysoké nároky na propustnost 2.5 GB/s po NFS komplikované technické řešení netriviální nároky na správu, liší se podle vzorů použití Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

17 Hardware v CERIT-SC GP-GPU server 4 GPU Nvidia Tesla 2090 (512 jader, >600 GFLOPS) GB SSD unikátní hardware, extrémní výkon adaptace aplikací velmi náročná uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

18 Konkrétní příklady spolupráce Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

19 Signály z lékařských přístrojů Ústav přístrojové techniky AV ČR a LF MU zpracování signálů z hloubkových elektrod v mozku studium šíření epileptického záchvatu uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

20 Signály z lékařských přístrojů vstupní signály 3 9 elektrod po 15 kontaktech (jen část v zajímavých oblastech) záznam signálu na frekvenci 128 Hz Fourierova transformace na plovoucím časovém okně interval 4 10 s, posun ms Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

21 Signály z lékařských přístrojů dekorelace naměřených signálů analýza hlavních komponent, odstranění všech až na jednu nejvýznamnější největší vlastní hodnota představuje průměrně 85 % výpočet rozkladu matice cca na singulární hodnoty výpočet výkonového frekvenčního spektra viditelný posun k vyššímu výkonu a nižší frekvenci maxima uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

22 Signály z lékařských přístrojů omezení současné metody nízká vzorkovací frekvence pragmaticky jednoduché vypočetní zpracování nová generace přístrojů větší počet signálů řádově vyšší vzorkovací frekvence pokročilejší metody zpracování dynamická volba parametrů (šířka okna pro FFT) korelace jednotlivých signálu charakteristiky šíření vlny... mohou vést k přesnějšímu pozorování a objevům nových fenoménů podstatně vyšší náročnost na výpočetní zpracování vyžadováno silné informatické zázemí uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

23 Rekonstrukce stromů z 3D scanu Centrum výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) monitoring a hodnocení aktuálního stavu a změn vegetačního krytu v měnících se klimatických podmínkách laserový scanner LIDAR (Light Detection And Ranging) získána 3D síť bodů v rozestupu cca. 5 cm včetně intenzity odrazu lze odvodit rozložení biomasy listů a kmene vstupní data pro modely ekosystémů uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

24 Rekonstrukce stromů z 3D scanu vyhodnocení kvalitního snímku poloautomatická metoda Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

25 Rekonstrukce stromů z 3D scanu méně kvalitní snímky (zakrytí jiným objektem, vítr při snímání,... ) hledáme vhodný model stromu necháme jej prorůrst dostupnými daty vhodná varianta Lindenmayerova systému Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

26 Rekonstrukce stromů z 3D scanu méně kvalitní snímky (zakrytí jiným objektem, vítr při snímání,... ) hledáme vhodný model stromu necháme jej prorůrst dostupnými daty vhodná varianta Lindenmayerova systému Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

27 Rekonstrukce stromů z 3D scanu hlavní cíle model nahradí chybějící části snímku plně automatická metoda dovolí zpracovat větší množství vstupů přesnější vstupy pro následující simulace ekosystému Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

28 Rekonstrukce stromů z 3D scanu hlavní cíle model nahradí chybějící části snímku plně automatická metoda dovolí zpracovat větší množství vstupů přesnější vstupy pro následující simulace ekosystému nápady k řešení potřebná metrika podobnosti konkrétního modelu prohledání rozsáhlého prostoru parametrů zpětná vazba, iterativní proces nechceme se brzdit limity na výpočetní náročnost Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

29 Segmentace obrázků na GPU Ústav fyzikální biologie JČU mikroskopické obrázky živých buněčných kultur snímány v několikaminutových intervalech, studium chování buněk problém segmentace určit, co je zajímavý objekt a co šum na pozadí experimenty s různými metodami založeny na Shannonově entropii množství informace, kterou přispívají jednotlivé body obrázku Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

30 Segmentace obrázků na GPU Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

31 Segmentace obrázků na GPU typický obrázek 12 Mpix, tj bodů lepší metody pro každý bod počítají vztah s dalšími naivní implementace běží několik hodin Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

32 Segmentace obrázků na GPU typický obrázek 12 Mpix, tj bodů lepší metody pro každý bod počítají vztah s dalšími naivní implementace běží několik hodin experimentální metoda implementována v Matlabu implementace slibných metod v C nebo CUDA (GPU) zrychlení běhu v řádu 10 až 1000 za cenu dnů až měsíců ruční práce a co s další slibnou metodou? Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

