AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST."

Transkript

1 V H O D N Í N E U K U N Š T Á T U

2 KONCEPT AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. KONCEPTEM NAŠEHO NÁVRHU JE VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO SVĚTA. SVĚTA, JENŽ BUDE KONTRASTNÍ KE SVĚTU KTERÝ JSME DNES V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI ZVYKLÍ BĚŽNĚ ZAŽÍVAT VŠUDE OKOLO. SVĚTA ZA ZDÍ. ZEĎ PŘITOM NENÍ ANI TAK SNAHOU O REPLIKU ČI PŘIPOMÍNKU ZANIKLÉHO TÁBORA, ALE DALEKO VÍCE SYMBOLEM A PROSTŘEDKEM K NAVOZENÍ ATMOSFÉRY A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘÍBĚHU. KAŽDÝ, AŤ UŽ JED- NORÁZOVÝ NÁVŠTĚVNÍK ČI ÚČASTNÍK NĚKOLIKADENNÍHO SEMINÁŘE, KDO VSTOUPÍ DO PAMÁTNÍKU, TAK BUDE MOCI ZAŽÍT NA JISTOU CHVÍLI ATMOSFÉRU A POCIT VYLOUČENÍ. V TOMTO SVĚTĚ ZA ZDÍ SE POTOM BUDOU PŘIPOMÍNKY MIULOSTI ODEHRÁVAT V TĚSNÉ VAZBĚ NA UDÁLOSTÍ S VÁZNAMEM BUDOUCÍM. PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODNÍNE U KUNŠTÁTU FRANTIŠEK DLABÁČ MICHAL JUST ADAM ZEZULA FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ ÚČENÍ TECHNICKÉ BRNO

3 PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODNÍNE U KUNŠTÁTU FRANTIŠEK DLABÁČ MICHAL JUST ADAM ZEZULA FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ ÚČENÍ TECHNICKÉ BRNO SITUACE M 1:1000

4 PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODNÍNE U KUNŠTÁTU FRANTIŠEK DLABÁČ MICHAL JUST ADAM ZEZULA FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ ÚČENÍ TECHNICKÉ BRNO I. PŮVODNÍ TÁBOR

5 II. PLOT = BARÉRIA = ZEĎ TAK JAKO VYPRÁVÍ PIETNÍ PLO- CHA PŘÍBĚH MÍSTA, BUDE ZEĎ VYPRÁVĚT A PSÁT PŘÍBĚHY LIDÍ. JE TO DRUHÝ, STAVĚNÝ ELEMENT NAŠEHO PAMÁT- NÍKU. ZEĎ, COBY BYTOSTNÝ SYMBOL VYČLENĚNÍ, KTERÁ OBÍHÁ JAK PIETNÍ PLOCHU SAMOTNOU TAK PROSTORY NOVÉ NÁPLNĚ NA NI NAVAZUJÍCÍ. JEJÍ CITELNÁ PŘÍTOMNOST V KAŽDÉM MOMENTU DÁVÁ CELÉMU MÍSTU JIŽ ZMÍNĚNOU ATMOSFÉRU VYLOUČENÉHO SVĚTA. TATO ZEĎ SE STÁVÁ DEFINICÍ ŽIVOTNÍHO PROSTORU, ČERVENOU LINK- OU PROCHÁZEJÍCÍ STARÝM A NOVÝM A SVOU KONTINUALITOU A STÁLOU VÝŠKOU DÁVÁJÍCÍ OBOJÍMU STEJNÉ MĚŘÍTKO. TAM, KDE SOUSEDÍ PŘÍMO S PI- ETNÍ PLOCHOU DO NÍ BUDOU FORMOU NEGATIVNÍHO RELIÉFU OTIŠTĚNY FRAG- MENTY ŽIVOTNÍCH PŘÍBĚHŮ NĚKTERÝCH VĚZŇŮ, KTEŘÍ TÁBOREM PROŠLI. PŘI ČTENÍ STRUČNÉHO ŽIVOTOPISU, ZACHY- CENÍ RODINNÝCH VAZEB ČI TŘEBA JEN ZNĚNÍ DOPISU Z TÁBORA BUDE MÍT NÁVŠTĚVNÍK PŘI POHYBU OKOLO ZDI MOŽNOST ZTOTOŽŇIT SE S TĚMI, KTEŘÍ NA MÍSTĚ ZAŽILI POHNUTÉ MOMENTY SVÉHO ŽIVOTA. V MÍSTECH KDE NAOPAK DEFINUJE PROSTORY VZDĚLÁVACÍCH AK- TIVIT BUDE LIDEM SVOU PŘÍTOMNOSTÍ EVOKOVAT POCITY A PŘIPOMÍNAT SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI, JICHŽ JE NANEJVÝŠ VHODNÉ SE V BUDOUCNU VYVAROVAT. PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODNÍNE U KUNŠTÁTU FRANTIŠEK DLABÁČ MICHAL JUST ADAM ZEZULA FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ ÚČENÍ TECHNICKÉ BRNO

