Centrum a projekt CERIT-SC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum a projekt CERIT-SC"

Transkript

1 Centrum a projekt CERIT-SC Luděk Matyska, Aleš Křenek et al

2 Cíle Centra Centrum CERIT-SC je prioritním projektem Cestovní mapy velkých infrastruktur ČR Výzkum a vývoj v oblasti einfrastruktury Postavený na spolupráci informatiků a uživatelů Rozvoj a provoz experimentální špičkové výpočetní a úložné einfrastruktury Podpora experimentů s novými formami a konfiguracemi einfrastruktury. Technické vybavení Centra tvoří nezbytné zázemí kolaborativního výzkumu Nejde o prosté zpřístupnění hrubé kapacity uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

3 Tři aspekty činnosti Infrastruktura Interaktivní, experimentům příznivé prostředí Vysoká rozmanitost nastavení i způsobů využití Výzkum a vývoj Vlastní informatický, zaměřený na principy a technologie einfrastruktury a její optimalizaci Kolaborativní, zahrnující návrh a optimalizaci algoritmů, modelů, nástrojů a prostředí dle potřeb uživatelů/partnerů Výuka Nová generace informatiků, schopných využívat a dále rozvíjet komplexní einfrastrukturu Nová generace odborníků, schopných efektivně využívat komplexní einfrastrukturu pro své cíle uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

4 Historie vzniku 1994: Superpočítačové centrum Brno (SCB) při Masarykově univerzitě Národní projekt Fondu rozvoje VŠ, řada partnerů (UK, ZČU, VUT, UPOL, VŠB-TUO, ČVUT) Začátek pokusu o systematickou podporu výkonného počítání v ČR 1996: Návrh MetaCentra, distribuované národní výpočetní infrastruktury ZČU, UK, MU, zpočátku i UPOL a částečně VŠB-TUO 1998: Začátek spolupráce se sdružením CESNET MetaCentrum součást prvního i durhého výzkumného záměru sdružení SCB zdroj know-how a nejaktivnější člen 2009: Návrh osamostatnění SCB a jeho transformace Nové požadavky (data, zázemí pro experimenty, lepší využití potenciálu univezity) 2011: Centrum CERIT-SC jako následník SCB uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

5 Historie spolupráce National projects Investment (clusters and storage) CESNET MU MU CESNET year SGI Power Challenge L SGI Power Challenge XL SGI Origin 2000 SGI Origin ONYX Tape library (Brno) FR VŠ F0631/96 INFRA2 LB98272 DiDAS PADS MUv6 MetaCentrum SGI Cluster PIII (Brno, Prague) HP CLuster PIII (Pilsen, Brno) HP Server Itanium II (Brno) HP Cluster P4 Xeon (Brno) IBM Power4 Server (Brno) High-Speed National Research Network and its New Activities Intel P4 Xeon Cluster (Prague) NCBR Cluster (Brno) Tape library (Pilsen + Brno) Intel Xeon Cluster (Brno) SMP Opteron Server (MU + CESNET, Brno) Disk storage SGI IS4500 (Brno) Intel Xeon64bit Cluster (Praha) AMD SMP Opteron Server (Praha) Highly Parallel and Distributed Computing Systems (MSM ) Optical Network of National Research and Its New Applications MediGrid NGI egrid GridLab International projects CESNET MU CoreGRID EGEE DataGrid EGEE II EGEE III EUAsiaGrid InSPIRE EMI EPIKH CHAIN Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

6 Interní struktura Centra Oddělení výpočetních zdrojů Pořízení a správa clusterů Optimalizace od algoritmů, programů až po výpočetní infrastrukturu Oddělení práce s daty Pořízení a správa úložných kapacit Práce s daty, nové protokoly a metody přístupu k velkým objemům Horizontální aktivity Publicita Práce s uživateli a uživatelská podpora Výuka a vedení studentských prací (od bakalářských po doktorské) Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

7 Projekt CERIT-SC 3. osa OP VaVpI CZ 1.05/3.2.00/ až (30 měsíců) Celková dotace ,- Kč Investice ,90 Kč Technologie (výpočetní a úložné kapacity) a software Neinvestice Kč Energie, mzdové náklady, publicita,... Žádné režie Cíl: Podpora transformace SCB do Centra CERIT-SC Pořízení nezbytného technického vybavení Ustavení jádra týmu 7 přepočtených úvazků z plánovaných cca 15 Intenzivní zapojení studentů uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

8 Technologie Výpočetní kapacita clustery SMP (alespoň 80 jader a 512 GB RAM na uzel) >1500 jader, prvních 8 uzlů (640 jader) instalováno Dostatek paměti, prostředí pro základní paralelizaci HD (méně jader na uzel, vyšší výkon na jádro, větší počet uzlů) >2500 jader, 1/5 Q2/2012, zbytek Q1/2013 Vyšší celkový instalovaný výkon Vysoká rozmanitost konfigurací Vysokorychlostní síť Infiniband propojuje všechny uzly Umožňuje experimenty s vyšší mírou paralelizace i pro simulace distribuovaného prostředí Úložné kapacity Disková pole ke clusterům >600 TB, 250 TB aktuálně přejímáno 4 PB v hierarchickém úložišti, Q3/2012 uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

9 Přístup ke zdrojům Základní principy: Instalované technologie primárně slouží vývoji a experimentům, teprve ve druhé rovině pro klasické výpočty a ukládání dat Minimální administrativa (žádné žádosti o zdroje) Interaktivní přístup, (disruptivní) experimenty, různá prostředí Využití oddělené fyzické a logické vrstvy Virtualizace, cloud technologie = název centra Podpora špičkové vědy bez administrativy Priorita na základě dosažených výsledků, ne žádosti Společné projekty s Centrem Hrubá síla přístupná integrací do MetaCentra a mezinárodních infrastruktur (EGI) uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

