[Překlad do anglického jazyka byl proveden institutem ZAG originál je vyhotoven ve slovinském jazyku]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[Překlad do anglického jazyka byl proveden institutem ZAG originál je vyhotoven ve slovinském jazyku]"

Transkript

1 Zavod za gradbeništvo Slovenije Slovinský institut pro stavební techniku Dimičeva 12, 1 Ljubljana, Slovinsko Tel.: +386 () , Fax: +386 () član EOTA člen EOTA Zmocněn a notifikován podle článku 1 Směrnice Rady z 21. prosince 1988 o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních produktů (89/16/ES) Evropský technický certifikát [Překlad do anglického jazyka byl proveden institutem ZAG originál je vyhotoven ve slovinském jazyku] Komercialno ime Obchodní označení Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Imetnik soglasja Držitel certifikátu GLASSLINE GmbH Industriestrasse 7-8 DE-7474 Adelsheim Tip gradbenega proizvoda in njegova predvidena uporaba Předmět certifikátu a účel použití Steklena varnostna ograja za uporabo v zasebnih in javnih objektih, znotraj ali zunaj stavb Celoskleněná zábradlí pro použití v soukromých a veřejných stavebních projektech v budovách a na volném prostranství, na rovině nebo na nakloněných plochách / schodištích Veljavnost Doba platnosti od od do do Proizvodni obrat Výrobní podnik Izdaja št.: Verze číslo: Obrat 1 Podnik 1 1 To Evropsko tehnično soglasje vsebuje Tento evropský technický certifikát obsahuje: 38 strani vključno z 9 prilogami, ki so sestavni del tega soglasja. 38 stran s 9 přílohami, které jsou součástí tohoto certifikátu E v r o p s k a o r g a n i z a c i j a z a t e h n i č n a s o g l a s j a Evropská organizace pro technické certifikáty

2 Strana 2, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG I PRÁVNÍ PODKLAD A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tento evropský technický certifikát byl udělen Slovinským institutem pro stavební techniku (ZAG) v souladu se: směrnicí 89/16/ES Rady ze dne 21. prosince 1988 o harmonizaci právních a správních předpisů členských státu týkajících se stavebních produktů 1, novelizovanou směrnicí 93/68/ES Rady 2 a nařízením (ES) č. 1882/23 Evropského parlamentu a Rady 3, Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro (Ur. List, št. 52/ in 11/2) Zákon o stavebních produktech ZGPro (OG RS č. 52/ a 11/2), Společnými procedurálními pravidly pro podávání žádostí, přípravu a udělování evropských technických certifikátů podle přílohy Rozhodnutí 94/23/ES Komise 4, CUAP 4.4/56 Konzolová konstrukční skleněná zábradlí/balustrády (stav: říjen 212). 2. Slovinský institut pro stavební techniku je oprávněn ověřovat, zda jsou naplňována ustanovení tohoto evropského technického certifikátu. Toto ověřování může být prováděno ve výrobním podniku. Držitel evropského technického certifikátu však zůstává zodpovědný za shodu produktů s evropským technickým certifikátem a jeho použitelnosti pro zamýšlený účel použití. 3. Tento evropský technický certifikát nesmí být převáděn na jiné výrobce či zástupce výrobců, než ty, kteří jsou uvedeni na straně 1, ani na jiné výrobní podniky, než ty, které jsou uvedeny na straně 1 tohoto evropského technického certifikátu. 4. Slovinský institut pro stavební techniku může tento evropský technický certifikát zrušit, a to především na základě sdělení podle čl. 5 odst. 1 Směrnice 89/16/ES. 5. Tento evropský technický certifikát může být reprodukován pouze v nezkrácené podobě, což platí i pro elektronický přenos. Částečná reprodukce je však možná na základě souhlasu Slovinského institutu pro stavební techniku. Takováto částečná reprodukce musí být jako taková označena. Texty a obrazový materiál v reklamních brožurách nesmí být v rozporu s evropským technickým certifikátem, ani nesmí být použity nedovoleným způsobem. 6. Evropský technický certifikát je vystaven autorizovaným orgánem v jeho úředním jazyce. Tato verze odpovídá znění, jež je distribuováno v organizaci EOTA. Překlady do jiných jazyků musí být jako takové označeny Úřední věstník Evropských společenství č. L 4 z 11. února 1989, str. 12 Úřední věstník Evropských společenství č. L 22 z 3. srpna 1993, str. 1 Úřední věstník Evropských společenství č. L 284, , str. 1 Úřední věstník Evropských společenství č. L 17, , str. 34

3 Strana 3, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG II ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO CERTIFIKÁTU 1 Popis produktu a účelu použití 1.1 Popis stavebního produktu Konzolové dole upnuté celoskleněné zábradlí Balardo Steel sestává z: nosného profilu upínacího a seřizovacího systému, vrstveného bezpečnostního skla a madla nebo ochranného profilu skleněné hrany. Dodatečné vertikální opěry nejsou zapotřebí. Upevňovací prvky (kotevní čepy, šrouby atd.) a přenos zatížení na nosnou konstrukci musí být stanoveny zvlášť při zohlednění kotevních sil propočtených podle přílohy Nosný profil Nosný profil je za studena tvarovaný profil z oceli válcované za tepla o jakosti S355 J2G3 podle EN 125-4, žárově pozinkovaný o tloušťce zinkového povlaku 65 µm podle EN ISO 1461:29, vhodný pro oblasti s kategorií korozivity C1 až C3 podle EN ISO 12944, resp. EN ISO Profil je 1 mm vysoký a má vnější šířku 48 mm a tloušťku min. 6 mm. Profil je dodáván v délce 24 mm. Rozestup mezi jednotlivými nosnými profily nesmí překročit 4 mm. Rozměry a forma profilu jsou vyobrazeny v příloze 1. Nosné profily disponují různými závitovými otvory pro šrouby, kterými tento profil může být montován na přípojové konstrukční prvky 5. Nosný profil je montován na nosnou spodní konstrukci prostřednictvím různých přípojových konstrukčních prvků se šrouby M1 nebo svařováním. Přípojové konstrukční prvky, jež jsou minimálně zapotřebí, musí být stanoveny v závislosti na zatěžovacích případech. Další údaje o upevnění šrouby, jakož délky a jakost svaru jsou uvedeny v přílohách ETA. 1.3 Upínací systém Upínací systém na spodní straně skleněné desky (upínka a seřizovací/klínové prvky) je vyroben z EPDM a hliníku. Sklo nesmí přijít do styku s kovem. Aby se zabránilo lokálnímu pnutí ve skle, nesmí být prováděno upevnění na upínacích a seřizovacích systémech pomocí šroubů nebo jiných upevňovacích prostředků, které mohou způsobovat bodové zatížení a špičky napětí. Z důvodu zajištění optimální životnosti produktu nesmí být za účelem upevnění skleněných desek v nosném profilu použito slepování nebo lití, a to z důvodu smrštění nebo chemické reakce se sklem, laminovací folií a jinými systémovými komponenty. Navíc vznikne nebezpečí nerovnoměrného rozložení lepících hmot, těsnícího materiálu či násypových materiálů Upínka Upínka se skládá z EPDM o Shoreové tvrdosti A 9±5 podle ISO 868:23. Dodávaná délka je cca. 24 mm. Tloušťka upínky závisí na sevřené tloušťce skla. Upínka se nasadí přes celou délku spodní hrany skla a zajišťuje nepřetržité držení v obou směrech. Strany mají žlábkování, které je přizpůsobeno žlábkování klínových pásů a upevňovacím klínům. 5 Alternativně může být nosný profil připojen přímo přes přiměřeně utvořenou spodní konstrukci nebo přípojové konstrukční prvky, které umožňují stejné nebo lepší držení pro nosný profil než systémově specifické přípojné prvky. Takovéto přípojné konstrukční prvky nejsou součástí ETA a musí být vyhodnoceny podle platných norem a předpisů.

