KONCEPCE EXPOZICE MUZEUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE EXPOZICE MUZEUM"

Transkript

1 KONCEPCE EXPOZICE MUZEUM VČELAŘSTVÍ Zadavatel: Český svaz včelařů, o.s. Potoční Hranice Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Ing. Pavla Vaculová Tř. 1. máje Hranice Telefon: Září prosinec 2009

2 Osnova 1/ Úvod o projektu...2 2/ Výchozí podmínky...3 3/ Cíle a cílové skupiny / Předmět a téma expozice...4 5/ Forma interpretace / Rozvržení a anotace expozice...6 8/ Provoz expozice / Realizační tým / Úvod o projektu V dnešní době, kdy globalizace stále podstatněji stírá rozdíly mezi kulturami, je velmi žádoucí posilovat tradice a vyzdvihovat kulturní a společenské dědictví. Kulturní a historické dědictví je součástí paměti našich předků a v mnohém jeho budoucnost závisí na způsobu, jakým je prezentováno veřejnosti. Proto chceme prostřednictvím tohoto projektu podpořit také vznik místních expozic a minigalerií v obcích. Ty budou sloužit jako způsob prezentace kulturního dědictví co nejširšímu spektru uživatelů místním obyvatelům i návštěvníkům mikroreginu. Expozice prohloubí sounáležitost s mikroregionem a souběžně podnítí rozvoj venkovské turistiky. Koncepce expozic byly připravovány komunitní metodou interpretace místního dědictví. Místním dědictvím přitom není pouze kostel ve středu obce nebo památný strom, ale i místní tradice, vzpomínky nebo pověsti. Interpretace přispívá k hlubšímu poznávání místa, ve kterém lidé žijí, čímž pomáhá posilovat komunitu, ale může i významně přispět k jejímu blahobytu. Kvalitní interpretace je totiž hlavním předpokladem rozvoje šetrných forem cestovního ruchu založených na poznávání a odhalování místních půvabů, které bez náležitého výkladu často zůstávají nepovšimnuty nebo nedoceněny. Prakticky metoda spočívá v tom, že místní aktivní interpret identifikoval místní historické, kulturní a přírodní zajímavosti. Při tom se neobešel bez kontaktu s místními rodáky, pamětníky a institucemi. Dále za asistence odborného konzultanta (facilitátora) si místní stanovili cílové skupiny, zvolili nejvhodnější formy interpretace shromážděných dat, které mohou být zaměřené nejen na místní obyvatele, ale i návštěvníky obce. Interpretace místního dědictví je dlouhodobý proces, který vedle budování zdravého patriotismu zvyšuje také návštěvnost, popularitu místa a v kombinaci s podporou místních produktů a služeb pomáhá místní ekonomice. 2

3 2/ Výchozí podmínky Včelařský spolek v Hranicích Včelařský spolek v Hranicích byl založen pod názvem Včelařský spolek Libora Scholze pro Hranice a okolí. Na vzniku spolku se podílelo 15 včelařů. V období od roku 1972 byla činnost spolku velmi dobrá. Konaly se přednášky, pro manželky včelařů se konaly kurzy medového pečiva a své výrobky vystavovaly v gotickém sále bývalého Městského národního výboru. Pořádaly se zájezdy, koupil se dům v Potoční ulici, na kterém se odpracovala spousta brigádnických hodin, spolek vlastnil včelín s 18 včelstvy. Po roce 1990 nastal útlum. Zemědělská družstva již neprojevovala zájem o přísun včelstev ke svým zemědělským kulturám. Výkup medu se prováděl za velmi nízkou cenu a cena cukru, který potřebuji včelaři na zimu pro nakrmení svých včelstev, aby přečkala zimu, byla vysoká. Proto nastalo období, kdy včelaři snižovali stavy svých včelstev. K dalšímu snížení včelstev došlo v roce 1997 při povodni, která postihla Hranice a okolí. Stejná je situace, pokud se jedná o snižování stavu včelstev, i po roce V současné době spadá pod naši základní organizaci 28 obcí a má 171 členů, kteří se starají přibližně o 1600 včelstev. Průměrný věk členů základní organizace je 59 let. Cílem obětavých členů organizace je udržet zájem o včelařství, které přináší užitek nejen lidem, ale především přírodě. Včelařské muzeum Pro zvýšení zájmu občanů o včelařství se hranický spolek včelařů rozhodl tento obor lidské činnosti veřejnosti více přiblížit prostřednictvím realizace muzea včelařství. Jako ideální prostor pro umístění muzea se jevil dům ve vlastnictví organizace, který se nachází v Hranicích na Potoční ulici, č.p Tento objekt nebyl donedávna plně využitý. V domě se nachází jedna velká místnost do tvaru L, kde je již v současnosti umístěna expozice o včelařství, dále se zde nachází dvě menší místnosti, jedna slouží jako výuková a přednášková místnost a v další místnosti jsou umístěny výrobky spojené se včelařstvím, které si mohou návštěvníci muzea zakoupit. V budově se nachází také sociální zařízení. V expozici jsou umístěny předměty spojené s obhospodařováním včelstev, nástroje pro vymetání medu a na výrobu jiných včelařských produktů. Expozice vznikla v září 2009 díky příspěvkům včelařů z okolí, kteří darovali, či zapůjčili úly, včelařské nástroje, medomety ad. Je zde také umístěna informační tabule, která se věnuje biologii včel (matka, trubec, dělnice) a zajímavostem o jejich životě. Aktuální stav expozice nabízí návštěvníkům možnost podívat se na vystavené věci, poslechnout si výklad zástupců včelařského spolku, expozice však postrádá jasnou myšlenku. Dále je expozice zaměřena velmi všeobecně, bez 3

