Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice"

Transkript

1 Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr. Ondřej Tichota, DiS. Tajemník: Ing. Jaroslav Šuk RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č. : 118/2015 předkládá : David Kučera za odbor : Odbor vnitřních věcí : Pravidla akce "Mělnické vinobraní 2015" RM schvaluje pravidla pro pořádání akce "Mělnické vinobraní 2015". RM schvaluje pravidla pro pořádání akce "Mělnické vinobraní 2015" s úpravou v čl. III - provoz atrakcí v bodě bod programu materiál č. : 119/2015 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Vyhrazené parkovací stání - prodloužení platnosti RM schvaluje/neschvaluje prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro paní E. S. (držitelku ZTP) v ul. Kosmonautů pod domem č.p po dobu jednoho roku. RM schvaluje prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro paní E. S. (držitelku ZTP) v ul. Kosmonautů pod domem č.p po dobu jednoho roku. 3. bod programu materiál č. : 120/2015 předkládá : David Kučera 1

2 za odbor : Odbor vnitřních věcí : Smlouva o pronájmu veřejného prostranství. Mělnické vinobraní atrakce RM souhlasí s uzavřením přiložené smlouvy o pronájmu veřejného prostranství. RM souhlasí s uzavřením přiložené smlouvy o pronájmu veřejného prostranství. 4. bod programu materiál č. : 121/2015 : Žádost o slevu nájemného za pronájem zahrádky, J. Z. RM schvaluje žádost p. J. Z. o slevu nájemného za pronájem zahrádky Na Polabí, u které došlo k rekonstrukci opěrné zdi a byl znemožněn přístup. RM schvaluje žádost p. J. Z. o slevu nájemného za pronájem zahrádky Na Polabí, u které došlo k rekonstrukci opěrné zdi a byl znemožněn přístup. 5. bod programu materiál č. : 125/2015 : Služebnost - ul. Malinová, L. P. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č. 7203/61 L. P., vodovodní a kanalizační přípojka k novostavbě RD, ul. Malinová, do služebného pozemku města p.č. 7203/29, k.ú. Mělník, předpokládaná délka: voda cca 4,5m, kanalizace cca 1,5m. Jednorázová úhrada ve výši 1 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č. 7203/61 L. P., vodovodní a kanalizační přípojka k novostavbě RD, ul. Malinová, do služebného pozemku města p.č. 7203/29, k.ú. Mělník, předpokládaná délka: voda cca 4,5m, kanalizace cca 1,5m. 2

3 Jednorázová úhrada ve výši 1 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 0 proti 0 Hlasování se nezúčastnil p. Tichota. 6. bod programu materiál č. : 126/2015 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Návrh nabídky na přidělení bytu č. 2 v č.p o vel. 2+1, ul. Sokolská, Mělník RM schvaluje vypsání nabídky na pronájem bytu č. 2 v č.p v ul. Sokolská v Mělníku v souladu s přílohou, s minimální výší smluvního nájemného... Kč/měsíc. RM schvaluje vypsání nabídky na pronájem bytu č. 2 v č.p v ul. Sokolská v Mělníku v souladu s přílohou, s minimální výší smluvního nájemného 6 000,- Kč/měsíc. 7. bod programu materiál č. : 127/2015 : Služebnost - ul. Ve Vinicích, Ing. T. M. Ph. D. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č. 1149/3 - Ing. T. M. Ph.D., vodovodní a kanalizační přípojka k novostavbě RD, ul. Ve Vinicích, do služebného pozemku města p.č. 7949, k.ú. Mělník, předpokládaná délka: voda cca 6m, kanalizace cca 4,7m. Jednorázová úhrada ve výši 4 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č. 1149/3 - Ing. T. M. Ph.D., vodovodní a kanalizační přípojka k novostavbě RD, ul. Ve Vinicích, do služebného pozemku města p.č. 7949, k.ú. Mělník, předpokládaná délka: voda cca 6m, kanalizace cca 4,7m. Jednorázová úhrada ve výši 4 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 0 proti 0 3

