Seznam externích členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky schválených Vědeckou radou FSv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam externích členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky schválených Vědeckou radou FSv"

Transkript

1 Seznam externích členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky schválených Vědeckou radou FSv Seznam je platný pro všechny bakalářské a magisterské studijní programy a obory akreditované na FSv. Pro program Erasmus Mundus, akreditovaný na FSv ČVUT v rámci mgr. studijního programu Civil Engineering - obor Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions, je platný samostaný seznam uvedený v závěru přehledu. Profesoři a docenti mohou být zařazováni do komisí SZZ bez schválení Vědeckou radou FSv viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT čl. 21 a Směrnice děkana pro realizaci studijních programu a SZZ čl. 5. Jmenovací dekrety děkana pro všechny členy zkušební komise vystavuje studijní oddělení (SZŘ čl. 21 odst. 2). Dekrety jsou vystavovány při prvním zařazení do zkušební komise na dobu neurčitou. příjmení, jméno, titul Katedra zaměstnavatel ADÁMEK Augustin Ing. Praha ADLER Pavel Ing., CSc. VODING Hranice spol. s.r.o. AKRAM Kader Ing., CSc. ANSORGE Libor Ing. 143 Ministerstvo zemědělství ČR ARGAY Ivan Ing., CSc. SICON Praha AUGUSTIN Martin, Ing. arch., Ph.D. 124 OSVČ BABICKÝ Tomáš Ing. KÚ Litoměřice BABIČ Michal Ing. ILS Consulting Eng Praha BABKA František Ing. TPA, s.r.o. BABOR Jan Ing. Městský úřad Tábor BÁČA Václav Ing. Povodí Vltavy s.p. BÁČOVÁ Marie ČKAIT BAJER Milan Ing., CSc. bývalý dlouholetý odborný asistent K154 BALCAR Zdeněk Ing. ÚDI BALEK Jaroslav Ing., DrSc. Enex BARCHÁNEK Karel Ing. BARTÍK Miroslav Ing. VPÚ Deco Praha 4 BARTOŠ Pavel Ing. Software Dlubal Praha, s.r.o. BARTOŠEK Michal Ing. arch. 129 Bartošek a Vavřík s.r.o., U 5. baterie, Praha 6 BARVÍNEK Richard Ing. SG Geotechnika Praha BAUER Ivan Ing. Průmstav Praha a.s. BAUMANN Mirko Ing. EXCON Praha, a.s. BAYER Tomáš Ing., Ph.D. Přírodovědecká fakulta UK BEDNÁŘ Josef Ing. IKP Consulting Engineers, Jirsíkova 5, Praha 8 BEDRNA Jaroslav Ing. Hydroprojekt, a.s. Praha BĚLOHLAV Jiří Ing. Metrostav a.s. BÉM Čeněk Ing. HÜNNEBECK BOHEMIA s.r.o. BENDA Karel Ing., CSc. soukromý geodet Praha 4 BENEŠ František Ing., CSc. ZÚ Praha 7 BENEŠ Ivan Ing. autorizovaný statik

2 BENEŠ Jaroslav Ing. 143 Povodí Vltavy BENEŠ Martin Ing., Ph.D. 134 B2K design, s.r.o. BENEŠ Petr Ing., CSc. BENEŠOVÁ Jana Ing. Hydroprojekt a.s. BENEŠOVÁ Libuše Ing., CSc. 144 Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK BENEŠOVÁ Marie Ing. 143 SITA CZ a.s. BERAN Jaroslav Ing., CSc. SPŠS Dušní 17, Praha 1 BERAN Jindřich Ing. EXCON a.s., Praha BERAN Pavel Ing., Ph.D. 132 UTAM AV ČR v.v.i. + Spektra s.r.o. BERÁNEK Bohuslav Ing. arch. 127 ÚMČ Praha 6, odbor územního rozvoje BERGEROVÁ Nguyen Gioang Ing., 134 Ph.D. BERKA Jaroslav Ing., Ph.D. Skanska CZ a.s. BEZDĚK Petr Ing. ÚRS Praha BEZDÍČEK Jiří Ing. DP hl. města Prahy, a.s.-elektrické dráhy BIELY Boris Ing. 122 BÍLEK Josef Ing. ÚHA Praha BIRKLEN Petr Mgr. 143 MŽP ČR BLÁHA Jan Ing. Povodí Labe, Hradec Králové BLAŽEK Karel Ing. Severočeské vodovody a kanalizace Teplice BLAŽKOVÁ Dagmar Ing. Škorpil,s.r.o. BLAŽKOVÁ Šárka Ing., DrSc. 143 VÚV TGM, v.v.i. Praha BLOUDKOVÁ Zdenka Ing. 124 odborník v oboru KPS BOHÁČ František Ing. Raab - Karcher staviva BOHMAN Antonín Ing. 134 Haas Fertigbau BOUČEK Jan Ing., CSc. VÚV TGM BOUŠKA Petr Ing. Ph.D. 142 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Pha 6 BOUŠKA Petr Ing., CSc. Kloknerův ústav ČVUT BOUŠKOVÁ Jitka Ing. arch. Městská část Praha 11 BRANDA Jaroslav Ing. Ateliér M Hronov BRANDEJS Radek Ing., Ph.D. BachKvalite s.r.o., Praha BRÁTOVÁ Květoslava Ing., Ph.D. Ministerstvo zemědělství, Praha BRÁZDIL Karel Ing. CSc. Zeměměřický úřad Praha BREJCHA Vladimír Ing. 133 SMP CZ, Evropská 1692/37, Praha 6 BROŽKOVÁ Blanka Ing. 141 Pražská servisní BRUMOVSKÝ Tomáš Ing. BRŮŽEK Radim Ing. TOP NOC servis s.r.o., Praha BRYČKA Tomáš Ing. TOBRYS BŘEČKA Jindřich Ing. Povodí Ohře s.p. BŘEZINA Karel Ing. 142 Povodí Vltavy, s.p., Praha BŘEZINA Petr Ing. Povodí Odry, s.p. Ostrava BRNUŠÁK Antonín Ing., FEng. 133 Stavby mostů, Praha BUCEK Josef Ing. 141 ČHMÚ oddělení hydrologie-pobočka Praha, Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany BUCEK Radko Ing. Ph.D. 135 Mott MacDonald CZ, s.r.o., Praha BUDIG Leoš Ing. 126 RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno BUKOVSKÝ Jan Ing. Ředitelství vodních cest ČR BUMBA Jan Ing. ZKI Praha 7 BURÁŇ František Ing. 123 CIUR, a.s., Brandýs nad Labem

3 BUREŠ David Ing. 122 MIRRO, s.r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10 BUREŠ Jiří Ing., Ph.D. 154 Fakulta stavební VUT, Brno BUREŠ Karel Ing. Hydroprojekt CZ Praha BUREŠ Petr Ing. Veskom spol. s.r.o., Praha 10 BUREŠ Petr Ing. 136 EUROVIA Services, s.r.o., Praha BURKOŇ Zdeněk Ing. 133 Statika Čížek, s.r.o., Pardubice BURŠÍK Petr Ing. Zemědělská vodohospodářská správa, Benešov BURŠÍKOVÁ Olga Ing. firma BNGEO s.r.o., Tyršova 1902, Benešov BUŠEK Miroslav Ing. Ministerstvo zahraničí BUTOVIČ Alexandr Ing. Ph.D. 135 SATRA, spol. s.r.o., Praha CACH Jan Ing. arch. 127 Magistrát hl.m. Prahy, stavební odbor CEJNAR Karel Ing. KÚ Pardubice CIDLICKÝ Martin Ing. 141 vedoucí odboru technicko-provozní činnosti Povodí Ohře, s.p. státní správa povodí Promo Praha CIESLAR Pavel Ing. CIHLÁŘ Jan Ing. 143 VRV a.s., Praha CINCIBUSOVÁ Ivana Ing. KÚ Praha-východ COUFAL Robert Ing. Ph.D. 133, 123 TBG Metrostav a.s. Praha 8 ČÁLEK Jiří Ing. IMI Praha 1 ČAPKA Vladimír Ing. Projektová kancelář AV Ateliér ČAPKOVÁ Radka Ing. JANKA Radotín as.s., Praha 5 ČAŠEK Jaromír Ing. 3E- projektování Pelhřimov ČECHUROVÁ Monika Mgr., Ph.D. ČEJKA Roman Ing. Niersberger Instalace s.r.o., Benešov ČEMUS Martin Ing. Magistrát hl.m.prahy ČEPIČKA Dušan Ing. ČERMÁK Jaroslav Ing. 126 STEP, spol. s.r.o., Malletova 1141, Praha 9 ČERMÁK Michal Ing. ITTEC s.r.o. ČERMÁK Miroslav Ing., CSc. Stavoprojekta ČERMÁK Pavel Ing. 126 ARCADIS CZ a.s., division CS Hartus ČERNOHORSKÝ Jiří Ing. ZÚ Praha 7 ČERNOCH Jan Ing. arch. 129 soukromý architektonický ateliér ČERNÝ Milan Ing. 124 OSVČ ČERNÝ Zdeněk Mgr. Ing. arch. 127 architekt urbanista, Praha ČERVENKA Jan Ing., Ph.D. Červenka Consulting s.r.o. Západočeská universita v Plzni, katedra geografie ČERVENKA Jaroslav Ing. 124 odborník v oboru KPS ČERVENKA Vladimír Dr. ČERVENÝ Vít Ing. 134 Gricon ČESELSKÝ Jan Ing. Ph.D. 126 FAST VŠB-TU Ostrava ČIPERA Karel Ing. VPÚ-DECO Červenka Consulting s.r.o. ČIVIŠ Petr Ing. AGA-letiště, s.r.o. ČÍŽEK Pavel, Ing., CSc. ČOLOBENTIČOVÁ Helena Ing. 143 ZVHS Praha ČTVRTEČKA Michal Ing. Excon a.s., Praha ČUDEJKO Martin Ing., Ph.D. 134 Excon, a.s. ČUPR Karel Ing., CSc. ČUPROVÁ Danuše Ing., CSc. ČVANČARA Martin Ing. 133 Interstat s.r.o., Praha 1 DAHINTER Karel Ing., CSc. Stavby mostů Praha PBK Čížek a.s. Chrudim