4 nasměrování na určité cílové skupiny. Proto se včelařský spolek rozhodl zapojit do přípravy koncepcí minimuzeí, aby mohl své muzeum zkvalitnit. 3/ Cíle a cílové skupiny Cíl expozice Cílů, kterých by měla expozice o včelařství dosáhnout je několik. Jako základní byla s ohledem na vysoký průměrný věk včelařů stanovena propagace včelařství mezi mladou generací. Zájem o včelařství je u mladé generace velmi nízký. Příčiny spočívají v malé informovanosti, jiných způsobech trávení volného času a v neposlední řadě také vzrůstajícímu počtu osob, které jsou na včelí bodnutí alergické. V moci včelařů není objevit lék proti alergii, ale můžou působit na mladou generaci prostřednictvím propagace a informování o včelařském řemeslu, a tím zaujmout část mladých lidí, kteří by se mohli stát jejich pokračovateli. K vedlejším cílům expozice patří využití domu ve vlastnictví spolku, stmelení aktivních včelařů prostřednictvím pořádání akcí v přednáškové místnosti roku, na kterých si můžou předávat zkušenosti, poznatky a sdělovat si novinky. V neposlední řadě se bude expozice snažit propagovat český med. Cílové skupiny S ohledem k hlavnímu cíli expozice propagaci včelařství mezi mladou generací by právě mladí měli být hlavní cílovou skupinou a do expozice by nově měly být začleněny části věnované právě dětem a mládeži. Členové spolku ale zároveň chtějí, aby expozice zůstala přístupná i pro všechny ostatní zájemce a na své si tak přišli například i starší lidé. Proto by základ expozice měl prezentovat základní fakta o včelařství způsobem, který je do jisté míry vůči věkovým skupinám neutrální a zacílení na věkové kategorie bude v režii průvodců, kteří budou návštěvníky provázet. Muzeum se pokusí oslovit děti a mládež dvěma způsoby. Za prvé poskytne základní informace o včelách, včelaření a včelích produktech a za druhé osloví ty, kteří projeví zájem, s nabídkou vstupu do včelařského kroužku, který spolek hodlá organizovat. Věkové rozpětí pro vybranou cílovou skupinu je od 6 let, což odpovídá žákům první třídy základní školy, do 13 let. V této věkové kategorii je možné s dětmi nejlépe pracovat, jsou tvárné, zvídavé a nebojácné. V tomto věku ještě většinou nemají vyhraněné priority trávení svého volného času, proto je možné je pro včelařství snáze nadchnout. 4 / Předmět a téma expozice Předmět expozice Stávající expozice prezentuje včelařství z řady úhlů pohledů. Hlavně je zaměřena na: Základní informace o včelách (informační tabule o biologii včel + výklad průvodce) Včelařské vybavení a nástroje (předměty úly, oplodňačky, kuřák, kukla, medomet, vidlice na odvoskování rámků, lis na mezistěny + výklad průvodce) 4

