U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009"

Transkript

1 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2009 a rozpočtová opatření č. RO 26/ /2009 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2009 o tis. Kč a zvýšení výdajů o tis. Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých v I. čtvrtletí 2009 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín a tento b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o pohledávkách města vyšších než ,00 Kč po lhůtě splatnosti k a tuto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s., včetně pořadu jednání valné hromady a tuto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pořízení 10. změny Územního plánu města Děčín - Územní energetická koncepce města Děčín a rozhodnutí o d k l á d á a

2 primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jednání se společností MVV Energie CZ, a. s. Usnesení č. RM Rada města projednala určení dle 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pana Vepřeka Ivana, jako zastupitele města, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro území města Děčín ve vazbě na 47 odst. 1 a 4, 49 odst. 1 a 53 odst. 1 stavebního zákona, a zastupitelstvu města toto určení schválit. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro paní Z. N. ze dne a zastupitelstvu města: 1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro paní Z. N., 2. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro paní Z. N. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro pana P. Š. ze dne a zastupitelstvu města: 1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro pana P. Š., 2. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro pana P. Š. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro paní M. B. ze dne a zastupitelstvu města: 2

3 1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách pro paní M. B., 2. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro paní M. B. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro paní D. M. ze dne a zastupitelstvu města: 1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách pro paní D. M., 2. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro paní D. M. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 182/1 ostatní plocha, p. č ostatní plocha, v k. ú. Děčín a r o z h o d l a zatížit části pozemků p. č. 182/1 ostatní plocha, p. č ostatní plocha, v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní, kanalizační, elektro a plynové přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Děčín a r o z h o d l a zatížit část pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení telekomunikačního kabelového vedení pro budoucího oprávněného, tj. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Podmokly a r o z h o d l a 3

4 zatížit část pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1250/35 101/02 ze dne a uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1250/35 101/02 ze dne , uzavřené mezi městem Děčín a paní A. B. ve smyslu snížení pronajaté výměry a prodloužení lhůty zahájení výstavby v termínu do Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření nájemní smlouvy a pronájem pozemku st. p. č. 867 o výměře 78 m 2 v k. ú. Bělá u Děčína pro spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, pod stavbou telekomunikační ústředny za cenu 14 Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 867 o výměře 78 m 2 v k. ú. Bělá u Děčína pod stavbou telekomunikační ústředny. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu pozemku st. p. č. 2915/2 v k. ú. Děčín a zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. uzavření Dohody o uznání dluhu a povolení úhrady dluhu s manžely R. a D. S., dle které se povoluje úhrada dluhu manželům S. ve výši ,00 Kč + úroky z prodlení v termínu do Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a pronájem pozemku st. p. č. 152 o výměře 95 m 2 a pozemku p. č. 920/2 o výměře 577 m 2 v k. ú. Březiny u Děčína panu M. M., za cenu Kč/rok na dobu neurčitou. 4

5 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky st. p. č. 152 o výměře 95 m 2 a pozemek p. č. 920/2 o výměře 577 m 2 v k. ú. Březiny u Děčína. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 982/4 o výměře 81 m 2 v k. ú. Horní Oldřichov. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3725/37 v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 358 o výměře 80 m 2 a pozemek p. č. 1391/18 o výměře 849 m 2 v k. ú. Horní Oldřichov. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a pronájem částí pozemků p. č. 509/1 a p. č. 496 o výměře 32 m 2 v k. ú. Podmokly jako zázemí k domu pro paní J. B. za cenu 64 Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a 5

6 zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 509/1 a p. č. 496 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č o výměře 141 m 2 a pozemku p. č o výměře 329 m 2 v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a E. J. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Těchlovice nad Labem a zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. bezúplatný převod pozemku p. č. 787/12 o výměře 59 m 2 v k. ú. Těchlovice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví Ústeckého Kraje. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Nebočady a pronájem části pozemku p. č. 763 o výměře 100 m 2 Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184/2396, Praha 3, za cenu 300,00 Kč na dobu určitou max. 1 rok. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 763 o výměře 100 m 2 v k. ú. Nebočady. Usnesení č. RM Rada města projednala předložené informace o obytných domech ve městě Děčín a tyto b e r e n a v ě d o m í s tím, že bude postupováno v souladu s důvodovou zprávou a 6

7 primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku dalším jednáním, směřujícím k získání objektů do majetku města. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a po úpravě pronájem části pozemku p. č o výměře cca m 2 v k. ú. Děčín, na zahradu, pro paní I. Ch. za cenu dle platných Zásad na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Děčín a zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č o výměře 679 m 2 v k. ú. Děčín, z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví statutárního města Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh platu Mgr. Petra Maršouna, ředitele Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace a tento dle důvodové zprávy a přílohy. Usnesení č. RM Rada města projednala předložený návrh na udělení plné moci Základní škole a Mateřské škole Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace a s o u h l a s í s udělením plné moci Základní škole a Mateřské škole Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace k podání výpovědi z nájmu bytu a zastupování v dalších řízeních týkajících se výpovědi z nájmu a řízení o zaplacení dlužného nájemného z bytu v objektu Bezručova 588/6, Děčín IV, a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu plné moci pro Základní školu a Mateřskou školu Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace k podání výpovědi z nájmu bytu a zastupování v dalších řízeních týkajících se výpovědi 7