4 DAVID Jan Ing. 136 TPA ČR, s.r.o., České Budějovice DĚDÍČEK Jan Ing. Niersberger Instalace, spol. s.r.o. DĚDOUREK Martin Ing., CSc. Geodézie Svitavy DIAZ Yvetta Ing. 122 DOBIÁŠ Martin Ing. 134 HZS ČR DOBROVSKÝ Petr Ing. TOPCON Praha, s.r.o. DOBROVSKÝ Petr Ing. 143 AOPK Liberec DOHNAL František Ing. KÚ 1 České Budějovice DOLEJŠ Michal Ing. PVK DOLEŽAL František Ing., CSc. VÚMOP Zbraslav DOLEŽEL Tomáš Ing., Ph.D. 210 CEMEX a.s., Praha DOMS Karel Ing. 122 Baumit spol.s.r.o., Průmyslová 1841, Brandýs n./ Labem DOUBRAVA Petr Ing. Gepro Praha DRÁBEK Stanislav Ing. AD Servis Terrabor s.r.o. Praha DRBAL Karel Ing., Ph.D. 142 Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i., Brno DRBOHLAV Josef Ing. Hydroprojekt DRBOHLAVOVÁ Tereza Ing. 134 HZS ČR DRDA M. Ing., CSc. VERI, s.r.o. DRDÁCKÝ Miloš Ing., DrSc. ÚTAM AV ČR DRDÁCKÝ Tomáš Ing. arch. 129 Starosta MČ Praha-Trója 96, Praha 7 DRHOLEC Jiří Ing. H+D Eng. Praha DUBSKÝ Vladimír Ing. Vossloh-Drážní technika s.r.o. DUDA Vítězslav Ing., MBA 220 SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, Praha 1 DUFEK Jaroslav Ing. 134 PAVUS, a.s. DUŠEK Martin Ing. 143 Regionální agentura rozvoje, Liberec DUŠEK Radek Ing. Ostravská univerzita DVOŘÁČEK Petr Ing. Geos Hradec Králové DVOŘÁK Miroslav Ing. MŠMT DVOŘÁK Oto Ing. 134 Technický ústav požární ochrany v Praze DVOŘÁKOVÁ Markéta Ing SÚRAO, Praha DYNTAR Miroslav Ing. SSŽ Praha EBERMANN Tomáš Ing., Ph.D. 135 Arcadis Geotechnika a.s., Praha EGER Pavel Ing. 142 Povodí Ohře, s.p., závod Terezín, Terezín EIGL Květoslav Ing. Vodárenská a.s.,divize Jihlava ENDERLA Miroslav Ing., CSc. 134 OSVČ FAJSTAVR Ondřej Ing. 126 Fajstavr s.r.o., Praha 6 FALGE Josef Ing. STAVO-SYS Praha FANTYŠOVÁ Věra Ing., CSc. FATKA Ondřej Ing. Ph.D. 141 Český hydrometeorologický ústav, Praha FEDA Roman Ing., CSc. Ocelové konstrukce Stahlbau FERKL Vladimír Ing. TECHINSTA Hradec králové FIALA Ivan Ing. Projekty Ing. Fiala s.r.o. FIALA Stanislav Ing. arch. 129 D3A s.r.o., Přístavní 5, Praha 7 FIBIGER Jan Ing. arch. ABF FICEK Pavel Ing. ČVUT Praha FIDLER Aleš Ing. 144 AQUION, Praha FILIP Pavel Ing. 143 Povodí Vltavy s.p., České Budějovice FIURY Martin Ing. 143 Irimon s.r.o., Praha

5 FLIEGEL Tomáš Ing., CSc. GJW Praha FOREJT Karel RNDr. povodí Vltavy - FORMÁNEK Jiří Ing. 153 Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha 8 FRANCOUZ Mirija Ing. Stavební správa ČD Plzeň FRANĚK Jaroslav Ing. Česká správa letišť FRIDRICH Karel A. Ing. SZDC s.r.o., Prvního pluku 367/5, Praha 8 FRIEDEL Jiří Ing. 141 Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 FRIEDRICH Josef Ing. 143 ZVHS, oblast povodí Vltavy FRIMLOVÁ Renata RNDr. Orlická hydrogeologická společnost, s r.o. FROLÍK Jan RNDr., CSc. Andersen - Consulting Praha FRÝBA Jiří Ing. STP FUČÍK Martin Ing. SIPRAL Praha M FUCHS Luděk Ing. METROSTAV a.s., divize 4 FUCHS Petr Ing., CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha GALLO Pavel Ing. GLASAR František Ing. URS Praha GLEICH Vladimír Ing. arch. 129 GM Atelier, Pacovská 31, Praha 2 GRABMÜLLEROVÁ Daniela Ing.arch. Ředitelka odboru Ministerstva pro místní rozvoj GREGOR Dalibor Ing., Ph.D. EXCON a.s., Praha GRYM Ludvík Ing. arch. 129 P.A.W., Lipová 17, Brno HABERHAUER Miroslav Ing. Energoprojekt Praha, a.s. HAČKAJLO Ivan Ing. ČKAIT HADRABA Michal Ing. 125 VodoPro, s.r.o, Praha HÁCHA Jiří JUDr. HALOUSKA Miloš Ing., CSc. HAMAN Oleg Ing. arch. Casua s.r.o. HAMPL Milan Ing. IKA Praha HANUSOVÁ Irena, RNDr., Ph.D. 220 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha HAPL Vítězslav Ing. Ph.D. 134 KONSTAT HARTL Miroslav Ing. Geberit spol. s.r.o., Brno HARTMANN Miroslav Ing. SKANSKA ŽS, a.s. HASSMANN Josef Ing., CSc. HS Projekt Chomutov HÁŠA Pavel Ing. EXCON, a.s. HATLMAN Václav Ing. Ph.D. 134 INDBAU Plzeň, s.r.o. HAUTKE Jiří Ing. KÚ Praha-východ HAVEL Miloš Ing. Zeměděl. vodohosp. správa Hradec Králové HAVLENA Miroslav Ing. Eurocon Eng. Praha HAVLÍČEK Tomáš Ing. 143 Atelier FONTES s.r.o., Brno HAVLOVÁ Martina Ing. 143 Povodí Vltavy s.p., České Budějovice HAVLOVÁ Václava RNDr Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. HAVRLANT Jan Ing., Ph.D. 153 VÚGTK Zdiby HEIDENREICH David Ing. Siemens VAI, Praha HEISLER Ladislav Ing. Solidus Praha, s.r.o. HEJDUK Pavel Ing. Haas Fertigbau s.r.o., Praha HEJNIC Jiří Ing., CSc. 133 Tibetská 807/11, Praha 6 HENKOVÁ Svatava Ing., CSc. 122 HENZL Jan Ing. 134 VPÚ DECO Praha, a.s. HEROLDOVÁ Zdeňka Ing. Pragoprojekt a.s., Praha

6 HESS Jindřich Ing. Metrostav Praha HESS Zdeněk Ing. Metrostav Praha HILLERMANOVÁ Mojmíra Ing. 143 Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov HIRŠ Jiří Ing. HLADÍK František Ing. Povodí Vltavy, České Budějovice HLADIŠ Karel Ing., CSc. Prům. stavitelství Brno HLADNÝ Josef Ing., CSc. ČHMÚ Praha HLAVÁČEK Pavel Ing. HNÁT Miloslav Ing. Sdružení architektů R-projekt 07 HOBLÍK Karel Ing. Ferro OK, s.r.o. HOFMEISTER Tomáš Ing. 143 Lesy ČR-odbor vodního hospodářství, Přemyslova 1106, Hradec Králové Krajský úřad střed.kraje Praha HOLENDOVÁ Lenka Ing. HOLOTA Petr RNDr. Ing., DrSc. HOMOLKA Miloš Ing. Metrostav Praha HONČ Tomáš Ing. Geotronics Praha 10 HONEISER Ladislav Ing. arch., CSc. Útvar rozvoje hl. města Prahy HORÁČEK Pavel Ing. SUDOP a.s. HORÁK Miloš Ing. ČKAIT HORNÍČEK Karel Ing. Ředitelství silnic a dálnic HORNÍK Jiří Ing. HOUSA Petr Ing. arch. 129 PH-Architekt, Nad Bertramkou 17, Praha 5 HOZNOUR Vít Ing. 128 VPÚ DECO PRAHA a.s. HRABÁK Jiří Ing. Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň VÚ geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech HRAZDIL Václav Ing., CSc. HRNČÍŘ Viktor Ing. DHI Hydroinform a.s. HRUŠKA Antonín Ing., CSc. 124 odborník v oboru KPS HRUŠKA Jan Ing. Architektonický atelier Ing.arch.P.Kupky HUBÁČEK Jan Ing. arch. 129 Správa CHKO Český Kras, Křivoklátsko, Žďárské vrchy, K+H Semper, Praha Excon s.r.o. HUBÁČEK Karel Ing. HUBÁČKOVÁ Jana Ing., DrSc. VÚV TGM Praha HUBKA Miroslav Ing. 133 HK s.r.o., Praha HUDEC Petr Ing. Metrostav Praha HUDEČEK Leopold Ing. 135 VŠB, katedra dopravního stavitelství, L. Podéště 1875/1, Ostrava Povodí Vltavy, a.s. Praha HUDLER Petr Ing., CSc. HUML Karel Ing. HŮRKA Josef Ing. KÚI-Praha východ HYKA Petr Ing. TPA s.r.o. HYKOVÁ Drahuše Ing. H+D Eng., s.r.o. HÝZL PETR Ing., Ph.D FAST CHALUPA Jan Ing. CHÁRA Zdeněk Ing., CSc. AV ČR Praha CHARVÁT Radek Ing., Ph.D. 128 KPC, Praha CHLOUBA Jiří Ing., Ph.D. 134 Ing. Software Dubal, s.r.o. CHLUM Miloslav Ing. LUNOS Prag s.r.o. CHMELÍK David Ing. CHMELÍK Petr Ing. CHODASOVÁ Zuzana Ing., Ph.D. Železniční stavitelství Praha, a.s. Statika konstrukcí, Plzeň Pozemkový úřad Praha-východ STU Bratislava

