Fenomén Big Data Pohled technický

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fenomén Big Data Pohled technický"

Transkript

1 Fenomén Big Data Pohled technický Diribet / Q-DAS Konference Homo Digitalis,

2 Motivace Běžná situace při rozhodování: Mám více dat, než jsem schopen zpracovat Mám pocit nedostatku informací Více dat Pocit nedostatku informací Více možných rozhodnutí Zhoršená rozhodovací schopnost

3 Rozhodování na základě informace Rozhodovací Systém Lidský člověk, team, společnost Automatizovaný např. bezpečnostní prvek v autě, automatizovaná regulace výrobního procesu 3 skupiny problémů Absence informace v systému chybí, není k dispozici Ignorance informace je k dispozici, ale systém jí nezpracovává Chyba informace je k dispozici, systém ji zpracuje nesprávně Přidaná informace řeší jen problém typu Absence Intuitivní odhad, že informace se nachází ve velkém množství dat

4 Zdroje dat Big Data Informace o počasí rostoucí počet čidel a rostoucí vzorkovací frekvence Velký hadronový urychlovač (LHC): čidel při Hz Informace o spotřebitelském chování, telefonní sítě, sociální sítě Výrobní stroj, automobil, domácí spotřebič Virtuální simulace

5 Kde začínají Big Data? Definice Nejednotná, vágní definice Obecně: Množství dat je větší, než je možné efektivně zpracovat Objektivní rozvoj kompetencí ke zpracování velkého množství dat Vývoj nových technik, výkonného hardware, posun poznání Big Data jako slogan Vychází vstříc (nedůvodné) poptávce po množství metrik Populární (marketingové) zaříkávadlo

6 Analytický stroj Augusta Ada King, hraběnka z Lovelace Článek o Babbageově analytickém stroji (1843) První programátor(ka) Konceptuální přerod z počítacího stroje na analytický stroj, který umí řešit problém jakékoliv komplexnosti Poetická věda : Rozvíjela hypotézy a kladla si otázky o tom, jak se jednotlivci a společnost vztahují k výpočetní technice jako nástroji pro spolupráci

7 Velká čísla =

8 Taková normální optimalizační úloha Stroj (auto, bagr, frézka) 400 parametrů, každý jen 2 možnosti (min, max) Například kontrola tolerančního řetězce Počet elementárních částic ve vesmíru Každá částice provede výpočtů za vteřinu (Tera Herz) Výpočetní čas = Hz 600 tisíc krát stáří vesmíru

9 Technologie s Big Data - příklady Data Mining (Information Mining) Vyhledávání schémat/vzorů ve velkých souborech dat (anomálie, shluky, klasifikace, regrese,...) informace o (dříve) neznámých vlastnostech dat Strojové učení Program se mění podle dat Predikce na základě poznaných vlastností Umělá inteligence, optimalizace Učitel versus dříví v lese Tvorba předsudků, předporozumění

10 Technologie s Big Data - příklady Multilinear subspace learning nízkodimenzionální reprezentace vysokodimenzionálního tenzoru Problém inicializace, Lokální optimum mechanický příklad: Tenzometr Statistický strojní překlad (1949, 1980) E.g. Google Translate Statistický model na textovém korpusu Nepředvídatelný výsledek Genetické algoritmy Heuristické algoritmy mimikující přirozený výběr Problém nulté populace, evoluce nemá předvídavost

11 Technologie pro zpracování Big Data Vizualizace Florence Nightingale 1850 Charles Minard (6D) 1866

12 Florence Nightingale Klínový diagram

13 Charles Minard Vizualizace Big Data Svět potřebuje moudré inspektory silnic a mostů v důchodu!

14 Aplikační příklad Best Fit v metrologii Scan bodů na povrchu měřeného objektu Porovnání s CAD modelem Výhody Není třeba stavět program měření Není třeba metrologická kompetence Intuitivní přečtení výsledku Rychlé a atraktivní předvedení Nevýhody Všechny body mají stejnou váhu Chybí informace o funkčních rozměrech Neodpovídá na otázku je díl v toleranci?