33 Segmentace obrázků na GPU automatická optimalizace kódu probíhající výzkum v CERIT-SC (PhD práce) kód je zapsán ve vysokoúrovňovém jazyce (à la Matlab) automatická optimalizace vhodné knihovní funkce seskládání do optimalizovaného kódu pro GPU Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

34 Segmentace obrázků na GPU automatická optimalizace kódu probíhající výzkum v CERIT-SC (PhD práce) kód je zapsán ve vysokoúrovňovém jazyce (à la Matlab) automatická optimalizace vhodné knihovní funkce seskládání do optimalizovaného kódu pro GPU například ABx (CD + C) počítat každou operaci (sčítání, násobení, norma) zvlášť je pomalé ale celý výpočet už se na GPU nemusí vejít hledáme přiměřený kompromis Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

35 Segmentace obrázků na GPU automatická optimalizace kódu probíhající výzkum v CERIT-SC (PhD práce) kód je zapsán ve vysokoúrovňovém jazyce (à la Matlab) automatická optimalizace vhodné knihovní funkce seskládání do optimalizovaného kódu pro GPU například ABx (CD + C) počítat každou operaci (sčítání, násobení, norma) zvlášť je pomalé ale celý výpočet už se na GPU nemusí vejít hledáme přiměřený kompromis cíl: srovnatelně rychlý kód s podstatně menším úsilím metoda původně vznikla pro jinou aplikační oblast (FEM) Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

36 Zkoumání tunelů v molekulách Loschmidtovy laboratoře a HCILab FI MU hledání a zkoumání vlastností tunelů v molekulách velká biologicky aktivní molekula známé aktivní místo je někde uvnitř vede k němu/od něj schůdná cesta pro konkrétní malou molekulu? Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

37 Zkoumání tunelů v molekulách první krok je geometrická aproximace tunelem projde kulová sonda chceme ověřit průchodnost tunelu pro malou molekulu grafické zobrazení nestačí hmatová (haptická) interakce speciální hardware molekulu lze uchopit a tunelem protlačit výpočetně náročná simulace uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

38 Zkoumání tunelů v molekulách fyzikálně věrný model uživatel musí získat iluzi interakce s reálnými objekty chování reálného světa je popsáno fyzikálními zákony Newtonovy pohybové rovnice F = m dv dt v = dx dt numericky stabilní integrace, probíha 1000 za sekundu statické molekuly zvládne výkonný desktop uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

39 Zkoumání tunelů v molekulách statické molekuly vůbec neodpovídají realitě tunel mění tvar, může se zavírat a otvírat dopředu lze nasimulovat, jak se velká molekula vrtí molekulová dynamika Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

40 Zkoumání tunelů v molekulách statické molekuly vůbec neodpovídají realitě tunel mění tvar, může se zavírat a otvírat dopředu lze nasimulovat, jak se velká molekula vrtí molekulová dynamika problém je výsledné proměnné elektrostatické pole počítáme na mřížce = bodů v 48 bitech HD video: = pixelů v bitech lze velmi dobře ztrátově komprimovat výpočetně náročná komprese i dekomprese Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

41 Zkoumání tunelů v molekulách statické molekuly vůbec neodpovídají realitě tunel mění tvar, může se zavírat a otvírat dopředu lze nasimulovat, jak se velká molekula vrtí molekulová dynamika problém je výsledné proměnné elektrostatické pole počítáme na mřížce = bodů v 48 bitech HD video: = pixelů v bitech lze velmi dobře ztrátově komprimovat výpočetně náročná komprese i dekomprese plánujeme i ohebnou malou molekulu výsledek vzájemné interakce molekul, nelze simulovat dopředu řádově vyšší výpočetní náročnost Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

42 Shrnutí Projekt zahájil novou etapu pracoviště s dlouhou historií transformace z poskytovatele zdrojů na partnera chytrého využití a dalšího rozvoje einfrastruktury Interaktivita, okamžitá dostupnost, různorodost, disruptivní experimenty,... Silná výzkumná složka a rozbíhající se spolupráce společné vysoké nároky na výpočetní výkon využití technických prostředků netriviálním a neobvyklým způsobem přínos pro obě strany kvalitativní posun v aplikačního oblasti zajímavá témata informatického výzkumu v CERIT-SC Centrum CERIT-SC je organickou a nezbytnou součástí národní einfrastruktury prostředník mezi dalšími složkami einfrastruktury a jejich uživateli uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