7 CHROMIAK Petr Ing., Ph.D. 134 Software Dlubal CHROMÝ Radek Ing., Ph.D. Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha CHUDĚJ František Ing. 134 Pyroservis, s.r.o. CHVOJKA Ivo Ing. arch. 129 AWIT s.r.o., Janáčkovo nábřeží 37, Praha 5 CHYTIL Oldřich Ing. PS Šumperk INGEDULD Petr Ing., MSc. DHI Hydroinform a.s. JAKEŠ Milan Ing. SeVak JANATA Vladimír Ing., CSc. EXCON s.r.o. JANDA Jan Ing. Povodí Vltavy, a.s. Plzeň JANDA Miloslav Ing. ILF, a.s. JANEČEK Bohumil Ing. ČÚZK Praha 1 JANEČEK Ladislav Ing. Teplotechna JANOVSKÝ František Ing. 153 Ředitel GEOS Litoměřice JASANSKÝ Petr Ing. 137 TÚCD, a.s., Hlaváčova , Pardubice JASNÝ Jaromír Ing. Instalace, s.r.o., Praha JELÍNEK Ludvík Ing. J.P.I. Projekty OK Praha JELÍNEK Martin Ing. Siemens VAI, Praha JERIE Karel Ing. Křístek a Trčka s.r.o. JERMOLJEV David Ing., Ph.D. EXCON a.s., Praha JEŘÁBEK Leoš Ing. Excon a.s. JEŘÁBEK Zdeněk Ing., CSc. INFRAM, a.s. JEŽEK Aleš Ing., Ph.D. 134 Stavební úřad Pardubice JIČÍNSKÝ Karel Ing., CSc. JINDRA David Ing., CSc. Geoinvest Praha 5 JINDRA Jan Ing., CSc. Vodovody a kanalizace Již.Čechy a.s., ČB JIRAN Zdeněk Ing. arch. 129 Jiran-Kohout arch.,s.r.o., Jankovcova 53,,Pha 7 JIRÁSEK Václav Ing. Povodí Labe a.s. JIRSÁK Milan Ing. SčVK Teplice JIŘINEC Petr Ing. VÚV TGM/DHI Hydroinform a.s. JUHA Miloš Ing. Správa NP a CHKO Šumava JUST Tomáš Ing. Agentura ochrany přírody a krajiny Praha JŮZA Aleš Ing., Ph.D. 134 Malcon, s.r.o, Praha KABELÍK Zbyněk Ing. arch., Ph.D. 129 ZK projekční kancelář, Na Cihlářce 13, Praha 5 KABILKA Vladislav Ing. STAMEDOP Olomouc KABRLE Filip Ing. GEFOS Praha 8 KAČENA Bořivoj Ing. SSŽ Praha KADLEC Václav Ing., Ph.D. 143 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha KADLECOVÁ Magdalena, Ing., CSc. 125 DOB Invest KAISER Rudolf plk. Ing. 134 MV-GŘ HZS ČR KALLEROVÁ Petra Ing., Ph.D. 134 OSVČ KALNÝ Milan Ing. Pontex, Praha KALOUSKOVÁ Markéta, Ing., CSc. 133 OSVČ, Praha KAMENÍK Ladislav Ing. 134 Haas Fertigbau, Chanovice 102, Horažďovice KANTOVÁ Radka Ing. 122 KANTŮREK Tomislav Ing. České dráhy KARAS Jiří Ing., CSc. 124 odborník v oboru KPS KAREIS Jan Ing., Ph.D. Vodní cesty a.s. KARPAŠ Jan Ing., CSc. 134 PAVUS, a.s.

8 KARSKÝ Georgij Ing., CSc. VÚGTK Zdiby KASAL Pavel Ing. Metrostav, Praha KAŠPÁREK Ladislav Ing., CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM KAULICH Kamil Ing. Ministerstvo zemědělství ČR KÉDL MILAN Ing. 134 MALCON KEIM LUBOMÍR Ing., CSc. 124 VÚPS Praha KEJKLÍČEK Petr Ing. 134 Promat, s.r.o. KENDER Jan RNDr., CSc. MŽP ČR Praha KEREL Jan Akad. arch. 129 AHK Architekti, Pod Radnicí 2a, Praha 5 KIEZLER Miloslav Ing. VAK - KAN KIŇOVIČOVÁ Dagmar Ing. 143 Povodí Ohře, a.s. KLEČKA Tomáš Ing. K Ú ČVUT KLIER Jiří Ing. 137 VIAMINT DSP a.s. KLIHAVEC Jaromír Ing. Magistrát hl. m. Prahy KLIMENT Pavel Ing. Keramoprojekt Praha KLIMEŠ Petr Ing. 133 Eurovia (SSŽ), Rybní 795, Řevnice KLUSÁČEK Ladislav Ing., CSc., Fakulta stavební KMÍNEK Jan Ing. 153 Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha KNOPP Otakar Ing. Zakládání staveb Praha KNOTEK Jaroslav Ing. Vodní stavby KNOTEK Miroslav Ing. KOBR Jiří Ing. Středočeské vodovody a kanalizace, a.s., Praha KOBZA Petr Ing. 133 Metroprojekt Praha, a.s. KOCÁB Milan Ing. VÚGTK KOCIÁN Jaroslav Ing. 154 GEFOS a.s., Kundratka 17, Praha 8 KOCOUREK Karel Ing. Solidus Praha, s.r.o. KOČÍ František Ing. Metrostav a.s. KOHOUT Jiří Ing. KÚ Praha-východ KOHOUTEK Jiří Ing. KÚ Praha-východ KOKEŠ Petr Ing. 153 Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha 8 KOLÁČEK Libor Ing., Ph.D. 128 Trask Solution, Praha KOLAŘÍK Pavel Ing. Ateliér ASSA s.r.o. KOLESÁROVÁ Jana Ing. IPB Praha KOPAČKOVÁ Dagmar Ing. TZB-INFO Lány KOPAL Tomáš Ing. autorizovaný statik KOPECKÝ Alois RNDr. MŽP ČR Praha KORBELÁŘ Jaroslav Ing. PONTEX Praha,s.r.o. KORDOVSKÁ Pavla Ing. arch. 129 KnK architekti, s.r.o. KOREČEK TOMÁŠ Ing. arch., CSc. 129 Správa CHKO Český Kras, Křivoklátsko, Žďárské vrchy, K+H Semper, Praha KORYTÁŘOVÁ Jana Ing., Ph.D. KOSAŘ Michal Ing. arch. 127 člen představenstva ČKA a člen Rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Praha KOSAŘ Milan Ing. arch. 127 autorizovaný architekt ČKA, ArchiKO, Pardubice KOSIČANOVÁ Danica, Ing. Ph.D. 125 TU Košice, Stavební fakulta, Vysokoškolská 4, Košice KOSTELECKÝ Jakub Ing., Ph.D. KOŠÍK Martin Mgr. 127 KÚ Středočeského kraje, odbor regionál. rozvoje KOŠKOVÁ Romana Ing., Ph.D. 143 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR KOŠŤÁL Jiří Ing., Ph.D. 135 INSET, spol. s.r.o., Česká Lípa VÚ geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech

9 KOŠULIČ Jiří Ing. 126 RTS, a.s. Lazaretní 13, Brno KOTAS Daniel Ing. VOD-KA, a.s. Litoměřice KOTÍK Martin Ing. arch. Ateliér Omicron-K KOTTOVÁ Jaroslava Ing. Bohemiaplan s.r.o., Plzeň KOUDELKA Josef Ing. ČD Praha KOUKALOVÁ Blanka Ing. 153 Zeměměřický úřad (ZÚ) Pardubice KOUTNÝ Ladislav Ing., CSc. Povodí Moravy a.s. KOVÁŘ Jaromír Ing., CSc. Min. průmyslu ČR Praha KOVÁŘOVÁ Barbora Ing. Ph.D. 122 KOVAŘÍK Radek Ing. 137 SDŽ, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 KOZÁK Jiří Ing. 137 Správa železniční dopravní cesty, Generální ředitelství, úsek provozuschopnosti dráhy KOZEL Jiří Ing., 126 SWITELSKY stavební, s.r.o., Praha KRÁL Jaromír Ing., CSc. 133 Kloknerův ústav ČVUT KRAML František Ing. KRAMLOVÁ Jaroslava Ing. 124 odborník v oboru KPS KRÁSA David Ing. SUDOP Praha, a.s. KRATOCHVÍL Dalibor Ing. 142 Povodí Odry, s.p. Ostrava KRATOCHVÍL Egon Ing. MO ČR Praha KRAUZ Václav Ing. SMP CONSTRUCTION, a.s. KREGL František 134 Profesní komora požární ochrany ČR KREJČA Miroslav Ing. CSc. 143 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, rektor KREJČÍ Aleš Ing., CSc. KREJČÍ Luboš Ing., CSc. OBERMAYER Albis-Stavoplan KREJČÍ Vladimír Ing., CSc. EAWAG Dubendorf - Švýcarsko KREJČÍ Vlastimil Ing. 142 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno KREMSA Jiří Ing. Povodí Labe a.s. KROČÁK Jaromír Ing. arch. 129 Atelier Kročák architekt, České Budějovice KROUPA Jan Ing. KÚ 1 Plzeň KROUPA Jan Ing. 134 ŘSD ČR, Závod Praha, Praha KROUPA Pavel Ing., Ph.D. 134 OSVČ KRUPKA Martin Ing., Ph.D. 141 Povodí Ohře, státní podnik KRUŠINA Jan Ing. KŘEČEK Pavel Ing. KŘEMEN Karel Ing. 154 Metrostav, a.s., Praha KŘIŠÍKOVÁ Helena Ing., Ph.D. 125 REGULUS s.r.o. KŘIVKA Pavel Dr. Ing. 142 Povodí Labe, s.p., Hradec Králové KŘÍŽ Ivan Ing. ředitel Geodis, Praha s.r.o. KOMPRIN Praha (Projektové a inženýrské konsorcium) KŘÍŽEK Jan Ing. EXCON, a.s. KŘÍŽEK Jaromír Ing., Ph.D. 134 Software Dlubal KŘOVÁK František Ing., CSc. ČZU v Praze KUBA Bohumil Ing. ČÚZK Praha 1 KUBALA Petr RNDr., 141 generál. ředitel Povodí Vltavy, s.p., státní správa povodí KUBÁT Jan Ing. Český hydrometeorologický ústav Praha KUBÍK František Ing. TESKO,a.s.-Armabet. Praha KUBÍN Lubomír Ing., CSc. Kupros Praha KUČERA Jiří Ing. ZÚ Praha 7 KUČERA Josef Ing. 122 Metrostav a.s., Koželužská 2246, Praha 8