10 Výzkumné aktivity Výzkumná témata v informatice, souvisi s einfrastrukturou Plánování Řízení virtualizovaného prostředí a cloudu Bezpečnost (včetně správy důvěry) Práce s daty Optimalizace výpočtů pro paralelní a distribuované prostředí Hybridní výpočetní prostředí (GPU) a jeho optimalizace Samostaný, ale především kooperativní výzkum v úzké vazbě na partnery uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

11 Principy spolupráce Identifikace možných partnerů Sledování způsobů využití einfrastruktur yuživateli, identifikace potenciálních problémů Rozpoznané problémy partnera, přímý kontakt Rozpoznání budoucích velkých uživatelů, zpětná vazba z mezinárodní spolupráce v oblasti einfrastruktury Návrh společného projektu, řešení problémů, ne pouze nabídka výkonu/kapacit Společný tým, tvořený odborníky a studenty obou stran Externě financovaný projekt (potvrzení kvality záměru) Integrace do výuky v informatice i předmětných oblastech uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

12 Národní postavení Národní einfrastruktura tvořena třemi součástmi: Sdružení CESNET: Sítě a koordinace gridů Centrum excelence IT4Innovations: Superpočítač Centrum CERIT-SC: Vývoj einfrastruktury, příprava uživatelů CERIT-SC má podepsána obě memoranda o spolupráci Přenos výsledků výzkumu do praxe einfrastruktury Partneři centra připravování efektivně využívat další zdroje včetně vlastních Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

13 Hardware v CERIT-SC aneb co se už pod stůl nevejde Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

14 Hardware v CERIT-SC stroje zewura1 8.cerit-sc.cz (HP Proliant DL980) srovnání s nadupaným desktopem (>70 tis. Kč) CPU jádra frekvence RAM disk SPEC zewura* 8 E GHz 512 GB 18 TB 1250 desktop i7-990x GHz 32 GB 6 TB 121 možnosti podstatně rozsáhlejších výpočtů velká paměť, velký agregovaný výkon využití plného výkonu v tomto rozsahu není zcela přímočaré Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

15 Hardware v CERIT-SC vysokorychlostní síť InfiniBand 40 Gbit/s, latence cca. 1 µs propojení všech stávajících uzlů velký výpočet přes všech 640 jader a 4 TB RAM Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

16 Hardware v CERIT-SC vysokorychlostní síť InfiniBand 40 Gbit/s, latence cca. 1 µs propojení všech stávajících uzlů velký výpočet přes všech 640 jader a 4 TB RAM datové úložiště kapacita 250 TB vysoké nároky na propustnost 2.5 GB/s po NFS komplikované technické řešení netriviální nároky na správu, liší se podle vzorů použití Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

17 Hardware v CERIT-SC GP-GPU server 4 GPU Nvidia Tesla 2090 (512 jader, >600 GFLOPS) GB SSD unikátní hardware, extrémní výkon adaptace aplikací velmi náročná uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

18 Konkrétní příklady spolupráce Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

19 Signály z lékařských přístrojů Ústav přístrojové techniky AV ČR a LF MU zpracování signálů z hloubkových elektrod v mozku studium šíření epileptického záchvatu uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

20 Signály z lékařských přístrojů vstupní signály 3 9 elektrod po 15 kontaktech (jen část v zajímavých oblastech) záznam signálu na frekvenci 128 Hz Fourierova transformace na plovoucím časovém okně interval 4 10 s, posun ms Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

21 Signály z lékařských přístrojů dekorelace naměřených signálů analýza hlavních komponent, odstranění všech až na jednu nejvýznamnější největší vlastní hodnota představuje průměrně 85 % výpočet rozkladu matice cca na singulární hodnoty výpočet výkonového frekvenčního spektra viditelný posun k vyššímu výkonu a nižší frekvenci maxima uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

22 Signály z lékařských přístrojů omezení současné metody nízká vzorkovací frekvence pragmaticky jednoduché vypočetní zpracování nová generace přístrojů větší počet signálů řádově vyšší vzorkovací frekvence pokročilejší metody zpracování dynamická volba parametrů (šířka okna pro FFT) korelace jednotlivých signálu charakteristiky šíření vlny... mohou vést k přesnějšímu pozorování a objevům nových fenoménů podstatně vyšší náročnost na výpočetní zpracování vyžadováno silné informatické zázemí uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

23 Rekonstrukce stromů z 3D scanu Centrum výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) monitoring a hodnocení aktuálního stavu a změn vegetačního krytu v měnících se klimatických podmínkách laserový scanner LIDAR (Light Detection And Ranging) získána 3D síť bodů v rozestupu cca. 5 cm včetně intenzity odrazu lze odvodit rozložení biomasy listů a kmene vstupní data pro modely ekosystémů uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

24 Rekonstrukce stromů z 3D scanu vyhodnocení kvalitního snímku poloautomatická metoda Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

25 Rekonstrukce stromů z 3D scanu méně kvalitní snímky (zakrytí jiným objektem, vítr při snímání,... ) hledáme vhodný model stromu necháme jej prorůrst dostupnými daty vhodná varianta Lindenmayerova systému Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

26 Rekonstrukce stromů z 3D scanu méně kvalitní snímky (zakrytí jiným objektem, vítr při snímání,... ) hledáme vhodný model stromu necháme jej prorůrst dostupnými daty vhodná varianta Lindenmayerova systému Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

27 Rekonstrukce stromů z 3D scanu hlavní cíle model nahradí chybějící části snímku plně automatická metoda dovolí zpracovat větší množství vstupů přesnější vstupy pro následující simulace ekosystému Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

28 Rekonstrukce stromů z 3D scanu hlavní cíle model nahradí chybějící části snímku plně automatická metoda dovolí zpracovat větší množství vstupů přesnější vstupy pro následující simulace ekosystému nápady k řešení potřebná metrika podobnosti konkrétního modelu prohledání rozsáhlého prostoru parametrů zpětná vazba, iterativní proces nechceme se brzdit limity na výpočetní náročnost Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

