Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů."

Transkript

1 Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů. SCHRADE Kaufmann u. Thurnher Komu: Mag. Lukas Pfefferkorn Rechtsanwald Landesgericht Feldkirch Schulgasse 7 Schillerstrasse Dornbirn 6800 Feldkirch tel.: GZ: 14 S 58/08 d Dornbirn, Společný dlužník: Tourex Middle East FZE P.O.Box Ras Al Khaimah, United Arab Emirates Správce konkurzní podstaty: Kaufmann u. Thurnher Code R I. SPRÁVA II. SDĚLENÍ Jeden výtisk 3 přílohy 1 GS přímo na KSV, AKV, ISA, úvěrová reforma Creditreform

2 str. 2 I. V konkurzní věci popsané na předchozí straně předkládá správce konkurzní podstaty v následujícím první zprávu. Na základě velkého objemu sebraných podkladů a informací v této trestní věci proti Margrith Kanisové (bývalé společnici a jednatelce), nebylo doposud správci možné provést podrobné prohlédnutí trestního aktu a vstoupit s aktuálním vedením společnosti do styku. Správce konkurzní podstaty se primárně až do zabýval přípravnými rozhovory s konkurzním soudem, státním zastupitelstvím Feldkirch a různými zástupci věřitelů, než aby mohl zařizovat co nejlepší organizaci předmětného průběhu. Přítomná zpráva proto reflektuje jen (předběžný) stav informací konkurzního správce k Podrobné zprávy budou následovat. A. ÚVOD Rozhodnutím Landesgerichtu Feldkirch z bylo po prvé zahájeno konkurzním řízení proti společnému dlužníkovi. Toto rozhodnutí bylo společným dlužníkem úspěšně potřeno, načež dne po doplnění důkazního řízení byl znovu zahájen. Toto rozhodnutí vrchní zemský soud-oberlandesgericht Innsbruck dne pravomocně potvrdil. Předmětné konkurzní řízení je nejen pro svou velikost (co se týče souhrnné škody a počtu potencionálních konkurzních věřitelů), nýbrž i na základě svých přeshraničních styčných bodů (alespoň co se týče Rakouska všeobecně a Vorarlbergu zvláště) jedinečný. Tak např. z dobrozdání získané od Business Valuation Gutachten u. Unternehmensberatung ze dne vyplývají tato pilířová data: (vyhodnotitelný materiál je jen k k dispozici. Správnost je výslovně vyhražena.): Příjmy ze šestiletých smluv do CHF 94, Výplaty voucherů k CHF 62, Příjmy z půjček k CHF 31, Úroky a provizní platby k CHF 20, Aktiva vč. provizí a podíl kanc. nákladů, Provize Herberta Kanise a Margrith Kanisové a bankovní Výdaje k CHF 10, Pohledávky zákazníků ze šestiletých smluv, uzavřených mezi květnem 1999 a dubnem 2005 a ještě nevyplacených CHF 136,