10 KUČERA Milan Ing. ČD, DDC KUČERA Miloň Ing. Povodí Vltavy Plzeň KUČERA Petr Ing., CSc. 123 CSI a.s. Praha KUČERA Richard Ing. Povodí Vltavy a.s. KUČERA Václav Ing., CSc. TAZAUS pobočka Praha KUČERA Vlastimil Ing. RD Rýmařov s.r.o., KUDRNA Zdeněk Ing., CSc. 135 PřF UK v Praze, Praha 2 KUDRNOVÁ Libuše Ing. Hydroprojekt Praha, a.s. KUCHAŘ Milan Ing. SčVK KULASOVÁ Bohuslava Ing. KULHAVÝ Martin Ing., Ph.D. 132 Metrostav a.s., Koželužská 2246, Praha 8 KUNC Zdeněk Ing., CSc. ÚRS vedoucí pracovník KUNST Ivan Ing., CSc. SGB Kovona Praha KUPKA Pavel Ing. arch. Ateliér pro rekonstrukce staveb Praha 6 KURC Ladislav Ing. PS České Budějovice KURKA Václav Ing. Projekční firma Přelouč KURZ Alexander Ing. TOPCON servis, s.r.o. KYZLÍK Petr Ing. EXCON Praha LACINOVÁ Elena Ing. arch. 129 Kancelář architekta MČ Praha 5, Praha LÁDYŠ Libor Ing. 137 EKOLA, Mistrovská 4, Praha 8 LAHODNÝ Jiří Ing. Excon, a.s. LAIN Miloš Ing., Ph.D. 125 Ústav techniky prostředí, FS ČVUT v Praze LANGER Jaroslav Ing., Ph.D. statik, Příbram LANGHAMMER Jakub RNDr., Ph.D. PřF UK LÁTAL Milan Ing. VUT LAUBE Tomáš Ing. 137 SDC Praha, Správa tratí Praha východ, Nádražní 3113, Praha 5 LAURIN Jiří Ing. 135 FINE, spol. s.r.o., Praha 6 LAWN David, BSc. Expert firmy Gleeds International LEBR Miloš Ing., CSc. Kovové profily Praha, s.r.o. LECHNER Jiří Ing. VÚGTK a Geodig LEITGEB Jiří Ing., CSc. Projekční firma Karlovy Vary LEMÁK Daniel Ing., Ph.D. Statika s.r.o. Olomouc LEPŠ Ivan Ing. MALCON, s.r.o. LEŠEK Petr Ing. arch. 129 arch. kancelář Projektil LEVITUS Viktor Ing. 143 VÚV TGM, v.v.i. Praha LHOTA Miloslav Ing. Konstruktiva, a.s. LIBERKO Miloš RNDr. soukromý podnikatel LIBUS Jiří Ing. GeoTec-GS, a.s. LINDNER Alois Ing. Vodní stavby Praha LINHART Pavel Ing., CSc. ČKAIT LIŠKA Václav Ing. UNIS ČR Praha LOJÍK Ondřej Ing. TOP NOC servis s.r.o, Praha LOJKÁSEK Otakar Ing. OZ POSISTA Praha LOKAJ Antonín Ing., Ph.D. VŠB TU Ostrava LORENZ Petr Ing., CSc. LOUDA Pavel Ing. VPÚ DECO PRAHA a.s., Praha LUBAS ALEŠ Ing.,Ph.D. Mott Mac Donald, Praha LUKAVEC Jakub Ing. 134 DEK trade

11 LUKAVEC Martin Ing. David a partner s.r.o. LUKEŠ Miloslav Ing. EXCON a.s., Praha MACAS Karel Ing. VOD-KA a.s. Litoměřice MACEK Jaroslav Ing. Sportakcent MACEK Petr Ing. 136 Atelier PROMIKA, s.r.o., Praha MACKOVIČ Marian Ing. Františkovy Lázně, a.s. MACOUN Zdeněk Ing., CSc. Ekavos s.r.o. Chomutov MACH Pavel Ing. 144 AQUATECHNIK, Praha MACH Václav Ing. 133 VPÚ DECO, Podbabská 20, Praha 6 MACHÁČEK Libor Ing. Vodní díla-tbd a.s., Praha, Hybernská 1617/40, Pha 1 MAIVALD Jiří Ing. MALCON s.r.o. MAKOVEC Jiří Ing. arch. 124 STUDIO A91, Praha 6 MÁLEK Antonín Ing. RŽP OÚ Beroun MALÝ Jan Ing. MZ MALYPETR Jan Ing., CSc. MAREČEK Jan Ing., Ph.D. Gleeds s.r.o., Konviktská 1005/30, Praha 1 MAREK Jiří Ing., Ph.D. 134 OSVČ, Kapitána Nálepky 2214, Louny MAREK Libor Ing. TopCon Praha MAREK Václav Ing. MŽP ČR MAREŠ Jiří Ing., Ph.D. 134 OSVČ MAREŠKOVÁ Stanislava Ing. Katastrální úřad pro Ústecký kraj, prac. Most, ředitelka MARHOLD Karel Ing. arch., CSc. ČVUT Praha MARKOVÁ Leonora Ing., Ph.D. MARTÍNEK Vladimír Ing. akad. arch. 127 autorizovaný architekt ČKA, ProUrba s.r.o. MÁRTON Jiří, Ing. arch. 124 OSVČ MARUŠIAK Jiří Ing., CSc. MAŘÍK Miroslav Ing. 123 HELUZ cihl. průmysl MAŠEK Miloslav Ing., CSc. Svaz podnik. MAŠEK Petr Mgr. Správa NP a CHKO Šumava MAŤA Marek Ing. DHI Hydroinform a.s. MATĚJČEK Jan Ing., CSc. Český statistický úřad MATĚJÍČEK Josef Ing., CSc. Povodí Moravy a.s. MATĚJKA Miroslav Ing. ČKAIT MATĚJKA Zdeněk Ing., DrSc. Ministerstvo privatizace ČR MÁTL Miroslav Ing. Ph.D Skanska CZ a.s. MATOUŠEK Jan Ing. MPO MATOUŠEK Václav Ing., DrSc. Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha 6 MATOUŠKOVÁ Milada RNDr., Ph.D. Přírodovědecká fakulta, UK Praha MAZURA Vratislav Ing., Ph.D. EXCON a.s., Praha MAZUROVÁ Milada Ing. 122 TBG Metrostav a.s., specialista obchodního úseku MED Pavel Ing. 122 BAUMIT s.r.o., Brandýs nad Labem MELOUN Vítězslav Ing. Callida, s.r.o. MELOUNOVÁ Miloslava Ing. 144 Společnost vodovodů a kanalizací SOVAK, Pha MERTENOVÁ Kateřina Ing. Ph.D. 124 OSVČ MERUŇKA Karel Ing., CSc. Státní meliorační správa České Budějovice MERUNKOVÁ Iveta Ing. arch. 129 ČZU, fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních MEŠŤAN Vladimír Ing. METELKA Tomáš Ing., Ph.D. zdrojů, katedra zahradní a krajinné architektury, Praha Ředitelství silnic a dálnic DHI Hydroinform a.s.