8 z nájmu a řízení o zaplacení dlužného nájemného z bytu v objektu Bezručova 588/6, Děčín IV. Usnesení č. RM Rada města projednala návrhy na odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství za období od do a odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství za období od do dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh odvodu do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 587, příspěvková organizace, IČ a po doplnění u k l á d á řediteli příspěvkové organizaci Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 587, příspěvková organizace, IČ odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 500 tis. Kč z investičního fondu do 08/2009. Usnesení č. RM Rada města projednala věcné a personální zabezpečení změn souvisejících se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a r o z h o d l a o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města, zařazených do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance od Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout za výkon funkce neuvolněnému členu zastupitelstva města v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a zastupitelstvu města stanovit výši měsíční odměny pro nově zvoleného člena rady města dle důvodové zprávy v maximální výši ode dne jeho zvolení do funkce člena rady města. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a návrh dohody k zajištění využití objektu sportovní haly ul. Práce a 8

9 revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v plném znění a Dohodu (označenou jako variantu č. 1) k zajištění využití objektu Sportovní haly č. p ul. Práce 17, Děčín V, v předloženém znění a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Dohody k zajištění využití objektu Sportovní haly č. p ul. Práce 17, Děčín V, v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala problematiku zajištění využití Sportovní haly ul. Práce, Děčín V, a r o z h o d l a vydat pokyn ve smyslu mandátní smlouvy ze dne ve znění dodatků, ustanovení čl. 4 odst. 4.1.lit.b) Sportovnímu klubu Děčín, se sídlem Maroldova 2, Děčín I, k zajištění využití Sportovní haly 1966 ul. Práce 17, Děčín V, Sportovním klubem stolního tenisu Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh společnosti Oden Technology Czech Republic, s. r. o, na umístění LED obrazovky na objekt Zimního stadionu Děčín a 1. umístění velkoplošné reklamní LED obrazovky na stěnu objektu Zimního stadionu Děčín společností Oden Technology Czech Republic, s. r. o., se sídlem Masarykova 196/14, Ústí nad Labem, 2. uzavření smlouvy na dobu určitou 10let, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a 1. vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasu za vlastníka nemovitosti k umístění LED obrazovky na objekt Zimního stadionu Děčín, 2. primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu smlouvy na dobu určitou 10let, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Děčín a 9

10 zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č o výměře 677 m 2 v k. ú. Děčín z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví statutárního města Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost obce Janov uzavřít se statutárním městem Děčín veřejnoprávní smlouvu v oblasti agend projednávání přestupků uvedených v 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za předem stanovených podmínek a uzavření této smlouvy a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi v oblasti agend projednávání přestupků uvedených v 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za předem stanovených podmínek. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Děčín Staré Město a zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p. č. 340 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2 a p. č. 345 vodní plocha vodní tok v korytě přirozeném nebo umělém o výměře 435 m 2, se všemi součástmi a příslušenstvím, od manželů M. a J. T. za cenu ,00 Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem instalace reklamních nosičů typu HORIZONT k provozování reklamní a propagační činnosti a uzavření Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy uzavřené dne na pronájem sloupů veřejného osvětlení pro pana Milana Figediho, STOFI, Přemyslovců 617/8, Ústí nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy uzavřené dne na pronájem sloupů veřejného osvětlení pro pana Milana Figediho, STOFI, Přemyslovců 617/8, Ústí nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 10

11 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na navýšení dlouhodobého úvěru statutárním městem Děčín a zastupitelstvu města: 1. schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM ze dne v části týkající se výše úvěru, 2. rozhodnout o navýšení dlouhodobého úvěru o 100 mil. Kč na celkovou výši 850 mil. Kč na financování akcí města a uzavření smlouvy s peněžním ústavem vybraným na základě výběrového řízení. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na další využívání částí pozemku p. č. 867/2 v k. ú. Podmokly a 1. uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 867a-108/2006 na pronájem části pozemku p. č. 867/2 v k. ú. Podmokly uzavřené mezi statutárním městem Děčín a manžely D. K. a N. K. ve smyslu změny prodloužení termínu zahájení stavby polyfunkčního domu dle čl. VI/2 a čl. II/4b nájemní smlouvy a to do s podmínkou, že pokud v tomto termínu nedojde k zahájení stavby bude tato nájemní smlouva dle čl. II ukončena a s tím, že do jsou nájemci povinni předložit společnou studii zástavby a požádat o zahájení územního řízení, 2. uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 867b-108/2006 na pronájem části pozemku p. č. 867/2 v k. ú. Podmokly, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a paní H. W. ve smyslu změny prodloužení termínu zahájení stavby polyfunkčního domu dle čl. VI/2 a čl. II/4b nájemní smlouvy a to do s podmínkou, že pokud v tomto termínu nedojde k zahájení stavby bude tato nájemní smlouva dle čl. II ukončena a s tím, že do jsou nájemci povinni předložit společnou studii zástavby a požádat o zahájení územního řízení a vedoucího OMH dále postupovat dle důvodové zprávy, tj. v případě nedodržení podmínky s termínem do ukončit nájemní smlouvy výpovědí. Usnesení č. RM Rada města projednala novou žádost paní H. W. o prodej části pozemku p. č. 867/2 v k. ú. Podmokly a tuto b e r e n a v ě d o m í s tím, že odbor místního hospodářství a majetku města zajistí aktuální stanoviska příslušných odborů a předloží materiál do jednání orgánů města. 11