29 Segmentace obrázků na GPU Ústav fyzikální biologie JČU mikroskopické obrázky živých buněčných kultur snímány v několikaminutových intervalech, studium chování buněk problém segmentace určit, co je zajímavý objekt a co šum na pozadí experimenty s různými metodami založeny na Shannonově entropii množství informace, kterou přispívají jednotlivé body obrázku Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

30 Segmentace obrázků na GPU Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

31 Segmentace obrázků na GPU typický obrázek 12 Mpix, tj bodů lepší metody pro každý bod počítají vztah s dalšími naivní implementace běží několik hodin Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

32 Segmentace obrázků na GPU typický obrázek 12 Mpix, tj bodů lepší metody pro každý bod počítají vztah s dalšími naivní implementace běží několik hodin experimentální metoda implementována v Matlabu implementace slibných metod v C nebo CUDA (GPU) zrychlení běhu v řádu 10 až 1000 za cenu dnů až měsíců ruční práce a co s další slibnou metodou? Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

33 Segmentace obrázků na GPU automatická optimalizace kódu probíhající výzkum v CERIT-SC (PhD práce) kód je zapsán ve vysokoúrovňovém jazyce (à la Matlab) automatická optimalizace vhodné knihovní funkce seskládání do optimalizovaného kódu pro GPU Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

34 Segmentace obrázků na GPU automatická optimalizace kódu probíhající výzkum v CERIT-SC (PhD práce) kód je zapsán ve vysokoúrovňovém jazyce (à la Matlab) automatická optimalizace vhodné knihovní funkce seskládání do optimalizovaného kódu pro GPU například ABx (CD + C) počítat každou operaci (sčítání, násobení, norma) zvlášť je pomalé ale celý výpočet už se na GPU nemusí vejít hledáme přiměřený kompromis Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

35 Segmentace obrázků na GPU automatická optimalizace kódu probíhající výzkum v CERIT-SC (PhD práce) kód je zapsán ve vysokoúrovňovém jazyce (à la Matlab) automatická optimalizace vhodné knihovní funkce seskládání do optimalizovaného kódu pro GPU například ABx (CD + C) počítat každou operaci (sčítání, násobení, norma) zvlášť je pomalé ale celý výpočet už se na GPU nemusí vejít hledáme přiměřený kompromis cíl: srovnatelně rychlý kód s podstatně menším úsilím metoda původně vznikla pro jinou aplikační oblast (FEM) Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

36 Zkoumání tunelů v molekulách Loschmidtovy laboratoře a HCILab FI MU hledání a zkoumání vlastností tunelů v molekulách velká biologicky aktivní molekula známé aktivní místo je někde uvnitř vede k němu/od něj schůdná cesta pro konkrétní malou molekulu? Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

37 Zkoumání tunelů v molekulách první krok je geometrická aproximace tunelem projde kulová sonda chceme ověřit průchodnost tunelu pro malou molekulu grafické zobrazení nestačí hmatová (haptická) interakce speciální hardware molekulu lze uchopit a tunelem protlačit výpočetně náročná simulace uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

38 Zkoumání tunelů v molekulách fyzikálně věrný model uživatel musí získat iluzi interakce s reálnými objekty chování reálného světa je popsáno fyzikálními zákony Newtonovy pohybové rovnice F = m dv dt v = dx dt numericky stabilní integrace, probíha 1000 za sekundu statické molekuly zvládne výkonný desktop uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

39 Zkoumání tunelů v molekulách statické molekuly vůbec neodpovídají realitě tunel mění tvar, může se zavírat a otvírat dopředu lze nasimulovat, jak se velká molekula vrtí molekulová dynamika Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

40 Zkoumání tunelů v molekulách statické molekuly vůbec neodpovídají realitě tunel mění tvar, může se zavírat a otvírat dopředu lze nasimulovat, jak se velká molekula vrtí molekulová dynamika problém je výsledné proměnné elektrostatické pole počítáme na mřížce = bodů v 48 bitech HD video: = pixelů v bitech lze velmi dobře ztrátově komprimovat výpočetně náročná komprese i dekomprese Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

41 Zkoumání tunelů v molekulách statické molekuly vůbec neodpovídají realitě tunel mění tvar, může se zavírat a otvírat dopředu lze nasimulovat, jak se velká molekula vrtí molekulová dynamika problém je výsledné proměnné elektrostatické pole počítáme na mřížce = bodů v 48 bitech HD video: = pixelů v bitech lze velmi dobře ztrátově komprimovat výpočetně náročná komprese i dekomprese plánujeme i ohebnou malou molekulu výsledek vzájemné interakce molekul, nelze simulovat dopředu řádově vyšší výpočetní náročnost Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

42 Shrnutí Projekt zahájil novou etapu pracoviště s dlouhou historií transformace z poskytovatele zdrojů na partnera chytrého využití a dalšího rozvoje einfrastruktury Interaktivita, okamžitá dostupnost, různorodost, disruptivní experimenty,... Silná výzkumná složka a rozbíhající se spolupráce společné vysoké nároky na výpočetní výkon využití technických prostředků netriviálním a neobvyklým způsobem přínos pro obě strany kvalitativní posun v aplikačního oblasti zajímavá témata informatického výzkumu v CERIT-SC Centrum CERIT-SC je organickou a nezbytnou součástí národní einfrastruktury prostředník mezi dalšími složkami einfrastruktury a jejich uživateli uděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

43 Použité materiály Rektor et al., Epilepsia 43 (3), Rektor et al., Epilepsy & Behavior, 20, Urban et al., Preprocessing of microscopy images via Shannon s entropy, Proc. ÖAGM/AAPR Workshop, Dolanský et al., Zpracování laserových dat smrkového porostu v prostředí ArcGIS. GIS ESRI v ČR, URL stránky centra Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

44 Projekt CERIT Scientific Cloud, reg. č. CZ. 1.05/3.2.00/ , je podporován v rámci 3. prioritní osy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Luděk Matyska, Aleš Křenek et al (CERIT-SC, MU)Centrum a projekt CERIT-SC / 36