6 PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODNÍNE U KUNŠTÁTU FRANTIŠEK DLABÁČ MICHAL JUST ADAM ZEZULA FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ ÚČENÍ TECHNICKÉ BRNO III. PROGRAM MULTIFUNKČNÍ SÁL, SÁL EXPOZICE, KAPLE

7 IV. TŘI ELEMENTY DOM, STROM A KAŠNA DŮM, STROM A VODA SYM- BOLY ŽIVOTA, SYMBOLY TOHO, ŽE MÍS- TO S LIDMI NEUMŘELO, ALE NAOPAK MŮŽE ŽÍT DÁL NOVOU NÁPLNÍ V ÚCTĚ K UDÁLOSTEM MIULÝM. ÚSTŘEDNÍM PROSTOREM NAŠEHO NÁVRHU JE PIET- NÍ PLOCHA. ÚCTU ÚZEMÍ PŮVODNÍHO TÁBORA VZDÁVÁME TÍM, ŽE NA NĚM NESTAVÍME. NAOPAK SE JI SNAŽÍME JEŠTĚ POSÍLIT JEHO ZACHOVÁNÍM V CO NEJAUTENTIČTĚJŠÍ PODOBĚ, A USPOŘÁDÁNÍM NOVÉ NÁPLNĚ PAMÁTNÍKU PO JEJÍCH STRANÁCH. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOUČÁSTÍ PIETNÍ PLOCHY JE RELIÉF TERÉNU STOPA OTISK PŮVODNÍHO TÁBORA. NÁVRAT TERÉNU DO PŮVODNÍ PODOBY JE NEJJASNĚJŠÍM SDĚLENÍM TOHO, CO SE NA MÍSTĚ ODEHRÁLO. STEJNĚ JAKO DÁVÁ NA ZAČÁTKU ZMÍNĚNÝ PAHOREK TUŠIT, ŽE POD NÍM V ZEMI NĚKDO LEŽÍ, DÁVAJÍ I TERASY TUŠIT, ŽE NA NICH JEDNOU STÁVALY DOMY. FAKT, ŽE ZDE ONY DOMY VŮBEC STÁLY, JE PRO PŘEDSTAVU TÁBORA DALEKO DŮLEŽITĚJŠÍ, NEŽ INFORMACE O TOM JAKÉ MĚLY PŘESNÉ ROZMĚRY. PROTO JSME SE ROZHODLI PAMÁTNÍKEM DO PIETNÍ PLOCHY DÁLE NEZASAHOVAT A PŘESNÉ PŮDORYSY PŮVODNÍCH OBJEKTŮ NEZAZNAČOVAT. VŠE JE JIŽ DOSTATEČNĚ ŘEČENO. NÁVŠTĚVNÍK TAK MÁ O TO VĚTŠÍ MOŽNOST ZAPOJIT SVOU FANTAZII A TÁBOR SI NA MÍSTĚ SÁM PŘEDSTAVIT. JEDINÉ TŘI OBJEKTY S PIETNÍ PLOCHOU PEVNĚ SPOJENY JSOU TAK POUZE PŘEŽIVŠÍ PAMĚTNÍCI VŠECH UDÁLOSTÍ - VĚZEŇSKÝ BARÁK, LÍPA A STUDNA. PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODNÍNE U KUNŠTÁTU FRANTIŠEK DLABÁČ MICHAL JUST ADAM ZEZULA FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ ÚČENÍ TECHNICKÉ BRNO

