U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009"

Transkript

1 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2009 a rozpočtová opatření č. RO 26/ /2009 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2009 o tis. Kč a zvýšení výdajů o tis. Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých v I. čtvrtletí 2009 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín a tento b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o pohledávkách města vyšších než ,00 Kč po lhůtě splatnosti k a tuto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s., včetně pořadu jednání valné hromady a tuto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pořízení 10. změny Územního plánu města Děčín - Územní energetická koncepce města Děčín a rozhodnutí o d k l á d á a

2 primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jednání se společností MVV Energie CZ, a. s. Usnesení č. RM Rada města projednala určení dle 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pana Vepřeka Ivana, jako zastupitele města, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro území města Děčín ve vazbě na 47 odst. 1 a 4, 49 odst. 1 a 53 odst. 1 stavebního zákona, a zastupitelstvu města toto určení schválit. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro paní Z. N. ze dne a zastupitelstvu města: 1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro paní Z. N., 2. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro paní Z. N. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro pana P. Š. ze dne a zastupitelstvu města: 1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro pana P. Š., 2. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro pana P. Š. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro paní M. B. ze dne a zastupitelstvu města: 2

3 1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách pro paní M. B., 2. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro paní M. B. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro paní D. M. ze dne a zastupitelstvu města: 1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách pro paní D. M., 2. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku dohoda o splátkách dluhu pro paní D. M. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 182/1 ostatní plocha, p. č ostatní plocha, v k. ú. Děčín a r o z h o d l a zatížit části pozemků p. č. 182/1 ostatní plocha, p. č ostatní plocha, v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní, kanalizační, elektro a plynové přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Děčín a r o z h o d l a zatížit část pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení telekomunikačního kabelového vedení pro budoucího oprávněného, tj. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Podmokly a r o z h o d l a 3

4 zatížit část pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1250/35 101/02 ze dne a uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1250/35 101/02 ze dne , uzavřené mezi městem Děčín a paní A. B. ve smyslu snížení pronajaté výměry a prodloužení lhůty zahájení výstavby v termínu do Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření nájemní smlouvy a pronájem pozemku st. p. č. 867 o výměře 78 m 2 v k. ú. Bělá u Děčína pro spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, pod stavbou telekomunikační ústředny za cenu 14 Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 867 o výměře 78 m 2 v k. ú. Bělá u Děčína pod stavbou telekomunikační ústředny. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu pozemku st. p. č. 2915/2 v k. ú. Děčín a zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. uzavření Dohody o uznání dluhu a povolení úhrady dluhu s manžely R. a D. S., dle které se povoluje úhrada dluhu manželům S. ve výši ,00 Kč + úroky z prodlení v termínu do Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a pronájem pozemku st. p. č. 152 o výměře 95 m 2 a pozemku p. č. 920/2 o výměře 577 m 2 v k. ú. Březiny u Děčína panu M. M., za cenu Kč/rok na dobu neurčitou. 4

5 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky st. p. č. 152 o výměře 95 m 2 a pozemek p. č. 920/2 o výměře 577 m 2 v k. ú. Březiny u Děčína. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 982/4 o výměře 81 m 2 v k. ú. Horní Oldřichov. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3725/37 v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 358 o výměře 80 m 2 a pozemek p. č. 1391/18 o výměře 849 m 2 v k. ú. Horní Oldřichov. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a pronájem částí pozemků p. č. 509/1 a p. č. 496 o výměře 32 m 2 v k. ú. Podmokly jako zázemí k domu pro paní J. B. za cenu 64 Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a 5

6 zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 509/1 a p. č. 496 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č o výměře 141 m 2 a pozemku p. č o výměře 329 m 2 v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a E. J. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Těchlovice nad Labem a zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. bezúplatný převod pozemku p. č. 787/12 o výměře 59 m 2 v k. ú. Těchlovice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví Ústeckého Kraje. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Nebočady a pronájem části pozemku p. č. 763 o výměře 100 m 2 Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184/2396, Praha 3, za cenu 300,00 Kč na dobu určitou max. 1 rok. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 763 o výměře 100 m 2 v k. ú. Nebočady. Usnesení č. RM Rada města projednala předložené informace o obytných domech ve městě Děčín a tyto b e r e n a v ě d o m í s tím, že bude postupováno v souladu s důvodovou zprávou a 6

7 primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku dalším jednáním, směřujícím k získání objektů do majetku města. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a po úpravě pronájem části pozemku p. č o výměře cca m 2 v k. ú. Děčín, na zahradu, pro paní I. Ch. za cenu dle platných Zásad na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Děčín a zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č o výměře 679 m 2 v k. ú. Děčín, z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví statutárního města Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh platu Mgr. Petra Maršouna, ředitele Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace a tento dle důvodové zprávy a přílohy. Usnesení č. RM Rada města projednala předložený návrh na udělení plné moci Základní škole a Mateřské škole Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace a s o u h l a s í s udělením plné moci Základní škole a Mateřské škole Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace k podání výpovědi z nájmu bytu a zastupování v dalších řízeních týkajících se výpovědi z nájmu a řízení o zaplacení dlužného nájemného z bytu v objektu Bezručova 588/6, Děčín IV, a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu plné moci pro Základní školu a Mateřskou školu Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace k podání výpovědi z nájmu bytu a zastupování v dalších řízeních týkajících se výpovědi 7