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Centrum CERIT-SC Luděk Matyska Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Poslání Centrum CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud 1 je národním centrem poskytujícím flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související

Více

CERIT-SC. Luděk Matyska, David Antoš, Aleš Křenek 7. 11. 2011

CERIT-SC. Luděk Matyska, David Antoš, Aleš Křenek 7. 11. 2011 CERIT-SC Luděk Matyska, David Antoš, Aleš Křenek 7. 11. 2011 Centrum CERIT-SC Historie a vznik centra CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud) Centrum CERIT jako celek Cíle CERIT-SC Možnosti využití centra hardwarové

Více

Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře

Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře Tomáš Rebok MetaCentrum, CESNET z.s.p.o. CERIT-SC, Masarykova Univerzita (rebok@ics.muni.cz) Ostrava, 5. 4. 2012 PRACE a IT4Innovations Workshop Cestovní mapa národních

Více

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET MetaCentrum Martin Kuba CESNET Vývoj MetaCentra MetaCentrum bylo založeno v roce 1996 jako superpočítačové meta-centrum spojením tří superpočítačových center Superpočítačové Centrum Brno, Masarykova univerzita

Více

Gridy v České republice. Luděk Matyska Masarykova univerzita v Brně CESNET, z.s.p.o.

Gridy v České republice. Luděk Matyska Masarykova univerzita v Brně CESNET, z.s.p.o. Gridy v České republice Luděk Matyska Masarykova univerzita v Brně CESNET, z.s.p.o. Ludek.Matyska@muni.cz Co jsou Gridy Gridy jsou rozsáhlé distribuované systémy, tvořené výpočetními, datovými a informačními

Více

MetaCentrum. Aktuální stav anové služby

MetaCentrum. Aktuální stav anové služby MetaCentrum. Aktuální stav anové služby Jan Kmuníček CESNET meta.cesnet.cz Obsah Infrastruktura Služby výpočetní servis úložné kapacity síťová spojení prostředí pro spolupráci Aplikace Projekty Další vývoj

Více

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Miroslav Ruda Cesnet a Masarykova Univerzita Praha, 2008 Miroslav Ruda (MetaCentrum) Výpočetní zdroje v MetaCentru Praha, 2008 1 / 9 Hardware I. jádro tvoří

Více

SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM. Luděk Matyska

SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM. Luděk Matyska SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM Luděk Matyska Personální obsazení vedoucí zaměstnanci studenti Luděk Matyska ÚVT MU FI MU Laboratoř pokročilých síťových technologií Miroslav Ruda Aleš Křenek Zdeněk Salvet Ladislav

Více

Czech National e-infrastructure. Projekt MetaCentrum. Jan Kmuníček CESNET. meta.cesnet.cz

Czech National e-infrastructure. Projekt MetaCentrum. Jan Kmuníček CESNET. meta.cesnet.cz Projekt MetaCentrum Jan Kmuníček CESNET meta.cesnet.cz Obsah Struktura MetaCentra Služby MetaCentra výpočetní servis úložné kapacity síťová spojení prostředí pro spolupráci Statistiky využití Související

Více

Národní gridová infrastruktura MetaCentrum & související služby pro akademickou obec

Národní gridová infrastruktura MetaCentrum & související služby pro akademickou obec Národní gridová infrastruktura MetaCentrum & související služby pro akademickou obec Tomáš Rebok MetaCentrum, CESNET z.s.p.o. CERIT-SC, Masarykova univerzita (rebok@ics.muni.cz) MetaCentrum @ CESNET aktivita

Více

Centrum CERIT-SC Tomáš Rebok

Centrum CERIT-SC Tomáš Rebok Centrum CERIT-SC Tomáš Rebok CERIT-SC, Masarykova Univerzita MetaCentrum, CESNET z.s.p.o. (rebok@ics.muni.cz) MetaCentrum NGI @ CESNET koordinátor národní gridové infrastruktury integruje velká/střední

Více

MetaCentrum. Miroslav Ruda. listopad 2013 CESNET

MetaCentrum. Miroslav Ruda. listopad 2013 CESNET MetaCentrum Miroslav Ruda CESNET listopad 2013 Národní gridová infrastruktura součást e-infrastruktury spravované CESNETem clustery a výkonné servery, úložné kapacity 12 center - Plzeň, Praha, Brno, Ostrava,

Více

Czech National e-infrastructure. Projekt MetaCentrum. Jan Kmuníček CESNET. meta.cesnet.cz

Czech National e-infrastructure. Projekt MetaCentrum. Jan Kmuníček CESNET. meta.cesnet.cz Projekt MetaCentrum Jan Kmuníček CESNET meta.cesnet.cz Obsah Struktura MetaCentra Služby MetaCentra výpočetní servis úložné kapacity síťová spojení prostředí pro spolupráci Statistiky využití Související

Více

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit METACentrum Český národní gridovýprojekt METACentrum zastřešení českých gridových aktivit Jan Kmuníček, Miroslav Ruda Masarykova univerzita & CESNET meta.cesnet.cz Motivace Gridu METACentrum technické

Více

METACentrum Český národní gridovýprojekt. Projekt METACentrum. Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET. meta.cesnet.cz

METACentrum Český národní gridovýprojekt. Projekt METACentrum. Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET. meta.cesnet.cz METACentrum Český národní gridovýprojekt Projekt METACentrum Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET meta.cesnet.cz Motivace Gridu METACentrum organizace technické zázemí aplikační vybavení poskytované služby podpora

Více

Paralelní výpočty ve finančnictví

Paralelní výpočty ve finančnictví Paralelní výpočty ve finančnictví Jan Houška HUMUSOFT s.r.o. houska@humusoft.cz Výpočetně náročné úlohy distribuované úlohy mnoho relativně nezávislých úloh snížení zatížení klientské pracovní stanice

Více

Služby ÚVT pro VaV & IT pro CEITEC. David Antoš

Služby ÚVT pro VaV & IT pro CEITEC. David Antoš Služby ÚVT pro VaV & IT pro CEITEC David Antoš Služby ÚVT pro vědce a výzkumníky Trocha historie záznamy přednášek http://www.video.muni.cz/ úložiště dat historikové z FF, dermatopatologický atlas doc.

