Seznam externích členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky schválených Vědeckou radou FSv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam externích členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky schválených Vědeckou radou FSv"

Transkript

1 Seznam externích členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky schválených Vědeckou radou FSv Seznam je platný pro všechny bakalářské a magisterské studijní programy a obory akreditované na FSv. Pro program Erasmus Mundus, akreditovaný na FSv ČVUT v rámci mgr. studijního programu Civil Engineering - obor Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions, je platný samostaný seznam uvedený v závěru přehledu. Profesoři a docenti mohou být zařazováni do komisí SZZ bez schválení Vědeckou radou FSv viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT čl. 21 a Směrnice děkana pro realizaci studijních programu a SZZ čl. 5. Jmenovací dekrety děkana pro všechny členy zkušební komise vystavuje studijní oddělení (SZŘ čl. 21 odst. 2). Dekrety jsou vystavovány při prvním zařazení do zkušební komise na dobu neurčitou. příjmení, jméno, titul Katedra zaměstnavatel ADÁMEK Augustin Ing. Praha ADLER Pavel Ing., CSc. VODING Hranice spol. s.r.o. AKRAM Kader Ing., CSc. ANSORGE Libor Ing. 143 Ministerstvo zemědělství ČR ARGAY Ivan Ing., CSc. SICON Praha AUGUSTIN Martin, Ing. arch., Ph.D. 124 OSVČ BABICKÝ Tomáš Ing. KÚ Litoměřice BABIČ Michal Ing. ILS Consulting Eng Praha BABKA František Ing. TPA, s.r.o. BABOR Jan Ing. Městský úřad Tábor BÁČA Václav Ing. Povodí Vltavy s.p. BÁČOVÁ Marie ČKAIT BAJER Milan Ing., CSc. bývalý dlouholetý odborný asistent K154 BALCAR Zdeněk Ing. ÚDI BALEK Jaroslav Ing., DrSc. Enex BARCHÁNEK Karel Ing. BARTÍK Miroslav Ing. VPÚ Deco Praha 4 BARTOŠ Pavel Ing. Software Dlubal Praha, s.r.o. BARTOŠEK Michal Ing. arch. 129 Bartošek a Vavřík s.r.o., U 5. baterie, Praha 6 BARVÍNEK Richard Ing. SG Geotechnika Praha BAUER Ivan Ing. Průmstav Praha a.s. BAUMANN Mirko Ing. EXCON Praha, a.s. BAYER Tomáš Ing., Ph.D. Přírodovědecká fakulta UK BEDNÁŘ Josef Ing. IKP Consulting Engineers, Jirsíkova 5, Praha 8 BEDRNA Jaroslav Ing. Hydroprojekt, a.s. Praha BĚLOHLAV Jiří Ing. Metrostav a.s. BÉM Čeněk Ing. HÜNNEBECK BOHEMIA s.r.o. BENDA Karel Ing., CSc. soukromý geodet Praha 4 BENEŠ František Ing., CSc. ZÚ Praha 7 BENEŠ Ivan Ing. autorizovaný statik

2 BENEŠ Jaroslav Ing. 143 Povodí Vltavy BENEŠ Martin Ing., Ph.D. 134 B2K design, s.r.o. BENEŠ Petr Ing., CSc. BENEŠOVÁ Jana Ing. Hydroprojekt a.s. BENEŠOVÁ Libuše Ing., CSc. 144 Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK BENEŠOVÁ Marie Ing. 143 SITA CZ a.s. BERAN Jaroslav Ing., CSc. SPŠS Dušní 17, Praha 1 BERAN Jindřich Ing. EXCON a.s., Praha BERAN Pavel Ing., Ph.D. 132 UTAM AV ČR v.v.i. + Spektra s.r.o. BERÁNEK Bohuslav Ing. arch. 127 ÚMČ Praha 6, odbor územního rozvoje BERGEROVÁ Nguyen Gioang Ing., 134 Ph.D. BERKA Jaroslav Ing., Ph.D. Skanska CZ a.s. BEZDĚK Petr Ing. ÚRS Praha BEZDÍČEK Jiří Ing. DP hl. města Prahy, a.s.-elektrické dráhy BIELY Boris Ing. 122 BÍLEK Josef Ing. ÚHA Praha BIRKLEN Petr Mgr. 143 MŽP ČR BLÁHA Jan Ing. Povodí Labe, Hradec Králové BLAŽEK Karel Ing. Severočeské vodovody a kanalizace Teplice BLAŽKOVÁ Dagmar Ing. Škorpil,s.r.o. BLAŽKOVÁ Šárka Ing., DrSc. 143 VÚV TGM, v.v.i. Praha BLOUDKOVÁ Zdenka Ing. 124 odborník v oboru KPS BOHÁČ František Ing. Raab - Karcher staviva BOHMAN Antonín Ing. 134 Haas Fertigbau BOUČEK Jan Ing., CSc. VÚV TGM BOUŠKA Petr Ing. Ph.D. 142 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Pha 6 BOUŠKA Petr Ing., CSc. Kloknerův ústav ČVUT BOUŠKOVÁ Jitka Ing. arch. Městská část Praha 11 BRANDA Jaroslav Ing. Ateliér M Hronov BRANDEJS Radek Ing., Ph.D. BachKvalite s.r.o., Praha BRÁTOVÁ Květoslava Ing., Ph.D. Ministerstvo zemědělství, Praha BRÁZDIL Karel Ing. CSc. Zeměměřický úřad Praha BREJCHA Vladimír Ing. 133 SMP CZ, Evropská 1692/37, Praha 6 BROŽKOVÁ Blanka Ing. 141 Pražská servisní BRUMOVSKÝ Tomáš Ing. BRŮŽEK Radim Ing. TOP NOC servis s.r.o., Praha BRYČKA Tomáš Ing. TOBRYS BŘEČKA Jindřich Ing. Povodí Ohře s.p. BŘEZINA Karel Ing. 142 Povodí Vltavy, s.p., Praha BŘEZINA Petr Ing. Povodí Odry, s.p. Ostrava BRNUŠÁK Antonín Ing., FEng. 133 Stavby mostů, Praha BUCEK Josef Ing. 141 ČHMÚ oddělení hydrologie-pobočka Praha, Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany BUCEK Radko Ing. Ph.D. 135 Mott MacDonald CZ, s.r.o., Praha BUDIG Leoš Ing. 126 RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno BUKOVSKÝ Jan Ing. Ředitelství vodních cest ČR BUMBA Jan Ing. ZKI Praha 7 BURÁŇ František Ing. 123 CIUR, a.s., Brandýs nad Labem

3 BUREŠ David Ing. 122 MIRRO, s.r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10 BUREŠ Jiří Ing., Ph.D. 154 Fakulta stavební VUT, Brno BUREŠ Karel Ing. Hydroprojekt CZ Praha BUREŠ Petr Ing. Veskom spol. s.r.o., Praha 10 BUREŠ Petr Ing. 136 EUROVIA Services, s.r.o., Praha BURKOŇ Zdeněk Ing. 133 Statika Čížek, s.r.o., Pardubice BURŠÍK Petr Ing. Zemědělská vodohospodářská správa, Benešov BURŠÍKOVÁ Olga Ing. firma BNGEO s.r.o., Tyršova 1902, Benešov BUŠEK Miroslav Ing. Ministerstvo zahraničí BUTOVIČ Alexandr Ing. Ph.D. 135 SATRA, spol. s.r.o., Praha CACH Jan Ing. arch. 127 Magistrát hl.m. Prahy, stavební odbor CEJNAR Karel Ing. KÚ Pardubice CIDLICKÝ Martin Ing. 141 vedoucí odboru technicko-provozní činnosti Povodí Ohře, s.p. státní správa povodí Promo Praha CIESLAR Pavel Ing. CIHLÁŘ Jan Ing. 143 VRV a.s., Praha CINCIBUSOVÁ Ivana Ing. KÚ Praha-východ COUFAL Robert Ing. Ph.D. 133, 123 TBG Metrostav a.s. Praha 8 ČÁLEK Jiří Ing. IMI Praha 1 ČAPKA Vladimír Ing. Projektová kancelář AV Ateliér ČAPKOVÁ Radka Ing. JANKA Radotín as.s., Praha 5 ČAŠEK Jaromír Ing. 3E- projektování Pelhřimov ČECHUROVÁ Monika Mgr., Ph.D. ČEJKA Roman Ing. Niersberger Instalace s.r.o., Benešov ČEMUS Martin Ing. Magistrát hl.m.prahy ČEPIČKA Dušan Ing. ČERMÁK Jaroslav Ing. 126 STEP, spol. s.r.o., Malletova 1141, Praha 9 ČERMÁK Michal Ing. ITTEC s.r.o. ČERMÁK Miroslav Ing., CSc. Stavoprojekta ČERMÁK Pavel Ing. 126 ARCADIS CZ a.s., division CS Hartus ČERNOHORSKÝ Jiří Ing. ZÚ Praha 7 ČERNOCH Jan Ing. arch. 129 soukromý architektonický ateliér ČERNÝ Milan Ing. 124 OSVČ ČERNÝ Zdeněk Mgr. Ing. arch. 127 architekt urbanista, Praha ČERVENKA Jan Ing., Ph.D. Červenka Consulting s.r.o. Západočeská universita v Plzni, katedra geografie ČERVENKA Jaroslav Ing. 124 odborník v oboru KPS ČERVENKA Vladimír Dr. ČERVENÝ Vít Ing. 134 Gricon ČESELSKÝ Jan Ing. Ph.D. 126 FAST VŠB-TU Ostrava ČIPERA Karel Ing. VPÚ-DECO Červenka Consulting s.r.o. ČIVIŠ Petr Ing. AGA-letiště, s.r.o. ČÍŽEK Pavel, Ing., CSc. ČOLOBENTIČOVÁ Helena Ing. 143 ZVHS Praha ČTVRTEČKA Michal Ing. Excon a.s., Praha ČUDEJKO Martin Ing., Ph.D. 134 Excon, a.s. ČUPR Karel Ing., CSc. ČUPROVÁ Danuše Ing., CSc. ČVANČARA Martin Ing. 133 Interstat s.r.o., Praha 1 DAHINTER Karel Ing., CSc. Stavby mostů Praha PBK Čížek a.s. Chrudim