4 Hlasování se nezúčastnil p. Tichota. 8. bod programu materiál č. : 128/2015 předkládá : Bc. Monika Nová, DiS. za odbor : Odbor školství a kultury : Navýšení kapacity ve školní družině RM souhlasí s navýšení kapacity ve školní družině při ZŠ Jungmannovy sady. RM souhlasí s navýšení kapacity ve školní družině při ZŠ Jungmannovy sady. 9. bod programu materiál č. : 132/2015 předkládá : Petr Skácel,DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru v č.p. 32 o vým. 94 m 2 se společností FARGO studio s.r.o. RM schvaluje z důvodu instalace měřících přístrojů na odběr vody a tepla uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 32 o vým. 94 m 2 se společností FARGO studio s.r.o. v souladu s návrhem. RM schvaluje z důvodu instalace měřících přístrojů na odběr vody a tepla uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 32 o vým. 94 m 2 se společností FARGO studio s.r.o. v souladu s návrhem. HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 0 proti 0 Hlasování se nezúčastnil p. Kraus. 10. bod programu materiál č. : 133/2015 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Rozpočtové opatření č. 9 RM dodatečně schvaluje převod ve výši 190 tis. Kč u akce park u Penzionu Fügnerova z položky investice do mlatových cest na položku služby (zeleň). Vše ka ŽP, odd 37 Zeleň. RM dodatečně schvaluje převod ve výši 190 tis. Kč u akce park u Penzionu Fügnerova z položky investice do mlatových cest na položku služby (zeleň). Vše ka ŽP, odd 37 Zeleň. 4

5 11. bod programu materiál č. : 134/2015 : Záměr prodeje pozemků p.č.5873/1 a p.č.5874/1 k.ú.mělník, ul.komenského, Ing.Petr Robotka RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemku p.č.5873/1 a pozemku p.č.5874/1 k.ú.mělník. RM nedoporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemku p.č.5873/1 a pozemku p.č.5874/1 k.ú.mělník. HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 0 proti 0 Hlasování se nezúčastnil p. Tichota. 12. bod programu materiál č. : 141/2015 : Věcné břemeno - ČEZ Distribuce, a.s., ul. Kokořínská RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení věcného břemene do níže uvedeného pozemku města ve prospěch oprávněného: Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., přeložka knn, ul. Kokořínská, do pozemku p.č. 5383/1, k.ú. Mělník, předpokládaná délka vedení cca 11m. Jednorázová úhrada ve výši ,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení věcného břemene do níže uvedeného pozemku města ve prospěch oprávněného: Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., přeložka knn, ul. Kokořínská, do pozemku p.č. 5383/1, k.ú. Mělník, předpokládaná délka vedení cca 11m. Jednorázová úhrada ve výši ,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 0 proti 0 Hlasování se nezúčastnil p. Tichota. 13. bod programu materiál č. : 142/2015 předkládá : Mgr. Milan Schweigstill 5

6 za odbor : Oddělení správy a údržby komunikací : Návrh Obecně závazné vyhlášky č.../ Místní poplatky pro užívání veřejného prostranství RM doporučuje ZM schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č.../ Místní poplatky pro užívání veřejného prostranství. RM doporučuje ZM schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/ Místní poplatky pro užívání veřejného prostranství. 14. bod programu materiál č. : 143/2015 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení správy a údržby komunikací : Umístění plakátovacích ploch RM souhlasí/nesouhlasí s umístěním plakátovacích ploch společnosti TGtimex s.r.o. na k.ú.města Mělníka dle předloženého návrhu. RM nesouhlasí s umístěním plakátovacích ploch společnosti TGtimex s.r.o. na k.ú.města Mělníka dle předloženého návrhu. 15. bod programu materiál č. : 149/2015 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení správy a údržby komunikací : Revize elektrických zařízení - jmenování komise na určení druhu prostředí RM schvaluje jmenování členů komise revize elektrických zařízení (určení druhu prostředí) ve složení: 1. Jaromír Horák - revizní technik, oprávnění č. 9836/5/14/R-EZ-E2/A 2. Martin Bína Ing. - bezpečnostní technik, koordinátor BOZP oprávnění č. ČSSK/0046/KOO/ Petr Hokeš - provozní elektrikář TS Mělník, 8, Vyhláška č.50/78 4. Ing. Miroslav Klučkovič - vedoucí oddělení služeb, správy a údržby komunikací 5. Juraj Rapant - energetik MÚ, správce budov RM ukládá komisi předložit RM zprávu o průběhu jednání, včetně protokolu o určení druhu prostředí, a to nejpozději do RM schvaluje jmenování členů komise revize elektrických zařízení (určení druhu prostředí) ve složení: 6

