Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů."

Transkript

1 Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů. SCHRADE Kaufmann u. Thurnher Komu: Mag. Lukas Pfefferkorn Rechtsanwald Landesgericht Feldkirch Schulgasse 7 Schillerstrasse Dornbirn 6800 Feldkirch tel.: GZ: 14 S 58/08 d Dornbirn, Společný dlužník: Tourex Middle East FZE P.O.Box Ras Al Khaimah, United Arab Emirates Správce konkurzní podstaty: Kaufmann u. Thurnher Code R I. SPRÁVA II. SDĚLENÍ Jeden výtisk 3 přílohy 1 GS přímo na KSV, AKV, ISA, úvěrová reforma Creditreform

2 str. 2 I. V konkurzní věci popsané na předchozí straně předkládá správce konkurzní podstaty v následujícím první zprávu. Na základě velkého objemu sebraných podkladů a informací v této trestní věci proti Margrith Kanisové (bývalé společnici a jednatelce), nebylo doposud správci možné provést podrobné prohlédnutí trestního aktu a vstoupit s aktuálním vedením společnosti do styku. Správce konkurzní podstaty se primárně až do zabýval přípravnými rozhovory s konkurzním soudem, státním zastupitelstvím Feldkirch a různými zástupci věřitelů, než aby mohl zařizovat co nejlepší organizaci předmětného průběhu. Přítomná zpráva proto reflektuje jen (předběžný) stav informací konkurzního správce k Podrobné zprávy budou následovat. A. ÚVOD Rozhodnutím Landesgerichtu Feldkirch z bylo po prvé zahájeno konkurzním řízení proti společnému dlužníkovi. Toto rozhodnutí bylo společným dlužníkem úspěšně potřeno, načež dne po doplnění důkazního řízení byl znovu zahájen. Toto rozhodnutí vrchní zemský soud-oberlandesgericht Innsbruck dne pravomocně potvrdil. Předmětné konkurzní řízení je nejen pro svou velikost (co se týče souhrnné škody a počtu potencionálních konkurzních věřitelů), nýbrž i na základě svých přeshraničních styčných bodů (alespoň co se týče Rakouska všeobecně a Vorarlbergu zvláště) jedinečný. Tak např. z dobrozdání získané od Business Valuation Gutachten u. Unternehmensberatung ze dne vyplývají tato pilířová data: (vyhodnotitelný materiál je jen k k dispozici. Správnost je výslovně vyhražena.): Příjmy ze šestiletých smluv do CHF 94, Výplaty voucherů k CHF 62, Příjmy z půjček k CHF 31, Úroky a provizní platby k CHF 20, Aktiva vč. provizí a podíl kanc. nákladů, Provize Herberta Kanise a Margrith Kanisové a bankovní Výdaje k CHF 10, Pohledávky zákazníků ze šestiletých smluv, uzavřených mezi květnem 1999 a dubnem 2005 a ještě nevyplacených CHF 136,