Více

CERIT-SC & CzechGlobe

CERIT-SC & CzechGlobe CERIT-SC & CzechGlobe aneb Aplikace pozemního LiDARového skenování pro modely stromů Tomáš Rebok Centrum CERIT-SC Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity (rebok@ics.muni.cz) Centrum CERIT-SC výzkumné

Více

Aktuální stav. Martin Kuba CESNET a ÚVT MU

Aktuální stav. Martin Kuba CESNET a ÚVT MU Aktuální stav Martin Kuba CESNET a ÚVT MU sdružuje výpočetní prostředky Superpočítačové Centrum Brno, MU, Brno Univerzita Karlova, Praha Západočeská Univerzita, Plzeň NCBR + Loschmitovy laboratoře, PřF

Více

Národní e-infrastruktura v ČR

Národní e-infrastruktura v ČR Národní e-infrastruktura v ČR Luděk Matyska a kolektiv CERIT-SC a CESNET Praha 7. listopadu 2012 e-infrastruktura Zjednodušeně řečeno: Komplexní IT zázemí. Virtuální prostředí tvořené technickými (výpočetní

Více

CESNET, GRIDy a přenosy dat

CESNET, GRIDy a přenosy dat CESNET, GRIDy a přenosy dat Lukáš Hejtmánek, Luděk Matyska CESNET, z. s. p. o Praha Ústav výpočetní techniky MU Brno Seminář STK, Praha 26. 2. 2008 CESNET Czech Educational and Scientific Network Primárně

Více

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET MetaCentrum Martin Kuba CESNET Vývoj MetaCentra MetaCentrum bylo založeno v roce 1996 jako superpočítačové meta-centrum spojením tří center Superpočítačové Centrum Brno, Masarykova univerzita v Brně Superpočítačové

Více

Datová centra z pohledu univerzity. David Antoš Ústav výpočetní techniky Masarykova univerzita antos@ics.muni.cz

Datová centra z pohledu univerzity. David Antoš Ústav výpočetní techniky Masarykova univerzita antos@ics.muni.cz Datová centra z pohledu univerzity David Antoš Ústav výpočetní techniky Masarykova univerzita antos@ics.muni.cz Úvod A data center or datacenter (or datacentre), also called a server farm, is a facility

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o.

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. Národní e-infrastruktura CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. 2 1. M E Z I N Á R O D N Í S Y M P O Z I U M I N O V A C E 2 0 1 4 P R A H A 2. P R O S I N C E CESNET» Zájmové sdružení

Více

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. CEITEC a jeho IT požadavky RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. Co je CEITEC? CEITEC je projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence v Brně Zaměření projektu: základní i aplikovaný

Více

Služby e-infrastruktury CESNET

Služby e-infrastruktury CESNET Služby e-infrastruktury CESNET CESNET Day Universita Karlova, 26. 5. 2016 Radovan Igliar, Tomáš Košňar CESNET z. s. p. o. Sdružení CESNET 1996 Založení veřejnými VŠ a AV ČR; od ČVUT převzalo provoz sítě

Více

Představení e-infrastruktury CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. jan.gruntorad@cesnet.cz

Představení e-infrastruktury CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. jan.gruntorad@cesnet.cz Představení e-infrastruktury CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. jan.gruntorad@cesnet.cz Obsah 1. Cestovní mapa (Roadmap) České republiky velkých infrastruktur pro VaVaI 2. Projekty

Více

MetaCentrum. datové služby. Miroslav Ruda, Zdeněk Šustr

MetaCentrum. datové služby. Miroslav Ruda, Zdeněk Šustr MetaCentrum datové služby Miroslav Ruda, Zdeněk Šustr Agenda Národní gridová infrastruktura přehled služeb MetaCentra aktuální stav výpočetní grid cloudové prostředí MapReduce výpočty Národní gridová infrastruktura

Více

Architektury počítačů

Architektury počítačů Architektury počítačů skupina Identifyingvýzkumná the Interesting Points in Geometrical Figures of Certain Class Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 612 66 Brno

Více

Aktuality a plány virtuální organizace

Aktuality a plány virtuální organizace Aktuality a plány virtuální organizace MetaVO Tomáš Rebok MetaCentrum, CESNET z.s.p.o. (rebok@ics.muni.cz) přístupná zaměstnancům a studentům VŠ/univerzit, AV ČR, výzkumným ústavům, atp. MetaCentrum VO

Více

Povídání na téma SUPERPOČÍTAČE DNES A ZÍTRA

Povídání na téma SUPERPOČÍTAČE DNES A ZÍTRA Povídání na téma SUPERPOČÍTAČE DNES A ZÍTRA (aneb krátký náhled na SC) 29. 10. 2015 Filip Staněk Osnova Co jsou to Superpočítače? Výkon SC Architektura Software Algoritmy IT4Innovations Odkazy na další

Více

aktivita CESNETu společně MU, UK a ZČU sdružuje výpočetní prostředky

aktivita CESNETu společně MU, UK a ZČU sdružuje výpočetní prostředky Martin Kuba aktivita CESNETu společně MU, UK a ZČU sdružuje výpočetní prostředky SCB MU Brno NCBR + Loschmitovy laboratoře, PřF MU Brno Biofyzikální ústav AV ČR, Brno KIV+KMA/ITI+KKY, FAV ZČU Plzeň Univerzita

Více

Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita. Inovace systému pro správu prodejních automatů

Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita. Inovace systému pro správu prodejních automatů Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita Inovace systému pro správu prodejních automatů Firma příjemce voucheru Petrov, v. o. s. (http://www.petrov.cz/ ( http://www.petrov.cz/) Sídlo Obor Velikost Profil

Více

Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice. Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail.

Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice. Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail. Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail.com Úvod: Smart Grids a Smart Metering Změny v energetice Změna

Více

Služby Národní Gridové Infrastruktury MetaCentrum & Centra CERIT-SC

Služby Národní Gridové Infrastruktury MetaCentrum & Centra CERIT-SC Služby Národní Gridové Infrastruktury MetaCentrum & Centra CERIT-SC Tomáš Rebok MetaCentrum, CESNET z.s.p.o. CERIT-SC, Masarykova univerzita v Brně (rebok@ics.muni.cz) Národní Gridová Infrastruktura (NGI)

Více

Směrem k dlouhodobě udržitelnému gridu. Luděk Matyska

Směrem k dlouhodobě udržitelnému gridu. Luděk Matyska Směrem k dlouhodobě udržitelnému gridu Luděk Matyska EGEE Infrastructure Baltic Grid Země zapojené do EGEE DEISA NAREGI See-Grid EUChinaGrid TERAGRID EUMedGrid OSG EUIndiaGrid EELA Luděk Matyska > 200

Více

Grid jako superpočítač

Grid jako superpočítač Grid jako superpočítač Jiří Chudoba Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Potřeba výkonných počítačů Vědecké aplikace Podnikové aplikace Internetové aplikace Microsoft datová centra Google datová centra 600

Více

EGI a česká NGI aktuální informace o stavu a plánech. Luděk Matyska CESNET, z.s.p.o. Masarykova universita

EGI a česká NGI aktuální informace o stavu a plánech. Luděk Matyska CESNET, z.s.p.o. Masarykova universita EGI a česká NGI aktuální informace o stavu a plánech Luděk Matyska CESNET, z.s.p.o. Masarykova universita European Grid Infrastructure Propojení národních infrastruktur do jednoho společně použitelného

Více

Novinky ze sv ta grid

Novinky ze sv ta grid Novinky ze sv ta grid Zden k ustr et al. CESNET 8. listopadu 2010 ƒást I Novinky v MetaCentru Zden k ustr et al. (CESNET) Novinky ze sv ta grid 8. listopadu 2010 2 / 17 MetaCentrum t ikrát Národní Gridová

Více

Celoevropský Grid EGEE a Další Projekty EU

Celoevropský Grid EGEE a Další Projekty EU Úvodní seminář EGEE, 26. října 2004 www.eu-egee.org Celoevropský Grid EGEE a Další Projekty EU Luděk Matyska EGEE je projekt financován Evropskou Unií (smlouva IST-2003-508833) Přehled Prezentace Grid

Více

IB109 Návrh a implementace paralelních systémů. Organizace kurzu a úvod. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

IB109 Návrh a implementace paralelních systémů. Organizace kurzu a úvod. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. IB109 Návrh a implementace paralelních systémů Organizace kurzu a úvod RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. Sekce B109 Návrh a implementace paralelních systémů: Organizace kurzu a úvod str. 2/25 Organizace kurzu Organizace

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Přehled paralelních architektur. Dělení paralelních architektur Flynnova taxonomie Komunikační modely paralelních architektur

Přehled paralelních architektur. Dělení paralelních architektur Flynnova taxonomie Komunikační modely paralelních architektur Přehled paralelních architektur Přehled paralelních architektur Dělení paralelních architektur Flynnova taxonomie Komunikační modely paralelních architektur Přehled I. paralelní počítače se konstruují

Více

Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku 2015

Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku 2015 Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku 2015 1. Úvod Sdružení CESNET, z. s. p. o. (dále jen Sdružení) bylo založeno v roce 1996 všemi veřejnými vysokými školami a Akademií věd České republiky. Sdružení

Více

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš Datová úložiště v MetaCentru a okolí David Antoš Přehled úložiště v MetaCentru proč (většinou) nemám počítat nad daty ze /storage? proč je v Brně plné pole? jak mám přesouvat větší data? úložiště v okolí

Více

Středoškolská technika SCI-Lab

Středoškolská technika SCI-Lab Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SCI-Lab Kamil Mudruňka Gymnázium Dašická 1083 Dašická 1083, Pardubice O projektu SCI-Lab je program napsaný v jazyce

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

MetaCentrum. Miroslav Ruda 2. 12. 2014 CESNET

MetaCentrum. Miroslav Ruda 2. 12. 2014 CESNET MetaCentrum Miroslav Ruda CESNET 2. 12. 2014 Agenda Národní gridová infrastruktura přehled služeb MetaCentra aktuální stav výpočetní grid cloudové prostředí MapReduce výpočty Národní gridová infrastruktura

Více

Novinky z vývoje v MetaCentru

Novinky z vývoje v MetaCentru Novinky z vývoje v MetaCentru Miroslav Ruda miroslav.ruda@cesnet.cz CESNET Brno, 2011 Novinky z vývoje MetaCentra otázky a odpovědi, čím více otázek, tím lépe přechod na plánovací systém Torque úpravy

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Datová úložiště v MetaCentru a okolí II. David Antoš Oddělení datových úložišť

Datová úložiště v MetaCentru a okolí II. David Antoš Oddělení datových úložišť Datová úložiště v MetaCentru a okolí II David Antoš Oddělení datových úložišť Přehled úložiště v MetaCentru proč (většinou) nemám počítat nad daty ze /storage? proč je v Brně plné pole? jak mám přesouvat

Více

SCB Superpočítačové centrum Brno

SCB Superpočítačové centrum Brno METACentrum Český národní gridovýprojekt SCB Superpočítačové centrum Brno Jan Kmuníček Ústav výpočetní techniky MU & CESNET scb.ics.muni.cz Náplň činnosti Struktura a služby Personální obsazení Bonus Projekty

Více

IT4Innovations centrum excelence. Vít Vondrák & Filip Staněk VŠB-Technická univerzita v Ostravě