4 Strana 4, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Oblast uchycení skla má cca. 9 mm. Forma upínky je znázorněna v příloze 1. Všechny ostatní údaje jsou obsaženy v technické dokumentaci Seřizovací / klínové prvky Aby se zabránilo vzpříčení a lokálním špičkám napětí ve skle a aby byla zajištěna užitná a funkční způsobilost po celou dobu životnosti produktu, musí být seřizovací / klínové prvky nasazeny na obou stranách skleněných desek průběžně podél celého zábradlí. Průběžné upevnění znamená, že délka klínových prvků přesahuje 12 mm a vzdálenost mezi přilehlými klínovými prvky je menší než 4 mm. Částečná upnutí nebo bodová uložení uchyceného skla nejsou přípustná. Nepoužívají se žádné lepící hmoty nebo jiné zajišťující či seřizovací prvky. Všechny ostatní údaje jsou obsaženy v technické dokumentaci. Klínové prvky (pásy) jsou z EPDM o Shoreové tvrdosti A 9±5 podle normy ISO 868:23. Dodávaná délka činí cca. 24 mm. Jedna strana má žlábkování, které se optimálně přizpůsobí žlábkování upínky. Musí se nasadit po celé délce vrchní vnější hrany nosného profilu tak, že se zaklínují mezi vrchní částí upínky a stranou nosného profilu. S různými tloušťkami se úhel skleněné desky přizpůsobí odpovídajícím způsobem. Forma klínového prvku je zobrazena v příloze 1. Upevňovací klíny jsou vyrobeny z hliníku o jakosti EN AW-66 T66 (AlMgSi) podle normy EN 573-3:29. Jsou asi 12 mm dlouhé a musí se vkládat s rozestupem max. 1 2 cm, aby bylo zajištěno průběžné upnutí skleněných tabulí. Jedna strana má žlábkování, které se optimálně přizpůsobí struktuře upínky. Upevňovací klíny se vkládají po celé délce vrchní vnitřní hrany nosného profilu tak, že se zaklíní mezi vrchní částí upínky a stranou nosného profilu. Různými tloušťkami se úhel skleněné desky upraví odpovídajícím způsobem. Forma upevňovacích klínů je znázorněna v příloze Přípojové konstrukční prvky Přípojové konstrukční prvky jsou z konstrukční oceli o jakosti S355 J2G3 podle normy EN 125-4, žárově pozinkované podle EN ISO 1461:29, tloušťka zinkového povlaku je 65 µm, vhodné pro oblasti kategorie korozivity C1 až C3 podle normy EN ISO nebo EN ISO Existuje 9 různých systémově specifických spojovacích systémů. Mohou být upevněny podle druhu přípojového prvku shora nebo bočně na nosnou konstrukci (např. spodní konstrukce z betonu, kovu nebo dřeva). Přípojové konstrukční prvky jsou opatřeny různými otvory pro kotevní čepy a otvory pro upevnění nosného profilu. Přípojové konstrukční prvky, jež jsou minimálně zapotřebí, musí být stanoveny v závislosti na zatěžovacím případu. Všechny rozměry jsou obsaženy v příloze 2 evropského technického certifikátu. Ostatní údaje jsou obsaženy v technické dokumentaci. Přípojové konstrukční prvky (např. kotevní čepy nebo šrouby z oceli) nejsou součástí tohoto evropského technického certifikátu a musí vyhovovat jiným platným evropským technickým certifikátům. Zjištění měrných sil na ukotvení je znázorněno v příloze Vrstvené bezpečnostní sklo Skleněné desky sestávají z vrstveného bezpečnostního skla. Skleněné desky mohou mít délku až do 6 mm. Maximální výška skla skleněného zábradlí činí 14 mm. Skleněné zábradlí je konstruováno tak, že všechny skleněné hrany jsou chráněny 7. Vrstvené bezpečnostní sklo může být vyrobeno ze dvou různých druhů skla: 6 7 Technická dokumentace tohoto evropského technického certifikátu je uložena u Slovinského institutu pro stavební techniku a bude vydána autorizovaným orgánům, pokud bude zaptřebí pro úkoly autorizačních orgánů, účastnících se na řízení o potvrzení shody (konformity). Skleněné hrany jsou chráněny pouze tehdy, jestliže vzdálenost mezi dvěma přilehlými skleněnými hranami nebo mezi skleněnými hranami a koncovými tyčemi, nosnou konstrukcí nebo jinými zúženími nepřekročí 3 mm nebo jestliže jsou hrany po celé délce trvale zajištěné pomocí madel nebo ochranných profilů hran.

5 Strana 5, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Desky vrstveného bezpečnostního skla mají nejméně dvě vrstvy tvrzeného skla (tvrzené sklo) (EN :24, EN ISO :211, EN 14449:25/AC:25). Toto vrstvené bezpečnostní sklo je k dispozici v tloušťkách 12,76 mm (6+,76+6), 16,76 mm (8+,76+8), 2,76 mm (1+,76+1) a 25,52 mm (12+1,52+12). Vrstvené sklo je zařazeno podle normy EN 126:22 do třídy 1(B)1. Napětí na mezi pevnosti tvrzeného bezpečnostního skla musí být nejméně 12 N/mm 2. Desky vrstveného bezpečnostního skla tvořené minimálně z dvou vrstev floatovaného skla (EN 572-2:212, EN ISO :211, EN 14449:25/AC:25). Toto vrstvené bezpečnostní sklo je k dispozici v tloušťkách 2,76 mm (1+,76+1) a 25,52 mm (12+1,52+12). Vrstvené sklo je zařazeno podle normy EN 126:22 do třídy 1(B)1. Napětí na mezi pevnosti floatovaného skla musí být nejméně 45 N/mm 2. Hrany vrstveného bezpečnostního skla musí být jemně broušené a vyhlazené. Požadavky na páskový výbrus jsou uvedeny v technické dokumentaci. Skleněné tabule jsou spojeny mezivrstvou: fólie PVB (polyvinylbutyralová fólie) podle normy EN ISO 527-3:23 (pevnost v tahu >2 N/mm 2, prodloužení při přetržení > 25 %) nebo alternativně SentryGlas Plus 5 (SGP 5) se smykovým spojením (pevnost v tahu >3 N/mm 2, prodloužení při přetržení > 3 %) podle německých předpisů stavebního dozoru Z ze dne a Z ze dne , udělených orgánem DIBt, Berlin 1.6 Madlo Madlo nebo ochranný profil skleněné hrany se nasadí na horní hranu zábradlí. Případně je zapotřebí průběžně spojovací, zátěž přenášející madlo, aby byla zajištěna potřebná bezpečnost v případě poškození / částečného selhání některé ze skleněných desek zábradlí. Madlo může sloužit také jako ochrana skleněné hrany. Madlo sestává podle EN a EN 188 z ušlechtilé oceli S235. Existují různá systémově specifická madla, jež mohou být použita jako spojující madla mající za účel rozložení zatížení. Je-li zapotřebí madlo přenášející zátěž, je třeba vzít v úvahu: ke spojení dvou profilů madla musí dojít nejméně ve vzdálenosti 75 mm od spojů skla. Jestliže se dva díly spojí napevno, může být tato vzdálenost 1 mm. na každém konci zábradlí musí být madlo napojeno na nosnou konstrukci (koncový sloupek, napojení na zeď atd.). oblast uchycení skla musí mít v případě spojujícího, zátěž rozdělujícího madla nejméně 15 mm. Jestliže není zapotřebí madlo přenášející zátěž, může takové madlo sloužit také jako ochranný profil skleněné hrany. V tomto případě madlo nemá statický význam a na výše uvedená omezení se nemusí brát zřetel. Místo madla může být rovněž použit ochranný profil skleněné hrany. Madlo, resp. ochranný profil skleněné hrany musí vždy spojovat rohy zábradlí s horními přechody od schodiště k vodorovné podlaze. Madlo se namontuje s profilem EPDM nasazeným na horní skleněné hraně, aby se zabránilo kontaktu mezi sklem a kovem. Alternativně může být mezera mezi sklem a madlem podle EN ISO 116:22 také vyplněna těsnící hmotou. Těsnící hmota musí být vůči sklu a spojovací fólií chemicky inertní. Všechny hlavní typy madel jsou vyobrazeny v příloze Účel použití Produkt je určen pro použití jako zábradlí ve veřejných a soukromých zařízeních na rovině