43 Použité materiály Rektor et al., Epilepsia 43 (3), Rektor et al., Epilepsy & Behavior, 20, Urban et al., Preprocessing of microscopy images via Shannon s entropy, Proc. ÖAGM/AAPR Workshop, Dolanský et al., Zpracování laserových dat smrkového porostu v prostředí ArcGIS. GIS ESRI v ČR, URL stránky centra Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

44 Projekt CERIT Scientific Cloud, reg. č. CZ. 1.05/3.2.00/ , je podporován v rámci 3. prioritní osy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Centrum CERIT-SC Luděk Matyska Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Poslání Centrum CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud 1 je národním centrem poskytujícím flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související

Více

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET MetaCentrum Martin Kuba CESNET Vývoj MetaCentra MetaCentrum bylo založeno v roce 1996 jako superpočítačové meta-centrum spojením tří superpočítačových center Superpočítačové Centrum Brno, Masarykova univerzita

Více

MetaCentrum. Aktuální stav anové služby

MetaCentrum. Aktuální stav anové služby MetaCentrum. Aktuální stav anové služby Jan Kmuníček CESNET meta.cesnet.cz Obsah Infrastruktura Služby výpočetní servis úložné kapacity síťová spojení prostředí pro spolupráci Aplikace Projekty Další vývoj

Více

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Miroslav Ruda Cesnet a Masarykova Univerzita Praha, 2008 Miroslav Ruda (MetaCentrum) Výpočetní zdroje v MetaCentru Praha, 2008 1 / 9 Hardware I. jádro tvoří

Více

MetaCentrum. Miroslav Ruda. listopad 2013 CESNET

MetaCentrum. Miroslav Ruda. listopad 2013 CESNET MetaCentrum Miroslav Ruda CESNET listopad 2013 Národní gridová infrastruktura součást e-infrastruktury spravované CESNETem clustery a výkonné servery, úložné kapacity 12 center - Plzeň, Praha, Brno, Ostrava,

Více

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit METACentrum Český národní gridovýprojekt METACentrum zastřešení českých gridových aktivit Jan Kmuníček, Miroslav Ruda Masarykova univerzita & CESNET meta.cesnet.cz Motivace Gridu METACentrum technické

Více

CESNET, GRIDy a přenosy dat

CESNET, GRIDy a přenosy dat CESNET, GRIDy a přenosy dat Lukáš Hejtmánek, Luděk Matyska CESNET, z. s. p. o Praha Ústav výpočetní techniky MU Brno Seminář STK, Praha 26. 2. 2008 CESNET Czech Educational and Scientific Network Primárně

Více

Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice. Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail.

Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice. Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail. Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail.com Úvod: Smart Grids a Smart Metering Změny v energetice Změna

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Směrem k dlouhodobě udržitelnému gridu. Luděk Matyska

Směrem k dlouhodobě udržitelnému gridu. Luděk Matyska Směrem k dlouhodobě udržitelnému gridu Luděk Matyska EGEE Infrastructure Baltic Grid Země zapojené do EGEE DEISA NAREGI See-Grid EUChinaGrid TERAGRID EUMedGrid OSG EUIndiaGrid EELA Luděk Matyska > 200

Více

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš Datová úložiště v MetaCentru a okolí David Antoš Přehled úložiště v MetaCentru proč (většinou) nemám počítat nad daty ze /storage? proč je v Brně plné pole? jak mám přesouvat větší data? úložiště v okolí

Více

Novinky ze sv ta grid

Novinky ze sv ta grid Novinky ze sv ta grid Zden k ustr et al. CESNET 8. listopadu 2010 ƒást I Novinky v MetaCentru Zden k ustr et al. (CESNET) Novinky ze sv ta grid 8. listopadu 2010 2 / 17 MetaCentrum t ikrát Národní Gridová

Více

Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku 2015

Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku 2015 Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku 2015 1. Úvod Sdružení CESNET, z. s. p. o. (dále jen Sdružení) bylo založeno v roce 1996 všemi veřejnými vysokými školami a Akademií věd České republiky. Sdružení

