organizace rostlinných společenstev

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "organizace rostlinných společenstev"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP: rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů CZ.1.07/2.2.00/ Konkurence, pozitivní interakce a organizace rostlinných společenstev Jan Mládek 2012

2 (Callaway 2007)

3 Studijní literatura - 1 Callaway RM (2007) Positive interactions and interdependence in plant communities. Springer, Berlin. Pugnaire FI, Valladares (2007) Functional plant ecology. CRC Press, Boca Raton. Ellenberg H (1988) Vegetation ecology of Central Europe. Cambridge University Press, Cambridge.

4 Studijní literatura - 2 Rychnovská M (1993) Structure and functioning of seminatural meadows. Elsevier, Amsterdam. Craine JM (2009) Resource strategies of wild plants. Princeton University Press, Princeton. Gibson DJ (2010) Grasses and grassland ecology. Oxford University Press, Oxford.

5 Organizace rostlinných společenstev: seskupení druhů ů na základě individualistických reakcí druhů ů na abiot. parametry (Gleason) nebo organismální uspořádání (Clements)? -většina vědec. komunity vnímá společenstva jako produkty individualistických reakcí druhů tak i mezidruhových vazeb, ale zřejmě pro zjednodušení... -individualistický přístup převládl ve většině konceptuálních modelů (např. predikce distribuce druhů při změnách klimatu, modely kompetice o zdroje) -desítky nových studií však ukazují, že společenstva jsou tvořena skupinami na sobě závislých druhů - např. výskyt T. vulgaris podmiňuje expanzi B. erectus (Callaway 2007)

6 Pozitivní interakce mezi druhy podporují ideu organismálního uspořádání společenstev -prof. RH Whittaker (amer. ekolog, původně zastánce individ. pojetí společenstva) )po smrti publikoval studii, ve které doložil, že výskyt druhů ve stresovém prostředí má nodální charakter -jednoleté druhy kopírují výskyt vytrvalých keřů v keřových formacích (chaparral) a na pouštích -zlepšení podmínek prostředí (snížení evapotranspirace, dostupnost živin)

7 Organizace rostlinných společenstev (community assembly theory) -teorie organizace společenstev prvně Diamond (1975) -spoluvýskyt (co-occurrence) druhů ve společenstvu je náhodný proces (Gotelli and McCabe 2002) nebo je dán interakcí druhů (Lortie et al. 2004) -za hlavní mechanismus určují spoluvýskyt druhů byla prvně označena: mezidruhová konkurence ale později také facilitace (Bruno et al. 2003) -spoluvýskyt druhů v bylinné vegetaci České republiky p p g Rhinanthus minor (777): Leucanthemum vulgare agg. 41.5, Trifolium pratense 39.5, Campanula patula 36.5, Leontodon hispidus 34.2, Trisetum flavescens 33.7, Plantago lanceolata 33, Cerastium holosteoides 32.7, Cynosurus cristatus 32.4, Briza media 31.9, Trifolium repens 31.5, Anthoxanthum odoratum agg. 30.6, Luzula campestris agg. 29.8, Veronica chamaedrys agg. 28.8, Festuca rubra agg. 27.5, Avenula pubescens 27.2

8 Koexistence druhů ve společenstvu - dříve -koexistence druhů ve společenstvech byla ve světle individual. přístupu (který přisoudil primární roli kompetici) vysvětlována pomocí: (1) spoluvýskytu druhů s rozdílnou nikou (tj. nároky na prostředí (Parish and Bazzaz 1976) (2) variabilitou fyzického prostředí (např. členitý mikroreliéf) (3) četnými disturbancemi, které stále obnovují prostor bez kompetice (McNaughton 1985) (4) heterogenitou v poměrech limitujících zdrojů (Tilman (4) heterogenitou v poměrech limitujících zdrojů (Tilman 1976)

9 Koexistence druhů ve společenstvu - nyní -koexistence druhů ve společenstvech vysvětlována nyní i na základě pozitivních interakcí druhů (facilitace): - podporované druhy (beneficiaries) jsou FUNKČNĚ ODLIŠNÉ od druhů, jež umožňují jejich rozvoj (benefactors) Příklady: (1) dusík fixující bobovité facilitují rozvoj na dusík náročných trav (2) stromy umožňují výskyt stínomilných trav (3) keře podporují uchycení sukulentů (kaktusy) POZITIVNÍ INTERAKCE DRUHŮ ZVYŠUJÍ FUNKČNÍ POZITIVNÍ INTERAKCE DRUHŮ ZVYŠUJÍ FUNKČNÍ DIVERZITU SPOLEČENSTEV!!!