6 Strana 6, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG nebo na nakloněné ploše / schodištích, jakož i pro jiné vertikální skleněné konstrukce s bezpečnostní funkcí, ale i bez ní. Slouží jako bezpečnostní bariéra a ochrana proti přepadnutí a musí si zachovat svou původní bezpečnostní funkci v případě částečného poškození nebo částečného selhání jakékoliv skleněné desky zábradlí, které by bylo způsobeno například špičatým předmětem. Systém může být montován v budovách a ve volném prostranství, kde bude odolné proti povětrnostním vlivům. Ustanovení, jakož i posudky a hodnocení v tomto evropském technickém certifikátu spočívají na předpokládané délce životnosti 8 konzolového konstrukčního skleněného zábradlí pro tento účel použití 2 let (1 let pro EPDM) od montáže, s předpokladem, že toto celoskleněné zábradlí bude řádně provedeno, namontováno, udržováno a používáno k určenému účelu (viz. bod 4 a 5 ETA). Tato ustanovení se opírají o aktuální stav techniky a dostupné vědomosti a zkušenosti. 8 Předpokládaná délka životnosti znamená, že skutečná délka životnosti po provedení měření podle příloh ETA a po vypršení této délky životnosti za normálních podmínek užívání bude případně značně delší, aniž by nastalo větší zhoršení jakosti, které by limitovalo zásadní požadavky. Skutečná délka životnosti vestavěného stavebního produktu závisí na okolních podmínkách, kterým je konstrukce vystavena, a na specifických podmínkách pro plánování, provedení, užívání a údržbu této konstrukce, které případně nejsou předmětem ETA. Z tohoto důvodu nemůže být vyloučeno, že skutečná délka životnosti stavebního produktu může být v takovýchto případech také kratší než předpokládaná délka životnosti.

7 Strana 7, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG 2 Vlastnosti produktu a hodnocení 2.1 Vlastnosti produktu Rozměry, tolerance a charakteristické hodnoty materiálu Jednotlivé komponenty Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel jsou zobrazeny v přílohách 1 až 4 a obšírně popsány v odstavcích 1.2 až 1.6. Komponenty, rozměry, tolerance a charakteristické hodnoty materiálu celoskleněného zábradlí, jež nejsou uvedeny v přílohách, musí odpovídat ustanovením v technické dokumentaci tohoto evropského technického certifikátu Ochrana proti korozi Předpisy pro ochranu proti korozi oceli jsou obsaženy v normě EN ISO 12944:1998. Ochrana proti korozi oceli je dostatečná pro použití v městském a průmyslovém prostředí (C3 podle EN ISO ). 2.2 Hodnocení Obecně Posouzení použitelnosti Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel pro předpokládaný účel použití z hlediska zásadních požadavků bylo provedeno v souladu s CUAP 4.4/56 Konzolová konstrukční skleněná zábradlí / balustrády (stav: říjen 212) Zásadní požadavek č. 1: Mechanická pevnost a stabilita Žádná výkonnost není stanovena Zásadní požadavek č. 2: Protipožární ochrana Chování při hoření Kovové komponenty (ocel, hliník) celoskleněného zábradlí v odstavci 1.2 až 1.6 odpovídají z hlediska chování při hoření požadavkům třídy A1 podle EN :27 A1:29 a jsou v souladu s rozhodnutím Komise 96/63/ES, které bylo změněno rozhodnutím 2/65/ES (Klasifikace bez další zkoušky). EPDM v bodě 1.3 a 1.5 odpovídá z hlediska chování při hoření požadavkům třídy E podle EN :27. Chování při hoření vrstveného bezpečnostního skla se zařazuje do třídy F podle normy EN : Zásadní požadavek č. 3: Hygiena, zdraví, ochrana životního prostředí Uvolňování nebezpečných látek Podle prohlášení výrobce 9 neobsahuje Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel žádné látky, které je nutno zařadit podle směrnice 67/548/EHS Rady a/nebo nařízení (ES) č. 1272/28 jako nebezpečné a/nebo které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných látek EGDS, a/nebo látky, jež by snad byly nebezpečné pro uživatele konstrukce a životní prostředí, přičemž však je nutno brát na zřetel montážní podmínky stavebního produktu a z nich vyplývající scénáře při uvolnění nebezpečných látek Zásadní požadavek č.4: Užití Odolnost při zatížení větrem a vodorovné zatížení Postup hodnocení 9 V rámci doplnění specifických ustanovení tohoto evropského technického certifikátu, která se vztahují na nebezpečné látky, mohou produkty z oblasti působnosti tohoto certifikátu spadat pod další požadavky (například začleněná evropská legislativa a národní právní a správní předpisy). Aby se vyhovělo ustanovením této směrnice o stavebních produktech, musí být případně splněny rovněž tyto požadavky.

8 Strana 8, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Nosnost Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel musí být prověřena prostřednictvím charakteristické zátěže a parametry materiálu při zohlednění částečných koeficientů bezpečnosti podle národních předpisů. Zkouška skleněných desek, nosného profilu a přípojných konstrukčních prvků může být provedena pomocí výpočtu FEM na základě vhodných počítačových programů a známých charakteristických hodnot všech použitých stavebních dílů. Vhodné materiály a jejich vlastnosti musí být uvedeny v příslušném evropském technickém certifikátu. Celoskleněná zábradlí chránící proti přepadnutí si musí zachovat svou původní bezpečnostní funkci a označenou horizontální užitnou zátěž i v případě částečného poškození nebo částečného selhání jakékoliv skleněné desky zábradlí (částečné selhání znamená, že je poškozena pouze jedna vrstva vrstveného bezpečnostního skla. Tento předpoklad platí pouze tehdy, jestliže všechny hrany skleněných desek jsou chráněny). Pro případ, že průběžné zátěž rozdělující madlo je zapotřebí pro uchování bezpečnostní funkce celoskleněného zábradlí při částečném selhání, musí být dimenzováno tak, že horizontální užitná zátěž je skutečně rozložena na přilehlé skleněné desky, koncové sloupky, nosnou konstrukci nebo jiné zátěž přenášející konstrukce. Skleněné desky, nosný profil a madlo musí být kromě toho výpočetně doloženy ve statickém režimu na základě výpočtu FEM a tato vhodná madla musí být uvedena v evropském technickém certifikátu. Zatížení větrem se zde neaplikuje. V případě částečného selhání jedné skleněné desky může být pevnost ostatních intaktních skleněných částí zvýšena případně o 5 %. V tomto případě mohou být všechny zátěže při zkoušce madla a nosného profilu považovány jako mimořádné zátěže s odpovídajícími bezpečnostními faktory. Postup při dimenzování (stanovení rozměrů) a posouzení Nosnost (charakteristická nebo měrná hodnota odolnosti při zátěži) celoskleněného zábradlí BALARDO Steel byla výpočetně zjištěna na základě částečných koeficientů bezpečnosti a kombinačních koeficientů podle norem EN 199, EN a EN Pro výpočet byly použity charakteristické hodnoty materiálu, mj. oceli a skla. Důkazy statických výpočtů potvrzují, že při působení relevantních kombinací zátěže v mezním stavu nejsou měrné hodnoty nosnosti jednotlivých prvků celoskleněného zábradlí překročeny. Výrobce vypracoval pokyny pro dimenzování (stanovení rozměrů) všech dílů zábradlí v souladu se zadanými zátěžemi. Pokyny se zakládají na kombinovaných výsledcích rozsáhlého statistického šetření (výpočet FEM), jakož i na fyzikálních testech při zohlednění možného použití příslušných národních bezpečnostních faktorů a kombinačních koeficientů podle normy EN 199. Další údaje o dimenzování (výpočet) jsou uvedeny v příloze 7 a 8 a také v příručce pro uživatele 1. 1 Při statických výpočtech musí být respektovány národní předpisy členských států.