5 Včelí produkty a výrobky z nich (předměty med, medovina, pečivo, kosmetika, propolis + výklad průvodce). Činnost včelaře (lisování mezistěn, výroba svíček, zdobení perníčků, výroba rámků, zatavování mezistěn praktické ukázky + výklad průvodce). Včelařský rok (informační tabule představení práce včelaře a životního cyklu včel v průběhu roku + výklad průvodce). Navrhované rozšíření expozice pro děti a mládež je zaměřeno na osobu a profesi včelaře. Konkrétně jde o oblasti: Znalost přírody (včelař potřebuje znát mnoho věcí o přírodě) Schopnost pozorovat přírodu (včelař se musí umět dívat a být pozorný) Znalost řeči přírody (včelař se musí naučit rozumět signálům přírody, které většina dnešních lidí už nevnímá) Zručnost (včelař musí mít šikovné ruce) Téma expozice Základním tématem expozice, která má dětské a mládežnické návštěvníky oslovit, je myšlenka: Být dobrým včelařem není vůbec snadné. Včelař musí hodně umět a znát. Cílem má být vzbuzení u potenciálních zájemců o včelařství zdravou zvědavost a úctu. Včelaření má vypadat jako zábavná hra s tajemstvími přírody. Po absolvování expozice a výkladu by mladí návštěvníci měli odcházet se zážitkem, že včelaření je skutečně velmi zajímavá věc a že včelařem může být pouze člověk s určitými vlastnostmi, vlohami a chutí učit se novým věcem. Včelař musí mít rád přírodu, rozumět jejím signálům a umět na ně reagovat, musí být zručný a vynalézavý. 5/ Forma interpretace Stávající expozice je umístěna v největší místnosti včelařského domu. Expozice je založena na kombinaci informačních panelů na zdech a originálních předmětů, jako jsou různé druhy úlů, včelařských nástrojů a zařízení. Nedílnou součástí expozice je také výstava produktů, ukázka zpracování vosku a doprovodný výklad průvodce. Problémem expozice je ale skutečnost, že příliš nevypovídá o včelaři a nenabízí mnoho možností pro aktivní a přímé zapojení dětí a mládeže. Proto navrhujeme expozici zatraktivnit vytvořením tzv. Poznávací stezky. V podstatě jde o to, do existující expozice přidat interaktivní stanoviště, na nichž děti nasbírají zábavnou formou množství informací a zkušeností. Jednotlivá stanoviště se budou věnovat vždy jednomu konkrétnímu tématu. Absolvováním stanovišť děti poznají, co vše musí včelař vědět o přírodě, konkrétně o flóře i fauně, jaké musí mít vlastnosti a dovednosti. Díky stezce by si děti měly dokázat udělat obrázek o tom, co všechno včelaření obnáší. Nezbytnou součástí stezky je vedení zkušeným průvodcem, který dětem danou problematiku jednoduše objasní a vyzve je k praktické činnosti absolvování úkolu. Pro tento účel by bylo velmi dobré vyvinout jednoduché pracovní listy, které by si děti mohly odnést s sebou. Jako doplněk lze využít také promítání krátkých tematicky zaměřených filmů pomocí dataprojektoru. 5

6 6 / Rozvržení a anotace expozice Rozvržení expozice Stávající expozice s vystavenými exponáty (úly, oplodňačky, včelařské nástroje, medomety, ad.) navrhujeme doplnit o figurínu včelaře a čtyři interaktivní stanoviště. Figurína včelaře U vchodu do expozice bude umístěna figurína včelaře ve včelařském oblečení, kukle, rukavicích s včelařským náčiním. Podle možností se bude figurína proměňovat, v ruce bude držet jiné předměty, pokud budou nové části oblečení, tak i to se bude měnit. Díky figuríně si budou moci mladí návštěvníci udělat jasnou vizuální představu, jak včelař vypadá při výkonu svého řemesla. V případě, že by byli během prohlídky přítomni dva průvodci, může se do včelařského vybavení obléci jeden z nich. Znalost přírody ve vztahu ke včelám Na následujícím stanovišti budou umístěny obrázky květin a stromů formou knihy, nebo herbáře, tabulek apod. Když přijdou děti k tomuto stanovišti, budou muset poznávat jednotlivé rostliny, případně k nim dodávat jakékoli informace, které znají, například kdy kvetou, jestli na jejich květech pozorovaly někdy včely apod. Informace k jednotlivým květinám a jejich význam pro včelařství dále doplní průvodce. Děti by se měly dozvědět jaký je rozdíl mezi rostlinami medonosnými a 6