10 Rozšíření niky druhů díky facilitaci (Callaway 2007)

11 Konkurence (competition) - negativní mezidruhové interakce -dva základní typy: (Pugnaire and Valladares 2007) EXPLOITACE ZDROJŮ (nepřímé negat. ovlivnění souseda, např. odčerpávání živin z půdního roztoku snižuje růst jiných) vs INTERFERENCE (přímé negat. působení, např. alelopatie)

12 Craine 2009) Kompetice o světlo -v první fázi závod o zastínění souseda, vytvoření pater (rozhodující růst stonků) -v druhé fázi je rozhodující schopnost využití zbytkového světla krůstu (rozhodující orientace listů: vodorovně nad vertikálně)

13 Facilitace (facilitation) -pozitivní mezi druhové interakce -označuje jev, kdy přítomnost jednoho druhu zvyšuje růst, přežití nebo reprodukci jiného druhu -druhy nejsou altruistické (facilitace není účel, ale proces) BENEFACTOR (druh umožňující rozvoj jiného) BENEFICIARY(druh získávající výhodu) semenáčky kaktusů potřebují pro svoje uchycení tzv. nurse plants (keře) polštářovité rostliny (cushion plants) často umožňují růst dalších druhů na skalních substrátech

14 Pro formování rostlinných společenstev přeceňován význam kompetice -studium rostlinných interakcí obvykle jednodušší při kontrolovaných experimentech (nádoby, skleníkové experimenty) -skleníkové experimenty ukazují vždy kompetici Proč -půdní substrát pro experimenty obvykle s ideální texturou a dostatkem živin -většinou vyloučení nepříznivých podmínek (absence herbivorie, větrných podmínek, sucha) -prospěch jednoho druhu z přítomnosti jiného druhu se těžko může projevit

15 Kdy je významná kompetice a kdy facilitace? (Bertness and Callaway 2007)

16 Pozitivní interakce mezi druhy v horách nabývají na významu s rostoucí nadmořskou výškou (Callaway et al. 2002, Nature 417: )

17 ... pokračování (Callaway et al. 2002, Nature 417: ) (a) (b) (c) -rostliny v nižší nadmoř. výšce měly vyšší fitness (a - flowering, b - survival) při absenci souseda (ve vyš. polohách naopak) -všeobecně se ukázalo (c), že nižší červnové teploty podporují facilitaci (vyšší kompetici)

18 Typy pozitivních interakcí (facilitace) PŘÍMÁ FACILITACE (1) zlepšení hydrologických podmínek (hydraulic lift) (2) zvýšení vlhkosti zachycením srážek (canopy interception) ti ) (3) poskytnutí stínu (4) zvýšení dostupnosti živin (nitrogen fixation, litter, throughfall, stemflow) (5) zamezení negativního působení alelopatických látek (6) snížení í rychlosti větruě (7) provzdušnění půdního profilu (8) stabilizace půdního substrátu (9) zvýšení populační denzity (Allee effect)

19 Typy pozitivních interakcí (facilitace) NEPŘÍMÁ FACILITACE (10) změna intenzity herbivorie (associational defense, neighbour contrast defense) (11) efekt opylovačů při vyšší populační denzitě (Allee effect) (12) poskytnutí útočiště pro frugivorní ptáky (perch trees) (13) mykorhizní symbióza (14) zpětná vazba mezi rostlinami a mikroflórou (plant soil microbe feedback) (15) potlačení silného kompetitora a uvolněním prostoru pro slabší druhy (positive indirect interactions among competing plants) )