15 Aplikační příklad Best Fit v metrologii Na každou komplikovanou otázku existuje nejméně jedna jednoduchá, srozumitelná, nesprávná odpověď

16 Informace versus Kompetence Informaci lze vnímat jen skrze kompetenci Kompetence k podstatě problému Technická, sociologická, medicínská,... Čím vyšší je odborná kompetence, tím vyšší je užitek z dat a jejich analýzy Kompetenci nelze nahradit daty / informacemi Karl Pearson parafráze: Statistika je gramatikou technické kompetence

17 Statistické a matematické metody Pozoruhodné vlastnosti: Metoda není nástroj Ostrá logika Ryzí abstraktnost Výstup je v jasném a logickém vztahu ke vstupu It is not box of chocolates, we know what we re gonna get Metody dávají smysl samy sobě, nevztahují se k žádnému reálnému problému. Praktická náplň přichází jen aplikací Aplikace Praktický problém Statistický problém Úskalí: Aplikace Je technický problém správně přeložen do statistického? Je statistický výsledek relevantní k technickému problému? Je logické pozadí metody ve vztahu k technickým/fyzikálním vlastnostem? Vede řešení k závěru? Může být závěr ověřen jinou metodou? Čas do poruchy výrobku A a B je zamlžen nejistotou Je životnost B alespoň tak dobrá jako A? Nejasná logika Praktický závěr Životnost B je nejméně taková, jako životnost A. Aplikace H0: Výběr z B je podřadný výběru z A H1: Výběr z B je nepodřadný výběru z A Známá logika Statistický výsledek H0 zamítnuta na úrovni α.

18 Interakce Informace a jejího okolí Vlastnosti okolí mají vliv na vnímání informace Odbornost, profesní kontext, kulturní kontext Informace a její forma má vliv na vlastnosti okolí Rychlá dostupnost informace umožní věnovat čas její interpretaci Snadná dostupnost informace negativně ovlivní krátkodobou pamět Porušená krátkodobá pamět zabraňuje učení / tvorbě kompetence

19 Závěry, teze Metody pro zpracování Big Data přináší (nové) příležitosti pro získání informací Nové technologie umožňují komplexnější analýzy a nové způsoby prezentace jejich výsledku Neexistuje záruka, že v datech je (potřebná) informace obsažena Neexistuje záruka, že příležitost bude využita Každé použití statistiky je z podstaty doprovozeno ztrátou informace, tím spíše při velké destilaci z velkých dat Člověku je třeba poskytnout takový výstup (a průběh) analýzy, aby Byl srozumitelný, odpovídající oprávněně očekávané kompetenci Mohl zapojit kritický pohled na výsledek a proces jeho vzniku Mohl informaci vnímat v jejím kontextu Vznik a použití informace bylo efektivní (výsledek, čas, peníze)

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Danuše Nezvalová a kolektiv Olomouc 2010 Tento projekt

Více

Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace

Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace strana 1 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti Evropská komise ani žádná osoba konající ve jménu Komise nenese odpovědnost za účel použití následující

Více

StatSoft Úvod do neuronových sítí

StatSoft Úvod do neuronových sítí StatSoft Úvod do neuronových sítí Vzhledem k vzrůstající popularitě neuronových sítí jsme se rozhodli Vám je v tomto článku představit a říci si něco o jejich využití. Co si tedy představit pod pojmem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky. Expertní systémy. Jiří Dvořák

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky. Expertní systémy. Jiří Dvořák VYSOKÉ UČNÍ TCNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍO INŽNÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky Jiří Dvořák 2004 Obsah ředmluva...... 5 1. Úvod do expertních systémů...... 6 1.1 Charakteristika expertních systémů......

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

Dynamické výukové prostředí. Mentální mapy v marketingu CR

Dynamické výukové prostředí. Mentální mapy v marketingu CR Dynamické výukové prostředí 01 prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Výzkum (možné teoretické modely), literární rešerše stavu, popis procesu učení modely, aplikační rovina (možné implementace), analýza nástrojů

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI 21 SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ Anotace: Tato studie se zabývá vztahem mezi rozsáhlou sociální transformací vyspělých společností směrem ke společnosti vědění (případně

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více