8 V. STEZKA VSTUP A VÝSTUP POHYBEM OKOLO JE VÝZNAM STŘEDU UMOCNĚN. MYŠLENKA STAVĚNÍ PO STRANÁCH PŘEDURČUJE ZPŮSOB POHYBU. TŘETÍM PRVKEM JE STEZKA ZPEVNĚNÝ OKRAJ PIETNÍ PLOCHY AR- CHITEKTONICKY POJEDNANÝ JAKO JEJÍ SOUČÁST. JEJÍ RELIÉF SE NESTAVÍ PROTI RELIÉFU TERÉNU, ALE NAOPAK HO PLNĚ KOPÍRUJE. POHYBEM PO TÉTO STEZCE TAK NÁVŠTĚVNÍK SYMBOLICKY ZAŽÍVÁ CESTU TÁBOREM JEDNOTLIVÝCH VĚZŇŮ PROSTŘEDNICTVÍM JIŽ ZMÍNĚNÝCH TEXTŮ ZACHYCENÝCH PO STRANÁCH NA ZDI. MÁ MOŽNOST Z NÍ V URČITÝCH BODECH VSTOUPIT DO OKOLNÍCH PROSTORŮ NOVÉ NÁPLNĚ A V KTERÉM- KOLI MÍSTĚ TAKÉ NA DRUHOU STRANU - DO STŘEDU PIETNÍ PLOCHY. JDE TEDY O PRVEK, KTERÝ PROPOJUJE PIETNÍ PLOCHU S NOVÝM PROGRAMEM OKOLO NÍ - MÍSTO, KDE SE STŘETÁVÁ STARÉ S NOVÝM. VOLNÉMU POHYBU PO STŘEDU PIETNÍ PLOCHY NEBUDE NIJAK BRÁNĚNO A BUDE BĚŽNĚ PROBÍHAT NAPŘÍKLAD PŘI PROHLÍDCE POCITOVÉ EXPOZICE V BÝVALÉM BARÁKU VĚZŇŮ ČI JEJÍCH DALŠÍCH EXTERIÉROVÝCH SOUČÁSTÍ DOKUMENTUJÍCÍCH ŽIVOT V TÁBOŘE. ZÁROVEŇ SE NA NÍ BUDOU ODEHRÁVAT PIETNÍ AKTY K VÝROČÍM VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ HISTORIE TÁBORA. AČKOLI MŮŽE PIETNÍ AKT NABÝVAT V RŮZNÝCH KULTURÁCH RŮZNÝCH PODOB, JEHO PODSTATA JE VŠUDE STEJNÁ. PROTO SI MYSLÍME, ŽE NAPŘÍKLAD I BUJARÉ POJETÍ ROMSKÉ PIETY PRÁVĚ NA TUTO PLOCHU PATŘÍ. TOTO ÚZEMÍ TAK NENÍ NIČÍM ZAPOVĚZENÝM, ALE POUZE, CO DO VÝZNAMU, VÝJIMĚČNÝM. PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODNÍNE U KUNŠTÁTU FRANTIŠEK DLABÁČ MICHAL JUST ADAM ZEZULA FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ ÚČENÍ TECHNICKÉ BRNO

9 PŮDORYS M 1: DŮM DOZORCŮ 02 PIETNÍ PLOCHA 03 MULTIFUNKČNÍ SÁL 04 VÄZEŇSKÝ BARÁK 05 SÁL EXPOZICE 06 KAPLE 07 LESNÍ HŘBITOV PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODNÍNE U KUNŠTÁTU FRANTIŠEK DLABÁČ MICHAL JUST ADAM ZEZULA FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ ÚČENÍ TECHNICKÉ BRNO

