FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct"

Transkript

1 FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY pro Citibank Europe plc, organizační složka Internetové bankovnictví CitiBusiness Direct verze květen 2014

2 Formát souborů Soubory s příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka zpracovávané pomocí systému Internetového bankovnictví (IB) jsou tvořeny jako ASCII comma delimited (jednotlivá pole oddělená čárkami).všechna pole, kromě identifikátoru transakce a částky, jsou navíc ohraničena uvozovkami. Každý příkaz tvoří jeden záznam (záznamová věta) v souboru. Jako poslední věta každého souboru je uvedena součtová věta. Maximální počet příkazů v jednom souboru je 999. Každý soubor může obsahovat pouze jeden druh příkazu z následujících tří možností: - Tuzemský platební příkaz - Zahraniční platební příkaz - Platební příkaz SEPA Doporučený (nikoli povinný) název souboru může vypadat následovně: TTT-XXXXXXXXXX-RRRRMMDD-SSS.txt kde TTT - je LCY pro tuzemské platební příkazy FCY pro zahraniční platební příkazy SEP pro platební příkazy SEPA XXXXXXXXXX 10 místné číslo Vašeho běžného účtu RRRRMMDD datum vytvoření souboru ve tvaru rrrrmmdd SSS pořadové číslo souboru v rámci data vytvoření txt standardní přípona pro textové soubory Název souboru je klíčový pro identifikaci duplicitních souborů. Příklady názvů souborů LCY txt - soubor vytvořený 2. dubna 2014 obsahuje tuzemské platební příkazy pro číslo účtu Jde o první soubor ze dne 2. dubna FCY txt - soubor vytvořený 12. dubna 2014 obsahuje zahraniční platební příkazy pro číslo účtu Jde o pátý soubor ze dne 12. dubna FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY pro Citibank Europe plc, organizační složka Internetové bankovnictví CitiBusiness Direct verze květen 2014

3 Formát tuzemských platebních příkazů Pole Popis pole Formát Maximální počet znaků Tabulka povolených znaků Poznámka 1 Identifikátor transakce (vždy 1 pro tuz. platbu) Povinné číselný Číslo debetního účtu Povinné číselný Naše reference Nepovinné alfanumerický Datum splatnosti Povinné datum 8 1 DDMMRRRR 6 Částka 1) Povinné číselný 3 7 Předčíslí čísla účtu příjemce Nepovinné číselný Číslo účtu příjemce Povinné číselný Kód banky Povinné číselný Konstantní symbol Nepovinné číselný Variabilní symbol Nepovinné číselný Specifický symbol Nepovinné číselný Zpráva pro příjemce (Detaily platby) Nepovinné alfanumerický 35 6 Součtová věta 1 Identifikátor transakce (vždy 9 pro součt. větu) Povinné číselný Celková částka 1) Povinné číselný 3 1) Částku uveďte vždy na dvě desetinná místa (např nebo ) Příklad importního souboru tuzemských platebních příkazů 1,"001"," "," "," ", ,""," ","0100","0008"," ","","KRIZ LADISLAV" 1,"002"," "," "," ", ,""," ","0800","0008"," ","","BRUNI CARLA" 1,"003"," "," "," ", ,""," ","0100","0008"," ","","NOVAK JAN" 1,"004"," "," "," ", ,""," ","0100","0308"," ","","DODAVATEL" 1,"005"," "," "," ", ,""," ","2600","0308"," ","","SPOJE " 1,"006"," "," "," ", ,""," ","0100","0308"," ","","KOMUNIKACE" 1,"007"," "," "," ", ,""," ","0100","0308"," ","","KOMUNIKACE" 1,"008"," "," "," ", ,""," ","0100","0308"," ","","KOMUNIKACE" 1,"009"," "," "," ", ,""," ","0100","0308"," ","","VYLISKY" 9,"010",