3 str. 3 Pohledávky zákazníků ze smluv o půjčkách, uzavřených Do dubna 2005 a doposud nevyplacených CHF 31, I když správce konkurzní podstaty má rozsáhlé informace a podklady k trestnímu aktu Margrith Kanisové, nejsou pro správce doposud jasné nebo známé t.č. rozhodující skutečnosti (co do jejich relevantnosti vůči tomuto konkurznímu řízení) vzhledem k tomu, že sídlo podniku se nachází v United Arab Emirates (UAE) a obchodní činnost byla vykonávána v četných státech v rámci EU i mimo EU. B. SPOLEČNÝ DLUŽNÍK Tourex Middle East FZE FZE a FZCO jsou právnické osoby s právní osobností a mohou být srovnávány se společností s omezeným ručením dle rakouského práva. FZE může být založena jako s.r.o. o jednom členu,,fzco i dvěma až pěti zahraničními společníky. FZE mají sídlo v místech volného obchodu a rozdílný je minimální základní kapitál podle jednotlivých zón volného obchodu. Tourex Middle East FZE má své sídlo v RAK zóně volného obchodu. Společný dlužník (fa) byla založena Margrith Kanisovou a dne zapsána do Obchodního rejstříku RAK FTZ. Margrith Kanisová byla s pěti podíly v hodnotě celkem AED jedinou akcionářkou. Účelem obchodu je/bylo všeobecný obchod s výjimkou alkoholu a cigaret. Podle souhlasných údajů Margrith Kanisové a Jaroslava Strachoně (potvrzených Obchodním rejstříkem RAK FTZ) byly všechny podíly dne a vedení společnosti (údajně bezúplatně) přenesena na Jaroslava Strachoně. Činnost společného dlužníka (fy) a jejích právních předchůdců pozůstává / Pozůstávala v podstatě v tom, prostřednictvím interních a externích prostředníků získávat zákazníky, kterým byly slibovány výnosy až 19% ročně proti předání peněžních obnosů v určité výši (EUR, USD nebo CHF). Zda a eventuálně jak společný dlužník předané obnosy uložil (aby z výnosu mohl plnit slíbené výnosy), nemohl správce konkurzní podstaty doposud nic zjistit. Ani z dobrozdání fy Business Valuation Gutachten u. Unternehmensberatung ze dne nevyplývají v tomto směru žádné opěrné body. C. TOUREX-skupina, chronologie (viz i přílohu /1) 1. Margrith Kanisová (rozená Wangerová, 17., ) a Herbert Kanis (zesnulý) uzavřeli v r sňatek. V době od 1975 do 1990 žili oba v Německu.

4 Str. 4 Následně se přestěhovali do Švýcarska. V době od srpna 1992 do 2004vedl Herbert Kanis skupinu Tourex. V červnu 2004 měl nehodu v Dubai a dne zemřel. Na podzim 2004 (plná moc ze dne ) udělil plnou moc k vedení skupiny Tourex Margrith Kanisové. 2. Tourex, Touristik u. Handel AG (TTH) Dne bylo provedeno zapsání fy Tourex Touristik u. Handel AG (FN CH ) v obchodním rejstříku v kantonu Thurgau se sídlem v CH-8280 Kreuzlingen. Akciový kapitál obnášel CHF o 500 akcií na jméno po CHF a 150 akcií na jméno po CHF Původní sídlo podniku bylo v Dufourst r. 5, CH 8280 Kreuzlingen a byla přeneseno v r na adresu Kirchenacker 22, CH 8574 Oberhofen u Kreuzlingenu. TTH respektive Herbert Kanis založil obchodní modely popsané v této z právě a rozvíjel je zvl. v německy mluvících zemích Rakousko, Švýcarsko a Německo, jakož i ve východní Evropě. Při odbytu mělo být činných až 2800 prostředníků a databanka klientů vykazuje asi členů a převážně z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, ojediněle z Rakouska, Švýcarska, Německa, Bulharska a Anglie. Jak dalece jsou tato čísla správná a aktuální, nelze zjistit. Podle informací různých spolupracovníků zamýšlel Herberte Kanis vždy, převést všechny aktivity - především z daňových důvodů ze Švýcarska do Dubaie a tam založit vlastní společnost. 3. Tourex Middle East LLC (TME LLC) Na tomto pozadí byla dne v Dubai založena Tourex Middle East LLC (limited liability company). Protože společnost jako LLC musí být vlastněna min. 51% příslušníky VAE (spoj. Arab. Emiráty), patří 49% jakémusi Fredericu Gaillardovi a 51% občanu Dubaie. Dopisem ze dne od fy TTH, podepsaném Margrith Kanisovou jako jednatelkou, byly všichni klienti informováni, že v budoucnu všechny výkony budou převzaty a prováděny fou Tourex Middle East LLC. Bylo vyžádáno písemné svolení. Smlouvou o koupi a převzetí dluhů ze dne mezi Tourex Touristik u. Handel AG a Tourex Middle East LLC bylo fou Tourex Middle East LLC dohodnuto převzetí celého kmene klientů a všech závazků s účinností k Následně byla TTH Margrith Kanisovou jako jednatelkou a likvidátorkou likvidována a k termínu z obchodního rejstříku vymazána.