10 PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODNÍNE U KUNŠTÁTU FRANTIŠEK DLABÁČ MICHAL JUST ADAM ZEZULA FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ ÚČENÍ TECHNICKÉ BRNO ŘEZ / KAPLE / SÁL MULTIFUNKČNÍ / POHLED / SÁL EXPOZICE M 1:400

11 PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODNÍNE U KUNŠTÁTU FRANTIŠEK DLABÁČ MICHAL JUST ADAM ZEZULA FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ ÚČENÍ TECHNICKÉ BRNO POHLED / KAPLE M 1:400

12 PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODNÍNE U KUNŠTÁTU FRANTIŠEK DLABÁČ MICHAL JUST ADAM ZEZULA FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ ÚČENÍ TECHNICKÉ BRNO POHLED / MULTIFUNKČNÍ SÁL M 1:400

13 PERSPEKTIVNÍ POHLED PA M ÁT N Í K R O M S K É H O H O L O C AU S T U V H O D N Í N E U K U N Š TÁT U F R A N T I Š E K D L A B ÁČ M I C H A L J US T A DA M Z E Z U L A FA K U LTA A R C H I T E K T U R Y V Y S O K É Ú Č E N Í T E C H N I C K É B R N O

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

Sestavení a hodnocení edukačního programu,

Sestavení a hodnocení edukačního programu, Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Sestavení a hodnocení edukačního programu, případně pracovního listu Klára Smolíková metodika přednášky Cíle modulu: Ztratit ostych před pravidelným zařazováním

Více

Prostor chrám člověka

Prostor chrám člověka Prostor chrám člověka Oldřich Hozman Člověk je součástí prostoru. Skrze jeho zažívání se dostáváme sami k sobě. Prostor je bránou chrámu plného zážitků, které nás formují na naší cestě životem. K tomu,

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

s jevů antisemitismem

s jevů antisemitismem Další problém představuje, že někteří lidé se řadě v roli obětí antisemitismu a holocaustu. V tomto světle se utváří podvědomá domněnka, že Židé musejí být oproti jiným národům lepší, že jsou to lidé vyšších

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině 3 Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině Pro činnost Občanského sdružení Rozum a Cit jsme si zvolili motto: Nasloucháme

Více

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Dodnes v původní podobě zachovalý areál Obzor, 1974. Foto Rudolf Křepela. (zdroj: archiv Stavoprojekty Brno) Když byl v roce 1958

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

1. ČEŠTÍ SENIOŘI V ČESKÉ SPOLEČNOSTI VYBRANÁ FAKTA

1. ČEŠTÍ SENIOŘI V ČESKÉ SPOLEČNOSTI VYBRANÁ FAKTA 1 SENIOŘI A SPOLEČNOST MGR. LUCIE VIDOVIĆOVÁ 1. ČEŠTÍ SENIOŘI V ČESKÉ SPOLEČNOSTI VYBRANÁ FAKTA Výukové cíle: Žáci interpretují stereotyp tzv. průměrného seniora; demonstrují heterogenitu seniorské populace

Více

Minor. Scéna hlavního města Prahy

Minor. Scéna hlavního města Prahy Minor Scéna hlavního města Prahy výroční zpráva za rok 2014 1 1. Poslání koncepce, status Divadlo minor, bývalé Ústřední loutkové divadlo, jehož ředitelem je od 1. října 1998 Ing. Zdenek Pecháček, prošlo

Více

Vliv evropeizace na české politické strany

Vliv evropeizace na české politické strany Iveta Frízlová, Michaela Kozlová, Ondřej Málek, Jaroslav Švestka Vliv evropeizace na české politické strany Working Paper č. 20 Příspěvek byl vypracován v rámci předmětu Evropské politické strany a proces

Více

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ OPATŘENÍ RODINNÉ POLITIKY V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY Projekt výzkumu a vývoje Řešitel: doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Spoluřešitelé: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., doc. Ing. Bojka

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMP A S Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMPAS Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková AlessioSurian

Více

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu)

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu) Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA PSYCHOLOGIE MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE obor Psychoterapeutická studia Kdy se konverzace stává psychoterapií? Terapeutická změna z dialogické

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více