Více

MetaCentrum. Miroslav Ruda 2. 12. 2014 CESNET

MetaCentrum. Miroslav Ruda 2. 12. 2014 CESNET MetaCentrum Miroslav Ruda CESNET 2. 12. 2014 Agenda Národní gridová infrastruktura přehled služeb MetaCentra aktuální stav výpočetní grid cloudové prostředí MapReduce výpočty Národní gridová infrastruktura

Více

CESNET - Datová úložiště

CESNET - Datová úložiště Seminář 2011 CESNET - Datová úložiště Jiří Horký (jiri.horky@cesnet.cz) Lehce dostupné a redundantní datové úložiště distribuovaného charakteru pro akademickou a vědecko-výzkumnou komunitu Tři geograficky

Více

MetaCentrum - Virtualizace a její použití

MetaCentrum - Virtualizace a její použití MetaCentrum - Virtualizace a její použití Miroslav Ruda,... Cesnet Brno, 2009 M. Ruda (Cesnet) Virtualizace Brno, 2009 1 / 18 Obsah Motivace co je virtualizace kde ji lze využít Stávající využití na výpočetních

Více

Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita. Inovace systému pro správu prodejních automatů

Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita. Inovace systému pro správu prodejních automatů Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita Inovace systému pro správu prodejních automatů Firma příjemce voucheru Petrov, v. o. s. (http://www.petrov.cz/ ( http://www.petrov.cz/) Sídlo Obor Velikost Profil

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh Martin Kuba CESNET 12.11.2009 Seminář gridového počítání, Brno 1 Plánovací systém zdroje procesory (počet, typ) stroje s určitými vlastnostmi (síť,os, město,...) paměť

Více

MetaCentrum Aplikace a jejich další podpora

MetaCentrum Aplikace a jejich další podpora MetaCentrum Aplikace a jejich další podpora Jan Kmuníček CESNET & ÚVT MU meta.cesnet.cz Obsah Obecná charakteristika Dostupné programy Licence Aplikační podpora Nové služby 2 Charakteristika Aplikace v

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015 Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojové projekty Ostravské univerzity 2015 Předkládá: Jiří Močkoř rektor 1 1.

Více

EGI-InSPIRE. Gridové výpočty pro velké projekty i jednotlivé uživatele (aktivity ve VS FZÚ) Jiří Chudoba. Fyzikální ústav AV ČR a CESNET. www.egi.

EGI-InSPIRE. Gridové výpočty pro velké projekty i jednotlivé uživatele (aktivity ve VS FZÚ) Jiří Chudoba. Fyzikální ústav AV ČR a CESNET. www.egi. EGI-InSPIRE Gridové výpočty pro velké projekty i jednotlivé uživatele (aktivity ve VS FZÚ) Jiří Chudoba Fyzikální ústav AV ČR a CESNET EGI v CZ Itálie Sever Polsko CERN Německo Asie UK Francie ES, PT Rusko

Více

Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007. Jednalo se o Monte Carlo simulace případů srážek p+p a Pb+Pb. Fungování

Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007. Jednalo se o Monte Carlo simulace případů srážek p+p a Pb+Pb. Fungování Produkční úlohy ALICE na farmě Goliáš Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007 1 Produkce ALICE V rámci Physics Data Challenge 2006 (PDC 06), masívního testu výpočetního modelu projektu ALICE v distribuovaném

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Virtualizace MetaCentra

Virtualizace MetaCentra Virtualizace MetaCentra David Antoš antos@ics.muni.cz SCB ÚVT MU a CESNET, z. s. p. o. Přehled současný stav virtualizace výpočty na cizím clusteru virtualizace počítačů připravujeme virtuální clustery

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Výpočetní clustery v METACentru

Výpočetní clustery v METACentru Výpočetní clustery v METACentru Miloš Mulač 9.prosince 2004 O čem to bude objasnění pojmů (Cluster, METACentrum, CESNET) co nabízí METACentrum (SW, HW, kdo může získat účet,...) co potkáte na clusterech

Více

Interaktivní výukový program pro demonstraci principů tvorby tomografických obrazů

Interaktivní výukový program pro demonstraci principů tvorby tomografických obrazů Interaktivní výukový program pro demonstraci principů tvorby tomografických obrazů Projekt: FRVŠ 583/2013 Tématický okruh / specifikace: B3 / d Řešitel: Ing. Jaroslav Ptáček1,2 Spoluřešitelé: Mgr. Pavel