4 DAVID Jan Ing. 136 TPA ČR, s.r.o., České Budějovice DĚDÍČEK Jan Ing. Niersberger Instalace, spol. s.r.o. DĚDOUREK Martin Ing., CSc. Geodézie Svitavy DIAZ Yvetta Ing. 122 DOBIÁŠ Martin Ing. 134 HZS ČR DOBROVSKÝ Petr Ing. TOPCON Praha, s.r.o. DOBROVSKÝ Petr Ing. 143 AOPK Liberec DOHNAL František Ing. KÚ 1 České Budějovice DOLEJŠ Michal Ing. PVK DOLEŽAL František Ing., CSc. VÚMOP Zbraslav DOLEŽEL Tomáš Ing., Ph.D. 210 CEMEX a.s., Praha DOMS Karel Ing. 122 Baumit spol.s.r.o., Průmyslová 1841, Brandýs n./ Labem DOUBRAVA Petr Ing. Gepro Praha DRÁBEK Stanislav Ing. AD Servis Terrabor s.r.o. Praha DRBAL Karel Ing., Ph.D. 142 Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i., Brno DRBOHLAV Josef Ing. Hydroprojekt DRBOHLAVOVÁ Tereza Ing. 134 HZS ČR DRDA M. Ing., CSc. VERI, s.r.o. DRDÁCKÝ Miloš Ing., DrSc. ÚTAM AV ČR DRDÁCKÝ Tomáš Ing. arch. 129 Starosta MČ Praha-Trója 96, Praha 7 DRHOLEC Jiří Ing. H+D Eng. Praha DUBSKÝ Vladimír Ing. Vossloh-Drážní technika s.r.o. DUDA Vítězslav Ing., MBA 220 SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, Praha 1 DUFEK Jaroslav Ing. 134 PAVUS, a.s. DUŠEK Martin Ing. 143 Regionální agentura rozvoje, Liberec DUŠEK Radek Ing. Ostravská univerzita DVOŘÁČEK Petr Ing. Geos Hradec Králové DVOŘÁK Miroslav Ing. MŠMT DVOŘÁK Oto Ing. 134 Technický ústav požární ochrany v Praze DVOŘÁKOVÁ Markéta Ing SÚRAO, Praha DYNTAR Miroslav Ing. SSŽ Praha EBERMANN Tomáš Ing., Ph.D. 135 Arcadis Geotechnika a.s., Praha EGER Pavel Ing. 142 Povodí Ohře, s.p., závod Terezín, Terezín EIGL Květoslav Ing. Vodárenská a.s.,divize Jihlava ENDERLA Miroslav Ing., CSc. 134 OSVČ FAJSTAVR Ondřej Ing. 126 Fajstavr s.r.o., Praha 6 FALGE Josef Ing. STAVO-SYS Praha FANTYŠOVÁ Věra Ing., CSc. FATKA Ondřej Ing. Ph.D. 141 Český hydrometeorologický ústav, Praha FEDA Roman Ing., CSc. Ocelové konstrukce Stahlbau FERKL Vladimír Ing. TECHINSTA Hradec králové FIALA Ivan Ing. Projekty Ing. Fiala s.r.o. FIALA Stanislav Ing. arch. 129 D3A s.r.o., Přístavní 5, Praha 7 FIBIGER Jan Ing. arch. ABF FICEK Pavel Ing. ČVUT Praha FIDLER Aleš Ing. 144 AQUION, Praha FILIP Pavel Ing. 143 Povodí Vltavy s.p., České Budějovice FIURY Martin Ing. 143 Irimon s.r.o., Praha

5 FLIEGEL Tomáš Ing., CSc. GJW Praha FOREJT Karel RNDr. povodí Vltavy - FORMÁNEK Jiří Ing. 153 Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha 8 FRANCOUZ Mirija Ing. Stavební správa ČD Plzeň FRANĚK Jaroslav Ing. Česká správa letišť FRIDRICH Karel A. Ing. SZDC s.r.o., Prvního pluku 367/5, Praha 8 FRIEDEL Jiří Ing. 141 Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 FRIEDRICH Josef Ing. 143 ZVHS, oblast povodí Vltavy FRIMLOVÁ Renata RNDr. Orlická hydrogeologická společnost, s r.o. FROLÍK Jan RNDr., CSc. Andersen - Consulting Praha FRÝBA Jiří Ing. STP FUČÍK Martin Ing. SIPRAL Praha M FUCHS Luděk Ing. METROSTAV a.s., divize 4 FUCHS Petr Ing., CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha GALLO Pavel Ing. GLASAR František Ing. URS Praha GLEICH Vladimír Ing. arch. 129 GM Atelier, Pacovská 31, Praha 2 GRABMÜLLEROVÁ Daniela Ing.arch. Ředitelka odboru Ministerstva pro místní rozvoj GREGOR Dalibor Ing., Ph.D. EXCON a.s., Praha GRYM Ludvík Ing. arch. 129 P.A.W., Lipová 17, Brno HABERHAUER Miroslav Ing. Energoprojekt Praha, a.s. HAČKAJLO Ivan Ing. ČKAIT HADRABA Michal Ing. 125 VodoPro, s.r.o, Praha HÁCHA Jiří JUDr. HALOUSKA Miloš Ing., CSc. HAMAN Oleg Ing. arch. Casua s.r.o. HAMPL Milan Ing. IKA Praha HANUSOVÁ Irena, RNDr., Ph.D. 220 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha HAPL Vítězslav Ing. Ph.D. 134 KONSTAT HARTL Miroslav Ing. Geberit spol. s.r.o., Brno HARTMANN Miroslav Ing. SKANSKA ŽS, a.s. HASSMANN Josef Ing., CSc. HS Projekt Chomutov HÁŠA Pavel Ing. EXCON, a.s. HATLMAN Václav Ing. Ph.D. 134 INDBAU Plzeň, s.r.o. HAUTKE Jiří Ing. KÚ Praha-východ HAVEL Miloš Ing. Zeměděl. vodohosp. správa Hradec Králové HAVLENA Miroslav Ing. Eurocon Eng. Praha HAVLÍČEK Tomáš Ing. 143 Atelier FONTES s.r.o., Brno HAVLOVÁ Martina Ing. 143 Povodí Vltavy s.p., České Budějovice HAVLOVÁ Václava RNDr Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. HAVRLANT Jan Ing., Ph.D. 153 VÚGTK Zdiby HEIDENREICH David Ing. Siemens VAI, Praha HEISLER Ladislav Ing. Solidus Praha, s.r.o. HEJDUK Pavel Ing. Haas Fertigbau s.r.o., Praha HEJNIC Jiří Ing., CSc. 133 Tibetská 807/11, Praha 6 HENKOVÁ Svatava Ing., CSc. 122 HENZL Jan Ing. 134 VPÚ DECO Praha, a.s. HEROLDOVÁ Zdeňka Ing. Pragoprojekt a.s., Praha

6 HESS Jindřich Ing. Metrostav Praha HESS Zdeněk Ing. Metrostav Praha HILLERMANOVÁ Mojmíra Ing. 143 Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov HIRŠ Jiří Ing. HLADÍK František Ing. Povodí Vltavy, České Budějovice HLADIŠ Karel Ing., CSc. Prům. stavitelství Brno HLADNÝ Josef Ing., CSc. ČHMÚ Praha HLAVÁČEK Pavel Ing. HNÁT Miloslav Ing. Sdružení architektů R-projekt 07 HOBLÍK Karel Ing. Ferro OK, s.r.o. HOFMEISTER Tomáš Ing. 143 Lesy ČR-odbor vodního hospodářství, Přemyslova 1106, Hradec Králové Krajský úřad střed.kraje Praha HOLENDOVÁ Lenka Ing. HOLOTA Petr RNDr. Ing., DrSc. HOMOLKA Miloš Ing. Metrostav Praha HONČ Tomáš Ing. Geotronics Praha 10 HONEISER Ladislav Ing. arch., CSc. Útvar rozvoje hl. města Prahy HORÁČEK Pavel Ing. SUDOP a.s. HORÁK Miloš Ing. ČKAIT HORNÍČEK Karel Ing. Ředitelství silnic a dálnic HORNÍK Jiří Ing. HOUSA Petr Ing. arch. 129 PH-Architekt, Nad Bertramkou 17, Praha 5 HOZNOUR Vít Ing. 128 VPÚ DECO PRAHA a.s. HRABÁK Jiří Ing. Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň VÚ geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech HRAZDIL Václav Ing., CSc. HRNČÍŘ Viktor Ing. DHI Hydroinform a.s. HRUŠKA Antonín Ing., CSc. 124 odborník v oboru KPS HRUŠKA Jan Ing. Architektonický atelier Ing.arch.P.Kupky HUBÁČEK Jan Ing. arch. 129 Správa CHKO Český Kras, Křivoklátsko, Žďárské vrchy, K+H Semper, Praha Excon s.r.o. HUBÁČEK Karel Ing. HUBÁČKOVÁ Jana Ing., DrSc. VÚV TGM Praha HUBKA Miroslav Ing. 133 HK s.r.o., Praha HUDEC Petr Ing. Metrostav Praha HUDEČEK Leopold Ing. 135 VŠB, katedra dopravního stavitelství, L. Podéště 1875/1, Ostrava Povodí Vltavy, a.s. Praha HUDLER Petr Ing., CSc. HUML Karel Ing. HŮRKA Josef Ing. KÚI-Praha východ HYKA Petr Ing. TPA s.r.o. HYKOVÁ Drahuše Ing. H+D Eng., s.r.o. HÝZL PETR Ing., Ph.D FAST CHALUPA Jan Ing. CHÁRA Zdeněk Ing., CSc. AV ČR Praha CHARVÁT Radek Ing., Ph.D. 128 KPC, Praha CHLOUBA Jiří Ing., Ph.D. 134 Ing. Software Dubal, s.r.o. CHLUM Miloslav Ing. LUNOS Prag s.r.o. CHMELÍK David Ing. CHMELÍK Petr Ing. CHODASOVÁ Zuzana Ing., Ph.D. Železniční stavitelství Praha, a.s. Statika konstrukcí, Plzeň Pozemkový úřad Praha-východ STU Bratislava