7 1. Jaromír Horák - revizní technik, oprávnění č. 9836/5/14/R-EZ-E2/A 2. Martin Bína Ing. - bezpečnostní technik, koordinátor BOZP oprávnění č. ČSSK/0046/KOO/ Petr Hokeš - provozní elektrikář TS Mělník, 8, Vyhláška č.50/78 4. Ing. Miroslav Klučkovič - vedoucí oddělení služeb, správy a údržby komunikací 5. Juraj Rapant - energetik MÚ, správce budov RM ukládá komisi předložit RM zprávu o průběhu jednání, včetně protokolu o určení druhu prostředí, a to nejpozději do bod programu materiál č. : 150/2015 předkládá : Bc. Monika Nová, DiS. za odbor : Odbor školství a kultury : Jmenování členů školských rad RM jmenuje členy školské rady následovně: ŠR při ZŠ Mělník, Blahoslavova ul. 1) Mgr. Zuzana Jansová - zazřizovatele nebo 2)... Mgr. Zdeňka Karlovcová - za pedagogy Ing. Martina Semelková - za rodiče ŠR při ZŠ J. Seiferta 1) Bc. Monika Nová, DiS. - za zřizovatele nebo 2)... Mgr. Jitka Majerníčková - za pedagogy Mgr. Hana Nováková - za rodiče RM jmenuje členy školské rady následovně: ŠR při ZŠ Mělník, Blahoslavova ul. Mgr. Zuzana Jansová - za zřizovatele Mgr. Zdeňka Karlovcová - za pedagogy Ing. Martina Semelková - za rodiče ŠR při ZŠ J. Seiferta Bc. Monika Nová, DiS. - za zřizovatele Mgr. Jitka Majerníčková - za pedagogy Mgr. Hana Nováková - za rodiče 7

8 17. bod programu materiál č. : 152/2015 : Záměr výkupu a výkup pozemků p.č.7234/24 a p.č.7234/25 k.ú.mělník, dle geom. pl /2014, D.Š., R.M. RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu a výkup - pozemku p.č.7234/24 odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku p.č.7234/18 k.ú.mělník od D. Š. za kupní cenu 500,- Kč/m 2 - pozemku p.č.7234/25 odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku p.č.7234/22 k.ú.mělník od D. Š. spoluvl. podíl 2/3 a od R. M. spoluvl. podíl 1/3 za kupní cenu 500,- Kč/m 2 RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu a výkup - pozemku p.č.7234/24 odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku p.č.7234/18 k.ú.mělník od D. Š. za kupní cenu 500,- Kč/m 2 - pozemku p.č.7234/25 odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku p.č.7234/22 k.ú.mělník od D. Š. spoluvl. podíl 2/3 a od R. M. spoluvl. podíl 1/3 za kupní cenu 500,- Kč/m bod programu materiál č. : 154/2015 : Podmínky prodeje dílu b, c oddělených geom.pl /2014 z poz. p.č.7057/4, p.č.7058/1 k.ú.mělník. Záměr výkupu a výkup poz. p.č.7056/16 dle geom.pl /2014 k.ú.měl. MUDr. V. Š. RM doporučuje ke schválení ZM prodej dílu b (355 m2) odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku 7057/4 k.ú.mělník a dílu c (26 m 2 ) odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku 7058/1 k.ú.mělník za podmínek: - kupující MUDr.V. Š. - kupující uhradí náklady za znalecký posudek 2 000,- Kč a 1 / 2 nákladů za geometrický plán 3 267,- Kč - kupní cena a/ ,- Kč, tj. 415,94Kč/m ,20Kč trvalé porosty (dle znal. pos. - cena zjištěná podle cenového předpisu) b/ ,- Kč až ,- Kč, tj. 500 až 700,- Kč/m 2 (dle znal. pos. - tržní hodnota) c/ ,- Kč, tj. 600,- Kč/m 2 (dle "orientační tržní hodnoty pozemků") d/ ,- Kč, tj. 500,- Kč/m 2 (návrh kupující) RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu a výkup pozemku p.č.7056/16 (32 m2) odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku 7056/1 k.ú.mělník od MUDr.V. Š. za kupní cenu 500,- Kč/m 2. RM doporučuje ke schválení ZM prodej dílu b (355 m 2 ) odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku 7057/4 k.ú.mělník a dílu c (26 m 2 ) odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku 7058/1 k.ú.mělník za podmínek: 8