9 Strana 9, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Odolnost proti nárazu montovaného systému Nárazová bezpečnost byla prověřena. Zkouška byla provedena zkušebními přístroji podle normy EN 126:24. Výška pádu byla nejméně 7 mm. Text nárazem kyvadla byl proveden na 3 až 4 bodech uvnitř plochy podle odstavce CUAP. Výška pádu kyvadla byla na 7 a 9 mm. Navíc bylo provedeno více rozhodujících testů s výškou pádu 12 mm. Testy byly provedeny na celoskleněných zábradlích s jednou tabulí, jakož i s více tabulemi, na skleněných prvcích spojených průběžným madlem přenášejícím zátěž s tím, že tyto skleněné prvky mají různé šířky, se spojením madla s nosnou spodní konstrukcí, jakož i bez tohoto spojení. Testy byly uznány jako úspěšné, neboť byly splněny následující požadavky: nárazové těleso skleněnou desku neprorazilo, ani nepoškodilo, skleněná deska nebyla vytržena ze své nosné konstrukce a během testu neodpadly žádné úlomky ze skleněné desky Zásadní požadavek č. 5: Zvuková izolace Žádná výkonnost není stanovena Zásadní požadavek č. 6: Energetická úspora a tepelná izolace Žádná výkonnost není stanovena. 2.3 Životnost a dlouhodobé působení montovaného systému Životnost Životnost Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel z hlediska účelu použití a uplatnění zásadních požadavků ER2, ER3 a ER4 je odhadována jako dostatečná. Na ochranu proti korozi ocelových konstrukčních dílů se vztahuje norma EN ISO 12944:1998. Kromě toho musí být dodrženy ustanovení normy EN 19-2: Užitná způsobilost Užitná způsobilost Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel z hlediska účelu použití a uplatnění požadavků ER2, ER3 a ER4 je odhadována jako dostatečná. Upozornění: V některých členských státech platí případně doplňkové požadavky pro různé vlastnosti (například nutné mechanické zajištění jednotlivých celoskleněných zábradlí BALARDO Steel). Takovéto doklady nebo konkrétní dokumenty musí být uvedeny zvlášť mimo evropského technického certifikátu Označení Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel musí být opatřeno označením CE podle odstavce 3.3. Všechny jednotlivé konstrukční díly jsou popsány v bodě 2.

10 Strana 1, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG 3 Hodnocení a potvrzení shody a označení CE 3.1 Systém potvrzení o shodě V souhlasu s rozhodnutím Evropské komise se řízení o shodě stanovují podle 23/656/EG (Úřední věstník Evropské unie č. L 231 ze 17. září 23). Tento systém potvrzování shody je popsán takto: Systém 1: Certifikace shody produktu prostřednictvím autorizovaného certifikačního orgánu na základě: (a) Úkolů výrobce: (1) vlastní výrobní kontrola v podniku samém; (2) další kontrola vzorků vybraných v podniku podle stanoveného zkušebního plánu; (b) Úkoly autorizovaného orgánu: (3) první kontrola produktu; (4) první kontrola podniku a vlastní výrobní kontroly samotného podniku; (5) průběžný dohled, posuzování a uznávání vlastní výrobní kontroly. Upozornění: autorizované orgány mohou být také označeny jako notifikované orgány. 3.2 Kompetence Úkoly výrobce Vlastní kontrola výroby prováděná v podniku samém Výrobce musí provádět stálý vlastní dohled nad výrobou. Všechny údaje, požadavky a předpisy aplikované výrobcem musí být systematicky zaznamenávány formou písemných provozních a procedurálních předpisů, včetně záznamů o dosažených výsledcích. Vlastní výrobní kontrola musí zajistit, aby produkt byl v souladu s tímto evropským technickým certifikátem. Výrobce může používat pouze výchozí materiály, které jsou uvedeny v technické dokumentaci tohoto evropského technického certifikátu. Vlastní výrobní kontrola musí být v souladu se Zkušebním plánem z evropského technického certifikátu ETA 13/829, vydaného , jež je součástí technické dokumentace tohoto evropského technického certifikátu. Tento Zkušební plán je stanoven v souvislosti se systémem vlastní výrobní kontroly, provozovaném výrobcem, a je uložen u Slovinského institutu pro stavební techniku. Výsledky vlastní výrobní kontroly musí být zaznamenávány a vyhodnocovány v souladu s ustanoveními Zkušebního plánu Ostatní úkoly výrobce Výrobce musí za účelem provádění opatření podle odstavce na základě smlouvy pověřit orgán, který je podle odstavce 3.1 autorizován pro oblast skleněných zábradlí chránící proti přepadnutí. Proto musí výrobce Zkušební plán podle odstavců a předložit autorizovanému orgánu nebo zúčastněným úřadům. Výrobce musí odevzdat prohlášení o shodě s tím, že konstrukční/stavební výrobek je v souladu s ustanoveními tohoto evropského technického certifikátu ETA 13/829, uděleném Stanovený zkušební plán je uložen u Slovinského institutu pro stavební techniku a bude vydán výhradně autorizovaným orgánům, podílejícím se na řízení o potvrzení shody.

11 Strana 11, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Úkoly autorizovaných orgánů Autorizovaný orgán musí v souladu s ustanoveními Zkušebního plánu ze dne , který je součástí evropského technického certifikátu ETA 13/829, uděleného provádět následující úkoly: první kontrola podniku a vlastní podnikové výrobní kontroly, průběžný dohled, posuzování a uznávání vlastní výrobní kontroly podniku. Autorizovaný orgán musí zaznamenávat podstatné body výše uvedených opatření a dokumentovat v písemné zprávě dosažené výsledky a závěry. Autorizovaný orgán, který má smluvní vztah s výrobcem, musí udělit potvrzení o shodě ES s uvedením, že produkt odpovídá předpisům tohoto evropského certifikátu. Jestliže ustanovení evropského technického certifikátu a Zkušebního plánu nebudou splňovány, je povinností certifikačního orgánu toto potvrzení o shodě odebrat a neprodleně informovat Slovinský institut pro stavební techniku. 3.3 Označení CE Označení CE musí být umístěno na produktu samotném, resp. na etiketě upevněné na tomto produktu, na obalu a průvodních dokumentech, jako např. ES Prohlášení o shodě. Za písmeny CE je nutné případně uvést identifikační číslo certifikačního orgánu, jakož i následující doplňující údaje: identifikační číslo autorizovaného certifikačního orgánu, jméno a adresa nebo označení výrobce a výrobního podniku, poslední obě čísla roku, ve kterém bylo označení CE umístěno, číslo potvrzení/certifikátu o shodě ES, číslo evropského technického certifikátu, kategorie užití, označení nebezpečných látek.