3 str. 3 Pohledávky zákazníků ze smluv o půjčkách, uzavřených Do dubna 2005 a doposud nevyplacených CHF 31, I když správce konkurzní podstaty má rozsáhlé informace a podklady k trestnímu aktu Margrith Kanisové, nejsou pro správce doposud jasné nebo známé t.č. rozhodující skutečnosti (co do jejich relevantnosti vůči tomuto konkurznímu řízení) vzhledem k tomu, že sídlo podniku se nachází v United Arab Emirates (UAE) a obchodní činnost byla vykonávána v četných státech v rámci EU i mimo EU. B. SPOLEČNÝ DLUŽNÍK Tourex Middle East FZE FZE a FZCO jsou právnické osoby s právní osobností a mohou být srovnávány se společností s omezeným ručením dle rakouského práva. FZE může být založena jako s.r.o. o jednom členu,,fzco i dvěma až pěti zahraničními společníky. FZE mají sídlo v místech volného obchodu a rozdílný je minimální základní kapitál podle jednotlivých zón volného obchodu. Tourex Middle East FZE má své sídlo v RAK zóně volného obchodu. Společný dlužník (fa) byla založena Margrith Kanisovou a dne zapsána do Obchodního rejstříku RAK FTZ. Margrith Kanisová byla s pěti podíly v hodnotě celkem AED jedinou akcionářkou. Účelem obchodu je/bylo všeobecný obchod s výjimkou alkoholu a cigaret. Podle souhlasných údajů Margrith Kanisové a Jaroslava Strachoně (potvrzených Obchodním rejstříkem RAK FTZ) byly všechny podíly dne a vedení společnosti (údajně bezúplatně) přenesena na Jaroslava Strachoně. Činnost společného dlužníka (fy) a jejích právních předchůdců pozůstává / Pozůstávala v podstatě v tom, prostřednictvím interních a externích prostředníků získávat zákazníky, kterým byly slibovány výnosy až 19% ročně proti předání peněžních obnosů v určité výši (EUR, USD nebo CHF). Zda a eventuálně jak společný dlužník předané obnosy uložil (aby z výnosu mohl plnit slíbené výnosy), nemohl správce konkurzní podstaty doposud nic zjistit. Ani z dobrozdání fy Business Valuation Gutachten u. Unternehmensberatung ze dne nevyplývají v tomto směru žádné opěrné body. C. TOUREX-skupina, chronologie (viz i přílohu /1) 1. Margrith Kanisová (rozená Wangerová, 17., ) a Herbert Kanis (zesnulý) uzavřeli v r sňatek. V době od 1975 do 1990 žili oba v Německu.

4 Str. 4 Následně se přestěhovali do Švýcarska. V době od srpna 1992 do 2004vedl Herbert Kanis skupinu Tourex. V červnu 2004 měl nehodu v Dubai a dne zemřel. Na podzim 2004 (plná moc ze dne ) udělil plnou moc k vedení skupiny Tourex Margrith Kanisové. 2. Tourex, Touristik u. Handel AG (TTH) Dne bylo provedeno zapsání fy Tourex Touristik u. Handel AG (FN CH ) v obchodním rejstříku v kantonu Thurgau se sídlem v CH-8280 Kreuzlingen. Akciový kapitál obnášel CHF o 500 akcií na jméno po CHF a 150 akcií na jméno po CHF Původní sídlo podniku bylo v Dufourst r. 5, CH 8280 Kreuzlingen a byla přeneseno v r na adresu Kirchenacker 22, CH 8574 Oberhofen u Kreuzlingenu. TTH respektive Herbert Kanis založil obchodní modely popsané v této z právě a rozvíjel je zvl. v německy mluvících zemích Rakousko, Švýcarsko a Německo, jakož i ve východní Evropě. Při odbytu mělo být činných až 2800 prostředníků a databanka klientů vykazuje asi členů a převážně z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, ojediněle z Rakouska, Švýcarska, Německa, Bulharska a Anglie. Jak dalece jsou tato čísla správná a aktuální, nelze zjistit. Podle informací různých spolupracovníků zamýšlel Herberte Kanis vždy, převést všechny aktivity - především z daňových důvodů ze Švýcarska do Dubaie a tam založit vlastní společnost. 3. Tourex Middle East LLC (TME LLC) Na tomto pozadí byla dne v Dubai založena Tourex Middle East LLC (limited liability company). Protože společnost jako LLC musí být vlastněna min. 51% příslušníky VAE (spoj. Arab. Emiráty), patří 49% jakémusi Fredericu Gaillardovi a 51% občanu Dubaie. Dopisem ze dne od fy TTH, podepsaném Margrith Kanisovou jako jednatelkou, byly všichni klienti informováni, že v budoucnu všechny výkony budou převzaty a prováděny fou Tourex Middle East LLC. Bylo vyžádáno písemné svolení. Smlouvou o koupi a převzetí dluhů ze dne mezi Tourex Touristik u. Handel AG a Tourex Middle East LLC bylo fou Tourex Middle East LLC dohodnuto převzetí celého kmene klientů a všech závazků s účinností k Následně byla TTH Margrith Kanisovou jako jednatelkou a likvidátorkou likvidována a k termínu z obchodního rejstříku vymazána.