9 - kupující MUDr.V. Š. - kupující uhradí náklady za znalecký posudek 2 000,- Kč a 1 / 2 nákladů za geometrický plán 3 267,- Kč - kupní cena ,- Kč, tj. 500,- Kč/m 2 (návrh kupující) RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu a výkup pozemku p.č.7056/16 (32 m 2 ) odděleného geom. pl. č /2014 z pozemku 7056/1 k.ú.mělník od MUDr.V. Š. za kupní cenu 500,- Kč/m bod programu materiál č. : 155/2015 : Záměr prodeje částí pozemků p.č.7118/64, p.č.7118/65, p.č.7118/66, p.č.7836/19, p.č.7836/21, p.č.7836/22 k.ú.mělník, ul.zemědělská, Š. S. 1/ RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje částí pozemků p.č.7118/64, p.č.7118/65, p.č.7118/66, p.č.7836/19, p.č.7836/21, p.č.7836/22 k.ú.mělník, ul.zemědělská, dle žádosti Š. S. 2/ RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje částí pozemků p.č.7118/64, p.č.7118/65, p.č.7118/66 k.ú.mělník, ul.zemědělská, dle vyjádření odborů. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje částí pozemků p.č.7118/64, p.č.7118/65, p.č.7118/66 k.ú.mělník, ul.zemědělská, dle vyjádření odborů. 20. bod programu materiál č. : 156/2015 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Fond investic a přijaté dary příspěvkových organizací 1)RM ukládá příspěvkovým organizacím, aby návrhy na využití a čerpání svých Fondů investic vždy předložily ke schválení RM. 2)RM souhlasí v souladu s platnými zřizovacími listinami, že zřizovatel dává předchozí souhlas PO k přijetí peněžitého daru do hodnoty 40 tisíc Kč v jednotlivém případě na finanční dary účelově neurčené. U darů nad 40 tisíc Kč účelově neurčených a u účelově určených finančních darů jakékoliv hodnoty musí organizace vždy k poslednímu dni čtvrtletí předložit RM soupis všech těchto přislíbených darů k odsouhlasení. Do doby udělení předchozího souhlasu se případné finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu. 1)RM ukládá příspěvkovým organizacím, aby návrhy na využití a čerpání svých Fondů 9