12 Strana 12, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Příklad pro označení CE a doplňující informace pro Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel. značka CE 1234 GLASSLINE GmbH Industriestrasse 7-8 DE-7474 Adelsheim CPD-321 xxxx xxxx identifikační číslo autorizovaného certifikačního orgánu jméno a adresa výrobce (právní osoby odpovědné za výrobu) poslední obě čísla roku umístění znaku CE číslo certifikátu ES pro produkt číslo Evropského technického certifikátu kategorie užití označení nebezpečných látek 4 Předpoklady, za kterých byla upotřebitelnost produktu pro plánovaný účel použití posouzena pozitivně 4.1 Výroba Evropský technický certifikát byl udělen pro tento produkt na základě odsouhlasených údajů a informací, jež jsou uloženy u Slovinského institutu pro stavební techniku a slouží k identifikaci posuzovaného a hodnoceného produktu. Změny produktu nebo výrobního postupu, které by mohly vést k tomu, že by uložené údaje/data a informace již nebyly správné, musí být před zavedením takovýchto změn a postupů oznámeny Slovinskému institutu pro stavební techniku. Slovinský institut pro stavební techniku rozhodne, zda takovéto změny mají vliv na certifikát a následně na platnost označení CE, nebo nikoliv, případně stanoví, zda je zapotřebí dodatečné posouzení nebo změna certifikátu. 4.2 Projektování budovy Místní stavební předpisy Pro každou dodávku musí být zpracován popis relevantních požadavků ohledně provedení, chování při hoření nebo bezpečnosti užití jako podklad pro výrobu a dimenzování Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel. V některých členských zemích platí i doplňkové požadavky na různé vlastnosti (např. nutné mechanické zajištění nebo jiné požadavky na bezpečnost užití...) jednotlivých celoskleněných zábradlí. Výkazy podle přílohy 7, včetně prokázání stability, musí odpovídat požadavkům, které existují v členských zemích, v nichž bude zábradlí montováno. Tento postup se na základě evropského technického certifikátu v žádném případě nemění.

13 Strana 13, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Dimenzování Každé Celoskleněné zábradlí Balardo Steel je dimenzováno v souladu s požadavky tohoto technického certifikátu a platnými požadavky a předpisy ve členských zemích, ve kterých je zábradlí montováno. Na základě evropského technického certifikátu pro Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel se tento postup v žádném případě nemění. U každého Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel se stanovuje mechanická pevnost a stabilita na každý jednotlivý nosný konstrukční prvek a jejich spoje podle normy EN 199 a relevantní části EN 1991, jakož i podle ustanovení evropského technického certifikátu a platných požadavků a předpisů ve členských zemích. Rozměry a charakteristické hodnoty materiálu uvedené v tomto evropském technickém certifikátu jsou dodrženy. Stanovení pro mezní stav je provedeno statikem se zkušeností v oblasti ocelových a skleněných konstrukcí podle postupu uvedeném v příloze 7 tohoto ETA Spodní konstrukce Spodní konstrukce (deska, nosník...) není předmětem tohoto evropského technického certifikátu. Z hlediska přípustných tolerancí musí být dodrženy platné požadavky a předpisy členských států, ve kterých je zábradlí montováno, jakož i údaje výrobce. 4.3 Provedení prací Práce musí být provedeny podle údajů výrobce. Výrobce předá provádějícímu podniku návod k montáži se všemi potřebnými údaji ohledně prací na místě. V návodu k montáži je poukázáno na to, že veškeré konstrukční díly Celoskleněného zábradlí BALARDO Steel musí být před zabudováním důkladně zkontrolovány z hlediska jakosti a poškozené díly nesmí být použity. Shodu montovaného zábradlí s ustanoveními tohoto evropského technického certifikátu musí potvrdit provádějící subjekt/podnik. Zabudované zábradlí musí splňovat stavební předpisy platné ve členských státech, v nichž je zábradlí montováno. V daném členském státě musí být dodrženy postupy k prokázání, že stavební předpisy jsou řádně dodržovány. Na základě evropského technického certifikátu pro celoskleněné zábradlí se tento postup v žádném případě nemění. 4.4 Doprava Platí údaje výrobce ohledně dopravy a skladování. Tyto pokyny musí obsahovat zvláštní opatření za účelem ochrany před povětrnostními podmínkami, které mohou konstrukční díly nebo celý konstrukční prvek poškodit. 4.5 Použití, údržba a oprava Pokud se týká předpokládané doby životnosti, tak je zapotřebí pravidelná údržba. Výrobce musí na celoskleněné zábradlí umístit následující údaje: údaje o druhu údržby a četnosti údržby. Platí údaje výrobce. 5 Upozornění pro výrobce Je na výrobci, aby zajistil, že všichni zúčastnění budou informování o ustanoveních podle odstavců 1, 2 a 4 (včetně uvedených příloh). Tato informace může být například 12 U statických výpočtů musí být zohledněny národní předpisy členských států.

14 Strana 14, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG zprostředkována předáním exempláře evropského technického certifikátu. Kromě toho musí být na obalu nebo v přiloženém popisu uvedeny všechny údaje, které jsou pro montáž relevantní. Za tímto účelem by měly být především použity obrázky. Vedoucí odborný znalec: Franc Capuder, M.Sc. (Civ.Eng.) Vedoucí orgánu pro technické certifikáty: Franc Capuder, M.Sc. (Civ.Eng.)

15 Strana 15, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG C B A1 A4 A3 (lišta - uvnitř) napojení na spodní konstrukci D (lišta - vně) A2 spodní konstrukce A1 Nosný profil ocelový profil S355 tvářený za studena se závitovým otvorem pro systém, tloušťka 6 mm, výška cca. 1 mm, žárově pozinkovaný A2 Upínka upínka EPDM, uchycení skla cca. 9 mm, délka cca. 2.4 mm A3 Klínový pás seřizovací a klínový pás z EPDM, tloušťka 4 nebo 5 mm, délka cca. 2.4 mm A4 Upevňovací klín seřizovací a upevňovací klín z hliníku, tloušťka 4 nebo 5 mm, délka cca. 12 mm B Skleněná deska vrstvené bezpečnostní sklo (s PVB,76 nebo 1,52 mm) - VSG-ESG 2x6, 2x8, 2x1 a 2x12 (mm) - VSG-Float 2x1 a 2x12 (mm) C Madlo ochranný profil skleněné hrany nebo madlo rozkládající zatížení, podle míry zátěže D Přípojové konstrukční prvky ocelové držáky se systémovými otvory, tloušťka 12 mm, šířka 19 mm, ocel S355, žárově pozinkovaná - napojení shora: systém 1, 2 a 5 napojení bočně: systém 3, 4, 6, 7, 8 a 9 Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 1 Příčný řez, hlavní díly zábradlí Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

16 Strana 16, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Napojení shora: systémy 1, 2 a 5 Systém 1: Systém 2: Systém 5: Napojení bočně: systémy 3, 4 Systém 3: Systém 4: Materiál: ocel, třída pevnosti S 355, žárově pozinkovaná Vzdálenost mezi přípojovými konstrukčními prvky A 4 mm nebo 8 mm, podle zatížení. Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 2 (1/2) Přípojové konstrukční prvky Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