5 Str Tourex Middle East FZE (TME FZE) Podle výpovědi Jaroslava Strachoně došlo mezi Margrith Kanisovou a Fredericem Gaillardem ke sporům. Mimo to v důsledku změny zákona vznikla možnost založit ve VAE (SAE) v zóně volného obchodu FZE i když 100% podílů je v zahraničním vlastnictví. Z tohoto důvodu Margrith Kanisová založila v zóně volného obchodu RAK fu Tourex Middle East FZE, ve které byla jedinou akcionářkou s pěti podíly v hodnotě celkem AED (viz i v předchozím B). 5. TRX International Investment LLC Mezitím Jaroslav Strachon založil v zóně volného obchodu fu TRX International Investment LLC pod jejímž jménem chtěl pokračovat v obchodech Tourex skupiny. Bližší informace k tomu správce konkurzní podstaty nemá. 6. Freizeitclub International (FCI) Herbert Kanis založil vedle TTH i FreizeitClub International jako spolek za účelem podpory mezinárodního uvědomění a porozumění mezi národy. Sídlo spolku je v Lengwil-Oberhofen u Kreuzlingenu a pobočkou v Polsku, Česku, Slovensku a Maďarsku. Pro klienty Tourex skupiny bylo členství v FreizeitClubu Intnernational závazné. Presidentem je dnes pan Jozef Hruška z Česka. Vedle toho existovali i členové, kteří nebyli klienty skupiny Tourex. Jak je doposud známo, měl Freizeitclub International nabízet služby klientům se šestiletými smlouvami (viz dále). Vedle roční částky 60.- EUR se musel zaplatit i jednorázový příspěvek 30.- EUR. 7. Tourex International Beteiligungs- u. Verwaltungs AG Zápisem ze dne byla založena fa Tourex International Beteiligungsu. Verwaltungs AG se sídlem v Limmatquai 94, CH 8001 Zurich. Účelem společnosti je poskytování mezinárodních finančních výkonů, správa majetku a funkce věrné ruky všeho druhu. Podle výpovědi Jaroslava Strachoně poskytovala Tourex Middle East FZE firmě Tourex InternationaL Beteiligungs u. Verwaltungs AG půjčky, za účelem provádění investic vkladů a podílnictví. Přesnější informace doposud chybějí. Dále je t.č. neznámo, zda skutečně vklady (investice) byly prováděny.

6 Str. 6 Z dobrozdání fy Business Valuation Gutachten u. Unternehmensberatung GmbH vyplývá, že různé použití peněz vkladatelů Tourex ve výši asi 23 milionů EUR byly titulovány jako vklady rodiny Kanisové. Směrodatné podklady pro období mezi 2005 do 2007 jsou k dispozici jen ojediněle. 8. Odbyt Podle dosavadního stavu znalostí, které má správce konkurzní podstaty prováděla TTH původně savé aktivity v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Pro Východní Evropu byl od r. 1995odbyt produktů organizován přes SKS s.r.o. se sídlem v Česku. Podílníky na této společnosti byli původně Jaroslav Strachon, František Sudek a Jana Stoffilova. Protože ke konci se objevuje již jen Jaroslav Strachon, založil v r fu SKS-S s.r.o. Na přání Margrith Kanisové byla založena v r fa Tourex Service s.r.o. Jaroslavem Strachoněm a odbyt se prováděl a organizoval převážně přes Tourex Service s.r.o. Pro Polsko byla zřízena fa IMC Service a pro Maďarsko HISZ, k těmto oběma podnikům nejsou žádné přesné údaje. Tyto údaje vyplývají primárně z výpovědi Jaroslava Strachoně. Zjevně byly od určitého okamžiku veškeré aktivity prováděny a organizovány přes SKS-S s.r.o. a Tourex Services. (i pro Německo, Rakousko a Švýcarsko). To se stalo nejpozději od udělení generální plné moci (za Tourex Middle East FZE) dne Margrith Kanisovou Jaroslavu Strachonovi. Prostředníci v jednotlivých zemích prováděli akvizici klientů a zájemců o produkty skupiny Tourex. Zájemce následně vyplnil formulář, který prostředníci zasílali servisním místům a ty\to rodině Kanisových k podpisu, později byly na základě plné moci Jaroslava Strachoně tímto osobně podepisovány. Klienti poukázali následně dohodnutou částku na uvedené konto a obdrželi v dalším kroku od prostředníka odpovídající podklady a smlouvy. Klienti mohli předávat prostředníkům vouchery s podklady, které tito Předávali dále na servisní místa ke kontrole. Podklady byly pravidelně předávány dále na Tourex Touiristik uk. Handel AG,,Tourex Middle East LLC nebo Tourex Middle East FZE a následovalo odpovídající vyplacení formou celkové částky za určitý časový úsek servisním místům, které opět organizovaly rozdělení klientům. SKS s.r.o. a SKS-S s.r.o. a Tourex Service s.r.o. obdržely procentuální podíl za svou činnost, prostředníci zase provizi, jak popsáno nahoře.