8 z nájmu a řízení o zaplacení dlužného nájemného z bytu v objektu Bezručova 588/6, Děčín IV. Usnesení č. RM Rada města projednala návrhy na odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství za období od do a odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství za období od do dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh odvodu do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 587, příspěvková organizace, IČ a po doplnění u k l á d á řediteli příspěvkové organizaci Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 587, příspěvková organizace, IČ odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 500 tis. Kč z investičního fondu do 08/2009. Usnesení č. RM Rada města projednala věcné a personální zabezpečení změn souvisejících se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a r o z h o d l a o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města, zařazených do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance od Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout za výkon funkce neuvolněnému členu zastupitelstva města v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a zastupitelstvu města stanovit výši měsíční odměny pro nově zvoleného člena rady města dle důvodové zprávy v maximální výši ode dne jeho zvolení do funkce člena rady města. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a návrh dohody k zajištění využití objektu sportovní haly ul. Práce a 8

9 revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v plném znění a Dohodu (označenou jako variantu č. 1) k zajištění využití objektu Sportovní haly č. p ul. Práce 17, Děčín V, v předloženém znění a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Dohody k zajištění využití objektu Sportovní haly č. p ul. Práce 17, Děčín V, v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala problematiku zajištění využití Sportovní haly ul. Práce, Děčín V, a r o z h o d l a vydat pokyn ve smyslu mandátní smlouvy ze dne ve znění dodatků, ustanovení čl. 4 odst. 4.1.lit.b) Sportovnímu klubu Děčín, se sídlem Maroldova 2, Děčín I, k zajištění využití Sportovní haly 1966 ul. Práce 17, Děčín V, Sportovním klubem stolního tenisu Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh společnosti Oden Technology Czech Republic, s. r. o, na umístění LED obrazovky na objekt Zimního stadionu Děčín a 1. umístění velkoplošné reklamní LED obrazovky na stěnu objektu Zimního stadionu Děčín společností Oden Technology Czech Republic, s. r. o., se sídlem Masarykova 196/14, Ústí nad Labem, 2. uzavření smlouvy na dobu určitou 10let, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a 1. vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasu za vlastníka nemovitosti k umístění LED obrazovky na objekt Zimního stadionu Děčín, 2. primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu smlouvy na dobu určitou 10let, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Děčín a 9

10 zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č o výměře 677 m 2 v k. ú. Děčín z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví statutárního města Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost obce Janov uzavřít se statutárním městem Děčín veřejnoprávní smlouvu v oblasti agend projednávání přestupků uvedených v 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za předem stanovených podmínek a uzavření této smlouvy a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi v oblasti agend projednávání přestupků uvedených v 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za předem stanovených podmínek. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Děčín Staré Město a zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p. č. 340 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2 a p. č. 345 vodní plocha vodní tok v korytě přirozeném nebo umělém o výměře 435 m 2, se všemi součástmi a příslušenstvím, od manželů M. a J. T. za cenu ,00 Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem instalace reklamních nosičů typu HORIZONT k provozování reklamní a propagační činnosti a uzavření Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy uzavřené dne na pronájem sloupů veřejného osvětlení pro pana Milana Figediho, STOFI, Přemyslovců 617/8, Ústí nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy uzavřené dne na pronájem sloupů veřejného osvětlení pro pana Milana Figediho, STOFI, Přemyslovců 617/8, Ústí nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 10

11 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na navýšení dlouhodobého úvěru statutárním městem Děčín a zastupitelstvu města: 1. schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM ze dne v části týkající se výše úvěru, 2. rozhodnout o navýšení dlouhodobého úvěru o 100 mil. Kč na celkovou výši 850 mil. Kč na financování akcí města a uzavření smlouvy s peněžním ústavem vybraným na základě výběrového řízení. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na další využívání částí pozemku p. č. 867/2 v k. ú. Podmokly a 1. uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 867a-108/2006 na pronájem části pozemku p. č. 867/2 v k. ú. Podmokly uzavřené mezi statutárním městem Děčín a manžely D. K. a N. K. ve smyslu změny prodloužení termínu zahájení stavby polyfunkčního domu dle čl. VI/2 a čl. II/4b nájemní smlouvy a to do s podmínkou, že pokud v tomto termínu nedojde k zahájení stavby bude tato nájemní smlouva dle čl. II ukončena a s tím, že do jsou nájemci povinni předložit společnou studii zástavby a požádat o zahájení územního řízení, 2. uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 867b-108/2006 na pronájem části pozemku p. č. 867/2 v k. ú. Podmokly, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a paní H. W. ve smyslu změny prodloužení termínu zahájení stavby polyfunkčního domu dle čl. VI/2 a čl. II/4b nájemní smlouvy a to do s podmínkou, že pokud v tomto termínu nedojde k zahájení stavby bude tato nájemní smlouva dle čl. II ukončena a s tím, že do jsou nájemci povinni předložit společnou studii zástavby a požádat o zahájení územního řízení a vedoucího OMH dále postupovat dle důvodové zprávy, tj. v případě nedodržení podmínky s termínem do ukončit nájemní smlouvy výpovědí. Usnesení č. RM Rada města projednala novou žádost paní H. W. o prodej části pozemku p. č. 867/2 v k. ú. Podmokly a tuto b e r e n a v ě d o m í s tím, že odbor místního hospodářství a majetku města zajistí aktuální stanoviska příslušných odborů a předloží materiál do jednání orgánů města. 11