7 CHROMIAK Petr Ing., Ph.D. 134 Software Dlubal CHROMÝ Radek Ing., Ph.D. Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha CHUDĚJ František Ing. 134 Pyroservis, s.r.o. CHVOJKA Ivo Ing. arch. 129 AWIT s.r.o., Janáčkovo nábřeží 37, Praha 5 CHYTIL Oldřich Ing. PS Šumperk INGEDULD Petr Ing., MSc. DHI Hydroinform a.s. JAKEŠ Milan Ing. SeVak JANATA Vladimír Ing., CSc. EXCON s.r.o. JANDA Jan Ing. Povodí Vltavy, a.s. Plzeň JANDA Miloslav Ing. ILF, a.s. JANEČEK Bohumil Ing. ČÚZK Praha 1 JANEČEK Ladislav Ing. Teplotechna JANOVSKÝ František Ing. 153 Ředitel GEOS Litoměřice JASANSKÝ Petr Ing. 137 TÚCD, a.s., Hlaváčova , Pardubice JASNÝ Jaromír Ing. Instalace, s.r.o., Praha JELÍNEK Ludvík Ing. J.P.I. Projekty OK Praha JELÍNEK Martin Ing. Siemens VAI, Praha JERIE Karel Ing. Křístek a Trčka s.r.o. JERMOLJEV David Ing., Ph.D. EXCON a.s., Praha JEŘÁBEK Leoš Ing. Excon a.s. JEŘÁBEK Zdeněk Ing., CSc. INFRAM, a.s. JEŽEK Aleš Ing., Ph.D. 134 Stavební úřad Pardubice JIČÍNSKÝ Karel Ing., CSc. JINDRA David Ing., CSc. Geoinvest Praha 5 JINDRA Jan Ing., CSc. Vodovody a kanalizace Již.Čechy a.s., ČB JIRAN Zdeněk Ing. arch. 129 Jiran-Kohout arch.,s.r.o., Jankovcova 53,,Pha 7 JIRÁSEK Václav Ing. Povodí Labe a.s. JIRSÁK Milan Ing. SčVK Teplice JIŘINEC Petr Ing. VÚV TGM/DHI Hydroinform a.s. JUHA Miloš Ing. Správa NP a CHKO Šumava JUST Tomáš Ing. Agentura ochrany přírody a krajiny Praha JŮZA Aleš Ing., Ph.D. 134 Malcon, s.r.o, Praha KABELÍK Zbyněk Ing. arch., Ph.D. 129 ZK projekční kancelář, Na Cihlářce 13, Praha 5 KABILKA Vladislav Ing. STAMEDOP Olomouc KABRLE Filip Ing. GEFOS Praha 8 KAČENA Bořivoj Ing. SSŽ Praha KADLEC Václav Ing., Ph.D. 143 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha KADLECOVÁ Magdalena, Ing., CSc. 125 DOB Invest KAISER Rudolf plk. Ing. 134 MV-GŘ HZS ČR KALLEROVÁ Petra Ing., Ph.D. 134 OSVČ KALNÝ Milan Ing. Pontex, Praha KALOUSKOVÁ Markéta, Ing., CSc. 133 OSVČ, Praha KAMENÍK Ladislav Ing. 134 Haas Fertigbau, Chanovice 102, Horažďovice KANTOVÁ Radka Ing. 122 KANTŮREK Tomislav Ing. České dráhy KARAS Jiří Ing., CSc. 124 odborník v oboru KPS KAREIS Jan Ing., Ph.D. Vodní cesty a.s. KARPAŠ Jan Ing., CSc. 134 PAVUS, a.s.

8 KARSKÝ Georgij Ing., CSc. VÚGTK Zdiby KASAL Pavel Ing. Metrostav, Praha KAŠPÁREK Ladislav Ing., CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM KAULICH Kamil Ing. Ministerstvo zemědělství ČR KÉDL MILAN Ing. 134 MALCON KEIM LUBOMÍR Ing., CSc. 124 VÚPS Praha KEJKLÍČEK Petr Ing. 134 Promat, s.r.o. KENDER Jan RNDr., CSc. MŽP ČR Praha KEREL Jan Akad. arch. 129 AHK Architekti, Pod Radnicí 2a, Praha 5 KIEZLER Miloslav Ing. VAK - KAN KIŇOVIČOVÁ Dagmar Ing. 143 Povodí Ohře, a.s. KLEČKA Tomáš Ing. K Ú ČVUT KLIER Jiří Ing. 137 VIAMINT DSP a.s. KLIHAVEC Jaromír Ing. Magistrát hl. m. Prahy KLIMENT Pavel Ing. Keramoprojekt Praha KLIMEŠ Petr Ing. 133 Eurovia (SSŽ), Rybní 795, Řevnice KLUSÁČEK Ladislav Ing., CSc., Fakulta stavební KMÍNEK Jan Ing. 153 Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha KNOPP Otakar Ing. Zakládání staveb Praha KNOTEK Jaroslav Ing. Vodní stavby KNOTEK Miroslav Ing. KOBR Jiří Ing. Středočeské vodovody a kanalizace, a.s., Praha KOBZA Petr Ing. 133 Metroprojekt Praha, a.s. KOCÁB Milan Ing. VÚGTK KOCIÁN Jaroslav Ing. 154 GEFOS a.s., Kundratka 17, Praha 8 KOCOUREK Karel Ing. Solidus Praha, s.r.o. KOČÍ František Ing. Metrostav a.s. KOHOUT Jiří Ing. KÚ Praha-východ KOHOUTEK Jiří Ing. KÚ Praha-východ KOKEŠ Petr Ing. 153 Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha 8 KOLÁČEK Libor Ing., Ph.D. 128 Trask Solution, Praha KOLAŘÍK Pavel Ing. Ateliér ASSA s.r.o. KOLESÁROVÁ Jana Ing. IPB Praha KOPAČKOVÁ Dagmar Ing. TZB-INFO Lány KOPAL Tomáš Ing. autorizovaný statik KOPECKÝ Alois RNDr. MŽP ČR Praha KORBELÁŘ Jaroslav Ing. PONTEX Praha,s.r.o. KORDOVSKÁ Pavla Ing. arch. 129 KnK architekti, s.r.o. KOREČEK TOMÁŠ Ing. arch., CSc. 129 Správa CHKO Český Kras, Křivoklátsko, Žďárské vrchy, K+H Semper, Praha KORYTÁŘOVÁ Jana Ing., Ph.D. KOSAŘ Michal Ing. arch. 127 člen představenstva ČKA a člen Rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Praha KOSAŘ Milan Ing. arch. 127 autorizovaný architekt ČKA, ArchiKO, Pardubice KOSIČANOVÁ Danica, Ing. Ph.D. 125 TU Košice, Stavební fakulta, Vysokoškolská 4, Košice KOSTELECKÝ Jakub Ing., Ph.D. KOŠÍK Martin Mgr. 127 KÚ Středočeského kraje, odbor regionál. rozvoje KOŠKOVÁ Romana Ing., Ph.D. 143 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR KOŠŤÁL Jiří Ing., Ph.D. 135 INSET, spol. s.r.o., Česká Lípa VÚ geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech

9 KOŠULIČ Jiří Ing. 126 RTS, a.s. Lazaretní 13, Brno KOTAS Daniel Ing. VOD-KA, a.s. Litoměřice KOTÍK Martin Ing. arch. Ateliér Omicron-K KOTTOVÁ Jaroslava Ing. Bohemiaplan s.r.o., Plzeň KOUDELKA Josef Ing. ČD Praha KOUKALOVÁ Blanka Ing. 153 Zeměměřický úřad (ZÚ) Pardubice KOUTNÝ Ladislav Ing., CSc. Povodí Moravy a.s. KOVÁŘ Jaromír Ing., CSc. Min. průmyslu ČR Praha KOVÁŘOVÁ Barbora Ing. Ph.D. 122 KOVAŘÍK Radek Ing. 137 SDŽ, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 KOZÁK Jiří Ing. 137 Správa železniční dopravní cesty, Generální ředitelství, úsek provozuschopnosti dráhy KOZEL Jiří Ing., 126 SWITELSKY stavební, s.r.o., Praha KRÁL Jaromír Ing., CSc. 133 Kloknerův ústav ČVUT KRAML František Ing. KRAMLOVÁ Jaroslava Ing. 124 odborník v oboru KPS KRÁSA David Ing. SUDOP Praha, a.s. KRATOCHVÍL Dalibor Ing. 142 Povodí Odry, s.p. Ostrava KRATOCHVÍL Egon Ing. MO ČR Praha KRAUZ Václav Ing. SMP CONSTRUCTION, a.s. KREGL František 134 Profesní komora požární ochrany ČR KREJČA Miroslav Ing. CSc. 143 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, rektor KREJČÍ Aleš Ing., CSc. KREJČÍ Luboš Ing., CSc. OBERMAYER Albis-Stavoplan KREJČÍ Vladimír Ing., CSc. EAWAG Dubendorf - Švýcarsko KREJČÍ Vlastimil Ing. 142 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno KREMSA Jiří Ing. Povodí Labe a.s. KROČÁK Jaromír Ing. arch. 129 Atelier Kročák architekt, České Budějovice KROUPA Jan Ing. KÚ 1 Plzeň KROUPA Jan Ing. 134 ŘSD ČR, Závod Praha, Praha KROUPA Pavel Ing., Ph.D. 134 OSVČ KRUPKA Martin Ing., Ph.D. 141 Povodí Ohře, státní podnik KRUŠINA Jan Ing. KŘEČEK Pavel Ing. KŘEMEN Karel Ing. 154 Metrostav, a.s., Praha KŘIŠÍKOVÁ Helena Ing., Ph.D. 125 REGULUS s.r.o. KŘIVKA Pavel Dr. Ing. 142 Povodí Labe, s.p., Hradec Králové KŘÍŽ Ivan Ing. ředitel Geodis, Praha s.r.o. KOMPRIN Praha (Projektové a inženýrské konsorcium) KŘÍŽEK Jan Ing. EXCON, a.s. KŘÍŽEK Jaromír Ing., Ph.D. 134 Software Dlubal KŘOVÁK František Ing., CSc. ČZU v Praze KUBA Bohumil Ing. ČÚZK Praha 1 KUBALA Petr RNDr., 141 generál. ředitel Povodí Vltavy, s.p., státní správa povodí KUBÁT Jan Ing. Český hydrometeorologický ústav Praha KUBÍK František Ing. TESKO,a.s.-Armabet. Praha KUBÍN Lubomír Ing., CSc. Kupros Praha KUČERA Jiří Ing. ZÚ Praha 7 KUČERA Josef Ing. 122 Metrostav a.s., Koželužská 2246, Praha 8