IT4Innovations centrum excelence. Vít Vondrák & Filip Staněk VŠB-Technická univerzita v Ostravě IT4Innovations centrum excelence Vít Vondrák & Filip Staněk VŠB-Technická univerzita v Ostravě Základníinformace o projektu Projekt se připravuje od roku 2008 Projekt byl předložen MŠMT v listopadu 2009

Více

MetaCentrum a e-infrastruktura CESNET

MetaCentrum a e-infrastruktura CESNET MetaCentrum a e-infrastruktura CESNET Jiří Sitera, sitera@civ.zcu.cz MetaCentrum a e-infrastruktura, Jiří Sitera, 7.11.2011 1 Obsah Jaké čekají uživatele MetaCentra změny Proč změny? Z jakých aktivit tyto

Více

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh v MetaCentru

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh v MetaCentru Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh v MetaCentru Martin Kuba CESNET 31.5.2010 1 O superpočítání MetaCentrum jsou spojená výpočetní a superpočítačová centra MU, UK, ZČU, PřF JU, FEKT VUT místo superpočítačů

Více

MetaCentrum Aplikace a jejich další podpora

MetaCentrum Aplikace a jejich další podpora MetaCentrum Aplikace a jejich další podpora Jan Kmuníček CESNET & ÚVT MU meta.cesnet.cz Obsah Obecná charakteristika Dostupné programy Licence Aplikační podpora Nové služby 2 Charakteristika Aplikace v

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Návrhy elektromagnetických zení

Návrhy elektromagnetických zení Návrhy elektromagnetických součástek stek a zařízen zení Zuzana Záhorová zuzanaz@humusoft.cz Karel Bittner bittner@humusoft.cz www.humusoft.cz www.comsol comsol.com tel.: 284 011 730 fax: 284 011 740 Program

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Výzkumné aktivity Centra CERIT-SC,

Výzkumné aktivity Centra CERIT-SC, Výzkumné aktivity Centra CERIT-SC, spolupráce s partnery Tomáš Rebok Centrum CERIT-SC Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity (rebok@ics.muni.cz) CERIT-SC výzkumné aktivity Centra Hlavní výzkumné

Více

SUPERPOČÍTAČE DANIEL LANGR ČVUT FIT / VZLÚ

SUPERPOČÍTAČE DANIEL LANGR ČVUT FIT / VZLÚ SUPERPOČÍTAČE DANIEL LANGR ČVUT FIT / VZLÚ TITAN / HOPPER / NOTEBOOK TITAN HOPPER NOTEBOOK Počet CPU jader 299 008 153 216 2 Operační paměť [GB] 598 016 217 000 8 Počet GPU (CUDA) jader 50 233 344 0 8

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Povídání na téma. SUPERPOČÍTAČE DNES A ZÍTRA (aneb krátký náhled na SC) 3. 12. 2009 Filip Staněk

Povídání na téma. SUPERPOČÍTAČE DNES A ZÍTRA (aneb krátký náhled na SC) 3. 12. 2009 Filip Staněk Povídání na téma SUPERPOČÍTAČE DNES A ZÍTRA (aneb krátký náhled na SC) 3. 12. 2009 Filip Staněk Co je to vlastně SC? Výpočetní systém, který určuje hranici maximálního možného výpočetního výkonu......v

Více

CESNET - Datová úložiště

CESNET - Datová úložiště Seminář 2011 CESNET - Datová úložiště Jiří Horký (jiri.horky@cesnet.cz) Lehce dostupné a redundantní datové úložiště distribuovaného charakteru pro akademickou a vědecko-výzkumnou komunitu Tři geograficky

Více

Služby e-infrastruktury CESNET

Služby e-infrastruktury CESNET Služby e-infrastruktury CESNET Slavnostní setkání k 20. výročí založení sdružení CESNET Praha, 10. 3. 2016 Tomáš Košňar CESNET z. s. p. o. Symbolická architektura e-infrastruktury CESNET Základní komponenty

Více

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh Martin Kuba CESNET 12.11.2009 Seminář gridového počítání, Brno 1 Plánovací systém zdroje procesory (počet, typ) stroje s určitými vlastnostmi (síť,os, město,...) paměť

Více

Gridové služby a IPv6. Jiří Chudoba, Marek Eliáš, Lukáš Fiala, Tomáš Kouba

Gridové služby a IPv6. Jiří Chudoba, Marek Eliáš, Lukáš Fiala, Tomáš Kouba Gridové služby a IPv6 Jiří Chudoba, Marek Eliáš, Lukáš Fiala, Tomáš Kouba Obsah EGI Grid Základní gridové pojmy Motivace pro IPv6 Status některých služeb na IPv6 Výhled 2 EGI Grid European Grid Initiative,

Více

Enabling Grids for E-sciencE. Projekt EGEE / VOCE. Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET. INFSO-RI

Enabling Grids for E-sciencE. Projekt EGEE / VOCE. Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET.  INFSO-RI Projekt EGEE / VOCE Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET www.eu-egee.org Obsah Definice a vlastnosti Gridů Virtuální organizace Evropské gridové prostředí Bezpečnostní prvky Gridů Vize budoucnosti Projekt EGEE

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Virtualizace MetaCentra

Virtualizace MetaCentra Virtualizace MetaCentra David Antoš antos@ics.muni.cz SCB ÚVT MU a CESNET, z. s. p. o. Přehled současný stav virtualizace výpočty na cizím clusteru virtualizace počítačů připravujeme virtuální clustery

Více

Matematika v programovacích

Matematika v programovacích Matematika v programovacích jazycích Pavla Kabelíková am.vsb.cz/kabelikova pavla.kabelikova@vsb.cz Úvodní diskuze Otázky: Jaké programovací jazyky znáte? S jakými programovacími jazyky jste již pracovali?