5 Str Tourex Middle East FZE (TME FZE) Podle výpovědi Jaroslava Strachoně došlo mezi Margrith Kanisovou a Fredericem Gaillardem ke sporům. Mimo to v důsledku změny zákona vznikla možnost založit ve VAE (SAE) v zóně volného obchodu FZE i když 100% podílů je v zahraničním vlastnictví. Z tohoto důvodu Margrith Kanisová založila v zóně volného obchodu RAK fu Tourex Middle East FZE, ve které byla jedinou akcionářkou s pěti podíly v hodnotě celkem AED (viz i v předchozím B). 5. TRX International Investment LLC Mezitím Jaroslav Strachon založil v zóně volného obchodu fu TRX International Investment LLC pod jejímž jménem chtěl pokračovat v obchodech Tourex skupiny. Bližší informace k tomu správce konkurzní podstaty nemá. 6. Freizeitclub International (FCI) Herbert Kanis založil vedle TTH i FreizeitClub International jako spolek za účelem podpory mezinárodního uvědomění a porozumění mezi národy. Sídlo spolku je v Lengwil-Oberhofen u Kreuzlingenu a pobočkou v Polsku, Česku, Slovensku a Maďarsku. Pro klienty Tourex skupiny bylo členství v FreizeitClubu Intnernational závazné. Presidentem je dnes pan Jozef Hruška z Česka. Vedle toho existovali i členové, kteří nebyli klienty skupiny Tourex. Jak je doposud známo, měl Freizeitclub International nabízet služby klientům se šestiletými smlouvami (viz dále). Vedle roční částky 60.- EUR se musel zaplatit i jednorázový příspěvek 30.- EUR. 7. Tourex International Beteiligungs- u. Verwaltungs AG Zápisem ze dne byla založena fa Tourex International Beteiligungsu. Verwaltungs AG se sídlem v Limmatquai 94, CH 8001 Zurich. Účelem společnosti je poskytování mezinárodních finančních výkonů, správa majetku a funkce věrné ruky všeho druhu. Podle výpovědi Jaroslava Strachoně poskytovala Tourex Middle East FZE firmě Tourex InternationaL Beteiligungs u. Verwaltungs AG půjčky, za účelem provádění investic vkladů a podílnictví. Přesnější informace doposud chybějí. Dále je t.č. neznámo, zda skutečně vklady (investice) byly prováděny.

6 Str. 6 Z dobrozdání fy Business Valuation Gutachten u. Unternehmensberatung GmbH vyplývá, že různé použití peněz vkladatelů Tourex ve výši asi 23 milionů EUR byly titulovány jako vklady rodiny Kanisové. Směrodatné podklady pro období mezi 2005 do 2007 jsou k dispozici jen ojediněle. 8. Odbyt Podle dosavadního stavu znalostí, které má správce konkurzní podstaty prováděla TTH původně savé aktivity v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Pro Východní Evropu byl od r. 1995odbyt produktů organizován přes SKS s.r.o. se sídlem v Česku. Podílníky na této společnosti byli původně Jaroslav Strachon, František Sudek a Jana Stoffilova. Protože ke konci se objevuje již jen Jaroslav Strachon, založil v r fu SKS-S s.r.o. Na přání Margrith Kanisové byla založena v r fa Tourex Service s.r.o. Jaroslavem Strachoněm a odbyt se prováděl a organizoval převážně přes Tourex Service s.r.o. Pro Polsko byla zřízena fa IMC Service a pro Maďarsko HISZ, k těmto oběma podnikům nejsou žádné přesné údaje. Tyto údaje vyplývají primárně z výpovědi Jaroslava Strachoně. Zjevně byly od určitého okamžiku veškeré aktivity prováděny a organizovány přes SKS-S s.r.o. a Tourex Services. (i pro Německo, Rakousko a Švýcarsko). To se stalo nejpozději od udělení generální plné moci (za Tourex Middle East FZE) dne Margrith Kanisovou Jaroslavu Strachonovi. Prostředníci v jednotlivých zemích prováděli akvizici klientů a zájemců o produkty skupiny Tourex. Zájemce následně vyplnil formulář, který prostředníci zasílali servisním místům a ty\to rodině Kanisových k podpisu, později byly na základě plné moci Jaroslava Strachoně tímto osobně podepisovány. Klienti poukázali následně dohodnutou částku na uvedené konto a obdrželi v dalším kroku od prostředníka odpovídající podklady a smlouvy. Klienti mohli předávat prostředníkům vouchery s podklady, které tito Předávali dále na servisní místa ke kontrole. Podklady byly pravidelně předávány dále na Tourex Touiristik uk. Handel AG,,Tourex Middle East LLC nebo Tourex Middle East FZE a následovalo odpovídající vyplacení formou celkové částky za určitý časový úsek servisním místům, které opět organizovaly rozdělení klientům. SKS s.r.o. a SKS-S s.r.o. a Tourex Service s.r.o. obdržely procentuální podíl za svou činnost, prostředníci zase provizi, jak popsáno nahoře.