12 MIKULENKA Václav Ing., CSc. 154 Hornicko-geologická fakulta VŠB TU, Ostrava MILTÁK Milan Ing., Ph.D. Infram, a.s. MIŠKANIČ Michal Ing. 124 MIŠKOVSKÝ Petr Ing. TOPSERVIS s.r.o., Praha 7 MLEJNEK Pavel Ing. Ph.D. 125 Fakulta elektrotechnická ČVÚT, Praha 6 MOHAPL Martin Ing., Ph.D. 122 MORAVEC František Ing. Kartografie Praha 7 MORÁVEK Petr Ing., CSc. ATREA,s.r.o. MORKUS Josef, Ing. arch. Ph.D. 127 Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha MOTÁK Jan Ing., Ph.D. 134 SUDOP PRAHA a.s. MOTLÍK Martin Ing. Povodí Ohře, a.s. MOTYČKA Richard Ing. SW N s.r.o. MOUČKA Štěpán Ing. KOKA MRÁZ Petr Ing. arch. 129 PM Projekt, Bulharská 1, Karlovy Vary MRÁZEK Jiří Ing. arch. Středisko památková péče Středočeského regionu MUDRUŇKA Miloš Ing. URS Praha MÜHL Jiří Ing. 135 Zakládání staveb a.s., Praha 4 MUCHA Aleš Ing. Hydroprojekt, a.s. Praha MÜLLER Miloslav Ing. Pragoprojekt a.s., Praha MUSÍLEK Josef Ing., Ph.D. 134 OSVČ MYNÁŘ Josef Ing. důchodce MYŠKA Jaromír Ing. arch. 127 autorizovaný architekt, UAS, s.r.o. NACHMILNER Lubomír Ing., CSc. 220 Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Vídeň, Rakousko ČKAIT NAJDEKR Miroslav Ing., CSc. NAJVÁREK Vít Ing. TOP NOC servis s.r.o., Praha NÁPRSTEK Jiří Ing., DrSc. Ústav teoret. a aplik. mechaniky AV ČR NEČAS Michal Ing. Excon, a.s. NEDVÍDEK Lumír Ing. ČÚZK Praha NEJEZCHLEB Mojmír Ing. ČD,s.o. DDC, stavební odbor - ředitel NĚMEC Ivan Ing. Ateliér Němec Polák NERAD Zdeněk Ing., CSc. Útvar rozvoje hl. města Prahy NEUBAUEROVÁ Petra Ing. 143 Korunní a.s. NEUBERGOVÁ Kristýna Dr. Ing. ČVUT NEUMANN Vladimír Ing. Armabeton a.s. NEUVIRT Václav Ing., CSc. 136 Nievelt Labor Praha s.r.o. - jednatel NEZVAL Petr Ing. PONTEX s.r.o. Praha NOSEK Petr Ing. VPÚ DECO Praha, a.s. NOVÁK Ivan Ing., CSc. Ministerstvo dopravy NOVÁK Jan Ing. Skanska CZ a.s. NOVÁK Ladislav Ing. 143 OSVČ, Vančurova 22, Karlovy Vary NOVÁK Martin Ing., CSc. SCIA SZ s.r.o. NOVÁK Rostislav Ing., Ph.D. TK development Czech s.r.o. NOVÁK Stanislav Ing. 143 EKOSTAR s.r.o., Plzeň NOVÁK Tomáš Ing. 134 Kovové profily, s.r.o. NOVÁKOVÁ Hana Ing., Ph.D. 143 Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i., Podbabská 2582/30, Praha 6 NOVOTNÁ Jarmila Ing. 153 KÚ pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín NOVOTNÁ Věra Ing. KÚ 1 Liberec

13 NOVOTNÝ Bohuslav Ing. DrSc. 136 Odborník v problematice mechaniky vozovek NOVOTNÝ Ivan Ing. 143 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha NOŽIČKA Josef Ing., CSc. starosta MČ Praha Dolní Počernice NYČ Miroslav Ing. 133 Knauf Praha spol. s.r.o., Praha NÝDRLE Oldřich Ing. VPÚ-DECO a.s. NÝVLT Vladimír Ing. SAP Praha OČADLÍK Pavel Ing. VPÚ DECO Praha a.s. OLIVOVÁ Květa Ing. 152 Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha OPLETAL Petr Ing., CSc. ALFA Olomouc OUPOR Václav Ing. ČSSI PAČES Antonín Ing. EXCON Praha a.s. PAIL Tomáš Ing. 141 Povodí Ohře s.p., Odbor vodohospodářského rozvoje, Bezručova 4219, Chomutov ČVUT Praha PÁNEK Michal Ing. PÁNEK Vladimír Ing. Metrostav Praha PARÁK Tomáš Ing. Ph.D. 135 Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Praha PARDUS Ivo Ing., CSc. Hydroprojekt, a.s. Praha PAŘEZOVÁ Terezie Ing. 143 ETC Consulting Group s.r.o., Praha PATA Luboš Ing. arch. 129 ateliér Pata PATÁK Milan Ing. AUTIA Humpolec PAUL Robert Ing. Fy Paul Praha 5 PAVEL Ladislav Ing. SICON s.r.o. PAVEL Martin Ing. 143 Sweco Hydroprojekt a.s. PAVLÍK Miloslav Ing., CSc. ČSSI PAZDERKOVÁ Eva Ing. 124 OSVČ PECHAR Jiří Ing. 142 Povodí Vltavy, s.p., Praha PEJŠA Jiří Ing., CSc. DIPRO s.r.o. PELECH Marcel Ing., Ph.D. 124 AWAL s.r.o., Praha PELEŠKA Karel Dr. Ing. 134 Interstat s.r.o., Zlatnická 6, Praha 1 PENC Miroslav Ing. 137 DP hl.m.prahy, a.s., SDCT, Sazečská l, Praha 10 PEŘINA Jiří Ing. 133 Skanska a.s., Praha PEŠL Ivan Ing. ZKI Opava PETLACH Jiří Ing. 125 Petlach TZB, Praha PETR Jiří Ing. 142 Povodí Labe, Hradec Králové PETR Ondřej Ing. 128 T-Mobile, Praha PETRÁKOVÁ Zora Ing., Ph.D. STU Bratislava PETŘÍK Vojtěch Ing. 133 Helika, s.r.o., Praha PFEIFER Luděk Ing. M.C.TRITON Praha PICEK Jiří Ing. 122 TBG Metrostav, s.r.o., Praha 8 PICKA Antonín Ing. PÍSECKÝ Milan Ing., CSc. Min.práce a soc.věcí ČR Praha PÍSECKÝ Miroslav Ing., CSc. podnikatel PÍŠEK Milan Ing., CSc. ČVUT Praha PITHARTOVÁ Magdalena Ing. Building s.r.o. PIVCOVÁ Jana Ing. Pozemkový fond ČR PLÁŠEK Otto Ing., Ph.D. PLÍČKA Jiří Ing., CSc. ČKAIT Praha PLICHTA Petr Ing., CSc. PS Ústí nad Labem PODRÁSKÝ Zdeněk Ing. PÚDIS Praha

14 POHAN Jaroslav Ing. Gefos Praha 8 POKORNÝ Daniel Ing. Mze ČR Praha POLÁČEK Jiří Ing. Vodní díla a.s., TBD POLÁČEK Jiří Ing., CSc. ZÚ Praha 7 POLÁČEK Martin Ing. 143 Povodí Vltavy, České Budějovice POLÁČKOVÁ Vlasta Ing. arch. 127 Autorizovaný architekt ČKA, atelier U24, Praha POLÁCH David Ing. 141 Povodí Ohře, státní podnik POLÁK Milan Ing. 134 Němec-Polák POLÁK Pavel Ing. Metrostav Praha POLÁK Petr Ing. Geodézie ČR Praha 7 POLANSKÝ Vladimír Ing., CSc. AGPNOVA České Budějovice POLCAR Pavel Ing. ČHMÚ České Budějovice POLIČ Daniel Ing. Ph.D. 137 DIPRO, spol. s.r.o., Praha PONCAR Zdeněk Ing. České dřevařské závody Praha a.s. PONDĚLÍČEK Václav Ing. Povodí Ohře, a.s., Chomutov POSOLDA Pavel Ing. Konzultant řízení ve stavebnictví POSPĚCH Luděk Ing. ÚČOV PVK POSPÍŠIL Stanislav Dr. Ing. Ph.D ÚTAM AV ČR POSTŘIHAČ Antonín Ing., CSc. Konstrukta Plzeň POTŮČKOVÁ Markéta Ing., Ph.D. Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK Ústav vod. hosp. měst a obcí Brno PRAX Petr Ing., Ph.D. PRAŽÁK Aleš Ing. 134 Helika PRAŽÁK Jan Ministerstvo zemědělství ČR PRAŽSKÝ Petr Ing., CSc. Shell Czechos. Praha PROCHÁZKA František Ing. důchodce PROCHÁZKA Jan Ing. Pragoprojekt Karlovy Vary PROCHÁZKOVÁ Milena Ing. KÚ Praha - západ PROVÁZEK Jiří Ing. ZÚ Praha 7 PRŮDEK Josef Ing. Eurocon Engineering s.r.o. PRYL Arnošt Ing. ČKAIT PRYL Karel Ing., CSc. Hydroinform a.s., Na Vrších 1490/5, 100 Pha 10 PTÁČEK Petr Ing. Ph.D. 134 UCEEB Praha PUKL Radomír Ing., CSc. Červenka Consulting PŮLPÁN Martin Ing. Helika a.s. Praha PUNČOCHÁŘ Petr Ing., Ph.D. 141 Aon Benfield, Praha 1 PURNOCH Pavel Ing. Vodní stavby Praha PYTELKA Vítězslav Ing. 143 Vodní díla-technicko bezpečnostní dohled a.s., Hybernská 1617/40, Praha 1 SOVAK Praha PYTL Vladimír Ing. RACEK Ivan Ing. Eurovia Services, s.r.o., Praha RACLAVSKÝ Jaromír Ing. Energie Kladno RACLAVSKÝ Jaroslav Ing., Ph.D. vedoucí Ústavu vodního hospodářství obcí, FAST VUT Brno RADA Pavel Ing. arch. 129 RadaArchitekti s.r.o., Černopolní 49, Brno RADĚJ Karel plk. Ing., CSc. MO Praha 6 RADIMSKÝ Michal Ing., Ph.D. RADKOVSKÁ Eva Ing. PVK RADOUCH Ferdinand Ing. KÚ Praha 1 RAINBERG František Ing., CSc. - Fast