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Výpočetní klastr pro molekulové modelování

Výpočetní klastr pro molekulové modelování ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

E-infrastruktura CESNET - partner výzkumné infrastruktury pro biologická data ELIXIR CZ

E-infrastruktura CESNET - partner výzkumné infrastruktury pro biologická data ELIXIR CZ E-infrastruktura CESNET - partner výzkumné infrastruktury pro biologická data ELIXIR CZ Life Science - od molekul k systému Slovník komponent Gramatika (interakce) Souvislosti a sítě (diagramy ) Atlas

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

různých profesních oblastech

různých profesních oblastech Modelování tepelných jevů v různých profesních oblastech Zuzana Záhorová zuzanaz@humusoft.cz Karel Bittner bittner@humusoft.cz www.humusoft.cz www.comsol comsol.com tel.: 284 011 730 fax: 284 011 740 Program

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec Zbyněk Stein Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec O projektu Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky Identifikační údaje: Program bezpečnostního

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

SSD akcelerátor v PCIe slotu. Až 25 SSD/SAS/NL-SAS disků na jeden server

SSD akcelerátor v PCIe slotu. Až 25 SSD/SAS/NL-SAS disků na jeden server AC Privátní Cloud Popis funkcí 1. Základní stavební jednotka - x86 server Základní stavební jednotkou systému jsou 2U x86 servery, které slouží zároveň pro ukládání dat (storage cluster) i jako HW vrstva

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

E-INFRASTRUKTURA CESNET A JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ Milan Šárek, Jiří Navrátil

E-INFRASTRUKTURA CESNET A JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ Milan Šárek, Jiří Navrátil E-INFRASTRUKTURA CESNET A JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ E-INFRASTRUKTURA CESNET A JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ Milan Šárek, Jiří Navrátil Anotace Nově budovaná e-infrastruktura CESNET představuje základní informační a

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Milan Šárek, Leoš Rejmont, Jiří Navrátil, Vladimír Třeštík

Milan Šárek, Leoš Rejmont, Jiří Navrátil, Vladimír Třeštík Rozvoj multimediálních aplikací Milan Šárek, Leoš Rejmont, Jiří Navrátil, Vladimír Třeštík Abstrakt Sdružení CESNET ve spolupráci s klinickými pracovišti se v rámci Výzkumné záměru MŠMT snaží najít a odzkoušet

Více

Prostředky spolupráce v reálném čase

Prostředky spolupráce v reálném čase Prostředky spolupráce v reálném čase Jan Růžička Služby e-infrastruktury CESNET Unikátnost našich služeb Společně budovaná infrastruktura Přidaná hodnota centrálních prvků Obsah tvoří koncové prvky Propojení

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Strategie sdružení CESNET v oblasti bezpečnosti

Strategie sdružení CESNET v oblasti bezpečnosti Strategie sdružení CESNET v oblasti bezpečnosti CESNET, z. s. p. o. Služby e-infrastruktury CESNET CESNET, http://www.cesnet.cz/ Provozuje síť národního výzkumu a vzdělávání CESNET2 Založen v roce 1996

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 S m l o u v a č. 36/2004 R prováděcí k rozvojovému programu

Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 S m l o u v a č. 36/2004 R prováděcí k rozvojovému programu Číslo rozhodnutí Název rozvojového projektu Organizace Vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2004 Využití Linuxových terminálů ve školní síti i ve výuce. Arcibiskupské gymnázium 1 Výše poskytnuté dotace

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

HPC Users' Access Workshop: nový superpočítač Salomon

HPC Users' Access Workshop: nový superpočítač Salomon HPC Users' Access Workshop: nový superpočítač Salomon Salomon: co je nového pro uživatele Anselmu Roman Slíva, SCS, IT4Innovations Ostrava 18.9 2015 Agenda Úvod Porovnání systémů Anselm a Salomon Datová

Více

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud Jan Tkáč 27.5. 2014 AutoCont Privátní cloud Co je to AC Privátní cloud? AC Privátní cloud = vlastní produkt AutoContu AC Privátní cloud = Privátní datacentrum, které se nespravuje AC Privátní cloud = UNIKÁTNÍ

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Komunikační infrastruktura. síť CESNET2