17 Strana 17, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Napojení bočně se vzdáleností od stavebního tělesa (5 nebo 9 mm): systémy 6, 7, 8 a 9 Systém 6: Systém 7: Systém 8: Systém 9: Materiál: ocel, třída pevnosti S 355, žárově pozinkovaná Vzdálenost mezi přípojovými konstrukčními prvky A 4 mm nebo 8 mm, podle zatížení. Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 2 (2/2) Přípojové konstrukční prvky Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

18 Strana 18, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Skleněná konstrukce a ochrana hran A Skleněná tabule ESG 6, 8, 1 nebo 12 mm (EN :24 a EN ,-2) nebo Float 1 nebo 12 mm (EN 572-2:212-11) B Mezivrstva fólie PVB (polyvinylbutyralová fólie) (EN ISO 527-3:23-7) nebo SentryGlas Plus 5 mezivrstva se smykovým spojením (Z a Z ) C D E F ochranný profil hrany: ocelový profil (te,8 mm) nebo hliníkový profil (te 1, mm) vzdálenost mezi přilehlými skleněnými deskami nebo jinými konstrukcemi požadavky na úpravu hrany skla: jemně broušená nebo vyleštěná/vyhlazená namáhaná plocha A B A C D F E D C (horizontální příčný řez) Konstrukce skleněné desky a rozměry Skleněná konstrukce Výška skla pravoúhlé skleněné desky Šířka skla zkosené skleněné desky Hs [mm] Bs [mm] Bs [mm] alternativní označení VSG-ESG 2 x 6, PVB,76 mm VSG/ESG 66.2 VSG-ESG 2 x 8, PVB,76 mm VSG/ESG 88.2 VSG-ESG 2 x 1, PVB,76 mm VSG/ESG 11.2 VSG-Float 2 x 1, PVB,76 mm VSG 11.2 VSG-ESG 2 x 12, PVB 1,52 mm VSG/ESG VSG-Float 2 x 12, PVB 1,52 mm VSG Alternativně k PVB může být použita krycí fólie nebo SentryGlas Plus 5 se smykovým spojením podle německých předpisů stavebního dozoru Z ze dne a Z ze dne , udělené orgánem DIBt Berlin. Jednovrstvé bezpečnostní sklo bez požadavku na rázovou pevnost s Bs = 1-5 mm (například jedna jednotlivá skleněná tabule mezi dvěma nosnými prvky nebo jedna jednotlivá skleněná tabule mezi dvěma rohy zábradlí, se spojujícím madlem) není předmětem tohoto evropského technického certifikátu. Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 3 (1/2) Skleněné tabule Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

19 Strana 19, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Formy skleněných desek Pravoúhlé a trapézovité skleněné desky Zkosené skleněné desky / modelové tabule a) rovnoběžníkový b) úhlovitý přechod Přípustné dutiny skla Dutiny se omezují na skleněné desky VSG-ESG 2x1 a 2x12 mm. Ve spodní oblasti jsou přípustné dutiny pouze do výšky 2x5 mm. Pro dutiny v horní oblasti nejsou žádná omezení. Otvory a díry ve skle jsou nepřípustné. Všechny provozem namáhané hrany skla musí být příslušně chráněny. Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 3 (2/2) Skleněné desky Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

20 Strana 2, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Madlo Madlo přenášející zátěž Materiál: ušlechtilá ocel, třída pevnosti S 235 A madlo U profil: B kulaté madlo: C oválné madlo: b / h / t [mm] d / t [mm] D1 / D2 / t [mm] U 25 / 2 / 1,5 Ø 42,4 / 1,5 8 / 4 / 1,5 U 3 / 27 / 3 Ø 48,3 / 1,5 U 4 / 37 / 3 Ø 6,3 / 1,5 U 44 / 39 / 5 (A 24mm, B 24mm) Ochranný profil skleněné hrany Materiál: ušlechtilá ocel Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 4 Madlo a ochranný profil skleněné hrany Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

21 Strana 21, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG C C B A D Konstrukční připojení shora Koncový prvek s držákem A D Konstrukční spojení boční Koncový prvek s držákem A D A Nosný profil ocelový profil s vloženým upínacím a seřizovacím systémem B Zasklení Vrstvené bezpečnostní sklo - VSG-ESG 2x6, 2x8, 2x1 a 2x12 (mm) - VSG-Float 2x1 a 2x12 (mm) C Madlo Ochranný profil skleněné hrany nebo madlo rozkládající zátěž, podle zatížení (viz. příloha 4 a 7) D Přípojové prvky napojení shora: systém 1, 2 a 5 napojení bočně: systém 3, 4, 6, 7, 8 a 9 Bs 6. mm, Hs 1.4 mm, H 1.4 mm, A 4 nebo 8 mm Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 5 Systémové komponenty aplikace na rovině Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

22 Strana 22, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG C Koncový prvek s držákem C A D B D A A Nosný profil ocelový profil s vloženým upínacím a seřizovacím systémem B Zasklení vrstvené bezpečnostní sklo - VSG-ESG 2x6, 2x8, 2x1 a 2x12 (mm) C Madlo ochranný profil skleněné hrany nebo spojující, zátěž rozkládající madlo, podle zatížení (viz. příloha 4 a 7) D Přípojové prvky napojení boční: systém 3, 4, 6, 7, 8 a 9 napojení shora, na nakloněné ploše: systém 1, 2 a 5 Bs 6. mm, Hs 1.4 mm, H 1.4 mm, A 4 nebo 8 mm Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 6 Systémové komponenty aplikace na nakloněných plochách Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

23 Strana 23, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Statická zjištění (důkazy) skleněných desek Permanentní stav dimenzování bezpečnostní funkce a stabilita při stálém a střídavém zatížení Skleněné zábradlí si musí zachovat plnou funkčnost a stabilitu při definovaném - stálém zatížení (systémově specifické zatížení) a - střídavém zatížení (horizontální provozní zátěž, jako přímkové zatížení podlé zábradlí a zatížení větrem v jakémkoliv směru jako plošné zatížení na ploše skla) Mimořádný stav dimenzování bezpečnostní funkce při částečném selhání skla Skleněné zábradlí si musí zachovat svou původní bezpečnostní funkci také v případě částečného selhání jakékoliv skleněné desky zábradlí při působení ostrého předmětu. Jestliže jsou chráněny všechny hrany skla, může být poškozena pouze jedna vrstva obrácena k provozní ploše. Skleněné hrany jsou považovány za chráněné, jestliže: - jsou vzdálenosti mezi dvěma přilehlými skleněnými hranami (spárami) nebo mezi skleněnými hranami a jinými přípojovými prvky (např. sloupek, nosná konstrukce) 3 mm nebo - jestliže jsou hrany trvale jištěny po celé délce nějakým vhodným ochranným profilem skleněných hran nebo madlem. V případě částečného poškození skla rozlišujeme dva statické systémy: Statický systém I: Zbylá intaktní skleněná vrstva může čelit sama celé provozní zátěži působící na skleněnou desku. Pro toto skleněné zábradlí není žádné průběžné madlo se spojující funkcí pro zachování bezpečnostní funkce zapotřebí. Madlo je staticky podružné, a proto je použitelné bez statického omezení. Je klasifikováno jako ochrana skleněné hrany. Místo madla může být použit i individuální ochranný profil hrany. Statický systém II: Pro toto zábradlí je zapotřebí průběžné, zátěž rozkládající madlo se spojující funkcí pro zachování bezpečnostní funkce. Část provozního zatížení jedné poškozené skleněné desky se prostřednictvím madla rozdělí na přilehlé intaktní skleněné desky nebo jiné nosné prvky. Madlo musí být dostatečně silné, aby rozložilo odpovídající množství nadbytečné horizontální provozní zátěže na přilehlé skleněné desky nebo koncové sloupky, nosné konstrukce nebo jiné nosné prvky. Přilehlé skleněné desky musí odolat tomuto nadměrnému zatížení v kombinaci s horizontální hlavní provozní zátěží. Musí se zohlednit zároveň i jedna poškozená skleněná deska zábradlí jako mimořádný zátěžový případ. Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 7 (1/1) Informace o dimenzování Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