7 nemedonosnými a měly by také rozpoznat rozdíl mezi včelou, vosou a sršní a poznat od sebe matku, trubce, dělnici. Signály přírody Každý správný včelař, aby se jeho včelám dobře dařilo, musí ve správnou dobu udělat správnou věc. Kdy je správný okamžik ale nezjistí z kalendáře, ale z různých signálů přírody. Na stanovišti budou děti zjišťovat, co různé signály, které nám příroda dává, znamenají, a které signály znají. Na stanovišti budou umístěny vhodné obrázky, například vlaštovky, sněženky, nebo petrklíče jako symboly příchodu jara. Větvička jehněd, jako prvního stromu, který včely opylují, další rostliny třešeň vrabčinka, líska, pampelišky, apod. Jednak zde budou umístěny některé signály přírody, návštěvníci však budou moci říct, jaké další signály, které nám příroda dává, znají. Výklad průvodce upozorní nejen na význam různých signálů v přírodě, ale zvlášť vypíchne ty signály, které úzce souvisí se včelařením. Schopnost pozorovat přírodu Znalost signálů přírody by přišla vniveč, pokud by včelař neuměl důkladně přírodu pozorovat. Schopnost pozorovat, soustředit se na určitou věc a vidět zdánlivé maličkosti jsou tak pro včelaře velmi důležité. Včelař musí mít přírodu rád, musí být bystrý, ale také vytrvalý a trpělivý. Právě tyto vlastnosti a dovednosti si budou děti moci vyzkoušet na tomto stanovišti. Využít k tomu mohou například obrázky skryté ve spleti čar. Úkolem je obrázek rozpoznat. Obrázky se budou týkat včelařské tématiky, bude se jednat o různé rostliny, stromy, zvířata, včelařské nástroje apod. Další součástí tohoto tématu může být pozorování krmítka za oknem expozice. Děti dostanou za úkol po určitou dobu krmítko sledovat a zaznamenávat vše, co viděly. Tento prvek ověří jejich trpělivost, paměť a schopnosti všímat si detailů. Velmi atraktivním prvkem by mohl být rovněž prosklený úl, ve kterém by děti mohly přímo sledovat život včel. Zručnost Zručnost je pro každého včelaře velmi důležitá. Včelaři pracují se živými tvory, což vyžaduje cit a opatrnost. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet, zdali jsou také zruční, a to prostřednictvím jednoduchých úkonů, které včelař ve svém řemesle vykonává. Bude se jednat o přesouvání rámků z jednoho úlu do druhého, přičemž rámky budou různé, od prázdných přes zavíčkovaných, ale i slepených. Na slepené rámky bude použit rozpěrák, s tímto nástrojem se však musí manipulovat velmi opatrně, aby nebyly rozmáčknuty včely. Včely samozřejmě v úlu nebudou. Starší děti si budou moci vyzkoušet také výrobu rámků. Je také důležité, aby se budoucí včelaři včel nebáli. Z důvodů bezpečnosti si budou moci děti sáhnout pouze na trubce, který je bez žihadla a tedy nepíchá. Všechny činnosti budou děti vykonávat pod dohledem průvodce. Vyhodnocení Na závěr děti za projití Stezky poznání obdrží od muzea drobné dárky, například jehlu s včelou, perníček, nebo jiný výrobek ze včelích produktů. Budou si moci vyzkoušet včelařskou kuklu, ochutnat med. Ostatní části expozice Kromě výše zmíněných nových stanovišť v expozici zůstanou vystaveny předměty úzce spjaté se včelařením. 7