10 KUČERA Milan Ing. ČD, DDC KUČERA Miloň Ing. Povodí Vltavy Plzeň KUČERA Petr Ing., CSc. 123 CSI a.s. Praha KUČERA Richard Ing. Povodí Vltavy a.s. KUČERA Václav Ing., CSc. TAZAUS pobočka Praha KUČERA Vlastimil Ing. RD Rýmařov s.r.o., KUDRNA Zdeněk Ing., CSc. 135 PřF UK v Praze, Praha 2 KUDRNOVÁ Libuše Ing. Hydroprojekt Praha, a.s. KUCHAŘ Milan Ing. SčVK KULASOVÁ Bohuslava Ing. KULHAVÝ Martin Ing., Ph.D. 132 Metrostav a.s., Koželužská 2246, Praha 8 KUNC Zdeněk Ing., CSc. ÚRS vedoucí pracovník KUNST Ivan Ing., CSc. SGB Kovona Praha KUPKA Pavel Ing. arch. Ateliér pro rekonstrukce staveb Praha 6 KURC Ladislav Ing. PS České Budějovice KURKA Václav Ing. Projekční firma Přelouč KURZ Alexander Ing. TOPCON servis, s.r.o. KYZLÍK Petr Ing. EXCON Praha LACINOVÁ Elena Ing. arch. 129 Kancelář architekta MČ Praha 5, Praha LÁDYŠ Libor Ing. 137 EKOLA, Mistrovská 4, Praha 8 LAHODNÝ Jiří Ing. Excon, a.s. LAIN Miloš Ing., Ph.D. 125 Ústav techniky prostředí, FS ČVUT v Praze LANGER Jaroslav Ing., Ph.D. statik, Příbram LANGHAMMER Jakub RNDr., Ph.D. PřF UK LÁTAL Milan Ing. VUT LAUBE Tomáš Ing. 137 SDC Praha, Správa tratí Praha východ, Nádražní 3113, Praha 5 LAURIN Jiří Ing. 135 FINE, spol. s.r.o., Praha 6 LAWN David, BSc. Expert firmy Gleeds International LEBR Miloš Ing., CSc. Kovové profily Praha, s.r.o. LECHNER Jiří Ing. VÚGTK a Geodig LEITGEB Jiří Ing., CSc. Projekční firma Karlovy Vary LEMÁK Daniel Ing., Ph.D. Statika s.r.o. Olomouc LEPŠ Ivan Ing. MALCON, s.r.o. LEŠEK Petr Ing. arch. 129 arch. kancelář Projektil LEVITUS Viktor Ing. 143 VÚV TGM, v.v.i. Praha LHOTA Miloslav Ing. Konstruktiva, a.s. LIBERKO Miloš RNDr. soukromý podnikatel LIBUS Jiří Ing. GeoTec-GS, a.s. LINDNER Alois Ing. Vodní stavby Praha LINHART Pavel Ing., CSc. ČKAIT LIŠKA Václav Ing. UNIS ČR Praha LOJÍK Ondřej Ing. TOP NOC servis s.r.o, Praha LOJKÁSEK Otakar Ing. OZ POSISTA Praha LOKAJ Antonín Ing., Ph.D. VŠB TU Ostrava LORENZ Petr Ing., CSc. LOUDA Pavel Ing. VPÚ DECO PRAHA a.s., Praha LUBAS ALEŠ Ing.,Ph.D. Mott Mac Donald, Praha LUKAVEC Jakub Ing. 134 DEK trade

11 LUKAVEC Martin Ing. David a partner s.r.o. LUKEŠ Miloslav Ing. EXCON a.s., Praha MACAS Karel Ing. VOD-KA a.s. Litoměřice MACEK Jaroslav Ing. Sportakcent MACEK Petr Ing. 136 Atelier PROMIKA, s.r.o., Praha MACKOVIČ Marian Ing. Františkovy Lázně, a.s. MACOUN Zdeněk Ing., CSc. Ekavos s.r.o. Chomutov MACH Pavel Ing. 144 AQUATECHNIK, Praha MACH Václav Ing. 133 VPÚ DECO, Podbabská 20, Praha 6 MACHÁČEK Libor Ing. Vodní díla-tbd a.s., Praha, Hybernská 1617/40, Pha 1 MAIVALD Jiří Ing. MALCON s.r.o. MAKOVEC Jiří Ing. arch. 124 STUDIO A91, Praha 6 MÁLEK Antonín Ing. RŽP OÚ Beroun MALÝ Jan Ing. MZ MALYPETR Jan Ing., CSc. MAREČEK Jan Ing., Ph.D. Gleeds s.r.o., Konviktská 1005/30, Praha 1 MAREK Jiří Ing., Ph.D. 134 OSVČ, Kapitána Nálepky 2214, Louny MAREK Libor Ing. TopCon Praha MAREK Václav Ing. MŽP ČR MAREŠ Jiří Ing., Ph.D. 134 OSVČ MAREŠKOVÁ Stanislava Ing. Katastrální úřad pro Ústecký kraj, prac. Most, ředitelka MARHOLD Karel Ing. arch., CSc. ČVUT Praha MARKOVÁ Leonora Ing., Ph.D. MARTÍNEK Vladimír Ing. akad. arch. 127 autorizovaný architekt ČKA, ProUrba s.r.o. MÁRTON Jiří, Ing. arch. 124 OSVČ MARUŠIAK Jiří Ing., CSc. MAŘÍK Miroslav Ing. 123 HELUZ cihl. průmysl MAŠEK Miloslav Ing., CSc. Svaz podnik. MAŠEK Petr Mgr. Správa NP a CHKO Šumava MAŤA Marek Ing. DHI Hydroinform a.s. MATĚJČEK Jan Ing., CSc. Český statistický úřad MATĚJÍČEK Josef Ing., CSc. Povodí Moravy a.s. MATĚJKA Miroslav Ing. ČKAIT MATĚJKA Zdeněk Ing., DrSc. Ministerstvo privatizace ČR MÁTL Miroslav Ing. Ph.D Skanska CZ a.s. MATOUŠEK Jan Ing. MPO MATOUŠEK Václav Ing., DrSc. Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha 6 MATOUŠKOVÁ Milada RNDr., Ph.D. Přírodovědecká fakulta, UK Praha MAZURA Vratislav Ing., Ph.D. EXCON a.s., Praha MAZUROVÁ Milada Ing. 122 TBG Metrostav a.s., specialista obchodního úseku MED Pavel Ing. 122 BAUMIT s.r.o., Brandýs nad Labem MELOUN Vítězslav Ing. Callida, s.r.o. MELOUNOVÁ Miloslava Ing. 144 Společnost vodovodů a kanalizací SOVAK, Pha MERTENOVÁ Kateřina Ing. Ph.D. 124 OSVČ MERUŇKA Karel Ing., CSc. Státní meliorační správa České Budějovice MERUNKOVÁ Iveta Ing. arch. 129 ČZU, fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních MEŠŤAN Vladimír Ing. METELKA Tomáš Ing., Ph.D. zdrojů, katedra zahradní a krajinné architektury, Praha Ředitelství silnic a dálnic DHI Hydroinform a.s.

12 MIKULENKA Václav Ing., CSc. 154 Hornicko-geologická fakulta VŠB TU, Ostrava MILTÁK Milan Ing., Ph.D. Infram, a.s. MIŠKANIČ Michal Ing. 124 MIŠKOVSKÝ Petr Ing. TOPSERVIS s.r.o., Praha 7 MLEJNEK Pavel Ing. Ph.D. 125 Fakulta elektrotechnická ČVÚT, Praha 6 MOHAPL Martin Ing., Ph.D. 122 MORAVEC František Ing. Kartografie Praha 7 MORÁVEK Petr Ing., CSc. ATREA,s.r.o. MORKUS Josef, Ing. arch. Ph.D. 127 Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha MOTÁK Jan Ing., Ph.D. 134 SUDOP PRAHA a.s. MOTLÍK Martin Ing. Povodí Ohře, a.s. MOTYČKA Richard Ing. SW N s.r.o. MOUČKA Štěpán Ing. KOKA MRÁZ Petr Ing. arch. 129 PM Projekt, Bulharská 1, Karlovy Vary MRÁZEK Jiří Ing. arch. Středisko památková péče Středočeského regionu MUDRUŇKA Miloš Ing. URS Praha MÜHL Jiří Ing. 135 Zakládání staveb a.s., Praha 4 MUCHA Aleš Ing. Hydroprojekt, a.s. Praha MÜLLER Miloslav Ing. Pragoprojekt a.s., Praha MUSÍLEK Josef Ing., Ph.D. 134 OSVČ MYNÁŘ Josef Ing. důchodce MYŠKA Jaromír Ing. arch. 127 autorizovaný architekt, UAS, s.r.o. NACHMILNER Lubomír Ing., CSc. 220 Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Vídeň, Rakousko ČKAIT NAJDEKR Miroslav Ing., CSc. NAJVÁREK Vít Ing. TOP NOC servis s.r.o., Praha NÁPRSTEK Jiří Ing., DrSc. Ústav teoret. a aplik. mechaniky AV ČR NEČAS Michal Ing. Excon, a.s. NEDVÍDEK Lumír Ing. ČÚZK Praha NEJEZCHLEB Mojmír Ing. ČD,s.o. DDC, stavební odbor - ředitel NĚMEC Ivan Ing. Ateliér Němec Polák NERAD Zdeněk Ing., CSc. Útvar rozvoje hl. města Prahy NEUBAUEROVÁ Petra Ing. 143 Korunní a.s. NEUBERGOVÁ Kristýna Dr. Ing. ČVUT NEUMANN Vladimír Ing. Armabeton a.s. NEUVIRT Václav Ing., CSc. 136 Nievelt Labor Praha s.r.o. - jednatel NEZVAL Petr Ing. PONTEX s.r.o. Praha NOSEK Petr Ing. VPÚ DECO Praha, a.s. NOVÁK Ivan Ing., CSc. Ministerstvo dopravy NOVÁK Jan Ing. Skanska CZ a.s. NOVÁK Ladislav Ing. 143 OSVČ, Vančurova 22, Karlovy Vary NOVÁK Martin Ing., CSc. SCIA SZ s.r.o. NOVÁK Rostislav Ing., Ph.D. TK development Czech s.r.o. NOVÁK Stanislav Ing. 143 EKOSTAR s.r.o., Plzeň NOVÁK Tomáš Ing. 134 Kovové profily, s.r.o. NOVÁKOVÁ Hana Ing., Ph.D. 143 Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i., Podbabská 2582/30, Praha 6 NOVOTNÁ Jarmila Ing. 153 KÚ pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín NOVOTNÁ Věra Ing. KÚ 1 Liberec