7 Str. 7 D. Druhy smluv, výpočet úroků, vyúčtování k termínu konkurzu Z dosavadních rešerší správce konkurzní podstaty vyplývá, že zásadně byly uzavírány dva druhy smluv. Smlouvy s dobou trvání šesti let (partnerské smlouvy bez prodloužení) a smlouvy s dobou trvání jednoho roku (smlouvy o půjčce s prodloužením vždy o jeden rok, pokud nedošlo včas k výpovědi). 1. Směrodatné právní předpisy Dle 14 odst. 2 KO platí staré pohledávky v konkurzu jako splatné. Jestliže dvoustranná smlouva mezi společným dlužníkem a druhým partnerem v době zahájení konkurzu nebyla zčásti nebo zcela splněna, může správce konkurzní podstaty na místě společného dlužníka smlouvu splnit a od druhého partnera žádat splnění nebo od smlouvy odstoupit. ( 21 odst. 1 KO). Správce konkurzní podstaty musí nejpozději během lhůty určené konkurzním soudem na žádost druhého partnera se vyjádřit, ne-li, předpokládá se, že správce od obchodu odstoupil. Lhůta určovaná konkurzním soudem smí končit nejdříve tři dny po termínu zasedání soudu. V případě odstoupení může druhý partner žádat náhradu za způsobenou škodu jako konkurzní věřitel. ( 21 odst. 2 KO). Podle 58 Z 1 KO od okamžiku zahájení konkurzu nemohou být uplatněny úroky z konkurzní pohledávky ani náklady jednotlivých věřitelů z jejich účasti na jednání jako konkurzní pohledávky. 2. Šestileté smlouvy/partnerské smlouvy (příloha/2) Smluvní podmínky na zadní straně návrhového formuláře znějí takto (výtah): 1a) Zaplacením ceny za službu vč. ažia a manipulačního poplatku obdrží smluvní partner právo, požadovat od Tourexu ve smluvních termínech výkon ve formě služby nebo koupě zboží 1b) Součástí smlouvy je dokument, potvrzující výši platby, jakož i nejvyšší možný výkon na krytí nabízených služeb a zboží a 12 vaučerů s určeným termínem plnění.