20 (1) Zlepšení hydrologických podmínek půdy hluboce kořenícími rostlinami... hydraulic lift (Caldwell et al. 1998) -diurnální cykly y toku vody -během dne rostlina transpiruje (voda se odpařuje) -během noci dochází k pasivnímu přenosu ř vody kořeny ř z hlubších vrstev do mělčích -facilitace tehdy, když je voda uvolněna do prostředí -potvrzeno přítomností DEUTERIA (těžkého vodíku) u mělce kořenícího pýru (viz obr.) (Caldwell et al. 1990)

21 (1)... hydraulic lift detekce přenosu vody z hluboko kořenících stromů k bylinám (Dawson et al. 1993) -ověření facilitace: srovnání přirozených hladin deuteria ve zdrojích vody (srážková, podzemní) a vody přítomné v xylému bylinného patra pod stromy - rozdíl hladiny deuteria vzhledem k standardu

22 (1) Zlepšení hydrologických podmínek půdy hluboce y lift ((Caldwell et al. 1998)) kořenícími rostlinami... hydraulic (Callaway 2007) - facilitace růstu bylinného patra jedince Quercus douglasii s hlubokými kořeny

23 (2) Zvýšení vlhkosti půdy zachycením srážek (canopy interception) )... Dawson et al vysoké stromy v mlžných lesích (jako Sequoia sempervirens) vychytávají vodu z mlhy -mělce kořenící byliny (např. Oxalis) mají až 100% y y ( p ) j vody v xylému z mlhy zachycené stromy

24 (3) Poskytnutí stínu -facilitace růstu zastíněním se projevuje zejména u semenáčků - zpomalení transpir. proudu, redukce UV záření a zvýšení vlhkosti půdy -na již. polokouli nejvíce semenáčků cedru na JIŽNÍ A VÝCHODNÍ straně od keře poskytujícího stín

25 (3)... facilitace růstu pod keři: je rozhodující zastínění (redukce záření) nebo pouze vyšší půdní vlhkost?

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ OBSAH Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 VYZVANĚ REFERÁTY Jan Nedělník, Hana Moravcová: Současný pohled na problematiku mykotoxinů.. 20 Michal V. Marek: Cyklus uhlíku v

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie Bakalářská práce Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech Cross-taxa congruence in species diversity

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě Meziplodiny jsou plodiny, které lze na základě jejich biologických vlastností využít pro

Více

Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy

Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy Jaroslav Boháč Ústav ekologie krajiny AV ČR, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice e-mail-jardabo@uek.cas.cz 1. Úvod Význam Šumavy jak v regionálním tak i širším

Více

Metodika monitoringu živin s využitím Ellenbergových indikačních hodnot

Metodika monitoringu živin s využitím Ellenbergových indikačních hodnot Metodika monitoringu živin s využitím Ellenbergových indikačních hodnot Výstup z projektu D601 pro REC ČR Luční společenstva indikátory nutrientů v povodí DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Mgr. Petra

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA

STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA Zdeněk Vacek 1, Stanislav Vacek 1, Jiří Remeš 1, Igor Štefančík 1, 2, Dan Bulušek 1, Lukáš Bílek 1 1 Česká zemědělská

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém

Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém Zuzana Marková & Martin Hejda Zuzana Marková, Martin Hejda Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém Invazní druhy představují poměrně malou skupinu nepůvodních druhů dané oblasti.

Více

Environmentální analýza udržitelnosti zemědělských systémů na základě finančních dat

Environmentální analýza udržitelnosti zemědělských systémů na základě finančních dat Environmentální analýza udržitelnosti zemědělských systémů na základě finančních dat Ladislav Hanuš Sociální Ekonomická Ekologická dimenze Ústav krajinné ekologie Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Tvorba ontologie huminových látek Pavel Tyl, Martin Řimnáč, Roman Špánek, Július Štuller, Zdeňka Linková, Josef Kozler, Barbora Antošová,

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

/ Bezobratlí. postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek

/ Bezobratlí. postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek / Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek Entomologický ústav AV ČR, v. v. i. Calla Sdružení pro záchranu prostředí 2011 Entomologický

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I.

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I. Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 007 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště:

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více