4 Formát zahraničních platebních příkazů/příkazů SEPA Pole Popis pole Formát Maximální Tabulka počet znaků povolených znaků Poznámka 1 Identifikátor transakce (3 pro zahr. pl., 4 pro SEPA) Povinné číselný 1 3 Číslo debetního účtu Povinné číselný Naše reference Nepovinné alfanumerický Datum splatnosti Povinné datum 8 1 DDMMYYYY 6 Částka 1) Povinné číselný 3 7 Kód měny Povinné pouze písmena Číslo účtu příjemce (IBAN) Povinné SWIFT Název a adresa příjemce 1 Povinné SWIFT Název a adresa příjemce 2 Nepovinné SWIFT Název a adresa příjemce 3 Nepovinné SWIFT Název a adresa příjemce 4 Nepovinné SWIFT Banka příjemce 1 (SWIFT kód nebo prázdné) Povinné SWIFT Banka příjemce 2 Nepovinné SWIFT 35 6 Povinné v případě prázdného pole Banka příjemce 3 Nepovinné SWIFT 35 6 Povinné v případě prázdného pole Banka příjemce 4 Nepovinné SWIFT Detaily platby 1 Nepovinné SWIFT Detaily platby 2 Nepovinné SWIFT Detaily platby 3 Nepovinné SWIFT Detaily platby 4 Nepovinné SWIFT Poplatky Povinné text 3 5 SHA/BEN/OUR 22 Kód avíza 2) Nepovinné alfanumerický Platební titul Povinné alfanumerický 7 7 Součtová věta 1 Identifikátor transakce (vždy 9 pro součt. větu) Povinné číselný Celková částka 1) Povinné číselný 3 1) Částku uveďte vždy na dvě desetinná místa (např nebo ) 2) 1 bez avíza, 2 telefonem, 3 dálnopisem

5 Příklad importního souboru zahraničních platebních příkazů 3,"001"," ",""," ", ,"EUR"," ","SPOLECNOST","ULICE 1","MESTO",,"GIBACZPX","CESKA SPORITELNA","MESTO","CZ"," ","","","","SHA","1","122RCZ5" 3,"002"," ",""," ", ,"EUR"," CZ ","SPOLECNOST","ULICE 2","MESTO","", "RZBCCZPP","RAIFFEISENBANK","","CZ"," ","","","","SHA","1","122RCZ5" 3,"003"," ",""," ", ,"USD"," ","SPOLECNOST","ULICE 3","MESTO","CZ","","RAIFFEISENBANK A.S.","MESTO","CZ"," ","","","","OUR","1","122RCZ5" 3,"004"," ","ABCD123456"," ",71.00,"USD"," ","SPOLECNOST LLC","WARNER ST. 1","DETROIT","US","", "HSBC BANK ABA ","","US"," ","","","","SHA","1","120NUS1" 9,"005", Příklad importního souboru platebních příkazů SEPA 4,"001"," ","ABCD123456"," ", ,"EUR","CZ ","SPOLECNOST","ULICE 1","MESTO",,"GIBACZPX","CESKA SPORITELNA"," MESTO ","CZ"," ","","","","SHA","1","122RCZ5" 4,"002"," ",""," ", ,"EUR","CZ ","SPOLECNOST","ULICE 2","MESTO","","RZBCCZPP", "RAIFFEISENBANK ","","CZ"," ","","","","SHA","1","122RCZ5" 4,"003"," ",""," ", ,"EUR","DE ","TESTER AG","HAUPTSTRASSE 5","BAMBERG", "DEUTSCHLAND","DEUTDEMM762","DEUTSCHE BANK AG","BAMBERG","DE"," ","","","","SHA","1","122NDE5" 4,"004"," ",""," ",71.00,"EUR","SK ","LEASING POL.","NAMESTIE 1","BRATISLAVA","SLOVAKIA", "UNCRSKBX"," UNICREDIT BANK","","SK"," ","","","","SHA","1","122RSK5" 9,"005", Tabulka povolených znaků Tabulka č.1 - pouze číslice (0-9) Tabulka č.2 - číslice (0-9), abeceda pouze velká písmena (A - Z), bez znaků české diakritiky Tabulka č.3 - číslice a desetinná tečka Tabulka č.4 - číslice (0-9), abeceda pouze velká písmena (A - Z), bez znaků české diakritiky Tabulka č.5 - abeceda pouze velká písmena (A - Z), bez znaků české diakritiky Tabulka č.6 - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?-:/ <mezera> bez znaků české diakritiky Tabulka č.7 - číslice (0-9), abeceda pouze velká písmena (A - Z), bez znaků české diakritiky