8 Str. 8 1c) Očekávané výkony spočívají na všeobecných výpočtech a očekávaném zisku. Závisí od hospodářských výsledků fy Tourex. Zaručený je ovšem výkon ve výši ceny služby plus 8% ročního zisku ze zaplacené částky. 4 V případě výpovědi smlouvy ze strany smluvního partnera obdrží tento zpět cenu služby kterou zaplatil, zmenšenou o ažio ve výši 19%,,jakož i o všechny poskytnuté služby zvýšené o úrokovou sazbu 8%. Závěrem Zaplacením jednorázové částky (včetně ažia a manipulačního poplatku ve výši 19% získává navrhovatel vůči Tourexu nárok na vrácení výdajů za služby nebo koupi zboží ( 1a) k termínům splatnosti až do maximální částky ( 1b), jak je uvedeno na vaučeru, při čemž skutečné vrácení závisí od hospodářského výsledku fy Tourex ( 1c). Tourex nezaručuje výnos 109.5% ani trvalou hodnotu vaučeru, nýbrž jen prosté vrácení provedených výdajů za služby nebo koupi zboží (= cena služby) plus 8% ročního zisku ze zaplacené částky. ( 1c). Předmětné šestileté smlouvy jsou smlouvy isd 21 KO, do kterých správce konkurzní podstaty nebude vstupovat. Škodu vzniklou tímto rozhodnutím správce může navrhovatel/smluvní partner/věřitel uplatnit jako konkurzní pohledávku. Tato škoda spočívá v otevřených a marně vymáhaných refundacích (vrácení) k okamžiku zahájení konkurzu,,nikoli však v protihodnotě ještě nekonzumovaných vaučerů, protože předpoklady, že slíbený maximální obnos bude vrácen nejsou v důsledku zahájení konkurzu dány. 4 je ve výsledku regulací pro předčasné ukončení smlouvy. Podle toho má navrhovatel/smluvní partner/věřitel dle 21 KO shrnuto tyto konkurzní pohledávky: Jednorázový vklad minus 19%, minus poskytnuté refundace plus 8% 3. Jednoleté smlouvy/smlouvy o půjčce (příloha /3) Po zaplacení obnosu půjčky obdrží poskytovatel půjčky měsíčně bonus (úroky) ve výši 1.25%, splatné čtvrtletně pozadu. Pro případ, že bonus (úroky) nebyl zahospodařen, musí Tourex půjčku vrátit

9 Str. 9 Až do vrácení peněz musí Tourex dále platit smluvený bonus. Obnos půjčky plus měsíčně 1.25% až do zahájení konkurzu minus zaplacené boni (bonusy) 4. Zkoumání nahlášených konkurzních pohledávek Správce konkurzní podstaty sdělil dne právním zástupcům, kteří se přihlásili v předběžném AVZ, že v bodě C popsané prohlédnutí (podkladů) Že do 14 dnů zaujme stanovisko. Následně pak správce konkurzní podstaty stanoví konečné schéma zkoumání nahlášených konkurzních pohledávek a oznámí je. E. Jmění 1. Na základě doposud dispozičních podkladů a informací vede společný dlužník následující bankovní konta, která byla v průběhu trestního vyšetřování státním zastupitelstvím Feldkirch zablokována. Banka termín obnos Podle předběžného jednání s konkurzním soudcem a státním zastupitelstvím Feldkirch navrhl konkurzní správce dne zrušení blokace výše uvedených

10 Str. 10 Kont. Tomuto návrhu bylo vyhověno do té míry, že státní zastupitelství Feldkirch souhlasilo s převedením uvedených aktiv na hromadné konto konkurzní podstaty. Všechny výše uvedené banky byly následně správcem konkurzní podstaty vyzvány, aby obratem převedly disponibilní aktiva na konto konkurzní podstaty. Aktiva u Dornbirner Sparkasse Bank AG již na konto konkurzní podstaty byla převedena. Pokyn pro Sparkasse Bregenz AG následuje za účelem předejití úrokového penále ve výši EUR pro předčasné zrušení před zahájením konkurzu provedeného opatření ve věci hotovostní Schopnosti k 1 Banka Pekao S.A. (PL) sdělila správci konkurzní podstaty dne , že nemá disponibilní aktiva, protože bankovní poplatky z minulosti disponibilní aktiva přesahují. Tatra banka a.s. (SK, dceřiná společnost Raiffeisen centrální banky AG) sdělila správci konkurzní podstaty dne , že pochybná konta jsou zablokována státním zastupitelstvím v Bratislavě a dále, že byla jedním věřitelem společného dlužníka obstavena. Správce konkurzní podstaty se snaží prostřednictvím státního zastupitelství Feldkirch event. státního zastupitelství Bratislava a právnické kanceláře v Bratislavě vymoci uvolnění aktiv u Tatra banky a.s. ve prospěch konkurzní podstaty co nejrychleji. 2. Podle dosavadních podkladů a informací byla v průběhu trestního vyšetřování proti Margrith Kanisové zabavena další konta, jakož i jiné majetkové hodnoty (výnos dražby nemovitosti, pět hodin). Zda tyto lze rovněž nárokovat ze strany konkurzní podstaty, se bude ještě podrobně šetřit. Konto konkurzní podstaty zní: Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG BLZ KTN BIC BTVAAT22 IBAN AT II. Lukas Pfefferkorn Jako správce konkurzní podstaty Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů.