Komunikační infrastruktura. síť CESNET2 Komunikační infrastruktura síť CESNET2 Václav Novák, Petr Adamec a Josef Verich oddělení síťové infrastruktury CESNET, z. s. p. o. Služby e-infrastruktury CESNET 18.10.2013 CESNET2 základní optická topologie

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING

GEOTECHNICKÝ MONITORING Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení SEIZMICKÁ MĚŘENÍ Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail:

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

<Insert Picture Here> Software, Hardware, Complete

<Insert Picture Here> Software, Hardware, Complete 1 Software, Hardware, Complete Josef Krejčí BI&DW Solutions manager, Oracle Czech BI Forum 16.11.2010 Oracle EXADATA Database Machine extrémní infrastruktura pro data a databáze Řešení

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013 GIS v montérkách Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone 21/11/2013 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě : 8,9 miliard obrat za rok 2012 Působnost ve 35 zemích

Více

Služby (nejen) ÚVT MU (nejen) v oblasti výpočtů a práce s daty

Služby (nejen) ÚVT MU (nejen) v oblasti výpočtů a práce s daty Služby (nejen) ÚVT MU (nejen) v oblasti výpočtů a práce s daty Tomáš Rebok CERIT-SC, Institute of Computer Science MU MetaCentrum, CESNET z.s.p.o. (rebok@ics.muni.cz) Obsah Služby ÚVT? Výpočetní služby

Více

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše.

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. Antivirová bouře Doprovodné technologie, mezi které patří i zabezpečovací subsystémy, hlavně EPP (Endpoint Protection Platforms), se snaží

Více

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík 7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008 Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík Masarykova univerzita Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Více

Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty

Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty Prezentace pro Kraj Vysočina 1. 2. 2006 Jiří Palkovský Petržílkova 23, Praha 5 tel. +420 251 610 285 fax:

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_02 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Inovace výuky

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr CESNET a akademická sféra 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr Obsah Úvod Představení sdružení CESNET a ICS Představení sítě CESNET2 Test 100GE DWDM karty Nasazení 100GE DWDM Uplatnění 100GE technologie

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing

Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing Name : Jaroslav Novotný, IT Architekt Date: 20.10. 2011 Požadavky na datová centra Rostou exponencielně Gartner Survey (June 2010) http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1460213

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

Superpočítač včera, dnes a zítra; v Ostravě a mimo ni

Superpočítač včera, dnes a zítra; v Ostravě a mimo ni Superpočítač včera, dnes a zítra; v Ostravě a mimo ni Co je superpočítač? Velmi výkonný počítač, který má řádově vyšší výpočetní výkon než běžný počítač. Umožňuje výpočty, které by klasickému počítači

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Servery Incad, stav k 22.3.2013

Servery Incad, stav k 22.3.2013 Servery Incad, stav k 22.3.2013 Název fretka1 fretka2 fretka3 fretka4 fretka21 (virtual) fretka22 (virtual) fretka23 (virtual) Určení BETA/STANDBY BETA/STANDBY PROD PROD TEST TEST DEV IP 195.113.180.207

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Jak ti vědci počítají

Jak ti vědci počítají 35. konference EurOpen.CZ 25 Jak ti vědci počítají Zdeněk Šustr E-mail: zdenek.sustr@cesnet.cz Klíčová slova: grid, grid computing, supercomputing, cloud computing, parallel computing Abstrakt Moderním

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem Výchozí stav Virtualizace je na Vysoké škole polytechnické Jihlava intenzivně využívána při výuce předmětu Počítačové sítě I. (dále jen PS1), Počítačové sítě II. (dále jen PS2) a Operační systémy. Předměty

Více

uzly. Výpočetní uzel (Working node) výkonná jednotka clusteru.

uzly. Výpočetní uzel (Working node) výkonná jednotka clusteru. Výpočetní cluster vytvořený pomocí Debian Squeeze Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Přednáška pro ORS2011 Co je to výpočetní cluster Definice Výpočetní cluster Skupina

Více

Závěrečná zpráva projektu Experimentální výpočetní grid pro numerickou lineární algebru

Závěrečná zpráva projektu Experimentální výpočetní grid pro numerickou lineární algebru Závěrečná zpráva projektu Experimentální výpočetní grid pro numerickou lineární algebru Ing. Ivan Šimeček Ph.D., Zdeněk Buk xsimecek@fit.cvut.cz, bukz1fel.cvut.cz Červen, 2012 1 Zadání Paralelní zpracování

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více