10 investic vždy předložily ke schválení RM. 2)RM souhlasí v souladu s platnými zřizovacími listinami, že zřizovatel dává předchozí souhlas PO k přijetí peněžitého daru do hodnoty 40 tisíc Kč v jednotlivém případě na finanční dary účelově neurčené. U darů nad 40 tisíc Kč účelově neurčených a u účelově určených finančních darů jakékoliv hodnoty musí organizace vždy k poslednímu dni čtvrtletí předložit RM soupis všech těchto přislíbených darů k odsouhlasení. Do doby udělení předchozího souhlasu se případné finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu. 21. bod programu materiál č. : 157/2015 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Rozpočtové opatření č RM doporučuje ZM ke schválení navýšení objemu mzdových prostředků včetně odvodů o 825 tis. Kč (ka 01 personální, 6171). Z toho platy 615 tis. Kč, pojistné na sociální zabezpečení 154 tis. Kč a pojistné na veřejné zdravotnictví ve výši 56 tis. Kč. Zároveň dochází ke změně závazného ukazatele - mzdy správa. Finanční krytí z provozní rezervy ve výši 559 tis. Kč ( ka 41) a 266 tis. Kč bude převedeno z rozpočtu odboru vnitřních věcí ( ka19, 6171). 2.RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace na aplikaci Centrálního registru vozidel ve výši 36,30 tis. Kč -UZ (příjmy, sk 41 neinv. transfery). Zároveň se navyšují související provozní výdaje (odd. 61 Správa). Vše ka 18 Informatika. 3.RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace Úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši tis. Kč - UZ 13010, org. 779 ((příjmy, sk 41 neinv. transfery). Zároveň se zvyšují výdaje na soc. práci v této oblasti. Vše ka 28, odd. 43 soc. služby. 1.RM doporučuje ZM ke schválení navýšení objemu mzdových prostředků včetně odvodů o 825 tis. Kč (ka 01 personální, 6171). Z toho platy 615 tis. Kč, pojistné na sociální zabezpečení 154 tis. Kč a pojistné na veřejné zdravotnictví ve výši 56 tis. Kč. Zároveň dochází ke změně závazného ukazatele - mzdy správa. Finanční krytí z provozní rezervy ve výši 559 tis. Kč ( ka 41) a 266 tis. Kč bude převedeno z rozpočtu odboru vnitřních věcí ( ka19, 6171). 2.RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace na aplikaci Centrálního registru vozidel ve výši 36,30 tis. Kč -UZ (příjmy, sk 41 neinv. transfery). Zároveň se navyšují související provozní výdaje (odd. 61 Správa). Vše ka 18 Informatika. 3.RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace Úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši tis. Kč - UZ 13010, org. 779 (příjmy, sk 41 neinv. transfery). Zároveň se zvyšují výdaje na soc. práci v této oblasti. Vše ka 28, odd. 43 soc. služby. 10

11 22. bod programu materiál č. : 158/2015 předkládá : Mgr., Bc. Petr Volf za odbor : Odbor školství a kultury : Jmenování člena kulturní komise RM schvaluje Kryštofa Marounka členem kulturní komise. RM schvaluje Kryštofa Marounka členem kulturní komise. HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 0 proti 0 Hlasování se nezúčastnil p. Mikeš. 23. bod programu materiál č. : 160/2015 předkládá : Mgr. Zuzana Jansová za odbor : Odbor školství a kultury : Pamětní desky F.Erban a F. Žilka RM schvaluje texty pamětních desek Františka Erbana a Františka Žilky a termíny odhalení. RM ukládá oddělení SMI jejich výrobu a montáž. RM schvaluje texty pamětních desek Františka Erbana a Františka Žilky a termíny odhalení. RM ukládá oddělení SMI jejich výrobu a montáž. 24. bod programu materiál č. : 162/2015 : Věcné břemeno - Tereos TTD, a.s. (kabel VN, stavba I/9, I/16 Mělník obchvat - 1. stavba) RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle přílohy. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle přílohy. 11

12 25. bod programu materiál č. : 163/2015 předkládá : Mgr. Milan Schweigstill za odbor : Kancelář vedení úřadu : Smlouva o spolupráci - obec Medonosy RM doporučuje ZM schválit smlouvu o spolupráci mezi městem Mělník a obcí Medonosy, za účelem definování bližších podmínek spolupráce a úhrady nákladů v souvislosti s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou den RM doporučuje ZM schválit smlouvu o spolupráci mezi městem Mělník a obcí Medonosy, za účelem definování bližších podmínek spolupráce a úhrady nákladů v souvislosti s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou den , s drobnou úpravou v bodě 4.2. týkající se úplaty pro obec Medonosy. 26. bod programu materiál č. : 164/2015 předkládá : Mgr. Milan Schweigstill za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Zápis z dopravní komise č.2/2015 a č.3/2015 RM bere na vědomí zápis z dopravní komise č.2/2015 ze dne a č.3/2015 ze dne RM schvaluje/neschvaluje a ukládá odd. SUK: - v ul. Fibichova před pekařstvím Paul osadit DZ B28 s dodatkovou tabulkou E12 - neschvaluje žádost o umístění 20 plakátovacích ploch (žádost TG TIMEX Liberec) - instalovat zábradlí do křižovatky ulic Vodárenská a Nová - zapracovat připomínky dopravní komise k úpravě křižovatky u České spořitelny do realizační dokumentace stavby akce "Modernizace komunikace Pražská" a zajistit jejich realizaci při provádění díla. RM bere na vědomí zápis z dopravní komise č.2/2015 ze dne a č.3/2015 ze dne RM schvaluje a ukládá odd. SUK: - v ul. Fibichova před pekařstvím Paul osadit DZ B28 s dodatkovou tabulkou E12 - neschvaluje žádost o umístění 20 plakátovacích ploch (žádost TG TIMEX Liberec) - instalovat zábradlí do křižovatky ulic Vodárenská a Nová - zapracovat připomínky dopravní komise k úpravě křižovatky u České spořitelny do realizační dokumentace stavby akce "Modernizace komunikace Pražská" a zajistit jejich realizaci při provádění díla. HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 1 proti 0 12