24 Strana 24, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Vstupy pro statická zjištění (důkazy) charakteristická horizontální zátěž podle EN v [kn/m] Horizontální provozní zátěž činí v opačném směru 5 % nominální provozní zátěže q k, avšak minimálně,5 kn/m charakteristické zatížení větrem podle EN v [kn/m²] Výška skla v [mm] kumulativní tloušťka skla v [mm] (pouze sklo bez mezivrstvy, např.: 2x1 t=2 mm) (Alternativně může být vypočítána potřebná tloušťka skla t req ). minimální šířka skla [mm] maximální šířka přilehlé skleněné desky [mm] úhel k rovině / úhel schodiště [ ] (rovnoběžník) vzdálenost mezi přípojovými konstrukčními prvky (vzdálenost mezi osou úhlu) Upínací výška úchytu skla v nosném profilu = 9 mm částečný koeficient bezpečnosti pro provozní zátěže (proměnné zátěže ) částečný koeficient bezpečnosti pro zatížení větrem (proměnné zátěže ) kombinační koeficient pro provozní zatížení kombinační koeficient pro zatížení větrem kombinační koeficient pro quasi-stálé střídavé zatížení (,, podle platných norem a národních příloh) Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 7 (2/1) Informace o dimenzování Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

25 Strana 25, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Normální situace dimenzování důkazy při stálých a proměnných vlivech Důkaz je splněn, jestliže 1 - vyměřovací hodnota nosnosti skla (přípustné pnutí skla) v [N/mm²] : charakteristické pnutí [N/mm²] pod horizontálním zatížením : charakteristické pnutí [N/mm²] pod horizontálním zatížením : a a základní hodnoty pnutí při horizontální zátěži a zatížení větrem (tab. 1) 2 a přepočítávací koeficient na základě smykového spojení mezivrstvy - vrstvené bezpečnostní sklo s mezivrstvou PVB (tab. 2) - vrstvené bezpečnostní sklo s mezivrstvou SGP: a a přepočítávací koeficient na základě nakloněné plochy (rovnoběžníkové tabule) - nakloněná plocha nebo schodiště / skleněné desky v rovnoběžníkové formě (tab. 3) - rovina / pravoúhlé skleněné desky: a 1 Pro deterministické dimenzování s jedním všeobecným bezpečnostním koeficientem pro sklo musí být hodnoty částečného bezpečnostního koeficientu a stanoveny na 1 (například při dimenzování podle německých technických předpisů TRLV a TRAV, s přípustným pnutím skla 5 N/mm² pro ESG a 22,5 N/mm² pro Float v případě intaktního skla, nebo násobené 1,5 pro dimenzování jedné částečně poškozené skleněné desky, statický systém I a II). Nemají-li být horizontální zátěže a zatížení větrem kombinovány, musí se hodnota kombinačních koeficientů a stanovit na. 2 Výpočet na modelu FEM při těchto podmínkách: = 1, kn/m, = 1, kn/m², Hs = 1, m, Bs.min = 1, m, Bs.max = 1, m, t = 2 mm (VSG 2x1), e = 9 mm. Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 7 (3/1) Informace o dimenzování Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

26 Strana 26, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Důkazy pro mimořádnou situaci dimenzování / selhání jedné vrstvy skla: Statický systém I: Důkazy pro mimořádný zátěžový případ jednovrstevného bezpečnostního jsou splněny. Jedno madlo slouží pouze jako ochrana skleněné hrany. Pro toto skleněné zábradlí není žádné průběžné madlo přenášející zátěž pro uchování bezpečnostní funkce v případě selhání jedné vrstvy skla zapotřebí. Statický systém II: Mimořádný zátěžový případ musí být zjištěn/doložen zvlášť. Madlo musí rozložit horizontální zátěž na skleněné desky nebo koncové sloupky, nosné konstrukce nebo jiné nosné prvky: - měrná hodnota nosnosti skla (přípustné pnutí skla) v [N/mm²] 1 Důkazy u statického systému II: Důkaz je splněn, jestliže - měrná hodnota nosnosti skla (přípustné pnutí skla) v [N/mm²] 1 : charakteristická hodnota pnutí v [N/mm²] pod horizontální zátěží : základní hodnoty pnutí v případě mimořádného zatížení (tab. 1) (Mimořádné zatížení je zatížení, které je rozloženo prostřednictvím madla v případě poškozené přilehlé skleněné desky) přepočítávací koeficient na základě poměru dvou vedle sebe přilehlých skleněných desek v případě mimořádného zatížení (tab. 4) přepočítávací koeficient na základě smykového spojení mezivrstvy - vrstvené bezpečnostní sklo s mezivrstvou PVB (tab. 2) - vrstvené bezpečnostní sklo s mezivrstvou SGP : a přepočítávací koeficient na základě nakloněné plochy (rovnoběžníkové tabule): - nakloněná plocha nebo schodiště / skleněné desky v rovnoběžníkové formě (tab. 3) - rovina / pravoúhlé skleněné desky: a 1 Například při dimenzování podle německých technických předpisů TRLV a TRAV, s přípustným pnutím skla 75 N/mm² pro ESG a 33,75 N/mm² pro Float, statický systém I a II. Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 7 (4/1) Informace o dimenzování Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

27 Strana 27, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Tabulka 1: Základní hodnoty pnutí pro sklo v N/mm² Tab. 1 Vzdálenost mezi přípojnými konstrukčními prvky 4 >4-8 4 >4-8 Směr zátěže ven dovnitř 28,8 29,74 29,73 3,11 12,82 13,32 13,32 13,51 38,2 36,37 36,35 36,71 Tabulka 2: Přepočítávací koeficient na základě smykového spojení mezivrstvy Tab. 2 přípustná tuhost ve smyku mezivrstvy ve vrstevném bezpečnostním sklu (PVB) SGP mezivrstva % > - 5% >5-1% >1-2% >2-3% >3-4% >4-5% >5-6% >6-7% >7-8% >8-9%>9-1% 1,,81,73,64,59,56,53,51,49,48,46,45,39 1,,8,72,65,6,57,55,53,51,49,48,47,41 1,,87,77,68,62,58,55,52,5,48,46,45,39 PVB - spolupůsobící modul pružnosti ve smyku při 1 % G=1 N/mm², poissonovo číslo μ,5 SGP - jednovrstevné bezpečnostní sklo VSG-ESG s mezivrstvou SGP s modulem pružnosti ve smyku G=4 N/mm², poissonovo číslo μ =,49 Tabulka 2: Přepočítávací koeficient na základě nakloněné plochy (rovnoběžníkové tabule) Úhel sklonu α [ ] Tab. 3-5 >5-1 >1-15 >15-2 >2-25 >25-3 >3-35 >35-4 1, 1,3 1,18 1,28 1,35 1,37 1,36 1,3 1, 1,17 1,21 1,23 1,24 1,22 1,19 1,13 1, 1,23 1,32 1,39 1,44 1,48 1,49 1,48 Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 7 (5/1) Informace o dimenzování Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