7 Str. 7 D. Druhy smluv, výpočet úroků, vyúčtování k termínu konkurzu Z dosavadních rešerší správce konkurzní podstaty vyplývá, že zásadně byly uzavírány dva druhy smluv. Smlouvy s dobou trvání šesti let (partnerské smlouvy bez prodloužení) a smlouvy s dobou trvání jednoho roku (smlouvy o půjčce s prodloužením vždy o jeden rok, pokud nedošlo včas k výpovědi). 1. Směrodatné právní předpisy Dle 14 odst. 2 KO platí staré pohledávky v konkurzu jako splatné. Jestliže dvoustranná smlouva mezi společným dlužníkem a druhým partnerem v době zahájení konkurzu nebyla zčásti nebo zcela splněna, může správce konkurzní podstaty na místě společného dlužníka smlouvu splnit a od druhého partnera žádat splnění nebo od smlouvy odstoupit. ( 21 odst. 1 KO). Správce konkurzní podstaty musí nejpozději během lhůty určené konkurzním soudem na žádost druhého partnera se vyjádřit, ne-li, předpokládá se, že správce od obchodu odstoupil. Lhůta určovaná konkurzním soudem smí končit nejdříve tři dny po termínu zasedání soudu. V případě odstoupení může druhý partner žádat náhradu za způsobenou škodu jako konkurzní věřitel. ( 21 odst. 2 KO). Podle 58 Z 1 KO od okamžiku zahájení konkurzu nemohou být uplatněny úroky z konkurzní pohledávky ani náklady jednotlivých věřitelů z jejich účasti na jednání jako konkurzní pohledávky. 2. Šestileté smlouvy/partnerské smlouvy (příloha/2) Smluvní podmínky na zadní straně návrhového formuláře znějí takto (výtah): 1a) Zaplacením ceny za službu vč. ažia a manipulačního poplatku obdrží smluvní partner právo, požadovat od Tourexu ve smluvních termínech výkon ve formě služby nebo koupě zboží 1b) Součástí smlouvy je dokument, potvrzující výši platby, jakož i nejvyšší možný výkon na krytí nabízených služeb a zboží a 12 vaučerů s určeným termínem plnění.

8 Str. 8 1c) Očekávané výkony spočívají na všeobecných výpočtech a očekávaném zisku. Závisí od hospodářských výsledků fy Tourex. Zaručený je ovšem výkon ve výši ceny služby plus 8% ročního zisku ze zaplacené částky. 4 V případě výpovědi smlouvy ze strany smluvního partnera obdrží tento zpět cenu služby kterou zaplatil, zmenšenou o ažio ve výši 19%,,jakož i o všechny poskytnuté služby zvýšené o úrokovou sazbu 8%. Závěrem Zaplacením jednorázové částky (včetně ažia a manipulačního poplatku ve výši 19% získává navrhovatel vůči Tourexu nárok na vrácení výdajů za služby nebo koupi zboží ( 1a) k termínům splatnosti až do maximální částky ( 1b), jak je uvedeno na vaučeru, při čemž skutečné vrácení závisí od hospodářského výsledku fy Tourex ( 1c). Tourex nezaručuje výnos 109.5% ani trvalou hodnotu vaučeru, nýbrž jen prosté vrácení provedených výdajů za služby nebo koupi zboží (= cena služby) plus 8% ročního zisku ze zaplacené částky. ( 1c). Předmětné šestileté smlouvy jsou smlouvy isd 21 KO, do kterých správce konkurzní podstaty nebude vstupovat. Škodu vzniklou tímto rozhodnutím správce může navrhovatel/smluvní partner/věřitel uplatnit jako konkurzní pohledávku. Tato škoda spočívá v otevřených a marně vymáhaných refundacích (vrácení) k okamžiku zahájení konkurzu,,nikoli však v protihodnotě ještě nekonzumovaných vaučerů, protože předpoklady, že slíbený maximální obnos bude vrácen nejsou v důsledku zahájení konkurzu dány. 4 je ve výsledku regulací pro předčasné ukončení smlouvy. Podle toho má navrhovatel/smluvní partner/věřitel dle 21 KO shrnuto tyto konkurzní pohledávky: Jednorázový vklad minus 19%, minus poskytnuté refundace plus 8% 3. Jednoleté smlouvy/smlouvy o půjčce (příloha /3) Po zaplacení obnosu půjčky obdrží poskytovatel půjčky měsíčně bonus (úroky) ve výši 1.25%, splatné čtvrtletně pozadu. Pro případ, že bonus (úroky) nebyl zahospodařen, musí Tourex půjčku vrátit