8 Bude se jednat o několik druhů úlů, různého stáří, velikosti i účelu, návštěvníci si budou moci vyzkoušet manipulaci s jednotlivými přihrádkami vybraných úlů. U úlů budou vystaveny rámky v jednotlivých stavech od čistého rámku, rámku s prázdnými mezistěny, částečně zaplněné rámky, až zcela zaplněné a zavíčkované rámky. Dále budou vystaveny jednotlivé předměty, které jsou potřeba při obhospodařování včelstev, jako jsou včelařská kukla, rukavice, kuřák, rozpěrka, speciální vidlice k odvíčkování plástů, medomety. Nejstarší medomet pochází z počátku 20. století. Nejmodernější medomet je z nerezu a pochází již z 21. století. Dále bude vystavena nádoba na oddělování vosku, nádoba na získávání zbytků medu, které ulpěly na voštinkách (odpad při odvíčkování rámků). Dále budou vystaveny různé vosky, dobře dělané i nekvalitní. A na závěr bude umístěn lis na mezistěny. Mezistěn se poté zataví do rámků a celý koloběh včelaření začíná znovu. Součástí expozice je také informační tabule o včelách. Výuková místnost Výuková místnost je vybavena šesti stoly, a audio a video technikou. Je zde tedy možné pouštět různé dokumenty a filmy pro návštěvníky muzea. Na jedné stěně je umístěna malá výstava fotografií, které mapují činnost včelařského spolku v průběhu jeho historie. 7/ Aktivity a zdroje Expozice má v současnosti značné množství exponátů, a tak kvůli začlenění nových prvků bude muset dojít k protřídění vystavených exponátů. Některé budou přesunuty, či uschovány pro pozdější obměnu expozice. Členové spolku včelařů budou vyzváni, aby i nadále muzeu nabízeli zajímavé předměty a dokumenty. Pro nová stanoviště bude nutno pořídit nové předměty. To znamená ve spolupráci s lidmi, kteří mají zkušenost se vzděláváním dětí v dané věkové kategorii navrhnout konkrétní podobu potřebných prvků expozice a spolupracovat s grafickým studiem na jejich výrobě. Muzeum navázalo spolupráci se Střední lesnickou školou, kde je provozován Kroužek mladých včelařů. Jeho vedoucí i členové by mohli přispět svými výtvory, věnovat či zapůjčit herbář, pomáhat v muzeu, apod. Spolek osloví velkosklad včelařských potřeb a zakoupí knihy pro děti předškolního a školního věku, další vhodný naučný materiál, případně včelařské pomůcky. 8

9 Jako cenný zdroj informací lze využít časopis Včelařství a zkušenosti včelařského muzea v Chlebovicích. Pro získání informací ohledně historie včelařství v hranickém regionu bude potřeba spolupracovat se Zemským archivem v Přerově Henčlově. Financování muzea Provoz muzea, stejně jako pořizování exponátů do expozice bude značně finančně náročné. Finanční prostředky včelařského spolku jsou omezené, proto je potřeba hledat potřebné finance u obcí, firem a dalších organizací. Město Hranice Muzeum zapadá do koncepce města Hranice v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Díky svému zaměření na včelařství nemá muzeum v širokém okolí města Hranic konkurenci. Navíc se muzeum snaží zaujmout především mladou generaci. Svou nabídkou chce oslovit školy z Hranic a okolí a to jak v oblasti mimoškolního vzdělávání tak prevence kriminality mládeže prostřednictvím organizování zájmových aktivit. Muzeum proto může přispět k rozvoji cestovního ruchu Hranic, ke zkvalitnění vzdělávání a k prevenci negativních společenských jevů, a proto by město mělo mít zájem tuto aktivitu podporovat finančně i morálně. Okolní obce Možným zdrojem částečného financování muzea jsou drobné příspěvky od okolních obcí. V současnosti mají provozovatelé muzea kladné zkušenosti a některé obce již nyní na muzeum přispívají. Zemědělská družstva Zemědělská družstva by měly mít vysoký zájem na podpoře včelařství, jelikož díky včelám mají úrodu. Jako soukromé subjekty však nemají příliš ochotu do muzea investovat. Podniky a podnikatelé Částečně také lze muzeum financovat také příspěvky od podniků a podnikatelů z Hranic a okolí. Spolupráce s některými podniky je již nyní úspěšná, například společnost Cement Hranice, a.s. vybavila prostřednictvím Grantového programu výukovou místnost muzea. Společnost je připravena s muzeem spolupracovat i v budoucnosti. Dotační programy V současnosti je řada možností financovat určitý projekt prostřednictvím dotačních programů Evropské unie. I pro muzea jsou určeny některé oblasti podpory například v programu LEADER, v Programu obnovy venkova, či dalších. Zajištění finančních prostředků Při zajišťování finančních prostředků od výše zmíněných subjektů je potřeba postupovat takto: je potřeba zjistit jaké mají potenciální přispívatelé preference, co požadují a na základě toho s nimi jednat o příspěvku jít za konkrétními lidmi s konkrétními návrhy (např. nákupem konkrétní věci). Poskytnout informace o tom, že do muzea chodí mnoho lidí (kniha návštěv, fotky z akcí, statistika návštěv počet, věk, zájem). 9