28 Strana 28, uděleno dne , překlad do anglického jazyka byl vyhotoven institutem ZAG Tabulka 4: Koeficient v šířkovém poměru dvou sousedících skleněných desek při mimořádném zatížení tab B S.max [mm] ,97 1,1 1,6 1,1 1,15 1,19 1,23 1,28 1,32 1,37 1,41 1,45 1,5 1,54 1,59 1,63 1,67 1,72 1,76 1,81 1,85 1,89 1,94 1,98 2,3 2,7 6,99 1,3 1,7 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,3 1,34 1,38 1,42 1,46 1,5 1,54 1,58 1,62 1,66 1,7 1,74 1,78 1,82 1,86 1,9 1,94 7 1, 1,4 1,8 1,11 1,15 1,19 1,22 1,26 1,29 1,33 1,37 1,4 1,44 1,48 1,51 1,55 1,58 1,62 1,66 1,69 1,73 1,77 1,8 1,84 8 1,2 1,5 1,9 1,12 1,15 1,19 1,22 1,25 1,29 1,32 1,35 1,39 1,42 1,46 1,49 1,52 1,56 1,59 1,62 1,66 1,69 1,72 1,76 9 1,3 1,6 1,1 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,32 1,35 1,38 1,41 1,44 1,47 1,5 1,54 1,57 1,6 1,63 1,66 1, ,5 1,8 1,11 1,14 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58 1,61 1, ,6 1,9 1,12 1,14 1,17 1,2 1,23 1,26 1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,56 1, ,7 1,1 1,12 1,15 1,18 1,2 1,23 1,26 1,28 1,31 1,34 1,37 1,39 1,42 1,45 1,47 1,5 1,53 1, ,8 1,11 1,13 1,16 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,36 1,39 1,42 1,44 1,47 1,49 1, ,9 1,12 1,14 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,29 1,31 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46 1, ,1 1,13 1,15 1,18 1,2 1,22 1,25 1,27 1,29 1,32 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46 BS.min [mm] 1.6 1,12 1,14 1,16 1,18 1,21 1,23 1,25 1,28 1,3 1,32 1,34 1,37 1,39 1,41 1, ,13 1,15 1,17 1,19 1,21 1,24 1,26 1,28 1,3 1,32 1,35 1,37 1,39 1, ,14 1,16 1,18 1,2 1,22 1,24 1,26 1,29 1,31 1,33 1,35 1,37 1, ,15 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25 1,27 1,29 1,31 1,33 1,35 1, ,15 1,18 1,2 1,22 1,24 1,26 1,28 1,3 1,32 1,34 1, ,16 1,18 1,2 1,22 1,24 1,26 1,28 1,3 1,32 1, ,17 1,19 1,21 1,23 1,25 1,27 1,29 1,31 1, ,18 1,2 1,22 1,24 1,26 1,28 1,29 1, ,19 1,21 1,23 1,25 1,26 1,28 1, ,2 1,22 1,24 1,25 1,27 1, ,21 1,23 1,24 1,26 1, ,22 1,23 1,25 1, ,22 1,24 1, ,23 1, ,24 U mezihodnoty musí být použita nejbližší větší hodnota pro. U šířkového poměru přilehlých skleněných desek (B S.min /B S.max ) větším než 1:2 musí být proveden zvláštní statický výpočet madla, nezávisle na tomto evropském technickém certifikátu (platí pro statický systém II). Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel Příloha 7 (6/1) Informace o dimenzování Celoskleněné zábradlí BALARDO Steel

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti.

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PAL RACK Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PALETOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM Stow Pal Rack paletový regálový systém se skládá z širokého sortimentu základních součástí

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

VSG. ertex VRSTVENÉ BEZPECNOSTNÍ ˇ SKLO (VSG) Postaveno bezpecne ˇ ˇ. ertl-glas.at. pro budovy a ostatní stavby

VSG. ertex VRSTVENÉ BEZPECNOSTNÍ ˇ SKLO (VSG) Postaveno bezpecne ˇ ˇ. ertl-glas.at. pro budovy a ostatní stavby 2014 VSG pro budovy a ostatní stavby ertl-glas.at ertex VRSTVENÉ BEZPECNOSTNÍ ˇ SKLO (VSG) Jedná se o tabulové sklo, rovné nebo prohnuté, též barevné, které je tvořeno dvěma nebo více tabulemi. V případě

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ sloupek s bočním kotvením, oblý držák skla, s kaleným bezpečnostním sklem (5 5 2) float čirý, dřevěné madlo sloupek s horním kotvením, 5 prutů, dřevěné madlo

Více

Pracovní text nařízení vlády

Pracovní text nařízení vlády Pracovní text nařízení vlády NAŘÍZENÍ VLÁDY 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek Article Number: 117579, 177823 Languages: cs BERNER_Expert's_report_(E)_MCS_Uni_Plus,_znalecký_posudek_75730[PDF]_cs.pdf 2015-02-07 Zkušební laboratoř

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Technický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém JB-D

Technický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém JB-D Tecnický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém J-D Montáž oken a dveří v souladu s "Montážní směrnicí RL" Upevňovací systém J-D firmy SFS intec umožňuje

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS 14. 09. 2007 1/10 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných prosklených stěn. 1. Názvosloví

Více

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen ené pro práci se zobrazovacími jednotkami Petr Skřehot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Základní legislativa Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Přehled dosavadních a budoucích norem pro okna a dveře. Zkoušením mají být vytvořeny srovnatelné podmínky pro všechny

Přehled dosavadních a budoucích norem pro okna a dveře. Zkoušením mají být vytvořeny srovnatelné podmínky pro všechny Přehled dosavadních a budoucích norem pro okna a dveře Zkoušením mají být vytvořeny srovnatelné podmínky pro všechny - výrobce oken - projektanty - architekty - uživatele v celé Evropě. Zavedením evropských

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Veřejné dětské hřiště a doplnění hřiště u ZŠ

Veřejné dětské hřiště a doplnění hřiště u ZŠ Č.j.: V Obci Oldřiš dne 10.6.2015 Obec Oldřiš Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky, IČ: 00277070 Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č.137/2000 sb., o

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

Kovové regály Metal Point

Kovové regály Metal Point Kovové regály Metal Point Regály Metal Point Procesy spojené se skladováním se staly klíčovým prvkem v řízení dodavatelského řetězce, a proto mají v činnosti firmy strategický význam. Provedení hloubkové

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 15/2004 Notifikovaná osoba 1020 Pobočka 0100 Praha PROTOKOL o zkoušce typu výrobku podle 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Výroba a prodej tiskařských tamponů

Výroba a prodej tiskařských tamponů Výroba a prodej tiskařských tamponů, ČESKÁ REPUBLIKA Tel./fax: 00420 545 211 239, 3tooling@3tooling.cz, www.3tooling.cz Společnost je nositelem certifikace ISO 9001:2000 tampony - základní informace tampony

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

egger eurostrand osb 4 top PROFESSIONAL výkonná a trvanlivá pro zvýšené nároky v dřevostavbách www.egger.cz/drevostavby

egger eurostrand osb 4 top PROFESSIONAL výkonná a trvanlivá pro zvýšené nároky v dřevostavbách www.egger.cz/drevostavby PROFESSIONAL egger eurostrand osb 4 top výkonná a trvanlivá pro zvýšené nároky v dřevostavbách www.egger.cz/drevostavby VÝKONNÁ A TRVANLIVÁ LEPENA 100 % BEZ FORMALDEHYDU SE SCHVÁLENÍM STAVEBNÍHO DOHLEDU

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více