13 NOVOTNÝ Bohuslav Ing. DrSc. 136 Odborník v problematice mechaniky vozovek NOVOTNÝ Ivan Ing. 143 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha NOŽIČKA Josef Ing., CSc. starosta MČ Praha Dolní Počernice NYČ Miroslav Ing. 133 Knauf Praha spol. s.r.o., Praha NÝDRLE Oldřich Ing. VPÚ-DECO a.s. NÝVLT Vladimír Ing. SAP Praha OČADLÍK Pavel Ing. VPÚ DECO Praha a.s. OLIVOVÁ Květa Ing. 152 Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha OPLETAL Petr Ing., CSc. ALFA Olomouc OUPOR Václav Ing. ČSSI PAČES Antonín Ing. EXCON Praha a.s. PAIL Tomáš Ing. 141 Povodí Ohře s.p., Odbor vodohospodářského rozvoje, Bezručova 4219, Chomutov ČVUT Praha PÁNEK Michal Ing. PÁNEK Vladimír Ing. Metrostav Praha PARÁK Tomáš Ing. Ph.D. 135 Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Praha PARDUS Ivo Ing., CSc. Hydroprojekt, a.s. Praha PAŘEZOVÁ Terezie Ing. 143 ETC Consulting Group s.r.o., Praha PATA Luboš Ing. arch. 129 ateliér Pata PATÁK Milan Ing. AUTIA Humpolec PAUL Robert Ing. Fy Paul Praha 5 PAVEL Ladislav Ing. SICON s.r.o. PAVEL Martin Ing. 143 Sweco Hydroprojekt a.s. PAVLÍK Miloslav Ing., CSc. ČSSI PAZDERKOVÁ Eva Ing. 124 OSVČ PECHAR Jiří Ing. 142 Povodí Vltavy, s.p., Praha PEJŠA Jiří Ing., CSc. DIPRO s.r.o. PELECH Marcel Ing., Ph.D. 124 AWAL s.r.o., Praha PELEŠKA Karel Dr. Ing. 134 Interstat s.r.o., Zlatnická 6, Praha 1 PENC Miroslav Ing. 137 DP hl.m.prahy, a.s., SDCT, Sazečská l, Praha 10 PEŘINA Jiří Ing. 133 Skanska a.s., Praha PEŠL Ivan Ing. ZKI Opava PETLACH Jiří Ing. 125 Petlach TZB, Praha PETR Jiří Ing. 142 Povodí Labe, Hradec Králové PETR Ondřej Ing. 128 T-Mobile, Praha PETRÁKOVÁ Zora Ing., Ph.D. STU Bratislava PETŘÍK Vojtěch Ing. 133 Helika, s.r.o., Praha PFEIFER Luděk Ing. M.C.TRITON Praha PICEK Jiří Ing. 122 TBG Metrostav, s.r.o., Praha 8 PICKA Antonín Ing. PÍSECKÝ Milan Ing., CSc. Min.práce a soc.věcí ČR Praha PÍSECKÝ Miroslav Ing., CSc. podnikatel PÍŠEK Milan Ing., CSc. ČVUT Praha PITHARTOVÁ Magdalena Ing. Building s.r.o. PIVCOVÁ Jana Ing. Pozemkový fond ČR PLÁŠEK Otto Ing., Ph.D. PLÍČKA Jiří Ing., CSc. ČKAIT Praha PLICHTA Petr Ing., CSc. PS Ústí nad Labem PODRÁSKÝ Zdeněk Ing. PÚDIS Praha

14 POHAN Jaroslav Ing. Gefos Praha 8 POKORNÝ Daniel Ing. Mze ČR Praha POLÁČEK Jiří Ing. Vodní díla a.s., TBD POLÁČEK Jiří Ing., CSc. ZÚ Praha 7 POLÁČEK Martin Ing. 143 Povodí Vltavy, České Budějovice POLÁČKOVÁ Vlasta Ing. arch. 127 Autorizovaný architekt ČKA, atelier U24, Praha POLÁCH David Ing. 141 Povodí Ohře, státní podnik POLÁK Milan Ing. 134 Němec-Polák POLÁK Pavel Ing. Metrostav Praha POLÁK Petr Ing. Geodézie ČR Praha 7 POLANSKÝ Vladimír Ing., CSc. AGPNOVA České Budějovice POLCAR Pavel Ing. ČHMÚ České Budějovice POLIČ Daniel Ing. Ph.D. 137 DIPRO, spol. s.r.o., Praha PONCAR Zdeněk Ing. České dřevařské závody Praha a.s. PONDĚLÍČEK Václav Ing. Povodí Ohře, a.s., Chomutov POSOLDA Pavel Ing. Konzultant řízení ve stavebnictví POSPĚCH Luděk Ing. ÚČOV PVK POSPÍŠIL Stanislav Dr. Ing. Ph.D ÚTAM AV ČR POSTŘIHAČ Antonín Ing., CSc. Konstrukta Plzeň POTŮČKOVÁ Markéta Ing., Ph.D. Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK Ústav vod. hosp. měst a obcí Brno PRAX Petr Ing., Ph.D. PRAŽÁK Aleš Ing. 134 Helika PRAŽÁK Jan Ministerstvo zemědělství ČR PRAŽSKÝ Petr Ing., CSc. Shell Czechos. Praha PROCHÁZKA František Ing. důchodce PROCHÁZKA Jan Ing. Pragoprojekt Karlovy Vary PROCHÁZKOVÁ Milena Ing. KÚ Praha - západ PROVÁZEK Jiří Ing. ZÚ Praha 7 PRŮDEK Josef Ing. Eurocon Engineering s.r.o. PRYL Arnošt Ing. ČKAIT PRYL Karel Ing., CSc. Hydroinform a.s., Na Vrších 1490/5, 100 Pha 10 PTÁČEK Petr Ing. Ph.D. 134 UCEEB Praha PUKL Radomír Ing., CSc. Červenka Consulting PŮLPÁN Martin Ing. Helika a.s. Praha PUNČOCHÁŘ Petr Ing., Ph.D. 141 Aon Benfield, Praha 1 PURNOCH Pavel Ing. Vodní stavby Praha PYTELKA Vítězslav Ing. 143 Vodní díla-technicko bezpečnostní dohled a.s., Hybernská 1617/40, Praha 1 SOVAK Praha PYTL Vladimír Ing. RACEK Ivan Ing. Eurovia Services, s.r.o., Praha RACLAVSKÝ Jaromír Ing. Energie Kladno RACLAVSKÝ Jaroslav Ing., Ph.D. vedoucí Ústavu vodního hospodářství obcí, FAST VUT Brno RADA Pavel Ing. arch. 129 RadaArchitekti s.r.o., Černopolní 49, Brno RADĚJ Karel plk. Ing., CSc. MO Praha 6 RADIMSKÝ Michal Ing., Ph.D. RADKOVSKÁ Eva Ing. PVK RADOUCH Ferdinand Ing. KÚ Praha 1 RAINBERG František Ing., CSc. - Fast

15 RÁKOSNÍK Boris Ing. arch. RÁKOSNÍK Josef Ing., CSc. VÚPS Praha RAKOWSKI Zikmund Ing. CSc. 137 externí konzultant RATAJ Zdeněk Ing. Zakládání Group, a.s. RATIBORSKÝ Jan Ing., CSc. 153 Externí konzultant REIDINGER Josef Ing. 142 Ministerstvo životního prostředí, Praha REICH Jiří Ing. Armabeton Praha REICHEL Vladimír Ing., DrSc. 134 OSVČ Praha REMEŠ Michael Ing. Zakládání staveb a.s. REML Luboš akad. arch. SPŠS Vysoké Mýto RIEGER Radko Ing. 220 KO-KA s.r.o., Praha RICHTR David Ing. Povodí Vltavy a.s. RICHTR Lukáš Ing. 134 Excon, a.s. RIVOLOVÁ Ludmila RNDr. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ROLLER Filip Ing., Ph.D. 134 SUDOP PRAHA a.s. RON Cyril Ing., CSc. Astronomický ústav ČAV ROSENDORF Pavel Mgr. 143 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Pha ROSICKÝ Jiří Ing. Hydroprojekt a.s. ROSMANIT Miroslav Ing., Ph.D. 134 VŠB Ostrava ROULE Miroslav Ing., CSc. Praha 6 ROULOVÁ Zdena Ing. důchodce RUBÁŠ PAVEL Ing., Ph.D. 123 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Teplice Státní meliorační správa RUNŠTUK Karel Ing. RUSEK Bohumil Ing. ČKAIT RŮŽEK Jaroslav Ing. SPŠ zeměměřická Praha 9 RŮŽIČKA Martin Ing. 124 Penatus, Praha 10 RŮŽIČKA Pavel Ing. Ph.D. 135 Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Praha RYBÁR Pavel Ing., Ph.D. 210 Valbek s.r.o., Plzeň RYBÁŘ Přemysl Ing. 134 Haas Fertigbau RYCHNOVSKÝ Leon Ing. Energoprojekt Praha a.s. RYJÁČEK Pavel Ing., Ph.D. VPÚ DECO PRAHA a.s. ŘEHÁK Pavel Ing. 141 Povodí Labe s.p., Odbor technickoprovozní činnosti, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové MCT s.r.o. Praha ŘEHOŘ Ivan Ing., CSc. ŘEZÁČ Vít Ing. arch. 127 Ústav prostorového plánování FA ČVUT, Skanska Property CZ, s.r.o. FCS FORUM Praha ŘEZNÍČEK Břetislav Ing. ŘIČICOVÁ Pavla Ing. ČHMÚ Praha - Komořany SAJDL Tomáš Ing. 143 Správa toků-oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec Králové SUDOP PRAHA a.s. SALAVA Jiří ing. SALÁTEK Zdeněk plk. Ing. 133 HZS hl. m. Prahy, odbor prevence SAMEC Jan Ing. Ph.D. 134 Excon, a.s. SARKA Vlado Ing. Správa majetku města Košic,s.r.o. SEDLÁČEK Jaroslav Ing. Excon a.s. SEDLÁČEK Josef Ing. 142 MAVEL, a.s., Jana Nohy 1237, Benešov SEDLÁČEK Miloš Ing. Vodní díla-tbd a.s., Praha, Hybernská 1617/40, Praha 1 SEHNAL Bohuslav Ing. SEIDL Petr Ing., CSc. SEIFERT Jan Ing. Arcdata Praha Konstat s.r.o.