6 Vstupní kontroly záznamů jednotlivých polí prováděné na straně Citibank Europe plc, organizační složka Kontroly prováděné na datech souboru jsou dvojího typu: 1. Formátové kontroly Veškeré chyby při kontrole formátu způsobí, že celý vstupní soubor je jako celek vyřazen ze zpracování. Jednotlivé formátové kontroly jsou: 1.1 Jednoznačné jméno souboru 1.2 Soubor obsahuje data pro daný typ položky 1.3 Vstupní posloupnost pořadových čísel příkazů v souboru je nepřerušená 1.4 Všechna povinná pole jsou uvedena 1.5 Všechna uvedená pole nepřesahují maximální délku pole 1.6 Kontrola debetního čísla účtu 1.7 Údaj v součtové větě (součet částek za všechny příkazy souboru) odpovídá vypočtené hodnotě 1.8 Kontrola rozdělení souboru na jednotlivé záznamy a jednotlivá pole 1.9 Kontrola maximálního počtu položek v souboru 2. Logické kontroly Chyby zjištěné na úrovni logické kontroly vyřadí ze zpracování pouze daný příkaz. Jednotlivé logické kontroly jsou: 2.1 Kontrola modulo 11 (formát pro ČNB clearing) u tuzemského čísla účtu (předčíslí a základní číslo účtu) 2.2 Platný číselný kód banky (tuzemské platební příkazy) 2.3 Datum splatnosti musí být logicky správné a stejné nebo vyšší než datum běžného dne 2.4 Částka příkazu musí být vyšší než nula (pozor oddělovač desetinných míst je tečka) 2.5 Všechna pole musí obsahovat pouze povolené znaky z tabulek povolených znaků 2.6 Částka příkazu nesmí být vyšší než použitelný zůstatek na účtě 2.7 Číslo účtu plátce nesmí být stejné jako číslo účtu příjemce 2.8 Platný kód měny (formát SWIFT) u zahraniční platby a platby SEPA 2.9 Platný kód SWIFT v poli č.13 nebo vyplněné aspoň dva řádky banky příjemce (pole 14 a 15) v případě, že pole 13 je prázdné FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY pro Citibank Europe plc, organizační složka Internetové bankovnictví CitiBusiness Direct verze květen 2014

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Zahraniční platební styk v přímém bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Zahraniční platební styk v přímém bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zahraniční platební styk v přímém bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BusinessNet Příručka uživatele Duben 2015 2 3 ÚVOD Vážený kliente, zahraniční platební styk je téma, které

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Dne 1. ledna 2013 nabude účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavádí dvoustupňové řízení, a také snížení počtu

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ:

Více

Připravované změny popisu ASCII souboru sestavy R1449

Připravované změny popisu ASCII souboru sestavy R1449 Připravované změny popisu ASCII souboru sestavy R1449 Verze popisu 1.2 Účinná od února 2015 Soubor je ASCII delimited s proměnnou délkou věty, jednotlivé údaje jsou odděleny čárkou a nenumerická pole jsou

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4

1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4 Datum vydání: duben 2014 Poslední aktualizace: duben 2015 Přehled aktualizací POŘADÍ DATUM AKTUALIZACE strana OBSAH ZMĚN 1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4 Datum

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) CSÚIS - Otázky a odpovědi Verze dokumentu: 1.3 (z 11.2.2011) Strana: 1/37 Obsah A. Registrace ZO/NZO... 3 B. Vytváření výkazů... 12 C. Elektronický

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

11. Chybová hlášení PVS. RELDP neodpovídá odesílateli Variabilní symbol v hlavičce <> variabilní symbol v RELDP nebo IČ v hlavičce <> IČ v RELDP.

11. Chybová hlášení PVS. RELDP neodpovídá odesílateli Variabilní symbol v hlavičce <> variabilní symbol v RELDP nebo IČ v hlavičce <> IČ v RELDP. 11. Chybová hlášení PVS Poslední kapitola příručky k programu Podání PVS obsahuje seznam všech možných chybových hlášení, která může vrátit Portál veřejné správy v případě neúspěchu elektronického podání.

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Příloha 1. 1. Jazyk Coach

Příloha 1. 1. Jazyk Coach Příloha 1 1. Jazyk Coach 1.1 Úvod Součástí integrovaného prostředí Coach jsou programy Modelování a Řídicí prostředí, ve kterých je možno navrhovat, zapisovat, ladit a provádět modelové výpočty a řídicí

Více