12 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků na stavbu cyklostezky a zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků p. č. 495/1 o výměře cca 76 m 2 v k. ú. Dolní Žleb, p. č. 1158/3 o výměře cca 29 m 2 v k. ú. Prostřední Žleb, p. č. 103/1 o výměře cca 339 m 2, p. č. 103/2 o výměře cca 51 m 2, p. č. 106 o výměře cca 4 m 2, p. č. 113/1 o výměře cca 701 m 2, p. č. 113/5 o výměře cca 54 m 2, p. č. 134 o výměře cca 99 m 2, a p. č. 140 o výměře cca 210 m 2, p. č. 167 o výměře cca 6 m 2, p. č. 169/1 o výměře cca m 2, p. č. 170 o výměře cca 126 m 2, vše v k. ú. Děčín Staré Město, p. č. 11 o výměře cca 81 m 2, p. č. 13 o výměře cca 252 m 2, p. č. 18 o výměře cca 88 m 2, p. č. 19 o výměře cca 131 m 2, p. č. 677/4 o výměře cca 240 m 2, p. č. 678 o výměře cca 213 m 2, p. č. 763 o výměře cca 703 m 2 a p. č. 766 o výměře cca 457 m 2, vše v k. ú. Nebočady a p. č. 784 o výměře cca m 2 v k. ú. Křešice u Děčína za účelem provedení stavby Labská stezka č. 2 etapa 2b na dobu určitou, po dobu 5 let od finančního ukončení projektu. Usnesení č. RM Rada města projednala přípravu projektu Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín zóna Centrum ) a zastupitelstvu města schválit: 1. podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad o celkových nákladech projektu 138 mil. Kč včetně DPH (z toho nezpůsobilým nákladem projektu jsou náklady vynaložené na vybudování občerstvení na Mariánské louce v celkové částce 8 mil. Kč včetně DPH), 2. zajištění předfinancování projektu ve výši 138 mil. Kč včetně DPH tj. 100 % celkových nákladů projektu, 3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši tis. (tj. 7,5 % ze 130 mil. Kč celkových způsobilých výdajů) a zajištění financování nezpůsobilých nákladů projektu ve výši 8 mil. Kč včetně DPH (občerstvení na Mariánské louce). Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající se schválení IPRM Děčín sídliště Staré Město a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v bodě 1 a zastupitelstvu města: 12

13 1. revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne v bodě 1, 2. schválit IPRM Děčín sídliště Staré Město, na který byl dne vydán Ministerstvem životního prostředí Závěr zjišťovacího řízení podle 10d zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů, 3. schválit Oznámení o změně v Integrovaném plánu rozvoje města Děčín sídliště Staré Město. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne , RM ze dne , RM ze dne a RM ze dne v plném znění a zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne , ZM ze dne , ZM ze dne a ZM ze dne v plném znění. Usnesení č. RM Rada města projednala přijetí daru pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města schválit přijetí daru pozemku p. č. 1733/2 o výměře 933 m 2, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví manželů J. a J. D. a manželů V. a M. Š. s podmínkou: zatížení části pozemku p. č. 1733/2 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení, obnovy a údržby elektropřípojky a kanalizační přípojky pro vlastníky zařízení, bezúplatně, statutární město Děčín vybuduje novou komunikaci na pozemku p. č. 1733/2 v k. ú. Podmokly, a to odpovídající předpokládané zátěži nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu vydaného na stavbu vodojemu s tím, že pokud nebude tato podmínka splněna, vrátí si smluvní strany své plnění, pokud nebude dodržen závazek vybudování komunikace odpovídající zátěži nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu vydaného na stavbu vodojemu bude darujícím uhrazena smluvní pokuta v celkové výši ,00 Kč. Ing. Vladislav R a š k a v. r. Mgr. Miroslav S a m l e r v. r. primátor náměstek 13

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20.

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 22. listopadu 2005

U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 22. listopadu 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 22. listopadu 2005 Usnesení č. RM 05 33 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 11. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 05 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 32. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.12.2011

Město Horažďovice. Usnesení z 32. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.12.2011 Město Horažďovice Usnesení z 32. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 19.12.2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014 Kontrola plnění usnesení 14/082/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Odbor

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ze 134. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. října 2013

ze 134. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. října 2013 ze 134. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. října 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 2109/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 134. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více