I. ZPRÁVA II. NÁVRHY dle 81 odst. 4 KO

I. ZPRÁVA II. NÁVRHY dle 81 odst. 4 KO SCHRADE Kaufmann u Thurnher Právní kanc. s.r.o. Emailem Landesgericht Feldkirch Mag. Lukas Pferfferkorn Advokát Schillerstr. 1 800 Feldkirch Dornbirn, 10.12.2009-12-12 03/kontou/08-LP GZ- 14 S 58/08 d

Více

SCHRADE. Dornbirn, KAUFMANN-THURNHER. Zemská soud Feldkirch A-5850 Dornbirn, Schulgasse 7

SCHRADE. Dornbirn, KAUFMANN-THURNHER. Zemská soud Feldkirch A-5850 Dornbirn, Schulgasse 7 SCHRADE KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O. PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU Mag. Lukáš Pfefferkorn Zemská soud Feldkirch A-5850 Dornbirn, Schulgasse 7 Telefon: +43-5572-20210 Schillerstrasse 1 Telefax: +43-5572-34414

Více

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org. Tourex Middle East FZE P.O.Box 10559, RaS Al Khaimah U.A.E.

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org. Tourex Middle East FZE P.O.Box 10559, RaS Al Khaimah U.A.E. SCHRADE Zasláno prostřed. web ERV Zasláno e-mailem KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O. Mag. Lukáš Pfefferkorn Zemská soud Feldkirch A-5850 Dornbirn, Schulgasse 7 Telefon: +43-5572-20210 Schillerstrasse

Více

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O.

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O. KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O. Dr. Michael Kaufmann, Zasláno prostřed. web ERV Zasláno e-mailem Dr. Viktor Thurnher LL.M. Mag. Lukas Pfefferkorn Dr. Alexander Wittwer LL.M. Zemský soud Feldkirch Kaufmann

Více

1X 1 GS přímo na KSV, AKV, ISA, Creditreform

1X 1 GS přímo na KSV, AKV, ISA, Creditreform SCHRADE KAUFMANN THURNHER Rechtsanwaelte GmbH Prostřednictvím e-mailu Landesgericht Feldkirch (Zemský soud) Schillerstrase 1 6800 Feldkirch Dornbirn, 22.3.2010 GZ: 14 S 58/08 d Společný dlužník: Tourex

Více

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O.

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s.  KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O. KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O. Dr. Michael Kaufmann, Zasláno prostřed. web ERV Zasláno e-mailem Dr. Viktor Thurnher LL.M. Mag. Lukas Pfefferkorn Dr. Alexander Wittwer LL.M. Zemská soud Feldkirch Kaufmann

Více

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O.

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s.  KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O. KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O. Dr. Michael Kaufmann, Zasláno prostřed. web ERV Zasláno e-mailem Dr. Viktor Thurnher LL.M. Mag. Lukas Pfefferkorn Dr. Alexander Wittwer LL.M. Zemský soud Feldkirch Kaufmann

Více

6800 Feldkirch, Schillerstraße 1 Landesgericht Feldkirch Tel.: 05522 302-0 Fax: 05522 302 298 ZAHÁJENÍ KONKURZU

6800 Feldkirch, Schillerstraße 1 Landesgericht Feldkirch Tel.: 05522 302-0 Fax: 05522 302 298 ZAHÁJENÍ KONKURZU 6800 Feldkirch, Schillerstraße 1 Landesgericht Feldkirch Tel.: 05522 302-0 Fax: 05522 302 298 Prosím uvádějte následující čísla ve všech podáních 14 S 58/08 d ZAHÁJENÍ KONKURZU na jmění společnosti Licencionář:

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Tourex Middle East - konkurs

Tourex Middle East - konkurs Tourex Middle East - konkurs Úvodem Advokátní kancelář JUDr. Roberta Matase se sídlem Masarykovo nábřeží 14, 110 00 Praha 1, si dovoluje nabídnout své právní služby při zastupování členů Klubu volného