10 8/ Provoz expozice Provoz Muzeum včelařství nyní provozují zástupci včelařského spolku z Hranic Stanislava a Pavel Malovcovi. Muzeum je pro návštěvníky přístupné každý pátek, v případě zájmu více jak pěti osob je však možné se telefonicky domluvit i na jiném termínu a provozovatelé muzea rádi zájemcům nabídnou prohlídku expozice. V muzeu je vedena kniha návštěv, kam mohou návštěvníci psát své poznámky a postřehy ohledně muzea. Je potřeba, aby si provozovatelé muzea vedli statistiku o množství lidí, kteří navštěvují muzeum, věkovou kategorii a další údaje. Díky konkrétním datům pak budou snáze jednat s dárci a sponzory. Propagace Muzeum je propagováno hranickou kabelovou televizí. Pozvánky na akce konané v muzeu jsou vždy součástí pořadu Ruleta, který občany informuje o společenských, kulturních a sportovních akcích na Hranicku. Muzeum bude dále využívat propagaci v místním tisku, ale bude rovněž oslovovat potenciální návštěvníky přímo. Provozovatelé nabízí prohlídky pro základní školy, školky. Dále muzeum propagují v přilehlých lázních Teplice nad Bečvou. Muzeum má velký potenciál k úspěchu, jelikož je prvním a jediným muzeem o včelařství, které se nachází na střední Moravě. Nejbližší muzeum včelařství se nachází až v Chlebovicích u Frýdku-Místku. 9/ Realizační tým Na vytvoření koncepce muzea včelařství v Hranicích se podíleli členové Hranického včelařského spolku pan Malovec, Zdráhala, Hostaša, Kulička, paní Malovcová, externí poradce Láďa Ptáček a Pavla Vaculová. Tímto bych chtěla poděkovat všem velmi ochotným členům Hranického včelařského spolku, kteří nám poskytli řadu informací a nápadů, a také nám poskytli zázemí pro setkávání, na kterých jsme diskutovali o budoucí podobě muzea. Velký dík také patří Láďovi Ptáčkovi, který všechna setkání řídil a pomohl tak k vyjasnění všech aspektů, které jsou potřeba pro vytvoření koncepce nového muzea včelařství. 10

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Včela se představuje

Včela se představuje Včelaření ve městě www.stastnevcely.cz Včela se představuje Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely. Starší jsou včely. Wilhelm Bölsche (1861-1939) - společenský hmyz - až 60 000 členů

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe.

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Klára Handrejchová Zemědělský svaz ČR Praha, 2012 Podpora pozitivního vnímání českého zemědělství Hlavní

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník VH zahájila místopředsedkyně Čermáková VH byla svolána v souladu se stanovami,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Programová nabídka pro školní

Programová nabídka pro školní Programová nabídka pro školní rok 2015 Vedle tradičních ukázek sokolnického výcviku nabízíme mnoho výukových a zážitkových programů pro školy. Programy jsou přizpůsobeny úrovni a věku žáků - kromě samotných

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 Listopad 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají v kukle a, celkově se mění její barva tak, že postupně.

Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají v kukle a, celkově se mění její barva tak, že postupně. 16. pracovní list: Jméno: Počáteční stadium vývoje včely je o délce mm. Vajíčko se za dny mění v. Včely víčkují zárodek za ve stadiu. Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Programy pro školy realizuje Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost spolku. Vážení učitelé, Představujeme

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK Vypracoval: Ondřej Franek Skupina: EB1SIP01 Datum: 15. 12. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Název webu... 2 3. Záměr a cíle... 2 4. Cílové publikum... 2 5. Příjmový

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Komunitní centrum Černý Most

Komunitní centrum Černý Most EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Komunitní centrum Černý Most PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Iveta Millerová, jednatelka, sídlo: Broumarská 25, Praha 9 - Kyje Místo: Praha 14, datum: 22.11.

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

2014/2015. Projekt primární prevence rizikového chování žáků a studentů ve společnosti a výukové programy

2014/2015. Projekt primární prevence rizikového chování žáků a studentů ve společnosti a výukové programy 2014/2015 Projekt primární prevence rizikového chování žáků a studentů ve společnosti a výukové programy Obsah: Obecné info o besedách, novinky, lektoři Domu dětí a mládeže Rozmarýn 3 Sexuální výchova

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY

PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY SWOT analýza činnosti Střediska volného času - tradice v činnosti - zkušení kreativní pracovníci, kteří činnost vykonávají, jejich osobní zájem o rozvoj činnosti - máme v Opavě

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 26984423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec):

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 26984423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec): Číslo žádosti (Vyplní MAS Humpolecka) Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. Část A: Základní informace o žadateli Název akce: Propagujeme tradiční řemesla

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II.

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA REALIZACI KOMUNITNÍ PRÁCE V ROCE 2013 HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Nadace OKD (www.nadeceokd.cz) Doba realizace projektu: červenec

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více