9 Str. 9 Až do vrácení peněz musí Tourex dále platit smluvený bonus. Obnos půjčky plus měsíčně 1.25% až do zahájení konkurzu minus zaplacené boni (bonusy) 4. Zkoumání nahlášených konkurzních pohledávek Správce konkurzní podstaty sdělil dne právním zástupcům, kteří se přihlásili v předběžném AVZ, že v bodě C popsané prohlédnutí (podkladů) Že do 14 dnů zaujme stanovisko. Následně pak správce konkurzní podstaty stanoví konečné schéma zkoumání nahlášených konkurzních pohledávek a oznámí je. E. Jmění 1. Na základě doposud dispozičních podkladů a informací vede společný dlužník následující bankovní konta, která byla v průběhu trestního vyšetřování státním zastupitelstvím Feldkirch zablokována. Banka termín obnos Podle předběžného jednání s konkurzním soudcem a státním zastupitelstvím Feldkirch navrhl konkurzní správce dne zrušení blokace výše uvedených

10 Str. 10 Kont. Tomuto návrhu bylo vyhověno do té míry, že státní zastupitelství Feldkirch souhlasilo s převedením uvedených aktiv na hromadné konto konkurzní podstaty. Všechny výše uvedené banky byly následně správcem konkurzní podstaty vyzvány, aby obratem převedly disponibilní aktiva na konto konkurzní podstaty. Aktiva u Dornbirner Sparkasse Bank AG již na konto konkurzní podstaty byla převedena. Pokyn pro Sparkasse Bregenz AG následuje za účelem předejití úrokového penále ve výši EUR pro předčasné zrušení před zahájením konkurzu provedeného opatření ve věci hotovostní Schopnosti k 1 Banka Pekao S.A. (PL) sdělila správci konkurzní podstaty dne , že nemá disponibilní aktiva, protože bankovní poplatky z minulosti disponibilní aktiva přesahují. Tatra banka a.s. (SK, dceřiná společnost Raiffeisen centrální banky AG) sdělila správci konkurzní podstaty dne , že pochybná konta jsou zablokována státním zastupitelstvím v Bratislavě a dále, že byla jedním věřitelem společného dlužníka obstavena. Správce konkurzní podstaty se snaží prostřednictvím státního zastupitelství Feldkirch event. státního zastupitelství Bratislava a právnické kanceláře v Bratislavě vymoci uvolnění aktiv u Tatra banky a.s. ve prospěch konkurzní podstaty co nejrychleji. 2. Podle dosavadních podkladů a informací byla v průběhu trestního vyšetřování proti Margrith Kanisové zabavena další konta, jakož i jiné majetkové hodnoty (výnos dražby nemovitosti, pět hodin). Zda tyto lze rovněž nárokovat ze strany konkurzní podstaty, se bude ještě podrobně šetřit. Konto konkurzní podstaty zní: Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG BLZ KTN BIC BTVAAT22 IBAN AT II. Lukas Pfefferkorn Jako správce konkurzní podstaty Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 397. Zákon o pojistném na důchodové spoření 398. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Odbor hospodářské kriminality detašované pracoviště Příbram Žežická 498,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více