16 SEIK Jan Ing. ZKI Praha 7 SEMRÁD Karel Ing., Ph.D. 133 Alston spol. s.r.o., Praha 2 SERBUS Pavel Ing., CSc. SCHIEBEL Leo Ing. 126 USU Software, s.r.o., Brno SCHILHART Eduard Ing., Ph.D. 122 OSVČ, Praha 4 - Lhotka SCHINDLER Jiří Ing. PONTEX Praha s.r.o. SCHMIDTMAYER Jan Ing. 143 Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, České Budějovice STÚ Praha SITTA Bohumil Ing. SKALA Josef Ing. Ph.D. 133 OSVČ projektant, Strakonice SKLENÁŘ Vladimír Dr. Ing., CSc. Český svaz staveb. inženýrů ředitel SKOKAN Tomáš Ing. 142 Povodí Odry, s.p., Ostrava SKOŘEPA Jan Ing. COLAS CZ., a.s., Praha SKOŘEPA Martin Ing. SUBTERRA Praha SKŘIPSKÝ Jiří Ing. 134 DEKHOME Praha SLABOCH Václav Ing., CSc. VÚGTK SLABÝ Jiří Ing., Ph.D. 128 IBM, Praha SLADKÝ Petr Ing. arch. 127 Sladký & Partners, Praha SLÁMA Josef Ing., CSc. 133 ŘSD GŘ, Čerčanská 2028/12, Praha 4 SLAVÍK Martin Ing. Siemens VAI s.r.o., Praha SLOVÁK Jiří RNDr. 220 SÚRAO správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, Praha 1 SMELÍK Lukáš Ing. 141 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. SMĚLÝ Martin Ing. 136 SMETANA Petr Ing. SMÍŠEK Pavel Ing. VSL - Předpínací systémy (CZ) SMRŽ Petr Ing. 142 Vodní díla TBD, a.s., Praha SMOLA Josef Ing. arch. 129 Centrum pasivního domu, Praha SMOLÍK Jiří Ing. SUBTERRA Praha Středočeské vodovody a kanalizace, a.s. Kolín SMOLÍK Roman Ing., CSc. 135 INSET, spol. s.r.o., Praha 9 SMUDEK Vladimír Ing., Ph.D. 134 MKP statici, Hradec Králové SOBOTA Josef Ing., CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha SOBOTKA Pavel Ing. firma PRAGOPROJEKT a.s. SOCHA Jan Ing. AGA-Letiště, s.r.o. SOCHR David Ing. 143 ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., Hradec Králové SOCHŮREK Jan Ing. INGUTIS Praha SOLAŘ Miloš Ing. arch. 122 Národní památkový ústav, Praha 1, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha SOUČEK Petr Ing., Ph.D. SOUKENÍK Vladimír Ing. arch. 127 autorizovaný architekt, Praha SOUKUP Lubomír Dr. Ing. 151 ÚTIA AV ČR, Praha SPŮRA Dušan Ing., Ph.D. 133 Ballymore Properties, s.r.o., Praha STAMENOVOVÁ Květa Ing. KÚ Praha-západ STANĚK Pavel Ing. 141 Povodí Labe, státní podnik STANKE Vilém Ing. 134 Promat, s.r.o. STAŇKOVÁ Hana Ing. SUDOP PRAHA, a.s., Praha STARKA Vladimír Ing. MÚ Košice STARÝ Jan Ing. 134 FINE s.r.o., Praha STEHLÍK Dušan Ing., Ph.D FAST

17 STEINBAUER Emil Ing. Europrojekt, s.r.o. STEJSKAL František Ing. Hutní projekt s.r.o. STEJSKAL Miloslav Ing. podnikatel STEJSKAL Miloš Ing. MŠMT STIBŮREK Miloš Ing. 124 OSVČ, Praha STOULIL Pavel Ing. MDS odbor drah Pr. STRAKA Miroslav Ing. 123 CIUR, a.s., Brandýs nad Labem STRAKA Vladimír Ing. náměstek primátora, Košice STRÁNSKÝ Martin, Ing., Ph.D. samostatný projektant Jaroměř STRÁNSKÝ Stanislav Ing. arch. STUDENECKÁ Petra Ing., Ph.D. 134 Delta final, s.r.o. SUCHÁNEK Milan Ing. Ph.D. 141 DHI a.s. Praha SUCHÁNEK Vít Ing. ČÚZK Praha 1 SUCHÝ Jan Ing. Konstruktiva Praha SUCHÝ Jiří Ing. Hydroprojekt, a.s., Praha SUCHÝ Milan Ing. Konstruktiva Praha SUKUP Karel Ing. Geodis Brno SUROVEC Jiří Ing., Ph.D. 132 OSVČ (projektant, statik), Praha SVATOŠ Pavel Ing. 142 Povodí Labe, s.p., Hradec Králové SVEJKOVSKÝ Václav ml. Ing. SVITÁK Zdeněk Ing. 144 DHI Praha SVITÁKOVÁ Marcela Ing. SVITAVSKÝ Jan Ing. TOP NOC servis s.r.o., Praha SVOBODA František Ing. Eurovia Services, s.r.o., Praha SVOBODA Jan Ing. MCE VOEST Czech republic s.r.o. SVOBODA Jiří Ing. STRABAG ČR a.s., Praha SVOBODA Josef Ing., CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM SVOBODA Libor Ing. NOVOS Hradec Králové SVOBODA Přemysl Ing. 134 Excon, a.s. SÝKORA Petr Ing. 144 Pražské vodovody a kanalizace, Praha SYNEK Jaroslav Ing. ICOPAL s.r.o. SZABÓ Gábor Ing., Ph.D. 134 SUDOP Praha ŠABACH Ladislav Ing. ČD a.s.-středisko stavební geodézie Praha ŠABART Jan Ing. arch. 129 Atelier Sab-ART, Nad Palatkou 5, Praha 5 ŠAFÁŘ Luděk Ing. Geoprogres Praha 8 ŠAFAŘÍK Martin Ing. 122 OSVČ, Karlovy Vary ŠAFRÁNEK Jaroslav Ing., CSc. CSI Praha ŠÁMAL Vladimír Ing. Agentura ochrany přírody a krajiny ČB ŠANDA Václav Ing. Gefos Praha ŠANDOVÁ Helena Ing. Zeměměřický úřad ŠEBESTA Marian Ing. Povodí Labe s.p. ŠEJNOHA Jiří Ing. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ŠERCL Petr Ing. ČHMÚ Praha - Komořany ŠESTÁK Oldřich Ing. Solidus s.r.o. ŠEVČÍK Petr Ing. 133 VSL systémy s.r.o., Praha ŠIBRAVA Michal Ing. 133 Tobrys s.r.o., Praha 3 ŠÍMA Jiří Ing., CSc. ČÚZK Praha 1 ŠÍMA Zdislav RNDr., CSc. ASÚ AV ČR Praha 4 Obvodní úřad MČ Praha 7 - vedoucí odboru rozvoje Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov

18 ŠIMEK Ivo Ing., CSc. SGB Cz, s.r.o. ŠIMEK Jaroslav Ing. VÚGTK ŠIMEK Ladislav Ing. 36 Valbek, spol. s.r.o., Liberec ŠÍMOVÁ Zdeňka Ing. 127 KÚ Středočeského kraje, odd. ochrany přírody a krajiny ŠIMŮNEK Jaroslav Ing. SGJW Hradec Králové ŠÍSTEK Milan Ing. 133 Novák a Partner, Perucká 1, Praha 2 ŠIŠKA Antonín Ing. URS Praha ŠIŠMA Jaromír Ing. DECO ŠKABRADA Jiří Ing. STEP, s.r.o. ŠKARDA Evžen Ing. Ústav ekon.a řízení Brno ŠKORPIL Josef PhDr. Metrostav Praha ŠKORPIL Pavel Ing. Škorpil s.r.o. ŠKVOR Vratislav Ing. Pragoprojekt Praha ŠLAJS Vlastimil Ing. 136 STRABAG a.s. o.z. České Budějovice ŠLANHOF Jiří Ing., Ph.D. 122 ŠMAK Milan Ing., CSc. ŠMEJKAL Jiří Ing., CSc. 133 Statická projekční kancelář, Lísková 10, Plzeň ŠMOLÍK Michal Ing. arch. 129 ADIKON, Plavecká 8, Praha 2 ŠNAJDR Karel Ing. 137 AKON, Mezholezy 31, Horšovský Týn ŠORM Jan Ing. Pražské vodovody a kanalizace a.s. ŠPATKA Jan Ing., Ph.D. DHI Hydroinform a.s. ŠPRDLÍK Pavel Ing. 137 ČD, a.s., SDC Jihlava, Pávovská 2a, Jihlava ŠRÉDL Václav Ing. 143 AOPK Liberec ŠRŮMA Vlastimil Ing. CSc. MBA, ČBŠ ŠRŮTEK Zbyněk Ing., CSc. ŠTANCL Patrik Ing. Tobrys, Praha ŠŤASTNÝ Jaromír Ing., CSc. PROSPER a.s., Praha ŠŤASTNÝ Radek Ing., Ph.D. 1.- statická s.r.o., Praha ŠTEGER Ondřej Ing. 122 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., Duhová 2/1444, Praha 4 ŠTOLC Jan Ing., CSc. Excon a.s. ŠTORKÁN Miroslav Ing. důchodce ŠTROBL Kamil Ing., Ph.D. Metrostav a.s. ŠULC Petr Ing. 143 Společnost SFE consulting s.r.o., Praha ŠULCOVÁ Zuzana Ing., Ph.D. 134 AGC Flat Glass Czech, a.s. Teplice ŠVARC Jan Ing., CSc. Ředitelství silnic a dálnic Praha ŠVARC Jiří Ing. Povodí Vltavy s.p., Veselí nad Lužnicí ŠVARC Karel Ing. KÚ pro pardubický kraj, ředitel úřadu, Pardubice ŠVARC Ondřej Ing. 142 Vodní díla TBD a.s., Praha ŠVEC Ladislav Ing. SeVak ŠVEJDA Pavel Ing., CSc. Asociace inovačního podnikání ČR ŠVEŇHOVÁ Jaroslava Mgr. VS Praha ŠVERMOVÁ Lucie Ing., Ph.D. Metrostav a.s. TACHECÍ Pavel Ing., Ph.D. 143 DHI a.s. TAJBR Aleš Ing., Ph.D. 134 VAZNÍKY D.N.K., s.r.o., Třebíč TAJOVSKÝ Jan Ing. KÚ 1 Liberec TALICH Milan Ing. VÚGTK Zdiby TEJML David Ing. 122 Sallerova výstavba s.r.o., Chomutov-Otvovice TENCAR Jiří, Ing. arch., Ph.D. 124 OSVČ