Více

High-definition video ve výuce

High-definition video ve výuce High-definition video ve výuce Luděk Matyska, Eva Hladká, Petr Holub CESNET, z. s. p. o. Masarykova univerzita EMTECH 2007 Praha, 2007 03 06 1/32 Přehled přednášky Vzdálené přednášky HD Technologie Přenosy

Více

Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Základní hardware Mgr. Renáta Rellová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renáta Rellová. Dostupné z Metodického

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. VIZE Být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi a znalostmi v oblasti technologií automatické identifikace RFID, standardů GS1 EPCglobal a Internetu věcí.

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Jan Žižka IBA Institut biostatistiky a analýz PřF & LF, Masarykova universita Kamenice 126/3, 625 00 Brno Email: zizka@iba.muni.cz Bioinformatika:

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

MetaCentrum - Virtualizace a její použití

MetaCentrum - Virtualizace a její použití MetaCentrum - Virtualizace a její použití Miroslav Ruda,... Cesnet Brno, 2009 M. Ruda (Cesnet) Virtualizace Brno, 2009 1 / 18 Obsah Motivace co je virtualizace kde ji lze využít Stávající využití na výpočetních

Více

Národní e-infrastruktura a její služby

Národní e-infrastruktura a její služby Národní e-infrastruktura a její služby pro podporu výzkumu a spolupráce Tomáš Rebok, Martin Kuba MetaCentrum, CESNET z.s.p.o. CERIT-SC, Masarykova Univerzita (rebok@ics.muni.cz, makub@ics.muni.cz) Osnova

Více

E-LEARNING V OBORU ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA NA 1.LF UK

E-LEARNING V OBORU ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA NA 1.LF UK E-LEARNING V OBORU ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA NA 1.LF UK MUDr.Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ing. Petr Honzík Univerzita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta, Ústav biofyziky a informatiky Bakalářský obor Zdravotnická

Více

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory Procesor Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace. Procesor v počítači plní funkci centrální jednotky (CPU - Central Processing

Více

Adaptivní model kardiovaskulárního systému

Adaptivní model kardiovaskulárního systému Adaptivní model kardiovaskulárního systému NIDays 2013 7.11.2013, Praha Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Matouš Pokorný Obsah prezentace Obsah prezentace Celkem 14 stran, odhadovaný čas prezentace

Více

Interaktivní výukový program pro demonstraci principů tvorby tomografických obrazů

Interaktivní výukový program pro demonstraci principů tvorby tomografických obrazů Interaktivní výukový program pro demonstraci principů tvorby tomografických obrazů Projekt: FRVŠ 583/2013 Tématický okruh / specifikace: B3 / d Řešitel: Ing. Jaroslav Ptáček1,2 Spoluřešitelé: Mgr. Pavel

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Nimbus Data All Flash Systems

Nimbus Data All Flash Systems Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Nimbus Data All Flash Systems David Gottvald GAPP System All-Flash Systems Budoucnost je v technologii All-Flash Array. Performance poskytuje konzistentní a

Více

Závěrečná zpráva projektu Experimentální výpočetní grid pro numerickou lineární algebru

Závěrečná zpráva projektu Experimentální výpočetní grid pro numerickou lineární algebru Závěrečná zpráva projektu Experimentální výpočetní grid pro numerickou lineární algebru Ing. Ivan Šimeček Ph.D., Zdeněk Buk xsimecek@fit.cvut.cz, bukz1fel.cvut.cz Červen, 2012 1 Zadání Paralelní zpracování

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Markéta Mazálková Katedra komunikačních a informačních systémů Fakulta vojenských technologií,

Více

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Úvodní přednáška z Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Cíl předmětu Obeznámit studenty se základy a specifiky práce se sekundární pamětí. Představit některé specifické

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

GPGPU Aplikace GPGPU. Obecné výpočty na grafických procesorech. Jan Vacata

GPGPU Aplikace GPGPU. Obecné výpočty na grafických procesorech. Jan Vacata Obecné výpočty na grafických procesorech Motivace Úvod Motivace Technologie 3 GHz Intel Core 2 Extreme QX9650 Výkon: 96 GFLOPS Propustnost paměti: 21 GB/s Orientační cena: 1300 USD NVIDIA GeForce 9800

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky www.it4innovations.eu 1 Obsah 1. Projekty VaVpI

Více

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr CESNET a akademická sféra 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr Obsah Úvod Představení sdružení CESNET a ICS Představení sítě CESNET2 Test 100GE DWDM karty Nasazení 100GE DWDM Uplatnění 100GE technologie

Více

EGI-InSPIRE. Gridové výpočty pro velké projekty i jednotlivé uživatele (aktivity ve VS FZÚ) Jiří Chudoba. Fyzikální ústav AV ČR a CESNET. www.egi.

EGI-InSPIRE. Gridové výpočty pro velké projekty i jednotlivé uživatele (aktivity ve VS FZÚ) Jiří Chudoba. Fyzikální ústav AV ČR a CESNET. www.egi. EGI-InSPIRE Gridové výpočty pro velké projekty i jednotlivé uživatele (aktivity ve VS FZÚ) Jiří Chudoba Fyzikální ústav AV ČR a CESNET EGI v CZ Itálie Sever Polsko CERN Německo Asie UK Francie ES, PT Rusko

Více

Konsolidace zálohování a archivace dat

Konsolidace zálohování a archivace dat České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačové grafiky a interakce Závěrečná zpráva projektu 493/2013/1 Konsolidace zálohování a archivace dat Řešitel: Jan Kubr Spoluřešitel:

Více

Zapojení ČR do 7. RP Výzkumné infrastruktury. Agenda. Ohlédnutí za 6. RP

Zapojení ČR do 7. RP Výzkumné infrastruktury. Agenda. Ohlédnutí za 6. RP Zapojení ČR do 7. RP Výzkumné infrastruktury Lucie Vavříková 14. června 2011 Agenda Ohlédnutí za 6. RP Výdaje RP na výzkumné infrastruktury Základní fakta o prioritě 7. RP Výzkumné infrastruktury Základní

Více