13 27. bod programu materiál č. : 165/2015 předkládá : PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví : Domy s pečovatelskou službou RM bere na vědomí situaci v DPS. RM schvaluje nová kritéria pro hodnocení zájemců o byty zvláštního určení. RM schvaluje novou smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení. RM bere na vědomí situaci v DPS. RM schvaluje novou smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení. 28. bod programu materiál č. : 166/2015 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Výpověď pí. B. z nájmu nebytových prostor v č.p o vým. 79,90 m 2 v ul. Českolipská v Mělníku a žádost o ukončení nájemního poměru dohodou, k RM bere na vědomí výpověď pí. B. z nájmu nebytových prostor v č.p o vým. 79,90 m 2 v ul. Českolipská v Mělníku a ne/schvaluje pí. B. ukončení nájemního poměru dohodou, k RM bere na vědomí výpověď pí. B. z nájmu nebytových prostor v č.p o vým. 79,90 m 2 v ul. Českolipská v Mělníku a schvaluje pí. B. ukončení nájemního poměru dohodou, k bod programu materiál č. : 167/2015 předkládá : Ladislav Hošmánek za odbor : Městská policie : Návrh na využití areálu a vily v Plavební ulici pro potřeby městské policie RM bere na vědomí návrh využití areálu a vily v Plavební ulici pro potřeby městské policie a další využití pro složky v rámci krizového řízení. RM bere na vědomí návrh využití areálu a vily v Plavební ulici pro potřeby městské policie a další využití pro složky v rámci krizového řízení. RM ukládá oddělení SMI vypracovat cenovou kalkulaci projektu a navrhnout způsob 13

14 finančního zajištění. 30. bod programu materiál č. : 176/2015 předkládá : Mgr. Ondřej Tichota, DiS. za odbor : Kancelář vedení úřadu : Komise pro komunikaci RM schvaluje s účinností od zřízení komise pro komunikaci. RM schvaluje statut komise pro komunikaci. RM jmenuje tyto členy komise (bez titulů): Ondřej Tichota (předseda) Helena Vavřinová (tajemník) Luboš Chrudimský Radek Šenfeld Matěj Paděla Petr Šťastný Lucie Zikmundová Petr Volf RM schvaluje s účinností od zřízení komise pro komunikaci. RM schvaluje statut komise pro komunikaci. RM jmenuje tyto členy komise (bez titulů): Ondřej Tichota (předseda) Helena Vavřinová (tajemník) Luboš Chrudimský Radek Šenfeld Matěj Paděla Petr Šťastný Lucie Zikmundová Petr Volf HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 1 proti bod programu materiál č. : 178/2015 za odbor : Kancelář vedení úřadu : Diskuze - Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou RM schvaluje přidělení bytu č. 2 v domě s pečovatelkou službou Mělník ul. Sokolská 1059 panu A. L. 14

15 32. bod programu materiál č. : 179/2015 za odbor : Kancelář vedení úřadu : Diskuze - Žádost o zařazení členů hnutí ANO do komisí RM : RM bere na vědomí žádost hnutí ANO 2011 o možném zařazení členů a sympatizantů tohoto hnutí do komisí RM. Jednání ukončeno v 20:00 hod. MVDr. Ctirad Mikeš starosta města Mgr. Milan Schweigstill 1. místostarosta města 15

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 2. 10. 2014 v 16 hodin v

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 15.9.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 15.9.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 27. zasedání

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 3 ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (8) Další zasedání se bude konat ve středu dne 28. 4. 2010 od 18:00 hod. v sálu radnice

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: Hosté: Omluveni: Ověřovatelé: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda Zapsal:

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více