19 TESAŘ Miroslav Ing., CSc. ÚH AVČR TESAŘÍK Miroslav Ing. PVK TĚTEK Václav Ing. SOLAR CENTER THOMASOVÁ Jitka Ing. PPÚ Baptie s.r.o. TICHÝ Lubomír Ing., CSc. 133 MD ČR, nábřeží L. Svobody 12, Praha 1 TICHÝ Lukáš Ing. Metrostav a.s. TISCHER Pavel Ing. Metroprojekt Praha TOMAN Stanislav Ing. 125 OSVČ Praha TOMAN Vladimír Ing. Ruukki, Praha TOMANDL Libor Ing. Ředitel katastrálního pracoviště Karlovy Vary TOMÁNEK Jiří Ing. 126 autorizovaný inženýr ve výstavbě TOMANOVÁ Michaela Ing. divize TESKO-Armabeton a.s. TOMASCHKO Ing. Ph.D. 133 Leonhard-Weis, Německo TOMEK Jaromír Ing. PARS Building Praha TOPOL Jindřich Ing. Železniční stavitelství Praha, a.s. TRÁVNÍČEK Bohumír Mgr. 137 Správa železniční dopravní cesty, státní org. TRÁVNÍČEK Zdeněk Ing., CSc. 123 Franken Maxit TRČKA František Ing. Říčany TRNKA Michael Ing., CSc. 142 PÖYRY Enviroment, a.s., Bezová 1658, Praha 4 TROJKA Jiří Ing. KÚ Opava TRUHLÁŘ Petr Ing. ASPRO Náchod TUČEK Miroslav Ing. podnikové ředitelství, Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov autorizovaný statik TUHÝ Petr Ing. TŮMA Antonín Dr. Ing. 142 Povodí Moravy, s.p., Brno TŮMA Michal Ing., Ph.D. 134 SCIA TUNKA Martin Ing. arch., CSc. 127 MMR ČR, odbor územního plánování TUREČEK Břetislav Ing. 142 Povodí Odra, s.p., Ostrava TUREK Vladimír Ing. OZP UHER Pavel Ing. 141 ČEZ UHLÍK JAN Ing., Ph.D. 143 Progeo s.r.o. UHLÍŘ Antonín Ing., Ph.D. 134 B2K UHLÍŘOVÁ Kateřina Ing., Ph.D. 143 VÚV TGM, v.v.i. Praha UNGER Karel Ing. důchodce URBAN PETR Ing., Ph.D. ARCDATA Praha URBAN Vladimír Ing., CSc. ZU Praha URBÁNEK Jiří Ing. České dráhy URBÁNEK Mojmír Ing. Sportakcent s.r.o. VACEK Miroslav Ing., Ph.D. 123 HELUZ cihl. průmysl VACEK Vítězslav Ing. CSc. 122 CSI GROUP a.s., Hrusická 345, Mirošovice VÁCLAV Matyáš Ing. prezident SPS VACURA Milan Ing. Skanska CZ a.s. VÁGNEROVÁ Dana Ing. o.z. G-TERM, Hennlich Industritechnik spol. s.r.o., Litoměřice EUROGV s.r.o. VACH Karel Ing., CSc. VÁCHA Jaroslav Ing. EXCON Praha a.s. VAINDL Václav Ing. MMR VALENTA Miloslav Ing. 133 PPP, s.r.o., Pardubice VALOUCH Klement Ing. arch. 127 autorizovaný architekt ČKA, VHE, s.r.o.

20 VALOUCH Michal kpt. Ing. 133 MV GŘ HZS ČR VANÍČEK Vít Ing. Stavební bytové družstvo Praha 5 VANKO Radek Ing. Ph.D. EKO KOMÍNY s.r.o. Praha 8 VAŠINA Martin Ing. PBK Čížek a.s., Chrudim VÁVRA Petr Ing. Pragis-Interstav a.s. Praha VÁVRA Petr Ing. arch. 127 Studio KAPA, Praha VÁVRA Petr Ing., Ph.D. 125 Ingersoll Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o., Hostivice VAVŘIČKA Martin Ing. 142 Ředitelství vodních cest CR, Praha VAVŘIČKA Roman Ing. 125 ČVUT v Praze, fakulta strojní VAVŘÍNOVÁ Olga Ing. arch. 129 členka zastupitelstva Roztoky u Prahy VČELÁK Jan Ing. Excon VEČEŘE Karel Ing. ČÚZK Praha VEJSADA Martin Ing. 136 VPÚ DECO PRAHA a.s., Praha VEJVODA Vladimír Ing. 153 Ředitel Princip, a.s. Praha VELIČKA Petr Ing. 129 Atel. WELLGARD, Vrchovecká 1, Velké Meziříčí VENCL Radim Ing. Ph.D. 134 Arkadebau VEPŘEK Karel Ing. arch. Terplan VESELÝ Jan Ing. 122 PERI spol. s.r.o., Jesenice u Prahy VESELÝ Vladimír Ing. SUDOP PRAHA a.s. VESELÝ Vladimír Ing. 133 Betotech, s.r.o., Beroun 660, Beroun VETENGL Václav Ing. 123 Xella Pórobeton CZ VICARI Jaromír Ing. KÚ Benešov VÍCH Jiří Ing. 134 Metrostav a.s. VIMMR Tomáš Ing. 123 STÚ-K Praha VIMR Václav Ing., CSc. STU Praha VINTER Martin Ing. GECOM s.r.o. VÍRA Bohdan Ing. 122 ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních staveb Skanska CZ a.s. VÍT David Mgr. VÍT Petr Ing. VÍT Zdeněk Ing. 134 SKÁLA & VÍT, s.r.o. VITÁK Vladimír Ing. Praha 4 VÍTKOVÁ Veronika Ing. HZS Plzeň Povodí Ohře, a.s. Chomutov VÍTOVÁ Marcela Ing., CSc. ČVUT Praha VJAČKA Adolf Ing. KÚ Opava VLADAŘ František Ing. Skanska CZ a.s. VLACH Karel Ing., CSc. EURO GV s.r.o. VLASÁK Martin Ing. SUDOP Praha a.s. VLASÁK Oldřich Ing., Ph.D Arcelor, Praha VLASÁK Pavel Ing., CSc. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR Praha VLČKOVÁ Jitka Ing. 122 VODOLAN Miloš Ing. FINE s.r.o. VOJTĚCH Pavel Ing. Průmstav Praha VOJTÍŠEK Michal Ing. ŘSD ČR, Praha VOKÁČ Miroslav Ing., CSc. VOKÁL Antonín Ing., CSc. 220 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Divize jaderné VOLF Jindřich Ing., CSc. VONDRÁK Jan Ing., DrSc. AsÚ AV ČR Praha 4 bezpečnosti a energetiky. Oddělení odkládání odpadů VIACO

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 16 z 16. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 17. května 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

Zápis č. 1. z 1. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 22. května 2014 od 9 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu B 169

Zápis č. 1. z 1. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 22. května 2014 od 9 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu B 169 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 1 z 1. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 22. května 2014 od 9 hodin ve velké zasedací

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín)

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) Vědecká rada FST 17.3.2009 Předkládá: Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 KKE Mgr. 15.6.2009 Předseda: Prof. Ing.

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

PŘEHLED PRACOVNÍCH SKUPIN RADY VLÁDY PRO ENERGETICKOU A SUROVINOVOU STRATEGII ČR Stav k 30.6.2011

PŘEHLED PRACOVNÍCH SKUPIN RADY VLÁDY PRO ENERGETICKOU A SUROVINOVOU STRATEGII ČR Stav k 30.6.2011 1. PRACOVNÍ SKUPINA PRO ENERGETICKOU POLITIKU ČR 1 Ing. Tomáš Hűner MPO Předseda 2 PhDr. Ivo Hlaváč MŽP místopředseda 3 Ing. Milan Urban PSP 4 Ing. Igor Hartmann MMR 5 Ing. Petr Kalaš MZe 6 Brig.gen. Ing.

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011 NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011 Materiál pro schválení do Vědecké rady FST Plzeň 2011 předkládá doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 Mgr. 14.6-15.6.2011 N2301 Předseda: doc.

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

zasedá v místnosti B 914 dne 29. června 2005

zasedá v místnosti B 914 dne 29. června 2005 Komise č. 1 zasedá v místnosti B 914 dne 29. června 2005 Ing. Karel Vach, CSc. Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. Ing. Václav Čech Doc. Ing. Radim Blažek, CSc. Ing. Milan Bajer,

Více

Magisterské závěrečné zkoušky, komise č. 1618. Složení komise

Magisterské závěrečné zkoušky, komise č. 1618. Složení komise Magisterské závěrečné zkoušky, komise č. 1618 Obor 3608T001 Pozemní stavby Místnost zasedání: E626 řízení staveb místo Prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc Ing. Miloslava Popenková, CSc. Ing. Mgr. Jiří Šlanhof,

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. děkan Univerzitní 26, 306 14 Plzeň tel.: 377634000, fax: 377634002 e-mail: fel@fel.zcu.cz V Plzni 27. 2. 2015 V souladu s 53 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

V úterý 16. června 2015 byly v aule ČVUT Praha, Betlémské kapli, slavnostně předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2014.