15 RÁKOSNÍK Boris Ing. arch. RÁKOSNÍK Josef Ing., CSc. VÚPS Praha RAKOWSKI Zikmund Ing. CSc. 137 externí konzultant RATAJ Zdeněk Ing. Zakládání Group, a.s. RATIBORSKÝ Jan Ing., CSc. 153 Externí konzultant REIDINGER Josef Ing. 142 Ministerstvo životního prostředí, Praha REICH Jiří Ing. Armabeton Praha REICHEL Vladimír Ing., DrSc. 134 OSVČ Praha REMEŠ Michael Ing. Zakládání staveb a.s. REML Luboš akad. arch. SPŠS Vysoké Mýto RIEGER Radko Ing. 220 KO-KA s.r.o., Praha RICHTR David Ing. Povodí Vltavy a.s. RICHTR Lukáš Ing. 134 Excon, a.s. RIVOLOVÁ Ludmila RNDr. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ROLLER Filip Ing., Ph.D. 134 SUDOP PRAHA a.s. RON Cyril Ing., CSc. Astronomický ústav ČAV ROSENDORF Pavel Mgr. 143 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Pha ROSICKÝ Jiří Ing. Hydroprojekt a.s. ROSMANIT Miroslav Ing., Ph.D. 134 VŠB Ostrava ROULE Miroslav Ing., CSc. Praha 6 ROULOVÁ Zdena Ing. důchodce RUBÁŠ PAVEL Ing., Ph.D. 123 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Teplice Státní meliorační správa RUNŠTUK Karel Ing. RUSEK Bohumil Ing. ČKAIT RŮŽEK Jaroslav Ing. SPŠ zeměměřická Praha 9 RŮŽIČKA Martin Ing. 124 Penatus, Praha 10 RŮŽIČKA Pavel Ing. Ph.D. 135 Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Praha RYBÁR Pavel Ing., Ph.D. 210 Valbek s.r.o., Plzeň RYBÁŘ Přemysl Ing. 134 Haas Fertigbau RYCHNOVSKÝ Leon Ing. Energoprojekt Praha a.s. RYJÁČEK Pavel Ing., Ph.D. VPÚ DECO PRAHA a.s. ŘEHÁK Pavel Ing. 141 Povodí Labe s.p., Odbor technickoprovozní činnosti, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové MCT s.r.o. Praha ŘEHOŘ Ivan Ing., CSc. ŘEZÁČ Vít Ing. arch. 127 Ústav prostorového plánování FA ČVUT, Skanska Property CZ, s.r.o. FCS FORUM Praha ŘEZNÍČEK Břetislav Ing. ŘIČICOVÁ Pavla Ing. ČHMÚ Praha - Komořany SAJDL Tomáš Ing. 143 Správa toků-oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec Králové SUDOP PRAHA a.s. SALAVA Jiří ing. SALÁTEK Zdeněk plk. Ing. 133 HZS hl. m. Prahy, odbor prevence SAMEC Jan Ing. Ph.D. 134 Excon, a.s. SARKA Vlado Ing. Správa majetku města Košic,s.r.o. SEDLÁČEK Jaroslav Ing. Excon a.s. SEDLÁČEK Josef Ing. 142 MAVEL, a.s., Jana Nohy 1237, Benešov SEDLÁČEK Miloš Ing. Vodní díla-tbd a.s., Praha, Hybernská 1617/40, Praha 1 SEHNAL Bohuslav Ing. SEIDL Petr Ing., CSc. SEIFERT Jan Ing. Arcdata Praha Konstat s.r.o.

16 SEIK Jan Ing. ZKI Praha 7 SEMRÁD Karel Ing., Ph.D. 133 Alston spol. s.r.o., Praha 2 SERBUS Pavel Ing., CSc. SCHIEBEL Leo Ing. 126 USU Software, s.r.o., Brno SCHILHART Eduard Ing., Ph.D. 122 OSVČ, Praha 4 - Lhotka SCHINDLER Jiří Ing. PONTEX Praha s.r.o. SCHMIDTMAYER Jan Ing. 143 Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, České Budějovice STÚ Praha SITTA Bohumil Ing. SKALA Josef Ing. Ph.D. 133 OSVČ projektant, Strakonice SKLENÁŘ Vladimír Dr. Ing., CSc. Český svaz staveb. inženýrů ředitel SKOKAN Tomáš Ing. 142 Povodí Odry, s.p., Ostrava SKOŘEPA Jan Ing. COLAS CZ., a.s., Praha SKOŘEPA Martin Ing. SUBTERRA Praha SKŘIPSKÝ Jiří Ing. 134 DEKHOME Praha SLABOCH Václav Ing., CSc. VÚGTK SLABÝ Jiří Ing., Ph.D. 128 IBM, Praha SLADKÝ Petr Ing. arch. 127 Sladký & Partners, Praha SLÁMA Josef Ing., CSc. 133 ŘSD GŘ, Čerčanská 2028/12, Praha 4 SLAVÍK Martin Ing. Siemens VAI s.r.o., Praha SLOVÁK Jiří RNDr. 220 SÚRAO správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, Praha 1 SMELÍK Lukáš Ing. 141 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. SMĚLÝ Martin Ing. 136 SMETANA Petr Ing. SMÍŠEK Pavel Ing. VSL - Předpínací systémy (CZ) SMRŽ Petr Ing. 142 Vodní díla TBD, a.s., Praha SMOLA Josef Ing. arch. 129 Centrum pasivního domu, Praha SMOLÍK Jiří Ing. SUBTERRA Praha Středočeské vodovody a kanalizace, a.s. Kolín SMOLÍK Roman Ing., CSc. 135 INSET, spol. s.r.o., Praha 9 SMUDEK Vladimír Ing., Ph.D. 134 MKP statici, Hradec Králové SOBOTA Josef Ing., CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha SOBOTKA Pavel Ing. firma PRAGOPROJEKT a.s. SOCHA Jan Ing. AGA-Letiště, s.r.o. SOCHR David Ing. 143 ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., Hradec Králové SOCHŮREK Jan Ing. INGUTIS Praha SOLAŘ Miloš Ing. arch. 122 Národní památkový ústav, Praha 1, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha SOUČEK Petr Ing., Ph.D. SOUKENÍK Vladimír Ing. arch. 127 autorizovaný architekt, Praha SOUKUP Lubomír Dr. Ing. 151 ÚTIA AV ČR, Praha SPŮRA Dušan Ing., Ph.D. 133 Ballymore Properties, s.r.o., Praha STAMENOVOVÁ Květa Ing. KÚ Praha-západ STANĚK Pavel Ing. 141 Povodí Labe, státní podnik STANKE Vilém Ing. 134 Promat, s.r.o. STAŇKOVÁ Hana Ing. SUDOP PRAHA, a.s., Praha STARKA Vladimír Ing. MÚ Košice STARÝ Jan Ing. 134 FINE s.r.o., Praha STEHLÍK Dušan Ing., Ph.D FAST

17 STEINBAUER Emil Ing. Europrojekt, s.r.o. STEJSKAL František Ing. Hutní projekt s.r.o. STEJSKAL Miloslav Ing. podnikatel STEJSKAL Miloš Ing. MŠMT STIBŮREK Miloš Ing. 124 OSVČ, Praha STOULIL Pavel Ing. MDS odbor drah Pr. STRAKA Miroslav Ing. 123 CIUR, a.s., Brandýs nad Labem STRAKA Vladimír Ing. náměstek primátora, Košice STRÁNSKÝ Martin, Ing., Ph.D. samostatný projektant Jaroměř STRÁNSKÝ Stanislav Ing. arch. STUDENECKÁ Petra Ing., Ph.D. 134 Delta final, s.r.o. SUCHÁNEK Milan Ing. Ph.D. 141 DHI a.s. Praha SUCHÁNEK Vít Ing. ČÚZK Praha 1 SUCHÝ Jan Ing. Konstruktiva Praha SUCHÝ Jiří Ing. Hydroprojekt, a.s., Praha SUCHÝ Milan Ing. Konstruktiva Praha SUKUP Karel Ing. Geodis Brno SUROVEC Jiří Ing., Ph.D. 132 OSVČ (projektant, statik), Praha SVATOŠ Pavel Ing. 142 Povodí Labe, s.p., Hradec Králové SVEJKOVSKÝ Václav ml. Ing. SVITÁK Zdeněk Ing. 144 DHI Praha SVITÁKOVÁ Marcela Ing. SVITAVSKÝ Jan Ing. TOP NOC servis s.r.o., Praha SVOBODA František Ing. Eurovia Services, s.r.o., Praha SVOBODA Jan Ing. MCE VOEST Czech republic s.r.o. SVOBODA Jiří Ing. STRABAG ČR a.s., Praha SVOBODA Josef Ing., CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM SVOBODA Libor Ing. NOVOS Hradec Králové SVOBODA Přemysl Ing. 134 Excon, a.s. SÝKORA Petr Ing. 144 Pražské vodovody a kanalizace, Praha SYNEK Jaroslav Ing. ICOPAL s.r.o. SZABÓ Gábor Ing., Ph.D. 134 SUDOP Praha ŠABACH Ladislav Ing. ČD a.s.-středisko stavební geodézie Praha ŠABART Jan Ing. arch. 129 Atelier Sab-ART, Nad Palatkou 5, Praha 5 ŠAFÁŘ Luděk Ing. Geoprogres Praha 8 ŠAFAŘÍK Martin Ing. 122 OSVČ, Karlovy Vary ŠAFRÁNEK Jaroslav Ing., CSc. CSI Praha ŠÁMAL Vladimír Ing. Agentura ochrany přírody a krajiny ČB ŠANDA Václav Ing. Gefos Praha ŠANDOVÁ Helena Ing. Zeměměřický úřad ŠEBESTA Marian Ing. Povodí Labe s.p. ŠEJNOHA Jiří Ing. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ŠERCL Petr Ing. ČHMÚ Praha - Komořany ŠESTÁK Oldřich Ing. Solidus s.r.o. ŠEVČÍK Petr Ing. 133 VSL systémy s.r.o., Praha ŠIBRAVA Michal Ing. 133 Tobrys s.r.o., Praha 3 ŠÍMA Jiří Ing., CSc. ČÚZK Praha 1 ŠÍMA Zdislav RNDr., CSc. ASÚ AV ČR Praha 4 Obvodní úřad MČ Praha 7 - vedoucí odboru rozvoje Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov

18 ŠIMEK Ivo Ing., CSc. SGB Cz, s.r.o. ŠIMEK Jaroslav Ing. VÚGTK ŠIMEK Ladislav Ing. 36 Valbek, spol. s.r.o., Liberec ŠÍMOVÁ Zdeňka Ing. 127 KÚ Středočeského kraje, odd. ochrany přírody a krajiny ŠIMŮNEK Jaroslav Ing. SGJW Hradec Králové ŠÍSTEK Milan Ing. 133 Novák a Partner, Perucká 1, Praha 2 ŠIŠKA Antonín Ing. URS Praha ŠIŠMA Jaromír Ing. DECO ŠKABRADA Jiří Ing. STEP, s.r.o. ŠKARDA Evžen Ing. Ústav ekon.a řízení Brno ŠKORPIL Josef PhDr. Metrostav Praha ŠKORPIL Pavel Ing. Škorpil s.r.o. ŠKVOR Vratislav Ing. Pragoprojekt Praha ŠLAJS Vlastimil Ing. 136 STRABAG a.s. o.z. České Budějovice ŠLANHOF Jiří Ing., Ph.D. 122 ŠMAK Milan Ing., CSc. ŠMEJKAL Jiří Ing., CSc. 133 Statická projekční kancelář, Lísková 10, Plzeň ŠMOLÍK Michal Ing. arch. 129 ADIKON, Plavecká 8, Praha 2 ŠNAJDR Karel Ing. 137 AKON, Mezholezy 31, Horšovský Týn ŠORM Jan Ing. Pražské vodovody a kanalizace a.s. ŠPATKA Jan Ing., Ph.D. DHI Hydroinform a.s. ŠPRDLÍK Pavel Ing. 137 ČD, a.s., SDC Jihlava, Pávovská 2a, Jihlava ŠRÉDL Václav Ing. 143 AOPK Liberec ŠRŮMA Vlastimil Ing. CSc. MBA, ČBŠ ŠRŮTEK Zbyněk Ing., CSc. ŠTANCL Patrik Ing. Tobrys, Praha ŠŤASTNÝ Jaromír Ing., CSc. PROSPER a.s., Praha ŠŤASTNÝ Radek Ing., Ph.D. 1.- statická s.r.o., Praha ŠTEGER Ondřej Ing. 122 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., Duhová 2/1444, Praha 4 ŠTOLC Jan Ing., CSc. Excon a.s. ŠTORKÁN Miroslav Ing. důchodce ŠTROBL Kamil Ing., Ph.D. Metrostav a.s. ŠULC Petr Ing. 143 Společnost SFE consulting s.r.o., Praha ŠULCOVÁ Zuzana Ing., Ph.D. 134 AGC Flat Glass Czech, a.s. Teplice ŠVARC Jan Ing., CSc. Ředitelství silnic a dálnic Praha ŠVARC Jiří Ing. Povodí Vltavy s.p., Veselí nad Lužnicí ŠVARC Karel Ing. KÚ pro pardubický kraj, ředitel úřadu, Pardubice ŠVARC Ondřej Ing. 142 Vodní díla TBD a.s., Praha ŠVEC Ladislav Ing. SeVak ŠVEJDA Pavel Ing., CSc. Asociace inovačního podnikání ČR ŠVEŇHOVÁ Jaroslava Mgr. VS Praha ŠVERMOVÁ Lucie Ing., Ph.D. Metrostav a.s. TACHECÍ Pavel Ing., Ph.D. 143 DHI a.s. TAJBR Aleš Ing., Ph.D. 134 VAZNÍKY D.N.K., s.r.o., Třebíč TAJOVSKÝ Jan Ing. KÚ 1 Liberec TALICH Milan Ing. VÚGTK Zdiby TEJML David Ing. 122 Sallerova výstavba s.r.o., Chomutov-Otvovice TENCAR Jiří, Ing. arch., Ph.D. 124 OSVČ

19 TESAŘ Miroslav Ing., CSc. ÚH AVČR TESAŘÍK Miroslav Ing. PVK TĚTEK Václav Ing. SOLAR CENTER THOMASOVÁ Jitka Ing. PPÚ Baptie s.r.o. TICHÝ Lubomír Ing., CSc. 133 MD ČR, nábřeží L. Svobody 12, Praha 1 TICHÝ Lukáš Ing. Metrostav a.s. TISCHER Pavel Ing. Metroprojekt Praha TOMAN Stanislav Ing. 125 OSVČ Praha TOMAN Vladimír Ing. Ruukki, Praha TOMANDL Libor Ing. Ředitel katastrálního pracoviště Karlovy Vary TOMÁNEK Jiří Ing. 126 autorizovaný inženýr ve výstavbě TOMANOVÁ Michaela Ing. divize TESKO-Armabeton a.s. TOMASCHKO Ing. Ph.D. 133 Leonhard-Weis, Německo TOMEK Jaromír Ing. PARS Building Praha TOPOL Jindřich Ing. Železniční stavitelství Praha, a.s. TRÁVNÍČEK Bohumír Mgr. 137 Správa železniční dopravní cesty, státní org. TRÁVNÍČEK Zdeněk Ing., CSc. 123 Franken Maxit TRČKA František Ing. Říčany TRNKA Michael Ing., CSc. 142 PÖYRY Enviroment, a.s., Bezová 1658, Praha 4 TROJKA Jiří Ing. KÚ Opava TRUHLÁŘ Petr Ing. ASPRO Náchod TUČEK Miroslav Ing. podnikové ředitelství, Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov autorizovaný statik TUHÝ Petr Ing. TŮMA Antonín Dr. Ing. 142 Povodí Moravy, s.p., Brno TŮMA Michal Ing., Ph.D. 134 SCIA TUNKA Martin Ing. arch., CSc. 127 MMR ČR, odbor územního plánování TUREČEK Břetislav Ing. 142 Povodí Odra, s.p., Ostrava TUREK Vladimír Ing. OZP UHER Pavel Ing. 141 ČEZ UHLÍK JAN Ing., Ph.D. 143 Progeo s.r.o. UHLÍŘ Antonín Ing., Ph.D. 134 B2K UHLÍŘOVÁ Kateřina Ing., Ph.D. 143 VÚV TGM, v.v.i. Praha UNGER Karel Ing. důchodce URBAN PETR Ing., Ph.D. ARCDATA Praha URBAN Vladimír Ing., CSc. ZU Praha URBÁNEK Jiří Ing. České dráhy URBÁNEK Mojmír Ing. Sportakcent s.r.o. VACEK Miroslav Ing., Ph.D. 123 HELUZ cihl. průmysl VACEK Vítězslav Ing. CSc. 122 CSI GROUP a.s., Hrusická 345, Mirošovice VÁCLAV Matyáš Ing. prezident SPS VACURA Milan Ing. Skanska CZ a.s. VÁGNEROVÁ Dana Ing. o.z. G-TERM, Hennlich Industritechnik spol. s.r.o., Litoměřice EUROGV s.r.o. VACH Karel Ing., CSc. VÁCHA Jaroslav Ing. EXCON Praha a.s. VAINDL Václav Ing. MMR VALENTA Miloslav Ing. 133 PPP, s.r.o., Pardubice VALOUCH Klement Ing. arch. 127 autorizovaný architekt ČKA, VHE, s.r.o.

20 VALOUCH Michal kpt. Ing. 133 MV GŘ HZS ČR VANÍČEK Vít Ing. Stavební bytové družstvo Praha 5 VANKO Radek Ing. Ph.D. EKO KOMÍNY s.r.o. Praha 8 VAŠINA Martin Ing. PBK Čížek a.s., Chrudim VÁVRA Petr Ing. Pragis-Interstav a.s. Praha VÁVRA Petr Ing. arch. 127 Studio KAPA, Praha VÁVRA Petr Ing., Ph.D. 125 Ingersoll Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o., Hostivice VAVŘIČKA Martin Ing. 142 Ředitelství vodních cest CR, Praha VAVŘIČKA Roman Ing. 125 ČVUT v Praze, fakulta strojní VAVŘÍNOVÁ Olga Ing. arch. 129 členka zastupitelstva Roztoky u Prahy VČELÁK Jan Ing. Excon VEČEŘE Karel Ing. ČÚZK Praha VEJSADA Martin Ing. 136 VPÚ DECO PRAHA a.s., Praha VEJVODA Vladimír Ing. 153 Ředitel Princip, a.s. Praha VELIČKA Petr Ing. 129 Atel. WELLGARD, Vrchovecká 1, Velké Meziříčí VENCL Radim Ing. Ph.D. 134 Arkadebau VEPŘEK Karel Ing. arch. Terplan VESELÝ Jan Ing. 122 PERI spol. s.r.o., Jesenice u Prahy VESELÝ Vladimír Ing. SUDOP PRAHA a.s. VESELÝ Vladimír Ing. 133 Betotech, s.r.o., Beroun 660, Beroun VETENGL Václav Ing. 123 Xella Pórobeton CZ VICARI Jaromír Ing. KÚ Benešov VÍCH Jiří Ing. 134 Metrostav a.s. VIMMR Tomáš Ing. 123 STÚ-K Praha VIMR Václav Ing., CSc. STU Praha VINTER Martin Ing. GECOM s.r.o. VÍRA Bohdan Ing. 122 ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních staveb Skanska CZ a.s. VÍT David Mgr. VÍT Petr Ing. VÍT Zdeněk Ing. 134 SKÁLA & VÍT, s.r.o. VITÁK Vladimír Ing. Praha 4 VÍTKOVÁ Veronika Ing. HZS Plzeň Povodí Ohře, a.s. Chomutov VÍTOVÁ Marcela Ing., CSc. ČVUT Praha VJAČKA Adolf Ing. KÚ Opava VLADAŘ František Ing. Skanska CZ a.s. VLACH Karel Ing., CSc. EURO GV s.r.o. VLASÁK Martin Ing. SUDOP Praha a.s. VLASÁK Oldřich Ing., Ph.D Arcelor, Praha VLASÁK Pavel Ing., CSc. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR Praha VLČKOVÁ Jitka Ing. 122 VODOLAN Miloš Ing. FINE s.r.o. VOJTĚCH Pavel Ing. Průmstav Praha VOJTÍŠEK Michal Ing. ŘSD ČR, Praha VOKÁČ Miroslav Ing., CSc. VOKÁL Antonín Ing., CSc. 220 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Divize jaderné VOLF Jindřich Ing., CSc. VONDRÁK Jan Ing., DrSc. AsÚ AV ČR Praha 4 bezpečnosti a energetiky. Oddělení odkládání odpadů VIACO

Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ

Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ ANTOŠ Miloš 1939 tajemník MěstV, Čs. socialistické akademie, Brno

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení řízení

O Z N Á M E N Í o zahájení řízení VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KARLOVY VARY - / - 3295/OŽP/12-7 Lupínek/740 1.11.2012 O Z N Á M E N Í o zahájení řízení Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí,

Více

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2014 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána

Více

Výsledky zimní VH 30 2010 kategorie: mladší muži

Výsledky zimní VH 30 2010 kategorie: mladší muži kategorie: mladší muži Pozice start. číslo Jméno Podnik čas 1 111 Kubíček Petr Hertin Ostrava 1:47:10 2 140 Fryč Tomáš ČHMÚ Praha 1:59:30 3 138 Bercha Šimon ČHMÚ Praha 2:00:30 4 17 Naiser Tomáš Povodí

Více

Kandidátní listiny Balkova Lhota. Pořadí Kandidát Věk Povolání Bydliště Člen

Kandidátní listiny Balkova Lhota. Pořadí Kandidát Věk Povolání Bydliště Člen Kandidátní listiny Balkova Lhota Jaroslav Mayer, nezávislý kandidát 1 Jaroslav Mayer 38 mechanik Balkova Lhota bez politické příslušnosti Jaroslav Novotný, nezávislý kandidát 1 Jaroslav Novotný 58 agronom

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Práce (zřízen vládním nařízením č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951) SEZNAM NOSITELŮ podle matrik nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních

Více

VÝSLEDKY/RESULTS - OPEN Muži/Men Liberec, den 1., 31.05.2014

VÝSLEDKY/RESULTS - OPEN Muži/Men Liberec, den 1., 31.05.2014 1 2085 Šigut Jakub 1980 Znojmo 00:40:58 00:00:48 2 317 Vyštejn Jiří 1981 Slaný 00:41:21 00:01:11 3 1676 Podzimek Jakub 1997 Hrádek nad Nisou 00:44:06 00:03:56 4 2340 Vacík Jiří 1989 Praha 5 00:44:57 00:04:47

Více

Seznam státních zástupců bývalých členů KSČ

Seznam státních zástupců bývalých členů KSČ Seznam státních zástupců bývalých členů KSČ Seznam státních zástupců s údaji o jejich politické příslušnosti před listopadem 1989 je vytvořen z podkladů k jejich jmenování do funkce. Seznam není úplný,

Více

jmeno/ulice/psc/mesto/stat/kat. číslo Ábelovská Drtinová Lucie Sportovní 674 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika 291 Ackermann Steffen Bei den

jmeno/ulice/psc/mesto/stat/kat. číslo Ábelovská Drtinová Lucie Sportovní 674 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika 291 Ackermann Steffen Bei den jmeno/ulice/psc/mesto/stat/kat. číslo Ábelovská Drtinová Lucie Sportovní 674 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika 291 Ackermann Steffen Bei den Muehlwiesen 20 931 49 Nittenau Německo 1657 Adam Robert,

Více

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00 jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika 2002 Adámková Lenka,

Více

Author 50 Bezděz. Oficiální výsledková listina. 50 km. Místo konání: Bezděz Datum konání: 19/05/2013. 23/05/2013 10:33:01 Strana1

Author 50 Bezděz. Oficiální výsledková listina. 50 km. Místo konání: Bezděz Datum konání: 19/05/2013. 23/05/2013 10:33:01 Strana1 Místo konání: Bezděz Datum konání: 19/05/2013 Author 50 Bezděz Oficiální výsledková listina 50 km 1. 1./Elite 1 JEŽEK Václav 1977 CZE IVAR CS - AUTHOR TEAM 01:25:06.1 00:00:00.0 2. 2./Elite 3 STROŽ Jan

Více

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA..

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA.. jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA.. 338 13 Zvíkovec 71 Česká republika 2242 Adam Miroslav K.Marxe 1685 431

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

Manitou Železné hory České spořitelny

Manitou Železné hory České spořitelny Místo konání: Chrudim Datum konání: 25/08/2012 60 km Manitou Železné hory České spořitelny Oficiální výsledková listina 1. 1./MEL 1 BOUDNÝ Pavel 1982 CZE Česká spořitelna - Specialized 01:16:11 MTB team

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL MĚSTO OBOR Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch.

PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL MĚSTO OBOR Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch. Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch. Liberec 1 SK Adamcová Eva Praha 10 MA Adamcová Jiřina ak.mal. Praha 4 - Bráník MA Adamcová

Více

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP P íloha. 8: Adresá kontaktních míst a osob Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP F hlavního m sta Prahy Finan ní ú ad Kontaktní osoba Tel. íslo e-mailová

Více

Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu

Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Tel. spojení : ústředna +420 386 720 111, ostatní +420 386 720+linka,

Více

Vltavot nské v tvarné dvorky

Vltavot nské v tvarné dvorky Vltavot nské v tvarné dvorky 2 0 0 5 (xi. roãník M ù S T S K Á G A L E R I E A R T C L U B ãervenec srpen -1- Seznam vystavujících v Městské galerii ART CLUB v Týně nad Vltavou od roku 1995 2005 Blanka

Více

KDO JE KDY WHO IS WHEN

KDO JE KDY WHO IS WHEN KDO JE KDY WHO IS WHEN AT Rakousko / AZ Ázerbájdžán / BG Bulharsko / BY Bělorusko / CG Kongo / CL Chile / ČR Česká republika / DE Německo / DK Dánsko / EG Egypt / FI Finsko / FR Francie / GB Velká Británie

Více

Jmeno Adresa Stat Smetanova 184 Bu?ovice - Nevyplněno - Božena Lidralová - Nevyplněno - Hedvika Rindová - Nevyplněno - Jitka Ruži?kova - Nevyplněno - Vítek Sv?telský - Nevyplněno - Petra Jonášová?Eho?ov

Více

Jihočeský kraj Firma Jméno Psč Město Ulice Telefon Mobil Činnost email

Jihočeský kraj Firma Jméno Psč Město Ulice Telefon Mobil Činnost email Thermona spol. s r.o. Stará osada 258 Zastávka u Brna 664 84 Rozdělení na kraje: Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Jihomoravský Vysočina Královehradecký Moravskoslezský

Více

M,Ž Pú Ps Ivan Kiefer, Dolní Loučky 189, tel: 604 511 676 2.3.2013 JC Miletín Šmodrch MH uzle Plamen Bedřich Hak 603 495 188

M,Ž Pú Ps Ivan Kiefer, Dolní Loučky 189, tel: 604 511 676 2.3.2013 JC Miletín Šmodrch MH uzle Plamen Bedřich Hak 603 495 188 5.1.2013 TP Osek Memoriál Nelsonské katastrofy MH + D ZPV VL Šedý Václav 723 122 200 1.2.2013 ZL Napajedla Velké okrskové uzlování MH VL. Alena Škopíková, 737 508 806 2.2.2013 JC Dřevěnice Zimní soutěž

Více

Odběratel Ulice Místo PSČ. 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00

Odběratel Ulice Místo PSČ. 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00 6000002094 TABÁK-Petřiny Na Petřinách /MHD Větrník/ Praha 6-Břevnov 162 00 6000002161 TABÁK Opatovská /Bohúňova-kruh.objezd/ Praha 4-Chodov

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek

NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek Svazek 5 Národní strategie

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/37682-11/4806-2011/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 17.10.2011

Více

Způsob studia: Nižší lesnický ústav Adresa

Způsob studia: Nižší lesnický ústav Adresa Ročník: 1897 Artzler Richard Bařina Hubert Erban Alois Göbl Erich Hrodegh August Kaspar Alfred Körber Arnold Kuchinka Carl Matschkal Johann Nykendaj Rudolf Poisel Richard Pollach Josef Rabatsch Richard

Více

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OV050 Demokracie v Americe I Tocqueville Alexis de OV KLN 1992 SB053 Od hvězdy k hvězdě Vadim Roger SB Práce 1990 MA041a Tabulky pro základní školu

OV050 Demokracie v Americe I Tocqueville Alexis de OV KLN 1992 SB053 Od hvězdy k hvězdě Vadim Roger SB Práce 1990 MA041a Tabulky pro základní školu Kód knihy Název knihy Autor Signatura Nakladatelství Rok vydání EK003c Stav a vývoj životního prostředí v Československu EK SZOPK 1989 EK003d Stav a vývoj životního prostředí v Československu EK SZOPK

Více

Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová

Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová Antošová Adéla Bajerová Adéla Balák Pavel Čejková Denisa Čermáková Jana Dvořáková Markéta Hanušková Denisa Hanušková Markéta

Více