Více

ZATÍM NEODESÍLAT DOPORUČUJEME PŘIPRAVIT A VYČKAT NA ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V INNSBRUCKU K ODVOLÁNÍ. Tourex Middle East FZE

ZATÍM NEODESÍLAT DOPORUČUJEME PŘIPRAVIT A VYČKAT NA ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V INNSBRUCKU K ODVOLÁNÍ. Tourex Middle East FZE PŘIPRAVA PRO PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVEK ZATÍM NEODESÍLAT DOPORUČUJEME PŘIPRAVIT A VYČKAT NA ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V INNSBRUCKU K ODVOLÁNÍ. Tourex Middle East FZE Advokátní kancelář CUNNINGHAM & MATAS, v.o.s

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

ROZHODNUTÍ. Odvolání, jehož náklady nesou sami žadatelé o odvolání, se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

ROZHODNUTÍ. Odvolání, jehož náklady nesou sami žadatelé o odvolání, se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje. 1 14558108d/96? (9)? Landesgericht Feldkirch Zemský soud ve Feldkirchu Došlo 17.7.2009 Oberlandesgericht Innsbruck Vrchní zemský soud Innsbruck ROZHODNUTÍ Oberlandesgericht Innsbruck (vrchní zemský soud

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

Tomu, koho se to týká. dále též jen Věřitelka nebo Věřitel

Tomu, koho se to týká. dále též jen Věřitelka nebo Věřitel Advokátní kancelář JUDr. ROBERT MATAS Rechtsanwälte Lawyers Advokáti Partnerkanzlei / Associated Attorney / Partnerská kancelář: Prof. Dr. A. Gerloch, CSc. Tomu, koho se to týká AK JUDr. ROBERT MATAS Písecká

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Účtování a placení PŘÍLOHA 6 Účtování a placení 1/6 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Obsah 1. Úvod... 3 2. Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 Obsah 1 Úvod... 3 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen... 3 3 Postup vyúčtování... 3 4 Placení... 4 5 Ručení... 5 2 / 5 1 Úvod Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Zbiroh (dále jen zastupitelstvo) svým usnesením č. 16 ze dne 27.4.2016 rozhodlo

Více

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání tohoto článku, ačkoliv již uplynula lhůta sjednaná k jejich předložení, nebo že dlužníci porušili některou z povinnosti dle odst. 1 až 4 tohoto článku. III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Strana první NZ.../ N / N o t á ř s k ý z á p i s Sepsaný dne [datum] ([datum slovy]), notářem, notářem se sídlem v kanceláři

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY

O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se O2 Czech Republic a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby v tomto souboru.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

Klub volného času CZ, o.s. Třebohostická 14 CZ 100 31 Praha 10. dále jen mandant

Klub volného času CZ, o.s. Třebohostická 14 CZ 100 31 Praha 10. dále jen mandant Advokátní kancelář JUDr. ROBERT MATAS Rechtsanwälte Lawyers Advokáti Partnerkanzlei / Partnerská kancelář / Associated Attorney: Prof. Dr. A. Gerloch, CSc. Klub volného času CZ, o.s. Třebohostická 14 CZ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ) prodávající: se sídlem: zastoupený: IČO: DIČ: bankovní spojeni: číslo bank. účtu: (dále

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16.05.2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 11.11.2016 30. září 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna a.s.

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

PŘÍLOHA č. 1. Statutární město Olomouc. TECPROM a.s. Smlouva o Převodu Akcií

PŘÍLOHA č. 1. Statutární město Olomouc. TECPROM a.s. Smlouva o Převodu Akcií PŘÍLOHA č. 1 Statutární město Olomouc a TECPROM a.s. Smlouva o Převodu Akcií TATO SMLOUVA O PŘEVODU AKCIÍ (dále také jen Smlouva ), BYLA UZAVŘENA MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI: 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC,

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

INFORMACE O REŽIMU OCHRANY MAJETKU ZÁKAZNÍKA

INFORMACE O REŽIMU OCHRANY MAJETKU ZÁKAZNÍKA INFORMACE O REŽIMU OCHRANY MAJETKU ZÁKAZNÍKA Platnost a účinnost od 1. března 2016 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 12. 2014 I.

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více