V úterý 16. června 2015 byly v aule ČVUT Praha, Betlémské kapli, slavnostně předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2014. V úterý 16. června 2015 byly v aule ČVUT Praha, Betlémské kapli, slavnostně předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2014. VYPISOVATEL: SOUTĚŽ JE POŘÁDÁNA VE SPOLUPRÁCI S: ORGANIZÁTOR:

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Z á p i s č. 8. l. Kontrola zápisu z min. zasedání VR ze dne bez připomínek

Z á p i s č. 8. l. Kontrola zápisu z min. zasedání VR ze dne bez připomínek České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 8 z 8. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 14. května 2015 od 9 hodin ve velké zasedací

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník Elektronická verze - Prezenční listina k 1. zasedání Monitorovacího výbor PRV, 23. 6. 2015 Místo konání: Hotel Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program INGO II, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. RNDr. Jana Bystřická Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Jiřina

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í I. P L A V E C K Ý K L U B O T U Ž I L C Ů P R A H A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PLAVÁNÍ

Více

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady 2014 Kapr 21,50 97 Jezero I Fiška Václav Kapr 21,00 100 Jezero I Stehlík Zdeněk Kapr 19,00 94 Jezero I Fiška Václav Amur 18,30 124 Labe Chmelík Petr Kapr 17,80 91 Labe Hampl Ondřej Kapr 17,40 89 Jezero

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P Středočeský kraj 1. Michal Töpfer 1997 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav 6/8 3 3 3 3 12 Pavel Turinský 1997 Gymnázium Brandýs 6/8 3 3 3 9 Jonáš Vlasák 1998 Gymnázium Benešov 5/8 5 0 3 8 Richard Fleischhans

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň Disciplína č. 1 Disciplina 10m vzduchová puška Kategorie Muži, junioři Datum 19.1.2008 Rekord 599 Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 2 ŠMOL Petr

Více

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. Pavel Veselý G Strakonice 4/4 10 3 7 10 30 2. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 3 4 9 26 3. 4. Stanislav Fořt G Pierra de Coubertina, Tábor 5/8 1 3 1 5 Tomáš Vazač G Karla

Více

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Kopřiva Tomáš Sokol Dobruška 1. Zevl Lukáš BK 93 Hořovice

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Povodňová komise obce Krchleby. ORP Nymburk. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Povodňová komise obce Krchleby. ORP Nymburk. Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Povodňová komise obce Krchleby Stanoviště: 36/, Krchleby 288 02 Telefon: 325541071 E-mail: krchleby.nbk@tiscali.cz Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/krchleby-u-nymburka/

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Blansko čj. PÚ 280/07/Di/398 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kotvrdovice (v obvodu rozšířeném

Více

Jméno: Jaroslav Moravec Funkce v komisi: člen Telefon práce: Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: E-mail: Poznámka: Fax:

Jméno: Jaroslav Moravec Funkce v komisi: člen Telefon práce: Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: E-mail: Poznámka: Fax: Elektronický Digitální Povodňový Portál Povodňová komise obce Krchleby Stanoviště: 166/, Krchleby 28601 Telefon: 327377375 E-mail: krchleby@krchleby-kh.cz Poznámka: http://www.edpp.cz/dpp/krchleby Jméno:

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L.

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L. Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí Místo výuky: ÚSTÍ n. L. 1. ročník, 2008/09 3.,4./10. 40 24.,25./10. 43 7.,8./11. 45 28.,29./11. 48 8-00 - 9-50 Základy geografie

Více

Ašský štít 2015 so 25.4.2015 21:09 www.kctas.cz Startovka po kategoriích OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. tčí lo čipu Jméno Oddíl Start

Ašský štít 2015 so 25.4.2015 21:09 www.kctas.cz Startovka po kategoriích OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. tčí lo čipu Jméno Oddíl Start Strana 1 D10 (10) 1,6 km 0 m 6 K 15 416130 ms Nováková Anička SKV Karlovy Vary 29:00 129 301461 Peřinová Zuzana SkiKV Karlovy Vary 32:00 130 9200732 Urbánková Eva, 2006 ONO Ostrov n.ohří 34:00 131 301439

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Jméno: 22860 Jiri Gruber Funkce v komisi: clen Telefon práce: Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 603274041 E-mail: Poznámka: Fax:

Jméno: 22860 Jiri Gruber Funkce v komisi: clen Telefon práce: Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 603274041 E-mail: Poznámka: Fax: Elektronický Digitální Povodňový Portál Vendoli Stanoviště: 103/, Vendoli 569 14 Telefon: 461545795 obec.vendoli@bezdrat.net Jméno: 22856 Buchta Vladimir Funkce v komisi: predseda Telefon práce: 461545795

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2011. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

I.kolo Poháru ČR 2015-2016 v jízdě na veslařském trenažéru Hostivice, sobota 12. prosinec 2015

I.kolo Poháru ČR 2015-2016 v jízdě na veslařském trenažéru Hostivice, sobota 12. prosinec 2015 Zdravotně handicapovaní sportovci 1. Centrum ZP TOMKA Martin 03:56,8 1 muži LTA - tělesně handicapovaní ČVK Praha TRNKA Václav 03:32,1 1 muži LTA - zrakově handicapovaní 1. Centrum ZP ROKŮSEK Michal 03:37,5

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Fleret kadeti, Šerm Ostrava, 15.5.2004 1. Šerm Ostrava A (Barnišin Lukáš, Danel Martin, Kučeja Jakub) 2. Loko Liberec (Koutný Jiří, Ploch Ondřej, Šebesta Radek) 3.

Více

Pořadové Věc Vypůjčitel

Pořadové Věc Vypůjčitel Pořadové Věc Vypůjčitel číslo 1 Žádost kompostér Huml Jiří, Ing. 2 Žádost kompostér Vondrášek Stanislav 3 Žádost kompostér Vondrášková Ivana 4 Žádost kompostér Svobodová Blanka 5 Žádost kompostér Semecký

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 Ve čtvrtek 9. června 2011 byly v Betlémské kapli předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

Více

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po 1 KOPEJTKOVÁ Stanislava RGCML 0040113

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009. TITUL ZÍSKALA 1 TECHNOLOGIE A 4 STAVBY

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/18542/2015/Ja V Sedlčanech dne 21.9.2015 ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sedlčanech, jako

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

LIPNO LETMÁK VEŘEJNÝ ZÁVOD VE SJEZDU

LIPNO LETMÁK VEŘEJNÝ ZÁVOD VE SJEZDU ženy C1-C11 C6 1. 230 VÁCHOVÁ Helena 1957 Ski Club Krušnoborci 01:02,19 C5 1. 31 MAŘÍKOVÁ Milena 1960 TJ Loko Teplice 01:06,08 2. 32 VÝBORNÁ Daniela 1960 SKI-CLUB LIPNO 01:14,98 00:08,90 C4 1. 33 VYBÍRALOVÁ

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 14 ze 14. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 9. února 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

Povodňová komise obce Ostřetín

Povodňová komise obce Ostřetín Elektronický Digitální Povodňový Portál Povodňová komise obce Ostřetín Stanoviště: Ostřetín 92/, Ostřetín 54301 Telefon: 466686178 E-mail: obec@ostretin.cz Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/ostretin

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Ve středu 14. května 2014 vybrala odborná porota soutěžní projekty, které jsou NOMINOVÁNY NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2013. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: CÍLEM SOUTĚŽE, vypisované

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Tomáš Konečný 1997 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 6 16 2. Martin Povišer 1997 Gymnázium Česká, České Budějovice 8/8 6 6 Jihomoravský kraj 1. Jan Šorm 1996 Gymnázium

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 60003936 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: 05 Místo konání (místnost) určené ředitelem školy:

Více

Zaměření komise 1 KET/SNOE, KET/SNKE, KET/SNTM, KET/SNEPE, KET/SNEEK

Zaměření komise 1 KET/SNOE, KET/SNKE, KET/SNTM, KET/SNEPE, KET/SNEEK Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací v akad. r. 2009-2010 na FEL ZČU v programech navazujícího magisterského studia N2612 Elektrotechnika a informatika a N2644 Aplikovaná

Více

1. Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. VS1025. 2. Ing. Robert Cimrman, Ph.D. VS1052 NTC Západočeská univerzita Univerzitní 8 306 14 Plzeň

1. Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. VS1025. 2. Ing. Robert Cimrman, Ph.D. VS1052 NTC Západočeská univerzita Univerzitní 8 306 14 Plzeň Seznam přihlášených účastníků SANM Srní - 2005 1. Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. VS1025 Fakulta strojní ČVUT Ústav technické matematiky Karlovo náměstí 13 121 35 Praha 2 - Nové město 2. Ing. Robert Cimrman,

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A Okresní kolo Prahy 9 Pythagoriáda pro 6. - 8. roč. 2014/2015 Den konání: 13. 5. 2015 Místo konání: ZŠ a MŠ Na Balabence, Praha 9 kategorie 6. ročník 1. - 3. Matouš Fiala

Více

Brno Univerzita Obrany Chodská, Brno 6 drah, 25 metrů Obrátky hladké Časomíra Omega 12. 13. června XI AKADEMICKÉ HRY PLAVÁNÍ

Brno Univerzita Obrany Chodská, Brno 6 drah, 25 metrů Obrátky hladké Časomíra Omega 12. 13. června XI AKADEMICKÉ HRY PLAVÁNÍ 2012 Brno Univerzita Obrany Chodská, Brno 6 drah, 25 metrů Obrátky hladké Časomíra Omega 12. 13. června XI AKADEMICKÉ HRY PLAVÁNÍ Sbor rozhodčích Funkce Jméno Kval Vrchní rozhodčí: Ladislav ŠTEFL I. Startér:

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2006/07 29.,30./9. 39 20.,21./10. 42 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více