12 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků na stavbu cyklostezky a zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků p. č. 495/1 o výměře cca 76 m 2 v k. ú. Dolní Žleb, p. č. 1158/3 o výměře cca 29 m 2 v k. ú. Prostřední Žleb, p. č. 103/1 o výměře cca 339 m 2, p. č. 103/2 o výměře cca 51 m 2, p. č. 106 o výměře cca 4 m 2, p. č. 113/1 o výměře cca 701 m 2, p. č. 113/5 o výměře cca 54 m 2, p. č. 134 o výměře cca 99 m 2, a p. č. 140 o výměře cca 210 m 2, p. č. 167 o výměře cca 6 m 2, p. č. 169/1 o výměře cca m 2, p. č. 170 o výměře cca 126 m 2, vše v k. ú. Děčín Staré Město, p. č. 11 o výměře cca 81 m 2, p. č. 13 o výměře cca 252 m 2, p. č. 18 o výměře cca 88 m 2, p. č. 19 o výměře cca 131 m 2, p. č. 677/4 o výměře cca 240 m 2, p. č. 678 o výměře cca 213 m 2, p. č. 763 o výměře cca 703 m 2 a p. č. 766 o výměře cca 457 m 2, vše v k. ú. Nebočady a p. č. 784 o výměře cca m 2 v k. ú. Křešice u Děčína za účelem provedení stavby Labská stezka č. 2 etapa 2b na dobu určitou, po dobu 5 let od finančního ukončení projektu. Usnesení č. RM Rada města projednala přípravu projektu Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín zóna Centrum ) a zastupitelstvu města schválit: 1. podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad o celkových nákladech projektu 138 mil. Kč včetně DPH (z toho nezpůsobilým nákladem projektu jsou náklady vynaložené na vybudování občerstvení na Mariánské louce v celkové částce 8 mil. Kč včetně DPH), 2. zajištění předfinancování projektu ve výši 138 mil. Kč včetně DPH tj. 100 % celkových nákladů projektu, 3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši tis. (tj. 7,5 % ze 130 mil. Kč celkových způsobilých výdajů) a zajištění financování nezpůsobilých nákladů projektu ve výši 8 mil. Kč včetně DPH (občerstvení na Mariánské louce). Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající se schválení IPRM Děčín sídliště Staré Město a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v bodě 1 a zastupitelstvu města: 12

13 1. revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne v bodě 1, 2. schválit IPRM Děčín sídliště Staré Město, na který byl dne vydán Ministerstvem životního prostředí Závěr zjišťovacího řízení podle 10d zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů, 3. schválit Oznámení o změně v Integrovaném plánu rozvoje města Děčín sídliště Staré Město. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne , RM ze dne , RM ze dne a RM ze dne v plném znění a zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne , ZM ze dne , ZM ze dne a ZM ze dne v plném znění. Usnesení č. RM Rada města projednala přijetí daru pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města schválit přijetí daru pozemku p. č. 1733/2 o výměře 933 m 2, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví manželů J. a J. D. a manželů V. a M. Š. s podmínkou: zatížení části pozemku p. č. 1733/2 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení, obnovy a údržby elektropřípojky a kanalizační přípojky pro vlastníky zařízení, bezúplatně, statutární město Děčín vybuduje novou komunikaci na pozemku p. č. 1733/2 v k. ú. Podmokly, a to odpovídající předpokládané zátěži nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu vydaného na stavbu vodojemu s tím, že pokud nebude tato podmínka splněna, vrátí si smluvní strany své plnění, pokud nebude dodržen závazek vybudování komunikace odpovídající zátěži nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu vydaného na stavbu vodojemu bude darujícím uhrazena smluvní pokuta v celkové výši ,00 Kč. Ing. Vladislav R a š k a v. r. Mgr. Miroslav S a m l e r v. r. primátor náměstek 13

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 04 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních. z 25. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 25. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. července 2015 z 25. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 398/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 25. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více